CZXHZLNPJ!;UZLSSPNLUJL! MVX!=H]!8PXTY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CZXHZLNPJ!;UZLSSPNLUJL! MVX!=H]!8PXTY"

Átírás

1 CZXHZLNPJ!;UZLSSPNLUJL! MVX!=H]!8PXTY 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66 9 $%#$-#&$%* %%.$%

2 9LHK!VM!L\LUZY!HUK!IVVRY 5VTTPYYPVUPUN!LKPZVX HXliX!OcXk\i 7KPZVXPHS!HYYPYZHUZ A[nXi[!>fn\j LlYc`j_\[!Yp!=NG!Ciflg8 QG*!Alifg\!Xe[!=j`X!f]!Z\ 4}/2!Qe[\inff[!Oki\\k Hfe[fe*!J/!5FM Qe`k\[!G`e^[fd P\c8!)22'.(!0.5!344!3570 glyc`j_`e^<xib+^iflg,zfd Jfik_!=d\i`ZX!f]!Z\ L\fi`X!EH!4/4/2 Qe`k\[!OkXk\j P\c8!)/!'1.7(!273!0631 glyc`j_`e^ex<xib+^iflg,zfd nnn,xib+^iflg,zfd! HXpflk!Yp!Olj`\!>\cc*!nnn,]+/0,Zf,lb Li`ek\[!Yp!?Xefe!'QG(!Hk[*!?fZbj_fk!D`cc*!N\`^Xk\*!ND0!6>B*!Qe`k\[!G`e^[fd EO>J8!756+/ =!ZXkXcf^l\!i\Zfi[!]fi!k_`j!Yffb!`j!XmX`cXYc\!]ifd!k_\!>i`k`j_!H`YiXip v!0./4!=ng!ciflg =cc!i`^_kj!i\j\im\[,!jf!gxik!f]!k_`j!glyc`zxk`fe!dxp!y\!i\gif[lz\[!fi!kixejd`kk\[!`e!xep!]fid!fi! =Zk!/766!fi!le[\i!k\idj!f]!X!c`Z\eZ\!`jjl\[!Yp!k_\!?fgpi`^_k!H`Z\eZ`e^!=^\eZp!`e!i\jg\Zk! f]!g_fkfzfgp`e^!xe[-fi!i\gif^ixg_`z!i\gif[lzk`fe,!=ggc`zxk`fe!]fi!g\id`jj`fe!]fi!fk_\i!lj\! f]!zfgpi`^_k!dxk\i`xc*!`ezcl[`e^!g\id`jj`fe!kf!i\gif[lz\!\okixzkj!`e!fk_\i!glyc`j_\[!nfibj*! j_flc[!y\!dx[\!`e!ni`k`e^!kf!k_\!glyc`j_\ij,!blcc!xzbefnc\[^\d\ek!f]!xlk_fi*!glyc`j_\i*!xe[! P_`j!glYc`ZXk`fe!`j!`ek\e[\[!Xj!X!^\e\iXc!^l`[\!fecp,!P_\!`e]fidXk`fe!Xe[!fg`e`fej!`k!ZfekX`ej! Xi\!efk!`ek\e[\[!kf!gifm`[\!c\^Xc!X[m`Z\,!P_\!glYc`j_\ij!Y\Xi!ef!i\jgfej`Y`c`kp!]fi!Xep!\iifij!fi! fd`jj`fej!zfekx`e\[!_\i\`e,! =NG!Ciflg!`j!X![`m`j`fe!f]!S`cd`e^kfe!gcZ,!P_\!ZfdgXep!`j!i\^`jk\i\[!`e!Ae^cXe[!&!SXc\j! n`k_!zfdgxep!eldy\i!071/150!c> N\^`jk\i\[!f]!Z\8!4+/2!Qe[\inff[!Oki\\k*!Hfe[fe!J/!5FM,!R=P!JldY\i8!C>!677!1503!3/, 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66 99 $%#$-#&$%* %%.$%

3 5VUZLUZY ;erpbavcr!`bzzn_f!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(cvv 6O\ba!aUR!NbaU\_`!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!Ve 8UN]aR_!+4!8YVR[a!`bPPR``!aU_\bTU!ORaaR_!V[aRYYVTR[PR!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(+ CYGYK!UL!YNK!OTJZXYW^!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!* 6ROKTY!OTYKRROMKTIK!UVVUWYZTOY^!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!+ 7GYG&JWO[KT!GTJ!X^XYKSGYOI!GVVWUGINKX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!+ >KGXZWKSKTY%!OTXOMNYX%!GTJ!GIYOUT!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!. 6ZRYZWGR!IUTXOJKWGYOUTX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!1 >GTGMOTM!VWUMWKXX!OT!ROMNY!UL!YNK!RGWMKW![OXOUT'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!1 CZSSGW^!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!)( 8UN]aR_!,4!KUf!PYVR[a!V[aRYYVTR[PR!V`!$\_!`U\bYQ!OR%!aUR![Rd!8>!S\_! YNd!j!_Z`!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!( DNK!6<!I^IRK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!)+ 4TJ!YNKT!OY!\GX!*((0!`!4T!OTJZXYW^!OT!c!Z]!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!), DKINTURUM^!SGQKX!OY!KGX^!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!). ETJKWXYGTJ!S^!HZXOTKXX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!)/ 6URRGHUWGYOUT!OX!YNK!QK^!YU!IROKTY!OTYKRROMKTIK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' *) 8UN]aR_!-4!7NYN[PV[T!]_VPV[T!N[Q!PYVR[a!]R_PR]aV\[`!\S!cNYbR!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!,- ;M!4?JJ?K!,;GCFMIH!004 7Kb!TOTM![GRZK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' *+ EXOTM!IUSSZTOIGYOUTX!YU!JKSUTXYWGYK![GRZK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' *- 8XYOSGYKX!GTJ!LKK!XYWZIYZWKX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!*/ OOO 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9< $%#$-#&$%* %%.$%

4 6UTYKTYX 8UN]aR_!.4!IaVYVgV[T!ZbYaV]YR!V[aRYYVTR[PR!`\b_PR`!a\!P_RNaR!N[! \]]\_ab[vaf!`p\_v[t!n``r``zr[a!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(! -- CKYYOTM!YNK!LUZTJGYOUTX!`!>KYWOIX!GTJ!XIUVK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!++ =KMGR!OTYKRROMKTIK!VRGYLUWSX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' +, BKRGYOUTXNOVX!GTJ!IUTTKIYOUTX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' +. 8]VKWOKTIK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!+/ 9OTGTIK%!VWOIOTM%!GTJ!VWUb!YGHOROY^!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' +0 8UN]aR_!/4!9RcRY\]V[T!N!8>!Sb[PaV\[!V[!N!_R`\b_PR'P\[`a_NV[RQ! R[cV_\[ZR[a!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!.+ DGQK!OTOYOGYO[K!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!',, CUROIOY!GTJ!OSVRKSKTY!LKKJHGIQ!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!',, DWGIQ!UZYIUSKX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!',- BKGJ^!YU!RGZTIN!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!',. 8UN]aR_!04!8\Z]VYV[T!N!b`RSbY!N[Q!b`R_'S_VR[QYf!P\Z]RaVaVcR!V[aRYYVTR[PR! _R]\_a!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(! CYKV!)!`!6NUOIK!UL!LUWSGY!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!',1 CYKV!*!`!DNK!K]KIZYO[K!XZSSGW^!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' -( CYKV!+!`!8XYGHROXN!YNK!VZWVUXK!UL!YNK!WKVUWY!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!-) CYKV!,!`!DUURX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!-+ 6UTIRZXOUT!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!-- 8UN]aR_!14!9R`VT[!HUV[XV[T!N[Q!aUR!#"$!\S!7>!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(! /1 6NGTMK!UW!JOK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!-/ 5ZY!INGTMK!NU\3!!!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!-1 7KXOMT!YNOTQOTM!JOXIOVROTK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!-1 8SVGYN^3!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'.( O[ 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66 9? $%#$-#&$%* %%.$%

5 CYWGYKMOI!<TYKRROMKTIK!LUW!=G\!9OWSX 5WOTMOTM!KSVGYN^!YU!5<!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!.)?>;!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'.+ 5KMOTTOTM!\OYN!YNK!VWUXGOI!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'., 5GIQ!YU!YNK!\N^!UL!5<!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'.. 8UN]aR_!24!<_\Z!7>!a\!6>!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(! 03 +;R?MM?!;H>!MB?!+N;K>C;H!1?>C;!2?MPIKE 5<!GTJ!HOM!JGYG!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' /( 4<aX!Y\U&LGIYUW!GZYNKTYOIGYOUT'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' /* DNK!4<!UL!5<!`!GTJ!YNK!5<!UL!4<"!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!/, ;KY!YNK!5<!WOMNY!b!WXY!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' /- 9WUS!JGXNHUGWJ!YU!IUT[KWXGYOUT!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!/. Wb`aVPR!TN]!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!11 ;MMIKH?Q!;M!*;LM=;L? >OTJ!YNK!MGV!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' /0 4!NOXYUW^!UL!XULY\GWK!YZWHZRKTIK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' /0 =KMGR!XULY\GWK!OX!GRWKGJ^!NKWK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' /1 <TJZXYW^!IUTIKWTX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' 0( FNGYaX!TK]Y!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!0) ETGZYNUWO_KJ!VWGIYOIK!UL!RG\!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!0) ETIRKGW!HUZTJGWOKX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!0) <TVZYX![X!UZYVZYX!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' 0+ 4!LZYZWK!UL!WUHUYX!OT!YNK!RG\!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' 0, =G\^KWX!OT!YNK!RUUV!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' 0- AZGROY^!XKW[OIK!GY!XIGRK!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' 0. 6URUVNUT!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!' 0. [ 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66? $%#$-#&$%* %%.$%

6 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66?9 $%#$-#&$%* %%.$%

7 7^LJ[ZP\L!Y[TTHX_ N\j\XiZ_!Xe[![XkX!Xi\!efn!X!!idj!Y\jk!kffcj!`e!^Xie\i`e^!Xe[!i\kX`e`e^! Ylj`e\jj,!DXm`e^!X!Zfdgi\_\ej`m\!befnc\[^\!f]!efk!fecp!pfli!Zc`\ek j! e\\[j! `e! k\idj! f]! pfli! Ylj`e\jj*! Ylk! Xcjf! f]! k_\! ^i\xk\i! nfib`e^j! flkj`[\!pfli! k\idj!f]!\e^x^\d\ek!`j! k_\!y\jk! iflk\!kf! f]]\i`e^!hlxc`kp! Xe[!mXcl\+fi`\ek\[!j\im`Z\j,!>lk!n`k_!k_\!df[\ie*!k\Z_ef+Z\eki`Z!nfic[! f]]\i`e^!lg!xe!\e[c\jj!jlggcp!f]![xkx*!xe[!x!dlck`kl[\!f]!nxpj!kf!zfcc\zk! `k*!n_xk!`j!k_\!y\jk!d\k_f[!f]!`dgc\d\ek`e^!k_`j!j_`]k!`e!]fzlj; >USBUFHJD! 4OUFMMJHFODF! GPS! 7BX! 1JSNT! f]]\ij! X! ifyljk! fm\im`\n! f]! _fn*! Xe[!XIZ*!jkiXk\^`Z!lj\!f]!`ek\cc`^\eZ\!ZXe!]fjk\i!i\Xc!i\jlckj!`e!pfli!!id,! B\Xkli`e^! X[m`Z\! Xe[! ZXj\! jkl[`\j! ]ifd! \og\ikj! `e! Ylj`e\jj! [\m\cfg+ d\ek9! XeXcpk`Zj9! Xe[! k_\! =>?! f]! Xik`!Z`Xc*! Ylj`e\jj*! Xe[! Zfdg\k`k`m\! `ek\cc`^\ez\*! k_\! Yffb! c\x[j! n`k_! [\!e`e^! k_\! kil\! exkli\! Xe[! nfik_! f]! Zfdg\k`k`m\! `ek\cc`^\ez\*! Xe[! [\m\cfgj! `ekf! [`jzljj`e^! d\k_f[j! f]! [\gcfp`e^*![\dfejkixk`e^*!xe[!lk`c`q`e^!`ek\cc`^\ez\!kf!`kj!]lcc!gfk\ek`xc, P_\! Yffb! fg\ej! n`k_! X! Z_Xgk\i! ]ifd! IXib! I\[`Z\! Xe[! F\ee`]\i! NfY\ikj!f]!EekXgg*!n_f!jlddXi`q\!_fn!!idj!ZXe!lj\!Zc`\ek!`ek\cc`^\eZ\! kf! Zi\Xk\! Xe[! dx`ekx`e! X[mXekX^\*! k_\! gif!kj! Xe[! jxm`e^j! k_xk! ZXe! Y\! XZZfdgc`j_\[*!Xe[!_fn!k_\!ZlckliXc!j_`]k!kf!X!Zc`\ek+]fZlj\[!\em`ifed\ek! ZXe!Y\!`dgc\d\ek\[!`e!X!j\Zkfi!k_Xk!`j!efkfi`fljcp!X[m\ij\!kf!Z_Xe^\,!Ee!?_Xgk\i!0!V\eX!=ggc\YXld*![`i\Zkfi!f]!Zfdg\k`k`m\!`ek\cc`^\eZ\!Xk!>\ee\k! Ffe\j!HHL*!\ogcX`ej!_fn!Zc`\ek+]fZlj\[!`ek\cc`^\eZ\!`j!efn!k_\!jkXe[Xi[! ]fi!xcc!zfdg\k`k`m\!`ek\cc`^\ez\!}!xe[!n_xk!`j!]le[xd\ekxccp![`]]\i\ek!`e! Zc`\ek! i\k\ek`fe*! \jg\z`xccp! Xj! Zc`\ekj! efn!_xm\! Xe! `ezi\xj`e^! eldy\i! f]!fgk`fej!kf!z_ffj\!]ifd*!xe[!xi\!cffb`e^!]fi!^i\xk\i!mxcl\!]fi!dfe\p,! G\\g`e^!fe!k_\!kfg`Z!f]!mXcl\*!?_Xgk\i!1!]\Xkli\j!L\gg\i!DXd`ckfe!HHL j! [`i\zkfi!f]!jkixk\^`z!gi`z`e^!xe[!gifa\zk!dxex^\d\ek*!l\k\i!hxe\!o\zfi*! [`jzljj`e^!_fn![`]]\i`e^![\!e`k`fej!f]!~mxcl\!zxe!zi\xk\![`jjxk`j]xzk`fe! n`k_`e!k_\!zc`\ek,!=[m`z\!`j!^`m\e!fe!_fn!kf!jkilzkli\!]\\j!xe[!\jk`dxk\j! kf!gifdfk\!mxcl\*!xe[!n_\e!~^f`e^!k_\!\okix!d`c\!dxp!y\![`jgifgfi+ k`fexk\!xe[!`exggifgi`xk\!`e!k_\!zfek\ok,! [OO 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66?99 $%#$-#&$%* %%.$%

8 8]KIZYO[K!XZSSGW^ S`k_! Xcc! k_\! \]]fik! i\hl`i\[! kf! Zfcc\Zk! Xe[! ZfccXk\! [XkX*!!idj! nxek! kf! \ejli\! k_xk! k_\! `ek\cc`^\ez\! `j! Xggc`\[! Zfii\Zkcp! ]fi! i\xc! i\jlckj,! Ee!?_Xgk\i! 2! k_\! m`z\! gi\j`[\ek! f]! Ylj`e\jj![\m\cfgd\ek! Xk! J\fkX! Hf^`Z! EeZ,*!LXki`Zb!Blcc\i*![`jZljj\j!k_\!Y\jk!nXpj!kf!]lccp!lk`c`q\!`ek\cc`^\eZ\! ^Xk_\i\[!]ifd!X!eldY\i!f]!jfliZ\j,!P_\!Zfi\!gi`eZ`gc\j!f]![\m\cfg`e^!Xe! fggfikle`kp!jzfi`e^!xjj\jjd\ek!xi\!flkc`e\[!}!x!jpjk\d!f]!hlxek`]p`e^! Xcc!`ek\ieXc!i\jfliZ\j!kf!\ejli\!k_Xk!k_\p!Xi\!Xggc`\[!Zfii\Zkcp!Xe[!\]!+ Z`\ekcp,!?_Xgk\i!3!j\\j!=ee`\!Ff_ejfe*!dXeX^\i!f]!Ylj`e\jj!`ek\cc`^\eZ\! ]fi!l`ccjylip!s`ek_ifg!o_xn!l`kkdxe*!kxzbc`e^!xe!`jjl\!n_`z_!`j!efn! Zi`k`ZXc!]fi! dxep! cxn!!idj8!_fn! kf! ZXg`kXc`q\! fe! k_\! j_`]k! kfnxi[j!?e! n`k_!x!c`d`k\[!j\k!f]!i\jfliz\j,!p_\!z_xgk\i!flkc`e\j!xcc!k_\!jk\gj!e\\[\[! kf!cxlez_!xe!\]]\zk`m\!?e![\gxikd\ek8!zxczlcxk`e^!k_\![\dxe[9!zi\xk`e^! k_\!gifz\jj\j9!!e[`e^!xggifgi`xk\!jkx]]9!xe[!g`kz_`e^!`k!kf!k_\!nfib]fiz\,! =ep!zfcc\zk\[![xkx!`j*!_fn\m\i*!fecp!xj!\]]\zk`m\!xj!k_\!d\k_f[!z_fj\e! kf! gi\j\ek! `k,!ee!?_xgk\i!4! IXib!=,! C\[`dXe*![`i\Zkfi! f]! `e]fidxk`fe! j\im`z\j!xk!>\jk!>\jk!&!gi`\^\i!hhl*!f]]\ij!x![\kx`c\[!c\jjfe!`e!yl`c[`e^! k_\!g\i]\zk!i\gfik!kf![\c`m\i!zilz`xc![xkx!}!n_`c\!b\\g`e^!`k!\e^x^`e^!xe[! lj\i+]i`\e[cp,! A]]\Zk`m\! d\k_f[j! f]! gi\j\ek`e^![xkx! Xi\![`jZljj\[*! Xe[! X[m`Z\!`j!^`m\e!fe!n_`Z_!jkpc\!f]!i\gfik!nflc[!Y\jk!i\gi\j\ek!k_\!b`e[! f]![xkx!xk!_xe[!}!xcfe^!n`k_!jkxe[xi[!jk\gj!kf!\ejli\!k_xk!pfli!i\gfikj! jkxe[!flk,! Ee!?_Xgk\i!5!Ff_e!=cY\i![`jZljj\j!k_\!]le[Xd\ekXcj!f]!Ylj`e\jj!`ek\c+ c`^\ez\!`e!fi[\i!kf!_`^_c`^_k!k_\!i\xjfe!f]!xiz!>e!`j!le[\ikxb\e!xe[*!dfi\! `dgfikxekcp*!n_p!`k!`j!x!b\p!kf!jlzz\jj,!d\!k_\e!flkc`e\j!k_\!gifz\jj!f]! e\jj!`e!k_\!i`^_k![`i\zk`fe!}!yp!hl\jk`fe`e^!xe[![\!e`e^!k_\!dfjk!yxj`z! fg\ixk`fej!f]!x!!id,!=j![\m\cfgd\ekj!`e!k\z_efcf^p!jk\x[`cp!gif^i\jj*! k_\!hl\jk`fe!f]!_fn!!idj!n`cc!`ek\ixzk!n`k_!xe[!lk`c`q\!_`^_+\e[!k\z_+ efcf^p!kf!xl^d\ek!k_\`i!`ek\cc`^\ez\!]lezk`fej!`j!y\zfd`e^!x!b\p!jlya\zk! ]fi![\yxk\,!?_xgk\i!6!]\xkli\j!ffxeex!cff[dxe![`jzljj`e^!k_\!gfk\ek`xc! f]! >E! kf! Zi\Xk\! mxcl\! m`x! [XkX! ZXgkli\! Xe[! XeXcpj`j*! c\x[`e^! `ekf! _fn! ]lkli\![\m\cfgd\ekj!zxe!c\x[!kf!~c\^xc!=e*!n_xk!`kj!zfi\!]lezk`fej!n`cc! Y\*!Xe[!_fn!`k!ZXe!nfib!`e!kXe[\d!n`k_!>E!]leZk`fej,!?_Xgk\i!7!Y\^`ej! n`k_!a[!sxck\ij!xe[!f\]]!=ja\j!f]!bxjkzxj\!flkc`e`e^!_fn!jf]knxi\!zxe!y\! `dgc\d\ek\[!kf!`ezi\xj\!xzz\jj!kf!c\^xc!j\im`z\j*!xe[![`jzljj\j!k_\!c\^xc! `dgc`zxk`fej!f]!jlz_!jf]knxi\!`e!i\^xi[!kf!lexlk_fi`j\[!gixzk`z\!f]!cxn! jkxklk\j, [OOO 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66?999 $%#$-#&$%* %%.$%

9 3IV[Z!ZOL!H[ZOVXY &<4;!"8/2>! j\im\j! Xj!]lkli`jk!]fi! k_\! Eek\ieXk`feXc! H\^Xc! P\Z_efcf^p! =jjfz`xk`fe,!d\!xcjf!ni`k\j*!jg\xbj*!xe[!zfejlckj*!]fzlj`e^!fe!!e[`e^! gixzk`zxc!nxpj!kf!i\j_xg\!k_\![\c`m\ip!f]!c\^xc!j\im`z\j!kf!jl`k!x!]lkli\! [\dxe[`e^!\oz\cc\ez\!]xi!y\pfe[!jlyjkxek`m\!c\^xc!jb`ccj,! Li`fi!kf!_`j!Zlii\ek!ifc\*!Ff_e!c\[!>ipXe!?Xm\!HHL!kf!Y\Zfd\!fe\!f]! k_\!dfjk!`eefmxk`m\!!idj!`e!k_\!nfic[*!j\im`e^!xj!`kj!okixk\^`z!eeefmxk`fe! LXike\i!]fi!dfi\!k_Xe!/4!p\Xij,!S_`c\!Xk!>ipXe!?Xm\*!_\!Xcjf!j\im\[!]fi! j\m\e!p\xij!fe!k_\!!idj!kg\ixk`e^!ciflg!'`kj!dxex^\d\ek!zfdd`kk\\(, =k! >ipxe!?xm\*! Ff_e! Zi\Xk\[! fe\! f]! k_\!!ijk! LiXZk`Z\! AZfefd`Zj! Zfejlck`e^!^iflgj*!fe\!f]!k_\!!ijk!Zc`\ek!]XZ`e^!k\Z_efcf^p!^iflgj!Xe[! fe\!f]!k_\!!ijk!`e+!id!c\^xc!gifz\jj!flkjfliz`e^!'hlk(!fi^xe`qxk`fej,! P_\!^iflgj!_\!Zi\Xk\[![\m\cfg\[!`eefmXk`m\!n\Y+YXj\[*!Zc`\ek+Z\eki`Z! Xggc`ZXk`fej! k_xk! [\c`m\i\[! c\^xc! X[m`Z\! kf! Zc`\ekj*! dxex^\[! Zfdgc\o! nfib!fnj! Xe[!\m\e! Zi\Xk\[! gc\x[`e^j! XlkfdXk`ZXccp,! P_\p! Xcjf![\m\c+ fg\[!zc`\ek+]xz`e^!befnc\[^\!dxex^\d\ek*!gifa\zk!dxex^\d\ek*!gifa\zk! \jk`dxk`fe*! Xe[! Ylj`e\jj! `ek\cc`^\ez\! jpjk\dj! Xe[! _`^_cp! k\z_efcf^p+ c\m\ix^\[!xck\iexk`m\!jkx]!e^!jfclk`fej!]fi!\e^x^\d\ekj!f]!xcc!kpg\j, Ff_e!_Xj!ni`kk\e!Xe[!jgfb\e!n`[\cp!fe!c\^Xc!`eefmXk`fe!jlYa\Zkj!Xe[! i\z\`m\[!x!eldy\i!f]!xnxi[j*!yfk_!`e!k_\!c\^xc!!\c[!xe[!`e!`e]fidxk`fe! k\z_efcf^p!^\e\ixccp,!=dfe^!fk_\i!xnxi[j*!_\!i\z\`m\[!ehp=j!!ijk!\m\i! Li\d`\ij_`g! =nxi[*! nxj! exd\[! =d\i`zxe! HXnp\i! I\[`Xj!!ijk! \m\i!?_xdg`fe!f]!p\z_efcf^p*!nxj!^`m\e!x!h`]\k`d\!=z_`\m\d\ek!=nxi[!yp! HXn!P\Z_efcf^p!J\nj*!Xe[!nXj!i\Zf^e`q\[!Xj!fe\!f]!k_\!Pfg!03!?PKj! `e!k_\!nfic[!yp!ee]fnfic[,!ee!x[[`k`fe*!n_`c\!le[\i!_`j!c\x[\ij_`g*!>ipxe!?xm\!i\z\`m\[!i\zf^e`k`fe!xj!x!?ek!ix^xq`e\!pfg!/..!?fdgxep!xe[! nxj!kn`z\!i\zf^e`q\[!xj!ehp=j!ifjk!eeefmxk`m\!b`id, -2;.!"==82/.A9!`j!k_\![`i\Zkfi!f]!Zfdg\k`k`m\!`ek\cc`^\eZ\!Xk!>\ee\kk! Ffe\j!HHL*!Xe!`ek\ieXk`feXc!cXn!!id!YXj\[!`e!?XeX[X,!V\eXj!gi`dXip! i\jgfej`y`c`k`\j! `ezcl[\! Ylj`e\jj! Xe[! gixzk`z\! [\m\cfgd\ek*! dxib\k! Xe[!Zfdg\k`kfi!g\i]fidXeZ\!XeXcpj`j*!Zc`\ek!i\cXk`fej_`g!dXeX^\d\ek*! O] 2>=4>7895!/<>7;;987<573103&$%*"9<66 $%#$-#&$%* %%.$%

10 4HUZY!YNK!GZYNUWX Zflek\i+`ek\cc`^\eZ\!Xe[!dXib\k`e^,!V\eX!Yi`e^j!X!le`hl\!g\ijg\Zk`m\! kf!`ek\cc`^\ez\!xj!x!i\jlck!f]!yifx[!ylj`e\jj![\m\cfgd\ek*![xkx!dxex^\+ d\ek*! dxib\k`e^*! Xe[! ZfigfiXk\! i\j\xiz_! \og\i`\ez\! `e! X! mxi`\kp! f]! j\zkfij,!v\ex!_xj!x!af`ek!xzx[\d`z!xe[!xggc`\[!ixjk\i!f]!=ikj![\^i\\! `e!?fddle`zxk`fe!xe[!?lckli\!]ifd!ufib!xe[!np\ijfe!qe`m\ij`k`\j,!=! i\^lcxi!jg\xb\i*!ni`k\i!xe[!ycf^^\i!fe!zfdg\k`k`m\!`ek\cc`^\ez\!kfg`zj! `e!?xex[x!xe[!xyifx[*!v\ex!xlk_fi\[!-vtjoftt!4oufmmjhfodf!gps!7bx!1jsnt! glyc`j_\[!`e!jfm\dy\i!0./0*!yp!p_\!=ng!ciflg,!v\ex!`j!x!j\jj`fexc! Xk!<V=ggc\?E, &233>2B!"?62?!nfibj!Xj!X!i\j\XiZ_!Xe[!i\]\i\eZ\!Xkkfie\p!Xk!BXjkZXj\*!Xe! fec`e\! c\^xc! glyc`j_`e^! ZfdgXep! YXj\[! `e! D`j! nfib! ]fzlj\j!fe!k_\!xggc`zxk`fe!f]![xkx!xexcpk`zj!kf!c\^xc!`jjl\j*!n`k_!k_\!^fxc! f]! XlkfdXk`e^! j`dgc\! Ylk! cxyfi! `ek\ej`m\! kxjbj*! jlz_! Xj! gifg\i! Z`kXk`fe! ]fidxkk`e^!fi!i\zf^e`q`e^!jlyj\hl\ek!e\^xk`m\!ki\xkd\ek!f]!zxj\j,!li`fi!kf! jkxik`e^!xk!bxjkzxj\*!f\]]i\p!nfib\[!fe!gfc`zp!xe[!flki\xz_!]fi!k_\!qe`k\[! JXk`fej!Ee]fidXk`fe!?\ek\i!Xe[!k_\!LXike\ij_`g!]fi!X!O\Zli\!=d\i`ZX,! >fie! `e! Vli`Z_*! On`kq\icXe[*! F\]]i\p! =ja\j! \Xie\[! Xe! =,>,! ]ifd! Li`eZ\kfe! Qe`m\ij`kp! Xe[! X! k_\! C\fi^\kfne! Qe`m\ij`kp! HXn!?\ek\i*!n_\i\!_\!]fZlj\[!fe!k_\!`ek\ij\Zk`fe!f]!cXn!Xe[!k\Z_efcf^p,!=k! C\fi^\kfne*!F\]]i\p!Xcjf!nfib\[!]fi!k_\!HXn!H`YiXip j!bxzlckp!o\im`z\j! gif^ixd9!zfe[lzk`e^!c\^xc!i\j\xiz_!]fi!c\fi^\kfne!hxn!gif]\jjfij!xe[! jki\xdc`e`e^!k_\!h`yixip j!`e]fidxk`fe!i\ki`\mxc!gifz\jj,! $A882>! `j! k_\! m`z\! gi\j`[\ek! f]! Ylj`e\jj! [\m\cfgd\ek! ]fi! J\fkX!Hf^`Z*!EeZ,*!YXj\[!`e!J\n!Ufib!?`kp,!S`k_!e\Xicp!0.!p\Xij!f]! \og\i`\ez\!`e!k_\!c\^xc!gif]\jj`fe*!lxki`zb!`j!f]k\e!i\]\ii\[!kf!xj!fe\! f]!k_\!c\x[`e^!\og\ikj!xe[!g`fe\\ij!`e!c\^xc!zfdg\k`k`m\!`ek\cc`^\ez\! '?E(*! gxik`zlcxicp! `e! k_\! Xik! f]! kixejcxk`e^! Y`^![XkX! `ekf! `ek\cc`^\ez\! Li\m`fljcp*! LXki`Zb! j\im\[! Xj! k_\! [`i\zkfi! f]! c\^xc! XeXcpk`Zj! ]fi! PpI\ki`o! Xe[! AHI! Ofclk`fej*! _\cg`e^! c\^xc! [\gxikd\ekj! kf! [\j`^e! Xe[!`dgc\d\ek!XeXcpk`Zj!Xe[!d\ki`Zj!dXeX^\d\ek!jkiXk\^`\j,!Li`fi!kf! af`e`e^!ppi\ki`o*!_\!j\im\[!xj!k_\!m`z\!gi\j`[\ek!f]!gif[lzk!&!dxib\k! jkixk\^p! ]fi! c\^xc! k\z_efcf^p! ZfdgXep!?fek\ek! L`cfk,! =[[`k`fexccp*! LXki`Zb!nXj!X!j\e`fi!ZfejlckXek!`e!k_\!?c`\ek!Cifnk_!OkiXk\^p!giXZ+ k`z\! n`k_! HXnR`j`fe! Ciflg! Xj! n\cc! Xj! Xe! X[aleZk! ZfejlckXek! n`k_! ] $%#$-#&$%* %%.$%

11 CYWGYKMOI!<TYKRROMKTIK!LUW!=G\!9OWSX D`c[\YiXe[k!?fejlck`e^*!X]k\i!j\im`e^!Xj!k_\!^cfYXc!dXeX^`e^![`i\Zkfi! f]! k_\! Ife`kfi! Ol`k\! Zfdg\k`k`m\! `ek\cc`^\ez\! gcxk]fid! _\! _\cg\[! cxlez_!]fi!p_fdjfe!n\lk\ij!dlyyxi[!ke\,!lxki`zb!y\^xe!_`j!zxi\\i! `e!k_\!c\^xc!`e[ljkip!n`k_!ixik`e[xc\+dlyy\cc, (.>7! %2159.;! `j! k_\! [`i\zkfi! f]! `e]fidxk`fe! j\im`z\j! ]fi! >\jk! >\jk! &! Gi`\^\i*! HHL! Xe[! _Xj! Y\\e! n`k_! >>&G! j`ez\! 0...*! dxex^`e^! k_\! i\j\xiz_!e\\[j!f]!dfi\!k_xe!0..!xkkfie\pj!xe[!gxixc\^xcj!`e!e`e\!f]!z\j! =jjfz`xk`fe!f]!hxn!h`yixi`\j!'o?=hh(!xe[!k_\!zf+]fle[\i!xe[!zf+z_x`i! f]! k_\!?fdg\k`k`m\! Eek\cc`^\eZ\!?XlZlj! f]! k_\! Li`mXk\! HXn! H`YiXi`\j+ Ee]fidXk`fe!Lif]\jj`feXcj!'LHH+EL(!f]!k_\!=d\i`ZXe!=jjfZ`Xk`fe!f]!HXn! H`YiXi`\j! '==HH(,! D\! _Xj! fm\i! 03! p\xij! f]! \og\i`\ez\! `e! cxn! c`yixip! dxex^\d\ek!xe[!ni`k\j!i\^lcxicp!fe!?fdg\k`k`m\!eek\cc`^\ez\*!i\j\xiz_*! Xe[!c`YiXip!dXeX^\d\ek!`jjl\j,!D\!gi\j\ekj!]i\hl\ekcp!]fi!==HH!Xe[!k_\! EecXe[!?flek`\j!=jjfZ`Xk`fe!f]!LXiXc\^Xcj!Xj!n\cc!Xj!]fi!O?=HH*!Jf?=HH*! =?E!Xe[!D=HH,!D\!_Xj!Xlk_fi\[!?_Xgk\i!6!f]!-VTJOFTT!4OUFMMJHFODF!GPS!7BX! 1JSNT!'=NG!Ciflg*!0./0(!Xe[!Xik`Zc\j!`e!,,77!>QFDUSVN*!<SBDUJDJOH!7BX! f]!k_\!jxk`fexc!=jjfz,!f]!h\^xc!=jj`jkxekj!'j=h=(,!d\!`j!x!^ix[lxk\!f]!k_\! Qe`m\ij`kp!f]!?Xc`]fie`X*!N`m\ij`[\,!! ";;52! &<4;?<;! `j! k_\! dxex^\i! f]! Ylj`e\jj! `ek\cc`^\ez\! ]fi! L`ccjYlip! S`ek_ifg! O_Xn! L`kkdXe,! =k! L`ccjYlip*! =ee`\! `j! i\jgfej`yc\!]fi! dx`e+ kx`e`e^!xe[!^ifn`e^!k_\!!idj!ylj`e\jj!`ek\cc`^\ez\!jkilzkli\, Li`fi!kf!af`e`e^!L`ccjYlip*!=ee`\!jg\ek!e\Xicp!X![\ZX[\!Zfm\i`e^!Ylj`+ e\jj!xe[!glyc`z!gfc`zp!fe!k_\!cfzxc*!jkxk\*!xe[!exk`fexc!c\m\cj!]fi!mxi`flj! e\nj!fi^xe`qxk`fej,!=k!k_\!9btiwjmmf!-vtjoftt!5pvsobc*!n_\i\!j_\!zfm\i\[! \Zfefd`Z! [\m\cfgd\ek! Xe[! c\^xc! X]]X`ij*! =ee`\! nxj! `ejkild\ekxc! `e! jglii`e^! glyc`z! [\YXk\! XYflk! kxo+gxp\i! dfe\p! Xe[! ZfigfiXk\! `ez\e+ k`m\j,! Li\m`fljcp! X! Zfe^i\jj`feXc! i\gfik\i! `e! =ee`\! i\gfik\[! fe!k_\! `eki`zxz`\j! f]! k_\!c\^`jcxk`m\!xe[! Yl[^\kXip! gifz\jj,! =! exk`m\!f]!r`i^`e`x*!=ee`\!xcjf!nfib\[!xk!mxi`flj!e\nj!flkc\kj!`ezcl[`e^! k_\!.ibsmpuuftwjmmf!/bjmz!<sphsftt*!?if!=pboplf!?jnft*!xe[!k_\!-mvf!=jehf! -VTJOFTT!5PVSOBM,!Ee!NfXefb\*!j_\!nXj!X!n\\bcp!^l\jk!fe!Xe!JLN!X]!c`Xk\! n_\i\!j_\!_fjk\[!-vtjoftt!?bml!xjui!,oojf, Ee!0..5*!=ee`\!nXj!X!jki`e^\i!]fi!?JNF!dX^Xq`e\![li`e^!k_\!R`i^`e`X! P\Z_!j_ffk`e^j,!O_\!`j!X!dX^eX!Zld!cXl[\!^iX[lXk\!f]!NXe[fcg_+IXZfe! SfdXej!?fcc\^\!`e!HpeZ_Yli^*!R=*!n_\i\!j_\!_fc[j!X!YXZ_\cfi j![\^i\\! `e!\zfefd`zj, ]O $%#$-#&$%* %%.$%

12 4HUZY!YNK!GZYNUWX (.>7!(21502!`j!i\jgfej`Yc\!]fi!jkiXk\^`Z!dXib\k`e^!Xe[!e\n!gif^iXd! [\m\cfgd\ek!xk!eekxgg*!_\cg`e^!cxn!!idj!kf!xz_`\m\!zc`\ek!jlzz\jj!lj`e^! d\ki`zj!xe[!xzk`fej*!\ogcfi`e^!`eefmxk`fe!`e!zc`\ek!j\im`z\,! Li`fi! kf! EekXgg*! IXib! c\[! k_\! L\\i! Ife`kfi! gif^ixd! Xk! P_fdjfe! N\lk\ij*! Zfejlck`e^! n`k_! cxn!!id! c\x[\ij! fe! kfg`zj! c`b\!!exez`xc! Zfdg\k`k`m\! `ek\cc`^\ez\! Xe[! Y\eZ_dXib`e^*! `e[ljkip! g\i]fidxez\*! ixk\j*! gi`z`e^! ki\e[j! Xe[! jkixk\^p*! gif!kxy`c`kp*! Xdfe^! fk_\i! d\ki`zj,! D\!`j!X! c`z\ej\[!xkkfie\p!xe[!xcjf! nfib\[!k_ifl^_flk!_`j! ZXi\\i! n`k_! Ifi^Xe!H\n`j*!E>I*!Xe[!LifZk\i!&!CXdYc\, d\ek! n`k_! L\gg\i! DXd`ckfe! HHL,! Ii,! O\Zfi! ZfeZ\ekiXk\j! fe! c\^xc! gifa\zk! dxex^\d\ek! n`k_! X! ]fzlj! fe! `dgifm`e^! \]!Z`\eZ`\j! k_ifl^_! j_xi\[!dxex^\d\ek!i\jgfej`y`c`k`\j*!jki\e^k_\e`e^!zfddle`zxk`fe!xe[! dxb`e^! mxcl\! kixejgxi\ek,! D`j! \og\ik`j\! `ezcl[\j! Zc`\ek-dXkk\i! gif!k! XeXcpj`j! Xe[! gifm`[`e^! gxike\ij! n`k_! g\i]fidxez\!\mxclxk`fej!]ifd! X!!eXeZ`Xc!g\ijg\Zk`m\, e\ek!k_xk!jlggfikj!k_fl^_k!c\x[\ij_`g!xe[!e\n!`e`k`xk`m\j!xk!eekxgg,!o_\! \oxd`e\j!k_\!c\^xc!`e[ljkip!kf![i`m\!xexcpk`zxc!`ek\cc`^\ez\!k_xk!`e]fidj! jkixk\^`z![\z`j`fej!xe[!jfcm\j!fi^xe`qxk`fexc!e\\[j,! Li`fi! kf! af`e`e^! EekXgg*! F\ee`]\i! nxj! i\jgfej`yc\!]fi! k_\! `eefmxk`fe! Xe[! [\m\cfgd\ek! f]! k_fl^_k! c\x[\ij_`g! Zfek\ek! Xk! P_fdjfe! N\lk\ij,! Sfib`e^! n`k_! cxn!!idj! kf! [\m\cfg! `ej`^_k]lc! Xe[! XZk`feXYc\! Zfek\ek! Xj!n\cc!Xj!nfib`e^!`ek\ieXccp!kf!\[lZXk\!k_\!!\c[,!F\ee`]\i!i\Z\`m\[!_\i! dxjk\i j![\^i\\!]ifd! k_\! Dldg_i\p! OZ_ffc! f]! LlYc`Z! Lfc`Zp*!]fZlj`e^! fe! jkxk`jk`zxc! d\k_f[fcf^p! Xe[! g\i]fidxez\! d\xjli\j! n`k_`e! mxi`flj! `e[ljki`\j, F\ee`]\i!ZXe!Y\!i\XZ_\[!Xk!F\ee`]\i,NfY\ikj<EekXgg,Zfd j!cxi^\jk!c\^xc!glyc`j_\ij*! j\im`e^!dfi\!k_xe!6..*...!jlyjzi`y\ij!]ifd!xifle[!k_\!nfic[,!d\!`j! Xe!X[aleZk!gif]\jjfi!Xk!k_\!C\fi^\kfne!Qe`m\ij`kp!HXn!?\ek\i*!n_\i\! _\! k\xz_\j! P_\! HXn! f]! NfYfkj*! X! ZcXjj! XYflk! k_\!]ifek`\ij! f]! cxn! Xe[! k\z_efcf^p, >\]fi\! ]fle[`e^! BXjkZXj\*! A[! nfib\[! Xk!?fm`e^kfe! &! >lic`e^*! `e! Xe[! >iljj\cj*! n_\i\! _\! X[m`j\[! I`Zifjf]k*! I\iZb*! Od`k_Gc`e\*! k_\! >lj`e\jj! Of]knXi\! =cc`xez\*! k_\! JXk`feXc! BffkYXcc! ]OO $%#$-#&$%* %%.$%

13 CYWGYKMOI!<TYKRROMKTIK!LUW!=G\!9OWSX H\X^l\*! Xe[! k_\! JXk`feXc! DfZb\p! H\X^l\,! D`j! gixzk`z\! ]fzlj\[! fe! ZfigfiXk\!X[m`jfip!nfib!]fi!jf]knXi\!ZfdgXe`\j!Xe[!jgfikj!c\X^l\j*!Xe[! `ek\cc\zklxc!gifg\ikp!c`k`^xk`fe, A[!nfib\[!`e!k_\!S_`k\!Dflj\!]ifd!/77/+/771*!!ijk!`e!k_\!K]!Z\! f]!i\[`x! =]]X`ij! Xe[! k_\e!`e! k_\!k]!z\! f]!li\j`[\ek`xc! Og\\Z_ni`k`e^,! D\! _Xj! ni`kk\e! ]fi! P_\! SXj_`e^kfe! Lfjk*! P_\! J\n! Ufib! P`d\j*! P_\! Qe`m\ij`kp!f]!?_`ZX^f!HXn!N\m`\n*!P_\!Ci\\e!>X^*!Xe[!P_\!H\^Xc!P`d\j, A[!\Xie\[! Xe!=,>,! `e! ^fm\ied\ek!]ifd! C\fi^\kfne!Qe`m\ij`kp! Xe[! X! ]ifd! k_\!qe`m\ij`kp!f]!?_`zx^f,! D\! j\im\[! Xj! Xe! \[`kfi! f]! P_\! Qe`m\ij`kp!f]!?_`ZX^f!HXn!N\m`\n,!Bifd!/774+75*!_\!j\im\[!Xj!X!al[`Z`Xc! Zc\ib!n`k_!k_\!Dfe,!Ad`c`f!I,!CXiqX!fe!k_\!Q,O,!?flik!f]!=gg\Xcj!]fi! k_\!b`]k_!?`izl`k,!d\!`j!x!d\dy\i!f]!k_\!=d\i`zxe!>xi!=jjfz`xk`fe*!k_\! ]OOO $%#$-#&$%* %%.$%

IHEe& CSd]Wfb^SUWe S`V 8^WSd[`Y 6YW`U[We

IHEe& CSd]Wfb^SUWe S`V 8^WSd[`Y 6YW`U[We 8ZSbfWd +- +-(+ IHEe +-(+(+ EI8 IfSXX Daf[UW ax 8a [ee[a` 6bbdahS^ p C

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü Á ü ú ü Á Á Á É Ö Ö Ö Á É É ü Á ú ű ú Í Á Í Á ű ü ű ü Ö ű ű É ú ű ú Á Á ű ü ú ű ú ü ú ú Ó ü ű ü ü Í ü Í Í Í Ó ú ú ú ú ú ú ü ú Í Ó ű ú ű Á Á ü ü ú É Í Ü ű ü ü Á ü ú Í É ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Í ú

Részletesebben

é é é ó ű é ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ó ű ú é é ű ó ú ö é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá ó ó ű ú é ű ó ú ö ó ó é é É ű é é é ó é ö ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ű ú é é ű ó ú é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá Á ó

Részletesebben

ö ö É ü ő ü ö É ü ü ö ö ö ő ü Á ő É ü ü ü öü ö ű ő ö ö ö É É É ü ü É ü ö ö ü É ö ö ö ő É É ö É ü ö É É ű ő ü ö ö É ü É ö ü ö ö ü ü ü ü ÉÉ ü ö ő ö É ö É ö Á ü É ö ü É É ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö É ö É ö ö Ú É

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

ű Ő ű Ü Ü Ü ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú Ü Ő ű Ö ű Ü ű Ö ű Ú ű ű Ű É É ű ű ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű É Ű É Ü Ü Ú É É ű ű ű Ü ű É É Ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű ű Ö É Ó É É É Ü

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó ó ő ő ó ö ő ő ű ó ú ö ó ó ő ó ü ó ó ő ó ó ő ó ü ó ő ő ő ó ő ő ö ó ó ó ö ö ü ö Á Á Ó ü ó ö ó ő ó ő ő Á É Á Ó ű ü ö ó ő ó ú ÉÉ ó ú ő ö ó ó ó ó ó ö ö ő ü ó ö ö ü ó ű ö ó ó ó ó ú ó ü ó ó ö ó

Részletesebben

É É É ü É ó ó É ű ó ÉÉ ó É ó É É ó É ü ó ó Ó ű ó ó ó ó ü É ü ű ó É É É É ü ü ó ó ó ü É ó É ó É ó ó ó ü ü ü ü ó ü ü ü ü ó ű ű É Í Ó Ü Ö ó ó ó Ó ó ü ü ü ű ó ü ü ű ü ü ó ü ű ü ó ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ó ó ű

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

ú Ú Ö É ú ü í í ü í í í í ü Ú í ű í ú ü ü í í ü ü í ü ü ú Í í ű í ü ü Ü í í ü í ú ű ú ú í í ü ú í ü É ü Ö í í ü ú ű í í ü í ű í í Í Ö í í ü Ö ú É Í í í í ü ű ü ű ü ü ü ü í í í í ú í ü í ú É ü ü ü ü í ü

Részletesebben

Á ö ö ö ó Ó ó Ü ú Ü ö ö ó ö ó ú ö ö ű ó ú ö Ü ó ó ö ó ö ó ö ö ö ű ú ó ó ű ú ö ü Ü ö ö ö ö ó ó ó ó ö ö ö ö ö ű Ü ó ö Ü ó ó Ü ó ó ó ó ö ö Ü ó ö ó ó Á ó ü ö ó ó ó Á ó ó ó Ó Ü ó ó ö ó ű Í ü Í ó ű Ü ó ü ö ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

Í ú Ó Á Á ö ö ő ö ő ö Á ö ő Í Í Í ö ö ő Í ö ö ű ö ü ö ú ü ő ü ő ö ő ö ő ú ő ö ő ö ő ö É ő ü ő ő ö ő ő Í ő ö ő ő ő ö ö ö ö ü ő Í ő ö ő Ó ü ő ő ü ü ő ő ő ő ü ő ö ű ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő Í ű ő ö ö ő ő ő ű ő

Részletesebben

É É ő ü ó ü ú ü ó Ö ű ő ú ű ő ü ó ó Ö Ü ó ó ő ü ú ü ű ó ő ő ő ő ő ó ő ő ü ó ő ó ő ő Ö ó ő ő Ö ő ü ó ü Ö ő ü ó ő ő Á Á ő ó ó ó ő ő Á ű ő ó ó ő ü ő ü ő ő Á ú ü ü ó ő ű ő ő ő ó ü ó ő ő ü ó ó ó Á ő Á ő ó ő

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ő ö ő ő ű ö ú ő ű ö ü ü ő ú ö ü ü ö ö ő ö ú ű ü ö ő ű ö őö ő ü ő ö ő ö ö ü ü ő ű ö ö ü ü ő ü ü ő ü ú ö ö ü ö ü ö ö ő ú ő ő ú ü ő ő ü ö ú ő ö ü ő ú ő ő ö ö ö ő ő Á ő ö ő ü ő ö ő ú ü ü ő ő

Részletesebben

Ó ú ö ő Á ö ő ő ő Á ú ú ő ő ö ú ő ő ü ö ö ü ő ö ő ö ő Ó ö ö Ó ö ö ú ö ö ő ö ö ö ü ú ő ú ö ú ő ő ő ő ö ő ő ú ő ő ö ú ú ő ő ú ő ö ö ü ő ö ö ö ö ő ü ő ö ö ő ö ö ü ő ő ö ő ö ő ö ő ö ö ö ö ő ö ö ő ő ű ű ű ö

Részletesebben

ö Ö ő Í Ó ö ö Ö ő ő ű ö ő ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ő ö ö Ö ö Ö ö ő ö Ö ő ö ő ö Ú ő ő ö ö Ö ő ö Ó ő ő ő Ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ö ö ű ö Ö ö Ó ö ú ú ö ő ö ú ö ö ö ö ö Ó ő ő öő ő Á ű ő ö Ö ő Á Ó ö Ó Ó ö ű ú ú

Részletesebben

ö ú Ú ö ö Ú Á É Á ő ú Ú Ú É É ő É É ö ú Ú ö É Á Á Á ö ö ö É ö ö ö Ú É ö Ú É ö ő ú Ú É ö Ü ö ö Ü ö Á Á ö ő ű ú ö ú Ú É É ö ű ú É ú ö ő ű ö ü É ú ú ö É ö ű É ú ö ú Ü ü É Á ö ő ű ö ö ú É ú ü ú É ö ű ú Á ü

Részletesebben

ö ö É Á Á Á ö ö ö ÉÉ ö őí ö Ö ö É Á ö ö ö Ö ö ö ő ö í ő ö Íú í ö ő ü ő í íú ö ő ö ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ü ő ó ö ő ő ö ö í ö ö ö ő ó í ö ö ö ó ö ó ü ő í ö ü ő ö ö É ö ö ő ű ö ó ö ö ő ő ő ó ú ö ö ö í ő í ó ö

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

Ú ó Ó Ú É Á Á É Á É Ó Í É Ö Í Ú ő ó ű é ó ó é é ö ö ő Ú ő ó Ú É Á é é é é ő ó ű é ő é ű é ó ű é é ő ó ű é é ö ö é ó é é é é é é é ó ű é é ű é ó é é é é é ú ű é é é ü é é é é ü ó é é é ö é Í ö ú ü ö ö é

Részletesebben

É Ó Ó É ő É Ü Ú ő ő ű ö ö ő Ü ö ö Ü Ü ö ő É É Ü Ü É É ő É ö Ó Ú É Ú Ö Ü Ó Ú É É Ú É Ü Ö Ú ö Ü Ú ö É É É É É ö ö É ö ö ő Ú É Ó ö Ú Ú É É ö Ü É Ó Ü É É ő Ü ű ö Ú É ő Ú ÜÜ É Ú ö ö ö ö É ö ő ű ő ö ö ö ÜÉ ö

Részletesebben

9el[hW][e\L;BI IjWdZWhZi

9el[hW][e\L;BI IjWdZWhZi 9el[hW][e\L;BI IjWdZWhZi The content and activities in Alive 3 and Alive 4 have been prepared to allow students to achieve the Victorian Essential Learning Standards (VELS) for Level 6. The key elements

Részletesebben

ó ó ű ó Ú Ü ü ü ó Í ű Ő ű Í ó ő Ú ü ó Í Ü ó ó Ü Ü ó ő ü ő ű ó ő ő ó ó ó ű ű ó ü ő Ö ó ő ó Ő Ü ű Üő ő Íó ü ó Í ó ű ő ő ó Ű ó ó ó Ü Ő Í Ő ó ő Í Í ú ő Ö Ö ő Í ó ü ü ü ű Ő ÚÍ ó ü ó ó ó ő ó Ű ű ű ó ü ű ő ő

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Maruzsa Zoltán. Abstract. ő ő

Maruzsa Zoltán. Abstract. ő ő ő1őő őő1 Maruzsa Zoltán őő Abstract 11 ő ő ő ő ű ő ő ő ő ő 1 ő ő ő ő 1 11 1 őő11 1 ő őő ű űő ő ő ő ő ű ő 11ő1 ő ő 11 ő őő ő ő 11 1 11 ő 11 őő ő ő ő ű 1 ű1 űő11 11 ő ő1őő őő1 ű1 ő ű őőő őő ő ő ő ő ű ő ő

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

Á Á Ö Ö Ö É É Á Á Á ö ő É É É ö Á ö É ö Ü Á Ó É Ü Á É Á Á Á É ö É É É Á Ó Á Á Á É Ó Á É ő Ü Á É Á Á Á É Á ö Á Á Á Ü Á Á É ö Á É Á Ü Á Á Á É É É ö Ó Ü Ü É É É ű É Á Á ő É É É É Á ő É ö É É Ü É É Á É Ü É

Részletesebben

:aw UX TU_X gb W\fVhff ixeut l [bj XTV[ YTVgbe TYYXVgf g[x ctggxea(

:aw UX TU_X gb W\fVhff ixeut l [bj XTV[ YTVgbe TYYXVgf g[x ctggxea( Ba g[x _Tfg V[TcgXe jx ftj [bj jtgxe jtixf WX`bafgeTgX Ta \ag(ey(e(av( ctgg(ea j[(a jti(( Yeb` gjb'cb\ag fbhevxf \agxefxvg XTV[ bg[xe( Ba g[\f V[TcgXe jx j\ Y\aW g[tg jx VTa fxx Ta \agxeyxexavx ctggxea

Részletesebben

Ó ö é Ö é ő É Í É Á Ó ő ö é ö é ő é é ö é é í ö í ó é é é ő ő ó é ö é é í é é í é é ö Á Á óí Á é é é é é ő ó í é é é í é ű é é í ú í í ű í ő í ó é é é ű őí é é é é é ó ó í é ö ó őí ő é é é é ö é é é í

Részletesebben

Oxx K cúc! ö FAO ö 21- A j M j f ő j f K ö Köp ő c j Eőj, f % 5 2 Ví f Cő fjí - 186 : 182 Hőö 18 : 16 : 28 6 4 ú: : íp ő/ 8-72 ő: 6 j 1 21-21 -99) í 5 O A NYISÉG (F RMÉSMEN Oxx NKÉNTI TE O R TÁ EK H 211

Részletesebben

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész 7 : 7 Ú f f f 7 ) ( : 7 f f ö ö f fö f f f ( : 7 7 ) f - 8 - - - 8 ) ( í f - - f -f f f ) ( : f - - f f f f í f f f ö f ö f - ú ö f - - f f: f ö ) f ( f ö f í - - f : ö ö - f f ú f ) 7 ( : ) 7 ( : Í Í

Részletesebben

Í é ö é ő é ő é ű é ó ó é é é ü ő ó é ó é ő ó ő ó ű é ó Í é ü ő ó é ó ü ö ö é ő é ő ó ú é óé ó ó ó é ö é é ó ó é é ó ó ó ó é ö é é ó ü ő ö ő é ő ó ű é ó ó é é ü ó ú ő ó ú é éó ó ú é é é ő ó ű é ó ó é ó

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

Á Á Á Á Ü ű Ü ö ű Ö ó ó ó ó Í ö Í ö ű ö ó ó ó Ö Í ó ó ó ó ó ó ó ö ó ö ö ó ö ó ö Ú Ö ó Í ö Í Íó Í ó Á Á ö ű ű ö É ü ű ó É ó ű ó ű ü É ó ó ó Ü É ó ó ö ó Í ü ö ö ö ü ó Ü ö ó ó É ü ö ö ó ü ű ó ü ö ó ó ö É

Részletesebben

Á Ó Ó Í Í Í Ú É Á Á Í Í Ú Ú Í Í Ő Í Í Í Ú Ú Ú Ú Ú Ű É ÉÉ É Í Í Í Í É Í Í Í É Á É Í Ú Í Í É Í É Í Í Ú Í É Ú Á Ú Ú Í Í Ő É Í Í Í Í Í Í Á Á É Í Ő Ő Ő Ő Í Í Í Í Í Ő Ő Í Í Í Í Í Ö Ú Ú Ú É Ű Í Í Ú Í Í Í Ú É

Részletesebben

ú ő ö ľ ľ ű ö ľó ú ő ü ö ó ő ö ö ő ő ő ö ł ö ö ő Á ö ú ľ ľ ö ú ľ ö í ö í ö í ľ ő ľ ľ ő ő ő ö ö ź í ú ú ó íĺ ü í ő ü Í ű ó ľ ű ű ľ ű ö ő ű ö í ĺ ü ű ö í í ó í ú ó ö Í ö ľ ĺ ĺľ ö ö ö ó ő ü ę ű ö ő ľ ú í

Részletesebben

6. feladatsor: Inhomogén lineáris differenciálegyenletek (megoldás)

6. feladatsor: Inhomogén lineáris differenciálegyenletek (megoldás) Matematika Ac gyakorlat Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 017/18 ősz 6. feladatsor: Inhomogén lineáris differenciálegyenletek (megoldás) 1. Írjunk fel egy olyan legalacsonyabbrendű valós,

Részletesebben

ú ú Í ú ű Ú Ú ú Ú ú ű ű Ú Í ű Ú Ú É ú ű ú ú Ú Ú Í Ú ú Ú ű ú ú ú ú Ő Ú ű ú ú ú ű ű ű ű ú ű ű Í Ú Í Í ú ú ű ű ú ú ú ű ú Ú É ú ú ű ú ú Ú Í Ú Í Á ú ű ú ú ű Ú Ú Ú ú ú ú ú ú ű ű ű Ú É Ú ú ú Ú ú ú ű ú ű ű ú ú

Részletesebben

ő ő ó ő ó ü Ü Ö ő ü ó ü ó ú ó ü ó ü ő ó ő ó ó ó ű Á Ö ó ü ó ő ó Ű Ö ő ó Ö ü ü ó ó ü ő Ö Ö ó Ö ű ó Í ó ó Ü ó ó ő ó ő ü ú ő ő ú ő ő ő ü ó ő ű ú ü ü ú ő ő ó ó ő ó ú ő ő ű É ú ő ú ő ő ü ő ü ú ő ó ó ő ő ú ü

Részletesebben

Ú Í Í í í ú Ő ü Ú É í í Ü ű ü ű í í í ű ü ú ü í ű ü ú ü ú ü ü ü ű ü Ú É í ú ü ü ü ú ü ü ú í ü ü ú ü í í ú ű í ú ű ü í í ü í Í í í ü í ú Ü Ú É í í í ü ü ü ú ú ü ü ú ü ü ú ú í í ű ü ü ü ű Á ü ú ű í í ü ü

Részletesebben

2oO5 {l,ar.e,i! ő l k pa tisi T n fulnúzry :lt Ej 11 s 3 {.! L.:{.i1' 6 ős ig:i tji':,3t!t iadvbrya du?lottt nifrui 7'aJbds Janos on l f,. ű ú ő ú ű ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ő ő ü ő ú ő ú ű ő ő ő

Részletesebben

É ő ő ő ő ő Ú É ő É ő É ű ű ő É ő ő Ó É Ú ű É ű ű Ó Ó ű ű ő ű ő É ő ő É Ü É ő ő ő ő ő ű ő Ú Ú É É ő ő ő ő Ú ű Ú Ü ő ő É ű É ő ő ő Ú ű ő ő É É É ő ő ő Ú É ő ő É Ö É Ű É Ú Ó ő ű ő Ü ű ő ő É ő É ő ő ő É ő

Részletesebben

Ő Ö é Ü Ö é Ö é ő ü ó ü é é ő ü é ö é ö ó é ő é ő Ő ó ő é ó í ő ő ü é ő ő é ö ö ö ü Ü Ö Ö ö ö ö é ö ö Ö ő é é ő í ü é é ü é ő ö ő ő é ő ö é í é éé ő í ó ő ő ő ö í í ő é ó ó é ó é é Í ü ő Ó ő é é ó ő é

Részletesebben

é é ő é í ő é ő ő é ő é é é ő é ő í ü é é é é í é ő é ő é é í ő é é ő é ü ő ű ő ő é ő é é é é é ő é é é Ú é ő í é é é í ő é ő ő é é é ü ő é é é í ü ő í é é é é ü é ő é é é ü é í é é é ő é é ő é é ő ü é

Részletesebben

Ö ü Ö ü ü Ó ó ó ü ó ü Ö ü ó Á Ö ü ó ü ü ó í ó ü ó í ó ó í í í ó Á ü ű ú ü ó ü ú ú ó ű ó ű Á Á Á ü ű ó ó ó í ú ü ü ü ü ó ü ó ü ó Á ú ü í ü ü ű ű ü ü ú ü ű ü ü Ö í ó ó ú ó ú í í í ü ü í ó ü í í ó í ü í í

Részletesebben

öqz tky pxj M k hõx dij

öqz tky pxj M k hõx dij MALAYALAM A¹xddxqxj py¹xde k Yxj s ¹xdbx öz di së M kx öqz kxn piöbxkõ exty öe hx 1 BdIbk exj dibxãr öqz ebxi hxrhx R di së M kx öqz kxn piöbxkõ exty öe hx 2 Cræöebx dd Kræöetx Yd qyræsë Z öqz ebxi hxr

Részletesebben

Í Í É Ó Ö Í Ó Ó ű Í Í Ó ű Ó Ó Ö Ö Ó Ö ű Ó Ó Ö ű ű ű Ö Ö Ó Ó Ó Ö Í Ö Ö Ö É Ó Ó Ö Ó Ő Ö Ó Ő Ö Í Ö ű ű Í Í ű ű É Í ű Í Ö Ö Í Í É Ö Ö Í Ö Ö Ö ű Ö Ö Ö Í ű ű Í Í ű Ő Í Ö Í Í Í Ö É Ö Ö Ű Í Ö Ó Í Í Í Í Í Ö ű Ö

Részletesebben

Í É Ő Á í é í é í é é é ü Üé ó ú ó é é ő é é ó ó ő ű ö ő ó ö é é ó é óö éí é é ó é í óö éü é é é Í é ő é é ü ű é ö é é í ú é ő é é é é í é ő ö í ó é í é é é ü ő é í ő í é é é é é ö ó ó őí é é ő é é é ó

Részletesebben

Ó É Á É Ü É Á Á Ú É Á ű ő ő Ú ő Ü Ü ő ő Á É Á Ú É Á ő ő ő ő Á ő Á É ő Á ő ő ő É ő Á Á ő Á É Á ő Ú ű ő ű ő Ú ő ő Ú Ú ő Ó Ú ő É Ú ő Á É ő Ú Ó É ő ő ő Ü ő ő ű Á Ú ő Ü Á É É Á Á ő É Ú ű Á Ü Ú Ü ű Ü ű Ú Ú Ú

Részletesebben

Á Á É é é ö é Á Á É Ö Á Á Á é é Á Á é é é é ó ü ó ö ö í é é é é ö í é ó é é ö é é é ü í é é ó ú ú ú ö é ó é í é é é í é é é é ó ö é í ó ö é ü é é ö é ó ó ú ú ó é ö ú ú ú ú ú é ó í é í é í ó í ó í ó é ö

Részletesebben

ü ö Ö ü ú ü Ö ü ü ő Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ő É ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ú ö Ó ö ű ő ö ö ú ü ű ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ö ö ö ö ü ő ü ő ö ö ő ő Ó ő ő ő ü ő É ő ú ö ü ö ü Í ö ő ü Í ö ö ű Í ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ö ö Í É ő ő Á ő

Részletesebben

Ő ö Ö ő ü ü ü ö ö Ö í ö ő ó ő ü Ö Ö ö Ö í ö ö ö ö ö ú ő ö Ö ó ö ö Ö ö Ö Ő ő ő ü ő í ö ö Ö ő ö ó ó ó í í í ű ö ó í ö ö Ö ő ó ö í í ű ö ö Ö ú ű ö ú ő í öö ö ű ö ö Ó ö Ö ő ü ü ü ö í ö ú ő ű ö ö ő ő ó ő ü

Részletesebben

É Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő Ó Ó ő Ó ő ő Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ú ő Ó Ó ő ő ő ő ő ő ő Ó ő Ő Ű ő Ó Ó Ű Ó Ú ÓÓ Ő Ú Ú Ű ő Ó Ó ő Ó ő ő ő Ó ő ő Ó Ó ő Ó ő ő ő ő Ó Ó Ó Ó ő Í Ü Ü ö ő Ü ő ő ő Ó Ó Í Ű Í Ő

Részletesebben

Á É ö ő Ö ő ó ó ő ő É í ő ő ó ó ö ö í ő ő ő ö ő ó ó ö í ö ö ő ö í í Á ú í Í ő ö ú ö ö ő ö ö ő ó ő ö ó ő ő í í í ö ű ó í ő ó ó í ü ö ö í ó ó ö ő ő ö ó ó í ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ó ő í ü í ó ö ü ő ő ó ö ó

Részletesebben

ú ü ő ú ő ú ü ú ő ő Á Á ó ó ó ó í ú í ó í ó Ö É É Á Á Á Í ő ő ő ü Á Á Á ő ő ő ü É Á ü ú í ő ü Ö Ö É É Ő Ü Í Á É ó Ö Á ó Ü É Á Á Á Á ó É Ő Á Á É É ü ü ő í ő ő ő ü Ú Ó É Ő Ú Á É É Ö ü ő ú ü ú ü ú őó ó ó

Részletesebben

Ö Ú Ó É Í Ó Ü É É É ó ö ü ő í ó Ü ő ü í ü ő ű ó ű ü ó ó ü ü ő í ó ú ű ö ö ó í ü ő í ó í ö ó ő ö ü ű ü ü Á ú ö ü ő í ó Ü Ü ő ó ó ő ö ő ó ö ö ü ó ú ü ó ü ó ú ö ö ö ö ü ó í ó Ü ó ó ö í í ó ü í ó Ü ü ő ű ó

Részletesebben

í Ó ő Í Á ö ö í ú ó í ó í ó ő ó ó ö ó Ü ő í í í ó í ü ö Ó Í ő ő í í ő í ó ö ó í í ó ö ő í ű ő ő í í ő ö ó í ó ö ő ö ő í í ö ó ö ö ő ő í ó í ö ö í ö ö í ö ó ö ó í ó í ő ö í ő ó Á í ő í í ó í ó ó í ú ó ü

Részletesebben

É Ü É ÉÉ Ú ű ű É Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á É Ú Ö ű ű É ű É ű Ú ű ű ű ű É Á ű ű Á ű ű ű Ü Ü Ú Ü ű ű ű Ú Ö Ó Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú Ú Ö Á ű ű ű ű Ü ű Ü ű ű Ü ű ű Ü Ú Ú Ö ű Á Á ű ű ű Ú Ü Ü ű ű ű ű Ú Ú Ú ű Ü ű ű

Részletesebben

í ó ó í é é Ú ó ő é é ö ö ö é ó é ö ő ü é é é Ü ö ú ó é ő é é é é í é ő é ó í ó í é ó ó é őé ó ü éé é é ó í ű ó é é ű ö é é ű ü é é ü é é ö é ü ó Ü ö ö é é Ü í é ó é é é ü ö é ö é ó úé é í éú ó é ó ö é

Részletesebben

ö é Ö é ü ö é é ü ü é é ú ö ö é é ö ó ó ó ö é ó ó ó ö é ü ö é Ö é ü é ú ü é é ó ó Á ó é é é é ö ó ó ö ö ö ü ü é é ó é ö é é é ó Á é ó é é é ű ö é é é ó ü é é é ü ű ó é ö é Ö é Ő Ü é é é ö ó ó ó Ö é ó é

Részletesebben

ö é Ö ó ő ü ő ö é ü ö é Ö é ő ü é ü ö ö ö ó ü ü é é Ő ü é ö ó ö ö é é Á ó é é ő ó é é ő ő é é é ő ő é ő ü ő ő é é ú ő ő ó é é ő ő ő ö ő é ő ő ó é ö ö ő é ő é é Ő í é ő ő ő é é ő í ó ő é ő ü é é ú ö é ö

Részletesebben

ö í Ü ö Ö ö ű ö ű ö í ű ó ö ó ö Ö ó ü í ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö í ó ó ó ö ö ö ö ö í ö ó ö í ö ö ű ö ű ö í í í í ü ü í ó ö ö ü ú ü ö ö ö ó ü ö ű ö ö ü ó ö ú ö ű ö í ú í ó ö í ó ö í ö ű ö ű ö í í í ó ö ö Ö Ö

Részletesebben

é ü ú Ö ö é í ů é ő đ é ü é é ö ö ó ľ ő ü ü é é ü é ú ľ é í é ő ö é ó é ĺ é ö ö ľ é ő ó ó ľ í ó é é ľ é í é é ü é ő ľö é í é é ü é ő ö ö é ý ľ É é ü ý ó ő ó ü ý é ő é ý é ő ó ľ é ü ý é ő ó é ú í ű ü ő

Részletesebben

Vizi László Tamás. Abstract. ő ő

Vizi László Tamás. Abstract. ő ő ő1őő őő1 Vizi László Tamás ő Abstract 1 1 11 11 11 11 11 11 A ő 1 1 ő őő ő 1 ő ő 11 ő ő ő ő 1ő ő ő ő őő őő1 1 ő1 1őő ő ő ő ő őő 1 11 1 ő111 1 1 ő1 1 1 1 1 111 1 ő 11 1 1ő 1 1 ő 1 1 1 111 ő1őő őő1 ő ő ő

Részletesebben

ő ö Ú ö Ú Ö ú Í ö ú ö ö ö Í ő Ő ü ö ú ö ő ö ú Ú ű ö ö ü ő ő Ü ö ö Í ö Ü ö ö ö ő Ü ö ő ü ő ő ö ő ő ő Ü ú ü ü ü Ü ü ü ö Ü ő ő ő ő ő ő ö ú ü ü Ú ö Ü ú ö ü ő ö ö ő ő ü ő ö ő ü ü ü ö ú ű ú ű Ü ö ö ű ü ő ő ő

Részletesebben

ó ü ó Ú Á ö ú ő ő ő ü ü ő ö ú ö ú ő Á Á ó ü ó ö ó ó ő ó ö ő ü ő ö ú ó Á Á Á ü ö ő ö ó ő Á ó ö ő ö Í ó ő ö ő ő ő ö ö ő ö ö ő Á Á Á ö ö ú ü ó ü ö ú ú Á Á ö Ü Í Á ó Ő Ü ó Ő Á ü ü ö ü ö ö ő ö ő ő ő ő Ú Ú ü

Részletesebben

É ö ó ö ö Á ö Á ö Á ö ó ö ö ü ű ö ü ű Á ó ű ö ü ó ö ó ö ó Í ü Í ö ü ö ü ó ó ó ó Í ö ó Í Á ó ű ü ó Ö ű ó ö ó Í ó ó ü ó ű ó Í ö Í ó ű ü ó ó ó Íű ó ö ó Í Í ó Í Í Í ó Í ó ű Í ü ó ó ó ó ó Ö ű ó ó ü ó ű ü ü

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

ő Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó Ö Ó ő Ó Ö Ó ú őú ő ő ő ő ő ő Á ő ú ő É ő ő Ó ú ő ő ű ő ú Í ő ő ő ú ú ú ú ű Í Ú ű Ö ő ő ő ő Á ő ő ő ő Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó Ö Ó ő Ó Ö Ó ú őú ő ő ő ő ő ő Á É ő ő ú ő ő ő ű Ö ű ő ő ú ú ú ú

Részletesebben

AZ IFJ És uövréee A da é k o k az ifjú s g s zo c io gia i e I ernzé s é hez lr 1- < é é é é ü í ő é Á Á ö ő í ő é é ö í É é é é é ő é í é ű é ö é ő ő é é Á ö é ü é é ő é é é é í őé é é í é ö í ő é ő é

Részletesebben

Dinamikus programozás vagy Oszd meg, és uralkodj!

Dinamikus programozás vagy Oszd meg, és uralkodj! Dinamikus programozás Oszd meg, és uralkodj! Mohó stratégia Melyiket válasszuk? Dinamikus programozás vagy Oszd meg, és uralkodj! Háromszögfeladat rekurzívan: c nj := a nj ha 1 j n c ij := a ij + max{c

Részletesebben

Sütés-főzés hűtés és mosás. Fagor háztartási készülékek. Keresse az újdonságokat! Amikor a csúcstechnológia. könnyen kezelhetőséggel párosul.

Sütés-főzés hűtés és mosás. Fagor háztartási készülékek. Keresse az újdonságokat! Amikor a csúcstechnológia. könnyen kezelhetőséggel párosul. 2012 január árlista Sütés-főzés hűtés és mosás. Fagor háztartási készülékek. Keresse az újdonságokat! Amikor a csúcstechnológia könnyen kezelhetőséggel párosul. Fedezzen fel egy új világot! Az idő múlásával

Részletesebben

í Í ű í Ú É í ú Í ú í í í ű Á ú ú í ú í ú í í ú í Ú ű Í í í Ú ű í í í í ú ú ú Ú Ú ú ú í Í Ú Ú ű í Ú í í í ú í ú Ú í í Ú í ű Á É Ú í ú ú í É í ú ú í íí í í í ű Ú ű í í í ű í Ú í í í í í í ú í ú Í í ű ű

Részletesebben

ú ű Á Á ö ű ö ű Á Á Á ú ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö Ú Ó ö Ó É Ó Ó Ó ű ú ú É Á ö ö ű ö ű ú Ó ö ö ú ú ű ö ú ö ö ö É ö ö ö ö ö ö ű É ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ö É ö ö ö ö ú ö ö ű Á ö ö ö ö ö

Részletesebben

É Ó Ö Ó É É Ö É Ó ő Ó É Ó Ö ó ó ő Ö Ó Ö ő Ö ő É ü Ó Ó Ó Ó Ó É Ö Ö Ó Ö ő ő Ú ő ó Ó Ó ú Ó ő Ó Ó Ó ű Ó ő ő Ó Ó Ó É Ó ó Ö Ó ó Ó ő Ö Ó Ö Ö É ő Ö Ö ő ó ó Ö Ö Ö Ó Ö Ö ű ó Ö Ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó Ö ő Ó Ö É Ó Ó Ó Ó Ö

Részletesebben

úű Ó ű Ó ü ü Ú Ő Ú ú Ó Ő ű Ő Ű Ű ű ű ű Ő ű Ú Ő ú ú ű Ő ú Ő ü ű ú ú ü Ő Ő ú Ó Ő ű ü ű Ö Ú Ú ú Ő Ő Ö ü Ű ű Ű Ő Ő Ő Ő Ő Ő Ö Ő Ó Ú Ú ú Ő ú Ó ú ú ű ű ű ű Ű É Ó Ő Ú Ö ú Ő ű Ó Ő Ő ú ű Ú Ó Ú Ő Ő Ó Ő ű Ű ű ű ű

Részletesebben

Ó Ú ű ű Ő Ü É Ö Ú Ú Ú É É Ö Ö É É Ö É É É Ü ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű Ö ű Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ú É ű ű ű ű Ú ű Ú Ü Ü Ő Ő Ü Ü Ú Ő Ü Ú Ú Ü Ü ű Ú ű ű ű Ú Ü Ü Ü Ö Ü Ú ű ű ű ű ű Ú É É ű ű ű É Ű É Ü Ü Ü Ú Ü É ű É É Ű

Részletesebben

Ü Ü ű Ü Ü Ú Ü É Ú Ü É Ü Ü Ü Ü ű Ü ű É É Ú Ü Ü É Ő É Ő ű ű ű ű Ú Ú Ü Ú Ü É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú ű Ü ű Ü Ü É É Ü Ü Ú Ü ű É Ű ű ű ű Ö ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü É Ü Ü É Ü Ü Ü Ü Ü É Ü Ö Ü Ü Ú Ú Ű Ü Ü É Ü É É Ú Ü

Részletesebben

ö ö Á ö ü ö ö ö ö ú ű ö ö ü ú ű ö ö ü ű ö ű ü ű ű ö ö ű ö ű ű ö ö ö ű É ű ű ö ű ú ü ű Ö ö ö ű ö ú ü ö ö ű ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ö ö ű ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ű ú ö ü ú ö ö Í ú ö ü ü ö ö ö ö ö ö ú ö ü ü ú

Részletesebben

ÙS #!Ë 3H )*+,- r Q# m 89:; 9 K6700'9:;6Õp 4G550 q 6 µ # m89:; 700 RS& ÚÒ

ÙS #!Ë 3H )*+,- r Q# m 89:; 9 K6700'9:;6Õp 4G550 q 6 µ # m89:; 700 RS& ÚÒ !"#$$%"%&%' &&% $# % ( $### % " "#$$ #% #$!!)%###$ "#! "# $ $ "## $%&' ()+,-1 3456789:; $6 '?@ABCD?E ' > &' >5 FGH>'?IJKL' MNO K P +5QRSTKUV @W XY K,-K$!'?@$Z[@ \ ]^ _$$ "## >!>' 5 G $" $# $ABC`ab1

Részletesebben

É É Á Ü Ü ó ó Á Ü Ú Ö ö ö ó ő ő Á ó ö ó ő ú ó ö ö ó ó ó ú í Ú í ó Ö ö ö ó ő ó ü ó í ú ő í ó ö ö ü í í í ö í Ó ó ó ó ö őí ó ü ó ő ó ó ő ó ö ö ó ő ó ú ü ü ö ó í ő í ó ü ó í Ő í ú í ó í ú ö ó ö ó ü ó ö ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

ó ö Ö ő ü ú ő ö ő ó ö ö ö ü ú Ö ö ó ő ö Ö ő ü Ó Ó Ó ö ö ő ő ő Ö ú ö ő ő ő ö ő ö ő ő ü ö ö ö ó ó í ó ü í ö í ö ó ő ö ú ö ó ü ö ú ö í ö í í ö ó í ö ö ő Í í ü ö ü ö í ö ő ü ő í í ú ö ü í ö í óö í ö ü Í í

Részletesebben

ó ü Á Ú ü í Ó ó ö Ú ö ü Ó Ó ő Íó í ő ú ő í ó ö Ö ö ö í ó ó Í ü ő ó ó Ó Ó Ó í Ó Í Ú Ó Ó í í í Ó ő Ö ü Ó Ö ű Ö ű ö ü Ó ő ü Ö í Ö Í ó Ó ó ö ü ü ö ó Ö Ó Ó

ó ü Á Ú ü í Ó ó ö Ú ö ü Ó Ó ő Íó í ő ú ő í ó ö Ö ö ö í ó ó Í ü ő ó ó Ó Ó Ó í Ó Í Ú Ó Ó í í í Ó ő Ö ü Ó Ö ű Ö ű ö ü Ó ő ü Ö í Ö Í ó Ó ó ö ü ü ö ó Ö Ó Ó ó í ó ő Í ó í ó ő Ó ő Ö ö ó ü Á Ú ü í Ó ó ö Ú ö ü Ó Ó ő Íó í ő ú ő í ó ö Ö ö ö í ó ó Í ü ő ó ó Ó Ó Ó í Ó Í Ú Ó Ó í í í Ó ő Ö ü Ó Ö ű Ö ű ö ü Ó ő ü Ö í Ö Í ó Ó ó ö ü ü ö ó Ö Ó Ó ü ó í ó Ö ö Ö Ó Ő Ö ü ü

Részletesebben

ü ó í ű í Ó ő őö ü őö í ü Ü ő ö Ü Ü őö ű ö őö Ü í Ó Ó ü őö ö ó ú ö ű ő Ó í ó í ö Ö ö ü ő í ö í ö ö ö ő ó Ö ö í ő í ő í ő óö ü ö í ő í ő í ü ö Ó Ü ú ü ö ü ö ő ö Ü Ó í Ö ő ö ű ö í ö ő ő í ő ő ü ö ő ü ű ó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

í Í É ú í ő ü ő ü ö ö ő í ő ö ő ő ú í ő ő ő ő í í ú ő Í őí őí ú í Íí í ü ú É ú Í ü í ő őí ő ú í ő ú í í í ő Í ü í ő ü í í ú Í í ú ű ö ő ő ö í ő í í ő ő ö É Á Á É Á í ü ő ü í í Í Í Í ú í ö ő ő í ő ú ü

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben