Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja"

Átírás

1 Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) szeptember

2 Veni Sancte Spiritus! Első osztályos koromtól kezdve minden szeptemberben így kezdődött a tanév. Zengtük a Jöjj Szentlélek Úristen kezdetű egyházi énekünket igaz átéléssel, mély hittel. S a Lélek nem késlekedett. Velünk volt az egész tanév folyamán, úgy a diákokkal, mint a tanárokkal, s a szülőkkel. Mint ahogy a teremtés hajnalán a Lélek ott lebegett a vizek fölött, a mi életünkben is mindig ott volt, amikor valami új dolog teremtődött meg bennünk. Hiszen ezen a világon semmi sem jöhet létre a Teremtő és Alkotó Lélek munkálkodása nélkül. Velünk és bennünk volt, amikor sikerült kimondanunk az első szót, amikor összeolvastuk az első betűket, amikor megértettük az első matematikai összefüggést, amikor sikerült memorizálni az első imádságokat, majd verseket, később történeteket, meséket, leckéket. De nemcsak a szellemi, hanem a lelki fejlődésünk is a Lélek segítségével kezdődött el, amikor már nemcsak felmondtuk az imádságot, hanem őszintén szóltunk általa a Mennyei Atyához, vagy amikor már meg tudtuk különböztetni a jót és a rosszat, és tudatosan kezdtük levetni a rossz szokásokat, meg tanultunk bocsánatot kérni, és ígéretet tenni szüleinknek, tanárainknak, plébánosunknak, s később a Jóistennek, hogy többé nem leszünk rosszak. Kérdés, hogy változott-e valami azóta. Isten nem változott. Mi talán előrehaladtunk a szellemi-lelki életben. De lehet, hogy mégsem vagyunk tökéletesebbek, mint gyermekkorunkban. Éppen ezért az ember örökké diák marad, legalábbis az Isten iskolájában. Ady szerint: Bár zord a harc, megéri a világ, Ha az ember az marad, ami volt: Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. Amikor szeptember 5-én újra felhangzik a Veni Sancte Spiritus, akkor mindannyian tudatosítsuk magunkban, hogy nemcsak az iskolásokért, hanem saját magunkért, örök diákokért is kérjük a Lelket. Tesszük ezt azzal a belátással is, hogy talán az iskolai bizonyítványainkon mindenütt a jeles minősítés szerepel, ám a mindennapi élet vizsgáin nap, mint nap elbukunk, megbukunk. Maradjunk mindig nemes, küzdő, szabadlelkű diákok az Isten iskolájában! G.E. Veled és Feléd 2

3 Ahová állítasz, ott szolgállak Változások plébániánkon. Főpásztorunk szándéka szerint július végén búcsút vettünk Tóth Bertalan atyától, aki augusztus 1-től állt a Szent László Plébánia szolgálatában. Július 25- én a szentmiséhez kapcsolódva köszöntük meg minden fáradozását. Az akkor elhangzottakból idézünk néhány sort. Búcsú Bertalan atyától Isten felkent, most búcsúzó vándora, Havannások pásztora! Áldja Isten léptedet, Áldást osztó két kezed! Köszönjük, hogy tanítottál Rögös úton haladni, A magyarok Istenéhez eljutni. (dr. Sallay Éva) Ezt követően augusztus 1-én a Szent László Templomban mondott első szentmise keretében köszönthettük Gábor Elemér atyát. Mottó: Ne olyan plébánost adj nekünk Istenünk, amilyent megérdemlünk, hanem olyant, amilyent nekünk szánsz.. és akkor: csendben, pózmentesen bejött az oltár elé. Ismerős, kedves mosollyal, az Erdélyi Havasok tiszta leheletével. szerényen fogadta a bemutatkozó ajándékot, és azonnal rálépett a keskeny ösvény -re majd kapcsolódva az evangéliumi szakaszhoz /..nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete Kié lesz mindaz, amit szereztél? Lk. 12,13-21/ azzal zárta szentbeszédét: a szemfedőn nincsen zseb.. és akkor: csendben, pózmentesen - ahogy jött kiment. Veled és Feléd 3

4 Ugye mindannyian láttuk, hogy nem volt nála tarisznya sem, pénz sem, váltóruha sem, mobil-telefon sem, ahonnan az utasításokat vette volna. De rajta volt Jézus köntöse és saruja, amit Ő szétosztott a 12 tanítványa között, és amelyet nem kellett tisztára mosni, mert szent szenvedése által örökké szeplőtelen volt. Amen Nevesincs Nagymama Új hittanos év új pásztor beszélgetés Gábor Elemér atyával augusztus 1-én érkezett hozzánk, szeretettel köszöntjük a Szent László Plébánián mindnyájunk nevében. Először egy kis összefoglaló bemutatkozásra kérnénk eddigi életéről. Székelyhídon, egy Nagyvárad és Szatmár közötti kisközségben születtem január 26-án és a határhoz nagyon közeli Éradonyban nevelkedtem, itt jártam általános iskolába. Három fiú közül én vagyok a legkisebb. Az édesapám kiskereskedő, eredetileg református volt, de a házasságkötéskor katolizált. Rendszeres templomba járó család voltunk, hétköznap is jártunk misére. Egyik testvérem Nagyváradon él, a másik egy kisvárosban, Margittán, a szülőfalum közelében. Hogyan mutatkozott meg a papságra szóló elhivatottsága? Általában egy papi hivatáshoz Isten nem ad különleges nagy égi jeleket. Egyszerűen egy vágyat ébreszt, aminek nehéz ellenállni, nem tud mást választani az ember. Az én esetemben a plébános mintája számított, aki mesteremmé lett, és olyanná akartam válni, mint ő. Karetka László 20 éven keresztül volt szülőfalunk plébánosa és családunk barátja, aki négy faluban látta el a szolgálatot. Nem volt kántor a környező falvakban, és szüksége volt valakire, aki temetéseken segédkezik, elkezdi az énekeket. Tizenkét évesen elindultam vele, és amikor temetés, Veled és Feléd 4

5 esküvő, vagy szentmise volt, minden alkalommal mellette voltam és vezettem mindenütt az éneket. Az oltár mellett ministráltam, temetéseken kántorként segítettem. Ez alatt az időszak alatt fogalmazódott meg bennem a papi hivatás gondolata, és először 12 évesen mondtam ki, hogy pap szeretnék lenni. Ennek megfelelően 14 évesen a Nagyváradon akkor alakuló Szent László Gimnáziumba felvételiztem. A sikeres érettségi után a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára jelentkeztem. Ott elvégeztem az egy éves gyakorlati idővel együtt 7 év teológiát és június 22-én pappá szenteltek a Nagyváradi Bazilikában. A fölszentelésem napján megkaptam a kinevezést és a Nagyvárai Bazilika káplánja, valamint Tempfli József püspöknek a szertartója, titkára lettem. Egy év elteltével kértem a nagyváradi püspök urat, hogy engedjen el Budapestre kánonjogi tanulmányokat folytatni. Közben plébániát kerestem Budapesten, ahol szükség volt kisegítő káplánra, és emellett folytathattam tanulmányaimat. Így kerültem a Batthyány téri Szent Anna plébániára, ahol Jánosa Domokos atya örömmel fogadott. A kapott feladatokat elláttam, miséztem, gyóntattam, keresztelést, esküvőt, temetést végeztem. Tulajdonképpen mintegy káplánként működtem ezen a plébánián. Befejeztem a kánonjogi tanulmányomat, közben a román nyelvvizsgám mellett megtanultam olaszul és abból is nyelvvizsgát tettem. Most a doktori dolgozatom befejezésén dolgozom, az ősz folyamán szeretném megvédeni. Mit választott papi jelmondatául? Szent Péter egy mondatát: Uram te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. A feltámadás után Tibériás tavánál mondja ezt, amikor Jézus háromszor kérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem, utalva Péter korábbi tagadásaira. Szenteléskor bennem volt a gyengeségeimnek tudata is, ugyanakkor úgy éreztem, hogy Jézusnak egy dolog a fontos: hogy milyen ragaszkodás van bennem iránta. Lehet, hogy az ember évekig tanulta a teológiát, de a tudása még így is hiányos. Az Úr Jézus tudja, hogy nem vagyok mindenben tökéletes, de Ő látja azt is, hogy emberi gyarlóságaim mellett bennem van a kezdeti lelkesedés, amivel gyerekkoromban végig szolgáltam, imádkoztam, és talán ez a legfontosabb - ezt akartam kifejezni ezzel a választással. Veled és Feléd 5

6 Ki, kik a példaképei? Élő példaképemnek a plébánosomat tartom, aki mellett 20 évig lehettem. Erős, jellemes férfi karakter volt, akinek a nyomdokaiba akartam lépni. Nagyon készült a szentelésemre, hiszen négy éves koromtól ismert engem, de sajnos nem adatott meg neki, mert amikor az 5. évet végeztem a teológián, hirtelen meghalt. Ugyanakkor tudom, hogy valahol mindig ott van mellettem. Minden tekintetben segített engem, erkölcsileg támogatott, bíztatott, de felhívta a figyelmemet a papi élet nehézségeire is. A szentek között Aquinoi Szent Tamás élete ragadott meg leginkább. Mindig vágyakoztam arra, hogy Isten adjon nekem is éleslátást, logikus gondolkodást, és olvasva a szentek életét, ő lett a kedvenc szentem. Bár védőszentemnek Szent Eleutériusz püspököt mondják, bérmáláskor Szent Lászlót választottam, mert bérma-apám is László, ezért én Szent Lászlót tekintem elsősorban védőszentemnek. Ő végigkíséri az életemet, hiszen Szent László egyházmegyéjébe tartoztam, a Szent László Gimnáziumba jártam, és erre az időszakra esett az, amikor meg is fogalmazódott bennem a papi hivatás - most pedig a Szent László Plébániára kerültem, ahol szintén Szent László várt valószínű, hogy itt is mellettem akar lenni. Megbízatását plébániai kormányzóként kapta. Mi a különbség egy plébános és egy plébániai kormányzó között? Megfigyelésem szerint a fiatal papokat először plébániai kormányzónak nevezik ki, feltehetően azért, mert a plébániai kormányzó könnyebben helyezhető, mint a plébános. Megjegyzem, nekem még két év van abból a szerződésből, ami tavaly született a Magyarországon való tartózkodásomat illetőleg, de reményeim szerint ez meghosszabbítható lesz, illetve az a szándékom, hogy végleg Magyarországon maradok, és amikor 2012-ben lejár a szerződésem, erre fogom kérni a nagyváradi püspököt. Itt folytattam a tanulmányaimat, közben már magyar állampolgárságot is kaptam; a nagyváradi 1 évvel szemben itt már 7 évet töltöttem, ezért Budapestet már jobban otthonomnak érzem. Minden körülményt figyelembe véve nem átmeneti ittlétre gondolok. Veled és Feléd 6

7 Milyen új feladatokra készül? Az adminisztrációban nincs jártasságom. Egy plébánosnak feladata, hogy rálásson mindenre, ami a plébánián történik. A könyvelésre, anyakönyvezésre, alapítványra mindez egy új iskola valójában, de fél-egy éven belül bele kell tanulnom. Újdonságot jelentenek majd a plébániai hittanok is. Az iskolai hitoktatásban jó gyakorlatom van, de plébániai hittanokat nem tartottam eddig. Ez is egy új, nagy kihívás számomra. Az elődök munkája után kérdés, hogyan tudok majd a nyomukba lépni. Vágyom rá, hogy sikeresen menjen. A tervekkel kapcsolatosan azt szokták tanácsolni idősebb papok, ha új helyre kerül az ember, fél évig ne változtasson semmit. Uram bocsásd meg, most változtatok a hétköznapi miserenden. Az új hittanos évtől kezdődően hétfőn-szerdánpénteken reggel, kedden-csütörtökön este lesznek a misék, és szombaton lesz a szabadnapom, reggeli szentmisével. Megígértem, hogy az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban még továbbra is tanítok, és az időbeosztás így lesz jobb. Az új feladatok mellett ismerős feladatok is várják. Melyek állnak legközelebb a szívéhez? A liturgikus feladatok közül minden örömmel tölt el misézés, esketés, temetés, keresztelés mert a hívek mellett lehetek gyászukban, örömükben: most már, nemcsak mint kisegítő, vagy káplán, hanem mint pásztor. Itt meg kell jegyeznem, hogy örömmel tapasztalom az itteni szentmiséken a hívek imádságos lelkületét. Ez egy papnak élmény, csodálatos élmény úgy misézni, hogy a hívek is szívvel-lélekkel ott vannak. Az itteni sok szép szokás, ami a vasárnapi misékhez társul: felhozzák az adományokat, a gyerekek ott állnak gyertyával, stb. ezek mind-mind örömmel töltik el a papot. Az történik, amire gyerekkoromban vágytam, saját pásztorként vagyok itt és érzem a nyájnak a közelségét, lelkesedését. Ezek mind örömmel töltenek el. Veled és Feléd 7

8 Milyen kedvenc szabadidős tevékenységei vannak? Eddig szabadidőm túl sok nem volt. A hét év alatt kb. háromszor mehettem el szabadságra. Volt olyan, amikor a plébánosnak akartam kicsit segíteni, hogy ő elmehessen táboroztatni, vagy a licenciára készültem két-három hónapon keresztül reggeltől estig, vagy éppen nyelvvizsgára. Ha szabadidőm van, szívesen elmegyek világot látni, megnézni szép városokat, tájakat, építményeket. Nagyon szeretem a vezetést, autóval menni, és látni minden szépet. Zenét is szeretek hallgatni a klasszikusoktól a könnyűzenéig, egyházzenéig mindent mikor milyen kedvem van. Szeretem megnézni kicsit az országos és világi híreket és örömöt jelent a tanulás, olvasgatás, fordítgatás. Van-e kedvenc imája? A papoknak előírt imádság a zsolozsma. De én reggel szeretem elimádkozni ébredéskor a gyermekkorban tanult Szívem első gondolata imádságot, majd négy Mária-imádságot (Oltalmad alá futunk, Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya, Mária*, Szűz Szülője Istennek, Most segíts meg Mária), majd a Miatyánkot és Üdvözlégyet Nemzetünkért, s most már (augusztus 1-től) a Szent László himnuszt is Plébániánk híveiért. Ezen kívül a Rózsafüzér imádságot és a Jézus Szíve litániát szeretem. Kevés nap telik el, hogy ezeket ne imádkozzam el. Köszönjük a beszélgetést, és kívánjuk Mennyei Atya áldását, Szűzanya közbenjárását és Szent László segítségét további munkájához! *Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Ily bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó Szüzek Szüze, tisztaságos Anya! Hozzád fordulok, és színed előtt én bűnös sóhajtva állok. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass reám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Ámen. Veled és Feléd 8

9 Visszatekintések a nyárra, Cserkésztábor 2010, Erdély. Minden évben nagyon várjuk a cserkésztáborozást, de az idén különösen, mert Erdélybe, Csíkmadarasra készülődtünk. Voltak, akik vonattal, mások autóval érkeztek. A tábor több altáborból állt, melyeket színekkel különböztettek meg egymástól. Első feladatunk a sátor felállítása volt. Minden napunkat tornával kezdtük. Ezután a reggeli mindenkinek jólesett. Az étkezéseket az erre a célra felállított nagy sátorban bonyolítottuk le. A napi programot a zászlófelvonás után tudtuk meg. E programok közt komoly feladatok is szerepeltek: hídépítés, vízhordás, éjjeli őrség, konyhás munka. Ezek közül a legnehezebb a hídépítés volt. A táboron egy kis patak folyt keresztül és azon át kellett hidat építeni. A patak szélességének a feléig köveket halmoztunk föl és ezt összekötözött lécekkel kapcsoltuk a patak túlsó oldalához. Nemcsak feladatok voltak, hanem kirándulás, sport és játék színesítette a cserkészek életét Csíkban. Ezeken a játékokon mérték össze tudásukat, ügyességüket a különböző színű csapatok. A jobbak és ügyesebbek elnyerték jutalmukat. Két hét után a táborból mindenki testben-lélekben megerősödve tért haza. Beck Zsófi Veled és Feléd 9

10 Hittanos nomád tábor, Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: ( ) öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, ( ) fogjátok a hit pajzsát ( )! Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját! (Ef 6, 13-17) Plébániánk nyári hittanos tábora idén július 19-től 25-ig tartott. A Börzsöny északi részén, Bernecebaráti település mellett egy erdei réten voltunk. Nomád körülmények között éltünk: sátorban aludtunk, patakban fürödtünk. Táborunknak volt egy keretmeséje. A történet szerint hat napig Narniában éltünk, Aszlan katonáiként feladatunk a Fehér Boszorkány legyőzése volt. Ezt különböző erények gyakorlásával érhettük el. Minden nap adott volt egy napi erény (segítőkészség, kitartás, önzetlenségalázat, bátorság, tisztaság), illetve volt négy erény, amit folyamatosan gyakorolni kellett (odafigyelés, rend, pontosság, lelkesedés). A tábor népe (Ádám fiai és Éva lányai) négy csoportra oszlott, ugyanis négy testvér lépett Narniába egy ruhásszekrényen keresztül (Lucy, Peter, Susan, Edmund). A csapatoknak bibliai nevük is volt, mely neveket Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből kölcsönöztünk (Lélek kardja, Hit pajzsa, Megigazulás páncélja, Üdvösség sisakja). Veled és Feléd 10

11 A négyből három csoportot a plébániai hittanosok alkották, a negyedik csoport pedig a Bertalan atya öccsével érkező 11 pécsi cserkészből tevődött össze. A hittanos csoportok érkezését többnapos előkészítés előzte meg. Az előtáborban lelkes fiatalok felállították a sátrakat, rendbetették a mellékhelyiségeket, kialakították a fürdőhelyeket. Még egy jelképes szekrényajtó is készült, hogy beléphessünk Narnia földjére. Az étkeztetést is sikerült megoldanunk. Demeter Zsóka néni eljött velünk, és vállalta, hogy több mint 50 emberre főz. Finomabbnál finomabb ételeket ehettünk a hat nap alatt (pl.: gyümölcsleves, palacsinta, nutellás gombóc). Hétfőn megérkeztek a táborlakók. Megtörtént a sátorbeosztás, a kipakolás. Mindezek után egy sorverseny következett, majd egy erdei akadálypályán kellett végigmenniük a csoportoknak. Kedden egész napos túra keretében Drégely várát látogattuk meg, ahol magyarságunkra emlékezve hazánkért imádkoztunk. Szerdán délelőtt a falu sportpályáján fociztunk, métáztunk, délután kézműves foglalkozást tartottunk. Csütörtökön megnéztük a bernecebaráti tájházat és a lopótök kiállítást, valamint a kemencei strandon pancsoltunk. Pénteken lelkinap volt. Délelőtt keresztutat építettünk, melyet délután végigjártunk. Szombaton élményekkel gazdagodva utaztunk haza. Velünk volt Bertalan atya is, aki három nap szentmisét is tartott. Minden este tábortüzet raktunk, amely mellett énekeltünk, játszottunk. A napot zászlófelvonással és reggeli imával kezdtük, a zászlólevonásra pedig az esti ima keretében került sor. Az együtt töltött idő alatt sokat tanulhattunk cserkész testvéreinktől (csatakiáltások, dalok, játékok, etc.), akikkel sokat beszélgettünk, sőt még címet, telefonszámot is cseréltünk. A tábor mindannyiunk számára szép emlékként marad meg, jó nyári közösségi programban lehetett részünk. Reméljük jövőre azokkal is találkozunk, akik idén nem jöttek el. Veled és Feléd 11

12 Örvendezzetek a reménységben! Idén 28. alkalommal került megrendezésre az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó. Nekem ez volt az első alkalom, hogy részt vettem rajta, és szeretettel tudom ajánlani a fiataloknak, ha tehetik, menjenek el rá. Hogy miért is ajánlom jó szívvel? Mert több száz keresztény fiatallal lehet részt venni egy többnapos lelkigyakorlaton. A lelkigyakorlat vezetője, Kerényi Lajos atya, pedig könnyen érthető és egyszerű előadásokkal tárgyalja a találkozó témáját és egyéb fiatalokat érintő kérdéseket, a találkozó alatt rengeteg időt és lehetőséget biztosítanak szentgyónásra. (Kerényi Lajos atyánál gyónók stílszerűen a temetőben temethetik el bűneiket ) A találkozó idei mottója az Örvendezzetek a reménységben (Róm 12, 12) volt, mert sajnos napjainkban a fiatalok értékválságban szenvednek, mert nevelésükből kihagyják Istent, az ember igazi reménységét. Ezért nagyon fontos, hogy (többek között) a fiatalok is megerősödjenek hitükben, hogy társaiknak hitelesen mutathassák be Istent és védjék hitünket az ellene célzott támadásoktól (ateizmus, okkultizmus, vallásos vagyok a magam módján, ősmagyar szinkretizmus ). A találkozó témájának elmélyítését Kerényi Lajos atya előadásai és a csoportbeszélgetések segítették. Az előadásokon szó volt arról, hogy a támadó istentelenség elleni harchoz tiszta Isten-fogalomra van szükség. Mit tudok mondani Istenről ebben az istentelen világban? Erre lehet egyszerű válasz Isten léte nyomainak megmutatása a világban, és a magyarázatokban pusztán logikai következtetésekkel is el lehet jutni odáig, hogy jelen van egy intelligens tervező, azaz Isten. Az érett szeretetig való eljutás egyik fontos alapköve a boldog családi élet. Ez járul hozzá, hogy életünk során elő lehessen hívni az értékes emlékeket, elmentett csodákat, hogy fel lehessen fogni a gyönyörű értékeket. Ennek az alapkőnek egészséges voltát gátolja többek között az abortusz és az élettársi kapcsolatban (nem házasságban) való élet. Az abortusz a magzat gyilkosság mellett pszichés károkat is okoz az elkövető nő életében. Az élettársi kapcsolat pedig magának az emberi mivoltnak a lealacsonyítása. Az előadásokon még elhangzott, hogy sokan saját hibáikat vetítik ki másokra, és ezért utálják őket. A sötétségben élők azért támadják Jézust, mert zavarja őket Jézus világossága. A megtisztulás eszközei lehetnek: az értelmi homály legyőzése; a sátán legyőzése jó cselekedetekkel, imádságokkal; erős hit Istenben. Beszédes szavak: szeretet <-> gyülölet. Veled és Feléd 12

13 Az előadások és a csoportos beszélgetések mellett állandó részei voltak a találkozónak a napi Szentmisék, énekes dicsőítések (Adoramus, Eucharist és Imperfectum együttesek). Nekem különösen sokat jelentett a péntek esti szentségimádás az ott kapott áldásokkal, és a szombat esti körmenet. A táncház se volt éppen rossz Köszönöm Istenem, hogy szeretetben lehettem együtt keresztény fiatalokkal, és erősödhettem az Istenbe vetett reménységben. András Nemzetközi ministráns találkozó: Augusztus 4-én, szerdán volt a római nemzetközi ministránstalálkozó csúcspontja. A Szent Péter tér délelőtt 10 órára teljesen megtelt, a résztvevők döntő többsége ministránsként érkezett A Szentatya magyarul ezt mondta: Kedves magyar ministránsok! Isten hozott Benneteket! Az oltár szolgálata során kerüljetek egyre közelebb Krisztushoz! Találjátok meg élethivatásotokat! Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk! Apostoli áldásommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Külön élmény volt a magyar csoport számára, hogy az egyik reggel a Szent Péter Bazilikában Szent Péter széke alatt vehettek részt szentmisén a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ministránsai. A Szentatyával való találkozás után, délután a Santa Maria degli Angeli-templomban gyűlt össze a magyar ministráns csapat. Bosák Nándor és Német László püspökök vezetésével hatvan pap koncelebrált az ünnepi szentmisén. A szentmise befejezése előtt minden egyházmegye képviselője megjelenítve a találkozó mottóját: Merítsetek az élő vízforrásból' a püspök által megáldott vízből merített az egyházmegyét jelképező kancsóval. Szöveg: MK alapján. Kép.: ifj. Rúzsa István. Veled és Feléd 13

14 Međugorje: egy csodás találkozás Međugorje; egy falu amely nagy hírnevet szerzett magának az utóbbi néhány évben, és nem véletlenül. A 80-as évek óta mindennapinak nem mondható események történtek ott. Međugorje látnokai közül ketten, a mai napig minden nap találkoznak személyesen Máriával. Amikor ezt meghallottam, nagyon szkeptikus voltam. Személyesen még Mária lelkével és jelenlétével soha nem találkoztam; nem is voltam biztos benne, hogy ki is ő valójában. Eddig csak egy ember volt a többi között az Evangélium lapjain. De Međugorjéban nem így van. Mária látomások? Napcsoda? Csodás gyógyulások? Ezeket látnom kellett a saját szemeimmel. De a hit nem így működik. A Međugorjei élményemhez néhány szóban meg kell említenem egy zarándoklatomat amit Hevesvezekényről tettem Budapestre. Vezekényen laktak nagyszüleim, és ott született édesapám. Unokatestvéremmel indultunk el a 120 km-es útra Virágvasárnap előtti pénteken, és a zarándoklatommal jelképesen be akartam vinni Jézust a plébániámra. Nagyon szép lett volna; de ez az én akaratom volt, nem pedig Istené. Rá kellett jönnöm, hogy nem állíthatok felé elvárásokat. Teret kell neki hagyni, hogy tegye az ő akaratát, és hajlandónak kell lenni megtenni bármit amit kér. Visszatérve Međugorjéra: Ezt látnom kellett? Ez tényleg nem így működik. Eldöntöttem hát, hogy az út előtt 40 napig minden nap elmondok egy tized rózsafüzért, és kérem vele Máriát, hogy ismerhessem meg személyesen. Csak enynyit kértem, hogy bármilyen módon, (akár csak az az érzésen keresztül, amikor Jézus jelenléte ott van,) de találkozzunk, és ha lehet, akkor mutassa meg nekem hogy ki is ő, és mi is a helye és szerepe a mennyek országában. És ezt meg is tette. Veled és Feléd 14

15 Az ifjúsági találkozó felépítése hasonló volt egy átlagos ifjúsági találkozóéhoz. Reggel egy imával kezdtünk, utána előadások és tanúságtételek következtek. Délben volt egy 4 órás szünet, és utána 4től 6ig megint előadások és tanúságtételek voltak. 6 órától 7ig rózsafüzér imádság volt, 7től pedig mise következett 9ig, a mise után pedig szentségimádás volt. Ami számomra különleges volt, hogy minden előadás, tanúságtétel, és egyéb program között voltak énekek, ahogy a mise alatt is. Ez önmagában nem lenne különleges, de majdnem minden énekre feljött a színpadra néhány nővér, és nagyon jó koreográfiákat mutattak, amit az emberek utánoztak. Kéz az égben, tapsolás, rövid táncok. Nagyon felmagasztaló élmény volt. És segített is az elmélyülésben, és a Jézusra hangolódásban. És ez az ahol nekem bemutatkozott Mária. Máriát nekem sokan Égi Királynőként emlegetik, ami talán egy kicsit sok volt, hisz nekem eddig csak Jézus volt a királyom, más nem. De Međugorjéban kicsit átformálódott számomra a mennyei királyság képe. Kicsit hasonló lett a földi egyház képéhez. Az egyházban vannak a papok, püspökök, bíborosok. Ők számomra mind Jézus képei, akik vezetik az egyházat, a hívek lelki vezetői, barátai, a kapocs Isten és ember között. És ott vannak a nővérek, akik az emberek között vannak és szeretnek. Akik közbenjárnak értünk. Akik fent állnak a színpadon, és dicsőítésre buzdítanak minket. Így mutatkozott be nekem Mária. A szerető édesanyánk a mennyekben, aki imádásra búzdít minket, aki közbenjár értünk, és aki fentről szeret minket. Jézus a király, a vezető, az Úr, Mária pedig az első számú patrónánk. Mit is lehet ebből levonni? Rengeteg élmény és szépség van Međugorjéban, de mindennek az elmondásához egy cikk kevés. Nem láttam napcsodát, nem volt jelenésem, nem gyógyultam meg csodával határos módon, nem történt velem semmi természetfeletti; mégis a lehető legszebb és legjobb csoda történt meg velem: találkoztam Istennel, és Máriával. Nem voltak elvárásaim, nem akartam csodát, csak találkozást, és meg is kaptam. És ez a lehető legjobb ami történhet. Tóth Szabolcs Veled és Feléd 15

16 ,,Hűségesen kitartani!'' A 176. szám folytatása, Szent Fidél életéről: Azt állítják Fidélről, hogy diák korában jól forgatta a kardot a vívópáston. Ügyvédként az egyszerű emberek igazáért vívott; kapucinus páterként pedig a szószéken és a szó fegyverével harcolt az evangélium szerint való igaz hitért, nem ritkán olyan energiával, hogy a lábainál a parasztok és a polgárok behúzták nyakukat, mintha zivatar verné őket. Amikor Fidél egy prédikáció után az altdorfi plébánián tartózkodott, a bíró belépett az ajtón, és így kiáltott:,,páter, ha zsíros levest akar itt enni, akkor prédikáljon egy kicsit szelídebben!'' Akkor Fidél, a derék sváb ember, nevetve így válaszolt:,,pár évvel ezelőtt történt. Ügyvéd voltam akkoriban az elzászi Ensisheimben. Akkor is beszélt nekem valaki zsíros levesről. Húzzam el a pört minél hosszabban, tanácsolták, akkor majd zsíros és kiadós lesz a levesem. Én akkor sem törődtem a leves zsírosságával, és ma sem törődöm. Te azonban, bíró, jobban, tennéd, ha egy kicsit többet törődnél a magad lelkével, mint az én levesemmel!'' Páter Fidél prédikálása Graubündenben sok férfit és nőt térített vissza a katolikus hitre. Ezen fölindulva egy tekintélyes kálvinista, Gugelbergi Rudolf odament Fidélhez, és kihívta nyilvános vitára. Remélte, hogy meg tudja cáfolni. Fidél elfogadta a kihívást. Több órán át nagyszámú nép előtt támadták és védték az egymással ellenkező hittételeket. Rudolf végül annyira kifogyott fegyvereiből, hogy már nem tudott tisztességes választ adni. Még éjszaka elsietett egy kálvinista prédikátorhoz, elmondta neki a vita lefolyását, és megkérdezte, tudna-e új érveket, amikkel a kapucinust meg lehetne cáfolni. A prédikátor azonban csak üres szavakat, végül pedig csak szitkokat tudott a katolikus hit ellen fölhozni. Mivel Rudolf értelmes ember volt, a prédikátor fecsegése rávezette, mi is az igazság a hit dolgában. Restelkedve eddigi magatartásán másnap fölkereste Fidélt, nyilvánosan bocsánatot kért a kihívásért, és a katolikus hitre tért. Istenünk, aki Szent Fidélt arra méltattad, hogy szeretetedben lángra gyúlva a hit terjesztéséért elnyerje a vértanúság pálmáját, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a szeretetben gyökeret verjünk, és mi is megismerhessük Krisztus föltámadásának erejét! Veled és Feléd 16

17 Folytatás a Szent Fidél kórus tagjaitól, Sebők Richárd Máté vagyok. 11 éves. Azért járok ide mert szeretek énekelni! Imi a nagybátyám. Most nyáron kezdtem tanulni gitározni. Remélem egyszer olyan ügyes leszek, mint a nagyok. Sokszor elalszom a próbáról, de szeretnék mindig itt lenni! Ágoston Máté vagyok(the PERTŐ-tag). 14 éves. Kedvenc időtöltésem az éneklés, zenélés és kosárlabda. Mivel Esztergomban tanulok, így nem sűrűn tudok jönni... - csak szünetekben. Szeretem a plébániát, a kórust, mert igazán rendes emberek vannak itt! Szeretem ezt a közösséget. Molics Norbert vagyok. 17 éves. Kedvenc elfoglaltságaim közé tartozik, hogy ide járok énekkara és szolgálok a szent misén. Lassan 5 éve járok már ide. Nagyon szeretek gitározni és énekelni! Remek kis közösség alakult itt ki. Sokszor alakult, mióta itt vagyok. Személyes történetem, hogy meghívtak és jöttem. Könnyű volt beilleszkedni. Hamar László vagyok óta vagyok tagja a Szent Fidél Kórusnak. Akkor még csak mint énekes vettem részt, majd évekkel később csatlakoztam én is a zenészek közé. Ez kb 5-6 éve lehetett. Azóta fontos részét képezi életemnek a szolgálat. Mindig is zeneszerető ember voltam, zenei iskolába jártam 11 évig. A zene meghatározza az életem. Amikor zenélek úgy érzem, hogy a lelkem is énekel és közelebb vagyok az Úrhoz! Ez csodálatos érzés. Györgydeák Mónika vagyok. 9 éves. A kék és emellett a sötét színeket szeretem. 1 testvérem van. Idén lesz 2 éve, hogy járok ebbe az énekkarba. Nagyon szeretem! Szeretek sportolni, focizni, énekelni, olvasni, számítógépezni. Van egy nagyon jó barátnőm. Veled és Feléd 17

18 Engedjétek hozzám a gyerekeket! Az idei hittanos évben is sok szeretettel várjuk a Mini-klubba az általános iskoláskorú hittanosokat első szombatonként délelőtt 9 és 12 óra között. A Miniklubos foglalkozáson játékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek keresztény hitünkkel. Kérjük a szülőket, ha tehetik, hozzák el gyerekeiket, mert ezen együttlétekkel építhetjük a fiatalok közösségét plébániánkon! Pontos időpontokat a programjaink között találhat. Továbbra is szeretettel hívjuk kirándulni harmadik szombatonként a gyerekeket, fiatalokat! András Veni Sancte Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jelenits István atya Veled és Feléd 18

19 Terményáldás Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját, Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek. Szentgyörgyi Albert Ministránsaink A tanév kezdetével a ministránsok is visszatértek a nyári szünidő után a nyaralásból; táborokból, a nagyszülőktől. Augusztus utolsó vasárnapján újult lelkesedéssel összeállt a ministráns csapat. Veled és Feléd 19

20 Havanna napok programjaiból Plébániánk ismét részt vállalt, az immár XII. alkalommal megrendezendő, szeptember 12-től 19-ig tartó Havanna Lakótelepi Napok programsorozatában. Ezekre az alkalmakra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt: Szeptember 12. / vasárnap 10:30 Megemlékezés Somogyi Lászlóról, a róla készült mellszobornál. Szeptember 13. / hétfő 17:00 Az egykori Állami lakótelepen lakók baráti találkozója keretében Somogyi László emlékszobájának megtekintése. (A program a Kondor Béla Közösségi Házban kezdődik.) Szeptember 14. / kedd 18:00 A Nyitnikék Gondozónői Kamarakórus hangversenye a Szent László Templomban. Szeptember 16. / csütörtök 14:00 18:00 Véradás a Szent László Plébánián a Magyar Vöröskereszt XVIII. Kerületi szervezetének szervezésében. Szeptember 18. / szombat 18:00 Magyarországi zarándok- és kegyhelyek bemutatása zenés előadás keretében, a Szent László Plébánián. Szeptember 19. / vasárnap 16:00 A szent korona eredetisége egy mérnök ember szemével dr. Ferencz Csaba az ELTE professzorának előadása a Szent László Plébánián. (A programsorozatról további információk találhatók a Havanna Lakótelepi Napok szokásos külön kiadványában.) Veled és Feléd 20

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben