BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/6/2015. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság május 20-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Hatvani Zoltán a bizottság elnöke, Rózsahegyi Péter a bizottság alelnöke, Nótin Tamás a bizottság alelnöke, Dr. Fachet Gergő bizottsági tag, Dr. Füzesi Péter bizottsági tag, Petrőczy Dániel bizottsági tag, Virág Mihály bizottsági tag, Csorba Béla bizottsági tag, Fehér László bizottsági tag, Kövesdi András bizottsági tag, Veresné dr. Hole Ágnes bizottsági tag Távol van: Hollósi János Vilmos bizottsági tag Jelen vannak továbbá: Horváth Tamás alpolgármester, Dr. Mód Kristóf aljegyző, Dr. Deák József ügyvéd, Lukoczki Károly önkormányzati képviselő, Dr. Antal Mária, a Jegyzői Iroda vezetője, Dr. Bánóczi Zoltán, a Vagyonkezelői Iroda vezetője, Némethné Sári Irén, a Gazdasági Iroda vezetője, Pádár Gabriella, az Egészségügyi és Szociális Csoport vezetője, Bolberitz Henrik főépítész, Fehér Károly, a Rákosmente Kft. ügyvezető igazgatója, Bertalan Ildikó Zsuzsanna intézményvezető, Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, Tampu-Ababei plébános, Ligeti Péter delegált szakértő, Juhászné Makra Erzsébet jegyzőkönyvvezető Készítette: Juhászné Makra Erzsébet Képviselő-testületi Csoport

2 Az ülés levezető elnöke: Hatvani Zoltán, a bizottság elnöke. Hatvani Zoltán: megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A hiányzó bizottsági tag jelezte távolmaradását. Az ülést megnyitom, köszöntöm a megjelenteket. Javasolom napirendre tűzni a meghívó kiküldése után érkezett VVJB/15/ , VVJB/16/ , VVJB/17/ , VVJB/18/ , VVJB/19/ , VVJB/20/ , VVJB/21/ számú előterjesztéseket. Javaslatot teszek a bizottsági ülés napirendjére. Ennek megfelelően teszem fel szavazásra a napirendi javaslatot. 75/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a napirendre vonatkozó javaslatot elfogadva napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Tájékoztató a Rákosmente Kft. gazdálkodásáról Előadó: Hatvani Zoltán, a bizottság elnöke 2./ VVJB/14/2015/ A május 28-i képviselő-testületi ülés előkészítése Előadó: Hatvani Zoltán, a bizottság elnöke 3./ 103/2015/ Javaslat a Ferihegyi út 24. szám alatti (hrsz.: /0/A/5) földszinti, 51 m 2 alapterületű helyiség bérbeadására a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a Karitász csoport részére 4./ VVJB/21/2015/ Javaslat a 1172 Budapest, Fackh Károly téren felállítandó Kálvária létesítéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására 5./ 97/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetés zárszámadásáról szóló../2015. (.) önkormányzati rendelete megalkotására és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadására 6./ 101/2015/ Javaslat a /2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak kártalanítására - 2 -

3 7./ 102/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Zrínyi utca 269. szám alatt található ingatlan vonatkozásában létrejött földhasználati szerződés módosítására 8./ 104/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerületi Mentő Alapítvány megszűnésének megállapítására vonatkozó eljárás megindítására 9./ 105/2015/ Javaslat a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány Alapító okiratának módosítására 10./ 106/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013 (VIII. 29.) rendelet módosítására 11./ 107/2015/ Javaslat a Hangamed Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 12./ 108/2015/ Javaslat Dr. Laczkó Józsefné (született: Dr. Kovács Mária) egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 13./ 109/2015/ Javaslat a Dr. Szederkényi Katalin egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 14./ 112/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) rendelete módosítására 15./ 114/2015/ Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület Pesti út 512. u u u. által határolt területre vonatkozóan - 3 -

4 16./ 115/2015/ Javaslat a Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Rákosmenti Micimackó Óvoda székhelyén, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére gyógypedagógiai óvodai csoport létesítésének engedélyezésére, a javaslat elfogadásához szükséges intézkedések meghozatalára, továbbá a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére 17./ 116/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Gyökér utca - Bakancsos utca - Pesti út - Ferihegyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv program munkarészének jóváhagyására és Kerületi Építési Szabályzat elkészíttetésére 18./ 118/2015/ Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület, Péceli út (Csaba vezér tér) Rákoscsaba utca /1 hrsz Kaszinó köz (128154) hrsz-ú közterület Rákoscsaba utca MÁV 80-as vasútvonal Czeglédi Mihály utca által határolt terület vonatkozásában 19./ 119/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális-tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről szóló 43/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 20./ 120/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló rendelete, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelete megalkotására 21./ 121/2015/ Javaslat a Belső Ellenőrzés évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 22./ 124/2015/ Javaslat a I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról, valamint a - 4 -

5 II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendeletek megalkotására 23./ 125/2015/ A kerületi rendőrkapitánynak a rendőrkapitányság évi tevékenységét értékelő beszámolója 24./ 128/2015/ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott év I. negyedévi döntéseiről 25./ 130/2015/ Beszámoló a év I. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 26./ VVJB/15/ Javaslat a Budapest XVII. kerület /5 hrsz (Bakancsos u. - Gyökér u. sarka) alatti ingatlan 6000 m 2 területének bérbeadására 27./ VVJB/16/ Javaslat a Ferihegyi út 46. szám alatt található (hrsz.: ) felépítményes ingatlan megvásárlására 28./ VVJB/17/ Javaslat a Liget sor 45. szám alatt található (hrsz.: ) felépítményes ingatlan bérbeadása vonatkozásában pályázati eljárás lefolytatására 29./ VVJB/18/ Javaslat a 1173 Budapest, Pesti út 165. szám alatti ÉTTEREM bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására 30./ VVJB/19/ Javaslat az állami fenntartásba került köznevelési intézmények elhelyezését szolgáló önkormányzati vagyonelemeken belül az ingatlanrészek nyári táborok tartása céljából való bérbeadása esetén a kedvezményes bérleti díjak alkalmazására 31./ VVJB/20/ Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 72/A számú szabályozási terve módosításának előzetes véleményezésére - 5 -

6 A napirend 1. pontja: Tájékoztató a Rákosmente Kft. gazdálkodásáról Előadó: Hatvani Zoltán, a bizottság elnöke A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság tagjai Fehér Károly, a Rákosmente Kft. ügyvezető igazgatója Rákosmente Kft. gazdálkodásáról tartott tájékoztatóját meghallgatták és tudomásul vették. A napirend 2. pontja: VVJB/14/2015/ A május 28-i képviselő-testületi ülés előkészítése Előadó: Hatvani Zoltán, a bizottság elnöke 76/2015.(V.20.) VVJB határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.(III. 22.) rendelete 16. (3) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság egyetért az alábbi napirendi pontok napirendre vételével a Képviselő-testület május 28-i ülésén: 1./ 113/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerületi Czimra Gyula Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezésére 2./ 122/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat az Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozására Előadó: Dr. Piláth Károly, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke 3./ 123/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatói beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására 4./ 97/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetés zárszámadásáról szóló../2015. (.) önkormányzati rendelete megalkotására és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadására - 6 -

7 5./ 106/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013 (VIII. 29.) rendelet módosítására 6./ 112/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) rendelete módosítására 7./ 119/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális-tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről szóló 43/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 8./ 120/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló rendelete, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelete megalkotására 9./ 124/2015/ Javaslat a III. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról, valamint a IV. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendeletek megalkotására 10./ 101/2015/ Javaslat a /2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak kártalanítására 11./ 102/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Zrínyi utca 269. szám alatt található ingatlan vonatkozásában létrejött földhasználati szerződés módosítására - 7 -

8 12./ 103/2015/ Javaslat a Ferihegyi út 24. szám alatti (hrsz.: /0/A/5) földszinti, 51 m 2 alapterületű helyiség bérbeadására a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a Karitász csoport részére 13./ 104/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerületi Mentő Alapítvány megszűnésének megállapítására vonatkozó eljárás megindítására 14./ 105/2015/ Javaslat a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány Alapító okiratának módosítására 15./ 107/2015/ Javaslat a Hangamed Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 16./ 108/2015/ Javaslat Dr. Laczkó Józsefné (született: Dr. Kovács Mária) egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 17./ 109/2015/ Javaslat a Dr. Szederkényi Katalin egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 18./ 114/2015/ Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület Pesti út 512. u u u. által határolt területre vonatkozóan 19./ 115/2015/ Javaslat a Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Rákosmenti Micimackó Óvoda székhelyén, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére gyógypedagógiai óvodai csoport létesítésének engedélyezésére, a javaslat elfogadásához szükséges intézkedések meghozatalára, továbbá a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére - 8 -

9 20./ 116/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Gyökér utca - Bakancsos utca - Pesti út - Ferihegyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv program munkarészének jóváhagyására és Kerületi Építési Szabályzat elkészíttetésére 21./ 117/2015/ Javaslat a Rákoscsaba városrész területén található (128169/6) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezésére Előadó: Dr. Piláth Károly, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke 22./ 118/2015/ Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület, Péceli út (Csaba vezér tér) Rákoscsaba utca /1 hrsz Kaszinó köz (128154) hrsz-ú közterület Rákoscsaba utca MÁV 80-as vasútvonal Czeglédi Mihály utca által határolt terület vonatkozásában 23./ 121/2015/ Javaslat a Belső Ellenőrzés évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 24./ 125/2015/ A kerületi rendőrkapitánynak a rendőrkapitányság évi tevékenységét értékelő beszámolója 25./ 126/2015/ Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék év I. negyedévi felhasználásáról 26./ 127/2015/ Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalékkeret év I. negyedévi felhasználásáról 27./ 128/2015/ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott év I. negyedévi döntéseiről 28./ 129/2015/ Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt év I. negyedévi felhasználásáról 29./ 130/2015/ Beszámoló a év I. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról - 9 -

10 30./ 131/2015/ A Rákosmenti Erőforrás Bizottság beszámolója a év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Dr. Piláth Károly, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke 31./ 132/2015/ A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság beszámolója a év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Hatvani Zoltán, a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság elnöke 32./ 110/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó 33./ 111/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó A napirend 3. pontja: 103/2015/ Javaslat a Ferihegyi út 24. szám alatti (hrsz.: /0/A/5) földszinti, 51 m 2 alapterületű helyiség bérbeadására a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a Karitász csoport részére 77/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 103/2015/ számú Javaslat a Ferihegyi út 24. szám alatti (hrsz.: /0/A/5) földszinti, 51 m 2 alapterületű helyiség bérbeadására a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a Karitász csoport részére tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 4. pontja: VVJB/21/2015/ Javaslat a 1172 Budapest, Fackh Károly téren felállítandó Kálvária létesítéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására

11 78/2015.(V.20.) VVJB határozat: 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala ingatlan-nyilvántartásában a helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület, Fackh Károly téren található Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon a XVII. Kerületért Egyesület (1171 Budapest, Péceli út 222.), mint építtető megbízásából Szűcs László (1172 Budapest, XXIII. utca 33.) tervező által benyújtott tervdokumentáció, továbbá jelen előterjesztés mellékletei alapján a Kálvária felállításához hozzájárul. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága, elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a jelen határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás tervezetet írja alá., a tulajdonosi hozzájárulás aláírására 5 napon belül A napirend 5. pontja: 97/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetés zárszámadásáról szóló../2015. (.) önkormányzati rendelete megalkotására és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadására 79/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 97/2015/ számú Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetés zárszámadásáról szóló../2015. (.) önkormányzati rendelete megalkotására és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadására tárgyú előterjesztés határozati javaslatait és rendeletalkotási javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

12 A napirend 6. pontja: 101/2015/ Javaslat a /2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak kártalanítására 80/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 101/2015/ számú Javaslat a /2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak kártalanítására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 7. pontja: 102/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Zrínyi utca 269. szám alatt található ingatlan vonatkozásában létrejött földhasználati szerződés módosítására 81/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 102/2015/ számú Javaslat a Budapest XVII. kerület Zrínyi utca 269. szám alatt található ingatlan vonatkozásában létrejött földhasználati szerződés módosítására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 8. pontja: 104/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerületi Mentő Alapítvány megszűnésének megállapítására vonatkozó eljárás megindítására 82/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 104/2015/ számú Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerületi Mentő Alapítvány megszűnésének megállapítására vonatkozó

13 eljárás megindítására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra. A napirend 9. pontja: 105/2015/ Javaslat a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány Alapító okiratának módosítására 83/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 105/2015/ számú Javaslat a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány Alapító okiratának módosítására tárgyú előterjesztés határozati javaslatait támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 10. pontja: 106/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013 (VIII. 29.) rendelet módosítására 84/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 106/2015/ számú Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013 (VIII. 29.) rendelet módosítására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 85/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 106/2015/ számú Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti

14 tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013 (VIII. 29.) rendelet módosítására tárgyú előterjesztés rendeletalkotási javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 11. pontja: 107/2015/ Javaslat a Hangamed Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 86/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 107/2015/ számú Javaslat a Hangamed Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 12. pontja: 108/2015/ Javaslat Dr. Laczkó Józsefné (született: Dr. Kovács Mária) egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 87/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 108/2015/ számú Javaslat Dr. Laczkó Józsefné (született: Dr. Kovács Mária) egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

15 A napirend 13. pontja: 109/2015/ Javaslat a Dr. Szederkényi Katalin egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 88/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 109/2015/ számú Javaslat a Dr. Szederkényi Katalin egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 14. pontja: 112/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) rendelete módosítására 89/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 112/2015/ számú Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) rendelete módosítására tárgyú előterjesztés határozati javaslatait támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 90/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 112/2015/ számú Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) rendelete módosítására tárgyú előterjesztés rendeletalkotási javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

16 A napirend 15. pontja: 114/2015/ Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület Pesti út 512. u u u. által határolt területre vonatkozóan 91/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 114/2015/ számú Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület Pesti út 512. u u u. által határolt területre vonatkozóan tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 16. pontja: 115/2015/ Javaslat a Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Rákosmenti Micimackó Óvoda székhelyén, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére gyógypedagógiai óvodai csoport létesítésének engedélyezésére, a javaslat elfogadásához szükséges intézkedések meghozatalára, továbbá a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére 92/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 115/2015/ számú Javaslat a Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Rákosmenti Micimackó Óvoda székhelyén, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére gyógypedagógiai óvodai csoport létesítésének engedélyezésére, a javaslat elfogadásához szükséges intézkedések meghozatalára, továbbá a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

17 A napirend 17. pontja: 116/2015/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Gyökér utca - Bakancsos utca - Pesti út - Ferihegyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv program munkarészének jóváhagyására és Kerületi Építési Szabályzat elkészíttetésére 93/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 116/2015/ számú Javaslat a Budapest XVII. kerület, Gyökér utca - Bakancsos utca - Pesti út - Ferihegyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv program munkarészének jóváhagyására és Kerületi Építési Szabályzat elkészíttetésére tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 18. pontja: 118/2015/ Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület, Péceli út (Csaba vezér tér) Rákoscsaba utca /1 hrsz Kaszinó köz (128154) hrsz-ú közterület Rákoscsaba utca MÁV 80-as vasútvonal Czeglédi Mihály utca által határolt terület vonatkozásában 94/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 118/2015/ számú Javaslat Kerületi Építési Szabályzat készíttetésére a Budapest XVII. kerület, Péceli út (Csaba vezér tér) Rákoscsaba utca /1 hrsz Kaszinó köz (128154) hrsz-ú közterület Rákoscsaba utca MÁV 80-as vasútvonal Czeglédi Mihály utca által határolt terület vonatkozásában tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

18 A napirend 19. pontja: 119/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális-tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről szóló 43/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 95/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 119/2015/ számú Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociálistanulmányi ösztöndíj bevezetéséről szóló 43/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására tárgyú előterjesztés rendeletalkotási javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra. A napirend 20. pontja: 120/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló rendelete, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelete megalkotására 96/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 120/2015/ számú Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló rendelete, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelete megalkotására tárgyú előterjesztés rendeletalkotási javaslatait támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

19 A napirend 21. pontja: 121/2015/ Javaslat a Belső Ellenőrzés évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 97/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 121/2015/ számú Javaslat a Belső Ellenőrzés évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. (9 igen szavazat, 2 tartózkodás) A napirend 22. pontja: 124/2015/ Javaslat a I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról, valamint a II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendeletek megalkotására 98/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 124/2015/ számú Javaslat a I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról, valamint a II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendeletek megalkotására tárgyú előterjesztés I. rendeletalkotási javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

20 99/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 124/2015/ számú Javaslat a III. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról, valamint a IV. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának /2015. (V. 28.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendeletek megalkotására tárgyú előterjesztés II. rendeletalkotási javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 23. pontja: 125/2015/ A kerületi rendőrkapitánynak a rendőrkapitányság évi tevékenységét értékelő beszámolója 100/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 125/2015/ számú A kerületi rendőrkapitánynak a rendőrkapitányság évi tevékenységét értékelő beszámolója tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 24. pontja: 128/2015/ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott év I. negyedévi döntéseiről 101/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 128/2015/ számú Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott év I. negyedévi döntéseiről tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra

21 A napirend 25. pontja: 130/2015/ Beszámoló a év I. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 102/2015.(V.20.) VVJB határozat: A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság a 130/2015/ számú Beszámoló a év I. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyú előterjesztés határozati javaslatát támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirend 26. pontja: VVJB/15/ Javaslat a Budapest XVII. kerület /5 hrsz (Bakancsos u. - Gyökér u. sarka) alatti ingatlan 6000 m 2 területének bérbeadására 103/2015.(V.20.) VVJB határozat: 1./ A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság a /5 hrsz helyrajzi szám alatt felvett, természetben az 1173 Budapest, Gyökér u. Bakancsos u. sarkán, a Vigyázó Sándor Művelődési Ház mögött található ingatlan Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő ingatlanból 6000 m² nagyságú területet ,- Ft + Áfa/év összeg megállapításával, 3 év időtartamra bérbe adja a PE-KO Holding Kft. részére 2./ A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a kérelmezőt, továbbá a bérleti szerződést írja alá., értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 30 napon belül A napirend 27. pontja: VVJB/16/ Javaslat a Ferihegyi út 46. szám alatt található (hrsz.: ) felépítményes ingatlan megvásárlására

22 104/2015.(V.20.) VVJB határozat: 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest XVII. kerület, Ferihegyi út 46. szám alatt található, kivett üzemi terület megnevezésű, 1220 m² területű felépítményes ingatlan bruttó ,- Ft vételárért történő megvásárlásához hozzájárul. A vásárláshoz szükséges fedezetet az Ingatlanvásárlás előirányzatából biztosítja. 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést az 1) pontban foglalt döntésének megfelelően készíttesse el és a szerződést az Önkormányzat nevében írja alá. 3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban foglalt döntéséről értesítse Kőhalmi István Ede tulajdonost., az értesítésre: a döntést követő 10 napon belül, az adásvételi szerződés aláírására: a döntést követő 30 napon belül A napirend 28. pontja: VVJB/17/ Javaslat a Liget sor 45. szám alatt található (hrsz.: ) felépítményes ingatlan bérbeadása vonatkozásában pályázati eljárás lefolytatására 105/2015.(V.20.) VVJB határozat: 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest XVII. kerület, Liget sor 45. szám alatt található, kivett iskola megnevezésű, 649 m² területű felépítményes ingatlan bérbeadására nyilvános pályázatot ír ki. 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy az 1) pontban foglalt döntés alapján beérkező pályázati ajánlatok formai és tartalmi elbírálására felkért Értékelő Bizottság tagjai: Horváth Tamás alpolgármester, Hatvani Zoltán, a VVJB elnöke, Nótin Tamás, a VVJB tagja, Virág Mihály, a VVJB tagja, dr. Bánóczi Zoltán irodavezető, Vagyonkezelői Iroda

23 3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívást tegye közzé. 4./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírásnak megfelelő pályázati eljárás lebonyolításáról., a pályázati kiírásban foglalt határidők figyelembe vételével A napirend 29. pontja: VVJB/18/ Javaslat a 1173 Budapest, Pesti út 165. szám alatti ÉTTEREM bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására 106/2015.(V.20.) VVJB határozat: 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a 1173 Budapest, Pesti út 165. szám alatt található /2 helyrajzi számú ingatlanon álló összesen 415 m2 alapterületű helyiség bérbeadása tárgyában kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja a Munkacsoport május 19. napján kelt jegyzőkönyvében foglaltak alapján. 2./ A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt, illetve intézkedjen az ajánlattevő által befizetett ,- Ft pályázati biztosíték visszautalásáról., az értesítésre: a döntést követő 10 napon belül A napirend 30. pontja: VVJB/19/ Javaslat az állami fenntartásba került köznevelési intézmények elhelyezését szolgáló önkormányzati vagyonelemeken belül az ingatlanrészek nyári táborok tartása céljából való bérbeadása esetén a kedvezményes bérleti díjak alkalmazására 107/2015.(V.20.) VVJB határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottsága Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

24

25 Melléklet (csak elektronikusan): a 78/2015.(V.20.) VVJB határozat melléklete a 105/2015.(V.20.) VVJB határozat mellékletei

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/10/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2016. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága Ikt. sz.: 17-1/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA. JEGYZŐKÖNYV amely készült

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA. JEGYZŐKÖNYV amely készült RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-5/3/2014. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/2/2015. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/24/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

1/22 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/22 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/22 Ikt. szám: 9-3/3/2010. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/5/2011. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/5/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/5/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/10/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/25/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/21/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. szeptember 20-án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 29/2015. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/12/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 22-én

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. 03-3/15-1/2017. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/25/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-14/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12 én 9 órakor

Részletesebben

dr. Csabai Péter, elöljáró Makra Krisztina, képviselő Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő Majorossy Imréné, nem képviselő tag

dr. Csabai Péter, elöljáró Makra Krisztina, képviselő Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő Majorossy Imréné, nem képviselő tag Szám: 11/2016. 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. Telefon: 376-5966 E-mail: szentirmai.mate@ masodikkerulet.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ának 2016. október 27-i rendes üléséről 13.30 órai kezdettel.

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

1/22 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/22 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/22 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/17/2009. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 100/2015. (12.09.) PB határozat 5igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a december 9-ei ülés meghívó szerinti napirendi pontjait, azzal a módosítással, hogy a 10. napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 438 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 5-én 14 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/12/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 19-én megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 5/2017/01.12. A határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készüli a Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben