TANMENET Földrajz 9. osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET Földrajz 9. osztály"

Átírás

1 TANMENET Földrajz 9. osztály as tanév Miskolci Magister Gimnázium 1

2 Új anyag feldolgozására: 60 óra Összefoglalásra: 9 óra Ellenőrzésre, helyi adottságokra: 5 óra Összesen: 74 óra HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN 10 óra 1. óra Bevezetés a földrajzba, ill. az általános természetföldrajzba Fogalmak: geográfia, természetföldrajz, társadalomföldrajz, regionális földrajz, szférák Összefüggések: A földrajz kialakulása, annak szükségessége, felosztási szempontok. 2. óra A Föld a világegyetemben Fogalmak: világegyetem (univerzum) földközpontú világkép napközpontú világkép Naprendszer Tejútrendszer metagalaxis fényév csillagok bolygók -Föld típusú (belső) bolygók Jupiter típusú (külső) bolygók üstökösök meteorok meteoritok bolygóközi anyag Összefüggések: A rész és az egész viszonya: a Föld a Naprendszer része a Naprendszer a Tejútrendszer része a Tejútrendszer a metagalaxis része a metagalaxis is csupán része a világegyetemnek Kötelező névanyag: Merkúr Vénusz Föld Mars Jupiter Szaturnusz -Uránusz Neptunusz Plútó 3-4. óra A Föld mint égitest I-II. Fogalmak: geoid forgási ellipszoid a Föld tengely körüli forgása a Föld forgástengelye a forgástengely ferdesége a Föld Nap körüli keringése ekliptika az ekliptika ferdesége égi egyenlítő gömbhéjak levegőburok vízburok kőzetburok holdfázisok napfogyatkozás holdfogyatkozás Összefüggések: a Föld tengely körüli forgása és a napszakok váltakozása a Föld Nap körüli keringése és az évszakok váltakozása a Nap körüli keringés és a forgástengely ferdeségének kapcsolata a napsugarak hajlásszögével a Föld mozgásai és a nehézségi erő kapcsolata a gömbhéjak rendszerével a Föld Hold rendszer összefüggései 5. óra Helymeghatározás a természetben Fogalmak: delelés, égtájak, horizont, mágneses sarkok Összefüggések: valódi és mágneses pólus eltérése Kötelező névanyag: Sarkcsillag, Nagymedve (Nagygöncöl) 6-7. óra Tájékozódás a földi térben és időben I-II. Fogalmak: látóhatár fő-, mellék- és másodrendű mellékégtájak földrajzi fokhálózat szélességi és hosszúsági körök alacsony és magas szélességek térítőkörök sarkkörök kezdő hosszúsági kör valódi napidő középnapidő helyi idő világidő zónaidő dátumválasztó vonal -szökőév julianusi naptár Gergely-naptár Összefüggések: a földrajzi szélességmérés kezdőköre, az Egyenlítő természettől fogva létező a földrajzi hosszúságmérés kezdőköre, a greenwichi délkör emberek állal kijelölt az időmérés és a Föld mozgásainak kapcsolata a világidő és a kezdő hosszúsági kör, illetve a zónaidők és a hosszúsági körök kapcsolata Kötelező névanyag: Egyenlítő Ráktérítő Baktérítő Északi-sarkkör -Déli-sarkkör Greenwich Közép-európai idő (KözEI) 8-9. óra A földi tér ábrázolása. A térképek Fogalmak: térkép kartográfia méretarány: nagy, közepes, kis méretarányú térképek aránymérték domborzatábrázolás szintvonal színfokozatos domborzatábrázolás domborzatárnyékolás síkrajz névrajz vetületek: síkvetület, hengervetület, kúpvetület helyrajzi (topográfiai) térképek földrajzi térképek szaktérképek (tematikus térképek) Összefüggések: a térképi kisebbítés (a méretarány) és az ábrázolható földfelszíni objektumok közötti kapcsolat a vetületek elkerülhetetlen torzításai a földi valóság és a térképi jelek közötti kapcsolatrendszer 10. óra Űrkutatás a Föld szolgálatában: a műholdfelvételek Fogalmak: műhold űrállomás űrsikló műholdfelvételek távérzékelés kézikamerás felvételek többlencsés felvételek többsávos letapogatás (szkennelés) felbontóképesség Landsat Spot hamis színes felvételek Összefüggések: a Földtől való eltávolodásnak új földi ismereteket köszönhetünk a földtudományok és a számítógépes technika kapcsolata 2

3 LAKÓHELYÜNK A FÖLD 18 óra 11. óra A Föld belső szerkezete Fogalmak: geológia geofizika geokémia földrengéshullámok geotermikus gradiens belső hő radioaktív anyagok bomlása nyomás- és sűrűségviszonyok a Föld belsejében a Föld mágneses tere mágneses deklináció a földbelső gömbhéjai: földkéreg földköpeny külső mag belső mag szárazföldi kéreg óceáni kéreg kőzetburok (litoszféra) asztenoszféra Összefüggések: a hőmérséklet, a sűrűség és nyomás a melységgel együtt nő a Föld belseje felé a mágneses sarok nem esik egybe a csillagászatival a kőzetburokhoz a földkéreg, valamint a földköpeny legfelső szilárd része tartozik 12. óra Kőzetlemezek lemeztektonika Fogalmak: kőzetlemez magma óceánközepi hátság az óceánfenék szét-sodródása mélytengeri árkok Benioff-öv alábukási öv beolvadás lemeztektonika távolodó lemezszegélyek haránttörések egymásnak ütköző lemezszegélyek egymás mellett elcsúszó lemezszegélyek az asztenoszféra anyagáramlásai Összefüggések: a különböző lemezszegélyeken eltérő mozgásfolyamatok mennek végbe a lemezszegélyek a Föld aktív térségei a földrengések, a vulkánosság, a hegységképződés mindmind a lemezek mozgásához kötődnek a Föld arculata állandóan változik Kötelező névanyag: Eurázsiai-lemez Észak-amerikai-lemez Csendesóceáni-lemez Dél-amerikai-lemez Afrikai-lemez Indoausztráliái-lemez Antarktiszi-lemez Kelet-afrikai-árok Szent András-törésvonal óra A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység I-II. Fogalmak: mélységi magmatizmus felszíni vulkánosság mélységi magmás kőzetek kiömlési kőzetek SiO 2 -tartalom szerinti osztályozás bázisos (gabbró/bazalt), semleges (diorit/andezit) és savanyú (gránit/riolit) vulkáni kőzetek vulkáni törmelékes kőzetek (tufák) párnaláva pajzsvulkán rétegtűzhányók kráterkúpos tűzhányók kaldérakúpos tűzhányók dagadókúpok forró pontok vulkáni utóműködés fumarola szolfatara mofetta gejzír Összefüggések: a vulkáni tevékenység lemezhatárokhoz kötődik a lemezszegély fajtája, a vulkáni anyagok, a kitörés jellege és a képződő torma között szoros összefüggés áll fenn a mélységi magmás és felszíni kitörési kőzetek párokat alkotnak Kötelező névanyag: Vezúv Etna Stromboli Fuji Hawaii-szigetek Izland Dekkán-fennsík Solfatara 15. óra A kőzetlemezek és a földrengések Fogalmak: rengésfészek rengésközpont szeizmográf Mercalli-skála Richter-skála szökőárhullám Összefüggések: a földrengések is lemezszegélyekhez kötődnek a földrengéseket szilárd kőzettestek elmozdulása hozza létre a földrengés erőssége és a pusztítás mértéke nem egyenesen arányos, ez utóbbit számos természeti és társadalmi tényező befolyásolja óra A kőzetlemezek és a hegységképződés Fogalmak: hegységrendszer hegységképződési időszak geoszinklinális szerkezeit mozgások gyűrődések redőboltozat (antiklinális) redőteknő (szinklinális) álló, ferde és fekvő redő áttolt takaróredők vetődések rög sasbérc árok törésvonal hegységképződés két óceáni lemez ütközésekor (szigetívek) hegységképződés óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor hegységképződés két szárazföldi lemez ütközésekor ofiolil az izosztázia egyensúlyi állapota Összefüggések: a hegységrendszer az egy hegységképződési időszak során képződött hegységek összessége a hegységképződés is lemezhatárokhoz, mégpedig az ütköző lemezszegélyekhez kötődik a különféle ütközések eltérő jellegű hegységeket hoznak létre a gyűrődés és vetődés a hegységképződés előkészítő szakasza, amit maga a kiemelkedés követ a hegységek kőzetanyaga és szerkezete elárulja a lemezütközés módját a hegységek gyökerükkel beágyazódnak a földköpenybe a hegységképződés során megbomlik, majd helyreáll a kőzetburok egyensúlya Kötelező névanyag: Pacifikus- és Eurázsiái-hegységrendszer Andok Alpok Himalája 18. óra A magmás kőzetek Fogalmak: ásványok kőzetalkotó ásványok kristályrács magmás kőzetek (bazalt, andezit, rioliot, gabbró, diorit, gránit, tufák) mélységi magmás kőzetek vulkáni kiömlési kőzetek vulkáni törmelékes kőzetek Összefüggések: az egyes kőzetcsoportok között szoros kapcsolat áll fenn a kőzetek körforgása újabb és újabb kőzetváltozatok kialakulásához vezet 19. óra Az üledékes és a metamorf kőzetek Fogalmak: üledékes kőzetek törmelékes üledékes kőzetek vegyi üledékes kőzetek szerves 3

4 eredetű üledékes kőzetek átalakult (metamorf) kőzetek a kőzetek körforgása mészkő dolomit lösz Összefüggések: az egyes kőzetcsoportok között szoros kapcsolat áll fenn a kőzetek körforgása újabb és újabb kőzetváltozatok kialakulásához vezet óra A Föld kincsei ásványkincsek, energiahordozók képződése Fogalmak: érc érctelep magmás érctelepek nehézfémek érctelér -hidrotermális ércesedés színesfémek nemesfémek üledékes ércképződés torlat karsztbauxit lateritbauxit fosszilis és megújuló energiahordozók tőzeg lignit barnakőszén feketekőszén antracit kőolaj földgáz Összefüggések: az ércek és energiahordozók a kőzetek képződéséhez tartozó folyamatok hasznosítható termékei az érctelepek, a fosszilis energiahordozók földi készlete véges 22. óra A földtörténet évmilliárdjai nyomában I. Fogalmak: idő időszak kor korszak ősidő óidő középidő újidő -ősmaradvány meteoritütközés őslégkör ősóceán sztromatolit ősmasszívum kambrium szilur devon karbon ózon kaledóniai hegységképződés variszkuszi hegységképződés Összefüggések: a Föld története a kőzetek rétegződése és az ősmaradványok alapján fejthető meg a földtörténet során a kontinensek elhelyezkedése a lemezmozgások miatt állandóan változott a nagy földtörténeti idők határát az állatvilág jellegzetes változásaihoz (megjelenés kihalás) köthetjük Kötelező névanyag: Gondvána Pangea Kaledóniai-hegységrendszer Skandináv-hegység Skót-hegyvidék Appalache-hegység Variszkuszi-hegységrendszer Német-középhegység a Cseh-medence peremhegységei Lengyel-középhegység Rodope Ural Nagy-Vízválasztó-hegység óra A földtörténet évmilliárdjai nyomában II. Fogalmak: triász jura kréta harmadidőszak negyedidőszak pleisztocén jégkorszak jégkorszakköz holocén belső erők külső erők Összefüggések: a földtörténet során egy adott terület éghajlata is változott -az eljegesedés csillagászati okokra vezethető vissza a jégfelhalmozódás éghajlati feltétele a hűvös nyár a föld felszínét belső és külső erők egyaránt formálják Kötelező névanyag: Laurázsia Tethys-óceán Pacifikus-hegységrendszer Eurázsiái-hegységrendszer Kamcsatka Kordillerák Andok Atlasz Pireneusok Alpok Appenninek Kárpátok Dinári-hegység Balkán-hegység Kaukázus Himalája 25. óra A földrészek szerkezete és domborzata Fogalmak: ősmasszívum: fedett és fedetlen ősmasszívumok röghegység gyűrthegység lánchegység síkság tökéletes és tökéletlen síkság fennsík (felföld) alföld mélyföld száraz - földi talapzat (self) Összefüggések: a földrészek szerkezete, elhelyezkedése a földtörténeti események, valamint a belső és külső erők összjátékának eredménye Kötelező névanyag: Kanadai-ősmasszívum Balti-ősmasszívum Angara-ősmasszívum Kínai-ősmasszívum Dekkán Arab-ősmasszívum Guyanai-ősmasszívum Brazíliai-ősmasszívum Afrikai-ősmasszívum Ausztráliai-ősmasszívum Amazonas-medence óra Összefoglalás: Helyünk a világegyetemben, Lakóhelyünk a Föld I-II. 28. óra Témazáró A LÉGKÖR 12 óra 29. óra A légkör anyaga és szerkezete Fogalmak: napsugárzás a látható fény hullámhossz-tartománya infravörös hullámhossz-tartomány ibolyántúli hullámhossz-tartomány állandó gázok változó gázok erősen változó gázok troposzféra sztratoszféra mezoszféra termoszféra ózonpajzs Összefüggések: a légkör az élet alapvető feltétele az emberi tevékenység (gazdálkodás, közlekedés stb.) megváltoztatta/megváltoztatja a légköri gázok összetételét a légkört a hőmérséklet menetének változásai alapján oszthatjuk rétegekre 4

5 30. óra A napsugarak nyomában a levegő felmelegedéséig Fogalmak: napállandó a napsugárzás légköri veszteségei: visszaverődés, elnyelődés szórt sugárzás a földfelszín kisugárzása üvegházhatás a napsugarak hajlásszöge lejtőkitettség napfénytartam albedo légáramlások, tengeráramlások Összefüggések: a levegő felmelegedése a napsugárzás-, légkör-, földfelszínrendszer kölcsönhatásainak eredménye a napmagasságtól függően eltérő légköri energiaveszteség miatt látjuk napszakonként eltérő színben a Napot a földfelszíni hőmérséklet a besugárzás kisugárzás visszasugárzás folyamatainak eredménye a földközeli légrétegek hőmérsékletét az üvegházhatás emeli meg a napsugarak hajlásszöge és a földfelszínre jutó energia között szoros kapcsolat áll fenn a napsugarak hajlássszögét a domborzat is befolyásolja a szárazföldek és a vízfelületek, illetve a különböző felszínborítottságú szárazföldek felmelegedése eltérő 31. óra Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet Fogalmak: idő időjárás éghajlat időjárási elemek éghajlati elemek meteorológia klimatológia a hőmérséklet napi járása a hőmérséklet évi járása napi, havi és évi középhőmérséklet a hőmérséklet évi közepes ingása Összefüggések: az időjárás és az éghajlat kapcsolata az időjárási/éghajlati elemek kapcsolata a környezettel és egymással a Föld tengely körüli forgása és a hőmérséklet napi járása közti kapcsolat a Nap látszólagos járása és a hőmérséklet napi járása közötti időbeli eltolódás a Föld Nap körüli keringése és tengelyferdesége, illetve a hőmérséklet évi járása közötti kapcsolat 32. óra Időjárási-éghajlati elemek: légnyomás és a szél Fogalmak: légnyomás, izobár, szél, Coriolis-erő Öszefüggések: a hőmérséklet és a légnyomás kapcsolata, a szélirány és a Föld forgásából származó eltérítő erő összefüggése 33. óra Időjárási-éghajlati elemek: a páratartalom, a csapadék Fogalmak: abszolút páratartalom relatív páratartalom harmatpont a vízgőz kicsapódása felhőképződés ködképződés harmat dér zúzmara csapadékképződés főnszél Összefüggések: a léghőmérséklet és a vízgőztartalom kapcsolata a légköri víz halmazállapot-változásai és a kicsapódás közötti összefüggés a levegő felemelkedése, lehűlése és a csapadékképződés kapcsolata 34. óra Gyakorlati óra: számítási feladatok a csapadékképződésről és a levegő nedvességtartalmának változásáról 35. óra Ciklonok, anticiklonok Fogalmak: ciklon anticiklon időjárási frontok: hidegfront, melegfront okklúziós (záródott) front Összefüggések: a ciklonok/anticiklonok mozgása és a Föld forgásából eredő eltérítő erő kapcsolata a ciklonok, időjárási frontok és a csapadékképződés kapcsolata 36. óra Az általános légkörzés Fogalmak: futóáramlás sarki magas nyomású öv a 60. szélességi kör(ök) menti alacsony nyomású öv a 30. szélesség kör(ök) menti magas nyomású öv egyenlítői alacsony nyomású öv nyugati szél sarki szél passzátszél Összefüggések: az általános légkörzés az eltérő felmelegedésű, illetve különböző légnyomású terü - letek közötti légcsere a nyugati szél szállította ciklonok/anticiklonok eltérő kisodródása a szélességi körönként különböző nagyságú eltérítő erő szerepe a kisodródás irányában 37. óra A monszun szélrendszerek Fogalmak: hőmérsékleti egyenlítő monszunszél monszun mérsékelt övezeti monszun trópusi (forró övezeti) Összefüggések: a csillagászati Egyenlítő és a hőmérsékleti egyenlítő különbsége az Egyenlítőt átszelő passzátszél irányváltozása a szárazföld méretének szerepe a mérsékelt övezeti monszun kialakulásában Kötelező névanyag: Guineái-öböl Élő-India (Hindusztáni-félsziget) Indonéz-szigetvilág Florida Kelet-Kína 38. óra A légszennyezés nem ismer határokat! Fogalmak: emisszió leülepedés savas esők fokozódó üvegházhatás az ózonpajzs elvékonyodása Dobson-egység globális környezeti probléma Összefüggések: az emberi tevékenység és a légköri egyensúly megbomlása közötti kapcsolat a légszennyezés kapcsolata a szomszédos területekkel és a többi gömbhéjjal: nemcsak a szennyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe 39. óra Összefoglalás 40. óra Témazáró 5

6 A VÍZBUROK 8 óra 41. óra A Föld vízháztartása Fogalmak: hidrológia hidrogeográfia a víz körforgása: párolgás, csapadék, lefolyás Összefüggések: a napsugárzás és a vízkörforgás kapcsolata a vízkörforgás egyes elemei közötti egyensúly 42. óra Óceánok, tengerek Fogalmak: világtenger óceán tenger peremtenger beltenger szárazföldi talapzat (self) a tengervíz sótartalma a tengeri jég Összefüggések: az óceánok és tengerek közötti, illetve a perem- és beltengerek közötti különbségek a tengervíz sótartalma és fagyáspontja közötti kapcsolat Kötelező névanyag: Csendes-óceán Atlanti-óceán Indiai-óceán Északi-tenger Kelet-kínai-tenger Balti-tenger Földközi-tenger Hudson-öböl Vörös-tenger óra A tengervíz mozgásai I-II. Fogalmak: hullámzás hullámmorajlás hullámtörés tengeráramlás Észak-egyenlítői-áramlás Dél-egyenlítői-áramlás Egyenlítői-ellenáramlás Nyugatiszél-áramlás Sarkiszél-áramlás meleg tengeráramlás hideg tengeráramlás pozitív és negatív hőmérsékleti anomália tengerjárás (árapály) dagály apály szökőár vakar vihardagály Összefüggések: a hullámzás és a légnyomáskülönbségek közötti kapcsolat az általános légkörzés és a tengeráramlások közötti kapcsolat az eszményi és a valós óceánok áramlásrendszerei közötti különbségek a tengeráramlások és a hőmérsékleti anomáliák közötti kapcsolat a tengerjárás és a Föld Hold rendszer kapcsolatai az árapály szintkülönbsége és a tengerpartok domborzata közötti kapcsolat a holdfázisok és a dagálymagasság közötti kapcsolat Kötelező névanyag: Golf-áramlás Észak-atlanti-áramlás Kuro-shio-áramlás Oja-shio-áramlás Labrador-áramlás Humboldt-áramlás Benguela-áramlás 45. óra Felszín alatti vizek Fogalmak: talajnedvesség talajvíz belvíz rétegvíz artézi víz résvíz vízzáró réteg karsztvíz források: talajvíz-, rétegvízforrás hévíz ásványvíz gyógyvíz Összefüggések: a vízzáró és víztartó rétegek szerepe a felszín alatti vizek osztályozásában a talajvíz szintje és az éghajlat közötti kapcsolat a talajvíz szintje és a növénytermesztés közötti kapcsolat a földtani szerkezet és a felszín alatti vizek közötti kapcsolat a geotermikus gradiens és a források vízhőmérséklete közötti kapcsolat óra Felszíni vizek: vízfolyások, tavak Fogalmak: vízgyűjtő terület vízválasztó vízhálózat vízállás kisvíz középvíz nagyvíz árvíz vízhozam vízjárás hordalékszállítás jövevényfolyó kimélyített tómedencék elgátolt tómedencék szerkezeti eredetű tómedencék kráter- és kaldératavak jég kialakította tómedencék morotvatavak hegyomlással elgátolt tómedencék eutrofizáció fertő, mocsári és lápi állapot Összefüggések: a felszíni lefolyás, illetve a párolgás, a domborzat és a felszíni kőzetek közötti kapcsolat a vízállás és a vízhozam közötti különbségek Kötelező névanyag: Bajkál-tó Tanganyika-tó Holt-tenger Balaton Velencei-tó Szent Anna-ló Garda-tó 48. óra A vízszennyezés sem ismer határokat! Fogalmak: a vizek természetes öntisztulása nitrát-, nitritszennyezés olajszennyezés a vizek hőszennyeződése Összefüggések: a vízszennyezés és a többi gömbhéj közötti kapcsolatrendszer: nemcsak a szenynyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe A FÖLDFELSZÍN FORMAKINCSE 11 óra 49. óra A belső és a külső erők párharca. A kőzet-előkészítés Fogalmak: belső erők külső erők geomorfológia (felszínalaktan) aprózódás fagy okozta aprózódás hő okozta aprózódás mállás agyagásványok oxidációs mállás biológiai mállás a felszínformálás részfolyamatai: lepusztítás, szállítás, felhalmozás tömegmozgások: omlások, csuszamlások Összefüggések: a belső és külső erők közötti ellentétes kapcsolat az idő szerepe a külső erők tevékenységében az éghajlat, illetve az aprózódás/mállás kapcsolata az egyes belső és külső erők tevékenységének összefonódása az emberi tevékenység (gazdálkodás, közlekedés stb.) is felszín - formáló erő 6

7 50. óra A földkéreg kérge : a talaj Fogalmak: talajképződés humusz humuszképződés kilúgozás talajnedvesség talajvíz talajlevegő talajszintek: A szint, B szint, C szint (anyakőzet) zonális és azonális talajok rendzina öntéstalaj talajerózió Összefüggések: a talajképződés, illetve a kőzetfelépítés, a domborzat, az éghajlat és az élővilág kapcsolata a humuszképződés és a kilúgozás különbségei a talajtípusok és az éghajlat közötti kapcsolat a/, éghajlatnál erősebb helyi okok szerepe az azonális talajok képződésében 51. óra A folyók felszínformálása Fogalmak: a folyók munkavégzése folyóvízi hordalék görgetett, ugráltatott és lebegtetett hordalékszállítás a folyók szakaszjellege: bevágódó, feltöltő és oldalazó szakaszjelleg hordalékmozgatás mederkoptatás görgetegaprózás völgykeresztmetszet V keresztmetszetű völgy szurdokvölgy sikátorvölgy kanyonvölgy vízesés Összefüggések: a folyók munkavégzése, illetve a vízhozam, a mederesés és az áramlási sebesség kapcsolata a vízsebesség és a hordalékszállítás kapcsolata a bevágódó völgyszakasz keresztmetszete és a kőzetfelépítés közötti kapcsolat 52. óra A folyók felszínformálása Fogalmak: sodorvonal meander hordalékkúp törmelékkúp zátony -folyóterasz tölcsértorkolat deltatorkolat Összefüggések: a többszöri éghajlatváltozás és szakaszjelleg-változás szerepe a folyóteraszok kialakulásában az árapály, a hordalékszállítás, illetve a folyóteraszok típusa közötti kapcsolat 53. óra Felszínformálás a tengerpartokon Fogalmak: abrázió abráziós fülke abráziós terasz abráziós torony turzás parti vagy szegélyturzás lagúna turzásháromszög turzáskampó Összefüggések: a tengerpartok mélységviszonyai és a felszínformálás kapcsolata a szerkezeti mozgások, éghajlatváltozások és a tengerpartok helye közötti kapcsolat 54. óra A jég felszínformálása Fogalmak: tartós ( állandó ) hóhatár tartós hóborítás ( örökhó ) csonthó (firn) jég glecscser jégtakaró kárfülke kártó U keresztmetszetű gleccservölgy moréna fenékmoréna oldalmoréna középmoréna végmoréna vásottszikla fenékmoréna-térszín vándorkő ősfolyam-völgy Összefüggések: az éghajlat, a domborzat és a hófelhalmozódás közötti kapcsolat a gleccserek és a jégtakarók felszínformálása közötti különbség a folyóvíz és a jég eltérő hordalékszállítása a jégtakaró és az izosztatikus egyensúly kapcsolata 55. óra A szél felszínformálása Fogalmak: szabadon mozgó homok félig kötött homok szélkifúvás (defláció) szélmarás deflációs medence deflációs tanúhegy gombaszikla szélbarázda maradékgerinc dűnefajták: barkán, keresztirányú dűne, parabolabucka-parti dűne, vándordűne Összefüggések: a szél felszínformálása és a környezeti (éghajlati, növényzeti) tényezők közötti kapcsolat 56. óra A felszín alatti vizek felszínformálása: a karsztosodás Fogalmak: karsztosodás karsztos fonnák karsztos oldódás kalcium-hidrokarbonát karr víznyelő dolina polje barlang cseppkövek: függő cseppkő (sztalaktit) és álló cseppkő (sztalagmit) trópusi torony- és kúpkarszt Összefüggések: a karsztosodás és a többi külső erő közötti különbségek a karsztos oldódás és az éghajlat, valamint a talaj közötti kapcsolat óra Összefoglalás: a vízburok és a földfelszín formakincse 59. óra Témazáró A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 12 óra 60. óra Az éghajlati és földrajzi övezetesség kialakulása I-II. Fogalmak: a forgástengely ferdesége a Föld Nap körüli keringése szoláris éghajlati övezetek: szoláris forró övezet, szoláris hideg övezet, szoláris mérsékelt övezet tavaszi és őszi napéjegyenlőség nyári és téli napforduló valódi éghajlati övezetesség éghajlati övezetesség földrajzi övezetesség övezet öv (vidék) terület Összefüggések: a Föld gömb alakjának szerepe a levegő felmelegedésében -a Föld Nap körüli keringésének és a forgástengely ferdeségének szerepe a felmelegedés évszakos változásaiban a módosító tényezők szerepe az éghajlati övezetek lehatárolásában az éghajlati övezetesség, mint a földrajzi övezetesség alapja 7

8 Kötelező névanyag: Ráktérítő Baktérítő Északi-sarkkör Déli-sarkkör óra A forró övezet I-II. Fogalmak: forró övezet egyenlítői öv mindennapos esők öve (kétszakaszos esők öve) átmeneti öv nyári esők öve térítői öv monszun vidék -a passzát szélrendszer fel- és leszálló ága esőerdő többszintes lombkoronaszint fánlakó növények trópusi vörösföld szavanna: nedves, száraz, tüskés szavanna galériaerdő dél-ázsiai monszunerdő (dzsungel) Összefüggések (az összes övezetességgel foglalkozó lecke esetéhen): az éghajlat, illetve a növényzet, a talaj, az állatvilág, a vízjárás, a felszínformálás, az emberi hasznosítás közötti kapcsolatok feltárása az egyes övek eltérő ökológiai teherbíró-képességének kihangsúlyozása 63. óra A mérsékelt övezet I. Fogalmak: meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv: mediterrán területek, monszunterületek valódi mérsékelt öv hideg mérsékelt (szubarktikus) öv keménylombú erdő macchia fahéjszínű talaj terra rossa babérlombú erdő óra A mérsékelt övezet II-III. Fogalmak: valódi mérsékelt öv: óceáni területek, mérsékelten szárazföldi területek, szárazföldi területek, szélsőségesen szárazföldi területek lombhullató erdő barna erdőtalaj erdős puszta füves puszta feketeföld mérsékelt övezeti félsivatag és sivatag sivatagi váztalaj hideg mérsékelt öv tajga podzoltalaj Összefüggések: kapcsolat az óceántól való távolság és a természetföldrajzi tényezők között az uralkodó szelekre merőleges hegységek éghajlatválasztó szerepe 66. óra A hideg övezet Fogalmak: sarkköri öv sarkvidéki öv tundra erdős tundra tundratalaj örök fagy fagyos talajfolyás Összefüggések: a Nap delelési magasságának hatása a felmelegedésre 67. óra A függőleges övezetesség Fogalmak: erdőhatár fahatár hóhatár Összefüggések: a földrajzi szélesség, a hegyek magassága és a függőleges övezetesség emeletei közötti kapcsolat 68. óra A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalom életére Fogalmak: földrajzi környezet az ember hatása a földrajzi környezetre -neolit mezőgazdasági forradalom Összefüggések: a természeti és társadalmi erők egymás ellenében és ugyanakkor együttesen is alakítják bolygónk arculatát. A növekvő népesség hatására jelentősen változik a természeti környezet. 69. óra Összefoglalás 70. óra Témazáró 71. óra A csillagászati és földtörténeti fejezetek összefoglalása 72. óra A légkör, a vízburok és a geomorfológiai ismeretek összefoglalása 73. óra A természetföldrajzi övezetesség és hatása a társadalomra 74. óra Ellenőrző-értékelő óra Miskolc, szeptember 1. Farkas János 8

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY 2013-2014

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY 2013-2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY 2013-2014 1 Új anyag feldolgozására: 60 óra Összefoglalásra: 8 óra Ellenőrzésre : 6 óra Összesen: 74 óra HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN 1. óra A Föld a világegyetemben

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza

Részletesebben

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza a kicsinyítés mértéke és

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A földtörténet bizonyítékai Ősmaradványok (fosszíliák) Vezérkövületek Lenyomatok Földtörténeti idők: - Ősidő - Óidő - Középidő: - Triász - Jura - Kréta - Újidő: - Harmadidőszak

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 1,5 + 1,5 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 1,5 + 1,5 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 1,5 + 1,5 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat és az űrkutatás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat rövid története

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép)

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével.

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt!

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Készítette: Kovács Veronika, 2014. október A játék célja A 7. osztályban tanult földtörténet összefoglalása

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18 FÖLDRAJZ Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a természeti

Részletesebben

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 6. sz. melléklet Földrajz Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

A légkör anyaga és szerkezete

A légkör anyaga és szerkezete A légkör anyaga és szerkezete Mennyiségük hosszabb időn át változatlan. Nitrogén Oxigén nemesgázok A légkör összetétele A Földünket körülvevő gázréteg a légkör, vagy ATMOSZFÉRA. A légkör különböző gázok

Részletesebben

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra)

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra) Felhasználható tankönyv és atlasz: Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra) MX-299 Sáriné dr. Gál Erzsébet: Földrajz 9. Út a tudáshoz tankönyvcsalád (Maxim Könyvkiadó) CR-0030 Középiskolai földrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL Oktatási Hivatal A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ FÖLDRAJZBÓL

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak tekinti

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS. A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS. A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen

Részletesebben

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések FÖLDRAJZ 1 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Mélységi magmatizmus Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1311 1 p ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Északi-sark Északi

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Heti óraszámok Képzések megnevezése 9/ 9. 10. 11. 12. Minden

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

Földtani alapismeretek

Földtani alapismeretek Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A számolás menete: 90º-47º-23,5º

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

A Tengervíz. Folyamat elemei: csapadék, párolgás lefolyás.

A Tengervíz. Folyamat elemei: csapadék, párolgás lefolyás. 1 Víz földrajz Vízburok Hidroszféra. Világ tengerei: Óceánok, tengerek összessége Felszíni vizek: Folyok, tavak Felszínalatti vizek: Termálvíz Édesvíz készlett: Jégformájában (gleccser, jégtakaró) Föld

Részletesebben

Vízburok. Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó tudomány

Vízburok. Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó tudomány Óceánok és tengerek Vízburok Óceánok, tengerek, felszíni és felszín alatti vizek, a sarki és a magashegységi hó-és jég együtt alkotja a vízburkot, más néven a hidroszférát. Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó

Részletesebben

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 2 óra)

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 2 óra) Felhasználható tankönyv és atlasz: Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 2 óra) MX-299 Sáriné dr. Gál Erzsébet: Földrajz 9. Út a tudáshoz tankönyvcsalád (Maxim Könyvkiadó) CR-0030 Középiskolai földrajzi atlasz

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai Dr. Lakotár Katalin A Föld éghajlatai Az éghajlatot alakító tényezők a) Elsődleges tényezők: napsugárzás hőenergia eloszlása a földrajzi szélességhez igazodik éghajlati zonalitás felszín anyagi összetétele

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. rész 1. FELADAT 1. Grönland

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN A csillagászati ismeretek fejlõdése 1. Hasonlítsd össze a három ábrát! A Sz B Sz C M Föld M M M Nap Föld Nap J J V V Nap......... a) Mely tudósok világképét mutatják

Részletesebben

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek)

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) Éghajlat alakító tényezők Éghajlati övek kialakulása főbb okai: A Nap sugárzó energiája és a földrajzi szélesség. A földfelszín anyaga A domborzat és a tengerszint

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos FOGALMAK Geoszférák gravitációs anomália: mágneses elhajlás (deklináció): rengéshullám: földkéreg: szárazföldi kőzetlemez: óceáni kőzetlemez: földköpeny: földmag: kőzetburok (litoszféra): a számított gravitációs

Részletesebben

A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA

A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA II. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA LAKÓHELYÜNK A FÖLD A Föld belső szerkezete A Föld felépítésével, szerkezetével, történetével foglalkozó tudomány a geológia (földtan). A Föld fizikai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

IV. Témakör: Bölcsőnk a vízburok

IV. Témakör: Bölcsőnk a vízburok IV. Témakör: Bölcsőnk a vízburok 16. Óceánok, tengerek. A tengervíz tulajdonságai, mozgásai 1. A hidroszférával foglalkozó tudományok: Hidrológia (víztan): A hidroszféra fizikai, vegyi, műszaki kérdéseivel

Részletesebben

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ Természet- és tájvédelem 1. A tárgy oktatása: 4 alkalommal, 3-3 óra előadás, gyakorlat nincs Hiányzás max. lehetősége 1 alkalom Követelmény: aláírás és írásbeli-szóbeli vizsga

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA II. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

ÉGHAJLATI ÉS FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

ÉGHAJLATI ÉS FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A földrajzi övezetesség kialakulása 7 légköri elem: napsütés, hőmérséklet, légnyomás, szél, páratartalom, felhőzet, csapadék Fogalmak: idő: a 7 légköri elem pillanatnyi állapota időjárás: a 7 légköri elem

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

Bevezetés a földtörténetbe

Bevezetés a földtörténetbe Bevezetés a földtörténetbe 5. hét (hosszabbítás: még egy kicsit a lemeztektonikáról) İskörnyezet és ısföldrajz Japán, 2011. 03. 11.: Honshu keleti partjainál 8,9-es erısségő földrengés és cunami Japán,

Részletesebben

Csillagászati földrajz I-II.

Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy neve Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy kódja FDB1305; FDB1306 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel

Részletesebben

Z ÁLLÓVIZEK FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA

Z ÁLLÓVIZEK FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA Z ÁLLÓVIZEK FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA A tengerek és tavak partvonala mentén különleges morfológiai tulajdonságú sáv jelölhető ki, amelynek változó szélessége az állóvíz szintváltozásainak (pl. árapály) mértékétől

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezeti ismereteirŋl, valamint az alábbi földrajzzal kapcsolatos

Részletesebben