Innovatív környezetvédelmi technológiák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovatív környezetvédelmi technológiák"

Átírás

1 Innovatív környezetvédelmi technológiák Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi docens Kötelező irodalom: órai előadásjegyzet Ajánlott irodalmak: Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Barótfi, I.: A biomassza energetikai hasznosítása Kósi, K.-Valkó, L.:Környezetmenedzsment (Typotex Kiadó, 2006.) Biometán (a Magyar Biogáz Egyesület kiadványa, 2009.) Mészáros, G.: Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon Gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: Az előadások látogatása és sikeres zárthelyi dolgozat. 1

2 Környezetvédelem fogalma Azon sokoldalú emberi tevékenységek és intézkedések összessége, amelyek célja a természetes és a mesterséges környezeti értékek megóvása. A környezetvédelem nemzeti ügy. Területei: 1.Levegőtisztaság-védelem 2.Vízminőség-védelem 3.Talajvédelem 4.Zaj- és rezgések elleni védelem 5.Hulladékgazdálkodás 2

3 Környezetvédelem célja Az ember számára egészséges és emberhez méltó környezet biztosítása. Anyagi és szellemi javak védelme. A levegő, víz, a talaj és a növény- és állatvilág védelme az emberi beavatkozás hátrányaitól. Az emberi beavatkozás okozta környezeti károk megszüntetése. 3

4 Környezetvédelmi tevékenységek a magvalósítandó célok elérése Környezetvédelem érdekébencélja 1. A környezetet szennyező és károsító kibocsátások (károsító emissziók) csökkentésére és megelőzésére (= megelőzést szolgáló környezetvédelmi szemlélet): - Termelésintegrált környezetvédelem - Termékintegrált környezetvédelem A termelés- és termékintegrált környezetvédelem a termelési és fogyasztási technológia tervezése, megvalósítása, szervezése és ellenőrzése során alkalmazott környezetvédelmi szemléletmód és gyakorlat együttese. A technológia és az ennek révén előállított termék környezetszennyező hatásainak megelőzésére szolgál. 2. A környezetet szennyező és károsító kibocsátások és hatásaik elemzésére és redukálására (műszaki eszközökkel és módszerekkel): - Additív környezetvédelem 3. A bekövetkezett környezetszennyezések és környezeti károk felszámolására: -Szanáló (helyreállító) környezetvédelem 4

5 A Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció alapelvei 1. Megelőzés elve: A környezetszennyezést keletkezésének helyén kell megszüntetni, megelőzve szétterjedését a környezetben. Megelőző fellépés: környezeti hatásvizsgálat végzése, technológiai fejlesztés, természeti erőforrások tudatos használata az ökológiai egyensúly megtartása érdekében. 2. Elővigyázatosság elve: A veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének. 3. Integrálás alapelve: A környezeti szempontokat minden részpolitikába integrálni kell. 4. Szubszidiaritás elve: Az elsődleges felelősséget és a döntéshozatalt a politikai és a gazdasági hierarchia legalacsonyabb szintjén kell tartani. Az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát a tagállamoknál hatékonyabban tudja kezelni. Ott kell intézkedést hozni, ahol azok a leghatékonyabbak. 5. Szennyező fizet elv: A környezeti kár költségei a kár okozójának kell viselnie. Szankciók alkalmazása az előírások megsértése ellen. 5

6 Fenntartható fejlődés elv A fejlődés olyan formája, mely a jelen igények kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. (Bruntland jelentés) Olyan fejlődésre van szükség, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk életfeltételeit. A szükségletek kielégítése addig biztosítható, amíg az korlátokba nem ütközik. Az egyre növekvő szükségletek kielégítése fejlesztéssel lehetséges, de csak harmonikus fejlesztéssel tartható fenn hosszútávon. A fenntartható fejlődés lényege: Az általános fejlődés folyamatában következetesen kell egyensúlyra törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. Ökológiai kölcsönös függőség, egyensúly-fenntartás és etikai felelősség. A fenntartható fejlődés alapja: A természeti erőforrásokkal való ésszerű és hosszú távon is takarékos termelési és fogyasztási magatartások kialakítása. 6

7 Az EU környezetvédelmi politikájának legfontosabb alapelvei Magas szintű védelem = legjobb gyakorlat érvényesítése általánosságban. Az Európai Unió létrejöttének alkalmából elsősorban az elővigyázatosság és a megelőzés elve kapott hangsúlyt. 1. Megelőző fellépés 2. Integrálás alapelve 3. Szubszidiaritás elve 4. Szennyező fizet elv 5. Fenntartható fejlődés elv 7

8 Környezetvédelmi politika: a Múlt: Negyedik időszak : Az ötödik környezetvédelmi akcióprogram. A fenntartható fejlődés irányába határozza meg a főbb irányvonalakat, követelményeket és a környezetvédelmi prioritásokat (éghajlatváltozás, savasodás, levegőszennyezés, természeti erőforrások és a biológiai sokféleség pusztulása, vízkészletek csökkenése és szennyezése, tengerpartok pusztulása, a hulladék stb.) Törekvése: A társadalom magatartásának megváltoztatása a megosztott felelősség alapján, bevonva annak minden szektorát, mint közigazgatás, állami és magánvállalkozói szektor és a társadalom egészét. Környezetvédelmi politika: a Jelen: A hatodik környezetvédelmi akcióprogram főbb tartalmi elemei! A fenntartható fejlődés politikába való integrálás elve szerinti környezetvédelmi prioritások: 1. Éghajlatváltozás 2. Természet és biológiai változatosság 3. Környezet és egészség 4. Természeti erőforrások és hulladék. 8

9 Vonatkozó hazai környezetvédelmi jogszabályok évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (módosította a évi LXXVI. tv) 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól (módosította a 363/2004. (XII.26.) Korm. rendelet) évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról (módosította. a évi CIII. törvény, a évi XLVIII. törvény, a évi XXIX. törvény, a évi LXII. törvény) 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról (többször módosítva, legutóbb a 26/2004 (XII. 22.) Korm. rendelettel) 3/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről (többször módosítva, legutóbb a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelettel) 9

10 Általános jogszabályok és szakterületi törvények évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XCI. törvény az állategészségügyről évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről évi XXXV. törvény a növényvédelemről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (módosította: a évi XCVII. törvény, a évi XXIX. törvény, a évi CXX. törvény és a évi XLVII. törvény) évi XXV. törvény a kémiai biztonságról + Kormányrendeletek, Miniszteri rendeletek áttekintése 10

11 Környezetvédelem a vállalati gyakorlatban 1.A vállalatok és a környezeti kihívás. 2.Gazdasági szereplők reagálása a környezeti kihívásokra. GDP, környezeti hatás és ökointenzitási mutató 3.Technológiai választási lehetőségek/hierarchiák 1. csővégi technológiák 2. megelőző technológia 4.Vállalatok környezetvédelmi szervezete és tevékenységi területei 5.Vállalati környezeti menedzsment 6.Vállalati környezetvédelmi teljesítmény 7.Környezetvédelmi mutatók a vállalatoknál 8.Innovatív környezetvédelmi stratégia 11

12 Alapfogalmak Környezeti hatás: A környezetben végbemenő mindennemű változás akár káros, akár hasznos- amely egészben vagy részben a szervezet környezeti tényezőitől származik (MSZ EN ISO 14001). Környezeti tényező: Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel (MSZ EN ISO 14001). Környezeti teljesítmény: Egy szervezet irányításának mérhető eredményei a környezeti tényezők tekintetében. 12

13 Vállalati környezetvédelmi szervezet Formái: Funkcionális szervezet Divizionális szervezet Mátrix szervezet 13

14 Vállalati környezetvédelmi szervezet tevékenységi területei 1. Környezetvédelmi érdekek érvényesítése a vállalati politikában. Környezetbarát termékek, szolgáltatások, technológiák stb. 2. Folyamatos ellenőrzés (emissziók). Berendezések, alkalmazottak felkészítése a környezetvédelmi veszélyhelyzetekre. 3. Környezetvédelmi image javítása. 4. Gondoskodás a jogszabályok, rendeletek betartásáról. 14

15 Vállalati környezeti menedzsment Célja, a mindennapi eszközök megtalálása a hatások valós mérésére és a gazdasági-társadalmi hatások fenntartható módon történő kezelésére. A környezeti menedzsment nem korlátozódhat a falakon belülre! Felmerülő kérdések: 1. Milyen a jó környezeti menedzsment? 2. Mennyire képes a menedzsment kézben tartani és uralni a vállalat endogén és exogén környezeti kockázatait? (a környezeti menedzsment minősítése) 3. Milyen a jó környezeti menedzser? 15

16 Vállalati környezeti menedzsment hibái 1. A vállalat nem ismeri fel a környezeti kihívásban rejlő üzleti lehetőségeket. Alul vagy túlbecsülés. Kiszorulás a környezetvédelmi piacról. Jövőbeli veszteségek. 2. A vállalat túlértékelheti a környezeti kihívás korlátait. Kieséshez, bukáshoz vezet. Hibás személet: A környezetvédelemre csak több pénz kell, ahelyett, hogy gazdasági előny származna belőle. Vállalaton belüli ellentétek! 16

17 A jó vállalati környezeti menedzsment 1.Alapelvek, charták betartása. 2.EMAS Környezeti menedzsment és Audit terv. EU 1836/93 sz. rendelet. Útmutató a követendő környezeti menedzsment rendszerre vonatkozóan. 21 cikkelyt tartalmaz. 1.ISO tanúsítvány A vállalat megfelelő környezeti menedzsment rendszert működtet. 17

18 A vállalati környezeti menedzsment alapelvei I. (ICC Charta) 1.Kiemelt vállalati cél. A környezet védelme és az azt szabályozó környezeti menedzsment a vállalati célok között a legfontosabbak közé tartozik. A megfelelő környezeti menedzsment meghatározó feltétele a vállalat fenntartható fejlődésének. 2. Integrált menedzsment. A környezetvédelmi programokat és környezetbarát gyakorlatot minden üzleti tevékenységben érvényesíteni kell, mint a menedzsment összes funkciójának alapvető elemét. 3. Folyamatos javítás. A vállalatnak érdeke a környezeti image folyamatos javítása, ezért a környezeti politikának számításba kell vennie a technikai fejlődést, a tudomány állását, a fogyasztók igényeit és a társadalom elvárásait. 4. Az alkalmazottak folytonos képzése, ösztönzése. Az alkalmazottakat nevelni, gyakorlatoztatni kell annak érdekében, hogy tevékenységüket a környezet iránti kellő felelősséggel és a környezet védelme iránti elkötelezettséggel végezzék. 18

19 A vállalati környezeti menedzsment alapelvei II. 5. A projektek előzetes környezeti értékelése. Előzetes hatásvizsgálat. A környezeti hatást minden új tevékenység, projekt megkezdése előtt, a szállítás, illetve a gyártás megkezdése, a termékek várható környezeti hatásait a gyár területének az elhagyása előtt értékelni kell. 6. Termék- és szolgáltatási felelősség. Olyan termékeket és szolgáltatásokat kell kifejleszteni, amelyeknek nincs káros környezeti hatásuk, biztonságosak a folyamatos használatban, energia és természeti erőforrás felhasználásuk hatékony, visszaforgathatóak vagy biztonságosan hulladéklerakóba helyezhetőek. 7. Fogyasztói tanácsadás. A fogyasztókat, az elosztó hálózatot és a lakosságot tájékoztatni kell. 8. Létesítmények és a tevékenységek. A tervezéskor figyelemmel kell lenni a várható energia és nyersanyag felhasználási hatékonyságát. A kedvezőtlen környezeti hatásokat és a hulladékok keletkezését a minimálisra kell csökkenteni. 19

20 A vállalati környezeti menedzsment alapelvei III. 9. Kutatások. A felelős vállalati menedzsment megrendelője és támogatója olyan kutatásoknak, amelyek a vállalat működéséhez szükséges alapanyagok felhasználását minimalizálják, és a gyártási folyamatok kedvezőtlen környezeti hatásait, káros emisszióit csökkentik. 10. A szennyezés megelőzését szolgáló megközelítés. Elővigyázatosság. A gyártást, a termékeket és szolgáltatásokat a kor műszaki és tudományos felismeréseinek a szintjén úgy kell összhangba hozni, hogy megakadályozható legyen a környezet degradálódása. 11. Vállalati külső kapcsolatok. A környezetbarát menedzsment elveit a vevőik és a szállítóik is elfogadják és alkalmazzák. 12. Üzemzavarok és balesetek. Veszélyelhárítás terveket és kapcsolódó veszélyelhárító szolgáltató intézményeket kell létrehozni, fel kell készíteni a hatóságokat és a környező lakosságot a lehetséges balesetek kockázataira. 20

21 A vállalati környezeti menedzsment alapelvei IV. 13. Technológia transzfer. A jó környezeti menedzsment segíti a környezetbarát technológiák és vezetési módszerek elterjesztését az ipari és a közösségi ágazatokban. 14. Közreműködés közös erőfeszítésekben. Közreműködés a társadalmi környezetpolitika kimunkálásában és megvalósításában. A környezeti tudat fejlődésének elősegítése. 15. Nyitottság. A vállalatoknak vállalniuk és válaszolniuk kell a tevékenységük (termékeik és szolgáltatásaik, technológiáik) hatásával kapcsolatban felmerülő környezeti problémákra, a tovaterjedő és globális problémákat is figyelembe véve. 16. Tájékozottság és tájékoztatás. A környezeti állapot mérése, a rendszeres környezeti auditálás, a tények értékelése és összevetése a követelményekkel és a jogi normákkal. A menedzsment köteles tájékoztatni az érintetteket tevékenysége környezeti hatásairól. 21

22 Környezetmenedzsment rendszerek eszközei Életciklus-elemzés: A környezeti menedzsment egyik egyre több területen alkalmazott eszköze. (angol neve Life Cycle Analysis - LCA). Az utóbbi időben az érdeklődés középpontját jelenti. Végleges választ ad a legtöbb környezetvédelemmel kapcsolatos problémára. Az ipari gyártó cégek az LCA használatától annak igazolását várják, hogy környezetvédelmi szempontból termékeik a legkiválóbbak. A környezetvédők az LCA-ban látják a segítséget ahhoz, hogy szakmailag megalapozott környezetvédelmi döntések születhessenek. Jóságát a bevitt adatok milyensége határozza meg. Ökológiai mérleg: Egy adott termék teljes életmenetének elemzése, a termék életmenete során létrejövő ökológiai hatások, valamint ezek következtében létrejövő környezetterhelések felmérése. 22

23 LCA Környezeti hatások (amelyek figyelembe kerülnek): Üvegháztartás Ózonréteg vékonyodása Savasodás Eutrofizáció Szmog Toxikus anyagok Szintek: Fogalmi LCA-szint Egyszerűsített LCA-szint Részletes LCA-szint Módszer: Eco-indicator 99. (MSZ EN ISO 14042:2001 szabványnak megfelelően) 23

24 Ökológiai mérleg Az ökológiai mérleg dimenziói: 1. a tárgyi, azaz anyag- és energiamérleg, a függőleges dimenzió 2. a hatásmérleg 3. a társadalmi következményekkel meghatározott dimenzió 4. gazdasági tényezők. A kétdimenziós (1, 2) ökológiai mérleget a 3. és a 4. dimenzió bővíti ki termékvonal elemzéssé. Lépések: 1. Célmeghatározás 2. Tárgyi mérleg leltár elkészítése 3. Hatásmérleg elkészítése 4. Mérleg értékelése 5. Optimálási elemzés 24

25 Üzemi környezetmérleg és környezetvédelmi auditálás Üzemi környezetmérleg: Kizárólag az üzemen belüli anyag- és energiaátalakulási folyamatokkal foglalkozik, beleértve a mennyiségi és minőségi környezeti hatások elemzését is. Részletesen elemzi az üzemben végrehajtott gyártási folyamatokat, ami szükségszerűen azok ökológiai termékmérlegeit is magában foglalja. Környezetvédelmi auditálás: Célja a vállalati tevékenység folyamatos ökológiai továbbfejlesztésének ösztönzése. A távlati cél pedig az, hogy a hatósági auditálások szerepét idővel a vállalati önellenőrzés vegye át. 25

26 Vállalati környezetvédelmi teljesítmény a vállalati környezetvédelmi teljesítményről csak akkor kapunk teljes képet, ha a szennyezést és az ökológiai hatásokat leíró mennyiségi mutatók mellett a vállalat alapfolyamatainak működését jellemző mutatókat is kidolgozunk (pl. környezetvédelmi beruházások, környezetvédelmi képzés stb.) ha kísérletet teszünk a vállalat ún. környezetvédelmi képességeinek felmérésére. kiépült környezetvédelmi irányítási rendszer: a különböző vállalati környezetvédelmi intézmények rendszere (környezetvédelmi igazgató, bizottság, stratégia, képzés, az üzleti partnerek vizsgálata, kommunikáció stb.) A vállalati környezetvédelmi teljesítmény értékelése tehát nem alapulhat csupán a termelés során felhasznált anyagok és energia, illetve a működés okozta szennyezések mérésén, ezt ki kell egészítenie az olyan szemléletű mutatóknak, melyek azt értékelik, hogy a vállalat milyen mértékben integrálta a környezetvédelem szempontját általános irányítási rendszerébe és tevékenységébe. 26

27 Környezetvédelemi Mutatók a vállalatoknál Környezetvédelmi Tevékenység Mutatója azt jelzi, hogy a vállalat végzett-e az elmúlt három évben környezetvédelmi beruházást, és vásárolt-e környezetvédelmi szolgáltatást más vállalattól. Környezetvédelmi Innováció Mutatója azt jelzi, hogy a vállalat végez-e környezetvédelmi termék- vagy technológiai innovációt, illetve általában figyelembe vesz-e környezetvédelmi szempontokat termék- és technológiafejlesztései során. Innováció a környezetvédelem és a verseny-képesség valódi egymásra találásának terepe, mely a környezetterhelés csökkentését ígéri. Környezetvédelmi termék- vagy technológiai fejlesztés a környezeti kockázatok minimalizálásának ( tiszta technológiák és termékek) és/vagy a hatékonyság növelésének (azaz a nyersanyag- és energiafelhasználás, valamint a káros anyag kibocsátás csökkentésének) útját jelentheti. 27

28 Innovatív környezetvédelmi stratégia Azok a vállalatok folytatnak innovatív környezetvédelmi stratégiát, amelyek: környezetvédelmi termék- és technológiai fejlesztéseiket versenyelőnnyé igyekeznek kovácsolni fokozott mértékben építik be a környezetvédelmi szempontokat innovációs és kommunikációs politikájukba működésük nagy környezetterheléssel és magas környezeti kockázatokkal jár rendszeres bevallást kell beadniuk a környezetvédelmi hatóságokhoz, és környezetvédelmi problémák miatt beruházásaikat módosítaniuk kellett a többi csoport vállalataihoz képest sokkal sikeresebben alkalmazzák az ún. integrált környezetvédelem megközelítését is (számos beruházást - döntően technológiaváltást - végeztek, ami elsődlegesen nem környezetvédelmi célokat szolgált, de eredményeképpen javultak környezetszennyezési mutatóik) piaci sikert könyvelhettek el innovációik eredményeként. 28

29 Innovatív környezetvédelmi stratégia A külföldi tulajdonú vagy külföldi tulajdonossal is rendelkező vállalatok nem járnak élen sem az innovatív környezetvédelmi stratégia követésében, sem a környezetvédelmi teljesítményben általában. A magasabb szintű környezetvédelmi teljesítményű és az innovatív vagy offenzív környezetvédelmi stratégiát folytató vállalatok inkább a nagy, túlnyomórészt állami tulajdonban lévő vállalatok közül kerülnek ki. 29

30 Alternatív (megújuló) energiaforrások. Jellemzésük és felhasználási területeik. Napenergia Biomassza Megújuló üzemanyagok: bioetanol, biodíezel Biogáz biohulladékból szilárd települési hulladékból sertés hígtrágyából mezőgazdasági melléktermékekből szennyvíziszapból Biometán Szélenergia Vízenergia Geotermikus energia 30

31 Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, irányelvek Megújuló energia felhasználása villamosenergia-termelésre 389/2007. (XII. 23.) kormányrendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról (2008. jan. 1. módosult) évi LXXIX. törvény a villamos energiáról szóló évi CX. törvény módosításáról. Az Európai Parlament és a Tanács február 11-i 2004/8/EK irányelve a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról ( CHP-direktíva ). 2001/77/EC Irányelv a megújuló energiaforrások felhasználásával előállított villamos energia elterjedésének elősegítésére a belső villamosenergia-piacon évi CX. törvény a villamos energiáról. 31

32 Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, irányelvek Bioüzemanyagok 2003/30/EC irányelv a bioüzemanyagok felhasználásának növeléséről évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. 42/2005. (III. 10.) Korm. Rendelet a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól. Biogáz A biogáz földgázhálózatba való betáplálása: évi XLII. Törvény a földgázellátásról (a június 28-i módosítással; kihirdetés száma: LXIII). 2133/2005. (VII. 8.) Korm. határozat a biomassza energetikai hasznosítását elősegítő egyes intézkedésekről. 32

33 Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, irányelvek Energetikai célú növénytermesztés 101/2005. (IX. 15.) MVH közlemény az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételéről. 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeiről. 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről. 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről. 33

34 Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, irányelvek Geotermikus energia évi XLVIII. Törvény a bányászatról. 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet a szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról. Általános törvények, kormányhatározatok: évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1107/1999 Korm. határozat a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról évi LXXXVIII. Törvény az energiaadóról. 1031/2000. (IV. 7.) Korm. határozat az Energia Központ Energiahatékonysági,Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht. létrehozásáról, valamint az 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat végrehajtásáról. 34

35 Támogatások megújuló energiaforrásokra. EU és Magyarország. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) KEOP Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból KEOP Energetikai hatékonyság fokozása KEOP Harmadik feles finanszírozás GOP A Mikro és kisvállalkozások technológiai fejlesztése Energiahatékonysági Hitel Alap Az Európai Unió 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (EU-FP7) 35

36 Napenergia hasznosítása. Passzív hasznosítás. 36

37 Szilárd biomassza alapanyagok Megnevezés Erdészeti alapanyag Faültetvények anyaga Erdei tűzifa Energiafű Gabonaszalma Fabrikett Fapellet 15,6 15,4 18, , Fűtőérték (MJ/kg) 37

38 Példa: Biogáz biohulladékból 38

39 Napkollektor Hortobágy- pásztorszállás Forrás: 39

40 Szélgenerátor és polikristályos napelem Pécsvárad Forrás: 40

41 Példa: Innovatív környezetvédelmi technológiákra - alternatív energiaforrásokból BMW - Spartanburg Metángázt hasznosító megoldások A BMW X modelleket előállító spartanburgi üzeme a gyárban bevezetett környezetvédelmi innovációkért 2007-ben elnyerte az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség Az Év Energia Partnere" díját. 41

42 Példa: Innovatív környezetvédelmi technológiákra - alternatív energiaforrásokból BMW-gyár Gold Ring Power Szélenergiát hasznosító megoldások A gyár a Gold Ring Power megújuló energiaforrásokra specializálódott céggel közösen gyűjti össze a projekthez szükséges adatokat. Az így nyert eredmények mutatják majd meg, hogyan hasznosíthatja a BMW-gyár a szelet, mint alternatív energiaforrást. A tesztek megkezdéséhez a bajor cég leányvállalata két, egyenként 15 méter magas meteorológiai mérőtornyot állított fel a gyár területén, amelyek segítségével információk nyerhetők a szél erejéről és irányáról, a néhány hetes adatgyűjtés után pedig egy szakértői csoport elemzi majd az adatokat. 42

43 Innovatív környezetvédelmi technológiák Magyarország. Nestlé, Bük A Nestlé büki állateledel gyárában a vízkezelési iparban újnak számító, előremutató mérési megoldás segítségével tisztítják a gyártás során felhasznált ivóvizet. A hat hónapja sikerrel működő vízkezelési eljárás magyarországi szakértők által megvalósított alapkutatás eredményeit hasznosítja. 43

44 Öko-innováció - EU Öko-innovációs tevékenység: Olyan új előállítási folyamatok, termékek és szolgáltatások, illetve vezetési vagy üzleti eljárások, amelyek használata hozzájárul a környezetszennyezés és a különböző környezeti károk negatív hatásainak csökkentéséhez. A környezetvédelmi termékek és szolgáltatások világpiaca folyamatosan növekszik. Egy tanulmány alapján az EU25 ökoiparaiban előállított termékek és szolgáltatások az Unió GDP-jének 2,2%-át teszik ki. A as költségvetési időszakban 195 millió eurót különítettek el öko-innovációs pályázatra. A program hosszú távú célkitűzései között szerepel a felzárkózás a K+F területén az USAhoz és Japánhoz; az öko-innováció alkalmazásának szélesebb körű elterjesztése; új piacok nyitása és a meglévők szélesítése. 44

45 Célkitűzések Új és integrált megközelítések alkalmazásának népszerűsítése az öko-innováció, ezen belül is a környezetvédelmi menedzsment és környezetbarát termékek, folyamatok és szolgáltatások területén. Környezetvédelmi megoldások alkalmazásának támogatása. kkv-k innovációs kapacitásainak növelése. 45

46 Kiemelt területek Újrahasznosítás: jobb rendszerezési folyamatok, innovatív újrahasznosítás, újrahasznosítási megoldások. Épületek: fenntartható építkezési alapanyagok, innovatív építkezési termékek. Építkezési hulladékok újrafelhasználása és újrahasznosítása, ami jelentősen csökkenti a további kitermelést, innovatív vízrendszerek, beleértve a víztisztítást és a természetes és esővizek újrafelhasználását Étel/Ital szekció: tisztább előállítási folyamatok, az erőforrások hatékonyságának jobb kihasználásával, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás növelése, a vízfeldolgozás hatékonyabbá tétele, innovatívabb és tisztább termékek, melyek csökkentik a felhasználás környezeti hatásait. Zöldülő üzlet és beruházások: az öko-innováció integrálása az ellátási láncokba és zöldebb beruházások, a kkv-k támogatása. 46

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc) (MSc) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Moser, M.-Pálmai, Gy.:

Részletesebben

Környezetvédelem (BSc)

Környezetvédelem (BSc) (BSc) Tantárgyjegyző és gyakorlatvezető: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000) Moser, M.-Pálmai,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.: KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj, Botond Ez

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatályos: 2015.04.01-1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2007.. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Tartalomjegyzék AZ

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezetmérnöki BSc szakos hallgatóknak Kocsis Dénes Elérhetőség E-mail: kocsis.denes@eng.unideb.hu Honlap: eng.undeb.hu/kocsisdenes Szoba: 310 Fogadóórák (2014

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben