2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. február Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk. Ezek egy késõbbi helytörténeti kiadvány részei. Élet a jég hátán (Riport a balatoni jég-halászokról ) február Kora délután van. A nap most kezd lefelé süllyedni a zalai hegyek felé. A Balaton hatalmas tükrét jégpáncél borítja. A tegnapi hó finom fehér porral hintette be, és olyan most, mintha porcukorral lenne fedve. Nem fúj a szél, a nap is elég erõs még. Künn a parton, a park öreg fái alatt már elolvadt a hó, csak az összehordott hókupacok nyomai látszanak. A téli Balaton megszokott csendessége helyett most mégis egy új kép tárul a szemem elé. Szekerek állnak a parton, egymás mögött. Szekerek döcögnek a parti úton is. És sok ember dolgozik a Balaton jegén. A Magyar Tenger téli kincsét, a jeget gyûjtik össze és szállítják a jégvermekbe. Sokan nem is sejtik, hogy a balatoni jégnek milyen nagy jelentõsége van a Balaton partján. Minden mészárosnak, vendéglõsnek, penziósnak a kertjében megtalálható a jégverem. Csúcsos, náddal fedett jégvermek, amelyekbõl a nyári kánikulában is hûvösség árad. Ha ez nem lenne, nem lenne sem hideg sör, sem hús, sem fagylalt egész nyáron a Balaton partján. Az enyhe idei tél úgyis ráijesztett a balatoni emberekre. Már december óta várták, mikor fagy be a Balaton. Egyszer, úgy karácsony táján lett is egy vékony jégréteg a nagy tó tükrén, de ez csak olyan felületes jég volt. Alig egy-két centi vastag. És még hozzá sem kezdhettek, hogy gyûjtsék, elolvasztotta a nap. Sokan már azon törték a fejüket, hogy jéggyárakat létesítenek valamelyik balatoni fürdõhelyen, amely hivatva lesz az egész Balaton-vidék jégszükségletét fedezni a nyáron át. Már részvénytársaság is alakult, már a gépekrõl is tárgyalások kezdõdtek meg, amikor váratlanul betoppant a tél. Tíz-tizenkét fokos hidegek jöttek le a Bakonyból és egyik napról a másikra olyan vastag jégréteg borította be a magyar földnek ezt a szépségét, hogy nyugodtan lehet fakutyázni, korcsolyázni, halászni és jeget vágni is. Megindult hát a karaván a Balaton mellé, hogy hamarosan megtöltsék a jégvermeket, mielõtt a jóságos tél meggondolná magát, eltûnne a hegyek mögött, és felolvadna az egész. Nem könnyû a munka a jég hátán. Már reggel nyolc órakor megindulnak a szekerek egymás után. Hogyne kellene sietni, hiszen egy-egy hatalmas jégverembe háromszáz kocsi jég is belefér! Hogy ez a jégtermelés nem olcsó, az bizonyos. Hiszen a kocsisok kb. 10 pengõt kérnek egy-egy fuvarért, azonkívül kell még fizetni a jégvágókat, vagy ahogy valaki elnevezte õket: jég-halászokat. Az õ napszámuk is 20 pengõ körül van. Viszont még mindig kifizetõbb, ha megtöltik a jégvermeket, mint ha jéggyárat alapítanának. A parton kezdik a jeget vágni. Mindjárt kirakják a partra hatalmas kupacokba, ahonnan aztán a kocsira kerül. A parton még nem olyan nagy feladat a jégvágás, de késõbb beljebb kell menni. A csizmára, bakancsra ilyenkor rongy kerül, nehogy belecsússzon a jégvágó a hideg vízbe. Vigyázni kell a rianásra is. Ha még vékony a jég, könnyen megtörténik, hogy beszakad a jégvágó súlya alatt. Így volt most is. Egyik jégvágó már vagy háromszor térdig cuppant a Balatonba, a másik pedig teljesen megfürdött. A vizes ruhája most ott szárad a parton, õ meg egy másik ruhában dolgozik tovább. Hatalmas szeletet kanyarítanak ki a baltával, aztán sor kerül a csáklyára. Azzal meglökik a víz hátán, és a jégtábla magától, szép lassan kicsúszik a parthoz. Ott várja a sorsa, összedarabolják vasvillával, baltával, kinek mi van a kezében, és felrakják a szekérre. A sekély vízben egy szál palló lebeg a víz hátán, és azon áll a jég-halász. Kell ehhez egyensúlyérzék is, mert hiszen a deszka állandóan inog, hintázik. Nem könnyû munka ez, még aránylag olyan jó napszám mellett sem. Egyik fiatalember éppen kijön a partra. Nem lehet több évesnél. Megkérdezem tõle: Mióta vágja már a jeget? Tavaly voltam elõször. Hány éves? Tizenkilenc! mondja mosolyogva. Hát bizony, nem könnyû. Hideg is a jég hátán lenni egész nap, és különösen sok lábbeli megy tönkre. Persze ez tisztára alkalmi munka. Meddig szokott tartani, ha a Balaton jól tartja a jeget? Egy, legfeljebb két hétig. Addigra megtelnek a jégvermek, és nincs szükség többre. Mi a foglalkozása? Földmûves vagyok. Nem is lakok a Balaton mellett. Fehérmegyei vagyok, csak ilyenkor télen le szoktam jönni a nagynénémhez. Egyébként a többiek is mind földmívesek, akik vállalkoznak ilyen téli, alkalmi munkára. Telnek a jégvermek. A fiatal jégvágó most visszaindul a jégre. Óvatosan, lassan lépked a jég hátán. Meg-megcsúszik a lába. Távolabbról egy fakutyázó csúszik erre. Két bottal hajtja a karosszékét. A jégvágók rákurjantanak: Vigyázzon! Nehogy rianásba menjen, vagy belecsússzon a vízbe! Könnyen megfürdik és még náthát is kaphat! Ezen nevetnek egyet, aztán folyik tovább a munka. A szekerek zörögnek. Egyik a másik után. A balatoni télnek a szépsége mellett megvan a hasznossága is. Hiszen nem csak a jégvermeket töltik meg ilyenkor, hanem a halászok is dolgoznak. Míg a jég vékony, nem kerülhet sor halászásra. Ilyenkor azonban lehet már halászni a jég hátán is. Meglékelik a jeget, és bizony sokszor nagyon jó fogás esik. Nagy kár azonban, hogy a balatoni üdülést nem használják ki télen. Hiszen arra is van lehetõség. Nyáron a balatoni fürdõhelyek ugyanis hangosak, ilyenkor azonban megfizethetetlen a csend és nyugalom a Magyar Tenger partján. Aki igazán pihentetni akarja testét, aki fel akarja frissíteni a szellemét, télen jöjjön le a Balaton mellé! A havas hegyek-völgyek kitárják a karjukat a téli sportot szeretõk elõtt, a hosszan kígyózó havas utak várják a sétálókat, a pajkos szelek pirosra, egészségesre csípik az arcokat, lenn a parton pedig már olvadásnak indult a hó, látszik a meztelen föld, és a ködön keresztül lehet sejteni a túlsó partot. Reggel lilásak a ködök, este csillagos az ég. És aki még itt sem tudja megtalálni a magyar tájak, a Magyar Tenger igazi szépségét és lelkét, az nem is találja meg soha. Visszaindulok a partról. Egy rikoltozó rianás most repeszti a Balaton hátát, valahol a középtájon, széles ívben. A parti kövek között már cuppog a víz. Ott már szétvágták a jeget a jég-halászok. És ha az ember nagyot lélegzik, úgy érzi, a hegyek mögött ott van már a tavasz Kutasi Kovács Lajos Összetartás február 29.

4 4 Balatonkenesei Hírlap február A keneseiek új kötetét nem szabad, nem is lehet érzelmek nélkül kézbe venni. Én friss nyomdaillattal kaptam kézbe a könyvet, nem szégyellem elmondani, bizony megsimogattam. Nemcsak a tekintetemmel, hanem valóságosan is, mert már a borítója is szuggesztív erejû. A teljes borítón látható fénykép vonzza a tekintetet, és lebilincseli azt. Önfeledt kenesei pinceszert mutat, valamiféle olyan polgári életmódot, békét, amire megvallva- megvallatlanul mindnyájan vágyunk, erõs nosztalgiával. A könyv olvasásra hívogat a címével is: Kenesei idõutazás. Nem a divatos, jövõbeli utazásra, scifiként, hanem a Balaton és a település múltjába. De tudjuk jól. Mert megtapasztaltuk, tegnapokon születnek a holnapok. A letûnt, de mégis velünk élõ Kenesét mutatja a kötet tartalma szerint széleskörûen. A múltban gyökerezõ Kenesét, annak természeti és épített örökségét és a szellemi örökségét, néhol a közelmúltig, illetve érintve a mát. Azt a karakteres mûveltséget, ami tipikusan balatonvidéki a halászattal, szõlõmûveléssel, üdülõkultúrával, ötvözve a paraszti és a polgári életmód fõbb vonásait. A kötet hangsúlyozottan nem útikönyv, hiszen van már útikönyve Kenesének Takács Hajnalka avatott tollából. Kicsit mégis az, rendhagyóan. De nem is településtörténeti összefoglaló, viszont mintegy felhívás a munka folytatására, egy valamikori Kenese monográfiára. Mert ez a város megérdemli a teljes történeti feldolgozást. Ez a kötet, mint a szerzõk hangsúlyozzák már a belsõ címlapon, szemezgetés Kenese történetébõl. De milyen kiváló, igényes szemezgetés, mint az édes, érett szõlõ szemezgetése, majd a belõle készült remek bor kóstolgatása. Metszetek az egyes fejezetek a gyorsan múló, alkalmanként mély nyomot hagyó idõbõl, történetekrõl, jeles eredményekrõl. Nem tankönyvbe illõ adatokkal, azokkal is, ellenben nem szárazan, hanem atmoszférát teremtõen, az olvasót varázzsal érintõen. A szemezgetés valóban a múltat ölti a jelenbe közösségi és egyéni történeteken, népmondán, verseken át. A református és katolikus gyülekezet históriája saját szemszögükön át, az egyesületek példamutató tevékenységének tükrében, az iskola, az óvoda, a tájház létrejöttének, mûködésének összefoglalója okosan, érzõn. E sort hosszan folytathatnánk a Sirály Szövetkezet A keneseiek új kötete sikertörténetéig, mert erre is méltán lehet büszke Kenese. S a településnek hírt adó, arról hírt vivõ jeles személyiségek a szemezgetésbõl: Jánosi Gusztáv és Soós Lajos: a püspök és a költõ, akiknek sorsa az irodalom révén összefonódott. egyértelmûen érzõdik, hogy a szerzõk, szerkesztõk lelkébõl áradt a válogatás, nem csupán a tudásukból, ami nagyra becsülendõ. Igazi Kenese szeretet könyve ez. Igazi lokálpatriotizmus, annak szépséges bizonyítéka. Azzal a le nem írt szándékkal, hogy Kenese szeretetet ébreszt a mindenkori olvasóban. Hiszen így lesz, így kell lennie. Bár én nem vagyok kenesei, a könyv olvasásával már Kenese szerelmese lettem. A Kenesei idõutazás címû könyv- más jelzõ nem lenne elég pontos- küllemét tekintve elegáns! Esztétikus kivitele egyaránt dicséri a szerzõket és a nyomdát. A mosolygós arcú, két lábon járó Kenese történészeket: Vér Lászlónét, Györgydeákné Takács Hajnalkát, Gyõrfi Károlynét, Szûcs Anikót, a lelkész- esperes urat, Németh Gyulát és Dr. Balázs Pál c. apát urat és természetesen a nyomdászokat: Szathmáry Attilát és munkatársait. Keménykötésû, idõtálló a könyv, sokszori olvasásra, lapozgatásra késztetõ. Kitûnõ papíron, ízléses betûtípussal, nagy betûkkel, a szöveg és a fotók illõ rendezésével. E könyvet, a Kenesei idõutazást minden korosztálynak ajánlom. S nem csupán a település, a városszeretõ keneseieknek, hanem a betelepülõknek, az üdülõvendégeknek is. Hiszem, õket is megérinti a varázs, meghatottan fogják olvasni. Bizonyára a különben kritikus alkatú Németh László, nemzeti irodalmunk valóban nagy egyénisége, aki többször nyaralt Kenesén, családjával a Székesfõvárosi üdülõben, õ is örömmel olvasná a Kenesei idõutazást. Végezetül tõle idézek egy 1934-bõl származó esszéjébõl, ennek címe: Ember és szerep: Könyveket nem lehet bûntelenül olvasni, amibe az ember a betûk által belekóstol, meg akarja ízlelni a valóságban is. Ízleljék hát a könyv által Kenesét, mert érdemes! Én személyes ajándékomnak tartom a könyvet, köszönöm a szerzõknek, s mindazoknak, akik bábáskodtak létrejöttében. Jó utat kívánok a kötetnek, találjon le sokakhoz! Dr. Ács Anna irodalomtörténész A KÖTET KORLÁTOZOTT PÉLDÁNYSZÁMBAN MEGVÁSÁROLHATÓ A KULTÚRA HÁZÁBAN.

5 2014. február Balatonkenesei Hírlap 5 Tisztelt Érdeklõdõk, Kedves Vendégek! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat a Balatont álmodom... a magyar tenger a filatéliában címû vándorkiállítás balatonkenesei helyszínén! A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyûjteménye, különös magyar emberek õsi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövõre. - írja Eötvös Károly a magyar tengerrõl. A Balaton költészete és hagyománya az elmúlt évszázadokban Eötvös Károly mellett több magyar írót, képzõmûvészt, s hozzájuk hasonlóan számos bélyegtervezõ grafikusmûvészt is megihletett. A gyönyörû magyar tenger és környezete ugyanis közel két évszázada nyújt lehetõséget kikapcsolódásra, felüdülésre és nem utolsó sorban gyógyulásra az oda érkezõknek. Nehezen találhatnánk olyan embert hazánkban, akinek ne fûzõdne valamilyen élménye a tóhoz, akár nap mint nap látja azt, akár csak látogatóba érkezett a partjára. Bélyegtervezõink parányi, ám mégis aprólékosan kidolgozott alkotásain pedig vissza-viszszaköszön a mindannyiunk emlékeiben és képzeletében élõ táj. A Bélyegmúzeum kiállításának tablóit végigjárva egy képzeletbeli sétára indulhatunk a saját balatoni emlékeinket is felidézve. A bemutatott filatéliai anyagok segítségével megismerkedhetünk a magyar tenger bélyegtervezõk által megálmodott különbözõ arcaival. Megnézhetjük tóparti és környéki városok bélyegen megjelent ábrázolásait, így például Siófokét, Keszthelyét, Balatonfüredét vagy Badacsonyét és Szigligetét. Felfedezhetjük a balatoni népmûvészet egyes ágait, és - Jókai Mór szavaival élve a magyar Tempevölgy kulturális életét. Hiszen írók, költõk, elõadómûvészek, képzõmûvészek mellett zeneszerzõk, karmesterek, tudósok, neves politikusok és közéleti személyiségek is találtak maguknak elfoglaltságot a festõi vidéken. Ki dolgozni, ki pihenni, ki pedig gyógyulni érkezett ide. Az utolsó tablók segítségével, a tó közvetlen környékét elhagyva pedig végigbarangolhatjuk a Balaton-felvidék csodás természeti környezetét. Tehetjük mindezt olyan neves grafikusok alkotásainak segítségével, mint például Légrády Sándor, aki közel fél évszázadon keresztül alkotott kiemelkedõt a magyar bélyegtervezésben. De megjelennek a tablókon Nagy Zoltán, Bokros Ferenc és Vertel József mûvei Helytörténeti gyûjtemény címe. Kiadója a Balatonkenesei Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár. Még csak néhány hetes, hisz 2014-ben jelent meg, de többen máris hozzájutottak, és lapozgatják. Hárman, Vér Lászlóné ny.pedagógus, helytörténész, a település díszpolgára, Gyõrfi Károlyné, a fenti intézmény igazgatója és Györgydeákné Takács Hajnalka ny. könyvtáros egyöntetûen érzékelték,hogy hiányzik egy könyv, amely részint indokolná a pár évvel ezelõtt elnyert városiasságot, részint pedig az értékes örökség fölmutatása további jótékony fejlõdést inspirálna. Az utóbbi évtizedekben történt helyi változások és az idegenforgalom növekedése különösképpen szükségessé tették a könyv megírását. Kis Andrásnak az Ezeréves Kenese c. mûve rendkívül alapos és értékes, de az 1990-es kiadása óta jelentõs elõbbre jutás történt. Ezt tükröztetni kellett. Ennek a kisebb terjedelmû könyvnek javára írható, hogy az érdeklõdõ magánál tarthatja, és bárhol bármikor felütheti a lapjait. Arról nem is szólva, hogy a 21. század emberének életéhez ez jobban alkalmazkodik. Megtudhatjuk belõle, hogy a Margit-vonali emlékkõtõl Kodolányi János írónk emléktáblájáig az alig 80 éves Balatonakarattya múltját legalább hét, a Béri Balogh Ádám emlékét õrzõ táblától Bognár István ácsmester Kossuth utcai szobráig Balatonkenese történetét pedig húsz nevezetesség õrzi. A gyûjtemény alkotói saját tapasztalataikon és ismereteiken kívül 12 korábban megjelent kiadványból merítettek. Tatárlikak, Halászok, Jánosi Gusztáv, Szõlõtermõ vidék, a Sirály Vas- és Kenesei idõutazás is, akik a 20. század közepén és második felében halmoztak el minket szebbnél szebb bélyegterveikkel. Grafikáikat nézve büszkén elmerülhetünk a Balaton történelmében és hagyományaiban, s felidézhetjük az Eötvös Károly által is említett édes-bús mesék gyûjteményét. Ám, ha egy bélyeggyûjtõ szempontjából vesszük nagyító alá a kiállítás anyagát, akkor mégsem ezek a tablók kelthetik fel a figyelmünket, hanem a filatélia világának legjeihez sorolt Balaton-bélyegek történetét feldolgozó összeállítás. Az 1875-ben forgalomban volt magánpostabélyegeknek ma mindössze körülbelül húsz példányát ismerjük. Az itt bemutatott összeállítás pedig filatéliai szenzáció, mivel a Bélyegmúzeum és egy magángyûjtõ együttmûködése jóvoltából mindeddig egyedülálló módon, egy tablón látható valamennyi ismert címlet, illetve levéldarab és teljes küldemény. Engedjék meg, hogy megnyitóbeszédem végén köszönetet mondjak a Magyar Postának a támogatásért, hogy létrejöhetett ez a kiállítás. Kara György grafikusmûvésznek, aki ezeket a gyönyörû tablóképeket megálmodta és elkészítette, valamint Tömör Istvánnak, Balatonkenese polgármesterének és Gyõrfi H. Mariannának, a Kultúra Háza vezetõjének, akik lehetõvé tették, hogy összeállításunk városukban is bemutatásra kerülhessen. Szeretettel hívok mindenkit, hogy kiállításunk segítségével ismerjék meg a bélyegek különleges világát, rajtuk keresztül pedig a Balaton történelmét és hagyományát. Legyünk büszkék egyedülálló természeti és kulturális örökségünk múltjára és jövõjére. Búcsúzóul engedjék meg, hogy felolvassam Önöknek Gárdonyi Géza A Balaton címû versét, amely a kiállítás címét ihlette: Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre, égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton! Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon. Leülök egy kõre, s elmerengek hosszan az éjjeli csendben, az alvó fa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom: Balatont álmodom s melléje magamat. A kiallítás március 28-ig tewkinthetõ meg. Mûanyagfeldolgozó Szövetkezet, a 48-as Kossuth Bizottság, közösségi élet, és sorolhatnánk. Összesen 30 hasonló kis értekezésre utalás található a tartalomjegyzékben. Az írások együtt eléggé teljes képet nyújtanak Kenese múltjáról és jelenérõl, illetõleg ezek egymásba kapcsolódásáról. A triumvirátus voltaképpen minden lényeges dologra ráirányította a figyelmet a tágas körben történt széttekintés után. Külön érdeme a mûnek a 130 kisebb- nagyobb, fehér-fekete, illetõleg színes fotó. Közülük több a mai igénnyel ítélve is igen jól sikerült. Egyik-másik totálnak titulálható, mivel két egymás mellett lévõ oldalt tölt ki. Az archív képek a helyi Tájház gyûjtésébõl valók, felújítva a mai technika vívmányai által. Szûcs Anikó érdemei elévülhetetlenek, miként a helyi újság számai vonzóvá tételében is. A bezárkózás és az elidegenedés individualista jelenségeinek térhódításával szemben illesse külön elismerés a borítólapok család-és barátcentrikusságát. A helyi alkotóközösségen kívül a könyv rokonszenvessé varázsolásához a veszprémi OOK Press Kft. nyomdai dolgozói ugyancsak hozzájárultak. Miként mostanában annyi mindent, idõutazásunk finanszírozását is egyik elnyert pályázatnak köszönhetjük. Elég nagy, kétezer példányban jelent meg, hogy az utánunk jövõ nemzedék érdeklõdõi is meríthessenek belõle, illetõleg hozzá kapcsolódva törés nélkül fûzhessék tovább kedves városuk történetét. Márkus Zoltán

6 6 Balatonkenesei Hírlap február Interjú Gyurica Attilával A Gyurica családot Kenesén nagyon sokan ismerik. Köztiszteletben álló emberek õk, akik hosszú idõ óta sikeres vállalkozók. A család tagjai közül most Attilával beszélgetek. Kedves Attila bár sokan ismernek benneteket, mutasd be az újságolvasóknak családodat. Édesapám a balatonkenesei Egyetértés MGTSz-ben beosztott agronómusként, gépüzemelõként kezdte pályafutását. Idõközben õt választották a TSz elnökének egészen 1990-ig. Jelenleg nyugdíjas, de tevékenyen közre mûködik a családi vállalkozásban, emellett aktívan részt vesz a város közéletében. Édesanyám a TSz-ben adminisztrátorként dolgozott, majd a KÖGÁZ helyi képviseletén szintén adminisztratív munkát végzett. A 90-es évek közepétõl vállalkozó lett, ekkor hozta létre a Gazdaboltot, amelyet 2009-ig haláláig mûködtetett. Ezután testvérem, Laci vette át a Gazdabolt vezetését. Feleségem is a családi vállalkozásban dolgozik. Egy gyermekünk van: Attila, aki 12 éves. A papkeszi iskolába jár, mivel 6 éve ott lakunk. A tanulás mellett nagyon szeret gitározni. Mikor jutottál arra az elhatározásra, hogy autószerelõ leszel? Édesapám agronómusként sokszor magával vitt a TSz javítómûhelyébe és a földekre, a gépekhez, kombájnokhoz, traktorokhoz. Ekkoriban született meg bennem a gépek iránti vonzalom. Az általános iskola elvégzése után Veszprémben tanultam a Közlekedés Gépészeti Szakközép Iskolában (mai Jendrassik) itt sajátítottam el az autószerelõ, majd az autóvillamossági szerelõ szakmát. Az elsõ munkahelyem a veszprémi PRC Autószerviznél volt. Az autóvillamossági szerelõi gyakorlatot Balatonalmádiban, Kiss Lászlónál szereztem meg. Mindkét területen mestervizsgát tettem, majd immár vállalkozóként - a család garázsában kezdtem el dolgozni. Családod miképp támogatott abban, hogy megnyithassad autószerelõ mûhelyedet? Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nem kellett a nulláról kezdeni a mûhely létrehozását, mivel szüleim birtokán erre lehetõség nyílt. Idõvel kevésnek bizonyult a hely és ban új, nagyobb mûhely építésébe fogtam. Büszke is vagyok rá, hogy ezt saját erõbõl meg tudtam oldani. Persze segítségemre sietett szûkebb- tágabb családom is, a kõmûves- és egyéb fizikai munkák elvégzésével. Ma már korszerû körülmények között tudok dolgozni. Jelenleg egy tanulót foglalkoztatok. A szolgáltatásaidat igénybe vevõk köre jellemzõen keneseiek, vagy környékbeliek? Õsztõl tavaszig jellemzõen a helyiek és a környékbeli települések lakói veszik igénybe a szolgáltatást, nyáron viszont az ügyfelek 80 %-a nyaraló vendég. Vendégkörödbõl milyen arányban vannak visszatérõ, illetve ideiglenes igénybevevõk? Szerencsére elmondhatom, hogy folyamatosan van munkám. A vendégkör egy része visszatérõ, de rendszeresen jönnek újak is. Tudva levõ, hogy feleséged is a családi vállalkozásban dolgozik. Mi adta az alapötletet és mikor nyílt meg a virágbolt? Szerencsésen alakultak a dolgok, mert öcsém a Gazdabolt tevékenységét mindenképp bõvíteni szerette volna. Közben feleségemnek, Andinak megszûnt a munkaviszonya, aki alkalmazottként, virágkötõként dolgozott egy virágboltban. Így adódott a lehetõség, hogy öcsém vállalkozásának keretein belül kialakítottunk egy virágboltot, amelyet feleségem üzemeltet immár harmadik éve. Örülünk annak, hogy ez a vállalkozás is egyre több ügyfelet vonz, amely Andi munkáját dicséri. Mennyi elfoglaltságot jelent számodra a napi munkavégzés és ezt a családod hogyan tolerálja? Mivel együtt járunk munkába és haza, és a munkaidõnk is egybe esik (8 17 óráig tart), ezért mindketten tudunk alkalmazkodni egymáshoz. Nagy segítséget jelent, hogy feleségem édesanyja, míg haza nem érünk, meleg ebéddel fogadja az iskolából hazaérõ kisfiunkat, és vigyáz rá mindaddig, míg meg nem érkezünk. Tudtok- e idõt szakítani a munka mellett a családi programokra és egyéb idõtöltésre Jobbára a szombat délután és a vasárnap ad erre lehetõséget. Néha elõfordul, hogy hétvégén is dolgoznunk kell. Ami biztos, hogy nyaranta 1 hét szabadságot engedélyezünk magunknak, amikor elutazunk, családi programot csinálunk, nyaralunk. Névnapok, születésnapok megünneplésére természetesen mindig szánunk idõt. Tudtok-e kapcsolódási pontokat találni a kortársaitokkal? Sajnos nemigen. Nem amiatt, hogy nem lenne igényünk ré, de az idõhiány korlátokat szab számunkra. Korábban, míg nem voltunk házasok, könnyebben tudtunk kimozdulni és szórakozási lehetõséget találni. Gyermekünk nevelése és a napi munkavégzés jelentõsen behatárolják a lehetõségeinket. Milyen célok, tervek, vágyak, elképzelések foglalkoztatnak? Azt szeretném, hogy megmaradjon és bõvüljön a ügyfélkör, a mindegyikük elégedetten távozzon. Természetesen jó lenne, ha több idõt tölthetnénk együtt a családdal, nagyobb lehetõség nyílna utazgatásra, kirándulásra. Milyen gondolataid vannak településünk jövõjét illetõen? Szeretném, ha korszerûsödne az úthálózat, s meg tudnánk tartani a nyaraló vendégeket, el tudnánk érni, hogy a jelenlegi úthálózati problémák miatt ne menjenek tovább más települések felé. Szeretném, ha megoldódna a Nevelõ Otthon jövõbeni sorsa, hasznosítása. Jó lenne, ha a fiataloknak nagyobb lehetõsége nyílna a kulturált körülmények közötti szórakozásra, hasznos idõtöltésre, mint ahogyan régen a Kultúrházban. Sok évvel ezelõtt jól mûködött az ifjúsági klub. Örülnék neki, ha megfelelõ vezetõvel újra mûködhetne ilyen klub. Köszönöm az interjút. Sok sikert kívánok a te és családod további vállalkozói tevékenységéhez. Egy kérdés maradt, kinek dobod a labdát? Till Dóra és Till Antónia vállalkozókra gondoltam. Sörédi Györgyné

7 2014. február Balatonkenesei Hírlap 7 Balatonkenese él és élni akar 3. Tisztelettel értesítjük Balatonkenese és Akarattya városrész lakosságát, hogy a LET (Leválást Elõkészítõ Testület) megállapodás tervezetét többszöri egyeztetés után a Megyei Kormányhivatal elfogadásra ajánlotta, azt a LET elnökének- Kocsis Jenõnek- további ügyintézésre átadta. A város önkormányzati képviselõ- testülete kisebb módosításokkal azt elfogadta február 12-én az 53/2014. (II.12.) számú határozatával. A Megállapodás tárgya és tartalma címszó alatt többek között a LET feladata vagyonmegosztási és területi kérdésekben való javaslatok elõkészítése, döntési alternatívák kidolgozása Balatonakarattya településrész leválásához. Ezzel megerõsítette a balatonkenesei népi kezdeményezés akaratát és módját, elismerte Kenese város lakosságának beleszólási jogát vagyonának és területének megosztásában. A Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletnek ezt a döntését tisztelettel megköszönjük, megerõsít bennünket abban, hogy az eddigi törvényes utat járva lehet eredményt elérni. Továbbra sem fogjuk az önkormányzati testületi üléseket bekiabálásokkal, hangos nemtetszésünkkel megzavarni, de ott leszünk, és ott vagyunk, az elhangzottakról és testületi határozatokról megfelelõ formában továbbra is véleményt mondunk és formálunk. Erre kötelez bennünket az önkormányzattal kötött Megállapodás is, melyet civil szervezetekkel, azok véleményezésével a Balatonkeneséért Baráti Kör rendezvényein kívánjuk nyilvánosan megvitatni. Nagyon fontosnak tartjuk, az eddig felmerült kérdések tisztázását, erre lehetõséget adnak a BART (Balatonakarattyai Részönkormányzat) és a LET egyeztetõ tárgyalásai. A vagyonmegosztás és a területi határok rendezése kulcsfontosságú mindkét település részére. Kenese részére súlyos vagyoni és területveszteségekkel járhat, Akarattya elõtt pedig az önálló fejlõdés lehetõségét nyitja meg. Az elõzetes adatok alapján Balatonkenese költségvetésébõl a leválás után 180 M Ft árbevétel fog hiányozni, ami súlyos gondokat okozhat az intézmények fenntartásában, és létszámgazdálkodásában. Annál is inkább így lehet, mivel a korábbi idõszakban egy megyei döntés alapján, a Piroska Kempinget üzemeltetõ tulajdonos bezárta azt, ami Kenesének abban az idõben 18 M Ft-os árbevétel kiesést okozott. A kiesést Kenese vagyonértékesítéssel pótolta. A leválás után Kenese városnak már ilyen tartalékban tartott, értékesíthetõ ingatlanjai nem lesznek. Kénytelen lesz majd a mûködése fenntartásához adót emelni? Korábban is felmerült, most még élesebben: a fejlõdés csak a terület szétszabdalásával, városból községgé való nyilvánítással, esetleg megyeváltással érhetõ el? Nincs közös nevezõ? Vagy más megoldás, lehetõség? Többször hallható volt korábban olyan vélemény, hogy az elmúlt és a jelenlegi testület csak a saját maga belsõ dolgaival van elfoglalva és maximum csak a kenesei terület fejlesztésével volt hajlandó foglalkozni. Különbséget tettek és tesznek a két település között. Még olyan vélemény is elhangzott, hogy az elmúlt téli idõszakokban a kenesei részen szuperjármûvekkel takarították el a havat, Akarattyára pedig csak tolólapos traktor került. Elfelejtve ezzel a képtelen állítással azt, hogy az akarattyai településrész terepviszonyai miatt sok esetben csak ez volt alkalmazható. Az is elõfordult, hogy az elszakadást szorgalmazók minden egyes valós és valótlan, véletlenszerûen kialakult gondot nemegyszer meggondolatlanul tálalták a lakosság felé. (Ilyen volt a szemétgyûjtés és a nyesedék elszállítás.) A Baráti Körben korábban többször elhangzottakat ismét felvetjük - most már megbeszélési ajánlatként is -, legyen lehetõsége megismerni a LET-nek, azon keresztül Kenese lakosságának azokat a várható akarattyai valós fejlesztéseket, projekteket, támogatást finanszírozó befektetõket, akikre a majdani önálló Akarattya község számít. Hiszen azok korábbi megjelentetésével az akarattyai lakosságot a szétválás elõnyeire buzdították. Kenese város a LET-en keresztül partner akar lenni ezekben a kérdésekben. Senki nem várhatja el azonban, hogy az egyeztetõ tárgyalások végeztével jelentõs vagyoni és területveszteséget szenvedjen el, ezzel veszélyeztetve a további gazdálkodását. Ezt már csak azért sem teheti meg, mert szembe menne a korábbi önkormányzati testületi határozatokkal, melyeket többször meghoztak és megerõsítettek, elfogadtak, és azóta sem vonták vissza, azok élnek. Ezekben egyértelmûen kimondta a Képviselõ - testület: A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet. Ebben nem volt és nem is lett azóta sem megegyezés. A jól elõkészített, rekoridõ alatt kiírt, augusztus 5-én megtartott érvényes népszavazáson ezek a kérdések nem szerepelhettek. A népszavazást lezáró augusztus 16-i ülés rögzítette: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete megállapítja, hogy a Balatonakarattya településrész leválásával kapcsolatosan augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás érvényes és eredményes volt. Mostanában a kenesei emberek szóbeszédek, találgatások alapján úgy érzik, de nem tudják pontosan, igaz-e amit hallottak, hogy egy érvényben lévõ magasabb jogszabály helyre tette a területelválás határvonalát, azt az abban résztvevõ szavazókörzetek határvonalában jelölte meg. Ha ez így van, akkor ki, mikor ad megbízható felvilágosítást a lakosságnak, kinek az érdekét szolgálja a hallgatás? A lakosság errõl nincs tájékoztatva és találgatásokba bocsátkozik. Mi most azt tudjuk biztosan, lehetõséget biztosít a törvény a vagyon- és területmegosztásra. Kérdés azonban, hogy a LET: vagyonmegosztási és területi kérdésekben való javaslatok elõkészítésé - ben a határvonalak kijelölése és rendezése is benne van-e? Vagy az végeleges? Ki fog és mikor ebben állást foglalni? A határvonal megszabja a külterületek arányának elosztását, a tényleges vagyon elosztását, valamint nem utolsósorban a fejlõdés lehetõségét, a várható árbevétel nagyságát és összetételét. A LET élni kíván minden olyan lehetõséggel, amely az igazságos megállapodást szolgálja. Ezért merjük remélni, hogy javaslatunk meghallgatásra talál. A kenesei településrésznek rengeteg olyan területe van, amely turisztikailag kiaknázatlan. Szeretnénk ismeretséget kötni azokkal a vállalkozókkal, befektetõi körrel, csoportokkal, akikre Akarattya számít és hajlandó ilyen megbeszélésekre. Kenese jövõje a turisztikában van, mi is várjuk a befektetõket. A kérdés megtárgyalása azért is fontos, - mert a kenesei emberek úgy tudják, vagy rosszul vannak tájékoztatva?-, hogy a meghirdetett, tervezett fejlesztések zöme várhatóan a Kenesérõl elkerülõ területrészbõl valósulna meg, amibõl már Kenese nem részesedne, nem profitálna sem most, sem a késõbbiekben. Sem építkezéssel, sem értékesítéssel. Ezek képezik többek között a leendõ út- vasút- és strandfejlesztések, meleg fürdõ létesítésének a területeit. A felsorolt kérdések és megfelelõ válaszadások ezekre mind- mind életbe vágó, jövõt formáló feladatok, melyek rosszul kezelve elfertõzõdhetnek, találgatásokra adnak okot, jól kezelve mindkét település részére megnyugvást, gyarapodást hozhatnak. Gyurica István, a Balatonkeneséért Baráti Kör alapító tagja

8 8 Balatonkenesei Hírlap február Az öreg tó üzenete Szemerkélõ esõben sétáltam le a Balaton partjára. Az égbolton vadul száguldó fekete felhõk közül néhol kíváncsian kandikált ki a Hold. Mint pajkos gyermekek, játszadoztak fényével a víz hullámai. Sokszor láttam már hasonló képét a Balatonnak, de ma ez valahogy másként hatott rám. Az esõ cseppjei kitartóan kopogtak a partot szegélyzõ köveken. Mégis valami furcsa érzés visszatartott attól, hogy induljak hazafelé. Hallgattam a víz csacsogó moraját, és élveztem az elém táruló látványt. Valami csodálatos jó érzés járt át. A szél lágyan simogatta arcomat, februárban ez elég szokatlan mosolyodtam el. Lassan úgy éreztem, mintha hullámok hangjai szavakat, sõt mondatokat suttognának felém. Szinte dermedten álltam, az öreg tó hozzám szólt szeretettel és bölcsen: tudom, miért sajog a lelked súgta felém. Én oly sok mindent láttam már. Sokszor zúgtak már át felettem a történelem viharai, s mosták vizemben arcukat boldog és boldogtalan emberek. Volt köztük igaz, de akadtak igaztalanok is. Jusson eszedbe, mire tanítottak õseid! Ha valakihez szólsz, nézz a szemébe! Ha elkapja Rólad tekintetét, Õ igaztalan. Nem méltó a Te bizalmadra, tenyere nyirkos tapintású, önzõ ember. Hirtelen csend lett. Eltûntek a felhõk, megszûnt a szél, és a Hold fényei boldogan merültek alá az öreg tó vizében. Én még sokáig döbbenten álltam, majd lassan elindultam hazafelé. Az öreg tó utolsó üzenetét egy elkószált szellõ suttogta felém: Sose feledd! Szeresd és tiszteld embertársaid, az IGAZA- KAT!!! id. Mészöly Sándor FELHÍVÁS Tisztelt Kenesei Polgárok! Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz magam és a Balatonkeneséért Baráti Kör nevében, hogy a lehetõségeinkhez képest minél nagyobb létszámmal vegyünk részt a március 15-i nemzeti ünnepünk megemlékezésén. Jelenlétünkkel bizonyítsuk, mit jelent számunkra az a nap, amikor õseink vérüket adták Hazánkért, s a magyar nép szabadságáért! Emlékük megõrzésével bizonyítsuk be, hogy méltók vagyunk arra az örökségre, mit õk bíztak ránk. Lehetõségeinkhez képest vegyünk részt a hagyományos Kossuth ebéden is. Mutassunk példát gyermekeinknek, unokáinknak arról, hogy a magyar nép, ezen belül Kenese város lakosai hûek Hazájukhoz, s ha kell, vérükkel is megvédik. Legyünk büszkék magyarságunkra, õseinkre, a történelmünkre, legyünk igazi hazafiak! Õszinte Tisztelettel: id. Mészöly Sándor Balatonkeneséért Baráti Kör elnöke Február 24.: (Jégtörõ) Mátyás napja - Amit Zsuzsanna esetleg meghagyott a télbõl, azt Mátyás elviszi. Mátyás megtöri a jeget. Azt is mondják, ha nem talál jeget, akkor csinál. - A halászok számára nagy nap ez, mert elkezdõdik a csukák ívása. - Mátyás osztja a sípokat a madaraknak,hogy kedvükre fújhassák nótáikat. Idõjósló nap.: Ha jeget talál pusztít,ha nem talál épít. Vetõ nap: A férfiak búzát, árpát, zabot, az asszonyok mákot, sárgarépát és borsót. Március 4.: Kázmér napja - Kiengedik a méheket a kaptárból. Március 12.: Gergely napja - I. ( Nagy Szent ) Gergely kimagaslik a pápák sorából. A gregorián zene elnevezés neki állít emléket. Régente Gergely napon az ifjak és a gyermekek katonást játszottak, a várost, falut körüllovagolták. Szent Gergely vitézei verselve, énekelve új diáktársakat toboroztak az iskolákba. Ezt a szokást nevezték Gergely-járásnak. A szokás gyökerei egészen Róma márciusi hadi ünnepéig nyúlnak vissza. A Gergely-járás egyúttal tavaszünnep. Gergely megrázza szakállát, azaz az õ napján még eshet ugyan hó, de utána bízvást palántázhat, vethet a parasztember. CSÍZIÓ Február 20 - március 21. Böjtelõ hava - Böjtmás hava Idõjósló nap.: Gergely napi szél Szent György napig él. Gergely napja ha világos, az éve se lesz hiányos. - Ezen a napon ültetik kis cserépbe, faládákba a palántának való magot. Március 15.: Nemzeti ünnepünk Március 18,19,21.: Sándor, József, Benedek - Zsákban hozzák a meleget. Errõl a zsákról azt is tudni véli a göcselyi nép, hogy ebbõl ereszti ki Benedek a szárnyas rovarokat. Szerintük Sándor, József a szegény nép ellenségei, mert a böjti szelek szétkócolják a zsúpfedeles háztetõket. Benedekkel elnézõbbnek, mert véle - naptárilag legalábbis - valóban megjõ a tavasz. - Most ültetik a fokhagymát, krumplit, kaprot. - Ekkor térnek vissza a gólyák. Március 21.: A csillagászati tavasz kezdete - Ezen a napon a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész földgolyón egyenlõ. Innen a neve napéjegyenlõség. Forrásmunka.: Napról napra, kiadja a Pedellus Bt. Debrecen Pulai Istvánné

9 2014. február Balatonkenesei Hírlap 9 Tiszteletteljes, méltányos és kegyeletes Rendkívül impozáns ez az Alsóörs halottainak és temetõjének emléket állító könyv. Tiszteletteljes, méltányos és kegyeletes. A Hebling Zsolt polgármester vezette önkormányzat kiadványáról bízvást elmondható, hogy külcsín és belbecs egybevágó, egymást kiegészítõ és erõsítõ fogalmak. Kovács Endre érzékeny kamerájához és Somorjai Horváth Piroska lényegre szorítkozó, de a képzelet számára sok irányban utat nyitó leíráshoz nyomdai és kötési munkát végzett a gyulai Dürer Kft. A borító és a belsõ lapok tapintási érzete kihûlõ kezek elengedésére emlékeztet. A közel száz oldalas kiadvány némely lapján élményrontóan hatna az oldalszám. Az alkotók 27 korábban megjelent írásból és 20 dokumentumból merítettek. A település külön érdeme, hogy ezek közül 6, illetõleg 12 kimondottan alsóörsi. Kiemeljük Dr. Jablonkay Géza Alsóörsi krónika és Lichtnecker Andrásnak a község történetérõl írott könyvét. Azt meg már megszoktuk és el is várjuk, hogy Albrecht Sándor cikkeibõl történõ idézés nélkül nem jelenhet meg helyi honismereti mû. Nemcsak fejfák, sírkövek és sírhalmok, hanem feledésbõl, enyészetbõl mentett nevek, emberek és rájuk történõ fájdalmas emlékezések szerepelnek itt. Egy jegyzék 830 sírt tart nyilván, 194 a 19., 260 a 20. sz-ból való. 76 esetben ismeretlen a dátum, 293 sír pedig az idõ vasfoga miatt azonosíthatatlan. Évtizedekkel, még inkább évszázadokkal korábban sokan csak egy-két napig, hónapig évig éltek. Régebbi megítélésekkel szemben nem maradtak ki az öngyilkosok sem.. Némelyek ellenében itt végtisztesség adatik a zsidóknak, más nemzetiségeknek is. Bizonyos halálnemekrõl, mint pl. hektika, sínylõdés, elszáradás, hideglelés, himlõ talán már nem is tudható a lényeg. Említésük nélkül azonban nem lenne teljes a könyv. Históriai tár is ez a kötet. Nemcsak azáltal, hogy tartalmazza: az elsõ világháború 15 milliós áldozatából 19, a második világégés 57 millió halottjából 14 az alsóörsi. Fehér Lajost a Don-kanyar, szegény Mórocza Ferencet pedig, aki az összes országvezetõnél világosabban látta a harcok értelmetlenségét, sõt nemzeti kárát, sajnos nyilaskeresztes keretlegények gyilkolták meg. Dr. Iklódy-Szakó Jánostól Dr. Woynárovich Elekig külön fejezet õrzi azok emlékét, akik az átlagnál nagyobb értelmi vagy anyagi többlettel járultak hozzá a helység fejlõdéséhez. Nem maradtak ki a gyûjteménybõl a sajátosan Balaton-menti áldozatok, az 1828 karácsonyán 18, 1883-ban 6, majd 1893-ban 3, vízbe veszett helyi halász tragédiája. Az országúti balesetek idézésével napjainkig jutottak az emlékkönyv alkotói, akiknek ezúton is köszönetet mondanak Alsóörs hálás lakói. Márkus Zoltán Életünk az akarattyai óvodában 2013 szeptember és 2014 február között Amint óvodánk szeptemberben kitárja kapuját újra élettel telik meg. S már az elsõ naptól kezdve beindul az a mókuskerék, amibõl a karácsonyi ünnepek kivételével nincs kiszállás június 30-ig. A ránk bízott gyermekek életét - rugalmas idõkeretekkel megtervezett napi - és heti rend segítségével - próbáljuk minél élvezetesebbé tenni, miközben észrevétlenül ismereteket, közvetlen tapasztalatokat, tudást szereznek, azaz kompentensé válnak életkoruknak megfelelõen a különféle nevelési területeken. Több oldalon át tudnám írni mi minden zajlott nálunk szeptembertõl februárig óvodánkban, helyette azonban álljon itt a két eltelt évszak programjainak sora a teljesség igénye nélkül, valamint néhány fénykép ami mindezt megörökítette. Õszi programjaink voltak: diószedés Mispál Dórikáéknál, szõlõszüret a Szûcs család segítségével, almaszüret egy kedves nyaralótulajdonos kertjében, kukoricatörés Balatonfõkajáron Hamar - Kovács Bence szülei segítségével. Takarítási világnap, Mihály napi vásár, Garázsvásár, Állatok világnapja, Nemzetközi Madármegfigyelõ Nap Várpalotán az MME szervezésében, Õsz kincsei kiállítás megrendezése óvodánkban a szülõk segítségével, Kippkopp születésnapja, az õszi Balaton meglátogatása. November végén már karácsonyi vásárt is tartottunk még advent elõtt. Nagy öröm volt számunkra, mikor megtudtuk, hogy beadott pályázatunkkal másodszor is elnyertük a Zöld óvoda címet. Téli programjaink voltak: az elsõ adventi gyertyagyújtáskor hagyományos szereplésünk az Állomás téren, Mikulás várás, Luca napi kotyolás : elõadás a szülõknek, karácsonyi mûsor adása az akarattyai Nyugdíjas klub meghívására az Iskola utcában, Karácsony óvódánkban. Vízkeresztkor fenyõbontás, adventi díszítés leszedése, Elõrehozott természet: Zöld asztal állítása: különféle magvak csíráztatása, cseresznye - som - mogyoró - mandula ágak - vadgesztenye ágak - aranyvesszõ rügyeztetése - hagyma, burgonya hajtatása, Gyertyaszentelõ - medvés nap, Farsang az oviban. Az idei télen sajnos nem esett elegendõ hó, ezért a szülõknek és gyerekeinknek azt a feladatot adtuk, hogy készítsenek hóembert amibõl csak tudnak. Szinte az egész csoport apraja nagyja megmozdult és egy csodálatos hóember kiállítást tudtunk elkészíteni a Zöld fal elé. (Folytatás a 10. oldalon)

10 10 Balatonkenesei Hírlap február (Folytatás a 9. oldalról) MEGHÍVÓ Az egészséges életmódot követõ vagy az iránt érdeklõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgel - minden hónapban - klubesteket tartunk a Kultúra Házában. Balatonkenesén Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket - Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. Az ötödik klubestünk idõpontja: március 26. szerda 18 óra Tervezett program: - Táplálkozás egészségesen-reklámok? Hogyan kezeljük 7 testünk, hogy ne betegedjünk meg! Mit tegyünk, hogy energikusak legyünk! - Szellemvilág létezik? Filmvetítés Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel - Kovács András tanítványaival - városunk immár állandó lakosaival -, a klub házigazdáival. Információ: A tél utolsó hónapjában már elkezdtük a ballagási tarisznyák szövését, valamint a kiszemelt nyári erdei óvoda helyszínérõl információk gyûjtését, illetve a táborozás valószínû dátumának lefoglalását. Tervezzük és szervezzük azt az ünnepség sorozatot amellyel az idén 60 éves óvodánkat köszöntjük majd. A nevelési évünk elsõ fele bizony nagyon gyorsan eltelt. A programjaink lebonyolításáért és az igazán családias vendéglátásokért köszönetet mondok kollégáim nevében is minden kedves szülõnknek, valamint az akarattyai Nyugdíjas klub vezetõjének és tagságának. E lapon keresztül is köszönjük a soksok almát amit egy kedves akarattyai lakostól kaptunk a napokban. Ugyancsak köszönjük Fürdõs Mihályéknak azt a fenyõt, amibõl madárkarácsonyfát állíthattunk tollas kis barátainknak, s a napraforgómagot mellyel bõségesen feltölthettük madáretetõinket. Most már a tavaszra készülünk. Ez az évszak szintén bõvelkedik majd programokban, ünnepekben, zöld jeles napokban. Már alig várjuk! Pulai Istvánné tagintézmény vezetõ, óvónõ, környezeti nevelõ Tájékoztatás a Balatonfûzfõi Kormányablakban intézhetõ ügyekrõl A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Balatonfûzfõi Kormányablak február 5. napjától minden hétköznapon 8-20 óra közötti nyitva tartással várja ügyfeleit az alábbi fõbb ügytípusokban 1 : Okmányirodai ügyek személyes okmányokkal kapcsolatos ügyek személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány útlevél vezetõi engedély Nemzeti Egységes Kártya egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek gépjármûvekkel kapcsolatos ügyek Egyéb ügyek ügyfélkapu létesítése állampolgársági ügyek ÉTDR ügyek családtámogatási ügyek egészségbiztosítási ügyek (utazási költségtérítés) nyugdíj ügyintézés tájékoztatás nyújtása papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat kiadása A Kormányablakban történõ fizetés okmányirodai ügyekben bankkártyával és készpénzzel, tulajdoni lap és térképmásolat igénylése esetén kizárólag készpénzzel lehetséges. A Balatonfûzfõi Kormányablak elnevezése és elérhetõségei: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY BALATONFÛZFÕI KIRENDELTSÉGE Címe: 8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1. Telefonszáma: 1818 (helyi tarifával hívható), 88/ Telefaxszáma: 88/ Honlap: Nyitvatartási idõ Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek dr. Tar Viktória hivatalvezetõ Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal 1 A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.

11 2014. február Balatonkenesei Hírlap 11 Tátorján Bölcsõde és Családi Napközi Évértékelés Tátorján Bölcsõde és Családi Napközi férõhelyeinek kihasználtsága Év Beíratott gyermekek száma Tátorján Bölcsõde Tátorján Bölcsõde 12 férõhely ellátotti átlaglétszám A Tátorján Bölcsõdét, Családi napközit és játszóházat fenntartó Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft ban mozgalmas évet zárt. A fenntartásunkban lévõ Papkeszi Mókuska Bölcsõde 2013.január 1-én bezárt. Nem csak az intézmény mûködése, a bezárása is anyagi terhet jelentett Kft- ben többségi tulajdonos Balatonkenese Város Önkormányzatának. A bezárással kapcsolatban felmerülõ Munka Törvénykönyve szerinti járandóságok ( ,-Ft összegû végkielégítés, ami 3 fõ dolgozó 2 havi végkielégítését és annak járulékait tartalmazza) fedezete a Kft évi költségvetésében nem szerepelt, nem volt elõre látható és tervezhetõ. A Magyar Államkincstár felé a Papkeszi bölcsõdében járó gyermekek után igénybe vett állami támogatásból Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, (2012-ben jelentõsen csökkent az ellátott gyermekek létszáma) aminek utolsó részlete 2013 decemberében visszafizetésre került. A NAV felé fizetendõ 2012 során keletkezett járulékfizetési elmaradások részletfizetési kötelezettségének 2013 augusztusában határidõre eleget tettünk, így nincs köztartozásunk, ami az állami normatíva utalás feltétele. Számláinkat határidõben ki tudjuk egyenlíteni án az addigi ügyvezetõ Hollósiné Kovács Ildikó megbízása közös megegyezéssel megszûnt, ettõl az idõponttól kaptam megbízást a Kft. vezetésére. Az alkalmazotti létszám egy fõvel tovább csökkent, a kihelyezett játszóházak koordinátora munkakör 2012 szeptemberétõl betöltetlen. A meglévõ dolgozók feladatait, munkakörét úgy módosítottam, csoportosítottam át, hogy munkaerõ felvétele nélkül az összes szolgáltatás továbbra is jó színvonalon megmaradjon. A szükséges források önkormányzati támogatásból, bérmegtakarításokból, nyári strandi szolgáltatásokból, játszóházi bevételekbõl, a családi napközis szolgáltatás intézményi térítési díjának (20-50%) emelésébõl kerültek kiegyenlítésre. A Kft. pénzügyi helyzete stabilizálódott. Az államkincstártól igényelt ellátott gyermekek után járó támogatás 2013-ban a tervezetnek megfelelõen alakult, viszszafizetési kötelezettség nem keletkezett a családi napköziben járó gyermekek után az elszámolást követõen plusz összegre vagyunk jogosultak. Bölcsõdénkben 2013 szeptemberében egy balatonvilágosi gyermek óvodába ment, egy fõ Balatonfõkajári gyermek ellátása lakóhelyén megoldódott, az év többi részében minden gyermek helybéli. Az év során a képviselõ testület több ízben tárgyalta a Tátorján Kft. helyzetét. A bölcsõde és családi napközi bezárása nem, de a mûködtetés mikéntjére különbözõ ötletek, elképzelések merültek fel, pl. kft. helyett önkormányzati intézmény, óvoda tagintézménye, magán stb. Az intézményünkben járó gyermekeknek, szülõknek (támogatásukat, kiállásukat köszönöm), az itt dolgozóknak nem a fenntartó neve a fontos, hanem az elfogadott, általuk ismert jó színvonalon mûködõ bölcsõde és családi napközi mûködésének, jövõjének biztosítása. Tátorján Játékvár Játszóháza Szülõvel történõ közös játékot, gyermek felügyelet, és az itt igényelhetõ házi gyermekfelügyelet egész évben biztosítottuk a hozzánk betérõknek. Szívesen láttuk, látjuk, a nyaralók és térségünkben élõ gyermekeket, családokat is. A gyermektársaságot keresõ családok elégedetten, jó élményekkel köszönnek el tõlünk. Örömmel mondhatjuk, hogy intézményünk szolgáltatásai egyre népszerûbbek. A Tipegõ Klub összejöveteleinek helyet adunk. A Balatonkenesén lakó kisgyermekeknek egész évben kedvezményes áron biztosítjuk a szolgáltatásokat, a helyi önkormányzat támogatásával. Ez jó lehetõség a gyermek közösséghez szoktatásához, immun rendszerének erõsítéséhez, a bölcsõdés, napközis napirend, az itt folyó munka megismeréséhez. Tapasztalataink szerint az ide járók nyugodt szívvel bízták ránk a késõbbiekben gyermeküket. Nyitvatartási idõben bejelentkezés nélkül szívesen várunk minden érdeklõdõt ben a Tátorján Játékvár mûködése reményeink szerint új lendületet vesz. Telephelyünk (Papkeszi Mókuska Bölcsõde) megszûnésével, a pénzügyi helyzetünk stabilitásával, a kisgyermekes családokat pozitívan érintõ jogszabályok változásával (gyed extra), bátran lehet tervezni a jövõt. Az elmúlt néhány hónapban érezhetõen megnõtt az érdeklõdés a helyi és környékbeli kisgyermekes családok részérõl. Természetesen elsõsorban a helyi igényeket szeretnénk kielégíteni. Amennyiben gyermeke elhelyezését intézményünkben szeretné megoldani, kérjük, minél elõbb jelezze, hogy férõhely üresedés esetén a helyi kedvezménnyel élni tudjon. Elõjegyzésbe vétel, jelentkezés egész évben folyamatosan lehetséges, a gondozásnevelés bölcsõdénkben ingyenes, étkezési térítési díj 430Ft/nap/négy alkalom, amibõl jogosultság esetén kedvezmény adható. A családi napközisek csoportja sok-sok játékkal, alkotó foglalkozás lehetõségével várja a hozzánk látogatókat. Napközinkben a maximális létszám 7 gyermek. Fejlesztõ játékokkal, sok-sok mondókával, mesével, a természet, közvetlen környezetünk megismerésének lehetõségével tesszük érdekessé napjaikat, mindez a helyi gyermekeknek Ft havi térítési díjért. A kedvezõ jelek, önkormányzat támogatása, szülõk pozitív hozzáállása, intézményünkben szívesen jövõ gyermekek, optimizmusra adnak okot a jövõre vonatkozóan. Novák Éva Beíratott gyermekek száma Családi Napközi Családi Napközi 7 férõhely ellátotti átlaglétszám Lakhely Tátorján Bölcsõde Családi Napközi Balatonkenese- Balatonakarattya 14 fõ 8 fõ Balatonalmádi, Balatonvilágos, Balatonfõkajár, Felsõörs, Balatonfûzfõ 2 fõ 5 fõ Játéktári szolgáltatást igénybe vevõ gyermekek száma fõ 8,80 fõ 13 fõ 5, 40 fõ 224 fõ Gyermekek lakhely szerinti megoszlása

12 12 Balatonkenesei Hírlap február Akarattyai kézimunka szakkör Január 27-én kezdetét vette az akarattyai asszonyok kézimunka szakköre a Közösségi Házban. A szakkör vezetõje Kalcsó Zoltánné Aranka, aki elmesélte: nagyon régóta kézimunkázik. Több mint 30 éve szerelmese ennek a hobbinak. A legtöbbet édesanyjától tanulta, mostanság pedig az újságok segítségével frissíti fel a technikákat és képzi tovább magát. A kézimunka technikái közül a legtöbbjét ismeri, és foglalkozik is velük. A legszívesebben horgolással, kötéssel és goblein képek készítésével foglalatoskodik. Nagyon sok elképzelése van már így a szakkör elején, hogy a szakkörre járó asszonyoknak milyen technikákat fog megtanítani. Mivel egyik legkedvesebb kézimunka forma számára a horgolás, ezért mindenképpen szeretné az õ módszereit és mintáit a többieknek megmutatni. A goblein képek készítése is a listáján van, amivel a szakkörön belül foglalkozni szeretne. Egy új, nem mindenki számára ismert formát is szeretne megtanítani az akarattyai asszonyoknak, ami a höveji hímzés. A höveji hímzés a Nagyszombat vidéki hímzéscsoport egyik ága, fehér batisztkendõ díszítése fehér varrással. Igen gondosan kivitelezett, aprólékos munka, ritkás alapon könynyû pamutszállal varrva. A szakkörvezetõ, Aranka szeretné minél több asszonynak ezt a különleges technikát megtanítani. Nagy szeretettel várunk minden kedves, kézimunka iránt érdeklõdõt minden héten szerdán 14 órától a balatonakarattyai Közösségi Házba! Monostory Margit Kommunikáció felsõfokon Nekünk embereknek hihetetlenül gazdag jelrendszerünk van, melynek segítségével képesek vagyunk még legbensõbb lelki világunkat is feltárni más személyek elõtt. Ugyanakkor ez a lehetõségünk többnyire rejtve marad, mert közösségi életünk során megelégszünk a legfelületesebb sémák, és a stereotip sablonok használatával még a családi és baráti érintkezések során is. Pedig minden ember azon sóvárog, hogy rátaláljon az õt megértõ, elfogadó és befogadó személyekre, hogy azok jelenlétében nyugodtan feltárhassa igazi valóját; és ugyanakkor egészséges és õszinte kíváncsiság van bennünk mások alapos megismerésére és megértésére. Ezért aztán a felületes kommunikáció mellett minden ember lelkében létezik egy titokzatos, önközlésre vágyó világ, amely vagy csak egy biztonságos, intim szférában mûködik, mint amilyen egy nagyon szerencsés jegyesi, házastársi vagy baráti kapcsolat, vagy elfojtottan rejtve marad. Sajnos az ilyen ember sorsa többnyire a magányos monfondírozás, amely tébolyítóan nyomasztó, és kilátástalanul önsanyargató dolog lehet. Mindkét lehetõségrõl azt mondhatjuk, hogy emberi világunk horizontális síkjához tartoznak. Nekünk embereknek azonban van egy vertikális irányulásunk is, amit transzcendens, vagy természetfeletti kapcsolatnak nevezünk, és amelyre lelke legmélyén minden ember vágyódik. Ezt a fajta kommunikációt imának nevezzük. - Mondhatná erre valaki, hogy de hiszen sok ember nem vallásos. Nekik eszük ágában sincs imádkozni! Mondhatná, csakhogy ez nem igaz. Egyrészt azért állítjuk ezt ilyen határozottan, mert magukat vallástalannak valló emberek négyszemközt sora kijelentették elõttünk, hogy bizony õk is néha szoktak imádkozni, másrészt pedig bizonyos, hogy a kultikus értelemben vett imádkozás mellett létezik egy egzisztenciális, természetfölöttire irányuló - lélektõl lélekig - ható kommunikáció is. Az alábbiakban felvázolunk néhány szempontot, amely rásegíthet bennünket a legszemélyesebb és legintimebb kapcsolatkeresésünk megértésére. Vegyünk szemügyre néhány példát! Idõs házaspár ül egy kanapén. Körülöttük felnõtt gyermekeik. Beszélgetnek örömeikrõl, gondjaikról emlékeikrõl. Unokáik a szoba sarkában játszanak, dédunokájuk a szõnyegen mászva mutatja be fejlõdésének legújabb tudományát. Édes csevegés, kellemes vasárnap délutáni zsibongás. Egyszer csak egy óvatlan pillanatban, amikor senki sem figyel oda, a papa ráteszi kezét a mama kezére; csak úgy finoman megérintve azt, majd szelíden találkozik a két szempár áldott sugara Csak ennyi: egy érintés, meg egy pillantás; és ebben minden benne van. Ötven-hatvan év munkája, öröme, küzdelme, hûsége, összecsiszolódó erõfeszítése és hálája. Hálája, de nemcsak egymásnak, hanem Annak is, akiben bíztak, és aki kiegészítette azt, ami belõlük hiányzott. Ezekben a gesztusokban nemcsak természetes, hanem természetfeletti irányulásuk is benne van: fohászuk, de nyugodtan mondhatjuk, hogy meditációjuk, vagyis imájuk is. Vegyünk egy másik példát! Hét éves kisgyermek ákombákom betûkkel levelet ír a Jézuskának Realisztikus és aranyos jelenet, de ugyanakkor valami csodálatos gyermeki hit ragyog föl benne. Kommunikál. Kérõ imává formálja gyermeki szíve vágyait. S végül nézzünk egy példát az élet sûrûjébõl! Családanya ül az asztal mellett. Elõtte egy halom számla, amit fel kell adnia a postán. A gyermek ellenõrzõjében a rossz jegyek mellett még beírás is éktelenkedik. A mama kórházban fekszik, a férje pedig mostanság túlságosan feszült a munkahelyi nehézségei miatt. Közben rápillant az órájára. - Mennem kell! mormolja magában. Felpattan az asztal mellõl, mert ha elkésik a munkahelyérõl, akkor abból is baj lehet. Felkapaszkodik a zsúfolt buszra. Most már csak húsz perc tömeges zötyögés, és kezdhetem a napi munkámat - gondolja. Tétlenségre kárhoztatva áll a tömegben, s közben csendesen felsóhajt a lelkében: Uram, Istenem segíts meg! - S ezzel a gesztussal átvált mindent egy másik dimenzióba. Tudja, hogy a feladatait továbbra is neki kell megoldania, de ettõl a pillanattól kezdve nincs egyedül! A fenti esetek bárkivel elõfordulhatnak, és elõ is fordulnak. A keresztények számára, ha valóban azok, és nemcsak anyakönyvezett keresztények, van egy még személyesebben megélhetõ kommunikációs kapcsolat. (Folytatás a 13. oldalon)

13 2014. február Balatonkenesei Hírlap 13 (Folytatás a 12. oldalról) Annyira intim és bensõséges, ami már önmagában is kizárja, hogy emberi találmány legyen; és ez az a beszélgetés, amit mi Miatyánknak nevezünk. Soha, egyetlen kultúrában sem merte az ember ilyen bizalmasan megszólítani az Istent, hogy Édesatya. Mintha értelmes kisgyermekként az ölében ülnénk, s úgy beszélgetnénk vele, mint akiknek mélységes közünk van hozzá, mert belõle vétettünk, mint hús az õ húsából, csont az õ csontjából, lélek az õ lelkébõl. A beszélgetés bizalmas jellegét és a tatalmát is tõle kaptuk (Jézus által), ami nemcsak a jól ismert mondatokra vonatkozik, hanem minden vele való kapcsolatra is, mert ez már valóban kommunikáció felsõfokon a választások éve. Már megkezdõdött a kampányidõszak, és ahogy közeledünk április 6-hoz, a média úgy lesz egyre hangosabb ezzel kapcsolatban. Szûkebb környezetünkben azonban legalább ekkora, ha nem nagyobb jelentõséggel bír a Balatonakarattya településrész leválása. Úgy hiszem, hogy az ezzel kapcsolatos történések is közérdeklõdésre tartanak számot február 12-én rendkívüli bizottsági és testületi ülésre került sor, melynek két napirendi pontja is érintett a leválás kapcsán. Az egyik a költségvetés elsõfordulós tárgyalása, a másik pedig a civil szervezetek és az Önkormányzat közötti megállapodás. A 2014-es költségvetési rendelettervezet nem lett elfogadva, mivel a felmerült kérdésekre a jegyzõ úr a következõ ülésre ígért válaszadást, emellett több módosító javaslat is elhangzott. Már most elmondható azonban az, hogy a bevételi-kiadási fõösszeg a 2013-as szinten vagy valamivel alatta lesz. Ez a kb. 1,3-1,4 milliárd Ft. a felhalmozási (fejlesztési, beruházási) kiadásokból és a mûködési kiadásokból adódik össze, melyek aránya megközelítõleg 50-50%. Mindezekre az állami támogatások, a saját bevételek és a már elnyert pályázati források biztosítanak fedezetet, tehát a város pénzügyileg biztos alapokon nyugszik. A költségvetési rendelet elfogadása után készíti el a hivatal az osztott költségvetést. Ez képet mutat majd arról, hogy milyen bevétel-kiadással kell számolnia a létrejövõ Balatonakarattya községnek, illetve láthatóvá válik, hogy a leválás hogyan befolyásolja Balatonkenese lehetõségeit. A civil szervezetekkel való megállapodás már a korábbi üléseken is téma volt. Elõször a Keneséért Baráti Kör kérését fogadtuk el, amely személy szerint Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta képviselõk delegálását kérte a civil szervezetek által késõbb megalakítandó bizottságba. Az ezt követõ ülésen a Leválást Elõkészítõ Testület (LET) mûködési rendje lett volna a téma, de a LET elnöke kérte a napirend levételét, mivel akkor még nem érkezett meg a Kormányhivatal állásfoglalása. (Elõzményként: 2014.január 10-én A Balatonkeneséért Baráti Kör, az Állatvédõ Egyesület, a Balatonkenese és Környéke Földtulajdonosi Közösség és a Tátorján Nyugdíjas Klub meghívására a sportcsarnokba 148- an jelentünk meg, ahol a kiosztott szavazólapon feltüntetett 11 jelölt közül 7-et lehetett kiválasztani. A LET megválasztott tagjai: Tisztelt újságolvasó! S amikor minderre reflektálok, akkor rádöbbenek, hogy amikor imádkozom, akkor egy szempillantás alatt a magasba ragadtatom. Nem a felhõk fölé, és nem is a sztratoszférába, hanem otthon járok, az Atyánál. (A haza a magasban van!) Tõle tekintek le földi önmagamra, családomra, munkámra, hazámra és minden engem körülvevõ valóságra. Onnan felülrõl nézve minden olyan tiszta, átlátható és egyszerû; az ösztönzés pedig egyszerre tapintatos és hatalmas, felszabadító és erõtõl duzzadó, türelmes és szelíd. Visszaérkezve már tudom, hogy merre induljak el, és hogy mit csináljak. - Szóval, ez az imádság. Dr. Balázs Pál Kocsis Jenõ, Puskás Róbert, Ambrus György, Vér Lászlóné, dr.tábori György, Keresztes János, Gajdos Béla. Késõbb Keresztes János lemondott, helyébe Balázsné Tóth Etelka lépett) A legutóbbi bizottsági-testületi ülésen ismét napirendre került a téma. A Kormányhivatal állásfoglalása is elkészült, de az nem került a Képviselõ-testület elé. Viszont a megállapodási tervezet változott, már más civil szervezetek és szervezõdések vannak megjelölve, és tartalmilag is eltér a tervezet az elõzõtõl. A megállapodás létrejöttét nehezítette a LET-nek az az elvárása, amely szerint a leválással kapcsolatos kiadások fedezetére elkülönített pénzkeret felhasználására õk tesznek javaslatot, a polgármester pedig aláír. Mivel a gazdálkodásért, a település vagyonáért a képviselõ-testület büntetõjogi és anyagi felelõsséggel tartozik (civil szervezet, szervezõdés pedig nem!), ezért nem elfogadható, hogy annak megkerülésével lenne költségvetési pénz elköltve. A megállapodás ennek figyelembevételével történt. A pénzfelhasználásra a LET javaslatot tesz, a képviselõtestület pedig dönt! Az Önkormányzat térítésmentesen helyiséget, tárgyi és technikai feltételeket biztosít a LET-nek. Információkkal, adatokkal látja el, hogy az általa kijelölt céljait, feladatait megvalósíthassa, illetve elláthassa. A cél: Balatonkenese lakosságának civil szervezeteken keresztül történõ részvételének biztosítása a leválást elõkészítõ folyamatokban, a lakossági kontroll erõsítése. A feladat: Balatonakarattya településrész leválásához szükséges döntések szakmai elõkészítése, vagyonmegosztási és területi kérdésekben való javaslatok elõkészítése, döntési alternatívák kidolgozása. Ehhez a munkához sok sikert kívánok! Ezzel segítségére lehetnek az októberben megválasztott képviselõ-testületnek, akiknek majd fél év áll rendelkezésükre, hogy egyességre jussanak a Balatonakarattyai döntéshozókkal a határvonal és vagyonmegosztási kérdésekben. Bízom benne, hogy munkájukhoz minden segítséget megkapnak, hisz politikamentes, nem valaki vagy valami ellen, hanem valami érdekében végzett tevékenységet ígérnek megalakulásuk óta! Miklós Péter Pénzügyi Bizottság elnöke

14 14 Balatonkenesei Hírlap február A leválás okáról, elindulásáról, kezdeményezõirõl és a képviselõk tevékenységérõl meglehetõsen sokféle vélemény alakult ki. Mindenrõl nem tudok pontos információval szolgálni, de a képviselõi határozatokkal, szavazatokkal kapcsolatban igen! Az ilyen jellegû információk nyilvánosak, bárki utánanézhet ezeknek, ám csokorba szedve, sõt idõrendbe állítva átláthatóbbá válik mindenki számára. Remélhetõleg ennek hatására majd nem terjednek tovább a rosszindulatú, tényeket semmibe vevõ, manipulatív híresztelések! A nagy terjedelemre való tekintettel most csak a leválás kimondásának napjáig összegyûjtött adatok: Balatonakarattya településrész polgárai aláírásgyûjtést követõen megkeresték Lengyel János és Vatics Erzsébet képviselõt, hogy képviselõ-testületi ülésre terjesszen elõ határozati javaslatot a településrészen lakossági fórum összehívására, a településrész leválása, új község alakítása tárgyában Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 64/2012. (II.23.) számú határozatával - 7 igen szavazattal napjára falugyûlést hívott össze Balatonakarattya településrész leválásának tárgyában A falugyûlés egyhangú szavazással úgy határozott, hogy elõkészítõ bizottságot kíván létrehozni annak érdekében, hogy Balatonakarattya önálló településként jöjjön létre. A falugyûlés egyenként megválasztotta a Bizottság tagjait A Leválás Elõkészítõ Bizottság (LEB) megalakult A képviselõ-testület a 108/2012(III.29) sz határozatában -5 igen/2 tartózkodik szavazattal-szakértõi vélemények elkészítésére 5 mill. Ft-ot biztosít, a számlák kifizetésérõl a testület dönt. ( Ebbõl az 5 millióból 3,87 millió lett felhasználva, ami tartalmazza a népszavazás lebonyolításának költségeit is. Ez a vagyonmegosztásnál figyelembe lesz véve) Balatonkenese Város jegyzõje kiadta a hivatalos adatokat digitális és papír alapon. Az ingatlanok Balatonakarattyán jegyzõi adatszolgáltatásban szerepel a Matacsalja utca (1. sorszám alatt) és a Tompa Mihály utca (253. sorszám alatt) A LEB jogi szakértõje megkereste Balatonkenese Város jegyzõjét az anomáliák feloldása érdekében, mivel A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló rendelete 3. -ának (2) bekezdése szemben áll a választási eljárásról szóló évi C. törvénnyel Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 170/2012. (IV. 26.) számú határozatával a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló rendeletének elõterjesztésben csatolt rendelettervezetét az elõterjesztésnek megfelelõ formában május 11-ig társadalmi egyeztetésre bocsátja Balatonkenese Város Önkormányzata módosította a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló rendeletét Balatonkenese Város jegyzõje kiadta a pontosított hivatalos adatokat A LEB, Szabó Zoltán fõépítész és Zatkalik Attila geodéta szakvéleményét elfogadva javaslatot tesz a határvonalra /2012. (V.25.) A LEB tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy a leválási dokumentációt elfogadják, és felkérik Vatics Erzsébet és Lengyel János képviselõket, hogy a dokumentációt terjesszék Balatonkenese Város képviselõ Hogy is történt.. testülete elé, és kezdeményezzék a népszavazás kiírását napjára Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a jogszabályoknak megfelelõen, a 236/2012. (V. 31.) számú határozatával (6/6 igen szavazattal) augusztus 5. napjára helyi népszavazást ír ki az alábbi kérdés tekintetében: Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese Várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal rendelkezõ új községként jöjjön létre, és mûködjön tovább? Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 320/2012. (VI. 28.) számú határozata (5 igen és 2 nem szavazattal): Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság anyagát megismerte, és a lakosság tájékoztatására alkalmasnak tartja. A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 352/2012. (VII. 19.) számú határozatával (5 igen és 2 tartózkodott) a Képviselõ-testülete a helyi népszavazás lebonyolításával összefüggésben a választási eljárásról szóló C. törvény alapján elkészített határidõket és határnapokat a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi Lakossági tájékoztatás, Kenesén Lakossági tájékoztatás Akarattyán Népszavazás. Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága 2/2012.(08.05) határozatában rögzítette, miszerint a helyi népszavazás érvényes és eredményes Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megállapítja, hogy a Balatonakarattya településrész leválásával kapcsolatosan augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás érvényes és eredményes volt. Továbbá állást foglal, 320/2012. (VI. 28.) számú határozatát megerõsítve, miszerint: a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság anyagát megismerte, és a lakosság tájékoztatására alkalmasnak tartja. A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet. Valamint. Felkéri a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz történõ felterjesztés megtételérõl törvényességi határidõn belül gondoskodjon Miklós Péter indítványa a soron következõ testületi ülésre: Balatonakarattya Leválási Bizottság által javasolt határvonalra Balatonkenese részérõl ez idáig érdemi alternatíva nem született, ezért javaslom egy hasonló bizottság felállítását,amely bizottság érvekkel alátámasztott határvonali javaslatot készít. Javaslom ezt társadalmasítani, hogy megismerjük a kenesei lakosok véleményét A polgármester ezt levetette a napirendek közül! Balatonkenese Város polgármesterének felterjesztése Balatonakarattya településrész leválása tárgyában, Pintér Sándor belügyminiszternek A Veszprém Megyei Kormányhivatal az elõkészítõ iratokat Dr. Navracsics Tibor miniszter részére megküldte A kormányhivatal törvényességi felügyeleti fõosztálya a dokumentációt megvizsgálta, és megállapította, hogy a kezdeményezés törvényes volt, maradéktalanul megfelelt az eljárásjogi szabályoknak A LEB elnöke levélben kereste meg Balatonkenese Város Polgármesterét a határvonallal kapcsolatos egyeztetés tárgyában. (Folytatás a 15. oldalon)

15 2014. február Balatonkenesei Hírlap 15 (Folytatás a 14. oldalról) Balatonkenese polgármestere levelében jelezte, hogy pillanatnyilag korai még az idõpont az egyeztetésre Miklós Péter levele a Köztársasági Elnöknek, melyben kéri hogy a szétválást ne támogassa! Ezt a levelet aláírja, annak tartalmával egyet ért Kurucz Henrietta és Sörédi Györgyné képviselõk! A polgármester és alpolgármester asszony elzárkózik az aláírástól! A képviselõ-testület 555/2012. (XI. 29.) határozatában, a kezdeményezõkkel egyetértésben, március 24. napjára helyi népszavazást ír ki, abban a kérdésben, hogy a Balatonkenesén élõ emberek egyet értenek e a LEB által javasolt határvonallal? Dr Navracsics Tibor - KIM XXII- 6/1451/21/2012) levele szerint a Leválást Elõkészítõ Bizottság által elkészített Balatonakarattya településrész új község alakítása iránt felterjesztett kezdeményezését a területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény 4. (2) bekezdése alapján dr Áder János köztársasági elnök úr részére, döntése meghozatala érdekében, benyújtottam Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 94. b) pontja alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára Balatonkenese város Balatonakarattya településrészét Balatonakarattya néven községgé nyilvánítom. Balatonakarattya községgé nyilvánítása nem érinti Balatonkenese város városi címét. A területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény 4. (3) bekezdése alapján ez a határozat a kihirdetését követõ önkormányzati általános választás napján lép hatályba. Áder János köztársasági elnök. (KEH ügyszám: XI-1/06219/2012.) Dr Navracsics Tibor a Köztársasági Elnöki határozatot ellenjegyezte Köztársasági Elnöki határozat 13/2013. (I. 8.) számon a Magyar Közlöny évi 4. számában megjelent. Összeállítva Balatonkenese Város Képviselõ-testülete és a Leválási Bizottság határozatai, valamint a hivatalos dokumentumok alapján. Miklós Péter Tájékoztató az otthoni szakápolásról és hospice ellátásról Ma már lehetõség van arra, hogy ne kelljen korházba mennie annak, akinek nem feltétlenül szükséges, hanem otthonában gyógyulhasson, még ha valamilyen szakellátásra is van szüksége. Közel 20 éve mûködnek az országban a térítésmentesen igénybe vehetõ otthoni szakápolási és hospice szolgálatok. Otthoni szakápolásban azok a betegek részesülhetnek, akik nem szorulnak állandó orvosi felügyeletre, így otthonukban is megoldható az ellátásuk. Otthoni szakápolást a beteg háziorvosa rendelhet el, saját jogon, vagy szakellátást az illetékes szakorvos javaslata alapján (fizioterápia, gyógytorna) Ezt a beteg is kérheti háziorvosától, amennyiben az elõbb említett feltételek fennálnak. Otthoni szakápolás egy elrendeléssel legfeljebb 14 alkalomra rendelhetõ el, amit indokolt esetben a háziorvos 3 alkalommal meghosszabbíthat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott, ingyenesen igénybe vehetõ otthoni szakápolási szolgálat mûködik balatonkenesei székhellyel a Balatonalmádi kistérség településein, a Balatonalmádi Egészségügyi Központtal együttmûködve. Az ápolók a következõ feladatokat végzik a beteg otthonában: mûtétek utáni ellátás, katéter gondozás, stoma terápia, szonda táplálás, decubitálódott területek, fekélyek és más sebellátások, infúziós kezelések, kórházi osztályról kibocsátott betegek rehabilitációja, mozgásterápia, mobilizálás, gyógyászati segédeszközök szakszerû használatának megtanítása, fizioterápia, gyógytorna, injekciózás, és egyéb, az orvos által elõírt szakmai tevékenység. Munkájuk lényege, melyet a 20/1996. NM. rendelet szabályoz, hogy a kórházi ellátás után is vagy az helyett - szakápolásra szoruló betegeket egyénileg, betegségüknek megfelelõen, otthonukban, a megszokott környezetükben ápolják, a mielõbbi gyógyulásukat fokozottan elõsegítve. Szintén OEP által finanszírozott Otthoni Hospice ellátást is végez a szolgálat, területi ellátási kötelezettséggel Balatonkenese vonzáskörzetében. A hospice tevékenység keretében a szakápolók a daganatos betegek szakápolását és lelki gondozását végzik a beteg otthonában. A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekbõl álló csapat látja el, melyben hospice-orvos, hospicenõvér, mentálhigiénés szakember, dietetikus, gyógytornász, lelkész, szociális munkás, illetve önkéntes segítõk vesznek részt. Otthoni Hospice ellátást a jelenlegi törvények szerint daganatos betegeknek rendelhet el a háziorvos, de kizárólag csak onkológiai javaslatra. Hospice ellátás egy elrendeléssel 50 napra rendelhetõ el, amit kétszer lehet meghosszabbítani. A hospice nõvér tevékenysége a szakápolás. Ennek keretében, tartós fájdalomcsillapítás felügyelete, fájdalomcsillapító eljárások betanítása, mûtéti sebek kezelése, felfekvéses sebek kezelése, mûvi testnyílások gondozása, testváladék elvezetõ csövek gondozása, a gondozás betanítása, gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, folyadékpótló terápia, mesterséges táplálás betanítása, izomban, bõr alá beadott injekció beadása, gyógylámpás és TENS kezelések, ápolási, gondozási tanácsadás, a beteg és a család lelki gondozása. A szakápolási feladatokon túl kapcsolatot tartunk, a háziorvossal, a szakorvosokkal, fekvõ beteg intézményekkel. A gyógytornász és fizioterapeuta csak szakorvosi javaslat alapján végzi tevékenységét. Mentálhigiénés gondozásra, képzett szakember segítségét lehet igénybe venni a lelki gondok megsegítésére. Diétás tanácsadásadással segítünk a megfelelõ étrend összeállításában. Szociális ellátás szervezése: A szolgálat szociális munkásának segítségével tájékozódhatnak az elérhetõ szociális ellátásokról: ápolási díj, közgyógy ellátottság, önkormányzati, természetbeni juttatások elérhetõségérõl. Igény szerint szociális munkásunk veszi föl a kapcsolatot, a területileg illetékes gondozási központokkal, támogató szolgálatokkal. Csak az ellátás megszervezése térítésmentes feladat. Palliatív orvosi ellátás: orvosaink a tüneti terápiában jártas szakemberek. A segítségükkel otthoni körülmények között felügyelhetõ a fájdalomcsillapítás és a kísérõ tünetek gyógyszerelése. Mindezekkel kapcsolatos kérdésekkel szívesen állunk rendelkezésükre munkaidõben az alábbi elérhetõségeken. Balatonkenese, Táncsics u 16/A, BOMEDIC 99 Szakápolási Szolgálat Tel.: 06 70/ , 06 20/ , 06 20/ Honlap:www.bomedic.hu Bókkon Tamás, a szolgálat vezetõje Bókkonné Nagy Erzsébet szakmai vezetõ

16 16 Balatonkenesei Hírlap február A kenesei sportklub idei terveirõl Decemberben tartotta éves közgyûlését a Balatonkenesei Sport Club. Ebbõl az alkalomból a klub elnökét arra kértük, értékelje az elmúlt idõszakot és ismertesse meg új terveit olvasóinkkal. Zubor Zoltán irigylésre méltó lelkesedéssel és lendülettel elemezte és mutatta be a klub célkitûzéseit. A sportklub öt tagú elnökségét az alapszabály szerint 3 évre választják, ezen az említett közgyûlésen történt meg a tisztújítás. Több elnökségi hely is megüresedett, így három új tagot köszönthetett a régi- új elnök, Zubor Zoltán, valamint ismét bizalmat kapott Vajda Béla. A három új tag: Bakos Tibor, Moher István, Török Ferenc. Az elnökségi ülésen egyeztették, hogy milyen irányba megy tovább a sportklub vezetése. Az elnök három fontos területet jelölt meg, ezek az alábbiak: Fontos, hogy a vezetõségi tagok több feladatot vállaljanak, jobban osszák el a megbízatásokat. A másik fontos célkitûzés, hogy a klub fejlõdéséhez még több erõforrásra van szükség. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni az utánpótlás nevelésre, a sportklub szélesebb körû megnyitására. Ezt a célt szolgálja még több sportág csatolása is, így a sportklub keretein belül mûködõ legnépszerûbb labdarúgó szakosztályon kívül asztalitenisz, és tenisz, valamint a turisztikai, szabadidõsport és kerékpár szakosztály. Mindezekbõl adódik, hogy a további tervek között szerepel még több gyermek és fiatal szabadidõ sportjának szervezése, és még többféle sportág csatolása. Zubor Zoltán õszintén beszélt arról, az újraválasztás egyben óriási felelõsséget is jelent. Már megtapasztalta, mennyi sok fáradtsággal jár, mégis örömmel indul az új idõszak, az ismét három éves megbízatás felé. Bizakodó, hiszen sok sikert értek el az elmúlt idõszakban. Az utánpótlás nevelésben jó alapot jelent az iskolával és az óvodával kialakított jó kapcsolat, mely biztosítja a továbbiakban is a Bozsik programban való részvételt. Nemrégiben Balatonalmádiban az U11-es csapat kiváló eredménnyel szerepelt, 3. helyezést értek el. Az elnök és az edzõk is számítanak a szülõk partnerségére és megértésére, hiszen minden sportjellegû tevékenység inspiráló, a mai számítástechnikai A leköszönõ Caritas tagoknak Kedves Kúl Imréné és kedves Csoporttagok! Köszönjük a hosszú évek áldozatos munkáját. Köszönjük, hogy erejüket, idejüket nem sajnálva, segítõ kezet nyújtottak a rászoruló embereknek. Éveken át gondosan megszervezett munkával osztották az adományokat. Látogatásaikkal és a Caritas által összeállított csomagokkal reményt, örömet csempésztek a beteg emberek hétköznapjaiba. A volt Caritas csoport összefogása és segítõkészsége példaértékû mindenki számára. Köszönjük a jó munkát és az örökös vidámságukat. Kívánunk a csoport tagjainak a továbbiakban is ugyanilyen aktív és boldog életet! A kenesei lakosok nevében: Uszkai Józsefné Töretlen barátság világban pedig még inkább szükséges a szabad levegõn való mozgás és a sport testet, jellemet erõsítõ szerepe. A nagyobbakkal, a középiskolásokkal kapcsolatban említette azt a problémát, mely itt is, de más területeken is jelentkezik, vagyis nehéz a középiskolás gyerekeket itthon foglalkoztatni, nagy többséggel ott sportolnak, ahol az iskolájuk van. A környezõ települések iskoláival is folyamatosan alakítja ki a klub a jó kapcsolatot, különösen jól mûködik ez a papkeszi Bocskai Általános Iskolával, több igazolt játékos is van errõl a településrõl. A klub elnöke elmondta, hogy az elmúlt idõszakban voltak olyan tagok, akik nem azonosultak a klub elvárásaival, így megváltak tõlük. Most letisztult, jó hangulat jellemzõ a hétköznapokra, az edzésekre. A klubtagok valóban sportolni szeretnének, szívesen vesznek részt a közösen szervezett rendezvényeken, jóízû beszélgetések alakulnak ki, igazi jó csapat formálódik, s ehhez még a szurkolók is hozzátartoznak és bekapcsolódnak. A téli alapozó idõszakban a labdarúgó szakosztály teremben készül a tavaszi idényre, a felnõttek mûfüves pályán edzenek Veszprémben. A klub tervei között szerepel egy sportnaptár készítése, mely tartalmazza azokat a szabadidõs programokat, melyek pontosítása most történik: így több túrát, kirándulást terveznek a turisztikai szakosztállyal, játszóházi foglalkozásokat, nyílt napokat. Több pályázatot is benyújtottak annak érdekében, hogy a résztvevõknek ingyenesen tudják biztosítani a fent említett lehetõségeket. A klub jól használja pl. a társasági adóból származó lehetõségeket, illetve szerencsére mindig akadnak szponzorok is. Összességében elmondható, hogy a mintegy 140 fõs sportolói tagság, az igazán szervezett és jól gazdálkodó egyesület a sport és a szabadidõ hasznos eltöltésének kiváló teret nyújt Balatonkenesén a képzett és önzetlen klubvezetõk jóvoltából. További sok sikert kívánunk Dalnoki Jenõ megszívlelendõ gondolataival: Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél! Több, mint két évtizede, hogy településünk testvérvárosi kapcsolatot ápol Németországban, a Münchentõl délnyugatra fekvõ barátságos kisvárossal, Tutzinggal. A Balatonkenese-Tutzing Baráti Kör ennek a kapcsolatnak fenntartása és ápolása céljából alakult meg 22 évvel ezelõtt. A két település együttmûködésének köszönhetõen a helyi és a tutzingi lakosok eleinte évente, majd minden második évben személyesen is találkozhattak egymással, hol itt, hol Németországban. A bõ két évtized alatt számtalan emlékkel, boldog pillanattal gazdagodtunk, melyeket örömmel megosztunk, akár az eddigiek felidézésérõl, akár jövõbeni közös élményekrõl legyen szó. Így szerettel hívunk és várunk minden új tagot sorainkba. Barátaink két éve vendégeskedtek nálunk egy augusztusi hosszú hétvégén, így 2014-ben mi utazunk Tutzingba. Látogatásunk várható idõpontja szeptember második hétvégéje ( ), a program keretében lehetõségünk nyílik többek közt részt venni a helyi Veterán és Katonai Egyesület alapításának 140. évfordulóján tartott ünnepségeken. Amennyiben Ön is szeretne a jövõben Baráti Körünk tagjává válni, szeretettel invitáljuk, illetve visszavárjuk azon tagjainkat is, akik egykor bekapcsolódtak a közös barátság ápolásába, de valamilyen okból elmaradtak. A tagsággal járó anyagi hozzájárulás Ft/ fõ/ év, melybõl összegyûlt összeg városunk testvérvárosi kapcsolatainak ápolására fordított forrásaihoz társulva, a kiutazások, illetve adott években az itteni programok költségeit fedezi. A csatlakozáshoz semmi egyebet nem kell tenni, mint befáradni a helyi Tourinform irodába, s kitölteni egy szándéknyilatkozatot. Önt is várjuk, legyen továbbra is a helyi és a kinti barátainkhoz méltó ez a példaértékû partnerség! Kelemen Viktória Balatonkenese - Tutzing Baráti Kör

17 2014. február Balatonkenesei Hírlap 17 A Kelet-Balatoni Borlovagrend március 8-án, szombaton 9 órától a Balaton keleti tájegységének III. Kézmûves Borversenyét szervezi a balatonkenesei Kultúra Házában. A balatonakarattyai és balatonkenesei boros gazdák által beküldött minták közül a legmagasabb pontszámot elérõt a 2014 Város Bora cím illeti meg. Bormintákat - fajtánként 2 db 0,75 palackban Keresztes Jánosnál Tel: Nagykuti utca 36. szám alatt lehet leadni. Versenyen való részvételi díj: 600 Ft mintánként Eredményhirdetés 13 órától várható! A borverseny után ebédre várunk mindenkit: 1000 Ft/fõ Nevezni és az ebédigényt leadni: március 5-ig lehet! Minden érdeklõdõt borbaráti szeretettel várunk! VÁRJUK ÖNÖKET A KULTÚRA HÁZÁBAN: MÁRCIUS 14-én 19 órakor: 2SZOKNYA1NADRÁG a Madách Színház fiatal mûvészeinek elõadásában káprázatos operett mûsor. A mûsor után az ünnep elõestéjén fáklyás felvonulás a Kossuth-szoborhoz. MÁRCIUS 18-án 18 órakor: AMIT A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TUD RÓLAD! Elõadás a Facebookról, az internetrõl. A média elõnyei és veszélyei. Elõadó: KLAUSZ MELINDA közösségi média specialista Információ:

18 18 Balatonkenesei Hírlap február NAGYBÖJTI LELKI PROGRAMOK melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet Balatonkenesén a plébániatemplomban Hamvazószerda: március 5.: Szentmise du. 5 órakor Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejében, illetve elsõpéntekeken a szentmise elõtt. Balatonvilágos A nagyböjti programok a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódnak. Húsvétvasárnap 18 órakor: ünnepi szentmise Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! Nagyböjti lelkigyakorlat április 7-én, hétfõn, 8-án, kedden és 9-én, szerdán du. 6 órakor, A lelkigyakorlatot Takáts István teológiai tanár úr vezeti. A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise Húsvéthétfõn reggel 8 órakor szentmise X Balatonakarattyán Hamvazószerdán, március 5-én reggel 8 órakor szentmise és keresztútjárás Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! * Nagyböjti lelkigyakorlat BALATONKENESÉN április 7-én, hétfõn, 8-án, kedden és 9-én, szerdán 18 órakor Vezeti: Takáts István teológiai tanár * ISKOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTÕ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGBEN CÍMÛ TÁMOP /A-10/ AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM Szülõakadémia A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása szeretettel meghívja a kedves érdeklõdõket március 7-én (péntek) órai kezdettel Varró Dániel elõadására! Téma: Gyermekirodalom, mesék világa és jelentõsége a gyermeknevelésben Helyszín: 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Mindenkit sok szeretettel várunk! Az elõadás ingyenes! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/

19 2014. február Balatonkenesei Hírlap 19 Biztonságosabb Internet Nap Safer Internet Day Zaklatás Az internet használata ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen. Már az általános iskolában is tanulnak a gyerekek informatikát, és a számítógépes ismereteken belül internet használatot. Késõbbi tanulmányaik során egy-egy feladat megoldásához, kisdolgozat elkészítéséhez internet nélkül már hozzá sem fognak. Ilyen esetekben a könyvtárazás gyors és egyszerûbb módját választják. A felsõfokú intézmények hallgatói az oktatási intézményeikkel a kapcsolatot szinte már csak az internet használatával tudják tartani. A hétköznapi életben is az internetet vesszük igénybe a barátainkkal, ismerõsökkel való kapcsolattartásban, utazás elõtt menetrend keresésnél, vásárlásnál, mesterember keresésénél, banki ügyek intézésénél, hírek olvasásához, bennünket érdeklõ témákban információszerzéshez, zenék, filmek, könyvek, letöltéséhez vagyis szórakozáshoz. És még sorolhatnám a lehetõségek végtelen tárházát, amelyet az internet nyújt. Szeretek netezni, szeretek szörfölni a neten, de Nem adom meg és nem teszem közzé a személyes adataimat, banki adataimat, elérhetõségemet minden szíreszóra, Nem töltök fel fotókat másról, magamról is csak olyant, amit akár évek múlva is vállalhatok, Nem kommunikálok olyan stílusban, témában, másokról véleményt nyilvánítva, amely nem tartozik a nagy nyilvánosságra, Nem hiszek el mindent feltétel nélkül, amit olvasok, amit látok, Nem vásárolok, csak postai utánvétellel ismeretlen emberektõl, cégektõl, Nem nézegetek tiltott információkat hordozó oldalakat, Nem töltöm a fél életemet, a szabadidõmet a számítógép elõtt. Megharagudjanak rám a barátaim, ismerõseim, hogy kellemetlen helyzetbe hoztam õket, jómagam bûncselekmény elkövetõjévé váljak. A közösségi oldalakon egy új, veszélyes szokás terjed a fiatalok körében, a cyberbullying, vagyis zaklatás. Az egyre gyakoribb internetes kortárs-zaklatás divatja mostanra a magyar fiatalokat is elérte. Egyre többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a számukra nem szimpatikus osztálytársat például úgy, hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, szervezetten pocskondiázzák egy közösségi oldalon, esetleg megverik, és az errõl készült videót feltöltik a netre, mobiltelefonon küldenek kellemetlen vagy ijesztõ SMSeket. Zaklatást valósít meg a Bûntetõ Törvénykönyv szerint az, - aki mást megfélemlítve, magánéletébe, minden napjaiba beavatkozva rendszeresen, tartósan háborgat, - aki mást vagy hozzá tartózóját személy elleni erõszakos vagy testi épségét veszélyeztetõ cselekmény elkövetésével fenyeget. Tippek gyerekeknek és fiataloknak az internetes zaklatás megelõzésére 1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd õket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/küldesz másoknak. 2. Használd az eszed, mielõtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elterjedhet, nem törölhetõ, örökre online maradhat. 3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg! 4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! 5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértõ üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket! 6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnõttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: , vagy a rendõrséget! 7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki nem állna melléd? Így elkerülhetem, hogy Adathalászok hálójába kerüljek, akik az általam megadott információk alapján bûncselekményt követnek el ellenem, vagy a látottak, tapasztaltak, a velem megtörténtek miatt áldozattá váljak, Megszámlálhatatlan, idõnként zaklatásnyi mennyiségû hirdetést, reklámot kapjak, Kedves Szülõk, Pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó Felnõttek! Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük gyermekeinket, fiataljainkat az internetes bûnelkövetéstõl és áldozattá válástól. Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság

20 20 Balatonkenesei Hírlap február POLGÁRÕR HÍREK Tisztelt Olvasók! Az egyesületünk évi Közgyûlését, február 15-én megtartotta. A Közgyûlést a polgárõr tagságon túl Varga Zsuzsanna alpolgármester, Borbély Zoltán a Veszprém Megyei Polgárõrségek Szövetségének alelnöke, dr. Szabó János r. alezredes Balatonalmádi Rendõrkapitány, Fodor Tamás r. százados Balatonkenese Rendõrõrs parancsnoka és Adamik János r. hadnagy õrsparancsnok-helyettes, tisztelte meg jelenlétével. A régi polgárõrök közül Karlovics Sándor és neje vett jelent meg. A Közgyûlés a köszönet szó kõré épült fel, mivel a megnyitót követõen Alpolgármester asszony fejezte ki a város köszönetét; ezt követõen a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vezetõjének, majd az Õrsparancsnok egy-egy köszönõ levelének felolvasása történt meg. Az elnöki, és pénzügyi beszámolót, a évi Munkatervet a közgyûlés egyhangúlag elfogadta, megszavazta (elõadók: Ritter József, Pércsi Valéria). Az elismerések átadásával az egyesület elnöke, vezetõsége köszönte meg a tagságnak, a családtagoknak az elõzõ évi önkéntes munkát: Tárgyjutalomban részesült: id. Horváth János (egészségi állapota miatt én az egyesületbõl kilépett); Zsednai Attila, Stud Lilla polgárõr; MOL üzemanyag kártyát kapott: Fürdõs Mihály polgárõr; Ajándékkosarat kapott: Balatonkenese Rendõrõrs; Oklevelet és ajándékot kapott: az egyesület minden tagja. A hozzászólások napirendi pontban Borbély Zoltán úr és dr. Szabó János úr köszönte meg az egyesület munkáját, és kívántak további sok sikert, és fejezték ki támogatásukat a tárgyévre vonatkozóan. A közgyûlést követõen a megjelentek a Balaton étteremben egy ízletes ebéd során folytatták a beszélgetést. Tisztelt Olvasók, Támogatóink! Személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történõ felajánlásával tudják önkéntes munkánkat segíteni, megköszönni! Adószámunk: Továbbra is várjuk a helyi lakosok, vállalkozók, nyaralótulajdonosok, üdülõvendégek segítõ észrevételeit, javaslatait, információit és támogatását ( elérhetõség: Mobil telefonszám: , Postai cím: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8.)! Vigyázzunk együtt, egymásra! Polgárõr Egyesület elnöksége KEDVES OLVASÓINK! MÁRCIUS 03-TÓL A BALATONKENESEI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSI RENDJE MÓDOSUL! H.: 9-12, K.: 9-12, Sz.: ZÁRVA Cs.: 9-12, P.: 9-12, Elérhetõségeink: Telefon: Honlap címe: VÁRJUK ÖNÖKET SOK SZERETETTEL! ÁCS, TETÕFEDÕ, BÁDOGOS MUNKÁK KÖNYV-BÁD BT TEL: 06-70/ PARTY PIZZÉRIA PIZZA HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 33 CM 950 FT-TÓL TEL: 06/30/

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1. TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1 06/88/482-472 tatorjan.jatekvar@invitel.hu Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUM

ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUM ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUM KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK Budapesten, Óbudán, 2015 nyarán a főszezonban (július augusztus) Tisztelt Leendő Partnerünk, Vendégünk! Engedje

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK

OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK Budapesten Óbudán, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus ) Tisztelt Leendő Partnerünk, Vendégünk! Engedje

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij. Veszprém megye Balatonalmádi járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1645&fullsize=1

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á. 29-77/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2013 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben