SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában"

Átírás

1 2006. október SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában Az energia gazdaságos, ésszerű felhasználását előirányzó Szemünk Fénye Program finanszírozására augusztus 23-án hitelkeretszerződés aláírására került sor. A kormányzat által korábban meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyertes konzorcium tagjai, a CAMINUS Zrt. és az OTP Bank Nyrt. közötti hitelkeret-szerződést a legnagyobb hazai bank részéről Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató és Kovács Pál ügyvezető igazgató, a programot szervező CAMINUS Zrt. részéről Szadeczki János vezérigazgató írta alá. Az eseményen jelen volt Dr. Magyar Bálint, a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület alelnöke, volt oktatási miniszter, valamint a konzorcium további tagjainak vezetői: Dr. Szini István, a GE Hungary Zrt. Igazgatóságának elnöke és André Horbach, a GE Hungary Consumer and Industrial elnökvezérigazgatója, Tóth Zsolt, a Viessmann Kft. ügyvezető igazgatója és Burkus László, a RÁTHERM Kft. ügyvezető igazgatója, továbbá Jyrki Koskelo, a finanszírozási garanciát nyújtó IFC (International Finance Corporation) igazgatója. Az energia ésszerű hasznosítása érdekében, a kormány által meghirdetett Szemünk Fénye Program célja a költségvetési támogatásban részesülő közoktatási intézményfenntartók segítése, hogy szociális, művelődési, oktatási, egészségügyi, igazgatási vagy sportlétesítményeik világítási és fűtési rendszereit korszerűsítsék. nagyobb hazai bank elkötelezett a környezet védelme, erőforrásainak ésszerű felhasználása, a környezettudatos vállalati magatartás mellett, amelyet üzletpolitikájában is érvényesít. A korszerűsítés folyamata A Szemünk Fénye Program hároméves előkészítés után 2006 márciusában indult el. Az Oktatási Minisztérium felkérésére a központosított közbeszerzési eljárást a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Környezetvédelem, takarékosság A közintézmények jelentős hányadában elavult és pazarló világítási és fűtési rendszerek működnek. A jó minőségű és takarékos rendszerek színvonalas szolgáltatást, valamint jelentős megtakarítást eredményeznek, amelyből a beruházás finanszírozható. A program és a megvalósítást támogató finanszírozási konstrukció elismerést váltott ki nemzetközi szinten is. Komoly lehetőségei és esélyei vannak a program kelet-európai kiterjesztésének. A Szemünk Fénye Programot finanszírozó OTP Bank tevékenységében az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett, a fenntartható fejlődést középpontba állító Környezet és Fejlődés Világkonferencián elfogadott irányelvek érvényesítésére törekszik. A leglefolytatta. Az eljárást lezáró döntés után az Oktatási Minisztérium és a nyertes konzorcium március 10-én keretszerződést kötött, majd március 22-én megnyílt a weboldal. A nyertes konzorcium tagjai: CAMINUS Zrt., OTP Bank Nyrt., GE Hungary Zrt., Viessmann Kft., RÁTHERM Kft. A program minden folyamatát az erre a célra létrehozott informatikai rendszer támogatja, amelyen keresztül az eljárás résztvevői kapcsolatot tartanak. Az informatikai rendszer (SZFP-IR) a internetes oldalon érhető el. Az intézményfenntartók az internet felhasználásával rendelhetik meg intézményeik műszaki állapotának ingyenes felmérését, majd a konzorcium a felmérés adatai alapján ajánlatot tesz a korszerűsítésre. Az ajánlat tartalmazza a beruházás alapvető műszaki tartalmát, valamint az elérhető megtakarítás, illetve a finanszírozás adatait. A fenntartók ezt követően, ha elfogadják az ajánlatot, közbeszerzési eljárás nélkül köthetnek szerződést a konzorciummal. Az új berendezéseket az intézmények fenntartói bérleti konstrukcióban üzemeltetik. A bérleti időszak lejártakor a berendezések amortizációjuk figyelembevételével jelképes összeg ellenében a fenntartók tulajdonába kerülhetnek. A program kidolgozói figyelmet fordítottak arra, hogy az intézményfenntartóknak lehetőségük legyen olyan bérleti időtartamot választani, hogy az esetek túlnyomó többségében a bérleti díj, valamint az új fűtési és áramhasználati kiadások együttes költsége ne haladja meg a korábbi fűtési és villanyszámlák összegét. A finanszírozás A program finanszírozási hátterét adó projekt öt évre 50 milliárd forint (évente 10 milliárd forint) hitelkerettel számol. A hitelt az OTP Bank Nyrt. nyújtja a CAMINUS Zrt. részére, a Világbank Csoporthoz tartozó International Finance Corporation (IFC) garanciavállalása mellett. A hitelt változó kamatozással, 10 éves futamidőig a mindenkori 1 havi BUBOR-t 0,8 százalékponttal meghaladó kamat és 0,15 százalékos kezelési költség mellett folyósítja az OTP Bank. A 10 évnél hosszabb futamidejű konstrukciónál 1 havi BUBOR + 0,9 százalék a kamat. A hitelintézet rendelkezésre tartási jutalékot is felszámít, amely negyedévente fizetendő a még le nem hívott, illetve a törölt hitel után. A CAMINUS Zrt. ezen kamatkondíciókat, valamint az IFC által felszámított bankgarancia díjat és rendelkezésre tartási jutalékot, valamint kezelési költséget figyelembe véve építette be finanszírozási költségeit a programba, a központosított közbeszerzési pályázati előírások betartásával. Az elmúlt öt hónapban 184 közoktatási intézményfenntartó kérte, hogy az intézményeiben meglévő elavult világítási és fűtési hálózat műszaki állapotfelmérése kezdődjön meg. A fenntartók kérésének megfelelően jelenleg 2567 intézmény világítási, illetve fűtési rendszerének műszaki felmérése zajlik.

2 Az OTP Bank a második negyedévet rekordszintű, az elemzői várakozásokat meghaladó, 46,7 milliárd forintos IFRS szerinti konszolidált adózás utáni nyereséggel zárta. Az adózás utáni eredmény 22,7 százalékkal nőtt az elmúlt év második negyedévéhez képest és meghaladta a 44,3 milliárd forintos elemzői konszenzust is. Mindezek alapján a menedzsment továbbra is reálisnak ítéli a év egészére vonatkozó, milliárd forintos adózott eredmény elérését. Az összes eszközállomány 22,2 százalékkal emelkedett 12 hónap alatt és elérte az 5.735,3 milliárd forintot. A hitelállomány 23,8 százalékos éves emelkedés után 3.690,6 milliárd forint volt a második negyedév végén, míg a betétállomány valamelyest szerényebb, 18,1 százalékos növekedés után 3.715,4 milliárd forint volt. A bank konszolidált saját tőkéje 598,7 milliárd forint volt, ez 122,4 milliárd forinttal, 25,7%-kal haladta meg az előző évit és 24,9%-kal magasabb, mint a bank nem konszolidált saját tőkéje. Negyedéves rekord A második negyedévben a konszolidált saját tőke 59,7 milliárd forinttal nőtt. A saját tőke a mérlegfőösszeg 10,4%-át tette ki. A bank szavatoló tőkéje június 30-án az eredmény figyelmen kívül hagyásával 232 milliárd forint, az eredménnyel 256,6 milliárd forint volt, amelyből a másodlagos tőke 46,9 milliárd forintot tett ki. A bank által vezetett lakossági folyószámlák száma június 30-án 3,107 millió volt. A lakossági betéti bankkártyák száma június végén meghaladta a 3,687 milliót. A hitelkártyák száma több mint 191 ezer volt, aránya az összes kártya tekintetében 4,9%. A deviza alapú és üzleti kártyákkal együtt az összes kibocsátott bankkártya száma 3,878 millió volt. A bank ATM-jeinek száma az egy évvel korábbi ról ra emelkedett. A POS terminálok száma június 30-án volt, darabbal több, mint egy évvel korábban. Az OTPdirekt szerződések száma pedig megközelítette a 1,144 milliót. A bank lakossági termékeinek értékesítésére szerződött ügynöki vállalkozások száma 967 volt június 30-án. A második negyedéves értékesítések egyik húzóeleme volt az árfolyam-garancia mellett nyújtott devizahitel, amely a lakáshitelek 39 százalékát és a devizaalapú jelzáloghitelek 42 százalékát tette ki. Erős volt a fogyasztási hitelek növekedése is. A csoport mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedése 23,5 százalék, 0,3 százalékponttal kevesebb az egy évvel korábbinál. A lakáshitelek területén a piaci részesedés az időszak végén 43,9 százalék volt. A bankcsoport 6,1 százalékponttal, 24 százalékra növelte piaci részesedését év/év alapon a devizaalapú lakáshiteleknél, és 0,9 százalékponttal 24,9 százalékra a fogyasztási hiteleknél. Az összes betétre vonatkozó piaci részesedés 25,1 százalék volt félévkor, 1 százalékkal kisebb, mint egy évvel korábban. Az önkormányzati betéteknél 63,3 százalék volt a részesedés, és bár az előző negyedévhez képest jelentős, 7,6 százalékpontos volt a visszaesés, 1,7 százalékpontos volt a növekedés év/év alapon. A hazai leányvállalatok közül az OTP Garancia Biztosító megőrizte piaci pozícióját, miközben második negyedévi 2,56 milliárd forintos adózott eredménye több mint kétszerese az előző év azonos időszakában elért nyereségnek. A szűkülő piaci lehetőségek közepette a Merkantil Csoport növelte hitelezési aktivitását, éves szinten 34,5 százalékkal, de az eredmény 9,6 százalékkal visszaesett. A külföldi leányvállalatok 28,3 százalékkal járultak hozzá a csoport mérlegfőösszegéhez, 26,5 százalékkal a bruttó hitelekhez, 27,5 százalékkal a betétekhez és 11,5 százalékkal az adózott eredményhez. A korábbi időszakhoz hasonlóan ezúttal is a bolgár DSK Bank hozzájárulása volt a legjelentősebb az eredményhez. Montenegróban az OTP Bank Montenegró fővárosában, Podgoricában a Crnogorska komercijalna banka AD 100 százalékos részvénycsomagjának adásvételére vonatkozó szerződést írtak alá augusztus 29-én a hitelintézetet értékesítő vállalatok képviselői, valamint a vevő OTP Bank képviseletében Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató és Wolf László vezérigazgatóhelyettes. Az ár mellett a tranzakció minden lényeges feltételét és garanciális elemét tartalmazza a dokumentum. A Crnogorska komercijalna banka AD 100 százalékos részvénycsomagja 105 millió eurós vételárának kiegyenlítésére a tranzakció végleges lezárásakor kerül sor, várhatóan ez év végén. Több hónapos, minden részletre kiterjedő elemző munka és átvilágítás előzte meg az ügylet létrejöttét, amelyben az OTP Bank akvizíciós munkacsoportján kívül a hitelintézet tanácsadói, pénzügyi tanácsadóként a Deloitte Touche Tomatsu, jogi tanácsadóként a Berecz&Andrékó Linklaters Jogi Iroda képviselői vettek részt. Az eladók pénzügyi tanácsadója a KPMG, jogi képviselője pedig a Weil, Gotshal&Manges Ügyvédi Iroda volt. A Crnogorska komercijalna banka AD-t 28 kis- és középvállalat alapította 1997-ben zöldmezős beruházásként év végén a hitelintézet mérlegfőösszege 303,3 millió euró volt, amely alapján a piaci részesedése 44 százalékos. Az eredetileg kis- és középvállalati szektorra fókuszáló bank széles körű szolgáltatásokat nyújt a vállalati és lakossági ügyfelek számára egyaránt. Minden üzletágban egyértelműen az első számú, domináns piaci szereplő. A bank működése során a holland és a német kormány gazdaságfejlesztési intézményeiken, az Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V-n és a Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbh-n keresztül részt vállaltak a bank építésében oly módon, hogy amikor szükség mutatkozott, megemelték a bank tőkéjét. Mindkét intézmény aktív szerepet játszott abban, hogy a bank Montenegró legnagyobb pénzügyi közvetítőjévé vált. A bank folyamatosan emelkedő saját tőkéje az elmúlt év végén 19,3 millió euró volt, a 2005-ös üzleti évet 3,025 millió eurós adózott eredménnyel zárta, ami egy év alatt 54,6 százalékos bővülés. A 161,2 millió eurós ügyfélhitel-állomány 2005-ben az előző évihez viszonyítva 87,4 százalékkal növekedett, még erőteljesebb, 141,5 százalékos a bővülés a 248,1 millió eurós ügyfélbetét-állománynál. A Crnogorska komercijalna banka AD mintegy 150 ezer ügyfelét 33 egységből álló országos hálózatán és az elektronikus csatornákon keresztül szolgálja ki. A piacvezető montenegrói bank üzleti tevékenységének központja Podgorica, ugyanakkor a dinamikusan fejlődő, az ország gazdaságában jelentős szerepet játszó turizmus miatt meghatározó tengerparti régióhoz kapcsolódik a hitelek és a betétek mintegy 25 százaléka. A vételár az OTP Bank álláspontja szerint reális és értékarányos, megfelel a Crnogorska komercijalna banka jelenlegi piaci értékének, egyben tükrözi a montenegrói gazdaság várható fejlődésére alapozott potenciális üzleti értéket. Az OTP Bank külföldi bankakvizíciói Ország Bank Vételi szerződés aláírása Szlovákia OBS (IRB) december 7. Bulgária DSK május 20. Románia OBR (RoBank) április 28. Horvátország OBH (Nova Banka) december 7. Szerbia Niška Banka december 23. Szerbia Zepter Banka március 31. Ukrajna Raiffeisen Bank Ukraine június 1. Szerbia Kulska banka június 30. Oroszország Investsberbank július 3. Montenegró CKB augusztus BANKÓ

3 INTERJÚ AZ IFC IGAZGATÓJÁVAL A fenntartható fejlesztések támogatásáról A Világbank Csoporthoz tartozó International Finance Corporation (IFC) igazgatója, a finn származású Jyrki Koskelo kutató-mérnökként kezdett dolgozni. Számos pozíciót töltött be mérnöki tevékenységet folytató vállalatoknál Németországban, a Közel-Keleten, valamint a Finn Nemzeti Kutatási- Fejlesztési Alapnál ben került az IFC-hez, ahol először afrikai befektetéseken dolgozott. Azóta a feldolgozóipar, a portfólió- és kockázatkezelés, a struktúra-átalakítás és a work out, valamint a pénzpiacok területein tevékenykedett. Tudományos fokozatot szerzett az amerikai Massachusetts Institute of Technology intézetben nemzetközi menedzsment és pénzügyek témájában, valamint Helsinkiben, a Műszaki Egyetemen mérnöki és projektmenedzsment szakterületeken. Jyrki Koskelo az IFC széles körű tevékenységéről nyilatkozott. Mikor alapították az IFC-t? Mi volt létrehozásának oka? Melyek a szervezet tevékenységének fő céljai? Hogyan kapcsolódik az IFC a Világbankhoz? Az IFC-t 1956-ban alapították. Létrehozása az első lépés volt a nemzetközi közösség részéről a magánszektor befektetéseinek támogatására, ami egyben piacokat teremthetett a világ fejlődő országaiban. Az IFC tagországai jelenlegi számuk 178 biztosítják a szervezet számára az alaptőkét és együttesen határozzák meg politikáját. Manapság az IFC a feltörekvő piacok vállalkozásainak legnagyobb multilaterális finanszírozója. A magánszektor befektetéseit finanszírozzuk, a nemzetközi pénzpiacokon tőkét mobilizálunk, előmozdítjuk a kereskedelmet, segítünk ügyfeleinknek a társadalmi és környezeti fenntarthatóság biztosításában, továbbá technikai segítséget és tanácsadást nyújtunk vállalkozásoknak, valamint kormányok számára. Dióhéjban az IFC küldetése, hogy támogassa a magánszektor fenntartható fejlesztését, miközben mérsékli a szegénységet és emeli az általános életminőséget. Az IFC a Világbank Csoport karja a magánszektor felé. Az IFC-nek a feltörekvő piacokon, a magánszektor részére nyújtott befektetései kiegészítik a Világbank kormányok részére elérhetővé tett pénzügyi és technikai segítségnyújtását. Ilyenformán a Világbank Csoport ügyfelei, legyenek akár magánvállalatok vagy kormányok, élvezhetik az előnyét annak az átfogó és koordinált megközelítésnek, amely ezen intézmények tevékenységének sajátja. Melyek jelenleg a tevékenység legfontosabb területei? Hány országban van jelen az IFC szervezetével és projektjei révén? Az IFC mindenütt jelen van, ahol szükség van rá, és ahol a piacok működéséhez értéket adhat hozzá, így a szervezet portfóliójában az egyes szektorok súlya időről időre változik. A 2006-os pénzügyi évben, amely június 30-án zárult, az IFC kötelezettségei, valamint a más bankokkal végrehajtott szindikálások együttes összegének 33,2%-a pénzügyi és biztosítási területre irányult. Évek óta a pénzpiacok jelentik az IFC tevékenységének meghatározó területét ban a közszolgáltatási szektor volt a másik legaktívabb terület, ez képezte az üzletek 9,6%-át. Az IFC-nek 86 irodája van világszerte, a szervezet központja Washington D.C.-ben található. Az elmúlt üzleti évben 36 országban volt az IFC-nek befektetése, míg technikai segítséget több mint 80 országban nyújtott. Az elmúlt 50 évben saját forrásból az IFC több mint 56 milliárd dollár értékben vállalt kötelezettséget a magánszektorban végrehajtott befektetései kapcsán a fejlődő világban, ezen túlmenően mintegy 25 milliárd dollárt mobilizált szindikálás útján összesen több mint 3 és félezer vállalat számára 140 fejlődő országban. Forrásai révén több mint egymilliárd dollár értékben nyújtott technikai segítséget és végzett tanácsadási szolgáltatást. Az IFC úttörő szerepet játszott a fejlődő világ pénzpiacainak fejlesztésében. Melyek voltak a legjelentősebb projektek, amelyekben a szervezet részt vett? Húsz évvel ezelőtt még sok befektető spekulatív céllal fordult az éppen megszülető harmadik világbeli részvénypiacok felé. Válaszként az IFC társaláíróként létrehozott egy 60 millió dolláros koreai részvényalapot, amelyet a Wall Street kételyei ellenére piacra vitt. Ezt követte egy kisebb alap Thaiföldön, amelyhez az IFC technikai támogatása is társult. Majd a Capital Grouppal, egy befektetési alapkezelő vállalattal működött együtt saját pénzét kockáztatva egy globális alapban. Ez elősegítette azt, hogy a korai fázisban lévő nyugdíjalapok és biztosító társaságok befektessenek egy globálisan diverzifikált, 50 millió dolláros alapba (Emerging Market Growth Fund). Az IFC ugyancsak bizonyította vezető szerepét a magánszektor fenntartható fejlesztésében. A pénzpiaci szektorban például arra fordítottuk erőforrásainkat az elmúlt 10 évben, hogy támogassuk a helyi pénzügyi intézmények finanszírozását a megújuló energia és energiahatékonysági projektek területén ban az IFC 1,8 milliárd dollár értékben finanszírozott fenntartható energiához kapcsolódó projekteket világszerte. Mióta van az IFC jelen Magyarországon és melyek az országban folytatott tevékenység fókuszpontjai? Magyarország 1985-ben vált az IFC tagjává. Azóta az IFC 29 projektbe invesztált az országban, 372 millió dollárt saját forrásból és 70 millió dollárt szindikálás útján. Számos területen voltak befektetéseink, beleértve a pénzpiacot, az élelmiszer-feldolgozást, a papíripart, a vegyipart és a személygépkocsi-gyártást. A befektetéseken túlmenően az IFC kiterjedt tanácsadói programot valósított meg. Ez a privatizáció támogatására és a befektetési klíma javítására összpontosított, valamint olyan üzletekre, amelyek elősegítették Magyarországon a piacgazdasági átmenetet. Természetesen a szerepünk Magyarországon az Európai Unióhoz történt csatlakozás és a magángazdaság növekvő finanszírozási képessége miatt változóban van. Az IFC olyan régiókra, szektorokra és projektekre koncentrál, ahol a fejlesztői szerepe döntő lehet. Emellett olyan piaci szegmensekben van jelen, ahol a magánszektor finanszírozási lehetősége korlátozott, kiemelten kezelve a társadalmilag és környezeti szempontból érzékeny szektorokat. Az IFC szempontjából mi a jelentősége a Szemünk Fénye Programnak? Az IFC garanciavállalása mellett, az OTP Bank finanszírozta Szemünk Fénye Program azt célozza, hogy modernizálják az iskolák fűtési és világítási rendszereit Magyarországon. Üzleti szempontból nézve a program kiváló példa és lehetőség az energiahatékonyság finanszírozásának jelentős mértékű felfuttatására a régióban. A program mérete és struktúrája minta lehet más, közös állami és privát kezdeményezések számára. Ugyanakkor a program javítja a diákok környezetét, tanulási feltételeit, csökkenti a szennyezettséget és megfelelő világítást biztosít a gyerekeknek a tanuláshoz. Milyen az IFC együttműködése az OTP Bankkal? Az IFC 1997-ben kezdte együttműködését az OTP Bankkal, közösen kutattunk fel befektetési lehetőségeket a régióban az energiahatékonysági és a megújuló energia projektek területén. Közös stratégiánk alapja, hogy fenntartható finanszírozási lehetőségekbe fektessük forrásainkat. Az első sikeres együttműködésünk az 1997-ben indított Magyar Energiahatékonysági Társfinanszírozó Program (HEECP) volt. Az OTP Bank az IFC támogatásával számos közvilágítási korszerűsítést finanszírozott, kisvárosokban és falvakban, javítva a közvilágítást, világosabbá, biztonságosabbá téve a közterületeket. Az IFC segítséget nyújt ahhoz, hogy az OTP Bank megvalósíthassa céljait, és több üzletet is létrehozhasson az energiahatékonyság és a megújuló energia területén. Melyek az Ön tevékenységének fő területei? Az IFC pénzpiaci főosztályának igazgatója vagyok. Ez a terület irányítja a fejlődő piacok pénzintézeteinek részére nyújtott befektetéseket, és technikai segítséget nyújt részükre. A szakterület munkatársainak több mint fele az Egyesült Államokon kívül dolgozik. Szorosan együttműködöm a kollégákkal annak érdekében, hogy támogathassuk a pénzintézeteket, hozzájárulhassunk a helyi részvény- és pénzpiacok fejlesztéséhez, illetve új pénzügyi instrumentumok bevezetéséhez. Befektetéseinknél hangsúlyozzuk a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságot és arra törekszünk, hogy ügyfeleink stratégiai és hosszú távú partnere legyünk. Munkám során megelégedéssel tölt el, amikor látogatást teszek ügyfeleimnél, megismerem szükségleteiket, gondolataikat, hosszú távú üzleti elképzeléseiket. Az ügyfelekkel végzett közös munka, vízióik megvalósítása képezi a munka lényegét OKTÓBER 3

4 A KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉS TÁMOGATÁSA Az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a es tanév kezdetén az alapítvány tankönyveket ajándékozott a közgazdasági oktatást végző középiskoláknak. Az akció keretében Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumának elnöke és Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója szeptember 4-én a budapesti Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolában adott át tankönyveket. A csaknem 10 millió forint értékű tankönyvtámogatási program mellett az alapítvány idén ősszel induló könyvtárfejlesztési programja is bejelentésre került. Az országban működő 75 önkormányzati, illetve állami fenntartású közgazdasági középiskola, illetve közgazdasági oktatást végző további 89 iskola közül összesen 97 részesült a csaknem 10 millió forint értékű támogatásban. A 17 ezer tankönyvet, illetve munkafüzetet a Nemzeti Tankönyvkiadótól rendelte meg az alapítvány, az iskolák 90 százalékát ez a vállalat látja el tankönyvvel. A könyveket augusztus utolsó, illetve szeptember első hetében juttatták el az iskolákba. Az OTP Fáy András Alapítvány adománya nagy terhet vesz le a diákok, illetve a szülők válláról, az állami tankönyvtámogatás ugyanis nem terjed ki a szakképzésben használatos könyvekre, így azokhoz teljes áron juthatnának hozzá. Az alapítvány jóvoltából azonban ingyenesen megkapták az oktatáshoz szükséges könyveket. A program folytatásaként az OTP Fáy András Alapítvány 2006 őszén országos könyvtárfejlesztési programot indít az iskolákban. Az alapítvány az önkormányzati, illetve állami fenntartású, közgazdaságtant oktató iskoláknak együttműködési lehetőséget ajánl. A 164 intézmény mindegyike 100 ezer forint összegben választhat oktatási segédanyagokat: vállalkozási ismereteket tartalmazó tankönyveket, idegen nyelvű közgazdasági könyveket, szótárakat, informatikai tananyagokat, folyóiratokat. Sikeres pályázatok Az OTP Fáy András Alapítvány az elmúlt két évben a fiatalok gazdálkodási, közgazdasági ismereteinek bővítésére, pénzügyi kultúrájuk fejlesztésére összpontosít. A 2005-ben a határon túli középiskolákban is meghirdetett, Légy takarékos és kreatív, hogy a jövőd biztos alapokon álljon! Te hogyan gazdálkodnál 5 millió forinttal? című pályázattal például az alapítvány célja az volt, hogy értékteremtő gazdálkodáskultúrát közvetítsen. A diákoknak egy fiktív összegből, 5 millió forintból kellett hosszú távon fenntartható, egy közösség számára értéket képviselő, takarékosságon alapuló projektet létrehozni. Két olyan pályamunka is érkezett a csornai Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskolából, valamint a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, amelyet a kuratórium érdemesnek tartott arra, hogy meg is valósuljon, így ezek a pályázatok, a ezer forintos megosztott első díj mellett az 5 5 millió forintot is megkapták a megvalósításra. Idén szeptemberben a csornai középiskolában átadásra került a Papirusz Tanszerbolt, amelyet diákok működtetnek majd, a marosvásárhelyi líceum pedig a tervek szerint tavasszal indítja idegenforgalmi diákvállalkozását, amelynek bevételét az oktatási munkára és az üdülőhely további fejlesztésére fordítják. Az alapítvány idén tavasszal Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében elindított Alapok programja végzős középiskolások számára nyújt gazdasági szemléletű életvezetési és karriertanácsadást. A program oktatói kétnapos képzést tartanak középiskolák 3. és 4. osztályos tanulói számára. A tréning során a résztvevők olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyeket az oktatási intézményekben nem kapnak meg. A képzés ősszel az ország más, hátrányos helyzetű régióinak iskoláiban folytatódik. OTP Fáy András Alapítvány Az OTP Bank 1992-ben hozta létre a Fáy András Alapítványt azzal a céllal, hogy az anyagi forrásokban szűkös, de tehetségekben bővelkedő területek kiemelkedő munkát végző képviselőit támogassa. Az alapítvány adományozó tevékenysége jelenleg pályázati rendszerben működik. A támogatás fókuszpontjait, irányait, a döntések súlyozását minden évben a kuratórium határozza meg. Az alapítvány politikamentes, nyitott és közérdekű szervezet, így bárki csatlakozhat hozzá, aki céljaival egyetért. A hétköznapi feladatokhoz igazodva, a társadalom új igényeit figyelembe véve az alapítvány kuratóriuma 2003-ban megváltozott, új tagokkal bővülve közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét és a támogatandó területek kiválasztásánál új szempontokat is figyelembe vesz. A megújult alapítvány Esélyt a jövő generációjának! mottó jegyében végzi munkáját. Az alapítványról további részletes információk olvashatók a weboldalon. Kötelező ajánlat a Diners Club Adriaticra Az OTP Bank Nyrt. szeptember 15-én kötelező érvényű ajánlatot tett a horvátországi székhelyű Diners Club Adriatic d.d. (DCA) 100%-os részvénycsomagjának megvásárlására. Az ajánlat benyújtására azt követően került sor, hogy az OTP Bank akvizíciós munkacsoportja együttműködésben a tanácsadókkal, a PricewaterhouseCoopers auditor és a Porobija & Porobija jogi céggel átvizsgálta a horvátországi kártyaszolgáltató társaságot. A DCA, amelyet 1992-ben alapítottak, leányvállalatain keresztül licence-szel rendelkezik a kelet-közép-európai régió több országában, ahol az OTP Csoport is jelen van. Az elmúlt év végén a DCA jegyzett tőkéje 37,6 millió EUR, mérlegfőösszege 132,2 millió EUR volt. A társaság bevételei 2005-ben meghaladták a 48,2 millió EUR-t, adózás előtti eredménye 8,5 millió EUR volt. Horvátországban a teljes bankkártyaszám 2005 végén elérte a 7,4 milliót; a hitelkártyák összes bankkártyához viszonyított aránya eléri a 20 százalékot, azaz a közel 5,9 millió betéti kártya mellett mintegy 1,5 millió hitelkártya volt forgalomban. A DCA részesedése a horvátországi hitelkártya piacon jelenleg közelíti a 30 százalékot, a társaság által kibocsátott kártyák száma közel 440 ezer. Megemelt célárfolyam A Citigroup szeptember 4-én az OTP Bank részvényeire adott korábbi forintos célárfolyamát forintra emelte, megerősítve vételi ajánlatát. A Citigroup elemzője szerint az előnyök és hátrányok mérlegelésének eredője vonzóbbá vált és az elemző várakozása szerint a részvény árfolyama újra fog értékelődni azzal, hogy az új akvizíciókból származó nyereség növekedés érezhetővé válik. A Citigroup ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, jelentős kockázatot jelent a részvényre a kevesebb mint egy év alatt lebonyolított hat megvásárolt bank integrálása, továbbá az a tény, hogy a forint árfolyam további gyengesége rizikót hordoz az egyre inkább devizában eladósodott háztartások számára. A UBS forintról forintra emelte az OTP részvényekre adott célárfolyamát, egyúttal megerősítette vételi ajánlását. A bank elemzője a célárfolyam emelését egyrészt azzal magyarázta, hogy a magyarországi költségvetési kiigazító csomagnak az OTP Bank üzletmenetére gyakorolt hatását felülvizsgálta, másrészt pedig azzal, hogy a közelmúltbeli és potenciális további akvizíciók hatását számításba vette. 4 BANKÓ

5 Bővülő lehetőségek az önkormányzatok számára Az önkormányzati kapcsolatok elemzésére megfelelő alkalmat teremt szeptember 30-a, az Önkormányzatok Napja. Ismeretes, hogy az Országgyűlés a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére az évi első helyhatósági választások napját egy 2000-ben hozott határozatában a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. Az OTP Bank hagyományosan az önkormányzatok bankja, számlavezetője és finanszírozója, ezért időszerű lehet a bank és az önkormányzatok közötti kapcsolatok, közelmúltbeli események rövid bemutatása. A legnagyobb hazai hitelintézet és az önkormányzatok együttműködésének eredményességét jelzi, hogy a jelentős piaci verseny ellenére a helyhatóságok több mint 73%-a, a 3187-ből 2335 önkormányzat az OTP Banknál vezeti számláját. Változatlan a vezető szerep A bank által kezelt betétek és hitelek volumenét összevetve a teljes bankszféra önkormányzati betét- és hitelállományával, az OTP Bank piaci részesedése június 30-án 63,3%-os, illetve 52,2%-os volt. A legpontosabb képet a bank önkormányzati piacon betöltött szerepéről akkor kapjuk, ha az önkormányzatok és intézményeik költségvetésének összegét vesszük alapul. Ennek alapján az OTP Bank piaci részesedése 80% feletti. A banknál kezelt önkormányzati pénzállomány első félév végi összege 133,6 milliárd Ft volt, ami 17,4%-kal magasabb az előző évinél. A bank önkormányzati hitelállományának mintegy 162 milliárd Ft-os összege 41,5%-os növekedést jelent az előző évi adathoz képest. A hitelállomány 99,9%-a a problémamentes kategóriába tartozik, ami bizonyítja, hogy az önkormányzatok kiemelkedően megbízható és felelősségteljes üzleti partnerek. Az OTP Bank önkormányzati üzletága annak érdekében, hogy továbbra is maximálisan megfeleljen ügyfelei folyamatosan növekvő minőségi elvárásainak minőségirányítási rendszert vezetett be, és 2006 elején megszerezte az ISO 9001:2000 minősítést. A nemzetközileg is elismert minősítés lehetővé tette a bank számára, hogy az önkormányzati közbeszerzési eljárásokban a Közbeszerzések Tanácsa által minősített ajánlattevőként vehessen részt, ezáltal is garantálva a kínált szolgáltatás egyenletesen magas színvonalát. Az önkormányzatok az uniós csatlakozás időpontja, május 1-je óta pénzügyi szolgáltatást csak a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával vehetnek igénybe. Az új feltételek között is jól szerepel a bank, a közbeszerzésen megpályázható önkormányzati hitelösszeg több mint 60%-át folyamatosan az OTP Bank nyeri el. Mint az állományi adatok is mutatják, az önkormányzatok beruházási kedve az elmúlt év során jelentősen emelkedett. Ennek oka egyrészt a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram kedvező feltételrendszere, másrészt az önkormányzati választásokat megelőzően általában megfigyelhető fokozott beruházási kedv. Fejlesztési hullám várható Az önkormányzati választások után a tapasztalatok szerint átmenetileg az aktivitás csökkenése várható, mert az új testületeknek meg kell ismerkedniük a lehetőségekkel, és ki kell dolgozniuk saját fejlesztési koncepciójukat, de 2007-től az uniós támogatások mértékének ugrásszerű növekedése hatására újabb, és valószínűleg eddig nem látott mértékű fejlesztési hullámra lehet számítani. Az évi több mint 1000 milliárd forint értékű európai uniós támogatás túlnyomó részére ugyanis az önkormányzatok nyújthatnak majd be pályázatot. Az új testületekkel a bank munkatársai a lehető leghamarabb felveszik a kapcsolatot annak érdekében, hogy biztosítható legyen a korábbi jó együttműködés folyamatossága és zavartalansága. Az OTP Bank természetesen felkészült a támogatások elnyeréséhez, a pályázatok megvalósításához igénybe vehető banki támogatás különböző módozatainak biztosítására. A pályázatok előkészítésének jelentős költségei lehetnek, amelyek finanszírozására az OTP Bank több lehetőséget is kínál. A pályázó önkormányzatok a projektekhez szükséges önerő egy részét külső forrásból, azaz bankhitelből is biztosíthatják. A tényleges saját erőt és a külső forrás szükséges mértékét külön-külön és együttesen várhatóan pályázati célonként határozzák majd meg. A pályázatok benyújtásához megkövetelt, a majdani saját erő biztosítását igazoló hitelígérvény kiadását már jelenleg is 100 kérhetik az önkormányzatok a szükséges hitelbírálat után. Az uniós pályázatokon nyertes projektek megvalósítása döntő többségben utófinanszírozási rendszerben történik, azaz a támogatások részletekben, a kiegyenlített számlák után hívhatók le. Az önkormányzatoknak tehát saját erőből kell megelőlegezniük a számlák ellenértékét, ami átmeneti likviditási zavart okozhat. Ezek áthidalására is rendelkezésre áll az OTP Bank hitelkonstrukciója. Az európai uniós projektekhez kapcsolódó valamennyi hiteltermékénél kedvezményes feltételeket biztosít a hitelintézet az önkormányzatoknak. Az önkormányzati ügyfelek megszerzéséért továbbra is nagy a verseny a bankok között, aminek egyik jelentős oka az uniós források közvetítésében, a saját erő meghitelezésében rejlő üzleti lehetőség. Az OTP Bank számára azonban a múltban és a jövőre nézve is presztízskérdés, hogy az önkormányzatok számára teljes körű és magas színvonalú pénzügyi szolgáltatást nyújtson, és folyamatosan keresi a lehetőséget a fejlesztésre, illetve a felmerülő újabb igények kielégítésére. Innovatív megoldások A már meglévő szolgáltatások folyamatos fejlesztésére jó példa a bank ügyfélterminál-rendszere. A szolgáltatás segítségével az önkormányzatok elektronikus úton, a lehető leggyorsabban juthatnak hozzá számlaadataikhoz, a banki nyitás és zárás közötti időszakban folyamatosan nyomon követhetik mind saját pénzforgalmukat, mind intézményeik pénzforgalmát, rendelkezhetnek számláik felett, továbbá tetszőleges üzeneteket, adatokat továbbíthatnak a bank felé, illetve vehetnek át onnan anélkül, hogy személyesen kellene a számlavezető fiókot felkeresniük. A rendszer sok éve jól működik, de időszerűvé vált az újabb igényeknek megfelelő korszerűbb, könynyebben kezelhető és több szolgáltatást nyújtó új termék kidolgozása. A fejlesztések eredményeként az év végére a bank valamennyi ügyfélterminálos ügyfele már az Új OTP Electra ügyfélterminálon keresztül intézheti pénzügyeit. Az új kihívásokra adott innovatív megoldások egyike az önkormányzatokat is érintő egyházi kárpótlással összefüggő, az OTP Bank által kidolgozott pénzügyi konstrukció. Az egyházak a volt egyházi ingatlanokért az államtól járó, törvényben meghatározott kárpótlásukat öt év alatt, részletekben kapják meg az államtól. Ha az egyház úgy dönt, hogy a jelenleg jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant kéri vissza, a kárpótlás az önkormányzatnak jár, de az az ingatlant csak a kárpótlás kifizetése után adja birtokba az egyháznak. Ha az egyház előbb szeretné birtokba venni az ingatlant, lehetősége van, hogy önmaga kárpótolja az önkormányzatot, és ő kapja meg részletekben az állami kárpótlást. Több éve a bank önkormányzati üzletága foglalkozik a közszolgálati szervezetek, ezeken belül az egyházak kiszolgálásával is, ezért adott volt a mindkét területet jól ismerő szakembergárda, és sikerült a piacon elsőként olyan megoldást kidolgozni, amely mindkét fél egyház és önkormányzat érdekeinek megfelel. A konstrukció sikerét jelzi, hogy az OTP Bank ez idáig több mint 16 milliárd Ft összegben előlegezte meg az egyházi szervezeteknek a kárpótlás összegét, lehetővé téve, hogy az érintett önkormányzatok is előbb jussanak pénzükhöz, és kezdhessék meg a visszaadott ingatlan funkcióját kiváltó beruházásaikat. Önkormányzati üzletág Számlavezetési adatok: Bankok közötti megoszlás: OTP Bank Nyrt. Takarékszövetkezetek Többi bank OTP Bank Önkormányzatok száma Tak. szöv. A többi bank év Önkorm. száma Önkorm. költségvetés % 19% 8% OTP Bank Önkormányzati költségvetés Tak. szöv. A többi bank 82% 5% 13% OKTÓBER 5

Akciók, kedvezmények, ajánlatok

Akciók, kedvezmények, ajánlatok 2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi

Részletesebben

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek 2006. április Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek Az OTP Bank a piacon egyedülálló szolgáltatást nyújt az ingatlanfedezetű hitelek körében: a svájci frank alapú lakás- és jelzálog típusú hitelekre

Részletesebben

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 2006. június OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap rövid távú, akár néhány napos pénzek elhelyezésekor is versenyképes, kiszámítható hozamot

Részletesebben

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron.

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron. Tíz év a tőzsdén A hazai és külföldi befektetők 1995. augusztus 10-én kereskedhettek először az OTP Bank részvényeivel, illetve Globális Letéti Igazolásaival (GDR) Budapesten, Londonban és Luxemburgban.

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK ÉVES JELENTÉS 2012 TARTALOM Egy hazai bank a Takarékszövetkezeti Integráció sikeréért 4 Fő pénzügyi adatok 5 Az Elnök vezérigazgató üzenete 6 A Felügyelőbizottság Elnökének üzenete 10 Tulajdonosi háttér

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

csr vállalati felelősségvállalási jelentés

csr vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 magas szintű ügyfélkiszolgálás pénzügyi kultúra fejlesztése szakértő munkatársak 4 OTP BANK VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI

Részletesebben

SZERKESZTETTE FELELÕS KIADÓ TERVEZTE NYOMTATÁS DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA POLONUS ENTER STUDIO 98 ARTEMIS NYOMDA MÜLLER JÁNOS

SZERKESZTETTE FELELÕS KIADÓ TERVEZTE NYOMTATÁS DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA POLONUS ENTER STUDIO 98 ARTEMIS NYOMDA MÜLLER JÁNOS ÉVES JELENTÉS 2004 SZERKESZTETTE DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA FELELÕS KIADÓ MÜLLER JÁNOS TERVEZTE POLONUS ENTER STUDIO 98 NYOMTATÁS ARTEMIS NYOMDA Tartalom 3 11 21 31 53 63 65 66 67 68 69 73 74 75 79 ELNÖKI

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP Bank Nyrt. 2007/2008. évi. 100.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogram. Jogi Tanácsadó

Alaptájékoztató. OTP Bank Nyrt. 2007/2008. évi. 100.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogram. Jogi Tanácsadó Alaptájékoztató OTP Bank Nyrt. 2007/2008. évi 100.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram Jogi Tanácsadó Martonyi és Kajtár, Baker & Mckenzie 2007. július 11. 1 I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai:

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2006-OS ÜZLETI ÉVRŐL A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: Alfa Ász Kft. Arena Corner Kft. Második Ingatlan Vagyonkezelő Kft. New Outlet Center Kft.

Részletesebben

vállalati felelősségvállalási jelentés csr

vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr 4 TISZTELT OLVASÓ 2013, ahogy a hazai bankrendszer egésze, úgy az OTP Bank számára is mozgalmas év volt.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS II Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS A CIB BANK HUNGÁRIA ZRT. TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELTERMÉKEIN KERESZTÜL Készítette: Szunyog Edina

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. június 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. június 12., csütörtök. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. június 12., csütörtök Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 3 II. Hazai pénzügyi hírek... 3 Biztosítói hírek... 3 Meddig fizet a Garancia?... 3 A cégek

Részletesebben

Éves jelentés 2011. Magyarország

Éves jelentés 2011. Magyarország Éves jelentés 2011 Éves jelentés 2011 Magyarország Éves jelentés 2011 A Raiffeisen Bank konszolidált fôbb mutatói Tartalom A Raiffeisen Bank konszolidált fôbb mutatói euróban A pénzben kifejezett ek millió

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. ÉVI, IFRS ELŐÍRÁSOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS Tartalomjegyzék 1 AZ FHB RÖVID TÖRTÉNETE...4 2 MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET 2006-BAN...6 2.1

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 II. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS, A BANKSZEKTOR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 5 III.

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. március 28., péntek. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. március 28., péntek. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. március 28., péntek Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 4 Visszahozzuk a biztosítást!... 4 Március 28.... 4 II. Hazai pénzügyi hírek... 5 Biztosítói

Részletesebben