Közgyűlés. Ismét LEADER augusztus - III. évf. 8. szám augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen"

Átírás

1 2011. augusztus - III. évf. 8. szám Közgyűlés augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen tartotta egyesületünk soron következő közgyűlését. Az összehívásra több szempont és feladat miatt volt szükség. Az Irányító Hatóság júniusi közleménye szerint minden akciócsoportnak amennyiben szükséges módosítania kell az alapszabályát a tagfelvétel szabályozása miatt. Egyesületünk ezt a módosítást én megtartott közgyűlésen elvégezte, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság is jóváhagyta a módosított alapszabályt, így az IH Közleménynek megfelelően került ismételten összehívásra a közgyűlés. A napirendi pontok között szerepelt az egyesület és a munkaszervezet eddigi tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámoló, statisztikai adatok ismertetése. Lehetőség volt új tagok felvételére, mellyel most nem élt senki. A tavaly decemberben megválasztott új tisztségviselők posztjának megerősítésére is szükség volt, valamint a évi költségvetés módosítására is. A közgyűlésen ezen kívül a Felügyelő Bizottság elnöke is tartott rövid beszámolót az egyesület gazdálkodásáról. Legvégül pedig ismertettük a LEADER pályázatok tudnivalóit. Ismét LEADER Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: LEADER rendelet). A rendelethez az Irányító Hatóság összeállította a Pályázati felhívást, melyben részletesen olvashatnak a benyújtás egyes szabályairól, a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) munkájáról, a 10 db Vértes-Gerecse LEADER célterületről, a célterületekhez tartozó formanyomtatványokról és a LEADER kritérium rendszeréről is. A rendelet, a Pályázati felhívás és egyéb jogszabályok együttesen tartalmazzák a pályázat benyújtásához szükséges tudnivalókat. Az alábbiakban ezekből adunk összefoglalót, és melyet a oldalunkon folyamatosan figyelemmel kísérhet. A szükséges dokumentumok, formanyomtatványok onnan is letölthetők. A Felhívásban és a LEADER HACS célterületeiben nem szabályozott kérdésekben a LEADER rendeletet (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet) kell alkalmazni. A LEADER rendeletben nem szabályozott kérdésekben évi XVII. Törvény, valamint a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A LEADER rendelet szabályozza a LEADER megvalósításának szorosabb értelemben vett keretfeltételeit, a LEADER jogcímeket, amelyek alapján a LEADER HACS-ok kialakították a Felhívással egy időben megjelentetett célterületeket. A Vértes-Gerecse területén meghirdetett célterületeket és egyéb információkat, letölthető formanyomtatványokat a oldalon találják meg. A célterületek tartalmazzák az adott LEADER HACS területén benyújtható LEADER pályázatok részletes feltételeit. A pályázati rendszer helyi szintjének erősítése érdekében a LEADER HACS úgynevezett Helyi Bíráló Bizottságot (a továbbiakban: HBB) működtet. Minden LEADER pályázat kötelező melléklete a pályázat alapját képező projekt javaslatról szóló HBB által kiállított támogató nyilatkozat, amelynek hiányában a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

2 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 2. Ismét LEADER - folytatás az előző oldalról A LEADER Projekt Adatlap benyújtása A sikeres pályázat kidolgozásának első lépése a Felhívásban szereplő célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint az illetékes LEADER HACS honlapján található HVS megismerése. Ezek ismeretében kell megfogalmazni a projekt javaslatot a Projekt Adatlapon, amelyet a pályázónak előzetesen be kell nyújtania a Vértes-Gerecse HACS-hoz, melyet az egyesületünk elnökségéből augusztus 18-án megalakult HBB a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál majd, döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. A 3 kis értékű projektek esetében a Projekt Adatlapot szeptember 5-éig lehetett, a többi 7 célterület esetében a Projekt Adatlapot szeptember 29-ig kell eljuttatni a HACS munkaszervezetéhez: Vértes-Gerecse Közösség 2890 Tata, Erzsébet tér 13. címre személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton. A LEADER pályázat benyújtása A HBB támogató határozatával rendelkező projekteket pályázatként szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz. Azok az ügyfelek, akik nem tudják önállóan az elektronikus feltöltést megoldani, technikai segítséget kérhetnek a munkaszervezettől. Ennek írásos, hivatalos bejelentési határideje: szeptember 9. A munkaszervezettől az ügyfelek időpontot kapnak, hogy mikor jelenjenek meg a HACS irodában a kész pályázattal és annak mellékleteivel feltöltés céljából. A pályázatok kötelező részei 1. Pályázati adatlap 2. HBB támogató nyilatkozata 3. egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok 4. a célterülethez kapcsolódóan előírt, formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok. 5. Minden egyéb okirat, dokumentum, amelyet a évi XVII. Törvény, valamint a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet előír (tulajdoni lap, tervdokumentáció, műszaki leírás, tulajdonosi hozzájárulás, stb.) LEADER jogcímek - Vértes-Gerecse célterületek Kizárólag olyan pályázat fogadható be egyéb feltételek megléte esetén is - amelyhez benyújtáskor csatolták a rendelkezésre álló HBB támogató nyilatkozatot. Általános pályázati feltételek LEADER közösségi célú fejlesztés: - Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek kialakítása, fejlesztése - "Vércse Kincsei" nyomában (kis értékű fejlesztés) - Vércse kincse" értékek megőrzése, bemutathatósága (komplex fejlesztés) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés: - Helyi termelők, kézművesek támogatása - Versenyképesség fejlesztés, technológiai korszerűsítés a Vértes-Gerecse térségben Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen. A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet. A pályázathoz a területileg illetékes LEADER HACS honlapján megtalálható az adott célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése, valamint a pályázathoz való csatolása és beküldése is kötelező. A pályázatban szereplő projekt megvalósítása a pályázat MVH általi befogadása után a pályázó saját felelősségére kezdhető meg. A jogkövetkezményeket tekintve, amennyiben a LEADER HACS célterületében jogkövetkezmény nincs meghatározva, a LEADER HACS által meghatározott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél az adott értékelési szempont vonatkozásában pontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni. LEADER jogcímek és a Vértes-Gerecse HACS célterületei (kis értékű fejlesztés) - Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása LEADER rendezvény: - Vércse események (kis értékű fejlesztés) LEADER képzés: - Vércse - humán erőforrás és kapacitásfejlesztés LEADER tanulmányok: - Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás LEADER térségen belüli együttműködés: - Vércse táborok

3 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 3. Ismét LEADER - folytatás az előző oldalakról Csatolandó mellékletek: A HBB által kiadott döntést és indoklását tartalmazó okirat az ügyfél által benyújtandó LEADER pályázat nem hiánypótoltatható kötelező melléklete, amelynek csatolásáért az ügyfél a felelős. Formanyomtatványok A felületen kitöltendő formanyomtatványokról és azok pontos tartalmáról még nincs ismeretünk, mert nem hozták nyilvánosságra a felhívás keretében. Az is előfordulhat, hogy csak akkor lesz először látható, amikor az ügyfél felmegy az MVH felületre feltölteni a kérelmét. Ezért felhívjuk a figyelmet, ne hagyják az utolsó pillanatra a pályázat kidolgozását és a szükséges előmunkálatokat (MVH jelszó megkérése, magánszemély megbízása a feltöltésre, együttműködési megállapodások megkötése, árajánlatok beszerzése). Várhatóan a felületen a következő formanyomtatványokat kell kitölteni: - Főlap - tartalmazza a rendeletben meghatározottakat, amelyekre minden esetben szükséges válaszolni - Építési betétlapok - Árajánlatos betétlap 2-2 db árajánlattal (a Vértes-Gerecse munkaszervezete készített egy minta-árajánlatot, mely tartalmazza a kötelező adattartalmát egy árajánlatnak) - Együttműködési megállapodások a HACS formanyomtatványon kitöltve, a megadott tartalommal. Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Összeférhetetlenségi nyilatkozat Ezeken kívül szkennelve: a) települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló jogszabály és annak a célterületet meghatározó rendelkezésének megjelölését, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát tartalmazó határozata kivonatát, ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselőtestület hivatala jár el - a képviselőtestület felhatalmazást adó határozatának kivonatát, b) természetes személy ügyfél esetén lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata c) nonprofit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot, d) egyházi jogi személy ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okiratot, e) KKV esetén nyilatkozat, hogy a rendelet megjelenése előtt legalább 3 hónapja a vállalkozás a HACS területén tevékenykedik (székhely, telephely, fióktelep) Pénzügyi tervet (kivéve a kis értékű fejlesztéseknél) f) ha a támogatás összege az forintot meghaladja, a természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás ügyfélnek pénzügyi és üzleti tervet, a települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet ügyfélnek pénzügyi és működtetési és fenntarthatósági tervet, (kis értékű projekteknél nem kell) g) az értékeléshez meghatározott dokumentumokat (projektleíró dokumentum, együttműködési megállapodás, stb., amire a pontozásnál utalás van az igazolás módjára) h) közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolást, A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a) ha a beruházás építési engedélyköteles aa) az ügyfél nevére szóló építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról ab) az ügyfél nevére szóló az aa) alpontban szereplő építési engedély részeként engedélyezett vagy engedélyezésre benyújtott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzését, b) ha a beruházás nem építési engedélyköteles ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles és bb) az ügyfél nevére szóló építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzését. Más jogszabályban leírt csatolandó egyéb mellékletek: Ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor teljes bizonyító erejű okiratot, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni. Térképrészletet - a fejlesztés településen belül elhelyezkedését bemutató Tulajdoni lap - a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)ról az eredeti, vagy hitelesített Egyéb (nem építési jellegű) beruházás esetén műszaki leírás és dokumentáció benyújtása szükséges Helyi Bíráló Bizottság megválasztása és feladatai A Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) a LEADER HACS jogi személyiségű szervezetének választott testülete, amely az ÚMVP IV. tengelye kapcsán benyújtott projektjavaslatokat megvizsgálja és dönt a benyújtott projekt javaslatok HVS-hez való illeszkedésének megfelelőségéről. A HBB kizárólagos feladata a LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a LEADER HACS által megfogalmazott kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata és ennek kapcsán a projekt javaslatok támogatása vagy elutasítása. A Vértes-Gerecse LEADERkritériumrendszere a honlapunkon szintén megtalálható. A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig a munkaszervezet tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját a HACS munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.

4 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 4. Ismét LEADER - folytatás az előző oldalakról Az ügyfél a HBB döntése ellen a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet a LEADER HACS jogi személyiségű szervének legfőbb szervéhez kell címeznie és a LEADER HACS munkaszervezetéhez benyújtania. A HBB szervezete A HBB feladatait a Vértes-Gerecse Elnöksége látja el. A HBB tagságon belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább 50%, melyet a döntéshozatal során is érvényesíteni kell. HBB Alakuló ülés: augusztus 18-án Tatán volt. (Erről külön cikkben olvashatnak). Az elnökség tagjaiból alakult meg a LEADER Helyi Bíráló Bizottság augusztus 18-án ült össze a Vértes-Gerecse Közösség Elnöksége, hogy megalakítsa tagjai közül a Helyi Bíráló Bizottságot (HBB), amelynek a LEADER Projekt Adatlapok előszűrésében lesz szerepe. Az eljárásrend értelmében minimum öt tagból kell állnia, melyből három tag civil és/vagy vállalkozó. A kettő póttagnak is civilnek és/vagy vállalkozónak kell lennie. A HBB akkor határozatképes, ha minimum 5 fő HBB tag jelen van a szavazásnál és a jelenlévő tagság legalább 50%-a az üzleti és civil szféra képviseletében van jelen. A HBB egyenként egyszerű többséggel dönt a projektek támogatásáról, illetve elutasításáról. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Kettő póttagot is kell választani, akiknek valamennyi HBB ülésen részt kell venniük. Szavazati joguk csak akkor lesz, ha határozatképtelen a HBB, vagy összeférhetetlenség áll fenn. Az Elnökség a Vértes-Gerecse Helyi Bíráló Bizottságának tagságát az alábbiak szerint fogadta el: - Beke László tag a HBB alelnöke - Csabán Tibor tag - Dr. Kovács György Zoltán tag - Dr. Vécsei László tag - Kiss Ferenc tag - Kunkli Ferenc tag - Mészárosné Hőbe Ildikó tag - Nagy György tag - Schunder Tibor tag a HBB elnöke - Sümegh István tag - Végh Konrád tag - Viszló Levente tag - Bőhm Lívia póttag - Menyhárt István póttag A HBB tagok egyhangúlag elfogadták a HBB ütemtervét az alábbiak szerint: hétfő HBB ülés döntés a beérkezett projekt adatlapokról péntek HBB ülés döntés a beérkezett projekt adatlapokról, a kis értékű projektek lezárása, utolsó döntési kör szerda HBB ülés - döntés a nem kis értékű projektekről szerda HBB ülés döntés a nem kis értékű projektekről, utolsó HBB ülés A HBB döntéshozatali eljárása A HBB Ülések nyilvánosak a tagság előtt, ahol viszont se szavazati, se tanácskozási, illetve az iratokba betekintési joguk nincs. A LEADER HACS a honlapján általános tájékoztatást nyújt: a) az illetékességi területén meghirdetett célterületekről és a célterületekkel kapcsolatos tudnivalókról, b) a LEADER kritériumokhoz való illeszkedés vizsgálatának módjáról, c) a projekt javaslatot benyújtó ügyfelek kötelezettségeiről, és d) az eljárásban kötelezettségként előírt határidőkről A honlapon az alábbi kapcsolódó tartalmakat köteles a HACS megjeleníteni: A HBB tagsága A HBB eljárásrendje A HBB ülés napirendje A projekt adatlap formanyomtatványa letölthető formában Átadás-átvételi formanyomtatvány Folyamatos tájékoztatás az aktuális határidőkről, tájékoztatás a soron következő ülés időpontjáról legalább az ülést megelőzően 10 nappal. Nemzetközi kapcsolatok kibontakozása A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség egyéb pályázati forrásokat is keres működésének finanszírozására, valamint új ötletek, projektek megvalósítására. Ezért kértünk időpontot a Komárnoi Regionális Ügynökségen Vasi Emmától, aki az ügynökség igazgatója is egyben. Röviden beszélt a szlovákiai LEADER alakulásáról, náluk nem minden csoportosulás nyerte el a címet és az ezzel járó 2 millió eurós támogatást. Ha megnézzük a térképen, akkor átlagosan megyénként 5 nyertes van. Most lesz a második kör, akik még nem nyertek fejlesztési forrást, erre a címre pályázik még az itteni, közelebbi térségből az Alsó-Csallóközi Társulás és a Hídverő Társulás is. Amúgy aki eddig nem volt LEADER címbirtokos, azok is igényelhettek 33 ezer euro forrást. Támogatott fejlesztések: faluközpontok felújítása, szemetesek, szanetli kihelyezése, görkorcsolyapálya, információs táblák. De azt is elmondta, hogy készülnek már a 2014-es periódusra, minél jobb fejlesztési stratégiákat szeretnének megfogalmazni. A megbeszélést Path községben folytattuk, a Hídverő Társulás elnökével, aki első hallásra jónak tartotta a pályázatot és mint elnök, szívesen támogatja a kezdeményezést. Így lehetőségünk nyílik a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban részt venni. A munkaszervezet 2 tagja részt vett az augusztus 18-i megbeszélésen Madaron, a résztvevő polgármesterek nem zárkóztak el a lehetőség elől, arra kértek bennünket, hogy egy rövid ismertetőt, projekt-leírást készítsünk a részükre, és annak alapján el tudják dönteni, hogy csatlakoznak-e a programhoz.

5 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 5. Jambo Fest A fesztivált augusztus 6-án, a Fényes-fürdő területén rendezték meg, ahol a környék civil szervezetei, helyi termelői kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Így volt lehetősége a Vértes-Gerecse Közösségnek is bemutatkozni. A sátorba kiadványokat tettünk ki, valamint a térség helyi termelőinek egy-egy termékét kizárólag csak kiállítási tárgyként (borokat Bajról és Dunaszentmiklósról, mézet Sárkeresztesről, kovácsoltvas terméket Szomódról, fazekas kerámiát Csókakőről és faragott eszközöket Kocsról). Egyesületünkön kívül kiállított még a Peron Music Alapítvány Tatabányáról, a Zöld Sziget Kör Tatáról, a Szabad Levegő Alapítvány, a Magyar Termék Nonprofit Kft., valamint Szakács Zsolt tatai kecskesajt-készítő őstermelő. A színpadon az egyes szervezetek előadást is tartottak, a Zöld Sziget Kör a tatai visszatérő forrásokról, a természetes vizekről, táboraikról beszélt, a Galéria Fitness Klub az egészséges testmozgásról, gerinctornáról, gerinc prevencióról tartott előadást, majd utána lehetőség volt testzsír mérésre is. A Vöröskereszt helyi szervezete drogprevenciós előadást tartott. Palánkai Zsolt természetfotós a fotózás élményét osztotta meg a hallgatósággal. Délután voltak még táncbemutatók, hastánc és mazsorett csoportok léptek fel. A szervezetek este 6 óráig állítottak ki, utána már a koncerteké és a mulatozásé volt a főszerep. Játszótér a kömlődi gyerekek örömére Kömlőd község egyetlen játszóterének ünnepélyes átadására a falunapon, augusztus 6-án került sor. Nagyon szép idő várta a meghívottakat, érdeklődőket. A Himnusz eléneklését követően beszédet mondott Czunyiné Dr. Bertalan Judit, kormánymegbízott és Kiss Ferenc, Kömlőd község polgármestere. Czunyiné Dr. Bertalan Judit gratulált a szép játszótér megvalósításához. Beszédében előadta, hogy két fiúgyermek édesanyjaként tudja, hogy mennyire fontosak azok a helyszínek, ahol a gyerekek biztonságosan mozoghatnak, társaságban lehetnek, hiszen a mai világban a gyerekek sajnos túl sok időt töltenek a Tv és a számítógép előtt. Kiemelte továbbá, hogy fontos, hogy vigyázva legyen a játszótérre. Kiss Ferenc elmondta, hogy ÚMVP pályázat keretében nettó Ft támogatás nyert el a község, amely öszszeget az önkormányzat 3 millió Ft-tal toldotta meg, így a beruházás összértéke elérte a 11 millió Forintot. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki érintett volt a pályázatban, pályázat feldolgozásában, illetve a beruházásban. Többek között a Vértes-Gerecse Közösségnek is köszönetet mondott. Elmondta, hogy a terület jelenleg rendezvénytérként funkcionál. Tereprendezés, gyomtalanítás követően megtörtént a terület térkővel való burkolása. Hatféle játszóeszköz, pad és kerékpártároló került elhelyezésre, valamint hulladékgyűjtőt is felszereltek. Megtörtént a honos, ill. meghonosodott növényfajok ültetése és a gyep rendezése, így a játszóteret cserjesor választja majd el a szomszédos ingatlanoktól. Ahhoz, hogy a rendezvénytér igazi közösségi térré váljon, az első lépés volt a játszótérnek a megvalósítása. A nemzeti színű szalagot Czunyiné Dr. Bertalan Judit vágta el. A Szózat eléneklését követően a gyerekek nagy örömmel vehették birtokukba játszóterüket, ahol a következő játszótéri elemek várják a kicsiket és a nagyobbakat: fészek- és lengőhinta, rugós játék, pörgő, álló libikóka és csúszda. Szakmai egyeztetés a Bakonyalján Augusztus 3-án szakmai találkozót szerveztünk a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesülethez. A találkozót a munkaszervezet kisbéri irodájában tartottuk meg. Elsőként az előleg elszámolásáról beszéltünk. Nekünk még közel Ft hátralékunk van, viszont így nem szorulunk hitel felvételére. Ők már csak Ft-al kell, hogy elszámoljanak, de hitelkeretük van a Bakony Vidéke Takarékszövetkezetnél. Az előleg visszafizetésével kapcsolatos rendelet véleményezésében ők is azt javasolták, hogy 2013 év végéig lehessen az előleggel elszámolni. Bízunk benne, hogy hatással lehetünk az Irányító Hatóságra. Egyesületükben a tagok rendszeresen fizetik a tagdíjat, viszont az alapszabályukban csak alapító tagdíj szerepel, így náluk évente meg kell szavaztatni a tagsággal, hogy jövőre is fizetnek tagdíjat. Átbeszéltük a LEADER célterületeket, kinél milyen témaköröket írtak ki, mire volt a legtöbb igény. Gazdasági épületek felújítására lehet majd náluk pályázni a közösségi célú fejlesztés jogcímen belül. A rendezvényt ők is a kis értékűbe tették. Kifizetési kérelmek összeállításában szoktak segíteni az ügyfeleknek, tartottak ők is fórumot az MVH-val közösen. Szó volt a III. tengely turisztikáról és mikróról, vajon jövőre visszakerülhet-e újra a HACSokhoz a kérelemkezelés és a döntés. Mivel most ebben a két jogcímben tervezett költségeket majd át kell csoportosítani a vidékire és a falumegújításra, ez felveti annak lehetőségét, hogy mostantól már az IH és csak az MVH foglalkozik a két gazdaságfejlesztési jogcímmel. MNVH-ban ők is regisztráltak, és megegyeztünk, hogy nyújtunk be közös projektötletet a lovas-és kerékpáros túraútvonalak bővítése érdekében. Amint aktuális lesz, ismét felveszszük a kapcsolatot. Nemzetközi kapcsolattal egyelőre nem rendelkeznek, ha ebben is tudunk segíteni, akkor szívesen megtesszük.

6 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 6. LEADER fórumok A Közösség munkaszervezete augusztus hónapban fórumsorozatot tartott annak érdekében, hogy a településeken tevékenykedők megfelelő információhoz jussanak a LEADER célterületekkel és pályázati feltételekkel kapcsolatban. A tájékoztatókat kistérségenként szerveztük meg a településeken, de volt ahol személyes konzultációt vagy önálló, külön fórumot kértek, és ebből az alkalomból a környékbelieknek is lehetőséget biztosítottunk a tájékozódásra, kérdések feltevésére. Csákváron és Söréden a Polgármesteri Hivatalban került megrendezésre munkaidőben a tájékoztató fórum, amelyet előtte a polgármesterekkel és munkatársaikkal személyes konzultáció előzött meg az önkormányzat projektjeinek átbeszélése érdekében. A többi településre az esti órákban mentek ki munkatársaink. Így Dadon, Héregen, Vértessomlón, Pátkán, Magyaralmáson, Pusztavámon, Neszmélyen, Naszályon, Gyermelyen tudtunk mintegy 100 ügyfelünknek személyesen információkat átadni. Igyekeztünk minden kistérségben legalább egy alkalmat biztosítani a tájékozódásra, de amennyiben arra több szervezet által igény merül fel egy-egy településen, a munkatársaink kimennek a kezdeményező fél által megszervezett időpontban. A fórumok célja, hogy az akciócsoport munkaszervezete felhívja a figyelmet a jelenleg elérhető LEADER jogcímekre, illetve hogy milyen célterületek alakultak ki a LEADER-ben, milyen határidőket kell a pályázat benyújtásához figyelembe venni, mire kell a pályázóknak figyelni a szakszerű, szabályos pályázat elkészítésekor. Röviden ismertetésre kerültek a rendelettel és pályázati felhívással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: célterületenként a támogatásra jogosultak köre, támogatott tevékenységek, elszámolható kiadások, települési kör, támogatás nagysága, intenzitása. Az MVH formanyomtatványokról még nincsenek információk, csak azokat ismerjük, amiket a HACS állított össze speciálisan a célterületeknek megfelelően. Beszéltünk a csatolandó mellékletekről is, amely dokumentumokat szkennelt formában kell majd feltölteni. Külön kiemelésre kerültek a kis értékű célterületek, melyeknél a beérkezési sorrend dönt. Ezeknél a kérelmeknél nem lesz lehetőség hiánypótlásra, viszont ebben az esetben kell a leghamarabb a projekt adatlapokat beküldeni a HBB-nek (szeptember 5-ig). A tájékoztató fórumokon kihangsúlyoztuk, hogy az elektronikus pályázás miatt a kérelem benyújtása előtt az új pályázók időben igényeljék meg az MVH regisztrációs számot, illetve az elektronikus belépéshez a jelszót. Aki már rendelkezik ilyennel, ellenőrizze a regisztrált adatokat, mert a regisztráció óta történt változásokat 15 napon belül be kell jelenteni az MVH-hoz. Mivel a kérelmeket kizárólag csak elektronikusan lehet feltölteni majd október 31-ig, erre az új módszerre is kitértünk a tájékoztatókon. Az ügymenet bonyolult, mert ügyfélkapus bejelentkezés és saját MVH regisztrációs szám kell egy magánszemélynek, akit a kérelmet benyújtó szervezet majd meghatalmaz a feltöltéssel. A tájékoztatók után a résztvevők kérdéseire válaszoltunk, felajánlottuk a személyes konzultáció lehetőségét is. Minden meghívottnak a fórumok után megküldtünk egy összefoglalót, hogy azok is tájékoztatást kapjanak, akik nem tudtak egyik fórumra sem eljutni. Agrokomplex Mezőgazdasági kiállítás Nyitrán A VKSZI (Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadó Intézet) szervezésében nyílt lehetőség az akciócsoportoknak arra, hogy részt vegyenek egy egynapos vásárlátogatáson Nyitrán az Agrokomplex kiállításon. Külön busszal utaztunk ki, a HACS-ok egy kis fős csoportja, a megérkezéskor a VKSZI munkatársai és a Cserhátalja Nonprofit Kft. munkatársai fogadtak bennünket. Többen vittünk magunkkal helyi terméket is kiállítani vagy kóstoltatni. A Vértes-Gerecse Közösségtől borokat vittünk kóstoltatni, a többi terméket csak kiállítási tárgynak szántuk. Kiadványokat vitt minden akciócsoport, amik a nap végére teljesen el is fogytak. Sajnos legtöbbünknek csak magyar nyelvű kiadványai voltak, de így is elvitték a látogatók. Egy isaszegi tánccsoport is velünk utazott, akik a nap folyamán többször felléptek, valamint kísérőzenekaruk is bemutatkozott. A magyar delegáció kiállító standja a régiós pavilonban volt, ahol a lengyelek, a csehek és a szlovák régiók, illetve LEADER csoportok állítottak ki. Más nemzetek standjai is hasonló szisztémával kerültek kialakításra, molinót, szórólapok, kiadványok, bemutatkozó filmek és helyi termékeket kínáltak ők is. A lengyelek főleg húskészítményekkel és lekvárral, a csehek mézeskaláccsal kínálták a vendégeket.

7 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 7. Tanyafejlesztési Program Az elmúlt évtizedek vidékpolitikájának egyik mulasztása a hungarikumnak számító tanyarendszer megújítását célzó fejlesztési források elmaradása. Az évtizedes mulasztás pótlására a Vidékfejlesztési Minisztérium a tanyákon élők támogatása érdekben bejelentette Tanyafejlesztési Program elindítását. A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Kiemelt célja a tanyarendszer korszer megújítása, valamint az ott élők helyzetnek, gazdálkodásának támogatása. Jellegzetes földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai alapján a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség és egyben az európai örökség részét képezi. A Tanyafejlesztési Program támogatásaira a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet alapján szeptember 30-ig pályázhatnak az érintett őstermelők, családi gazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi társulások és tanyagondnoki szervezetek. A beérkező pályázatokat feldolgozása intézetünk, a VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) koordinálásában történik majd. A szerves fejlődésben kialakult külterületi gazdálkodási-, élet-, és településforma fontos része a jövő korszerű mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének. Ezek a tájak a fenntartható fejlődés, a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintapéldái lehetnek. Ennek sikeres megvalósításához járulnak hozzá a pályázaton elnyerhető források. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a VKSZI Magyar Tanyákért Programirodája (MTPI) a pályázatok benyújtásának elősegítése érdekében szakmai tájékoztató napot tart, melynek homlokterében a fejlesztési program alapvető célkitűzéseinek bemutatása mellett a pályázatbenyújtás technikai kérdései állnak. Az elsőként Lakitelken - első sorban a tanyán gazdálkodóknak -, majd a sikeres pályáztatást segítő szervezetek képviselőinek Budapesten megrendezésre kerülő fórum által szeretnénk alkalmat teremteni a leendőbeli pályázóknak, tanyai gazdálkodóknak, az érintett önkormányzatoknak, hogy kérdéseikre első kézből kaphassanak választ a pályázat menetét illetően, a vidékfejlesztés prominens szereplőitől. forrás: A polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatok regisztrációjához A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény 55. (6) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Államkincstár a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a már korábban törzskönyvi nyilvántartásba vett polgármesteri hivatalok mellett hivatalból automatikusan bejegyezte a helyi önkormányzatokat is a törzskönyvi nyilvántartásba. Ennek következtében az érintett helyi önkormányzatok saját a polgármesteri hivatal törzskönyvi azonosító számától eltérő törzskönyvi azonosító számot (PIR) kaptak. Amennyiben az adott támogatásra irányadó jogcímrendelet alapján az önkormányzat igényelhetett támogatást, úgy a támogatás kifizetése is kizárólag az önkormányzat fizetési számlaszámára történhet. Azoknak a polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatoknak, amelyek nem rendelkeznek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által vezetett ügyfél-nyilvántartásban regisztrációval, de nevükben korábban a polgármesteri hivatal már regisztráltatta magát, és az MVH-nál iskolatej támogatást, beruházási támogatást stb. vettek igénybe, azoknak jelen sajtóközlemény megjelenésétől számított 30 nap áll rendelkezésükre, hogy az MVH székhely szerint illetékes megyei kirendeltségen G es nyomtatványon kérjék az ügyfél-nyilvántartásba vételüket. Amennyiben e felhívásnak nem tesznek eleget, úgy az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (MVH eljárási törvény) alapján az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási bírságot szab ki. A mulasztási bírság kiszabása mellett az MVH eljárási törvény értelmében, az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt, az adott támogatást az MVH visszaköveteli. Az MVH ez év januárjában felszólította az önkormányzat nevével támogatást igénybevevő polgármesteri hivatalokat, hogy tegyenek eleget az MVH ügyfél-nyilvántartásába bejelentett adataikra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségüknek, illetve ahol ez még nem történt meg, ott vetessék ügyfél-nyilvántartásba az önkormányzatokat is. Az MVH eljárási törvény szerint pénzügyi következményekkel járó intézkedésekben való részvételhez szükséges, hogy az önkormányzat ügyfél-nyilvántartásba vételekor, az önkormányzat a saját nevére szóló adószámot és fizetési számlaszámot jelentsen be. Jelen felhívás kiadására azért került sor, mert az adategyeztetéssel érintett önkormányzatok döntő többsége nem tett eleget az adategyeztető levélben megfogalmazott kérésnek. A megyei kirendeltségeken dolgozó munkatársaink a regisztráció elvégzéséhez minden segítséget és felvilágosítást megadnak. forrás:

8 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 8. VÉRCSE gyümölcsei VÉRCSE gyümölcsei Dunaalmás játszótér építése Dunaalmás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt, a Vértes- Gerecse Közösség helyi akciócsoport területén meghirdetésre került falumegújításra és fejlesztésre irányuló pályázat keretein belül nyert el támogatást játszótér építésre. A megítélt támogatás összege több mint 7,5 millió forint. A fejlesztés keretein belül beszerzésre került egy hinta, mászókák, kétszemélyes mérleghinta, rugós játékok, homokozó, valamint ezek kiegészítéseként hulladékgyűjtő, pad és kerékpártároló. A környezetet növénytelepítéssel tették szebbé. A fejlesztés előtt a községben nem volt egy olyan játszótér, amit a tanítási időn kívül is használhattak volna a helyi gyerekek. Viszont a községben az utóbbi években növekszik a gyermeklétszám, így mindenképpen szükség volt erre a fejlesztésre. A beruházás a sportpálya melletti területen valósult meg. Kömlőd játszótér építése Kömlőd Község Önkormányzata 2011 áprilisában nyert el uniós forrást ( Ft) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falumegújítás-és fejlesztés jogcímben a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közreműködésével. A pályázati összegből megépíthették a község első játszóterét, amely az iskola mögötti rendezvénytéren található. Az önkormányzat tulajdonában lévő terület jelenleg rendezvénytérként funkcionál, üres, füves belterület az iskola szomszédságában, amelyet gyalogosan lehet megközelíteni. Most már egy játszótér színesíti a területet. A hat különböző játszóeszköz mellett padot, kerékpártárolót és hulladékgyűjtőt is telepítettek. A tereprendezés részeként honos, illetve meghonosodott növényfajokat ültettek be és megújították a már meglévő gyepet. A szomszédos ingatlanoktól a beültetésre kerülő cserjesor választja el a játszóteret. A játszótéri eszközök telepítésekor figyeltek arra is, hogy a fogyatékkal élők is tudják majd használni, pl. erre szolgál a madárfészek hinta, valamint a játszótér megközelítése is akadálymentes lett. Szomor Barack-Virág Kft. Kosztka Ernő és felesége több mint 20 éve működteti a Barack-virág Kft.-t Szomoron. A vállalkozás egy kis családi virágboltból indult, és napjainkban már egy nagy, sokrétű kertészeti árudaként üzemel. A 15 főt foglalkoztató vállalkozás fő profilja maga a kerttervezés, és annak teljes körű kivitelezése. Mottójuk miszerint: A Barack-Virág Kft. több mint tíz éve a minőségi kert garanciája, a legjobb családi kertek tervezőjének, kivitelezőjének egyike! A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségnek megalakulása óta a tagjai. Innen jött az ötlet, hogy pályázatot nyújtsanak be a vállalkozás összetett fejlesztésére. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül kiírt Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím keretén belül sikerült ,- Ft támogatást elnyerniük. A cég hatékony munkájához szükséges szakma- specifikus informatikai rendszer, illetve eszközök kerültek beszerzése. A készletgazdálkodási, raktározási, számlázási feladatok megoldásához elkerülhetetlen volt olyan modern, korszerű informatikai rendszer beszerzése, mely biztosítja a pontos mennyiségi és minőségi kimutatások naprakész nyilvántartását. A kézi munkaerő kiváltását szakfeladatok elvégzésére alkalmas, speciális gépberuházással oldották meg. A támogatási összegből egy Bobcat S185 típusú rakodógépet és egy Venieri típusú gépet is vásároltak. Így a kézi munkaerőt át tudták csoportosítani más olyan munkák elvégzésére, melyeket csak ily módon lehet elvégezni. A gépek beszerzésével lehetőségük nyílik nagyobb volumenű beruházások kivitelezésére, és a közbeszerzési pályázatokon való részvételre, és azok megvalósítására is. A szomori telephelyükön, más olyan kiegészítő termékeket is árulnak, melyek elengedhetetlenek egy szép gondozott kert kialakításánál. A vásárló teljes körű szolgáltatást vehet igénybe. A pályázatnak köszönhetően több számítástechnikai eszközt, nyomtatót, vonalkód leolvasót, kézi hordozható számítógépeket is tudtak vásárolni. A fejlesztés részét képezte két új munkahely létrehozása is. A vállalkozás nevében is szereplő a barack szó arra a tevékenységükre utal, miszerint barack ültetvénnyel rendelkeznek, és a gyümölcs árusításával is foglalkoznak.

9 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 9. Pusztavám Pusztavám község, melyet 1909-ig Ondódnak neveztek, Fejér megye északkeleti peremvidékének egy völgyében fekszik, melyet az Által-ér szel keresztül. Ez a völgy választja el a Vértes-hegységet a Bakonytól. Pusztavámot, illetve a település elődjét től említik írásos emlékek. A török utáni idők elnéptelenedését követően lakói túlnyomórészt németek voltak, jelenleg a lakosság mintegy fele vallja német nemzetiségűnek magát. Az itt élők megélhetését a szőlő és az erdőművelés biztosította, mely művelési ágak ma is jelen vannak a településen. Pusztavám része a Móri-borvidéknek. A művelésre alkalmasnak talált széntelepek feltárásával elkezdődött az évtizedek óta tartó bányászkodás, az ehhez szorosan kapcsolódó iparosodás. Jelenleg a lakosság túlnyomó része az iparban dolgozik. Elmondhatják, összkomfortos településen élnek, hiszen gyakorlatilag minden ingatlanon elérhető a vezetékes ivóvíz, a földgáz, telefonlehetőség, villamos áram, kábel tv, kialakítás alatt van a szennyvízcsatorna rendszer. Büszkék a lakosság önszerveződésére, a szerteágazó civil rendszerre. Hagyományápoló és művészeti szervezetek működnek, zene, tánc, ének területén, működik nyugdíjas klub, mozgássérült klub, a kikapcsolódni, sportolni vágyók a sportegyesületben és horgászegyesületben találhatják meg számításaikat, a lakók biztonságára polgárőrök vigyáznak. Nemzetközi partnerkapcsolataik Ausztrián és Németországon át Franciaországig mutatnak jelenleg. Az önkormányzat törekvése, hogy mind élhetőbb életet, mind szebb településképet alakítsanak ki ezen a helyen. A vezetőség büszke településükre, az itt lakók szorgalmára, vendégszeretetére, a jó borokra, a szép erdőkre.

10 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 10. Visegrádi Alap pályázatai információ az MNVH Főtitkárától A Szlovák Vidék Parlament (további információ: képviselőjének a felkérésére, ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a szlovák fél felhívja a magyarországi leendő partnereknek a figyelmét a Nemzetközi Visegrádi Alap Általános Pályázatban való részvételi lehetőségére. A projekt keretein belül a kulturális együttműködések jogcímre keres a szlovák fél további együttműködő partnereket. A tervek között szerepel kézműves workshopok megrendezése a programban résztvevő országokban (elsősorban a Visegrádi országokban: Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország), melyeknek legfőbb célja az adott országra jellemző tradíciók, kézműves termékek, népi mesterségek megőrzése. Felhívom a figyelmét, hogy jelen felhívás kizárólag a kulturális együttműködés témaköréhez kapcsolódik, a projektben résztvevő kedvezményezettek a legtöbb esetben civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, valamint egyéb közintézmények. A Nemzetközi Visegrádi Alappal kapcsolatban további információ az alábbi internetes oldalon, angol nyelven érhető el: A felhívással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem, forduljon bizalommal szlovák kapcsolattartónkhoz, Mária Behanovskhoz az alábbi címen: továbbá Kiss Ágnes osztályvezetőhöz az MNVH Állandó Titkárságán ( cm: vkszi.hu). Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A pályázati program háttere Egyre több vállalat fordít fokozott figyelmet a "felelős társadalmi szerepvállalásra" felismerve azt, hogy a cég üzleti sikere nem fenntartható, amennyiben a társadalmi környezetet a rövidtávú profitmaximalizálás érdekében teljesen figyelmen kívül hagyja. A környezeti fenntarthatóság és a szolidaritáson nyugvó esélyegyenlőség jelentőségét felismerő cégek látják már e célok felkarolásának hosszú távú eredményességükre gyakorolt hatását. Ezt látva a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a magyarországi cégek és vállalatok az Új Széchenyi Terv, illetve korábbi uniós fejlesztési programok (HEFOP, ROP, GVOP, KIOP, TÁMOP, TIOP, KMOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP, DDOP, KDOP, NYDOP, ÁROP, EKOP, KEOP, KÖZOP, GOP, EQUAL Közösségi Kezdeményezés, INTERREG, ETE), valamint a Norvég Alap és Svájci Együttműködés forrásaiból támogatott projekteket megvalósító civil szervezetek jó gyakorlatait, tapasztalatait átvehessék, továbbvihessék. E jó cél megvalósítása érdekében immáron negyedik éve kerül megrendezésre a Civil Licit elnevezésű program, mely során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lehetőséget kíván biztosítani a civil szervezetek számára, hogy jó gyakorlataikat bemutatva partnerséget, s akár hosszú távú együttműködést alakíthassanak ki a forprofit szektor képviselőivel. A pályázaton nyertes nonprofit szervezetek szolgáltatásait egy aukció keretében árverésre bocsátjuk a Civil Licit rendezvényen a meghívott vállalatok számára. A program lényege, avagy mi is az a Civil Licit: A pályázaton sikeresen szereplő civil szervezetek jogot nyernek egy aukción való részvételre. A médiavisszhangot kiváltó, érdekes programokkal egybekötött alkalom során a nyertes civil szervezetek lehetőséget kapnak az Európai Unió által támogatott projektjükkel kapcsolatos tevékenységük bemutatására, az általuk képviselt értékek népszerűsítésére. A sikeresen pályázó civil szervezetek benyújtott projektjei bárki számára hozzáférhetőek lesznek a honlapon. A rendhagyó aukció keretében magyarországi vállalkozások és vállalatok licitálnak majd az uniós társfinanszírozású programokban részt vett civil szervezetek azon szolgáltatásaira, melyek a társadalmi felelősségvállalás jegyében az esélyegyenlőség és/vagy környezeti fenntarthatóság megteremtését szolgálják. Az aukció célja, hogy az uniós támogatásban részesült projektek során felhalmozódott gyakran innovatív és unikális tudásanyag ne vesszen el, hanem az üzleti szféra érzékeny képviselőinél megvalósuló programokon keresztül a társadalmi és környezeti fenntarthatóság megteremtése kis lépésekben tovább folytatódjon. A Civil Licit rendhagyó aukción a kalapács alá kerülő szolgáltatásokért, termékekért nem műgyűjtők, hanem vállalatok, vállalkozók versenyeznek. Olyan gazdasági szervezetek, amelyek komolyan gondolják, hogy a gazdasági teljesítmény mellett a társadalmi környezettel való harmonikus együttélés is elengedhetetlen a hosszú távú sikerek eléréséhez. A Civil Liciten a licitálók a megszokott gyakorlattól eltérően nem egy egyszeri támogatást kínálnak fel a civil szervezeteknek, hanem egy mindkét fél számára előnyös üzlet születik meg a kalapács leütésével. A Civil Liciten évről évre képviseltetik magukat nagy multinacionális vállalatok, illetve közepes és kisebb vállalkozások egyaránt. A licitáló cégek eltérő méretétől függetlenül egyaránt olyan szolgáltatásokra számítanak, amelyek könnyen adaptálhatóak egy for-profit szervezet igényeihez és dolgozóinak mindennapi munkakörülményeihez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azok a szolgáltatások részesülnek előnyben, amelyek kevésbé összetett formában a társadalmi és környezeti fenntarthatóságot célozva valóban praktikus és hasznos hozzáadott értéket jelentenek a vállaltok számára. A Civil Licit időpontja: november 16. Pályázók köre: A pályázaton kizárólag azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek az alábbi fejlesztési programok bármelyikének forrásaiból támogatott nyertes és megvalósított, vagy legalább a megvalósítás félidején túl lévő pályázattal rendelkeznek főpályázó projektgazdaként: Milyen projektjavaslatok támogathatóak? - Képzések és tréningek - Önkéntes program - Befogadó és/vagy tudatos hozzáállást elősegítő munkahelyi akciók és gyakorlatok - Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások - Tanácsadás - Bármilyen egyéb olyan szolgáltatás, amely a vállalkozások vezetőiben és munkavállalóiban kialakult, társadalmi és környezeti fenntarthatósághoz kapcsolható hozzáállás megváltoztatását célozza, az érintetteket érzékenyebbé teszi a társadalmi felelősségvállalás témáját illetően A projektek beavatkozási területei: - Nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése - Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása - Fogyatékos emberek esélyegyenlősége, munkához jutása - Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége - 50 év feletti munkavállalók munkahelyen tartása - Pályakezdők integrálása - Diszkriminációval sújtott egyéb társadalmi csoportok segítése - Környezeti fenntarthatóságot célzó általános szemléletváltó programok

11 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése - Egészségvédelem és foglalkoztatási biztonság - Energia-hatékonysági programok - Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó, tiszta környezetet támogató programok - Fenntartható fogyasztást ösztönző programok - Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok Kikiáltási ár: A szolgáltatások kikiáltási ára minimum nettó Ft, maximum nettó Ft lehet. A Civil Licit koncepciójának fontos összetevője, hogy különböző méretű és anyagi hátterű cégek egyaránt találjanak lehetőséget esélyegyenlőségi projektekben való részvételre. Beadható pályázatok száma Egy szervezet maximum két pályázatot adhat be. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a honlapon keresztül lehet feltölteni. Pályázatokkal kapcsolatban személyes konzultációs lehetőség, információs nap: Időpont: szeptember 1., csütörtök óra és szeptember 22., csütörtök óra Helyszín: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület A pályázatok benyújtásának határideje: szeptember 30. péntek Pályázással kapcsolatos információ: illetve a as telefonszámon kérhető. Technikai, a pályázatok feltöltésével kapcsolatos kérdések ügyében: A pályázati döntés várható ideje október 7., péntek. A nyertes civil szervezeteket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írásban értesíti. A nyertes szervezetek uniós támogatásban részesült projektjeiről 30 másodperces bemutatkozó film készül, melyek a licit helyszínén is levetítésre kerülnek. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem vállal garanciát arra, hogy az árverésen egy-egy civil szervezet szolgáltatása el is kel majd. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a civil szervezetek és gazdasági szereplők részére kizárólag lehetőséget biztosít a Civil Liciten való részvételre. A licitálást megnyerő cég és a pályázatot benyújtó civil szervezet a licitforduló végén szándéknyilatkozatot írnak alá, melyben vállalják a program megvalósítását. A civil szervezet és a cég közötti megállapodásban, illetve a programok megvalósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem vesz részt, azokért felelősséget nem vállal. A leütésre kerülő összegek eljuttatásában, a két megállapodó fél közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem vesz részt. Részletek: A Móri Borvidék TDM Egyesület nyílt pályázati felhívása Turisztikai Desztináció Menedzser munkakör betöltésére. A Móri Borvidék TDM Egyesület mint Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDMSz), Mór és Csókakő térség turisztikai desztináció menedzsment feladatainak ellátására turisztikai menedzsert keres. Munkaköri feladatok : A desztináció turisztikai menedzsment feladatainak ellátása, koordinálása; Széleskörű partnerségre épülő marketing akciók szervezése: kampányok, reklám (on-line, kültéri, nyomtatott és elektronikus sajtó), PR, sales promotion, direkt marketing, kiállítások-vásárok, study-tour-ok (utazásszervezők, média); Információs tevékenység fejlesztése; Értékesítési tevékenység megszervezése; Oktatás-tréning szeminárium sorozatok megszervezése a TDMSz tagjainak: tanulmányutak, szakmai és nyelvi képzések, külföldi előadók bevonásával workshop-ok szervezése; Turisztikai termékfejlesztés ösztönzése és elősegítése a térségben: TDMSz tagok számára szakmai tanácsadás, pályázati lehetőségek továbbadása, befektetők térségbe vonzása; Önálló rendezvények szervezése; A TDMSZ szolgáltatási struktúrájának, belső folyamatainak, továbbá monitoring rendszerének és webportáljának folyamatos fejlesztése; TDMSZ képviseleti és lobby feladatok ellátása; Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, kiemelt helyi, térségi, regionális és országos turisztikai döntéshozókkal, szolgáltatókkal, partnerekkel és a szaksajtóval; 2-3 fős csoport irányítása. Pályázati feltételek felsőfokú szakirányú végzettség (turisztikai, közgazdasági, vagy földrajzi/geográfus, és minimum 3 év igazolható gyakorlat a turizmus területén; vagy felsőfokú idegenforgalmi szaktanfolyami végzettség és 5 év igazolható gyakorlat a turizmus területén; vagy minimum 5 év projektmenedzseri/területfejlesztési gyakorlat; A TDM menedzsernek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított 5 éven belül TDM szakirányú továbbképzésen vesz részt. Egyéb követelmények: nyelvismeret: legalább 1 uniós idegen nyelv min. középfokú ismerete (középfokú C típusú nyelvvizsga, előny ha a desztináció szempontjából releváns nyelvről van szó); számítástechnikai ismeretek: Felhasználói szintű Windows és Office alkalmazások, web-es ismeretek; szakmai hitelesség, elhivatottság, szervezőkészség, kommunikációsés konfliktuskezelési készség. Előnyt jelent: ha a pályázó uniós pályázatok megvalósításával kapcsolatos gyakorlattal rendelkezik; B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű; vezetői tapasztalat; gazdasági vagy idegenforgalmi felsőfokú végzettség; TDM tapasztalat; turisztikai területen szerzett rendezvényszervezési tapasztalat. Pályázat tartalma: Részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél; Min. 3 oldalas szakmai koncepció (A TDM szervezet fenntartható működtetésével kapcsolatos elképzeléseiről; A desztináció fejlesztésével kapcsolatos szakmai koncepciójáról.); A végzettségre vonatkozó okiratok másolata; Referencia; Esetleges támogató nyilatkozatok, ajánlások. Alkalmazási forma és feltétel: a kiválasztott munkatárs a próbaidő után határozott idejű munkaviszonyban kerül alkalmazásra; Kiemelt bérezés, illetve egyéb juttatások megegyezés szerint. Munkavégzés helye:

12 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 12. Mór, ill. szükség szerint változó helyszíneken. Pályázat leadási határideje: október 15. A pályázatokat en és a Móri Borvidék TDM Egyesület részére (8060 Mór, Táncsics Mihály u. 1.) a fenti címre postai úton kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni a TDM menedzser megjelölést. A pályázat elbírálásának rendje: A bizalmasan kezelt pályázatokat, a benyújtási határidőt követően 30 napon belül bíráljuk el. A pályázókat az elbírálást követő 8 napon belül írásban ( ben) tájékoztatjuk az eredményről. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázat elbírálása a Móri Borvidék TDM Egyesület hatáskörébe tartozik. Jelentkezés: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése KEOP / A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Alapvető cél és háttér információ Az erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának emelése a cél. A főbb célok: I. A természetvédelem fontos stratégiai kérdésének, a környezeti nevelésnek a támogatása. II. A minősített erdei iskola és erdei óvodai szolgáltatás infrastrukturális hátterének javítása és tartalmi fejlesztésének támogatása a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében. A pályázati felhívás és útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. Forrás, bővebben: www. nfu.hu Gyakornokokat keres a FATOSZ Főiskolai hallgatóknak hirdet szakmai gyakorlatot a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. A jelentkezők ösztöndíjra is számíthatnak a munkájukért, miközben a jövőben értékes kapcsolatokat építhetnek ki. Gyakornoki programot hirdet a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ). Szeptember 1-jétől várják azon turizmus-vendéglátást tanuló főiskolai hallgatók jelentkezését, akiket érdekel a vidék értékeinek bemutatása. A FATOSZ ösztöndíjat, kapcsolatépítési lehetőséget, fiatalos környezetet és változatos munkát kínál. A résztvevők ott lehetnek gasztronómiai és folklórrendezvényeken, hoszteszként országos szakmai rendezvényeken, valamint betekintést nyerhetnek az online marketing és az internetes jegyfoglalási rendszerek rejtelmeibe is. A jelentkezőktől minimum három hónapos gyakorlati idő vállalását, rugalmasságot, a szakma iránti érdeklődést és elkötelezettséget, Office-programok (Word, Excel, PowerPoint) ismeretét, valamint az angol nyelv társalgási szintű ismeretét várják el cserébe. Jelentkezni szeptember 1-jétől az címre küldött magyar nyelvű önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet Horváth Balázs irodavezetőnek címezve. További információt a telefonszámon lehet kérni. forrás: A Tarjáni Német Kisebbségi Önkormányzat 2011-ben vendégeskedik a Tatai Nemzetiségi Múzeumban. Ennek kapcsán egy külön kis kiállítást rendeztek be saját hozott tárgyaikból, valamint minden hónap utolsó péntekén programot szerveznek. Az idén még a következő események kerülnek megrendezésre: szeptember :00 Hagyományos ételek október :00 kukoricafosztás november :00 Márton-nap december :00 Christkindlspiel A programokra mindenkit szeretettel várnak. A Pro Vértes Nonprofit Zrt. az idei évben immár XII. alkalommal rendezi meg a Hagyományos Mihály- napi Lovas- és Pásztortalálkozót október 1-jén (szombaton) 9 órától Csákváron, a Berényi út melletti Csikóakolnál. Szent Mihálykor Hideg szél fúj, esik is, Esterházy gulyásának, Nincsen szűre, fázik is. A rendezvény legfőbb célkitűzése, hogy elődeink ételei, szokásai, eszközei és az ezeket bemutató szavak ne csak múzeumokban és szótárakban, hanem a mindennapi életben is megőrzésre kerüljenek. A rendezvényen a látogatók így nemcsak finom ételeket és szórakozást találhatnak, hanem megelevenedhetnek előttünk a hagyományos pásztor és lovas élet csaknem elfeledett mindennapjai is. Programok: - Fogathajtás: pónifogat,- kettesfogat,- népifogat - Gulyás és csikósprogramok: 1. gulyás bemutató (Pányvavetés, nyúldobás, karikás bemutató) 2. lovas ügyességi bemutató 3. csikósbemutató 4. szilaj gulya beterelése lóháton a Csikóakolhoz - Gyerekprogramok: 1. népi játékok (lepényevő verseny, ördöglakat nyitogatás) 2. bojtár totó 3. gulyásbojtárok ötpróbája (karikásütés, nyúldobás, pányvavetés, bálahömbölgetés, pulicsalogatás) 4. fürge kismalac és kecskegidafogó verseny - Gasztronómiai kínálat: 1. pásztorétel főzőverseny 2. kolbászsütés 3. helyi mező- és erdőgazdasági termékek vására (szalámi, kolbász, méz, sajt, lekvár) - Kulturális programok: 1. kézműves kirakodóvásár 2. néptáncbemutatók, népdalénekesek, színpadi programok 3. élő zene 4.fergeteges Mihály- napi gulyásbál -Egyéni programok: -pusztabuszos kirándulás a szilaj szürkemarha gulyához, őshonos állatok bemutatója, -Geszner-házban lévő Természettudományi Kiállítás megtekintése. Egész nap büfével, szürkemarha húsból és rackajuhból készült pásztorétel különlegességekkel várják a szervezők a kedves vendégeket! Elérhetőségek: Pro Vértes Nonprofit Zrt Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház Tel.: 22/

Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A pályázati program háttere Egyre több vállalat fordít fokozott figyelmet a felelős társadalmi szerepvállalásra

Részletesebben

A Helyi Bíráló Bizottság

A Helyi Bíráló Bizottság Mellékletek 1. számú melléklet: A HBB eljárása I. Háttér A Helyi Bíráló Bizottság A LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban LEADER HACS-ok) javaslata alapján helyi bíráló bizottság létrehozása vált

Részletesebben

Kedves leendő Pályázóink!

Kedves leendő Pályázóink! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. (LEADER) tengely jogcímei keretében pályázatot benyújtani kívánó ügyfeleink figyelmébe ajánljuk! Kedves leendő Pályázóink! Örömmel tájékoztatjuk Önöket,

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV., LEADER tengelyében pályázatot benyújtani kívánók figyelmébe ajánljuk

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV., LEADER tengelyében pályázatot benyújtani kívánók figyelmébe ajánljuk Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV., LEADER tengelyében pályázatot benyújtani kívánók figyelmébe ajánljuk I. A LEADER program célja: A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011. 2 Tartalomjegyzék Az ÚMVP Irányító Hatóságának./2011 ()

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A LEADER program célja...

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére Check lista A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete: 2007 évi. XVII törvény (MVH

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/06. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Kis értékű rendezvény

Kis értékű rendezvény Kis értékű rendezvény Tisztelt Pályázó! A pályázat beadására szeptember 30. és október 31. között van lehetőség. A beadás kizárólag elektronikus úton történhet. Felhívom a figyelmét, hogy kis értékű projektek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület. Zirc, 2011. szeptember 26.

Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület. Zirc, 2011. szeptember 26. Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület Zirc, 2011. szeptember 26. Leader pályázat benyújtásához mindenképpen ismerni kell a jogszabályi hátteret: - 76/2011 (VII.29.) VM rendelet - 23/2011 (IV.17) FVM

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület LEADER 2013

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület LEADER 2013 A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület LEADER 2013 Jogszabályi háttér 2007 évi XVII tv. - MVH törvény 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet Vhr.../2013. (V. rendelet.) VM rendelet - Leader Összefoglaló

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

LEADER pályázatok. 2011. szeptember 15.

LEADER pályázatok. 2011. szeptember 15. LEADER pályázatok Ahogy arról előző számunkban is beszámoltunk megjelent a vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet Projekt adatlap benyújtása -az előzetesen megfogalmazott projekt javaslat a Projekt P j adatlap formanyomtatványon nyú

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet Projekt adatlap benyújtása -az előzetesen megfogalmazott projekt javaslat a Projekt P j adatlap formanyomtatványon nyú ÚMVP IV. TENGELY (LEADER) ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet A rendelet célja: a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó LEADER fejlesztések megvalósításának

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK támogatása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK támogatása A LEADER közösségi célú fejlesztés (LEADER rendelet 10. ) olyan fejlesztés,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHATÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSRENDJE

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHATÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSRENDJE AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHATÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSRENDJE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011. JÚLIUS A Helyi Bíráló Bizottság működésének

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! 2013. december V. évf. 12. szám ünnepi kiadás Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! Egyesületi hírek Döntés a 2013-ban benyújtott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától) A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] Kivonat a 7/2015. (II. 17.) MvM rendeletből 12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben