Híradó CEGLÉDBERCELI. Aki értünk megtöretett LOMTALANÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó CEGLÉDBERCELI. Aki értünk megtöretett LOMTALANÍTÁS"

Átírás

1 w w w. c e gle d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja LOMTALANÍTÁS március 14. péntek: a köztisztasági szolgáltatással pénteki napokon ellátott területeken március 18. kedd: a köztisztasági szolgáltatással keddi napokon ellátott területeken MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Ceglédbercel község lakosságát az es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett községi ünnepélyre. Az ünnepség időpontja: március 15. Ünnepi program: 9 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban CEGLÉDBERCELI Híradó >>részletek a 3. oldalon>> A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékműnél (Kossuth L. utcai harangláb) Himnusz, ünnepi köszöntőt mond Török József polgármester, ünnepi műsor emlékére a Dózsa György Művelődési Ház énekkara, valamint az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak közreműködésével. Szeretettel vár mindenkit: Ceglédbercel Község Önkormányzata Aki értünk megtöretett A Passió Jézus életének utolsó napjait elmesélő történet, amely a virágvasárnap eseményeivel kezdődik és a kereszthalálig tart. Valamennyi evangélium tartalmazza a szenvedéstörténetet. A húsvéti időszakban két alkalommal éneklik világszerte a Passiót: a nagyhét kezdetén, vagyis virágvasárnap évenként váltakozva a három hasonló (szinoptikus) evangélium elbeszéléseit, valamint nagypénteken, a kereszthalál napján, Szent János szerint. Idén Máté evangéliuma kerül sorra virágvasárnap. A passió valójában az utolsó vacsorával veszi kezdetét, majd a folytatásban Jézus tanítványaival kimegy a Getszemáni kertbe, ahol imádkozva készül az előtte álló kereszthalálra. Júdás vezetésével megérkeznek a főtanács emberei és elfogják Jézust. Ő vállalja istenfiúságát, amelyet a főpap Kaifás istenkáromlásnak minősít. Péter, aki titokban elkíséri Mesterét a főpap házába, háromszor tagadja meg Jézust. Miután a főtanács meghozza ítéletét, átviszik Jézust Pilátushoz, hogy elrendelje a kivégzést. Pilátus nem találja Jézust bűnösnek, így választást ajánl: Jézus vagy Barabás szabadon távozhat. A nép Barabás nevét kiáltja, így a helytartó eleget tesz a zsidó vezetők kérésének és átadja a népnek Jézust. Máté szerint Pilátus feliratot is készíttet Jézus keresztjére: Ez Jézus, a zsidók királya Ezután Jézus keresztútja következik, ahol az út során káromolják, gúnyolják, csúfot űznek belőle. Majd a Golgotán hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Tartalom: március 12. Húsvét közeledtével a Passióról >>folytatás a 9. oldalon>> Pályázati felhívás 2. Lomtalanítás 3. Felhívás 3. A Művelődési Ház hírei 4. Aki értünk megtöretett 4. Sztárkereső 5. Pályázati kiírás 6. APEH tájékoztató 7. Gyakran előforduló adózási kérdések 8. Óvodai és iskolai beíratás 9. Einladung 9.

2 Ceglédberceli Híradó Pályázati felhívás Ceglédbercel Önkormányzat Kulturális Nemzetiségi és Civil Szervek Keretének évi pályázati felhívása támogatásban, átadott pénzeszközben részesül(t), illetve a megadott határidőig az előző támogatásával nem számolt el. A pályázatból kizáró ok, ha kötelező mellékleteket a pályázó hiányosan, vagy egyáltalán nem küldi be, a pályázat beadása után hiánypótlásra lehetőség nincs! Pályázatok benyújtásának határideje: április eredeti és 2 másolati példányban, postai úton zárt borítékban. Ceglédbercel Község Önkormányzata 2/2008. (II.28.) sz. költségvetési rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti a ceglédberceli helyi feladatok végrehajtásában részes (vagy megvalósítását vállaló) civil szervezetek önálló kezdeményezésének pályázat útján való támogatását. A civil szervezetek és az öntevékeny közösségek e támogatási rendszer segítségével anyagi eszközöket kiegészítve hatékonyabban munkálkodhatnak vállalt feladataikat ellátva - Ceglédbercel fejlesztésében. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni. Pályázni az alábbi célokra lehet: Ceglédbercelen hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló rendezvények szervezésére. ( Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Ceglédbercel településen jelentős kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése. ( Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: Ft A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás benyújtása és bizottsági elfogadása után kerül átutalásra. A keretre pályázatot nyújthatnak be: Ceglédbercel székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint oktatási, közművelődési intézményekben működő öntevékeny közösségek és csoportok. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi önkormányzati pályázat megjelöléssel 2737 Ceglédbercel, Pesti u. 61. A pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs! A pályázatok postára adásának végső határideje: április 25. éjfél. Pályázni lehet: Papír alapon, hagyományos módon a pályázati űrlap kitöltésével, a kötelező mellékletek csatolásával és mindezek 1 eredeti és 2 másolati példányban történő benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására lehetőség nincs! A pályázatokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve. Pályázatok beadásához pályázati díjat nem kell fizetni! A pályázati tájékoztató és a pályázati adatlap letölthető a honlapról, valamint átvehető a Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatali titkárságán, 2737 Ceglédbercel, Pesti u. 61. A beérkezett pályázatok támogatásával a Pályázati Bizottság zárt ülés keretében dönt május 09-ig. A nyertes pályázatok listája a döntést követően a pályázatok oldalon tekinthető meg. NÉHÁNY HASZNOS TUDNIVALÓ A pályázat sikerének érdekében javasoljuk a következőket: Kérjük ügyeljenek arra, hogy kizárólag a pályázati adatlapot használják Pontosan tervezzék meg a programot a pályázati célt. A megvalósításban ettől eltérni már nem lehet és ez azzal járhat, hogy a beszámoló nem kerül elfogadásra, illetve a támogatást vissza kell fizetni. Kérjük jelezzék a pályázat mely pontjára adják be pályázatukat (pl: a, vagy b, vagy c) A pályázati cél nem lehet általános, konkrét program, rendezvény kell hogy legyen. Nem jogosult támogatásra az a szervezet, mely a tárgyévekben Ceglédbercel Község Önkormányzatától bármely jogcímen Ceglébercel Község Önkormányzata 2.

3 Lomtalanítás Tisztelt Ügyfeleink! Társaságunk lomtalanítást szervez Ceglédbercelen március 14.-én pénteken és március 18.-án kedden! március 14. péntek: a köztisztasági szolgáltatással pénteki napokon ellátott területeken, március 18. kedd: a köztisztasági szolgáltatással keddi napokon ellátott területeken Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a gyűjtőedénybe, például berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb. A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni. Társaságunk a lomtalanítás keretében veszélyes hulladékot, fertőző és undorkeltő anyagot, elektronikai cikket, állati tetemet, építési-bontási törmeléket, zöld hulladékot nem szállít el. Ceglédberceli Híradó A lomtalanítást a rendszeres hulladékgyűjtő járat végzi. Az elszállításra szánt lomot március 14.-én pénteken és március 18.-án kedden reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni szíveskedjenek. A rendszeres hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot is ki kell helyezni reggel 7 óráig. Az elektronikai hulladékok elhelyezésére március között a Polgármesteri Hivatal udvarában, munkanapokon 8-16 óra között biztosítunk lehetőséget. Érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/ , 53/ ) és diszpécserközpontunkban (53/ ) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére. ÖKOVÍZ Kft. FELHÍVÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata CEGLÉDEN AZ ALKOTMÁNY U C. ÉPÜLETBEN MINDEN PÁROS HÓNAP 4. CSÜTÖRTÖKÉN február 28-án, április 24-én, június 26-án, augusztus 28-án és október 22-én (szerdán) ÓRÁIG INGYENES ÜGYFÉLFOGADÁST TART. A jogi segítségnyújtó Szolgálat egyszerű megítélésű ügyekben TÉRÍTÉSMENTES jogi tanácsot ad, bonyolultabb esetekben pedig határozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetőség, aki beadványt, okiratot, szükséges esetben keresetlevelet készít, valamint részletes jogi tanácsot ad. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy akik szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban, amelyben élnek az 1 főre jutó nettó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot ( Ft) azoknak nem kell fizetni a választott ügyvédnek, ha ez az összeg a minimálbér ( Ft ) és a nyugdíjminimum ( Ft) közé esik,az ügyvéd munkadíját / Ft óránként +ÁFA,amennyiben a jogi segítő ÁFA-alany/ az állam megelőlegezi, ezt az összeget azonban 1 éven belül kell csak visszafizetni. A Szolgálat január 1-től a rászorult ügyfelek számára peres ügyeikben is tud pártfogó ügyvédet biztosítani, ugyancsak a fenti feltételeknek megfelelően. Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata 1116 Budapest, Hauszmann A. u Tel.: 06/1/

4 Ceglédberceli Híradó A Művelődési Ház hírei Időszaki kiállítások: Március ig Koncz Antalné díszítő festő és olajképeinek önálló kiállítása. Március 30 Április 14 ig művészklub ifjú alkotóinak kiállítása. Márciusi programok: Március 16. vasárnap Húsvéti kézműves foglalkozás részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 20. csütörtök 18:00- Kártya-klub Március 25. kedd 16:00-18:00 Művész-klub (rajz, festés, művészettörténet) részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 28. péntek 19:00-21:00 Plutzer Gábor: Psota-est Jegy ára: 800,- Ft Psota Irén születésnapja alkalmából. A második felvonásban közreműködik a Rozmaring Tánccsoport. Március 30. vasárnap 16:00- Vivát Bercel! Évadnyitó Áprilisi programok: Április 03. csütörtök 18:00- Kártya-klub Április 05. szombat 21:00 tól Retro Party Részvételi díj: 1000,- Ft Április 08. kedd 16:00-18:00 Művész-klub (rajz, festés, művészettörténet) részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Április 10. csütörtök 18:00- Kártya-klub Április :00 tólőrült nők ketrece 2 felvonásban a Patkós Irma Színház előadásában. Belépő felnőtt: 700,- Ft Diák, Nyugdíjas: 400,- Ft Április 19. szombat 14:00-17:00 Kézműves klub részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Április 19. szombat 17:30- Énekkar koncert Ingyenes! Április 22. kedd 16:00-18:00 Művész-klub (rajz, festés, művészettörténet) részvételi díj: 400,- Ft/alkalom A programok változtatásának jogát fenntartjuk. A mindenkori programokról az utcai hirdetőtáblákon a közintézményekben illetve boltokban is tájékoztatást adunk. Aki értünk megtöretett A Magyar Posta Zrt. Húsvét 2006 elnevezésű bélyege - Udvardi Erzsébet Krisztus a kereszten című alkotásának reprodukciója >>folytatás az első oldalról>> A Passió éneklése évszázados hagyomány, melyben magasztos érzés szerepelni. A szereposztás, az énekpróbák azt jelentik a résztvevőknek, mint karácsonykor az adventi időszak, vagyis a várakozást, a felkészülést. Megható átélni Jézus szenvedéseit annak, aki megszemélyesíti. Furcsa előadni Pilátus kétségeit és gyötrődését a lelkiismerete és a nép akarata között. És adott a kérdés: Milyen a nép hangjának lenni? Negatív szerep, de ezt is el kell játszani, hiszen minden drámai műnek van legalább egy negatív hőse, aki nélkül kevesebb lenne a mű. Ahogyan elfogadtuk Jumurdzsákot, Lucifert, Koppányt, úgy el kell énekelni a nép hangját is. A virágvasárnapi Passió-éneklés megadja a húsvét előtti napok hangulatát, a nagypénteki pedig megérteti velünk azt, hogy Jézus mit tett értünk, emberekért. Ezek után talán már jobban megértjük a húsvét titkát, hitünk alapját, a feltámadás és a megváltás örömét. Sági Anikó A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a református és az evangélikus egyház a esztendőt a Biblia évének nyilvánította. Ennek kapcsán Bibliaóra és felnőtt katekézis van csütörtökönként este 7 órakor a Dózsa György Művelődési Házban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk színesíteni az alkalmakat vendég előadók meghívásával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, felekezettől függetlenül! 4.

5 Ceglédberceli Híradó AZ ILLÉS LAJOS ZENEISKOLA ÉS ZENEHÁZ, A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR V A L A M I N T A CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS C Í M M E L KISTÉRSÉGI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYT HIRDET AMATŐRÖK SZÁMÁRA, AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN: ZENEKAR * HANGSZERES SZÓLISTA * ÉNEK * EGYÉNI TÁNC * CSOPORTOS TÁNC * Nevezési díjak: diákoknak 1000 Ft/fő (10 éves kortól) felnőtteknek: 2000 Ft/fő (18 éves kortól) csoportoknak: 5000 Ft Jelentkezési lapok leadási határideje: március 28. /Postacím: Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Telefon: 53/ ; fax: Cegléd, Kossuth tér 5/a. valamint a címre./ A jelentkezési lapok és csekkek a művelődési központban igényelhetők, illetve a honlapról letölthetők. Az elődöntő várhatóan április hónapban, a döntő júniusban kerül megrendezésre. A VERSENY FŐDÍJA Ft ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK. 5.

6 Ceglédberceli Híradó Pályázati kiírás Szép ház, gondos gazda címmel egy régen elfeledett mozgalom újjászületését szeretnénk elősegíteni a következőképpen: Ceglédbercel Önkormányzat pályázatot hirdet minden ceglédberceli ingatlantulajdonos, vagy használó számára, aki fontosnak érzi lakókörnyezetének szépségét, rendjét, tisztaságát. Nevezni április 25-ig lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A pályázók ingatlanának és környékének megtekintését egy 5 fős más településről meghívott bizottság végzi. A bejárásra július vége felé kerülne sor egy előre kiértesített időpontban. A bírálati szempontok különösen a következők: 1. Az ingatlan állaga tetszetős, rendezett. 2. Udvarán, kertjében a természetes növénytakaró, (pázsit, virág, fa) és a mesterséges burkolat (beton, járda) megfelelő arányban áll. 3. A konyhakert, gyümölcsös, szőlő gondozott, gyommentes. 4. Az ingatlanhoz tartozó gazdasági udvarban az állattartás feltételei higiénikusak, tiszták. (meszelt ólak, istállók, tiszta állatok, a trágya megfelelően tárolt) 5. Az ingatlan területén lom, szemét hulladék nem található. Az ingatlan előtti közterület rendben tartott. A bírálati szempontoknak leginkább megfelelő ingatlanok közül az első tíz helyezett részesül jutalomban az alábbiak szerint: 1. díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány 2. díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány 3. díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány A jutalomban részesült ingatlantulajdonosok a vásárlási utalványon kívül egy Kerámiából készült táblát kap Ceglédbercel címerével és Szép ház, gondos gazda felirattal. A jutalmak mezőgazdasági kisgépek, eszközök, vagy évelő növények vásárlására fordíthatók. N E V E Z É S I L A P Név: Cím: Telefonszám:.. Egyéb: Ceglédbercel, név aláírás 6.

7 APEH tájékoztató Ceglédberceli Híradó Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály III,IV Bp. XIV., Fogarasi út 3. Telefonszám: Az ügyintézés helyei: ADÓÜGYI SZAKTERÜLET Bevallási osztályok XIII., Madarász Viktor utca Telefonszám: A személyi jövedelemadó bevallás javításával kapcsolatban: a IX.,Vaskapu utca szám alatt, telefonszám: , a XIII., Kresz Géza utca szám alatt, telefonszám: , valamint a XIV., Gvadányi utca 69. szám alatt fogadjuk ügyfeleiket, telefonszám: Folyószámla-kezelési osztályok XIII., Kresz Géza utca Telefonszám: Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Főosztály I-II XIII., Lehel u. 27. Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség : általános eljárási ügyek ADAM, osztalékadó megfizetésére engedélyezett részlet, személyi jövedelemadó 1 %-áról való rendelkezés, lakáscélú felhasználás, feltöltési kötelezettség elmulasztása miatti bírság, elhunytak soron kívüli adómegállapítása, általános forgalmi adó gyakoribb elszámolása, veszteségelhatárolás, adóelőleg mérséklés. Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Főosztály III XIII., Petneházy u Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség : elektronikus bevallásokhoz kapcsolódó regisztráció, munkáltatói bejelentésekkel kapcsolatos feladatok, adószámok kiadása, adat- és változásbejelentő lapok kezelése. Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Főosztály IV VI., Szív u. 60. Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség : helyszíni adatellenőrzésekhez kapcsolódóan adószám-felfüggesztési és törvényességi eljárások, hivatali adategyeztetések, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatti felszólító levelek, bírságok kiszabása. ELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály I,II,III,IV,VI Bp. IX., Haller u Telefonszám: Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztály I, III,V,VI Bp. IX., Haller u Telefonszám: Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztálya IV Bp. IX., Szent Benedek u. (Haller u. E. épület) Telefonszám: ÁFA Ellenőrzési Főosztály I-V ÁFA Ellenőrzést Támogató Főosztály Bp. IX., Vaskapu u Telefonszám: Különleges Ügyek Főosztály Bp. XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: Személyi Jövedemadó Ellenőrzési Főosztály I, II, III, IV Bp. XIII., Teve u Telefonszám: Operatív Ellenőrzési Főosztály I,II,III Bp. XI., Bartók Béla út 156. Telefonszám: Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály I,II Bp. XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: Kiválasztási és Előkészítő Főosztály Bp.XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: ILLETÉKÜGYEK Az illeték adónemekkel kapcsolatos folyószámla kezelési feladatokat ellátó, valamint az illeték visszatérítéssel foglalkozó osztályok a Bp. XIV., Hungária krt , ill. a Bp. XIV., Fogarasi út 3. szám alól elköltöztek a Bp. XIII., Madarász Viktor u. 5/a. szám alá. Ennek következtében az illetékekkel kapcsolatos ügyek intézése az alábbiak szerint alakul. 1. Amennyiben folyószámla problémával összefüggő észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsősorban írásban jelezze a Középmagyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Személyes eljárást igénylő ügyintézés esetén kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot - bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása céljából az 501-es és 513-as adónemre történt befizetés esetén a es vagy a es telefonszámon; - folyószámla problémával összefüggő ügyintézés esetén az 501-es Fővárosi illetékek adónemmel kapcsolatban a es vagy a es telefonszámon, míg az 513-as Pest megyei illetékek adónemmel kapcsolatban a es vagy a as telefonszámon. Bírósági eljárási illeték befizetésének igazolására az 501-es és 513-as adónemre történt befizetés esetén az ügyfélszolgálatokon is lehetőség van. 2. Amennyiben illeték visszatérítéssel kapcsolatos (államigazgatási eljárási illeték, bírósági eljárási illeték, gépjármű vagyonszerzési illeték visszatérítése) kérelmeket kíván benyújtani, azt megteheti postai úton a Középmagyarországi Regionális Igazgatóság 7.

8 Ceglédberceli Híradó alábbi postafiók címére: 1438 Budapest Pf. 511., vagy leadhatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelmeit (illetékbélyeggel együtt) szintén a megjelölt postafiókcímre adhatja be, személyes eljárás esetén a központi ügyfélszolgálatokat keresse fel. Folyamatban lévő visszatérítési ügyekben az alábbi telefonszámokon kérhet bővebb felvilágosítást: , vagy Az Igazgatóság által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, egyéb illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyekben az ügyintézés helye továbbra is a Bp. XIV., Hungária krt szám alatt található. Ezen ügyekben egyrészt a ás hívószámú, másrészt az ügyiratokon található telefonszámokon érdeklődhet. Telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követően - szükség esetén személyes eljárásra is van lehetőség. A főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozók részére a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességéhez szükséges határozat kiadása szintén a XIV. ker. Hungária krt alatt történik, a telefonszámokon történt előzetes időpont egyeztetés alapján. A Bp. XIV., Hungária körúti irodaházban ügyfélszolgálati iroda nem működik. VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET Felszámolási és Végelszámolási Főosztályok Fizetési Kedvezmények Főosztályok Hátralékkezelési Főosztályok Hátraléknyilvántartó Főosztályok Végrehajtás Előkészítő Főosztályok Végrehajtási Főosztályok Valamennyi főosztály a Bp. XIV., Gvadányi út 69. szám alatt található. Telefonszám: Gyakran előforduló adózási kérdések Mire kell figyelni a külföldi munkavállalók biztosítási elszámolásával, bevallásával kapcsolatban? Külföldi munkavállaló esetén a munkáltató és munkavállaló közti munkaszerződésnek tartalmaznia kell, hogy a külföldi állampolgárságú munkavállaló az állampolgársága szerinti országban vagy Magyarországon fog-e biztosítást fizetni. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 34. (10) bekezdése szól arról, hogy a külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatás biztosítására megállapodást köthet. A megállapodás tartalmi kellékeit és hatályát ugyanezen törvény 35. tartalmazza. Ebben az esetben tehát a külföldi munkavállalónak TAJ számot kell kérnie és az adatait a 0808-as számú M lapján is szerepeltetni kell. A es bevalláson az ismételt önellenőrzési kocka nem kitőlthető. Miért? A es számú önellenőrzési nyomtatványban a kitöltő program az ismételt önellenőrzés kockát automatikusan bejelöli, ha a lap tetején az önellenőrzéssel helyesbített bevallás, illetve a pótolt bevallás típusánál a megfelelő nyomtatvány számát választja ki, pl Hogyan kell értelmezni az elektronikus bevallásokkal kapcsolatban a javítás, helyesbítés és az önellenőrzés fogalmát? Javító bevallást akkor kell beküldeni, ha az aktuális bevallás hibás és erről e- mail-ben értesítést kapott. Ebben az esetben az alapbevallás bárkódját fel kell tüntetni a bevallás megismétlésekor. Helyesbítő bevallást akkor kell beküldeni, ha az alap bevallás feldolgozásra került és ezt követően vették észre, hogy adót nem érintő elírás történt a bevallásban. Ekkor a helyesbítést jelző kódkocka kitöltésével kell a helyes adatokkal a bevallást megismételni és erre a bevallásra nem kell az alap bevallás bárkódját feltüntetni. Önrevíziós bevallást akkor kell beküldeni, ha az alap bevallásban a bevallás feldolgozása után olyan hibát vesznek észre, ami az adó összegét érinti. Ilyenkor a helyes adatokkal és az önrevíziós lap kitöltésével kell a bevallást megismételni és az önrevíziós kódkockát bejelölni. Hol találhatóak az önrevíziós és pótló bevallások 2008-ra? 2008-tól a bevallások összevonása és korszerűsítése következtében a bevallások önmaguk pótló és önrevíziós bevallásai. Ezért 2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan nem kerültek kialakításra a 31,32,35,36-os számú bevallások. A 2008 előtti bevallásokat továbbra is az elévülési időn belül a 2007-ben érvényes bevallásokon lehet pótolni, önrevíziózni. Hogyan kell értelmezni a 0708-as és 0808-as bevallásokkal kapcsolatban az N813-as hibakódot? Ezzel a hibakóddal az adózóknak nincs teendőjük, a hibakód a bevalláson automatikusan rendeződik. Hol található a 0753-as bevalláson az adó visszaigénylésére szolgáló cím vagy számlaszám? A 0753-as bevalláson az adó visszaigénylésre szolgáló adatokat a korábbi évek bevallásaival ellentétben nem a bevallás első oldalán, hanem a 0753-C lapjának az alsó részén található. Szeretném a bűnmegelőzésre felajánlani az adóm 1%-át, de azt nem ajánlja

9 fel a lista. Ott csak egyházak számát találom. Ezektől eltérő számot nem tudok beírni. Hogy lehet a bűnmegelőzés technikai számát megadni? A 0753-D lapon lévő, a befizetett adó 1+1% -ról szóló rendelkező nyilatkozatban az egyházak, valamint a kiemelt költségvetési irányzatok a kedvezményezettek A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4/A. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a parlagfűmentesítés feladatai és a gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai. E törvényi rendelkezés szerint csak e két kiemelt előirányzat javára lehet rendelkezni a 0753-as számú bevallásban. A 0753-as bevallás kitöltésével kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy abban az esetben, ha a vállalkozó piacvesztés miatt nem kötelezett a jövedelem (nyereség) minimum alkalmazására, akkor milyen kódot kell használni a (G) 311. sorában? A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 49/B (20) bekezdés b) pontja szerint, ha az egyéni vállalkozót az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta, akkor nem kell a (8) bekezdés b) pontját alkalmazni a vállalkozói adóalap megállapítására. Ebben az esetben a lap 311. sorában a 2 kódot kell használni. Abev 2006 programmal készítettem el az adóbevallásomat és a 83. sornál hibát jelez. A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg Ft, és b. rovatba a program csak a Ft-ot hajlandó elfogadni. Mivel a 2007.évi összes jövedelem (25.sor) Ft., így számításaim szerint az ebbe a rovatba irható összeg Ft. Kérem tájékoztatásukat az ügyemben. A 0753-as számú személyi jövedelemadó bevallásban a lakáscélú hiteltörlesztés esetén először a lapon kell a nyilatkozatot kitöltenie, utána pedig a 83. sor a) oszlopába kell a kedvezmény alapjául szolgáló összeget beírni. A 83. sor b) oszlopba a program automatikusan beírja a 120 ezer forintot. A 83. sor alapján pedig szintén automatikusan kiszámítja a program a kedvezmény mértékét, ami a 84. sorba kerül. Az Abev rendszerben kitöltött bevallásokkal kapcsolatban ahol az ellenőrzés során sárga jelzésű hibára figyelmeztet az ellenőrző program. Miért? Ezekben az esetekben a bevallást kitöltőt csak figyelmezteti, hogy esetleg hibát vétett. Ilyenkor az adózónak ellenőrizni kell, hogy valóban jól töltötte ki az adott sort, és ha meggyőződött a helyességről, akkor ezzel a sárga hibajelezéssel be lehet küldeni a bevallást. Ceglédberceli Híradó Einladung (Meghívó) Ein kurzer Rückblick an die Geschichte ( Egy kis történelmi visszatekintés ) Ein Vortrag über die Vertreibung der Ungarndeutschen (A magyarországi németek elűzetése címmel.) Vortragender: Michael Frühwirth (Előadást tart : Frühwirth Mihály) Ort: Kulturhaus (Helye:Művelődési Ház). Zeitpunkt: am13. (Donnerstag) (Időpont: március 13. (csütörtök) 18:00 Wir erwarten herzlichst alle Interessierende. (Mindenkit szeretettel várunk.) Deutsche Minderheitenselbstverwaltung von Berzel (Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat) FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE! május én (hétfő-kedd-szerda) naponta 8-16 óráig a Pesti u sz. alatti épületben óvodai beíratás lesz, nyílt nappal egybekötve. Felvételre a május 31-ig 3. életévüket betöltő gyerekeket várjuk, akiknek fogadása szeptember 1-től folyamatosan történik. A Közoktatásról szóló többször módosított évi törvény alapján a gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve óvodai nevelésben köteles részt venni. Óvodavezetés FELHÍVÁS ISKOLAI BEÍRATÁSRA! Az I. osztályosok beiratkozása 2008-ban a következő időpontban lesz: április án óráig. Helye: Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pesti u. 160., az emeleten az iskolatitkári szobában. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TB-igazolványát, valamint 1 db fekete-fehér fényképet a diákigazolványhoz. Kérjük jelezzék, hogy a következő tanévben kér-e a gyermek napközit vagy tanulószobát, és igénybe kívánja-e venni a zeneiskolai előképzőt. Iskolavezetés 9.

10 Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik özv. Sebestyén Sándorné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Trágya van eladó! Házhoz szállítva. Tel: 53/ Rendelje meg nálunk 2008-ban is szárnyasait! Naposcsibe, előnevelt csirke - fehér húshibrid és vegyes hasznosítású. Tyúk, előnevelt kacsa, napos pulyka, előnevelt pulyka. Első szállítási hét március utolsó hete! A személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható: "Siklódi Alapítvány" Édes Anyanyelvünkért Ceglédbercel SION Alapítvány Ceglédbercel: Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány: Ceglédbercelért Alapítvány: "Ceglédberceli Óvodáért" Alapítvány: Magyar Vöröskereszt: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: Rendelésfelvétel csak előleg fizetésével érvényes! Kérem, időben adja le rendelését! Ceglédbercel, Vasút u. 18/b. Táp-terménybolt Tel: 06-20/ Hirdessen ön is a Ceglédberceli HÍRADÓ-ban! Hirdetések és közlésre szánt cikkek (lehetőleg képekkel) leadási határideje minden hónap huszadika! Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Dr. Nagy Lajos, jegyző Tördelőszerkesztő: Lengyel Ákos Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 30/

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

A D A T L A P. b, Adószáma:... ...

A D A T L A P. b, Adószáma:... ... B é k é s s z e n t a n d r á s N a g y k ö z s é g P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5 5 6 1 B é k é s s z e n t a n d r á s, H ő s ö k t e r e 1. T e l e f o n : 6 6 / 2 1 8 / 3 4 4 / 1 4 m e

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ...

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ... ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához (Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdésének 23.

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

F e l h í v á s. A fenntartói megállapodásokat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda

F e l h í v á s. A fenntartói megállapodásokat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda F e l h í v á s Felhívjuk a nemzeti és a kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek fenntartóinak figyelmét arra, hogy a 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 16. (5) bekezdése értelmében az általuk fenntartott

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

A D A T L A P. a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:... d, Telefonszáma:... e, Foglalkozása:...

A D A T L A P. a, Neve:... b, Adószáma:... Adóazonosító jele:... c, Lakcíme:... d, Telefonszáma:... e, Foglalkozása:... A D A T L A P E g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e / m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k é r e l m é n e k e l b í r á l á s á h o z (Az illetékekről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET Pályázati kiírás szórványközösségek támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2016. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben