M e g h í v ó. a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u I. emelet) tartandó ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére."

Átírás

1 M e g h í v ó a Fővárosi Közgyűlés május 29-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u I. emelet) tartandó ülésére. N a p i r e n d e k: 1. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetésére., dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István 2. Javaslat a Budapest név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 4. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására. 5. Javaslat a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. mint a Parking Kft. könyvvizsgálatért felelős jogi személy képviseletében eljáró és személyében felelős könyvvizsgáló cseréjére. 6. Javaslat a Budapest Film Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tag megválasztására. 1

2 7. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről. 8. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás évi közlekedésszervezői éves melléklet megkötésére. (az előterjesztést később bocsátjuk rendelkezésre) 9. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredményének felosztására. 10. Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak évi prémium elszámolására és kifizetésére. 11. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására és alapító okiratának módosítására. 12. Javaslat a BDK Kft ügyvezetője évi prémiumfeladatainak értékelésére, valamint a évi prémiumfeladatok meghatározására. 13. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 14. Javaslat a Budapest Film Zrt évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 15. Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológia Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 16. Javaslat a FUTÁR projekt befejezéséhez szükséges feladatokhoz szükséges önerő biztosításának fejlesztési megállapodás keretében történő rendezésére a BKK-val. (az előterjesztést később bocsátjuk rendelkezésre) 2

3 17. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló /2013. ( ) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. 18. A fővárosi közfürdők működtetésével kapcsolatos egyes kérdések. 19. Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny évi támogatása. 20. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt május 31-ei évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. 21. Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával a Bp. XXI. ker. Kossuth Lajos u sz. alatti, 1127 m 2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 22. Javaslat a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása c. projekt IV. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel. 23. Javaslat A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel c. projekt megvalósítása keretében a hrsz-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyására. 24. Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII.12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére. 25. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Budaörsi út Gazdagréti út Nagyida utca Törökbálinti út Madárhegyi út által határolt területre vonatkozóan. 3

4 26. Javaslat a BFVT Kft évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására. 27. Javaslat a Cseppkő Óvoda intézményvezetőjének megbízására. 28. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására. 29. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, a köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító szerződés jóváhagyására. 30. Javaslat a 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére a Semper Studio Felnőttképzési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. 31. Javaslat Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására. 32. Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatási kérelme benyújtására. 33. Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására. 34. Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására. 35. Javaslat Muzsikus cigányok emlékhely létrehozására a VIII. kerületben., Raduly József 36. Javaslat az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló rendelet megalkotására. 4

5 37. Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetési határidejének módosítására. 38. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadására. 39. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésére. 40. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására. 41. Javaslat Város Boltja kialakítására. 42. Javaslat a Budapest Főváros Közterület felügyelete 068/16-2/2012. számú támogatási szerződésének módosítására. Előterjesztő: Zsolnai József 43. Javaslat a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 068/15-2/2012. számú támogatási szerződésének módosítására. Előterjesztő: Zsolnai József 44. Javaslat a BÖP Kft évi beszámolójának és évi üzleti tervének elfogadására, valamint a társaság cégnevének megváltoztatására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 45. Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása. 46. Javaslat A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása című, KEOP-1.1.1/B/ azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására. 47. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére. 5

6 48. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 49. Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-3.A jelű konstrukcióba. 50. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött további kerületi megállapodások módosítására, valamint a projekt támogatási szerződésének jóváhagyására. 51. Javaslat a "Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út Posztógyár utca között)" projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt., és a Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot rendező megállapodás módosítására. 52. Javaslat közlekedésfejlesztések megvalósításáról szóló szerződés megkötésére a XIX. ker. Ady Endre u.-tálas u. közúti csomópont közlekedésfejlesztésével kapcsolatban., dr. György István 53. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítására. 54. Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XVI. kerület, Fürge utca Budapesti út /44 hrsz-ú és /98 hrsz-ú utcák Suba utca által határolt területre vonatkozóan. 55. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására Pesterzsébet Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata módosításához a Budapest XX. kerület, Mátyás király térre vonatkozóan. 6

7 56. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X.15.) számú önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület Árpád fejedelem útja Árpád híd Duna folyam Szépvölgyi út által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan. 57. Javaslat fővárosi közterületeket érintő, az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötendő megállapodások elfogadására. 58. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos-és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre. 59. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság közötti szerződéssel kapcsolatos döntésre. 60. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre. 61. Javaslat a Kolibri Színház Nonprofit Kft. költségvetési rendeletben jóváhagyott felújításának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére. 62. Javaslat élő zenei közreműködéssel megvalósuló rendezvények támogatási szándékát kifejező önkormányzati szabályozásra. 63. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására. 64. Javaslat az SZ jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfogadására. 65. Javaslat a Develop Invest Technical Consulting Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására. 7

8 66. Beszámoló az Agglomerációs Tanácsnok évi munkájáról. Előterjesztő: Bánsághi Tamás 67. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 68. Beszámoló a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt évi kegyeleti közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és az éves kompenzáció elszámolása. 69. Javaslat a Rákoskeresztúri Köztemető 298., 300. és 301. parcella; Hősök tere nemzeti emlékhely használati tervének jóváhagyására., Csomós Miklós 70. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás évi éves szerződése megkötésére. 71. Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt évi Beszámolójának és Üzleti Jelentésének elfogadására. Tájékoztatók: 1. Tájékoztatás a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2013. I. negyedév). 2. Tájékoztató a IV IV. 30. közötti időszakban az átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről. (zárt ülés) 3. Tájékoztató a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi-gazdaságossági ellenőrzéséről. 4. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak változásairól január-április hónapokra vonatkozóan. 5. Tájékoztató A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója) című projekt támogatási szerződésének 15. számú módosításáról. 8

9 6. A 4-es metró beruházásának I. negyedévi előrehaladási jelentése. 7. Tájékoztatás kulturális és sport intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról. Esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztály es telefonszámán szíveskedjék jelezni. B u d a p e s t, május Tarlós István főpolgármester 9

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-35 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....36-115

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről

Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről 2011. február 28-i rendkívüli ülésen: - A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztése című TIOP- 1.1.-07/1-2008-0129 pályázat kivitelezőjének

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben