TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ ÉV - III. NEGYEDÉV november 19. TWD Investments Nyrt.

2 1 A KIBOCSÁTÓ CÉGADATAI A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A KIBOCSÁTÓ 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSAI A VÁLLALKOZÁS CÉLJAI ÉS STRATÉGIÁJA A KIBOCSÁTÓ PÉNZÜGYI HELYZETE A VÁLLALKOZÁS FŐBB ERŐFORRÁSAI ÉS KOCKÁZATAI, AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK A VÁLLALKOZÁS AZ IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEI ÉS KILÁTÁSAI ZÁRTKÖRŰ ALAPTŐKE EMELÉS ZÁRTKÖRŰ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSA PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁLATAI KILÁTÁSOK A KIBOCSÁTÓ KÖZZÉTÉTELI GYAKORLATA A TRANSWORLD DIAMOND ZRT., A TWD SL LTD ÉS A TWD GATE KFT A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATAI

3 A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló szabályzata, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján elkészítette és ezúton közzéteszi a III. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámolóját. 1 A Kibocsátó cégadatai A Kibocsátó cégneve: TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Kibocsátó rövidített neve: TWD Investments Nyrt. A Kibocsátó székhelye: H-1021 Budapest, Budakeszi út 51/d A Kibocsátó cégjegyzékszáma: A Kibocsátó adószáma: A Kibocsátó tevékenységének időtartama: határozatlan A Kibocsátó jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság A Kibocsátó alaptőkéje: ,- Ft 1 Hatályos alapszabály kelte: augusztus Üzleti év: a naptári évvel megegyező A részvények ISIN kódja: HU A Kibocsátó telefonszáma: A Kibocsátó központi elektronikus levélcíme: A Kibocsátó honlapja: A hirdetmények közzétételének helye: A Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a BÉT honlapján, az a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által üzemeltetett honlapon, valamint saját honlapján, a weboldalon jelenteti meg, továbbá megküldi legalább egy, a befektető számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének, illetve ha a vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Kibocsátó hirdetménye közzétételre kerül a Cégközlönyben is. 2 A Kibocsátó szervezeti felépítése Igazgatóság: Dámosy Zsolt (elnök), Vraskó Attila, Korbuly Levente Felügyelőbizottság: Sebe Artúr (elnök), Dr. Szelei Flóra Léda, Berényi László Auditbizottság: Berényi László (elnök), Dr. Szelei Flóra Léda, Sebe Artúr A Kibocsátó könyvvizsgálója: Audit-Service Kft. (H-1022 Budapest, Bimbó út 3. I. emelet 5. Cg.: ) A Kibocsátó könyvvizsgálatáért felelős személy: Serényi Iván (MKVK tagszám: ), Minősítések: [Pénztári (EPT003607), IFRS (IFRS000037), Pénzügyi intézményi (E /95), Költségvetési (KM000697)] 3 1 A negyedévet követően Kibocsátó döntött alaptőkéjének feltételes módon történő felemeléséről. 2 A beszámoló készítésének időpontjában már benyújtásra került a Kibocsátó Igazgatósága által október 27-én elfogadott új Alapszabálya a Fővárosi Cégbíróságra, amely azonban még a beszámoló lezárásának időpontjában nem volt hatályos. 3 3

4 3 A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tulajdonosai A Kibocsátó rendelkezésére álló információk alapján a tulajdonosi szerkezet a következő 4 : Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés (%) Részesedés (%) 5 TWDSL Integration Limited AS European Interfood Kft. nem ,04 31,04 nem ,03 TRUNDOT S.R.O. 6 nem ,51 10,54 Összesen ,58 41,58 4 A vállalkozás céljai és stratégiája A Kibocsátó korábban megfogalmazott céljai és stratégiája változatlan, a részvényesi érték növelését célul tűző tevékenysége arra figyelemmel került meghatározásra, hogy nem kizárólag a magyarországi gazdasági eseményekhez, társadalmi igényekhez kapcsolódik, hanem számol a globális gazdasági változásokkal, esetleges kedvezőtlen folyamatokkal, amelyek alapvetően módosíthatják a magyarországi gazdasági helyzetet, ezen keresztül pedig a Kibocsátó üzleti lehetőségeit és profittermelő képességét. A nemzetközi gazdasági információk és folyamatok nem feltétlenül iparágak, hanem földrajzi elhelyezkedés alapján mutatnak egyértelmű növekedési perspektívát, belépési pontot. Ez magával hozza azt a paradigmaváltást, hogy olyan szolgáltató, kereskedelmi és fejlesztési célú vállalkozássá kell tenni a Kibocsátót, mely nem egy termékre, szolgáltatásra vagy iparágra, hanem egy földrajzilag elkülöníthető régión belül ezek sokaságára támaszkodik. A Kibocsátó által kiválasztott földrajzi régió a jövőbeli legfejlődőképesebb területek közül Afrika, illetve ezen belül is Sierra Leone. A Kibocsátó új tevékenysége az Európai Unió és Nyugat-Afrika, illetve ezen belül is Magyarország és Sierra Leone közötti kereskedelmi, tudományos-technológiai, energetikai, mezőgazdasági, ipari és szolgáltatói szektorbéli kapcsolatok fejlesztése akár közvetlen befektetések, akár tanácsadói vagy közvetítő jellegű szolgáltatások nyújtása révén. A Kibocsátó tevékenysége azt a stratégiai célt szolgálja, hogy a Kibocsátó a kiaknázható nyersanyagkészletek, termőterület és sok más szempont alapján szükségképpen intenzív növekedésre ítélt afrikai gazdaság és az Európai Unió közötti üzleti kapcsolatokat kialakítsa, fejlessze és fenntartsa és ezáltal egy proaktív, piacépítő szereplővé váljon. Ez alapot adhat majd arra, hogy a Kibocsátó egy óriási méretű üzleti lehetőség értelemszerűen apró haszonélvezőjeként a Kibocsátó méretéhez képest értelmezhető és (tőke) vonzó profittermelő vállalkozássá váljon. A Kibocsátó partnercégeiben már jelenleg is működő tevékenységek mellett (bányászat és nehézgép kölcsönzés) a Kibocsátó a közeljövőben további iparágakban, illetve tevékenységi körökben rejlő lehetőségeket is szeretné kiaknázni. 4 (A feltüntetett információ október 10. napján került közzétételre.) 5 Közvetlen és közvetett részesedés összesen. 6 A TRUNDOT S.R.O. az AS European Interfood Kft. tulajdonosa, becsült közvetlen és közvetett szavazati joga összesen 10,54% 4

5 A Kibocsátó a évi féléves jelentés részét képező vezetőségi jelentésben, a vállalkozás üzleti környezetére vonatkozó információk újbóli részletes bemutatását 7 nem tartja indokoltnak, mivel azokban szignifikáns változás nem következett be. 5 A Kibocsátó pénzügyi helyzete A Kibocsátó pénzügyi adatait a 1. számú mellékletben található mérleg, továbbá a 2. számú mellékletben található eredménykimutatás tartalmazza. Befektetett eszközök változása A Kibocsátó befektetett eszközeinek értéke és összetétele a beszámolással érintett időszakban érdemben nem változott. Túlnyomórészt továbbra is befektetett pénzügyi eszközökkel rendelkezik a társaság, de kismértékben nőt az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értéke is. Forgóeszközök Forgóeszközök értékének változása szintén nem jelentős (26,4 mft-ról 25,7 mft-ra csökkent). A főbb változásokat az egyéb követelések 1 millió forintos csökkenése, az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések megjelenése és a bankbetétek és házipénztár sorok közötti kismértékű átrendeződés jelentette. Jegyzett tőke változása Két lépcsőben került sor zárt körben a jegyzett tőke megemelésére, melynek eredményeként annak értéke forintról forintra növekedett. Első lépésben amelyet a Kibocsátó féléves jelentése már tartalmazott, azonban a cégbírósági bejegyzés jelen beszámolási időszakban valósult meg az alaptőke névértéken forinttal, árfolyamértéken forinttal került megemelésre, amit a Cégbíróság július 1-én jegyzett be 8. A névérték feletti rész a Kibocsátó tőketartalékát növelte. Második lépésben, ugyancsak zárt körben, további forinttal került megemelésre a Kibocsátó alaptőkéje részvényenként 10 forintos árfolyamértéken. Ezt a tőkeemelést a Cégbíróság szeptember 01-én jegyezte be. 9 Kötelezettségek A Kibocsátó hosszú lejáratú kötelezettségei nem változtak, azok mértéke továbbra is nulla forint. Rövid lejáratú kötelezettségeit jelentős mértékben tudta csökkenteni egy 69 millió forint értékű váltótartozásának rendezésével. Az eredménykimutatásban szereplő anyagi jellegű ráfordítások időarányos változásának mértéke terv szerint alakult. Az anyagi jellegű ráfordítások a Kibocsátó tervezett projektjeinek előkészítő 7 Afrika (mezőgazdaság, ipar, népesség), Sierra Leone (gazdaság, politika), a Nyugat-Afrikai Pénzügyi Zóna és az ECO, ingatlanpiaci szereplők

6 munkájához szükséges infrastrukturális háttér finanszírozására, valamint a kapcsolódó jogi és számviteli szolgáltatásokra került felhasználásra Személyi jellegű ráfordítások változása A bérköltségek és járulékok ráfordítása az első félévhez képest az időarányos mértéknél nagyobb ütemű növekedést mutat annak ellenére, hogy a két időszak végén a Kibocsátó alkalmazotti létszáma azonos volt. Ennek elsődleges oka az első félév során bekövetkezett létszámfejlesztésnek tudható be, mely az időszak közepén valósult meg, így Kibocsátó átlagos statisztikai létszáma a bázis időszakban alacsonyabb volt, mint a tárgyi időszakban. A bérköltségek emelkedése jól tükrözi a felmerülő feladatok összetettségének növekedését és az ezzel együtt járó szakmai színvonal javulását. Mérleg szerinti eredmény változása A mérleg szerinti eredmény fentiekből eredően időarányosan alakult, a Kibocsátó mérleg szerinti eredménye millió forint volt. A Társaság az érintet időszakban jelentős beruházásokat nem hajtott végre. Kiemelt információk év első félévében ( ) év harmadik negyedévében ( ) Jegyzett tőke változása és mértéke ,- forintra emelkedett ,- forintra emelkedett. Tőkeemelések száma A Kibocsátó a félév során egy zártkörű alaptőke emelést hajtott végre. Értékesítés nettó árbevétele A Kibocsátónak értékesítésből származó árbevétele nem keletkezett a beszámolási időszak során. Közgyűlések száma 2 db - A Kibocsátó éves rendes közgyűlését április 28. napján tartotta meg, továbbá egy rendkívüli közgyűlést tartott. Leányvállalatok száma A Kibocsátó nem rendelkezett leányvállalattal a beszámolási időszak során. Egy befektetése van 10.52%-os mértékben tulajdonolja a Transworld Diamond Zrt. vállalatot. Stratégiai partnerek száma 3 cég - A Kibocsátó stratégiai partnerei a beszámolási időszakban a TWD SL LTD, a Transworld Diamond Zrt. és a TWD Gate Kft. voltak. Előkészítés alatt álló projektek száma 1 db - A Kibocsátó stratégiai partnereivel közösen egy ingatlan projekt előkészítésén, illetve megkezdésének előkészítésén dolgozott. A Kibocsátó a negyedév során kettő zártkörű alaptőke emelést hajtott végre. A Kibocsátónak 567e forint értékesítésből származó árbevétele keletkezett a beszámolási időszak során. A Kibocsátó a beszámolási időszakban közgyűlést nem tartott. A Kibocsátó nem rendelkezett leányvállalattal a beszámolási időszak során. Egy befektetése van 10.52%-os mértékben tulajdonolja a Transworld Diamond Zrt. vállalatot. 3 cég - A Kibocsátó stratégiai partnerei a beszámolási időszakban a TWD SL LTD, a Transworld Diamond Zrt. és a TWD Gate Kft. voltak. 11 db - A Kibocsátó stratégiai partnereivel közösen a már korábban említett ingatlan projekt előkészítése mellett további 10 projekt dolgozik. 10 megvalósíthatóságán 10 Az előkészítés alatt álló projektek jelenleg nincsenek olyan fázisban, amelyek rendkívüli tájékoztatások közzétételét indokolták volna. Amennyiben az előkészítés alatt álló projektek bármelyike olyan fázisba lépne, amely hatással lenne a Kibocsátó értékpapírjainak hozamára, illetve árfolyamára, a Kibocsátó azokat jogszabályi határidőben rendkívüli tájékoztatások keretében nyilvánosságra fogja hozni. 6

7 Alkalmazottak száma 4 fő (beszámolási időszak végén) 4 fő (beszámolási időszak végén) 5.1 A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A Kibocsátó évi féléves jelentésében a teljesség igénye nélkül bemutatott főbb erőforrások és kockázatok, illetve az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is fennállnak 11. Kibocsátó a nyugat-afrikai térséget sújtó Ebola járványt kiemelt kockázatként kezeli, azonban értékelése szerint a megbetegedések száma és kockázata még nem indokolta az elfogadott stratégia felülbírálását, illetve megváltoztatását. A Kibocsátó fokozott figyelemmel kíséri a betegséggel kapcsolatos fejleményeket és amennyiben a járvány kapcsán a jelenlegi stratégia felülvizsgálata válik szükségessé, úgy arról a nyilvánosságot tájékoztatni fogja. Fentiek mellett a Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a tervezett ingatlanprojektjének és egyéb előkészítés alatt álló projektjeinek megindítását, illetve a tervezett freetown-i iroda megnyitását a nyugat-afrikai a térségben tapasztalható egészségügyi vészhelyzet enyhülésétől teszi függővé. A Kibocsátó ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot továbbá, hogy az említett térségben történő jelenlétet nem igénylő, előkészítő munka változatlan intenzitással folytatódik. A beszámolási időszakra vonatkozó információkon túl a Kibocsátó tevékenységének célországára vonatkozóan fontosnak tekinthető, hogy az Ebola vírus és az ellene folytatott harc visszaveti a három leginkább érintett ország, Libéria, Sierra Leone és Guinea összesen nagyjából 13 milliárd dolláros GDP-jét 12, azonban az Egyesült Államok az javasolja a Nemzetközi Valutaalapnak (a továbbiakban: IMF), engedje el a járvány által sújtott három nyugat-afrikai ország adósságának egy részét, hogy hatékonyabban tudjon küzdeni a terjedő betegséggel 13. Guinea, Libéria és Sierra Leone összességében 372 millió dollárral tartozik az IMF-nek. Az Egyesült Államok tehát azt javasolja, hogy a pénzintézet ebből az összegből mintegy 100 millió dollárt engedjen el. Ha az IMF ebbe beleegyezik, akkor Washington javasolni fogja a többi IMF-tagországnak az adósságleírás jóváhagyását. A Kibocsátó korábbi rendszeres tájékoztatásaiban részletesen bemutatta a Kibocsátó előző vezetőségeinek időszakából fakadó peres és nemperes eljárásokat, amelyet a még könnyebb átláthatóság kedvéért a továbbiakban táblázatos formában kerülnek feltüntetésre. A Kibocsátó folyamatban lévő peres ügyeinek listáját jelen időközi vezetőségi beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza. 5.2 A vállalkozás az időközi vezetőségi beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai Zártkörű alaptőke emelés A Kibocsátó év harmadik negyedévében folytatta a év utolsó időszakában megkezdett konszolidációs folyamatot, továbbá augusztus 13. napján közzétette 14, hogy a június 11 Erőforrások: információ, fizikai források, emberi erőforrások, hírnév, elismertség; Kockázatok: ország és régiós kockázat, likviditási kockázat, stratégiai kockázat, reputációs kockázat, információs kockázat, elemi csapások kockázata, további befektetői kockázatok

8 9. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelést hajtott végre, amelynek eredményeképpen a Kibocsátó alaptőkéje ,- forintra emelkedett. A Kibocsátó az alaptőke megemelésével ,- forint készpénzhez jutott, mely összeg teljes egészében a jegyzett tőkét növelte Zártkörű átváltoztatható kötvények kibocsátása A október 28. napján beszámolási időszakon túl a Kibocsátó közzétette 15, hogy átváltoztatható kötvényeket hozott zártkörűen forgalomba ,- forint össznévértékben. A tranzakcióhoz kapcsolódó feltételes alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése jelen időközi vezetőségi beszámoló elkészítésekor folyamatban van Projektek előkészítési munkálatai A Kibocsátó jelenleg 11 projekttel foglalkozik, melyek megvalósíthatósági tanulmányai készülnek egy előkészítési fázisban. Ezen munkálatok többek között az energetikai, mezőgazdasági és könnyűipari szektorokat célozzák meg Kilátások és tervek A Kibocsátó az augusztus közepére tervezett freetowni irodanyitást az országban kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel elhalasztotta. Mivel a WHO és Sierra Leone kormányának Egészségügyi Minisztériuma által naponta publikált statisztikai adatok 16 a beszámoló zárásakor arra engedtek következtetni, hogy az egészségügyi állapot javulása még várat magára, ezért 2014 utolsó negyedévében már nem várható az iroda megnyitása. Biztatóak a kilátások a Kibocsátó áramtermelési és értékesítési, illetve mezőgazdasági projektcéljainak elérésére. A kormányszintű egyeztetések révén Kibocsátó komoly adókedvezményeket érhet el potenciális beruházó partnerei részére. 5.3 A Kibocsátó közzétételi gyakorlata A Kibocsátó fokozott figyelmet fordít a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások releváns jogszabály(ok)ban rögzített előírások megfeleltetésére, mind a közzétételi határidők betartására, mind pedig a tájékoztatások tartalmi megfelelőségére. A Kibocsátó tőkepiaci közzétételeiben megmutatkozó szemléletváltás anyagi erőforrást nem igényelt, azonban azáltal, hogy Kibocsátó a transzparencia követelményekre fókuszálva, rendezetten képes tájékoztatni a befektetőket, várhatóan tovább fog javítani a Kibocsátó tőkepiaci megítélésén. 5.4 A Transworld Diamond Zrt., a TWD SL LTD és a TWD Gate Kft. A Kibocsátó korábbi rendszeres tájékozgatásaiban bemutatta Transworld Diamond Zrt., a TWD SL LTD és a TWD Gate Kft. céljait és tevékenységét is. A Kibocsátó befektetése a Transworld

9 Diamond Zrt., mely cégnek tulajdonában áll a TWD Gate Kft., továbbá a TDW SL Ltd. többségi tulajdonosa a Transworld Diamond Zrt-nek, de ezzel az üzleti körrel csupán jövőbeni üzleti stratégiai kapcsolat megalapozására került sor a Kibocsátó részéről, ezért a beszámoló készítés időpontjában nevezett szervezetek fölött kontrol gyakorlására nem került sor, üzleti tevékenység szervezése nem valósult meg, így a konszolidációs kötelezettség feltételei alól mentesítettek. 6 A Kibocsátó nyilatkozatai Jelen időközi vezetőségi beszámolóban található információk megbízható és valós képet adnak a Társaság helyzetéről. Az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditáltak november 19. Dámosy Zsolt az igazgatóság elnöke Mellékletek 1. számú melléklet: Mérleg 2. számú melléklet: Eredménykimutatás 3. számú melléklet: Peres eljárások 9

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2012-2013 ELNEVEZÉSŰ KÖTVÉNYPROGRAMJA ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓJÁNAK

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.396.520 darab 980 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben