Kitöltési útmutató. 1. A bevallás jellege A bevallási nyomtatvány 1. pontjában a bevallás jellegét kell megjelölni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató. 1. A bevallás jellege A bevallási nyomtatvány 1. pontjában a bevallás jellegét kell megjelölni."

Átírás

1 Kitöltési útmutató Adóbevallásra Szolnok város illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek. Az adóbevallást május 31-ig kell benyújtani, és a évre vonatkozó adót, adókülönbözetet is ezen időpontig kell megfizetni a számú Szolnok Megyei Jogú Város PH. Iparűzési Adó Besz. Szlá-ra. Az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! A kitöltéskor a helyi adókról szóló évi C. törvényt (Htv.) és a helyi iparűzési adóról szóló 39/1991.(XII.17.)KR. számú rendeletet kell alkalmazni. FIGYELEM! Az adóalanyt minden olyan településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely fogalmát a Htv. határozza meg. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját meg kell osztania és a megosztás módját a 10. pontban rögzíteni. Az adóbevallás az adózó, vagy a helyette eljáró törvényes képviselője, meghatalmazottja (cégszerű) aláírásával érvényes! Ha adóbevallását adótanácsadó, adószakértő ellenjegyezte, akkor azt az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie. FONTOS! Az adóbevallási főlapot két példányban mellékeltük. Egyik az adózónál marad, a másik példányt az Adóügyi Osztályhoz kell eljuttatni. Az előző évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy szíveskedjék gondoskodni az adóbevallás benyújtásának bizonyíthatóságáról (feladóvevénnyel történő postára adás, személyes átvétel, egyéb mód). Amennyiben a bevallás nem érkezik be hivatalunkhoz, és beadását az adózó hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni, mulasztási bírságot kell fizetnie. Ezért kérjük, hogy postai küldeményként egy borítékba csak egy bevallást szíveskedjen tenni. 1. A bevallás jellege A bevallási nyomtatvány 1. pontjában a bevallás jellegét kell megjelölni. 2. A záró bevallás benyújtásának oka A 12. pont x-elése esetén a záró bevallás benyújtásának okát kell megjelölni. 3. Bevallási időszak Az útmutató 1. pontjában foglaltaknak megfelelően kell jelölni azt az időszakot, amelyre a bevallás vonatkozik. 4. A csatolt kiegészítő lapok jelölése A bevallási nyomtatványhoz különböző kiegészítő lapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó kiegészítő lapokat is - a tevékenység jellegének megfelelően - ki kell tölteni. Az A -tól E -ig terjedő lapok a nettó árbevétel levezetését tartalmazzák. Ezek közül csak egyet - a vállalkozásra irányadó kiegészítő lapot - kell kitölteni és benyújtani az adóhatósághoz. Az F jelű kiegészítő lapot az adóalap-megosztással összefüggésben kell kitölteni, annak, aki székhelyén kívül legalább egy településen telephellyel rendelkezik, azaz adóalap-megosztásra kötelezett. A G jelű kiegészítő lap a más adóhatóságnál fennálló köztartozások megnevezésére szolgál. A H -tól M - ig terjedő lapokat az önkormányzati rendeletben meghatározott mentességek és kedvezmények igénybevétele esetén kell kitölteni. Az N jelű kiegészítő lap szolgál a túlfizetés rendezésére. A kiegészítő lapok kitöltéséhez a hátoldalukon található útmutató segít.

2 5. Azonosító adatok Az adózó azonosításához szükséges adatokat tartalmazza, melyek kitöltése kötelező. A bevallás hiányos kiállítása miatt az Art. mulasztási bírság kiszabására jogosítja fel az adóhatóságot. 6. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata Az egyszerűsített adóalap meghatározása választáskor nem kell kitölteni A jelű kiegészítő lapot. A 811. sorban az átalányadózónak a 6.1. alpont szerinti esetben az átalányadó alapját, a 6.3. alpont szerinti esetben az EVA-alapját kell beírni, a 815. sorba pedig az adóalap az alábbiak szerint számított összegét kell feltüntetni Átalányadózó esetében az iparűzési adóalap összege a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadó-alap 20 %-kal növelt összege, mely összeget a 815. sorba kell feltüntetni. Más vállalkozó esetében az iparűzési adóalap összege a nettó árbevétel 80 %-a, mely esetben a nettó árbevétel összegét a 811. sorba, a 80 %-át pedig a 815. sorba kell feltüntetni Amennyiben a 6.1. pontban felsorolt vállalkozók évre is a fenti adózási módot választják, azt a négyzetbe tett x-szel jelöljék Mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya választhatta az adóalap egyszerűsített meghatározási módját. Ez esetben az iparűzési adó alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-a, mely összeget a 815. sorban kell feltüntetni. Amennyiben ezt az adózási módot választotta, azt a négyzetbe tett x-szel jelölje. 6.4 Mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya évre is választhatja az adóalap egyszerűsített meghatározási módját. Amennyiben ezt választja, azt a négyzetbe tett x-szel jelölje. 7. Könnyvezetés módja A könyvvezetés, nyilvántartás-vezetés módját és évekre a megfelelő négyzetben x-szel kell jelölni. 8. Az adó kiszámítása 811. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozás egészének szintjén képződő Htv. szerinti nettó árbevétel összegét, függetlenül attól, hogy tevékenységét hol végzi. A nettó árbevétel-elemek részletezése és azok értelmezése a vonatkozó kiegészítő lapon található. A vállalkozási szintű nettó árbevételt a vonatkozó kiegészítő lapon kell levezetni, ezért elsőként a vonatkozó kiegészítő lap 811. sorát, illetve az annak meghatározásához szükséges alsorokat kell kitölteni. Az adott kiegészítő lapon szereplő (kiszámított) 811. sor összegét kell itt feltüntetni. A nettó árbevétel fogalmát a Htv pontja tartalmazza sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozási szintű eladott áruk beszerzési értékének (ELÁBÉ) összegét. Az ELÁBÉ-fogalmát a Htv pontja tartalmazza sor: Ebben a sorban a közvetített szolgáltatások értékének összegét kell szerepeltetni. A sorban a 813. sorból az alvállalkozói teljesítések értékét kell feltüntetni. A fogalmakat a Htv pontja tartalmazza sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozási szintű - nettó árbevétel-csökkentő - anyagköltség összegét, melynek fogalmát a Htv pontja tartalmazza sor: Ez a sor szolgál a Htv. szerinti vállalkozási szintű iparűzési adóalap megállapítására, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől.

3 Abban az esetben, ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség (székhelyén kívül legalább egy településen telephelyet tart fenn), akkor ezt az összeget kell - az adóalap-megosztásra irányadó Htv hoz kapcsolódó melléklet szerint - megosztani az egyes települések között. A Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap megállapításához a 811. sor (nettó árbevétel) összegéből kell levonni a 812. sor, a 813. sor és a 814. sor, valamint a 816. sor együttes összegét. Ha a 811. sor összegét eléri vagy meghaladja a sorok együttes összege, akkor ebben sorban 0 -t kell szerepeltetni. Ebben az esetben a 817. sor, a 818. sor, a 820. sor és a 821. sorban egyaránt 0 -t kell írni sor: Itt kell feltüntetni a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség összegét, melynek részletes szabályait a Htv. 39/D. -a határozza meg sor: Itt kell feltüntetni a 817. sorban szereplő vállalkozási szintű adóalap megosztása eredményeként előálló a hivatkozott törvényi szabályok szerinti - települési adóalapot. Természetesen abban az esetben, ha a vállalkozót nem terheli adóalap-megosztási kötelezettség, akkor az ezen sorban szereplő összeg megegyezik a 817. sor összegével sor: Itt kell feltüntetni az önkormányzati rendeletben szereplő mentességek miatt igénybevett összegeket. A sorban a gyermek- és diákétkeztetés miatti adómentes adóalapot kell feltüntetni. A mentesség igénybevételéhez a H jelű kiegészítő lapot kell kitölteni sor: Ez a bevallási sor az adóköteles adóalap megállapítására szolgál. A települési adóalap (818. sor) összegéből le kell vonni az adómentes adóalap összegét (819. sor). Abban az esetben, ha a 819. sor összege eléri vagy meghaladja a 818. sor összegét, akkor itt 0 -t kell feltüntetni. Ekkor a 820. sorba és a 821. sorba egyaránt 0 -t kell írni sor: Az adóköteles települési adóalapra (820. sor) jutó adó összegét kell itt feltüntetni. Az adó mértéke adóévre 2,0 % sor: Az önkormányzati rendelet szabályai szerint az adót csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetni, összesen. A sorokban jogcímek szerint kell részletezni az adót csökkentő kedvezmények összegét. A sorhoz az I, a sorhoz a J, a sorhoz a K, a sorhoz az L, a sorhoz az M kiegészítő lapot kell kitölteni. Kiegészítő lapok hiányában a bevallásban feltüntetett kedvezmény nem kerül figyelembe vételre sor: A Htv. szabályai szerint az adóévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után - Szolnok város illetékességi területén kívül - megfizetett adóátalány összegét - az adóalap-megosztás arányában le lehet vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzatokhoz kimutatott adó összegéből, legfeljebb azonban csak annak nagyságáig. Abban az esetben, ha az önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a 818. sor összegét, akkor itt csak a 818. sorban szereplő összeget lehet feltüntetni, a településre jutó adóátalány összegét pedig a 9. sorban kell szerepeltetni sor: Ez a sor szolgál az adóévi iparűzési adófizetési kötelezettség kiszámítására. Az adóköteles adóalapra vetített adó összegéből (821. sor) le kell vonni az adó összegét különféle jogcímeken csökkentő tételeket (a sorok együttes összegét). Abban az esetben, ha az adót csökkentő tételek együttes összege eléri vagy meghaladja a 821. sor összegét, akkor itt 0 -t kell feltüntetni sorok: Ezen sorok szolgálnak az adóévi adó elszámolására, pénzforgalmi rendezésére. A 825. sorban az adóévben a folyó évi adóelőlegre ténylegesen befizetett összeget, a 826. sorban pedig az Art. szerinti feltöltési kötelezettség miatt befizetett összegeket kell feltüntetni. Amennyiben a 824. sorban szereplő összeg meghaladja a 825. sor és a 826. sor együttes összegét, akkor a különbözetet a 827. sorban (még fizetendő adó) kell feltüntetni.

4 Ezt az összeget kell május 31-ig megfizetni. Záró bevallás és előtársasági bevallás esetén a bevallás benyújtásának határidejével egyező időpontban kell az adót megfizetni. Abban az esetben, ha a 825. sor és a 826. sor együttes összege meghaladja a 824. sor összegét akkor a különbözetet a 828. sorban kell feltüntetni. 9. sor: Itt kell feltüntetni az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összegét. Ez az összeg megegyezik a 823. sorban feltüntetett összeggel, ha a 821. sorban szereplő adó arra fedezetet biztosít. 10. sor: A megfelelő négyzetben x-szel kell jelölni az alkalmazott adóalap megosztás módszerét. 11. sor: Itt kell jelezni és a G jelű lapon levezetni, ha más hatóságnál tartozása van. 12. sor: Itt kell rendelkezni a számlán jelentkező túlfizetésről. A rendelkezésről az N jelű kiegészítő lapot kell kiállítani. Összegszerűen meg kell adni, hogy a túlfizetésből milyen összeget szán a vállalkozó a különböző rendelkezési irányokra, és a kérést az összeg előtti négyzetbe tett X- szel kell megerősíteni. 13. sor: Tájékoztató adatként kell megadni a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap összegét január 1-től mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban az adóalap 90%-a - amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. Sz o 1 n o k, április hó Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Adóügyi Osztály

5 Kitöltési útmutató az A jelű kiegészítő laphoz Az A jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek az általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételüket. Ide tartozik minden iparűzési adóalany, aki/amely nem minősül hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozásnak, kockázati tőkealapnak, kockázati tőketársaságnak. A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni! 811. sor: Ebben a sorban kell levezetni a - vállalkozási szintű - nettó árbevétel összegét. A sorokban szereplő összegeket össze kell adni, és abból le kell vonni a sorokban szereplő összeget. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 811. sorában feltüntetendő összeggel! sor: A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében itt kell szerepeltetni a számviteli törvény ában szereplő rendelkezések alapján meghatározott - vállalkozási szintű - nettó árbevétel összegét. A jellemzően nem vállalkozási tevékenység folytatására alakult szervezetek (pl.: társadalmi szervezet, egyház, alapítvány, költségvetési szerv, egyéb) esetében a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben realizált árbevétel összegét kell feltüntetni. A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó (magánszemély) adóalany esetében ebbe a sorba a tevékenységgel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) összefüggésben kapott készpénz, jóváírás, vagy bármilyen más vagyoni érték összegét kell beírni sor: Itt kell szerepeltetni a számviteli törvény 84. (3)-(4) bekezdései alapján meghatározott befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok összegének 50 %-át sor: Ebbe a sorba kell beírni a számviteli törvény 84. -ának (5)-(6) bekezdései alapján meghatározott egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összegének 50 %-át sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összegét sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegét sor: Ebbe a sorba a felszolgálási díj árbevételét kell feltüntetni.

6 Kitöltési útmutató a B jelű kiegészítő laphoz A B jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek hitelintézetnek, vagy pénzügyi vállalkozásnak minősülnek. A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni! 811. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a sorokban szereplő egyes - vállalkozási szintű - nettó árbevétel-elemek összegét, oly módon, hogy a sorokban szereplő összegeket össze kell adni, majd abból a sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 811. sorában feltüntetendő összeggel! sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. Az egyes sorokat a számviteli törvény és a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.

7 Kitöltési útmutató C jelű kiegészítő laphoz A C jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek biztosítónak minősülnek. A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni! 811. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a sorokban szereplő egyes - vállalkozási szintű - nettó árbevétel-elemek összegét, oly módon, hogy a sorokban szereplő összegeket össze kell adni, majd abból a sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 811. sorában feltüntetendő összeggel! sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. Az egyes sorokat a számviteli törvény, és a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.

8 Kitöltési útmutató a D jelű kiegészítő laphoz A D jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek befektetési vállalkozásnak minősülnek. A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni! 811. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a sorokban szereplő egyes - vállalkozási szintű - nettó árbevétel-elemek összegét. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 811. sorában feltüntetendő összeggel! sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. Az egyes sorokat a számviteli törvény, és a befektetési vállalkozók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.

9 Kitöltési útmutató az E jelű kiegészítő laphoz Az E jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek, kockázati tőketársaságnak, vagy kockázati tőkealapnak minősülnek. A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni! 811. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a sorokban szereplő egyes - vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek összegét, oly módon, hogy a sorokban szereplő összegeket össze kell adni, majd abból a sorok összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 811. sorában feltüntetendő összeggel! sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. Az egyes sorokat a számviteli törvény szabályai alapján kell meghatározni sor: A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében itt kell szerepeltetni a számviteli törvény ában szereplő rendelkezések alapján meghatározott vállalkozási szintű nettó árbevétel összegét sor: Itt kell szerepeltetni a számviteli törvény 84. (3)-(4) bekezdései alapján meghatározott befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok összegének 50 %-át sor: Ebbe a sorba kell beírni a számviteli törvény 84. -ának (5)-(6) bekezdései alapján meghatározott egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összegének 50 %-át sor: Ebbe a sorba kell beírni a számviteli törvény 84. -ának (1)-(2) bekezdéseiben leírtak alapján kell kiszámítani és bejegyezni a befektetett pénzügyileg eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérleg készítés időpontjáig pénzügyi realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összegét sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó összegét sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegét.

10 Kitöltési útmutató az F jelű kiegészítő laphoz Ha a vállalkozó (adózó) több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az F jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni. A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni! A kiegészítő lap vonatkozó soraiba a vállalkozás egésze illetőleg az adott önkormányzat területére jutó személyi jellegű ráfordítás, illetőleg eszközérték összegét kell beírni. Ha a személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztást alkalmazza, akkor a 101. és 102. sorokat kell kitölteni. Amennyiben az eszközérték arányos módszert alkalmazza úgy 103. és a 104. sorokat kell kitölteni. Ha a vállalkozás a komplex megosztási módszert alkalmazza, abban az esetben valamennyi sort ki kell tölteni sor: Itt kell feltüntetni a Htv. mellékletének 1.1 pontja alapján számított (vállalkozás szintű) személyi jellegű ráfordítás összegét, azaz a személyi jellegű ráfordítás arányában történő adóalapmegosztás vetítési alapját sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszer alkalmazása során az adott (székhely, telephely szerinti) településen felmerült személyi jellegű ráfordítás összegét sor: Itt kell feltüntetni a Htv. mellékletének 1.2. pontja alapján számított székhely, telephely szerinti településre jutó összes eszközérték összegét, azaz az eszközérték arányos adóalapmegosztás vetítési alapját sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (székhely, telephely szerinti) településen felmerült eszközérték összegét sor: Ebbe a sorba a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell feltüntetni sor: Ebbe a sorba a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatásnyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell feltüntetni.

11 Kitöltési útmutató az I jelű kiegészítő laphoz A fizetendő adóból kedvezmény illeti meg a vállalkozót, ha bizonyítja, hogy folyamatosan - de legalább hat hónapon keresztül - alkalmaz főfoglalkozásban olyan munkavállalót, aki ezt közvetlenül megelőzően, igazolhatóan 6 hónapja regisztrált munkanélküli és az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik. A kedvezmény a foglalkoztatás időtartamára vehető igénybe, mértéke foglalkoztatott személyenként évi Ft. Az összes foglalkoztatottak miatti kedvezmény (822/A. sor) összege nem haladhatja meg a vállalkozót terhelő adó (821. sor) összegének 50 %-át. A Regisztrált munkanélküliség kezdete és vége sorban kell feltüntetni azt a két időpontot, amely jelzi, hogy mikor kezdődött a regisztrált munkanélküliség, és mikor végződött. A Fogl. módja sorban azt kell feltüntetni, hogy fő- vagy mellékállásban van/volt alkalmazásban a munkanélküli. A Foglalkoztatás kezdete és vége sorban azt a két időpontot kell feltüntetni, amikor a munkanélküli munkavállaló alkalmazása megkezdődött, illetve, a vége időpontját, ha a munkavállaló munkaviszonya bármely okból megszűnt.

12 Kitöltési útmutató a J jelű kiegészítő laphoz A fizetendő adóból kedvezmény illeti meg a vállalkozót, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvényben meghatározott III. rokkantsági csoportba tartozó munkavállalót foglalkoztat. A kedvezmény a foglalkoztatás időtartamára vehető igénybe, mértéke foglalkoztatott személyenként évi Ft. Ha a III. rokkantsági csoportba tartozó munkavállaló csak napi 4 órás munkaviszonyt létesít, a kedvezmény mértéke Ft. Az összes foglalkoztatottak miatti kedvezmény (822/A. sor) összege nem haladhatja meg a vállalkozót terhelő adó (821. sor) összegének 50 %-át. A Foglalkoztatás időtartama sorban kell feltüntetni azt a két időpontot, amely jelzi, hogy mikor kezdődött a rokkant munkavállaló alkalmazása illetve, a vége időpontját, ha a munkavállaló munkaviszonya bármely okból megszűnt. Az óra/nap rovatban azt kell feltüntetni, hogy a vállalkozó a munkavállalót napi hány órában alkalmazza.

13 Kitöltési útmutató a K jelű kiegészítő laphoz A fizetendő adóból kedvezmény illeti meg a vállalkozót, ha egész tanéven át szakmunkástanulót (szakiskolai tanulót) foglalkoztat. A szakmunkástanuló foglalkoztatása miatti kedvezmény igazolt esetben az adóelőlegnél is figyelembe vehető. A kedvezmény a foglalkoztatás időtartamára vehető igénybe, mértéke foglalkoztatott személyenként évi Ft. Az összes foglalkoztatottak miatti kedvezmény (822/A. sor) összege nem haladhatja meg a vállalkozót terhelő adó (820. sor) összegének 50 %-át. A kedvezményt kizárólag a 2004/2005. egész tanéven át foglalkoztatott szakmunkástanulók (szakiskolai tanulók) után lehet igénybe venni!

14 Kitöltési útmutató az L jelű kiegészítő laphoz Az a vállalkozó, aki az önkormányzati alap(ok) javára az adóévben befizetést teljesít, igazolás alapján a befizetett összeg 50%-át az éves adóbevallásban levonhatja helyi iparűzési adójából. A kedvezmény szempontjából figyelembe vehető alapok: Közbiztonsági Alap számlaszáma: Várospolitikai Alap számlaszáma: Oktatási és Közművelődési Alap számlaszáma: Szociális Alap számlaszáma: Egészségügyi Alap számlaszáma: Sport Alap számlaszáma: Közhasznú Munka Alap számlaszáma: Nemzetközi Kapcsolatok Alapja számlaszáma: Környezetvédelmi Alap számlaszáma: Városszépítési Feladatok (Alap) számlaszáma: Minden alap számlavezetőjének neve: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Megyei Igazgatósága Szolnok.

15 Kitöltési útmutató az M jelű kiegészítő laphoz Adókedvezményben részesül a helyi iparűzési adóból minden olyan Szolnok városban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó és vállalkozás (továbbiakban vállalkozás), aki/amely Szolnok város illetékességi területén beruházást végez. A kedvezmény mértéke: a) legalább Ft értékű beruházás megvalósítása és legalább 20 fő többletfoglalkoztatása esetén, a helyi iparűzési adó 50%-a, b) legalább Ft értékű beruházás megvalósítása és legalább 30 fő többletfoglalkoztatása esetén, a helyi iparűzési adó 70%-a, c) legalább Ft értékű beruházás megvalósítása és legalább 50 fő többletfoglalkoztatása esetén, a helyi iparűzési adó 100%-a. A kedvezmény időtartama 5 év. A fizetendő helyi iparűzési adóból kedvezmény, illeti meg azt a Szolnok városban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozást, aki/amely a szolnoki ipari park területén termék-előállítást szolgáló beruházást végez. A kedvezmény mértéke: legalább Ft értékű termék-előállítást szolgáló beruházás esetén és legalább 5 fő részére munkahelyet teremt a helyi iparűzési adó 30%-a. A kedvezmény időtartama 3 év. A munkahelyteremtés szolnoki állandó lakos foglalkoztatására vonatkozik. A beruházás befejezését követően, a kedvezmény elszámolásának időtartama alatt az adóév utolsó napján foglalkoztatott létszám vonatkozásában kell ezen feltételt biztosítani. Az adókedvezményre való jogosultság a beruházás befejezését követő év január 1-től nyílik meg. A kedvezményt minden év május 31-ig benyújtandó helyi iparűzési adóbevallással egyidejűleg lehet érvényesíteni. A kedvezményt a következő kedvezményes év adóelőlegénél is figyelembe lehet venni. A kedvezményt abban az esetben lehet igénybe venni, ha a vállalkozásnak sem helyi adó, sem gépjárműadó tartozása nincs. A beruházás kedvezmény további feltételeit a helyi iparűzési adóról szóló 39/1991.(XII.17.) KR. számú rendelet 5/A. -a tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ A 2012. évi helyi iparűzési adó bevallásához szükséges nyomtatvány rovatait nyomtatott

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2006. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2008. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2007. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati adóztatást

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására Jászboldogháza

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2005. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGÛ IPARÛZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁN IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2005. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGÛ IPARÛZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁN IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2005. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGÛ IPARÛZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁN IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Levelezési cím: Enying Város Polgármesteri Hivatal 8130 Enying, Kossuth u. 26. Ügyfélfogadás helye:

Részletesebben

0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig. O 3. Átalakulás

0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig. O 3. Átalakulás BEVALLÁS A HELYI IP ARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység es etén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi

KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI AZ IPARÜZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A bevallást az adózás időpontig az iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰIPARŰZÉSITEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSIADÓSEVALLAsl NYOMTATVANYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰIPARŰZÉSITEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSIADÓSEVALLAsl NYOMTATVANYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰIPARŰZÉSITEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSIADÓSEVALLAsl NYOMTATVANYHOZ J. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget.

Részletesebben