Vasárnapi Iskola. Előzmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnapi Iskola. Előzmények"

Átírás

1 Vasárnapi Iskola Jelenleg negyedszáz patriumi települést, két felvidékit látogatnak debreceni, karcagi, békéscsabai, lökösházai, szentendrei és esztergomi tanítók és tanárok, összesen félszázan. Öt éve indult útjára a Vasárnapi Iskola mozgalom, amelynek lényege, hogy hétvégeken, szombaton délután és igény szerint vasárnap délelőtt foglalkoznak a szórványban élő gyermekekkel a határ közeli településekről érkező pedagógusok. Jelenleg negyedszáz patriumi települést, két felvidékit látogatnak debreceni, karcagi, békéscsabai, lökösházai, szentendrei és esztergomi tanítók és tanárok, összesen félszázan. A Délvidékre Dombóvárról Láda Valika és lánya vállalt utazásokat. Ők a VMPE-vel egyeztetve nem egyetlen településre járnak, hanem igény szerint, hol itt, hol ott tartanak bemutató foglalkozást. Ebben a tanévben indult egy újabb csoport szintén Dombóvárról, Pallos Máriáék. Ők a Vasárnapi Iskola szokásos módszerével egyetlen településre, Nagybecskerekre kívánnak majd kijárni. Eddig egyszer jártak ott és találkoztak a gyermekekkel. Rendkívül lelkesen számoltak be útjukról, jóllehet akkora ködben utaztak, hogy két órás késéssel érkeztek. Módoson és Nezsényben az alapítvány elnökével, Kaszás Marikával én is jártamé és tartottam illetve tartott foglalkozást. Munkájukat önkéntes alapon, önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül végzik, a költségeket a Vasárnapi Iskola Alapítvány adományok, pályázatok útján igyekszik számukra biztosítani. Látogatunk olyan településeket, ahol működik magyar iskola, bár többnyire csak alsóban, összevont osztályokkal, és olyanokat is, ahol a gyerekek egyáltalán nem tanulnak az iskolában magyarul. Felsődernán tapasztaltuk, hogy nevüket sem tudják magyarul leírni: Davidot írt, ékezet nélkül a kisfiú a kézművesfoglalkozás keretében készített képeslapra, Ildikó helyett csupán Ildit a kislány, mert a k betűt nem ismeri. Elgondolkodtató, hogyan és vajon meddig lehet íly módon őrizni a nemzeti hovatartozást. Munkánk célja azonban nem pusztán a hiányzó magyar írásbeliség pótlása, nem a tananyag kiegészítése. Sokkal inkább a kapcsolat teremtése határon innen és túl. Gyümölcsözőnek ítélik jelenlétünket a szórvány csaknem színmagyar falvaiban is. Így fogalmazott Lukács Erzsébet, a kisnyégerfalvai tanító néni, amikor a helyi lelkész vendégszeretetét élvezve, vacsora után sorra vettük a Vasárnapi Iskola eredményeit: hogy a gyerekek kevesebb román szót használnak beszédükben, hogy bátrabban mernek megszólalni, majd a tanító néni hozzátette: És épül az új iskolánk. Jó lenne hinni, hogy ez is nekünk köszönhető, de ez aligha lenne igaz vetettem ellen. De igen válaszolt a tanító néni eljöttetek hozzánk, mellénk álltatok, és mi mertük követelni jogainkat. Előzmények A határon túli területeket járva tudomásomra jutottak olyan nehézségek az iskolai oktatás területén, amelyeken igen áldozatos munkával segíteni tudnánk önkéntes szerveződés alapján. A végső lökést a terv kidolgozására Czakó Gabi néni, a szentendrei Szent András Általános Iskola énektanárának beszámolója adta, aki Böjte atya hívó szavára, a Székelyföldre költözött, hogy segítsen

2 az ottani kollegák munkájában. Előadásából kiderült, hogy a székelyföldi gyermekek a kis falvakban halmozottan hátrányos helyzetben élnek: A család megélhetését a növekvő munkanélküliség fenyegeti. A hagyományosan mezőgazdaságból élő területek tőke híján piacképtelenné válnak, a kisgazdák tönkremennek. A családban szükség van a gyermek munkájára is, s ez még a jobbik eset. A rosszabbikban a családfő az alkoholt választja. A kis falvakban működő általános iskolák felszereltsége hiányos, taneszközei elavultak. Gyakran osztott osztályokban tanulnak a gyerekek, ahonnan a továbbtanulás sokkal nehezebb. A felső tagozat általában egy közeli nagyobb településen működik, a gyermek tehát kiszakad családjából, tudása nem állja a versenyt a jobb iskolákból jövő gyermekekével, belép a képbe a román nyelv, amit a színmagyar területeken nem vagy alig beszélnek. Gyakori a bukás, s mivel ottani szokás szerint csak hétévesen viszik a gyermeket iskolába, s a tanügyi rendelkezés szerint, aki két évvel idősebb az iskolai korcsoportnál, nem tanköteles. A magyar kisdiákok jelentős része ily módon kimarad az elemi oktatásból, s többnyire elvész közössége, a társadalom számára. Románia gazdasági helyzetéből adódóan a tanári fizetések rendkívül alacsonyak, s ezen a 2005/2006-os tanévben (munkánk indulásakor) folytatott tanügyi sztrájkok sem sokat segítettek. A tanár kénytelen jövedelmét kiegészíteni iskolán kívüli munkákkal. Aligha várható el tőle, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet fordítson a gyermekek délutáni, hétvégi és szünidős tevékenységének megszervezésére a legnagyobb jószándéka ellenére sem. Kivételek persze vannak, akiket a legnagyobb elismerés illet. A fent leírtak a Székelyföldre vonatkoznak, ugyanis 2005-ben erről a területről volt alkalmam személyes benyomásokat szerezni többszöri ottjártam alkalmával. A segítségnyújtást is szerettük volna elkezdeni, ám a nagy távolság a rendszeres hétvégi kiutazásokat nem tette lehetővé, így került látókörünkbe a Partium, azon belül is a Fekete-Körös völgye. Hogyan segíthetünk? A segítségnyújtásnak több szintjét képzeltem el, amelyek nem feltétlenül épülnek egymásra, párhuzamosan is futhatnak. Vasárnapi Iskola Pedagógusok indulnának négy fős csoportokban határközeli településekről, négy egymáshoz közeli, határon túli településre, ahol szombat délután és vasárnap délelőtt foglalkoznak a gyerekekkel. (Szállást a helyi plébániák vagy a pedagógusok segítségével tudjuk megoldani. Fő támaszunk az Erdélyi Református Egyház, különösen pedig Vetési László, szórványügyi biztos, akinek segítségével előkészítjük a pedagógusok útját, felmérjük a fogadókészséget és biztosítjuk munkafeltételeiket. Ez utóbbit már a helyi lelkész végzi.) A fenti beosztás szerint egy csoport egy hónapban egyszer utazna: a következő hétvégén másik négy ember indulna, tehát havonta egyszer kerül egy emberre a sor. Fontos, hogy az egymást váltó segítők konzultáljanak egymással, hogy a munka folyamatos legyen. Összesen tizenhat fős csoport

3 tehát négy faluban tudná magára váltani a gyermekkel való törődést. Ez volt az eredeti elképzelésem, amelyet az idő fölülírt: jelenleg általában ugyanazok az emberek látogatják ugyanazt a települést, de havonta csak egyszer, legfeljebb kétszer a helyi igények szerint. Nyári táborok A nyári tábor iskolai szünetben valósítható meg, különösen a hosszú nyári vakációban a vasárnapi iskola keretében látogatott falvakban vagy azokon kívül, akár Székelyföldön vagy Erdély, illetve Románia más területén, például a moldvai csángóknál. Ennek tematikája igen változatos, néhány településen évek óta működik a vasárnapi iskolás tanárok közreműködésével, de ezzel a továbbiakban nem kívánok foglalkozni, mert önálló tanulmányt érdemelne. Napközi A határtól távol eső falvakban célszerű a napközi otthonos foglalkozás megszervezése helyi pedagógus anyagi támogatásával. Így a gyermekek minden délután felkészülnek a következő napi órákra. E program a Dévai Szent Ferenc Alapítvány keretein belül évek óta sikeresen működik, magam Sóváradon láttam megvalósulását Sebesi Ildikó helyi református lelkésznek köszönhetően. Nagyobb nyilvánosságot érdemelne, hogy megvalósítása csekély anyagi támogatáson múlik: havi ezer forintba kerülne a pedagógus bére, aminek fejében vállalja a délutáni foglalkozásokat ös információim szerint. Egyéb kapcsolatok A gyermekeken keresztül kiépülnek olyan kapcsolatok a felnőtt közösség tagjaival, melyek új távlatokat nyithatnak: kulturális rendezvények, testvér-települési kapcsolatok, kölcsönös látogatási, üdülési programok stb. Iingatlanvédelem Erdélyt járva szomorúan tapasztaljuk, hogy gyönyörű régi épületek, kicsike, értékes parasztházak omlanak össze úton útfélen. Egy részük teljes pusztulása azonban még megállítható az ingatlan megvásárlásával. Az épület rendbehozatalával megóvtuk múltunk egy darabját, s az épület a helyi vagy az itteni közösség szolgálatába állítható. A kistelepülésen közösségi házként működhet, ahol például a vasárnapi iskola programja is helyet kap, a kiutazó tanárok szállásra lelnek. Nyáridőben turistacsoportoknak kiadható. Nagyobb településen a tanév idején diákszállás működhet benne a kis falvakból érkező diákok számára, akik szüleinek jelenleg bizony a bentlakás megfizetése olykor megoldhatatlan gondot okoz. Nyáridőben szintén turisztikai céllal hasznosítható, megtermelve fenntartása költségeit. E program költségigényes volta miatt távlati célként szerepel, de hozzáteszem, hogy ezen ingatlanok piaci ára jelenleg még meglehetősen szerény. Nem kellene megvárni, míg a tehetősebb nyugat-európai polgárok felfedezik a táj szépségeit, az ott élő emberek nagyszerűségét, s nagyobb számban célpontul választanák. A program indítása

4 A Magyar Rádió újságírójaként interjú készítettem a bevezetőben leírt áldatlan állapotokról, s erről a kezdeményezésről is, melynek első lépése egy Szentendréről induló három fős csapat nyári tábora volt a székelyföldi Szolokmán, ahol az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A kapcsolat a két település között folyamatos. Vasárnapi Iskola a nagy távolság miatt anyaországból induló csoporttal nem valósítható meg, de a napközi otthonos foglakozás anyagi támogatása és a nyári tábor igen. Felejthetetlen a kiutazó számára egyik-másik ottani iskola, amelyhez hasonló nálunk a szentendrei szabadtéri múzeumban látható. A Magyar Rádió debreceni stúdiójának és a helyi lapok segítségével az érdeklődő pedagógus megismerték e kezdeményezést, belőlük alakultak az első csoportok, akik e nehéz útra elindultak. Név szerint is megemlítem az úttörőket: Kaszás Máriát Debrecenből és Nagy Évát Karcagról. Az első sikeres lépések után létrehoztuk alapítványunkat, hogy a program széles körben ismert és támogatható legyen. Internetes honlapunkkal szeretnénk csatlakozni ismert honlapokhoz, a további népszerűsítés reményében. A honlapunkon (www.vasarnapiiskola.hu) nyomon lehet követni a program előre haladását: mely településekre jutottak el segítőink, s ott milyen tapasztalatokat szereztek. Hol várnak még ránk, hová indulhatnak a vállalkozó szellemű elkötelezett tanárok. (A programban mindvégig pedagógusokról beszélek, de értelemszerűen örömmel veszem azon felnőttek jelentkezését is, akik nem tanári pályán dolgoznak, ha a szívüket hozzák ) Tartalmi kérdések A kiutazást vállaló pedagógusok első és teljesen jogos kérdése, hogy mit tanítsanak. Kerültem a program ismertetésekor a tanítás szót. Elsődleges célunk ugyanis a településen való megjelenés, a folyamatos jelenlét. Az elmúlt évtizedek kétes magyar külpolitikája miatt a Románia területén kisebbségben élő magyarok nem érezték az anyaországi támogatást. Naivitás lenne azt hinni, hogy a településen megjelenő magyar pedagógus pótolni fogja ezt a hiányt, de végső soron valahol ez a célunk: tudatosítani az ott élőkben, hogy vagyunk, figyelünk rátok, törődünk veletek, segítünk. A mit tanításnál tehát első lépésként fontosabb egyfajta biztonság megteremtése elsősorban a gyermekekben, de rajtuk keresztül a szülőkben is, ami a személyes jelenlétben ölt testet. Következő lépés a gyermekek létszáma, kora és iskolai előmenetele alapján a helyben alkalmazható program összeállítása, amihez természetesen figyelembe kell venni a magyartól eltérő román tanügyi követelményeket. A különböző falvakban dolgozó kollegák tapasztalatai alapján néhány hónap elteltével kezdhettük meg átfogó tervezet kidolgozását, amely támpont lehet a későbbiekben. Ennek kidolgozásában Szabóné Barabás Ágnes, debreceni kolleganőé az érdem. Az elméleti oktatást nagyon sok kézművesfoglalkozás egészíti ki. Ám valójában a foglalkozások menete és szintje annyiféle, ahány helyre járunk. Nincs tehát kötelező tananyag, a kolleganők mindenütt a helyi igényekhez, elvárásokhoz, kérésekhez igazodnak, ennek megfelelően állítják össze helyi tanmenetüket. Előfordul például, hogy angolból kérnek segítséget, máshol a gyermekek között erősen sérültek is vannak, akik speciális képzést igényelnek. Nem kis fejtörést okoz a magyarul nem vagy alig tudó román és cigány gyermekek megjelenése a foglalkozásokon, amely

5 egyrészt örömmel tölt el, mert jelzi, hogy a program jó híre a településeken szájról szájra jár, másrészt igen nagy gond, hogy hogyan vonják be őket a közös, természetesen magyar nyelven folyó munkába. Nehezíti munkánkat a magyarul alig vagy egyáltalán nem tudó jellemzően román vagy cigány gyermekek csatlakozása. Elvünk, hogy nem küldhetjük el őket, hiszen gyermekek, akik közösségbe vágynak, akiket megragad a közös munka, a tetszetős kézműves munka stb, de a foglalkozás csak és kizárólag magyar nyelven folyhat. Ebben a tanévben a szokásos őszi találkozón két fő célt tűztünk magunk elé: a szabadban is játszható népi játékok és a táncház beültetése munkánkba. Mindkettővel az a fő célunk, hogy a 14 év fölöttieket bevonjuk munkánkba, sőt, a táncház esetében a fiatalokat és talán szüleiket is. A népzenével, népdallal és tánccal végződő foglalkozások esti mulatságba mehetnének át, amelyen már a faluközösség is részt vehetne de ez már nem is a terv, inkább az álom kategóriája. A program célja Nagyratörő tervnek tűnik, de szeretnék a programmal eljutni minden egyes faluba, ahol szükség van rá. Célunk, hogy az ottani kisiskolások a hazai pedagógusok segítségével pótolni tudják az iskolai lemaradást, általános magyar műveltségre tegyenek szert, s tudásukat bátran tudják vállalni s kamatoztatni felsőbb iskolába lépéskor. Merjék vállalni múltjukat, származásukat, magyarságukat. Képesek legyenek szülőföldjükön boldogulni. Képesek legyenek idővel a kiutazó pedagógusok helyére állva közösségüket irányítani a megmaradásért mai is hősies küzdelmet vívó helyi értelmiséggel ahol van ilyen. Ez utóbbi célkitűzés felvet olyan kérdést is, melyek megválaszolására reméljük sor kerül az elkövetkező években. Generációk nőttek úgy fel, hogy Trianonról, s az elcsatolt területek magyarságáról legfeljebb a családban suttogva elejtett szavakból volt némi homályos ismeretük. Ideje lenne, hogy a tanárképzésbe bekerüljön az elcsatolt részek magyarságának fogalma, az itt élők iránti felelősség érzeten. A pedagógusképzés programjába be kellene vonni a vasárnapi iskolát oly módon, hogy a tantervbe illesztve a hallgatók is társulnának a vidéket járó pedagógus mellé a határ mindkét oldaláról, hogy fogalmat alkossanak a kisebbségi, illetve szórvány lét nehézségeiről, a kis falvak iskoláinak helyzetéről. Elköteleződés csak az ismeretek alapján várható: a nem ismert hiány nem ébreszthet érdeklődést. Az oktatási célokon túl említést érdemelnek a várható másodlagos eredmények, hiszen a kibontakozó kapcsolatok nyomán nagyobb mozgás várható a határon túli és itteni települések között diáktáborok, üdülések, turizmus szempontjából, amelynek anyagi vetülete vitathatatlan. E tájak szépsége vonzza az embereket, s még erősebb a kötelék, ha ehhez baráti, jó ismerősi kapcsolatok társulnak. Ide sorolandó a Vasárnapi Iskola mozgalom kilépése az iskola falai közül: Tenkén a Református Szeretetotthon idős lakóit is rendszeresen látogatják a békéscsabai kollegák a Jankay Tibor iskolából. Belényesújlakon a falunap aktív résztvevőivé váltak a debreceni pedagógusok. Köröstárkányban a helyi, egykor híres, mára elfelejtett fafestés hagyományának felélesztésében kérik közreműködésünket.

6 Szintén a munka hozadékának tekinthető, hogy ajándékba kapott alapítványunk egy 70 ezer kötetes könyvtárat, a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének (TEMI) Zalaegerszegi Könyvtárát, amelynek kötetei a látogatott falvak igényei szerint lesznek szétosztva a sepsiszentgyörgy megyei könyvtár munkatársai jóvoltából, de természetesen bőven jut a többi szórványnak és Hargita megye iskoláinak is. Az áprilisi választások óta sokkal nagyobb figyelem fordul a szórvány felé. Ám a legnagyobb igyekezet ellenére sem látszik kibontakozni konkrét cselekvési program. Igazságtalan lennék, ha nem ismerném el a Vasárnapi Iskolára irányuló figyelmet: ezt jelzi, hogy a korábbi köztársasági elnök, Sólyom László többször is vendégül látta a Vas.Isk. alapítóját a Sándor Palotában a karitatív szervezeteknek rendezett fogadáson. Hogy tagja lehetek a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának Külügyi Bizottsága alá tartozó Szórvány Munkacsoportnak, amelyet Duray Miklós kezdeményezésére hívtak életre. Hogy munkakapcsolatban állunk az Apáczai Közalapítvánnyal, s így egyik kezdeményezője lehettünk a belföldi székhelyű szórvánnyal foglalkozó civil szervezetek első találkozójának és tanácskozásának. De ez még kevés! Szeretnénk mozgalmunkat valóban Kárpátmedencei szintűvé tenni, hogy ahogyan a bevezetőben írtam: minden településre eljusson egy csoport a határ innenső oldaláról, hogy pontos képet kapjunk a szórványhelyzetről. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy ahány ház annyiféle gond: egységes recept megoldásukra nincs. A működés feltételei Az anyagi hátteret adományokból és pályázat útján igyekszem előteremteni. Nagy lépést jelentett jótékonysági estünk, amelyet március 1-jén Karcagon szervezett Szabóné Márkus Szilvia, aki maga is régóta aktív közreműködője volt a programnak, a mezőtelki gyermekeket látogatta. Neves közéleti szereplőket és művészeket sikerült megnyerni ügyünknek, akik személyes jelenlétükkel emelték az ünnepi est fényét. Részben ennek eredményeként könyvelhető el, hogy a Székesfehérváron megrendezésre kerülő Határok nélkül című est egyik támogatottja lettünk a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a bástyai Vice Alapítvány mellett. Erre a rendezvényre június 2-án került sor. Csányi Tamás karnagy egy hangverseny bevételét ajánlotta föl nekünk, amelyet a budai Szent Imre templomban tartottak. A pályázatokkal nehezebben boldogulunk újabban, de ez szinte valamennyi civil szervezet nagy bánata. Bálunkat minden évben megrendezzük, ám ennek bevétele közel sem fedezi egyre növekvő kiadásainkat: kb. félszáz ember utazási és a kézműves foglalkozások költségeinek fedezését vállaltuk, de szeretjük szerényen megvendégelni a gyermekeket. Köszönettel, Benkei Ildikó alapító További felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

7 Benkei Ildikó 30/ Kaszás Mária 20/ Wesserné Argyellán Judit 30/

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON ISMERTETÉSEK Kiss Attila Gyula * A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON Bevezetés Az írás egy hosszabb kutatás egy részéről számol be, amely a magyar mint második nyelv

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Felelõs kiadó: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Juhász Gáborné

Felelõs kiadó: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Juhász Gáborné 1 Felelõs kiadó: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Juhász Gáborné Szerkesztette: Monostori Éva Szerzõk: Beke Márton, Beke Pál, Beleznai Andrea, Bereznai Csaba, Bodor Tamás, Czidlina Balázs,

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

1. Szórvány Alapítvány Temesvár

1. Szórvány Alapítvány Temesvár Helyben, hitelesen 1. Szórvány Alapítvány Temesvár A Szórvány Alapítvány immár 21 éve aktív szereplő a helyi és regionális civil életben. Ez idő alatt az alapítvány ismerté vált, főleg szakmai körökben.

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nem Adom Fel Alapítvány 2011. március 28. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NEMADOMFEL HÁZ PROGRAMRÓL

Részletesebben

A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI

A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 4 Előszó 7 Jó emberek kerestetnek ÁGOTA Alapítvány 11 Miből lesz a cipősdoboz? Baptista Szeretetszolgálat 15 A nem mérhető

Részletesebben

Tíz éves a Moldvai Csángó Oktatási Program

Tíz éves a Moldvai Csángó Oktatási Program Hegyeli Attila Moldva Tíz éves a Moldvai Csángó Oktatási Program A Kárpátoktól keletre eső területen már a középkortól bizonyíthatóan jelen vannak a magyar települések, ezek lélekszáma folyamatosan nőtt

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve Tartják egymásban a lelket 2010: Az összefogás éve ÉVES JELENTÉS 2010 Tartják egymásban a lelket A legszélesebb nyilvánosságot kell megteremteni a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes és szakszerű munkájának

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik

esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik 2012. december, XVI. évfolyam, 4. szám esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik Az autizmusban súlyosan érintettek helyzetéről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket 2007. Nyolcadik szám IDŐSEK VILÁGNAPJA Idősek tisztelete Obecsey István Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat...

Részletesebben