(Shoelever) kompresszált, behúzódás nincs önálló konfliktuskezelés túlvédelmezés merev, tökéletes kommunikáció konfliktus eloszlás -elutasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Shoelever) kompresszált, behúzódás nincs önálló konfliktuskezelés túlvédelmezés merev, tökéletes kommunikáció konfliktus eloszlás -elutasítás"

Átírás

1 PSZICHOSZOMATIKUS PATOLÓGIA

2 A CSALÁD MŰKÖDÉSE ÉS VISELKEDÉSE

3 CSALÁDMODELLEK: STATIKUS CENTRIPETÁLIS CENTRIFUGÁLIS kompresszált, behúzódás nincs önálló konfliktuskezelés túlvédelmezés merev, tökéletes kommunikáció konfliktus eloszlás -elutasítás PSZICHÓZIS szeparált konfliktust egyedül viselik belső erőkre kell támaszkodni laza, rugalmas, széttartó társadalmi sikeresség PSZICHOSZOMATIKUS (Shoelever)

4 CSALÁDMODELLEK: STRUKTÚRA- behálózó túlvédő merev megengedő demokratikus laza széteső ORIENTÁLT

5 CSALÁDMODELLEK: DINAMIKUS a. egészséges, b. enyhén zavart, c. neurotikus, d. merev szintónusos szintónusos, e.erősen diszfunkciós (Tienari)

6 NÉHÁNY ÚJABB SZEMPONT család-stílus, stílus, család-világnézet diádikus (páronkénti) viszonyok egyedi leképeződés határozza meg a viselkedést egyéni karakterek kultúrális kontextus állandó interakciók családi szerepek (Stevenson-Hinde)

7 CSALÁDMODELLEK: RENDSZER ALAPÚ elemek kölcsönös függése családfejlődés: stabilitás és változás állandó sorozata alrendszerek léte és kölcsönhatásai családi szabályok rendszere családi koncepciók ("mitoszok") (Minuchin)

8 CSALÁDMODELLEK: DINAMIKUS RENDSZER problémamegoldás kommunikáció szerepek és családi funkciók affektív érzékenység érzelmi bevonódás viselkedéskontroll (McMaster)

9 CSALÁDI STÍLUS: összefonódás vagy széttartás centrifugális vagy centripetális flexibilitás és kohézió kombinációk iók nyílt vagy zárt random vagy szinkron

10 EGÉSZSÉGES CSALÁD: a környezeti kihívásokra ésszerűen átrendeződik a kapcsolatokat újjáépíti kellő szabadságot ad a családtagoknak megfelelő anyagi és emocionális biztonságot t ad nyílt, de világosak a határok

11 EGÉSZSÉGES CSALÁD: problémákat időben felismerik, és közösen rendezik, együtt értékelik funkciókat közösen, a teherbírásnak megfelelően osztják el és vállalják egymásra figyelnek, de az egyéniséget tiszteletben tartják a környezeti hatásokra rugalmasan reagálnak

12 CSALÁD: PROBLÉMÁK atomizálódás (nukleáris család) a család a legkisebb életképes gazdasági egység g (szocio-kulturális modul) életszinvonal és gyermekszám ellentmondása kommunkáció széleskörű szocializációja értékek átrendeződés szociális korlátok megszűnése (Bárdos)

13 CSALÁD: PROBLÉMÁK sok széthúzó, feszítő erő erős hagyományok korlátai a család elemi szükséglete az egybenmaradás merevvé válik a család működése NINCSENEK MEGFELELŐ CSALÁDVÉDŐ TECHNIKÁK!!!

14 BETEGSÉGKELETKEZÉS MODELLJEI (Az út nem az út; az út ahogy végigmegyünk rajta - Jimenez) Lineáris modellek (gyógyulási ráta 40-60%) orvosi modellek (organikus, gyógszeres kezelés) pszichodinamikus modellek pszichés állapot változásai (Cannon, Selye, Wolff) speciális pszichés profil (Dunbar, Alexander, Grinker) viselkedési modellek (kondicionálás) Rendszermodellek cirkuláris okság (gyógyulási Rendszermodellek, cirkuláris okság (gyógyulási ráta cca. 86%)

15 NYITOTT RENDSZER MODELL A GYEREK BETEGSÉGE A CSALÁDSZERKEZET STABILITÁSÁT SZOLGÁLJA! családon kívüli stressz fogékony (érzékeny) gyermek családi szerveződés és működés tünettel rendelkező gyermek élettani, endokrin és biokémiai mechanizmusok (Minuchin)

16 A TÜNETKÉPZŐDÉS HÁTTERE biológiai tényezők (pl. hajlam) családrendszer (a tünet nemcsak megjelenési forma, hanem "megoldás" is) társadalmi környezet (alkalmazkodási történet, té t a család ontogenezise) (Onnis)

17 BETEG CSALÁD összefonódás, alrendszer határok elmosódása túlvédelmezés (a gyerekeket bezárja) merevség (gyorsan összeomlik) konfliktuskezelés hiánya szülői viselkedés zavarai háromszögképzés szülő-gyerek koalíció kerülőutak keresése (Minuchin)

18 MEGKÜZDÉS ÉS ELHÁRÍTÁS Á

19 MEGKÜZDÉS A megküzdés egyszerűen fogalmazva azoknak k a tudatos t vagy szándékos viselkedésmintázatoknak az összessége, amelyeket problémás helyzetben alkalmazunk, illetve amellyel a pszicho-szociális környezet által előidézett változásokat kompenzálni igyekszünk. Azok a módok pedig, amelyeket ennek érdekében rendszeresen/tipikusan használunk, nevezhetők megküzdési stílusnak.

20 MEGKÜZDÉSI (ELHÁRÍTÁSI) SÍTLUSOK: érett (normális): altruizmus, humor, szupresszió, anticipáció, szublimáció, realitás érzék neurotikus (intellektualizáció): izoláció, racinalizáció, romboló vagy mágikus gondolkodás, represszió, átirányítás és áthelyezés, válasz formálás, disszociáció, identitás-tagadás vagy megváltoztatási készség. éretlen (korai, immaturális): nem-csaló vetítés, skizoid fantázia, nappali álmodozás, hipochondria, passzív vagy indirekt agresszió, pszichotikus: csaló vetítések, realitás elutasításaelferdítése, percepciós zavarok, elidegenedett viselkedés (Field)

21 ONTOGENETIKUS TÉNYEZŐK a korai élettapasztalatok: csecsemőkori hatások, funkcionális sztereotípiák; későbbi élettapasztalatok: családdinamika (emocionális dezorganizáció), személység jellegzetességek (nem specifikus, inkább túlélési stratégia, té alexitimia, i stb.), emocionális depriváció, szenzitív periódusok (korai életévek, pubertás, öregkor, esetleg veszetségélmény) (Császár és Juhász)

22 MEGKÜZDÉS ÉS BETEGSÉG: BAHNSON MODELLJE egy pszichés stresszre adott válasz tényezői önvédelem (ego defense) megküzdési stílus (coping style) válasz intenzitása: regresszió válasz típusa: megküzdési stílus elfojtás, elutasítás: pszichoszomatikus projekció, mentális eltolódás: pszichotikus A BETEGSÉGKELETKEZÉS KOMPLEMENTARITÁSI ELVE

23 elfojtás,elutasítás Megküzdési stratégia vetítés, eltolódás konverziós hisztéria apróbb krónikus rendellenességek pszichoszomatikus állapotok légzési szervi betegségek gyomor-bél keringési rák e n y h e k ö e z e p e s e r ő s szorongásos hisztéria szorongásos neurózis fóbiák rögeszmés-kényszeres neurózisok paranoid pszichózisok (struktúrált) széteső pszichózisok Regresszió mértéke

24 A MODELL SAJÁTOSSÁGAI kisfokú regreszió, mérsékelten hibás megküzdés: funkcionális eltérések közepes regresszió, rosszabb megküzdés: organikus elváltozások erős regresszió, szélsőséges megküzdési zavar: rendszer teljes szétesése A kétféle stílus betegségei megfeleltethetők egymásnak

25 PROBLÉMÁK: EGY SOR PSZICHÉS JELLEGŰ BETEGSÉG NEM ILLESZTHETŐ BELE! insomnia, kó krónikus fáradtság, á krónikus fájdalom, hisztéria, hipochondriázis, baleseti hajlam, depresszió, öngyilkosság, stb.

26 EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS: A MODELL KITERJESZTÉSE új dimenziók bevezetése a helyzetből való kilépés, deviancia testi (szomatikus) funkciók felhasználása új betegségcsoportok viselkedés eltolódás szomatizáció (Bárdos)

27 SZOMATIZÁCIÓ Szomatoformnak tekinthetők azok a tünetek, amelyek megfelelő kivizsgálás után nem értelmezhetők teljes mértékben valamely ismert betegség terminusaiban, vagy nem tulajdoníthatók valamely (kémiai) anyag (önkényesen alkalmazott drog vagy orvos áltla előírt gyógyszer hatásának A szomatoform zavarok orvosilag diagnosztizálható betegségek terminusaiban ib nem értelmezhető tő tartós tó testi ti tünetek, vagy aggodalmak által jellemzett problémacsoprotok. Ezek a tünetek diszharmóniát jeleznek és okoznak a biológiai szabályozó funkciók, a személyiség, a család, az egészségügy g gy és a tágabb társas környezet szintjén

28 SZOMATIZÁCIÓ Az egészséget pozitív értékként tartják számon a nyugati társadalmak, mégis, paradox módon, sokan választják a betegséget mint életfolyamatot. Ez a választás általában, bár nem mindíg, öntudatlanul születik, a páciens maga is fontosnak tartja az egészséget, és valóban, ismételten orvosi kezelésre jelentkezik A szomatizáció az a folyamat, amelyben a testet (szoma) pszichológiai i i célokra, vagy személyes előnyszerzésre használják. Bármilyen tünet, vagy tünetek együttese egyidejűleg több funkciót is szolgálhat, beleértve az intrapszichés i konfliktussal l kapcsolatos dolgokat, interperszonális kapcsolatokat, valamint szociális vagy környezeti problémákat

29 SZOMATIZÁCIÓS ÖNRONTÓ KÖR 1. kóros stresszválasz és, az ennek következtében kialakuló emocionális izgalom (arousal); 2. figyelem fókuszálása a testi történésekre 3. testi észleletek kórosnak minősítése (tünetattribúció és kognitív appraisal) 4. tünetek felerősödése (szomatikus amplifikáció) 5. iterperszonális és szociális beágyazódás, súlyosbodó tünet-attribúció 6. betegségviselkedés kialakulása.

30 FOGALMAK ÉS LENEVEZÉSEK I. MAGYAR NÉV ANGOL NÉV RÖVIDÍTÉS orvosilag megmagyarázhatatlan medically unexplained diseases medically unexplained illnesses MUD MUI bt betegségek orvosilag medically unexplained MUS megmagyarázhatatlan tünetek orvosilag megmagyarázhatatlan fizikai tünetek symptoms medically unexplained physical symptoms MUPS orvosilag megmagyarázhatatlan testi tünetek medically unexplained somatic symptoms MUSS nem-specifikus s tünetek non-specific symptoms NSS általános orvosi állapotok general medical conditions (GMC) láthatatlan krónikus invisible chronic illnesses ICI betegségek nem-specifikus egészségproblémák non-specific health problems NSHP

31 FOGALMAK ÉS LENEVEZÉSEK I. MAGYAR NÉV ANGOL NÉV szomatoform betegségek somatoform disorders szomatizációs kórképek somatisation konverziós betegségek conversion disorders funkcionális betegségek functional ldisordersd funkcionális stresszbetegségek functional stress disorders krónikus multiszimptómás kórképek chronic multisymptom illness (CMI) funkcionális szomatikus szindróma functional somatic syndromes hisztéria i hysteria szomatizációs zavar somatizing disorder szomatikus (maszkolt) depresszió somatic (masked) depression Briquet-szindróma Briquet-syndrome differenciálatlan iál szomatoform zavar undifferentiated t d somatoform disorderd szubszindrómális szomatizációs zavar subsyndromal somatization disorder (SSI 4,6). multiszomatform zavar multisomatoform disorder társadalmilag indukált neurológiai-jellegű i jll ű sociogenic i pseudoneurological l tünetek ( conversion ) symptoms járványos társas eredetű tünetek epidemic sociogenic symptoms ál-neurológiai rendellenességek pseudoneurological disorders akut társas eredetű betegség bt acute sociogenic illness akut ál-megjelenésű rendellenesség acute pseudo-localized disorder járványos társas eredetű rohamok epidemic sociogenic attacks

32 FUNKCIONÁLIS SZOMATIKUS SZINDRÓMÁK az IBS a fibromialgia a krónikus fáradtság szindróma a többszörös kémiai érzékenység az egészségtelen épület szindróma (sick building) az ismételt megterheléses sérülés (repeated strain injury) a szilikon-mell implantációs kórós reakciók az öbölháború szindróma a krónikus nyakrándulás a krónikus Lyme-kór a candida-hiperérzékenység az étel-averziók a mitrális prolapszus szindróma a hipoglikémia a krónikus szénmonoxid mérgezés a krónikus mononukleózis a fénymásolók, video-terminálok, ill. a gyenge elektromágneses tér által okozott panaszok a fogtömés okozta higanymérgezés

33 KÖZÖS SZOMATIZÁCIÓS TÜNETEK fáradtság gyengeség alvás zavarok fejfájás izom- és ízületi fájdalmak emlékezet-, figyelem-, és koncentrációzavarok szorongás depresszió ingerlékenység hányinger és más GI panaszok szívdobogásérzés és gyors szívverés légszomj szédülés torokfájás, szájszárazság

34 SHORTER ÖTLETE A szomatizációban a tudattalan elme olyan tüneteket választ ki, amelyek valódi fizikai betegsége bizonyítékaként értékelhetők, és amelyek révén a páciens megfelelő választ képes elérni. A társadalom nem képez új tüneteket, hanem egy közös, afféle tünet-tárból (symptom pool) lehet ezeket kiemelni, amelyek egy közös társadalmi memória formájában tárolódnak.

35 A SZOMATIZÁCIÓS VISELKEDÉS JELLEMZŐI A viselkedési jellegű deficitek olyan, egyébként normális funkciók, amelyek az adott szociális környezetbe nem illenek bele. A reakció eltúlzott, ezért nem, vagy nemcsak jellege, hanem intenzitása az, ami elüt a környezeteben szokásostól. Ezért a viselkedés az adott környezetben nem adekvát vagy nem odaillő (releváns)

36 A KITERJESZTETT BAHNSON MODELL ELFOJTÁS ELUTASÍTÁS SZOMATIKUS ELTOLÓDÁS VISELKEDÉSI ELTOLÓDÁS VETÍTÉS ELTOLÁS pszichoszomatikus szomatizációs viselkedési REGRESSZIÓ pszichotikus

37 A KITERJESZTETT BAHNSON MODELL DIMENZIÓ PSZICHOTIKUS PSZICHO- SZOMATIKUS MEGKÜZDÉSI érzelmi eltolás, elfojtás, STRATÉGIA projekció elutasítás VISELEKDÉS ELTOLODÁS kivonódás,kilépés, deviáns viselkedés SZOMATIZÁCIÓS testi (szomatikus) funkciók felhasználása enyhe regresszió közepes neurózis rögeszmés-kényszeres neurózisok regresszió szorongásos konverziós insomnia, szimulálás kicsi hisztéria hisztéria krónikus fáradtság regresszió szorongásos apróbb króni- pánik-betegség hipochondrázis kus zavarok pszichoszom. funkciózavar baleseti hajlam krónikus fájdalom regresszió paranoid pszi- szervi depresszió mesterséges erős csózisok betegségek betegség regresszió teljes diffúz pszichózisok rák öngyilkosság Münhausen-szindr. Briquet-szindroma

38 A GYÖKEREK UGYANAZOK! a családi élet zavarai a megküzdés zavaraihoz vezetnek a megküzdés zavarai a családmüködés zavaraihoz vezetnek mindkettő betegséghez vezet EGSZERRE KELL(ENE) KEZELNI ŐKET!!!

39 PSZICHOSZSOMATIKUS BETEGSÉGEK

40 DEFINÍCIÓK (?) A pszichoszomatikus az emberi lét pszicho-szociális és biológiai (élettani, szomatikus) aspektusainak elválaszthatatlanságára és kölcsönös függésére utaló, illetve vonatkozó kifejezés (Lipowsky) A pszichoszomatikus fogalmat csak egy metodikai megközelítés megjelölésére kellene alkalmazni mind a kutatás, mind a terápia vonatkozásában, nevezetesen arra, hogy párhuzamosan és összehangoltan használjuk a szomatikus azaz élettani, anatómiai, farmakológiai, sebészeti és táplálkozási módszereket és koncepciókat egyfelől, és a pszichológiai módszereket és koncepciókat másfelől, amikor oksági szekvenciákat keresünk. Az okozó tényezők egy része csak pszichés módszerekkel közelíthető meg. A betegségek nem pszichés eredetűek, hanem multikauzálisak(alexander)

41 DEFINÍCIÓK (?) A pszichoszomatika egy globális megközelítés többféle szomatikus, pszichés, szociális és kultúrális rendszer integrációs folyamatainak és kölcsönhatásainak teljessége irányába. áb Ennek megfelelően lő a >>pszichoszomatikus<< elnevezés sem fiziológiai, sem pszichopatológiai folyamatoknak nem feleltethető meg, hanem olyan teljes rendszerek működésének koncepciója, amelyek szociális-kultúrális környezetben mennek végbe (Grinkler )

42 A PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉG A multikauzalitás, és a pszichés és nem-pszichés tényezők esetről-esetre t változó eloszlása lá érvényteleníti é a pszichoszomatikus betegség fogalmát mint specifikus diagnosztikai csoportét. Elméletileg minden betegség pszichoszomatikus, minthogy az emocionális tényezők minden testi folyamatot befolyásolnak az idegi és hormonális utakon át. (Alexander ) A pszichofiziológiai betegséget olyan, emóciós tényezők által okozott fizikai tünetek jellemzik, amelyek általában vegetatív beidegzésű egyes szerveket vagy szervrendszereket érintenek. Az érintett szervek azok, amelyeket az emóciók általában is érintenek, de a változások erősebbek és tartósabbak. Az egyén nincs szükségképpen tudatában emocionális állapotának. (Amerikai i Pszichiátriai i i Társaság, á 1968).

43 KITŐL MIT OLVASUNK? KLINIKUSOK Nem lényeges az út, ahogy a pszichés tényezők a betegséghez vezetnek Általában a betegre koncentrálnak Krónikus állapotok is érdekesek Közelebb állnak a behaviorizmushoz Terápia orientáltak KUTATÓK Bizonyítják a pszichés és szociális tényezők szerepét a kóroktanban Általában a betegségre koncentrálnak Inkább a kialakulási fázis érdekes Közelebb állnak a pszichoanalízishez Etiológia orientáltak

44 A PSZICHOANALITIKUS MODELLEK Ahogy a sejtszintű kórélettan fejlődése a mikroszkóp felfedezésére várt, úgy várt a dinamikus pszichológia arra, amit az ő mikroszkópjának nevezhetünk, a pszichoanalízis módszerére (Dunbar) 1937-ig 4714, majd 1952-ben kiegészítésül még 412 idézett cikk a pszichoszomatika tárgykörében

45 A PSZICHOANALITIKUS MODELLEK A betegséget bonyolult függvényként fogták fel, melynek alkotói a/ /öökl örökletes sajátosságok, á b/ születési sérülések, c/ csecsemőkori organikus betegségek, g d/ a csecsemőgondozás jellege, e/ véletlen fizikai traumák csecsemő és gyerekkorban, f/ véletlen emocionális sérülések, g/ későbbi emocionális élmények, h/ a család emocionális klímája és kapcsolatai, valamint i/ későbbi fizikai sérülések df d,f,g,h. az u. pszichogenezis i elemei

46 A "KLASSZIKUS HETES" peptikus fekély, asthma bronchiale, rheumatoid arthritis, colitis ulcerosa, essentialis hypertonia, neurodermatitis, thyreotoxicosis.

47 PSZICHOANALITIKUS MODELLEK KONFLIKTUS-SPECIFICITÁS (pl. Alexander) gátolt düh keringési rendszer, függő (dependens) segítség keresés táplálkozási funkciók, konfliktus a dependencia és a szexuális kívánás között légzési funkciók (pl. Wolman) Asztma a gyermek félelme anyja elvesztésétől Hipertenzió nehézségek a saját agresszivitás kontrolljában Arthritis (nők) tiltakozás a szülői uralkodás, mozgás-korlátozás ellen Gyomorfekély belső konfliktus a függőség, illetve függetlenségi vágy között Bőrelváltozások konfliktus a fizikai közelség miatt Tireotoxikózis haláltól való félelem Colitis ulcerosa ellenséges érzületek (hosztilitás).

48 PSZICHOANALITIKUS MODELLEK ORGANOVULNERABILITÁS (pl. Adler) örökölt szervgyengeség ŐSTÖRÉS (Bálint) REGRESSZIÓ DESZOMATIZÁCIÓ, RESZOMATIZÁCIÓ

49 A BETEGSÉGKELETKEZÉS MODELLJE ALEXANDER SZERINT 1. A specifikus konfliktus érzékennyé teszi a pácienst bizonyos betegségek iránt, de csak egyes genetikai, biokémiai, élettani faktorok (Xfaktor) )jelenlétében. 2. Meghatározott specifikus élethelyzetekben, amelyekre a páciens érzékennyé vált a jellemző kulcs-konfliktus konfliktus következtében, a konfliktus előjön és erősödik. 3. Az aktiválódott konfliktust erős emóciók kísérik, amelyek vegetatív, hormonális és neuromuszkuláris úton megváltoztatják a funkciót, és a struktúrát

50 PSZICHOFIZIOLÓGIAI MODELLEK CORTICO-VISZCERÁLIS (pl. Pavlov, Cannon, Selye) az emóciók fiziológiai változásokkal járnak együtt ezek túlműködése vagy összeütközése vezet betegséghez lehet gyenge, fogékony szerv (locus minoris i resistenciae) asszociáció az emocionális konfliktus és a zsigeri válasz között tanulás. kóros aktiváció

51 PSZICHOFIZIOLÓGIAI MODELLEK NEURÓZISOS JELLEG (pl. Bikov) az emocionális rekciók teljes vagy részleges gátlása (önértékelő ellenséges érzület) a szervezet a krónikus készenlét állapotában marad sokszoros ismétlése, vagy tartós fennmaradása szervsérüléshez vezet.

52 DINAMUKUS PSZICHOPATOLÓGIAI IRÁNYZATOK EGYÉNI VÁLASZMINTA SPECIFICITÁS (az egyes szervrendszerek és a dinamikus pszichés elhárító mechanizmusok, azaz egyes emocionális állapotok és a szervi működés között létesülő specifikus kapcsolat. )

53 DINAMUKUS PSZICHOPATOLÓGIAI IRÁNYZATOK EGYÉNI VÁLASZMINTA SPECIFICITÁS - ALKALMAZKODÁS korai egyedfejlődési szakaszban alakul ki erős emocionális konfliktus egy- vagy több szerv(rendszer) fokozott reakció- hajlama gyermek- vagy felnőttkorban fellépő és megodhatatlan emocionális konfliktus emocionális regresszió szociális-interperszonális interperszonális környezet szerepe

54 ENGEL BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS SZOCIÁLIS MODELLJE Az egészség, a nem-egészség, illetve a betegség multifaktoriális állapotok, és viszonylagosak 2. A szervezet működési zavarai teljesen, vagy jobbára rejtve maradhatnak. 3. A betegségek, kóros állapotok, és ezek következményei mindig rendelkeznek szociális, pszichés, egyedfejlődési és fiziológiai összetevőkkel, nem tanulmányozhatók csak a kórélettan vagy kórbonctan révén. 4. A betegség eltérő szinten történő alkalmazkodás, vagy hibás szerveződés talaján bekövetkező csőd. 5. A terápiának a hibás alkalmazkodás (meg)javítását kell célul kitűznie. 6. Az egészség eszerint a teljes jólétet jelent egyéni és környezeti vonatkozásban egyaránt - azaz homeosztázis, míg a betegség eszerint a homeosztázis megbomlása.

55 EGY FONTOS KÖVETKEZTETÉS Adott helyen és kontextusban a pszichoszomatikus zavar adaptív lehet! A beteget mint a biopszichoszociális környezet, adott esetben és legtöbbször (de nem kizárólag!) a családi kommunikációs rendszer részét kell felfogni. Visszajutottunk tt a családhoz és a megküzdéshez.

56 BETEGSÉGEK Gyomor-bélhuzam: - peptikus fekélyek; k - irritábilis colon (colitis mucosa, IBS); - colitis ulcerosa és Crohn-betegség (IBD) *-**; - inkontinencia és egyéb anális betegségek**; - obesitas (kövérség) *-**; - anorexia és bulimia nervosa *-**.

57 BETEGSÉGEK Keringési rendszer: - aritmiák**/ - magas vérnyomás (essentialis hipertonia); - hipotonias collapsus; - angina pectoris és myocardialis infarctus (szívinfarktus); - pánik szindróma *. Légzési rendszer: - hiperventillációs szindróma; - bronchiális asztma*; - felső légúti gyulladások **.

58 BETEGSÉGEK Bőr: - urticaria (csalán)* - túlzott izzadás - rosacea - erős viszketés (pruritus) - acne*-** - neurodermatitis (atopias dermatitis) - psoriasis (pikkelysömör)** - allergiák*-** Endokrin rendszer: - hipertireózis ** - diabetes mellitus egyes formái* -**

59 Mozgatórendszer: - rheumatoid arthritis * - derék- és hátfájás** Immunrendszer: - thyreotoxicosis** - rák Szaporodási rendszer - impotencia i - menstruációs zavarok - frigiditás Egyebek: - insomnia - fejfájás*-** - migrén*-** BETEGSÉGEK

60 NÉHÁNY FŐ PROBLÉMA soktényezős etiológia (szívizom infarktus) genetikai hajlam és környezeti tényezők a (eszenciális hipertonia) többlépcsős etiológia (peptikus fekélyek) ok-okozati viszonyok tyúk-tojás probléma (IBD) határmezsgyék (bőrbetegségek) tanulás és szociális megerősítés (IBS) szociális nyomás és pszichoszociális iáli stressz (immunológiai betegségek) megrázó életesemények (rák)

A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar

A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar Raffai Gellért Károly Pszichológia BA Nappali 2011 Önálló munkáról szóló nyilatkozat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet 220 11. FEJEZET Pszichiátriai károsodások Amnesztikus szindróma (F04) Vezetô tüneteit a megjegyzô emlékezés

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ Kissné Várkonyi Erika 2010 Összefoglaló A szorongás személyiségtípustól és/vagy élethelyzettől függően megváltoztatja az egyéni teljesítményt. A kialakult

Részletesebben

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8)

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8) 1 Borderline 1. A borderline fogalmát a pszichoanalitikus Adolf Stern használta először 1938-ban a betegek egy olyan csoportjának jellemzésére, akik betegebbnek tűntek, mint a neurotikusok, de kevésbé

Részletesebben

A SYNCOPÉK SZÍNTERE - A SZÍVBETEGSÉGEKTŐL A SZIMULÁLÁSIG. G. TÓTH KINGA Kézirat

A SYNCOPÉK SZÍNTERE - A SZÍVBETEGSÉGEKTŐL A SZIMULÁLÁSIG. G. TÓTH KINGA Kézirat A SYNCOPÉK SZÍNTERE - A SZÍVBETEGSÉGEKTŐL A SZIMULÁLÁSIG G. TÓTH KINGA Kézirat 2 Ájulás eszméletvesztés syncope. Mindegyik fogalom ugyanarra a klinikai tünetre vonatkozik, de megítélése a laikusok és az

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

A homeosztázis megőrzését célzó motivációs. A jelentős érzelmi mobilizáció élettani

A homeosztázis megőrzését célzó motivációs. A jelentős érzelmi mobilizáció élettani Kognitív terápia a gasztrointesztinális pszichoszomatikában Túry Ferenc Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 1 A klasszikus és gyakori pszichoszomatikus zavarok között a gasztrointesztinális

Részletesebben

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet?

A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? azaz, miként befolyásolják a környezeti ingerek a sejtek működését, magát az életet? szerző: dr. Erdőfi-Szabó Attila, összeállította: Arany Ágnes, Balogh András minden jog fenntartva 2009 A stressz hatása

Részletesebben

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER Nagy Erika DE Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu BEVEZETÉS A stressz nem jár egyedül, általában szorongás és depresszió

Részletesebben

EGY LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMEGTARTÁS-FEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI II. RÉSZ

EGY LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMEGTARTÁS-FEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI II. RÉSZ Bukta Tünde EGY LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMEGTARTÁS-FEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI II. RÉSZ Az első részben a logisztikai bázison megvalósított egészségmagatartás-fejlesztő

Részletesebben

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE Készítette és összeállította Erdőfi-Szabó Attila, BioLabor Biofizikai és Laboratóriumi Szolgáltatások Kft. www.biolabor.org A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet Dr. Gádoros Júlia GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet I. A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája A gyermek és serdülőkorban a pszichiátriai betegségek és zavarok előfordulásának gyakorisága

Részletesebben

Viselkedési zavarok gyermekkorban

Viselkedési zavarok gyermekkorban Viselkedési zavarok gyermekkorban Előadás vázlata Egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezők Családi hatás Nevelési attitűd Fejlődéssel járó indulati feszültségek Agresszió, szorongás, félelmek

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés.

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Adoleszcencia: serdülőkor. A serdülés kezdetétől a felnőttkorig tartó időszak. Adottság:

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA jegyzet dr. Riskó Ágnes Lektorok: Prof. Dr. Eckhardt Sándor Prof. Dr. Riskó Tibor A jegyzet a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával készült ELŐSZÓ Örömmel

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Az egészség pszichológiája

Az egészség pszichológiája Husztiné Hajdú Erika Az egészség pszichológiája Egészségvédő füzetek IV. Tartalomjegyzék A holisztikus szemléletmód a gyógyításban 3 Életút és fejlődés.. 4 Akik segíthetnek... 7 A mentális zavarok... 8

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben