Híradó CEGLÉDBERCELI. Aki értünk megtöretett LOMTALANÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó CEGLÉDBERCELI. Aki értünk megtöretett LOMTALANÍTÁS"

Átírás

1 w w w. c e gle d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja LOMTALANÍTÁS március 14. péntek: a köztisztasági szolgáltatással pénteki napokon ellátott területeken március 18. kedd: a köztisztasági szolgáltatással keddi napokon ellátott területeken MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Ceglédbercel község lakosságát az es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett községi ünnepélyre. Az ünnepség időpontja: március 15. Ünnepi program: 9 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban CEGLÉDBERCELI Híradó >>részletek a 3. oldalon>> A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékműnél (Kossuth L. utcai harangláb) Himnusz, ünnepi köszöntőt mond Török József polgármester, ünnepi műsor emlékére a Dózsa György Művelődési Ház énekkara, valamint az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak közreműködésével. Szeretettel vár mindenkit: Ceglédbercel Község Önkormányzata Aki értünk megtöretett A Passió Jézus életének utolsó napjait elmesélő történet, amely a virágvasárnap eseményeivel kezdődik és a kereszthalálig tart. Valamennyi evangélium tartalmazza a szenvedéstörténetet. A húsvéti időszakban két alkalommal éneklik világszerte a Passiót: a nagyhét kezdetén, vagyis virágvasárnap évenként váltakozva a három hasonló (szinoptikus) evangélium elbeszéléseit, valamint nagypénteken, a kereszthalál napján, Szent János szerint. Idén Máté evangéliuma kerül sorra virágvasárnap. A passió valójában az utolsó vacsorával veszi kezdetét, majd a folytatásban Jézus tanítványaival kimegy a Getszemáni kertbe, ahol imádkozva készül az előtte álló kereszthalálra. Júdás vezetésével megérkeznek a főtanács emberei és elfogják Jézust. Ő vállalja istenfiúságát, amelyet a főpap Kaifás istenkáromlásnak minősít. Péter, aki titokban elkíséri Mesterét a főpap házába, háromszor tagadja meg Jézust. Miután a főtanács meghozza ítéletét, átviszik Jézust Pilátushoz, hogy elrendelje a kivégzést. Pilátus nem találja Jézust bűnösnek, így választást ajánl: Jézus vagy Barabás szabadon távozhat. A nép Barabás nevét kiáltja, így a helytartó eleget tesz a zsidó vezetők kérésének és átadja a népnek Jézust. Máté szerint Pilátus feliratot is készíttet Jézus keresztjére: Ez Jézus, a zsidók királya Ezután Jézus keresztútja következik, ahol az út során káromolják, gúnyolják, csúfot űznek belőle. Majd a Golgotán hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Tartalom: március 12. Húsvét közeledtével a Passióról >>folytatás a 9. oldalon>> Pályázati felhívás 2. Lomtalanítás 3. Felhívás 3. A Művelődési Ház hírei 4. Aki értünk megtöretett 4. Sztárkereső 5. Pályázati kiírás 6. APEH tájékoztató 7. Gyakran előforduló adózási kérdések 8. Óvodai és iskolai beíratás 9. Einladung 9.

2 Ceglédberceli Híradó Pályázati felhívás Ceglédbercel Önkormányzat Kulturális Nemzetiségi és Civil Szervek Keretének évi pályázati felhívása támogatásban, átadott pénzeszközben részesül(t), illetve a megadott határidőig az előző támogatásával nem számolt el. A pályázatból kizáró ok, ha kötelező mellékleteket a pályázó hiányosan, vagy egyáltalán nem küldi be, a pályázat beadása után hiánypótlásra lehetőség nincs! Pályázatok benyújtásának határideje: április eredeti és 2 másolati példányban, postai úton zárt borítékban. Ceglédbercel Község Önkormányzata 2/2008. (II.28.) sz. költségvetési rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti a ceglédberceli helyi feladatok végrehajtásában részes (vagy megvalósítását vállaló) civil szervezetek önálló kezdeményezésének pályázat útján való támogatását. A civil szervezetek és az öntevékeny közösségek e támogatási rendszer segítségével anyagi eszközöket kiegészítve hatékonyabban munkálkodhatnak vállalt feladataikat ellátva - Ceglédbercel fejlesztésében. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni. Pályázni az alábbi célokra lehet: Ceglédbercelen hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló rendezvények szervezésére. ( Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Ceglédbercel településen jelentős kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése. ( Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: Ft A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás benyújtása és bizottsági elfogadása után kerül átutalásra. A keretre pályázatot nyújthatnak be: Ceglédbercel székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint oktatási, közművelődési intézményekben működő öntevékeny közösségek és csoportok. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi önkormányzati pályázat megjelöléssel 2737 Ceglédbercel, Pesti u. 61. A pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs! A pályázatok postára adásának végső határideje: április 25. éjfél. Pályázni lehet: Papír alapon, hagyományos módon a pályázati űrlap kitöltésével, a kötelező mellékletek csatolásával és mindezek 1 eredeti és 2 másolati példányban történő benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására lehetőség nincs! A pályázatokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve. Pályázatok beadásához pályázati díjat nem kell fizetni! A pályázati tájékoztató és a pályázati adatlap letölthető a honlapról, valamint átvehető a Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatali titkárságán, 2737 Ceglédbercel, Pesti u. 61. A beérkezett pályázatok támogatásával a Pályázati Bizottság zárt ülés keretében dönt május 09-ig. A nyertes pályázatok listája a döntést követően a pályázatok oldalon tekinthető meg. NÉHÁNY HASZNOS TUDNIVALÓ A pályázat sikerének érdekében javasoljuk a következőket: Kérjük ügyeljenek arra, hogy kizárólag a pályázati adatlapot használják Pontosan tervezzék meg a programot a pályázati célt. A megvalósításban ettől eltérni már nem lehet és ez azzal járhat, hogy a beszámoló nem kerül elfogadásra, illetve a támogatást vissza kell fizetni. Kérjük jelezzék a pályázat mely pontjára adják be pályázatukat (pl: a, vagy b, vagy c) A pályázati cél nem lehet általános, konkrét program, rendezvény kell hogy legyen. Nem jogosult támogatásra az a szervezet, mely a tárgyévekben Ceglédbercel Község Önkormányzatától bármely jogcímen Ceglébercel Község Önkormányzata 2.

3 Lomtalanítás Tisztelt Ügyfeleink! Társaságunk lomtalanítást szervez Ceglédbercelen március 14.-én pénteken és március 18.-án kedden! március 14. péntek: a köztisztasági szolgáltatással pénteki napokon ellátott területeken, március 18. kedd: a köztisztasági szolgáltatással keddi napokon ellátott területeken Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a gyűjtőedénybe, például berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb. A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni. Társaságunk a lomtalanítás keretében veszélyes hulladékot, fertőző és undorkeltő anyagot, elektronikai cikket, állati tetemet, építési-bontási törmeléket, zöld hulladékot nem szállít el. Ceglédberceli Híradó A lomtalanítást a rendszeres hulladékgyűjtő járat végzi. Az elszállításra szánt lomot március 14.-én pénteken és március 18.-án kedden reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni szíveskedjenek. A rendszeres hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot is ki kell helyezni reggel 7 óráig. Az elektronikai hulladékok elhelyezésére március között a Polgármesteri Hivatal udvarában, munkanapokon 8-16 óra között biztosítunk lehetőséget. Érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/ , 53/ ) és diszpécserközpontunkban (53/ ) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére. ÖKOVÍZ Kft. FELHÍVÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata CEGLÉDEN AZ ALKOTMÁNY U C. ÉPÜLETBEN MINDEN PÁROS HÓNAP 4. CSÜTÖRTÖKÉN február 28-án, április 24-én, június 26-án, augusztus 28-án és október 22-én (szerdán) ÓRÁIG INGYENES ÜGYFÉLFOGADÁST TART. A jogi segítségnyújtó Szolgálat egyszerű megítélésű ügyekben TÉRÍTÉSMENTES jogi tanácsot ad, bonyolultabb esetekben pedig határozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetőség, aki beadványt, okiratot, szükséges esetben keresetlevelet készít, valamint részletes jogi tanácsot ad. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy akik szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban, amelyben élnek az 1 főre jutó nettó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot ( Ft) azoknak nem kell fizetni a választott ügyvédnek, ha ez az összeg a minimálbér ( Ft ) és a nyugdíjminimum ( Ft) közé esik,az ügyvéd munkadíját / Ft óránként +ÁFA,amennyiben a jogi segítő ÁFA-alany/ az állam megelőlegezi, ezt az összeget azonban 1 éven belül kell csak visszafizetni. A Szolgálat január 1-től a rászorult ügyfelek számára peres ügyeikben is tud pártfogó ügyvédet biztosítani, ugyancsak a fenti feltételeknek megfelelően. Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata 1116 Budapest, Hauszmann A. u Tel.: 06/1/

4 Ceglédberceli Híradó A Művelődési Ház hírei Időszaki kiállítások: Március ig Koncz Antalné díszítő festő és olajképeinek önálló kiállítása. Március 30 Április 14 ig művészklub ifjú alkotóinak kiállítása. Márciusi programok: Március 16. vasárnap Húsvéti kézműves foglalkozás részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 20. csütörtök 18:00- Kártya-klub Március 25. kedd 16:00-18:00 Művész-klub (rajz, festés, művészettörténet) részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 28. péntek 19:00-21:00 Plutzer Gábor: Psota-est Jegy ára: 800,- Ft Psota Irén születésnapja alkalmából. A második felvonásban közreműködik a Rozmaring Tánccsoport. Március 30. vasárnap 16:00- Vivát Bercel! Évadnyitó Áprilisi programok: Április 03. csütörtök 18:00- Kártya-klub Április 05. szombat 21:00 tól Retro Party Részvételi díj: 1000,- Ft Április 08. kedd 16:00-18:00 Művész-klub (rajz, festés, művészettörténet) részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Április 10. csütörtök 18:00- Kártya-klub Április :00 tólőrült nők ketrece 2 felvonásban a Patkós Irma Színház előadásában. Belépő felnőtt: 700,- Ft Diák, Nyugdíjas: 400,- Ft Április 19. szombat 14:00-17:00 Kézműves klub részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Április 19. szombat 17:30- Énekkar koncert Ingyenes! Április 22. kedd 16:00-18:00 Művész-klub (rajz, festés, művészettörténet) részvételi díj: 400,- Ft/alkalom A programok változtatásának jogát fenntartjuk. A mindenkori programokról az utcai hirdetőtáblákon a közintézményekben illetve boltokban is tájékoztatást adunk. Aki értünk megtöretett A Magyar Posta Zrt. Húsvét 2006 elnevezésű bélyege - Udvardi Erzsébet Krisztus a kereszten című alkotásának reprodukciója >>folytatás az első oldalról>> A Passió éneklése évszázados hagyomány, melyben magasztos érzés szerepelni. A szereposztás, az énekpróbák azt jelentik a résztvevőknek, mint karácsonykor az adventi időszak, vagyis a várakozást, a felkészülést. Megható átélni Jézus szenvedéseit annak, aki megszemélyesíti. Furcsa előadni Pilátus kétségeit és gyötrődését a lelkiismerete és a nép akarata között. És adott a kérdés: Milyen a nép hangjának lenni? Negatív szerep, de ezt is el kell játszani, hiszen minden drámai műnek van legalább egy negatív hőse, aki nélkül kevesebb lenne a mű. Ahogyan elfogadtuk Jumurdzsákot, Lucifert, Koppányt, úgy el kell énekelni a nép hangját is. A virágvasárnapi Passió-éneklés megadja a húsvét előtti napok hangulatát, a nagypénteki pedig megérteti velünk azt, hogy Jézus mit tett értünk, emberekért. Ezek után talán már jobban megértjük a húsvét titkát, hitünk alapját, a feltámadás és a megváltás örömét. Sági Anikó A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a református és az evangélikus egyház a esztendőt a Biblia évének nyilvánította. Ennek kapcsán Bibliaóra és felnőtt katekézis van csütörtökönként este 7 órakor a Dózsa György Művelődési Házban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk színesíteni az alkalmakat vendég előadók meghívásával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, felekezettől függetlenül! 4.

5 Ceglédberceli Híradó AZ ILLÉS LAJOS ZENEISKOLA ÉS ZENEHÁZ, A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR V A L A M I N T A CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS C Í M M E L KISTÉRSÉGI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYT HIRDET AMATŐRÖK SZÁMÁRA, AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN: ZENEKAR * HANGSZERES SZÓLISTA * ÉNEK * EGYÉNI TÁNC * CSOPORTOS TÁNC * Nevezési díjak: diákoknak 1000 Ft/fő (10 éves kortól) felnőtteknek: 2000 Ft/fő (18 éves kortól) csoportoknak: 5000 Ft Jelentkezési lapok leadási határideje: március 28. /Postacím: Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Telefon: 53/ ; fax: Cegléd, Kossuth tér 5/a. valamint a címre./ A jelentkezési lapok és csekkek a művelődési központban igényelhetők, illetve a honlapról letölthetők. Az elődöntő várhatóan április hónapban, a döntő júniusban kerül megrendezésre. A VERSENY FŐDÍJA Ft ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK. 5.

6 Ceglédberceli Híradó Pályázati kiírás Szép ház, gondos gazda címmel egy régen elfeledett mozgalom újjászületését szeretnénk elősegíteni a következőképpen: Ceglédbercel Önkormányzat pályázatot hirdet minden ceglédberceli ingatlantulajdonos, vagy használó számára, aki fontosnak érzi lakókörnyezetének szépségét, rendjét, tisztaságát. Nevezni április 25-ig lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A pályázók ingatlanának és környékének megtekintését egy 5 fős más településről meghívott bizottság végzi. A bejárásra július vége felé kerülne sor egy előre kiértesített időpontban. A bírálati szempontok különösen a következők: 1. Az ingatlan állaga tetszetős, rendezett. 2. Udvarán, kertjében a természetes növénytakaró, (pázsit, virág, fa) és a mesterséges burkolat (beton, járda) megfelelő arányban áll. 3. A konyhakert, gyümölcsös, szőlő gondozott, gyommentes. 4. Az ingatlanhoz tartozó gazdasági udvarban az állattartás feltételei higiénikusak, tiszták. (meszelt ólak, istállók, tiszta állatok, a trágya megfelelően tárolt) 5. Az ingatlan területén lom, szemét hulladék nem található. Az ingatlan előtti közterület rendben tartott. A bírálati szempontoknak leginkább megfelelő ingatlanok közül az első tíz helyezett részesül jutalomban az alábbiak szerint: 1. díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány 2. díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány 3. díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány díj: ,- Ft értékű vásárlási utalvány A jutalomban részesült ingatlantulajdonosok a vásárlási utalványon kívül egy Kerámiából készült táblát kap Ceglédbercel címerével és Szép ház, gondos gazda felirattal. A jutalmak mezőgazdasági kisgépek, eszközök, vagy évelő növények vásárlására fordíthatók. N E V E Z É S I L A P Név: Cím: Telefonszám:.. Egyéb: Ceglédbercel, név aláírás 6.

7 APEH tájékoztató Ceglédberceli Híradó Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály III,IV Bp. XIV., Fogarasi út 3. Telefonszám: Az ügyintézés helyei: ADÓÜGYI SZAKTERÜLET Bevallási osztályok XIII., Madarász Viktor utca Telefonszám: A személyi jövedelemadó bevallás javításával kapcsolatban: a IX.,Vaskapu utca szám alatt, telefonszám: , a XIII., Kresz Géza utca szám alatt, telefonszám: , valamint a XIV., Gvadányi utca 69. szám alatt fogadjuk ügyfeleiket, telefonszám: Folyószámla-kezelési osztályok XIII., Kresz Géza utca Telefonszám: Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Főosztály I-II XIII., Lehel u. 27. Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség : általános eljárási ügyek ADAM, osztalékadó megfizetésére engedélyezett részlet, személyi jövedelemadó 1 %-áról való rendelkezés, lakáscélú felhasználás, feltöltési kötelezettség elmulasztása miatti bírság, elhunytak soron kívüli adómegállapítása, általános forgalmi adó gyakoribb elszámolása, veszteségelhatárolás, adóelőleg mérséklés. Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Főosztály III XIII., Petneházy u Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség : elektronikus bevallásokhoz kapcsolódó regisztráció, munkáltatói bejelentésekkel kapcsolatos feladatok, adószámok kiadása, adat- és változásbejelentő lapok kezelése. Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Főosztály IV VI., Szív u. 60. Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség : helyszíni adatellenőrzésekhez kapcsolódóan adószám-felfüggesztési és törvényességi eljárások, hivatali adategyeztetések, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatti felszólító levelek, bírságok kiszabása. ELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály I,II,III,IV,VI Bp. IX., Haller u Telefonszám: Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztály I, III,V,VI Bp. IX., Haller u Telefonszám: Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztálya IV Bp. IX., Szent Benedek u. (Haller u. E. épület) Telefonszám: ÁFA Ellenőrzési Főosztály I-V ÁFA Ellenőrzést Támogató Főosztály Bp. IX., Vaskapu u Telefonszám: Különleges Ügyek Főosztály Bp. XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: Személyi Jövedemadó Ellenőrzési Főosztály I, II, III, IV Bp. XIII., Teve u Telefonszám: Operatív Ellenőrzési Főosztály I,II,III Bp. XI., Bartók Béla út 156. Telefonszám: Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály I,II Bp. XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: Kiválasztási és Előkészítő Főosztály Bp.XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: ILLETÉKÜGYEK Az illeték adónemekkel kapcsolatos folyószámla kezelési feladatokat ellátó, valamint az illeték visszatérítéssel foglalkozó osztályok a Bp. XIV., Hungária krt , ill. a Bp. XIV., Fogarasi út 3. szám alól elköltöztek a Bp. XIII., Madarász Viktor u. 5/a. szám alá. Ennek következtében az illetékekkel kapcsolatos ügyek intézése az alábbiak szerint alakul. 1. Amennyiben folyószámla problémával összefüggő észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsősorban írásban jelezze a Középmagyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Személyes eljárást igénylő ügyintézés esetén kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot - bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása céljából az 501-es és 513-as adónemre történt befizetés esetén a es vagy a es telefonszámon; - folyószámla problémával összefüggő ügyintézés esetén az 501-es Fővárosi illetékek adónemmel kapcsolatban a es vagy a es telefonszámon, míg az 513-as Pest megyei illetékek adónemmel kapcsolatban a es vagy a as telefonszámon. Bírósági eljárási illeték befizetésének igazolására az 501-es és 513-as adónemre történt befizetés esetén az ügyfélszolgálatokon is lehetőség van. 2. Amennyiben illeték visszatérítéssel kapcsolatos (államigazgatási eljárási illeték, bírósági eljárási illeték, gépjármű vagyonszerzési illeték visszatérítése) kérelmeket kíván benyújtani, azt megteheti postai úton a Középmagyarországi Regionális Igazgatóság 7.

8 Ceglédberceli Híradó alábbi postafiók címére: 1438 Budapest Pf. 511., vagy leadhatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelmeit (illetékbélyeggel együtt) szintén a megjelölt postafiókcímre adhatja be, személyes eljárás esetén a központi ügyfélszolgálatokat keresse fel. Folyamatban lévő visszatérítési ügyekben az alábbi telefonszámokon kérhet bővebb felvilágosítást: , vagy Az Igazgatóság által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, egyéb illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyekben az ügyintézés helye továbbra is a Bp. XIV., Hungária krt szám alatt található. Ezen ügyekben egyrészt a ás hívószámú, másrészt az ügyiratokon található telefonszámokon érdeklődhet. Telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követően - szükség esetén személyes eljárásra is van lehetőség. A főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozók részére a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességéhez szükséges határozat kiadása szintén a XIV. ker. Hungária krt alatt történik, a telefonszámokon történt előzetes időpont egyeztetés alapján. A Bp. XIV., Hungária körúti irodaházban ügyfélszolgálati iroda nem működik. VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET Felszámolási és Végelszámolási Főosztályok Fizetési Kedvezmények Főosztályok Hátralékkezelési Főosztályok Hátraléknyilvántartó Főosztályok Végrehajtás Előkészítő Főosztályok Végrehajtási Főosztályok Valamennyi főosztály a Bp. XIV., Gvadányi út 69. szám alatt található. Telefonszám: Gyakran előforduló adózási kérdések Mire kell figyelni a külföldi munkavállalók biztosítási elszámolásával, bevallásával kapcsolatban? Külföldi munkavállaló esetén a munkáltató és munkavállaló közti munkaszerződésnek tartalmaznia kell, hogy a külföldi állampolgárságú munkavállaló az állampolgársága szerinti országban vagy Magyarországon fog-e biztosítást fizetni. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 34. (10) bekezdése szól arról, hogy a külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatás biztosítására megállapodást köthet. A megállapodás tartalmi kellékeit és hatályát ugyanezen törvény 35. tartalmazza. Ebben az esetben tehát a külföldi munkavállalónak TAJ számot kell kérnie és az adatait a 0808-as számú M lapján is szerepeltetni kell. A es bevalláson az ismételt önellenőrzési kocka nem kitőlthető. Miért? A es számú önellenőrzési nyomtatványban a kitöltő program az ismételt önellenőrzés kockát automatikusan bejelöli, ha a lap tetején az önellenőrzéssel helyesbített bevallás, illetve a pótolt bevallás típusánál a megfelelő nyomtatvány számát választja ki, pl Hogyan kell értelmezni az elektronikus bevallásokkal kapcsolatban a javítás, helyesbítés és az önellenőrzés fogalmát? Javító bevallást akkor kell beküldeni, ha az aktuális bevallás hibás és erről e- mail-ben értesítést kapott. Ebben az esetben az alapbevallás bárkódját fel kell tüntetni a bevallás megismétlésekor. Helyesbítő bevallást akkor kell beküldeni, ha az alap bevallás feldolgozásra került és ezt követően vették észre, hogy adót nem érintő elírás történt a bevallásban. Ekkor a helyesbítést jelző kódkocka kitöltésével kell a helyes adatokkal a bevallást megismételni és erre a bevallásra nem kell az alap bevallás bárkódját feltüntetni. Önrevíziós bevallást akkor kell beküldeni, ha az alap bevallásban a bevallás feldolgozása után olyan hibát vesznek észre, ami az adó összegét érinti. Ilyenkor a helyes adatokkal és az önrevíziós lap kitöltésével kell a bevallást megismételni és az önrevíziós kódkockát bejelölni. Hol találhatóak az önrevíziós és pótló bevallások 2008-ra? 2008-tól a bevallások összevonása és korszerűsítése következtében a bevallások önmaguk pótló és önrevíziós bevallásai. Ezért 2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan nem kerültek kialakításra a 31,32,35,36-os számú bevallások. A 2008 előtti bevallásokat továbbra is az elévülési időn belül a 2007-ben érvényes bevallásokon lehet pótolni, önrevíziózni. Hogyan kell értelmezni a 0708-as és 0808-as bevallásokkal kapcsolatban az N813-as hibakódot? Ezzel a hibakóddal az adózóknak nincs teendőjük, a hibakód a bevalláson automatikusan rendeződik. Hol található a 0753-as bevalláson az adó visszaigénylésére szolgáló cím vagy számlaszám? A 0753-as bevalláson az adó visszaigénylésre szolgáló adatokat a korábbi évek bevallásaival ellentétben nem a bevallás első oldalán, hanem a 0753-C lapjának az alsó részén található. Szeretném a bűnmegelőzésre felajánlani az adóm 1%-át, de azt nem ajánlja

9 fel a lista. Ott csak egyházak számát találom. Ezektől eltérő számot nem tudok beírni. Hogy lehet a bűnmegelőzés technikai számát megadni? A 0753-D lapon lévő, a befizetett adó 1+1% -ról szóló rendelkező nyilatkozatban az egyházak, valamint a kiemelt költségvetési irányzatok a kedvezményezettek A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4/A. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a parlagfűmentesítés feladatai és a gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai. E törvényi rendelkezés szerint csak e két kiemelt előirányzat javára lehet rendelkezni a 0753-as számú bevallásban. A 0753-as bevallás kitöltésével kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy abban az esetben, ha a vállalkozó piacvesztés miatt nem kötelezett a jövedelem (nyereség) minimum alkalmazására, akkor milyen kódot kell használni a (G) 311. sorában? A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 49/B (20) bekezdés b) pontja szerint, ha az egyéni vállalkozót az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta, akkor nem kell a (8) bekezdés b) pontját alkalmazni a vállalkozói adóalap megállapítására. Ebben az esetben a lap 311. sorában a 2 kódot kell használni. Abev 2006 programmal készítettem el az adóbevallásomat és a 83. sornál hibát jelez. A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg Ft, és b. rovatba a program csak a Ft-ot hajlandó elfogadni. Mivel a 2007.évi összes jövedelem (25.sor) Ft., így számításaim szerint az ebbe a rovatba irható összeg Ft. Kérem tájékoztatásukat az ügyemben. A 0753-as számú személyi jövedelemadó bevallásban a lakáscélú hiteltörlesztés esetén először a lapon kell a nyilatkozatot kitöltenie, utána pedig a 83. sor a) oszlopába kell a kedvezmény alapjául szolgáló összeget beírni. A 83. sor b) oszlopba a program automatikusan beírja a 120 ezer forintot. A 83. sor alapján pedig szintén automatikusan kiszámítja a program a kedvezmény mértékét, ami a 84. sorba kerül. Az Abev rendszerben kitöltött bevallásokkal kapcsolatban ahol az ellenőrzés során sárga jelzésű hibára figyelmeztet az ellenőrző program. Miért? Ezekben az esetekben a bevallást kitöltőt csak figyelmezteti, hogy esetleg hibát vétett. Ilyenkor az adózónak ellenőrizni kell, hogy valóban jól töltötte ki az adott sort, és ha meggyőződött a helyességről, akkor ezzel a sárga hibajelezéssel be lehet küldeni a bevallást. Ceglédberceli Híradó Einladung (Meghívó) Ein kurzer Rückblick an die Geschichte ( Egy kis történelmi visszatekintés ) Ein Vortrag über die Vertreibung der Ungarndeutschen (A magyarországi németek elűzetése címmel.) Vortragender: Michael Frühwirth (Előadást tart : Frühwirth Mihály) Ort: Kulturhaus (Helye:Művelődési Ház). Zeitpunkt: am13. (Donnerstag) (Időpont: március 13. (csütörtök) 18:00 Wir erwarten herzlichst alle Interessierende. (Mindenkit szeretettel várunk.) Deutsche Minderheitenselbstverwaltung von Berzel (Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat) FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE! május én (hétfő-kedd-szerda) naponta 8-16 óráig a Pesti u sz. alatti épületben óvodai beíratás lesz, nyílt nappal egybekötve. Felvételre a május 31-ig 3. életévüket betöltő gyerekeket várjuk, akiknek fogadása szeptember 1-től folyamatosan történik. A Közoktatásról szóló többször módosított évi törvény alapján a gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve óvodai nevelésben köteles részt venni. Óvodavezetés FELHÍVÁS ISKOLAI BEÍRATÁSRA! Az I. osztályosok beiratkozása 2008-ban a következő időpontban lesz: április án óráig. Helye: Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pesti u. 160., az emeleten az iskolatitkári szobában. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TB-igazolványát, valamint 1 db fekete-fehér fényképet a diákigazolványhoz. Kérjük jelezzék, hogy a következő tanévben kér-e a gyermek napközit vagy tanulószobát, és igénybe kívánja-e venni a zeneiskolai előképzőt. Iskolavezetés 9.

10 Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik özv. Sebestyén Sándorné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Trágya van eladó! Házhoz szállítva. Tel: 53/ Rendelje meg nálunk 2008-ban is szárnyasait! Naposcsibe, előnevelt csirke - fehér húshibrid és vegyes hasznosítású. Tyúk, előnevelt kacsa, napos pulyka, előnevelt pulyka. Első szállítási hét március utolsó hete! A személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható: "Siklódi Alapítvány" Édes Anyanyelvünkért Ceglédbercel SION Alapítvány Ceglédbercel: Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány: Ceglédbercelért Alapítvány: "Ceglédberceli Óvodáért" Alapítvány: Magyar Vöröskereszt: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: Rendelésfelvétel csak előleg fizetésével érvényes! Kérem, időben adja le rendelését! Ceglédbercel, Vasút u. 18/b. Táp-terménybolt Tel: 06-20/ Hirdessen ön is a Ceglédberceli HÍRADÓ-ban! Hirdetések és közlésre szánt cikkek (lehetőleg képekkel) leadási határideje minden hónap huszadika! Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Dr. Nagy Lajos, jegyző Tördelőszerkesztő: Lengyel Ákos Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 30/

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. április 7. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Felhívás! Értesítjük a Tisztelt választópolgárokat, hogy Ceglédbercelen a 4. számú (Régi

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára.

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára. Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 2. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara fotója Napsugár szól: itt vagyok!

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A tartalomból: A magyar kultúra napja 2 Kulturális hírek 3 Az ülésteremből jelentjük 4 Kötvény-kibocsátás 5 A Biblia éve 6 Tájékoztatók,

Részletesebben

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága. Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a közös kiadványa Adózzunk figyelemmel Közhelynek és szokatlannak számítana, ha ezen a helyen az évről-évre változó adónemekről és jogszabályokról

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

Száz éve történt. Községháza az 1930-as években. Újhartyán a századfordulón (1900-ban) már nagyközségnek számított. Ehhez a minőséghez már nem

Száz éve történt. Községháza az 1930-as években. Újhartyán a századfordulón (1900-ban) már nagyközségnek számított. Ehhez a minőséghez már nem Száz éve történt Újhartyán a századfordulón (1900-ban) már nagyközségnek számított. Ehhez a minőséghez már nem volt méltó a régi, zsellérházhoz hasonló, alacsony, dohos, semmitmondó községháza, mely miatt

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést,

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést, Vendégségben Szederkényben Főzzünk együtt! Együnk együtt! Igyunk e- gyütt! Legyünk együtt! Hetedik alkalommal hangzott el a jól ismert mottó Tiszaszederkényben. /7. oldal Jutalmak, támogatások A képviselő-testület

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben