2014. IX. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. IX. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 2014. IX. évfolyam 1. szám Évértékelő, tervek Püspökszilágy 4-5. oldal Karácsonyi koncert Váckisújfalu 6-7. oldal Falu karácsony és díszpolgár avatás Kisnémedi 8-9. oldal Elkészült utcák Váchartyán oldal Év végi összefoglaló Őrbottyán 12. oldal A konferenciák évét is zárta az RHK Kft. Az új esztendő beköszöntével szokás értékelni azt az elmúlt tizenkét hónapot, amit magunk mögött hagytunk. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. évértékelőjével e lap hasábjain már találkozhatott az olvasó, ám most más szempontból közelítjük meg a lezárult időszakot. Folytatás a 2. oldalon. HÉTközlap szerkesztőség elérhetősége: Zivatar, hóvihar, megjöttél, szép idő, jó idő, megszöktél. A bokor csontváztenyér, a hold rosszul kelt kenyér, élesztőtlen, sápatag, a mező hósivatag. December, rossz ember, csontunk fáj, január, jaguár, ne ugrálj. Bármi balul ver a tél, szegény jobb kéz mégis él, forró levest kanalaz, forralt bort is poharaz. Zivatar, hóvihar, távozzál, döngető csúf idő, változzál! Weöres Sándor: Téli dal Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

2 RHK szám Ők már 15 éve az RHFT dolgozói. A konferenciák évét is zárta az RHK Kft. Az új esztendő beköszöntével szokás értékelni azt az elmúlt tizenkét hónapot, amit magunk mögött hagytunk. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. évértékelőjével e lap hasábjain már találkozhatott az olvasó, ám most más szempontból közelítjük meg a lezárult időszakot. Mert különleges esztendő volt ez is az RHK Kftnek, mint 2012, amikor is egy óriási munka ünnepélyes befejezését Magyarország első felszín alatti radioaktív hulladéktárolójának elkészültét ünnepelhette a Társaság. Ám ban új kihívások vártak a cégre: két nemzetközi és egy hazai szakmai tanácskozás házigazdája lehetett, és nem mellékesen a Társaság 15 éves születésnapját is konferenciával ünnepelte. A rendezvények komoly előkészítő munkát követeltek, ám igen jól sikerültek, és a külföldi vendégek ismét jó hírünket vihették szét a nagyvilágba. Röviden emlékezzünk vissza ezekre az eseményekre, amelyek - nem meglepő módon - azért mind kapcsolódtak valamiképp a bátaapáti kis és közepes aktivitású radiaktívhulladék-tárolóhoz, az NRHT-hoz, hiszen az ott magas műszaki színvonalon megvalósult felszín alatti tároló nemzetközi mértékkel mérve is példaértékű létesítmény. 2 Május között az RHK Kft. 55 ország képviselőjét látta vendégül a DISPONET konferencián. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szervezetének munkaértekezletén Magyarország lehetett a házigazda, hiszen a téma a radioaktív hulladéktárolók biztonsági értékelése volt, az NRHT pedig újdonságnak számított nemzetközi viszonylatban is. A nagy érdeklődést mi sem mutatta jobban, mint az, hogy ezen a rendezvényen csaknem kétszer annyian voltak, mint szoktak. A bátaapáti tárolóban látottakról azután minden vendég elismerően szólt, hangsúlyozzva, hogy hazánkban a radioaktív hulladékoknak jó gazdája van. Szeptember 17-én zajlott az RHK Kft. saját konferenciája az NRHT-ról, mert a Társaság maga is úgy érezte, a mérnöktársadalom nemzetközi mércével mérve is komoly szakmai teljesítményét érdemes és fontos egy ilyen program keretében értékelni. Ez volt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. első saját ilyen rendezvénye, amelyen mintegy százhúszan gyűltek össze azok közül, akik részt vettek a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében. Örömmel találkoztak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A plenáris ülésen a részvevők a radioaktív hulladékkezelés magyarországi helyzetéről, az NRHT múltjáról, jelenéről, jövőjéről, az elhelyezés koncepciójáról, a fejlesztés irányairól hallhattak. A szekcióüléseken három fontos témát vitattak meg: a telephelykutatást, a felszín alatti létesítmények építését és az NRHT biztonsági értékelését. November 4-6. között az európai radioaktívhulladék-kezelő társaságok vezetőinek egy csoportját fogadták a cég vezetői, munkatársai. A Club of Agencies tagjainak tanácskozásán a fő téma ugyancsak a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló volt, amit az Ügynökségek Klubja jelenlevői ugyancsak meg is látogattak. A szakemberek akik maguk is beszámoltak hazájuk hulladék-elhelyezési koncepciójáról elismerően nyilatkoztak magyarországi tapasztalataikról. Különösen a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére épített föld alatti tárolókamra nyűgözte le őket. Az esemény záróestjén Hans Codée, a szervezet holland elnöke ugyancsak nagyra értékelte a látottakat. Az európai vezetők évente tartanak ilyen és ehhez hasonló találkozókat, amelyeken megvitatják a radioaktívhulladék-kezelés területén zajló változásokat, újdonságokat, eredményeket és a különböző országok saját tapasztalatait. Mindezek az események - és a november 4-i ünnepi tanácskozás, melyen a Társaság megemlékezett megalakulásának 15. évfordulójáról - fontos ünnepélyes pillanatnak számítottak, miközben az RHK Kft. telephelyein a megszokott komoly szakmai munka folyt.

3 szám ITT Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) Társulási Tanácsa január 23-án ülésezett Az első napirendi pontban Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója adott tájékoztatót a jelen lévőknek az RHFT telephelyen történtekről. A vizsgálat lezárta előtti információit a HÉTközlap újságban ismertetjük. A második napirend kapcsán az ITT Társulási Tanácsa megvitatta és elfogadta az ITT költségvetésének tervezetét, amelynek kialakításához a tagtelepülések előzetesen megadták javaslataikat. A szóbeli tájékoztató során elhangzott, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. közreműködik, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal mint a KNPA kezelőjével - K /14 rendelési számon kötendő Támogatási szerződés megkötésében, melynek alapját a Magyarország évi költségvetése adja. Az ITT a 214/2013.(VI.21.) Kormányrendelet ismeretében, a Támogatási összeget elfogadja. Vállalja az azzal járó kötelezettségeket,valamint az elszámolást. A tagtelepülések kommunikációját segítő támogatásokon túl az ITT a közös költségből fedezi hagyományos programjait. Ilyen az idén Váckisújfaluban rendezendő XI. ITT Nap, a Boronkay Nap, a X. Szilárd Leó fizika és kémia verseny és a kapcsolódó ITT RHK Kft. vetélkedő. A társulás kiadja a HÉTközlap újságját, videó hírlevelét, és működteti honlapját. A tavalyi évi előkészítés után az idén megvalósítja Kisnémediben és Püspökszilágyon fényújságát, a további tagtelepüléseken pedig a tapasztalatok ismeretében évben. A társulás továbbra is részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, tervez hazai, illetve külföldi utat a civilszervezetek és az általános iskolások nyolcadikosai részére. Megújul és új, tágasabb helyre költözik a Látogató Tájékoztató Iroda, egyben korszerű felszerelést is kap, számítógépet, projektort, televíziót, stb. A beszámolót a Tanács egy tartózkodó szavazattal fogadta el. A Társulási Tanács tagjai az egyebek napirend keretében megtudhatták Dr. Sajó Gyulától, hogy a GMF nemzetközi szervezetében, javaslatára, alakul egy munkacsoport, amelybe felkérték részvételre az ITT szervezetét. A brüsszeli tanácskozáson április 7-én - egyhangú szavazással Dr. Sajó Gyula és Koblász Sándor képviseli a Társulást. Edelman elnök úr javaslatára a X. Szilárd Leó tanulmányi versenyt a váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola, az ITT, illetve az RHK Kft. bonyolítja le Váchartyánban és Kisnémediben április 25-én. Cserepka András javaslatára a társulás elfogadta, hogy még jobban nyit a civil szervezetek felé és képzésük érdekében, látogatást szervez az RHK Kft. és a PAZrt. paksi bemutató termeibe. Edelman elnök úr javaslatát elfogadta a Tanács, hogy az idei szakmai utat a Csehországi Dukovániba szervezik, ahol az erőmű szomszédságában van a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló. Az út szakmai előkészítésében és a kinti koordinálásban Dr. Kereki Ferenc úr is részt vesz. A XI. ITT Napot az idén Váckisújfaluban rendezi a társulás. A tanácskozással párhuzamosan a tagtelepülések jegyzői és pénzügyesei tájékoztatót kaptak Nagyné Lunger Éva asszonytól a számviteli és nyilvántartási új jogszabályok alapján teendő intézkedésekről. Tájékoztató Tisztelt Polgárok! Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy a január 23-i ITT társulási ülésen a püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) 2013 decemberében történt eseményekről újabb információkhoz jutottam. Mint ismeretes, az RHFT-ben, amely kizárólag intézményi (kórházi, mezőgazdasági, ipari, illetve kutatóintézeti) hulladékot fogad, december 2-án a szokásos módon, radioaktív hulladék, zárt térben történő feldolgozása közben üzemzavar történt. Ennek során a technológiai épületben a munkálatokat végző három dolgozó sugárterhelést kapott. Szervezetükben az esemény napját követő vizsgálatok a megengedett szintnél magasabb értékeket állapítottak meg. A külső környezeti mérések eredményei azonban azt mutatták, hogy a munka helyszínéről, a korszerű szűrőberendezéseknek köszönhetően, nem jutott ki a levegőbe szennyező anyag. Vagyis a környezetre és a lakosságra az esemény nem volt kihatással. Annyit azonban szükségesnek látok közreadni, hogy az újabb mérések szerint a három dolgozó sugárterhelése kisebb mértékű volt az előzetesen vártnál. Ők jelenleg más munkakörben dolgoznak. Munkavégzésük mellett orvosi kezelésben részesülnek, annak érdekében, hogy szervezetük teljesen kitisztuljon. Az érintett hatóságok vizsgálatot indítottak az esemény körülményeinek és okainak feltárására, amellyel párhuzamosan megkezdődött a püspökszilágyi telephely szennyeződésének eltávolítása. A hatósági, illetve a belső vizsgálatok lezárására előreláthatóan egy hónapot várni kell. Az üzem jelenleg nem fogad hulladékot. Az újabb fejleményekről ismét beszámolok majd. Edelman György ITT elnök 3

4 PüsPöKszIlágy szám Évértékelő, tervek ban Püspökszilágy önkormányzata sikeresen befejezte az utolsó legnagyobb közműberuházását, a csatornázási projektet. Falunkban a tizenöt éve tervezett, sokszor pályázott fejlesztés példás rendben határidőre elkészült. Az utak helyre állítását megkezdtük. Az év során tovább tudtuk fejleszteni a közintézményeink fűtését, energiaellátását és minden lehetséges pályázatot beadtunk, ami a falu fejlődését, működését segitheti. Az egyházakat, civil szervezeteket lehetőségeink szerint támogattuk, próbáltuk a legjobb kapcsolatokat kiépíteni velük, természetesen a kétoldalúság jegyében ben lesz a falu Római Katolikus templomépítésének 100 éves évfordulója. Mindent megteszünk azért, hogy kívül -belül és környezetében is teljesen megújulva köszönthessük a jubileumot. Támogatjuk és üdvözöljük a Szent évet Püspökszilágyon, ami 2013 november 11-én kezdődött és 2014 november 11-ig fog tartani. Reméljük, ezt a jubileumot olyan erőben és egyetértésben éljük meg Püspökszilágyon, mint egy évszázada, amikor a templom nagy részt a falú lakóinak keze munkájával felépült hat hónap alatt, 1914-ben március 18-tól József napjától, november 11-ig Márton napjáig. A településünk jó munkáját bizonyítja a jelen korban falunapunk fényes sikere, a rengeteg vendég, testvértelepülésünk népes küldöttsége, a sok szép emlék ami soha nem merül feledésbe. Iskolánk közvetlen állami kezelésbe adása zökkenőmentesen megtörtént, a kapcsolatunk az új járási szervezettel példaértékű és gyümölcsöző. Az önkormányzati hivatal működése komoly erőfeszítéseket igényelt az elmúlt évben - és igényel a jövőben is- elsősorban anyagi területen. Míg az állami források egyre csökkennek, a kormányhivatalok által átvett feladatok jó részét már visszakaptuk év közben. Az igazság az, hogy megfelelően képzett és munkájukat jól végző dolgozók nélkül a település nem működik, a fejlesztéseknek nincs értelme. Püspökszilágyon nem alvó, hanem élő falut szeretnénk építeni. Csak olyan projektekre pályázunk, amik működőképesek, amelynek kihasználtsága magas szintű. Ezt mutatja a 2013 as év tavaszán megépített műfüves pálya is, melyet nemcsak a kicsi gyerekek, hanem felnőttek is maximálisan kihasználhatnak naplemente után, hiszen a világítása is kiválóan működik. A focipálya körül kialakított szabadidő központot tovább fejlesztjük, konditermet és színpadot tervezünk, de készül majd egy nyári konyha is, kemencével, grillezővel, bográcsozó hellyel, piknik terasszal is. A pályázati források mellé az önerő és az ÁFA biztosítása nagyon nehéz. A pénzeszközöket szigorúan meghatározott célok és keretek között kell felhasználni. A településeknek a törvények változása miatt hitelt felvenni gyakorlatilag lehetetlen, az önkormányzatoknak ÁFA visszaigénylési joga nincs. Nagy feladat lesz a csatorna beruházás végelszámolása, a közművagyon aktiválása is. Sajnos településünk demográfiai helyzete, hasonlóan az egész országéhoz, nem rózsás. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a korösszetétel változzon és természetesen az itt élő embereknek is megpróbálunk mindent megadni lehetőségeink szerint. Püspökszilágyon a csodálatos természeti adottságokat figyelembe véve, az önkormányzat - kihasználva a falu lehetőségeit - sok területen tud fejleszteni. Ezekre a dolgokra is alapozzuk igyekezetünket, hogy üres portáink ismét élő lüktető pici gazdaságokká váljanak településünkön, minden eladó ház gondos új tulajdonosra találjon, aki családjával együtt értékes tagja lehet a faluközösségnek. A 2014-es évben mindenképpen még jobban és hatékonyabban kívánjuk működtetni az intézményeket, az egész települést. A Hagyományőrző Egyesülettel karöltve szeretnénk a nyugdíjasok életébe is új színfoltokat vinni, ezért is örömmel vettük a kezdeményezést, hogy január 10-én ( pénteken) az óév búcsuztató batyus bulit szervezzen az egyesület a művelődési házban. Ezzel a programmal nyitjuk az évet. Terveink közt szerepel még közös strand, színház, nótaest látogatások, kirándulás, zarándoklat. Csak Önökön múlik, hogy ez mennyire tud megvalósulni! Az utcák, utak rendbetételével párhuzamosan a parkok, sétautak, játszóterek is megújulnak tavasszal. Szeretnénk ha településünk a megye egyik legvirágosabb falujává válna, az elnyert pályázat erre lehetőséget ad. Az önkormányzat orvosi rendelő épületében 2013 őszén egy drogéria nyílt meg, ahol szeretnénk, ha helyben a település lakói jó áron hozzájuthatnának az egészséges élethez szükséges minden termékhez és készítményhez. A megújuló élelmezés területén szeretnénk minden korosztályt támogatni. A jó minőségű főtt étel az egészséges élet alapja, az intézményi étkeztetésen túl szeretnénk ha minden magányos, idős ember és mindenki más akinek munkája, elfoglaltsága nem teszi lehetővé a meleg étkezést, otthonába szállítva hozzá juthasson ehhez a szolgátatáshoz. Az önkormányzat a szállításba segíteni tud. Röviden így foglalnánk össze a 2013-as évet és idei terveinket amiket megvalósítunk. A lap minden kedves olvasójának és Püspökszilágy lakóinak Boldog, Sikerekben és Egészségben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! Püspökszilágy Község Önkormányzata Tisztelt püspökszilágyi lakosok! A vácrátóti konyha várja önöket és megrendeléseiket kibővült szolgáltatásokkal! Vállalunk: esküvőket, banketteket, osztálytalálkozókat, céges és egyéb rendezvényeket, falunapi összejöveteleket, lakossági étkeztetést ételhordós rendszerben. Kérem, tegyen próbára minket és kóstolja meg ételeinket. Célunk: - A régen bevált konyha értékeit és íz világát figyelembe véve szeretnénk a korszerű közétkeztetést megteremteni önöknek és gyermekeiknek egyaránt. - Vácrátóti-Püspökszilágyi őstermelők termékeit felvásárolni, feldolgozni és hasznosítani. Elérhetőségeink - Rendelésfelvétel: H-P 07:00-15:00 -ig (KONYHA) Kosztyán Attila A Püspökszilágyi Művelődési Ház állandó programja: Hétfő 15:00 órától Könyvtár 16:30-tól Yoga 17:00 órától Gyerektánc oktatás 19:00 órától Asszony torna Kedd 16:00 órától Könyvtár 17:00 órától Baranta edzés 18:30-tól Kettlebell edzés Szerda 16:00 órától Könyvtár Csütörtök 16:00 órától Könyvtár 17:00 órától Gyerektánc oktatás 18:30-tól Kettlebell edzés Péntek 15:00 órától Nyugdijas összejövetel Vasárnap 18:00 órától Kettlebell edzés 4

5 szám PüsPöKszIlágy Falukarácsony Az ünnepnapok most is mint minden évben gyorsan elszaladtak, de így a szorgos hétköznapok megindulásával néhány köszönő sorral szeretném megköszönni azok munkáját, akik a falukarácsony színvonalas műsorának szervezői és szereplői voltak. A Gránátalma táncegyüttes gyerekei lelkes táncbemutatójával kezdődő program megalapozta az este magas színvonalát. Jó volt látni a gyerekek és mesterük munkájának fejlődését, örömünkre szolgált, hogy új tagokkal bővült a lelkes kis csapat. Amint azt Délteki Melinda oktató is jelezte műsor közben, hogy hogyan fejlődött a gyerekek tudása, tényleg csodálatos munkát végeztek ők együtt. Az óvodás gyerekek betlehemes műsora, az apró gyerekek lelkesedése nagyon megható volt nemcsak a szülőknek, de a falu lakosságából eljött nagy számú nézőközönségnek is. Köszönjük az óvónénik lelkes munkáját, mellyel a gyerekeknek nemcsak betanították a verseket, énekeket, hanem tevékenyen részt is vettek az előadásban. A Hagyományőrző Egyesület asszonykórusa mint minden évben most is színvonalas műsorral készült. Az ő csoportjuk az, akikre mindenben lehet számítani, Hrozina Attiláné Margit lelkes vezetésével. Ha kell szervezni segítenek a falu rendezvényein, ők akik felelevenítik és ápolják a faluban a régi hagyományokat, mint az Adventi időszakban a Szentcsalád -járást, az ő csoportjuk adja húsvétkor a Passió szereplőinek nagy részét. Gyűjtik és felelevenítik a régi nótákat, énekeket. Az egész éves munkájukért köszönet illeti a csoportot, illetve ebben a műsorban gitáros kísérőjüket Tánczos Mihályt is. Az iskola lelkes diákjainak előadása újdonság volt a nézők számára, az Adventi Spirál szertartás ősi idők hagyományait felelevenítő gyakorlattal, egy más jellegű témában dolgozták fel a karácsonyi várakozás időszakát, gyönyörű énekekkel tűzdelve az előadást. Köszönjük a pedagógusok és az iskolás gyerekek munkáját. Az ünnepi műsor méltó befejezése volt két kisdiák Géresi Csenge és Krajnyik Vencel zongora játékában a karácsonyi dallamok felcsendülése. A polgármester úrnak a karácsonyi köszöntésen kívül még egy fontos feladata volt, hogy a gyerekek részére a karácsonyfa alatt lévő kosarakból István képviselő bácsival karácsonyi csomagokat osszon szét. Köszönöm a képviselőtársaknak, polgármester úrnak, hogy a gyerekek részére megvásárolták, becsomagolták az ajándékot. Deményné Varga Gizella alpolgármester Változások a könyvtár életében Örömmel tájékoztatom Püspökszilágy lakóit, hogy 2013 végére megújult a könyvtárunk a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer jóvoltából. A könyvtári feladatok folyamatos ellátását és az eszközök bővítését a Pest Megyei Könyvtár segíti, amelynek központja Szentendre. A könyvtári állomány gyarapítása és az eszközök bővítése céljából kötötte az együttműködést ezzel a szervezettel Püspökszilágy Önkormányzata. Ezáltal a mi kis településünkön élők is érezhetik elsősorban azok, akik látogatják a könyvtárat -, hogy lehetőségeink széleskörűen bővültek és minden itt élő embert megilletnek. A kortárs mai irodalom képviselőivel találkozhattak azok az érdeklődő gyerekek és szülők, akik augusztusban és novemberben eljöttek az író-olvasó találkozóra, amelynek előadói Szávai Géza, író és Csernik Szende, előadó voltak. Szeretnénk, ha minél több aktív könyvtárlátogatónk és olvasónk lenne. Örülök, hogy ez a létszám novemberben és decemberben szaporodott. Az olvasás örömét és az ismeretek gyarapodását mindenki saját maga érezheti és élvezheti személyiségének gazdagodásával. Ezért hívok és várok mindenkit a könyvtárba, amely a művelődési ház emeleti részén található. Könyvállományunk megújult, gyarapodott. Rengeteg új könyv érkezett gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Kaptunk új számítógépeket az olvasók részére, amelyet internetezésre használhatnak díjmentesen. Érkezett már néhány társasjáték és papírszínház is. Az új babzsák fotelokban kényelmesen elhelyezkedve lapozgathatják értékes könyveinket február 1-jétől új nyitvatartási rendet alakítunk ki, a következőképpen: Hétfő: 15 17, Kedd: 16-19, Szerda: 16-19, Csütörtök: Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak és a Pest Megyei Könyvtár dolgozóinak a évi lelkiismeretes munkájukért. Lőrinczné Bencsik Mária ÁMK vezető Püspökszilágyra is megérkezett a Drogéria 14 ILLAT EGÉSZSÉG TISZTASÁG ÉSZ- BONTÓ ÁRAK Keressenek minket az orvosi rendelő épületében! Petőfi Sándor u. 2. Kínálatunkban: Mosogatószerek, Mosószerek, Öblítők, Fertőtlenítő szerek és Fehérítők Toalett papír, Törlőkendők, Szalvéta és Papír zsebkendők, Természetes alapanyagú BIO tisztítószerek, Testápolási termékek; Samponok, Hajbalzsamok, Tusfürdők, Testápoló krémek, Dezodorok, Borotválkozási termékek, Babaápolási termékek; Pelenkák, Nedves törlőkendő, Vitaminok, Étrend-kiegészítők, Teák, Gyógyteák 5

6 VácKIsújfalu szám Karácsonyi koncert Jóllehet, az időjárás inkább kora tavaszira hajazott, a közösségi klub hamisítatlan karácsonyi hangulattal várta vendégeit. Az est előadó művészei nem ismeretlenek már, hiszen a Múzsák ölelésében programban igaz, akkor trió formációban már nagy sikerrel léptek fel. A valóban lenyűgöző minőségű adventi koncert után azonban sokan úgy gondolták, hogy nem lehet már magasabbra tenni a művészi színvonalat. Azonban már az első néhány ütem után világossá vált, hogy a Giusto Kamarazenekarból erre az alkalomra alakult sextet felteszi a koronát Váckisújfalu egész éves, kivételesen gazdag kulturális kínálatára. Pedig a Litván Erika (hegedű) vezette hatos fogat (Szacsvay Marianne hegedű, Farkas Istvánné, Hoksza Andrea brácsa, Gelencsér Gábor, Hollósy Katalin cselló) műsor-választásában nem alibizett, sem J. Brahms: G-dúr sextett op. 36. P., sem Csajkovszkij: Firenzei emlék op. 70. műve nem tartozik könnyen játszható zeneművek közé. Az együttes kvalitását jól jelzi, hogy a kifogástalanul német Brahms interpretáció után új magasságokat nyitottak a szláv lelket hangjegyekbe formáló, nagyívű, felkavaró hangzású Csajkovszkij remek előadásával. Hibátlan ízléssel és arányérzékkel kerülték el a mű fülbemászó dallamai által kínált negédesség csapdáját, de mindeközben tökéletesen tolmácsolták a hallgatóknak annak puha, szívhez szóló mondanivalóját. A koncert ünnepnap volt az ünnepnapban, rangos és méltó színvonalú zárása az évnek. Mielőtt átadásra kerültek volna a művészeknek szánt ajándékok, a faluban főzött sárgabarack lekvárral teli szilkék, dr. Sajó Gyula polgármester úr megköszönte Tirol Zoltánnak a Hétközlap-tól idén elváló fotós-szerkesztőjének sok éves munkáját. Tulajdonképpen Zolinak igen sok ősz hajszálamat köszönhetem; de félre a tréfával, lelkiismeretes, jól dolgozó munkatársra, községünk igaz barátjára leltünk személyében. Mindannyiunk nevében mondom: azt kívánjuk, szabadúszóként is találd meg munkádban azt a sikert, boldogságot, amelyet keresel. szólt a mosolygós búcsú, miközben a távozó újságíró a közönség tapsától kísérten a falura emlékeztető emléktárgyakat kapott. A kettős ajándékozás után a már hagyományos karácsonyi vendéglátás keretében frissensült hurka-kolbász, puha kenyér és mézeskalács, meglepetésként pedig a váci Kúria Borház ajándék forralt bora várta a vendégeket. Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központjának tájékoztatója Intézményünk 2013-ban jogszabályokban rögzített feladatait a következők szerint látta el Váckisújfalun. Kiss Anita családgondozó munkatársunk minden hétfőn 8 és 13 óra között várta Önöket a Közösségi Klubban. Szerződésben állunk a Magyar Élelmiszerbankkal, e kapcsolat révén 2013-ban hét alkalommal oszthattunk tartós élelmet, ,-Ft értékben. Az élelmiszereket az Európai Unió támogatásának köszönhetően Magyarországon tevékenykedő cégek ajánlják, fel, és szigorú előírások alapján, folyamatos ellenőrzés mellett oszthatjuk ki azokat. Az Élelmiszerbank által megadott jövedelem határokat be kell tartanunk, minden kiadott élelmiszercsomag mellé minden esetben le kell fűznünk az önkormányzaton keresztül beszerzett jövedelemigazolást. A jövedelemhatár akár egy forinttal való túllépése esetén már nem nyújtható a támogatás. Ezt a szabályt intézményünk minden esetben be is tartja, mivel szerződésszegés esetén öt évre kizárnának bennünket a rendszerből. Következő szerződésünket március hónapban kötjük, ekkor kapjuk meg az aktuális jövedelemhatárokat, melyet alkalmas módon közzéteszünk. Kérjük, hogy aki még nincs a listán, de megfelel az új jövedelem előírásnak, nyújtson be kérelmet az önkormányzathoz, jövedelmének igazolásával. Igen népszerű volt a nyári tábor, amelyet ben is megszervezünk; erről a későbbiekben Kiss Anita családgondozó ad tájékoztatást. Köszönjük az önkormányzat folyamatos támogatását, mellyel a költségek túlnyomó részét magára vállalva, lehetővé tette, hogy minnél több arra jogosult gyermek örülhessen gondtalanul a nyárnak. A SZEDER Egyesület és Intézményünk közös programjaként nagy siker volt a Ki-Mit Tud?, melyet ezért 2014-ben is megrendezünk. Folytattuk a havonkénti ingyenes szűrővizsgálatokat, az önkormányzat jelentős anyagi támogatásának köszönhetően a vérnyomáson túl vércukor és koleszterinszintet is mérhetünk. A vezetékes telefonnal rendelkező 65 év felettiek illetve a súlyos fogyatékosok és pszichiátriai betegek továbbra is igényelhetik felvételüket a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerébe. A szolgáltatás térítési díját az Önkormányzat fizeti az érintettek helyett. Elsősorban idős, vagy betegségből kifolyólag lakásában gondozásra szoruló lakosok kérhetik segítségünket házi segítségnyújtás keretében. A szolgáltatásról részletes információt Ertinger Zsuzsanna munkatársunk vagy a es telefonszámon Matuz Csabáné szakmai vezető tud Önöknek nyújtani. Őszintén remélem, hogy az elmúlt évben tudtak támaszkodni segítségünkre, támogatásunkra. A jövőben is erre törekszünk, ezért kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. Nagyné Gódor Csilla intézményvezető Előzetesek (szombat) 16:00 óra Közösségi Klub Nőnapi köszöntő! - Jóföldi Balázs és Gróf Gréta műsora (vasárnap) 11:00 óra Szent Erzsébet park, faluszerte Az évi forradalom és szabadságharc 166. évfordulója Sikeres pályázat Váckisújfalu Község Önkormányzata 16,7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült azonosító számú pályázatával a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra kiírt tenderen. Szennyvíz beruházás csekkek átvehetőek Tájékoztatjuk Községünk polgárait, hogy a szennyvíz beruházás OTP LTP érdekeltségi hozzájáruláshoz tartozó csekkek a Polgármesteri Hivatalban vehetőek át, ügyfélfogadási időben. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csekkes befizetéseiket ezeknek a csekkeknek a felhasználásával teljesíthetik, minden hónap 28. napjáig. 6

7 szám VácKIsújfalu Soha rosszabb évet a 2013-nál - válaszolt dr. Sajó Gyula polgármester úr az év értékelésére irányuló kérdésre. Kezdem azzal, amiről általában mindenki elfeledkezik, mert természetesnek veszi: zökkenőmentesen működtettük az önkormányzatot, intézményeinket. És ha egy testület csak ennyit tesz, már teljesítette vállalt feladatát. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis semmilyen beruházás, juttatás nem jár, bármilyen csekély fejlesztés vagy szociális gondoskodás el nem várható de főleg nem követelhető plusz, amelyet nagyon meg kell becsülni. A polgármesteri hivatalban állományát és műszaki felszerelését úgy alakítottuk ki és tartjuk fenn, hogy polgárainkat helyben, utaztatás nélkül tudjuk kiszolgálni. Műszakilag befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat kialakítása, befejeztük a felszíni csapadékvíz elvezető csatornázás I. ütemét, melynek során több, mint 3000 folyóméter burkolt árkot, 94 gépkocsi beállót és egyéb műtárgyakat építtettünk meg. Megkezdtük a Petőfi Sándor utca járdájának újjáépítését, ahol az első ütemben 420 folyóméteren tettük biztonságossá a gyalogos-közlekedést. Minden előírást és igényt kielégítő új orvosi rendelőt építettünk és szereltünk fel polgáraink egészségének védelme érdekében. E projekt keretében adtuk át az önálló, berendezett védőnői rendelőt is. Óvodásaink kényelmét szolgálja a szintén 2013-ban felavatott új étkező és a teljesen felszerelt konyha. Ezekkel a fejlesztésekkel községünk teljesen közművesített településsé vált, az ingatlanok értéke jelentősen növekedett, miközben polgárainktól nem kértünk közműfejlesztési hozzájárulást, új adónemeket nem vezettünk be. Beruházásaink értéke sokszorosan haladja meg éves költségvetésünk összegét. A fejlesztések megvalósításában nagy segítséget jelentett a nukleáris alaptól kapott támogatás, melynek összegét okosan felhasználva, a pályázatok során megtöbbszöröztük; így pl. a csapadékvíz projektben 7,5 milliós önrésszel 70 milliós támogatást nyertünk. A materiális fejlesztések mellett tovább erősítettük a szociális gondoskodást, növeltük a támogatások mértékét. Azon vagyunk, hogy lehetőség szerint mindenkinek adjunk valamilyen segítséget. Iskoláskorú tanulóinknak változatlanul ingyenesek a tankönyvek, a felsőoktatásban résztvevőket a Bursa Hungarica keretében támogatjuk. Újszülötteink baba-kötvény - ként a kormányrendeletben meghatározott érték kétszeresét kapják önkormányzatunktól és emeltük a születési segély összegét is. A kisgyermekes családoknak jelent komoly segítséget, hogy óvodásaink számára ingyenessé tettük az étkezést. A kommunális adót immár tizenegy éve nem emeltük, ugyanakkor 0-14 éves korú és 60 év feletti polgáraink az adót meghaladó összegű karácsonyi támogatást kapnak. Milliós nagyságrendben támogattuk és tartottuk így alacsony szinten a lakosság kommunális hulladékszállítási díját. Kulturális életünket gyakorlatilag az ország minden részéből méltatják és példának állítják. Tisztelettel és hűségesen ápoljuk nemzeti hagyományainkat - ezzel párhuzamosan támogatjuk és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a kortárs művészeteknek is. A kultúrát igénylő polgároknak helyben, ingyenesen biztosítjuk a kikapcsolódás, művelődés lehetőségét minden művészeti ágban. Könyvtárunk állományát minden évben több száz új kötettel bővítjük és tucatnyi újság, folyóirat áll az olvasni vágyók rendelkezésére. Elért eredményeinket a mindenkori költségvetésünkhöz és a gazdaság helyzethez kell mérni. Ahogyan eddig is, most is addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért. Előrelátóan tervezett és ésszerű gazdálkodásunknak köszönhetően bennünket nem kellett mások pénzén - erkölcsileg és pénzügyileg is aggályos politikai döntéssel - adósság-mentesíteni. Eddig elviseltünk és kivédtünk minden megszorítást, költségvetési elvonást, töretlen lendülettel fejlesztjük közös otthonunkat. Jóllehet, egyre nyugtalanítóbb hírek kapnak szárnyra az önkormányzati szektor gazdasági és politikai központosításáról, mi tovább folytatjuk a közösség érdekében végzett tervszerű és lehetőségeinkhez alkalmazkodó építőmunkánkat. Ennek szellemében köszönöm meg segítségét mindenkinek, aki bármennyit is tett Váckisújfaluért és kívánok vidám, szerencsés, boldog új évet községünk minden lakójának miként az újság minden olvasójának!minden olvasójának! 7

8 KIsnémedI szám Kisnémedi Falukarácsony és díszpolgár avatás december 20. napján a Kisnémedi Művelődési Házban összegyűlt a település lakossága, hogy együtt ünnepeljék a közelgő karácsonyt. A rendezvényt Kiss Róber diakónus úr nyitotta ünnepi beszédével, melyben emlékeztetett mindenkit az adventi készülődés és a karácsony szépségeire, hogy minek is örülhetünk ilyenkor. Rávilágított arra, hogy az életben a legfontosabb a szeretet, a béke, a család és a felnőttek számára a legnagyobb ajándék a kisgyermek. Az Isten is elküldte hozzánk gyermekét, aki felénk int, hogy menjük hozzá közelebb, így szerethessen bennünket, hát merjünk mi is odatérdelni a betlehem mellé és ne aggódjunk azon, hogy milyen ajándékot adjunk, hisz a pásztorok is azt vitték amijük volt, a szívük szeretetét. Diakónus Úr beszédét követően Edelman György polgármester úr is köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a díszpolgári címet. Évekkel ezelőt fordult elő, hogy díszpolgári címet kapott valaki a településen, újra eljött az idő, hogy egy új személlyel bővülhetett ez a kör, aki pedig nem más, mint a falu szeretett védőnénije, Balogh Pálné "Magdi néni". Mindenki Magdi nénije immár negyven esztendeje szolgálja Kisnémedit, nagyon sok olyan édesanya és édesapa van a településen, aki már gyermekként is ismerhette és szerethette a legkedvesebb embert a gyermekek szolgálatában. Mindig nagyon segítőkész volt, bármilyen gonddal, bajjal, vagy akárcsak kérdéssel fordult hozzá a sokszor tanácstalan szülő. Sok-sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki nyugdíjas éveire és reméljük, hogy sokszor találkozhatunk még vele "civilben", mivel családja egy része továbbra is Kisnémedihez köti. Köszönjük a sokéves munkát az egész település nevében! A díszpolgári cím átadása után megkezdődött a karácsonyi műsor, melyet az óvodások ünnepi előadása indított, mely nagy sikert aratott, őket egy szép fagott előadás követett. A kisnémedi iskolások elsőtől negyedik osztályig léptek a színpadra. Igazán szép és kedves előadásukban hallhattunk verseket, énekeket és furulyán játszott dalokat. Az iskolások után a Kisnémedi Faluvédő Egyesület karácsonyi műsora hangolta tovább a közönséget a közelgő ünnepre. A műsort egy igazán kellemes komolyzenei koncert zárta, mely megadta az ünnep méltó hangulatát. A finom vacsora után egy emlékezetes karácsonyi este emlékével térhetett mindenki haza, hogy lelkét felkészítse az év legszebb ünnepére. 8

9 szám KIsnémedI Civil szervezetek együttműködésével új épületbe költözik az ITT Látogató és Tájékoztató Központja Bizton állíthatjuk, hogy a falu ismét gazdagabb lett egy látnivalóval, a Borházzal. Községünk kiemelkedő látványossága elvitathatatlanul az országos védettségű műemlék Gosztonyi kúria (műemléki törzsszám: 7074) és parkja, ami szorosan hozzátartozik a település és a régió kulturális életéhez. A mintegy 3 hektáros őspark évente több helyi és régiós rendezvény helyszíne, a falubeliek és az idelátogatók kedvelt kiránduló és pihenőhelye. A kúria ősparkjában található épületekben helyezkednek el a fontosabb közintézmények: községháza, óvoda, iskola, egészségház, melyeknek felújítása lépésről-lépésre a közelmúltban már megvalósulhatott. Most utolsóként került sor a csaknem 20 éve üresen álló, és ez alatt jelentősen leromlott állapotú egykori Borház helyreállítására. A műemléki környezet miatt is kiemelten fontos volt ez a beruházás, hiszen ezen épület felújításával a barokk fogadóudvar teljességel megújult. Végső homlokzati színe még nem készült el, a belső terek színei annyira harmonikusak és kellemesek, hogy véleményem szerint a belépő vendég teljesen hiteles képet kaphat egy korabeli borház hangulatáról. A Borház kívül-belül megújult, méltó jelképet formálva ezzel a Kisnémedin történő fejlődésnek. Az átadott Borházban az Izotóp Tájékoztató Társulás megújult bemutatóterme várja a látogatókat, az ide látogatók nagyobb térrel, barátságosabb környezettel, a faluban lakók és az ide látogatók pedig egy szép és hasznos kiállítással lesznek gazdagabbak. A Kisnémedi Borház és környékén túlmenően a Fő utcán is számos fejlesztés vette kezdetét az utóbbi időben. Az ősz folyamán 3600 tulipánhagyma és 600 tő parkrózsa beszerzése és kiültetése is megvalósult a Kisnémedi Faluvédő Egyesület önkéntes munkát felajánló tagjai és a közfoglalkoztatásban résztvevők segítségével, köszönet nekik ezért a nagy munkáért! Hegyi Ágnes jegyző Tájékoztató Szerződésben állunk a Magyar Élelmiszerbankkal, e kapcsolat révén 2013-ban két alkalommal oszthattunk tartós élelmet. Az első élelmiszer osztás január 14-én történt, ahol az Önkormányzat 800 kg lisztet, 336 kg tésztát, 294 kg vaníliás karikát és 330 kg kristálycukrot osztott szét a rászorult családoknak. A második osztás november 18-án volt, ahol 880 kg liszt, 560 kg tészta, 288 kg háztartási keksz és 77 kg müzli került a rászoruló családokhoz. Az élelmiszereket az Európai Unió támogatásának köszönhetően Magyarországon tevékenykedő cégek ajánlják fel és szigorú előírások alapján folyamatosan ellenőrzés mellett oszthatjuk ki azokat. Az Élelmiszerbank által megadott jövedelem határokat be kell tartanunk, minden kiadott élelmiszercsomag mellé minden esetben le kell fűznünk az önkormányzaton keresztül beszerzett jövedelemigazolást. Sikeres pályázat Kisnémedi Község Önkormányzata 8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától a én benyújtott azonosító számon nyilvántartott pályázatával. A Községházával szemben, a tűzoltószertár melletti, jelenleg elhanyagolt, elbozótosodott területen játszótér létesítésére. Ezen 8 millió forintból megvalósul a jelenlegi elhanyagolt terület irtás és földmunkája, síkalapozási kert- és parképítési munkákat tartalmaz. A játszószerek beszerzésére 11 millió forint szerepel a pályázatban. Az Önkormányzat önerejével együtt a beruházás várható összege 15 millió forint. Az időjárási viszonyoktól függően még a tavasszal megindul a beruházás, várható átadása augusztus 20-i rendezvényre. Előzetesek február :00 óra Farsang a Művelődési Házban március :00 óra Nőnap a Művelődési Házban 9

10 VácHaRTyán szám Decemberi csodavárás iskolánkban A december a karácsonyvárás és ezzel együtt a csodavárás ideje. Az iskolában is igyekeztünk tanulóinkkal ráhangolódni erre a gyönyörű ünnepre. Az adventi időszakban hétfőnként sor került a gyertyagyújtásra. A várakozás időszakában díszítettük iskolánkat, termeinket téli dekorációkkal, majd az ünnephez közeledve egyre szebbé, díszesebbé varázsoltuk környezetünket. Az utolsó héten karácsonyfák kerültek az osztálytermekbe, melyeket égősorral szépítettek, díszekkel aggattak tele a gyerekek. A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor sorra vesszük azokat, akik fontosak számunkra, eltervezzük, mivel lepjük meg őket. Választásunk azonban csak akkor lesz sikeres, ha az ünnepet megelőző időszakban sem hiányzott az egymásra való odafigyelés, a szeretteinkkel való bizalmas beszélgetés. Igazán csak így ismerhetjük meg gondolataikat, érzéseiket, fürkészhetjük ki vágyaikat. Egymásnak is szerettünk volna örömet okozni, így egymás nevét kihúzva izgalommal vártuk a karácsony előtti együtt töltött utolsó napot, melyen átadhatjuk ajándékunkat a másiknak. Hagyományainkhoz híven, ismét az ötödik osztály tanulói és az iskola énekkara készült műsorral, hogy a szíveket karácsonyi hangulatba öltöztesse. Az iskola tanulóinak szülei, az óvoda dolgozói a karácsonyi vásárra készítettek ajándéktárgyakat. December 22-én reggel aztán sor került az utolsó gyertya meggyújtására is. Gergely Barnabás Lelkész Úr arról beszélt a hallgatóságnak, hogy milyen furcsa is lenne egy olyan születésnap, amelyen ott vannak a vendégek, az ajándékok, a torta, csak éppen az ünnepelt hiányozna. Lelkész Úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsony Jézus Krisztus születésnapja. Igazából ezért az odafigyelés neki járna ezen a napon, mi mégis inkább más, kevésbé fontos dolgokra koncentrálunk. Ezen sokan elgondolkoztunk. Utána az osztályok termeikbe vonultak, ott beszélgettek, játszottak, egymást megajándékozták. Délelőtt a tornateremben bemutatták az ötödikes tanulók és az énekkar a karácsonyi műsorukat. Kora délutántól a művelődési házban folytatódott a nap eseménye. Itt rendezték meg a szülők a karácsonyi vásárt, ahol kézműves ajándékok mellett finom sütemények is voltak. A nap fénypontjaként diákjaink ismét előadták kedves műsorukat a minket megtisztelő, érdeklődő vendégeknek, ahol rajtunk kívül Dr. Merész Lajos verset mondott, Borsi Ferenc citerázott, Jakab Zsófi klarinétozott és a Canzonetta énekkar énekelt. A bensőséges ünnephez hozzájáruló pedagógusoknak, szülőknek, szereplőknek köszönetet mondok segítségükért, támogatásukért, mert nélkülük nem valósulhatott volna meg! Gárdonyi Géza mondatával búcsúzok, és kívánom, ne csak karácsony környékén töltse meg szívünket a szeretet, hiszen mindig, mindenkinek szüksége van rá. A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban. Az első verseny 2013 szeptemberében elindultak a váchartyáni általános iskolában a karate edzések. Sok játék és feladat segítségével kezdtek a kis karatékák megismerkedni ennek a japán harcművészetnek a mozgás kultúrájával, a szellemiségével, és ami talán a legfontosabb: önmagukkal; hogy mire képesek, mely feladatok nehezek és melyek könnyebbek. Egy edzés egyszerre ad örömet és fájdalmat, kihívást és elégedettséget. A cél az, hogy jól érezzék magukat és közben sokat tanuljanak, ne ijedjenek meg a hatalmasnak látszó feladatoktól, ebben nagyon sokat segít a csapat és a mesterek. Az első nagyobb kihívással négyen néztek szembe december 15-én kezdő karatésoknak versenyt rendeztek Csömörön, ahol éves kezdő karatéka mérte össze tudását. Vagy talán nem is tudását, hanem a bátorságát, hiszen ki mertek állni sok-sok néző, bíró és a többi versenyző elé, hogy megmutassák, hogy eddig mit tanultak. Ez olyan, mint az élet: valami újat hoz elénk és le kell győznünk a félelmeinket, hogy az új ismeretlen kihívással szembenézzünk. Váchartyánt Alex Viktória, Jakab Zoltán, Siklódy Botond és Czerovszki Bálint képviselte. Kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) versenyszámokban indultak és mindannyian remekül teljesítettek. Formagyakorlatban az első tanult védést, ütést és állást kellett bemutatniuk különböző fordulásokkal. A küzdelem pedig speciálisan kezdőknek illetve kicsiknek lett kifejlesztve. Mindkét ellenfél egy tépőzáras felsőt viselt, amire labdát kellett ráragasztani a győzelemért. Viki katában 2., kumitében pedig 1. helyezést ért el. Zoli katában 3., kumitében pedig 2. helyezést ért el. Boti katában 2, kumitében pedig 1 helyezést ért el. Bálint katában 3, kumitében pedig 1 helyezést ért el. A versenyzők az érmek és az oklevél mellé ajándékcsomagot kaptak és plüss állatot is választattak. Gratulálunk nekik! További sikeres edzést és találkozunk következő megmérettetésen: a január végi vizsgán! Bucs-Tonk V Dóra Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a barátoknak, ismerősöknek, pedagógus kollégáknak, egykori tanítványoknak, akik részt vettek édesanyánk Fenyvesi Péterné, szül. Pintér Margit gyászszertatásán és elkísérték utolsó útjára. Köszönettel: a gyászoló család 10

11 szám VácHaRTyán Tisztelt Váchartyáni Lakosok! Váchartyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete évben tovább kívánja folytatni a évben elkezdett belterületi utcák felújítását. Mint minden beruházás esetén itt is hosszas előkészítő munka előzi meg a kivitelezést. A beruházás értékének nagysága miatt az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolyatnia a törvényi előírásoknak megfelelően. Az eljárás eredményeként az a vállalkozó nyeri el a munkát, aki minden szempontból a legkedvezőbb árajánlatot nyújtja be. A tavalyi évi belterületi utcák felújítása 38 millió 742 ezer forint volt, ehhez az összeghez ITT támogatásából 2 millió 900 ezer forintot csoportosított át az Önkormányzat. Az idei évben a teljes ITT támogatási összeget azaz 12 millió 900 ezer forintot is az utcák karbantartásra elkülönített összeghez csatolja, ezzel növelve a beruházási költség értékhatárát. Egy kis visszatekintés! A évben elkészült utcák fotói: Váchartyán község Önkormányzata Arany János út Botond út József Attila út Mély út Petőfi út Rákóczi Ferenc út Genius Apáczai Diploma Díjjal jutalmazták Szaniszló Katalint Az Apáczai Kiadó immár 11. alkalommal hirdette meg a Genius Apáczai Diploma Díj arany, ezüst és bronz fokozatát az arra érdemes kiváló pedagógusnak. A Genius Apáczai Diploma Díj rendkívül magas erkölcsi elismerést jelent. A pályázatra felterjesztetteknek számos követelménynek kellett megfelelniük, mivel ez a díj a Pedagógusok Kossuth Díja. A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Szaniszló Katalin január 17-én Budapesten átvehette ezt a kiemelkedő díjat, melyre csak a nevelőtestület terjeszthette fel az Igazgatónőt. Ez mindent elmond a felé való szeretetről és tiszteletről, melyet kollégái iránta éreznek. Így vélekednek róla: 2009 őszétől, mióta tantestületünket, gyerekeinket vezeti, összefogja, támogatja, segíti, hatalmas változáson, fejlődésen ment keresztül az iskola. Hírünk Váchartyán környező településeire is már eljutott: pozitív képünknek köszönhető, hogy a csökkenő demográfia ellenére tanulóink száma növekszik. Kedves, közvetlen, nyitott személyisége miatt gyerekek, szülők és munkatársai minden gondjukkal, problémájukkal bátran fordulhatnak hozzá. Türelmesen meghallgatja a hozzá bizalommal lévőket és igyekszik segítséget nyújtani problémáik megoldásában. Sokat beszélget a hátrányos helyzetű, a nehezen nevelhető, érzelmileg zárkózott gyerekekkel, a csonka családban élő, vagy éppen bomlófélben lévő családokban nevelkedő tanítványokkal. Mindent megtesz a gyerek érdekében a családi szeretet egységének erősítéséért. Ugyanolyan tisztelettel, szeretettel fordul kollégáihoz, mint a szülőkhöz, vagy a gyermekekhez. Személyisége, magatartása példaértékű, igazi vezető. Teljes szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk az Igazgatónőnek és további sikerekben gazdag munkát kívánunk! 11

12 őrbottyán szám A 2013-as évben az őrbottyáni hagyományokhoz híven az adventi időszakban számos rendezvényre vártuk városunk lakóit és az érdeklődőket. November 30-án 14 órától Művelődési Ház nagytermében adventi készülődést tartottak. Ezen a programon mindenki elkészíthette azokat a dísztárgyakat, mellyel az ünnepi időszakban otthonát díszíthette. A kézműves foglakozáson Mártonné Takács Andrea virágkötő segítette látogatóink munkáját. Készültek asztal-, ajtódíszek és szebbnél-szebb adventi koszorúk. Advent első vasárnapján, december 1-jén adventi gyertyagyújtásra invitáltuk az érdeklődőket a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti térre. A Betlehem mellett városunk koszorúját is felállítottuk. A gyertyagyújtáson szolgálatot teljesített Kotán Béla baptista lelkész és elhangoztak városunk négy felekezeteinek énekei. Ezt követően Kotán Béla lelkész meggyújtotta Advent első vasárnapján az első gyertyát. December 6-án Őrbottyánba kisvonattal érkeztek a Mikulások és Krampuszaik. A város több pontján várták a gyerekek, hogy kiossza ajándékait, s idén is meglátogatták a Juhász Zsófia Szeretetotthon lakóit, ahol nagy szeretettel és hangos énekléssel fogadták őket. Miután a gyerekek elköszöntek a Mikulásoktól és a Krampuszoktól a Művelődési Ház nagytermébe a Mesekocsi Színház Ácsi itt a Mikulás bácsi című előadással várták őket a szervezők. December 14-én a Télköszöntő rendezvényen forralt borral, teával, sültgesztenyével, tócsnival, meleg szendviccsel vártuk az érdeklődőket. A gyerekeket és felnőtteket egyaránt vártuk az Óvodai Alapítvány sátrában gyertyakészítésre, a Juhász Zsófia Szeretetotthon sátrában kézműves vásárra, Joó Juhász Dalma táblakészítő bemutatójára, a sátrakban helyet kapó karácsonyi dísztárgy és kézműves vásárra. Idén is elkészült Őrbottyán mézeskalács városa és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat sátra alatt sorra gyűltek cipős dobozba csomagolt ajándékok. Az ünnepi hangulatról a műsorban közreműködő Református énekkar és Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói gondoskodtak. A tanulók előadásában többek között megtekinthettük a Rénszarvas tánc produkciót és a Játék a fényekkel című buzogány előadást. A zord idő ellenére a karácsonyi várakozás közben kellemes délutánt tölthettünk együtt. December 20-án tizenhatodik alkalommal tartottuk Szeretet ünnepet, ahova a városunkban élő rászoruló családokat, egyedülállókat és időseket vártuk ünnepi műsorral és egy kis ajándékcsomaggal. A hagyományokhoz hűen a műsort a városunkban működő négy egyház képviselői közösen adták. Vendégeink meghallgathatták a Baptista Egyház énekkarát, Bolyky Miklós Római Katolikus Egyház diakónusának gondolatait. Ezt követően az Evangélikus Egyház és a Római Katolikus Egyház gyermekeinek karácsonyi játékát tekinthették megy. A gyerekeket felkészítette Lajtos János evangélikus lelkész. Az ünnepség zárásaként Kotán Béla baptista lelkész záró imádságát követően Cserepka András, Őrbottyán polgármestere kívánt minden meghívott vendégünknek békés, áldott karácsonyi ünnepeket. KIadja: az IzoTóP TájéKozTaTó TáRsulás - felelős szerkesztő: KeResKényI jános - szerkesztő: TIRol zoltán

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-án közmeghallgatás útján megtartott nyilvános üléséről. 1 Készült:

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet.

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet. II. évfolyam 1. szám - 2016 január Tartalom: Télapó ünnepség Kreatív ajándékozás Életmód klub Advent Önkormányzat hírei Szépkorú köszöntése Kitüntetés Napelempark épül Szociális alapú tűzifa osztása Válts

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. május 05-én megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1. c.) határozatai: 53-54. d.) rendelete: 459-19 /2015. T Á R

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10. napján megtartott Közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 35/2012./XII.10./ számú nemzetiségi

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben