JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község Önkormányzata Tóth Gabriella Sirkó Andrásné Király Attila Kakuk Flórián Magyargéc Község Önkormányzata Velki Róbert Rácz István Pingiczer Józsefné Ruzsinszki Györgyné polgármester alpolgármester polgármester Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Jegyzőkönyvvezető: Sándorné Kaspár Paulina Távollévő k: Pásztor Ferenc Király László Magyargéc je Sóshartyán je Tóth Gabriella: köszönti a jelenlévőket év elején tartottunk legutóbb együttes testületi ülést, de úgy éreztük polgármester úrral, hogy elérkezett az az idő, hogy komolyan meg kell beszélni a jelenünket, jövőnket, a körjegyzőség dolgozóinak jövőjét. Megállapítja, hogy a testület 4 fő jelenlétével határozatképes. Velki Róbert: Köszönti a jelenlévőket. Azt hiszem, hogy azokban a fontos dolgokban, amikor szükséges volt, mindig együtt döntöttünk. A mostani is ilyen, bár most még - végrehajtási jogszabályok hiányában - egy tájékoztató jellegű megbeszélés lesz, az elkövetkezendő 2,5 hónap történéseiről. December 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a körjegyzőség. Megállapítja, hogy Magyargéc önkormányzatának testülete 4 fővel határozatképes. A polgármesterek ismertetik az ülés napirendi javaslatát: 1. A körjegyzőség jogszabályi változás miatti további működésével, megszűnésével kapcsolatos teendők megtárgyalása, a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás elfogadása. Előterjesztők: polgármesterek 2. Egyebek A -testületek a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták, más javaslatot nem terjesztettek elő.

2 2 A napirend tárgyalása 1. A körjegyzőség jogszabályi változás miatti további működésével, megszűnésével kapcsolatos teendők megtárgyalása, a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás elfogadása. Előterjesztők: polgármesterek A járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz. Tóth Gabriella: A két -testület már tárgyalt arról, hogy január 1-től alapvető jogszabályi változások lesznek. Járás határon kívül lévő települések körjegyzőségei automatikusan megszűnnek fő alatti települések nem alkothatnak közös hivatalt. Sóshartyán a salgótarjáni járáshoz, Magyargéc a szécsényi járáshoz tartozik. Jó volt az együttműködés, a tapasztalom az, hogy mindkét önkormányzat nagyon jól tudott együtt dolgozni. Nagyon jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki, szakmailag is tudtuk segíteni egymást január 1-től a körjegyzőségünk megszűnik, a dolgozók jogviszonya itt megszűnik. 60 nap az átmeneti idő, amikor döntést lehet hozni az új szabályoknak megfelelő, közös hivatal létrehozásáról. Ez a 60 nap lehetőség az önálló, önkéntes döntésre, ezen határidőn túl a kormánymegbízott úr fog kijelölést tenni. Szerencsésebb lenne, ha január 1-től már felállnának a közös hivatalok. Velki Róbert: A k közül többen a január 1-i megalakulásnál is jelen voltak. Nem kell szégyenkeznünk, mindig meg tudtuk megbeszélni közös dolgainkat. Törvény erejénél fogva megszűnik, ezért nem kell döntést hozni arról, hogy megszűnik a körjegyzőség. Valószínűleg a két önkormányzat tudni fogja, hogy hová csatlakozik, folynak már a tárgyalások, de január 1-re meglesz mind a két településnek, hogy mely önkormányzattal hoz létre közös hivatalt. A szécsényi járásban egy körjegyzőség van, amelyik megfelel a közös hivatal feltételeinek, a többi nem, ezért megszűnik. A szécsényi járásban talán már mindenki tudja, hová fog tartozni. A salgótarjáni helyzetet nem ismerem. A körjegyzőséget azért alakítottuk, mert anyagi előnnyel járt, az ezzel járó támogatás dominált főleg, a szakmai támogatáson kívül. Az oktatási intézményeknél is hasonló volt a szempont. Szerintem az intézményeknél is a megszüntetés lesz a legjobb megoldás. Tóth Gabriella: megalakulnak a járási hivatalok, nekünk három fő köztisztviselői létszámot kell a járásnak biztosítani. A felajánlott álláshellyel arányosan eszközök átadását is biztosítanunk kell. Magyargéc felajánlott egy üres álláshelyet. Nekem fájt a fejem a felajánlás miatt, született egy olyan döntés, hogy a gyesről visszajövő kismamának ajánlottuk fel, aki ezt együttműködően elfogadta. Talán neki a legkönnyebb elsajátítani a jogszabályi változásokból eredő új, járási feladatokat. Balázsné Szabó Edina úgy is fogadta, hogy neki ez szerencsésebb megoldás. A második személyre felmentést kértem, de ezt nem kaptuk meg. A testület egy üres álláshelyet hozott létre és ezt ajánlottunk még fel. A közös hivatalban ki maradhat és ki nem, még nem teljesen tisztázott fős települések hivatalában 7-8 fős apparátus lehet, kötelező lesz egy jegyző és egy aljegyző alkalmazása. Az új önkormányzati törvény megengedi a székhely önkormányzatán kívüli hivatali kirendeltség működtetését, ha azt az ellátandó feladatok nagyságrendje indokolja. Velki Róbert: A jelenlegi körjegyzőségben dolgozók munkaviszonya megszűnik, nem tudjuk, hogy mennyi dolgozót tudunk magukkal vinni. A kormányhivatalban annyi tájékoztatást adtak, hogy személyekről még ne döntsünk, mivel még most van a kormány előtt a törvényjavaslat, ami szabályozni fogja ezt az egészet. Kigyűjtöttük a szabadságokat a körjegyzőségben dolgozóknál szeptember 30-ig bezárólag. A szabadságokat ki kell venni. A munkabeosztásokat úgy kell átgondolni, hogy mind a két hivatalban zökkenőmentesen menjen a munka.

3 3 Sok feladat lesz a közös hivatal felállításánál. Többször fogunk ülésezni a két hónap alatt, mint ezt eddig tettük. Tóth Gabriella: szinte minden dolgozót szeretnék továbbiakban is helyben alkalmazni, de ez függ a jogszabályban meghatározott létszámtól, a költségvetéstől. Feladatalapú finanszírozás lesz. Meghatározott feladatra lehet majd a központi támogatást elkölteni. A közös hivataloknak mínuszos költségvetést nem lehet tervezni. Úgy kell gazdálkodni, hogy a támogatás fedezze a tervezett kiadásokat. Sok jóra nem számíthatunk, nagyon gazdaságosan, takarékosan kell majd a kötelező feladatokat ellátni. Velki Róbert: Nem tudjuk mire lesz elég az állami támogatás, ha maradnak a költségvetési törvényjavaslat szerinti összegek. Tóth Gabriella: a lakosokat anyagilag nem tudjuk tovább terhelni, a meglévő helyi adókat sem tudjuk behajtani. A gépjárműadó volt a legnagyobb bevételünk, de ebből kevesebb fog itt maradni. Racionálisabb gazdálkodást kell folytatni. Közös tájékoztatást szerettünk volna adni, hogy mi újság a körjegyzőség területén. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény egyes rendelkezései megváltoznak. Minden választást követő 60 napon belül lehet újabb közös hivatalt kialakítani, csak ekkor van lehetőség váltásra. A kérdésben történő döntés polgármester- és testületfüggő. A jegyzőt a polgármesterek nevezik ki, pályáztatás útján. Az aljegyzőt a jegyző javaslatára ugyancsak a polgármester nevezi ki. A jegyző bérére a tervezet szerinti központi támogatás nem igazán elég. Intézményeknél a törvény megengedi a járás határain kívüli társulást, de ha nem jár hozzá plusz normatíva, nem biztos, hogy megéri. Ez még a jövő kérdései közé tartozik, hogy az épp aktuális, hatályos törvények szerint tudjunk dönteni. Velki Róbert: Ha a közös hivatalt létrehozzuk, négy évig nem lehet változtatni, csak a választások után 60 napig lehet, van rá újabb lehetőség. Lehet, hogy majd megszüntetik, hogy a közös önkormányzati hivatalt létrehozó, járáson belüli községi önkormányzatok közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól. Közös hivatalok létrehozása után kell a többi társulásokat megnézni. (gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, belső ellenőrzés.) Ezek majd a jövő év elején fognak eldőlni, akkor térünk vissza rá. Tóth Gabriella: amikor már ismerjük a hozzá tartozó számokat. Kérdés, vélemény, hozzászólás? Rácz István: az önkormányzatoknak jelentős feladatai vannak, azonban pénz nincs hozzá. A döntéshozók nem nagyon vannak a helyzet magaslatán. Lehet, hogy olyanok hozzák a döntéseket, akiknek fogalma sincs az önkormányzatok működéséről. Tóth Gabriella: változásokkal teli időket fogunk megélni. Az összes szabályzatunkat újra át kell dolgozni, meg kell változtatni. Nem lesz könnyű időszak, gyökeresen megváltoztattak mindent. Velki Róbert: nem tudják még, hogy jó lesz-e, de azzal mindenki egyetért, hogy változtatni kell, mivel a jelenlegi rendszer túl drága, nincs rá pénz. Ruzsinszki Györgyné: már tavaly lehetett hallani, hogy változások lesznek, de sajnos most csak nagyon rövid időt hagytak, nem maradt a változásokra történő elegendő felkészülési időt. Két és fél hónapunk van a teljes átalakulásra. Még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi feladatot hagynak itt. Nagyon rossz ez a bizonytalanság. Nem lesz egyszerű a távolság szempontjából sem, hogy hová kerülünk. Tóth Gabriella: Az önállóság elvesztése, alkalmazkodás a másik félhez, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Jogszabályi keretek között kell továbbra is működni. Vannak olyan települések, hogy már lakossági fórumot is tartottak a csatlakozással kapcsolatban. Kakuk Flórián: szerintem nem is érdekli az embereket. Velki Róbert: Magyargécben véleményem szerint van olyan ember, aki nem is tudja, hogy Sóshartyánnal vagyunk körjegyzőségben, mivel eddig nem érzett abból semmit, nem volt semmi hátránya belőle.

4 4 Az újonnan létrejövő közös hivatal elvileg nem fog sokkal változni a körjegyzőséghez képest, a testület fogja meghatározni a hivatali létszámot, de a törvény fogja meghatározni, hogy milyen létszámhoz mennyi támogatást adnak. Rácz Tibor: el kell majd gondolkodni a foglalkoztatotti létszámon. Velki Róbert: ezzel kezdtük a legelején, hogy dec. 31-el megszűnik a dolgozók jogviszonya, nem tudjuk, hogy mennyit tudunk magukkal vinni. Gyorsan kell dönteni, hogy ne legyen idő gondolkozni. Tóth Gabriella: a körjegyzőség megszűnik december 31-vel, fel kell készülni, hogy január 1-től felálljanak a közös hivatalok. Velki Róbert: Egyekbe gondoltam a közös intézményfenntartásokat. Sóshartyánnak volt 9 milliós tartozása a közös fenntartásból, ebből már 5 milliót megkaptunk, ezt évvégéig rendezzük évről szeptember 30-val bezárólag megcsináljuk az elszámolást, és azt év végéig rendezzük. Marad a három hónap, ezt február végéig rendezzük. Úgy tudjunk elválni, hogy ne legyen egymás felé kötelezettségünk. Ez igaz a körjegyzőség elszámolására is. Az intézményfenntartó társulásokra, ha nem lesz plusz normatíva, most nézünk utána, hogy mi lesz a jövője ezeknek az intézményeknek. Tóth Gabriella: sok mindent át kell gondolni ezekkel kapcsolatban: új alapító okiratok, OM azonosító.. Ruzsinszki Györgyné: nem várható el, hogy az itteni dolgozók ugyanolyan intenzitással dolgozzanak az én dolgaimmal, mint a sajátjukkal. Cservenák Zsuzsanna: az iskola fenntartását át veszi az állam, az étkeztetés marad az önkormányzatoknál. Velki Róbert: Az intézményfenntartó társulást, ha meg tudjuk szüntetni tanév közben, meg kell szüntetni, ha nem lehet, akkor így kell vinni tovább. Cservenák Zsuzsanna: Lehet, hogy tanév végig így kell hagyni. Tóth Gabriella: a nemzeti alaptanterv még ki sem jött, így nem tudják az iskolai pedagógiai programot, nevelési tervet átdolgozni. A pályázatok fenntartásával kapcsolatban még vannak kérdések: Óvoda felújítás, iskolai világítás korszerűsítése. Ruzsinszki Györgyné: az lett volna az ésszerűbb, hogy előbb az önkormányzatokat érintő változások január 1-től, az oktatási intézményeket érintő változások pedig szeptember 1-től léptek volna hatályba. Tóth Gabriella: már a nyáron látni kellett volna a jogszabályi változásokat. Én még nem is tárgyaltam komolyan polgármester kollégákkal a közös hivatalról, nem volt időm a futó pályázatok miatt. Kakuk Flórián: véleménye szerint az a végső cél, hogy le kell építeni az önkormányzatokat. Rácz Tibor: azt sajnálom, hogy azok a jegyzők, akik ledolgozták a évet, bizonytalan a jövőbeni munkahelyük. Tóth Gabriella: itt mindenkinek bizonytalan a munkahelye, nemcsak a jegyzőnek, hanem a tisztviselőknek, a polgármesternek is. Velki Róbert: ismerteti a kiküldött anyagot a járással kapcsolatban. Megállapodás tervezetét mind Sóshartyán, mind Magyargéc Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta. Velki Róbert: a -testülettel már volt egy beszélgetés, hogy Magyargéc önkormányzata Nagylóc településsel hoz létre közös hivatalt. Nagylóc polgármesterével is tárgyalt erről. Kéri most a -testület döntését e kérdésben, valamint felhatalmazást kér arra, hogy Nagylóc Önkormányzata polgármesterével a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatok egyeztetése érdekében tárgyalást folytasson és az ezzel kapcsolatos megállapodás tervezetét és a szükséges dokumentumokat készítse elő. Tóth Gabriella: az a legszerencsésebb, ha január 1-től felállnának a közös hivatalok. Ezért kéri ő is Sóshartyán -testületének felhatalmazását a szükséges tárgyalások lefolytatása, intézkedések megtétele érdekében.

5 5 Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatait: Sóshartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012. (X. 17.) határozata Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás tervezetét megtárgyalta és annak tartalmával egyetért, a megállapodást e határozat melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét a megállapodás aláírására. Felelős: Tóth Gabriella polgármester, Cservenák Zsuzsanna körjegyző Sóshartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 17.) határozata Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Magyargéc Önkormányzata Képviselő-testületének azon szándékát, hogy január 1-től új közös hivatalt szándékozik létrehozni. Sóshartyán önkormányzatának közös hivatalra vonatkozó döntése előkészítésére felhatalmazza Tóth Gabriella polgármestert és arra, hogy a salgótarjáni járáshoz tartozó önkormányzatok polgármestereivel a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatok egyeztetése érdekében tárgyalást folytasson és az ezzel kapcsolatos megállapodás tervezetét és a szükséges dokumentumokat készítse elő. Felelős: Tóth Gabriella polgármester Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatait: 27/2012. (X. 17.) határozata Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás tervezetét megtárgyalta és annak tartalmával egyetért, a megállapodást e határozat melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét a megállapodás aláírására., Cservenák Zsuzsanna körjegyző 28/2012. (X. 17.) határozata Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy január 1-től Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -a alapján Nagylóc Önkormányzatával kíván közös hivatalt létrehozni.

6 6 Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy Nagylóc Önkormányzata polgármesterével a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatok egyeztetése érdekében tárgyalást folytasson és az ezzel kapcsolatos megállapodás tervezetét és a szükséges dokumentumokat készítse elő. Határidő: december 31. Tóth Gabriella és Velki Róbert polgármester a -testületek együttes ülését órakor bezárta, a -testületek önállóan folytatják munkájukat. Egyebek Velki Róbert polgármester előadja, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál folyamatban van a tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés és nappali ellátás működésének engedélyeztetése. A gyámhivatal felhívására a szociális ügyeket 8intéző köztisztviselő és a jegyző elkészítette e szolgáltatások aktualizált szakmai programját, amelyet október 31-ig kellett elkészíteni. Javasolja, hogy a -testület ezen szakmai programokat fogadja el. Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 4-4 (négynégy) egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatait: 29/2012. (X. 17.) határozata Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott szociális étkeztetés szakmai programját e határozat melléklete és az előterjesztés szerint elfogadja. 30/2012. (X. 17.) határozata Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott nappali ellátás, Idősek Klubja szakmai programját e határozat melléklete és az előterjesztés szerint elfogadja. 31/2012. (X. 17.) határozata Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programját e határozat melléklete és az előterjesztés szerint elfogadja. A testület ülését a polgármester 18 órakor berekesztette. K.m.f. Velki Róbert polgármester Cservenák Zsuzsanna körjegyző

7 7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2015. március 12.

Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2015. március 12. Jegyzőkönyv Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2015. március 12. köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az Elnökségi ülés határozatképes. 10:00 órakor a 9 fő elnökségi tagból jelen van 7 fő. Jelenlevők

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben