Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com"

Átírás

1 az új templomban Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu 1

2 Ez a könyv sorozatban a hetedik, és a Szent háború után következik. Tulajdonképpen a 2012-es év eddigi üzeneteit tartalmazza. Kívánom, hogy legyen áldására és épülésére az olvasónak. Az Isten élő, kijelentett Igéje teremt. Az Isten élő, rhéma Igéje fenntart. De az Isten Igéje el is pusztíthat. Isten szól és meg lesz, Ő parancsol és előállnak dolgok! Mert az Isten Igéje nincs bilincsbe verve! Azért imádkozom, hogy legyen az Isten Szent Szelleme által kibocsátott beszéde élő mindenki számára, hozzon gyógyulást, szabadulást, győzelmeket és áttörést az élet minden területén. Hozzon az Isten beszéde valóságos szellemi átalakulást és fizikai változásokat a hivők életében Jézus nevében! A Bibliai idézetek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, a magyar Egyszerű fordítású és a Csia Bibliából vannak 2

3 Előszó Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy ezek az üzenetek, kinyilatkoztatások nem alapos Bibliatanulmányozás eredményei, és elsősorban nem az a céljuk, hogy prédikációt, vagy igehirdetést töltsenek be, hanem az, hogy szellemi látást és útmutatást, előremutatást, iránymutatást adjon a hivőknek és a gyülekezeteknek, ahogyan azt a Szent Szellemtől kaptam. A Szent Szellem azt mondta, hogy ne Istenről prédikáljak, hanem az Ő hangja legyek, hogy rajtam keresztül szólhasson. Mindemellett abban a hitben és tudatban adom tovább ezeket az üzeneteket,hogy: Csak részleges a prófétálásunk. Mikor pedig eljön a teljes, a részleges feleslegessé válik. (I.Kor. 13:9 Csia f.) Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. (Biblia felfedező szerint) 3

4 2011 dec.31.-én a Szent Szellem az elmúlt 3 évet értékelte ezen a napon a szolgálatomban. Soha nem hittem volna, hogy létezik Isten Királyságában olyan szolgálat, ami ennyire nem látványos, ennyire elutasított és konfrontatív, (legalábbis egy ideig) az emberektől távol, de az Istenhez egészen közel kerülve kell végezni. János apostol a Pátmosz szigetén volt olyan időszakban, amelyben én az eddigi 3 év alatt. János hihetetlen kijelentéseket kapott a rabság, a káosz, fájdalom közepette, amibe ott a szigeten volt. Igaz János a szolgálatának csúcsán jutott el erre a szintre, nálam ez a szolgálat kezdetén volt. Jézus ezt az időszakot arra használta az életemben, hogy a felkészítés és a tanítványolás útján végig vigyen. Ez az időszak a prés időszaka volt, a Jézussal való találkozás időszaka számomra.. Ahogy Jánosnak azt mondta Jézus először, hogy: Jelenések 1:11 Írd meg egy könyvben mindazt,amit látsz, amik vannak, és küldd el a hét gyülekezetnek. Másodszor pedig azt mondta Jézus Jánosnak: Jelenések 4:1b Gyere fel ide és megmutatom neked, amiknek ezután meg kell történniük. Pátmosz szigetén tehát két szellemi szinten kellett írnia. 1. A gyülekezeteknek kellett leírnia azt,amit a jelenben lát róluk, Jézus üzeneteként átadva. 2. A következő generációnak kellett leírnia azt, amit a jövőben lát. 4

5 ost azt érzékelem, hogy a szolgálatom 3 éve az első szinten volt eddig. A gyülekezeteknek kellett leírnom azt, amit szellemben a jelen helyzetben lát róluk Jézus. Azonban azt látom, hogy szolgálatomnak új szintjére akar a Szent Szellem elvinni egy magasabb szintre, ahol ezután nemcsak a jelenről, hanem a múltról és a jövőről fog látásokat adni. Ahogy János találkozott Jézussal, szájában az éles karddal, úgy én is találkoztam a Jézus szájából kijövő éles karddal, és éreztem az életemen a hatását e négy év alatt. Ez az Ige kardja volt és élesbe vágott. Mindent ami szentségtelen, tisztátalan, hamis volt az életemben, levágott. (nem a látható, látványos bűnökről beszélek elsősorban.) Ez a kard mélyreható, csontokig ható munkát végzett az életemben, szétválasztotta a lelkit a szellemitől, a testi óemberi dolgokat, cselekedeteket és a vallást, a törvényt leépítette. Amikor Jézussal valóságosan találkozott az életem, amikor megláttam szemében a tűz lángját, ahogy János, akkor úgy rogytam le én is a lába elé, mint János; elgyengülve, mozdulatlanul, tehetetlenül, feladva a saját akaratom. (Jelenések 1:17) Jézus négy évvel ezelőtt az én életemre is ráhelyezte a kezét és elkezdődött az Úr napja a családom életében. Többé már semmi sem volt olyan, mint azelőtt, életünk folyása teljesen megfordult, sokan nem értették, mi történik az életünkben. Velünk azonban mindig megértette a Szent Szellem, ezért amikor mások szemében érthetetlen dolgok történtek velünk, mi tudtuk, hogy miért teszi ezt Jézus. Hiszem, hogy Magyarországon, amikor a Szent Szellem elkezdte nekem megmutatni a gyülekezetek szellemi állapotát, akkor Jézus elkezdett szólni a magyar gyülekezetekhez. János személyesen nem mehetett el ezekhez a gyülekezetekhez, írásban kellett azt eljuttatnia. De Pál is sokszor volt börtönben, nem mindig volt lehetősége elmenni a gyülekezetekhez. 5

6 De legnagyobb üzenetei ezeknek az apostoloknak, éppen azok, amelyek börtönben íródtak, éppen azok jutottak el az utókorhoz, nagy áldására a végidők keresztényeinek nov.02.-án mondta az Úr nekem, mielőtt elkezdődött volna a kinyilatkoztatás szolgálata az Ezékiel 3:22.27 Indulj, menj ki a völgybe,mert ott akarok veled beszélni! Menj és zárkózz be házadba! Emberfia köteleket fognak hozni, megkötöznek velük és nem mehetsz közéjük. Ezután a következő években ez meg is történt, nem mehettem a gyülekezetbe, mert Isten nem engedte, lehetőségem sem volt, olyan szinten különválasztott bennünket. Nehéz időszak volt ez, hogyha a lelkem, az érzelmeim megszólaltak, akkor sokat sírtam, mint ahogy József is tehette ezt a börtönben. De amikor szellemben voltam, akkor elfogadtam és megértettem az Úr akaratát. Azután,amikor megmutatta, hogy miért nem mehetek közéjük,akkor már nem is akartam többé közéjük menni, mert elkezdtem az Ő szemével látni a gyülekezeteket. Jánosnak Jézus először az olajmécstartókat mutatta me, amint Jézus közöttük jár, ez pedig azt jelentette, hogy Jézus Jánosnak először a gyülekezeteket mutatta meg,amint a gyülekezetek között jár, és azt,amit ott lát. Hiszem,hogy 2008-ban amikor nekem is szólt, hogy levisz a völgybe, azután ez történt meg velem, én is elkezdtem meglátni a magyar gyülekezetek szellemi állapotát, miközben nem is voltam köztük fizikálisan. Jelenések 1:2 János pedig mindazt elmondta, amit látott. 6

7 Ezt kellett tennem eddig, amit láttam,amit Isten üzent azt kellett szólnom, leírnom és elmondanom. Így kezdődött Magyarországon a kinyilatkoztatás szolgálata, amikor Isten Szelleme olyan igazságokat mutatott meg, amelyek eddig el voltak takarva. Amíg János ezt szellemben látta és szellemben találkozott Jézussal,addig én szellemben végig mentem, végig jártam a Jelenések első részét,megéltem és megtapasztaltam. Jelenések 1:9b Társatok vagyok a szenvedésben, a türelmes kitartásban és a Jézussal való együtt uralkodásban is. Egyszerű ford. A Biblia a Jelenések könyvével zárul. Amikor most Isten helyreállítja az Ő királyságát, helyreállítja a szolgálati ajándékokat, akkor a kinyilatkoztatások könyve folytatódik, a kinyilatkoztatás szolgálata folytatódik. Hiszem, hogy a Jelenések 23. része napjainkban folytatódik. Amikor János szolgálatának következő szakaszához ért, már nem levelet kellett írnia a gyülekezetekhez, hanem a jövőről kellett szólnia. A következő szint egy magasabb szellemi állapotról ad képet. Jézus azt mondja neki: Gyere fel ide Jöjj fel ide! A kinyilatkoztatás szolgálata volt az is, amikor meglátta a gyülekezetek jelen állapotát szellemben úgy, hogy fizikailag nem is volt köztük. Ma azt látom, hogy ez az első szellemi korszak lezárult az én életemben is. Hiszem, hogy a következő korszak már nem a szellemi Pátmosz szigeten lesz. De azt is tudom, hogy ezután is sokat leszek az Úr jelenlétében, bármi történjék, nekem mindig látnom kell azt, aki szól hozzám. (Jelenések 11:12) mindig késznek kell lennem az írásra. Izgatottan várom ezt az új szintet, amikor Isten Szelleme a jövőről fog szólni nekem egy magasabb szinten. 7

8 Izgatottan várom azt, amikor megnyílik az ajtó a menyben és sokkal közelebbről láthatom Jézust, a trónt és sokkal mélyebb igazságokat, titkokat fog megosztani velem. Már másodjára szól, hogy ezután a következő generáció számára is írnom kell. Most azt kapom, hogy: amikor a 3 éves felkészítés alatt végigjártad velem a keresztig az utat, a te saját életedre kivetítve, akkor tudod csak érvényesíteni a kereszt erejét mások számára is. Ez idő alatt a kenetet gyűjtötted. Ahogy növekedtél szellemben, nőtt a látásod, Krisztus értelme és gondolkodása egyre jobban érvényesült, úgy nőtt a keneted. Az apostolok nem más apostolok kézrátétele alapján kapták az apostoli kenetet, ők egyenesen Jézus elhívásától és kiválasztásától, felkenetése által, és az Ő időzítése szerint kiküldve indultak el. Így lesz ez veled is. Ez az üzenet erre az évre szólt nekem, és az Úr a férjem által nyomatékosította 2012 Január 15.-én reggel,amikor ezekkel az igékkel áldott engem meg: Ezékiel 2:1-7 Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt szellem áradt belém, talpra állított én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: Emberfia! elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram az Úr!... Akár hallgatnak rá,akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de meg fogják tudni, hogy próféta volt közöttük. Te pedig emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is, ha skorpiók között ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen 8

9 engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Azt kapta a férjem, hogy az elkövetkezendő időkben Isten nagyon konkrét dolgokat fog kijelenteni nekem az országgal kapcsolatban. Ennek kapcsán látni fogják, hogy tényleg próféta volt köztük, emiatt fogják elfogadni majd az eddigi kijelentéseket is, amiket eddig talán nem vettek olyan komolyan, vagy nem foglalkoztak vele. Eddig a helyreállításról, megszentelődésről szólt Isten a gyülekezetek felé, de most a közeljövőben megtörténő, beteljesedő eseményekkel kapcsolatos dolgokat kell majd hirdetni a világ felé és a gyülekezetek felé is. Ézsaiás Ezt mondja az Úr fölkentjének Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd:.én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért Jákóbért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr nincs más, nincs Isten rajtam kívül! Én öveztelek fel, noha nem ismertél. Legyen nekem a te beszéded szerint Uram! Legyen nekem a Te beszéded szerint! Minden dicsőség Jézusnak, aki ezt a kinyilatkoztatást adta! 9

10 (Márk 1:7b) öbb mint négy éve annak, hogy a Szent Szellem megnyitotta a szellemi szemeimet és az Ige által üzeneteket ad, megértést ad szellemi dolgokban, látást és kijelentéseket ad, mégis úgy érzem, hogy még mindig gyakran csak pusztába kiáltott szó ma Magyarországon a prófétai üzenet, mintha senki nem értené, nem hallaná azokat. Azonban már megtanította velem a Szent Szellem, hogy ez nem befolyásolhat engem abban, hogyha a Ő szól akkor írnom kell, a fogadóképességtől függetlenül nekem szólnom kell. Ezékiel 2:6 Te pedig emberfia ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá,akár nem törődnek vele. Hogyha ez a nemzedék nem is, de a következő biztosan meg fogja érteni és hallani a Szent Szellem szavát. Tudom, hogy az utókornak is írok, tudom, hogy néhány év elteltével már azok közül is sokan jobban fogják érteni ezeket az üzeneteket, akik ma még teljesen lesöprik és megkérdőjelezik őket. ( A próféták gyakran írnak az utókornak lásd. Jeremiás, János) Gyakran jelzi a szellemem vissza, hogy mekkora falnak csapódott minden szó. Gyakran jelzi a Szent Szellem, hogy most imádkozz védelemért, mert jön a kárhoztatás, vagy támadás a törvénykezés nyilai által. Gyakran érzékelem szellemben, hogy milyen lesz a fogadtatás, de a prófétákat az emberek véleménye, vagy 10

11 elutasítása már nem befolyásolhatja, nem tarthatja vissza. Volt időszak az életünkben, amikor olyan nagy nyomás nehezedett ránk, hogy kössünk kompromisszumot vallásos nézetekkel, megoldásokkal és hátráljunk meg. Volt olyan időszak, amikor egy szellemi invázió kellős közepén voltunk mi is, de nem adhattuk fel, erősen meg kellett, hogy álljunk az Úrban azokat a kijelentéseket képviselve, amiket kaptunk, mert tudtuk, hogy azt radikálisan kell képviselnünk. Amikor még az intézményes egyház részei voltunk, akkor voltak nagyon kemény napok, mindenhonnan szorongattatásokat éltünk meg. De mindig az adott erőt nekünk, hogy amikor bementünk az Isten jelenlétébe, akkor Ő támogatott, szólt előre, vezetett, látást adott, biztatott, hogy tovább kell menni, hogy jó az irány. Gyakran kaptunk más próféták szava által biztató visszajelzést, hogy ezen az úton menjünk tovább, pedig ők nem is tudták, milyen harcban vagyunk. A napokban érlelődött meg bennem ismét egy olyan üzenet, ami tudom, hogy hasonló reakciót fog kiváltani sokakból, ezért nem sietek azt közzétenni, figyelek a Szent Szellemre, mi az amit feltétlen bele kell írnom. De gyakran kapom azt az igét biztatásul, hogy: Amit fülbe súgva mondok nektek, azt a háztetőkről hirdessétek! / Máté 10:27 / (Egyszerű ford. Biblia) A Szent Szellem megmutatta azt a folyamatot Magyarországon, amelyen az Eklézsia végig megy, mielőtt az Isten valódi Királysága megszületik az utolsó apostoli prófétai mozgalommal. A kommunizmus szellemi sötétsége után az egyház a diktatúra és Babilon fogságának bilincseiben tengődött ( vallás, varázslás, szellemi erőszak, leuralás, kontroll, törvénykezés, hagyományápolás, szokások stb. ) Az Úr előhozta a politikai rendszerváltás idején az első hullámot és megmozdulását a Szent Szellemnek, ez volt a 11

12 keresztelő Jánosi időszak Magyarországon, és a Hit gyülekezete lett belőle. Ez azonban még nem hozott szellemi rendszerváltást, de hatalmas változást eredményezett a kommunizmus korszaka alatt szellemileg kiéhezett hivők életében. Ez volt az útkészítő korszak, ez a mozgalom sok görbe látást kiegyenesített, sok hegyet leomlasztott, ahogy az Ézsaiás 40:3-5-ben olvassuk. A Hit gyülekezete mozgalom akkor Illés erejével és Szellemével jött és harcolt Jézabel ellen is, csakúgy, mint Illés. Ez a mozgalom Isten Királyságának hosszú távú tervében az ELŐFUTÁR szolgált volt. Az Előfutár kenet Illés Szellemét hordozva megtérést hirdet a vallásból, varázslásból, azonban teljes győzelmet hosszú távon nem ér el. Keresztelő János szolgálata végén szellemi vakságba került, amikor már nem ismerte fel Jézusban a Messiást ott Heródes börtönében. János konfrontált az akkori politikai hatalommal de ez a konfrontáció a halálát okozta. Ma ez a mozgalom a politikai hatalom befolyása alá kerülve, veszélyeztetve van, mert ugyanígy bekerült egy szellemi börtönbe, ezzel veszélyeztetve a hivők szellemi életét. Nekik most nem a politikai rendszer ellen kellene harcolniuk, hanem felmerni, hogy Isten Királysága a rendszeren és felépített struktúrán kívül fog tovább épülni. Amikor már nincs új kijelentés, nincs új látás,nincs a Szent Szellemnek új mozdulása a gyülekezet beáll egy irányba, elkezdenek bejönni a megszokások, elkezd megrekedni,ellaposodni a szolgálat, a prófétai folyam nem tud rajta keresztül tovább folyni, nincs további tanítványképzés, vagy csak a régi- régi tanítások alapján ezek a szellemi börtönnek a jelei, tünetei. A hivőknek ebben a mozgalomban meg kell látniuk, hogy vagy élnek még a múlt táplálékaiból, a múlt csodáit emlegetve és próbálják még működtetni a mozgalom mögé jól felépített rendszert, erős struktúrát és ápolják a 12

13 hagyományt, vagy kijönnek a rendszerből, és Isten Királyságát építik tovább. Mert az Isten Királysága soha nem lesz rendszerbe korlátozva, azt nem lehet hamis tekintélyrendszerbe bepréselni, sem felekezeti falak közé bekorlátozni, sem intézményesíteni! A Keresztelő Jánosi előfutár mozgalom egy szintig elvitte a hivőket akkor is, most is. Azonban Jézus ma Szent Szellembe és tűzbe fogja bemeríteni a hivőket,a tanítványait és apostolait prófétáit, amikor eljön a Királysága. Kezében szórólapát lesz, amivel megtisztítja szérűjét. A gabonát magtárába gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel fogja megégetni. Innen lehet felismerni, hogy az Ő Királysága elérkezett. Ez a szétválasztás napjainkban el is kezdődött az egyházban. Isten Királyságának a tüze most érkezik el hozzád ezekben a napokban. Isten meglátogatásának ez a tüze nem az Előfutár mozgalomban volt. Az Előfutár mozgalmat tehát az Isten Királysága fogja követni a felkészített szolgálati ajándékokkal együtt. Az Előfutár mozgalom előkészítette az Isten Királyságát, de még nem lépett abba bele. Amikor ez Előfutár mozgalom befejezi a küldetését, akkor Isten előhozza az új borát, és elkezdi bemutatni az Ő Királyságát. Ezekben a napokban élünk. Ahogy Jézus szolgálatának legelején Kánában mintegy prófétai cselekedetként a vizet borrá változtatta a násznépnek, úgy jön el az Isten Királyságával a Szent Szellem új bora az apostoli prófétai tanítások által, a felkészített szolgálati ajándékokkal. A szolgálati ajándékok együtt, egy szellemben, egységben szolgálnak, és nem pedig egy ember neve köré épül fel egy struktúra, akiknek szolgálatán keresztül a hirdetett ige meg lesz erősítve jelekkel és csodákkal. Előfutár 13

14 mozgalomnál kiterjedtebb lesz, jelekkel és hatalmas csodákkal megpecsételve. (János 4:1, János 10:41) Sokan lesznek szolgálattevők is az Előfutárok közül, akik veszik a Szent Szellem új borát és csatlakoznak az apostoli mozgalomhoz kijelentés által. (János 1:40) Mielőtt az Apcsel. 2. rész valóban folytatódna napjainkban is a felházi tűzzel és az apostolok próféták kilépésével előtte egy átmeneti idő adatik. Ez idő alatt Jézus személyesen képezi ki tanítványait, apostolaitprófétáit ma is a Szent Szellem iskolájában, ahogyan azt földi szolgálata idején tette. Ez a tanítványképzés egy gondolkodásmódváltást,megtérést eredményez először azoknál, akikkel Jézus személyesen foglalkozik és akikre majd rábízza az Eklézsiájának vezetését. Sokan nem értik ezekben a napokban, hogy mi zajlik a szellemvilágban és mi az Atya akarata a most zajló eseményekben, a szolgálattevők életében. Ez az idő Isten Királyságának előszele, a szórólapát ideje, az apostolok kiképzésének az ideje, amikor egyeseknek azt mondja a Szent Szellem, hogy: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét (Csel 1:4b) másoknak pedig azt mondja: mint Mózesnek: IV. Mózes 20:12b Nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre Ez az időszak egy átmeneti állapot, meg kell látnunk, hogy vége van egy korszaknak és egy új időszak kezdetébe fog most átlépni az Eklézsia, amely lehet, hogy a föld alatti mozgalom kezdete is lesz egy időre, de ami a legfontosabb, hogy az Isten Királyságának a kezdete lesz. 14

15 Engedjük meg Istennek, hogy hadd tegye, amit Ő akar, ne mi akarjuk Őt befolyásolni az emberi okoskodásokkal, ne ragaszkodjunk a régi struktúrákhoz, rendszerekhez,mert azokat most építi le ahhoz, hogy az apostoli prófétai mozgalom elindulhasson. Jézus idejében a templomot még féltették Rómától, a farizeusok függtek a római vezetéstől, de az apostolok nem, ők egyedül a Szent Szellemtől függtek. Ezen a három szellemi szinten mennek végig a magyar gyülekezetek is, amivel az Újszövetség időszaka elkezdődik. I. keresztelő Jánosi útkészítő korszak, az Előfutár mozgalom,amely mint struktúra, és intézmény nincs benne az Isten Királyságában. II. Jézus földi szolgálata ideje a következő szint, amely az apostolok próféták és szolgálati ajándékok felkészítésének a szintje. III. Az apostolok és a szolgálati ajándékok kiküldésének a szintje, szolgálatuk által megszületik az igazi EKLÉZSIA, KRISZTUS testületi TESTE. Amikor Jézus az ötezer embert megvendégelte az öt kenyérrel és két hallal, akkor tulajdonképpen ezt a folyamatot mutatta be egy jelképes prófétai üzenetben, mintegy prófétai cselekedetként, amint az öt szolgálati ajándék által a sokaság megelégíttetik. A végidők utolsó nagy apostoli prófétai mozgalmában Jézus eljön,mint Királyok Királya és hatalmas harcos; gyülekezete, serege által legyőzi az Antikrisztust és Babilon királyságát itt a földön. Ekkor beteljesedik Magyarországon, amit Keresztelő János mondott: Aki utánam jön hatalmasabb nálam

16 Amikor Isten prófétát küld egy nemzethez, azt általában akkor teszi, amikor krízisben van az ország,vagy nagyon eltávolodott Istentől, és Ő szólni akar ahhoz a nemzethez,vagy meg akarja látogatni. Így volt ez Hóseással is, amikor Isten megbízta őt a küldetéssel, üzenettel. Hóseás nevének jelentése:= megmentés, szabadítás, Isten segít. Pozitív tartalmú jelentés, mégis egy nehéz küldetést takar, azonban a küldetés végső célja az Isten szabadítása a nép számára. Ma is Isten elküldte prófétáit ennek az országnak azért, hogy Magyarországot megmentse és megszabadítsa. Az Atyának megvan a személyre szabott terve erre az országra és a szabadításhoz vezető út is el, van készítve, a próféta feladata pedig az, hogy ezt elmondja. Hóseásnak a házasságán keresztül jelképes prófétai üzenetként kellett bemutatnia Isten üzenetét, mert a próféták élete is prófétai, és gyakran az ország vagy az egyház állapotát hivatott bemutatni. Hóseásnak kemény árat kellett fizetnie azért, hogy ezt a nehéz üzenetet képviselje, Isten mintegy teherként helyezte ezt rá. Egy parázna nőt kellett elvennie éppen neki, amikor abban az időben, amikor a parázna nőket megkövezni szokták, amikor lelepleződik paráznasága, nem pedig Isten vezetésére elvenni feleségül. Hú milyen botrányos cselekedet ez ortodox hivők számára! Éppen az ellenkezőjét kellett tennie annak, mint amit akkor Izrael népe tenni szokott, ezzel is bemutatva Isten kegyelmét és irgalmát a paráznaságban élő Izrael felé. Hóseás házassága Izrael és Isten kapcsolatát hivatott bemutatni. Amikor nekem ezen keresztül először 2008 márciusában beszélt Isten, akkor bemutatta a szellemi paráznaságban élő egyház állapotát Magyarországon, amelyet meg fog ítélni. ő 16

17 Hóseásnak ebben a házasságban azt kellett bemutatnia, hogy Isten ugyanígy szövetséget kötött az ő népével, mint ahogy ő ezzel a parázna nővel, szerves egységben van vele, ez a szövetség nem veszítette el érvényességét. De ezt a szövetséget az ő népe nagymértékben megszegte, és beengedett mindenféle bűnöket az életébe, ezzel megszomorítva a Szent Szellemet. A megszomorított Szent Szellem pedig kivonult sok gyülekezetből, mert már nem lehet vezetője a gyülekezeti alkalmaknak, helyette inkább gyakran azt látjuk, hogy a vezetők szeretnék irányítani még a Szent Szellemet is, hogy mit tegyen az alkalmakon, és az emberek életében. Nagyon erőteljes üzenetként jött hozzám ez az ige. De akkor még nem sejtettem azt, hogy engem is Isten így választott ki, mint Hóseást, hogy az életemmel mutassam be prófétai módon Isten üzenetét. Azóta látom, hogy engem is a nemzethez készített fel és küldött el megterhelve egy nemzet felé való üzenettel. Aztán kb. két év elteltével levettem ezt az üzenetet az internetről, mert túl keménynek találtam, gondoltam, hogyha Istentől van, akkor majd szól, megerősíti, vagy szól, hogy mit változtassak rajta. Az volt a címe, hogy: A Bárány leendő felesége Január 12.-én jóval később Isten szólt, nagyon megdöbbentő és valóságos volt. Ismét elém hozta Hóseást, éppen akkor,amikor azon keseregtem, hogy nem látom az ígéreteit beteljesedni, ezért nem hisznek nekem. Eléggé a hatása alatt voltam ennek a kijelentésnek, amikor ezen a vasárnapon az Úr jelenlétében voltam. És Isten, hogy még jobban nyomatékosítsa ezt a látást, a férjemnek is ugyanebben az órában adott egy számomra megerősítő kijelentést, amiről majd közben fogok beszélni. - De Uram, túl sok és túl kemény üzenetek ezek! Már nem szívesen olvassák az emberek, nem veszik 17

18 komolyan. Nem értik vagy csak nem akarják érteni. Gőzerővel hirdetik helyette az eladható kegyelem evangéliumot, ami sok követőt vonz. Mit tegyek? Nem lehet, hogy csak nekünk akarsz erről beszélni? Biztos, hogy meg kell osztani? kérdeztem Istent. Akkor a Szent Szellem emlékeztetett arra, hogy az év elején mit mondott nekem: Jelenések 4:1 Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történnie. Aztán újból megkérdeztem: Ez tényleg az országra vonatkozik? Akkor azt mondta: Zsidók 12:25-27 szerint: Egyszerű fordítás Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok, amit Isten mond! Azok az emberek sem menekültek meg, akik visszautasították, amikor figyelmeztette őket itt a földön. Akkor mi hogyan menekülhetnénk meg, ha elfordulunk istentől, aki a menyből szól hozzánk? Akkor régen, mikor Isten szólt, a hangja megrázta a földet. Most pedig azt ígéri: Mégegyszer megrázom, de nemcsak a földet, hanem a Mennyet is. Ez a mégegyszer azt jelenti, hogy minden teremtett dolgot megráz, és ezek el fognak tűnni. Akkor csak az marad meg, ami(aki) kibírja ezt a megrázást. Amikor erről a megrengetésről, megrázásról először beszélt nekem az 2007-ben volt, majd 2008 március 12.- én kaptam azt,amit aztán levettem a honlapról. Ma ahogy elolvastam ismét, akkor sírva fakadtam, mert sokkal valóságosabbnak érzem ezeket az igéket, sokkal közelebbinek. És még én mondtam azt, hogy nem látom Isten ígéreteit beteljesedni! Pedig mennyire valóságosan elkezdte Isten ezt a munkát, ezt az átrendezést az országban! Azonban, ami még döbbenetesebb volt 18

19 számomra az, hogy Isten ezt a megrázást és ítéletet velünk kezdte el. Hogyha ezt akkor 2008-ban tudtam volna ha tudtam volna, biztosan megpróbáltam volna kikerülni ezt az utat. Az Ákor völgyében Ma amikor kétségek merültek fel bennem Isten számunkra adott eddigi ígéreteivel kapcsolatban, akkor emlékeztetett engem az elmúlt 4 évben történtekre azért, hogy meglássam, mennyire beteljesíti mindazt,amit megígért. Sírva olvastam a Hóseás 2-t, mert olyan valóságos, olyan nehéz volt ez a 4 év, amikor Isten engem és a családomat ítélt meg először, amikor perbe szállt velünk. Bemutatta az életünkben is és a gyülekezetek életében is a szellemi paráznaságot, de először belőlünk kezdte el kivenni. Azonban nekem csak most esett le, hogy ez a Hóseási ige akkor először nekem szól. Milyen hosszú út volt ez az Ákor völgyében! Ez az időszak a folyamatos megtérésről szól számunkra. Már régi keresztényként elölről kezdtük a megtérés útját, és az őseink bűneinél kezdtük. Isten elvitt bennünket az Ákor völgyébe, ahol ez idő alatt a szívünkre beszélt, és ott rámutatott az életünkben lévő szellemi paráznaságra. Rámutatott mindarra, ami elvette Istentől az első helyet, rámutatott a szellemi házasságtörés jeleire azért, hogy ezeket felismerve, megtérve és elhagyva mostmár tudjuk hitelesen hirdetni a megtérés üzenetét a nemzetünknek. Emlékeztetett most az Úr arra: Nem valósult meg ez a beszédem: levetkőztetem, meztelenné teszem? Bizony voltak olyan időszakok az életünkben, amikor fizikailag is éreztük ezt, nemcsak lelkileg vagy szellemileg Ézsaiás 55:11 - mert az én igém nem tér vissza üresen. 19

20 Hóseás 2:6 - Én szóltam, hogy: fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek. Bizony azok az új megtértek, akik a szolgálatunk alatt tértek meg, a szellemi fiak, akik kiestek, szellemi halottá válva kiestek a világba. De ugyanez történt sok gyülekezetben is, szépen lassan, de mindig cserélődtek a tagok, a létszám nem nagyon változott, pedig voltak bemerítések. És tovább emlékeztetett az Úr: Azért most elrekesztem az útját tövissel, kerítést húzok elé Bizony, mennyire valóságosan beleengedett Isten olyan helyzetekbe, ahol nem volt megoldás, csak sodródtunk, kiszolgáltatott helyzetben, megalázott állapotban, vádlókkal körülvéve, de mi mégis tudtuk, hogy Isten akaratában vagyunk. Igen Uram! Most látom, hogy igaz a Te beszéded, és hogyha minden ígéreted ennyire valóságos lesz,akkor az fantasztikus lesz, mert sok nagyon jó ígéreted van a számunkra. Hiszek Uram, újra a Te beszédednek, a sötét felhők ellenére is. Ebben az Ákor völgye állapotban Isten kivett bennünket a világból azért, hogy miután elválasztott aztán kivehesse belőlünk a világot. Érzetük, hogy egyre jobban távolodunk a világ gondolkodásmódjától és rendszerétől. De nemcsak a világtól rekesztett külön, hanem a vallástól is, az egyháztól is elkülönített a maga számára hogy aztán kivehesse belőlünk a vallást. Ahogy Józsefet vagy Mózest is elkülönítette Isten a maga számára azért, hogy nemzetének szabadítást és megoldást adjon rajtuk keresztül. Prófétaként nem lehet az üzenetünk részrehajló a felekezeti gondolkodástól. A vallást meglátni csakúgy 20

21 lehet, ha kijössz a vallás intézményének a rendszeréből. Akkor láttuk meg mi is igazából, hogy mi a tradíció, mi a szokás, a törvény, a teológia stb, amelyeket gyakoroltunk,mert ebbe nőttünk fel. Hosszú volt az út a vallásból való kijövetelből, ez mind - mind a szellemi paráznaságnak a jegyei. Hóseás 2:11 Azért elveszem tőle a gabonát aratás idején, a mustot is szüret táján. Hihetetlenül igaz volt ez az ige akkor, amikor még a válságról alig lehetett hallani. Ma ez természetes, hogyha anyagi válságban vannak családok, mert ebbe van az ország is, mindenki erről beszél és a szegénységről, de akkor még nem volt az. Akkor senki nem értette, hogy mi történik velünk. Hivők, vezetők átkozottnak és leprásnak neveztek bennünket, megbélyegeztek akkor, amikor olyan dolgokból tértünk meg, amiből a pásztor szerint nem is kell, vagy amit az akkori vezetők még megengedtek maguknak. Volt, amikor mi sem értettük, hogy Isten tőlünk milyen magas szintű szentséget vár el, és a vezetőink, akik példát kellene, hogy mutassanak, pedig megengedik maguknak ezeket és még sokkal nagyobb ún. szent bűnöket is megengednek maguknál és másoknál is. Hóseás 2:13 Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Igen, amikor ideértem, akkor ismét sírt a lelkem. Uram, tényleg igaz a Te beszéded, fáj ez az emlék, kérlek, hogy ne emlékeztess mostmár rá. Igaz a te beszéded, mert ezek mind beteljesedtek, csak már olyan hosszú ez a várakozás itt az Ákor völgyében. Volt olyan karácsonyunk, amikor együtt sírt a család, mert csupán kenyér volt az asztalon és némi rávaló. Volt olyan újévünk, amikor csak pászkát tudtunk sütni, mert 21

22 semmi egyéb nem volt, kevéske olaj és liszt. Születésnapok, névnapok? Igen, elvette ez idő alatt az Úr az ünnepeinket. Azonban sosem büntetésként éltük ezeket meg, és sosem átokként vagy rossz döntéseink következményeként. Mindig kérdeztük az Urat, hogy mit tettünk rosszul és mindig megtértünk azonnal, ha hibáztunk, mert megtanultuk Isten akaratát tisztelni és megtanultuk félni Istent. Az a biztos tudat mindig bennünk volt, hogy József nem büntetésből volt börtönben, hanem az a felkészítésének része volt. Tehát amikor Isten ítélete alatt vagyunk, azt ne büntetésnek véljük, hanem Isten szeretetének, mert: akit szeret az Úr, azt megdorgálja és mindezt egy céllal teszi: Hóseás 6:1-2 Jöjjetek térjünk meg az Úrhoz, mert Ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Két nap multán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Az Úr József elhívását mélyen beleégette a szívembe. A szellemi paráznaság tünetei: Hóseás 2:16 Azért most én csábítom el őt: elvezetem a pusztába és a szívére beszélek. Az a sok-sok üzenet, amelyet alig győztem írni, és amely gyakran a bűnről és ítéletről szólt, mind-mind azért születtek, mert Isten először bennünk ítélte meg a szellemi paráznaság bűneit. Mi ebben az időszakban valóságos ítélet alatt voltunk. A körülöttünk élők a nagy jóléti teológiával átitatva semmit nem értettek ebből, ezért az üzeneteink is olyan távoliak voltak tőlük. A pásztoraink nem értették ezeket a kijelentéseket,nem értették miről beszélek. ( Az volt a szavajárásuk,hogy túl 22

23 szellemi vagyok, szuperszellemi vagyok, ebbe bele lehet őrülni.) Nincs itt semmiféle ítélet, nincs itt baj, mi csak felnagyítjuk a dolgokat, lázadunk, lázadunk és kritizálunk, törvényt hirdetünk és lejézebeleztek természetesen. (megjegyzem Jézabel sosem hirdetett megtérést) Itt a pusztában Isten elkezdte megmutatni azt, hogy mi a varázslás, miben nyilvánul meg,mi az, hogy vallásos controll, karizmatikus varázslás, vallási manipuláció, diktatúra, és szellemi erőszak az egyházban..stb. Amikor elkezdte megmutatni a vallási vagy a gazdasági Babiloni rendszert, akkor azt először bennünk ítélte meg, belőlünk vette ki és nekünk kellett először megtérnünk belőle. De egy-egy ilyen húzós üzenettel mindig együtt járt egy hatalmas nagy harc, egy próba is. Úgyhogy már volt,amikor féltem ezektől az üzenetektől, mert tudtam, hogy utána a fizikai világban megnyilvánul Babilon szelleme és a varázslás a környezetemben és konfrontálnom kell vele. Szívemre beszélt Isten, beleégette a szívembe ezeket a tanításokat, ez nem olyan, mintha a teológián tanulnád. Szószerint a valóságban meglátva diktálta nekem a varázslásnak a tüneteit, a paráznaság jeleit,amikor megnyitotta a szellemi szemeimet. Sosem felejtem el, amikor ültünk egy autóban egy vezetővel és egyszer csak megnyílt a szellemi szemem és elkezdtem meglátni az illető szellemi állapotát, csak sírni tudtam, és azt mondani, hogy meg kell térnünk, meg kell térnünk Azt hiszem ekkor kezdett a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka működni az életemben. A konfrontáció egy idő után elváláshoz vezetett, akkor azt mondta az Úr, hogy: menj és zárkózz be házadba, és nem mehetsz közéjük. Ezékiel 3:24,25 23

24 Ezt először november 2.-án mondta Isten. Kivont a gyülekezetből, az egyházból, csupán egy kis prófétai csoport volt körülöttünk, és Isten kegyelméből taníthattuk őket. Kivont bennünket, ahogy Józsefet is testvérei közül. Józsefet is el kellett választania attól a környezettől, hogy felkészüljön Istentől való elhívására. József elvesztette a családi biztonságot mi is. Rabszolgaként nem tehetett azt, amit akart, még a magánéletében sem mi sem Kiemelték a család kultúrájából minket is Idegen nyelvű emberek közé került - mi is, ahol más volt az életmód, a nyelv, a szokások, az értékrend. Elölről kellett kezdenie az életét nekünk is. A börtönben aztán előjöttek a szellemi ajándékai Józsefnek:és elkezdett álmokat magyarázni és prófétálni mi is. Isten évekig dolgozott József életén ebben az elkülönítettségben, mikor aztán felemelhette szószerint tudtuk, hogy mikor melyik folyamatban vagyunk. A Potifárné szellemének támadását is megéltük szellemi befolyásolás szinten, és nemet tudtunk mondani, emiatt aztán nekünk is félretétel lett az osztályrészünk az akkori gyülekezetben. Ahogy József is, úgy mi is, itt tanulta meg, hogy ne bízzon emberi képességeibe, ne bízzon családi kapcsolataiba, sőt a szellemi ajándékaiban sem, mert ezek nem segítették őt ki a börtönből. Józsefnek egyedül csak Isten maradt, ebben az idegen sötét helyen. Isten számunkra is a varázslással való konfrontációt használta fel arra, hogy elkülönítsen, mint Józsefet és eltávolítson a megszokott közegből azért, hogy a számára legyünk elkülönítve, hogy aztán be tudjuk tölteni a küldetést, amire bennünket elhívott. Ákor völgye tehát a nyomorúság és a szerencsétlenség földje volt. 24

25 Sokat tanultunk és egyre közelebb kerültünk Istenhez ezidő alatt, a szentség útja nem diadalmenet, a szentség útja egyben az alázat útja, a megalázkodás, a bűnbánat útja, a szentség útjának ára van. Isten kivette belőlünk a világ szeretetét, a világtól való függést, kivitt bennünket a vallásból, hogy aztán a vallást is kivehesse belőlünk. Kivont a világ gazdasági rendszeréből is egy időre (elvezetem a pusztába) azért, hogy utána mindezek fölé emelve mi tudjunk hatással lenni az egyházra, majd a világra is Isten Királyságának hatalmas ereje által. De az Ákor völgyét végigjárva azt mondta Isten akkor, hogy: Hóseás 2:17 Az Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. És ebből a parázna asszonyból Isten előhozta az Ő Menyasszonyát. Hóseás 2:21,22 Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Amilyen valóságos volt az Ákor völgye, mostmár tudom, hogy ugyanolyan valóságos lesz az új kezdet ígérete is. Isten folyamatosan biztosított bennünket a szeretetéről és a hűségéről, ezt mindig éreztük, ahogyan Hóseásnak is ezt kellett bemutatnia a házasságában, hogy szereti a parázna feleségét. (Hóseás 3:1) De ezidőalatt eljutottunk oda, amit Isten mondott a prófétának Izraelről: Hóseás 3:5 Azután megtérnek Izrael fiai, és remegve fordulnak az Úrhoz, az Ő jóságához 25

26 Most amikor Isten mindezekre emlékeztetett, akkor ismét szólt ezúttal a férjem által ugyanebben az időben hozta nekem ezeket az igéket: Ézsaiás Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen. Hanem véghez viszi amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Akkor azt mondtam: - Igen Uram, ezentúl nem fogom kétségbe vonni az áldásra vonatkozó ígéreteidet, újból megragadom azokat, hogy ne vetéljenek el. Mivel Te mondtad, akkor úgy lesz. Aztán a férjem által jött a következő rhéma ige, ezzel ébresztett fel, és így lépésről lépésre vezetett bennünket a Szent Szellem. Ezékiel 12:11 Mondd: Én intő jel vagyok a számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük. Az életünk önmagában egy prófétai üzenet az ország számára, mind az ítélet szempontjából, mind pedig a helyreállítás és a kárpótlás szempontjából. Ezt már többször is mondta nekem az Úr, de most arra vonatkozik megint, hogy írjam le mindazt, ami velünk megtörtént ott akkor az Ákor völgyében, az meg fog történni az egyházzal és az országgal is, azért hogy Magyarország nemzeti szinten megtérjen. Isten elvezeti nemzetünket ide, a fájdalom és a nyomorúság völgyébe azért, hogy a vezetőknek, a papoknak Isten a szívére beszéljen, és a nemzetet megtérésre hívja általuk. Vége van a félszívű bűnbánatnak, a félszívű elméleti kereszténységnek, vége van a látszat kereszténységnek. Az ország hanyatlása az egyház szellemi hanyatlását mutatja a Hóseás 4-5. rész szerint. Isten ezekben a napokban az ébredés előtt szembesíteni fogja egyházi szinten a vezetőket, papokat, 26

27 lelkészeket, pásztorokat a félszívűséggel, és a szellemi paráznaság jeleivel. Azok is, akik ma olyan nagy hangsúlyt helyeznek a kegyelem és irgalom hirdetésére, rá fognak döbbenni, hogy nem lehet a kegyelemmel tovább játszani, nem húzhatjuk rá a kegyelem takaróját tovább a bűnökre. Nemzeti szinten az ország vezetőit is szembesíteni fogja Isten a vallásosság, és a megtévesztettség, a nemzet hamis kereszténységével. Megértettük férjemmel azt, hogy Isten a nemzetekhez küld bennünket ebben az időben. Megértettük azt, hogy erre az időre lettünk a Szent Szellem által felkészítve. Megértettük az Ákor völgyében járva, hogy az az ítélet, ami rajtunk volt az intő jel az egyház és az ország számára. Megértettük, hogy az életünk egy prófétai jelképe a nemzetnek. Megértettük, hogy az a küldetésünk most, hogy a nemzeti megtérés üzenetét hirdessük, hogy felhívást intézzünk a válság és krízis idején a nemzetünkhöz, a vezetőkhöz, papokhoz, hogy az ítélet a bűn miatt van, a saját és az ősök bűnei miatt. Nemzeti szintű megtérés kell! Nemzeti szintű megtérés kell! Amikor először 2008-ban ezt kaptam és rám terhelte az Úr, akkor még a vezetőim közül senki nem értette, hogy miről beszélek. Csitítottak és azt mondták, hogy írjam le, tegyem el, majd egyszer eljön az ideje. Nagyon erős teher volt rajtam ebben az elrejtettségben, sokat imádkoztam az országért, gyakran egy Magyarország térképpel a szoba közepén áprilisa Újra emlékeztetett erre az Úr, éppen amikor már kezdtem belenyugodni, hogy meghaljon ez a látás egy időre, az Ezékiel 9. rész alapján, és az Ezékiel 8:

28 Ezután ezt mondta nekem: Emberfia látod-e mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szentélyemből. De még más nagy utálatosságokat is fogsz látni. Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Azt mondta nekem: Emberfia! Törj át a falon! Áttörtem a falon és láttam ott egy ajtót. Majd ezt mondta nekem: Mnej be, és nézd meg, hogy milyen gonosz utálatos dolgokat művelnek ott! Be is mentem és láttam, hogy mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi bálványa be volt vésve köröskörül a falba. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Látod, hogy mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkéjénél. Mert ezt mondják: Nem lát bennünket az Úr! Elhagyta az Úr ezt az országot!... Ezzel egyidőben Isten megengedett szituációkat, helyzeteket, belső dolgokat, szentségtelenségeket meglátnom. És láttam, láttam az egyház bűnét, és láttam a papok bűneit (sokat a fizikai szememmel, sokat pedig a szellemi szemeimmel). Volt, amikor egyik botránkozásból a másikba engedett az Úr. Emberfia! Látod e mit művelnek? Volt amikor, sírva szaladtam ki az istentiszteletről és az utcán végigsírtam, nem bírtam bent maradni, miközben mindebből semmit, senkinek nem mutathattam, mosolyognom kellett, és nem beszélhettem róla. Máskor pedig ezzel az igével terhelt meg Ezékiel 22.24, 26, 29 Emberfia! Mondd meg ennek az országnak! Tisztátalan föld vagy Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Az 28

29 ország népe szívtelenül zsarol, és lelketlenül rabol, a nyomorultat és a szegényt elnyomják, a jövevényt pedig törvénytelenül zsarolják. Az Úr szava mennydörög ma is Magyarországon: Ezékiel 22:30 Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. (Amikor az egyik gyülekezetben az országért imádkoztunk, vagy prófétáltunk, akkor menni kellett reportra itt ezt nem szólhatom, itt csak a gyülekezetért lehet imádkozni és prófétálni. ) Az Ákor völgye az ítéletről és a megtérésről szólt a számunkra, de erről fog szólni az egyház és a nemzet számára is, mert: ahogy én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük. (Ezékiel 12:11) Egyik nap azzal vígasztalt a Szent Szellem, amikor már hosszúnak találtam a völgyében való várakozást, hogy egy látomást adott.. - Magamat láttam, amint ülve egy hatalmas nagy cserépedényt tartottam a kezemben. Láttam, hogy teljesen el voltam foglalva azzal, hogy ezt az edényt tisztogattam, kívül és belül törölgettem, és a hajszálrepedéseket tüntettem el. Tudtam, hogyha kész lesz, akkor tele lesz töltve olajjal, és abból kell majd öntögetni másoknak belőle, ezért nem lehet rajta egyetlen foltocska sem. Azt is tudtam, hogy amikor majd töltögetni kell az olajat, ahhoz meg kell döntenem az edényt, hogy ki tudjon ömleni belőle az olaj, ez pedig az alázatot jelenti. Nehezen viseltük ezeket a napokat lelkileg, de ott volt a sok- sok ígérete Istennek, ami olyan nagy reménységet és hitet adott, hogy egy folyamatos várakozásban voltunk; 29

30 vajon mikor visz ki Isten bennünket. Amikor sokáig voltunk lelki síkon, akkor kezdte magát befészkelni a keserűség és a depresszió. Ilyenkor megtanultuk kihozni magunkat a földi síkról és a körülmények behatása alól, felül emelkedve a problémák fölé, mert akkor már az Úr szerint láttuk a dolgokat, és az Úr gondolatai elűzték a keserű és aggódó gondolatainkat. Ezek a helyzetek azonban megtanítottak bennünket prófétálni, az volt a feladatunk, hogy magunkat és ezután a gyülekezetünket és a nemzetünket is kiprófétáljuk abból a helyzetből, amibe van. Sokat sokat tanított itt a Szent Szellem a prófétálásról is, annak gyakorlatáról és szintjeiről egyaránt. Sokat tanított a közbenjárásról és annak szintjeiről. Ez a Szent Szellem iskolája volt, nem sok időm volt a problémákra figyelni, mert mindig írnom kellett. Izgalmas volt, már-már akkor voltam szomorú, amikor csend volt egy-egy nap. A szentség iskolájában különböző próba teszteken vitt át bennünket a Szent Szellem. Mint korábban említettem pl. megbotránkozási teszten, ahol először előjött az óember, az ösztönös reakcióval, amelyet Isten megítélt. Aztán újabb és újabb ilyen helyzet elé állított, mindaddig, amíg meg nem tanultam a leckét. Megbocsátás 77-szer tesztje! Addig, amíg csak papíron tanulod a leckét, nem fog menni. Ott a harctéren élesben lehet ezt jól gyakorolni. Dávidnál nagyon jól láthatjuk ezt, ő is végigment ezen a felkészítő iskolán, mire aztán felemeltetett és király lehetett. A Nagy Parázna ítélete az utolsó idők ígérete alapján Hóseás miközben saját maga mutatta be a felesége által a nemzet paráznaságát, közben prófétált is Izraelnek. Bemutatta a jelent és prófétált a jövőről, az új kezdetről. De keményen prófétált az ítéletről, Isten hogyan ítéli meg népét. 30

31 A Bibliában az asszony gyakran az egyházat jelenti. Ma nem a bűnöst, hanem a bűnt fogja Isten megítélni mindenhol. És hogyha a kétkedők számára sok volt az Ószövetségből, akkor ezt az ítéletet a Szent Szellem bemutatja nekünk a Jelenések könyvében is, János apostol prófétai szolgálatán keresztül. János a végidők gyülekezeteinek és nemzeteinek prófétált, ezekre a napokra,amelyeket most élünk. Nemsokkal a Hóseási igék előtt kellett a nagy Babilon bukását és ítéletét kihírdetnem nemzeti szinten. Azonban ez is először a mi életünkben teljesedett be. Hiszen nem prófétálhatok úgy, hogy az én életemben még rések vannak, vagy azonosulás Babilonnal, vagy bűn. Szellemben Hóseás parázna felesége a Jelenések 17. rész nagy Paráznája, aki szintén meg lesz ítélve, mert megfertőzte a népeket a vallásos szellemi bájitalával. Hóseás ugyanazt a szellemi fejedelmet mutatja be, mint János apostol. Jelenések 18:20 (Csia fordítás szerint) Vigadj rajta ég, örvendezzetek, ti szentek, apostolok és próféták, mert elítélte őt az Isten tiérettetek. Isten odaadja a hatalmat e fölött a fejedelem fölött az apostoloknak és prófétáknak. De ahhoz először őket kihozza Babilonból (vallási és gazdasági Babilonból egyaránt) hogy aztán kivehesse belőlük Babilon szellemének minden tisztátalanságát. Ezt kell felismerni, leleplezni, megtérni belőle, elválasztani magunkat tőle, konfrontálni vele, majd benne járni a győzelembe. Nincs még ma Magyarországon olyan gyülekezet, vezető vagy csoport, aki megkapta volna már a hatalmat Babilon fejedelme fölött. A Nagy Parázna ítélete zajlik ma mindenütt a világon és az egyházban is. Minden, ami ma a gyülekezetekben zajlik, megméretik Istennek a mérlegén. 31

32 Isten a prófétáknak mondja meg ezekben a napokban ennek az asszonynak a titkát. Le fog lepleződni, először a vezetők életében minden rejtett dolog és bűn, le fog lepleződni a pásztorok hűtlensége, a béres mentalitás. Mindenki, aki foglalkozásszerűen vezette a gyülekezeteket, el lesz mozdítva, azért mert a pásztor csak Istentől kapott elhívásból pásztorolhat, nem pedig azért,mert elvégezte a teológiát. (Akinek nem inge nem veszi magára). Meg lesz ítélve a gyülekezeti vezetők pozíciója és meginog, ledől minden olyan hatalom, amely nem Isten által lett felépítve, hanem emberek által. A vezetők nem pozícióból, hanem elhívásból fognak szolgálni Babilon szűz leánya nemcsak a katolikus egyházban tevékenykedő fejedelemség, hanem érinti a karizmatikus gyülekezeteket is, különösen azokat, amelyek az allianzban vagy az ökumenizmusban szövetségre léptek a történelmi egyházakkal. Jöjj ki onnan népem! (Jeremiás 51:45) fújják a kürtöt ma a próféták. Mentse mindenki az életét, hogy el ne érje az Úr haragja. Ez az ítélet valóságos lesz és konkrét, és hogyha Isten népe meg akar menekülni, akkor nem csak szellemben kell kijönnie onnan, mert az ítélet sem csak elmélet vagy szellemi lesz, érezni fogja mindenki, aki a Nagy Paráznával paráználkodik. Kik ők? Minden estben azok, akik közösséget vállal, szövetséget köt vele, vagy egyet beszél ezzel az asszonnyal és a szervezetével, intézményével. Benne élünk a Jelenések könyvének idejében. Nemcsak a gazdasági Babilonon van ítélet, hanem a vallási Babilonon is. Nem mehetsz el úgy mellette Isten népe, hogy majd csak lesz valahogy, mert megtérés nélkül kibírhatatlan lesz. Istenhez fog kiáltani a magyar nép együttesen. De ahhoz az egyháznak kell megtérnie. Kijönni az intézményrendszer falai közül, megtérni, hogy Isten 32

33 kivehesse belőled is a Nagy Parázna jegyeit. Ez egy hosszú folyamat. Paráznából Krisztus Menyasszonya De az a vigasztaló, hogy az ítélettel nincs vége mindennek, mert az Istennek az a célja, hogy ezután előhozza a parázna asszonyból az Ő Menyasszonyát. Ezt mondja Hóseásnak is 2:8 Azon a napon férjednek fogsz hívni és nem hívsz többé Baálnak. - így szól az Úr. 2:21 Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Az egyház ezután az Ákor völgyén átmenve, a megtérés után Krisztus Menyasszonyává válik. János apostol arról ír: Amint a Nagy Parázna pusztulásának füstje felszáll a Menybe, abban a pillanatban eljön a Bárány lakodalmának az ideje, mert a Menyasszony felkészült az esküvőre. (Jelenések 19:7-8) Számomra olyan gyönyörű ennek a két prófétai igének a párhuzama. Végül a Menyasszony felöltözi a jó és igaz cselekedetek hófehér ruháját. Fújjátok a kürtöt a Sionon Azt látom, hogy eljött az ideje annak, hogy konkrétan elmondjam azt, amit még 2008-ban mutatott az Úr látásban, a nemzeti megtéréssel kapcsolatban. Most ismét nagyon rám terhelte ezt és teljesen izgatott lettem. Akkor nagyon elevenen élt bennem, de hagynom kellett meghalni ezt a látást, mert Isten feltámasztja, hogyha tőle van. 33

34 Most amikor ismét emlékeztetet rá ennyi idő után, akkor nagyon fellelkesültem, és hiszem, hogy eljött az ideje a kürtfújásnak. Jóel 2:12-17 alapján hirdetem most a magyar nemzetnek, elsősorban az egyháznak, aztán a világnak is ennek az igének a testületi szintű beteljesítését. De még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz! Mert kegyelmes és írgalmas Ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még a rosszat is. Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után? Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak! Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hírdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is! Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából! A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái! Így szóljanak: Szánd meg Uram népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között: Hol van az ő Istenük? Nemzeti ima és böjt nap Látomásban láttuk mindketten a férjemmel együtt ezt az alkalmat egy fedetlen stadionban, ahol özönlöttek a hivők, mindenféle közösségekből, mert nagy híre volt ennek az alkalomnak.. 34

35 A Szent Szellem a forgatókönyvet is megmutatta, azt is hogyan és kikkel együtt végezzük el. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket. Láttam, hogy ezen a nemzeti ima és böjt napon a politikai vezetők is képviselve lesznek. - Miért? Ma a magyar nemzet politikai vezetői egész Európa fele a kereszténységet képviseli. Az országunk állapota mégis hanyatlóban van minden területen. -Azért, hogy: Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között: Hol van az ő Istenük? Nemzeti megtérésre hívja az Úr a papokat, vezetőket, lelkészeket és pásztorokat, a gyülekezeteikkel együtt. Nemzeti megtérésre hívja az Úr az ifjakat, a véneket és a gyermekeket is. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái! Azért, hogy a Jóel 2:18-27 ígérete valóság legyen Magyarország számára. Isten már akkor 2008-ban megmutatta azt, hogyan kell az országnak bűnbánatot tartani az ősök bűneiért, mindent részletesen nevén nevezve, megbánni és megtagadni azokat. Itt az Ákor völgyében, amikor Isten a szívemre beszélt, akkor többek között ezzel a küldetéssel terhelt meg. Rám helyezte ennek a nemzeti bűnbánó alkalomnak a terhét, hogy ez idő alatt imádkozzak érte, és amikor eljön az ország fogadóképességének az ideje, akkor meg fog valósulni. Tudom, hogy a Szent Szellem közben dolgozott és illesztette egybe a mozaikot, készítette elő a terepet, az embereket, vezetőket, politikusokat, a körülményeket és az országot is arra, hogy ezt a látást egyszer be tudják fogadni. 35

36 Megmutatta Isten azt is, hogyan végezzük a behelyettesítő bűnbánatot az őseink Izrael ellen és a zsidók ellen elkövetett bűneiért, ahogy tette ezt Dániel is. (Dániel 9:16) Megmutatta, hogyan térjünk meg az egyház bűneiből, és azt is, hogy miből kell megtérnünk. Ma sokan sokféleképpen várják az ébredést, sok elképzelés született már róla. De itt az igében azt látjuk, hogy az ébredés kezdete, amikor felismerjük, hogy meg kell térnünk a saját és az őseink bűneiből először egyénileg, a személyes életünkben, aztán testületileg az egyház, végül a nemzet megtérése. Ébredés minden esetben a bűnfelismerés gyümölcse. Illetve már a bűnfelismerés önmagában az ébredés maga, hiszen a szellemi alvásunkból robbant ki, a szellemi tunyaságból ránt ki bennünket és a szellemi kényelemből. Ezért vessük el azokat a hamis elképzeléseket, amelyeket az ébredésről alkottunk, és fogadjuk be az Istentől kapott tervet és tiszta látást, mert Ő erre a látásra letette apacsétet és odaadta az ellátást, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Itt lüktet a szellememben ez az alkalom, látom, amint özönlenek az emberek az ország minden részéről, és határon túlról is a Népstadionba, hogy együtt térjünk meg az Istenhez. Nincs más kulcs Magyarország számára. Nincs más alternatíva a nemzet helyreállásához. Halld meg Magyarország! Ez a kulcs! Ehhez össze kell fogni a vezetőknek, a gyülekezeteknek és el kell fogadni ezt a látást, kapni kell rá saját vezetést is, majd együttesen képviselni a világ előtt is, hogy megvalósulhasson. Legyünk együtt, legyünk sokan! 36

37 Végezetül: Hóseás 14:2-3,10 Térj meg, Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked! Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes az megérti Dicsőség Jézus szent nevének! 37

38 ő (Máté28:7) mikor egy nemzet Jézust nem engedi, hogy Úr legyen és Király, akkor megfeszíti Őt. Amikor Jézus Krisztus igazságait és tanításait, parancsait nem töltik be, akkor meg van feszítve. Amikor figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy mit mond a házasság intézményével kapcsolatban (Máté 19:4-ben) és nem engedelmeskedünk Szavának a magyar törvények alkotásnál, akkor ismét keresztre helyeztük Őt. Amikor tekintélyes pozícióban lévő politikai vezetők megvesztegethetőek, és hamis mértéket használnak, és nem hitelesek a döntéseik, a vezetésük, akkor megfeszítették Jézust. (Lukács 23:23) Amikor hamisan hírdetik az egyházban az Ő beszédét, vagy hamisan értelmezik az igét pl. a cölibátussal kapcsolatban, mert Jézus az Újszövetségben erről nem tanított, de Pál sem, akkor az egyház is azt kiáltja ilyenkor Jézusra, mint amit 2000 éve a főpapok: Feszítsd meg! Feszítsd meg! Amikor egy ország helyt ad annak a szélsőjobboldali gondolkodásnak, és nem veri le, nem ítéli el csírájában, amelyik a zsidók és Izrael ellen táplál gyűlöletet vagy nem ítéli el a holokauszt, nem áldja Izraelt, akkor megfeszíti Jézust és ezzel átkot von önmagára. Amikor nemzeti szinten engedjük az abortuszt, akkor minden esetben azt kiáltjuk, hogy Jézusnak meg kell halnia, nem kellenek a törvényei, és ilyenkor mindig szabadjára van engedve az a lázadó, gonosz és gyilkos szellem, akit úgy hívnak, hogy: Barabás (Lukács 23:25) Ez a szellem azután szabadon garázdálkodik, minden területen öl és elrabol mindent. Amikor törvényeink és tetteink nincsenek összhangba Isten törvényeivel, akkor Jézus nem tud Király lenni sem az egyházban, sem a nemzet életében. 38

39 Amikor akár egyéni szinten, akár testületi szinten nem tartjuk tiszteletben az atyákat, a szülőket és az elődöket, nem becsüljük őket, sértegetjük, bántjuk őket, vagy nem segítjük őket idős korukban a törvényeinkkel megfelelően, akkor is Jézus testére mérjük a korbácsütéseket cselekedeteinkkel, mert Ő arról beszélt, hogy: Tiszteld apádat és anyádat. (Máté 15.4) Amikor fennszóval hirdetjük magunkról, hogy keresztény állam vagyunk, de cselekedeteinkkel éppen az ellenkezőjét tesszük annak, amit Jézus nekünk mond,akkor is a kereszten van Jézus ebben az országban. Többek között az alkotmányunknak nem a katolikus eszméket kell képviselnie, hanem Isten Királyságának alaptörvényeire kell, hogy felépüljön ezután, mert a kettő nem ugyanaz. István király szellemiségére,- amely erőszakkal terjesztette katolicizmust, és teszi ma is,- ítélet jön. Hogyan és miért várjuk el, hogy megáldja a földünket, megáldja a pénzünket, a gazdaságunkat, miért vádolják Őt azzal, hogy nem hallgatja meg az imáinkat, amikor a nap minden percében keresztre szegezzük Őt, és a kezeit. És ez nemcsak a cselekedeteinkben látszik, hanem az útmenti feszületek is jól példázzák ezt a tényt. Amikor sok magyar templomban a megfeszített Jézus előtt borulnak le a papok és a hívek, akkor miért csodálkozunk, és miért Őt vonjuk kérdőre, hogy nem tesz csodákat, hogy megenged az országban tragédiákat? Amikor nyilvánosan is a keresztre feszített Jézusnak állítunk emlékművet, holott Ő feltámadt, akkor hogyan várhatjuk el, hogy tegyen természetfeletti jeleket és csodákat az országunkban, hogy megvédjen bennünket a természeti katasztrófáktól,a balesetektől, hogy ne engedje meg a sok ártatlan vérontást, a tragédiákat, vagy gyilkosságokat, amikor mi még a kereszten tartjuk a kezét?! 39

40 Jézus akkor lesz Úr és Király, hogyha az országunk hagyja, hogyha nem Barabbást akarjuk szabadon engedni, ezt a gyilkos és rabló szellemet, hogyha az Ő törvényeit hagyjuk érvényesülni az élet minden területén, az egyházban ugyanúgy, mint a társadalomban, bankszférában, a gazdaságban, az oktatásban, a kultúrában és a politikában egyaránt. Az Ő királysága a természetfeletti megoldásokat fogja elhozni számodra Magyarország! Az Isten Királysága az imameghallgattatásokat foga elhozni számodra. Az Isten Királysága igazságot, békességet és örömet hoz, ezt Ő ígérte meg. Jézus szava hangzik ma az országunkban, Jézus szava szól ma a vezetőkhöz, politikusokhoz, pártvezetőkhöz, miniszterekhez, de az egyházi vezetőkhöz is szól: Lukács 6: Miért mondjátok ezt: Uram, Uram! Ha nem teszitek, amit mondok? Elmondom nektek, hogy kihez hasonlít az az ember, aki eljön hozzám, meghallgat és engedelmeskedik a szavaimnak. Ez az ember olyan, mint a házépítő, aki mélyre ásott és kősziklára helyezte a háza alapját. Amikor árvíz jött és megpróbálta elmosni a házat, a ház nem mozdult meg, mert erős alapra építették. De az az ember (vagy nemzet) aki hallja szavaimat és nem engedelmeskedik azoknak, az ahhoz az emberhez hasonlít, aki alap nélkül a földre építette a házát. Amikor jött az árvíz, a ház azonnal összeomlott, és az egész elpusztult. Jézus szava szól ma Magyarországhoz mindannyiszor, ahányszor nem cselekszik az Ő akaratát, szembeszegülnek vele és vétkeznek ellene. János ev. 8:40 De ti meg akartok ölni engem, aki az igazságot mondom nektek. 40

41 Zsidók 12:25 Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok, amit Isten mond! Azok az emberek sem menekültek meg, akik visszautasították, amikor figyelmeztette őket itt a földön. Akkor mi hogyan menekülhetnénk meg, ha elfordulunk Istentől, aki a Menyből szól hozzánk? Magyarország! Magyarország! Engedd meg Jézusnak, hogy Király legyen, hogy az legyen,akinek Ő mondja magát. Mert Ő Feltámadt és ma is él, keze erős és hatalmas, igazságosan cselekszik. Magyarország! Magyarország! Ne a megfeszített Jézust keresd, ne a megfeszített Jézust mutasd be, mert Ő ma nincs a kereszten. Hát akkor Magyarországon se legyen a kereszten, ő nincs ott, nincs a kereszten, mert FELTÁMADT! Mikor lesz az, amikor a templomainkban,a Feltámadottról fognak beszélni, a Feltámadott Krisztus képével fogunk találkozni? De Magyarország! Magyarország! Megfogod látni FELTÁMADT JÉZUST, meg fogod látni a feltámadt Jézust, találkozni fogsz Vele az eseményekben, a természet erőiben, a közeljövő nagy változásaiban. Meg fogod látni a Feltámadott Jézust! Mert Ő feltámadt a halálból! FELTÁMADÁS = héberül újra talpra állást jelent. Amint a tetteiddel nem feszíted Őt keresztre, amint megtérsz bűneidből, amint nem a keresztre feszített előtt fogsz leborulni, meg fogod látni, amint bemutatkozik neked Feltámadott Jézus abban, hogy az ország állapotát újra talpra állítja. A Feltámadott Jézus újra talpráállást hirdet ma Magyarországon erkölcsi, szellemi, egzisztenciális, gazdasági területen. A Feltámadt Jézus előtt borultak le az asszonyok is, akik először találkoztak Vele, amikor kijött a sírból, pedig ők 41

42 is a megfeszítettet keresték, a halott Jézushoz mentek, ahogy ez az ország is. Máté 28:9 Egyszerre csak Jézus szembe jött velük és ezt mondta: Örvendjetek! Ők odaléptek, megragadták a lábát és a földre borultak előtte. Magyarország! Meg fogod látni a feltámadottat, és csodálkozni fogsz, Őelőtte fogsz térdet hajtani hamarosan, mert elő fog lépni nagyon hamar, és meg fogod látni a szemeiddel a keze munkáját, meg fogod látni a nyomait, meg fogod hallani a hangját, és meg fogod Őt ismerni, mert bemutatkozik neked, igen bemutatkozik neked! Ézsaiás 52:15 De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is be fogják előtte szájukat A Feltámadt Jézus meg fog téged látogatni, be fog neked mutatkozni, hogy meglásd Ő már nincs a kereszten, nincs odaszegezve a fára, és meg fogod azt is látni, hogy nem kisgyermekként fekszik a jászolban tehetetlenül. Igen, Ő nem kisbaba, Ő nincs a kereszten sem és nem is halott, nincs a sírban sem! Lukács 24:39 Miért ijedtetek meg és miért kételkedtek? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat! Valóban én vagyok az! Érintsetek meg és lássatok! Amint találkozol Magyarország a Feltámadottal, meg fog változni a Róla alkotott képed, a gondolkodásod, az istentiszteleted, a törvényeid, amelyek hatással lesznek az egész országra, és annak jövőjére is. És akkor Magyarország nem a megfeszített Jézust fogja tovább képviselni, hanem az élőt, a feltámadottat, akit meg fog ismerni, meg fog látni rajtad keresztül egész 42

43 Európa, mert Jézus feltámadt a halálból és előtted megy előtted fog járni! / Máté 28:7 Az a nép, amelyik Krisztust így megfeszíti a törvényeivel, a hamis vallásával, a hagyományaival, az okkultizmusával és a spiritizmusával, az meg fogja látni Krisztus dicsőséges megjelenését, úgy, ahogy még nem látta. Ahogy 2000 évvel ezelőtt egy hatalmas földrengés elgördítette a követ Jézus sírjának a szájáról, úgy jön most is egy szellemi földrengés, amely felrázza Magyarországot, amely felébreszti Magyarországot, hogy aztán megtérve a Feltámadt Krisztust hirdesse. A papok, a lelkészek, pásztorok már nem a halott Jézust fogják hirdetni és annak gyümölcstelen evangéliumát, hanem a feltámadás erejével fognak kilépni, és jelek és csodák fogják követni az általuk hirdetett igét. A feltámadás ereje ha berobban, szétroppantja a szellemi halál bilincseit, szétzúzza a vallás béklyóit, leveri a tradíciókat, kiirtja az okkultizmus és a spiritizmus gyakorlatát ott a templomokban is. Összezúzza az emberek életében mindezen bűnök következtében kialakult átkokat, betegséget és nyomorúságot Jézus nevében. A feltámadott Jézus megszabadítja népünket mindabból, amiből a vallás nem tudta megszabadítani. A feltámadott Jézust képviselve fogja meglátni az országunk, hogy ez az erő mindent helyreállít, amit a vallás nem tudott. Ez egy igazi szellemi rendszerváltás lesz Magyarországon az egyházban is, és az országra nézve is. Legyen így! Legyen meg Jézus nevében!

44 II. Mózes 22: án jött hozzám ismét a Szent Szellemtől szó, amely egy álommal kezdődött. Tisztán emlékezem erre az álomra, erre ébredtem fel, és amikor megkérdeztem az Urat, hogy mit akar ez jelenteni, akkor a címben szereplő igét adta nyomatékosan a szellememben. II. Mózes 22:18. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját. Az álom, mely tudtam, hogy az elkövetkezendő hétre és időszakra vonatkozóan valóságos lesz, ez volt: A férjemmel ketten mentünk be egy nyitott, nagy, sőt óriási duplaszárnyú kapun, ami olyan volt, mintha egy várudvarába érkeztünk volna meg. Tudtuk, hogy az ellenség területén vagyunk, ezért csendben, körültekintően és nagyon izgatottan mentünk előre. Mindketten munkásruhába voltunk, mintha mi is az ottani munkásokhoz tartoztunk volna, mert olyan volt, mintha újították volna az épületet és mindenki el volt foglalva a saját munkaterületével. Valamilyen edény volt a kezünkbe, amibe olaj volt. Az volt a célunk, hogy ennek az épületnek a központjában valahol egy ajtót megkenjünk olajjal és prófétáljunk felette az ellenségnek veszteséget, és visszavonulást, prófétáljuk az ellenség háza feletti győzelmet. Amikor mentünk egyenesen előre, egyre beljebb az udvaron, olyan volt, mintha az emberek számára láthatatlanok lennénk, és egyszercsak odaértünk ahhoz az ajtóhoz, amit kerestünk. Azt láttam, hogy az ajtópántot kente meg a férjem, én pedig prófétáltam fölötte azt, hogy nyíljon meg az 44

45 ellenség kapuja számunkra. Mégis nem ezen az ajtón akartunk mi bemenni, mert utána már jöttünk is visszafele. Azt érzékeltem, hogy ez az ellenségnek a székhelye volt, a központja, ahol egy prófétai cselekedetet kellett végrehajtanunk ahhoz, hogy aztán, amikor kint az életben képviseljük Isten Királyságát, és terjeszteni akarjuk, akkor ott egyszerűen már csak besétáljunk az ellenség táborába, azokra a területeire, annak a birtokára, aminek a központjában már szellemben megnyitottuk a kapuit, amikor azt olajjal megkentük. Tehát ezt azért kellett megtennünk, hogy el tudjuk venni az ellenség területeit a városban, vagy az országban bárhol akadálytalanul. Eddig volt az álom, és aztán adta a Szent Szellem az igét. Aztán, amikor imádkoztam egy gyönyörű szellemi képpel bontotta ki az igéket szépen sorban és én gyönyörködtem abban az új igazságban, amivel ismét gazdagított az én Uram. Tudom, hogy ezt ismét azért adta, hogy lássam, Ő ezt el akarja végezni az én életemben is és mindannyiunk életében. De mielőtt belelépnénk ebbe az áldásba, előtte kijelenti azt a Szent Szellem. Hiszen anélkül nem lehetséges ebben az örökségben járni, ebben a szellemi igazságban élni, amíg nincs rá kinyilatkoztatásunk. Hiszem azt, ahogy az álomból megértettem, hogy először szellemben kell megnyernünk a csatát, szellemben kell átvenni a hatalmat és az irányítást a városaink és az országunk felett, illetve e világ rendszere felett, és Babilon fejedelme felett is; ahhoz, hogy utána sikeres legyen az evangélizációs szolgálatunk, a prófétai szolgálatunk, vagy bármilyen más szolgálat, ami Isten Királyságának terjesztéséről szól. Azt gondolom, hogy egy stratégiát kaptam most meg arra, hogyan lehet, és hogyan kell az ellenség táborát birtokba vennünk, és hogyan kell érvényesítenünk Jézus győzelmét eredményesen. Ahhoz, hogy ne kudarcos 45

46 szolgálataink legyenek, ne gyümölcstelen alkalmaink legyenek hétről-hétre, ahhoz, hogy valóban az evangélium terjedni is tudjon, ahhoz először szellemben kell a sötétség felségterületét leleplezni, és hatalmat venni felette. De hogyan? Akkor a Szent Szellem elkezdte összerakni az igéket, ahogy imádkoztam. Aztán örvendeztem, amikor megláttam a végeredményt. Köszönöm Istenem, de kérlek, hogy segíts nekem most szavakba önteni ezt az igazságot. II. Mózes 22:17-18 Azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyerhet áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. A sok ígéret közül ez az utolsó, de mikor kapta meg ezt az ígéretet Ábrahám Istentől? Amikor bemutatott egy hatalmas áldozatot az engedelmességével, és megtette amit Isten kért tőle. I. Mózes 22:2 Isten azt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórija földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked.! Amikor Ábrahám ennek az Isteni szónak engedett, akkor azzal bemutatta Jézus Krisztus Golgotai áldozatát. Bemutatta azt, amit a mi Mennyei Atyánk tett értünk: hogy fogta az Egyetlenegy FIÁT, Jézust, akit szeretett és feláldozta az emberiségért, Megváltóként. 46

47 Ábrahám mivel nem tagadta meg Istentől a fiát, Izsákot, és kész volt feláldozni őt, ezért kapta ezt az ígéretet. Végül tudjuk, hogy nem kellett odaadnia a fiát, hanem Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról, aki az Újszövetségi képben Jézus volt maga, Ő volt Isten Báránya, aki feláldoztatott a kereszt oltárán. Ez a gyönyörű kép egy előképe Jézus Krisztus Golgotai áldozatának. Ezért, hogyha nyitott szemmel járunk az Ószövetségben is, megláthatjuk Jézust. Ábrahám ezzel az áldozattal, ezzel a cselekedettel lett ennek az ígéretnek a birtokosa. Na, most akkor menjünk az Újszövetségbe. Galata 3.7 / Csia ford. Ismerjétek fel hát, hogy akik a hitből valók, azok az Ábrahám fiai. Galata 3:14 /Egyszerű ford. Az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a nem zsidókra is érvényes Galata 3:16 Isten ígéretet tett Ábrahámnak és utódjának aki maga Jézus Krisztus. Galata 3.26 / Egyszerű ford. Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitetek által valósult meg. Efézus 1.22 / Egyszerű ford. Isten tehát mindent a Krisztus lába (hatalma) alá helyezett. Efézus 2:6b / Egyszerű ford. Mindez a mienk, akik Krisztus uralma alatt vagyunk. Isten azért tette ezt, hogy megmutassa a jövendő 47

48 korszaknak is kegyelme határtalan gazdagságát. A Krisztus Jézusban adta nekünk ezt a kegyelmet. Efézus 1:20-22 /csia ford. Ez az erő hatott a Krisztusban, mikor Isten őt a halottak közül feltámasztotta, a mennyeiekben jobbjára ültette, minden fejedelemség, fennhatóság, hatalom, uraság és minden név fölé, melyet nemcsak ebben a korban, hanem az elkövetkezőben is neveznek, és amikor mindent lába alá rendelt Zsidók 2.14b,16 / Egyszerű ford. Azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával legyőzze azt, aki a halál felett uralkodik, a sátánt. Világos, hogy Jézus nem az angyaloknak nyújtott segítő kezet, hanem Ábrahám utódainak. Róma 9:8 /Egyszerű ford. Tehát Ábrahámnak nem az összes utódai számítanak Isten gyermekeinek, hanem csak azok, akik Isten ígérete szerint születtek. Róma 4.16 / Egyszerű ford. Amit Isten megígért azt csak hit által kaphatjuk meg. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Róma 6:3-8 Vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába merültünk bele. Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek bennünket Vele együtt. Ez pedig azért történt, hogy mi is új életben induljunk el. Mert ha eggyé válunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele a feltámadásában is. Aki ugyanis meghalt felszabadult a bűn hatalma alól. 48

49 Ezek alapján megláthatjuk, hogy Ábrahám utódja Jézus, és hogyha mi hit által Isten gyermekeivé válunk, akkor mi is örökölhetjük Ábrahám fiaiként a neki adott örökséget. Azonban azt is láthatjuk, hogy nem mindenki számít Isten gyermekeinek, csak azok, akik kijelentés alapján Szellem által újjászülettek, (és nem csak beléptek egy gyülekezetbe tagként, jelképes bemerítkezéssel,) akik valóban belemerültek Jézussal az Ő halálába, akik tényleg elmentek Jézussal a keresztig, akik őszintén felépítették Istennek azt az oltárt, majd odavitték az életüket az oltárra engedelmesen, mint Ábrahám Izsákot. Akik hagyták, hogy meghaljon a régi élet, az óember, ők egyesülhetnek Jézus feltámadásában is, és övék az ígéret, amit Ábrahám megkapott. Amikor erre szellemben kinyilatkoztatást kapunk és meglátjuk ezeket az igazságokat, majd érvényesítjük, újra és újra; akkor mindig egy- egy lépéssel beljebb hatolunk a sötétség felségterületére. Ábrahám azonban az ígéreteinek csupán egy részét látta meg. Azonban amit neki Isten megígért, azt teljesen Dávidnál láthatjuk beteljesedni. De nézzük csak meg! Dávid ugyanúgy Jézust jeleníti meg nekünk, csak egy más oldalról. Ő is Jézusnak az előképe, az egész életével, harcaival, elutasítottságaival, a prófétai szolgálatával és a biztos győzelmeivel Júda Oroszlánjának a megtestesített előfutára! I.Kir. 5:17b apám, Dávid nem építhetett házat Istene, az Úr nevének, mert háborúskodnia kellett mindefelé,míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. 49

50 Akkor amikor álmomban bementünk az ellenség főhadiszállására, akkor tudtam, hogy ez a főhadiszállás mit képvisel és mi a felségterülete; pontosan az,amit nekünk személy szerint be kell vennünk, mert arra a területre van elhívásunk. Konkrétan ilyen területek az oktatás, a kultúra területei, a művészet, a zene, az egyház, az üzlet, a gazdaság vagy anyagi területek és sorolhatnánk. És nekünk így kell megszereznünk először szellemben a hatalmat az ellenség területei fölött, mert mindegyik szférának, területnek meg van a maga főhadiszállása, szellemi központja a sötétség királyságában. Ahhoz, hogy a világban magas szinten tudjuk képviselni Isten királyságát, és nemzeti szinten akarunk hatással lenni e világ rendszerére, a kultúrában, a zenében,az üzleti életben, a művészetben, az oktatásban az egyházban, vagy a gazdaságban akkor ahhoz először szellemben kell elfoglalnunk azt a területet, konkrétan nevén nevezve az elfoglalni kívánt területet, a főhadiszállást. Ez nem kis feladat, de Isten Királyságában először szellemben kell győzelmet aratnunk. Itt nem lehet karriervágyból, magas tudást megszerezve, sok pénzzel, törtetve hatalmat szerezni. Isten Királyságában nem úgy lehet hatalmi pozíciót, tisztséget szerezni,ahogy a világban, hanem először szellemben kell megszerezni a hatalmat, legyőzve az ellenséget, megnyerve a csatát. Csakúgy, mint Dávid, aki az összes csatát megnyerte, majd odaadta a fiának a hatalmat, és a trónt, a tekintélyt, hogy felépítse a templomot azzal a megszerzett győzelemmel, amit ő már megszerzett a fia számára. Annyira prófétai ez a kép, és olyan gyönyörű! Salamonnak csak bele kellett állnia ebbe a győzelembe és megtartani azt, így kell ezt nekünk is tennünk most. Ahhoz, hogy egy ilyen hatalmat és kormányzó pozíciót, helyet megszerezzünk szellemből, ahhoz ezt kell tennünk és bemenni a főhadiszállásra, megismerni mindent, látást venni annak a területnek a rendszeréről, látást kell 50

51 kapnunk annak a területnek a szellemi állapotáról, működéséről, struktúrájáról, szerkezetéről, és a hibáiról is. Látást kell vennünk az ellenség főhadiszállásának a hierarchikus rendszeréről, és annak az erejéről, ki kell tapogatni szellemben a gyenge pontjait. Meg kell látnunk azt, hogy hol tér el a Bibliai mintától a struktúrája, szerkezete, a működése annak a területnek, vagy szférának, meg kell látnunk szellemben azt, hogy miben tér el az Isten akaratától. Meg kell kapnunk a szent Szellemtől a konkrét stratégiát az elfoglaláshoz. Akkor fogjuk tudni a gazdaság, az egyház, vagy akár az oktatási szféra fölé kerülve az Isten Királyságát érvényesíteni, hogyha látjuk azt,hol kell korrigálni, látjuk annak a hiányosságait, hogy mi az, amiben eltér az Isten akaratától. Az Úr végig akar bennünket vezetni az ellenség főhadiszállásán szellemben és meg akarja mutatni annak gyenge pontjait. Velünk ezt tette a Szent Szellem az elmúlt évek alatt, hogy végig bemutatta a vallásos Babiloni rendszert, megmutatta annak gyengeségeit és hiányosságait, bemutatta azt, hol tér el a mennyei mintától, és bemutatta annak minden torzulását azért, hogy fölé kerülve tudjuk Isten Királyságát bevinni az egyházba. De ugyanígy látást adott arra is, hogy a világ rendszerén belül, hogy működik a Mammon szelleme a varázslás által, látást adott arra, hogy Isten Királyságában hogy kell működnie az anyagi területeknek, mi az, amit le kell építeni és mi az, ahogyan birtokba lehet venni a világ rendszerétől anyagi javakat,mert megmutatott az ellenség főhadiszállásából egy területet,és ahhoz adott kulcsokat. Adott konkrét stratégiát is. Dávid elfoglalta a Sion hegyét, ő tudta, hogy ahhoz, hogy teljesen elfoglalja azt a hegyet, tovább kell mennie, mint ameddig Józsué ment. Mert Józsué megszerezte ugyan a területet, de a Jebuzeusokkal szövetséget kötött, és Dávid tudta, ahhoz, hogy uralkodhasson, ahhoz teljesen ki kell őket irtani, nem köthet velük szövetséget, nem tűrheti meg őket, neki el kellett foglalnia azt a hegyet. 51

52 Ugyanígy mi is azzal a területtel, amelyiken hatalmat akarunk gyakorolni, abban a szférában, ahol kormányozni akarunk, ahova Isten Királyságát be akarjuk vinni, ott nem köthetünk kompromisszumot, nem köthetünk semmilyen szövetséget, és nem azonosulhatunk a bűneikkel, vagy szokásaikkal, melyek Isten Királyságának útjában állnak. Hogyha az Isten Királyságát akarjuk terjeszteni és érvényesíteni valamely területen, akkor nem azonosulhatunk egy picit sem a sötétség hatalmával, vagy e világ rendszerével. És bár Dávidnak nagyon elszántnak kellett lennie, mert a jebuzeusok állították, hogy ide nem fog bejönni Dávid, mégis Dávid végül kiirtotta őket teljesen és elfoglalta Sion sziklavárát. Ezért ma bármennyire is állítja a sátán, hogy te sosem fogsz Alpha kurzust szervezni mondjuk az egyetemen, vagy sosem fogsz házigyülekezetet vezetni x városban, amikor megnyered a szellemi háborút a fölött a terület felett, amikor szellemben érvényesíteni tudod Isten Királyságának hatalmát, akkor fizikailag is sikered lesz abban a szolgálatban. Így kell nekünk is fölmennünk a kultúra, a gazdaság vagy az oktatás, vagy akár a zene, a művészet stb. területén kinek milyen elhívás van - a legmagasabb hegyre, elfoglalni azt a hegyet. Ehhez egy hatalmas adag szellemi látás kell, elszántság és kitartás, mert hosszú idő volt, mire Dávid eljutott erre a szintre, mire kormányozhatott. Azt írja az ige, hogy:dávid az összes ellenségét a lába alá helyezte. Dávid Jézus előképe,. Jézus volt az, aki ezt a hatalmas csatát megnyerte, neki már nem kell többet a keresztre menni, Ő felment a legmagasabb hegyre a Golgota hegyére. Ami ebben a leggyönyörűbb az, hogy ezt a hegyet járta meg Ábrahám is (Mórija) amikor Izsákot feláldozta és utána megkapta Istentől az ígéretet: A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját. 52

53 És ez ugyanaz a hegy, amit Dávid is megszerzett, a Sion hegye, mert ez is Jeruzsálemben van. Az Ábrahámi szintnél magasabb a Dávidi szint, mert ott már beteljesedett az Ábrahámnak adatott ígéret, de a legmagasabb a Jézusi szint az Újszövetségben. Mindhárman egy hatalmas szellemi harcot vívtak, és mindhárman győztek a legmagasabb szinten győztek. De Jézus e világnak az összes ellenségét és a pokol minden erejét lefegyverezte, és legyőzte Ezért nekünk, már nem kell a keresztre mennünk, de érvényesítenünk kell az Ő győzelmét és amerre megyünk, amerre látást kapunk ott kell kiszorítanunk a bennünk lévő világossággal a sötétséget. Tulajdonképpen mi ugyanúgy harcolunk, fizikailag nem, de szellemben igen, ezt a hatalmat érvényesítjük, nekünk bele kell lépnünk ebbe a kenetbe, bele kell lépnünk Dávid és Jézus győzelmeibe és érvényesítenünk azt az igazságot, hogy az ellenség már a mi lábunk alatt van, mert Jézus nekünk adta ezt. Ebben a látásban kell járnunk, meg kell látnunk ezt, és a már megszerzett győzelemben kell járnunk. Azon a területen, ahova elhívásunk van, tudnunk kell azt, hogy a legkisebb ellenségtől a legnagyobbig minden le van győzve, és le van fegyverezve. Azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy a te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját. Ahhoz, hogy ilyen magas szinten birtokolni tudjuk az ellenség kapuját, ahhoz mi nem élhetünk az ő területén és semmilyen része nem lehet bennünk az ellenségnek. (Pl. ha Isten Királyságát az egyházban akarjuk bemutatni, akkor nem lehet belőlünk a vallásból semmi, de semmi) Mielőtt Isten nekünk adja ezt a hatalmat, ne lepődjünk meg, hogy először bennünket fog kihozni az ellenség területéről. Ha az oktatás területén, a média területén vagy a művészet területén akarunk működni, akkor először kiemel bennünket annak a szellemi fennhatósága 53

54 alól, ami persze lehet, hogy először rosszul esik nekünk, hogy aztán egy magasabb szinten vissza vigyen oda és már hatással tudjunk lenni arra a területre. Ezért ne lepődj meg, hogyha elkezdesz szellemi harcolni egy fennálló rendszer ellen, akkor Isten előbb-utóbb kihoz téged abból a rendszerből! (már persze hogyha benne voltál) Ne lepődj meg, ha ilyen helyzeteket fog teremteni a számodra. Ugyanígy amikor az egyház elkezd harcolni a vallás ellen, akkor Isten kihozza őt a vallásnak az intézményes rendszeréből, mert azt is az emberek találták ki az apostolok halála után, és nem Isten. Ezért ne ragaszkodjuk mostmár ahhoz a vallásos, intézményrendszerhez, hanem kezdjük meglátni azt, hogy mi az Atyának az akarata, terve, hogyan akarja helyreállítani a Bibliai gyülekezeteket, az apostoli korszakot, mert Ő elkezdte az Ő népét kihozni a vallásból. De ugyanígy van, amikor pl. anyagi területen szembe szállunk a Mammonnal, akkor ne lepődjünk meg, hogyha Isten anyagi forrásokat akar adni, akkor először a nem tőle való forrásokat, területeket leépíti vagy kihoz onnan, ahol épp vagyunk. Isten megengedi, hogy leépüljön az, ami a hamis Mammonból eredt és nem Tőle volt, hanem a gazdasági Babiloni rendszer része volt, leépíti azt, ami manipulatív módon lett megszerezve, leépíti azt, ami varázslás által került hozzánk vagy volt működtetve, vagy leuralás által. Nem gyerekjáték pl. a hamis Mammonnal való harc sem, de így fogunk látást kapni rá, hatalmat kapni fölötte, hogyha nem lankadunk el, és nem fáradunk bele. De ehhez kell egy elszántság és erős akarat, hogy ne legyen semmilyen kötődésünk a világhoz, a Mammonhoz vagy a valláshoz stb. Csak úgy lesz hatalmunk, csak úgy fogjuk birtokolni az ellenség kapuját, ha mi nem vagyunk az ő felségterületén már és nincsen bennünk semmilyen része az ellenségnek, ha nem azonosulunk vele, ha nem beszélünk egyet vele, 54

55 hogyha látásunk van arra, hogyan működik,, és szellemi látásunk van arra, hogyan kell működnie az Isten Királyságának. Így fogjuk tudni elfoglalni azt a hegyet, amelyre elhívást kaptunk. Meg kell látnunk először azt, hogy milyen területre van elhívásunk, és annak megfelelően ugyanúgy fel kell mennünk a Sion hegyére, a legmagasabb szintre, mint Dávid, Jézus győzelmeit érvényesítve az összes ellenség felett azon a területen és úgy felmenni a hegyre. Ez a felmenetel szellemben történik, minden egyes lépést előre, egy-egy szellemi kinyilatkoztatás ad, amely előre visz bennünket. Nem lehet többé úgy szolgálni, hogy más szájából vesszük el az üzeneteket, a sajátjaikként továbbadva azt, mert az szellemileg nem hordoz erőt, sem hatalmat, de senkit nem is fog építeni,csupán értelmileg. Mert szellemi ereje annak van, amit te személyesen Istentől megkaptál, amikor Vele voltál, és amit a Sion hegyére való felmenetel közben kapsz a Szent Szellemtől az fog kenetet hordozni, az fog szellemi átalakításokat elvégezni. Tehát soha ne ismételgessünk más szájából átvett dolgokat, hanem vegyük el azt, amit nekünk készített el a Szent Szellem, mert így fogjuk tudni a Sion hegyét birtokolni szellemi hatalommal. Az innen-onnan kiollózott tanítások, sajátunkként való továbbadása, amelyekkel a hatalmunkat próbáljuk demonstrálni, nem fognak nekünk szellemi hatalmat adni, sem szellemi tekintélyt. Emberek előtt átmeneti időre látszhatunk nagyobbnak, de az Isten Királyságában nem fogunk előrébb jutni vele. Isten szolgáinak a Szent Szellemtől kell átvennie saját kijelentést, vezetést, mert minden egyes Rhéma egy- egy lépcsőfok ezen a hegyen, minden egyes új szellemi látás egy- egy szinttel visz bennünket magasabbra, a Sion hegyén, - persze, hogyha nem az értelmünkből származik ez a látás. Ezért arra törekedjünk, hogy minél több személyes vezetésünk legyen és minél többet tudjunk lenni az Atya jelenlétében, hogy minél 55

56 magasabbra és magasabbra tudjunk menni a mi személyes Sion hegyénken. Az Ábrahámnak adott ígéret Izraelben igazából teljes mértékben Dávidnál teljesedik ki, és amit Isten Ábrahámnak megígért azt mi Jézus által kaphatjuk meg, rajta keresztül, mert a te utódod által nyer áldást a föld. Ábrahám utóda Jézus, mi pedig Krisztusban vagyunk, ezért Vele és általa ugyanúgy megszerezhetjük az ellenség kapuját.. Kapuban ülni, az mindig pozíciót és hatalmat, a kormányzást jelentette Izraelben. A városokat városfallal vették körül, amelyen kapuk voltak, és az ellenség kapuját, hogyha megszerezték, akkor tulajdonképpen a várost is elfoglalták. Így akarja Isten nekünk adni azokat a területeket, amelyekre elhívásunk van és amelyek még a sátán királyságának hatalma alatt vannak. Azonban az egész emberiség számára ez az ígéret az Újszövetségben teljesedett ki abban, amikor Jézus megvívta a legnagyobb harcát a kereszten, ahol valóban lábai alá vetette minden ellenségét az emberiségnek és megszerezte annak megváltását a saját vére árán. Amikor mi az Atya gyermekeivé válunk, akkor megkapjuk a fiúság Szellemét, majd Krisztussal együtt felülünk mennyei helyekre, hogy uralkodjunk Krisztus hatalmával itt a földön. Ez a királyi kenet és amikor belelépünk, akkor már birtokolni fogjuk az ellenség kapuját, akkor már minden ellenség valóban a lábunk alatt lesz és nemcsak beszélünk róla, már nem csak elmélet lesz. Ahogy Salamonnak nem kellett az apja harcait megharcolni, csupán megtartani a békét és gyarapítani azt az áldást, anyagi javakat, és örökséget, amit az apjától kapott. Hasonlóan Jézus mindent megszerzett számunkra ott a kereszten, nekünk mindezt elfogadni kell, bele kell lépnünk ebbe a fiúsági áldásba és az uralkodás, kormányzás szemléletét elfogadnunk, látást kell venni arra, hogy mi képviseljük Isten Királyságát itt 56

57 a földön és mindazt érvényesítenünk kell, amit már Jézus megszerzett számunkra. Jézus megszerezte számunkra a teljes győzelmet e világ felett, Babilon királysága felett, a Mammon és minden más fejedelemség felett. Jézus megszerezte a szolgálati területet a számunkra, és a szolgálathoz mindent előkészített, mindent jól eltervezett, bölcsen és előrelátóan elkészítette az életünk és szolgálatunk teljes tervrajzát.(.i. Krónika 22.rész) Amikor a teljes képet megkapjuk és tiszta látást a küldetésünkről, az elhívásunkról, amikor megkapjuk a tervrajzot, és a mennyei mintát, amikor megkapjuk ehhez a megfelelő kiképzést, akkor, akkor. Isten a szolgálathoz megáld értelemmel, bölcsességgel és jó hírnévvel, nyugalmat ad az ellenségtől és bőven ad mindenre elégséges anyagi javakat, de legfőképpen odaadja ahhoz a te szolgálatodhoz megfelelő kenetet, a Szellem erejét, mennyei kincseket és a menny támogatását. Mindent odaad, amikor elérkezik a te időd, a kairosz idő, és elkezdheted a templomépítés szolgálatát, az Úr házának építését. Azt mondja Dávid a fiának Salamonnak: mindent megszereztem a számodra, te gyarapítsd ezeket! Ebbe az áldásba és örökségbe azonban Salamon sem léphetett bele idő előtt, mert fiatal és éretlen volt. Ezért legyünk kitartóak a felkészülési időben, amikor az Atya készít bennünket a küldetésünk betöltésére és használjuk ki azt az időt, hogy sokat legyünk az Úrral, vegyünk tőle látást, és az Ábrahámnak és a Dávidnak adatott kijelentéseket Isten érvényesíteni fogja az életünkben is, hogy az valóság legyen. I. Péter 5:10 A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig 57

58 szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és magalapozni. Térjünk még vissza kicsit a mennyei helyeken való üléshez, a Krisztussal való együtt uralkodás, olyan szépen hangzik, és olyan gyakran hivatkozunk rá, mégis sokszor csak szlogen marad a hivők számára. Ez nem a keserű beszédeket jelenti, ez a hely nem a panaszkodás helye, nem is az aggodalmaskodó beszédek helye! Nem! Hanem az uralkodás és a kormányzás beszédei azok, amikor arra a speciális helyzetre Isten akaratát és a mi mennyei Atyánk jó tervét mondjuk ki. Amikor a prófétai beszédeket szóljuk, nos ez az Isten szerinti kormányzás és ez fog változást eredményezni abban a helyzetben természetfeletti módon. Így kormányozunk most Krisztussal: Jézus nevében ma kihirdetem, hogy belelépek abba a kenetbe és örökségbe, amit Dávid átadott Salamonnak. Dávidnak az elhívása arra is szólt, hogy harcaival biztosítsa a teljes nyugalmat, békességet Izraelben a templomépítéshez. Azt mondta neki az Úr, hogy: a te fiad, akit utánad helyezek a trónra, ő épít házat nevemnek. Ma így hirdetem ki az életemben és szolgálatomban, hogy birtoklom minden ellenségem kapuját. Azért, mert az ige szerint az Ábrahámnak adott ígéret az ő utódjának Jézusnak adatott, én pedig Krisztusban vagyok, Isten gyermeke vagyok és ez által a hit által ma enyém ez az ígéret. Azért is enyém ez az ígéret, mert az én oltárom is felépült, amire az életemet feltettem, mint élő áldozatot Istennek,és nem kíméltem azt, és ez kedves Istennek; ahogyan Ábrahám is odaadta a fiát Izsákot. Mindennap abban a hitben élek, járok és mozgok, hogy birtoklom az ellenség kapuját. A gondolkodásom, a 58

59 beszédeim, a tetteim, és döntéseim, az egész személyiségem erre van ráhangolva, és ezt fogják visszatükrözni, hogy: minden ellenségem a lábam alatt van! Ez számomra mától valódi hit és működő valóság lesz ezért nincs helye a panasznak, a keserűségnek, de nincs helye a kudarcoknak, sem a veszteségnek, nincs helye a leépülésnek az életemben! Mert én Jézus által győztes vagyok, a célt látom és nem vesztes, hanem győztes vagyok. Isten gyermeke lehetetlen, hogy vesztes legyen, mert én Jézus győzelmével rendelkezem! Győztes vagyok! Győztes vagyok, és nem vesztes! Jézusban győztes vagyok! I. Kir. 5:17 Amikor az ige azt írja, hogy Dávid lába alatt volt minden ellenség, akkor Júda Oroszlánjának az előképét vetíti előre. Jézus Krisztus a kereszten szerezte meg ezt a minden hatalmat az ellenség felett, Ő ott harcolta meg az összes harcát, mely a legnagyobb csata volt. Amíg Dávid Izrael ellenségeit győzte le, addig Jézus pedig az emberiség összes ellenségét legyőzte, amikor egészen a pokol legaljáig lement. Most tovább kormányozunk mennyei helyekről Krisztussal: Ezért kihirdetem, hogy Krisztusban az én lábam alatt is ott van minden ellenségem. Ma elveszem Dávid harci kenetét és belelépek Júda Oroszlánjának győzelmeibe! Kihirdetem, hogy győztes vagyok, győztes keresztény vagyok, Jézus győzelmeiben járok és élek. Győztes vagyok a magánéletemben, a családi életemben, a munkahelyemen, a pénzügyeimben, az anyagiak területén, és győztes vagyok a szolgálat minden területén. Győztes vagyok az óemberrel vívott harcaimban csakúgy, mint a városomat bitorló fejedelemségek feletti harcokban egyaránt. 59

60 Ma kihirdetem, hogy az ellenségnek egyetlen ellenem készült fegyvere sem lesz jószerencsés, mert én Jézus Krisztus győzelmeiben járok, ezért célt téveszt minden fegyver, amelyet ellenem kovácsoltak Jézus nevében. Kihirdetem, hogy ma Krisztus áldásában járok, egészségben élek, preventív egészségben élek és nem a gyógyszerek általi egészségben. Kihirdetem, hogy ma Isteni bölcsességben járok, mint Salamon, Isten Királyságának teljes ellátásában élek és mozgok. Kihirdetem, hogy ma is a Szent Szellem uralma és kormányzása alatt van az életem és a családom élete, nem pedig a test kívánságai és uralma alatt Jézus nevében, mert én győztes vagyok. Megvallom, hogy Isten gyermeke vagyok, örökös, mint Salamon, ma belelépek a fiúsági pozícióba, és áldásba Jézus nevében és megvallom, hogy az Atya házában ma is minden a rendelkezésemre áll, mert én Jézusban az Ő fia vagyok, az Atya gyermeke vagyok. Ahogy Dávid odaadta a fiának a vagyont, a gazdagságot, amelyet megszerzett a számára, úgy veszem el ma Istentől a számomra elkészített szellemi és fizikai gazdagságot, a mennyei és földi gazdagságot Jézus nevében. egláttam, hogy ilyen prófétai beszédek, plusz az a speciális rhéma ige, amelyet a Szent Szellem adott nekünk és amelyeket szólnunk kell konkrétan arra a helyzetre, amiben vagyunk, és ki kell hirdetni azt a helyzetet és célt, ahova el akarunk jutni. Ilyen kormányzással, és prófétai beszédekkel kell prófétálnunk az ellenség kapuinak, hogy azok megnyíljanak, szólnunk kell a bezárt kapuknak abban a nehéznek látszó, fizikailag lehetetlennek látszó körülményben, amelyben esetleg vagyunk. Mert így fogjuk először szellemben megnyitni azokat a kapukat. Ezek a szavak Isten ígéretei és a Szent Szellemtől ihletett szavak, ezért ha nálad hittel párosul, akkor ez nem 60

61 csupán beszéd marad, mint a vallásban, hanem igazi valósággá válik a számodra is Jézus nevében. Legyél áldott ebben a folyamatban és legyen sok és nagy győzelmed az ellenség kapuin Minden dicsőség az Ő szent nevének! gy érzem, hogy Istennek egy sürgetően fontos, és figyelmeztető üzenete van Magyarország számára, az üzenet lényegét a végére teljesen ki fogja nekünk bontani a Szent Szellem az igék alapján. Azért imádkozom, hogy ez a kijelentés jusson el mindenkihez, politikai vezetőkhöz, egyházi és gyülekezeti vezetőkhöz egyaránt. Amióta ez év első napjaiban azt mondta a Szent Szellem, mint amit János apostolnak Jézus, hogy. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. - nos azóta sokkal intenzívebb a menny hangja számomra és sokkal nagyobb volumenű és konkrétabb üzeneteket bíz rám az én Atyám. Most azt kaptam, hogy magas szintű szellemi valóságot fog megmutatni, kétféle Magyarországot is érintő irányt fog megmutatni. Az igaz istentiszteletet és a hamisat, az igaz embert és a hamisat, az igaz Eklézsiát és a hamis egyházat mutatja most be az egész Biblián végigvonulóan. Azt mondta most a Szent Szellem nekem, hogy azt akarom, hogy mondd meg az én népemnek, mutasd meg nekik azokat a szellemi valóságokat, amelyekbe és bele akarom helyezni őket. Lásd meg és láttasd meg az én népemmel azt a kétféle szellemi irányt, amelyet az igéken keresztül most megmutatok. Belehelyezlek most téged szellemi valóságokba, szól a Szent Szellem, ezért gyere most velem kedves olvasóm erre a szellemi utazásra a Szent Szellemmel együtt. 61

62 Megmutatom neked Babilont a nagy paráznát, a hamis egyházat,a hamis istentiszteletével és bemutatom neked a Menyasszonyt, az új Jeruzsálemet, az én Eklézsiámat, az igazi istentiszteletével, és bemutatom neked ezeknek az előképeit egészen az I.Mózes 1. részétől egészen a Jelenések 22.-ig. Végigvezetlek téged ezen a szellemi utazáson, azért, hogy meglásd, és megértsd, hogy nincs más és nincs többféle változat, és azért, hogy megértsd mit és miért fogok megtenni ezekben a napokban a földön. Azt akarom, hogy az én népem meglássa Babilon szennyes, rongyos ruháit magán és levesse azt, azért, hogy felvehesse ezután az igazi Menyasszonyi ruháját, ehhez viszont meg kell, hogy ismerje mind a két szellemi igazságot, és valóságot. Azt akarom, hogy meglásd és megláttasd, hogy Jánosnak csupán két asszonyt mutattam meg: a Nagy paráznát (Jel ) és az én Menyasszonyomat, és Feleségemet. (Jelenések 21) Azt akarom, hogy lásd, hogy az az Éden kertje, amit az I. Mózes 1.-ben megteremtettem itt a földön, az most egy szellemi valóság lesz az én Menyasszonyom számára, mert az Édenkertje az a Mennyei hely, ahol én találkozni fogok népemmel most az utolsó napokban sokkal intenzívebben, mint eddig. Mondd meg az én népemnek, hogy én teremtettem meg számára azt a mennyei helyet, amely egy megtapasztalható valóság lesz népem számára. A első embert is ide teremtettem, de a korszak utolsó generációját is elviszem a szellemi Éden kertjébe, mert én vagyok az Alfa és az Omega, az ELKEZDŐ ÉS A BEFEJEZŐ is. Mindaz ami ott az Édenben Ádámnak és Évának adatott, amiben ők ott részesültek, azt én ezekben a napokban most helyreállítom azok számára, akik az én Menyasszonyaim lesznek. Mert az Atya Jézus és a Menyasszony számára teremtette meg az Édenkertet. 62

63 Énekek Éneke 4:12,16 Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút Támadj föl északi szél, jöjj elő déli szél! Fújj rá kertemre, áradjon illata! Jöjjön el kertjébe szerelmesem és egye annak édes gyümölcsét! Bejöttem kertemben, húgom-menyasszonyom, szedem mirhámat és balzsamomat, Eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom boromat és tejemet Mond meg az én népemnek, hogy én akarok találkozni a Menyasszonyommal szellemben ott az Édenben, el akarom vinni szerelmesemet az ÉLET Fájához, és az ÉLET vizéből akarom őt itatni. De ma amikor vétkezik népem, akkor nem tud hozzám feljönni a mennyei helyekre, amikor vétkezik, akkor ki van onnan űzve, mert a bűn távol tartja őt az Édentől, és akkor nem tud ebbe a szellemi valóságba bekerülni. De amikor velem jár, amikor szellemben jár, amikor az Atya akaratával összhangban van az én népem, és nem vétkezik, amikor nem a vallásban, nem Babilonban van és nem köt vele szövetséget, akkor én az Élet fájáról fogom táplálni őt. De az utolsó idők Eklézsiáját én elviszem az Édenben, és adok a szomjazónak inni az Élet vizéből. Az Omega kenet fel fog szabadulni most, amikor mindent újjá teremtek. Az igaz és a hamis szétválasztása Amikor Ádám és Éva kiűzetett az Édenből azután az ember kétféle módon próbálta megélni az Istennel való találkozást, az istentiszteletet, amit ott tapasztalt meg, ott gyakorolt először. Azonban egyik fajta istentisztelet és Istennel való találkozási kísérlet sem hozta meg azt az élményt, mint amit ott élt meg az ember az Édenben, és 63

64 ott megtapasztalt, mert a bűn már elválasztotta őt attól a szellemi valóságtól, a mennyei helytől. Ez a kétféle Istenhez közelítés, Istenkeresés, és istentisztelet pedig az igazi és a másik a hamis, mindkettő nagyon hasonlít egymásra. Látszatra a cselekedetek alapján a hamis is olyan volt, mint az igazi. Azt mondja az Úr, hogy gyere velem egy szellemi utazásra, végig foglak vezetni téged az egész Biblián át, ahol ez a kétfajta Istenhez közelítés és istentiszteleti forma meglátható. Az egyiknek azonban a hitetés a vezetője, a hazugság atyja, sátán, aki a legnagyobb utánzó és megtéveszti népemet azzal, hogy látszólag mindent ugyanúgy tesznek, mint az igaziban, csak Én nem vagyok benne.- mondja a Szent Szellem. Nézzük meg már kezdetben az I.Mózes 1.4-ben Kain és Ábelnél az istentiszteletet. Kain önerőből a saját munkájának terméséből áldozott, saját maga alkotta istentiszteletet alakított ki, testből, nem volt látása az Isten szerinti istentiszteletre. Ezért az Úr nem tekintett rá az ő áldozatára, nem volt kedves Isten számára Kain istentisztelete. De Ábel felismerte a véráldozat jelentőségét, tudta, hogy nincs bűnbocsánat véráldozat nélkül, és az ő áldozata egy előképe volt Jézus Krisztus Golgotai áldozatának. Ez pedig kedves volt az Úrnak. Ábel az igaz istentiszteletet mutatja be, Kain a gyilkos, aki ma is megöli a szellemben járók szellemét. Ez a Kaini szellem, ma is teljesen ugyanúgy gyakorolja az istentiszteletét, mint az Ábeli, de ma sem tetszik nekem, nem tekintek rá, nem kedves nekem, nem tekintek rá mondja a Szent Szellem. Az Ábeli az igazi istentisztelet az kijelentésből van, amelyben benne van a véráldozat, ez tetszik nekem. Az Ábeli istentiszteleteket gyakorlók között sok a mártír, a vértanú ma is és a múltban is sok volt. Kain a gyilkos szellem megöli a Szent Szellem munkáját, irigységből, féltékenységből megöli és elfojtja mindazt, ami kinyilatkoztatásból van akár egy gyülekezeten vagy egyházon belül, akár egy személy életében is,és az ő szolgálatában nincs benne Isten keze munkája. 64

65 Az én népem meg akarom áldani az Ábel áldásával, és azt akarom, hogy a kaini szellemnek legyen vége az egyházban és a gyülekezeteken belül is. Előhívjuk most az Ábeli generációt Jézus nevében,mert a Kain utódai nincsenek benne az örökségbe. Meg kell lánunk ebben a hamis egyházban a szellemi erőszakot, a tudatos félrevezetést, a manipulálást, leuralást, a hitetést, ahogy Kain kicsalta Ábelt a mezőre, hogy megölhesse őt, és el kell utasítani, ki kell utasítani ezt a szellemet a gyülekezetekből, szolgálatokból és a hivők életéből egyaránt. Így kezdődik, és már a Teremtés könyvétől kezdődően átok kíséri a hamis áldozatokat és istentiszteleteket, nincs áldás ma sem a kaini istentiszteleteken. De gyere velem tovább egy következő szellemi helyzetbe, ahol Ábrahámnál, az én hithősömnél egy személyben fogom bemutatni ezt a két cselekedetet, az igazságot és a hamisságot. Amikor ábrahám engedett Sára befolyásának, tanácsának, akkor a test cselekedetei alapján oldotta meg a problémáját, noha meg volt a kijelentése Istentől, mégis az óember engedett a befolyásnak és ebből született nem született jó dolog. Izmael a törvénytelenségnek a megtestesítője, a test cselekedeteivel a hamis egyház előképe. A hamis egyház, mely lehet hogy rendelkezik Istentől való kinyilatkoztatással, de nem képes azt megszülni, melyben ott van a hamis befolyás, az emberi, bölcs tanácsok, ott vannak a saját ötletek és magunk csinálta istentiszteletek, ott van az isten akaratának nélkülözése, amikor nem hallgatnak a Szent Szellemre. hallgatott Ábrahám Sára szavára a befolyásnak engedve. Vezetők, szolgálattevők amikor ilyen hamis tanácsok és befolyások alapján hoznak meg döntéseket az Isten munkájában, akkor abból nem az Atya akarata fog megszületni. 65

66 Ábrahámnak nagyon fájdalmas volt, amikor el kellett űznie Izmaelt, az első fiát, mert nem volt benne az Isten akaratába, és nem volt öröksége. Isten ítélete ma is ugyanez, ahhoz, hogy a hivők és a gyülekezetek megkaphassák az örökségüket, amelyet az Isten már elkészített a számukra, ahhoz el kell űznie a szellemi Izmaeleket, mert az Atya házában nem lehetnek együtt, nem lehetnek szövetségben sem együtt, nem rabolhatja el az örökséget az Izsákoktól. Ábrahám házában mindig csak rivalizálás, vetélkedés lett volna, és üldözte volna egyik fia a másikat, és ugyanaz történt volna esetleg, mint Kain és Ábel között. Mert a testi az mindig üldözi és elnyomja a szellemit, elfojtja a kijelentéseket. Az Isten szövetséget csak Izsákkal kötött, az Ő áldása csak Izsákon volt. Így van ez az Isten Királyságában is, csak azon lesz áldás, ami a Szent Szellem ihletésére, prófétai beszédre születet meg, ami a lehetetlenek ellenére is megszületik, ami a láthatatlanból prófétai szóra áll elő és láthatóvá válik. A hamis és az igaz, az örökös és a törvénytelen mindig szemben áll egymással, és ma amikor elérkezett az Isten Királysága, a Szent Szellem tüze fogja az Ő szórólapátjával szétválasztani e kettőt egymástól, többé nem lesz összemosható, nem lesz keveredés, élesen el fog válni a kettő egymástól, mert az Izmaelek elűzetnek Izsák örökségétől Jézus nevében. Lásd meg az izmaeli hamis istentiszteletet és szolgálatot, amely egoizmusból, karriervágyból, tudásból, önerőből, vagy bizonyítási kényszerből, büszkeségből,tehetségből, teológiai okoskodás alapján születik,és lásd meg Izsákot az Isten szerintit, az örököst, aki pedig az Isten szavára és az Ő akaratából született meg. Az Istennek az Izsákok a kedvesek, ezért előhívjuk ma az Izsáki nemzedéket, az Izsáki istentiszteletet és szolgálatokat, előhívjuk a Szellem által született generációt és gyülekezeteket, mert csak azokon van és lesz 66

67 Ábrahám áldása, előhívjuk az igazi Eklézsiát Jézus nevében, a hamis pedig legyen elűzve. LEGYEN ÍGY! Az Úr meg fogja látogatni azokat a Sárákat, akik Izsákokkal terhesek, és meg fognak születni az Izsákok. De Izmaelt el kell kergetni, mert a hamis egyházban szolgaság van, ahogy Izmael a szolgálótól született, ott szolgaság van, ott törvény van, és a hamis egyházban nincs örökség. Lásd meg ezt a két egyházat tisztán, lásd meg az igazit és legyen látásod a hamisra. Az igazság az, hogy minden keresztény azt hiszi, hogy Ő az igaziban van, de én most azért imádkozom, hogy ne az ítéletkor keljen ráeszmélnie sokaknak, hogy nem jó helyen vannak, hanem a Szent Szellem adjon erre még ma világosságot, hogy ki tudjanak futni onnan. Jeremiás 51.6 Meneküljetek Babilonból, mentse mindenki az életét! Azt akarom, hogy lásd meg a Bibliában végig, hogyan üldözi a hamis az igazit, elrabol mindent tőle, és sokszor megöli. De most nézd meg Ézsunál és Jákóbnál, ahogy üldözi a hamis az igazit. Ézsau szintén a hamis egyháznak az előképe, aki egy nagyon nagy kincset elherdált, az elsőszülöttségi jogát ami egy nagyon nagy áldás Istentől, és hatalmas előnnyel járt, jogokkal járt, egy kiváltság volt és örökség, amelyet Ézsau megvetett. Ézsau hamis egyháza szintén a test cselekedeteit jeleníti meg, akinek nem fontos a Szent Szellem munkája, aki nem az Isten vezetése alapján szolgál Istennek, akinek az istentisztelete szintén nem kedves Istennek. Ézsau elherdálja a szellemi javakat, nem él vele,jákób viszont tudta ennek az értékét, neki szüksége volt erre az áldásra,mert volt rá kijelentése, ő érzékeny volt Isten 67

68 Szellemének hangjára, ő tudta mit jelent az atyai örökség. Ézsau egyházában hatalomféltés van, összefonódik a politikával. De a Jákóbi gyülekezetekben van Istennel való találkozás, vannak istentől álmok, látások, van Isteni meglátogatás, ezért áldott ez a gyülekezet,- míg Ézsau ezekről mit sem tud. Lásd meg Ézsaunál, Kainnál és Izmaelnél az átkot, a hamisságot, a szellemi vakságot és süketséget és utasítsd el, utasítsd el a becsapást, a félrevezetést, a szellemi igazság elhomályosítását, a tévelygést, az összekeverést, összemosást, mindezt tartalmazza a hamis egyház. Ez a vallás, ami nem szellemi valóságot tartalmaz, hanem csak szokásokat, és jelképeket. De nem kell sokat lapoznunk és máris az I.Mózes 37-ben vagyunk: Jákób fiai, akiknél szintén megtalálható ez a kettőség; a hamis és az igazi. József a kijelentést hordozó, a szellemben járó, akinek látásai vannak, és van Istennel kapcsolata, Ő az én igaz Menyasszonyomat képviseli, az előképe annak. Azt mondja az Ige, hogy József testvéreivel a nyájat legeltette, mindannyian egy dolgot tettek, pásztorok voltak. Mégis Istennek a terve és akarata József által tudott megvalósulni, ehhez azonban őt ki kellett emelnie abból a közegből. Benne volt az Atya tervében József útja, mégis azt látjuk a testvéreknél, hogy ott van a nagyfokú irigység, féltékenység,gyűlölet, versengés és ott lappang ugyanaz a gyilkos szellem, amelyik már Ábelből is mártírt csinált. Nem látjuk a Prófétaság Szellemét a 11 testvérnél sem, csupán a hamis egyház tulajdonságai ismétlődnek, és mit eredményezett ez náluk? - ÉHSÉGET, amelytől, még Jákóbnak is szenvednie kellett. Isten azonban azt a Józsefet emelte fel, akinél ott volt a Kinyilatkoztatás Szelleme, akinél volt Istentől vezetés és látás, és bele tudott illeszkedni az Atya jó tervébe. Kormányzói hatalmat és kenetet Istentől nem a testvérek kaptak, hanem József. 68

69 Ezért előhívom most Magyarországon is a Józsefi prófétai Eklézsiát, a szellemben járó nemzedéket, amelyik az Isten vezetésére hallgat minden körülmények között, amelyik nem fog megalkudni és lepaktálni még politikai nyomás esetén sem. Igazi szellemi táplálék nincsen, és nem lesz csak az apostoli - prófétai gyülekezetekben. Én a Józsefekkel leszek és őket fogom felemelni, ott fogom megmutatni a hatalmamat. Az áldásom, a bőséges természetfeletti ellátásom az igazi Eklézsiában lesz. Figyeld meg, ahogy a József testvérei odamennek Gósen földjére, mert ott ellátás van, úgy fognak odagyülekezni a testvérek az apostoli prófétai gyülekezetekhez, mert ott lesz szellemi fizikai ellátás, természetfeletti csodák és szabadítás Istentől egyedül. Ott lesz természetfeletti ellátás, ahol a próféták ott lesznek, a legzsírosabb föld azt mondja az Ige- ott lesz,ahol a próféták és apostolok ott lesznek, és ahol elfogadják őket. Jönni fognak, jönni fognak a testvérek a hamis egyházból a Prófétai mozgalomba, jönni fognak Szellemem eme új megmozdulásába, mert összegyűjtöm, és összeterelem őket. szól a Szent Szellem ma. A hamis egyháznak egyes megnyilvánulási formái, még egy Isten szerinti gyülekezetben is előfordulhatnak. Ott volt Mózes, aki Isten szerinti vezető volt, és amikor föl kellett mennie a hegyre, akkor Áronra bízta a népet, akinek voltak jellembeli gyengeségei; megengedte a népnek, hogy aranyborjút készítsenek,mert azt hitték, hogy Mózes már nem jön vissza. Hamar letértek az útról, amelyet megparancsolt nekik az Úr, hamar hamis istentisztelet lett az igaziból, pedig csak egy kis időre ment el Mózes. De komoly ára volt ennek, komoly ára volt. Áron gyenge volt vezetésben, kompromisszumot kötött, megalkudott, 69

70 nem tudta radikálisan képviselni az igaz istentiszteletet, az Isten akaratát. Ezért hiába a jó indulás és a Szent Szellemtől való vezetés, hogyha közben valahol becsúsznak emberi vagy jellembeli dolgok, akkor is elveszíthetjük Isten jótetszését. Minden a vezetőkön múlik, az hogy egy gyülekezet jó irányba megy vagy sem, az a vezetésen múlik. Kain vagy Ábel, Jákób vagy Ézsau háza, József vagy a testvérei, Izsák vagy Izmael gyülekezetei, aztán folytathatnánk a sort Sauál háza vagy Dávid házának szembeállításával,, Jézus tanítványai vagy a farizeusok gyülekezete, Saulus a hamis apostol mozgalma vagy Pál apostol nemzedéke, vagyis Babilon vagy az Új Jeruzsálem. Melyiket választod? - A világosság és a sötétség házában állsz? Kain azt hitte, jót cselekszik amikor áldozott Istennek, de áldozata mégis hamis volt. A szolgálatod nem lesz kedves Istennek, hogyha hamis motivációból indíttatik. Hogyha benne van a versengés vagy a magamutogatás, a tehetség bálványozása, az emberek tetszésének való megfelelési vágy. Vizsgáld meg önmagad, és vizsgáljuk meg önmagunkat. Kain gyülekezetét vagy Ábel gyülekezetét képviseled? Teljesen mindegy hogy milyen szolgálatot végzel, ha nem volt ott a kijelentés mellette, ha nem a Szent Szellemtől eredt, ha nem Istentől való vezetésre tetted vagy teszed, akkor nem lesz kedves áldozat Istennek. - Az igazság vagy a hamisság mellett állsz? Jóllehet abban a hitben vagy hosszú éveken át, hogy az igazságot képviseled, most mégis a Szent Szellem a szívedre akar beszélni, meg akarja nyitni a szemeid, hogy láss és megváltozz, mint Pál. Nem lehetsz egymagad az igazságban akkor, hogyha testületi szinten a hamisban vagy. Ha a gyülekezeted Kain vagy Ézsau egyházát képviseli, akkor te nem lehetsz benne Ábel vagy Jákób, mert annak a testületnek a része vagy. Ma annak az ideje van, amikor ki kell futni a hamis egyházból: 70

71 Fussatok ki Babilonból Neked kell megtenned egyénileg, és hogyha ezt felismerted, mert a rendszer nem fog megváltozni, akkor abból csak kifutni lehet, az nem fog meggyógyulni, vagy helyreállni. Azonban ma mindenütt csak azt látjuk, hogy a gyülekezetek mindinkább befelé mennek Babilonba és nem igazán akarnak, vagy nem tudnak onnan kifutni. Jeremiás 51:9 Gyógyítgattuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok hát, hadd menjen mindenki a hazájába. - Szellemi vagy lelki esetleg testi keresztény vagy? Nem lehet egység a kettő között, nem lehet megegyezés a lelki kereszténység és a szellemi között. Isten egy nagyon fontos szellemi igazságra szólítja fel a gyülekezeteket és az Ő népét. Kain és Ábel egyháza vagy Jákób és Ézsau egyháza, Izsák és Izmael gyülekezetei nem köthetnek egymással szövetséget, mert a hamis üldözni és megölni akarja az igazit. Isten népe! Meg kell, hogy lásd végre, hogy az ökumenizmus és az allianz egy hamis szövetség, hamis egység, nem pedig egy szellemi egység. Nem köthet szövetséget Saul gyülekezete Pál gyülekezeteivel, vagy a farizeusok egyháza Jézus gyülekezetével, ez azt is jelenti persze, hogy nem úrvacsorázhatnak együtt, mert maga a szövetség már meg is ölte a Szent Szellem munkáját. Az Úrvacsora csak Babilonban jelképes cselekedet, de az Isten Királyságában egy szövetség megújítás, egy hatalmas áldásokkal járó szellemi igazság, nem mindegy, hogy kivel veszel úrvacsorát Isten népe! Dávid nem kötött szövetséget Saullal, ahhoz meg kell térnie igazán Saulnak. Ez az Isten Szava ma hozzád Isten népe. 71

