A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2014. (IV.29) számú KÖZLEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2014. (IV.29) számú KÖZLEMÉNYE"

Átírás

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2014. (IV.29) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV.25.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjét határozza meg és a támogatás igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványokat rendszeresíti. A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről a közlemény keretében nyújtott tájékoztatás nem teljes körű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok megismerését. Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) és a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt. A Vhr. rendelkezései közül kizárólag az ban, az ban, a 8. (1) bekezdésében, a 9. -ban, a 11. és 12. -ban, a 15-16/A. -ban, a 19. -ban, a 20. (2), (5) és (6) bekezdésében, a 25. (3) és (4) bekezdésében, a 28. (2) és (6) bekezdésében, a 28/B. -ban és a 32. -ban foglaltak alkalmazandóak. I. Az intézkedésben való részvétel általános feltételei Ügyfél-azonosítási kötelezettségek A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH tv.) 28. (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, a meghatalmazásra valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változásbejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései irányadóak. Elérési útvonal: Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. 1

2 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MVH tv. 30/A. -ban foglaltak szerint, amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján, az MVH a kérelemre induló eljárásaiban az ügyfél részére jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. II. Támogatás jellege és igénybevételének általános feltételei A támogatás a Gazdálkodói Információs Szolgálat (a továbbiakban: GISZ) évi működtetéséhez vehető igénybe. A támogatási rendelet 1. (1) bekezdése értelmében Gazdálkodói Információs Szolgálat: a mezőgazdasági termelők részére térítésmentesen nyújtott, országos hatáskörrel, egységesen, egy szervezet keretében működő, tájékoztatásra irányuló szolgáltatási rendszer. Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha a szervezet (a továbbiakban: ügyfél) a GISZ működtetéséhez a) országosan legalább 170 saját tulajdonú vagy bérelt tájékoztatási irodával rendelkezik, és b) az a) pontban meghatározott irodákban rendszeres tájékoztatási tevékenységet végző, legalább 400 fő, a támogatási rendelet 1. mellékletében felsorolt szakterületek 1. agrár (beleértve: kertész, erdész, vadgazdálkodás, gépész) 2. mérnök, mérnöktanár 3. közgazdász 4. közigazgatási 5. jogász 6. bölcsész (tanár) valamelyikén felsőfokú végzettséggel rendelkező GISZ tanácsadót foglalkoztat kizárólag munkaszerződés alapján keletkezett munkaviszony keretében. A GISZ szolgáltatásai kiterjednek: - az általános agrárpolitikai, agrárszabályozási témakörökről, valamint az agrártámogatási lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekről történő tájékoztatásra, valamint - a mezőgazdasági termelők részére az agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos elektronikus ügyintézésben és az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében történő segítségnyújtásra; A GISZ szolgáltatásai nem terjednek ki: a gazdaság-specifikus szaktanácsadásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott témakörökben. A támogatás igénybevételének együttes feltételei: a) az ügyfél alkalmazásában álló GISZ tanácsadók december 31-ig összesen legalább óra munkavégzést teljesítenek a GISZ keretében; 2

3 b) az ügyfél tulajdonában vagy bérletében lévő mindegyik tájékoztatási irodában hetente átlagosan legalább 16 óra és negyedévenként legalább 208 óra időtartamban legalább egy GISZ tanácsadó a tájékoztatásra rendelkezésre áll; c) az ügyfél alkalmazásában álló GISZ tanácsadók évente összesen legalább alkalommal végeznek csoportos tájékoztatást, alkalmanként legalább 2 óra időtartamban; d) a tájékoztatási tevékenységéről mindegyik GISZ tanácsadó egységes minta szerint, összesítésre alkalmas elektronikus formában tevékenységi naplót vezet, amely tartalmazza: da) a GISZ tanácsadó azonosítására alkalmas adatokat, db) a tevékenység beazonosítására szolgáló sorszámot, dc) a szolgáltatás helyét, dd) a tevékenység előző bekezdés a) pontja szerinti besorolását, és df) egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás esetén az igénybevevő nevét és ügyfélazonosítószámát; e) az ügyfél alkalmazásában álló GISZ tanácsadó csoportos tájékoztatás esetén a résztvevők által aláírt jelenléti ívet készít a résztvevők ügyfélazonosító-számának feltüntetésével; f) az ügyfél tematikus honlapot üzemeltet, amelyen legalább hetente frissített tartalommal tájékoztatást nyújt az általános agrárpolitikai, agrárszabályozási témakörökről, az agrártámogatási lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekről; g) az ügyfél havonta legalább 5 alkalommal széleskörű tájékoztatást nyújt az általános agrárpolitikai, agrárszabályozási témakörökről, az agrártámogatási lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekről; h) az ügyfél a GISZ tanácsadók részére évente legalább 4 alkalommal kötelező továbbképzést szervez az általános agrárpolitikai, agrárszabályozási témakörökhöz, az agrártámogatási lehetőségekhez és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekhez kapcsolódóan; i) az ügyfél félévenként tájékoztatási tervet készít, amely tartalmazza a tájékoztatásra tervezett témaköröket tájékoztatási tevékenység típusonkénti bontásban és a ráfordítandó munkaórákat, j) az i) pont szerinti tájékoztatási tervet a félévet megelőző hónap 15-éig megküldi az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) részére a félév első napjáig történő jóváhagyásra, és k) az ügyfél a csoportos tájékoztatási tevékenységek időpontjáról és helyszínéről legkésőbb a megvalósítás napját megelőző tizedik napig elektronikus levélben tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH). Az elektronikus levelet a támogatási határozatban megadott címre kell elküldeni. III. A támogatás mértéke és az elszámolható kiadások A támogatás forrása 6,1 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a. A támogatás felső határa a) egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatásra: Ft, b) csoportos tájékoztatásra: Ft, c) széleskörű tájékoztatásra: Ft, d) adminisztratív és szakmai koordinációra: Ft. Az ügyfél kérelmére, az IH előzetes írásbeli jóváhagyása esetén az a) és b) pontokban meghatározott támogatási felső határértékek legfeljebb 10-10%-kal növelhetők a d) pontban meghatározott támogatási felső határérték terhére. Az átcsoportosítás iránti kérelmet amely tartalmazza az átcsoportosítás indokolását is az ügyfélnek az IH-hoz kell benyújtania 3

4 legkésőbb az átcsoportosítással érintett időszakot követő kifizetési kérelem benyújtási időszakának első napját megelőző tizenötödik napig. A GISZ tanácsadók munkabérére, béren kívüli juttatásaira és annak járulékaira elszámolt kiadás nem lehet kevesebb, mint az összes elszámolt kiadás 40 %-a. A Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez kapcsolódóan a támogatási rendelet 5. (7) bekezdése alapján a következő tevékenységek kiadásai számolhatók el: Egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatási tevékenységek esetében: a) munkabér, béren kívüli juttatás és azok járulékai, b) saját gépjármű egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás elvégzéséhez szükséges használatának költségtérítése, c) a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, valamint az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás internet költsége figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (1) bekezdés b) pontjának rendelkezéseire az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozóan, d) GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült helyiségbérleti, villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő díjak költségeinek, valamint a közös költségnek a GISZ tevékenység céljára történő használat időtartamával arányos része, e) a GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült nyomtatvány, irodaszer, nyomtatási kellékanyag és postaköltség, valamint f) a GISZ tevékenység keretében tájékoztatási célt szolgáló kiadványok sokszorosítási és szállítási költségei. Csoportos tájékoztatási tevékenységek esetében: a) munkabér, béren kívüli juttatás és azok járulékai, b) saját gépjármű csoportos tájékoztatás elvégzéséhez szükséges használatának költségtérítése, c) a GISZ tevékenység keretében tájékoztatási célt szolgáló információs kiadványokhoz kapcsolódó költségek sokszorosítási és szállítási költségei, d) a csoportos tájékoztatáshoz kapcsolódó költségek, így különösen a terembérlet díja, az előadói díj, a szervezési és lebonyolítási költségek és a média megjelenéssel összefüggő költségek. Széleskörű tájékoztatási tevékenységek esetében: a) információs kiadványokhoz kapcsolódó költségek, b) a széles körű tájékoztatáshoz kapcsolódó költségek, így különösen a terembérlet díja, az előadói díj, a szervezési és lebonyolítási költségek és a média megjelenéssel összefüggő költségek Adminisztratív és szakmai koordinációs tevékenységek esetében: a) munkabér, béren kívüli juttatás, és azok járulékai, b) saját gépjármű adminisztratív és szakmai koordináció elvégzéséhez szükséges használatának költségtérítése, c) a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, valamint az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás internet költsége, d) a GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült helyiségbérleti, villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő díjak 4

5 költségeinek, valamint a közös költségnek a GISZ célra való használat időtartamával arányos része, e) a GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült nyomtatvány, irodaszer, nyomtatási kellékanyag és postaköltség, f) a GISZ tevékenység keretében tájékoztatási célt szolgáló kiadványokhoz kapcsolódó sokszorosítási és szállítási költségek, g) az oktatások, képzések költségei. A fent meghatározott kiadások közül kizárólag a más forrásból meg nem térült kiadások számolhatók el. A GISZ tanácsadóknak a GISZ tájékoztatási tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó béren kívüli juttatásainak maximum 40%-a számolható el a jogcím keretein belül, amely tanácsadónként nem lehet több havi (nettó) Ft-nál. Beruházással kapcsolatos költségek nem elszámolhatóak. IV. A támogatási kérelem benyújtása Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletét képező, illetve az MVH honlapján közzétett formanyomtatványokon, postai úton kell benyújtani. A benyújtás helye: MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága, Pénzügyi Engedélyezési Osztály Levelezési cím: 1476 Budapest Pf A támogatási rendelet 5. (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet április 28. és május 9. között lehet benyújtani a fenti címen. Mindezek alapján a támogatási kérelmet legkorábban április 28-án, legkésőbb május 9-én lehet postára adni. Az MVH a postára adás dátumának a küldeményen lévő postai bélyegző szerinti dátumot tekinti. Javasoljuk, hogy a kérelmet tértivevénnyel adja postára. A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. A kérelem jelen közlemény mellékletét képző formanyomtatványai letölthetőek a honlapról. V. A támogatási kérelem részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok A támogatási kérelem részeként a támogatási kérelem főlapja mellett az alábbi dokumentumokat szükséges az MVH-hoz benyújtani: a) a GISZ tanácsadói feladattal megbízni tervezett alkalmazottainak a támogatási rendelet 1. melléklete szerinti végzettségét igazoló okiratainak másolatát, 5

6 b) az ügyfél által évet megelőzően folytatott agrártájékoztatási tevékenységéről szóló tájékoztatást, amelyben meg kell adni legalább az agrártájékoztatási tevékenység időtartamát, földrajzi kiterjedtségét, formáit (személyes, online, nyomtatott, elektronikus média útján) és témaköreit, valamint az ezek igazolására szolgáló dokumentumokat, c) az ügyfél jelenlegi tájékoztatási tevékenységéhez kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, d) a GISZ tanácsadói feladattal megbízni tervezett alkalmazottainak névsorát (Tanácsadó betétlap) papír alapon és elektronikus adathordozón, e) a saját tulajdonú vagy bérelt tájékoztatási irodák adatait (Iroda betétlap) papír alapon és elektronikus adathordozón, f) a saját tulajdonú vagy bérelt tájékoztatási irodák tulajdon és bérleti jogának igazolására szolgáló dokumentumok másolata (saját tulajdonú iroda esetén a könyveiben értékkel és érték nélkül nyilvántartott saját tulajdonú irodák adatai; bérelt irodák esetén bérleti szerződés). VI. A támogatási kérelmek elbírálása A támogatási kérelmek elbírálása az MVH eljárási törvény 32. (1) bekezdés c) pontja alapján, a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint történik. Annak az ügyfélnek a támogatási kérelme támogatható, aki a támogatási rendelet 2. mellékletében meghatározott szempontok alapján a legmagasabb pontszámot éri el. A GISZ működtetésére benyújtott támogatási kérelmek értékelése A B C D 1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés módja Pontszám 2. Az ügyfél GISZ tanácsadói feladatra > 600 A GISZ tanácsadói 15 kijelölt alkalmazottainak a létszáma feladattal megbízni tervezett személyek névsora Az ügyfél agrártájékoztatási tevékenységének időtartama > 5 év Az ügyfél tevékenységét év igazoló dokumentumok alapján. 7 < 3 év 1 4. Az ügyfél agrártájékoztatási tevékenységének átlagos földrajzi kiterjedtsége megye Az ügyfél tevékenységét 15 igazoló dokumentumok 2 9 megye alapján Az ügyfél a tájékoztatási tevékenysége működtetéséhez kapcsolódóan minőségbiztosítási rendszert tart fenn. > 2 megye 1 Az ügyfél által benyújtott tanúsítvány alapján 6. Összesen: max: Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló időszakban benyújtott, érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okot nem tartalmazó kérelmeket bírálja el érdemben. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. -a valamint az MVH tv. 56. (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. 6

7 VII. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések A Vhr. 20. (2) bekezdése szerint az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz a bevételei vonatkozásában. A támogatott művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában, az ügyfélnek elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak (számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, szerződések, megrendelések, szállító levelek, teljesítésigazolások, kifizetés igazolások) az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk. Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetén az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást is. Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálatot folytatni. A GISZ tájékoztatási tevékenységét és a GISZ tanácsadók részére évente legalább 4 alkalommal kötelező továbbképzést az MVH jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzést végzők számára az ügyfélnek biztosítania kell a betekintést az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó valamennyi dokumentumba, különösen a tevékenységi naplókba, a GISZ tanácsadók bérelszámolási dokumentumaiba, valamint a csoportos tájékoztatás jelenléti íveibe. VIII. A kifizetések igénylése Kifizetést a támogatási határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási rendeletben meghatározott időszakokban és az ott valamint a Vhr-ben és az egyéb, irányadó jogszabályokban meghatározott feltételek figyelembe vételével, kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetnek. A kifizetések kérelmek benyújtásához kapcsolódóan az MVH külön közleményt jelentet meg. IX. A közlemény mellékletei Főlap Tanácsadó betétlap Iroda betétlap Önellenőrzési lista (ezt nem szükséges a kérelemhez csatolni!) X. Kapcsolódó jogszabályok a számvitelről szóló évi C. törvény 7

8 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV.25.) VM rendelet XI. A közlemény hatálya Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az címen, illetve telefonon az MVH központ ügyfélszolgálatán. Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak. Budapest, április 29. Palkovics Péter elnök 8

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában

Részletesebben