SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 3. szám A tartalomból: december Karitász mozaikok Csillagok a szegényekért Hírek, események az elmúlt idõszakból Emmánuel Van egy zöld ötletem Karácsonyi himnusz Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Méltóság mezeje Nárciszültetés a budapesti Magyar Hospice Házban K A R I T Á S Z M O Z A I K O K Október elején a Rákosfalvai karitászcsoport kedves eseményre kapott meghívást a Budapest Hospice Házba, abba a házba, ahol a terminális állapotú daganatos betegeket ápolják. A HÁZ a méltó halál eszméjét és gyakorlatát hirdeti, és valósítja meg. A betegek ápolása legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel történik, hogy életüknek utolsó szakaszát is méltósággal tudják megélni Mindenki hozhatott magával szellemi ajándékokat is, az élet minden gondolata jegyében. Ezeket felolvasásuk után gyerekek és felnõttek együtt ültették el a nárciszhagymákkal, hogy tavasszal a szép gondolatok is virágba szökkenjenek Sajnos, a számok azt mutatják, hogy évrõl évre egyre több testvérünk válik érintetté ebben a betegségben, nagyon fontos, hogy támogassuk õket lelkiekben, s imádkozzunk is értük Mi ott vagyunk mellettük, fogjuk kezüket, érzelmileg is teljes mértékben támogatni akarjuk õket. Az élet végén a megélt dolgok leértékelõdhetnek, vagy felértékelõdhetnek. Mindent megteszünk, hogy az itt ápoltak méltó módon búcsúzhassanak el, és csakis azt érezzék, hogy az élet csodálatos ajándék Sóti Dezsõné, Irén A Rákosfalvai Szent István király Plébánia karitászcsoportjának és a Hospice Ház önkéntese 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 A sashalmi négyesikrek A XVI. kerületben, Sashalmon november 11- én négyes ikrek születtek Az egyházközség sokat imádkozott, hogy egészségesek legyenek és Istennek hála, így történt. Geszteséknél már volt egy 15 éves és egy 3 éves fiú, most egy lány, Bernadett, majd Gábor, Bertalan és végül Péter született. Így lettek nyolcan. A család minden vasárnap viszi gyermekeit az esti misére, ahol a hívek igyekeznek segíteni a sírósak dajkálásában. Karitászcsoportunk és az egyházközség kettõ kétszemélyes babakocsit ajándékozott téli felszereléssel kiegészítve a piciknek. Az ebédet minden nap vittük a nagycsaládosok, karitász és ismerõsök összevonásával. A szervezés pontos volt, így áprilisig biztosítottuk az étkezést, majd az önkormányzat felváltott minket. A délutáni gyermekfelügyeletet 15 óra és 22 óra között szintén biztosítottuk. Szeretetünket azzal tudtuk bizonyítani, hogy a szülõket elküldtük lelkigyakorlatra, és vállaltuk a picik ellátását a hosszú hétvégén. Így növekednek gondoskodásban, szeretetben, és november 14-én ünnepeltük 1 éves születésnapjukat a segítõ munkatársakkal. K A R I T Á S Z M O Z A I K O K Köszönöm mindenki segítségét magam és a Gesztes család nevében: Kaján Mária karitászvezetõ Krisztus Király Plébánia december 3

4 Pályázzunk, hogy segíthessünk Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyéhez tartozó plébániákon mûködõ karitász csoportok különbözõ lehetõségekkel, adottságokkal tevékenykednek. Ott, ahol az anyagi forrás csekély, ott egyetlen megoldást a pályázati pénzek jelentik. Figyelnünk kell a kerületi, fõvárosi önkormányzat és egyéb szervezetek, intézmények pályázati lehetõségeit. Nem könnyû feladat azok megírása, a követelményeknek megfelelõ felhasználása, majd azután a pontos elszámolása. K A R I T Á S Z M O Z A I K O K Évek óta ezen az úton jutunk anyagi lehetõséghez, így tudjuk a rászoruló gyermekeket nyaraltatni, nyugdíjasoknak kirándulást, zarándoklatot szervezni, klubdélutánra hívni az idõseket. Tavaly pl. Székesfehérváron voltunk, az idén pedig így jutottunk Máriabesnyõre és Gödöllõre. Plébánosunk, Elõd atya nagy szeretettel, sok információval készül ezekre az alkalmakra. Hitben megerõsödve, sok szép élménnyel gazdagodunk, köszönjük! Gál Józsefné Belsõ-pesti régió Bemutatkozik a vajdasági Csantavér karitászcsoportja Csantavér település (Szerbia) a Délvidéken, a Vajdaság északi részén, az Észak-bácskai körzetben, Szabadkától délkeleti irányban található. A falu elsõ említése Mátyás király nevéhez fûzõdik, aki február 16-án az akkor Csongrád megyei CHONTAFEYER falut édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta. Az elsõ világháború végéig, illetve a trianoni szerzõdésig, Csantavér Bács-Bodrog vármegyéhez, illetve a szabadkai járáshoz tartozott. Délvidék visszacsatolását követõen 1941 és 1944 között újra Magyarország része volt. Csantavér lakosa közül 92,4% vallotta magát magyarnak a legutóbbi, es népszámlálás alkalmával, és ezzel az aránnyal Csantavér az egyik leghomogénebb, viszonylag nagy magyar településnek számít a Délvidéken. A csantavériek túlnyomó többsége római katolikus vallású. 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Alábbiakban Király Rózsa a helyi karitász munkatársa, imafelelõse ad számunkra rövid öszszefoglalót csoportjuk feladatairól A Karitász központja Szabadkán, Csantavértõl 22 km-re található. Plébánosunk, a temerini születésû Utcai Róbert atya innen hoz minden hónapban adományokat, ruhát, ennivalót. Pályázni is szokott, melybõl tüzelõt vásárol, és szétosztja a szegények között. A hívek által húsvét és karácsony elõtt összegyûjtött pénzbõl is élelmiszert vásárol, õ, illetve a hitoktató adja tovább a rászorulóknak. Minden évben adventben karácsony böjtjéig összegyûjti a gyerekeket, hogy reggelente jöjjenek a pásztorok miséjére. A gyermek reggelit is kap, a tehetõsebbek hoznak mézet, tejet, szalámit, margarint, a pék is akkor féláron adja a kenyeret, kiflit. Plébánosunk karácsonykor az éjféli mise után ajándékcsomagot oszt a gyerekeknek, a felnõtteknek pedig forralt bort, teát. Az én feladatom az, hogy hajnalonként imádkozzak, csatlakozik hozzám még 2-3 asszony. Nagyon szeretek imádkozni Magyarországon több társulathoz is tartozom. K A R I T Á S Z M O Z A I K O K december 5

6 Csillagok a szegényekért Ki, vagy mi a csillag, mely kigyullad a szegényekért? Aki megveszi a gyertyákat, áldozatot hoz a szegényekért. Aki odaadja az idejét, energiáját a szegényekért, áldozatot hoz értük. Ezeket a tetteket csak szeretetbõl lehet megtenni. Aki szeret abban a teremtõ Atya szeretete van, hiszen emberileg képtelenek lennénk alkoholistákat szívünkbe fogadni, rongyosokat szolgálni, magányosokat vígasztalni, betegeket jó szóval, mosollyal gyógyítani. A csillagok mi vagyunk. A csillagnak nincs saját fénye, azt a Naptól kapja és sugározza, hogy akik nézik, gyönyörködhessenek. Nekünk amink van, Istentõl kapjuk, hogy sugározzunk! Akik pedig látják tetteinket, gyönyörködhetnek a Teremtõben. A csillagok mi vagyunk, akik megláttatják a fényt. Nem mi vagyunk a fény, mi eszközök vagyunk. Amink van kaptuk, hogy ragyoghassunk Murányi Kati dél-budai régióvezetõ Idén december 6. és 13. között figyelmeztettek a gyertyák arra, hogy vannak szegény emberek, akik nap, mint nap megélhetési problémákkal küzdenek. Az Egymillió csillag a szegényekért nevû mozgalom 1998-ban Franciaországból indult azzal a megkülönböztetett céllal, hogy a szegény emberekért sorsközösséget vállalva meghódítsa az európai kontinenst. A Caritas Europa 2005-tõl, a Caritas Internationalis pedig tól önállóan is részt vesz ezen akcióban, Az akció célja minden országban közös: figyelemfelhívás, továbbá az összetartozás, és a társadalmi együttérzés erõsítése. Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga, 2008 december 7-én ragyogott fel elõször. Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitászának szervezésében az akcióban a következõ plébániák karitászcsoportjai vettek részt: Szent Gellért Plébánia, Krisztus Király Plébánia, Szent Imre Plébánia, Kispesti Nagyboldogasszony 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 Plébánia, Wekerletelepi Szent József Plébánia, Belvárosi Fõplébánia, Kõbányai Szent Család Plébánia, Zugligeti Plébánia, Újpest Káposztásmegyeri Plébánia, Szent István Bazilika, Nagykovácsi Nagyboldogasszony Plébánia. Minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, betegekért, és rászorulókért. Minden egyes meggyújtott gyertya vallomás egy másik emberért, felebarátunkért, mely egyben szimbóluma szolidaritásunknak a szükséget szenvedõ embertársainkért. A gyertyáért felajánlott adományból a karitász élelmiszerrel segítette/segíti a szegényeket. H Í R E K VÉRADÁS A BAZILIKAI KARITÁSZCSOPORT SZERVEZÉSÉBEN A Szent István Bazilika Karitászcsoportja október közepén véradást szervezett a Magyar Hemofília Egyesület felkérésére. Az V. kerületi önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségben 4 óra alatt 27-én adtak vért. **************** Jótékonysági koncert a magyar kultúra megõrzéséért Október 24-én jótékonysági koncertet tartottak a szentendrei Péter-Pál templomban. A koncert bevételével a szervezõk többek között a helyi, illetve az egyházmegyei karitászban tevékenykedõ munkatársak az erdélyi Türben élõ szórvány-magyarság anyanyelvi oktatásának beindítását szeretnék támogatni. Sokan a türiek közül egykor folyékonyan beszélték a magyart, jelentõs részüknek magyar neve is van, de a vegyes házasságok, illetve egyéb környezeti hatások miatt áttértek a román nyelv használatára. A fiatalok közül különösen kevesen beszélik a magyart. Félõ, hogy a magyar kultúra ismerete egyszer örökre elvész belõlük. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani, de legalábbis fékezni. A gyûjtés célja olyan számítástechnikai eszközöket vásárolni a türiek számára, amelyek alkalmasak magyar nyelvi oktató szoftverek futtatására. Használt, de még használható állapotban lévõ magyar nyelvû tankönyvek, gyerekkönyvek, szépirodalmi mûvek gyûjtéséhez is kérik a segítõkész közremûködést. H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l december 7

8 Ugye, belefér egy kis jótékonyság? Az Élelmiszerbank és a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány gyûjtése H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l Ahhoz, hogy legyõzzük az éhezést az egész világon, meg kell változtatnunk életvitelünket és gondolkodásmódunkat is szögezte le üzenetében a Szentatya, amelyet Jacques Diouf-nak, a FAO fõigazgatójának címzett az október 16-i élelmezési világnap alkalmából. A megfelelõ és egészséges táplálkozás az élethez való jog egyik legkonkrétabb megnyilvánulása, melyet mindenki számára biztosítani kell. A Szentatya a nemzetközi közösség határozott közbelépését sürgeti üzenetében. A szegényebb országok lakói érdekében kerüljük a pazarlást, tegyük félre a kiváltságokat, a profitot és a kényelmet. Az éhezést csak úgy lehet felszámolni, ha megszüntetjük a kiváltó okokat, segítjük a szegény országok mezõgazdaságát. Nem elegendõk pusztán a technikai megoldások, az emberi személyt kell mindig a középpontba állítani, lelki és anyagi igényeivel együtt. A Katolikus Egyház, küldetéséhez híven mindig kinyújtja kezét a rászorulók felé, mint ahogy minden népet támogat a megfelelõ szintû élelmiszerbiztonság elérésében zárta üzenetét XVI. Benedek pápa. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Élelmezés Világnapja alkalmából segélyszervezetek bevonásával szervezett akciója eredményeképpen 38 tonnányi tartós élelmiszer gyûlt össze. Ez komoly segítséget jelent a résztvevõk által támogatott rászorulóknak. A Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány önkéntesei közel 800 kg élelmiszert gyûjtöttek és juttattak el a segítségre szorulóknak. ********************* Zöldséges aprópecsenye, kagylótésztával, zöldborsóleves csipetkével, rakott tejfölös káposzta, babgulyás, lencsefőzelék... Ez nem egy éttermi étlap menüsora, hanem Vasúti Szociális Szolgálatunk hajléktalanok számára november 2-án újra indított téli krízis étkeztetésének első heti kínálata. November 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 eleje óta naponta 110 rászoruló kap meleg ételt, 140-en pedig uzsonnacsomagot. Munkatársaikkal, önkénteseikkel a téli krízisidőszakban még fokozottabban figyelemmel kísérjük az utcán élők egészségi állapotát. A segítségnyújtás formái közül kiemelendők a krízistámogatások (étkeztetés, takaró, meleg ruha, tisztasági csomag ), információnyújtás, egészségügyi gondozás, foglalkoztatás, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok, lelkigondozás, együttműködés más intézményekkel. Mentálhigiénés, szociális és egészségügyi gondozás, abból a célból, hogy a problémákat megszüntesse, vagy azok súlyosbodását, halmozódását megakadályozza. ******************** KÖRNYEZETVÉDELEM-TEREMTÉSVÉDELEM Szeptember 24-én Udvardy György püspök elõadásával vette kezdetét az a sorozat, melynek célja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia "Felelõsségünk a teremtett világért" címû körlevelében meghirdetett keresztény környezetvédelmi értékrend részletes kifejtése, továbbá a gyakorlati életbe való átültetés lehetséges módjainak feltárása. Az Országos Lelkipásztori Intézet, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola és a Teremtésvédelem munkacsoport által közösen szervezett elõadás-sorozatot Udvardy György a püspökkari körlevél átfogó bemutatásával nyitotta meg. A kereszténység és környezet kapcsolatát több szempontból körüljáró háromkötetes kiadvány ( Hogy mûvelje és õrizze meg ) munkálataiban számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt. Az elõadássorozatra várják mindazokat, akik környezetükben, plébániájukon, közösségükben szeretnének tevékenyen hozzájárulni a teremtésvédelmi gondolat megerõsödéséhez, mások aktivizálásához. Udvardy püspök elõadása, és a körlevél is bõvebben olvasható a teremtesvedelem.hu oldalon. Helyszín: Országos Lelkipásztori Intézet, Budapest, VI. ker., Városligeti fasor 42. Az elõadások további idõpontjai: január 15. péntek 18 óra február 5. péntek 18 óra február 6. szombat 10 órától 16 óráig H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l A 18 órakor kezdõdõ elõadások tervezett befejezése: 21 óra, a részvétel ingyenes december 9

10 H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l KARITÁSZMUNKATÁRSAK LELKINAPJA Újra a Magyar Szentek Templomában tartották hagyományos lelkinapjukat a Szent Erzsébet Karitász önkéntesei november 21- én, ahol idén több, mint 230 munkatárs hallgatta az elõadásokat, elmélkedéseket. A nap lelki vezetõje Hollai Antal esperes, plébános atya volt. A Karitász Központ ez alkalomra 7700 kenyeret süttetett, majd osztott ki a munkatársaknak, hogy jelképesen õk is kenyérosztókká váljanak. A plébániai önkéntesek a kenyereket az irgalmas szeretet szentjére, Szent Erzsébetre emlékezvén ajándékozták tovább a templomokban, illetve a rászorulóknak. ******************* 800 ajándékcsomag rászorulóknak A karácsonyi ünnepkörben 800 ajándékcsomagot osztott ki a Szent Erzsébet Karitász Központ rászoruló családoknak, kisnyugdíjasoknak, betegeknek, hajléktalanoknak, nehéz anyagi és mentális körülmények között nevelkedõ gyermekeknek. A csomagok bensõséges ünnepségek keretében kerültek átadásra. A Karitász Vasúti Szociális Szolgálatának munkatársai hajléktalan gondozottaik bevonásával rendezték meg karácsonyi délutánjukat a Nyugati pályaudvar csomagmegõrzõ termében december 18-án, kórházi beteglátogató önkénteseink pedig zenés-verses mûsort adtak a Péterfy Sándor utcai Kórház rehabilitációs osztályain, tartós ápolásra szoruló betegeknek. Közel 300 gyermek kaphatott ajándékcsomagot a Magyar Szentek Templomában december 22-én. A személyre szóló ajándékokat Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapest érsek és Dr. Mádl Ferencné Dalma asszony, a Karitász jószolgálati nagykövete adták át. 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Szent Erzsébet rózsája díj A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1999 decemberében alapította a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A világszerte legismertebb magyar szent rózsalegendájához kapcsolódó kitüntetéssel a püspöki konferencia az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeit hangsúlyozza és a díjazottak személyes példáját ismeri el. A díj egyben a felebarátainkért érzett felelõsség és a tevékeny szeretet keresztény eszméjét kívánja a társadalomban ébren tartani. A díjat jótékonysági est keretében idén Hajdó Györgyné Madaras Olga, a pusztaszabolcsi karitász vezetõje vehette át november 22-én, több évtizedes munkája elismeréseképpen. Az est bevételét a gyöngyösi Autista Központ támogatására ajánlották fel. Az elmúlt évek kitüntetettjei: 2008 Messné Mezey Klára, a pécsi székesegyház plébániáján mûködõ Családért Csoport vezetõje 2007 Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete 2006 Gombás Istvánné, a szenvedélybetegek gyógyulásáért kifejtett fáradhatatlan önzetlen tevékenységéért 2005 Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat és a Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központ munkatársai 2004 Kurucz Béláné, a kiskunfélegyházi Szent István-plébánia karitászcsoportjának alapító tagja 2003 Fábián Zsuzsanna, az Egri Fõegyházmegyei Karitász munkatársa 2002 Halász Tiborné, a Krízis-iroda vezetõje a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából 2001 Gyõrvári Edit, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családsegítõ Szolgálatának munkatársa 2000 Matt Jánosné, a pécsi pálos templom karitászcsoportjának vezetõje H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír december 11

12 H í r e k, e s e m é n y e k a z e l m ú l t i d õ s z a k b ó l 2010 A SZEGÉNYSÉG ÉS A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI ÉVE A szegénység fogalmát gyakran társítják csak az ún. fejlődő országok, így pl. az afrikai kontinens problémájával. De Európában is minden tagállamban a nélkülözés áldozata a lakosság egy része, akiknek gyakran csak korlátozott hozzáférésük van az alapszolgáltatásokhoz. Statisztikai adatok szerint az európaiak általános problémának tartják a szegénységet. A gyermekeket főként veszélyezteti a szegénység Európa-szerte, nagy százalékuk pl. olyan háztatásban él, ahol senki sem dolgozik. A 2010-es évet az Európai Unió a Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy Európai Uniós szinten, valamint a tagállamokban különböző programok, tevékenységek valósulnak meg azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet a szegénység mértékére, a szegénység elleni küzdelem fontosságára. Programjának kidolgozása és megvalósítása az érintettek széles körének bevonásával, a civil társadalom tagjaival, a szegénységben élő emberekkel folyamatos párbeszédben történjen meg. A nemzeti karitász szervezetek legutóbbi brüsszeli ülésén többek között az egyházmegyei karitászokkal ennek jegyében megvalósítandó szegénységellenes programokról folytattak tárgyalásokat. 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Az adventi várakozásnak e csendes napjaiban, amikor lelkünkben utat készítünk a Kis Jézusnak, õ maga segít nekünk megtisztítani szívünket a múlt minden porától, hibáitól, hiúságaitól, és õ fog megajándékozni az Úr igaz, szép szeretetével, ami boldoggá tesz bennünket. Akkor e példa körülöttünk másokat is erre ösztönözhet, a védenceinknél pedig hozzájárulhat igaz megtérésükhöz. Burján Hildegárd leveleibõl németbõl fordította: Lázár Ilona nõvér Emmánuel Ha karácsonyra gondolok, nem ünnepi pillanatok jutnak eszembe, szikrázó csillagszórók, fenyõillat, színes csomagolópapírba bújtatott ajándéktárgyak, hanem egy beszélgetés. Ez nélkülözött ugyan minden karácsonyi díszletet, mégis fölvillantott valamit annak lényegébõl. A beszélgetés színhelye az Õrbottyáni Gyermekotthon csecsemõ osztálya, ahol 6-12 éves korig ágyban fekvõ, fogyatékos gyerekek vannak. Két pelenkázás közti szünetben jutott néhány szabad percem, gondoltam, foglalkozom egy kicsit a csoport legokosabb kislányával, a 12 éves Mónikával. Mónika, tudod-e, milyen ünnep közeledik? Karácsony - feleli készségesen. Jól van dicsérem meg. Hát azt tudod-e, mit ünnepelünk ilyenkor? Nem válaszol. Ki született karácsonykor? segítek neki. Jézus. Nagyon okos vagy! lelkendezem. A siker örömében kedvem támad folytatni a teológizálást Kicsoda az Úr Jézus? kérdezem, és magamban nagyon szurkolok, vajon fogja-e még azt is tudni róla, Jézus, az Isten Fia. Móni hallgat, értetlenül néz rám, végül fölragyog az arca, mint akinek eszébe jutott a megoldás, kiböki: Hát te vagy az Most én nézek rá értetlenül. Megpróbálom követni ezt a logikai salto mortalét sikertelenül. Zavarban vagyok. Ha valaki ezt hallaná az okosok közül, még azt mondhatná, hogy ez kész istenkáromlás december 13

14 Gyorsan letorkolom Mónit: Hogy mondhatsz ilyet? Jézus Krisztus az Isten Fia, aki Betlehemben született jászolban. Mónit nem érdekli a magyarázkodásom. Nem is érti, amit mondok, de a zavaromat látva érzi, hogy sarokba szorított. Fölénye teljes tudatában oda sem figyel arra, amit mondok. Azt hiszi, most akarom félrevezetni, és kinevet. Csökönyösen ragaszkodik az elõbbi válaszához. Kezével-lábával kalimpál örömében, csorog a nyála, és mindegyre azt hajtogatja artikulálatlan hangján: Te vagy az! Bosszant a kudarc, magamat okolom érte. Tudhattam volna, hogy nem fogja megérteni. Aztán egyszer csak eszembe jut, hogy rengeteg dolgom van, mennem kell a vacsoráért. Becsukom magam mögött az ajtót, de még hallom, hogy Móni gyõzelme teljes tudatában ismételgeti: Te vagy az. Tulajdonképpen, minek is örült õ, és miért lettem én türelmetlen? gondolkodom útközben. Õt nem érdeklik az idõszámításunk kezdetén történtek. Jézus nevét azonban nyilván kapcsolatba hozza a szeretettel. Az pedig neki most kell, kézzelfoghatóan, és éppen attól, aki a közelében van. Örül, mert érzi, hogy a beszélgetés során talált egy bûvös mondatot, amivel kényszeríthet arra, hogy több legyek számára, mint egy fehérköpenyes gondozónõ. Engem pedig bosszant, hogy fordult a kocka. Én akartam csiszolgatni Móni emlékezõtehetségét, ehelyett õ csiszolgatta az én kereszténységemet. Kénytelen voltam belátni, ott akkor a folyosón visszafelé jõve, kezemben a gyerekek vacsorájával, hogy ha Mónival nem is tudtam megértetni, ki az Úr Jézus, magammal azonban azt igen, hogy Isten országa mibennünk van: Legyen áldott Isten neve, hogy bennünk lehet, mert Emmánuel: velünk az Isten! Vörös Éva nyomán L. Ilona nõvér 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Van egy zöld ötletem December. Készülõdés karácsonyra, és az új évre. Naptárvásárlás, mivel közeleg az új év, Ahogy nézem a boltokban a rengeteg naptárt, rengeteg különbözõ színû fedéllel, felmerül a választás kérdése. Fekete vagy sötétkék színût szoktam venni, de most megmozdult bennem valami. Nem, most más színt választok. Milyet? Például zöldet? Hiszen a zöld a reménység színe, azontúl, hogy a természet és a növekedés színe is, túlnyomóan. Ha pedig a remény színe a zöld, miért is ne lehetne 2010 a remény éve? Zöld év, remény év Miért ne? Pillanatok alatt beindult nálam egy rejtélyes bensõ csírázás: igen, ez az! Legyen ez kiemelten a remény éve! Azonnal vettem a zöld határidõnaplóhoz zöld golyóstollat is, amit mindig magammal tudok hordani. Az elárusító lánynak elmondtam, hogy miért választottam éppen zöld naptárt. A zöld a remény színe? (A fiatalok nem ismerik ezt a hagyományt?) Ezt tartja a hagyomány, annak pedig oka van. Hiszen, ahogy a csírázó növény kibújik a földbõl, elsõ dolga megzöldülni. Az erdõ is zöld, a szántóföld is tavasszal, és így tovább Elhatároztam, hogy magam körül már most elkezdem a zöld színt gyarapítani, hogy mindig szem elõtt legyen a remény otthon, a munkahelyen. Lehetne fát vagy bokrot ültetni, füvet vetni, vagy egyszerûen a szobanövényeinket szaporítani, magokat csíráztatni. Lehetne több zöldséget nevelni. Városban is: ablakban, erkélyen pl.: levendulát, citromfüvet, majoránnát, mentát is cserépben (a muskátlik mellett). Szép és hasznos is. Miért ne? Egyik gondolat hozza a másikat. Eszembe jutott az a fekete afrikai hölgy, aki Kenyában faültetést kezdeményezett, s ezzel a programjával küzdött társaival együtt a szárazság, éhínség, munkanélküliség ellen. Béke Nobel díjat kapott. A zöld erdõk Afrikában már növekednek A remény nagyon erõs. Jó esélyei vannak a rezignáltság, a fásultság, a túlzó racionalizmus ellen, ami ellen nekem is gyakran küzdenem kell. Miért ne reméljem, hogy a jövõ javulást hoz, valami jót hoz? Bennem is, körülöttem is. Haladjunk kis lépésekben, de haladjunk a remény útján, bátorítsuk egymást. Már ez a tudat is erõsít engem és erõsíthet bárkit. A szándékoknak is van erejük Elmesélem másoknak is zöld naptáram hiteles történetét. Hátha másoknak is kedve támad a reményhez, s velem együtt várja és éli a zöld remény új évét Lázár Ilona nõvér december 15

16 Karácsonyi himnusz Mindnyájan Krisztus-keresõk, a magas égre nézzetek, s meglátjátok, miként ragyog örök dicsõségünk jele. A csillag, amely ékesebb és fénylõbb, mint a napkorong, a földnek jelzi: földre szállt halandó testben Istenünk. Honnét a Nap körünkbe lép, a messzi perzsa tájakon csillagtudósok figyelik a születõ király jelét Csodás dolgot látott szemünk, ez halandó lény nem lehet, de mennyei, de végtelen és minden más lényt megelõz. Ki nemzeteknek megjelensz, dicsérünk téged, Jézusunk, Atya s Szentlélek áldva légy most és örökre szüntelen. Ámen (Részlet a Zsolozsmáskönyvbõl) Ki e nagy felség kérdezik, hogy Úr a csillagok felett, így tiszteli az égi had, s a fényes menny szolgál neki? Szép ünnepet és áldott új évet kívánunk minden kedves olvasónknak, támogatónknak, munkatársunknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. december A tartalomból: Zarándoklataink..................... 2 A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj....

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVI. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2008. október A szeretetszolgálat útján 2 Karitásztábori képeslapok,

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 3. szám 2010. november A tartalomból: Iszapár katasztrófa...................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam IV. szám 2013. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Meghallani Isten akaratát Társak Vagyunk Közösségben másokért Meghallani

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam I. szám 2015. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Öt év tragédiái A szív jósága Együtt erősebbek vagyunk Magyar Katolikus

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Mindennek megvan az órája árvíz a Duna mentén Táborozni jó Hal helyett Hálót A dunai árvíz karitász

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: 2006. április XIV. évfolyam 1. szám Karácsonytól húsvétig................. 2 Betegek karácsonya.......................

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Mindennek megvan az órája szerettek itt engem nyári pillanatok ajándék magunkból Az Úr üzenete!

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Húsvéti örömének. Tavasz Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Húsvéti örömének. Tavasz Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT Húsvéti örömének Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit kiontott szent vér mossa le. Eltévedt ember hitre tér, vakok szemén gyúl a fény: s hogy irgalmat nyert a lator,

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Valse triste. Õsz Ingyenes lap. Weöres Sándor. ... az Úr... Erõt ad a fáradtnak, és az erõtlennek megsokasítja erejét.

Szolgáló Szeretet. Valse triste. Õsz Ingyenes lap. Weöres Sándor. ... az Úr... Erõt ad a fáradtnak, és az erõtlennek megsokasítja erejét. Weöres Sándor Hûvös és öreg az este. Remeg a venyige teste. Elhull a szüreti ének. Kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben