3. A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása"

Átírás

1 A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok újrahasznosítási lehetőségei 1. Kutatási téma A Zalaegerszeg térségében begyűjtött szilárd hulladék jelenlegi felhasználási és hasznosítási módjainak, illetve elhelyezési technológiáinak vizsgálata alapján figyelembe véve elérhető korszerű települési hulladékmenedzsment rendszereket, technológiákat és nemzetközi fejlődési irányokat, valamint a helyi esetleges felvevő piacot is következtetések megfogalmazása a városi hulladékkezelés és - elhelyezés stratégiai fejlesztési irányai tekintetében. Hipotézis: Zalaegerszegnek fejlődési lehetőségei vannak a jelenlegi települési hulladékmenedzsment rendszer stratégiai átalakításával és egyes hulladékfajták energetikai célú hasznosításával. 2. Kutatási feladatok A keletkező (begyűjtött) hulladék hasznosítási illetve ártalmatlanítási módok szerinti kategorizálása, típusonkénti elemzése. Energiatartam szerinti vizsgálat, anyagféleségenként, energiapotenciál megállapítása, lehetőségek megfogalmazása a világtrendek alapján A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása Zalaegerszegen a hulladék elszállítását kizárólagosan a Zala-Depo Kft. végzi. A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft szeptemberében alakult, jogutódkén kiválva a Városgazdálkodás Kft-ből. A Kft. főtevékenységi területe a hulladékgazdálkodást öleli fel, környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyezve. A társaság jelenleg Zalaegerszeg közigazgatási területén és további 3 városban, Körmenden, 1 Az elkészített diagramokhoz szükséges forrásadatok a KSH adatbázisából, valamint a Zala- Depo Kft.-től származnak.

2 Vasváron és Letenyén, valamint még 34 településen végzi a lakosság közszolgáltatását. A hulladékok elhelyezése a Kft. üzemeltetésében lévő regionális hulladéklerakón valósul meg. 2 A Kft. által Zalaegerszegről begyűjtött szilárd hulladék mennyisége 2008-ban, t, 2009-ben t volt. A begyűjtött hulladékok döntő hányada a lakosságtól, kisebb része egyéb szervektől került begyűjtésre. A teljes begyűjtött hulladékmennyiséget a lakónépességre vetítve elmondható, hogy az egy főre jutós szilárd hulladék mennyisége 2008-ról 2009-re, 400 kg-ról 420 kg-ra növekedett. Zalaegerszegen a hulladékgyűjtésbe csaknem az összes lakás be lett vonva ban a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 99,26%, 2009-ben 98,79%, ezek az értékek országos szinten is kimagaslóak (2008-ban Magyarországon a hulladékbegyűjtésbe bevont lakások aránya 92,37% volt). A hulladékokat több tényező szerint csoportosíthatjuk, a következőkben a mennyiségi paraméterek és a begyűjtés módja szerint csoportosítom a Zalaegerszegen begyűjtött szilárd hulladékokat. 2

3 3.1. Csoportosítás összetétel és mennyiségi paraméterek szerint A Kft. által 2008-ban és 2009-ben Zalaegerszegről begyűjtött hulladékokat vizsgáltam. A hulladékok csoportosítása az alábbi kategóriákba történt: papír textil műanyag üveg fém szerves anyag lomtalanítási hulladék egyéb hulladék veszélyes hulladék Az oszlopdiagramon a Zala-Depo Kft. által Zalaegerszegről 2008-ban és ben begyűjtött hulladékok láthatók anyagféleség és mennyiség szerint. Jól látható hogy a legnagyobb változás a begyűjtött papír mennyiségében történt.

4 Az kördiagram szintén a Zala-Depo Kft. által Zalaegerszegről 2008-ban és 2009-ben begyűjtött hulladékok láthatók, a hulladékféleségek megoszlása szerint.

5 3.2. Csoportosítás begyűjtés módja szerint Az kördiagram a Zala-Depo Kft. által Zalaegerszegről 2008-ban és 2009-ben begyűjtött hulladékok láthatók, a begyűjtés módja szerinti megoszlásban ról 2009-re nagymértékben növekedett a hagyományos módon begyűjtött hulladékok aránya, 15%-os növekedés volt tapasztalható. Ebből fakadóan mind a szelektív gyűjtéssel, mind a lomtalanítással begyűjtött hulladékok aránya csökkent.

6 Az arányokban bekövetkezett változások mögött, a begyűjtött nem lakossági eredetű hulladékok arányában bekövetkezett jelentős változás áll. Ha megbontjuk a begyűjtés módja szerinti megoszlást a lakásoktól és az egyéb szervektől begyűjtött hulladékra, látható, hogy a lakosságtól begyűjtött hulladék megoszlásában 2008-ról 2009-re a hagyományos módon begyűjtött hulladékok aránya ugyan kismértékben növekedett, a szelektív és a lomtalanítási hulladék terhére, de jelentős változás nem tapasztalható. Az egyéb szervektől begyűjtött hulladékokat vizsgálva, a változás már jelentősnek mondható, hiszen a csaknem 100%-os szelektív arány csupán 75%- ra csökkent, ami nagymértékben befolyásolja a 2008-ról 2009-re kialakult arányokat.

7 4. A hulladékok energiapotenciálja - Szemét vagy érték? Az begyűjtött hulladékok összetételét vizsgálva feltűnő, hogy a hulladékok akár 70-75%-ban vagy ezt meghaladó mértékben tartalmaznak a jelenlegi technológiákkal újrafelhasználható, újrahasznosítható illetve egyéb hasznosításra felhasználható anyagokat. Világtendenciának mondható W2E irányzat (Waste-to-Energy), ami a hulladékok energetikai hasznosítását takarja. Pár működő példát említve: a lerakott hulladékok szerves anyag tartalmából képződő biogáz gyűjtése, abból villamos- és hőenergia előállítása, műanyag hulladékból energia előállítása thermo-katalitikus lebontással vagy égetéssel, a hulladék papírok brikettálásásval tüzelőanyag előállítása. A hulladékból energia trend előnye, amellett hogy az értéktelennek tartott, újra fel nem használható hulladékokból, értékes energiát nyer, az hogy, a hulladékok az egyszerű lerakásnál, egy magasabb értékkel bíró eljárással hasznosításra illetve ártalmatlanításra kerülnek. Ezzel megoldást ad arra a jelentős problémára, ami a hulladékok lerakásából erednek, vagyis arra hogy ez a környezet számára egyre nagyobb teher, ami mellé kapcsolódik az egyre növekvő térfoglalás is. A lerakás a hulladékok ártalmatlanításának talán legrosszabb módja, hiszen ebben az esetben hacsak depógáz felfogás és hasznosítás nincs a hulladékok legminimálisabb hasznosítása sem történik meg. Ideális esetben a hulladéklerakóba csak azok a hulladékok kerülnének, amelyet semmilyen módon nem lehet hasznosítani illetve felhasználni. Ilyen erőművekre már Magyarországon is van példa, de ezek csak kis részben képesek lefedni a tényleges potenciálokat. Magyarországon kormányrendeletben illetve a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben szabályozzák települési szilárd hulladék energetikai hasznosítását. A települési szilárd hulladék energetikai hasznosítása - a levegőtisztaságvédelmi előírások betartása mellett - hulladékégetőben vagy más

8 létesítményben egyéb anyaggal együtt adagolva, az égetési maradékok megfelelő kezelésével, ártalmatlanításával /2001. (XI. 14.) Korm.r

9 4.1. A Zalaegerszegről begyűjtött hulladékok energiapotenciálja? Zalaegerszegről begyűjtött hulladékok négy csoportjánál vizsgáltam, hogy milyen energiatartalommal bírnak. A csoportok kiválasztását, a jelenlegi hasznosítási eljárások tükrében, illetve az anyagösszetételből következtethető energetikai felhasználhatóság alapján végeztem. Ez a négy csoport: papír textil műanyag szerves anyag A vizsgálatban nem tértem ki arra, hogy ezeknek az anyagoknak hányad része lenne újrafelhasználható illetve újrahasznosítható, mert nem álltak rendelkezésemre ehhez szükséges adatok. Anyagféleségekként a teljes mennyiséget vettem figyelembe és számoltam energiatartalmat. A szakirodalomban ezeknek az anyagoknak az energiatartalma széles skálán van meghatározva, hiszen ezek a csoportok, mint gyűjtőfogalom jelentkeznek. Számításaimhoz a szakirodalomban fellelhető alsó érékeket vettem figyelembe. Energia papírból A papírbrikett egy újszerű tüzelőanyag. A fához hasonlóan ég el, hamutartalma mindössze 2 3%. Fűtőértéke a száraz fáéval vetekedik, MJ/kg körül mozog. Készíthető fekete-fehér újságpapírból, egyéb papírfajtákból, akár hullámpapírból is. Gyártása történhet nedves és száraz eljárással. A száraz eljárás nagyban hasonlít a fa alapú brikettáláshoz. Számításomnál egy kg papírbrikett fűtőértékét 12 MJ/kg-nak vettem, ami alapján 2008-ban GJ, 2009-ben GJ fűtőértékkel bírtak a Zalaegerszegről begyűjtött papírok. Energia műanyagból A lakossági hulladék műanyagfrakciójának típus szerinti megoszlása, világszerte elég hasonló. A műanyaghulladék nagy részét (99%) három műanyagtípus teszi ki: a poliolefinek (72%), a PVC (11%) és a PET (5%). Ezek

10 mindegyike magában visszaforgatható lenne, de ez csak a PET esetében gazdaságos az alapanyag magas ára miatt. Érdemes tehát megvizsgálni az elégetés és az újrahasznosítás kérdését. 4 A műanyagok fűtőértéke MJ/kg is lehet az összetétel függvényében. A műanyagokból ez az energia többféle eljárással is kinyerhető, ilyen például az égetés vagy a thermo-katalitikus lebontás. A számításaimhoz 20 MJ/kg fűtőértéket vettem figyelembe, ami alapján ban GJ, 2009-ben GJ fűtőértékkel bírtak a Zalaegerszegről begyűjtött műanyagok. Energia textilből A textilek hasznosítása leginkább hulladékégető erőművekben történhet, fűtőértékük MJ/kg. A számításaimhoz 18 MJ/kg fűtőértéket vettem figyelembe, ami alapján ban GJ, 2009-ben GJ fűtőértékkel bírtak a Zalaegerszegről begyűjtött textilek. Energia szerves anyagból A szerves anyagok hasznosítására jó alternatívája lehet, fermentációs eljárással a biogáz képzés, majd ennek a gáznak különböző módon történő felhasználása Anyagösszetételtől függően 1 kg szerves anyagból 0,25-0,5 m3 hasznosítható biogáz képződik. A biogáz fűtőértéke MJ/m 3 érték körül alakul. 5 A számításaimhoz 0,5 m3/kg gázképződést és 21MJ/kg fűtőértéket vettem figyelembe. A szerves anyagok fermentációjával 2008-ban GJ, ben GJ fűtőérték előállítására alkalmas biogáz mennyiséget lehetett volna előállítani. 4 ujrafeldolgozni-18.pdf 5

11 2008-ban GJ, 2009-ben GJ energiapotenciállal rendelkeztek a Zalaegerszegről begyűjtött hulladékok. Az országos átlagot figyelembe véve, 15%-os újrafelhasználási illetve újrahasznosítható arányt feltételezve, a begyűjtött hulladékok 85%-ának energetikai hasznosítására lett volna mód a lerakás helyett -, vagyis 2008-ban GJ, 2009-ben GJ energia lehetett volna ezekből a hulladékokból kinyerni. A különböző hulladéktípusok hasznosításának módjai nagyban eltérhetnek egymástól mind az eljárás, mind a szükséges beruházási költségek, mind a társadalmi megítélés tekintetében. Példaként említem a vizsgált anyagok közül a legnagyobb energiapotenciállal bíró anyag (akár 45MJ/kg), a műanyagok energetikai célú égetését, ahol viszonylag magas beruházási költségekről, és alacsony társadalmi elfogadottságról beszélhetünk. Ugyanakkor a papírhulladékok (melyeknek energiapotenciálja jóval alacsonyabb, MJ/kg), brikettálásával előállított fűtőanyag esetében talán jóval nagyobb elfogadás és jelentősen kisebb beruházási költségek tapasztalhatók. Így hosszútávon, nagy volumen mellett jó alternatíva lehet a műanyagok energetikai hasznosítás, rövidtávon, kisebb volumenben a papírhulladékok hasznosítása jelenthet jó lehetőséget.

12 4.2. Az előállított energia felhasználásának alternatívája 2009-ben Zalaegerszegen az önkormányzat által üzemeltett 49 közintézmény (12 általános iskola; 9 középiskola; 3 kollégium; 15 óvoda és bölcsőde; 6 időseket gondozó intézmény; 2 kulturális intézmény; 2 sportlétesítmény), fűtésre történő energiafelhasználása GJ volt. Ezek az elhasznált energiák a városnak körülbelül 235 millió forint költséget jelentettek. Ezt a szükségletet teljes egészében lehetett volna fedezni a hulladékból előállított energiaforrásokkal, sőt ennek a szükségletnek csaknem háromszorosát is ki lehetett volna elégíteni az előállított energiákból. Természetesen ebben a formában ez csak a szükségletek és az energiapotenciálok összevetése. Nem tárgyalom a potenciálisan előállítható energiaforrások mobilitását, felhasználásának eszköz szükségleteit, és az ahhoz kapcsolódó költségeket. Ugyanakkor ezek mellet is szembetűnő, hogy a 2009-es év adatait figyelembe véve, az előállítható energiaforrásokból nyerhető energiák piaci értéken való vizsgálat szerint, csaknem 1 milliárd forint került a hulladékdepóba. Már akkor is, ha csupán gazdasági szemszögből vizsgálnánk ezt a kérdést, elég okot kapnánk arra, hogy foglalkozzunk a témával. Emellett még jelentős az az előny, ami a fogyó energiahordozó felhasználásának kiváltásából adódik, - környezeti teher csökkentése, a fenntartható fejlődés tükrében-, csakúgy mint a csökkenő lerakott hulladék mennyiségéből eredő előnyök.

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Élelmiszertudományi kar Konzervtechnológiai Tanszék A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Porpáczi Krisztina Budapest, 2012

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 3.12.2008 COM(2008) 811 végleges ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} HU HU ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Tóth Tamás Szegedi Sándor A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Bevezetés A gazdasági és a lakossági energiaigény zavartalan, és folyamatos kielégítése minden társadalom

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 20. sz. különjelentés 2012 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKET FINANSZÍROZÓ STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYESEN SEGÍTIK-E A TAGÁLLAMOKAT

Részletesebben

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL MISKOLCI EGYETEM [1-1] Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola Anyagáramlási rendszerek és logisztikai informatika tématerület Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI. Energiafelhasználásunk eredete

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI. Energiafelhasználásunk eredete AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI Energiafelhasználásunk eredete Technikai fejlődésének fontos lépcsőfokát jelentette, amikor az ember az eszközhasználat mellett gépeket kezdett alkalmazni. Rövidesen

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben