SZEMÉLYGONDOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYGONDOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZEMÉLYGONDOZÁSI SZERZŐDÉS Az alábbiakban írt szerződő felek az Osztrák Iparjogrend a értelmében az alábbi SZEMÉLYGONDOZÁSI SZERZŐDÉST KÖTIK a következő személy ellátására vonatkozóan. Asszony/Úr születési dátum: lakos Az egyes, gondozásra szoruló személyek és a gondozást végzők közötti viszony szerződésben történő kialakítása a személyek gondozásának jogi kereteit képezi, és mindkét fél jogbiztonságát szolgálja: Egyrészt megteremti azt a biztonságot, hogy a gondozást végzők jogszerűen járnak el, másrészt a minőség állandó magas színvonalát biztosítja a gondozásra szorulóknak. A személyek gondozásával kapcsolatos szerződések fogyasztási szerződések, és a Fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) hatálya alá tartoznak. Az iparjogi előírások a fogyasztóvédelmi törvényt a szakmai előírásokkal és a végrehajtással kapcsolatos utasításokkal egészítik ki. A jelen mintaszerződés ezeken a jogi szabályokon alapszik. 1. SZERZŐDŐ FELEK A valós állításokat ikszelje be: Megbízó és szerződő fél, a gondozásra szoruló személy önálló maga a gondozásra szoruló személy, vagy a gondozásra szoruló személy nevében ügygondnoka, vagy harmadik személyek (hozzátartozó, bizalmi személyek), akik a jelen szerződést a gondozásra szoruló személy érdekében kötik meg. rendelkezésre bocsátotta: 1

2 1. Megbízó Név: Cím: Telefonszám: 2. Megbízott (= gondozást végző személy) Név: Cím: Telefonszám: Az iparjogi engedély bejegyzési száma/kiállítási száma 2. A SZERZŐDÉS TARTAMA A valós állításokat ikszelje be: A szerződéses viszony... án/én kezdődik és a felek bizonytalan időre kötik meg. A szerződéses viszony határozott időre érvényes....-án/én kezdődik és...-án/én fejeződik be, anélkül, hogy külön felmondásra lenne szükség. 3. KÉPVISELET A gondozást végző személy nem köteles a teljesítmény saját személyében történő végrehajtására. A felek megállapodnak, hogy a megbízott (gondozást végző személy) a teljesítmény végrehajtásához az alábbi alkalmas egyéb személyt vonhatja be. A helyettes neve: A helyettes elérhetőségi címe: A helyettes telefonszáma: rendelkezésre bocsátotta: 2

3 A helyettes neve: A helyettes elérhetőségi címe: A helyettes telefonszáma: 4. A TELJESÍTMÉNY MAGÁBAN FOGLALJA A valós állításokat ikszelje be A saját felelősségben elvégzett tevékenység tartalmazza 1. A háztartás vezetését, különösen Bevásárlás és elintézni való utak Tisztítási tevékenységek, különösen o a lakóegység takarítása o személyes használati tárgyak és segédeszközök tisztán tartása (pl. protézis, hallókészülék, szoba-wc) o a hulladék eltávolítása Házi munkák elvégzése (pl. villanykörtecsere) Mosnivalóról való gondoskodás (Mosás, vasalás, kijavítások) Gondoskodás a növényekről és háziállatokról Gondoskodás egészséges klímáról a helyiségekben az ételek és italok elkészítése és kényelmesen a szájba vehető falatokra történő előkészítése 2. a gondozásra szoruló személy támogatása gazdasági vagy egészségügyi érdekei védelmében (pl. elkísérés hatósági utakra vagy az orvosok felkeresésére) 3. támogatás az életvitelnél és a mindennapokban, segítségnyújtás különösen a felöltözésnél és a levetkőzésnél a kéz- és az arc tisztításánál lábfürdőnél hajápolásnál és borotválkozásnál a napi program kialakításánál 4. társaságnyújtási szerep, különösen társalkodás felolvasás révén, segítségnyújtás a szabadidő eltöltésénél és a kedvteléseknél társasági kapcsolatok elősegítése kíséret különféle aktivitásoknál rendelkezésre bocsátotta: 3

4 5. A gondozásra szoruló személy általános állapotának tekintetbe vétele (pl. hajlott kor, ügyetlenség, testi gyengeség, bénulásos jelenségek, látás- és halláskárosodás), valamint a gondozásra szoruló személy felügyelete, különösen zavarodott állapotok esetén (demencia), feltűnő magatartás valamint csökkent, vagy hiányzó képesség esetén a veszélyek felismerésére. 6. Háztartási könyv vezetése, a gondozásra szoruló személyre kiadott költségek feltüntetésével. 7. A gondozásra szoruló személy gyakorlati felkészítése helyváltoztatásra. A személyeket gondozóknak tevékenységük gyakorlásakor első sorban a gondozásra szoruló személy jólétét kell szem előtt tartaniuk. Beszerzéseknél a takarékosság, gazdaságosság és célszerűség elve követendő. Rögzítendő, hogy a szerződéses gondozási teljesítések nem tartalmaznak olyan teljesítést, amelyeket csak az egészség- és betegápolók végezhetnek (pl. gyógyszerek beadása, fogápolás, élelmiszerek adása, inzulin injekciók, inkontinencia-segédeszközök alkalmazása, trombózis megelőzés, a felfekvés megelőzése) A megbízott (azaz a gondozást végző személy) kijelenti, hogy a teljesítmény hozatalával kapcsolatban nem áll alárendelt viszonyban a szerződéses partnerrel szemben, és gazdaságilag sem függ tőle. (Tudnivaló: a személyt gondozók munkája gazdasági és személyes függőségtől mentesen végzendő, annak érdekében, hogy ne keletkezzen olyan munkaviszony, amely mindkét szerződő félnek következményekkel járna a társadalombiztosítási jog terén.) 5. SZOLGÁLATI IDŐK ÉS A TELJESÍTMÉNY TARTALMA A teljesítmények az alábbi napokon, a következő időpontokban hozandók Napok -tól -ig Hé K Sze Csüt Pén Szom Vas rendelkezésre bocsátotta: 4

5 6. ÉLET VAGY EGÉSZSÉG VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE A gondozást végzőnek a szolgáltatások nyújtásánál gondoskodnia kell az ellátott személy egészsége vagy élete veszélyeztetésének elkerüléséről. Ez a kötelezettség különösen a balesetek elkerülésére irányuló intézkedések megtételét, a háztartással kapcsolatos szolgáltatásoknál, a gondozásra szoruló személyre vonatkozó előírások tekintetbe vételét az ételek elkészítésénél, és testi mozgékonyságának szem előtt tartását foglalja magában. (Szövetségi Törvénytár) Tekintettel ezekre az előírásokra a gondozásra szoruló személy konkrét szükségleteit az alábbiak szerint vázoljuk: Magyarázat: ide első sorban a fogyatékosságokkal kapcsolatos adatok írandók be (pl. látáskárosultság, halláskárosultság, csökkent mobilitás) és egyéb hátrányok és a gondozásnál jelentős, különleges állapotok (pl. szédülés, gyengeség, fájdalmak, zavarodottság, demencia, félelem, közöny, agresszivitás) amennyiben a szolgáltatás nyújtásához erre szükség van, A szükséges különleges gondozás leírása 7. CSELEKVÉSI IRÁNYVONALAK A MINENNAPOKRA ÉS A VESZÉLYHELYZETEKRE Az ápolást végző személy kötelezi magát arra, hogy veszélyhelyzetben és az ellátandó személy általános állapotának vagy magatartásának megváltozása esetén (pl. láz, kiütés, emésztési zavarok, az étkezési és ivási szokások változásai, fájdalmak, nyugtalanság, fokozott alvásszükséglet, közöny) értesíti az alábbi személyeket: 1) Név Cím Tel rendelkezésre bocsátotta: 5

6 2) Név Cím Tel Amennyiben a késedelem veszélyes, a gondozást végző személy köteles minden intézkedést megtenni, amelyek a helyzetben valóságosan és etikailag méltányosak annak érdekében, hogy megőrizzék a gondozásra szoruló személy testi integritását, és méltóságát. A megbízónak mindenképpen biztosítania kell, hogy a gondozást végző személyek be tudjanak menni a lakótérségbe. Amennyiben a megbízó nincs abban a helyzetben, hogy saját maga gondoskodjon a bejutásról a lakótérségbe, vagy ezt egy bizalmi személy révén biztosítsa, a belépés az alábbi hozzáférési lehetőségek révén biztosított (A valós állításokat ikszelje be): kulcsszekrény második kulcs bizalmi személynél történő letétbe helyezés 8. A SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS A MAGÁNSZFÉRA TISZTELETE A gondozást végző tiszteletben tartja a gondozásra szoruló személyiségi jogait, különösképpen a tisztességes bánásmódra való jogát, a magán-, és intimszféra tiszteletétnek jogát, a levél-, posta- és telefontitok tiszteletének jogát. A gondozási tevékenységnél tekintettel van életritmusára, a nyugalomra való igényére, és a gondozásra szoruló személy által kinyilvánított kívánságokra. rendelkezésre bocsátotta: 6

7 9. DÍJAZÁS ÉS A DÍJAZÁS ELMARADÁSA A valós állításokat ikszelje be: A nyújtandó teljesítmény díjazása... EUR óránként adóval együtt... EUR hetente adóval együtt... EUR havonta adóval együtt A díjat időben a bank: bankazonosító: számlaszám: név számlára utalandó úgy, hogy legkésőbb a következő hónap 15-éig beérkezzen. Fizetésk csekkel, electronic bankingen, leemelési megbízatás (de nem beszedésre való felhatalmazás keretein belül vagy készpénzben) ajánlott. A gondozási teljesítmények díjaival kapcsolatban a gondozást végző kijelenti, hogy saját maga mindenfajta adó és hozzájárulás tekintetében adóbevallást tett, és be is fizeti az adókat és illetékeket. A díj elmaradása: Amennyiben a gondoskodásra szoruló kórházi tartózkodás 3 miatt napon túl nem tudja igénybe venni a szerződés szerinti szolgáltatási teljesítményt, megszűnik a gondoskodást végző személy megegyezés szerinti díjazásra való igénye a kórházi tartózkodás idejére. Ugyanez vonatkozik a gondoskodásra szoruló egyéb, a 3 napot meghaladó távollétre, amennyiben ezt a gondoskodást végzővel legkésőbb 14 nappal előzőleg közölte. rendelkezésre bocsátotta: 7

8 10. A MEGEYEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ TELJESÍTMÉNYEK TÁMOGATÁSA A SZÖVETSÉGI TÁRSADALMI HIVATAL ÁLTAL Tudnivaló: A Szövetségi Társadalmi Hivatal általi támogatásnak feltétele, hogy hetente legalább 48 órás munkaidőt tervezzenek, és a személyről gondoskodó ne nyújtson be kérvényt a kötelező társadalombiztosítás alól történő kivételre a 4 (1) Z 7 GSVG. (az iparjogra vonatkozó társadalombiztosítási törvény) értelmében A valós állítást ikszelje be: A megbízó nem szándékozik kérvényt benyújtani a megegyezés szerinti teljesítmények támogatására a Szövetségi Társadalmi Hivatalnál kérvényt szándékozik benyújtani a megegyezés szerint teljesítmények támogatására a Szövetségi Társadalmi Hivatalnál. Erre való tekintettel a gondoskodást végző személy kijelenti, hogy az összes éves jövedelme előre láthatólag meg fogja haladni a havi 4188,12 -t (=átlag kb. 349 ) 11. ÓVADÉKOK ÉS NEM MEGENDGEDETT MEGÁLLAPODÁSOK Nem érvényesek az olyan megállapodások, melyeknek értelmében a gondozásra szoruló személynek óvadékot kell fizetnie a gondozást végző személynek. Ugyanígy nem kötelező erejűek az olyan megállapodások, amelyek alapján a gondozásra szoruló személy a gondozást végző személynek egyenértékű ellenszolgáltatás nélkül fizet. 12. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA A szerződést mindkét szerződő fél bármikor a hónap utolsó napján felmondhatja a kéthetes felmondási határidő betartásával. Ez nem érinti a szerződéses felek törvényes jogát a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására fontos ok fennállása esetén. (rendkívüli törvényes felmondási eset arra az esetre, ha a szerződés fenntartása nem elvárható.) rendelkezésre bocsátotta: 8

9 13. A SZERZŐES MEGSZŰNÉSE A GONDOZÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY ELHALÁLOZÁSA MIATT A gondozásra szoruló személy elhalálozásával megszűnik a személy-gondozási szerződés. A gondozást végző kötelezi magát az előre megfizetett díj arányos részének visszafizetésére. 14. DOKUMENTÁCIÓ A gondozást végző személy kötelezi magát a nyújtott teljesítményekről elegendő és rendszeres dokumentáció vezetésére, és ennek a gondozásra szorulás személynek (illetve a megbízónak) hozzáférhetővé tételére. Az ápolásra szoruló személy (vagy a megbízó) kívánságára erről költségtérítés fejében másolat készítendő. Megbízó Megbízott (Gondozást végző) Hely, dátum és aláírás Hely, dátum és aláírás rendelkezésre bocsátotta: 9

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 /II.17./ önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA 1. oldal, összesen: 7 SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA amely létrejött 201. Év.. napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: Társasház. mint az alant felsorolt könyvelési munkákkal megbízó Társaság

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK,

8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK, 8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK, A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁS 8.1 A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek Mt. 51. (1) A munkáltató köteles a munkavállalót

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

6. Mpf. 690141/20*5/2. \,r^ 2015-87-10, táea 2015 Ju L 17. J - -

6. Mpf. 690141/20*5/2. \,r^ 2015-87-10, táea 2015 Ju L 17. J - - \ VI US ±. Fővárosi Törvényszék ^, w y.ct.r.,:,, ^. ^ ^ f e ; lajstt^ ^ " mint másodfokú bíróság......: - C ^ y s z á m : p o s t á n l G y ü i 'tc lá d á b a / S i * m * s y w «f t I E - r n a i l s n

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Kondoros Kardos Örménykút települések közigazgatási

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014. 11. 17.-TŐL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben