Környezetvédelem (BSc)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem (BSc)"

Átírás

1 (BSc) Tantárgyjegyző és gyakorlatvezető: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000) Moser, M.-Pálmai, Gy.: A környezetvédelem alapjai (Tankönyvkiadó, 1992) Árvai, J.: Hulladékgazdálkodási kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó) Kósi, K., Valkó, L.: Környezetmenedzsment (Typotex, Bp. 2008) Vermes, L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. (Mezőgazda K., 1998) Hulladéksors szakmai folyóirat. KvVM honlapja. A kredit megszerzésének feltétele: Az előadások és a gyakorlatok rendszeres látogatása. Sikeres félévközi feladat és sikeres kollokvium. 1

2 Tematika 1. hét: fogalma, területei és céljai. Fenntartható fejlődés és környezetvédelem. Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció alapelvei. Környezetvédelmi politika az Európai Unióban. Vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, szakterületi törvények, kormány-, és miniszteri rendeletek Magyarországon. 2. hét: A környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás kapcsolata. Hulladékok keletkezése, jellemzése és csoportosítása. Integrált hulladékgazdálkodási koncepció az Európai Unióban. Hulladékok újrahasznosítására irányuló megoldások. 3. hét: Hulladékkezelési eljárások és berendezéseik. Fizikai-mechanikai, kémiai,biológiai és termikus eljárások. Hulladékok újrahasznosítási területei. 4. hét: EU irányelvek, általános és vonatkozó jogszabályok áttekintése. 5. hét: Alternatív (megújuló) energiaforrások és alkalmazási területeik. 6. hét: Vízminőség-védelem. Vízszennyezés csökkentésére irányuló megoldások. 7. hét: Talajvédelem. Félévközi feladat: Környezetvédelmi esettanulmány készítése hét: Levegőtisztaság-védelem. Levegő-, és talajszennyezés csökkentésére irányuló megoldások. Porleválasztók jellemzése, alkalmazási területei és kiválasztási szempontjai. 10. hét:: Zaj- és rezgésvédelem. A vállatok és a környezeti kihívás. Környezetvédelmi tevékenység a vállalati gyakorlatban. Vállalati környezetvédelmi szervezet és tevékenységei. Vállalatok környezetvédelmi teljesítménye. Környezetvédelmi mutatók és innováció a vállalatoknál. 11. hét: A környezetvédelem integrálása a menedzsment tevékenységébe. A környezeti tényezők szerepe a menedzsment tevékenységében. A környezetvédelmi menedzsment alapelvei és szabványosítása (ISO ). A vállalati környezetmenedzsment hibái és minősítése. Környezetmenedzsment rendszerek eszközei: életciklus-elemzés (LCA) és ökológiai mérleg. Környezetvédelmi auditálás. 2

3 1. előadás: fogalma. Felmerülő kérdések: 1. Miért szükséges tárgyat hallgatni? 2. Miért szükséges a környezet védelmével foglalkozni? Válaszok: 1. A környezet védelme elsősorban mérnöki utakon lehetséges. A tantárgy megismerteti a mérnök hallgatókkal a környezet védelméhez szükséges műszaki lehetőségeket és megoldásokat. Széleskörű betekintést ad a környezetvédelmi feladatokba és az alkalmazandó eljárásokba, a szükséges műszaki berendezések rövid bemutatása mellett. 2. A környezeti károk nagy részét az emberi beavatkozás okozta/okozza. Amit Ember okoz, csak Ember orvosolhat! 3

4 1. előadás: fogalma és területei. fogalma: Azon sokoldalú emberi tevékenységek és intézkedések összessége, amelyek célja a természetes és a mesterséges környezeti értékek megóvása. A környezetvédelem nemzeti ügy. Nem azonos a természetvédelem fogalmával! A két fogalom között azonban jelentős átfedés van. A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben a saját maga által okozott károsodások megelőzésére, mérséklésére vagy elhárítására irányul. területei: 1.Levegőtisztaság-védelem 2.Vízminőség-védelem 3.Talajvédelem 4.Zaj- és rezgések elleni védelem 5.Hulladékgazdálkodás 4

5 1. előadás: céljai. céljai: Az ember számára egészséges és emberhez méltó környezet biztosítása. Anyagi és szellemi javak védelme. A levegő, víz, a talaj és a növény- és állatvilág védelme az emberi beavatkozás hátrányaitól. Az emberi beavatkozás okozta környezeti károk megszüntetése. 5

6 1. előadás: : területei. Környezetvédelmi tevékenységek a magvalósítandó célok elérése érdekében: 1. A környezetet szennyező és károsító kibocsátások (károsító emissziók) csökkentésére és megelőzésére ( = megelőzést szolgáló környezetvédelmi szemlélet): - Termelésintegrált környezetvédelem - Termékintegrált környezetvédelem A termelés- és termékintegrált környezetvédelem a termelési és fogyasztási technológia tervezése, megvalósítása, szervezése és ellenőrzése során alkalmazott környezetvédelmi szemléletmód és gyakorlat együttese. A technológia és az ennek révén előállított termék környezetszennyező hatásainak megelőzésére szolgál. 2. A környezetet szennyező és károsító kibocsátások és hatásaik elemzésére és redukálására (műszaki eszközökkel és módszerekkel): - Additív környezetvédelem 3. A bekövetkezett környezetszennyezések és környezeti károk felszámolására: - Szanáló (helyreállító) környezetvédelem 6

7 1. előadás: Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció. A Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció alapelvei: 1. Megelőzés elve: A környezetszennyezést keletkezésének helyén kell megszüntetni, megelőzve szétterjedését a környezetben. Megelőző fellépés: környezeti hatásvizsgálat végzése, technológiai fejlesztés, természeti erőforrások tudatos használata az ökológiai egyensúly megtartása érdekében. 2. Elővigyázatosság elve: A veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének. 3. Integrálás alapelve: A környezeti szempontokat minden részpolitikába integrálni kell. 4. Szubszidiaritás elve: Az elsődleges felelősséget és a döntéshozatalt a politikai és a gazdasági hierarchia legalacsonyabb szintjén kell tartani. Az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát a tagállamoknál hatékonyabban tudja kezelni. Ott kell intézkedést hozni, ahol azok a leghatékonyabbak. 5. Szennyező fizet elv: A környezeti kár költségei a kár okozójának kell viselnie. Szankciók alkalmazása az előírások megsértése ellen. 7

8 1. előadás: Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció. 6. Fenntartható Fejlődés elv A fejlődés olyan formája, mely a jelen igények kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. (Bruntland jelentés) Olyan fejlődésre van szükség, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk életfeltételeit. A szükségletek kielégítése addig biztosítható, amíg az korlátokba nem ütközik. Az egyre növekvő szükségletek kielégítése fejlesztéssel lehetséges, de csak harmonikus fejlesztéssel tartható fenn hosszútávon. A fenntartható fejlődés lényege: Az általános fejlődés folyamatában következetesen kell egyensúlyra törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. Ökológiai kölcsönös függőség, egyensúly-fenntartás és etikai felelősség. A fenntartható fejlődés alapja: A természeti erőforrásokkal való ésszerű és hosszú távon is takarékos termelési és fogyasztási magatartások kialakítása. 8

9 1. előadás: Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció. A fenntartható fejlődés alapelvei, jogok és felelősségek A. Általános alapelvek, jogok felelősségek (1-8.) B. Alapelvek, jogok és kötelességek a határoktól független természeti erőforrások és beavatkozások terén (9-22.) Az EU környezetvédelmi politikájának legfontosabb alapelvei: Magas szintű védelem = legjobb gyakorlat érvényesítése általánosságban. Az Európai Unió létrejöttének alkalmából elsősorban az elővigyázatosság és a megelőzés elve kapott hangsúlyt. 1. Megelőző fellépés 2. Integrálás alapelve 3. Szubszidiaritás elve 4. Szennyező fizet elv 5. Fenntartható fejlődés elv 9

10 1. előadás: Környezetvédelmi politika az EU-ban. Környezetvédelmi politika: a Múlt: Negyedik időszak : Környezetvédelmi akcióprogram. A fenntartható fejlődés irányába határozza meg a főbb irányvonalakat, követelményeket és a környezetvédelmi prioritásokat (éghajlatváltozás, savasodás, levegőszennyezés, természeti erőforrások és a biológiai sokféleség pusztulása, vízkészletek csökkenése és szennyezése, tengerpartok pusztulása, a hulladék stb.) Törekvése: A társadalom magatartásának megváltoztatása a megosztott felelősség alapján, bevonva annak minden szektorát, mint közigazgatás, állami és magánvállalkozói szektor és a társadalom egészét. Környezetvédelmi politika: a Jelen: Ötödik időszak : Környezetvédelmi akcióprogram. A fenntartható fejlődés politikába való integrálás elve szerinti környezetvédelmi prioritások: 1. Éghajlatváltozás 2. Természet és biológiai változatosság 3. Környezet és egészség 4. Természeti erőforrások és hulladék. 10

11 1. előadás: Környezetvédelmi politika az EU-ban. Általános jogszabályok évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (módosította a évi LXXVI. tv) 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól (módosította a 363/2004. (XII.26.) Korm. rendelet) évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról (módosította. a évi CIII. törvény, a évi XLVIII. törvény, a évi XXIX. törvény, a évi LXII. törvény) 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról (többször módosítva, legutóbb a 26/2004 (XII. 22.) Korm. rendelettel) 3/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről (többször módosítva, legutóbb a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelettel) 11

12 1. előadás: Környezetvédelmi politika az EU-ban. Általános jogszabályok és szakterületi törvények évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XCI. törvény az állategészségügyről évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről évi XXXV. törvény a növényvédelemről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (módosította: a évi XCVII. törvény, a évi XXIX. törvény, a évi CXX. törvény és a évi XLVII. törvény) évi XXV. törvény a kémiai biztonságról + Kormányrendeletek, Miniszteri rendeletek áttekintése 12

13 2. hét: Hazai szabályozások. Környezetbarát termék védjegy: csak az olyan termékre alkalmazható amely: nem tartalmaz veszélyes anyagot ilyen a felhasználása, illetve a fogyasztása során sem keletkezik gyártási eljárása nem veszélyezteti az emberi egészséget és a környezet minőségét. 13

14 2. hét: A hulladék és a hulladékhasznosítás fogalma. A hulladék fogalma: Az ember mindennapi élete során keletkezik a keletkezésük helyén feleslegessé válik tőlük tulajdonosuk megválik mert sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, ill. nem kíván. Ugyanazon tárgyak vagy anyagok a további sorsuktól függően lehetnek hulladékok, vagy hulladéknak nem minősülők. A hulladékhasznosítás fogalma: Az elsődleges hulladékkal, vagy az abból kinyert anyagokkal az eredeti nyersanyagok és alapanyagok kiváltása. A hulladék újrahasználata nem azonos fogalom a hulladék újrahasznosításával. Újrahasznosítás Termék-Hulladék-Termék ciklus (Recycling) 1. Gyártás 2. Eladás 3. Fogyasztás: termék 4. Feldolgozás 5. Fogyasztás: hulladékból termék 3 Újrahasználat 14

15 2. hét: Hulladékgazdálkodási alapelvek. A hulladékgazdálkodási alapelvei: Integrált hulladékgazdálkodási koncepció alkalmazása: A hulladék nem vész el, csak átalakul. Gyártói felelősség. Hulladékszegény technológia alkalmazása. Szennyező fizet elv. Kereskedelmi korlátok eltörlése. Másodlagos nyersanyagpiac megteremtése. Személetformálás. Fogyasztók megfelelő és széleskörű informálása. (2001. január elsejével hatályba lépett a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt.). A törvény kiemelten foglalkozik a csomagolási hulladékokkal). Integrált hulladékgazdálkodás: 1. A hulladékok keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése. 2. A keletkező hulladékok kezelése. 3. Hulladékégetés. 4. Lerakás. 15

16 2. hét: Hulladékok csoportosítása. I. Települési és termelési nem veszélyes hulladékok: Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok IV. Csomagolási hulladékok (később tárgyaljuk részletesen) V. Speciális, az eddigi kategóriákba nem tartozó hulladékok II. Veszélyes hulladékok: a) Vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari b) Gépipari c) Alumíniumipari d) Egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és ipari szennyvíztisztítási) III. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: a) PCB és PCT tartalmú hulladékok b) Hulladékolajok c) Akkumulátorok, elemek d) Elektromos és elektronikai hulladékok e) Kiselejtezett gépjárművek f) Egészségügyi hulladékok g) Állati eredetű hulladékok h) Növényvédő szerek és csomagolásaik i) Azbeszt 16

17 2. hét: Szilárd települési hulladékok jellemzése. Szilárd települési hulladék k jellemzése és többl bblépcs pcsős s technológiai előkész szítése se Háztartások Ipar, szolgáltatás 60 % 40 % Mennyisége településenk senként nt eltérést mutat, összet sszetétele tele időben változik, v a hasznosíthat tható részek aránya három h nagyobb csoportba foglalhatók össze. Magyarország: g: 4,6 millió t/év hp: kg/fő/év EU tagországok: gok: 1 kg hulladék/f k/fő/nap /nap (USA: 2 kg hulladék/f k/fő/nap) /nap) 17

18 2. hét: Szilárd települési hulladékok előkészítése. Szilárd települési hulladék 50% 50% 10-30% SZELEKTÍV GYŰJTÉS MARADÉK háztartásokból, intézményektől, ipari és kereskedelmi vállalatoktól, ill. vállalkozásoktól 30-40% 40-50% CSOMAGOLÁS ELŐSZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMŰBEN UTÓSZORTÍROZÁS ELŐKÉSZÍTŐMŰBEN SZERVES, BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ HULLADÉK Komposztálás, Biogáz-előállítás Lerakás energetikai hasznosítás Salakelőkészítés, lerakás 18

19 2. hét: Recycling. Fogyasztási hulladék Fogyasztás Energia Újrahasznosítás Nyersanyag Levegő, víz Segédanyag Termelés Termék Termelési hulladék Kibocsátás = Emissziók Hasznosítás 19

20 2. hét: A hulladékgazdálkodás gazdasági szabályozása: a környezetvédelmi termékdíj. A környezetvédelmi termékdíj-rendszer szereplői: 1. Kormányzat 2. Ipar 3. Kereskedelem 4. Önkormányzatok 5. Civil szervezetek 6. Az Állampolgár Termékdíjköteles termékek és anyagok: Gumiabroncsok Hűtőközegek Akkumulátorok Egyéb kőolajtermékek Reklámhordozó papírok Elektromos és elektronikai berendezések Műanyag (bevásárló-reklám) táska Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 20

21 2. hét: Jogszabály módosítások. A 2009.június 1.-jével hatályba lépett termékdíjas jogszabály-módosítások: évi XIX. törvény: A környezetvédelmi termékdíjról és az évi LVI. törvény módosításáról /2009. (V.14.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjmentességről és az 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet módosításáról. 3. 7/2009. (V.29.) KvVM rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról és az évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet módosításáról. Változások június elsejével: A műanyag (bevásárló-reklám) táska termékdíjtétele 100%-ban levonható, ha a csomagolás helyén a kibocsátott táskák legalább 25 %-a környezetbarát védjeggyel kerül forgalomba. A Kötelezettek anyagáramonként egyidejűleg csak egy koordináló szervezettel köthetnek megállapodást. Így például ugyanazon koordináló szervezettek kell megállapodni a papír, fa, műanyag és egyéb csomagolásokra vonatkozóan. A gazdasági válság miatt ben a évre előírt, ben pedig a évre előírt hasznosítási arányok teljesítésével érhető el termékdíj-mentesség. 21

22 2. hét: Csomagolási hulladékok jellemzése. csomagolóanyag: olyan termék, amelyet termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében felhasználnak. Elsődleges csomagolás: fogyasztói csomagolás Másodlagos csomagolás: gyűjtőcsomagolás Harmadlagos csomagolás: szállítási csomagolás 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A csomagolás környezeti hatásai: Alapanyag felhasználás Energiafelhasználás Légköri anyagok kibocsátása Szennyvíz kibocsátás Hulladék keletkezés 22

23 2. hét: Hulladékká vált csomagolóanyagok. A csomagoló anyagok és a hulladékká vált csomagolás megoszlása: Élelmiszer Italok Dohány cikkek ruhanemű Gyógyszer EÜ és Kozmetikumok Tisztitószerek Papírtermékek Papír, karton Műanyag Fém Üveg Fa Egyéb 23

24 2. hét: Hulladékká vált csomagolóanyagok. Környezetvédelmi Termékdíj csomagolási hulladékra A csomagolóanyagot gyártó és forgalmazó cégek előtt tehát alapvetően két törvényes út áll: 1. Saját maguk önállóan hasznosítják a csomagolási hulladékuk kötelezően előírt részét. 2. Csatlakoznak a csomagolási hulladék hasznosítását koordináló szervezethez, és hasznosítási díjat fizetnek neki. (A díj összegét, amely a termékdíjnál jóval alacsonyabb, a koordináló szervezet állapítja meg.) A csomagolás anyaga Műanyag Társított Alumínium Fém (kivéve Al) Papír és karton Cskt. Fa, természetes alapú textil Üveg Egyéb Tömegalapú termékdíjtétel HUF/kg (2008)

25 3. hét: Termékdíj mentesség és koordináló szervezet. A koordináló szervezet fogalma: Koordináló szervezet: a hulladék szelektív begyűjtéséért és hasznosításáért, azaz a hulladék sorsának koordinálásáért felelős szervezet. ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - csomagolási hulladékok hasznosítását koordináló sz óta a védjegyet bevezető Pro Europe nemzetközi hálózat tagja, ami az európai zöld pontot alkalmazó szervezeteket fogja össze. A Zöld Pont védjegy kizárólagos hazai használati jogosultja. Licence díj rendszer alkalmazása szerződéses partner. 5 millió lakos kiszolgálása a szelektív gyűjtés területén, több mint 5000 gyűjtőszigettel. 900 bevont település. Szervezeti célok: A csomagolási hulladékok hasznosításának elősegítése oly módon, hogy az EU-s követelmények teljesítése elérhetővé váljon. Gyors és rugalmas reagálás a külső gazdasági hatásokra. Nyitottság minden érintett gazdálkodó felé a csatlakozást illetően (de nem teheti kötelezővé a csatlakozást). 25

26 3. hét: A koordináló szervezet fogalma. A koordináló szervezet szerepe: Szerződéses rendszerén keresztül átvállalja szerződéses partnerei befizetési, adatszolgáltatási és hasznosítási kötelezettségét licence díj befizetése ellenében. A licence díj fizetés fejében termékdíj mentességet biztosít szerződéses partnereinek. Teljes termékdíj mentesség biztosítása a szerződéses partnereknek (kivéve reklámtáska). Szerződéses kapcsolatok alapján, a befizetett licence díjakból pénzügyi ellenszolgáltatást, költségtérítést nyújt a hulladékhasznosítási lánc érintett szereplőinek (önkormányzatok, gyűjtők, hasznosítók). Ahol szükséges támogatás nyújt a gazdaságosan nem hasznosítható csomagolási hulladékok hasznosításához és magához a gyűjtéshez. Szerződést köt a hulladék-feldolgozókkal is (akik szintén részesülhetnek a koordináló szervezettől támogatásban), megteremtve a kapcsolatot a gyűjtés és a feldolgozás között. A szerződéses partnerek által befizetett licence díjakból fedezi a gyűjtés és hasznosításra történő előkészítés költségeit. A három hasznosítási arány (Hk, Ha, Ht- tényleges hasznosítási arány) teljesítésével a koordináló szervezet teljesen mentesül a termékdíj-fizetés alól. 26

27 3. hét: Termékdíj mentesség italcsomagolásra. Mentesség koordináló szervezethez való csatlakozás esetén Példa: E1 termékdíj mentesség italcsomagolásra Egy szénsavas üdítőital gyártó különböző fogyasztói csomagolásokban (PET, üvegpalack, fémdoboz), különböző adagnagyságokban évente 500 millió liter különböző üdítőitalokat forgalmaz. Fogyasztói csomagolásukhoz: millió db nem újrahasználható PET palackot, - 50 millió db nem újrahasználható fémdobozt, - 50 millió db újrahasználható üvegpalackot használ fel, Összesen 400 millió db-ot. Az 50 millió db újrahasználható üvegpalackot 80%-ban visszagyűjti és újratölti (40 millió db), 10 millió db hulladékká válik. - A cég csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez, amely igazolta, hogy a kibocsátott = műanyag csomagolások hasznosítását 22%-ban, = fém csomagolások hasznosítását 52%-ban, = üveg csomagolások hasznosítását 32%-ban elvégezte. Ez azt jelenti, hogy ilyen arányban E1 kötelezettje 85%-os mentességet vehet igénybe. 27

28 3. hét: Termékdíj mentesség italcsomagolásra. az E1 díjtétel kötelezettje a gyártó (első forgalomba hozó), Az E1 díjtétel 2009-ben 1,80 Ft/db, 2010-ben 2,00 Ft/db. E1 termékdíj számítása: Mentesség nélküli díjösszeg: 400 millió db x 1,8 = 720 mft Ebből levonható: - újrahasznált 40 x 1,8 = 72 mft -nem újrahasznált, de hasznosított 85%-a műanyag esetén 300 x 0,22 x 1,8 x 0,85 = 101 millió Ft fémdoboz esetén 50 x 0,52 x 1,8 x 0,85 = 40 millió Ft üvegpalack esetén 10x 0,32 x 1,8 x 0,85 = 5 millió Ft Összes levonás: 218 millió Ft Fizetendő E1 termékdíj: 502 millió Ft 28

29 3. hét: Termékdíj mentesség italcsomagolásra. Példa: E2 díjtétel italcsomagolásra Egy élelmiszer kiskereskedelmi egység 10 millió db különböző, a kereskedelmi csomagolásba sorolt italféleséget forgalmaz, különböző anyagú csomagolóeszközökben az alábbi (átlagos) megoszlásban (db-ban számolva): - műanyag: 60% (6 millió db) - üveg: 20% (2 millió db) - fém: 10% (1 millió db) - társított: 10% (1 millió db) A vállalkozás hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott, amely igazolta, hogy a kibocsátott csomagolások hasznosítását az I. példában megadottak szerint hasznosította (a társított csomagolásokat a műanyagokkal megegyező arányban). A vállalkozás 1 millió db újrahasználható üveg csomagolóeszközt szállított vissza E1 kötelezettnek. az E2 díjtétel kötelezettje a kiskereskedő (továbbforgalmazó). az E2 díjtétel 2009-ben 3,50 Ft/db, 2010-ben 4,00 Ft/db. 29

30 3. hét: Termékdíj mentesség italcsomagolásra. E2 termékdíj számítása: Mentesség nélküli teljes E2 díjösszeg: 10 m db x 3,5 = 35 millió Ft. Ebből levonható: - újrahasznált 1,0 x 3,5 = 3,5 m Ft - nem újrahasznált, de hasznosított 85%-a műanyag esetén 6 x 0,22 x 3,5 x 0,85 = 3,93 mft, üveg esetén 1 x 0,32 x 3,5 x 0,85 = 0,95 mft, fém esetén 1 x 0,52 x 3,5 x 0,85 = 1,55 mft, társított esetén 1x 0,22 x 3,5 x 0,85 = 0,65 mft Összes levonás: 10,58 mft Fizetendő E2 termékdíj: 35-10,6 = 24,4 millió Ft Ez átlagosan 2,44 Ft/db termékdíjat jelent. (Ha ennél a példánál is feltételezzük a 3 milliárd db-os kibocsátást, az E2 termékdíj bevétel országosan min. 3 x 2,44 = 7, 32 milliárd Ft ). Az országos E termékdíj bevétel tehát min. 7,3 + 3,8 = 11,1 milliárd Ft. 30

31 3. hét: Termékdíj mentesség csomagolásra. Egyéni teljesítés: a fizetendő termékdíj és mentesség meghatározása Jelölések: A- a termékdíj alapja, kg t- a termékdíjtétel M- a mentesség összege T = A x t M Termékdíj alóli mentesség akkor szerezhető, ha - a kötelezett mentességi kérelmet nyújt be az illetékes környezetvédelmi hatóságnak (Felügyelőség vagy Főfelügyelőség részére) határidőre (a tárgyévet megelőző szeptember 30-ig). - a mentességi engedélyben foglalt kötelező hasznosítási arány (Hk) és a kötelező anyagában történő hasznosítási arány (Ha) egyidejűleg teljesítésre kerül. (A termékdíj helyett a hasznosítás költségei terhelik az érintett gazdálkodókat). Kötelező hasznosítási arány: 50% minden csomagolásra (2005. évben) (94/62. sz. EK irányelv alapján). 100%-os termékdíj mentesség vehető igénybe, beadott pályázatok útján. 31

32 3. hét: Hulladékhasznosítás. Hulladékhasznosítás fogalma: Az a technológiai tevékenység, amelynek során az eredeti rendeltetésük szerint tovább nem használható anyagokat, termékeket (azaz hulladékokat) közvetlenül, tulajdonságaik megváltoztatása nélkül (újrahasználat), vagy közvetetten, tulajdonságaik fizikai, kémiai, biológiai kezeléssel történő megváltoztatásával (újrahasznosítás) a termelési vagy szolgáltatási folyamatba visszavezetik. A hulladékhasznosítás során keletkezhet másodlagos hulladék. Gyakori eset a termelési folyamatban a hulladék és az eredeti alapanyag együttes felhasználása. A hulladékhasznosítás legfontosabb előnyei: Takarékoskodás a primer nyersanyagokkal. A hasznosítható komponensek feldolgozásával kevesebb hulladék kerül deponálásra. Az emberek életminősége javítható. Energiakinyerés energetikai hasznosítás által: pl. cementipar, energiaipar, kohászat stb. Csökken a szén-dioxid kibocsátás. Előfeltétele: a szelektív gyűjtési rendszer megléte 32

33 3. hét: A hulladékhasznosítás előfeltétele: a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív hulladékgyűjtés előnyei: A válogatás költségeinek egy része megtakarítható. A hulladék alkotói nem szennyeződnek és így kedvezőbb lehetőség nyílik az újrafeldolgozásra. A további kézi válogatás már közegészségügyi szempontból elfogadható. A szelektív hulladékgyűjtés változatai: A háztartásokban a hulladék elkülönített gyűjtésére több tárolóeszköz, illetőleg zsák áll rendelkezésre, amit a begyűjtés során külön-külön vagy osztott rakterű járművel szállítanak el. Gyűjtősziget: a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladék-komponenseket az arra kijelölt és feltűnően megjelölt konténerekbe hordja. Hulladékudvar: nagyobb terület szelektív begyűjtését ellátó, esetenként a hulladék előkezelését is végző létesítmény. Az európai csomagolási hulladékokat begyűjtő és kezelő struktúrák: Duális: kettős (párhuzamos) rendszer, amely a hagyományos települési hulladékbegyűjtés mellett, attól elkülönülve működik. Integrált: a hulladékbegyűjtés az önkormányzatok által fenntartott, már létező hálózatra támaszkodik. 33

34 3. hét: Hulladékkezelés. Hulladékkezelési technológiai rendszer 1. Előkezelés: a hulladék tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását elősegítő és a környezetterhelést csökkentő tevékenység, ami a hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megváltozásával jár. A hulladék mennyisége, veszélyessége csökken, könnyebben kezelhetővé válik. A gyűjtést és szállítást követő tevékenység. Fizikai-mechanikai és kémiai előkezelési eljárások. 2. Végső kezelés: Hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása különböző fizikai és kémiai eljárások alkalmazásával. Belső hasznosítás: a termelés során keletkező hulladékok visszaforgatása, pl. acélműben, üveggyártásnál, vagy műanyaggyártásnál. (R kóddal rendelkező hulladékkezelési műveletek Hgt.). 3. Végső kezelés: Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása. Elsősorban biológiai, kémiai-fizikai és termikus műveletek. Lerakás, talajban történő kezelés, mély-injektálás, felszíni feltöltés, lerakás műszaki védelemmel, tartós tárolás stb. (D kóddal rendelkező hulladékkezelési műveletek Hgt.). 34

35 3. hét: Hulladékkezelés. Hulladékkezelési eljárások: Fizikai hulladékkezelés: Előkészítő műveletek : aprítás, szitálás, tömörítés, darabosítás, mosás, tisztítás Fázisszétválasztási eljárások Komponens szétválasztási eljárások Egyéb fizikai eljárások Beágyazás Kémiai hulladékkezelés: Semlegesítés Csapadékos leválasztás Hidrolízis Redukció Oxidáció Dehalogénezés Elektrokémiai módszerek: fémvisszanyerés, elektrodialízis, egyéb módszerek Biológiai hulladékkezelés: Komposztálás Biogáz-termelés Termikus hulladékkezelés: Égetés, Hőbontás 35

36 3. hét: Hulladékhasznosítás. A hulladékhasznosítás lehetőségei: 1. Anyagában: a hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történő ismételt felhasználása = újrafeldolgozás. 2. Nyersanyagként: a hulladék valamely újrafeldolgozható vagy újrahasználható összetevőjének elválasztása és alapanyaggá, illetve áruvá történő alakítása = visszanyerés. 3. Energetikai hasznosítás: a hulladék energiatartalmának kinyerése. 4. Biológiailag lebomló szerves anyagok aerob és anaerob lebontása. Az energetikai hasznosítás feltételei: Elsődleges cél az energianyerés kell, hogy legyen, amely során a hulladékkal elsődleges tüzelőanyagot váltanak ki. A hulladék égetése során nyert energia nagyobb legyen, mint amennyit a hulladék ártalmatlanítási célú elégetéséhez felhasználnának (nettó energiatermelés). A megtermelt többlet energiát fel kell használni közvetlenül hő formájában vagy elektromos energiaként. 36

37 2. 3 hét: hét: Példa: Hulladékká Hulladékká vált csomagolóanyagok. vált csomagolóanyagok hasznosítása. A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények: A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót vagy visszatérést. Teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem használják fel újra és ezáltal hulladékká válik. A csomagolási hulladékok hasznosítási lehetőségei: Anyagában történő hasznosítás: a csomagolást úgy kell előállítani, hogy a felhasznált anyagok bizonyos százalékának visszaforgatását lehetővé tegyék. (Példa fotókkal: PET palack, italos fémdobozok). Energetikai hasznosítás: az energia-visszanyerés céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak minimális alsó fűtőértékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy lehetővé tegye az energia-visszanyerés optimalizálását. Komposztálás: a komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és a komposztálási eljárást. Biológiai lebontás. 37

38 3. hét: Hasznosítási díjtételek csomagolásra. Csomagolási hulladék hasznosítási díjtételei évre (ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.) Anyagfajta Műanyag fogyasztói csomagolás Társított (kompozit) Alumínium Fém (kivéve Al) Papír és karton Természetes alapú textil Üveg Fa Hasznosítási díjtétel HUF/kg 20,90 17,5-22,5 6,0 3,4 8,7 5,0 6,9 38

39 3. hét: Feladatok. Feladatok 1. Feladat: Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. által készített kisfilm ( Hulladékból termék kiállítás-2008) megtekintése a szelektív gyűjtés hazai helyzetéről. Értékelés és levont következtetések. 2. Feladat: Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. által készített film ( Hulladékból termék kiállítás- 2008) megtekintése a hulladékhasznosítás jelentőségéről és a hulladékok kezeléséről. Értékelés és levont következtetések. 3. Feladat: Félévközi feladat Önálló esettanulmány készítése az előadó által megadott csomagolási hulladék begyűjtésére, feldolgozására és hasznosítási területeire vonatkozóan. 39

40 3. hét: Feladatok. Félévközi feladat: önálló esettanulmány vázlata PET-palack, papír- és karton, üveg és társított (italos karton) csomagolás. Szakaszai: 1.Szakirodalmi áttekintés 1. Adott hulladékfrakció jellemzése 2. Előfordulás 2.Statisztikai adatok (EU és hazai, között) 1. Keletkezett mennyiség a lakossági és ipari területeken 2. Hulladékpotenciál 3. Begyűjtésre kerülő hányad 4. Újrahasznosításra kerülő hányad 3.Javaslat a feldolgozási technológiára. Önálló folyamatábra elkészítése. 4.Újrahasznosítási területek áttekintése 5.Jövőkép. Esetleges javaslatok. 40

41 4. hét: Műanyaghulladékok hasznosítása. Csomagolási hulladékok hasznosítása: Műanyag A műanyaghulladékok a háztartási hulladékok 25%-át teszik ki és többségük nem bomlik le a természetben. Nagy részét (65%) a tömegműanyagok (PP, LDPE, HDPE, PS, PVC, PU) jelentik, amelyek továbbra is a lerakókra kerülnek, pedig valamennyi típus visszaforgatható. Hasznosításukra anyagában (főként flakon- és fóliafrakciók), nyersanyagként vagy energiaként (valamennyi műanyagfrakció) történő megoldások lehetségesek. Az anyagában történő felhasználás a műanyagot kémiailag változatlanul hagyja, megőrzi a műanyag energiatartalmát, de ehhez a feldolgozási eljáráshoz fajtatiszta hulladékra van szükség. Nyersanyagként való hasznosításnál a műanyag hulladékokat kémiai (elgázosítás, termolízis, hidrogénezés) vagy kémiai-fizikai eljárással (oldószeres kezelés, Blowdec technológia fluidágyas reaktorban) új nyersanyaggá alakítják át, ahol a kevert hulladék is hasznosítható. 41

42 4. hét: Műanyaghulladékok hasznosítása. Műanyaghulladék főbb újrahasznosítási területei: Csomagolóeszközök újratöltése (PET palackok) Elgázosítás pirolízissel Feldolgozás kőolajiparban, olajfrakciók, paraffin előállítása Műanyagtermékek előállítása Energetikai hasznosítás. 42

43 4. hét: Papírhulladékok hasznosítási lehetőségei. Csomagolási hulladékok hasznosítása: Papír és karton Hulladékpapír fogalma: A papír feldolgozása folyamán keletkező eselék (például hullámgépnél, doboz alapanyag készítésénél). Csoportosítási szempontok: Rostanyag-összetétel: famentes, fatartalmú, félfamentes, rongy- és műszáltartalmú Négyzetmétertömeg (g/m2) Rendeltetési cél (írás, nyomtatás, csomagolás, műszaki, egészségügyi) Előállítási mód Szín Simaság Megjelenési alak Egyéb tulajdonság (MSZ EN 643:2002 A begyűjtött papír és karton szokásos minőségi kategóriáinak európai jegyzéke -minőségazonosítás, kategorizálás- alapján). 43

44 4. hét: Papírhulladékok hasznosítási lehetőségei. A hulladékpapír újrahasznosításának feltételei: Alapfeltétel: a szennyezettség elkerülése. Nem tartalmazhat semmilyen anyagot, amely akár a papíripari berendezéseket, akár a másodlagos rostok felhasználásával gyártott késztermék tulajdonságait rontja. A szabvány szerinti papírhulladék fajtákban más típusú papírhulladék csak meghatározott mennyiségű lehet. Összetétele feleljen meg a szabvány-előírásoknak. Megengedett nedvességtartalom: százalék. Gazdaságosan szállítható és tárolható bálákba, konténerekbe való csomagolás szükséges. Nem tartalmazhat: mérgező vegyi anyagot, radioakív sugárzással fertőzött anyagot, humán és állategészségügyi intézetekből származó fertőzésveszélyes papírterméket, illetve a kommunális vegyes hulladékból származó papírokat. 44

45 4. hét: Papírhulladékok hasznosítási lehetőségei. A hulladékpapír újrahasznosítási területei: A papírhulladék csaknem kizárólagos területe maga a papíripar. A begyűjtött papírhulladékból újrapapír készül, ami szürkés színezetű, gyengébb minőségű papír. Ilyenek például az egészségügyi papírok, különböző csomagolóanyagok, kartondobozok, hullámpapírok, stb. A nagy ásványianyag-tartalmú papírhulladékok (amelyek forrásai elsősorban a könyvek, napilapok stb.) elsősorban tömör papírlemezek és papírmasé csomagolóeszközök (pl. tojástálca) gyártásához használhatók. A papírhulladék további felhasználási köre lehet az építőipar (pl. szigetelő gipszrostlemez gyártása) és az energetikai hasznosítás (megújuló energiaforrásokból származó elektromos energia termelése). A fogyasztói hulladékkartonból értékes komposzt is előállítható, illetve a papírgyártásra alkalmatlan papírhulladék brikettálható is. 45

46 4. hét: Papírhulladékok hasznosítási lehetőségei. Hazai körkép: A fajlagos papírfelhasználás, más néven hulladékpotenciál értéke hazánkban 85 kg/fő/év, ami eléri az EU átlag felét (170 kg/fő/év) ban Magyarországon az összes keletkező szilárd települési hulladék 14,5 százaléka hulladékpapír (a Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája adatai szerint), amelynek értéke ma már inkább a 20 százalékhoz közelít. Az országos papír és karton csomagolás kibocsátás közel 300 ezer tonna, ami az összes csomagolás kibocsátás 33 százaléka. Ennél a hulladékfajtánál a lakossági és az ipari papíralapú csomagolás kibocsátott mennyisége közel azonos. A hulladékpapír szelektív gyűjtése több éve folyik szervezetten, és jó eredményekkel hazánkban. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés aránya százalék. A papír a legnagyobb mennyiségben újrahasznosításra kerülő hulladék. 46

47 4. hét: Üveghulladékok hasznosítási lehetőségei. Csomagolási hulladékok hasznosítása: Üveg Gyűjtési területek: 1. Ipari jellegű (85 %): homogén, kis szennyeződéssel 2. Lakossági, intézményi (15 %): heterogén, szennyezett Fontosabb újrahasznosítási területek: Újratöltés. Újraolvasztás. Üvegipar: üvegtermékek gyártása Építőipar: Habüveg granulátum, üvegbeton Az üveghulladék hasznosításának lehetősége ma még kiaknázatlan. 47

48 4. hét: Italoskarton csomagolás hasznosítási lehetőségei. Csomagolási hulladékok hasznosítása: Italoskarton csomagolás Gyűjtés: Sárga vagy kék szelektív konténerbe, műanyag vagy papír csomagolással együttesen. Fontosabb újrahasznosítási területek: Papíripar: kartonpapír alappapír gyártása Cementgyári hasznosítás Energetikai hasznosítás IKSZ Egyesülés: Italoskarton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés (2004) 48

49 4. hét: Gumiabroncs hulladékok hasznosítási lehetőségei. Gumiabroncs hulladék hasznosításának előnyei: Hulladék mennyiségének csökkentése, deponálás elkerülése. Költségmegtakarítás. Kedvező tulajdonságok megtartása. Ellenállás a baktériumok és penészgombák szaporodásával szemben. Rugalmasság megtartása. Ellenállás a napfénnyel és UV sugárzással szemben. Fizikai tulajdonságai nem változnak. Nem toxikus. Biológiai úton lebonthatatlan. Alakítható, ami alkalmassá teszi az újrafelhasználásra. 49

50 4. hét: Gumiabroncs hulladékok hasznosítási lehetőségei. Újrahasznosítási lehetőségek: 1. Gumiabroncs felújítás, újrafutózás: Az újrafutózás aránya folyamatosan csökken, mivel megfelelő minőséget csak a tehergépjárművek és a mezőgazdasági gépek abroncsai futófelületének felújításával lehet elérni. 2. Anyagában történő hasznosítás: - Granulálás, őrleménygyártás. Mechanikai vagy kriogén (nitrogénnel való fagyasztás) aprítással és őrléssel nyert aggregátum. Az aprított és őrölt gumiabroncs esésvédő gumilapok, sportpályák borítása, futószőnyegek, gumitéglák, játszótéri burkolatok, parkolóhely-kerítés, tömítőanyagok és járólapok alapanyaga. Útépítésnél szigeteléshez és aszfaltadalékként (aszfaltgumi) használható. -Mérnöki és kultúrmérnöki alkalmazások: hulladéklerakók vízelvezető rétegei, hő- és hangszigetelő rétegek, partvédelem, erózióvédelem, hullámtörők, lavinavédők, folyópart stabilizálók. 3. Energetikai hasznosítás: Hasznosítás tüzelőanyagként. Villamos energiatermelés. Pirolízises hasznosítás. 4. Egyéb alkalmazások: Gátépítés, töltések és mesterséges zátonyok készítése.mezőgazdasági alkalmazás. Talajtakarás. 50

51 4. hét: Hulladékfeldolgozás eljárásai. A hulladékfeldolgozás során alkalmazott műveletek és eljárások: Mechanikai műveletek : pl. aprítás, őrlés, osztályozás, agglomerálás, granulálás Anyagátadási műveletek: pl. szárítás Hidrodinamikai műveletek Kémiai műveletek Hőátadási műveletek Fizikai-kémiai eljárások és fizikai-mechanikai eljárások Biológiai eljárások Termikus eljárások 51

52 4. hét: Gyakorlati példa: Technológia vegyes műanyaghulladék feldolgozására. terv: Mannheim forrás: Hulladéksors,

53 5. hét: Megújuló energiaforrások. Alternatív (megújuló) energiaforrások. Jellemzésük és felhasználási területeik. Napenergia Biomassza Megújuló üzemanyagok: bioetanol, biodíezel Biogáz biohulladékból szilárd települési hulladékból sertés hígtrágyából mezőgazdasági melléktermékekből szennyvíziszapból Biometán Szélenergia Vízenergia Geotermikus energia 53

54 5. hét: Megújuló energiaforrások. Napenergia hasznosítása. Passzív hasznosítás. 54

Környezetvédelem és munkavédelem (MSc, levelező)

Környezetvédelem és munkavédelem (MSc, levelező) Környezetvédelem és munkavédelem (MSc, levelező) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda

Részletesebben

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc) (MSc) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Moser, M.-Pálmai, Gy.:

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Műanyagok és környezetvédelem

Műanyagok és környezetvédelem Műanyagok és környezetvédelem 1 Vázlat Műanyagok és környezet mennyiség energia Megoldás életút-analízis megelőzés, tervezés újrafeldolgozás kémiai hasznosítás égetés Biológiailag lebontható polimerek

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Ismertesse hulladékok fogalmát és típusait! Jellemezze és csoportosítsa fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaik alapján!

Ismertesse hulladékok fogalmát és típusait! Jellemezze és csoportosítsa fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaik alapján! 1. Ismertesse hulladékok fogalmát és típusait! Jellemezze és csoportosítsa fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaik alapján! Információtartalom vázlata: A hulladék definíciója és típusai A hulladékok

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. április 27. A hulladékképződés

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

A környezetvédelem alapelvei

A környezetvédelem alapelvei A környezetvédelem alapelvei Alapelvek funkciói Kettős: - iránymutatás a jogalkotás számára - eligazítás a jogi dokumentumok gyakorlati alkalmazásában Az egzakt megismerés elve A környezet állapotának,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE Hulladékok hasznosíthatósága Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, 2009.02.05. Sárosi Eszter, HOE Hulladékhasznosítás jelentısége Gazdasági elınyök Erıforrásokkal való takarékoskodás

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. február 23. Hulladékgazdálkodási törvénnyel

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Innovatív környezetvédelmi technológiák

Innovatív környezetvédelmi technológiák Innovatív környezetvédelmi technológiák Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi docens Kötelező irodalom: órai előadásjegyzet Ajánlott irodalmak: Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) A VÍZ km3 5000 1000 1950 ma 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 1 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 2 Évenként és fejenként elfogyasztott víz (köbméter)

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás Összeállította: Prof.Dr Dr.Csőke Barnabás Előadó: Bokor Veronika kommunális üzemvezető Koordinátor: VERTIKÁL Rt., Polgárdi Témafelelős:

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS

Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS HULLADÉKFELDOLGOZÁS 1. óra Környezetvédelemhulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba Átfogó kép hulladék feldolgozásról,

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben