Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala"

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 8000 Székesfehérvár, Piac tér Tel: 22/ Fax: 22/ web: Szám: 06/106-1/2009. Jóváhagyom: Dr. Gelencsér József Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője Székesfehérvár, január Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala évi munka- és ellenőrzési terve

2 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) évi munkaterve elkészítésénél alapul vettem a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás jogi eszközei által előírtakból, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium stratégiai irányaiból, valamint Önkormányzati Minisztérium által, a évi munka tervezésére kiadott útmutatóból fakadó kötelezettségeket. A évi munkaterv kiemelt szempontjai: Út a munkához program keretén belül a rendszeres szociális segélyezés átalakításából adódó feladatok végrehajtása érdekében segíteni kell a települési önkormányzatok, illetve jegyzők ez irányú munkáját. Legyen jobb a gyermekeknek programban szereplő célkitűzések megvalósítása érdekében segíteni kell a települési önkormányzatok jegyzőinek az óvodáztatási támogatás bevezetésével kapcsolatos feladatát, illetve ösztönözni kell a települési önkormányzatokat, civil szervezeteket a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekintézmények fenntartására. Kiemelt figyelmet kell fordítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv gyermekvédelmi ágazatot érintő központi és regionális pályázatainak kiírására s azoknak az érintettek felé történő továbbítására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak, ezen belül a gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának megelőzésére és kezelésére, a gyermekek veszélyeztetettségének felismerésére, az ebben érintett szakemberek együttműködésére, továbbképzésére. Összehangolt intézkedésekkel kell kapcsolódni a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájában meghatározott célokhoz, kiemelt figyelmet fordítva a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor feladataira. Fel kell készülni a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. tv. alkalmazására. Fokozottan segíteni kell a szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítését, valamint az ágazati jogszabályok hatályosulását. Biztosítani kell továbbra is a hatósági ügyek határidőben történő elintézését. Elő kell segíteni az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések gyakorlati alkalmazását. Gondot kell fordítani a panaszügyek gyors és hatékony kivizsgálására, a szükséges intézkedések megtételére.

3 A évi munkaterv részletes feladatai: 3 1) El kell készíteni a Szociális és Gyámhivatal új ügyrendjét. Határidő: január. 31. Felelős: regionális hivatalvezető 2) El kell készíteni a Szociális és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: január 31. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető 3) Az Országos Statisztikai adatgyűjtési programon alapuló gyámügyi statisztikai adatszolgáltatás elkészítése. Határidő: február 15. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők 4) év során beszámoló készítése a Szociális és Gyámhivatal negyedéves, féléves és háromnegyed éves tevékenységének alakulásáról. Határidő: április július október 15. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető 5) A régión belüli egységes jogalkalmazás megvalósítása érdekében iratmintákat kell készíteni a Szociális és Gyámhivatal által intézett első- és másodfokú hatósági ügyekre. Határidő: Felelős: folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető

4 6) El kell sajátítani, s készség szintjén alkalmazni kell a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvény rendelkezéseit. 4 Határidő: a törvény szabályainak megismerésére, elsajátítására szeptember 30. azt követően az alkalmazására folyamatos Felelős: regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető ügyintézők 7) A hatósági munkában fokozott figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők betartására, illetve törekedni kell annak csökkentésére. Figyelmet kell fordítani az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések alkalmazására (szakhatóságok, módszertani intézmények, társhatóságok stb. megkeresése), panaszügyek gyors és hatékony kivizsgálására. Határidő: Felelős: folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető ügyintézők 8) A Szociális és Gyámhivatal vezető beosztású köztisztviselői havonta elemzik és értékelik a régió jogalkalmazási tapasztalatait, megvitatják az aktuális feladatokat. Határidő: Felelős: havonta regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető 9) A szakszerűbb, hatékonyabb szociális és gyermekvédelmi alap és szakellátási feladatok biztosítása érdekében fokozott támogatást nyújtunk azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek ez irányú feladataikat kistérségi társulás formájában kívánják megoldani. Határidő: Felelős: folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők 10) Fel kell készülni a Szociális és Gyámhivatalnál évben tartandó komplex felügyeleti ellenőrzésre. Határidő: Felelős: az ellenőrzésig folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők regionális hivatalvezető-helyettes szociális osztályvezető

5 5 11) 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított feladat- és hatáskör alapján a gyámhatósági tevékenység ellátása és segítése céljából az ellenőrzési tervben szereplő városi gyámhivataloknál illetve a jegyzőknél /körjegyzőknél/ felügyeleti komplex illetve célellenőrzést tartunk, az ott megjelölt szempontok szerint. Határidő: Felelős: az ellenőrzési ütemterv szerint az ellenőrzési ütemterv szerint 12) A 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelt 6/A. (2) bekezdése által biztosított feladat- és hatáskör alapján a települési önkormányzatok jegyzőinek /körjegyzőinek/ hatáskörébe tartozó szociális igazgatási tevékenységek közül ellenőrizzük a közgyógyellátási, az ápolási díj, valamint a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megállapításával összefüggő szociális ügyekben folytatott eljárást az ellenőrzési tervben meghatározott településeken. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 13) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a régióban működő gyermekjóléti szolgálatok tevékenységét. Segítséget nyújtunk a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulás keretében működtetett gyermekjóléti szolgáltatások szakszerű ellátásához. Az ellenőrzési tervben meghatározott települési önkormányzatoknál vizsgáljuk a szolgáltatás biztosítását, s azt, hogy a védelembe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési terve miként szolgálja a gyermek érdekét, a feladat meghatározások biztosítják-e a veszélyeztetettség megszüntetését. Vizsgáljuk a családon belüli erőszak, gyermek bántalmazása, elhanyagolása kapcsán érkezett jelzések kezelését, a megtett intézkedéseket, szakemberek együttműködését. Az ellenőrzésbe bevonjuk a területileg illetékes módszertani gyermekjóléti szolgálatokat, és a vizsgálatok tapasztalatait az év végén közösen értékeltjük. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 14) A 259/2002. (XIIl.18.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdése alapján elvégezzük azon gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai ellenőrzését, melynek gyakorlására a szociális és gyámhivatal adta ki a működési engedélyt. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint

6 6 15) A 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés b.) pontja alapján az ellenőrzési tervben meghatározott a gyermekjóléti alapellátást nyújtó bölcsődékben, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletnél, valamint gyermekek illetve családok átmeneti gondozását nyújtó gyermekintézményeknél tartunk szakmai ellenőrzést, melynek elvégzésébe bevonjuk a regionális módszertani bölcsőde munkatársait is. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 16) A 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet 14. (1)-(3) bekezdései alapján az ellenőrzési tervben foglalt bentlakásos szociális intézményekben, az általuk nyújtott valamennyi szociális szolgáltatás tekintetében ellenőrzést tartunk. Kiemelt figyelmet fordítunk az újonnan bekerülők esetében a gondozási szükségletet megalapozó szakértői vélemények, jegyzői jövedelem vizsgálati nyilatkozat meglétére, illetve a bentlakókkal és hozzátartozóikkal interjú készítésére. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 17) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. 99/C. (3) bekezdése alapján ellenőrizzük, hogy a szociális foglalkoztatás megfelel-e az engedélyben foglaltaknak. Határidő: Felelős: ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ütemterv szerint 18) Út a munkához program megvalósításának elősegítése érdekében segítséget nyújtunk a települési önkormányzatoknak, jegyzőknek a módosított Szociális törvényből adódó, a munkanélküliek ellátását biztosító, új típusú segélyezési, és közfoglalkoztatási feladatainak megismeréséhez és megvalósításához. Ennek érdekében a régió mindegyik megyéjében szakmai napot szervezünk a települési önkormányzatok jegyzői, ügyintézői részére, illetve szakma segédanyagot készítünk, valamint a főhatóságok által elkészített módszertani kiadványokat továbbítjuk az érintettek részére. Határidő: Felelősek: június 30. illetve folyamatos regionális hivatalvezető kirendeltség-vezetők szociális osztályvezető 19) Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pályázati kiírásokat, s azokat továbbítjuk az érintett önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek felé. Határidő: Felelős: folyamatos gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok

7 7 20) A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia szellemében az 1092/2007. (XI) Korm. határozatban meghatározott célok elérése érdekében a szolgáltatáshiányos, illetve a férőhelyhiányos településeken a gyermekek napközbeni ellátásának kiépítését szorgalmazni kell. Módszertani segítséget nyújtunk az önkormányzatoknak az ellátórendszer teljesebb körű és jobb minőségű működtetéséhez, figyelembe véve az alternatív formák működtetésének lehetőségeit is. Határidő: Felelős: folyamatos szakreferensek 21) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet óvodáztatási támogatásról szóló rendelkezéseinek és egyéb gyermekvédelmi jogszabályok változásainak mind teljesebb körű megismerése és az egységes joggyakorlat, jogalkalmazás megteremtése érdekében szakmai napot szervezünk a jegyzők, gyámügyi ügyintézők részére. Határidő: jjúnius 30. Felelős: regionális hivatalvezető kirendeletség-vezetők regionális hivatalvezető helyettes 22) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a bűnelkövetés, bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, s ezen programokat közvetítjük az önkormányzatok, gyermekjóléti szolgálatok, civil szervezetek, oktatási intézmények felé. Határidő: Felelős: folyamatos gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok 23) A régió területéhez tartozó megyékben, tanácskozást szervezünk a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről a bűnmegelőzésben érintettek részvételével. Határidő: június 30. Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok

8 8 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának évi ellenőrzési terve I. Államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörök ellenőrzése 1.) A települési önkormányzat jegyzőjének (körjegyzőjének) feladat- és hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül a védelembe vételi eljárásokra, s az ezzel összefüggésben tett ideiglenes hatályú elhelyezésre terjed ki, különös tekintettel: a.) a védelembe vétel okára (családon belüli erőszak; gyermek bántalmazása, elhanyagolása; gyermek- és fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény, stb.) b.) a gyermek védelembe vételéhez kapcsolódó egyéni gondozási-nevelési tervek tartalmára, a gyermek veszélyeztetettsége megszüntetésének érdekében tett feladat meghatározására és a gondozási-nevelési tervek változására, illetve változatlanságára, valamint a felülvizsgálat eredményére c.) a gyermeki jogok érvényesülésére (gyermek meghallgatása, véleményének figyelembe vétele, stb.) A vizsgálat tárgyát képezi továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatások általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet hatályosulása. A vizsgált időszak a megelőző ellenőrzéstől kezdődően a jelen ellenőrzés időpontjáig terjed, figyelemmel az újonnan alakult, illetve kibővült körjegyzőségekre is. Az ellenőrzés az alábbiakban felsorolt településekre terjed ki. Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Tác Sárkeszi-Úrhida (körjegyzőség) Soponya március Csősz Magyaralmás Mátyásdomb

9 2009. április Ercsi Nagylók Sárosd-Hantos (körjegyzőség) május Daruszentmiklós Előszállás Cece-Vajta (körjegyzőség) június Szabadegyháza Kisapaostag Kulcs Besnyő szeptember Gárdony Nagykarácsony Zichyújfalu Balinka-Nagyaveleg (körjegyzőség) október Alsószentiván-Alap (körjegyzőség) Mezőkomárom-Szabadhídvég (körjegyzőség) Sárszentágota november Csabdi Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: regionális hivatalvezető regionális hivatalvezető-helyettes gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintéző Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Nyergesújfalu (komplex ellenőrzés) Almásfüzitő Süttő Tát március Ács Mocsa Kisigmánd-Csép (körjegyzőség) április Bábolna (komplex ellenőrzés) Naszály Tardos Héreg-Vértestolna (körjegyzőség) május Bana Nagyigmánd-Csém (körjegyzőség)

10 szeptember Bakonyszombathely Császár Súr Tárkány Bakonysárkány-Vérteskethely (körjegyzőség) október Oroszlány (komplex ellenőrzés) Bokod Kömlőd Környe november Szárliget Várgesztes Vértessomló Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sümeg (komplex ellenőrzés) Zirc (komplex ellenőrzés) március Noszlop-Oroszi (körjegyzőség) Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka (körjegyzőség) Lesenceistvánd-Uzsa-Lesencefalu-Lesencetomaj (körjegyzőség) Somlóvásárhely -Somlójenő (körjegyzőség) április Káptalanfa-Bodorfa-Gyepükaján-Nemeshany (körjegyzőség) Ukk-Rigács- Zalameggyes (körjegyzőség) Marcaltő-Malomsok (körjegyzőség) május Pápakovácsi-Kup-Nóráp (körjgyzőség) Zánka-Monoszló (körjegyzőség) Kékkút Mindszentkálla (körjgyzőség) augusztus Tihany-Örvényes (körjgyzőség) Paloznak-Lovas (körjgyzőség) szeptember Papkeszi Devecser Pápa Somlószőlős-Kisszőlős (körjegyzőség)

11 október Szigliget-Hegymagas (körjgyzőség) Monostorapáti-Hegyesd (körjgyzőség) Takácsi Vaszar-Gecse (körjegyzőség) Szentantalfa Balatoncsicsó-Óbudavár- Szentjakabfa-Tagyon (körjgyzőség) november Öskü Nyárád-Pápadereske (körjgyzőség) Tótvázsony-Hidegkút ( körjgyzőség) Nemesszalók-Marcalgergelyi-Vinár (köjegyzőség) Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők 2.) A városi, községi jegyző/körjegyző szociális és hatósági feladat- és hatásköre vonatkozásában ellenőrzésre kerül: a.) a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági feladatok illetve nyilvántartás vezetése, b.) ápolási díj megállapításának eljárása, illetve a nyilvántartás vezetése. c.) súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megállapításával összefüggő hatósági feladat ellátása illetve nyilvántartás vezetése. A vizsgált időszak év. Fejér megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sárkeszi-Úrhida (körjegyzőség) Soponya március Magyaralmás Csősz április Sárosd-Hantos (körjegyzőség) május Daruszentmiklós június Szabadegyháza Kisapostag

12 szeptember Zichyújfalu Balinka-Nagyveleg október Alsószentiván-Alap Sárszentágota november Csabdi Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: szociális ügyintézők Komárom-Esztergom megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Tát március Ács április Héreg-Vértestolna (körjegyzőség) szeptember Súr Bakonysárkány-Vérteskethely (körjegyzőség) október Bokod november Szárliget Vértessomló Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: szociális ügyintézők Veszprém megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sümeg (komplex ellenőrzés) Zirc (komplex ellenőrzés) március Noszlop-Oroszi (körjegyzőség) Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka (körjegyzőség) Lesenceistvánd-Uzsa-Lesencefalu-Lesencetomaj (körjegyzőség) Somlóvásárhely -Somlójenő (körjegyzőség) április Káptalanfa-Bodorfa-Gyepükaján-Nemeshany (körjegyzőség) Ukk-Rigács- Zalameggyes (körjegyzőség) Marcaltő-Malomsok (körjegyzőség)

13 május Pápakovácsi-Kup-Nóráp (körjgyzőség) Zánka-Monoszló (körjegyzőség) Kékkút Mindszentkálla (körjgyzőség) augusztus Tihany-Örvényes (körjgyzőség) Paloznak-Lovas (körjgyzőség) szeptember Papkeszi Devecser Pápa Somlószőlős-Kisszőlős (körjegyzőség) október Szigliget-Hegymagas (körjgyzőség) Monostorapáti-Hegyesd (körjgyzőség) Takácsi Vaszar-Gecse (körjegyzőség) Szentantalfa Balatoncsicsó-Óbudavár- Szentjakabfa-Tagyon (körjgyzőség) november Öskü Nyárád-Pápadereske (körjgyzőség) Tótvázsony-Hidegkút ( körjgyzőség) Nemesszalók-Marcalgergelyi- Vinár (köjegyzőség Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: szociális ügyintézők 3.) Célvizsgálat keretében az alábbi városi gyámhivataloknál ellenőrizzük: a.) a családba fogadási ügyekben folytatott eljárást, a felülvizsgálatok elvégzését, gyámi számadások, jelentések megtételét, b.) szülői ház elhagyása tárgyában lefolytatott eljárásokat, c.) családi jogállás rendezési ügyek közül azokat, amelyekben a városi gyámhivatal a per megindításához eseti gondnokot rendelt, d.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya által meghatározott célvizsgálati tárgyköröket. A vizsgált időszak év figyelemmel az ezen években lefolytatott komplex ellenőrzésekre is. Fejér megye Az ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Székesfehérvár március Polgárdi

14 április Ercsi (komplex ellenőrzés) május Bicske Enying június Mór Dunaújváros szeptember Gárdony (komplex ellenőrzés) október Sárbogárd Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: regionális hivatalvezető regionális hivatalvezető-helyettes gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintéző Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Nyergesújfalu (komplex ellenőrzés) április Bábolna (komplex ellenőrzés) Komárom május Esztergom Dorog június Tata szeptember Tatabánya október Oroszlány (komplex ellenőrzés) november Kisbér Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Sümeg (komplex ellenőrzés) Zirc (komplex ellenőrzés)

15 április Balatonfüred Balatonfűzfő május Devecser Herend június Pápa Balatonalmádi szeptember Várpalota Veszprém október Tapolca Ajka Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: kirendeltség-vezető gyámügyi-gyermekvédelmi ügyintézők II. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működésének ellenőrzése 1.) Gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzése Az ellenőrzés a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében e.) a korábbi szakmai célellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekre, f.) a Gyvt a szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesülésére, g.) a gyermekjóléti szolgáltató beszámolójának megfelelőségére (Gyer. 10. sz. melléklet 3. pontja), h.) a Gyer. 88. (1) bekezdésének éves tájékoztatás a családgondozás eredményéről teljesülésére, i.) a három évnél hosszabb időtartamot meghaladó, veszélyeztetettséget megszüntető családgondozások szakmai tartalmára, indokoltságára, j.) az esetmegbeszélésekről készült feljegyzések szakmai tartalmára (15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15. (2) (6) bekezdései),

16 k.) l.) 16 a védelembe vett gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében készített egyéni gondozási-nevelési terv tartalmára, ismertetésére, a terv változásaira, értékelésére, családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás, gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés megelőzésére, kezelésére, illetve e tekintetben az érintett szakemberek együttműködésére, m.) a gyermeki jogok érvényesülésére terjed ki. Fejér és Komárom-Esztergom megyékben az ellenőrzés azon településeken működő gyermekjóléti szolgálatokra terjed ki, amely települések vonatkozásában a jegyző (körjegyző) gyámhatósági tevékenységét ellenőrizzük, időpontja megegyezik a jegyzői ellenőrzés időpontjával. Az ellenőrzést végzik ütemterv szerint: Fejér megyében Komárom-Esztergom megyében gyermekvédelmi szakreferensek gyermekvédelmi szakreferens Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: január Tihany Örvényes Lovas Paloznak február Sümeg Zirc (komplex ellenőzrés)) március Gyulakeszi Kisapáti Raposka Monostorapáti Hegyesd Zalahaláp április Marcaltő Malomsok Nemesszalók Marcalgergelyi Vinár

17 17 Takácsi Devecser Pápa május Pápakovácsi Kup Nóráp Vaszar Gecse Zánka június Szentantalfa Balatoncsicsó Óbudavár Szentjakabfa Tagyon Somlószőlős Kisszőlős Somlóvásárhely Somlójenő július-augusztus Tótvázsony Hidegkút Barnag Vöröstó Pula Nagyvázsony Papkeszi szeptember Szigliget Hegymagas október Gógánfa Kővágóörs Megyer Ukk Rigács Zalameggyes Monoszló Kékkút Mindszentkálla Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens, Valamennyi megyében a gyermekjóléti szolgálatok módszertani megyei intézményének bevonásával kerül sor a gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzésére.

18 18 2.) Bölcsődék, családi napközik, és házi gyermekfelügyelet ellenőrzése Az ellenőrzés a) a korábbi szakmai célellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekre, valamint b) a gyermekek gondozásának, nevelésének, fejlesztésének tárgyi és személyi feltételinek meglétére terjed ki. Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Speciális Bölcsőde Székesfehérvár, József A. u.34. VII. sz. Bölcsőde Székesfehérvár, Szeder u március Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány Családi Napközije Székesfehérvár, Mancz J. u. 4/A. IV/13. Székesfehérvár, Agyag u április VIII. sz. Bölcsőde Székesfehérvár, Tóvárosi ln. Napraforgó Bölcsőde Dunaújváros, Kossuth L. u május Zengő-Bongó Bölcsőde Dunaújváros, Bólyai u június Zsebibaba Bölcsőde Gárdony-Agárd Ősz u. 12. Csipike Egyesület Házi Gyermekfelügyelete Sárbogárd, Hősök tere október Liszt Ferenc kerti Bölcsőde Duanújváros, Liszt F. kert Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens

19 19 Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február ESZI Szent Márton Központ Családi Napközi 2800 Tatabánya, Füzes u. 40/b március Tatabánya Megyei Jogú Város Sárberki Bölcsődéje 2800 Tatabánya, Sárberki ltp április Önkormányzati Szociális Szolgálat Intézmény Egység- Bölcsőde 2840 Oroszlány, Óvoda köz május Tatabánya Megyei Jogú Város Módszertani Bölcsődéje Közép-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 2800 Tatabánya, Mártírok u szeptember Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda (bölcsődei csoport) 2534 Tát, Mórizs Zs. u október Aprófalva Bölcsőde 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u november Almásfüzitő Önkormányzat Bölcsődéje 2932 Almásfüzitő, Árpád u. 2. Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Varázssziget Magán Óvoda és Bölcsőde Balatonalmádi, Ady u. 27. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Zánka, Iskola u március Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Balatonfűzfő, Nike krt. 12.

20 20 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Balatonfűzfő, Radnóti u. 26. Fenyveserdő Bölcsőde Pápa, Vajda ltp május Bölcsőde Pétfürdő, Iskola u. 12. Aprófalvi Bölcsőde Veszprém, Lóczy L. u. 22. Hóvirág Bölcsőde Veszprém, Ördögárok u szeptember Sümeg, Balatonkenese házi gyermekfelügyelet Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens Az ellenőrzéseken valamennyi megyében részt vesznek a Regionális Módszertani Bölcsőde munkatársai. 3.) Önálló helyettes szülői szolgáltatás és helyettes szülői hálózat, valamint gyermekek és családok átmeneti otthona ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályban foglalt feltételeknek különösen személyi és tárgyi feltételek, ellátottak elhelyezése, térítési díj megállapítása, belső szabályzatokkal való ellátottság, szakmai munka tekintetében. Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Családok Átmeneti Otthona Székesfehérvár, Palotai út 51/a június Móri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett önálló helyettes szülői ellátás Mór, Bajcsy-Zsilinszky u július Velence és társult önkormányzatok által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Velence, Tópart u. 26.

21 21 Székesfehérvári Kistérségi Társulás által fenntartott Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által Működtetett helyettes szülői hálózat Székesfehérvár, Tolnai u szeptember Fókusz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által Működtetett önálló helyettes szülői ellátás Gárdony, Gárdonyi G. u október Családok Átmeneti Otthona Dunaújváros, Frangepán u. 56. Az ellenőrzést végzi ütemterv terv: gyermekvédelmi szakreferens Komárom-Esztergom megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett helyettes szülői ellátás Dorog, Bécsi u. 91. ellátási helyek: Mogyorósbánya, Jókai u. 6. Tokod, Arany János u. 27. Kesztölc, Bányász u. 23. Esztergom-Kertváros, Bocskai sor 146. Komárom Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által működtetett helyettes szülői hálózat Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Ellátási helyek: Komárom, Deák Ferenc u. 5. Komárom, Szent László u. 12. Komárom, Szőnyi u március Tata Város Önkormányzat Szociális Alapellátó Intézménye által működtetett önálló helyettes szülői ellátás Tata, Almási u. 30. Vértesszőlős Község Önkormányzata által működtetett önálló helyettes szülői ellátás Vértesszőlős, Kánya u. 18.

22 22 Tarján Község Önkormányzata által működtetett Önálló helyettes szülői ellátás Tarján, Csalogány u április Őszi Napfény Idősek Otthona Családok Átmeneti Otthona Kisbér, Perczel Mór u. 36. Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Oroszlány, Fürst S. u. 20. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Családok Átmeneti Otthona Esztergom, Baross G. u május Egyesített Szociális Intézmények Családok Átmeneti Otthona Tatabánya, Füzes u. 40/b. Egyesített Szociális Intézmények Gyermekek Átmeneti Otthona Tatbánya, Füzes u. 40/b. Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens Veszprém megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: október Szentkirályszabadja Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Szentkirályszabadja, Rózsa u. 1. Nyárád Pápadereske településre is kiterjedő Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Nyárád, Rákóczi u. 45. Balatonfűzfő Város Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Balatonfűzfő, Simon I. u. 7. Nemesvámos Község Önkormányzata által fenntartott Veszprémfajsz településre is kiterjedő önálló helyettes szülői ellátás Nemesvámos, Kossuth u. 92.

23 23 Ősi Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Ősi, Ady E. u. 14. Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Balatonalmádi, Pince u. 8. Úrkút Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Úrkút, Mester u. 2/2. Sümeg Város Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Sümeg, Kövesdombi u. 18. Marcaltő Község Önkormányzata által fenntartott Malomsok, Várkesző településekre is kiterjedő önálló helyettes szülői ellátás Marcaltő, Fő tér 8. Papkeszi Község Önkormányzata által fenntartott önálló helyettes szülői ellátás Papkeszi, Kállai É. u. 31. Ajka Város Önkormányzata által fenntartott Helyettes Szülői Hálózat Ajka, Somló u. 10., Ajka, Vörösteleki u. 37., Ajka, Márvány u. 5 1/ november Családok Átmeneti Otthona Pápa Családok Átmeneti Otthona Veszprém Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Taliándörögd (komplex ellenőrzés) Kánaán-Ház Anya-és Leányotthon Pápa Az ellenőrzést végzi ütemterv szerint: gyermekvédelmi szakreferens 4.) Lakásotthonok, gyermekotthonok, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

24 24 a.) a szolgáltató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályban foglalt feltételeknek különösen személyi és tárgyi feltételek, ellátottak elhelyezése, utógondozói ellátás térítési díj megállapítása, belső szabályzatokkal való ellátottság, bűnmegelőzési tevékenység, gyermeki jogok érvényesülése, b.) a gyermekotthonok, lakásotthonok esetében a bűnelkövető, illetve bűncselekmény áldozatává vált, nevelésbe vett gyermekek ellátására milyen speciális módszereket alkalmaz az intézmény, illetve ezen sajátos állapot miként jelenik meg az egyéni gondozási-nevelési tervekben. c.) a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek egyéni gondozási-nevelési terveinek elkészítése, azok aktualizálása megtörténik-e, igazodik-e ez a gyermek életkori változásaihoz, sajátosságaihoz, egészségügyi, neveltségi állapotához. (30-40 nevelésbe vett gyermek iratanyaga alapján) Fejér megye Ellenőrzések időpontjai és helyszínei: február Reménység Háza Alapítvány Gyermek- és Ifjúsági Otthon Székesfehérvár, Széchenyi u április Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Velencei Gyermekotthon Velence, Bárczi G. u május Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Székesfehérvár, Kikindai u. 1. sz. alatti telephelyei (VII.-VIII. sz. szakmai egységek) június Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32. sz. alatti telephelye (VI. sz. szakmai egység) Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Bicske, Kossuth u. 42. Károlyi István Gyermekközpont vajtai lakásotthona Vajta, Petőfi u szeptember Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Dég, Széchenyi u. 13.

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények 1 Állami fenntartású intézmények A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények neve, székhelye,, e- mail; telefonszám Fenntartó székhelye neve, által nyújtott szolgáltatások, férőhelyek

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok Szociális és Gyámhivatala Iktatószám: 255-2/2011./SzGy.-Db. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE Általános feladatok Gondoskodunk a Nemzeti

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és Ellenőrzési Terve

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és Ellenőrzési Terve Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L S Z O C I Á L I S É S G Y Á M H I V A T A L A Ügyiratszám: ZAC/100/60-7/2014. A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE ADÓIGAZGATÁSI ÜGYEK 1. Célellenőrzés lefolytatása a közlekedőképességében akadályozott személyek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása

ELŐTERJESZTÉS. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KIRENDELTSÉGE 2800 Tatabánya, Fő tér 4. ELŐTERJESZTÉS Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása Készítette:

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szociális és Gyámhivatal BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/599-380 Fax: 42/599-399 E-mail: szocialis.gyamhivatal@szszbmkh.hu

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben