Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja"

Átírás

1 Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) szeptember

2 Veni Sancte Spiritus! Első osztályos koromtól kezdve minden szeptemberben így kezdődött a tanév. Zengtük a Jöjj Szentlélek Úristen kezdetű egyházi énekünket igaz átéléssel, mély hittel. S a Lélek nem késlekedett. Velünk volt az egész tanév folyamán, úgy a diákokkal, mint a tanárokkal, s a szülőkkel. Mint ahogy a teremtés hajnalán a Lélek ott lebegett a vizek fölött, a mi életünkben is mindig ott volt, amikor valami új dolog teremtődött meg bennünk. Hiszen ezen a világon semmi sem jöhet létre a Teremtő és Alkotó Lélek munkálkodása nélkül. Velünk és bennünk volt, amikor sikerült kimondanunk az első szót, amikor összeolvastuk az első betűket, amikor megértettük az első matematikai összefüggést, amikor sikerült memorizálni az első imádságokat, majd verseket, később történeteket, meséket, leckéket. De nemcsak a szellemi, hanem a lelki fejlődésünk is a Lélek segítségével kezdődött el, amikor már nemcsak felmondtuk az imádságot, hanem őszintén szóltunk általa a Mennyei Atyához, vagy amikor már meg tudtuk különböztetni a jót és a rosszat, és tudatosan kezdtük levetni a rossz szokásokat, meg tanultunk bocsánatot kérni, és ígéretet tenni szüleinknek, tanárainknak, plébánosunknak, s később a Jóistennek, hogy többé nem leszünk rosszak. Kérdés, hogy változott-e valami azóta. Isten nem változott. Mi talán előrehaladtunk a szellemi-lelki életben. De lehet, hogy mégsem vagyunk tökéletesebbek, mint gyermekkorunkban. Éppen ezért az ember örökké diák marad, legalábbis az Isten iskolájában. Ady szerint: Bár zord a harc, megéri a világ, Ha az ember az marad, ami volt: Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. Amikor szeptember 5-én újra felhangzik a Veni Sancte Spiritus, akkor mindannyian tudatosítsuk magunkban, hogy nemcsak az iskolásokért, hanem saját magunkért, örök diákokért is kérjük a Lelket. Tesszük ezt azzal a belátással is, hogy talán az iskolai bizonyítványainkon mindenütt a jeles minősítés szerepel, ám a mindennapi élet vizsgáin nap, mint nap elbukunk, megbukunk. Maradjunk mindig nemes, küzdő, szabadlelkű diákok az Isten iskolájában! G.E. Veled és Feléd 2

3 Ahová állítasz, ott szolgállak Változások plébániánkon. Főpásztorunk szándéka szerint július végén búcsút vettünk Tóth Bertalan atyától, aki augusztus 1-től állt a Szent László Plébánia szolgálatában. Július 25- én a szentmiséhez kapcsolódva köszöntük meg minden fáradozását. Az akkor elhangzottakból idézünk néhány sort. Búcsú Bertalan atyától Isten felkent, most búcsúzó vándora, Havannások pásztora! Áldja Isten léptedet, Áldást osztó két kezed! Köszönjük, hogy tanítottál Rögös úton haladni, A magyarok Istenéhez eljutni. (dr. Sallay Éva) Ezt követően augusztus 1-én a Szent László Templomban mondott első szentmise keretében köszönthettük Gábor Elemér atyát. Mottó: Ne olyan plébánost adj nekünk Istenünk, amilyent megérdemlünk, hanem olyant, amilyent nekünk szánsz.. és akkor: csendben, pózmentesen bejött az oltár elé. Ismerős, kedves mosollyal, az Erdélyi Havasok tiszta leheletével. szerényen fogadta a bemutatkozó ajándékot, és azonnal rálépett a keskeny ösvény -re majd kapcsolódva az evangéliumi szakaszhoz /..nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete Kié lesz mindaz, amit szereztél? Lk. 12,13-21/ azzal zárta szentbeszédét: a szemfedőn nincsen zseb.. és akkor: csendben, pózmentesen - ahogy jött kiment. Veled és Feléd 3

4 Ugye mindannyian láttuk, hogy nem volt nála tarisznya sem, pénz sem, váltóruha sem, mobil-telefon sem, ahonnan az utasításokat vette volna. De rajta volt Jézus köntöse és saruja, amit Ő szétosztott a 12 tanítványa között, és amelyet nem kellett tisztára mosni, mert szent szenvedése által örökké szeplőtelen volt. Amen Nevesincs Nagymama Új hittanos év új pásztor beszélgetés Gábor Elemér atyával augusztus 1-én érkezett hozzánk, szeretettel köszöntjük a Szent László Plébánián mindnyájunk nevében. Először egy kis összefoglaló bemutatkozásra kérnénk eddigi életéről. Székelyhídon, egy Nagyvárad és Szatmár közötti kisközségben születtem január 26-án és a határhoz nagyon közeli Éradonyban nevelkedtem, itt jártam általános iskolába. Három fiú közül én vagyok a legkisebb. Az édesapám kiskereskedő, eredetileg református volt, de a házasságkötéskor katolizált. Rendszeres templomba járó család voltunk, hétköznap is jártunk misére. Egyik testvérem Nagyváradon él, a másik egy kisvárosban, Margittán, a szülőfalum közelében. Hogyan mutatkozott meg a papságra szóló elhivatottsága? Általában egy papi hivatáshoz Isten nem ad különleges nagy égi jeleket. Egyszerűen egy vágyat ébreszt, aminek nehéz ellenállni, nem tud mást választani az ember. Az én esetemben a plébános mintája számított, aki mesteremmé lett, és olyanná akartam válni, mint ő. Karetka László 20 éven keresztül volt szülőfalunk plébánosa és családunk barátja, aki négy faluban látta el a szolgálatot. Nem volt kántor a környező falvakban, és szüksége volt valakire, aki temetéseken segédkezik, elkezdi az énekeket. Tizenkét évesen elindultam vele, és amikor temetés, Veled és Feléd 4

5 esküvő, vagy szentmise volt, minden alkalommal mellette voltam és vezettem mindenütt az éneket. Az oltár mellett ministráltam, temetéseken kántorként segítettem. Ez alatt az időszak alatt fogalmazódott meg bennem a papi hivatás gondolata, és először 12 évesen mondtam ki, hogy pap szeretnék lenni. Ennek megfelelően 14 évesen a Nagyváradon akkor alakuló Szent László Gimnáziumba felvételiztem. A sikeres érettségi után a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára jelentkeztem. Ott elvégeztem az egy éves gyakorlati idővel együtt 7 év teológiát és június 22-én pappá szenteltek a Nagyváradi Bazilikában. A fölszentelésem napján megkaptam a kinevezést és a Nagyvárai Bazilika káplánja, valamint Tempfli József püspöknek a szertartója, titkára lettem. Egy év elteltével kértem a nagyváradi püspök urat, hogy engedjen el Budapestre kánonjogi tanulmányokat folytatni. Közben plébániát kerestem Budapesten, ahol szükség volt kisegítő káplánra, és emellett folytathattam tanulmányaimat. Így kerültem a Batthyány téri Szent Anna plébániára, ahol Jánosa Domokos atya örömmel fogadott. A kapott feladatokat elláttam, miséztem, gyóntattam, keresztelést, esküvőt, temetést végeztem. Tulajdonképpen mintegy káplánként működtem ezen a plébánián. Befejeztem a kánonjogi tanulmányomat, közben a román nyelvvizsgám mellett megtanultam olaszul és abból is nyelvvizsgát tettem. Most a doktori dolgozatom befejezésén dolgozom, az ősz folyamán szeretném megvédeni. Mit választott papi jelmondatául? Szent Péter egy mondatát: Uram te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. A feltámadás után Tibériás tavánál mondja ezt, amikor Jézus háromszor kérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem, utalva Péter korábbi tagadásaira. Szenteléskor bennem volt a gyengeségeimnek tudata is, ugyanakkor úgy éreztem, hogy Jézusnak egy dolog a fontos: hogy milyen ragaszkodás van bennem iránta. Lehet, hogy az ember évekig tanulta a teológiát, de a tudása még így is hiányos. Az Úr Jézus tudja, hogy nem vagyok mindenben tökéletes, de Ő látja azt is, hogy emberi gyarlóságaim mellett bennem van a kezdeti lelkesedés, amivel gyerekkoromban végig szolgáltam, imádkoztam, és talán ez a legfontosabb - ezt akartam kifejezni ezzel a választással. Veled és Feléd 5

6 Ki, kik a példaképei? Élő példaképemnek a plébánosomat tartom, aki mellett 20 évig lehettem. Erős, jellemes férfi karakter volt, akinek a nyomdokaiba akartam lépni. Nagyon készült a szentelésemre, hiszen négy éves koromtól ismert engem, de sajnos nem adatott meg neki, mert amikor az 5. évet végeztem a teológián, hirtelen meghalt. Ugyanakkor tudom, hogy valahol mindig ott van mellettem. Minden tekintetben segített engem, erkölcsileg támogatott, bíztatott, de felhívta a figyelmemet a papi élet nehézségeire is. A szentek között Aquinoi Szent Tamás élete ragadott meg leginkább. Mindig vágyakoztam arra, hogy Isten adjon nekem is éleslátást, logikus gondolkodást, és olvasva a szentek életét, ő lett a kedvenc szentem. Bár védőszentemnek Szent Eleutériusz püspököt mondják, bérmáláskor Szent Lászlót választottam, mert bérma-apám is László, ezért én Szent Lászlót tekintem elsősorban védőszentemnek. Ő végigkíséri az életemet, hiszen Szent László egyházmegyéjébe tartoztam, a Szent László Gimnáziumba jártam, és erre az időszakra esett az, amikor meg is fogalmazódott bennem a papi hivatás - most pedig a Szent László Plébániára kerültem, ahol szintén Szent László várt valószínű, hogy itt is mellettem akar lenni. Megbízatását plébániai kormányzóként kapta. Mi a különbség egy plébános és egy plébániai kormányzó között? Megfigyelésem szerint a fiatal papokat először plébániai kormányzónak nevezik ki, feltehetően azért, mert a plébániai kormányzó könnyebben helyezhető, mint a plébános. Megjegyzem, nekem még két év van abból a szerződésből, ami tavaly született a Magyarországon való tartózkodásomat illetőleg, de reményeim szerint ez meghosszabbítható lesz, illetve az a szándékom, hogy végleg Magyarországon maradok, és amikor 2012-ben lejár a szerződésem, erre fogom kérni a nagyváradi püspököt. Itt folytattam a tanulmányaimat, közben már magyar állampolgárságot is kaptam; a nagyváradi 1 évvel szemben itt már 7 évet töltöttem, ezért Budapestet már jobban otthonomnak érzem. Minden körülményt figyelembe véve nem átmeneti ittlétre gondolok. Veled és Feléd 6

7 Milyen új feladatokra készül? Az adminisztrációban nincs jártasságom. Egy plébánosnak feladata, hogy rálásson mindenre, ami a plébánián történik. A könyvelésre, anyakönyvezésre, alapítványra mindez egy új iskola valójában, de fél-egy éven belül bele kell tanulnom. Újdonságot jelentenek majd a plébániai hittanok is. Az iskolai hitoktatásban jó gyakorlatom van, de plébániai hittanokat nem tartottam eddig. Ez is egy új, nagy kihívás számomra. Az elődök munkája után kérdés, hogyan tudok majd a nyomukba lépni. Vágyom rá, hogy sikeresen menjen. A tervekkel kapcsolatosan azt szokták tanácsolni idősebb papok, ha új helyre kerül az ember, fél évig ne változtasson semmit. Uram bocsásd meg, most változtatok a hétköznapi miserenden. Az új hittanos évtől kezdődően hétfőn-szerdánpénteken reggel, kedden-csütörtökön este lesznek a misék, és szombaton lesz a szabadnapom, reggeli szentmisével. Megígértem, hogy az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban még továbbra is tanítok, és az időbeosztás így lesz jobb. Az új feladatok mellett ismerős feladatok is várják. Melyek állnak legközelebb a szívéhez? A liturgikus feladatok közül minden örömmel tölt el misézés, esketés, temetés, keresztelés mert a hívek mellett lehetek gyászukban, örömükben: most már, nemcsak mint kisegítő, vagy káplán, hanem mint pásztor. Itt meg kell jegyeznem, hogy örömmel tapasztalom az itteni szentmiséken a hívek imádságos lelkületét. Ez egy papnak élmény, csodálatos élmény úgy misézni, hogy a hívek is szívvel-lélekkel ott vannak. Az itteni sok szép szokás, ami a vasárnapi misékhez társul: felhozzák az adományokat, a gyerekek ott állnak gyertyával, stb. ezek mind-mind örömmel töltik el a papot. Az történik, amire gyerekkoromban vágytam, saját pásztorként vagyok itt és érzem a nyájnak a közelségét, lelkesedését. Ezek mind örömmel töltenek el. Veled és Feléd 7

8 Milyen kedvenc szabadidős tevékenységei vannak? Eddig szabadidőm túl sok nem volt. A hét év alatt kb. háromszor mehettem el szabadságra. Volt olyan, amikor a plébánosnak akartam kicsit segíteni, hogy ő elmehessen táboroztatni, vagy a licenciára készültem két-három hónapon keresztül reggeltől estig, vagy éppen nyelvvizsgára. Ha szabadidőm van, szívesen elmegyek világot látni, megnézni szép városokat, tájakat, építményeket. Nagyon szeretem a vezetést, autóval menni, és látni minden szépet. Zenét is szeretek hallgatni a klasszikusoktól a könnyűzenéig, egyházzenéig mindent mikor milyen kedvem van. Szeretem megnézni kicsit az országos és világi híreket és örömöt jelent a tanulás, olvasgatás, fordítgatás. Van-e kedvenc imája? A papoknak előírt imádság a zsolozsma. De én reggel szeretem elimádkozni ébredéskor a gyermekkorban tanult Szívem első gondolata imádságot, majd négy Mária-imádságot (Oltalmad alá futunk, Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya, Mária*, Szűz Szülője Istennek, Most segíts meg Mária), majd a Miatyánkot és Üdvözlégyet Nemzetünkért, s most már (augusztus 1-től) a Szent László himnuszt is Plébániánk híveiért. Ezen kívül a Rózsafüzér imádságot és a Jézus Szíve litániát szeretem. Kevés nap telik el, hogy ezeket ne imádkozzam el. Köszönjük a beszélgetést, és kívánjuk Mennyei Atya áldását, Szűzanya közbenjárását és Szent László segítségét további munkájához! *Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Ily bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó Szüzek Szüze, tisztaságos Anya! Hozzád fordulok, és színed előtt én bűnös sóhajtva állok. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass reám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Ámen. Veled és Feléd 8

9 Visszatekintések a nyárra, Cserkésztábor 2010, Erdély. Minden évben nagyon várjuk a cserkésztáborozást, de az idén különösen, mert Erdélybe, Csíkmadarasra készülődtünk. Voltak, akik vonattal, mások autóval érkeztek. A tábor több altáborból állt, melyeket színekkel különböztettek meg egymástól. Első feladatunk a sátor felállítása volt. Minden napunkat tornával kezdtük. Ezután a reggeli mindenkinek jólesett. Az étkezéseket az erre a célra felállított nagy sátorban bonyolítottuk le. A napi programot a zászlófelvonás után tudtuk meg. E programok közt komoly feladatok is szerepeltek: hídépítés, vízhordás, éjjeli őrség, konyhás munka. Ezek közül a legnehezebb a hídépítés volt. A táboron egy kis patak folyt keresztül és azon át kellett hidat építeni. A patak szélességének a feléig köveket halmoztunk föl és ezt összekötözött lécekkel kapcsoltuk a patak túlsó oldalához. Nemcsak feladatok voltak, hanem kirándulás, sport és játék színesítette a cserkészek életét Csíkban. Ezeken a játékokon mérték össze tudásukat, ügyességüket a különböző színű csapatok. A jobbak és ügyesebbek elnyerték jutalmukat. Két hét után a táborból mindenki testben-lélekben megerősödve tért haza. Beck Zsófi Veled és Feléd 9

10 Hittanos nomád tábor, Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: ( ) öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, ( ) fogjátok a hit pajzsát ( )! Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját! (Ef 6, 13-17) Plébániánk nyári hittanos tábora idén július 19-től 25-ig tartott. A Börzsöny északi részén, Bernecebaráti település mellett egy erdei réten voltunk. Nomád körülmények között éltünk: sátorban aludtunk, patakban fürödtünk. Táborunknak volt egy keretmeséje. A történet szerint hat napig Narniában éltünk, Aszlan katonáiként feladatunk a Fehér Boszorkány legyőzése volt. Ezt különböző erények gyakorlásával érhettük el. Minden nap adott volt egy napi erény (segítőkészség, kitartás, önzetlenségalázat, bátorság, tisztaság), illetve volt négy erény, amit folyamatosan gyakorolni kellett (odafigyelés, rend, pontosság, lelkesedés). A tábor népe (Ádám fiai és Éva lányai) négy csoportra oszlott, ugyanis négy testvér lépett Narniába egy ruhásszekrényen keresztül (Lucy, Peter, Susan, Edmund). A csapatoknak bibliai nevük is volt, mely neveket Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből kölcsönöztünk (Lélek kardja, Hit pajzsa, Megigazulás páncélja, Üdvösség sisakja). Veled és Feléd 10

11 A négyből három csoportot a plébániai hittanosok alkották, a negyedik csoport pedig a Bertalan atya öccsével érkező 11 pécsi cserkészből tevődött össze. A hittanos csoportok érkezését többnapos előkészítés előzte meg. Az előtáborban lelkes fiatalok felállították a sátrakat, rendbetették a mellékhelyiségeket, kialakították a fürdőhelyeket. Még egy jelképes szekrényajtó is készült, hogy beléphessünk Narnia földjére. Az étkeztetést is sikerült megoldanunk. Demeter Zsóka néni eljött velünk, és vállalta, hogy több mint 50 emberre főz. Finomabbnál finomabb ételeket ehettünk a hat nap alatt (pl.: gyümölcsleves, palacsinta, nutellás gombóc). Hétfőn megérkeztek a táborlakók. Megtörtént a sátorbeosztás, a kipakolás. Mindezek után egy sorverseny következett, majd egy erdei akadálypályán kellett végigmenniük a csoportoknak. Kedden egész napos túra keretében Drégely várát látogattuk meg, ahol magyarságunkra emlékezve hazánkért imádkoztunk. Szerdán délelőtt a falu sportpályáján fociztunk, métáztunk, délután kézműves foglalkozást tartottunk. Csütörtökön megnéztük a bernecebaráti tájházat és a lopótök kiállítást, valamint a kemencei strandon pancsoltunk. Pénteken lelkinap volt. Délelőtt keresztutat építettünk, melyet délután végigjártunk. Szombaton élményekkel gazdagodva utaztunk haza. Velünk volt Bertalan atya is, aki három nap szentmisét is tartott. Minden este tábortüzet raktunk, amely mellett énekeltünk, játszottunk. A napot zászlófelvonással és reggeli imával kezdtük, a zászlólevonásra pedig az esti ima keretében került sor. Az együtt töltött idő alatt sokat tanulhattunk cserkész testvéreinktől (csatakiáltások, dalok, játékok, etc.), akikkel sokat beszélgettünk, sőt még címet, telefonszámot is cseréltünk. A tábor mindannyiunk számára szép emlékként marad meg, jó nyári közösségi programban lehetett részünk. Reméljük jövőre azokkal is találkozunk, akik idén nem jöttek el. Veled és Feléd 11

12 Örvendezzetek a reménységben! Idén 28. alkalommal került megrendezésre az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó. Nekem ez volt az első alkalom, hogy részt vettem rajta, és szeretettel tudom ajánlani a fiataloknak, ha tehetik, menjenek el rá. Hogy miért is ajánlom jó szívvel? Mert több száz keresztény fiatallal lehet részt venni egy többnapos lelkigyakorlaton. A lelkigyakorlat vezetője, Kerényi Lajos atya, pedig könnyen érthető és egyszerű előadásokkal tárgyalja a találkozó témáját és egyéb fiatalokat érintő kérdéseket, a találkozó alatt rengeteg időt és lehetőséget biztosítanak szentgyónásra. (Kerényi Lajos atyánál gyónók stílszerűen a temetőben temethetik el bűneiket ) A találkozó idei mottója az Örvendezzetek a reménységben (Róm 12, 12) volt, mert sajnos napjainkban a fiatalok értékválságban szenvednek, mert nevelésükből kihagyják Istent, az ember igazi reménységét. Ezért nagyon fontos, hogy (többek között) a fiatalok is megerősödjenek hitükben, hogy társaiknak hitelesen mutathassák be Istent és védjék hitünket az ellene célzott támadásoktól (ateizmus, okkultizmus, vallásos vagyok a magam módján, ősmagyar szinkretizmus ). A találkozó témájának elmélyítését Kerényi Lajos atya előadásai és a csoportbeszélgetések segítették. Az előadásokon szó volt arról, hogy a támadó istentelenség elleni harchoz tiszta Isten-fogalomra van szükség. Mit tudok mondani Istenről ebben az istentelen világban? Erre lehet egyszerű válasz Isten léte nyomainak megmutatása a világban, és a magyarázatokban pusztán logikai következtetésekkel is el lehet jutni odáig, hogy jelen van egy intelligens tervező, azaz Isten. Az érett szeretetig való eljutás egyik fontos alapköve a boldog családi élet. Ez járul hozzá, hogy életünk során elő lehessen hívni az értékes emlékeket, elmentett csodákat, hogy fel lehessen fogni a gyönyörű értékeket. Ennek az alapkőnek egészséges voltát gátolja többek között az abortusz és az élettársi kapcsolatban (nem házasságban) való élet. Az abortusz a magzat gyilkosság mellett pszichés károkat is okoz az elkövető nő életében. Az élettársi kapcsolat pedig magának az emberi mivoltnak a lealacsonyítása. Az előadásokon még elhangzott, hogy sokan saját hibáikat vetítik ki másokra, és ezért utálják őket. A sötétségben élők azért támadják Jézust, mert zavarja őket Jézus világossága. A megtisztulás eszközei lehetnek: az értelmi homály legyőzése; a sátán legyőzése jó cselekedetekkel, imádságokkal; erős hit Istenben. Beszédes szavak: szeretet <-> gyülölet. Veled és Feléd 12

13 Az előadások és a csoportos beszélgetések mellett állandó részei voltak a találkozónak a napi Szentmisék, énekes dicsőítések (Adoramus, Eucharist és Imperfectum együttesek). Nekem különösen sokat jelentett a péntek esti szentségimádás az ott kapott áldásokkal, és a szombat esti körmenet. A táncház se volt éppen rossz Köszönöm Istenem, hogy szeretetben lehettem együtt keresztény fiatalokkal, és erősödhettem az Istenbe vetett reménységben. András Nemzetközi ministráns találkozó: Augusztus 4-én, szerdán volt a római nemzetközi ministránstalálkozó csúcspontja. A Szent Péter tér délelőtt 10 órára teljesen megtelt, a résztvevők döntő többsége ministránsként érkezett A Szentatya magyarul ezt mondta: Kedves magyar ministránsok! Isten hozott Benneteket! Az oltár szolgálata során kerüljetek egyre közelebb Krisztushoz! Találjátok meg élethivatásotokat! Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk! Apostoli áldásommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Külön élmény volt a magyar csoport számára, hogy az egyik reggel a Szent Péter Bazilikában Szent Péter széke alatt vehettek részt szentmisén a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ministránsai. A Szentatyával való találkozás után, délután a Santa Maria degli Angeli-templomban gyűlt össze a magyar ministráns csapat. Bosák Nándor és Német László püspökök vezetésével hatvan pap koncelebrált az ünnepi szentmisén. A szentmise befejezése előtt minden egyházmegye képviselője megjelenítve a találkozó mottóját: Merítsetek az élő vízforrásból' a püspök által megáldott vízből merített az egyházmegyét jelképező kancsóval. Szöveg: MK alapján. Kép.: ifj. Rúzsa István. Veled és Feléd 13

14 Međugorje: egy csodás találkozás Međugorje; egy falu amely nagy hírnevet szerzett magának az utóbbi néhány évben, és nem véletlenül. A 80-as évek óta mindennapinak nem mondható események történtek ott. Međugorje látnokai közül ketten, a mai napig minden nap találkoznak személyesen Máriával. Amikor ezt meghallottam, nagyon szkeptikus voltam. Személyesen még Mária lelkével és jelenlétével soha nem találkoztam; nem is voltam biztos benne, hogy ki is ő valójában. Eddig csak egy ember volt a többi között az Evangélium lapjain. De Međugorjéban nem így van. Mária látomások? Napcsoda? Csodás gyógyulások? Ezeket látnom kellett a saját szemeimmel. De a hit nem így működik. A Međugorjei élményemhez néhány szóban meg kell említenem egy zarándoklatomat amit Hevesvezekényről tettem Budapestre. Vezekényen laktak nagyszüleim, és ott született édesapám. Unokatestvéremmel indultunk el a 120 km-es útra Virágvasárnap előtti pénteken, és a zarándoklatommal jelképesen be akartam vinni Jézust a plébániámra. Nagyon szép lett volna; de ez az én akaratom volt, nem pedig Istené. Rá kellett jönnöm, hogy nem állíthatok felé elvárásokat. Teret kell neki hagyni, hogy tegye az ő akaratát, és hajlandónak kell lenni megtenni bármit amit kér. Visszatérve Međugorjéra: Ezt látnom kellett? Ez tényleg nem így működik. Eldöntöttem hát, hogy az út előtt 40 napig minden nap elmondok egy tized rózsafüzért, és kérem vele Máriát, hogy ismerhessem meg személyesen. Csak enynyit kértem, hogy bármilyen módon, (akár csak az az érzésen keresztül, amikor Jézus jelenléte ott van,) de találkozzunk, és ha lehet, akkor mutassa meg nekem hogy ki is ő, és mi is a helye és szerepe a mennyek országában. És ezt meg is tette. Veled és Feléd 14

15 Az ifjúsági találkozó felépítése hasonló volt egy átlagos ifjúsági találkozóéhoz. Reggel egy imával kezdtünk, utána előadások és tanúságtételek következtek. Délben volt egy 4 órás szünet, és utána 4től 6ig megint előadások és tanúságtételek voltak. 6 órától 7ig rózsafüzér imádság volt, 7től pedig mise következett 9ig, a mise után pedig szentségimádás volt. Ami számomra különleges volt, hogy minden előadás, tanúságtétel, és egyéb program között voltak énekek, ahogy a mise alatt is. Ez önmagában nem lenne különleges, de majdnem minden énekre feljött a színpadra néhány nővér, és nagyon jó koreográfiákat mutattak, amit az emberek utánoztak. Kéz az égben, tapsolás, rövid táncok. Nagyon felmagasztaló élmény volt. És segített is az elmélyülésben, és a Jézusra hangolódásban. És ez az ahol nekem bemutatkozott Mária. Máriát nekem sokan Égi Királynőként emlegetik, ami talán egy kicsit sok volt, hisz nekem eddig csak Jézus volt a királyom, más nem. De Međugorjéban kicsit átformálódott számomra a mennyei királyság képe. Kicsit hasonló lett a földi egyház képéhez. Az egyházban vannak a papok, püspökök, bíborosok. Ők számomra mind Jézus képei, akik vezetik az egyházat, a hívek lelki vezetői, barátai, a kapocs Isten és ember között. És ott vannak a nővérek, akik az emberek között vannak és szeretnek. Akik közbenjárnak értünk. Akik fent állnak a színpadon, és dicsőítésre buzdítanak minket. Így mutatkozott be nekem Mária. A szerető édesanyánk a mennyekben, aki imádásra búzdít minket, aki közbenjár értünk, és aki fentről szeret minket. Jézus a király, a vezető, az Úr, Mária pedig az első számú patrónánk. Mit is lehet ebből levonni? Rengeteg élmény és szépség van Međugorjéban, de mindennek az elmondásához egy cikk kevés. Nem láttam napcsodát, nem volt jelenésem, nem gyógyultam meg csodával határos módon, nem történt velem semmi természetfeletti; mégis a lehető legszebb és legjobb csoda történt meg velem: találkoztam Istennel, és Máriával. Nem voltak elvárásaim, nem akartam csodát, csak találkozást, és meg is kaptam. És ez a lehető legjobb ami történhet. Tóth Szabolcs Veled és Feléd 15

16 ,,Hűségesen kitartani!'' A 176. szám folytatása, Szent Fidél életéről: Azt állítják Fidélről, hogy diák korában jól forgatta a kardot a vívópáston. Ügyvédként az egyszerű emberek igazáért vívott; kapucinus páterként pedig a szószéken és a szó fegyverével harcolt az evangélium szerint való igaz hitért, nem ritkán olyan energiával, hogy a lábainál a parasztok és a polgárok behúzták nyakukat, mintha zivatar verné őket. Amikor Fidél egy prédikáció után az altdorfi plébánián tartózkodott, a bíró belépett az ajtón, és így kiáltott:,,páter, ha zsíros levest akar itt enni, akkor prédikáljon egy kicsit szelídebben!'' Akkor Fidél, a derék sváb ember, nevetve így válaszolt:,,pár évvel ezelőtt történt. Ügyvéd voltam akkoriban az elzászi Ensisheimben. Akkor is beszélt nekem valaki zsíros levesről. Húzzam el a pört minél hosszabban, tanácsolták, akkor majd zsíros és kiadós lesz a levesem. Én akkor sem törődtem a leves zsírosságával, és ma sem törődöm. Te azonban, bíró, jobban, tennéd, ha egy kicsit többet törődnél a magad lelkével, mint az én levesemmel!'' Páter Fidél prédikálása Graubündenben sok férfit és nőt térített vissza a katolikus hitre. Ezen fölindulva egy tekintélyes kálvinista, Gugelbergi Rudolf odament Fidélhez, és kihívta nyilvános vitára. Remélte, hogy meg tudja cáfolni. Fidél elfogadta a kihívást. Több órán át nagyszámú nép előtt támadták és védték az egymással ellenkező hittételeket. Rudolf végül annyira kifogyott fegyvereiből, hogy már nem tudott tisztességes választ adni. Még éjszaka elsietett egy kálvinista prédikátorhoz, elmondta neki a vita lefolyását, és megkérdezte, tudna-e új érveket, amikkel a kapucinust meg lehetne cáfolni. A prédikátor azonban csak üres szavakat, végül pedig csak szitkokat tudott a katolikus hit ellen fölhozni. Mivel Rudolf értelmes ember volt, a prédikátor fecsegése rávezette, mi is az igazság a hit dolgában. Restelkedve eddigi magatartásán másnap fölkereste Fidélt, nyilvánosan bocsánatot kért a kihívásért, és a katolikus hitre tért. Istenünk, aki Szent Fidélt arra méltattad, hogy szeretetedben lángra gyúlva a hit terjesztéséért elnyerje a vértanúság pálmáját, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a szeretetben gyökeret verjünk, és mi is megismerhessük Krisztus föltámadásának erejét! Veled és Feléd 16

17 Folytatás a Szent Fidél kórus tagjaitól, Sebők Richárd Máté vagyok. 11 éves. Azért járok ide mert szeretek énekelni! Imi a nagybátyám. Most nyáron kezdtem tanulni gitározni. Remélem egyszer olyan ügyes leszek, mint a nagyok. Sokszor elalszom a próbáról, de szeretnék mindig itt lenni! Ágoston Máté vagyok(the PERTŐ-tag). 14 éves. Kedvenc időtöltésem az éneklés, zenélés és kosárlabda. Mivel Esztergomban tanulok, így nem sűrűn tudok jönni... - csak szünetekben. Szeretem a plébániát, a kórust, mert igazán rendes emberek vannak itt! Szeretem ezt a közösséget. Molics Norbert vagyok. 17 éves. Kedvenc elfoglaltságaim közé tartozik, hogy ide járok énekkara és szolgálok a szent misén. Lassan 5 éve járok már ide. Nagyon szeretek gitározni és énekelni! Remek kis közösség alakult itt ki. Sokszor alakult, mióta itt vagyok. Személyes történetem, hogy meghívtak és jöttem. Könnyű volt beilleszkedni. Hamar László vagyok óta vagyok tagja a Szent Fidél Kórusnak. Akkor még csak mint énekes vettem részt, majd évekkel később csatlakoztam én is a zenészek közé. Ez kb 5-6 éve lehetett. Azóta fontos részét képezi életemnek a szolgálat. Mindig is zeneszerető ember voltam, zenei iskolába jártam 11 évig. A zene meghatározza az életem. Amikor zenélek úgy érzem, hogy a lelkem is énekel és közelebb vagyok az Úrhoz! Ez csodálatos érzés. Györgydeák Mónika vagyok. 9 éves. A kék és emellett a sötét színeket szeretem. 1 testvérem van. Idén lesz 2 éve, hogy járok ebbe az énekkarba. Nagyon szeretem! Szeretek sportolni, focizni, énekelni, olvasni, számítógépezni. Van egy nagyon jó barátnőm. Veled és Feléd 17

18 Engedjétek hozzám a gyerekeket! Az idei hittanos évben is sok szeretettel várjuk a Mini-klubba az általános iskoláskorú hittanosokat első szombatonként délelőtt 9 és 12 óra között. A Miniklubos foglalkozáson játékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek keresztény hitünkkel. Kérjük a szülőket, ha tehetik, hozzák el gyerekeiket, mert ezen együttlétekkel építhetjük a fiatalok közösségét plébániánkon! Pontos időpontokat a programjaink között találhat. Továbbra is szeretettel hívjuk kirándulni harmadik szombatonként a gyerekeket, fiatalokat! András Veni Sancte Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jelenits István atya Veled és Feléd 18

19 Terményáldás Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját, Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek. Szentgyörgyi Albert Ministránsaink A tanév kezdetével a ministránsok is visszatértek a nyári szünidő után a nyaralásból; táborokból, a nagyszülőktől. Augusztus utolsó vasárnapján újult lelkesedéssel összeállt a ministráns csapat. Veled és Feléd 19

20 Havanna napok programjaiból Plébániánk ismét részt vállalt, az immár XII. alkalommal megrendezendő, szeptember 12-től 19-ig tartó Havanna Lakótelepi Napok programsorozatában. Ezekre az alkalmakra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt: Szeptember 12. / vasárnap 10:30 Megemlékezés Somogyi Lászlóról, a róla készült mellszobornál. Szeptember 13. / hétfő 17:00 Az egykori Állami lakótelepen lakók baráti találkozója keretében Somogyi László emlékszobájának megtekintése. (A program a Kondor Béla Közösségi Házban kezdődik.) Szeptember 14. / kedd 18:00 A Nyitnikék Gondozónői Kamarakórus hangversenye a Szent László Templomban. Szeptember 16. / csütörtök 14:00 18:00 Véradás a Szent László Plébánián a Magyar Vöröskereszt XVIII. Kerületi szervezetének szervezésében. Szeptember 18. / szombat 18:00 Magyarországi zarándok- és kegyhelyek bemutatása zenés előadás keretében, a Szent László Plébánián. Szeptember 19. / vasárnap 16:00 A szent korona eredetisége egy mérnök ember szemével dr. Ferencz Csaba az ELTE professzorának előadása a Szent László Plébánián. (A programsorozatról további információk találhatók a Havanna Lakótelepi Napok szokásos külön kiadványában.) Veled és Feléd 20

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben