SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 3. szám A tartalomból: december Karitász mozaikok Csillagok a szegényekért Hírek, események az elmúlt idõszakból Emmánuel Van egy zöld ötletem Karácsonyi himnusz Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Méltóság mezeje Nárciszültetés a budapesti Magyar Hospice Házban K A R I T Á S Z M O Z A I K O K Október elején a Rákosfalvai karitászcsoport kedves eseményre kapott meghívást a Budapest Hospice Házba, abba a házba, ahol a terminális állapotú daganatos betegeket ápolják. A HÁZ a méltó halál eszméjét és gyakorlatát hirdeti, és valósítja meg. A betegek ápolása legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel történik, hogy életüknek utolsó szakaszát is méltósággal tudják megélni Mindenki hozhatott magával szellemi ajándékokat is, az élet minden gondolata jegyében. Ezeket felolvasásuk után gyerekek és felnõttek együtt ültették el a nárciszhagymákkal, hogy tavasszal a szép gondolatok is virágba szökkenjenek Sajnos, a számok azt mutatják, hogy évrõl évre egyre több testvérünk válik érintetté ebben a betegségben, nagyon fontos, hogy támogassuk õket lelkiekben, s imádkozzunk is értük Mi ott vagyunk mellettük, fogjuk kezüket, érzelmileg is teljes mértékben támogatni akarjuk õket. Az élet végén a megélt dolgok leértékelõdhetnek, vagy felértékelõdhetnek. Mindent megteszünk, hogy az itt ápoltak méltó módon búcsúzhassanak el, és csakis azt érezzék, hogy az élet csodálatos ajándék Sóti Dezsõné, Irén A Rákosfalvai Szent István király Plébánia karitászcsoportjának és a Hospice Ház önkéntese 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 A sashalmi négyesikrek A XVI. kerületben, Sashalmon november 11- én négyes ikrek születtek Az egyházközség sokat imádkozott, hogy egészségesek legyenek és Istennek hála, így történt. Geszteséknél már volt egy 15 éves és egy 3 éves fiú, most egy lány, Bernadett, majd Gábor, Bertalan és végül Péter született. Így lettek nyolcan. A család minden vasárnap viszi gyermekeit az esti misére, ahol a hívek igyekeznek segíteni a sírósak dajkálásában. Karitászcsoportunk és az egyházközség kettõ kétszemélyes babakocsit ajándékozott téli felszereléssel kiegészítve a piciknek. Az ebédet minden nap vittük a nagycsaládosok, karitász és ismerõsök összevonásával. A szervezés pontos volt, így áprilisig biztosítottuk az étkezést, majd az önkormányzat felváltott minket. A délutáni gyermekfelügyeletet 15 óra és 22 óra között szintén biztosítottuk. Szeretetünket azzal tudtuk bizonyítani, hogy a szülõket elküldtük lelkigyakorlatra, és vállaltuk a picik ellátását a hosszú hétvégén. Így növekednek gondoskodásban, szeretetben, és november 14-én ünnepeltük 1 éves születésnapjukat a segítõ munkatársakkal. K A R I T Á S Z M O Z A I K O K Köszönöm mindenki segítségét magam és a Gesztes család nevében: Kaján Mária karitászvezetõ Krisztus Király Plébánia december 3

4 Pályázzunk, hogy segíthessünk Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyéhez tartozó plébániákon mûködõ karitász csoportok különbözõ lehetõségekkel, adottságokkal tevékenykednek. Ott, ahol az anyagi forrás csekély, ott egyetlen megoldást a pályázati pénzek jelentik. Figyelnünk kell a kerületi, fõvárosi önkormányzat és egyéb szervezetek, intézmények pályázati lehetõségeit. Nem könnyû feladat azok megírása, a követelményeknek megfelelõ felhasználása, majd azután a pontos elszámolása. K A R I T Á S Z M O Z A I K O K Évek óta ezen az úton jutunk anyagi lehetõséghez, így tudjuk a rászoruló gyermekeket nyaraltatni, nyugdíjasoknak kirándulást, zarándoklatot szervezni, klubdélutánra hívni az idõseket. Tavaly pl. Székesfehérváron voltunk, az idén pedig így jutottunk Máriabesnyõre és Gödöllõre. Plébánosunk, Elõd atya nagy szeretettel, sok információval készül ezekre az alkalmakra. Hitben megerõsödve, sok szép élménnyel gazdagodunk, köszönjük! Gál Józsefné Belsõ-pesti régió Bemutatkozik a vajdasági Csantavér karitászcsoportja Csantavér település (Szerbia) a Délvidéken, a Vajdaság északi részén, az Észak-bácskai körzetben, Szabadkától délkeleti irányban található. A falu elsõ említése Mátyás király nevéhez fûzõdik, aki február 16-án az akkor Csongrád megyei CHONTAFEYER falut édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta. Az elsõ világháború végéig, illetve a trianoni szerzõdésig, Csantavér Bács-Bodrog vármegyéhez, illetve a szabadkai járáshoz tartozott. Délvidék visszacsatolását követõen 1941 és 1944 között újra Magyarország része volt. Csantavér lakosa közül 92,4% vallotta magát magyarnak a legutóbbi, es népszámlálás alkalmával, és ezzel az aránnyal Csantavér az egyik leghomogénebb, viszonylag nagy magyar településnek számít a Délvidéken. A csantavériek túlnyomó többsége római katolikus vallású. 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Alábbiakban Király Rózsa a helyi karitász munkatársa, imafelelõse ad számunkra rövid öszszefoglalót csoportjuk feladatairól A Karitász központja Szabadkán, Csantavértõl 22 km-re található. Plébánosunk, a temerini születésû Utcai Róbert atya innen hoz minden hónapban adományokat, ruhát, ennivalót. Pályázni is szokott, melybõl tüzelõt vásárol, és szétosztja a szegények között. A hívek által húsvét és karácsony elõtt összegyûjtött pénzbõl is élelmiszert vásárol, õ, illetve a hitoktató adja tovább a rászorulóknak. Minden évben adventben karácsony böjtjéig összegyûjti a gyerekeket, hogy reggelente jöjjenek a pásztorok miséjére. A gyermek reggelit is kap, a tehetõsebbek hoznak mézet, tejet, szalámit, margarint, a pék is akkor féláron adja a kenyeret, kiflit. Plébánosunk karácsonykor az éjféli mise után ajándékcsomagot oszt a gyerekeknek, a felnõtteknek pedig forralt bort, teát. Az én feladatom az, hogy hajnalonként imádkozzak, csatlakozik hozzám még 2-3 asszony. Nagyon szeretek imádkozni Magyarországon több társulathoz is tartozom. K A R I T Á S Z M O Z A I K O K december 5

6 Csillagok a szegényekért Ki, vagy mi a csillag, mely kigyullad a szegényekért? Aki megveszi a gyertyákat, áldozatot hoz a szegényekért. Aki odaadja az idejét, energiáját a szegényekért, áldozatot hoz értük. Ezeket a tetteket csak szeretetbõl lehet megtenni. Aki szeret abban a teremtõ Atya szeretete van, hiszen emberileg képtelenek lennénk alkoholistákat szívünkbe fogadni, rongyosokat szolgálni, magányosokat vígasztalni, betegeket jó szóval, mosollyal gyógyítani. A csillagok mi vagyunk. A csillagnak nincs saját fénye, azt a Naptól kapja és sugározza, hogy akik nézik, gyönyörködhessenek. Nekünk amink van, Istentõl kapjuk, hogy sugározzunk! Akik pedig látják tetteinket, gyönyörködhetnek a Teremtõben. A csillagok mi vagyunk, akik megláttatják a fényt. Nem mi vagyunk a fény, mi eszközök vagyunk. Amink van kaptuk, hogy ragyoghassunk Murányi Kati dél-budai régióvezetõ Idén december 6. és 13. között figyelmeztettek a gyertyák arra, hogy vannak szegény emberek, akik nap, mint nap megélhetési problémákkal küzdenek. Az Egymillió csillag a szegényekért nevû mozgalom 1998-ban Franciaországból indult azzal a megkülönböztetett céllal, hogy a szegény emberekért sorsközösséget vállalva meghódítsa az európai kontinenst. A Caritas Europa 2005-tõl, a Caritas Internationalis pedig tól önállóan is részt vesz ezen akcióban, Az akció célja minden országban közös: figyelemfelhívás, továbbá az összetartozás, és a társadalmi együttérzés erõsítése. Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga, 2008 december 7-én ragyogott fel elõször. Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitászának szervezésében az akcióban a következõ plébániák karitászcsoportjai vettek részt: Szent Gellért Plébánia, Krisztus Király Plébánia, Szent Imre Plébánia, Kispesti Nagyboldogasszony 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 Plébánia, Wekerletelepi Szent József Plébánia, Belvárosi Fõplébánia, Kõbányai Szent Család Plébánia, Zugligeti Plébánia, Újpest Káposztásmegyeri Plébánia, Szent István Bazilika, Nagykovácsi Nagyboldogasszony Plébánia. Minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, betegekért, és rászorulókért. Minden egyes meggyújtott gyertya vallomás egy másik emberért, felebarátunkért, mely egyben szimbóluma szolidaritásunknak a szükséget szenvedõ embertársainkért. A gyertyáért felajánlott adományból a karitász élelmiszerrel segítette/segíti a szegényeket. H Í R E K VÉRADÁS A BAZILIKAI KARITÁSZCSOPORT SZERVEZÉSÉBEN A Szent István Bazilika Karitászcsoportja október közepén véradást szervezett a Magyar Hemofília Egyesület felkérésére. Az V. kerületi önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségben 4 óra alatt 27-én adtak vért. **************** Jótékonysági koncert a magyar kultúra megõrzéséért Október 24-én jótékonysági koncertet tartottak a szentendrei Péter-Pál templomban. A koncert bevételével a szervezõk többek között a helyi, illetve az egyházmegyei karitászban tevékenykedõ munkatársak az erdélyi Türben élõ szórvány-magyarság anyanyelvi oktatásának beindítását szeretnék támogatni. Sokan a türiek közül egykor folyékonyan beszélték a magyart, jelentõs részüknek magyar neve is van, de a vegyes házasságok, illetve egyéb környezeti hatások miatt áttértek a román nyelv használatára. A fiatalok közül különösen kevesen beszélik a magyart. Félõ, hogy a magyar kultúra ismerete egyszer örökre elvész belõlük. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani, de legalábbis fékezni. A gyûjtés célja olyan számítástechnikai eszközöket vásárolni a türiek számára, amelyek alkalmasak magyar nyelvi oktató szoftverek futtatására. Használt, de még használható állapotban lévõ magyar nyelvû tankönyvek, gyerekkönyvek, szépirodalmi mûvek gyûjtéséhez is kérik a segítõkész közremûködést. H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l december 7

8 Ugye, belefér egy kis jótékonyság? Az Élelmiszerbank és a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány gyûjtése H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l Ahhoz, hogy legyõzzük az éhezést az egész világon, meg kell változtatnunk életvitelünket és gondolkodásmódunkat is szögezte le üzenetében a Szentatya, amelyet Jacques Diouf-nak, a FAO fõigazgatójának címzett az október 16-i élelmezési világnap alkalmából. A megfelelõ és egészséges táplálkozás az élethez való jog egyik legkonkrétabb megnyilvánulása, melyet mindenki számára biztosítani kell. A Szentatya a nemzetközi közösség határozott közbelépését sürgeti üzenetében. A szegényebb országok lakói érdekében kerüljük a pazarlást, tegyük félre a kiváltságokat, a profitot és a kényelmet. Az éhezést csak úgy lehet felszámolni, ha megszüntetjük a kiváltó okokat, segítjük a szegény országok mezõgazdaságát. Nem elegendõk pusztán a technikai megoldások, az emberi személyt kell mindig a középpontba állítani, lelki és anyagi igényeivel együtt. A Katolikus Egyház, küldetéséhez híven mindig kinyújtja kezét a rászorulók felé, mint ahogy minden népet támogat a megfelelõ szintû élelmiszerbiztonság elérésében zárta üzenetét XVI. Benedek pápa. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Élelmezés Világnapja alkalmából segélyszervezetek bevonásával szervezett akciója eredményeképpen 38 tonnányi tartós élelmiszer gyûlt össze. Ez komoly segítséget jelent a résztvevõk által támogatott rászorulóknak. A Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány önkéntesei közel 800 kg élelmiszert gyûjtöttek és juttattak el a segítségre szorulóknak. ********************* Zöldséges aprópecsenye, kagylótésztával, zöldborsóleves csipetkével, rakott tejfölös káposzta, babgulyás, lencsefőzelék... Ez nem egy éttermi étlap menüsora, hanem Vasúti Szociális Szolgálatunk hajléktalanok számára november 2-án újra indított téli krízis étkeztetésének első heti kínálata. November 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 eleje óta naponta 110 rászoruló kap meleg ételt, 140-en pedig uzsonnacsomagot. Munkatársaikkal, önkénteseikkel a téli krízisidőszakban még fokozottabban figyelemmel kísérjük az utcán élők egészségi állapotát. A segítségnyújtás formái közül kiemelendők a krízistámogatások (étkeztetés, takaró, meleg ruha, tisztasági csomag ), információnyújtás, egészségügyi gondozás, foglalkoztatás, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok, lelkigondozás, együttműködés más intézményekkel. Mentálhigiénés, szociális és egészségügyi gondozás, abból a célból, hogy a problémákat megszüntesse, vagy azok súlyosbodását, halmozódását megakadályozza. ******************** KÖRNYEZETVÉDELEM-TEREMTÉSVÉDELEM Szeptember 24-én Udvardy György püspök elõadásával vette kezdetét az a sorozat, melynek célja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia "Felelõsségünk a teremtett világért" címû körlevelében meghirdetett keresztény környezetvédelmi értékrend részletes kifejtése, továbbá a gyakorlati életbe való átültetés lehetséges módjainak feltárása. Az Országos Lelkipásztori Intézet, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola és a Teremtésvédelem munkacsoport által közösen szervezett elõadás-sorozatot Udvardy György a püspökkari körlevél átfogó bemutatásával nyitotta meg. A kereszténység és környezet kapcsolatát több szempontból körüljáró háromkötetes kiadvány ( Hogy mûvelje és õrizze meg ) munkálataiban számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt. Az elõadássorozatra várják mindazokat, akik környezetükben, plébániájukon, közösségükben szeretnének tevékenyen hozzájárulni a teremtésvédelmi gondolat megerõsödéséhez, mások aktivizálásához. Udvardy püspök elõadása, és a körlevél is bõvebben olvasható a teremtesvedelem.hu oldalon. Helyszín: Országos Lelkipásztori Intézet, Budapest, VI. ker., Városligeti fasor 42. Az elõadások további idõpontjai: január 15. péntek 18 óra február 5. péntek 18 óra február 6. szombat 10 órától 16 óráig H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l A 18 órakor kezdõdõ elõadások tervezett befejezése: 21 óra, a részvétel ingyenes december 9

10 H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l KARITÁSZMUNKATÁRSAK LELKINAPJA Újra a Magyar Szentek Templomában tartották hagyományos lelkinapjukat a Szent Erzsébet Karitász önkéntesei november 21- én, ahol idén több, mint 230 munkatárs hallgatta az elõadásokat, elmélkedéseket. A nap lelki vezetõje Hollai Antal esperes, plébános atya volt. A Karitász Központ ez alkalomra 7700 kenyeret süttetett, majd osztott ki a munkatársaknak, hogy jelképesen õk is kenyérosztókká váljanak. A plébániai önkéntesek a kenyereket az irgalmas szeretet szentjére, Szent Erzsébetre emlékezvén ajándékozták tovább a templomokban, illetve a rászorulóknak. ******************* 800 ajándékcsomag rászorulóknak A karácsonyi ünnepkörben 800 ajándékcsomagot osztott ki a Szent Erzsébet Karitász Központ rászoruló családoknak, kisnyugdíjasoknak, betegeknek, hajléktalanoknak, nehéz anyagi és mentális körülmények között nevelkedõ gyermekeknek. A csomagok bensõséges ünnepségek keretében kerültek átadásra. A Karitász Vasúti Szociális Szolgálatának munkatársai hajléktalan gondozottaik bevonásával rendezték meg karácsonyi délutánjukat a Nyugati pályaudvar csomagmegõrzõ termében december 18-án, kórházi beteglátogató önkénteseink pedig zenés-verses mûsort adtak a Péterfy Sándor utcai Kórház rehabilitációs osztályain, tartós ápolásra szoruló betegeknek. Közel 300 gyermek kaphatott ajándékcsomagot a Magyar Szentek Templomában december 22-én. A személyre szóló ajándékokat Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapest érsek és Dr. Mádl Ferencné Dalma asszony, a Karitász jószolgálati nagykövete adták át. 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Szent Erzsébet rózsája díj A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1999 decemberében alapította a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A világszerte legismertebb magyar szent rózsalegendájához kapcsolódó kitüntetéssel a püspöki konferencia az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeit hangsúlyozza és a díjazottak személyes példáját ismeri el. A díj egyben a felebarátainkért érzett felelõsség és a tevékeny szeretet keresztény eszméjét kívánja a társadalomban ébren tartani. A díjat jótékonysági est keretében idén Hajdó Györgyné Madaras Olga, a pusztaszabolcsi karitász vezetõje vehette át november 22-én, több évtizedes munkája elismeréseképpen. Az est bevételét a gyöngyösi Autista Központ támogatására ajánlották fel. Az elmúlt évek kitüntetettjei: 2008 Messné Mezey Klára, a pécsi székesegyház plébániáján mûködõ Családért Csoport vezetõje 2007 Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete 2006 Gombás Istvánné, a szenvedélybetegek gyógyulásáért kifejtett fáradhatatlan önzetlen tevékenységéért 2005 Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat és a Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központ munkatársai 2004 Kurucz Béláné, a kiskunfélegyházi Szent István-plébánia karitászcsoportjának alapító tagja 2003 Fábián Zsuzsanna, az Egri Fõegyházmegyei Karitász munkatársa 2002 Halász Tiborné, a Krízis-iroda vezetõje a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából 2001 Gyõrvári Edit, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családsegítõ Szolgálatának munkatársa 2000 Matt Jánosné, a pécsi pálos templom karitászcsoportjának vezetõje H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír december 11

12 H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l 2010 A SZEGÉNYSÉG ÉS A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI ÉVE A szegénység fogalmát gyakran társítják csak az ún. fejlődő országok, így pl. az afrikai kontinens problémájával. De Európában is minden tagállamban a nélkülözés áldozata a lakosság egy része, akiknek gyakran csak korlátozott hozzáférésük van az alapszolgáltatásokhoz. Statisztikai adatok szerint az európaiak általános problémának tartják a szegénységet. A gyermekeket főként veszélyezteti a szegénység Európa-szerte, nagy százalékuk pl. olyan háztatásban él, ahol senki sem dolgozik. A 2010-es évet az Európai Unió a Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy Európai Uniós szinten, valamint a tagállamokban különböző programok, tevékenységek valósulnak meg azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet a szegénység mértékére, a szegénység elleni küzdelem fontosságára. Programjának kidolgozása és megvalósítása az érintettek széles körének bevonásával, a civil társadalom tagjaival, a szegénységben élő emberekkel folyamatos párbeszédben történjen meg. A nemzeti karitász szervezetek legutóbbi brüsszeli ülésén többek között az egyházmegyei karitászokkal ennek jegyében megvalósítandó szegénységellenes programokról folytattak tárgyalásokat. 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Az adventi várakozásnak e csendes napjaiban, amikor lelkünkben utat készítünk a Kis Jézusnak, õ maga segít nekünk megtisztítani szívünket a múlt minden porától, hibáitól, hiúságaitól, és õ fog megajándékozni az Úr igaz, szép szeretetével, ami boldoggá tesz bennünket. Akkor e példa körülöttünk másokat is erre ösztönözhet, a védenceinknél pedig hozzájárulhat igaz megtérésükhöz. Burján Hildegárd leveleibõl németbõl fordította: Lázár Ilona nõvér Emmánuel Ha karácsonyra gondolok, nem ünnepi pillanatok jutnak eszembe, szikrázó csillagszórók, fenyõillat, színes csomagolópapírba bújtatott ajándéktárgyak, hanem egy beszélgetés. Ez nélkülözött ugyan minden karácsonyi díszletet, mégis fölvillantott valamit annak lényegébõl. A beszélgetés színhelye az Õrbottyáni Gyermekotthon csecsemõ osztálya, ahol 6-12 éves korig ágyban fekvõ, fogyatékos gyerekek vannak. Két pelenkázás közti szünetben jutott néhány szabad percem, gondoltam, foglalkozom egy kicsit a csoport legokosabb kislányával, a 12 éves Mónikával. Mónika, tudod-e, milyen ünnep közeledik? Karácsony - feleli készségesen. Jól van dicsérem meg. Hát azt tudod-e, mit ünnepelünk ilyenkor? Nem válaszol. Ki született karácsonykor? segítek neki. Jézus. Nagyon okos vagy! lelkendezem. A siker örömében kedvem támad folytatni a teológizálást Kicsoda az Úr Jézus? kérdezem, és magamban nagyon szurkolok, vajon fogja-e még azt is tudni róla, Jézus, az Isten Fia. Móni hallgat, értetlenül néz rám, végül fölragyog az arca, mint akinek eszébe jutott a megoldás, kiböki: Hát te vagy az Most én nézek rá értetlenül. Megpróbálom követni ezt a logikai salto mortalét sikertelenül. Zavarban vagyok. Ha valaki ezt hallaná az okosok közül, még azt mondhatná, hogy ez kész istenkáromlás december 13

14 Gyorsan letorkolom Mónit: Hogy mondhatsz ilyet? Jézus Krisztus az Isten Fia, aki Betlehemben született jászolban. Mónit nem érdekli a magyarázkodásom. Nem is érti, amit mondok, de a zavaromat látva érzi, hogy sarokba szorított. Fölénye teljes tudatában oda sem figyel arra, amit mondok. Azt hiszi, most akarom félrevezetni, és kinevet. Csökönyösen ragaszkodik az elõbbi válaszához. Kezével-lábával kalimpál örömében, csorog a nyála, és mindegyre azt hajtogatja artikulálatlan hangján: Te vagy az! Bosszant a kudarc, magamat okolom érte. Tudhattam volna, hogy nem fogja megérteni. Aztán egyszer csak eszembe jut, hogy rengeteg dolgom van, mennem kell a vacsoráért. Becsukom magam mögött az ajtót, de még hallom, hogy Móni gyõzelme teljes tudatában ismételgeti: Te vagy az. Tulajdonképpen, minek is örült õ, és miért lettem én türelmetlen? gondolkodom útközben. Õt nem érdeklik az idõszámításunk kezdetén történtek. Jézus nevét azonban nyilván kapcsolatba hozza a szeretettel. Az pedig neki most kell, kézzelfoghatóan, és éppen attól, aki a közelében van. Örül, mert érzi, hogy a beszélgetés során talált egy bûvös mondatot, amivel kényszeríthet arra, hogy több legyek számára, mint egy fehérköpenyes gondozónõ. Engem pedig bosszant, hogy fordult a kocka. Én akartam csiszolgatni Móni emlékezõtehetségét, ehelyett õ csiszolgatta az én kereszténységemet. Kénytelen voltam belátni, ott akkor a folyosón visszafelé jõve, kezemben a gyerekek vacsorájával, hogy ha Mónival nem is tudtam megértetni, ki az Úr Jézus, magammal azonban azt igen, hogy Isten országa mibennünk van: Legyen áldott Isten neve, hogy bennünk lehet, mert Emmánuel: velünk az Isten! Vörös Éva nyomán L. Ilona nõvér 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Van egy zöld ötletem December. Készülõdés karácsonyra, és az új évre. Naptárvásárlás, mivel közeleg az új év, Ahogy nézem a boltokban a rengeteg naptárt, rengeteg különbözõ színû fedéllel, felmerül a választás kérdése. Fekete vagy sötétkék színût szoktam venni, de most megmozdult bennem valami. Nem, most más színt választok. Milyet? Például zöldet? Hiszen a zöld a reménység színe, azontúl, hogy a természet és a növekedés színe is, túlnyomóan. Ha pedig a remény színe a zöld, miért is ne lehetne 2010 a remény éve? Zöld év, remény év Miért ne? Pillanatok alatt beindult nálam egy rejtélyes bensõ csírázás: igen, ez az! Legyen ez kiemelten a remény éve! Azonnal vettem a zöld határidõnaplóhoz zöld golyóstollat is, amit mindig magammal tudok hordani. Az elárusító lánynak elmondtam, hogy miért választottam éppen zöld naptárt. A zöld a remény színe? (A fiatalok nem ismerik ezt a hagyományt?) Ezt tartja a hagyomány, annak pedig oka van. Hiszen, ahogy a csírázó növény kibújik a földbõl, elsõ dolga megzöldülni. Az erdõ is zöld, a szántóföld is tavasszal, és így tovább Elhatároztam, hogy magam körül már most elkezdem a zöld színt gyarapítani, hogy mindig szem elõtt legyen a remény otthon, a munkahelyen. Lehetne fát vagy bokrot ültetni, füvet vetni, vagy egyszerûen a szobanövényeinket szaporítani, magokat csíráztatni. Lehetne több zöldséget nevelni. Városban is: ablakban, erkélyen pl.: levendulát, citromfüvet, majoránnát, mentát is cserépben (a muskátlik mellett). Szép és hasznos is. Miért ne? Egyik gondolat hozza a másikat. Eszembe jutott az a fekete afrikai hölgy, aki Kenyában faültetést kezdeményezett, s ezzel a programjával küzdött társaival együtt a szárazság, éhínség, munkanélküliség ellen. Béke Nobel díjat kapott. A zöld erdõk Afrikában már növekednek A remény nagyon erõs. Jó esélyei vannak a rezignáltság, a fásultság, a túlzó racionalizmus ellen, ami ellen nekem is gyakran küzdenem kell. Miért ne reméljem, hogy a jövõ javulást hoz, valami jót hoz? Bennem is, körülöttem is. Haladjunk kis lépésekben, de haladjunk a remény útján, bátorítsuk egymást. Már ez a tudat is erõsít engem és erõsíthet bárkit. A szándékoknak is van erejük Elmesélem másoknak is zöld naptáram hiteles történetét. Hátha másoknak is kedve támad a reményhez, s velem együtt várja és éli a zöld remény új évét Lázár Ilona nõvér december 15

16 Karácsonyi himnusz Mindnyájan Krisztus-keresõk, a magas égre nézzetek, s meglátjátok, miként ragyog örök dicsõségünk jele. A csillag, amely ékesebb és fénylõbb, mint a napkorong, a földnek jelzi: földre szállt halandó testben Istenünk. Honnét a Nap körünkbe lép, a messzi perzsa tájakon csillagtudósok figyelik a születõ király jelét Csodás dolgot látott szemünk, ez halandó lény nem lehet, de mennyei, de végtelen és minden más lényt megelõz. Ki nemzeteknek megjelensz, dicsérünk téged, Jézusunk, Atya s Szentlélek áldva légy most és örökre szüntelen. Ámen (Részlet a Zsolozsmáskönyvbõl) Ki e nagy felség kérdezik, hogy Úr a csillagok felett, így tiszteli az égi had, s a fényes menny szolgál neki? Szép ünnepet és áldott új évet kívánunk minden kedves olvasónknak, támogatónknak, munkatársunknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ IDŐSEK BERVA-VÖLGYI OTTHONÁBAN Törőcsikné Király Margit 2014.04.19. A FOGADÓ INTÉZMÉNY A KEZDET TALÁLKOZÁS

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év

Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év A Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász szervezi és összefogja a területén működő 41 karitász csoport munkáját. A szociális tevékenységei

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/00068 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVE Intézményi dokumentumok aktualizálása - megbízási szerződések - Vállalkozói szerződések - Helyettesítési rend - Szabadságolási terv

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 Most is van lehetőség természetben nyújtani a családi pótlékot vagy a segély egy részét! Az utalvánnyal kötötté teszik a pénz felhasználását.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Szeretetotthoni működés minőségügyi szemléletben A cél az út maga

Szeretetotthoni működés minőségügyi szemléletben A cél az út maga Szeretetotthoni működés minőségügyi szemléletben A cél az út maga Ritz Judit intézm zményvezető Bálint Sándor Szeretetotthon, Szeged DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. Debrecen, 2012.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány "Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. " Benjamin Elijah Mays 2011. március- május

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben