3. Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére"

Átírás

1 Zala megyében begyűjtött hulladék elemzése, az országos tendenciák tükrében 1. Kutatási téma Zala megyében a begyűjtött hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak vizsgálata, az országos adatokkal való összevetés alapján következtetések megfogalmazása a hulladékgyűjtési helyzettel és a várható tendenciákkal kapcsolatban. Hipotézis: Zala megye helyzete a hulladékbegyűjtés tekintetében jobb az országos átlagnál, viszont ezt a várható jövőbeni tendenciák rontani fogják. 2. Kutatási feladatok Zala megye helyzetének vizsgálata a hulladékbegyűjtés tekintetében, különös figyelemmel a hulladékgyűjtés lefedettségére és az egy főre jutó hulladékmennyiségre. A kapott adatokat befolyásoló tényezők kutatása, a korreláció mértékének megállapítása, a kapott adatok alapján várható tendenciák felállítása Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére Magyarország megyéit két különböző hulladékkezelési paraméter alapján vizsgáltam; a hulladékgyűjtés kiterjedtsége, valamint az egy főre jutó a közszolgáltatás keretében elszállított hulladék mennyisége alapján. A megyék közül kiemeltem Zala megyét, amelynek a többi megyéhez valamint az átlagos értékekhez való viszonya alapján következtetéseket vontam le. 1 Az elkészített diagramokhoz szükséges forrásadatok a KSH adatbázisából származnak.

2 3.1. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya Az alábbi grafikon 2006-tól 2009-ig mutatja a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát megyénként. Zala megyében 2006-ban a lakásból lakás volt a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevonva, vagyis a lefedettség arány 92,18% volt. Ezzel az aránnyal az országos átlagot (90,75%) kismértékben meghaladta. A lefedettség 2007-ben kis mértékben 91,66%-ra - csökkent, ekkor az országos átlaggal (91,32%) csaknem megegyező értéket ért el a megye ban ez a tendencia megfordult és a lefedettség jelentősen növekedett (95,51%), amivel már az országos átlagot (91,38%) is jelentősen meghaladta. Ez a növekedés 2009-ben tovább fokozódott (96,48%), az országos átlagtól (91,39%) legnagyobb mértékben ekkor tért el pozitív irányban. Ezek alapján Zala megyéről elmondható, hogy a hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya növekedő tendenciát mutat, az országos átlagot a vizsgált években mindig meghaladta, 2009-re a megyék között a lefedettség arányát vizsgálva kiemelkedő helyezést ért el.

3 3.2. Az elszállított szilárd hulladék mennyisége egy főre vetítve Az alábbi grafikon 2006-tól 2009-ig mutatja az elszállított szilárd hulladékok egy főre jutó mennyiségét megyénként. A grafikonon jól látható, hogy megyénként nagy szórás látható az egyfőre jutó hulladék mennyiségét tekintve (a kialakuló trendek alapján a későbbiekben csoportosítom a megyéket). Zala megyében 2006-ban az egy főre jutó, szolgáltató által elszállított szilárd hulladék mennyisége 403 kg volt. Ezzel az értékkel 2006-ban Zala megye, a megyék között az átlagosnak volt mondható, az országos 451 kg/fő értéket csaknem 50 kg/fő-vel alul multa re ez az érték jelentősen csökkent, az egy főre jutó hulladék mennyisége 344 kg-ra változott, habár országos átlagban is nagy csökkenés volt tapasztalható (388 kg/fő), a Zala megyei átlag még mindig jóval az országos átlag alatt maradt ban ez a tendencias megfordult, növekedés volt tapasztalható (367kg), míg az országos átlag tovább csökkent (372 kg), de a megyei átlag fölött maradt re az egy főre jutó hulladék mennyisége megyén belül elérte a minimumot (314 kg), csakúgy mint az országos átlag (349 kg).

4 Összeségében Zala megyében az egy főre jutó, szolgáltató által elszállított szilárd hulladék mennyisége csökkenő tendenciát mutat, évről-évre az országos átlag alatt marad. Legnagyobb eltérés az országos és a zala megyei értékek között 2006-ban volt, ekkor 48 kg/fővel volt alacsonyabb az egy főre jutó hulladék mennyisége.

5 3.3. Megyék csoportosítása az egy főre jutó szilárd hulladék tendenciája alapján Mivel a megyék nagy szórást mutatnak az egy főre jutó szilárd hulladék mennyiségét vizsgálva, érdemes az egyes megyéket ezen érték alapján csoportosítani és vizsgálni. A megyéket három kategóriába soroltam az alapján, hogy az egy főre jutó szilárd hulladék mennyiségét tekintve milyen a tendencia. Növekvő tendenciájú megyék, Stagnáló vagy kismértékben csökkenő tendenciájú megyék, Nagymértékben csökkenő tendenciájú megyék Az egy főre jutó szilárd hulladék alapján növekvő tendenciát mutató megyék Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége alapján 3 olyan megye van, amely növekvő tendenciát mutat. A növekedés mértékének sorrendjében: 1. Vas megye 2. Baranya megye 3. Somogy megye

6 A négy évet ( ) vizsgálva, megyénként ezen időszak alatt az egy főre jutó elszállított szilárd hulladék mennyisége évről-évre csökkenő mennyiségű átlagban 390 kg/fő volt. A növekvő tendenciát mutató megyékre jellemző, hogy az átlagos értéket évről-évre meghaladják, vagyis a növekvő tendencia mellett, az átlagosnál rosszabb azt meghaladó - értékek láthatók Az egy főre jutó szilárd hulladék alapján stagnáló vagy kismértékben csökkenő tendenciát mutató megyék Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége alapján 10 olyan megye van, amely stagnáló vagy kismértékben csökkenő tendenciát mutat.

7 A csökkenés mértékének sorrendjében: 1. Bács-Kiskun megye 2. Komárom-Esztergom megye 3. Tolna megye 4. Veszprém megye 5. Heves megye 6. Fejér megye 7. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9. Jász-Nagykun-Szolnok megye 10. Csongrád megye 2006-tól 2009 évig vizsgálva, a stagnáló vagy kismértékben csökkenő tendenciát mutató megyék nagy részére jellemző, hogy az átlagos értéknél 2007-től kezdve évről-évre csekélyebb, az átlagosnál jobbnak mondható értéket produkálnak.

8

9

10 Az egy főre jutó szilárd hulladék alapján nagymértékben csökkenő tendenciát mutató megyék Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége alapján 6 olyan megye van, amely nagymértékben csökkenő tendenciát mutat. A csökkenés mértékének sorrendjében: 1. Győr-Moson-Sopron megye 2. Békés megye 3. Zala megye 4. Nógrád megye 5. Pest megye 6. Hajdú-Bihar megye A vizsgált négy évben ( ), a nagymértékben csökkenő tendenciát mutató 6 megyéről elmondható, hogy a megyék között található, az átlagos

11 értéknél alacsonyabb, valamint magasabb egy főre jutó értékeket mutató megyék is, de egységesen jellemző rájuk az egy főre jutó hulladék tekintetében Magyarország megyéi között a kimagaslóan csökkenő tendenciát produkáltak. Ezek között a megyék között szabályszerűség nem mutatható ki, sem az elhelyezkedést, sem az gazdasági helyzet (egy főre jutó GDP) tekintetében. A 6 megye között megtalálható a legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező megye (Nódrád megye), és az egyik legmagasabb egy főre jutó GDP-vel bíró megye (Győr-Moson-Sopron megye) is. Az elhelyezkedést vizsgálva, csaknem az ország összes régiójából került be megye ebbe a csoportba. Ahhoz, hogy esetlegesen fennálló szabályszerűség kimutatható legyen, mélyebb elemzés szükséges.

12

13 4. A hulladékhelyzetet befolyásoló lehetséges tényezők, különös tekintettel Zala megyére Kutatásomban vizsgáltam, hogy az 1 főre jutó GDP-nek, illetve az iskolázottság mértékének van e hatása az egy főre jutó szilárd hulladék mennyiségére, amennyiben van kapcsolat, milyen a fennálló korreláció Az egy főre jutó szilárd hulladék és az egy főre jutó GDP esetleges összefüggései A GDP (bruttó hazai termék) egy bizonyos terület adott időtartam alatti gazdasági termelésének a mérőszáma. Méri a nemzeti jövedelmet és teljesítményt, leegyszerűsítve az adott területre jellemző átlagos életszínvonal mutatójaként is értelmezhető. Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyiségét, az egy főre jutó GDP függvényében vizsgálva növekvő trend látható, minél nagyobb az egy főre jutó GDP összege, annál nagyobb az egy főre jutó hulladék mennyisége. A

14 két mutató között pozitív korreláció gyanítható. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a gazdaságilag aktívabb megyékben magasabb a hulladéktermelés, magasabb az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége. Tehát valószínűsíthető hogy nem a lakossági termelés a meghatározó, hanem a gazdaság aktivitása. A vizsgálatot 2009, 2007 és 2006 évekre kiterjesztve, vizuálisan nem érzékelhető szignifikáns eltérés Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége és az iskolázottság esetleges összefüggései Az iskolázottsági index képzésénél négy csoportot képeztem: A 10 éves és idősebb népességből az általános iskola első évfolyamát el nem végzettek aránya A 15 éves és idősebb népességből legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzettek aránya

15 A 18 éves és idősebb népességből legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya A 25 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel rendelkezők aránya A négy csoportot az össznépességből kitett részaránya alapján vizsgáltam, majd a négy csoportot súlyoztam és képzetem az indexet, megyénként. Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyiségét, az iskolázottság függvényében vizsgálva nem látható olyan egyértelmű kapcsolat, mint a GDP és az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége között. A két mutató között a korreláció csekélynek mondható, ugyanakkor valamiféle szabályos csoportosodás megfigyelhető.

16 5. Várható tendenciák Zala megyében A hulladékokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény alapján úgy definiálhatjuk: Bármely, az 1. számú melléklet 2 szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Más megfogalmazásban a hulladék jó anyag, rossz helyen. 3 Zala megyében a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya kimagasló. A vizsgált időszak adataiból kiindulva, várhatóan ez a tendencia csökkenő mértékben, de a továbbiakban is javuló trendet fog mutatni. Ennek a várható tendenciának több előnye is megfogalmazható. Talán a legnagyobb pozitívumnak az mondható, hogy az által hogy a szolgáltató, a hulladékot rendszeresen elszállítja, a lakosságnak megoldást nyújt az ebből eredő problémákra, így nem kell más sok esetben helytelen (égetés; illegális lerakás) -, nagyobb mértékben környezet terhelő alternatívát keresnie a lakóknak. Az egy főre jutó szilárd hulladék mennyiségét tekintve is javuló tendencia látható, az egy főre jutó hulladék mennyisége csökken, folyamatosan az országos átlag alatt van, várhatóan ez a tendencia tovább folytatódik. Az országos adatok alapján az egy főre jutó GDP alapján, a keletkezés okait és a várható tendenciákat vizsgálva elmondható, hogy a két mutató között van összefüggés minél nagyobb az egy főre jutó GDP, annál nagyobb az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége vagyis az GDP növekedés az egy főre jutó hulladékok mennyiségét is növelné, csökkenése pedig csökkentené. Zala megyét vizsgálva ez a trend nem látható ennyire tisztán, hiszen között a GDP folyamatosan emelkedett, míg az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége csökkent. Az iskolázottság mértékét alapul vevő vizsgálta mutatja, hogy nincs vagy csak kismértékben hat az iskolázottság az egy főre jutó hulladék mennyiségére. A jövőre tekintve látható, hogy a vizsgált mutatók azt prognosztizálják, hogy a hulladék-helyzetnek Zala megyében tovább kell javulnia. Kutatásomban nagyon kis szegmensét vizsgáltam a feltehetőleg befolyásoló tényezőknek. Kérdésként merül, fel hogy a többi, nem vizsgált jelző, vajon hogyan fog hatni. 2 1) számú melléklet 3 Kovács E. (2008)

17 A világ tendenciáit vizsgálva, látható hogy korántsem ennyire fényes kép látszik kirajzolódni. Az előrejelzések talán a legnagyobb problémát nem a keletkezett hulladék mennyiségének folyamatos növekedésében látják, hanem a keletkező hulladékok összetételének drasztikus változásában. Ez a legjobban az egy kg-ra vetített fűtőértékkel jellemezhető, a hulladék fűtőértéke a jelenlegi kj/kg-ról kj/kg-ra növekedett. Talán igazolja az egyre inkább látható energia visszanyerésre törekvő világtendenciát, ha abból a megfogalmazásban indulunk ki, hogy a hulladék jó anyag, rossz helyen. Csak úgy mint a világban, Magyarország összes megyéjében, így Zala megyében is a jövőben hulladék-helyzetet vizsgálva ennek a trendnek kell teret hódítania.

18 6. Mellékletek 1) számú melléklet Hgt.1. számú melléklete a évi XLIII. törvényhez Hulladékkategóriák Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok Q2 Előírásoknak meg nem felelő, selejt termékek Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek Q4 Kiömlött, veszendőbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében szennyeződött anyagokat, eszközöket stb. is Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyeződött anyagok (tisztítási műveletek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.) Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.) Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött savak, oldószerek, kimerült edzősók stb.) Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.) Q9 Szennyezéscsökkentő eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szűrők, szennyvíziszapok stb.) Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.) Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati meddő, olajkitermelés hulladékai stb.) Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.) Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.) Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba

3. A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása

3. A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok újrahasznosítási lehetőségei 1. Kutatási téma A Zalaegerszeg térségében begyűjtött szilárd hulladék jelenlegi felhasználási és hasznosítási módjainak,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Hulladékgazdálkodás. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Hulladékgazdálkodás. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Hulladékgazdálkodás Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Hulladék fogalma Hulladék a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenység során, vagy ezek következtében

Részletesebben

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906 WWW.EXPANZIO.HU EXPANZIO@EXPANZIO.HU

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Őry Mária Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmány készítésében résztvettek: Kutatás vezető: Váradi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Nyíregyháza, 2007. május Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága, 2007

Részletesebben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen

Részletesebben

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

14. 14. A népesség iskolázottsága

14. 14. A népesség iskolázottsága 14. 14. A népesség iskolázottsága Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 14. A népesség iskolázottsága Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-471-2

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ II. RÉSZ Alapfogalmak TARTALOM Hulladékok csoportosítása, mennyisége, összetétele Hulladékgazdálkodási alapelvek, feladatok Hulladékkezelési hierarchia Hulladékáramok Komplex hulladékgazdálkodási rendszer:

Részletesebben

Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése

Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése Szakdolgozat Földtudományi alapszak Készítette: Grecmájer Ákos térképész

Részletesebben

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2008 1 SZERKESZTETTE: DR. ÁDÁNY RÓZA ÍRTÁK: V. DR. HAJDÚ PIROSKA JÓKAY ÁGNES DR. KÓSA KAROLINA DR.

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon 3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon Az Európai Unió 1 hulladékkal kapcsolatos szabályozásának jogforrásai csakúgy,

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

13. 13. A népesség gazdasági aktivitása

13. 13. A népesség gazdasági aktivitása 13. 13. A népesség gazdasági aktivitása Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 13. A népesség gazdasági aktivitása Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI*

AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI* Szociológiai Szemle 2009/2, 42 59. AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI* FORRAY R. Katalin HÍVES Tamás PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológai Tanszék H-7624

Részletesebben