Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala"

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 8000 Székesfehérvár, Piac tér Tel: 22/ Fax: 22/ web: Szám: 06/106-1/2009. Jóváhagyom: Dr. Gelencsér József Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője Székesfehérvár, január Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala évi munka- és ellenőrzési terve

2 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) évi munkaterve elkészítésénél alapul vettem a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás jogi eszközei által előírtakból, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium stratégiai irányaiból, valamint Önkormányzati Minisztérium által, a évi munka tervezésére kiadott útmutatóból fakadó kötelezettségeket. A évi munkaterv kiemelt szempontjai: Út a munkához program keretén belül a rendszeres szociális segélyezés átalakításából adódó feladatok végrehajtása érdekében segíteni kell a települési önkormányzatok, illetve jegyzők ez irányú munkáját. Legyen jobb a gyermekeknek programban szereplő célkitűzések megvalósítása érdekében segíteni kell a települési önkormányzatok jegyzőinek az óvodáztatási támogatás bevezetésével kapcsolatos feladatát, illetve ösztönözni kell a települési önkormányzatokat, civil szervezeteket a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekintézmények fenntartására. Kiemelt figyelmet kell fordítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv gyermekvédelmi ágazatot érintő központi és regionális pályázatainak kiírására s azoknak az érintettek felé történő továbbítására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak, ezen belül a gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának megelőzésére és kezelésére, a gyermekek veszélyeztetettségének felismerésére, az ebben érintett szakemberek együttműködésére, továbbképzésére. Összehangolt intézkedésekkel kell kapcsolódni a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájában meghatározott célokhoz, kiemelt figyelmet fordítva a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor feladataira. Fel kell készülni a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. tv. alkalmazására. Fokozottan segíteni kell a szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítését, valamint az ágazati jogszabályok hatályosulását. Biztosítani kell továbbra is a hatósági ügyek határidőben történő elintézését. Elő kell segíteni az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések gyakorlati alkalmazását. Gondot kell fordítani a panaszügyek gyors és hatékony kivizsgálására, a szükséges intézkedések megtételére.

3 A évi munkaterv részletes feladatai: 3 1) El kell készíteni a Szociális és Gyámhivatal új ügyrendjét. Határidő: január. 31. Felelős: regionális hivatalvezető 2) El kell készíteni a Szociális és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: január 31. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető 3) Az Országos Statisztikai adatgyűjtési programon alapuló gyámügyi statisztikai adatszolgáltatás elkészítése. Határidő: február 15. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők 4) év során beszámoló készítése a Szociális és Gyámhivatal negyedéves, féléves és háromnegyed éves tevékenységének alakulásáról. Határidő: április július október 15. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető 5) A régión belüli egységes jogalkalmazás megvalósítása érdekében iratmintákat kell készíteni a Szociális és Gyámhivatal által intézett első- és másodfokú hatósági ügyekre. Határidő: Felelős: folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető

4 6) El kell sajátítani, s készség szintjén alkalmazni kell a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvény rendelkezéseit. 4 Határidő: a törvény szabályainak megismerésére, elsajátítására szeptember 30. azt követően az alkalmazására folyamatos Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető ügyintézők 7) A hatósági munkában fokozott figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők betartására, illetve törekedni kell annak csökkentésére. Figyelmet kell fordítani az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések alkalmazására (szakhatóságok, módszertani intézmények, társhatóságok stb. megkeresése), panaszügyek gyors és hatékony kivizsgálására. Határidő: Felelős: folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető ügyintézők 8) A Szociális és Gyámhivatal vezető beosztású köztisztviselői havonta elemzik és értékelik a régió jogalkalmazási tapasztalatait, megvitatják az aktuális feladatokat. Határidő: Felelős: havonta regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető 9) A szakszerűbb, hatékonyabb szociális és gyermekvédelmi alap és szakellátási feladatok biztosítása érdekében fokozott támogatást nyújtunk azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek ez irányú feladataikat kistérségi társulás formájában kívánják megoldani. Határidő: Felelős: folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők 10) Fel kell készülni a Szociális és Gyámhivatalnál évben tartandó komplex felügyeleti ellenőrzésre. Határidő: Felelős: az ellenőrzésig folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető

5 5 11) 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított feladat- és hatáskör alapján a gyámhatósági tevékenység ellátása és segítése céljából az ellenőrzési tervben szereplő városi gyámhivataloknál illetve a jegyzőknél /körjegyzőknél/ felügyeleti komplex illetve célellenőrzést tartunk, az ott megjelölt szempontok szerint. Határidő: Felelős: az ellenőrzési ütemterv szerint az ellenőrzési ütemterv szerint 12) A 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelt 6/A. (2) bekezdése által biztosított feladat- és hatáskör alapján a települési önkormányzatok jegyzőinek /körjegyzőinek/ hatáskörébe tartozó szociális igazgatási tevékenységek közül ellenőrizzük a közgyógyellátási, az ápolási díj, valamint a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megállapításával összefüggő szociális ügyekben folytatott eljárást az ellenőrzési tervben meghatározott településeken. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 13) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a régióban működő gyermekjóléti szolgálatok tevékenységét. Segítséget nyújtunk a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulás keretében működtetett gyermekjóléti szolgáltatások szakszerű ellátásához. Az ellenőrzési tervben meghatározott települési önkormányzatoknál vizsgáljuk a szolgáltatás biztosítását, s azt, hogy a védelembe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési terve miként szolgálja a gyermek érdekét, a feladat meghatározások biztosítják-e a veszélyeztetettség megszüntetését. Vizsgáljuk a családon belüli erőszak, gyermek bántalmazása, elhanyagolása kapcsán érkezett jelzések kezelését, a megtett intézkedéseket, szakemberek együttműködését. Az ellenőrzésbe bevonjuk a területileg illetékes módszertani gyermekjóléti szolgálatokat, és a vizsgálatok tapasztalatait az év végén közösen értékeltjük. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 14) A 259/2002. (XIIl.18.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdése alapján elvégezzük azon gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai ellenőrzését, melynek gyakorlására a szociális és gyámhivatal adta ki a működési engedélyt. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint

6 6 15) A 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés b.) pontja alapján az ellenőrzési tervben meghatározott a gyermekjóléti alapellátást nyújtó bölcsődékben, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletnél, valamint gyermekek illetve családok átmeneti gondozását nyújtó gyermekintézményeknél tartunk szakmai ellenőrzést, melynek elvégzésébe bevonjuk a regionális módszertani bölcsőde munkatársait is. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 16) A 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet 14. (1)-(3) bekezdései alapján az ellenőrzési tervben foglalt bentlakásos szociális intézményekben, az általuk nyújtott valamennyi szociális szolgáltatás tekintetében ellenőrzést tartunk. Kiemelt figyelmet fordítunk az újonnan bekerülők esetében a gondozási szükségletet megalapozó szakértői vélemények, jegyzői jövedelem vizsgálati nyilatkozat meglétére, illetve a bentlakókkal és hozzátartozóikkal interjú készítésére. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 17) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. 99/C. (3) bekezdése alapján ellenőrizzük, hogy a szociális foglalkoztatás megfelel-e az engedélyben foglaltaknak. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 18) Út a munkához program megvalósításának elősegítése érdekében segítséget nyújtunk a települési önkormányzatoknak, jegyzőknek a módosított Szociális törvényből adódó, a munkanélküliek ellátását biztosító, új típusú segélyezési, és közfoglalkoztatási feladatainak megismeréséhez és megvalósításához. Ennek érdekében a régió mindegyik megyéjében szakmai napot szervezünk a települési önkormányzatok jegyzői, ügyintézői részére, illetve szakma segédanyagot készítünk, valamint a főhatóságok által elkészített módszertani kiadványokat továbbítjuk az érintettek részére. Határidő: Felelősek: június 30. illetve folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők szociális osztályvezető 19) Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pályázati kiírásokat, s azokat továbbítjuk az érintett önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek felé. Határidő: Felelős: folyamatos gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok

7 7 20) A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia szellemében az 1092/2007. (XI) Korm. határozatban meghatározott célok elérése érdekében a szolgáltatáshiányos, illetve a férőhelyhiányos településeken a gyermekek napközbeni ellátásának kiépítését szorgalmazni kell. Módszertani segítséget nyújtunk az önkormányzatoknak az ellátórendszer teljesebb körű és jobb minőségű működtetéséhez, figyelembe véve az alternatív formák működtetésének lehetőségeit is. Határidő: Felelős: folyamatos szakreferensek 21) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet óvodáztatási támogatásról szóló rendelkezéseinek és egyéb gyermekvédelmi jogszabályok változásainak mind teljesebb körű megismerése és az egységes joggyakorlat, jogalkalmazás megteremtése érdekében szakmai napot szervezünk a jegyzők, gyámügyi ügyintézők részére. Határidő: jjúnius 30. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeletség-vezetők regionális hivatalvezető helyettes 22) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a bűnelkövetés, bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, s ezen programokat közvetítjük az önkormányzatok, gyermekjóléti szolgálatok, civil szervezetek, oktatási intézmények felé. Határidő: Felelős: folyamatos gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok 23) A régió területéhez tartozó megyékben, tanácskozást szervezünk a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről a bűnmegelőzésben érintettek részvételével. Határidő: június 30. Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok

8 8 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának évi ellenőrzési terve I. Államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörök ellenőrzése 1.) A települési önkormányzat jegyzőjének (körjegyzőjének) feladat- és hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül a védelembe vételi eljárásokra, s az ezzel összefüggésben tett ideiglenes hatályú elhelyezésre terjed ki, különös tekintettel: a.) a védelembe vétel okára (családon belüli erőszak; gyermek bántalmazása, elhanyagolása; gyermek- és fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény, stb.) b.) a gyermek védelembe vételéhez kapcsolódó egyéni gondozási-nevelési tervek tartalmára, a gyermek veszélyeztetettsége megszüntetésének érdekében tett feladat meghatározására és a gondozási-nevelési tervek változására, illetve változatlanságára, valamint a felülvizsgálat eredményére c.) a gyermeki jogok érvényesülésére (gyermek meghallgatása, véleményének figyelembe vétele, stb.) A vizsgálat tárgyát képezi továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatások általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet hatályosulása. A vizsgált időszak a megelőző ellenőrzéstől kezdődően a jelen ellenőrzés időpontjáig terjed, figyelemmel az újonnan alakult, illetve kibővült körjegyzőségekre is. Az ellenőrzés az alábbiakban felsorolt településekre terjed ki. Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Tác Sárkeszi-Úrhida (körjegyzőség) Soponya március Csősz Magyaralmás Mátyásdomb

9 2009. április Ercsi Nagylók Sárosd-Hantos (körjegyzőség) május Daruszentmiklós Előszállás Cece-Vajta (körjegyzőség) június Szabadegyháza Kisapaostag Kulcs Besnyő szeptember Gárdony Nagykarácsony Zichyújfalu Balinka-Nagyaveleg (körjegyzőség) október Alsószentiván-Alap (körjegyzőség) Mezőkomárom-Szabadhídvég (körjegyzőség) Sárszentágota november Csabdi Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: regionális hivatalvezető regionális hivatalvezető-helyettes gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintéző Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Nyergesújfalu (komplex ellenőrzés) Almásfüzitő Süttő Tát március Ács Mocsa Kisigmánd-Csép (körjegyzőség) április Bábolna (komplex ellenőrzés) Naszály Tardos Héreg-Vértestolna (körjegyzőség) május Bana Nagyigmánd-Csém (körjegyzőség)

10 szeptember Bakonyszombathely Császár Súr Tárkány Bakonysárkány-Vérteskethely (körjegyzőség) október Oroszlány (komplex ellenőrzés) Bokod Kömlőd Környe november Szárliget Várgesztes Vértessomló Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sümeg (komplex ellenőrzés) Zirc (komplex ellenőrzés) március Noszlop-Oroszi (körjegyzőség) Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka (körjegyzőség) Lesenceistvánd-Uzsa-Lesencefalu-Lesencetomaj (körjegyzőség) Somlóvásárhely -Somlójenő (körjegyzőség) április Káptalanfa-Bodorfa-Gyepükaján-Nemeshany (körjegyzőség) Ukk-Rigács- Zalameggyes (körjegyzőség) Marcaltő-Malomsok (körjegyzőség) május Pápakovácsi-Kup-Nóráp (körjgyzőség) Zánka-Monoszló (körjegyzőség) Kékkút Mindszentkálla (körjgyzőség) augusztus Tihany-Örvényes (körjgyzőség) Paloznak-Lovas (körjgyzőség) szeptember Papkeszi Devecser Pápa Somlószőlős-Kisszőlős (körjegyzőség)

11 október Szigliget-Hegymagas (körjgyzőség) Monostorapáti-Hegyesd (körjgyzőség) Takácsi Vaszar-Gecse (körjegyzőség) Szentantalfa Balatoncsicsó-Óbudavár- Szentjakabfa-Tagyon (körjgyzőség) november Öskü Nyárád-Pápadereske (körjgyzőség) Tótvázsony-Hidegkút ( körjgyzőség) Nemesszalók-Marcalgergelyi-Vinár (köjegyzőség) Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők 2.) A városi, községi jegyző/körjegyző szociális és hatósági feladat- és hatásköre vonatkozásában ellenőrzésre kerül: a.) a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági feladatok illetve nyilvántartás vezetése, b.) ápolási díj megállapításának eljárása, illetve a nyilvántartás vezetése. c.) súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megállapításával összefüggő hatósági feladat ellátása illetve nyilvántartás vezetése. A vizsgált időszak év. Fejér megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sárkeszi-Úrhida (körjegyzőség) Soponya március Magyaralmás Csősz április Sárosd-Hantos (körjegyzőség) május Daruszentmiklós június Szabadegyháza Kisapostag

12 szeptember Zichyújfalu Balinka-Nagyveleg október Alsószentiván-Alap Sárszentágota november Csabdi Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: szociális ügyintézők Komárom-Esztergom megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Tát március Ács április Héreg-Vértestolna (körjegyzőség) szeptember Súr Bakonysárkány-Vérteskethely (körjegyzőség) október Bokod november Szárliget Vértessomló Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: szociális ügyintézők Veszprém megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sümeg (komplex ellenőrzés) Zirc (komplex ellenőrzés) március Noszlop-Oroszi (körjegyzőség) Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka (körjegyzőség) Lesenceistvánd-Uzsa-Lesencefalu-Lesencetomaj (körjegyzőség) Somlóvásárhely -Somlójenő (körjegyzőség) április Káptalanfa-Bodorfa-Gyepükaján-Nemeshany (körjegyzőség) Ukk-Rigács- Zalameggyes (körjegyzőség) Marcaltő-Malomsok (körjegyzőség)

13 május Pápakovácsi-Kup-Nóráp (körjgyzőség) Zánka-Monoszló (körjegyzőség) Kékkút Mindszentkálla (körjgyzőség) augusztus Tihany-Örvényes (körjgyzőség) Paloznak-Lovas (körjgyzőség) szeptember Papkeszi Devecser Pápa Somlószőlős-Kisszőlős (körjegyzőség) október Szigliget-Hegymagas (körjgyzőség) Monostorapáti-Hegyesd (körjgyzőség) Takácsi Vaszar-Gecse (körjegyzőség) Szentantalfa Balatoncsicsó-Óbudavár- Szentjakabfa-Tagyon (körjgyzőség) november Öskü Nyárád-Pápadereske (körjgyzőség) Tótvázsony-Hidegkút ( körjgyzőség) Nemesszalók-Marcalgergelyi- Vinár (köjegyzőség Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: szociális ügyintézők 3.) Célvizsgálat keretében az alábbi városi gyámhivataloknál ellenőrizzük: a.) a családba fogadási ügyekben folytatott eljárást, a felülvizsgálatok elvégzését, gyámi számadások, jelentések megtételét, b.) szülői ház elhagyása tárgyában lefolytatott eljárásokat, c.) családi jogállás rendezési ügyek közül azokat, amelyekben a városi gyámhivatal a per megindításához eseti gondnokot rendelt, d.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya által meghatározott célvizsgálati tárgyköröket. A vizsgált időszak év figyelemmel az ezen években lefolytatott komplex ellenőrzésekre is. Fejér megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Székesfehérvár március Polgárdi

14 április Ercsi (komplex ellenőrzés) május Bicske Enying június Mór Dunaújváros szeptember Gárdony (komplex ellenőrzés) október Sárbogárd Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: regionális hivatalvezető regionális hivatalvezető-helyettes gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintéző Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Nyergesújfalu (komplex ellenőrzés) április Bábolna (komplex ellenőrzés) Komárom május Esztergom Dorog június Tata szeptember Tatabánya október Oroszlány (komplex ellenőrzés) november Kisbér Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sümeg (komplex ellenőrzés) Zirc (komplex ellenőrzés)

15 április Balatonfüred Balatonfűzfő május Devecser Herend június Pápa Balatonalmádi szeptember Várpalota Veszprém október Tapolca Ajka Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők II. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működésének ellenőrzése 1.) Gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzése Az ellenőrzés a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében e.) a korábbi szakmai célellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekre, f.) a Gyvt a szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesülésére, g.) a gyermekjóléti szolgáltató beszámolójának megfelelőségére (Gyer. 10. sz. melléklet 3. pontja), h.) a Gyer. 88. (1) bekezdésének éves tájékoztatás a családgondozás eredményéről teljesülésére, i.) a három évnél hosszabb időtartamot meghaladó, veszélyeztetettséget megszüntető családgondozások szakmai tartalmára, indokoltságára, j.) az esetmegbeszélésekről készült feljegyzések szakmai tartalmára (15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15. (2) (6) bekezdései),

16 k.) l.) 16 a védelembe vett gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében készített egyéni gondozási-nevelési terv tartalmára, ismertetésére, a terv változásaira, értékelésére, családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás, gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés megelőzésére, kezelésére, illetve e tekintetben az érintett szakemberek együttműködésére, m.) a gyermeki jogok érvényesülésére terjed ki. Fejér és Komárom-Esztergom megyékben az ellenőrzés azon településeken működő gyermekjóléti szolgálatokra terjed ki, amely települések vonatkozásában a jegyző (körjegyző) gyámhatósági tevékenységét ellenőrizzük, időpontja megegyezik a jegyzői ellenőrzés időpontjával. Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: Fejér megyében Komárom-Esztergom megyében gyermekvédelmi szakreferensek gyermekvédelmi szakreferens Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: január Tihany Örvényes Lovas Paloznak február Sümeg Zirc (komplex ellenőzrés)) március Gyulakeszi Kisapáti Raposka Monostorapáti Hegyesd Zalahaláp április Marcaltő Malomsok Nemesszalók Marcalgergelyi Vinár

17 17 Takácsi Devecser Pápa május Pápakovácsi Kup Nóráp Vaszar Gecse Zánka június Szentantalfa Balatoncsicsó Óbudavár Szentjakabfa Tagyon Somlószőlős Kisszőlős Somlóvásárhely Somlójenő július-augusztus Tótvázsony Hidegkút Barnag Vöröstó Pula Nagyvázsony Papkeszi szeptember Szigliget Hegymagas október Gógánfa Kővágóörs Megyer Ukk Rigács Zalameggyes Monoszló Kékkút Mindszentkálla Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens, Valamennyi megyében a gyermekjóléti szolgálatok módszertani megyei intézményének bevonásával kerül sor a gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzésére.

18 18 2.) Bölcsődék, családi napközik, és házi gyermekfelügyelet ellenőrzése Az ellenőrzés a) a korábbi szakmai célellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekre, valamint b) a gyermekek gondozásának, nevelésének, fejlesztésének tárgyi és személyi feltételinek meglétére terjed ki. Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Speciális Bölcsőde Székesfehérvár, József A. u.34. VII. sz. Bölcsőde Székesfehérvár, Szeder u március Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány Családi Napközije Székesfehérvár, Mancz J. u. 4/A. IV/13. Székesfehérvár, Agyag u április VIII. sz. Bölcsőde Székesfehérvár, Tóvárosi ln. Napraforgó Bölcsőde Dunaújváros, Kossuth L. u május Zengő-Bongó Bölcsőde Dunaújváros, Bólyai u június Zsebibaba Bölcsőde Gárdony-Agárd Ősz u. 12. Csipike Egyesület Házi Gyermekfelügyelete Sárbogárd, Hősök tere október Liszt Ferenc kerti Bölcsőde Duanújváros, Liszt F. kert Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens

19 19 Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február ESZI Szent Márton Központ Családi Napközi 2800 Tatabánya, Füzes u. 40/b március Tatabánya Megyei Jogú Város Sárberki Bölcsődéje 2800 Tatabánya, Sárberki ltp április Önkormányzati Szociális Szolgálat Intézmény Egység- Bölcsőde 2840 Oroszlány, Óvoda köz május Tatabánya Megyei Jogú Város Módszertani Bölcsődéje Közép-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 2800 Tatabánya, Mártírok u szeptember Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda (bölcsődei csoport) 2534 Tát, Mórizs Zs. u október Aprófalva Bölcsőde 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u november Almásfüzitő Önkormányzat Bölcsődéje 2932 Almásfüzitő, Árpád u. 2. Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Varázssziget Magán Óvoda és Bölcsőde Balatonalmádi, Ady u. 27. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Zánka, Iskola u március Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Balatonfűzfő, Nike krt. 12.

20 20 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Balatonfűzfő, Radnóti u. 26. Fenyveserdő Bölcsőde Pápa, Vajda ltp május Bölcsőde Pétfürdő, Iskola u. 12. Aprófalvi Bölcsőde Veszprém, Lóczy L. u. 22. Hóvirág Bölcsőde Veszprém, Ördögárok u szeptember Sümeg, Balatonkenese házi gyermekfelügyelet Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens Az ellenőrzéseken valamennyi megyében részt vesznek a Regionális Módszertani Bölcsőde munkatársai. 3.) Önálló helyettes szülői szolgáltatás és helyettes szülői hálózat, valamint gyermekek és családok átmeneti otthona ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályban foglalt feltételeknek különösen személyi és tárgyi feltételek, ellátottak elhelyezése, térítési díj megállapítása, belső szabályzatokkal való ellátottság, szakmai munka tekintetében. Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Családok Átmeneti Otthona Székesfehérvár, Palotai út 51/a június Móri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett önálló helyettes szülői ellátás Mór, Bajcsy-Zsilinszky u július Velence és társult önkormányzatok által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Velence, Tópart u. 26.

21 21 Székesfehérvári Kistérségi Társulás által fenntartott Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által Működtetett helyettes szülői hálózat Székesfehérvár, Tolnai u szeptember Fókusz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által Működtetett önálló helyettes szülői ellátás Gárdony, Gárdonyi G. u október Családok Átmeneti Otthona Dunaújváros, Frangepán u. 56. Az ellenőrzést végzi ütemterv terv: gyermekvédelmi szakreferens Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett helyettes szülői ellátás Dorog, Bécsi u. 91. ellátási helyek: Mogyorósbánya, Jókai u. 6. Tokod, Arany János u. 27. Kesztölc, Bányász u. 23. Esztergom-Kertváros, Bocskai sor 146. Komárom Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által működtetett helyettes szülői hálózat Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Ellátási helyek: Komárom, Deák Ferenc u. 5. Komárom, Szent László u. 12. Komárom, Szőnyi u március Tata Város Önkormányzat Szociális Alapellátó Intézménye által működtetett önálló helyettes szülői ellátás Tata, Almási u. 30. Vértesszőlős Község Önkormányzata által működtetett önálló helyettes szülői ellátás Vértesszőlős, Kánya u. 18.

22 22 Tarján Község Önkormányzata által működtetett Önálló helyettes szülői ellátás Tarján, Csalogány u április Őszi Napfény Idősek Otthona Családok Átmeneti Otthona Kisbér, Perczel Mór u. 36. Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Oroszlány, Fürst S. u. 20. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Családok Átmeneti Otthona Esztergom, Baross G. u május Egyesített Szociális Intézmények Családok Átmeneti Otthona Tatabánya, Füzes u. 40/b. Egyesített Szociális Intézmények Gyermekek Átmeneti Otthona Tatbánya, Füzes u. 40/b. Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: október Szentkirályszabadja Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Szentkirályszabadja, Rózsa u. 1. Nyárád Pápadereske településre is kiterjedő Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Nyárád, Rákóczi u. 45. Balatonfűzfő Város Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Balatonfűzfő, Simon I. u. 7. Nemesvámos Község Önkormányzata által fenntartott Veszprémfajsz településre is kiterjedő önálló helyettes szülői ellátás Nemesvámos, Kossuth u. 92.

23 23 Ősi Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Ősi, Ady E. u. 14. Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Balatonalmádi, Pince u. 8. Úrkút Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Úrkút, Mester u. 2/2. Sümeg Város Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Sümeg, Kövesdombi u. 18. Marcaltő Község Önkormányzata által fenntartott Malomsok, Várkesző településekre is kiterjedő önálló helyettes szülői ellátás Marcaltő, Fő tér 8. Papkeszi Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Papkeszi, Kállai É. u. 31. Ajka Város Önkormányzata által fenntartott Helyettes Szülői Hálózat Ajka, Somló u. 10., Ajka, Vörösteleki u. 37., Ajka, Márvány u. 5 1/ november Családok Átmeneti Otthona Pápa Családok Átmeneti Otthona Veszprém Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Taliándörögd (komplex ellenőrzés) Kánaán-Ház Anya-és Leányotthon Pápa Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens 4.) Lakásotthonok, gyermekotthonok, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

24 24 a.) a szolgáltató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályban foglalt feltételeknek különösen személyi és tárgyi feltételek, ellátottak elhelyezése, utógondozói ellátás térítési díj megállapítása, belső szabályzatokkal való ellátottság, bűnmegelőzési tevékenység, gyermeki jogok érvényesülése, b.) a gyermekotthonok, lakásotthonok esetében a bűnelkövető, illetve bűncselekmény áldozatává vált, nevelésbe vett gyermekek ellátására milyen speciális módszereket alkalmaz az intézmény, illetve ezen sajátos állapot miként jelenik meg az egyéni gondozási-nevelési tervekben. c.) a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek egyéni gondozási-nevelési terveinek elkészítése, azok aktualizálása megtörténik-e, igazodik-e ez a gyermek életkori változásaihoz, sajátosságaihoz, egészségügyi, neveltségi állapotához. (30-40 nevelésbe vett gyermek iratanyaga alapján) Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Reménység Háza Alapítvány Gyermek- és Ifjúsági Otthon Székesfehérvár, Széchenyi u április Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Velencei Gyermekotthon Velence, Bárczi G. u május Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Székesfehérvár, Kikindai u. 1. sz. alatti telephelyei (VII.-VIII. sz. szakmai egységek) június Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32. sz. alatti telephelye (VI. sz. szakmai egység) Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Bicske, Kossuth u. 42. Károlyi István Gyermekközpont vajtai lakásotthona Vajta, Petőfi u szeptember Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Dég, Széchenyi u. 13.

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi ellenőrzési terve

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi ellenőrzési terve Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi ellenőrzési terve I. Államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörök ellenőrzése 1.) A települési önkormányzat

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 2013. évi ellenőrzési terve

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 2013. évi ellenőrzési terve FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/30-18/2013. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. évi ellenőrzési terve 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények 1 Állami fenntartású intézmények A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények neve, székhelye,, e- mail; telefonszám Fenntartó székhelye neve, által nyújtott szolgáltatások, férőhelyek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

B3 TAKARÉK Szövetkezet

B3 TAKARÉK Szövetkezet 4. sz. melléklet A B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfélszolgálati, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeinek elérhetősége (fióknév, cím, telefonszám), valamint nyitvatartási ideje Fiók neve Cím Telefonszám Nyitva

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Aba, Hősök tere 2 M 5:15 M 6:15 M 6:55 7:30 9:30 11:20 X 12:30 13:30 M 14:15 X 14:30 M 15:10 15:30 M 16:30 17:30 M 18:35 + 19:30 X 20:30 Agárd, gyógyfürdő 7 M 6:55 M 7:15 M 13:10 8 M 10:30 Agárd, gyógyfürdő

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17 Aba, Hősök tere M 5.12, 5.14 P 5.17, 6.14, 7.17 Y 7.17 H 8.17 9.17 11.12, 13.07 e13.17 * 14.07 M14.17 515.17, 16.17 517.17, 18.17 519.17, 21.17 621.20 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. Bicskei Járás Sportcsarnok 8087 Alcsútdoboz, József A. út 5 Alcsútdoboz Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060

Részletesebben

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról F.M. Közgyőlése 172/2009. (V.21.) K.h.sz. határozata a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról A Megyei Közgyőlés az önkormányzat fenntartásában mőködı

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Közgy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/1999.(11.01.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában álló tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Dél-Borsodi Szociális Otthon 3441 Mezıkeresztes, Május 1. tér 7. Szent József Idısek Otthona 3400 Mezıkövesd, Rákóczi u. 21. Árpádházi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések Ügyszám: 07000/176-46/2015. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Nap augusztus 1. szombat augusztus 2. vasárnap 2015. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

Alapelltásás 1. Étkeztetés. Szociális étkeztetés a.a Ebéd. 2. Házi segítségnyújtás. 783 fő. Ebéd házhoz szállítással. 700 Ft. 2.

Alapelltásás 1. Étkeztetés. Szociális étkeztetés a.a Ebéd. 2. Házi segítségnyújtás. 783 fő. Ebéd házhoz szállítással. 700 Ft. 2. Alapelltásás 1. Étkeztetés 2. számú melléklet Szociális étkeztetés a.a Ebéd 783 fő 181901 e Ft népkonyha -13735 e Ft ebéd szállítással -73965 e Ft tényleges önköltség 94201 e Ft 94201 e Ft Szolgáltatási

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.)

Részletesebben

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: február 23.

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: február 23. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2017. (II.2) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

29/2012. (V. 18.) 12/2008. (IV.

29/2012. (V. 18.) 12/2008. (IV. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 12/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben