2014. IX. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. IX. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 2014. IX. évfolyam 1. szám Évértékelő, tervek Püspökszilágy 4-5. oldal Karácsonyi koncert Váckisújfalu 6-7. oldal Falu karácsony és díszpolgár avatás Kisnémedi 8-9. oldal Elkészült utcák Váchartyán oldal Év végi összefoglaló Őrbottyán 12. oldal A konferenciák évét is zárta az RHK Kft. Az új esztendő beköszöntével szokás értékelni azt az elmúlt tizenkét hónapot, amit magunk mögött hagytunk. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. évértékelőjével e lap hasábjain már találkozhatott az olvasó, ám most más szempontból közelítjük meg a lezárult időszakot. Folytatás a 2. oldalon. HÉTközlap szerkesztőség elérhetősége: Zivatar, hóvihar, megjöttél, szép idő, jó idő, megszöktél. A bokor csontváztenyér, a hold rosszul kelt kenyér, élesztőtlen, sápatag, a mező hósivatag. December, rossz ember, csontunk fáj, január, jaguár, ne ugrálj. Bármi balul ver a tél, szegény jobb kéz mégis él, forró levest kanalaz, forralt bort is poharaz. Zivatar, hóvihar, távozzál, döngető csúf idő, változzál! Weöres Sándor: Téli dal Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

2 RHK szám Ők már 15 éve az RHFT dolgozói. A konferenciák évét is zárta az RHK Kft. Az új esztendő beköszöntével szokás értékelni azt az elmúlt tizenkét hónapot, amit magunk mögött hagytunk. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. évértékelőjével e lap hasábjain már találkozhatott az olvasó, ám most más szempontból közelítjük meg a lezárult időszakot. Mert különleges esztendő volt ez is az RHK Kftnek, mint 2012, amikor is egy óriási munka ünnepélyes befejezését Magyarország első felszín alatti radioaktív hulladéktárolójának elkészültét ünnepelhette a Társaság. Ám ban új kihívások vártak a cégre: két nemzetközi és egy hazai szakmai tanácskozás házigazdája lehetett, és nem mellékesen a Társaság 15 éves születésnapját is konferenciával ünnepelte. A rendezvények komoly előkészítő munkát követeltek, ám igen jól sikerültek, és a külföldi vendégek ismét jó hírünket vihették szét a nagyvilágba. Röviden emlékezzünk vissza ezekre az eseményekre, amelyek - nem meglepő módon - azért mind kapcsolódtak valamiképp a bátaapáti kis és közepes aktivitású radiaktívhulladék-tárolóhoz, az NRHT-hoz, hiszen az ott magas műszaki színvonalon megvalósult felszín alatti tároló nemzetközi mértékkel mérve is példaértékű létesítmény. 2 Május között az RHK Kft. 55 ország képviselőjét látta vendégül a DISPONET konferencián. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szervezetének munkaértekezletén Magyarország lehetett a házigazda, hiszen a téma a radioaktív hulladéktárolók biztonsági értékelése volt, az NRHT pedig újdonságnak számított nemzetközi viszonylatban is. A nagy érdeklődést mi sem mutatta jobban, mint az, hogy ezen a rendezvényen csaknem kétszer annyian voltak, mint szoktak. A bátaapáti tárolóban látottakról azután minden vendég elismerően szólt, hangsúlyozzva, hogy hazánkban a radioaktív hulladékoknak jó gazdája van. Szeptember 17-én zajlott az RHK Kft. saját konferenciája az NRHT-ról, mert a Társaság maga is úgy érezte, a mérnöktársadalom nemzetközi mércével mérve is komoly szakmai teljesítményét érdemes és fontos egy ilyen program keretében értékelni. Ez volt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. első saját ilyen rendezvénye, amelyen mintegy százhúszan gyűltek össze azok közül, akik részt vettek a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében. Örömmel találkoztak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A plenáris ülésen a részvevők a radioaktív hulladékkezelés magyarországi helyzetéről, az NRHT múltjáról, jelenéről, jövőjéről, az elhelyezés koncepciójáról, a fejlesztés irányairól hallhattak. A szekcióüléseken három fontos témát vitattak meg: a telephelykutatást, a felszín alatti létesítmények építését és az NRHT biztonsági értékelését. November 4-6. között az európai radioaktívhulladék-kezelő társaságok vezetőinek egy csoportját fogadták a cég vezetői, munkatársai. A Club of Agencies tagjainak tanácskozásán a fő téma ugyancsak a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló volt, amit az Ügynökségek Klubja jelenlevői ugyancsak meg is látogattak. A szakemberek akik maguk is beszámoltak hazájuk hulladék-elhelyezési koncepciójáról elismerően nyilatkoztak magyarországi tapasztalataikról. Különösen a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére épített föld alatti tárolókamra nyűgözte le őket. Az esemény záróestjén Hans Codée, a szervezet holland elnöke ugyancsak nagyra értékelte a látottakat. Az európai vezetők évente tartanak ilyen és ehhez hasonló találkozókat, amelyeken megvitatják a radioaktívhulladék-kezelés területén zajló változásokat, újdonságokat, eredményeket és a különböző országok saját tapasztalatait. Mindezek az események - és a november 4-i ünnepi tanácskozás, melyen a Társaság megemlékezett megalakulásának 15. évfordulójáról - fontos ünnepélyes pillanatnak számítottak, miközben az RHK Kft. telephelyein a megszokott komoly szakmai munka folyt.

3 szám ITT Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) Társulási Tanácsa január 23-án ülésezett Az első napirendi pontban Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója adott tájékoztatót a jelen lévőknek az RHFT telephelyen történtekről. A vizsgálat lezárta előtti információit a HÉTközlap újságban ismertetjük. A második napirend kapcsán az ITT Társulási Tanácsa megvitatta és elfogadta az ITT költségvetésének tervezetét, amelynek kialakításához a tagtelepülések előzetesen megadták javaslataikat. A szóbeli tájékoztató során elhangzott, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. közreműködik, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal mint a KNPA kezelőjével - K /14 rendelési számon kötendő Támogatási szerződés megkötésében, melynek alapját a Magyarország évi költségvetése adja. Az ITT a 214/2013.(VI.21.) Kormányrendelet ismeretében, a Támogatási összeget elfogadja. Vállalja az azzal járó kötelezettségeket,valamint az elszámolást. A tagtelepülések kommunikációját segítő támogatásokon túl az ITT a közös költségből fedezi hagyományos programjait. Ilyen az idén Váckisújfaluban rendezendő XI. ITT Nap, a Boronkay Nap, a X. Szilárd Leó fizika és kémia verseny és a kapcsolódó ITT RHK Kft. vetélkedő. A társulás kiadja a HÉTközlap újságját, videó hírlevelét, és működteti honlapját. A tavalyi évi előkészítés után az idén megvalósítja Kisnémediben és Püspökszilágyon fényújságát, a további tagtelepüléseken pedig a tapasztalatok ismeretében évben. A társulás továbbra is részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, tervez hazai, illetve külföldi utat a civilszervezetek és az általános iskolások nyolcadikosai részére. Megújul és új, tágasabb helyre költözik a Látogató Tájékoztató Iroda, egyben korszerű felszerelést is kap, számítógépet, projektort, televíziót, stb. A beszámolót a Tanács egy tartózkodó szavazattal fogadta el. A Társulási Tanács tagjai az egyebek napirend keretében megtudhatták Dr. Sajó Gyulától, hogy a GMF nemzetközi szervezetében, javaslatára, alakul egy munkacsoport, amelybe felkérték részvételre az ITT szervezetét. A brüsszeli tanácskozáson április 7-én - egyhangú szavazással Dr. Sajó Gyula és Koblász Sándor képviseli a Társulást. Edelman elnök úr javaslatára a X. Szilárd Leó tanulmányi versenyt a váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola, az ITT, illetve az RHK Kft. bonyolítja le Váchartyánban és Kisnémediben április 25-én. Cserepka András javaslatára a társulás elfogadta, hogy még jobban nyit a civil szervezetek felé és képzésük érdekében, látogatást szervez az RHK Kft. és a PAZrt. paksi bemutató termeibe. Edelman elnök úr javaslatát elfogadta a Tanács, hogy az idei szakmai utat a Csehországi Dukovániba szervezik, ahol az erőmű szomszédságában van a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló. Az út szakmai előkészítésében és a kinti koordinálásban Dr. Kereki Ferenc úr is részt vesz. A XI. ITT Napot az idén Váckisújfaluban rendezi a társulás. A tanácskozással párhuzamosan a tagtelepülések jegyzői és pénzügyesei tájékoztatót kaptak Nagyné Lunger Éva asszonytól a számviteli és nyilvántartási új jogszabályok alapján teendő intézkedésekről. Tájékoztató Tisztelt Polgárok! Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy a január 23-i ITT társulási ülésen a püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) 2013 decemberében történt eseményekről újabb információkhoz jutottam. Mint ismeretes, az RHFT-ben, amely kizárólag intézményi (kórházi, mezőgazdasági, ipari, illetve kutatóintézeti) hulladékot fogad, december 2-án a szokásos módon, radioaktív hulladék, zárt térben történő feldolgozása közben üzemzavar történt. Ennek során a technológiai épületben a munkálatokat végző három dolgozó sugárterhelést kapott. Szervezetükben az esemény napját követő vizsgálatok a megengedett szintnél magasabb értékeket állapítottak meg. A külső környezeti mérések eredményei azonban azt mutatták, hogy a munka helyszínéről, a korszerű szűrőberendezéseknek köszönhetően, nem jutott ki a levegőbe szennyező anyag. Vagyis a környezetre és a lakosságra az esemény nem volt kihatással. Annyit azonban szükségesnek látok közreadni, hogy az újabb mérések szerint a három dolgozó sugárterhelése kisebb mértékű volt az előzetesen vártnál. Ők jelenleg más munkakörben dolgoznak. Munkavégzésük mellett orvosi kezelésben részesülnek, annak érdekében, hogy szervezetük teljesen kitisztuljon. Az érintett hatóságok vizsgálatot indítottak az esemény körülményeinek és okainak feltárására, amellyel párhuzamosan megkezdődött a püspökszilágyi telephely szennyeződésének eltávolítása. A hatósági, illetve a belső vizsgálatok lezárására előreláthatóan egy hónapot várni kell. Az üzem jelenleg nem fogad hulladékot. Az újabb fejleményekről ismét beszámolok majd. Edelman György ITT elnök 3

4 PüsPöKszIlágy szám Évértékelő, tervek ban Püspökszilágy önkormányzata sikeresen befejezte az utolsó legnagyobb közműberuházását, a csatornázási projektet. Falunkban a tizenöt éve tervezett, sokszor pályázott fejlesztés példás rendben határidőre elkészült. Az utak helyre állítását megkezdtük. Az év során tovább tudtuk fejleszteni a közintézményeink fűtését, energiaellátását és minden lehetséges pályázatot beadtunk, ami a falu fejlődését, működését segitheti. Az egyházakat, civil szervezeteket lehetőségeink szerint támogattuk, próbáltuk a legjobb kapcsolatokat kiépíteni velük, természetesen a kétoldalúság jegyében ben lesz a falu Római Katolikus templomépítésének 100 éves évfordulója. Mindent megteszünk azért, hogy kívül -belül és környezetében is teljesen megújulva köszönthessük a jubileumot. Támogatjuk és üdvözöljük a Szent évet Püspökszilágyon, ami 2013 november 11-én kezdődött és 2014 november 11-ig fog tartani. Reméljük, ezt a jubileumot olyan erőben és egyetértésben éljük meg Püspökszilágyon, mint egy évszázada, amikor a templom nagy részt a falú lakóinak keze munkájával felépült hat hónap alatt, 1914-ben március 18-tól József napjától, november 11-ig Márton napjáig. A településünk jó munkáját bizonyítja a jelen korban falunapunk fényes sikere, a rengeteg vendég, testvértelepülésünk népes küldöttsége, a sok szép emlék ami soha nem merül feledésbe. Iskolánk közvetlen állami kezelésbe adása zökkenőmentesen megtörtént, a kapcsolatunk az új járási szervezettel példaértékű és gyümölcsöző. Az önkormányzati hivatal működése komoly erőfeszítéseket igényelt az elmúlt évben - és igényel a jövőben is- elsősorban anyagi területen. Míg az állami források egyre csökkennek, a kormányhivatalok által átvett feladatok jó részét már visszakaptuk év közben. Az igazság az, hogy megfelelően képzett és munkájukat jól végző dolgozók nélkül a település nem működik, a fejlesztéseknek nincs értelme. Püspökszilágyon nem alvó, hanem élő falut szeretnénk építeni. Csak olyan projektekre pályázunk, amik működőképesek, amelynek kihasználtsága magas szintű. Ezt mutatja a 2013 as év tavaszán megépített műfüves pálya is, melyet nemcsak a kicsi gyerekek, hanem felnőttek is maximálisan kihasználhatnak naplemente után, hiszen a világítása is kiválóan működik. A focipálya körül kialakított szabadidő központot tovább fejlesztjük, konditermet és színpadot tervezünk, de készül majd egy nyári konyha is, kemencével, grillezővel, bográcsozó hellyel, piknik terasszal is. A pályázati források mellé az önerő és az ÁFA biztosítása nagyon nehéz. A pénzeszközöket szigorúan meghatározott célok és keretek között kell felhasználni. A településeknek a törvények változása miatt hitelt felvenni gyakorlatilag lehetetlen, az önkormányzatoknak ÁFA visszaigénylési joga nincs. Nagy feladat lesz a csatorna beruházás végelszámolása, a közművagyon aktiválása is. Sajnos településünk demográfiai helyzete, hasonlóan az egész országéhoz, nem rózsás. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a korösszetétel változzon és természetesen az itt élő embereknek is megpróbálunk mindent megadni lehetőségeink szerint. Püspökszilágyon a csodálatos természeti adottságokat figyelembe véve, az önkormányzat - kihasználva a falu lehetőségeit - sok területen tud fejleszteni. Ezekre a dolgokra is alapozzuk igyekezetünket, hogy üres portáink ismét élő lüktető pici gazdaságokká váljanak településünkön, minden eladó ház gondos új tulajdonosra találjon, aki családjával együtt értékes tagja lehet a faluközösségnek. A 2014-es évben mindenképpen még jobban és hatékonyabban kívánjuk működtetni az intézményeket, az egész települést. A Hagyományőrző Egyesülettel karöltve szeretnénk a nyugdíjasok életébe is új színfoltokat vinni, ezért is örömmel vettük a kezdeményezést, hogy január 10-én ( pénteken) az óév búcsuztató batyus bulit szervezzen az egyesület a művelődési házban. Ezzel a programmal nyitjuk az évet. Terveink közt szerepel még közös strand, színház, nótaest látogatások, kirándulás, zarándoklat. Csak Önökön múlik, hogy ez mennyire tud megvalósulni! Az utcák, utak rendbetételével párhuzamosan a parkok, sétautak, játszóterek is megújulnak tavasszal. Szeretnénk ha településünk a megye egyik legvirágosabb falujává válna, az elnyert pályázat erre lehetőséget ad. Az önkormányzat orvosi rendelő épületében 2013 őszén egy drogéria nyílt meg, ahol szeretnénk, ha helyben a település lakói jó áron hozzájuthatnának az egészséges élethez szükséges minden termékhez és készítményhez. A megújuló élelmezés területén szeretnénk minden korosztályt támogatni. A jó minőségű főtt étel az egészséges élet alapja, az intézményi étkeztetésen túl szeretnénk ha minden magányos, idős ember és mindenki más akinek munkája, elfoglaltsága nem teszi lehetővé a meleg étkezést, otthonába szállítva hozzá juthasson ehhez a szolgátatáshoz. Az önkormányzat a szállításba segíteni tud. Röviden így foglalnánk össze a 2013-as évet és idei terveinket amiket megvalósítunk. A lap minden kedves olvasójának és Püspökszilágy lakóinak Boldog, Sikerekben és Egészségben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! Püspökszilágy Község Önkormányzata Tisztelt püspökszilágyi lakosok! A vácrátóti konyha várja önöket és megrendeléseiket kibővült szolgáltatásokkal! Vállalunk: esküvőket, banketteket, osztálytalálkozókat, céges és egyéb rendezvényeket, falunapi összejöveteleket, lakossági étkeztetést ételhordós rendszerben. Kérem, tegyen próbára minket és kóstolja meg ételeinket. Célunk: - A régen bevált konyha értékeit és íz világát figyelembe véve szeretnénk a korszerű közétkeztetést megteremteni önöknek és gyermekeiknek egyaránt. - Vácrátóti-Püspökszilágyi őstermelők termékeit felvásárolni, feldolgozni és hasznosítani. Elérhetőségeink - Rendelésfelvétel: H-P 07:00-15:00 -ig (KONYHA) Kosztyán Attila A Püspökszilágyi Művelődési Ház állandó programja: Hétfő 15:00 órától Könyvtár 16:30-tól Yoga 17:00 órától Gyerektánc oktatás 19:00 órától Asszony torna Kedd 16:00 órától Könyvtár 17:00 órától Baranta edzés 18:30-tól Kettlebell edzés Szerda 16:00 órától Könyvtár Csütörtök 16:00 órától Könyvtár 17:00 órától Gyerektánc oktatás 18:30-tól Kettlebell edzés Péntek 15:00 órától Nyugdijas összejövetel Vasárnap 18:00 órától Kettlebell edzés 4

5 szám PüsPöKszIlágy Falukarácsony Az ünnepnapok most is mint minden évben gyorsan elszaladtak, de így a szorgos hétköznapok megindulásával néhány köszönő sorral szeretném megköszönni azok munkáját, akik a falukarácsony színvonalas műsorának szervezői és szereplői voltak. A Gránátalma táncegyüttes gyerekei lelkes táncbemutatójával kezdődő program megalapozta az este magas színvonalát. Jó volt látni a gyerekek és mesterük munkájának fejlődését, örömünkre szolgált, hogy új tagokkal bővült a lelkes kis csapat. Amint azt Délteki Melinda oktató is jelezte műsor közben, hogy hogyan fejlődött a gyerekek tudása, tényleg csodálatos munkát végeztek ők együtt. Az óvodás gyerekek betlehemes műsora, az apró gyerekek lelkesedése nagyon megható volt nemcsak a szülőknek, de a falu lakosságából eljött nagy számú nézőközönségnek is. Köszönjük az óvónénik lelkes munkáját, mellyel a gyerekeknek nemcsak betanították a verseket, énekeket, hanem tevékenyen részt is vettek az előadásban. A Hagyományőrző Egyesület asszonykórusa mint minden évben most is színvonalas műsorral készült. Az ő csoportjuk az, akikre mindenben lehet számítani, Hrozina Attiláné Margit lelkes vezetésével. Ha kell szervezni segítenek a falu rendezvényein, ők akik felelevenítik és ápolják a faluban a régi hagyományokat, mint az Adventi időszakban a Szentcsalád -járást, az ő csoportjuk adja húsvétkor a Passió szereplőinek nagy részét. Gyűjtik és felelevenítik a régi nótákat, énekeket. Az egész éves munkájukért köszönet illeti a csoportot, illetve ebben a műsorban gitáros kísérőjüket Tánczos Mihályt is. Az iskola lelkes diákjainak előadása újdonság volt a nézők számára, az Adventi Spirál szertartás ősi idők hagyományait felelevenítő gyakorlattal, egy más jellegű témában dolgozták fel a karácsonyi várakozás időszakát, gyönyörű énekekkel tűzdelve az előadást. Köszönjük a pedagógusok és az iskolás gyerekek munkáját. Az ünnepi műsor méltó befejezése volt két kisdiák Géresi Csenge és Krajnyik Vencel zongora játékában a karácsonyi dallamok felcsendülése. A polgármester úrnak a karácsonyi köszöntésen kívül még egy fontos feladata volt, hogy a gyerekek részére a karácsonyfa alatt lévő kosarakból István képviselő bácsival karácsonyi csomagokat osszon szét. Köszönöm a képviselőtársaknak, polgármester úrnak, hogy a gyerekek részére megvásárolták, becsomagolták az ajándékot. Deményné Varga Gizella alpolgármester Változások a könyvtár életében Örömmel tájékoztatom Püspökszilágy lakóit, hogy 2013 végére megújult a könyvtárunk a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer jóvoltából. A könyvtári feladatok folyamatos ellátását és az eszközök bővítését a Pest Megyei Könyvtár segíti, amelynek központja Szentendre. A könyvtári állomány gyarapítása és az eszközök bővítése céljából kötötte az együttműködést ezzel a szervezettel Püspökszilágy Önkormányzata. Ezáltal a mi kis településünkön élők is érezhetik elsősorban azok, akik látogatják a könyvtárat -, hogy lehetőségeink széleskörűen bővültek és minden itt élő embert megilletnek. A kortárs mai irodalom képviselőivel találkozhattak azok az érdeklődő gyerekek és szülők, akik augusztusban és novemberben eljöttek az író-olvasó találkozóra, amelynek előadói Szávai Géza, író és Csernik Szende, előadó voltak. Szeretnénk, ha minél több aktív könyvtárlátogatónk és olvasónk lenne. Örülök, hogy ez a létszám novemberben és decemberben szaporodott. Az olvasás örömét és az ismeretek gyarapodását mindenki saját maga érezheti és élvezheti személyiségének gazdagodásával. Ezért hívok és várok mindenkit a könyvtárba, amely a művelődési ház emeleti részén található. Könyvállományunk megújult, gyarapodott. Rengeteg új könyv érkezett gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Kaptunk új számítógépeket az olvasók részére, amelyet internetezésre használhatnak díjmentesen. Érkezett már néhány társasjáték és papírszínház is. Az új babzsák fotelokban kényelmesen elhelyezkedve lapozgathatják értékes könyveinket február 1-jétől új nyitvatartási rendet alakítunk ki, a következőképpen: Hétfő: 15 17, Kedd: 16-19, Szerda: 16-19, Csütörtök: Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak és a Pest Megyei Könyvtár dolgozóinak a évi lelkiismeretes munkájukért. Lőrinczné Bencsik Mária ÁMK vezető Püspökszilágyra is megérkezett a Drogéria 14 ILLAT EGÉSZSÉG TISZTASÁG ÉSZ- BONTÓ ÁRAK Keressenek minket az orvosi rendelő épületében! Petőfi Sándor u. 2. Kínálatunkban: Mosogatószerek, Mosószerek, Öblítők, Fertőtlenítő szerek és Fehérítők Toalett papír, Törlőkendők, Szalvéta és Papír zsebkendők, Természetes alapanyagú BIO tisztítószerek, Testápolási termékek; Samponok, Hajbalzsamok, Tusfürdők, Testápoló krémek, Dezodorok, Borotválkozási termékek, Babaápolási termékek; Pelenkák, Nedves törlőkendő, Vitaminok, Étrend-kiegészítők, Teák, Gyógyteák 5

6 VácKIsújfalu szám Karácsonyi koncert Jóllehet, az időjárás inkább kora tavaszira hajazott, a közösségi klub hamisítatlan karácsonyi hangulattal várta vendégeit. Az est előadó művészei nem ismeretlenek már, hiszen a Múzsák ölelésében programban igaz, akkor trió formációban már nagy sikerrel léptek fel. A valóban lenyűgöző minőségű adventi koncert után azonban sokan úgy gondolták, hogy nem lehet már magasabbra tenni a művészi színvonalat. Azonban már az első néhány ütem után világossá vált, hogy a Giusto Kamarazenekarból erre az alkalomra alakult sextet felteszi a koronát Váckisújfalu egész éves, kivételesen gazdag kulturális kínálatára. Pedig a Litván Erika (hegedű) vezette hatos fogat (Szacsvay Marianne hegedű, Farkas Istvánné, Hoksza Andrea brácsa, Gelencsér Gábor, Hollósy Katalin cselló) műsor-választásában nem alibizett, sem J. Brahms: G-dúr sextett op. 36. P., sem Csajkovszkij: Firenzei emlék op. 70. műve nem tartozik könnyen játszható zeneművek közé. Az együttes kvalitását jól jelzi, hogy a kifogástalanul német Brahms interpretáció után új magasságokat nyitottak a szláv lelket hangjegyekbe formáló, nagyívű, felkavaró hangzású Csajkovszkij remek előadásával. Hibátlan ízléssel és arányérzékkel kerülték el a mű fülbemászó dallamai által kínált negédesség csapdáját, de mindeközben tökéletesen tolmácsolták a hallgatóknak annak puha, szívhez szóló mondanivalóját. A koncert ünnepnap volt az ünnepnapban, rangos és méltó színvonalú zárása az évnek. Mielőtt átadásra kerültek volna a művészeknek szánt ajándékok, a faluban főzött sárgabarack lekvárral teli szilkék, dr. Sajó Gyula polgármester úr megköszönte Tirol Zoltánnak a Hétközlap-tól idén elváló fotós-szerkesztőjének sok éves munkáját. Tulajdonképpen Zolinak igen sok ősz hajszálamat köszönhetem; de félre a tréfával, lelkiismeretes, jól dolgozó munkatársra, községünk igaz barátjára leltünk személyében. Mindannyiunk nevében mondom: azt kívánjuk, szabadúszóként is találd meg munkádban azt a sikert, boldogságot, amelyet keresel. szólt a mosolygós búcsú, miközben a távozó újságíró a közönség tapsától kísérten a falura emlékeztető emléktárgyakat kapott. A kettős ajándékozás után a már hagyományos karácsonyi vendéglátás keretében frissensült hurka-kolbász, puha kenyér és mézeskalács, meglepetésként pedig a váci Kúria Borház ajándék forralt bora várta a vendégeket. Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központjának tájékoztatója Intézményünk 2013-ban jogszabályokban rögzített feladatait a következők szerint látta el Váckisújfalun. Kiss Anita családgondozó munkatársunk minden hétfőn 8 és 13 óra között várta Önöket a Közösségi Klubban. Szerződésben állunk a Magyar Élelmiszerbankkal, e kapcsolat révén 2013-ban hét alkalommal oszthattunk tartós élelmet, ,-Ft értékben. Az élelmiszereket az Európai Unió támogatásának köszönhetően Magyarországon tevékenykedő cégek ajánlják, fel, és szigorú előírások alapján, folyamatos ellenőrzés mellett oszthatjuk ki azokat. Az Élelmiszerbank által megadott jövedelem határokat be kell tartanunk, minden kiadott élelmiszercsomag mellé minden esetben le kell fűznünk az önkormányzaton keresztül beszerzett jövedelemigazolást. A jövedelemhatár akár egy forinttal való túllépése esetén már nem nyújtható a támogatás. Ezt a szabályt intézményünk minden esetben be is tartja, mivel szerződésszegés esetén öt évre kizárnának bennünket a rendszerből. Következő szerződésünket március hónapban kötjük, ekkor kapjuk meg az aktuális jövedelemhatárokat, melyet alkalmas módon közzéteszünk. Kérjük, hogy aki még nincs a listán, de megfelel az új jövedelem előírásnak, nyújtson be kérelmet az önkormányzathoz, jövedelmének igazolásával. Igen népszerű volt a nyári tábor, amelyet ben is megszervezünk; erről a későbbiekben Kiss Anita családgondozó ad tájékoztatást. Köszönjük az önkormányzat folyamatos támogatását, mellyel a költségek túlnyomó részét magára vállalva, lehetővé tette, hogy minnél több arra jogosult gyermek örülhessen gondtalanul a nyárnak. A SZEDER Egyesület és Intézményünk közös programjaként nagy siker volt a Ki-Mit Tud?, melyet ezért 2014-ben is megrendezünk. Folytattuk a havonkénti ingyenes szűrővizsgálatokat, az önkormányzat jelentős anyagi támogatásának köszönhetően a vérnyomáson túl vércukor és koleszterinszintet is mérhetünk. A vezetékes telefonnal rendelkező 65 év felettiek illetve a súlyos fogyatékosok és pszichiátriai betegek továbbra is igényelhetik felvételüket a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerébe. A szolgáltatás térítési díját az Önkormányzat fizeti az érintettek helyett. Elsősorban idős, vagy betegségből kifolyólag lakásában gondozásra szoruló lakosok kérhetik segítségünket házi segítségnyújtás keretében. A szolgáltatásról részletes információt Ertinger Zsuzsanna munkatársunk vagy a es telefonszámon Matuz Csabáné szakmai vezető tud Önöknek nyújtani. Őszintén remélem, hogy az elmúlt évben tudtak támaszkodni segítségünkre, támogatásunkra. A jövőben is erre törekszünk, ezért kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. Nagyné Gódor Csilla intézményvezető Előzetesek (szombat) 16:00 óra Közösségi Klub Nőnapi köszöntő! - Jóföldi Balázs és Gróf Gréta műsora (vasárnap) 11:00 óra Szent Erzsébet park, faluszerte Az évi forradalom és szabadságharc 166. évfordulója Sikeres pályázat Váckisújfalu Község Önkormányzata 16,7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült azonosító számú pályázatával a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra kiírt tenderen. Szennyvíz beruházás csekkek átvehetőek Tájékoztatjuk Községünk polgárait, hogy a szennyvíz beruházás OTP LTP érdekeltségi hozzájáruláshoz tartozó csekkek a Polgármesteri Hivatalban vehetőek át, ügyfélfogadási időben. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csekkes befizetéseiket ezeknek a csekkeknek a felhasználásával teljesíthetik, minden hónap 28. napjáig. 6

7 szám VácKIsújfalu Soha rosszabb évet a 2013-nál - válaszolt dr. Sajó Gyula polgármester úr az év értékelésére irányuló kérdésre. Kezdem azzal, amiről általában mindenki elfeledkezik, mert természetesnek veszi: zökkenőmentesen működtettük az önkormányzatot, intézményeinket. És ha egy testület csak ennyit tesz, már teljesítette vállalt feladatát. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis semmilyen beruházás, juttatás nem jár, bármilyen csekély fejlesztés vagy szociális gondoskodás el nem várható de főleg nem követelhető plusz, amelyet nagyon meg kell becsülni. A polgármesteri hivatalban állományát és műszaki felszerelését úgy alakítottuk ki és tartjuk fenn, hogy polgárainkat helyben, utaztatás nélkül tudjuk kiszolgálni. Műszakilag befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat kialakítása, befejeztük a felszíni csapadékvíz elvezető csatornázás I. ütemét, melynek során több, mint 3000 folyóméter burkolt árkot, 94 gépkocsi beállót és egyéb műtárgyakat építtettünk meg. Megkezdtük a Petőfi Sándor utca járdájának újjáépítését, ahol az első ütemben 420 folyóméteren tettük biztonságossá a gyalogos-közlekedést. Minden előírást és igényt kielégítő új orvosi rendelőt építettünk és szereltünk fel polgáraink egészségének védelme érdekében. E projekt keretében adtuk át az önálló, berendezett védőnői rendelőt is. Óvodásaink kényelmét szolgálja a szintén 2013-ban felavatott új étkező és a teljesen felszerelt konyha. Ezekkel a fejlesztésekkel községünk teljesen közművesített településsé vált, az ingatlanok értéke jelentősen növekedett, miközben polgárainktól nem kértünk közműfejlesztési hozzájárulást, új adónemeket nem vezettünk be. Beruházásaink értéke sokszorosan haladja meg éves költségvetésünk összegét. A fejlesztések megvalósításában nagy segítséget jelentett a nukleáris alaptól kapott támogatás, melynek összegét okosan felhasználva, a pályázatok során megtöbbszöröztük; így pl. a csapadékvíz projektben 7,5 milliós önrésszel 70 milliós támogatást nyertünk. A materiális fejlesztések mellett tovább erősítettük a szociális gondoskodást, növeltük a támogatások mértékét. Azon vagyunk, hogy lehetőség szerint mindenkinek adjunk valamilyen segítséget. Iskoláskorú tanulóinknak változatlanul ingyenesek a tankönyvek, a felsőoktatásban résztvevőket a Bursa Hungarica keretében támogatjuk. Újszülötteink baba-kötvény - ként a kormányrendeletben meghatározott érték kétszeresét kapják önkormányzatunktól és emeltük a születési segély összegét is. A kisgyermekes családoknak jelent komoly segítséget, hogy óvodásaink számára ingyenessé tettük az étkezést. A kommunális adót immár tizenegy éve nem emeltük, ugyanakkor 0-14 éves korú és 60 év feletti polgáraink az adót meghaladó összegű karácsonyi támogatást kapnak. Milliós nagyságrendben támogattuk és tartottuk így alacsony szinten a lakosság kommunális hulladékszállítási díját. Kulturális életünket gyakorlatilag az ország minden részéből méltatják és példának állítják. Tisztelettel és hűségesen ápoljuk nemzeti hagyományainkat - ezzel párhuzamosan támogatjuk és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a kortárs művészeteknek is. A kultúrát igénylő polgároknak helyben, ingyenesen biztosítjuk a kikapcsolódás, művelődés lehetőségét minden művészeti ágban. Könyvtárunk állományát minden évben több száz új kötettel bővítjük és tucatnyi újság, folyóirat áll az olvasni vágyók rendelkezésére. Elért eredményeinket a mindenkori költségvetésünkhöz és a gazdaság helyzethez kell mérni. Ahogyan eddig is, most is addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért. Előrelátóan tervezett és ésszerű gazdálkodásunknak köszönhetően bennünket nem kellett mások pénzén - erkölcsileg és pénzügyileg is aggályos politikai döntéssel - adósság-mentesíteni. Eddig elviseltünk és kivédtünk minden megszorítást, költségvetési elvonást, töretlen lendülettel fejlesztjük közös otthonunkat. Jóllehet, egyre nyugtalanítóbb hírek kapnak szárnyra az önkormányzati szektor gazdasági és politikai központosításáról, mi tovább folytatjuk a közösség érdekében végzett tervszerű és lehetőségeinkhez alkalmazkodó építőmunkánkat. Ennek szellemében köszönöm meg segítségét mindenkinek, aki bármennyit is tett Váckisújfaluért és kívánok vidám, szerencsés, boldog új évet községünk minden lakójának miként az újság minden olvasójának!minden olvasójának! 7

8 KIsnémedI szám Kisnémedi Falukarácsony és díszpolgár avatás december 20. napján a Kisnémedi Művelődési Házban összegyűlt a település lakossága, hogy együtt ünnepeljék a közelgő karácsonyt. A rendezvényt Kiss Róber diakónus úr nyitotta ünnepi beszédével, melyben emlékeztetett mindenkit az adventi készülődés és a karácsony szépségeire, hogy minek is örülhetünk ilyenkor. Rávilágított arra, hogy az életben a legfontosabb a szeretet, a béke, a család és a felnőttek számára a legnagyobb ajándék a kisgyermek. Az Isten is elküldte hozzánk gyermekét, aki felénk int, hogy menjük hozzá közelebb, így szerethessen bennünket, hát merjünk mi is odatérdelni a betlehem mellé és ne aggódjunk azon, hogy milyen ajándékot adjunk, hisz a pásztorok is azt vitték amijük volt, a szívük szeretetét. Diakónus Úr beszédét követően Edelman György polgármester úr is köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a díszpolgári címet. Évekkel ezelőt fordult elő, hogy díszpolgári címet kapott valaki a településen, újra eljött az idő, hogy egy új személlyel bővülhetett ez a kör, aki pedig nem más, mint a falu szeretett védőnénije, Balogh Pálné "Magdi néni". Mindenki Magdi nénije immár negyven esztendeje szolgálja Kisnémedit, nagyon sok olyan édesanya és édesapa van a településen, aki már gyermekként is ismerhette és szerethette a legkedvesebb embert a gyermekek szolgálatában. Mindig nagyon segítőkész volt, bármilyen gonddal, bajjal, vagy akárcsak kérdéssel fordult hozzá a sokszor tanácstalan szülő. Sok-sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki nyugdíjas éveire és reméljük, hogy sokszor találkozhatunk még vele "civilben", mivel családja egy része továbbra is Kisnémedihez köti. Köszönjük a sokéves munkát az egész település nevében! A díszpolgári cím átadása után megkezdődött a karácsonyi műsor, melyet az óvodások ünnepi előadása indított, mely nagy sikert aratott, őket egy szép fagott előadás követett. A kisnémedi iskolások elsőtől negyedik osztályig léptek a színpadra. Igazán szép és kedves előadásukban hallhattunk verseket, énekeket és furulyán játszott dalokat. Az iskolások után a Kisnémedi Faluvédő Egyesület karácsonyi műsora hangolta tovább a közönséget a közelgő ünnepre. A műsort egy igazán kellemes komolyzenei koncert zárta, mely megadta az ünnep méltó hangulatát. A finom vacsora után egy emlékezetes karácsonyi este emlékével térhetett mindenki haza, hogy lelkét felkészítse az év legszebb ünnepére. 8

9 szám KIsnémedI Civil szervezetek együttműködésével új épületbe költözik az ITT Látogató és Tájékoztató Központja Bizton állíthatjuk, hogy a falu ismét gazdagabb lett egy látnivalóval, a Borházzal. Községünk kiemelkedő látványossága elvitathatatlanul az országos védettségű műemlék Gosztonyi kúria (műemléki törzsszám: 7074) és parkja, ami szorosan hozzátartozik a település és a régió kulturális életéhez. A mintegy 3 hektáros őspark évente több helyi és régiós rendezvény helyszíne, a falubeliek és az idelátogatók kedvelt kiránduló és pihenőhelye. A kúria ősparkjában található épületekben helyezkednek el a fontosabb közintézmények: községháza, óvoda, iskola, egészségház, melyeknek felújítása lépésről-lépésre a közelmúltban már megvalósulhatott. Most utolsóként került sor a csaknem 20 éve üresen álló, és ez alatt jelentősen leromlott állapotú egykori Borház helyreállítására. A műemléki környezet miatt is kiemelten fontos volt ez a beruházás, hiszen ezen épület felújításával a barokk fogadóudvar teljességel megújult. Végső homlokzati színe még nem készült el, a belső terek színei annyira harmonikusak és kellemesek, hogy véleményem szerint a belépő vendég teljesen hiteles képet kaphat egy korabeli borház hangulatáról. A Borház kívül-belül megújult, méltó jelképet formálva ezzel a Kisnémedin történő fejlődésnek. Az átadott Borházban az Izotóp Tájékoztató Társulás megújult bemutatóterme várja a látogatókat, az ide látogatók nagyobb térrel, barátságosabb környezettel, a faluban lakók és az ide látogatók pedig egy szép és hasznos kiállítással lesznek gazdagabbak. A Kisnémedi Borház és környékén túlmenően a Fő utcán is számos fejlesztés vette kezdetét az utóbbi időben. Az ősz folyamán 3600 tulipánhagyma és 600 tő parkrózsa beszerzése és kiültetése is megvalósult a Kisnémedi Faluvédő Egyesület önkéntes munkát felajánló tagjai és a közfoglalkoztatásban résztvevők segítségével, köszönet nekik ezért a nagy munkáért! Hegyi Ágnes jegyző Tájékoztató Szerződésben állunk a Magyar Élelmiszerbankkal, e kapcsolat révén 2013-ban két alkalommal oszthattunk tartós élelmet. Az első élelmiszer osztás január 14-én történt, ahol az Önkormányzat 800 kg lisztet, 336 kg tésztát, 294 kg vaníliás karikát és 330 kg kristálycukrot osztott szét a rászorult családoknak. A második osztás november 18-án volt, ahol 880 kg liszt, 560 kg tészta, 288 kg háztartási keksz és 77 kg müzli került a rászoruló családokhoz. Az élelmiszereket az Európai Unió támogatásának köszönhetően Magyarországon tevékenykedő cégek ajánlják fel és szigorú előírások alapján folyamatosan ellenőrzés mellett oszthatjuk ki azokat. Az Élelmiszerbank által megadott jövedelem határokat be kell tartanunk, minden kiadott élelmiszercsomag mellé minden esetben le kell fűznünk az önkormányzaton keresztül beszerzett jövedelemigazolást. Sikeres pályázat Kisnémedi Község Önkormányzata 8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától a én benyújtott azonosító számon nyilvántartott pályázatával. A Községházával szemben, a tűzoltószertár melletti, jelenleg elhanyagolt, elbozótosodott területen játszótér létesítésére. Ezen 8 millió forintból megvalósul a jelenlegi elhanyagolt terület irtás és földmunkája, síkalapozási kert- és parképítési munkákat tartalmaz. A játszószerek beszerzésére 11 millió forint szerepel a pályázatban. Az Önkormányzat önerejével együtt a beruházás várható összege 15 millió forint. Az időjárási viszonyoktól függően még a tavasszal megindul a beruházás, várható átadása augusztus 20-i rendezvényre. Előzetesek február :00 óra Farsang a Művelődési Házban március :00 óra Nőnap a Művelődési Házban 9

10 VácHaRTyán szám Decemberi csodavárás iskolánkban A december a karácsonyvárás és ezzel együtt a csodavárás ideje. Az iskolában is igyekeztünk tanulóinkkal ráhangolódni erre a gyönyörű ünnepre. Az adventi időszakban hétfőnként sor került a gyertyagyújtásra. A várakozás időszakában díszítettük iskolánkat, termeinket téli dekorációkkal, majd az ünnephez közeledve egyre szebbé, díszesebbé varázsoltuk környezetünket. Az utolsó héten karácsonyfák kerültek az osztálytermekbe, melyeket égősorral szépítettek, díszekkel aggattak tele a gyerekek. A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor sorra vesszük azokat, akik fontosak számunkra, eltervezzük, mivel lepjük meg őket. Választásunk azonban csak akkor lesz sikeres, ha az ünnepet megelőző időszakban sem hiányzott az egymásra való odafigyelés, a szeretteinkkel való bizalmas beszélgetés. Igazán csak így ismerhetjük meg gondolataikat, érzéseiket, fürkészhetjük ki vágyaikat. Egymásnak is szerettünk volna örömet okozni, így egymás nevét kihúzva izgalommal vártuk a karácsony előtti együtt töltött utolsó napot, melyen átadhatjuk ajándékunkat a másiknak. Hagyományainkhoz híven, ismét az ötödik osztály tanulói és az iskola énekkara készült műsorral, hogy a szíveket karácsonyi hangulatba öltöztesse. Az iskola tanulóinak szülei, az óvoda dolgozói a karácsonyi vásárra készítettek ajándéktárgyakat. December 22-én reggel aztán sor került az utolsó gyertya meggyújtására is. Gergely Barnabás Lelkész Úr arról beszélt a hallgatóságnak, hogy milyen furcsa is lenne egy olyan születésnap, amelyen ott vannak a vendégek, az ajándékok, a torta, csak éppen az ünnepelt hiányozna. Lelkész Úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsony Jézus Krisztus születésnapja. Igazából ezért az odafigyelés neki járna ezen a napon, mi mégis inkább más, kevésbé fontos dolgokra koncentrálunk. Ezen sokan elgondolkoztunk. Utána az osztályok termeikbe vonultak, ott beszélgettek, játszottak, egymást megajándékozták. Délelőtt a tornateremben bemutatták az ötödikes tanulók és az énekkar a karácsonyi műsorukat. Kora délutántól a művelődési házban folytatódott a nap eseménye. Itt rendezték meg a szülők a karácsonyi vásárt, ahol kézműves ajándékok mellett finom sütemények is voltak. A nap fénypontjaként diákjaink ismét előadták kedves műsorukat a minket megtisztelő, érdeklődő vendégeknek, ahol rajtunk kívül Dr. Merész Lajos verset mondott, Borsi Ferenc citerázott, Jakab Zsófi klarinétozott és a Canzonetta énekkar énekelt. A bensőséges ünnephez hozzájáruló pedagógusoknak, szülőknek, szereplőknek köszönetet mondok segítségükért, támogatásukért, mert nélkülük nem valósulhatott volna meg! Gárdonyi Géza mondatával búcsúzok, és kívánom, ne csak karácsony környékén töltse meg szívünket a szeretet, hiszen mindig, mindenkinek szüksége van rá. A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban. Az első verseny 2013 szeptemberében elindultak a váchartyáni általános iskolában a karate edzések. Sok játék és feladat segítségével kezdtek a kis karatékák megismerkedni ennek a japán harcművészetnek a mozgás kultúrájával, a szellemiségével, és ami talán a legfontosabb: önmagukkal; hogy mire képesek, mely feladatok nehezek és melyek könnyebbek. Egy edzés egyszerre ad örömet és fájdalmat, kihívást és elégedettséget. A cél az, hogy jól érezzék magukat és közben sokat tanuljanak, ne ijedjenek meg a hatalmasnak látszó feladatoktól, ebben nagyon sokat segít a csapat és a mesterek. Az első nagyobb kihívással négyen néztek szembe december 15-én kezdő karatésoknak versenyt rendeztek Csömörön, ahol éves kezdő karatéka mérte össze tudását. Vagy talán nem is tudását, hanem a bátorságát, hiszen ki mertek állni sok-sok néző, bíró és a többi versenyző elé, hogy megmutassák, hogy eddig mit tanultak. Ez olyan, mint az élet: valami újat hoz elénk és le kell győznünk a félelmeinket, hogy az új ismeretlen kihívással szembenézzünk. Váchartyánt Alex Viktória, Jakab Zoltán, Siklódy Botond és Czerovszki Bálint képviselte. Kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) versenyszámokban indultak és mindannyian remekül teljesítettek. Formagyakorlatban az első tanult védést, ütést és állást kellett bemutatniuk különböző fordulásokkal. A küzdelem pedig speciálisan kezdőknek illetve kicsiknek lett kifejlesztve. Mindkét ellenfél egy tépőzáras felsőt viselt, amire labdát kellett ráragasztani a győzelemért. Viki katában 2., kumitében pedig 1. helyezést ért el. Zoli katában 3., kumitében pedig 2. helyezést ért el. Boti katában 2, kumitében pedig 1 helyezést ért el. Bálint katában 3, kumitében pedig 1 helyezést ért el. A versenyzők az érmek és az oklevél mellé ajándékcsomagot kaptak és plüss állatot is választattak. Gratulálunk nekik! További sikeres edzést és találkozunk következő megmérettetésen: a január végi vizsgán! Bucs-Tonk V Dóra Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a barátoknak, ismerősöknek, pedagógus kollégáknak, egykori tanítványoknak, akik részt vettek édesanyánk Fenyvesi Péterné, szül. Pintér Margit gyászszertatásán és elkísérték utolsó útjára. Köszönettel: a gyászoló család 10

11 szám VácHaRTyán Tisztelt Váchartyáni Lakosok! Váchartyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete évben tovább kívánja folytatni a évben elkezdett belterületi utcák felújítását. Mint minden beruházás esetén itt is hosszas előkészítő munka előzi meg a kivitelezést. A beruházás értékének nagysága miatt az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolyatnia a törvényi előírásoknak megfelelően. Az eljárás eredményeként az a vállalkozó nyeri el a munkát, aki minden szempontból a legkedvezőbb árajánlatot nyújtja be. A tavalyi évi belterületi utcák felújítása 38 millió 742 ezer forint volt, ehhez az összeghez ITT támogatásából 2 millió 900 ezer forintot csoportosított át az Önkormányzat. Az idei évben a teljes ITT támogatási összeget azaz 12 millió 900 ezer forintot is az utcák karbantartásra elkülönített összeghez csatolja, ezzel növelve a beruházási költség értékhatárát. Egy kis visszatekintés! A évben elkészült utcák fotói: Váchartyán község Önkormányzata Arany János út Botond út József Attila út Mély út Petőfi út Rákóczi Ferenc út Genius Apáczai Diploma Díjjal jutalmazták Szaniszló Katalint Az Apáczai Kiadó immár 11. alkalommal hirdette meg a Genius Apáczai Diploma Díj arany, ezüst és bronz fokozatát az arra érdemes kiváló pedagógusnak. A Genius Apáczai Diploma Díj rendkívül magas erkölcsi elismerést jelent. A pályázatra felterjesztetteknek számos követelménynek kellett megfelelniük, mivel ez a díj a Pedagógusok Kossuth Díja. A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Szaniszló Katalin január 17-én Budapesten átvehette ezt a kiemelkedő díjat, melyre csak a nevelőtestület terjeszthette fel az Igazgatónőt. Ez mindent elmond a felé való szeretetről és tiszteletről, melyet kollégái iránta éreznek. Így vélekednek róla: 2009 őszétől, mióta tantestületünket, gyerekeinket vezeti, összefogja, támogatja, segíti, hatalmas változáson, fejlődésen ment keresztül az iskola. Hírünk Váchartyán környező településeire is már eljutott: pozitív képünknek köszönhető, hogy a csökkenő demográfia ellenére tanulóink száma növekszik. Kedves, közvetlen, nyitott személyisége miatt gyerekek, szülők és munkatársai minden gondjukkal, problémájukkal bátran fordulhatnak hozzá. Türelmesen meghallgatja a hozzá bizalommal lévőket és igyekszik segítséget nyújtani problémáik megoldásában. Sokat beszélget a hátrányos helyzetű, a nehezen nevelhető, érzelmileg zárkózott gyerekekkel, a csonka családban élő, vagy éppen bomlófélben lévő családokban nevelkedő tanítványokkal. Mindent megtesz a gyerek érdekében a családi szeretet egységének erősítéséért. Ugyanolyan tisztelettel, szeretettel fordul kollégáihoz, mint a szülőkhöz, vagy a gyermekekhez. Személyisége, magatartása példaértékű, igazi vezető. Teljes szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk az Igazgatónőnek és további sikerekben gazdag munkát kívánunk! 11

12 őrbottyán szám A 2013-as évben az őrbottyáni hagyományokhoz híven az adventi időszakban számos rendezvényre vártuk városunk lakóit és az érdeklődőket. November 30-án 14 órától Művelődési Ház nagytermében adventi készülődést tartottak. Ezen a programon mindenki elkészíthette azokat a dísztárgyakat, mellyel az ünnepi időszakban otthonát díszíthette. A kézműves foglakozáson Mártonné Takács Andrea virágkötő segítette látogatóink munkáját. Készültek asztal-, ajtódíszek és szebbnél-szebb adventi koszorúk. Advent első vasárnapján, december 1-jén adventi gyertyagyújtásra invitáltuk az érdeklődőket a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti térre. A Betlehem mellett városunk koszorúját is felállítottuk. A gyertyagyújtáson szolgálatot teljesített Kotán Béla baptista lelkész és elhangoztak városunk négy felekezeteinek énekei. Ezt követően Kotán Béla lelkész meggyújtotta Advent első vasárnapján az első gyertyát. December 6-án Őrbottyánba kisvonattal érkeztek a Mikulások és Krampuszaik. A város több pontján várták a gyerekek, hogy kiossza ajándékait, s idén is meglátogatták a Juhász Zsófia Szeretetotthon lakóit, ahol nagy szeretettel és hangos énekléssel fogadták őket. Miután a gyerekek elköszöntek a Mikulásoktól és a Krampuszoktól a Művelődési Ház nagytermébe a Mesekocsi Színház Ácsi itt a Mikulás bácsi című előadással várták őket a szervezők. December 14-én a Télköszöntő rendezvényen forralt borral, teával, sültgesztenyével, tócsnival, meleg szendviccsel vártuk az érdeklődőket. A gyerekeket és felnőtteket egyaránt vártuk az Óvodai Alapítvány sátrában gyertyakészítésre, a Juhász Zsófia Szeretetotthon sátrában kézműves vásárra, Joó Juhász Dalma táblakészítő bemutatójára, a sátrakban helyet kapó karácsonyi dísztárgy és kézműves vásárra. Idén is elkészült Őrbottyán mézeskalács városa és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat sátra alatt sorra gyűltek cipős dobozba csomagolt ajándékok. Az ünnepi hangulatról a műsorban közreműködő Református énekkar és Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói gondoskodtak. A tanulók előadásában többek között megtekinthettük a Rénszarvas tánc produkciót és a Játék a fényekkel című buzogány előadást. A zord idő ellenére a karácsonyi várakozás közben kellemes délutánt tölthettünk együtt. December 20-án tizenhatodik alkalommal tartottuk Szeretet ünnepet, ahova a városunkban élő rászoruló családokat, egyedülállókat és időseket vártuk ünnepi műsorral és egy kis ajándékcsomaggal. A hagyományokhoz hűen a műsort a városunkban működő négy egyház képviselői közösen adták. Vendégeink meghallgathatták a Baptista Egyház énekkarát, Bolyky Miklós Római Katolikus Egyház diakónusának gondolatait. Ezt követően az Evangélikus Egyház és a Római Katolikus Egyház gyermekeinek karácsonyi játékát tekinthették megy. A gyerekeket felkészítette Lajtos János evangélikus lelkész. Az ünnepség zárásaként Kotán Béla baptista lelkész záró imádságát követően Cserepka András, Őrbottyán polgármestere kívánt minden meghívott vendégünknek békés, áldott karácsonyi ünnepeket. KIadja: az IzoTóP TájéKozTaTó TáRsulás - felelős szerkesztő: KeResKényI jános - szerkesztő: TIRol zoltán

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 10. szám. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván az Izotóp Tájékoztató Társulás!

2014. IX. évfolyam 10. szám. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván az Izotóp Tájékoztató Társulás! 2014. IX. évfolyam 10. szám A tartalomból: A rajzpályázat eredményhirdetése 2. oldal Az ITT Ellenőrző Csoportja az RHFT telephelyén 3. oldal Múzsák Ölelésében kamaratárlat Váckisújfalu 4-5. oldal Novemberi

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 3. szám

2014. IX. évfolyam 3. szám 2014. IX. évfolyam 3. szám A tartalomból: DMTA-ülés Kisnémediben 2. oldal Radioaktivitás diákszemmel 3. oldal Nőnap; megemlékezés március 15-ről Felhívás avar és kerti hulladékok nyílttéri égetési rendjéről

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 2. szám

2014. IX. évfolyam 2. szám 2014. IX. évfolyam 2. szám Kiállítás a jövő generációjának 2. oldal Az NFM-mel kötött szerződést az ITT 4. oldal Óvodai beiratkozási tájékoztató Váchartyán 5. oldal A Magyar Kultúra Napja Váckisújfalun;

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés 2009 március, IV. évfolyam 2. szám Kutya helyzet Püspökszilágy 10-11. oldal Nőnap Kisnémedin Kisnémedi 8-9. oldal WiFi internet Váckisújfalun Váckisújfalu 6-7. oldal Szövegértő verseny Váchartyán 4-5.

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. január ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ. ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. január ÓCSAI KISBÍRÓ Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2014. január ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, forrás: Takács István 2 Önkormányzati hírek SikereS beruházások, fontos A tavalyi év a

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben