OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK (Javaslat) Számítástechnikai programozó. A szakmai vizsga szóbeli témacsoportjai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK (Javaslat) 54 4641 04 Számítástechnikai programozó. A szakmai vizsga szóbeli témacsoportjai:"

Átírás

1 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK (Javaslat) Számítástechnikai programozó A szakmai vizsga szóbeli témacsoportjai: I. témacsoport II. témacsoport A 4/1996. (V.24.) MüM rendelettel módosított 10/1993.(XII.30.) MüM sz. rendelet 27. (1) bekezdése alapján, a szóbeli tételeket 690/2000. számon kiadom TIT KAPOSVÁR

2 2 A vizsgázónak mind a két témacsoportból kell húzni tételt; feleletére egy érdemjegyet kap.

3 3 I. témacsoport 1. tétel a) Programozási alapfogalmak Algoritmus fogalma és jellemzői A struktúrált program alapelemei: értékadás, szekvencia, elágazás (egy- és többirányú), ciklusok (elöltesztelő, hátultesztelő, számlálós ciklus) Alprogramok használata (vezérlésátadás, eljáráshívás, függvénydefiniálás) b) Alapfogalmak, alapismeretek Az információs technológia alapjai A számítógépek alkalmazási területei Információ és adat fogalma Információ feldolgozás folyamata 2. tétel a) Programozási technológiák A programkészítés lépései Kódolás, dokumentálás, tesztelés Hibakeresési eszközök és módszerek Hatékonyságvizsgálat b) Adatok tárolása A bit és bájt fogalma Az adattárolás mértékegységei Karakterábrázolás, karakterkód, kódrendszerek A kódtábla fogalma, funkciója 3. tétel a) Programozási tételek Sorozatszámítás, eldöntés, kiválasztás, maximumkiválasztás, megszámolás tétel Kiválogatás, szétválogatás tétel Metszetképzés, - unióképzés, összefuttatás (rendezettek úniója) tétel b) Számítógépek alapvető egységei Számítógép felépítése, fontosabb elemei, jellemzőik Processzor, alaplap, buszrendszer, memória Korszerű számítógépes konfigurációk, modularitás Számítógépek üzembe helyezése, ergonómia

4 4 4. tétel a) Programozási tételek - Keresés Lineáris és logaritmikus keresés tétel Visszalépéses keresés (backtrack) tétel b) Perifériák Perifériák csoportosítása Monitorok Nyomtatók Billentyűzet, egér Egyéb perifériák 5. tétel a) Programozási tételek - Rendezés Egyszerű cserés és maximum (minimum) kiválasztásos rendezés Buborékrendezés, beillesztéses rendezés Gyorsrendezés b) Háttértárolók Háttértárolók csoportosítása Mágneses elvű háttértárolók működési elve Mágneses elvű háttértárolók jellemzői (elérési módjuk, kapacitásuk, elérési sebesség, alkalmazhatósági területei) Optikai háttértárolók működési elve, jellemzőik 6. tétel a) Adatszerkezetek Tömb fogalma, felépítése, alkalmazása, műveletek Sor fogalma, felépítése, alkalmazása, műveletek Verem fogalma, felépítése, alkalmazása, műveletek b) A szoftverek jellemzői A szoftver fogalma, csoportosítása Operációs rendszerek, rendszerközeli szoftverek hálózati szoftverek Egyedi alkalmazások Felhasználói felület, ergonómiai szempontok Szoftverek használatának jogi szabályozása, a nyílt forráskód elönyei.

5 5 7. tétel a) Adatszerkezetek Bináris fa fogalma, típusai, felépítése, alkalmazása, műveletek Rendezett fa fogalma Bináris fa felhasználása keresésre, rendezésre b) Operációs rendszerek Az operációs rendszer fogalma Operációs rendszerek csoportosítása Operációs rendszerek részei, fontosabb feladataik Az operációs rendszer telepítése Operációs rendszer konfigurálása, eszközmeghajtók, környezeti beállítás 8. tétel a) Memóriakezelés Memória felosztása, memóriagazdálkodás, halomterület Dinamikus változók Mutatók használata b) Operációs rendszer parancsai Könyvtárak (mappák) és állományok, állománytípusok Parancsok általános felépítése Lemez-, könyvtár- és állománykezelő parancsok Parancsállományok, programok 9. tétel a) Objektumorientált programozás Alapvető fogalmak (osztály, objektum, tulajdonság, metódus) Öröklődés, objektumok hiearchiája Statikus és dinamikus objektumok Polimorfizmus b) Operációs rendszerek segédprogramjai Vírusok, víruskeresés, vírusirtás Karbantartó programok Állománykezelők, tömörítőprogramok Egyéb segédprogramok

6 6 10. tétel a) Állománykezelés Direkt és szekvenciális fájlkezelés fogalma, példák Típusos és típusnélküli állományok Állománykezelő műveletek ( törlés, beszúrás, hozzáfűzés), pufferelés Programozási tételek állományokra b) Szövegszerkesztők általános szolgáltatásai A dokumentumok elemei A WYSWYG szövegszerkesztők alapelve Korszerű szövegszerkesztők által nyújtott szolgáltatások A szövegszerkesztés alapelvei Állománykezelés (megnyitás, mentés, konverzió) 11. tétel a) PASCAL programozási nyelv A PASCAL program általános felépítése Változók és adatszerkezetek deklarálása A PASCAL nyelv utasításai Beépített és saját unitok használata b) Szövegszerkesztési műveletek Kurzormozgatás és navigáció a szövegben Szövegrészek (karakter, szó, bekezdés, oldal, dokumentum) kijelölése Javítás, törlés, módosítás, visszavonás Másolás, mozgatás, vágólap műveletek Keresés, csere 12. tétel a) A Delphi integrált fejlesztői rendszer I. Az alkalmazásfejlesztés alapvető lépései Delphiben Eltérések a Turbo Pascal és az Object Pascal között A Delphi project állományai A hibakeresés, tesztelés lehetőségei a Delphiben b) Karakterformázás Betűcsaládok, betűfajták jellemzői, stílusjegyei, alkalmazásuk Betűtípusok, betűstílusok, pozícionálás Szövegformázás, speciális karakterjellemzők Tipográfiai ismeretek, szabványok

7 7 13. tétel a) A Delphi grafikus fejlesztői környezet Felépítése, használata A vizuális tervezőfelület A VCL, a legfontosabb közös metódusok és tulajdonságok ismertetése Fontosabb VCL-beli komponensek bemutatása b) Bekezdésformázás Bekezdések létrehozása, szöveg bekezdésekre tagolása Igazítások, sorkizárás Behúzás, térköz, behúzások típusai Felsorolás és számozás, többszintű számozott listák Tördelési beállítások 14. tétel a) Számítógépes grafika Kép megjelenítése számítógépen Képernyő felépítése Lapolvasás, nyomtatás lehetőségei Magasszintű programozási nyelvek grafikai lehetőségei b) Oldalak formázása Oldalbeállítások (méret, tájolás, margók, oldaltükrözés) Fejléc és lábléc Oldalszámozás Szakaszformázási műveletek Nyomtatás, nyomtatási beállítások 15. tétel a) Számítógépes grafika Koordináta rendszerek ismertetése, átjárás a rendszerek közt A síkgörbék paraméteres előállítása Approximáció, interpoláció Görbetípusok b) Objektumok beszúrása Beillesztés és csatolás fogalma, alkalmazása Képek, grafikák, egyenletek beillesztése Alkalmazások közötti adatcsere lehetőségei

8 8 16. tétel a) Számítógépes grafika A térgörbék paraméteres előállítása Térgörbetípusok Felületek b) Szövegszerkesztők speciális szolgáltatásai Körlevél (fogalma, részei, készítése) Nyelvi funkciók (nyelvi ellenőrzés, elválasztás, gyorsszöveg) Tárgymutató és tartalomjegyzék Lábjegyzetek és végjegyzetek 17. tétel a) Rendszerszervezés Információs rendszerek szervezésének alapismeretei A rendszerfejlesztés lépései A rendszerterv tartalma b) Táblázatkezelő általános szolgáltatásai Táblázatkezelés feladata, alkalmazása Táblázatok szerkezete, elemei Korszerű táblázatkezelők főbb szolgáltatásai Szerkesztési műveletek (navigáció, kijelölések, beszúrás, törlés, visszavonás) 18. tétel a) Programnyelvek Programozás, programozási nyelvek története Programozási nyelvek csoportosítási lehetőségei Az általunk tanult programnyelvek jellemzése a fenti szempontok alapján b) Táblázatok formázása Cellaformátumok fogalma, funkciója Számformátumok (szám, tört, százalék, pénznem, tudományos, dátum, szöveg, egyéni, stb.) Sormagasság, oszlopszélesség, automatikus formázás, igazítás Szegélyezés, mintázat, elrejtés, felfedés Nyomtatás, nyomtatási beállítások

9 9 19. tétel a) Az elkészült programunk felhasználói felülete Karakteres és grafikus felület összehasonlítása Korszerű menütechnika, ablakkezelés Adatfelviteli módok Segítő információs (HELP) rendszer készítésének alapjai Windows alatt b) Képletek, függvények Képletek, függvények fogalma, funkciójuk, szintaxis Gyakrabban használt függvények (SZUM, MAX, MIN, ÁTLAG, stb.) Kitöltések, sorozatok Abszolút és relatív hivatkozások 20. tétel a) Eseményvezérelt programozás Az eseményvezérelt és a hagyományos programozási technika összehasonlítása A event controller fogalma, eseménykezelő eljárások készítése, a sender paraméter b) Grafikonok (diagram) Grafikon funkciója Grafikonok típusai, felépítésük Adattartomány, adatsorok Jelmagyarázatok, szerkezeti felépítés

10 10 II. témacsoport 1. tétel a) Operációs rendszerek Egy konkrét egyfelhasználós operációs rendszer jellemzőinek rövid ismertetése Operációs rendszer telepítése, részei, rendszerállományok b) A PHP nyelv A PHP nyelv általános jellemzöi, felhasználási területei Ciklusverzérlö utasítások Állománykezelö parancsok Grafikai lehetöségek 2. tétel a) Matematikai alapismeretek Halmazok Halmazelmélet alap, fogalmai Halmazműveletek Halmazok számossága A reláció és a függvény b) Egy konkrét hálózati rendszer felépítésének ismertetése Kezelői parancsok és segédprogramok Lemez-, könyvtár, állomány kezelése hálózatokban Osztott erőforrások használata Nyomtatás hálózatban 3. tétel a) Matematikai alapismeretek Gráfok Gráfelmélet alapjai, fogalmak Fák, ligetek, erdők b) Adatbázisok szerkezete Adatbázis szerkezeti elemei Rekord tartalmi jelentése Alapvető mezőtípusok, jellemzők Adatbázisok létrehozása, létrehozási szabályok

11 11 4. tétel a) Adatbázis-kezelés alapjai Adatbázis fogalma, adattárolás formái Alapvető adatbázis típusok, jellemzőik Adatbázisok alkalmazási területei Adatintegritás fogalma b) Operációs rendszerek Memória-, állománykezelés Legfontosabb utasítások Felhasználói felület 5. tétel a) Adatbázisok karbantartása Feltöltés, módosítás Adatbázis-, táblatartalom exportálás, importálás Adatbázis struktúrájának módosítása Jogosultságok beállítása Kulcsok, indexelés fogalma, használata, elönyei b) Információs hálózatok Kommunikáció eszközei Hálózatok felépítése, fajtái, elemei Protokollok Erőforrás kezelés, adatvédelem 6. tétel a) A PHP nyelv használata A PHP4, OOP lehetöségei Mi a $_SESSION[], $_COOKIE[] es mire használhatóak Saját modulok készítése és használata. b) Hálózatok kezelése Helyi hálózatok üzemeltetési feladatai Hozzáférési jogok, adatvédelem Lokális hálózati szolgáltatások Felhasználók, felhasználói csoportok kezelése

12 12 7. tétel a) Internetes technikák A HTML és CSS definiciója és kapcsolata A HTML nyelv felépítése, jellemzöi A HTML lehetöségei és korlátai Egyéb internetes technikák (Java, Flash, ) b) Nyilvános hálózatok Nyilvános hálózatok (Internet) szolgáltatásai Nyilvános hálózatok felépítése, elemei Az Internet alapvető szolgáltatásai, protokolljai 8. tétel a) Speciális adatvédelem Adatvédelmi technikák (ujjlenyomat, írisz, hardver kulcs, stb.) Egyes technikák elönyei ill. hátrányai. b) Böngészőprogramok WWW (World Wide Web) által nyújtott szolgáltatások WEB címek szerkezete, névszolgáltatás Címjegyzék, tartalomjegyzés (bookmark) létrehozása Böngésző konfigurációs beállítása, biztonsági beállítások, ideiglenes tárolás (cache), előzmények, stb. 9. tétel a) Számítógépes helyi hálózatok Hálózatok felépítése, hálózatok típusai Helyi hálózatok működésének alapelvei Hálózatok hardver és szoftver elemei Hálózatok alkalmazásának területei b) Adatbáziskezelő alkalmazások készítése Delphiben A BDE-hez kapcsolódó adatelérési komponensek Az adatbázisok tartalmának megjelenítését segítő komponensek Kliens-szerver alkalmazás készítésének eszközei, ODBC

13 tétel a) Az FTP (File Transfer Protocoll) által nyújtott szolgáltatások Bejelentkezés FTP szerverre, bejelentkezési módok Állományok keresése, könyvtárak tartalmának listázása Állományok letöltése, feltöltése Egyéb FTP parancsok b) Operációs rendszerek Eszközök és folyamatok vezérlése Dijkstra-féle szemafor és a T.H.E. architektúra Taskrendszerek determinizmusa, holtpont állapota Kölcsönös kizárás, szinkronizáció elve 11. tétel a) Operációs rendszerek Egy konkrét többfelhasználós operációs rendszer jellemzőinek rövid ismertetése Operációs rendszer telepítése, részei, rendszerállományok b) Az Interneten keresztüli információ-hozzáférés eszközei Kereső-szerverek szolgáltatásai, keresési módszerek Állományok keresése, FTP keresők Tematikus keresők, információs oldalak elérése Egyéb keresési lehetőségek 12. tétel a) Operációs rendszerek Eszközök és folyamatok vezérlése Megszakítás elve, folyamata, priorítások DMA eszközök Rendszerhívások mechanizmusa b) Matematikai alapismeretek Kijelentéskalkulus Kijelentések, logikai értékek, a főbb logikai műveletek Boole algebra Igazságfüggvények és alkalmazásaik 13. tétel a) Matematikai alapismeretek Lineáris algebra Determinánsok Mátrixaritmetika Lineáris egyenletrendszerek b) Operációs rendszerek Memóriakezelése Memória-hierarchia Relokáció fogalma Lapozási stratégiák Abszolút és áthelyezhető címzésű rendszerek

14 tétel a) Operációs rendszerek feladatai, szolgáltatásai Multiprogramozás Időosztásos és valós idejű rendszerek Kötegelt rendszerek b) Szervezési ismeretek Strukturált módszertanok jellemzői Fizikai adattervezés 15. tétel a) Matematikai alapismeretek Valószínűségszámítás Valószínűségszámítás alapjai, fogalmai (esemény, várható érték, szórás) Nevezetes eloszlások Statisztikai alapfogalmak (mintavétel, medián, gyakoriság) b) Adatmodellezés Az adat és információ fogalma Az adatmodell fogalma Az adatmodellezés szintjei Az adatmodellek típusai 16. tétel a) Normalizálás fogalmai Függőség fogalma és sajátosságai Részleges és tranzitív funkcionális függés és megszűntetése Az adatmodell dinamikus vizsgálata b) Matematikai alapismeretek Kombinatorika Permutációk Variációk Kombinációk 17. tétel a) A logikai adatmodell kialakítása Az egyedtípusok összefüggései Kapcsolatok kialakítása az adatmodellben Az adatmodellek szerkezeti egységei Az adatmodell logikai szerkezetének kialakítása b) Grafikus programcsomagok -> php Grafikus szubrutincsomagok Grafikus szerkesztők

15 tétel a) Az adatbázis-kezelő rendszerek funkciói Adatbázis-kezelő rendszerek kategorizálása Tranzakciókezelés, naplózás Kliens-szerver architektúra kezelésének nyelvi formái b) Hálózatok biztonságtechnikája Adatábrázolási és adattömörítési módszerek Hálózati biztonsági kérdések és titkosítási algoritmusok Illetékesség vizsgálat és digitális aláírások 19. tétel a) Adatbázis-rendszer üzemeltetése Adatvédelmi kérdések az adatbázisrendszerben Adatbiztonság eszközei Az adatbázisok üzemeltetési problémái, a konkurens hozzáférés Az adatbázis fejlesztés és üzemeltetés szervezete b) Szervezési ismeretek Rendszerelméleti alapok Az információrendszer fejlesztés életciklusa 20. tétel a) Az adatbázis-kezelő nyelvek Az SQL és a 4GL fogalma, szerepe Az SQL általános, és az adott nyelvi környezeti szintaktikája és szemantikája Adatbiztonság; adatvédelmi megoldások b) Számítógépes megjelenítés Affin transzformációk és mátrixaik Perspektív transzformációk Síkbeli és térbeli alakzatok ábrázolása Kétdimenziós és háromdimenziós alakzatok transzformációi Láthatósági kérdések

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Tanítási hetek száma: 36 Összes óraszám egy tanévben 108 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 24 2. Operációs rendszer 10 3.

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 20 0. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 11499-12 Foglalkoztatás II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai követelmény-modul Szakmai Program 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, 2014. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ HELYI TANTERV

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Szoftveres alapozás ÉRVÉNYES: 2008-tól 1 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik.

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV INFORMATIKA ágazati képzés Szoftverfejlesztő szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 213 05 ÉRVÉNYES: 2013 szeptember 1. -től I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

1. Információs társadalom

1. Információs társadalom 1. Információs társadalom 1.1 A kommunikáció Középszintű szóbeli vizsga témakörök a 2015 májusi érettségire INFORMATIKA A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás,

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben