Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom"

Átírás

1 Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Bevezetés... 2 A program átfogó céljai... 2 A program felépítése, támogatható tevékenységek... 2 A program tervezett menetrendje... 4 A rendelkezésre álló pályázati keret... 5 Formai kritériumok... 5 Kiválasztási szempontrendszer... 6 Intézményi megállapodás... 7 Adatvédelem... 7 A pályázat benyújtása... 8 Mellékletek

2 Bevezetés A Stipendium Hungaricum Magyarország Kormánya által, a keleti és déli nyitás külpolitikája jegyében alapított ösztöndíjprogram. A programot a 81/2015. (III. 31.) Kormányrendelettel módosított 285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet hívta életre. Ennek értelmében a Tempus Közalapítvány pályázati felhívást tesz közzé a felsőoktatási intézmények részére a programban való részvételre a 2015/16-os és a 2016/17-es tanévben. A program átfogó céljai A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy az Európai Unió valamint az Európai Felsőoktatási Térség irányelveivel összhangban elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást. A program külpolitikai és gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja. A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg tanulmányait. A program felépítése, támogatható tevékenységek A program két részből áll: 1) Egyéni pályázatok: Stipendium Hungaricum Ösztöndíjak Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi megállapodások alapján az egyes partnerországok meghatározott számú kvótára jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt alap-, mester- vagy doktori szinten és felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére. Az ösztöndíj a következő juttatásokat tartalmazza: térítésmentes vízum (A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V.31.) IRM rendelet 5. (2) c) pontja értelmében mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy az a harmadik országbeli állampolgár, aki magyar állami ösztöndíj vagy az oktatásért felelős miniszter által 2

3 biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.); mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól; a felsőoktatási intézmény kapacitásának függvényében kollégiumi férőhely vagy havi 30 ezer forint lakhatási támogatás a teljes naptári évre; a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 16. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek (pl. tolmácsolás) megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás; havi ösztöndíj a teljes naptári évre, amelynek összegét a felsőoktatási intézmény utalja a hallgató részére. Az ösztöndíj mértéke alap- és mesterképzésben havi forint/fő, PhD hallgatók részére havi forint/fő. A hallgatóknak fizetett ösztöndíj összege a mindenkori hallgatói normatíva összegéhez igazodik a hatályos jogszabályok, köztük a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdése alapján. 2) Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan alap-, mester- vagy doktori képzésekre és felsőoktatási előkészítő tanulmányokra nyerhetnek felvételt, amelyekre vonatkozóan a felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények képzésenként meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti hallgatói allokációról a hallgatói jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, valamint az intézmény felvételi rangsora szerint, a hallgatói sokszínűség elvét figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmény főbb feladata azon túl, hogy magas szintű oktatást biztosít az ösztöndíjasok számára: kapcsolatot tart a Tempus Közalapítvánnyal, rendszeresen tájékoztatást nyújt és beszámol a program szakmai megvalósításáról, továbbá részletes pénzügyi elszámolást készít az EMMI számára folyamatos kapcsolattartási lehetőséget biztosít az ösztöndíjasok számára tájékoztatást nyújt a programról a potenciális érdeklődőnek, a képzésekre vonatkozó információkat (pl. curriculum, tantárgyi leírások, tananyag) elérhetővé teszi az idegen nyelven indított képzés nyelvén az intézményi honlapon a megadott határidőig lefolytatja az ösztöndíjra jelentkező hallgatók felvételi eljárását 3

4 támogatást nyújt az ösztöndíjasok beutazásához és itt-tartózkodásához (vízumügyintézés, szálláskeresés, a lehetőségeknek megfelelőn gondoskodik kollégiumi elhelyezéséről, banki, társadalombiztosítási, orvosi ügyintézés) a beérkező hallgatók integrációját elősegítő rendezvényeket szervez (welcome, orientációs hét, magyar nyelvi és interkulturális kurzusok) a Tempus Közalapítvány által biztosított mintaszerződést felhasználva ösztöndíjas szerződést köt, szükség esetén módosítja azt; a szerződésnek megfelelően gondoskodik az ösztöndíjak kifizetéséről a saját intézményi gyakorlatának és a Tempus Közalapítvány iránymutatásának megfelelően mentorhálózatot működtet az ösztöndíjasok segítésére együttműködik a Közalapítvány által szervezett promóciós, alumni tevékenységekben a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat elérhetővé teszi az idegen nyelven indított képzés nyelvén a magyar hallgatókkal azonos hozzáférést biztosít a programban részt vevőknek a hallgatói szolgáltatásokhoz A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a fogadott ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés önköltségét az intézmény a képzési pályázatban sávosan adja meg. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013 (VII. 26.) számú Kormányrendelet 2. -a szerint az ösztöndíjak pénzügyi fedezete a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti költségvetésében kerül tervezésre. Az ösztöndíjak és az önköltség összege az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti előirányzat-átcsoportosítás útján kerül átadásra a programban résztvevő felsőoktatási intézményeknek. A Stipendium Hungaricum program részletes szabályait tartalmazó kézikönyvet a Tempus Közalapítvány közzéteszi honlapján. A program tervezett menetrendje A képzési és felsőoktatási előkészítő pályázatok benyújtásának határideje április :00. A pályázatokról előreláthatóan május 22-ig dönt a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma. A nyertes pályázók számára az alábbi, tervezett menetrend nyújthat támpontot a programban való részvételhez: május 22-ig az intézmények kiértesítése a pályázat támogatásáról május június 30.: a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra jelölt hallgatók intézményi felvételi eljárása július A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt az ösztöndíjban részesült hallgatókról. A Közalapítvány tájékoztatja a döntésről a fogadó felsőoktatási intézményeket, a külföldi ösztöndíjas 4

5 partnerszervezeteket és a hallgatót. Továbbá országonként összesített tájékoztatást küld az érintett külképviseleteknek az ösztöndíjat nyert hallgatókról a vízumügyintézés hatékony és gyors lebonyolítása érdekében július augusztus 30.: a beérkező hallgatók vízumigénylésének és beutazásának támogatása július augusztus: intézményi megállapodás előkészítése az intézmény és a Tempus Közalapítvány között, valamint szeptember 15-ig a szerződés aláírása szeptember 11-ig a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatói jogviszonyának igazolása szeptember január: az ösztöndíjasok első szemesztere, negyedévi jelentés készítése az ösztöndíjak kifizetéséről november 15-ig október: adatszolgáltatás a hallgatói létszámról a hivatalos felsőoktatási intézményi eljárási rend szerint a Stipendium Hungaricum ösztöndíj-kategória vonatkozásában, továbbá a vonatkozó juttatások nevesítése októbertől hallgatói pályázatok meghirdetése a 2016/17-es tanévre, promóció február 15. Első féléves beszámoló a program megvalósításáról február július Az ösztöndíjasok második szemesztere, negyedévi jelentések készítése az ösztöndíjak kifizetéséről április 15-ig február 28.: a 2016/17-es tanévre pályázó hallgatók jelentkezési határideje március június: a 2016/17-es tanévre pályázó hallgatók felvételi időszaka július eleje: döntés a 2016/17-es tanévre pályázó hallgatókról július 15. Második féléves beszámoló a program megvalósításáról A rendelkezésre álló pályázati keret A képzési és felsőoktatási előkészítő pályázatok a programban való részvételre irányulnak, a sikeresen szereplő pályázatok közvetlen támogatásban nem részesülnek. Formai kritériumok Általános formai kritériumok: a pályázat a megfelelő űrlapon hiánytalanul benyújtásra került elektronikusan a pályázati határidőre a a pályázathoz csatolták a szükséges mellékleteket elektronikus formában Speciális formai kritériumok: 5

6 A Stipendium Hungaricum programban kizárólag Magyarországon akkreditált állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képzései vehetnek részt. A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, mester- (osztatlan) és doktori képzéssel lehet pályázni, amelynek magyarországi akkreditációja megtörtént, és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette 1, amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó képzésre a működési engedélye alapján elegendő kapacitással rendelkezik. A felsőoktatási előkészítő pályázatok esetében a Balassi Intézet mellett a felsőoktatási intézmények is részt vehetnek. Kiválasztási szempontrendszer A graduális és doktori képzésekre valamint a felsőoktatási előkészítőre vonatkozóan különböző kiválasztási szempontrendszer érvényesül. A graduális képzések kiválasztási szempontjai és súlyuk Az idegen nyelvű képzés fenntartásának folyamatossága 10% Az intézmény és az idegen nyelvű képzés hazai és/vagy nemzetközi külső 20% minőségbiztosítása Képzésre vonatkozó hazai akkreditáció 5% Intézményre vonatkozó nemzetközi külső minőségbiztosítás 5% Képzésre vonatkozó nemzetközi külső minőségbiztosítás 10% Az idegen nyelvű képzés oktatónak külföldi oktatási tapasztalata 30% Az idegen nyelvű képzésen részt vevő külföldi hallgatók aránya 30% Részképzésen 10% Teljes képzésen 20% Tartalmi szempontok 10% A doktori képzések kiválasztási szempontjai és súlyuk Az idegen nyelvű képzés fenntartásának folyamatossága 10% Az intézmény és az idegen nyelvű képzés hazai és/vagy nemzetközi külső 20% minőségbiztosítása Képzésre vonatkozó hazai akkreditáció 5% Intézményre vonatkozó nemzetközi külső minőségbiztosítás 5% Képzésre vonatkozó nemzetközi külső minőségbiztosítás 10% A doktori iskola oktatóinak, kutatóinak külföldi tapasztalata 40% A doktori iskola idegen nyelvű doktori védéseinek aránya 20% Tartalmi szempontok 10% 1 A képzés idegen nyelven történő indításának regisztrációját legkésőbb szeptember 1-ig be kell mutatnia az intézménynek. 6

7 A felsőoktatási előkészítő kiválasztási szempontjai és súlyuk A pályázó intézmény tapasztalata 10% Nyelvoktatási szempontok 30% Kulturális szempontok 25% Az előkészítőben részt vevő oktatók tapasztalata 25% Tartalmi szempontok 10% A támogatásról szóló végleges döntést a TKA Kuratóriuma hozza meg. A TKA pályázati programjaiban a döntések ellen sem méltányossági, sem más alapon fellebbezésre nincs lehetőség. Amennyiben eljárási hibát vélelmez a pályázó, panaszt nyújthat be a döntés ellen a TKA címére. A TKA panaszkezelési szabályzatának megfelelően a beérkezett panasz kivizsgálásra kerül, és 30 napon belül írásos választ ad a TKA a pályázónak. Intézményi megállapodás A Tempus Közalapítvány és a pályázaton sikeresen szereplő intézményekkel kötendő megállapodás mintáját a Közalapítvány 2015 nyarán teszi közzé honlapján. Adatvédelem A pályázó tudomásul veszi az adatvédelem kezelésével kapcsolatos alábbi eljárást. A pályázati űrlap feldolgozása személyes adatok feldolgozását és kezelését is magában foglalja. Az adatkezelés folyamata megfelel a magyar jogszabályoknak (2011. évi CXII. törvény). A pályázati űrlap benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy a Tempus Közalapítvány a pályázatban megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) kezelje. A személyes adatokat kizárólag a program szerződéseinek megvalósulásával és nyomon követésével kapcsolatban a Tempus Közalapítvány használja fel, meghatározott céllal, melyek: a pályázati űrlapok esetében: a pályázat értékelése során a felhívásban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata. a beszámoló nyomtatványok esetében: a pályázat statisztikai és pénzügyi nyomon követése. a pályázatok és beszámolók adatainak felhasználása: a Tempus Közalapítvány jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése során, a külső szervek által lefolytatott ellenőrzések esetén a Tempus Közalapítványnak betekintést kell engedni ezen dokumentumokba/adatokba az ellenőrzésre jogosult szervek részére. a program eredményeinek disszeminációja, értékelése és kutatása céljából. 7

8 A pályázó jogosult arra, hogy írásos kérése alapján - a Tempus Közalapítvány által kezelt személyes adatait megismerje és helyesbítse, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak. Minden, a személyes adatokra vonatkozó kérést a Tempus Közalapítványhoz kell címezni. A pályázónak jogában áll az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (www.ajbh.hu) fordulni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszaival, észrevételeivel. A pályázat benyújtása A pályázatot benyújtani elektronikusan lehet a április :00-ig. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a címen tehetik fel. Mellékletek Űrlap minta: Intézményi pályázatok 8

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. március Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Felsőoktatási EMMInens

Felsőoktatási EMMInens Amit egyetemistáknak és főiskolásoknak tudni érdemes 2 Kedves leendő felsőoktatási hallgatók! Gratulálva ahhoz, hogy a 2013/14-es tanévben megkezdik felsőoktatási tanulmányaikat, figyelmükbe ajánljuk az

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TANULMÁNY A KÜLFÖLDI DIÁKOK BEVÁNDORLÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBA MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉSE AZ EMH RÉSZÉRE SZERZŐ: ZÁMBÓ KATALIN

TANULMÁNY A KÜLFÖLDI DIÁKOK BEVÁNDORLÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBA MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉSE AZ EMH RÉSZÉRE SZERZŐ: ZÁMBÓ KATALIN TANULMÁNY A KÜLFÖLDI DIÁKOK BEVÁNDORLÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBA MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉSE AZ EMH RÉSZÉRE SZERZŐ: ZÁMBÓ KATALIN 2012 DECEMBER Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben