AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA JANUÁR 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19."

Átírás

1 AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA JANUÁR 19. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATÁNAK CÉLJA, HATÁLYA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 2. A SZABÁLYZAT ALANYI HATÁLYA 3. A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA II. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI 1. IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. FELVILÁGOSÍTÁS IGÉNYLÉSE 5. FELELŐSSÉG 6. ÁRVEREZŐK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT BEÁLLÍTÁSI ÉS MŰVELETI LEHETŐSÉGEK III. 7. MNV ZRT. RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT BEÁLLÍTÁSI ÉS MŰVELETI LEHETŐSÉGEK 8. ÁRVEREZŐI REGISZTRÁCIÓ 9. ÁRVEREZŐI EGYEDI AZONOSÍTÓ 10. ADATMÓDOSÍTÁS, TÖRLÉS 11. ÁRVEREZŐI AZONOSÍTÓ AKTIVÁLÁSA 12. LICITNAPLÓ LEZÁRÁSA 13. ÉRTESÍTÉS AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYÉRŐL 14. ÁRVEREZŐ ADATAINAK KEZELÉSE AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 1. AZ ÁRVERÉS KITŰZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 2. AZ ÁRVERÉS LEBONYOLÍTÁSA 3. ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4. AJÁNLATTÉTEL ÉS VÁSÁRLÁS 5. SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK IV. AZ ELEKTRONIKUS INGÓ (KIVÉVE ÉRTÉKPAPÍR) ÁRVERÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. FELELŐSSÉG, JOGKÖVETKEZMÉNYEK V. AZ ELEKTRONIKUS INGATLAN ÁRVERÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 1. HIRDETMÉNNYEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 2. ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLAN 3. SZERZŐDÉSKÖTÉS VI. VII. 4. KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLAN ÁRVEREZÉSE AZ ELEKTRONIKUS ÜZLETRÉSZ ÉS ÉRTÉKPAPÍR ÁRVERÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 1. HIRDETMÉNNYEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 2. ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT ÜZLETRÉSZ, ÉRTÉKPAPÍR 3. SZERZŐDÉSKÖTÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2

3 I. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATÁNAK CÉLJA, HATÁLYA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1. JELEN SZABÁLYZAT CÉLJA A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. (A TOVÁBBIAKBAN: MNV ZRT.) ÁLTAL MŰKÖDTETETT ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER (A TOVÁBBIAKBAN: EAR) MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁRVEREZŐKÉNT TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ ÉVI CVI. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: VTV.) 17. (1) G), 34. (2) B), 35. (8)-(9) BEKEZDÉSEIBEN, VALAMINT AZ ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 254/2007. (X. 4.) KORM. RENDELET (A TOVÁBBIAKBAN: VHR.) 47/A-47/O -AIBAN FOGLALT RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN, VALAMINT AZ EAR IGÉNYBEVÉTELÉRE KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS) ALAPJÁN MEGHIRDETETT AUKCIÓK SZABÁLYAINAK RÖGZÍTÉSE AZ ÁRVEREZŐ A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELÉT KÖVETŐEN AZ EAR-BAN MŰVELETET CSAK AZT KÖVETŐEN VÉGEZHET, HOGY A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATOT ÉS AZ EAR ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT AZ ELSŐ MŰVELET MEGKEZDÉSEKOR ELFOGADJA, VALAMINT A KÖVETKEZŐ - A RENDSZER ÁLTAL FELAJÁNLOTT - NYILATKOZATOT TESZI: NYILATKOZOM, HOGY TERMÉSZETES SZEMÉLYKÉNT, VAGY A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY 3. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETKÉNT KÍVÁNOK AZ EAR FELÜLETÉHEZ CSATLAKOZNI. 2. A SZABÁLYZAT ALANYI HATÁLYA A SZABÁLYZAT ALANYI HATÁLYA KITERJED AZ EAR VALAMENNYI FELHASZNÁLÓJÁRA, AZ EAR RENDSZER ÜZEMELTETŐJÉRE VALAMINT A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT II.2. PONTJÁBAN DEFINIÁLT MEGBÍZÓKRA 3. A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA KITERJED AZ EAR-BEN KÖZZÉTETT VALAMENNYI ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSI ELJÁRÁSRA, IDEÉRTVE A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT II.2. PONTJÁBAN DEFINIÁLT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN MEGHIRDETETT AUKCIÓK KIVÉTELÉVEL - AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES ELEKTRONIKUS ÁRVERÉST KÖVETŐ, TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT, VALAMINT A VAGYONTÁRGY BIRTOKÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁT IS. II. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI 1. IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK AZ EAR MŰKÖDÉSÉRE, HASZNÁLATÁRA A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT ÉS AZ EAR ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK RENDELKEZÉSEIN KÍVÜL A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: NVT.), A VTV., A VHR. ÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ ÉVI V. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI, VALAMINT AZ ADOTT ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN FOGLALTAK AZ IRÁNYADÓAK. 3

4 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ADATFELDOLGOZÓ: AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ ÉVI CXII. TÖRVÉNY PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZEMÉLY. ADMIN: AZ, AKI AZ EAR RENDSZERT ÜZEMELTETI, FELÜGYELI, PARAMÉTEREZI, A SZERVEZŐK JOGOSULTSÁGAIT KEZELI AJÁNLATTEVŐ: AKI AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETETT VAGYONTÁRGY MEGVÉTELÉRE AZ ÁRVERÉS KEZDŐ ÉS ZÁRÓ IDŐPONTJA KÖZÖTT AJÁNLATOT TESZ. ÁRVERÉS (AUKCIÓ): AZ ELEKTRONIKUS INGÓÁRVERÉS (JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT IV. FEJEZETE) AZ ELEKTRONIKUS INGATLANÁRVERÉS (JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT V. FEJEZETE); AZ ELEKTRONIKUS TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉS/ÉRTÉKPAPÍR ÁRVERÉS (JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT VI. FEJEZETE). ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY: AZ MNV ZRT. ÁRVERÉS KITŰZÉSE IRÁNTI ÍRÁSBELI (NYOMTATOTT ÉS/VAGY ELEKTRONIKUS) INTÉZKEDÉSE. ÁRVEREZŐ: AZ A TERMÉSZETES SZEMÉLY, AKI A SAJÁT NEVÉBEN VAGY MÁS SZEMÉLY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJEKÉNT VAGY MEGHATALMAZOTTJAKÉNT ELJÁRVA AZ ÁRVEREZŐK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKÉNT SZEREPEL. ÁRVEREZŐI REGISZTRÁCIÓ: AZ ÁRVEREZŐ BEJEGYZÉSE AZ ÁRVEREZŐK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBA. EAR (ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER): AZ MNV ZRT. ÁLTAL MŰKÖDTETETT ÉS A VILÁGHÁLÓN, A OLDALON ELÉRHETŐ FELÜLET, AMELYEN AZ MNV ZRT. AZ ÁRVERÉSEKET KÖZZÉTESZI, AZ ÁRVEREZŐKET NYILVÁNTARTÁSBA VESZI, ÉS AMELYEN AZ ÁRVEREZŐK AZ ELEKTRONIKUS INGATLAN-ÁRVERÉSEKEN, AZ ELEKTRONIKUS INGÓ-ÁRVERÉSEKEN TOVÁBBÁ AZ ELEKTRONIKUS TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉS/ÉRTÉKPAPÍR- ÁRVERÉSEKEN ELEKTRONIKUS ÚTON VÉTELI AJÁNLATOT TEHETNEK. EAR NYILVÁNOS OLDALA: A RENDSZER NYILVÁNOS, BÁRKI ÁLTAL AZ EAR-BEN FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL MEGTEKINTHETŐ OLDALA. FELHASZNÁLÓ: AZ, AKI AZ EAR NYILVÁNTARTÁSAIBA BETEKINT VAGY AZ EAR ÚTJÁN MŰVELETET HAJT VÉGRE. LICIT: AZ EAR BEN AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL TETT AJÁNLAT. LICITÁLÁS: AZ EAR-BEN AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL AZ AJÁNLAT MEGTÉTELE. LICITNAPLÓ: AZ EAR-BEN AZ ÁRVERÉS IDŐTARTAMA ALATT KÖZZÉTETT VALAMENNYI VÉTELI AJÁNLAT ADATAIT AZ AJÁNLATOT TEVŐ ÁRVEREZŐ ÁRVEREZŐI EGYEDI AZONOSÍTÓJÁT, AZ AJÁNLAT ÖSSZEGÉT ÉS A KÖZZÉTÉTEL IDŐPONTJÁT TARTALMAZÓ ADATSOROK ÖSSZESSÉGE. 4

5 MEGBÍZÁS ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTENDŐ INGATLAN: MEGBÍZÓ TULAJDONÁT KÉPEZŐ, VAGY ÁLLAMI TULAJDONÚ ÉS A MEGBÍZÓ TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALATT ÁLLÓ, VAGY ÁLLAMI TULAJDONÚ ÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN ÁLLÓ, ÁRVERÉS ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTENDŐ INGATLAN VAGY INGATLANRÉSZ, VALAMINT EZEK TARTOZÉKAI, KIVÉVE AZON INGATLANOKAT/INGATLANRÉSZEKET, AMELYEK A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI FÖLDEK FORGALMÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CXXII. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS: A MEGBÍZÓKKAL KÖTÖTT AZON MEGÁLLAPODÁS, AMELYNEK CÉLJA, HOGY AZ MNV ZRT. MEGBÍZOTTKÉNT AZ EAR-EN KERESZTÜL A MEGBÍZÁS ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTENDŐ INGATLANRA VONATKOZÓAN ÁRVERÉST BONYOLÍTSON LE. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN MEGHIRDETETT ÁRVERÉS (AUKCIÓ): AZ AZ ÁRVERÉS, AMELYET AZ MNV ZRT. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FOLYTAT LE. MEGBÍZÓ: TÖBBSÉGI ÁLLAMI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ MEGBÍZÁS ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTENDŐ INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN ÉS EGYÉB OLYAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS ALATT ÁLLÓ JOGI SZEMÉLY, AMELY ÁLLAMI TULAJDONÚ, MEGBÍZÁS ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTENDŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE JOGOSULT. NYERTES AJÁNLATTEVŐ: AZ A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, AKI SAJÁT NEVÉBEN VAGY AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL KÉPVISELVE AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉS SORÁN NYERTES AJÁNLATOT TETT. NYERTES AJÁNLAT: AZ ÁRVERÉS SORÁN A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLATOT TETT ÁRVEREZŐ AJÁNLATA. HA A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLATOT TEVŐ ÁRVEREZŐVEL A SZERZŐDÉSKÖTÉS MEGHIÚSUL (KIVÉVE AZT AZ ESETET, HA A VAGYONTÁRGYRA AZ ARRA JOGOSULT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁT GYAKOROLTA), A SORBAN UTÁNA KÖVETKEZŐ MÁSODIK, ILLETVE HARMADIK LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLATOT TETT ÁRVEREZŐ AJÁNLATA. SZERVEZŐ: AZ, AKI AZ EAR NYILVÁNTARTÁSAIT, AZ ÁRVERÉSEKET ÉS FELHASZNÁLÓKAT KEZELI, ÉS AZ EZEN TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES MŰVELETEKET VÉGREHAJTJA. 3. AZ EAR MŰKÖDÉSÉVEL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EAR MŰKÖDÉSE FOLYAMATOS, KIVÉVE AZ ÜZEMSZERŰ KARBANTARTÁS IDŐSZAKÁT, AMELY ÁLTALÁBAN ÉJSZAKAI IDŐPONTRA (22 ÓRA ÉS 6 ÓRA KÖZÖTT) ESIK. AZ ÜZEMSZERŰ KARBANTARTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJÁRÓL ÉS TARTAMÁRÓL SZÓLÓ RENDSZERÜZENET A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ EAR NYILVÁNOS OLDALÁN KERÜL KÖZZÉTÉTELRE. AZ EAR INFORMATIKAI ALKALMAZÁSÁT ÉRINTŐ ÜZEMZAVARRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜZEMZAVAR IDEJE ALATT UGYANCSAK KÖZZÉTÉTELRE KERÜL AZ EAR NYILVÁNOS OLDALÁN. AZ EAR HASZNÁLATA SORÁN A KÜLÖNBÖZŐ MŰVELETEK A FELKÍNÁLT, MAGYAR NYELVŰ SZÖVEGEZÉSSEL ELLÁTOTT ADATLAPOK, MŰVELETI GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK SEGÍTSÉGÉVEL VÉGEZHETŐEK EL. 5

6 AZ EAR NYILVÁNOS OLDALÁN A LÁTOGATÓK A FUTÓ ÁRVERÉSEK ÉS A LEJÁRT ÁRVERÉSEK MENÜPONTOK ALATT FELSOROLT ÁRVERÉSEK HIRDETMÉNYEIT VALAMINT A LEADOTT (LEGMAGASABB 3) LICITET LÁTJÁK. AZ EAR-BEN KIKIÁLTÁSI ÁRKÉNT, ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKKÉNT, LICITLÉPCSŐKÉNT, VÉTELI AJÁNLATKÉNT ÉS VÉTELÁRKÉNT KÖZZÉTETT ÖSSZEGEK FORINTBAN ÉRTENDŐEK. AZ MNV ZRT. AZ EAR NYILVÁNOS OLDALÁN TÁJÉKOZTATJA A FELHASZNÁLÓKAT A KÖZZÉTETT ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK MÁSOLATÁT TARTALMAZÓ FILE-OK LETÖLTÉSÉHEZ ÉS MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZOFTVEREKRŐL ILLETVE MEGJELÖLI AZOK VILÁGHÁLÓN MEGTALÁLHATÓ LETÖLTÉSI FORRÁSÁT. AZ EAR OLDALAI AZ INTERNET EXPLORER 8.0 VAGY ANNÁL MAGASABB VERZIÓ SZÁMÚ, ILLETVE CHROME VAGY FIREFOX BÖNGÉSZŐRE OPTIMALIZÁLTAK. 4. FELVILÁGOSÍTÁS IGÉNYLÉSE AZ MNV ZRT. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉS SORÁN FELMERÜLŐ, AZ EAR HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ÉS EGYÉB SZAKMAI KÉRDÉSEKBEN TELEFONOS, ILLETVE ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS ÚTJÁN IGÉNYBE VEHETŐ SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁST MŰKÖDTET A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA. A SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSÉRE AZ MNV ZRT. KÜLSŐ SZERVEZETTEL SZERZŐDÉST KÖTHET. AZ MNV ZRT. AZ EAR NYILVÁNOS OLDALÁN KÖZZÉTESZI A SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGÉT. A FELHASZNÁLÓK AZ EAR FELÜLETÉNEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TECHNIKAI PROBLÉMÁKRA (PL. REGISZTRÁCIÓ) VONATKOZÓ KÉRDÉSEIKET BEJELENTHETIK AZ OLDALON MEGJELÖLT E-ÁRVERÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONSZÁMON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN. AZ MNV ZRT. A TELEFONOS MEGKERESÉSEKET AZONNAL MEGVÁLASZOLJA, HA A KÉRDÉS TOVÁBBI SZAKMAI EGYEZTETÉST NEM IGÉNYEL. A FELHASZNÁLÓK AZ EAR HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TECHNIKAI, TOVÁBBÁ AZ ADOTT ÁRVERÉSI TÉTELRE VONATKOZÓ, ILL. EGYÉB SZAKMAI KÉRDÉSEIKET BEJELENTHETIK ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN AZ MNV.HU" KÖZPONTI ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE. AZ MNV ZRT. HALADÉKTALANUL INTÉZKEDIK A LEVÉLBEN FOGLALT KÉRDÉSEK MEGVIZSGÁLÁSA IRÁNT. AZ ÁRVEREZŐ ÉS AZ ÁRVERÉST LEFOLYTATÓ MNV ZRT. KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ A VHR- BEN ÉS A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT, AZ EAR FELÜLETÉN ELVÉGEZHETŐ MŰVELETEK FORMÁJÁBAN TÖRTÉNIK. A RENDSZER AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL MEGADOTT ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE KÜLD ÉRTESÍTÉSEKET, AMELYEK A MEGKÜLDÉST KÖVETŐ MUNKANAPON KÉZBESÍTETTNEK TEKINTENDŐK. 6

7 5. FELELŐSSÉG 5.1. AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL MEGADOTT - AZ EAR NYILVÁNTARTÁSAIBA BEJEGYZETT, ILLETVE A RENDSZERBEN KÖZZÉTETT - ADATOK VALÓDISÁGÁÉRT AZ ÁRVEREZŐ TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA A VILÁGHÁLÓ ÉS AZ ÁRVEREZŐK GÉPÉNEK ÜZEMZAVARAI MIATT ILLETVE EGYÉB, AZ EAR MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MNV ZRT-NEK FEL NEM RÓHATÓ OKBÓL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT AZ MNV ZRT. FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉS ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTETT VAGYONTÁRGYAK TEKINTETÉBEN AZ MNV ZRT. KELLÉKSZAVATOSSÁGGAL NEM TARTOZIK. A VAGYONTÁRGY KIKIÁLTÁSI ÁRÁT AZ MNV ZRT. ÁLTAL MEGBÍZOTT FÜGGETLEN SZAKÉRTŐ VAGY AZ MNV ZRT. MEGFELELŐ SZAKÉRTELEMMEL RENDELKEZŐ MUNKAVÁLLALÓI A VAGYONTÁRGY JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAINAK, ÁLLAPOTÁNAK MEGFELELŐEN A FORGALMI ÉRTÉKET FIGYELEMBE VÉVE HATÁROZZÁK MEG. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ EAR-BEN KÖZZÉTETT ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEKBEN ÉS ÁRVERÉSEKRŐL SZÓLÓ EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOKBAN AZ ÁRVERÉSRE MEGHIRDETETT VAGYONTÁRGY ADATAINAK FELTÜNTETÉSE NEM JELENTI A VAGYONTÁRGY TULAJDONSÁGAINAK TELJES KÖRŰ ISMERTETÉSÉT AZ MNV ZRT. RÉSZÉRŐL. A MEGTEKINTÉS SORÁN AZ ÁRVEREZŐK ÁLTAL NEM ÉSZLELT VAGY NEM FELISMERHETŐ REJTETT HIBÁKÉRT, A VAGYONTÁRGY FIZIKAI, MŰSZAKI ÁLLAPOTÁÉRT, MINŐSÉGÉÉRT ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ VÉLT VAGY VALÓS HIÁNYOSSÁGAIÉRT AZ MNV ZRT. FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL. AZ ÁRVERÉS ELMARADÁSÁÉRT, ILLETVE MEGHIÚSULÁSÁÉRT (LICITNAPLÓ MNV ZRT. ÁLTALI LEZÁRÁSA, AZ ÁRVERÉS MNV ZRT. ÁLTAL TÖRTÉNŐ EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA) AZ MNV ZRT. A JOGSZABÁLYOK SZERINT FELELŐSSÉGGEL NEM TARTOZIK, AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ÉS A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT SZERINTI ELŐZETES EREDMÉNYHIRDETÉS ALAPJÁN AZ MNV ZRT-NEK AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGE NEM ÁLL FENN. AZ INGÓ (KIVÉVE ÉRTÉKPAPÍR) ÉS INGATLAN VAGYONTÁRGY SZEMÉLYES MEGTEKINTÉSÉRE AZ ÉRDEKLŐDŐK RÉSZÉRE AZ MNV ZRT. AZ ÁRVERÉST MEGELŐZŐEN AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT HELYEN ÉS IDŐBEN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT. 6. ÁRVEREZŐK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT BEÁLLÍTÁSI ÉS MŰVELETI LEHETŐSÉGEK AZ ÁRVEREZŐ AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉNEK MEGADÁSÁVAL LÉPHET BE ÁRVEREZŐ FELHASZNÁLÓI MINŐSÉGÉBEN AZ EAR FELÜLETÉRE. AZ ÁRVEREZŐK AZ ALÁBBI EAR SZOLGÁLTATÁSOKAT VEHETIK IGÉNYBE: - OLDALFRISSÍTÉS BEÁLLÍTÁSA A KEZDŐOLDALON, ILLETVE AZ ÁRVERÉSI TÉTEL RÉSZLETES ADATAINÁL - FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, ELUTASÍTÁSA - ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM MEGVÁLTOZTATÁSA 7

8 - TALÁLATI LISTÁK HOSSZÁNAK MEGHATÁROZÁSA A RENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KERETEK KÖZÖTT - AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL KIJELÖLT ÁRVERÉSEK MEGHATÁROZOTT OLDALON TÖRTÉNŐ FIGYELÉSE - AJÁNLAT MEGTÉTELE ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEN (LICITÁLÁS). 7. MNV ZRT. RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT BEÁLLÍTÁSI ÉS MŰVELETI LEHETŐSÉGEK AZ MNV ZRT. OLDALI SZERVEZŐ FELHASZNÁLÓI NEVÉNEK ÉS JELSZAVÁNAK MEGADÁSÁVAL VEHETI IGÉNYBE AZ EAR SZOLGÁLTATÁSAIT. AZ MNV ZRT. OLDALI SZERVEZŐK AZ ALÁBBI EAR SZOLGÁLTATÁSOKAT VEHETIK IGÉNYBE: - OLDALFRISSÍTÉS BEÁLLÍTÁSA A KEZDŐOLDALON, ILLETVE AZ ÁRVERÉSI TÉTEL RÉSZLETES ADATAINÁL - SZERVEZŐI JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA - TALÁLATI LISTÁK HOSSZÁNAK MEGHATÁROZÁSA A RENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KERETEK KÖZÖTT - ÁRVEREZŐK KIZÁRÁSA - ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE - KÖZZÉTETT ÁRVERÉS HIRDETMÉNYÉNEK TÖRLÉSE - KÖZZÉTETT ÁRVERÉSHEZ TARTOZÓ LICITNAPLÓ LEZÁRÁSA - ÁRVEREZŐK HOZZÁADÁSA ADOTT ÁRVERÉSHEZ - NYERTES AJÁNLATTEVŐ FELHÍVÁSA AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRA, A VÉTELÁR/VÉTELÁRRÉSZLET MEGFIZETÉSÉRE, BIRTOKÁTRUHÁZÁSRA. 8. ÁRVEREZŐI REGISZTRÁCIÓ 8.1. ÜGYFÉLKAPU AZ ÁRVERÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ A KÖZPONTI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÓ RENDSZERRE VONATKOZÓ KÜLÖN JOGSZABÁLYOK SZERINT AZ ANNAK HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES EGYEDI AZONOSÍTÓ ÉS TITKOS JELSZÓ IGÉNYLÉSE SZÜKSÉGES (ÜGYFÉLKAPU), ÁRVEREZNI CSAK EZEK HASZNÁLATÁVAL LEHET. AZ ÜGYFÉLKAPU LÉTESÍTÉSE SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL A KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALÁNÁL, A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOKNÁL, A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALAINÁL, A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALNÁL, EGYES POSTAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKON, VALAMINT MAGYARORSZÁG DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEINÉL (KÜLKÉPVISELETEKEN), VALAMINT KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT HITELES AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ELEKTRONIKUS ÚTON KEZDEMÉNYEZHETŐ. AZOK A FELHASZNÁLÓK, AKIK ÜGYFÉLKAPUS REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZNEK, AZ ÁRVERÉSEN A KORÁBBAN KAPOTT EGYEDI AZONOSÍTÓ ÉS TITKOS JELSZÓ AZONOSÍTÁSÁVAL VEHETNEK RÉSZT. SZÁMUKRA KÜLÖN REGISZTRÁCIÓ NEM SZÜKSÉGES BEJELENTKEZÉS (REGISZTRÁLÁS) AZ EAR RENDSZERBE 8

9 A BEJELENTKEZÉS A KÖZPONTI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÓ RENDSZERHEZ KAPOTT JELSZÓ ÉS AZONOSÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL A MAGYARORSZAG.HU OLDALRÓL KIINDULVA AZ ÜGYFÉLKAPUN ( KERESZTÜL TÖRTÉNIK. EZT KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ AZ ADÓAZONOSÍTÓ MEGADÁSÁVAL JUT AZ EAR RENDSZERBE. A REGISZTRÁCIÓ SORÁN ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL MEG KELL ADNI AZ ÁRVERÉSEN RÉSZTVEVŐ - TERMÉSZETES SZEMÉLY AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATAIT (ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT, NEVÉT, SZÜLETÉSI NEVÉT, SZÜLETÉSI DÁTUMÁT, SZÜLETÉSI HELYÉT, ANYJA NEVÉT, ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁT, LAKÓHELYÉT, TARTÓZKODÁSI HELYÉT, ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍMÉT); - KÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉBEN A TERMÉSZETES AZONOSÍTÓ ADATOKON KÍVÜL, AZ ÚTIOKMÁNY VAGY TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY SZÁMÁT ÉS A SZÉKHELY ILLETVE ÁLLANDÓ LAKÓHELY SZERINTI ORSZÁGOT IS FEL KELL TÜNTETNI; - A MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKNAK MEG KELL EGYEZNI AZ ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓKOR MEGADOTT ADATOKKAL. TOVÁBBÁ AZ ALÁBBI ADATOKAT, HA A TERMÉSZETES SZEMÉLY NEM A SAJÁT JAVÁRA, HANEM JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJEKÉNT VAGY MEGHATALMAZÁSA ALAPJÁN JÁR EL: - JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN: A JOGI SZEMÉLY NEVÉT, ADÓSZÁMÁT, SZÉKHELYÉT, CÉGJEGYZÉKSZÁMÁT, BÍRÓSÁGI VAGY MÁS HATÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMÁT, VALAMINT AZT, HOGY A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁRVEREZŐ A JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE-E VAGY MEGHATALMAZÁS ÚTJÁN JOGOSULT A JOGI SZEMÉLY KÉPVISELETÉBEN AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEN RÉSZT VENNI. - A BEJELENTKEZÉS FELTÉTELEKÉNT AZ ÁRVEREZŐ KIJELENTI TOVÁBBÁ, HOGY AZ ÁLTALA KÉPVISELT JOGI SZEMÉLY AZ NVT. 3. (1) BEKEZDÉSE SZERINT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETNEK MINŐSÜL. TOVÁBBÁ AZ ALÁBBI ADATOKAT, AMENNYIBEN A TERMÉSZETES SZEMÉLY NEM A SAJÁT JAVÁRA, HANEM MÁS TERMÉSZETES SZEMÉLY MEGHATALMAZÁSA ALAPJÁN JÁR EL: - MEGHATALMAZÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY NEVÉT, ÁLLANDÓ LAKCÍMÉT, ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT. A BEJELENTKEZÉS FELTÉTELEKÉNT AZ ÁRVEREZŐNEK EL KELL FOGADNIA A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATOT. AZ ÁRVEREZŐ A TÖBBI ÁRVEREZŐVEL NEM KERÜL KAPCSOLATBA AZ ÁRVERÉS IDŐTARTAMA ALATT. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEN ADÓAZONOSÍTÓ JEL HIÁNYÁBAN NEM LEHET RÉSZT VENNI. AZ AJÁNLATTÉTELLEL A RENDSZER AZ ÁRVEREZŐK SZÁMÁRA ÁRVERÉSENKÉNT SORSZÁMOT KÉPEZ, AMELY AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁIG A FELÜLETEN AZONOSÍTÓKÉNT SZOLGÁL REGISZTRÁCIÓ ELUTASÍTÁSA 9

10 MINDEN ÁRVEREZŐ KIZÁRÓLAG EGY ÁRVEREZŐI AZONOSÍTÓVAL RENDELKEZHET; A TOVÁBBI REGISZTRÁCIÓT AZ EAR AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTJA. UGYANCSAK ELUTASÍTÁSRA KERÜL A REGISZTRÁCIÓ, HA AZ ÁRVEREZŐI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT AZ ÁRVEREZŐ HIÁNYOSAN TÖLTI KI, AZ ÁRVEREZŐ AZ ADATLAPON NEM MEGFELELŐ ADATOT SZOLGÁLTAT, A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATOT NEM FOGADJA EL, JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJEKÉNT VAGY MEGHATALMAZÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS ESETÉN A JOGI SZEMÉLY ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETI JELLEGÉRŐL NEM NYILATKOZIK, TOVÁBBÁ A 8.4. PONT SZERINTI KIZÁRÁS HATÁLYA ALATT ÁLL KIZÁRÁS AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEN AJÁNLATTEVŐKÉNT NEM VEHETNEK RÉSZT AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK: A) AZ MNV ZRT. MUNKAVÁLLALÓI. B) KÜLFÖLDI (NEM TAGÁLLAMI) TERMÉSZETES SZEMÉLY ÉS JOGI SZEMÉLY A TERMŐFÖLDNEK NEM MINŐSÜLŐ VÉDETT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TULAJDONJOGÁT A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI LIII. TÖRVÉNY 68/A. -A ALAPJÁN NEM SZEREZHETI MEG. A HIRDETMÉNY TARTALMAZZA A JOGSZABÁLYI KORLÁTOZÁST. C) AZ MNV ZRT. ÁLTAL A VHR. 47/C. (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ESETÉN KIZÁRT ÁRVEREZŐK AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEN AJÁNLATTEVŐ KÉPVISELŐJEKÉNT NEM VEHETNEK RÉSZT AZ MNV ZRT. MUNKAVÁLLALÓI EGYÉB RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK OLYAN NAGYKORÚ TERMÉSZETES SZEMÉLY, AKINEK JOGNYILATKOZATA MEGTÉTELÉHEZ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE VAGY HATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁS SZÜKSÉGES, CSAK ABBAN AZ ESETBEN KÖTHET ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST, HA A VAGYONTÁRGY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATOK LEGKÉSŐBB AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE MEGHATÁROZOTT IDŐPONTBAN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK TÖRVÉNYES KÉPVISELET/SZERVEZETI KÉPVISELET AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉS SORÁN A JOGI SZEMÉLYEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉT/SZERVEZETI KÉPVISELETÉT AZ EAR ERRE VONATKOZÓ ROVATAINAK KITÖLTÉSÉVEL KELL BEJELENTENI, ÉS A KÉPVISELETI JOGNAK AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉS EGÉSZ IDŐTARTAMA ALATT FENN KELL ÁLLNIA. AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AZ EREDETI, KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGÁT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOT (PL. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY) KÖTELES AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE EREDETI PAPÍR ALAPÚ OKIRATOT, VAGY ANNAK 10

11 KÖZJEGYZŐI HITELES MÁSOLATÁT ÁTADNI. HA A KÉPVISELETI JOGOSULTSÁG AZ ÁRVERÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN KELETKEZETT, A KÉPVISELŐ AZ ÁRVERÉSEN KIZÁRÓLAG AZT KÖVETŐEN VEHET RÉSZT. A FENTI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉT AZ MNV ZRT. A SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KÜLÖN ELLENŐRZI ÁRVEREZŐI KÉPVISELET MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁS ALAPJÁN a) AZ ÁRVEREZŐI MEGHATALMAZÁSON, ÁRVEREZŐI MEGBÍZÁSON (TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: MEGHATALMAZÁS) ALAPULÓ KÉPVISELETI JOGGAL RENDELKEZŐ KÉPVISELŐ ELJÁRÁSÁNAK CSAK AKKOR VAN HELYE, HA AZ ÁRVEREZŐ MEGHATALMAZÓ A KÉPVISELETET A 8.2. PONTBAN FOGLALT REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN A OLDALRÓL LETÖLTHETŐ, E CÉLT SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNYON KÜLÖN IS BEJELENTI AZ MNV ZRT-NEK ÉS AZZAL EGYIDEJŰLEG AZ EREDETI KÖZJEGYZŐI, ÜGYVÉD VAGY JOGTANÁCSOS ÁLTAL ELLENJEGYZETT OKIRATBA FOGLALT MEGHATALMAZÁST AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE BEMUTATJA. A MEGHATALMAZÁS AZ ÁRVERÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRE ÉS AZ AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉPVISELETI JOG TEKINTETÉBEN KORLÁTOZÁST NEM TARTALMAZHAT. b) AZ ÁRVEREZŐI MEGHATALMAZÁSON ALAPULÓ KÉPVISELETI JOG MEGSZŰNÉSÉT SZINTÉN A OLDALRÓL LETÖLTHETŐ ELEKTRONIKUS NYOMTATVÁNYON KELL A MEGHATALMAZÓ, MEGBÍZÓ (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: MEGHATALMAZÓ) RÉSZÉRŐL BEJELENTENI ÉS AZZAL EGYIDEJŰLEG AZ EREDETI, KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALT DOKUMENTUMOT AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE BEMUTATJA. c) AZ ÁRVEREZŐI MEGHATALMAZÁS KELETKEZÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉST AZ MNV ZRT. HALADÉKTALANUL REGISZTRÁLJA ÉS ERRŐL A MEGHATALMAZÓT, A JOGKÖVETKEZMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ FELHÍVÁST IS TARTALMAZÓ ÜZENETÉVEL, AZ ÁLTALA MEGJELÖLT ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE ÉRTESÍTI. A MEGHATALMAZÁS TÉNYÉT A MEGHATALMAZÓNAK AZ ELEKTRONIKUS LEVÉL KÉZBESÍTÉSÉT KÖVETŐ MUNKANAP 16:00 ÓRÁIG MEG KELL ERŐSÍTENIE AZ MNV.HU" ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE KÜLDÖTT ÜZENETÉVEL. EZT KÖVETŐ MUNKANAPON AZ MNV ZRT. A MEGHATALMAZOTT REGISZTRÁCIÓS KÉRELMÉT AKTIVÁLJA. HA A MEGHATALMAZÓ A MEGHATALMAZÁS TÉNYÉT A MEGADOTT HATÁRIDŐN BELÜL NEM ERŐSÍTETTE MEG, ÚGY AZ MNV ZRT. A MEGHATALMAZOTT REGISZTRÁCIÓS KÉRELMÉT ELUTASÍTJA. d) AZ ÁRVEREZŐI MEGHATALMAZÓ A MEGHATALMAZÁS ALÁÍRÁSÁVAL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MEGHATALMAZÁSSAL EGYIDEJŰLEG FELELŐSSÉGET VÁLLAL A MEGHATALMAZOTT TEVÉKENYSÉGÉÉRT, AZ EAR FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATÁT, A MEGHATALMAZOTT EAR-EN MEGTETT AJÁNLATÁT, EGYÉB JOGNYILATKOZATAIT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL. 11

12 e) AZ ÁRVEREZŐI MEGHATALMAZOTT AZ EAR-BEN A SAJÁT ADATAIVAL VESZ RÉSZT, DE AZ ÁRVERÉSEN NYERTES AJÁNLATTEVŐ MEGHATALMAZOTT AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN AZ EREDETI PAPÍR ALAPÚ KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALT VAGY ÜGYVÉD, ILLETVE JOGTANÁCSOS ÁLTAL ELLENJEGYZETT MEGHATALMAZÁST KÖTELES AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE LEGKÉSŐBB AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSAKOR ÁTADNI. f) A VISSZAVONÁS BEJELENTÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG AZ ÁRVEREZŐI MEGHATALMAZOTT RÉSZÉRŐL MEGTETT AJÁNLAT JOGHATÁLYOS AJÁNLATNAK MINŐSÜL, A BEJELENTÉS BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐEN AZONBAN TOVÁBBI AJÁNLAT TÉTELÉRE MÁR NINCS LEHETŐSÉG EGYÉB JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONTÁRGYAK TULAJDONJOGÁT ÁTRUHÁZNI CSAK OLYAN TERMÉSZETES SZEMÉLY VAGY AZ NVT. 3. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE LEHET, AKINEK/AMELYNEK AZ MNV ZRT- VEL SZEMBEN NINCS LEJÁRT TARTOZÁSA ÉS AKI/AMELY KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓNAK MINŐSÜL. 9. ÁRVEREZŐI EGYEDI AZONOSÍTÓ AZ EAR-BEN AZ ÁRVEREZŐK VIRTUÁLIS AZONOSÍTÓKKAL SZEREPELNEK, ÍGY REJTVE MARADNAK EGYMÁS ELŐL. EZ AZ INTÉZKEDÉS BIZTOSÍTJA ANONIMITÁSUKAT, ILLETVE A RÉSZREHAJLÁS ELKERÜLÉSÉT. A VIRTUÁLIS AZONOSÍTÓT AZ EAR ADJA ÉS KEZELI, AZ ÁRVEREZŐ TARTOZIK FELELŐSÉGGEL AZÉRT, HOGY ÁRVEREZŐI EGYEDI AZONOSÍTÓJA NE JUTHASSON ILLETÉKTELENEK TUDOMÁSÁRA; UGYANCSAK AZ ÁRVEREZŐ FELELŐS AZ EBBŐL EREDŐ ESETLEGES KÁROKÉRT. 10. ADATMÓDOSÍTÁS, TÖRLÉS AZ ÁRVEREZŐK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBA BEJEGYZETT ÁRVEREZŐ KÖTELES A NYILVÁNTARTOTT ADATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST AZ MNV ZRT. FELÉ HALADÉKTALANUL, DE LEGKÉSŐBB A VÁLTOZÁST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL BEJELENTENI. AZ MNV ZRT. KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL JOGOSULT AZ ÁRVEREZŐK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBA BEJEGYZETT ÁRVEREZŐK NYILVÁNTARTÁSI ADATAIT FÉLÉVENTE ELLENŐRIZNI, A NYILVÁNTARTÁSI ADATOKBA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT ÁTVEZETNI. ÁRVEREZŐ AZ EAR FELÜLETEN AZ ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍMÉT MEGVÁLTOZTATHATJA A BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT ALATT. ÁRVEREZŐ KÉPVISELET ESETÉN AZ MNV.HU" ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE KÜLDÖTT KÉRELMÉVEL AZ ELNEVEZÉS, A SZÉKHELY MEGVÁLTOZTATÁSÁT KEZDEMÉNYEZHETI. A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁRA A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT II PONTJÁBAN FOGLALTAK AZ IRÁNYADÓK. 12

13 AZ ÁRVEREZŐ AKKOR KÉRHETI A NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRTÉNŐ TÖRLÉSÉT, HA NINCS A RENDSZERBEN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN KÖZZÉTETT VÉTELI AJÁNLATA. 11. ÁRVEREZŐI AZONOSÍTÓ AKTIVÁLÁSA AZ ÁRVEREZŐI AZONOSÍTÓ ADOTT ÁRVERÉSI TÉTELRE VALÓ LICITÁLÁSHOZ TÖRTÉNŐ AKTIVÁLÁSÁNAK FELTÉTELE A VHR-BEN AZ ÁRVERÉSEN ÁRVEREZŐKÉNT TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ MEGHATÁROZOTT EGYÉB FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉN TÚL ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSA ESETÉN AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKNAK AZ MNV ZRT. ÁLTAL MEGADOTT LETÉTI SZÁMLÁRA TÖRTÉNŐ ÁTUTALÁSA. A LETÉTI SZÁMLÁRA ÁTUTALT ÖSSZEGEK UTÁN AZ MNV ZRT. KAMATOT NEM FIZET. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK BEFIZETÉSE AZT IS JELENTI, HOGY AZ ÁRVERÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADTA ÉS NEM MINŐSÜL AZ ÁRVERÉSBŐL KIZÁRT SZEMÉLYNEK. AZ MNV ZRT. AZ ÁRVERÉSI AZONOSÍTÓ AKTIVÁLÁSÁRÓL AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK MNV ZRT. ÁLTAL MEGADOTT LETÉTI SZÁMLÁN TÖRTÉNŐ JÓVÁÍRÁSÁT KÖVETŐ MUNKANAPON, DE LEGKÉSŐBB AZ ÁRVERÉS LICITÁLÁSI SZAKASZÁNAK MEGKEZDÉSÉIG DÖNT; AZ MNV ZRT. DÖNTÉSÉRŐL A RENDSZER TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL ELEKTRONIKUS LEVELET KÜLD AZ ÁRVEREZŐ SZÁMÁRA. AZ ÁRVEREZŐ AZ ÁRVERÉSEIM MENÜPONT ALATT ELLENŐRIZHETI, HOGY HOZZÁRENDELTÉK EGY ADOTT ÁRVERÉSHEZ VAGY SEM. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI AZT, HOGY AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKOT AZ AJÁNLAT MEGTÉTELÉHEZ AZ ÁRVERÉS ADATLAPJÁN, VALAMINT AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGJELÖLT IDŐSZAKBAN KELL BEFIZETNIE AHHOZ, HOGY AZ AJÁNLATÁT A LICITNAPLÓ LEZÁRÁSA ELŐTT MEGTEHESSE. AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK KÉSEDELMES VAGY HIBÁS (PL. NEM MEGFELELŐ SZÁMLASZÁMRA TÖRTÉNŐ) ÁTUTALÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI AZ ÁRVEREZŐT TERHELIK. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI AZT, HOGY AZ ÁTUTALT ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK BEAZONOSÍTÁSA AKKOR LEHETSÉGES, HA AZ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSON KÖZLEMÉNYKÉNT FELTÜNTETI AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT ÉS AZ ÁRVERÉSI TÉTEL AZONOSÍTÓSZÁMÁT, VALAMINT KÉPVISELET ESETÉN A KÉPVISELT SZEMÉLY NEVÉT. AZ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS KÖZLEMÉNY ROVATÁBAN TÖRTÉNT ESETLEGES ELÍRÁSOKBÓL EREDŐ AZONOSÍTÁSI PROBLÉMÁKÉRT A FELELŐSSÉG AZ ÁRVEREZŐT TERHELI. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ MNV ZRT. NEM KÖTELES AZ ÁTUTALÁSSAL MEGFIZETETT ÖSSZEGEK EREDETÉT KUTATNI; AZ MNV ZRT. A BEAZONOSÍTHATATLAN ÖSSZEGEKET VALAMINT AZ ÁRVERÉSEKBŐL KIZÁRT SZEMÉLYEK ÁLTAL UTALT ÖSSZEGEKET - CSÖKKENTVE AZT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MINDENKOR HATÁLYOS KONDÍCIÓS LISTÁJA ALAPJÁN ÁTUTALÁST TERHELŐ KÖLTSÉG ÖSSZEGÉVEL - AZ ÁTUTALÓ RÉSZÉRE VISSZAUTALJA. 13

14 12. LICITNAPLÓ LEZÁRÁSA AZ EAR AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN FIGYELEMBE VÉVE A HOSSZABBÍTÁSOKAT ÉS ÜZEMZAVAROKAT AUTOMATIKUSAN LEZÁRJA A LICITNAPLÓT, AZ ÁRVERÉS EKKOR TEKINTENDŐ BEFEJEZETTNEK. EZT KÖVETŐEN AJÁNLAT MEGTÉTELE NEM LEHETSÉGES. AZ EAR A LICITNAPLÓ AUTOMATIKUS LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJÁT MEGELŐZŐEN AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE IS BIZTOSÍTJA A LICITNAPLÓ LEZÁRÁSÁNAK ÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT. EBBEN AZ ESETBEN AZ ADOTT AUKCIÓRA MEGTETT VALAMENNYI AJÁNLAT IS ÉRVÉNYÉT VESZTI, A TOVÁBBIAKBAN AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE SINCS LEHETŐSÉG. A LICITNAPLÓ MNV ZRT. ÁLTALI LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL AZ MNV ZRT. INTÉZKEDIK AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK VALAMENNYI AKTIVÁLT ÁRVEREZŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ÉRDEKÉBEN. 13. ÉRTESÍTÉS AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYÉRŐL A NYERTES AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE SZÓLÓ, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRA, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉRE ÉS A BIRTOKÁTRUHÁZÁSRA VONATKOZÓ FELHÍVÁSRÓL AZ EAR ELEKTRONIKUS LEVELET KÜLD AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL MEGADOTT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍMRE. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY HA AZ ÜZENETBEN FOGLALT FELHÍVÁSNAK NEM TESZ ELEGET, BEÁLLNAK VELE SZEMBEN A VHR-BEN MEGÁLLAPÍTOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK. 14. ÁRVEREZŐ ADATAINAK KEZELÉSE AZ EAR ALKALMAZÁSA SORÁN KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATTEVŐK AZONOSÍTÁSÁHOZ, VALAMINT SIKERES ÁRVERÉST KÖVETŐEN AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA. A SIKERES ÁRVERÉST KÖVETŐEN AZ AJÁNLATTEVŐK ADATAI ARCHIVÁLÁSRA KERÜLNEK, AZOKAT AZ MNV ZRT. A RÁ VONATKOZÓ IRATŐRZÉSI SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN ŐRZI MEG. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSSAL BÍR ARRÓL, HOGY AZ EAR-BEN KEZELT ADATOK KIVÉVE A ÁRVEREZŐK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSÁNAK ADATAI - A VHR-BEN MEGHATÁROZOTT KÖRBEN NYILVÁNOSAK, AZOKAT A RENDSZER FELÜLETÉN BÁRKI JOGOSULT REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL MEGISMERNI; A RENDSZER EZEN NYILVÁNTARTÁSAIBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉSRŐL AZ MNV ZRT. RENDSZERNAPLÓT NEM VEZET. ILYEN NYILVÁNOS ADATBÁZISOK: AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ LICITNAPLÓK. AZ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ MNV ZRT. AZ EAR ÜZEMELTETÉSÉRE HARMADIK SZEMÉLLYEL SZERZŐDÉST KÖTHET (ADATFELDOLGOZÓ), AKI AZ EAR ÜZEMELTETÉSE SORÁN JOGOSULT AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE. AZ ÁRVEREZŐ A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT ÉS AZ EAR ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AZ ADATAIT AZ MNV ZRT. ÉS AZ EAR ÜZEMELTETÉSÉVEL MEGBÍZOTT HARMADIK SZEMÉLY, TOVÁBBÁ A MEGBÍZÓ A 14

15 SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN A VTV, A VHR ÉS JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT, VALAMINT AZ EAR ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZERINT KEZELJE. III. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 1. AZ ÁRVERÉS KITŰZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 1.1. AZ MNV ZRT. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ MINDEN CSELEKMÉNYT (PL.: ÁRVERÉS KITŰZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA, LEZÁRÁSA) ÉS INFORMÁCIÓT (PL.: AKTUÁLIS AJÁNLATOK SORRENDJE, ADATAI) AZ EAR-EN KERESZTÜL VÉGEZ, ILLETŐLEG TESZ KÖZZÉ, AZZAL, HOGY ÜZEMZAVAR ESETÉN AZ EZZEL KAPCSOLATOS ADATOKAT ÉS TÁJÉKOZTATÁSOKAT AZ MNV ZRT. A HONLAPJÁN ( IS KÖZZÉTESZI AZ ÁRVERÉST AZ MNV ZRT. ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ÚTJÁN TŰZI KI, MELYET AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT MEGELŐZŐEN LEGALÁBB 10 MUNKANAPPAL TESZ KÖZZÉ AZ EAR FELÜLETÉN. 2. AZ ÁRVERÉS LEBONYOLÍTÁSA 2.1. AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉS LICITÁLÁSI SZAKASZÁNAK IDŐTARTAMA LEGALÁBB 48 ÓRA ÉS AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉNEK (LEZÁRÁSÁNAK) ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGJELÖLT NAPJÁNAK AZ EZEN PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL ÓRÁJÁIG TART. HA AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA ELŐTTI ÖT PERCBEN ÉRKEZIK ÉRVÉNYES AJÁNLAT, AZ ÁRVERÉS IDŐTARTAMA AUTOMATIKUSAN ÖT PERCCEL MEGHOSSZABBODIK. EZT AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁNAK ÚJABB IDŐPONTJAIRA IS ALKALMAZNI KELL. EZ ALAPJÁN AZ ÁRVERÉS ADDIG FOLYTATÓDIK, AMEDDIG AZ ÁRVERÉS EREDETILEG MEGHIRDETETT ÓRAI LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN ELSŐ ALKALOMMAL TELIK EL ÚGY ÖT PERC, HOGY NEM ÉRKEZIK ÚJABB, A KORÁBBINÁL MAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLAT AZ ÁRVERÉS KEZDŐ ÉS ZÁRÓ IDŐPONTJA (AZ ÁRVERÉS IDŐTARTAMA), VALAMINT AZ ÁRVERÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN TETT BEJELENTÉSEK HATÁLYÁNAK MEGÍTÉLÉSE TEKINTETÉBEN A MÉRTÉKADÓ IDŐ AZ EAR-BEN FELTÜNTETETT DÁTUM/IDŐ A LICITÁLÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ MEGHOSSZABBODIK AZ ÜZEMZAVAR, ILLETVE A RENDSZERKARBANTARTÁS IDŐTARTAMÁVAL, OLY MÓDON, HOGY HA ANNAK IDŐTARTAMA TÖBB MINT EGY ÓRA, VAGY AZ ÜZEMZAVAR A LICITÁLÁST HATÁRIDEJÉNEK LEZÁRÁSÁT MEGELŐZŐ EGY ÓRÁN BELÜL KELETKEZIK, AKKOR 24 ÓRA A MEGHOSSZABBÍTÁS IDŐTARTAMA. AZ ÜZEMZAVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK AZ EAR ÉS A MNV ZRT. HONLAPJÁN ( KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE EREDMÉNYTELEN ÁRVERÉST KÖVETŐEN A VHR. 47/M. (4) BEKEZDÉSE SZERINT AZ MNV ZRT. MEGISMÉTELT ÁRVERÉST TART AZZAL, HOGY AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA ÉS A MEGISMÉTELT ÁRVERÉS KÖZZÉTÉTELE KÖZÖTT LEGALÁBB 5 (ÖT) MUNKANAPNAK SZÜKSÉGES ELTELNIE. 15

16 2.5. HA AZ ÁRVERÉST AZ MNV ZRT. AZÉRT NYILVÁNÍTOTTA EREDMÉNYTELENNEK, MERT A VAGYONELEM KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATELLÁTÁSÁHOZ VAGY ELHELYEZÉSÉHEZ VÁLT SZÜKSÉGESSÉ, ÚGY MEGISMÉTELT ÁRVERÉST NEM KELL TARTANI. 3. ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 3.1. ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSA ESETÉN AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEN KIZÁRÓLAG AZ VEHET RÉSZT, AKI ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKKÉNT A VAGYONTÁRGY (ÁRVERÉSI TÉTEL) KIKIÁLTÁSI ÁRÁNAK AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGÉT (LEGALÁBB 5 % LEGFELJEBB 25 %) A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT II. 11. PONTJÁBAN FOGLALTAK SZERINT MEGFIZETI AZ ELŐÍRT ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK A MEGADOTT LETÉTI SZÁMLÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉT ÉS AZ AKTIVÁLÁS MNV ZRT. ÁLTALI JÓVÁHAGYÁSÁT KÖVETŐEN AZ ÁRVERÉSEN RÉSZT VENNI KÍVÁNÓ ÁRVEREZŐ SZÁMÁRA AZ ADOTT ÁRVERÉSI TÉTEL VONATKOZÁSÁBAN ELÉRHETŐVÉ VÁLIK A LICITÁLÁSI FELÜLET. EZ A FELÜLET AKKOR LESZ AKTÍV, AMIKOR AZ ELŐÍRT ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK TELJES ÖSSZEGE A MEGADOTT SZÁMLÁRA MEGÉRKEZETT ÉS AZ ÁRVEREZŐI AZONOSÍTÓ AKTIVÁLÁSA MEGTÖRTÉNT. AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKOT MEG NEM FIZETŐ ÁRVEREZŐK RÉSZÉRE CSAK A HIRDETMÉNY ADATAI, VALAMINT A LICIT ÁLLÁSA TEKINTHETŐK MEG AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST KÖTŐ ÁRVEREZŐN KÍVÜLI TÖBBI ÁRVEREZŐNEK IDE NEM ÉRTVE A JELEN SZABÁLYZAT III.5.3. PONTBAN FOGLALT ÁRVEREZŐT AZ ÁLTALA BEFIZETETT ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKOT A VÉGLEGES EREDMÉNYHIRDETÉSTŐL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL AZ MNV ZRT. AUTOMATIKUSAN VISSZAUTALJA ARRA A SZÁMLÁRA, AMELYRŐL A BEFIZETÉS TÖRTÉNT. A MÁSODIK ÉS HARMADIK LEGMAGASABB AJÁNLATTEVŐNEK AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG LEJÁRTÁTÓL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL KERÜL VISSZAUTALÁSRA A BEFIZETETT ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK. 4. AJÁNLATTÉTEL ÉS VÁSÁRLÁS 4.1. AZ ÁRVEREZŐ AZ ADOTT ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY OLDALÁRÓL MEGNYITHATÓ "A LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATOK" MEGTEKINTÉSÉVEL KÖVETHETI NYOMON A LICITÁLÁST. AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE (LICITÁLÁS) AZ AKTIVÁLT ÁRVEREZŐI AZONOSÍTÓVAL RENDELKEZŐ ÁRVEREZŐNEK AZ EAR KEZELŐFELÜLETÉN KERESZTÜL AZ ÁRVERÉS LICIT SZAKASZÁNAK AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMA ALATT, A LICITNAPLÓ LEZÁRÁSÁIG VAN LEHETŐSÉGE AZ AJÁNLAT ÖSSZEGÉNEK MEGJELÖLÉSÉVEL ÉS AZ AJÁNLAT EAR-BEN TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁVAL AZ EAR AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSEKEN AUTOMATIKUSAN A KIKIÁLTÁSI ÁRAT, EZT MEGHALADÓ AJÁNLAT ESETÉN PEDIG LEGALÁBB A LICITLÉPCSŐ ÖSSZEGÉVEL EMELKEDŐ ÖSSZEGŰ AJÁNLATOT, MIT ÉRVÉNYES AJÁNLATOT FOGADJA EL AZ AJÁNLATOK MEGTÉTELÉRE AZ ALÁBBI MÓDOKON NYÍLIK LEHETŐSÉG: a) KÉZI AJÁNLATTÉTEL: AZ EAR FELÜLETEN AZ ERRE A CÉLRA SZOLGÁLÓ ADATBEVITELI MEZŐBE KELL BEÍRNI A FELAJÁNLOTT ÖSSZEGET EZEN FEJEZET III.4.2 ÉS III.4.4 PONTJAIBAN FOGLALTAK 16

17 FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. AJÁNLATKÉNT AZ ELŐZŐ AJÁNLATOT LEGALÁBB A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT III.4.4 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGGEL (VAGY ANNAK TÖBBSZÖRÖSÉVEL) MEGEMELT AJÁNLAT FOGADHATÓ EL. b) AUTOMATIKUS AJÁNLATTÉTEL: AZ AJÁNLATTEVŐ MEGADJA AZ ÁLTALA ELFOGADHATÓ LEGMAGASABB VÉTELÁR ÖSSZEGÉT (LIMIT ÖSSZEG). AZ EAR AZ ÁRVEREZŐ ÁLTAL BEÁLLÍTHATÓ MÉRTÉKŰ, DE MINIMUM EZEN FEJEZET III.4.4 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKKEL, AZ AKTUÁLISAN LEGMAGASABB AJÁNLAT ÖSSZEGÉHEZ KÉPEST AUTOMATIKUSAN EMELI AZ AJÁNLATOT, LEGFELJEBB AZONBAN A LIMIT ÖSSZEG EREJÉIG. A LIMIT ÖSSZEG AZ ÁRVEREZÉS FOLYAMÁN MÓDOSÍTHATÓ, CSÖKKENTENI AZONBAN CSAK AZ AJÁNLATTEVŐ ADDIG MEGTETT LEGMAGASABB AJÁNLATÁIG LEHET. AZ ÁRVEREZŐ FELEL AZ AJÁNLAT ÖSSZEGÉNEK MEGFELELŐ BETÖLTÉSÉÉRT, ÉS AZ AJÁNLAT ELKÜLDÉSE ELŐTT KÖTELES MEGGYŐZŐDNI AZ AJÁNLAT ÖSSZEGÉNEK HELYESSÉGÉRŐL A LICIT EMELKEDÉSE KÖTÖTT, AZ AJÁNLAT AZ ALÁBBI KIKIÁLTÁSI ÁR TARTOMÁNYOKON BELÜL A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKULHAT: a) ,- FT-OT MEG NEM HALADÓ KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB 1.000,- FT-TAL, LEGFELJEBB 5.000,- FT-TAL, b) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB 5.000,- FT- TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL c) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT- TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL d) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT- TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL e) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT- TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL f) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,- FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL g) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,- FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL h) ,-FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,- FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL i) FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL j) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL k) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL l) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL m) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL n) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL o) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL 17

18 p) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL q) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL r) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL s) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL t) ,- FT ÉS ,-FT KÖZÖTTI KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN LEGALÁBB ,-FT-TAL, LEGFELJEBB ,- FT-TAL u) ,- FT-OT MEGHALADÓ KIKIÁLTÁSI ÁR ESETÉN ,- FT-TAL EMELHETŐ. AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN A LICITLÉPCSŐ MÉRTÉKE A JELEN PONTBAN RÖGZÍTETTEK ALAPJÁN KERÜL MEGHATÁROZÁSRA. AZ MNV ZRT. FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA, HOGY A VHR KERETEIN BELÜL, INDOKOLT ESETBEN A JELEN PONTBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRJEN AZ EAR AZ AJÁNLATOT MINDADDIG A LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATKÉNT TESZI KÖZZÉ "A LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATOK" FELÜLETEN, AMÍG NEM ÉRKEZIK ÚJABB ÉRVÉNYES AJÁNLAT A MEGTETT AJÁNLAT NEM VONHATÓ VISSZA. AZONOS ÖSSZEGŰ AJÁNLATOK ESETÉN A VHR. 47/L. (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN TÖRTÉNIK A NYERTES AJÁNLAT MEGHATÁROZÁSA AZ EAR-BEN FELTÜNTETETT ÁRAK FORINTBAN (HUF) ÉRTENDŐEK, A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT AZ ÁRVERÉSI VEVŐ FORINTBAN TELJESÍTI, KÁRPÓTLÁSI UTALVÁNYT/JEGYET AZ AUKCIÓKON NEM LEHET FELHASZNÁLNI AZ EAR-BEN AZ ÁRVERÉSRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB ADATOKAT TARTALMAZÓ LICITNAPLÓ AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN 30 NAPIG HOZZÁFÉRHETŐ AZ ÁRVERÉS A VHR. 47/M. (3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTTAK FENNÁLLÁSA ESETÉN MINŐSÜL EREDMÉNYTELENNEK. HA AZ ÁRVERÉS A VHR. 47/M. (3) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA ALAPJÁN MINŐSÜL EREDMÉNYTELENNEK AZ MNV ZRT. A LICITNAPLÓ LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL INTÉZKEDIK AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK VALAMENNYI AKTIVÁLT ÁRVEREZŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÁRVERÉST AZ NYERI, AKI A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES ÉS A JELEN SZABÁLYZAT III.2. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI HATÁRIDŐBEN BEÉRKEZETT VÉTELI AJÁNLATOT TETTE REGISZTRÁLT (ÉRVÉNYES) AJÁNLAT A KIKIÁLTÁSI ÁRAT ELÉRŐ VAGY AZT JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT RENDELKEZÉSEI SZERINT MEGHALADÓ AJÁNLAT. AZ EAR- BEN ÉRVÉNYES AJÁNLATOT TEVŐ AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT IDŐPONTIG AZ AJÁNLATÁHOZ KÖTVE MARAD. 18

19 4.12. AZ AJÁNLAT KIZÁRÓLAG AZ ADOTT ÁRVERÉSEN ÉRVÉNYES. AZ ÁRVERÉS ELMARADÁSA, MEGHIÚSULÁSA, VAGY EREDMÉNYTELENSÉGE ESETÉBEN UGYANAZON VAGYONTÁRGYRA KITŰZÖTT ISMÉTELT ÁRVERÉSEN KIZÁRÓLAG ÚJABB AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL LEHET RÉSZT VENNI, A KORÁBBI ÁRVERÉSEN TETT VÉTELI AJÁNLAT NEM VEHETŐ FIGYELEMBE A NYERTES AJÁNLATTEVŐT, VALAMINT A LEGMAGASABB AJÁNLATOT TEVŐ ÁRVEREZŐT AZ ÁRVERÉST LEBONYOLÍTÓ MNV ZRT. AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTI (ELŐZETES EREDMÉNYHIRDETÉS) ARRÓL A TÉNYRŐL, HOGY AZ ÁRVERÉS BEFEJEZŐDÖTT, ÉS AZ ÁRVERÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐEN VÉGLEGES EREDMÉNYHIRDETÉSRE KERÜL SOR LEGKÉSŐBB AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉT (LICITNAPLÓ LEZÁRÁSÁT) KÖVETŐ NAP 12:00 ÓRÁIG AZ MNV.HU" ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE MEGKÜLDÖTT ELEKTRONIKUS ÜZENETBEN PANASZNAK VAN HELYE AZ EAR-NEK VAGY AZ MNV ZRT- NEK AZ ÁRVERÉSI ELJÁRÁS SORÁN ÉSZLELT, A VTV-BE, A VHR-BE, VAGY JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATBA ÜTKÖZŐ MŰKÖDÉSE, MAGATARTÁSA MIATT. AZ MNV ZRT. A JELEN PONT SZERINTI HATÁRIDŐBEN BEJELENTETT PANASZT KETTŐ MUNKANAPON BELÜL KIVIZSGÁLJA. HA AZ MNV ZRT. MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ ÁRVERÉS NEM VOLT SZABÁLYSZERŰ, ÚGY AZ ELŐZETES EREDMÉNYHIRDETÉST VISSZAVONJA ÉS AZ ÁRVERÉST EREDMÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTJA, TOVÁBBÁ ERRŐL VALAMENNYI ÁRVEREZŐT ÉRTESÍTI. A PANASZ ELUTASÍTÁSÁRÓL AZ MNV ZRT. KIZÁRÓLAG A PANASZT BENYÚJTÓ ÁRVEREZŐT ÉRTESÍTI. ELŐZETES EREDMÉNYHIRDETÉS VISSZAVONÁSA ÉS AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁT KÖVETŐ 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL AZ MNV ZRT. INTÉZKEDIK AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK VALAMENNYI AKTIVÁLT ÁRVEREZŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ÉRDEKÉBEN. SZABÁLYSZERŰ ÁRVERÉS ESETÉBEN LEGKÉSŐBB AZ ÁRVERÉS LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ 8. NAPON 20:00 ÓRÁIG AZ MNV ZRT. AZ EAR-EN VÉGLEGES EREDMÉNYT HIRDET A NYERTES AJÁNLATTEVŐT AZ MNV ZRT. A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGJELÖLT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍMÉRE KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS ÜZENETBEN ÉRTESÍTI AZ ÁRVERÉS VÉGLEGES EREDMÉNYÉRŐL. AZ ELEKTRONIKUS ÉRTESÍTÉS TARTALMAZZA, HOGY A NYERTES AJÁNLATTEVŐ (VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE/ MEGHATALMAZOTTJA) MELY IDŐPONTOKBAN ÉS MILYEN ELŐZETES FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN - KÖTELES MEGJELENNI AZ MNV ZRT-NÉL AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT III.5. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT OKMÁNYOK, IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK EREDETI PÉLDÁNYAIVAL AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN, TOVÁBBÁ FELHÍVJA A FIGYELMET A VÉTELÁR/VÉTELÁRRÉSZLET MEGADOTT SZÁMLASZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ÁTUTALÁSSAL VAGY A SZÁMLASZÁMÁRA TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSSEL VALÓ MEGFIZETÉSÉRE, VALAMINT A BIRTOKÁTRUHÁZÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJÁRA A LEGMAGASABB AJÁNLATOT TEVŐ ÁRVEREZŐT AZ MNV ZRT. CSAK AKKOR ÉRTESÍTI AZ ÁRVERÉS MEGNYERÉSÉRŐL, HA AZ ADOTT AJÁNLATTEVŐNÉL MAGASABB ÖSSZEGŰ AJÁNLATOT TEVŐ ÁRVEREZŐ(K) HATÁRIDŐBEN NEM TELJESÍTETTÉK A SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉGEIKET. 19

20 5. SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 5.1. MNV ZRT. FELHÍVJA VALAMENNYI ÁRVEREZŐ FIGYELMÉT, HOGY AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK ÉS TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRATBA FOGLALT NYILATKOZATOK MEGLÉTE ESETÉN KERÜLHET SOR: A) TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁRVEREZŐ ESETÉN: o A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSÁRA ALKALMAS ÉRVÉNYES IRAT (SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY/ÚTLEVÉL LAKCÍMKÁRTYA, ADÓKÁRTYA), o ,- FT-OT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ BRUTTÓ FORGALMI ÉRTÉKŰ VAGYONTÁRGY ESETÉN A NAV ÁLTAL KIÁLLÍTOTT, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS EREDETI PÉLDÁNYA, AMELY IGAZOLJA, HOGY AZ ÁRVEREZŐ KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓNAK MINŐSÜL, VAGY AZ ÁRVEREZŐ AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBEN KIÁLLÍTOTT EREDETI NYILATKOZATA ARRÓL, HOGY SZEREPEL A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISBAN; ,- FT BRUTTÓ FORGALMI ÉRTÉK ALATTI VAGYONTÁRGY ESETÉN A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI MINŐSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL AZ ÁRVEREZŐ ÍRÁSBAN IS NYILATKOZHAT, o AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBEN KIÁLLÍTOTT EREDETI NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY AZ MNV ZRT-VEL SZEMBEN NINCS LEJÁRT TARTOZÁSA, o JELEN SZABÁLYZAT II.8.5 PONTJA SZERINTI HOZZÁJÁRULÁS, o KÉPVISELET ESETÉN A JELEN SZABÁLYZAT II ÉS II PONTJÁBAN FOGLALT DOKUMENTUMOK. B) JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN TÖRTÉNŐ ÁRVEREZŐI RÉSZVÉTEL ESETÉN o EREDETI VAGY KÖZJEGYZŐ ÁLTAL HITELESÍTETT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY, o AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK IGAZOLÁSÁRA ALKALMAS ÉRVÉNYES IRATAI (SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY/ÚTLEVÉL LAKCÍMKÁRTYA, ADÓKÁRTYA), o AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI HITELES CÉGKIVONAT HA EZZEL MÉG NEM RENDELKEZIK, AKKOR A CÉGBEJEGYZÉS IRÁNTI KÉRELMÉNEK CÉGBÍRÓSÁGI LAJSTROMSZÁMMAL ELLÁTOTT PÉLDÁNYA, ILLETVE BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRŐL SZÓLÓ OKIRAT VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ OKIRAT (EZEN OKIRATOK EREDETI VAGY KÖZJEGYZŐ ÁLTAL HITELESÍTETT PÉLDÁNYA), o AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBEN KIÁLLÍTOTT EREDETI NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY AZ ÁRVEREZŐ AZ NVT. 3. (1) BEKEZDÉSE SZERINT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETNEK MINŐSÜL, o ,- FT-OT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ BRUTTÓ FORGALMI ÉRTÉKŰ VAGYONTÁRGY ESETÉN A NAV ÁLTAL KIÁLLÍTOTT, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS EREDETI PÉLDÁNYA, AMELY IGAZOLJA, HOGY AZ ÁRVEREZŐ KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓNAK MINŐSÜL, VAGY AZ ÁRVEREZŐ AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBEN KIÁLLÍTOTT EREDETI NYILATKOZATA ARRÓL, HOGY SZEREPEL A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISBAN; FT BRUTTÓ FORGALMI ÉRTÉK ALATTI VAGYONTÁRGY ESETÉN A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI MINŐSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL AZ ÁRVEREZŐ ÍRÁSBAN IS NYILATKOZHAT. 20

21 o AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ KÉPEST 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBEN KIÁLLÍTOTT EREDETI NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY AZ MNV ZRT-VEL SZEMBEN NINCS LEJÁRT TARTOZÁSA, o MEGHATALMAZÁS ESETÉN JELEN SZABÁLYZAT II PONTJA SZERINTI MEGHATALMAZÁS ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY HA A SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT BÁRMELY OKBÓL NEM TELJESÍTI IDE ÉRTVE A FENTI DOKUMENTUMOK, IGAZOLÁSOK HIÁNYÁT IS ÚGY AZ MNV ZRT. JOGOSULT A VHR. 47/C. (2) BEKEZDÉSE, VALAMINT A 47/M. (1) ÉS (6) BEKEZDÉSE SZERINT ELJÁRNI, TOVÁBBÁ AZ ÁRVEREZŐ A VHR. 47/E. (5) BEKEZDÉSE SZERINTI ESETBEN AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKOT ELVESZÍTI HA A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐIG NEM KÖT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST, ÚGY AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATOT TEVŐ A NYERTES HELYÉBE LÉP. HA A MÁSODIK LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATOT TEVŐVEL SEM JÖN LÉTRE AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS, ÚGY A HARMADIK LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATOT TEVŐ JOGOSULT AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE AZ MNV ZRT. A SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT NEM TELJESÍTŐ AJÁNLATTEVŐT A VHR-BEN RÖGZÍTETTEK SZERINT EGY ÉVIG KIZÁRJA AZ ÁRVEREZÉSEKBŐL. HA AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MEGHIÚSULÁSA A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE KÖTELEZETT AJÁNLATTEVŐNEK FELRÓHATÓ VAGY AZ Ő ÉRDEKKÖRÉBEN FELMERÜLT MÁS OKBÓL HIÚSULT MEG, ÚGY ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK KIKÖTÉSE ESETÉN AZ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK VISSZAKÖVETELÉSÉRE NEM JOGOSULT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK: A) AZ MNV ZRT. TÁJÉKOZTATJA AZ ÁRVEREZŐKET, HOGY AZ INGÓ VAGYONTÁRGYAK (KIVÉVE AZ ÉRTÉKPAPÍROK), VALAMINT A NEM LAKÓINGATLAN VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSE AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: ÁFA TÖRVÉNY) 88. (1) A) PONTJAI ALAPJÁN ADÓKÖTELES (ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓVAL TERHELT); B) AZ MNV ZRT. AZ ÁFA TÖRVÉNY 88. (1) A) PONTJÁBAN BIZTOSÍTOTT VÁLASZTÁSI JOGÁT A 88. (4) BEKEZDÉSÉBEN BIZTOSÍTOTT DÖNTÉSE ALAPJÁN CSAK A LAKÓINGATLANNAK NEM MINŐSÜLŐ INGATLANOK ESETÉBEN GYAKOROLJA, ÍGY A LAKÓINGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE MENTES AZ ADÓ ALÓL; C) AZ ÁFA TÖRVÉNY 86. (1) BEKEZDÉS F.) PONTJA ALAPJÁN A TULAJDONOSI ÉS HITELVISZONYT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTENGEDÉSE (PL. ÜZLETRÉSZ, ÉRTÉKPAPÍR) MENTES AZ ADÓ ALÓL A NYERTES AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BEFIZETETT ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉK A VÉTELÁRBA BESZÁMÍTÁSRA KERÜL AZ ÁRVERÉSEN A LICITÁLÁS BRUTTÓ ÉRTÉKEN TÖRTÉNIK, - ÁFA ALANY (KIVÉVE AZ ALANYI ADÓMENTES, ILLETVE A KIZÁRÓLAG MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS KÜLÖNÖS ADÓMEGÁLLAPÍTÁST ALKALMAZÓ ADÓALANY), EVA ADÓ ALANY VÁSÁRLÓ ESETÉN FELTÉVE, HOGY AZ ÉRTÉKESÍTÉS ADÓKÖTELES KÖRBE TARTOZIK, A VÉTELÁR A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLAT, AMELY ÁFÁT TARTALMAZ. HA AZ ÁFA TV SZERINT 21

22 FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ ESIK AZ ÜGYLET, AKKOR A VÉTELÁR A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLAT ÁFÁVAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE. - NEM ÁFA ALANY (VAGY ALANYI ADÓMENTES, ILLETVE KIZÁRÓLAG MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK SZERINT ADÓZÓ ADÓALANY) VÁSÁRLÓ ESETÉN A VÉTELÁR A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLAT. HA AZ ÉRTÉKESÍTÉS ADÓKÖTELES KÖRBE TARTOZIK A VÉTELÁR AZ ÁFA ÖSSZEGÉT IS TARTALMAZZA. IV. AZ ELEKTRONIKUS INGÓ (KIVÉVE ÉRTÉKPAPÍR) ÁRVERÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ EAR EN INGÓSÁG ESETÉBEN KIZÁRÓLAG AZ MNV ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ INGÓSÁGOK KERÜLNEK ÉRTÉKESÍTÉSRE. AZ EAR-EN BEMUTATOTT INGÓSÁGOK MEGTEKINTÉSÉRE KIZÁRÓLAG AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGJELÖLT IDŐPONTBAN ÉS HELYSZÍNEN VAN LEHETŐSÉG. 2. FELELŐSSÉG, JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2.1. AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÖTELES AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE, A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRE ÉS AZ INGÓSÁG BIRTOKÁNAK ÁTVÉTELÉVEL EGYIDEJŰLEG AZ INGÓSÁG ELSZÁLLÍTÁSÁRA. A NYERTES AJÁNLATTEVŐ, AZ ÁLTALA MEGADOTT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍMRE ÉRTESÍTÉST KAP, EGYÚTTAL TÁJÉKOZTATÁST AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK LEHETSÉGES IDŐPONTJAIRÓL, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, A BIRTOKÁTRUHÁZÁS ÉS AZ ELSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEIRŐL. AZ ÉRTESÍTÉST KÖVETŐEN AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT IDŐ (DE LEGALÁBB 15 NAP) ÁLL RENDELKEZÉSÉRE AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE, MAJD AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT KÖVETŐEN AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT IDŐ (DE LEGALÁBB 15 NAP) ÁLL RENDELKEZÉSRE A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉRE ÉS AZ INGÓSÁG ELSZÁLLÍTÁSÁRA A MÁSODIK ÉS HARMADIK LEGMAGASABB ÉRVÉNYES AJÁNLATOT TEVŐ ÁRVEREZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SORRENDBEN ELŐTTÜK ÁLLÓ AJÁNLATTEVŐ KIZÁRÁSA/SZERZŐDÉSKÖTÉS MEGHIÚSULÁSA ESETÉN MEGTETT AJÁNLATUKKAL NYERTESNEK MINŐSÜLHETNEK ÉS A FENT RÉSZLETEZETT FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK ALAPJÁN KÖTELESEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉRE ÉS AZ INGÓSÁG BIRTOKÁNAK ÁTVÉTELÉRE, VALAMINT AZ INGÓSÁG ELSZÁLLÍTÁSÁRA. AZ MNV ZRT. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SORRENDBEN ELŐTTÜK ÁLLÓ AJÁNLATTEVŐ ÁLTALI MEGKÖTÉSÉRŐL AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTEVŐKET ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN ÉRTESÍTI HA A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AZ INGÓSÁGOT A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉT KÖVETŐEN AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT HATÁRIDŐIG NEM SZÁLLÍTJA EL, AZ MNV ZRT. AZT LEGFELJEBB AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT HATÁRIDŐ NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPIG ŐRZI MEG A MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL SZABÁLYAI SZERINT. AZ ŐRZÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT KÖLTSÉGEKET A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÖTELES AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE AZ MNV ZRT. ERRE VONATKOZÓ ÍRÁSBELI FELSZÓLÍTÁSÁBAN FOGLALTAK SZERINT MEGFIZETNI. HA A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AZ INGÓSÁGOT A 22

23 VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL NEM SZÁLLÍTJA EL, ÚGY AZ MNV ZRT. JOGOSULT AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL EGYOLDALÚ NYILATKOZATÁVAL ELÁLLNI. AZ MNV ZRT. ELÁLLÁSA ESETÉN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGŰ MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉRT KÖTELES FIZETNI AZ MNV ZRT. RÉSZÉRE. V. AZ ELEKTRONIKUS INGATLAN ÁRVERÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 1. HIRDETMÉNNYEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK AZ ELEKTRONIKUS INGATLANÁRVERÉS ESETÉN A VHR. 47/I (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKON TÚL A HIRDETMÉNY TARTALMAZZA AZ INGATLAN TARTOZÉKAIT, JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGAIT, VÉDETTSÉG MEGJELÖLÉSÉT. 2. ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLAN A HIRDETMÉNY ELÉRHETŐSÉGÉRŐL AZ MNV ZRT. AZ ISMERT ELŐVÁSÁRLÁSRA JOGOSULTAK (TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT A TULAJDONOSTÁRSAKAT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG ALAPJÁN A KÖZÖS KÉPVISELŐ) RÉSZÉRE ÉRTESÍTÉST KÜLD. AZ MNV ZRT. A VÉGLEGES EREDMÉNYHIRDETÉSSEL EGYIDEJŰLEG AZ ELŐVÁSÁRLÁSRA JOGOSULTAKAT TÁJÉKOZTATJA A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLAT ADATAIRÓL ÉS FELHÍVJA ŐKET AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZATUK MEGTÉTELÉRE. AZ ARRA JOGOSULTAK AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGUKAT AZ MNV ZRT-HEZ CÍMZETT A LEGMAGASABB ÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES VÉTELI AJÁNLAT TARTALMÁT MAGÁÉVÁ TEVŐ, A JELEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAK ELFOGADÁSÁVAL TETT A JOGSZABÁLYBAN, SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐN BELÜL MEGKÜLDÖTT NYILATKOZATUKKAL GYAKOROLHATJÁK. AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSA ESETÉN ENNEK TÉNYÉRŐL A NYERTES AJÁNLATTEVŐT AZ MNV ZRT. ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN TÁJÉKOZTATJA. HA AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA TŰZÖTT HATÁRIDŐ EREDMÉNYTELENÜL ELTELT, VAGYIS JOGHATÁLYOS ELFOGADÓ NYILATKOZAT NEM ÉRKEZETT, ÚGY AZ MNV ZRT. A NYERTES AJÁNLATTEVŐT ENNEK TÉNYÉRŐL ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN TÁJÉKOZTATJA. 3. SZERZŐDÉSKÖTÉS 3.1. AZ ÁRVERÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÖTELES AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE, A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRE ÉS AZ INGATLAN BIRTOKÁNAK ÁTVÉTELÉRE. A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AZ ÁLTALA MEGADOTT ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMRE ÉRTESÍTÉST KAP, EGYÚTTAL TÁJÉKOZTATÁST AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK LEHETSÉGES IDŐPONTJAIRÓL, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, A BIRTOKÁTRUHÁZÁS KÖRÜLMÉNYEIRŐL. AZ ÉRTESÍTÉST KÖVETŐEN AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT IDŐ (DE LEGALÁBB 15 NAP) ÁLL RENDELKEZÉSÉRE AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE, MAJD AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT KÖVETŐEN AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT IDŐ (DE LEGALÁBB 15 NAP) 23

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY (iktatószám: 9574/2015/SZK) Megbízás alapján a Magyar Állam nevében eljárva, a Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60;.) (a továbbiakban: Árvereztető), az

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni, illetve bérbe adni (5 éves határozott időre, a bérleti szerződés aláírásától

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2016.05.17 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04)

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) a BigCap

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 2 3. FOGALMAK 2 4. AZ ÁRVERÉS MENETE 5 4. 1. Az árverés meghirdetése 5 4. 2. A regisztráció folyamata

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő 1204 Budapest, Pöltenberg utca 13. szám alatti ingatlan (hrsz: 177219/2) tulajdonjogának értékesítésére Budapest

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓ

Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 01-től TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Általános

Részletesebben

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról A jelen szerződés létrejött egyrészről: K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") célja, hogy a www.szerelvenyaruhaz.hu honlapon történő rendelés ill.

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256055-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából.

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázati Felhívás Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Váci u. 36. szám alatti, 23996/0/A/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben