GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft."

Átírás

1 GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szolgáltató állam, e- közigazgatás, és az e- önkormányzatok létrejötte Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 13. Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére november

2 A VFR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a Konzorcium alvállalkozója, a GKIeNet Kft készítette. A kutatás szakmai vezetője a GKIeNet Kft. részéről: Szabó László A tanulmányt készítették: Benyó Balázs Csörgő Zoltán Varga Csaba GKIeNet Kft Budapest, Gerlóczy u. 11. Tel: , ; Fax:

3 Tartalom: I.1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELMÉRÉS MINTÁJA... 4 I.2. INFRASTRUKTÚRA... 6 I.3. FELHASZNÁLÓI JELLEMZŐK I.4. SZOLGÁLTATÁSOK I.5. INFORMATIKAI BERUHÁZÁSOK II.1. INTELLIGENS VÁROS PROGRAMOK MAGYARORSZÁGON II.2 AZ ÁLLAM, AZ ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATA, A FELADATKÖRÖK HATÉKONY MEGOSZTÁSA III.1. NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK GKIeNet Kft. 3

4 I.1. Az önkormányzati felmérés mintája A válaszoló önkormányzatok megoszlása A települési és megyei önkormányzatok mindegyikéhez, összesen 3178 db önkormányzathoz postáztuk az internet használati szokásokat, az elektronikus önkormányzat megvalósulásának irányába tett lépéseket felmérő kérdőívünket. Összesen 691 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza, ami 22%-os válaszadási arányt jelent. A községek 20%-a (581 önkormányzat), a városok 40%-a (79 önkormányzat), a megyei jogú városok 55%-a (12 önkormányzat), a megyei önkormányzatok 47%-a (9 megye), és a kerületek 39%-a (9 kerület) és a főváros válaszolt megkeresésünkre. Összességében tehát mintánk teljes egészében és jól reprezentálja az önkormányzati szektort. Válaszadási gyakoriság régiónként A régiónkénti megoszlást vizsgálva nem találunk jelentős eltérést. Az átlagnál alacsonyabb arányban válaszoltak a közép-magyarországi községek és városok, a nyugat- és déldunántúli megyei jogú városok, valamint nem válaszoltak az észak- és dél-alföldi megyei önkormányzatok. (Ehhez hozzátartozik, hogy a kiküldött kérdőív összeállításakor nem kellő mértékben vettük figyelembe a megyei önkormányzatok speciális közigazgatási helyzetét és feladatait, ami számukra megnehezítette a kérdőív kitöltését.) Válaszadási gyakoriság régiónként Régiók Község Város Megyei jogú város (százalék) Kerületek* Megye Összesen Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen * és a Főváros GKIeNet Kft. 4

5 Lakosság arányos megoszlás A népesség alapján vizsgálva a reprezentáltságot a válaszolási arány még jobb. A településtípusonkénti válaszolási hajlandóság alapján elmondható, hogy jellemzően a nagyobb települések önkormányzatai válaszoltak kérdőívünkre. A megyei jogú városok reprezentációját tekintve kiemelkedő eredmény a lakosság arányos 66%-os arány. Összességében az ország népességének 44%-át képviselik a válaszoló önkormányzatok. Településtípusonkénti lakosság-arányos válaszadási arány (százalék) Régiók Község Város Megyei jogú város Kerületek* Összesen Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen *és a Főváros A régiónként vizsgált lakosság arányos megoszlás alapján összességében a közép-magyarországi, a nyugat-dunántúli, valamint az észak-alföldi önkormányzatok válaszolási hajlandósága volt átlag alatti. Településkategóriánként a lakosság arányos megoszlás nem mutat komoly eltérést a válaszoló önkormányzatok darabszám szerint eloszlásához képest. A közép-magyarországi községek és városok, valamint Nyugat-Dunántúl mellé csatlakozott a dél-alföldi megyei jogú városok átlagnál alacsonyabb reprezentáltsága. GKIeNet Kft. 5

6 I.2. Infrastruktúra Internet-kapcsolat A megkérdezett önkormányzatok 99%-a válaszolt arra a kérdésünkre, hogy önkormányzatuk rendelkezik-e internet hozzáféréssel. A válaszadó önkormányzatok 58%-a rendelkezik internet kapcsolattal. A válaszoló megyei jogú városok, kerületi, és megyei önkormányzatok (és természetesen a Főváros) kivétel nélkül rendelkeznek internet hozzáféréssel. A városok esetében az internethez hozzáférők aránya majdnem 100%-os (egyetlen délalföldi város nem nyilatkozott arról, hogy a világháló számára elérhető-e). A községek válaszaik alapján valamivel több mint a fele rendelkezik internet kapcsolattal. Az internet eléréssel rendelkező önkormányzatok száma a településkategóriánként számított átlagok alapján mintegy ra becsülhető 2001 októberében. A községi 49%-os átlagon kívül a többi településkategória mindegyikében szinte 100%-os a lefedettség (a városok esetében 99%). Internet hozzáférés régiónként (százalék) Régiók Hozzáférések száma Internethozzáférés aránya (db) (%) Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen Az internethez való hozzáférés régiónkénti vizsgálata alapján az állapítható meg, hogy Nyugat-Dunántúlon (50%), Dél-Dunántúlon (49%) és Észak-Magyarországon (48%) az átlagosnál kevesebb önkormányzat rendelkezik internet hozzáféréssel. GKIeNet Kft. 6

7 Az internet hozzáférés regionális megoszlása Észak-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl % % % % Internet-hozzáférés Az internet hozzáférési típusok vizsgálatakor jól látható, hogy a meghatározó két típus a hagyományos kapcsolt vonali modemen, illetve az ISDN vonalon keresztül történő internet használat. Az ISDN szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok száma annak gyors térnyerése során mára elérte a hagyományos kapcsolt vonali modemen keresztül internetezők számát. A bérelt vonali, illetve a kábel TV telekommunikációs csatornákat igénybe vevő önkormányzatok száma ezektől messze lemaradva következnek. A mikrohullámot és az ADSL szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok száma elenyésző. GKIeNet Kft. 7

8 Az internet hozzáférések típusonkénti megoszlása Internet hozzáférés típusok Önkormányzatok száma Összes a kérdésre válaszoló önkormányzaton belüli arány (db) % Hagyományos vonali kapcsolat Bérelt vonal Mikrohullámú vevő 14 3 ISDN ADSL 3 1 Kábel Tv 21 4 Egyéb 9 2 A különböző hozzáférési típusok darabszám szerinti megoszlása megerősíti a korábbiakban említetteket. A válaszoló önkormányzatok 265 db hagyományos kapcsolt bérelt vonalon és 243 db ISDN ponton keresztül csatlakoznak az internethez. Kiegészítésül jegyezzük meg, hogy egy ISDN kapcsolat akár 30 munkaállomást is ki tud szolgálni. Erre a megkérdezett önkormányzatok körében volt is példa, több város és megyei jogú város is jelezte, hogy ISDN vonalán keresztül több felhasználó jelentkezik fel az internetre. Egy önkormányzat esetében azon felhasználók száma akik ISDN vonal(ak)on keresztül kapcsolódnak az internethez 120 volt. Ezek alapján a 243 ISDN kapcsolat valójában jóval több felhasználó számára jelent közvetlen internet-használati lehetőséget. Ezzel viszont az ISDN kapcsolaton keresztül a világhálóra lépő köztisztviselők illetve közalkalmazottak száma meghaladja a hagyományos kapcsolt vonali modemes felhasználók számát. A különböző internet-hozzáférési típusokkal rendelkező önkormányzatok száma, régiónként (db) Településtípusok Hagyományos kapcsolt vonali modem Bérelt vonal Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Minta összesen * ide tartozik a mikrohullámú vevő, az ADSL kapcsolat és a Kábel Tv ISDN Egyéb* GKIeNet Kft. 8

9 Dél-Alföld önkormányzatai amellett, hogy a világháló eléréséhez abszolút értelemben a legnagyobb számban használnak továbbra is hagyományos vonali kapcsolatot, és a bérelt vonalak számának tekintetében is vezetnek. Dél- Dunántúlon és Észak-Magyarországon működő önkormányzatok jelezték a legnagyobb számban, hogy ISDN kapcsolaton keresztül lépnek fel a világhálóra. Amellett, hogy az ISDN típusú kapcsolatot a legkisebb számban jelezték a középmagyarországi régióból, az egyéb módon (mikrohullámú vevő, ADSL kapcsolat, illetve a Kábel TV) történő feljelentkezés is leginkább ezen régióhoz tartozó önkormányzatok internet hozzáférését jellemzi. Az internet-hozzáférés típusok megoszlása (százalék) Régiók Hagyományos kapcsolt vonali modem Bérelt vonal Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Minta összesen * ide tartozik a mikrohullámú vevő, az ADSL kapcsolat és a Kábel TV ISDN Egyéb* Az internet hozzáférési típusok fentiek szerinti megoszlását, az adott régióhoz tartozó válaszoló önkormányzatok arányában vizsgáltuk, annak érdekében, hogy az egyes hozzáférések relatív értelemben vett elterjedtségét is elemezni tudjuk. Dél- Alföldön a korábbi tábla kiegészítéseként a válaszoló önkormányzatok több mint a fele hagyományos modemen keresztül kapcsolódik fel az elektronikus hálóra. Ennél kisebb de az országos átlagot még mindig meghaladó mértékben jellemzi a hagyományos modemes kapcsolat Észak-Alföld és Közép-Magyarország internet hozzáférésének módját. A bérelt vonali szolgáltatást is Dél-Alföld és Közép-Magyarország önkormányzatai veszik igénybe az országos átlagnál nagyobb arányban (ami egyébként meglehetősen kis érték, csupán 7%). Az ISDN vonalon keresztül történő adatcsere a 691 válaszoló önkormányzat 29%-nál szolgálja az internetet. A dél-alföldi és a közép-dunántúli önkormányzatoktól eltekintve akiknél ez a típusú hozzáférés kevésbé jellemzi az internetező önkormányzatokat a többi régió önkormányzataira az országos elterjedtség körüli arányok a jellemzőek (29%). Ebből kiemelkedik Közép-Magyarország a maga 37%-val. GKIeNet Kft. 9

10 Sávszélesség A kérdésre visszaérkezett válaszok alapján a hagyományos kapcsolt vonali modemes és az ISDN kapcsolatok jellemző sávszélessége az 56 kilobit/szekundum. A bérelt vonali kapcsolat esetében a legtöbben a 64 kilobit/szekundum és nem sokkal lemaradva a 128 kilobit/szekundum gyorsaságú sávszélességről számoltak be. Intranet hozzáférés megoszlása régiónként Régiók Rendelkezik intranettel A válaszoló önkormányzatokon belüli arány (db) (%) Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 9 9 Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl 12 9 Észak-Magyarország Észak-Alföld 9 11 Dél-Alföld Minta összesen Intranet Intranettel a válaszoló önkormányzatok mintegy 12%-a rendelkezik. Az összességében alacsony intranettel rendelkező önkormányzati arány mellett az intranet alkalmazása a középmagyarországi önkormányzatokat jellemzi messze a legnagyobb arányban (27%). Az átlagos alkalmazási arányt még Dél-Alföld önkormányzatai haladják meg, mérsékelt mértékben (17%). Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl önkormányzatai maradtak el említésre méltóan az egyébként is alacsony értékű 12%-os átlagos ellátottsági szinttől. Az intranet előnyei nagyobb szervezetek belső információ áramlásának élénkítésében játszik komoly szerepet. Részben tehát a döntően alacsony lélekszámú községek kis szervezettel bíró önkormányzatai érthető módon nem alkalmazzák az intranetet saját szervezeteiken belül. Más kérdés, hogy a községi önkormányzatok is csatlakozhatnának egy, az önkormányzatok részére létrehozott belső intranet hálózathoz, amelynek a létrehozása azonban nem az ő feladatuk. Ezt támasztja alá a településtípusonként vizsgált intranet alkalmazás aránya. Amíg a községi önkormányzatok elenyésző része veszi igénybe a belső kommunikációs hálózatot, addig a városok majdnem fele, a megyei jogú városok több mint fele és a kerületek kétharmada már alkalmazza. GKIeNet Kft. 10

11 Intranet hozzáférés megoszlása településkategóriánként Településtípusok Rendelkezik intranettel A válaszoló önkormányzatokon belüli arány (db) (%) Községek 33 3 Városok Megyei jogú városok 7 58 Kerületek 7 78 Megyei önkormányzatok 5 56 Minta összesen Telekommunikáció Az önkormányzatok a hagyományos vezetékes telefonvonalak használata mellett meglepően nagy számban alkalmazzák a mobilkommunikációt. A válaszadó önkormányzatok esetén a vezetékes telefonvonalak számának átlagos értéke nyolc, az átlagos mobiltelefon száma öt, ami a mobilkommunikáció komoly felzárkózását jelenti. A faxkészülékek alkalmazásának továbbra is meghatározó a szerepe, önkormányzatonként átlagosan két fax készülék a jellemző. A személyhívó nem jellemző telekommunikációs eszköz ebben a szektorban. A különböző telekommunikációs eszközök regionális megoszlása (db) Régiók Vezetékes telefonvonalak Mobiltelefonok Faxkészülékek Összes átlag összes átlag összes átlag Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Minta összesen Az átlagosnál nagyobb infrastruktúrával, mérettel működő kerületi önkormányzatok a közép-magyarországi önkormányzatok telekommunikációs eszközökre számolt átlagos értékeit messze az országos átlag értékek fölé tornázzák. A többi régió esetében azonban az önkormányzatok telekommunikációs eszközökkel való ellátottsága az országos átlag értékek körül szóródnak. Az önkormányzatok méretéből fakadó és az eszközellátottságra vonatkozó különbségeket a településkategóriánként végzett vizsgálat teszi teljessé. GKIeNet Kft. 11

12 A különböző telekommunikációs eszközök településkategóriánként Településtípusok Vezetékes telefonvonalak Mobiltelefonok Faxkészülékek Összes átlag összes átlag összes átlag Községek Városok Megyei jogú városok Kerületek és a Főváros Megyei önkormányzatok Minta összesen Feltűnő a községi önkormányzatok által használt mobiltelefonok átlagosan magas száma, a vezetékes telefonvonalakhoz képest. Úgy tűnik, hogy a megyei önkormányzatok ragaszkodnak a leginkább a vezetékes telefoni kapcsolathoz. Ezen önkormányzatoknál figyelhető meg a legnagyobb különbség a vezetékes és mobiltelefonok átlagos száma között, a mobiltelefonok kárára. Fajlagosan a legnagyobb számú mobiltelefonnal és faxkészülékkel a kerületek és a főváros rendelkezik. Az önkormányzatoknál településkategóriánként alkalmazott telekommunikációs eszközök száma (becslés) Településtípusok Vezetékes telefonvonalak Mobiltelefonok Faxkészülékek (db) Községek Városok Megyei jogú városok Kerületek és a Főváros Megyei önkormányzatok Ország összesen (db) 2001 októberében adott válaszok alapján becsléseink szerint tehát az önkormányzatok összesen mintegy 30 ezer vezetékes vonalat illetve mobiltelefont használnak. A kettő közötti arány mára elérte a kétharmad egyharmad megoszlást. Számítógéppark A válaszadó önkormányzatok összesen 375 db szervert és db személyi számítógépet üzemeltetnek (a Főváros nélkül). Feltűnően jól felszereltek a megyei jogú városok és a kerületek az üzemeltetett számítógéppark tekintetében. GKIeNet Kft. 12

13 Az önkormányzatoknál alkalmazott személyi számítógépek megoszlása településkategóriánként Településtípusok Szerver Személyi számítógép összes átlag összes átlag Községek Városok Megyei jogú városok Kerületek Megyei önkormányzatok Minta összesen* 350 0, * a Főváros nélkül (db) Az önkormányzatnál alkalmazott számítógépek meghatározó hányada (70%) a 3-5 éves modelleknek tekinthető Pentium I-II. Arányát tekintve kevés, abszolút számát tekintve, az alkalmazhatóság tekintetében még mindig sok 486-os szolgálatáról (2298 db) nyilatkoztak a válaszolók. Azonban ennél is kevesebb (1578 db) Pentium III IV processzorral felszerelt modern számítógép segíti a válaszadó önkormányzatok munkáját. Az ún. PDA-k (Personal Digital Assistant) használata nem jellemző az önkormányzatokra. A számítógép típusok megoszlása 12% 18% Pentium I - II 486 Pentium III - IV 70% Regionális összehasonlításban nem meglepő módon messze a legjobb átlagos számítógép ellátottsággal a középmagyarországi önkormányzatok rendelkeznek. Különösen igaz ez a személyi számítógépek vonatkozásában, annak ellenére, hogy a fővárosi önkormányzat a rendelkezésére álló nagy számú számítógép miatt, az átlagot pozitív irányba húzza. Személyi számítógéppel az átlaghoz képest jobban el vannak látva a délalföldi önkormányzatok, míg ennek a fordítottja igaz a nyugat- és dél-dunántúli, valamint az észak-magyarországi önkormányzatokra. A szerverekkel való ellátottság kérdésében gyakorlatilag az országos átlag érték körül szóródnak az önkormányzatok által üzemeltetett szerverek függetlenül a régióktól. GKIeNet Kft. 13

14 Az önkormányzatoknál alkalmazott személyi számítógépek megoszlása régiónként Településtípusok Szerver Személyi számítógép összes átlag összes átlag Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Minta összesen 375 0, (db) Becslésünk alapján összesen az országban az önkormányzatok által üzemeltetett személyi számítógépek száma 2001-ben 35 ezer db körülire tehető és az általuk alkalmazott szerverek száma mintegy 1000 db. Ebből mintegy harmincezerre tehető a Pentium I-II processzorral felszerelt számítógépek száma. Az alkalmazott személyi számítógépek számának alakulása régiónként Észak-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl GKIeNet Kft. 14

15 I.3. Felhasználói jellemző k Felhasználók megoszlása Az alkalmazottak nagyobb százaléka dolgozik személyi számítógéppel mint a vezetők, derült ki az önkormányzatok válaszai alapján. A teljes önkormányzati vertikumban a vezetők 69%-nak, míg az alkalmazottak 81%-nak munkaeszköze a személyi számítógép. A megállapítás egyetlen kivétel mellett (ahol a vezetők 100%-a alkalmaz számítógépet a napi munkája során és az alkalmazottak ennél kisebb arányban) településkategóriától és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül igaz az önkormányzatokra (egyetlen kivétel itt is akad, és a Nyugat- Dunántúl). A számítógép és az internet használata, regionális bontásban (%) Közép- Magyarország Munkája során használja Vezetők Internet kapcsolattal rendelkezik Csak üzenet küldésre alkalmas Munkája során használja Alkalmazottak Internet kapcsolattal rendelkezik Csak üzenet küldésre alkalmas Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Ország összesen A vezetők és az alkalmazottak felhasználói szokásainak különbsége az internet kapcsolattal rendelkező munkaállomások között mutatkozik meg elsőként. A vezetők számára biztosított gépek közel kétszer akkora arányban rendelkeznek internet hozzáférési lehetőséggel (59%), mint az alkalmazotti viszonyban dolgozó felhasználók számítógépei (31%). Igaz ugyan, hogy az internet hozzáféréssel rendelkező vezetők nagyobb arányban vannak korlátozva csak levél küldésre (55%), mint az alkalmazottak (31%). Nyugat-Dunántúl esetében munkájuk során a vezetők az átlaghoz képest nagyobb arányban használják számítógépeiket, és nagyobb arányban rendelkeznek internet-kapcsolattal is. A vezetők körében foganatosított szigorú számítástechnikai fegyelem mellett történő azaz csak használatra korlátozott internet-használat a közép-dunántúli önkormányzatokra jellemző a leginkább. Az alkalmazottakra vonatkozó számítástechnikai szokások és szabályok úgy tűnik földrajzi elhelyezkedéstől függetlenek, az ország önkormányzatai nagyjából egységesen teszik lehetővé az alkalmazottak számára GKIeNet Kft. 15

16 a személyi számítógéppel támogatott munkavégzést, engedik meg illetve korlátozzák az internet-használatot. A számítógép és az internet használata, településkategóriánként (%) Munkája során használja Vezetők Internet kapcsolattal rendelkezik Csak üzenet küldésre alkalmas Munkája során használja Alkalmazottak Internet kapcsolattal rendelkezik Csak üzenet küldésre alkalmas Községek Városok Megyei jogú városok Kerületek Főváros Megyei önkormányzatok Ország összesen Mind a vezetők, mind az alkalmazottak a városok esetében rendelkeznek a legkisebb arányú az országos átlag alatti internet hozzáférési lehetőséggel. A főváros, a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok a legnyitottabbak, mind a vezetők, mind az alkalmazottak részére biztosított internet használati jogosultságokkal kapcsolatban. Felhasználási területek Arra kérdésünkre, hogy ki mire használja a számítógépét az átlagosnál kevesebb önkormányzat válaszolt. Azon önkormányzatok száma pedig, akik azt jelezték, hogy internetet és intranetet is használnak, elenyésző. Az internet és az intranet felhasználási területe természetszerűleg teljesen eltér. Az intranetet beosztástól függetlenül döntően adminisztráció lebonyolítására használják az önkormányzatok. Az internettel szemben a belső hálózatokat a vezetők nagyobb számban használják adminisztráció lebonyolítására, mint az alkalmazottak. Emellett azonban de szintén az internetes szokásokkal szemben a minisztériumokkal való kapcsolattartást inkább az alkalmazottak végzik az intraneten. GKIeNet Kft. 16

17 Az internetet és az intranetet felhasználók alkalmazási területeinek megoszlása (%) Internet Intranet Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Adminisztráció Minisztériumokkal való kapcsolattartás Kapcsolattartás más önkormányzatokkal Nemzetközi kapcsolattartás Információgyűjtés Pályázat figyelés Szórakozás Levelezés Összesen Internet felhasználói szokások A válaszoló önkormányzatok információi alapján mind a vezetők, mind az alkalmazottak az internetet gyakorlatilag információgyűjtésre használják, amit a pályázat figyelés és az egyéb információgyűjtés meghatározó hányada jól tükröz. Ezen túl a feladatok eloszlásában csak kisebb különbségek vannak a vezetők és az alkalmazottak között. A minisztériumokkal való kapcsolattartást inkább a vezetők végzik, viszont a válaszok alapján a levelezést az alkalmazottak használják valamivel nagyobb arányban. 1. Általában a szórakozás sem az alkalmazottakra, sem a vezetőkre nem jellemző felhasználási mód. Az internet-használati szokások, felhasználó szerinti bontásban (%) Ország összesen Vezető Alkalmazott Adminisztráció Minisztériumokkal való kapcsolattartás Kapcsolattartás más önkormányzatokkal Nemzetközi kapcsolattartás Információgyűjtés Pályázat figyelés Szórakozás Levelezés Ez a munkamegosztás szempontjából természetesnek tekinthető. GKIeNet Kft. 17

18 Az internet-használati szokások, felhasználó és régió szerinti bontásban (%) Közép- Magyarország Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Vezető Alkalmazott Adminisztráció Minisztériumokkal való kapcsolattartás Kapcsolattartás más önkormányzatokkal Nemzetközi kapcsolattartás Információgyűjtés Pályázat figyelés Szórakozás Levelezés A nemzetközi kapcsolattartásra a Közép-Magyarországhoz és - különösképpen érdekes, hogy - a Dél-Alföldhöz tartozó önkormányzatok dolgozói nagyobb arányban használják az internetet, mint az ország többi részében tevékenykedő köztisztviselők. Dél-Alföld önkormányzatai azonban az interneten keresztül történő levelezés területén is az élen járnak. Levelezésük lebonyolítására a közép-magyarországi régióhoz tartozó önkormányzatok után a dél-alföldi önkormányzatok dolgozói veszik igénybe a legnagyobb százalékban az internetet. Dél-Dunántúl önkormányzatai az országos gyakorlatnál kevésbé preferálják a világhálót a minisztériumokkal lebonyolított kapcsolattartás tekintetében. A különböző szervezeti egységek internet használata Az önkormányzatok válaszaik tekintetében hűek maradtak önmagukhoz, és a különböző funkcionális szervezetek internet használati szokásaik intenzitását felmérő kérdésünkre az információgyűjtést jelölték meg, mint azt a területet, ahol az internet biztosította lehetőséget a leginkább ki tudják használni. Még a levelezés, esetleg adatbázisok elérése azok a tevékenységek, amelyek az internet használattal, ha kis mértékben is, kapcsolatba hozhatók. Egyéb funkcionális tevékenységhez az önkormányzatok jelenleg egyáltalán nem veszik igénybe az internetet. GKIeNet Kft. 18

19 A funkcionális területek internet használati szokásai (egyenlegértékek) Országos átlag Adminisztcáció -54 Nyilvántartások -66 Beszerzés -79 Alkalmazások futtatása -64 Belső tájékoztatás -67 Információgyűjtés 18 Marketing -75 Lakossági kapcsolatok -76 Vállalati kapcsolatok -70 Adattovábbítás -25 Levelezés -12 Adatbázisok elérése -19 A 100 egyáltalán nem jellemző, a +100 teljes mértékben jellemző a skálán Az Internet használhatóságának vonatkozásában az önkormányzatok válaszai között azok irányát és nagyságrendjét tekintve - nem voltak markáns különbségek a földrajzi elhelyezkedés tekintetében. A kérdőívre adott válaszok alapján úgy tűnik, hogy vannak régiók ilyen például Dél-Alföld ahol az önkormányzatok általában nyitottabbak a számítástechnika illetve az internet ügyében. A funkcionális területek internet használati szokásai, régiónként (egyenlegértékek) Közép- Magyarország Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Adminisztráció Nyilvántartások Beszerzés Alkalmazások futtatása Belső tájékoztatás Információgyűjtés Marketing Lakossági kapcsolatok Vállalati kapcsolatok Adattovábbítás Levelezés Adatbázisok elérése A 100 egyáltalán nem jellemző, a +100 teljes mértékben jellemző a skálán GKIeNet Kft. 19

20 Ez azért is jó hír, mert ráadásul pont a dél-alföldi önkormányzatok reprezentáltsága összességében meghaladja az országos átlagot. A válaszok alapján egyébként a dél-alföldi önkormányzatok rendelkeznek a legnagyobb hányadban internet hozzáféréssel is. Az internetet azonban az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra még a közép-magyarországi régióhoz tartozó önkormányzatok is alig használják. Már azonban ezzel is előrébb járnak az ország egyéb területein, ahol a világhálót erre a célra egyáltalán nem veszik igénybe. Elektronikus banki szolgáltatások igénybevétele Az önkormányzatok 52%-a a klasszikusnak mondható modemen keresztül tartja fenn a kapcsolatot számlavezető bankjával és a bank által biztosított szoftvert alkalmazza. Az önkormányzatok a pénzügyeik intézésénél az internettel szemben bizalmatlanabbak, mint a mobilkommunikációval. Míg interneten keresztül az önkormányzatok 2%-a bonyolítja bankügyleteit, addig a mobiltelefont a banki ügyek intézésére is felhasználó önkormányzatok aránya 3%. A helyi önkormányzatoknak egyébként tetemes aránya (29%) semmilyen elektronikus banki szolgáltatást sem vesz igénybe. Az elektronikus banki szolgáltatások igénybevétele régiónként (%) Régiók Internetes banki szolgáltatás Modemes kapcsolat Mobilbank Egyik sem Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Országos átlag Észak-Magyarország önkormányzatai az átlagosnál kisebb, Dél- Alföld önkormányzatai az átlagosnál nagyobb arányban veszik igénybe az elektronikus banki szolgáltatásokat. Dél-Alföld esetében a régióhoz tartozó és válaszoló önkormányzatok 78%-a kapcsolódik igaz, hogy modemmel de elektronikus úton számlavezető bankjához. Ha településkategóriánként vizsgáljuk a kérdést megállapítható, hogy a községi önkormányzatok az átlagosnál kisebb arányban veszik igénybe az elektronikus banki szolgáltatásokat, 40%-uk tartózkodik ettől. Ezzel szemben a községek körében akadt a legtöbb olyan önkormányzat, amelyik mobilbank szolgáltatást is használ. GKIeNet Kft. 20

21 Elektronikus banki szolgáltatások igénybevételének megoszlása (%) Internetes banki szolgáltatás 2% Egyik sem 34% Mobilbank 4% Modemes kapcsolat 60% Elégedettség az internettel Az internettel való elégedettség Az alkalmazottak ha kis mértékben is, de jobban meg vannak elégedve az internet nyújtotta lehetőségekkel. Figyelembe véve azt, hogy az önkormányzatok internet felhasználási területe elsősorban az információ gyűjtés, a válaszukat úgy kell érteni, hogy a keresett információkhoz az interneten keresztül többségében megelégedésüket szolgáló módon jutnak hozzá. Nyugat-Dunántúl, és Dél-Alföld az átlagosnál jobban, míg Közép- Magyarország és Dél-Dunántúl önkormányzatai az átlagosnál kevésbé elégedettek az internettel. (egyenlegértékek) Településtípusok Vezetők Alkalmazottak Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Országos átlag cím ellátottság A kérdésre válaszoló önkormányzatok összességében 4366 db címmel rendelkeznek. Az átlagok alapján számított becslésünk szerint az önkormányzatoknál hivatalosan használatos összes elektronikus postaláda száma 13 ezer. GKIeNet Kft. 21

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 144. sz. Témavezető: Lados Mihály Készült: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa megbízásából INTELLIGENS KISTÉRSÉGEK LÉTREHOZÁSA GYŐR-MOSON-

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. A mezôgazdaság infokommunikációs eszközökkel történô támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 16. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Az információs és tudásgazdaság fejlôdése, a gazdaság informatizálása, a termelés és a szolgáltatások informatizálása, korszerû információ- és tudásmenedzsment eszközök

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! 1 Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv A tanulmányt az Inforum,

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon

N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: N. Vajdai Teréz (2004) Az e-államigazgatás jelene Magyarországon

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány MARKETING STRATÉGIA A TREVENQUE INFORMATIKAI CÉG MAGYARORSZÁGI PIACRA LÉPÉSÉHEZ

Részletesebben