72 Bármennyire is jól érzed magad most ott ahol vagy, jók a programok, vagy legjobb a dicsőítés, ha felismerted a Szent Szellem hangját, akkor engedelmeskedj neki. Ki kell futnod az ökumenizmus szellem alól ahhoz, hogy az ítélet alól elmenekülj. Nem tarthat téged ott egy program vagy egy szolgálat, vagy a kényelem, most a Szent Szellem kell, hogy vezessen. Fussatok ki Fussatok ki. Hamis reménység az, hogy Saul háza meg fog térni, vagy Ézsau gyülekezete meg fog változni. A rendszer, a hamis egyházi rendszer az megmarad hamisnak, most neked kell jó döntést hozva kijönnöd onnan. Melyiket választod? Róma vagy Jeruzsálem szellemi lakója leszel? Róma a Nagy Parázna és Babilon városa, az új Jeruzsálem pedig az Eklézsia, a Menyasszony jelképe Isten szemében. Mindazok,akik szövetségben vannak Róma erős fejedelmével igen keményen meg lesznek ítélve. Fussatok ki. Jeremiás 51:27 Tűzzetek ki hadijelvényeket az országban, fújjátok meg a kürtöt a népek között. Pálnak mindkét helyen kellett apostoli tanítást átadnia, mindkét helyre küldte őt az Úr szolgálni, Jeruzsálemben is és Rómában is. Csel. 23:11 Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Mindkét helyen elindultak Isten szerinti gyülekezetek, de az, amit az apostolok halála után Rómában emberi szerzemény által a papok beleszőttek az igazságba, 72

73 fokozatosan térve el Isten eredeti tervétől; ez tette Rómát, illetve az egyházát a pápai hivatalával együtt hamis egyházzá. Ma az Isten által elhívott és kiküldött apostolok mindkét helyen fognak szolgálni és építeni, helyreállítani az igaz istentiszteletet. A hamis egyház szellemi állapota, tanai megöli az emberek szellemét és lelki síkon, értelmi és érzelmi kereszténnyé degradálja a hivőket. Csakúgy,amint tette Kain Ábellel fizikailag, ma ez a gyilkos szellem szellemben öl. Csakúgy, mint tették ezt Jézussal is a vallásos farizeusok, vagy tenni akarták a zsidók Pállal is, amikor összeesküdtek ellene. (Csel.. 23:12-14) Megfogadtuk, hogy addig nem eszünk semmit, amíg Pált meg nem öljük. Az apostoli prófétai szolgálatnak, ma is szembe kell néznie ezzel a gyilkos szellemmel egyházon belül, amely elutasítja, rossz hírét kelti, lejáratja vagy kiközösíti a prófétákat és apostolokat a gyülekezetekből. Az az egyház, amelyik Róma hatására építette templomait és Róma fennhatósága alatt, legalább a templomuk külső formája lenne olyan, mint a Bibliai Salamon temploma. De sem a külső, sem a belső forma nem Istentől kapott tervrajz szerint készült, nem egyezik a Bibliai mintával. Salamon templomába domborműveket, kérubokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak az ajtószárnyra, melyet befuttattak arannyal, nem pedig mindenféle szentek szobrait állították ott fel. ( I.Kir.6:32) Ott nem volt egyetlen ószövetségi Bibliai férfi szobra felállítva, de a rózsafüzér sem a hivők kezében volt, hanem dísz volt az ajtón csupán. Azonban ez csak egyetlen apró eltérés a külső forma és megjelenés között Róma templomainál. 73

74 A legfontosabb bűn azonban az a megtévesztés, amibe a papok a hiszékeny embereket belevitték, kihasználva szellemi hatalmi pozíciójukat. Hiszem és tudom, hogy ez az egyház az, amit Isten legjobban meg fog ítélni, hogy ne legyen többé világszerte ekkora romboló hatása az emberekre. Innen kell leginkább kifutni az embereknek, ebből a velejéig parázna egyházból. Hiszem, hogy a végidő apostoli mozgalmának a feladata lesz szolgálni a hamis egyház tagjai felé, és azok felé, akik ökumenikus szövetségben vannak vele. De nem csak feladata, hanem a helyreállított apostoli-prófétai szolgálatnak lesz kenete, szellemi hatalma arra, hogy lerombolja Babilon falait és a sötétségből a világosságra kihozza a hivőket onnan. A próféták hangja megfújja a kürtöt ma: Ezekben az utolsó napokban Isten élesen szétválasztja az igazat a hamistól, a búzát a pelyvától. Szétválasztja Isten az okos és a bolond szüzeket, és egyértelműen láthatóvá válik, melyikben lesz olaj, hol lesz kenet, hol fog a természetfeletti Isten bemutatkozni, hol lesznek jelek és csodák, hol fog az igével együttmunkálkodni a Szent Szellem. A hamis egyház és a vele szövetségben levőknél nem lesz nyitott a menny, jóllehet nyelveken is szólhatnak, jóllehet apostoloknak mondják majd magukat, jóllehet lesznek benne próféták is és az Isten Királyságáról fognak beszélni, mégis egy óriási megtévesztettségben lesznek ott a hivők. Jól felépített emberi struktúrát és rendszert képviselve, nagyon erősnek érezhetik magukat, hiszen az állam támogatását is maguk mögött tudhatják. Jel.18:7b Babilon ezt mondja: Királynő vagyok, aki a trónján ül! Nem vagyok özvegy, és soha nem fogok szenvedni vagy szomorkodni. 74

75 Mégis egy napon jön rá az ítélet Dávid háza, Isten Királysága nem fog megszületni ebben a magabiztos, és személyi kultusszal terhelt hamis tekintélyrendszerben. Azt mondja a Szent Szellem, hogy mondd meg nekik: meg kell vizsgálniuk az embereknek, hogy hova tartoznak, hogy ne legyenek megtévesztettségben, mert az idő közel. Tudod Ézsau még soha nem volt örökös, József testvérei sem lettek Egyiptom kormányzói és a farizeusok is csak irigykedve nyomoztak, kémkedtek Jézus után, de csodák megtételére nem voltak képesek, nem tudtak semmilyen hatással lenni az emberek életére. A versengés és irigység szolgálattevők és szolgálatok között illetve gyülekezetek között, a féltékenység és a rivalizálás, vagy a hatalomféltés hamar felüti fejét Saul egyházában, amint a Dávidok vagy a próféták előjönnek. Ezért ez a legjobb jele annak, hogy meglásd hová is tartozol. Isten népe! Ezek azok a napok, amikor a Szent Szellem azt mondja neked, hogy most nem a vezetődet vagy az egyházadat kell feltétlenül követned, most a Szent Szellemet kell követned! Mert a Babilonhoz való kötődésed nem fog megtartani az ítélet idején. Nyíljon meg a szemed és láss! A testületi rendszer mai látszólagos biztonsága, a csoport szellem követése nem fog téged megtartani az elkövetkező idők viharaiban! Lásd meg, hogy Krisztus felesége az új Jeruzsálem és nem Róma. Neked élesen el kell magad határolnod tőle, nem azonosulhatsz azzal a parázna szellemmel, amit ő képvisel, hogyha üdvözülni akarsz, hogyha Isten áldásaiban akarsz járni a jövőben, és nem akarsz abban az ítéletben részesülni, amelyben ő fog. A Bibliában leírt áldások ígérete nem Ézsau és nem Izmael gyülekezeteire vonatkoznak. 75

76 Azért,mert valakinek teológiai végzettsége van ez még nem jelenti azt, hogy Izsák népéhez tartozik. Nem! Nem a Biblia ismerete számít, hanem az, hogy nálad van-e Isten és a Szent Szellem kijelentett Rhéma Igéje. Van e nálad prófétai szó arról, hogy ott kell maradnod ahol vagy? Hogy az igazságban jársz-e vagy megtévesztettségben vagy? Hogyha a Jákób létrája áll és működik, hogyha nyitott a Menny fölötted és vezet a Szent Szellem, akkor tudni fogd, hogy merre menj. Mondjuk együtt: Atyám! Megtérünk és elutasítjuk, megtagadjuk azt a sok hamis tanítást, amelyet bevettünk Saul házában vagy a farizeusok gyülekezetében. Megtagadunk és elutasítunk mindent, ami utánzásból volt, minden olyan kezdeményezést, ami nem Tőled eredt, hanem mások utánzásából. Megbánjuk azt,amikor embereket követtünk és nem téged. Bocsásd meg Atyám nekünk és őseinknek az imitációt, amelyben felnőttünk, bocsáss meg minden képmutatást, bocsásd meg a személyi kultuszt, bocsásd meg a hamis tekintélyek követését nekünk. Bocsásd meg a vallásos álarcot, amit sokszor felvettünk az istentiszteleteken, és mást mutattunk, mint ami belül volt. Atyám, megtérünk és elutasítjuk azt, amikor hagytuk, hogy mások uralkodjanak felettünk (II.Kor.11:20) hagytuk, hogy mások mondják meg mit tegyünk a Szent Szellemet helyettesítve. Megtagadjuk ezt a varázslást és minden olyan hamis befolyást, amikor engedtük, hogy emberek, vezetők, vagy a körülmények befolyásoljanak és nem figyeltünk Rád, hogy mit mondasz Te Szent Szellem. Atyám, kérünk bocsáss meg nekünk, amikor abban a hamis hitben voltunk, hogy ott van a Szent Szellem, pedig csak a hangerő volt nagy, a felhajtás volt nagy és a tömeg. 76

77 Bocsáss meg nekünk, hogyha színpadiassággal, és monumentalitással,a hangerővel, csúcstechnikával elvarázsoltuk a gyülekezetet és ezzel akartuk helyettesíteni a kenetet vagy pótolni azt. Elutasítjuk most ezt a Holywoodi szellemet a varázslásával a gyülekezeteinkből. Atyám, mi nem vállalunk közösséget Saul házával, és kijövünk most a vallásos varázslásból, kijövünk a szellemi paráznaságból, kijövünk a világ rendszerének befolyása alól és gondolkodásából, kijövünk a felekezetünk vagy a látásunk bálványozásából és ünnepléséből, megtagadjuk a szektásság szellemét, ezt a felekezeti szellemet. Kijövünk a politikai befolyásoltság alól, elutasítjuk a magyarok istenével való szövetséget, és annak erőszakos leuralását, mert ez az isten nem Izrael hatalmas Istene. Megtörjük Magyarország felett Babilon szellemének sötét felhőjét a Jézus nevében. Nem fogunk azonosulni vele, nem fogunk egyet beszélni vallási-politikai diktatúrával, nem fogunk megalkudni, mert ez megoltja a Szent Szellemet Jézus nevében A hamis egyház büntetése Az, amit az angyal Jánosnak mutatott a menyben, azt hirdeti ma a Szent Szellem is nekünk. Először bemutatja neki a nagy Parázna asszonyt. Jelenések 17:1 Jöjj megmutatom neked a Nagy Parázna büntetését Először Jánosnak a hamis egyházat mutatja be az angyal és annak az ítéletét a végidőkben. Ma a Szent Szellem aktualizálja ezt a Jánosnak adott kijelentést. 77

78 A teremtés kezdete óta láthatjuk végig vonulni a hamis egyház hamis istentiszteletét, amely gyakran egy személy által van bemutatva, de gyakran az egész Izrael ebben a hamisságban élt. Istennek mindig az ítéletét vonta maga után a szellemi paráznaság. De a végidőkben már azt látjuk, hogy nemcsak Izraelben, hanem az összes nemzetben megítéli Isten a hamis istentiszteleteket és ezt a nagy parázna szellemet. A Szent Szellem szava az, ma annak, aki meghallja a szavát, hogy: Ézsaiás 52:11 Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényét hordozzátok! Ez a parázna asszony és annak bukása van kiprófétálva az Ézsaiás 47.részben végig. Szállj le és ülj a porba Babilon szűz lánya! Ülj a földre nincs már trónus, káldeusok lánya! Nem neveznek többé finomnak és dédelgetettnek. Fogd a kézimalmot őrölj lisztet, vedd le fátyladat! Emeld fel ruhádat, takard ki combodat, úgy kelj át a folyókon! Semmi se takarja meztelenségedet, hadd lássák gyalázatodat! (le fog lepleződni) Bosszút állok kérlelhetetlenül! mondja Megváltónk Izrael szentje; Seregek Ura az Ő neve. Ülj némán, menj sötét helyre, káldeusok leánya! Nem neveznek többé országok úrnőjének. Megharagudtam népemre, eltaszítottam örökségemet, és kezedbe adtam őket. Te pedig irgalmatlanul bántál velük, az öregre is súlyos igát raktál. Azt gondoltad, hogy úrnő maradsz örök időkre? Nem fontoltad meg ezeket, nem gondoltál a végére. 78

79 De most halld meg ezt, te aki a jóléthez szoktál, biztonságban laktál, és ezt mondtad magadban: csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Nem leszek özvegy, nem tudom meg mi a gyermektelenség! Pedig megéred mindkettőt, hirtelen egyetlen napon, rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és z özvegység. Hiába a sok varázsolgatás, a nagy hatású varázsige! Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor azt gondoltad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér utol a nem várt pusztulás. Állj elő varázsigéiddel és sok varázslásoddal, amellyel ifjúságod óta vesződtél, hátha segíthetsz magadon, hátha elriasztod a bajt! János ugyanarról a hirtelen egyetlen napon történő veszedelemről prófétál, mint Ézsaiás. Babilon szűz leánya a parázna szellemű egyházat jelenti, és ugyanerről prófétál Hóseás is, amikor egy jelképes prófétai cselekedeten keresztül üzen az Úr népének. Ez a jelképes prófétai cselekedet pedig az volt, hogy feleségül kellett vennie egy parázna nőt Isten parancsára, bemutatva ezáltal Izrael paráznaságát. Hóseásnak be kellett mutatnia azt, ahogy Isten gondolkodik Izraelről, és hogy Isten nem veti el ennek ellenére népét, hanem szereti őt, irgalmas hozzá, de meg fogja ítélni a cselekedetét, és a kettős életét. Hóseás által konkrétan elmondja Isten, hogy ennek a parázna asszonynak milyen lesz az ítélete, miközben fejére olvassa annak bűneit. Itt láthatjuk meg, hogy miben nyilvánult meg Izrael és miben nyilvánul meg az egyház szellemi paráznasága. 79

80 A próféta által bemutatja Isten nekünk, hogy melyek a Vele való szövetségszegés következményei. Bemutatja, hogy a szellemi paráznaságnak belső pusztulás és külső hanyatlás a következménye. Tüntesse el arcáról paráznaságának jelét. szól az Úr. Bűnbánat és megtérés által lehet azt a jelet eltüntetni Isten népe. Isten perel a papokkal, a hűtlen pásztorokkal, akik Babilon szelleme alatt azt hiszik, hogy jó legelőn legeltetik a nyájat. Paráználkodnak Istenük tisztelete helyett A férfiak gyakran nem töltik be a családfői felelősségüket, mert vagy a munka vagy a szolgálatuk rabjai, nincs ott az Isteni sorrend az életükben. Ott ahol az apai tekintély nincs meg a családban, vagy nincs megfelelő apakép a gyermekek személyiségében sok kár keletkezik. Más esetben pedig ilyenkor a nők kénytelenek átvenni a családfő szerepét, és máris befészkelte magát Jézabel szelleme abban a családban, ez pedig Isten ítéletét vonja maga után. Mert a férfiak is félremennek a paráznákkal Izrael vezetőit Isten számon kéri, de számon kéri most az egyház vezetőit is. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. (Hóseás 5:4) Törvénytelen fiakat nemzettek. (5:7) A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda; gyilkolnak a sikemi úton, galádságot követnek el. (6:9) Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Királyt választanak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. (8:4) Sok helyen vannak olyan vezetők, akiket emberek választottak a teológiai végzettségük, vagy életpályájuk 80

81 alapján, és nem kijelentésre, nem a Szent Szellem választotta ki őket. De az Isten ígérete ma ez: (Jer.23:4) Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Idegen szövetségekbe lépett bele az egyház, olyanokba, amelyek Istennek nem kedves, amelyek lélekből származnak vagy érdekből, és megalkuvást eredményeznek. Aki megköti ezeket a szövetségeket, az szellemi közösséget vállal Babilon parázna szellemével. De amelyik egyház ma az új alaptörvény szabályait elfogadja és aláírja, az szintén idegen szövetség és azonosulás Babilonnal, nem kedves Istennek. (Ne felejtsük el, az ébredés nagyon sokszor a föld alatti gyülekezetekből indult el.) Ezekben a hamis szövetségekben nem lesz szülés, nem lesz foganás, sem terhesség! mondja az Úr. Testből sok mindent létrehozhatnak, amire ráfoghatják, hogy Isten megáldotta és Ő adta, de az Istentől való, mennyei szülés biztosan nem lesz ott. (10:4) Nagy szavakat mondtak, hamisan esküdtek, szerződéseket kötöttek (10:13b,14) Ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony a magad tettében és sok sok harcosodban bíztál. Az Úr ledönti Babilon hamis egyházát. Isten az Ő népét elviszi a pusztába, és a szívére beszél, ahol a magyar egyház is meg fog térni. El fogja őt vinni az Ákor völgyébe, a szomorúság, nyomorúság völgyébe, ahol beszélni fog vele, ennek eredményeképpen megtöretik és megalázza magát, megtér ez az egyház. A parázna asszony megtérése után már nem éli tovább a kettős életét, mert megszentelődött, megigazult Isten irgalmából és kegyelméből, és Krisztus Menyasszonyává válik, akiből hűséges feleség lesz. Az Isten ígérete ezután: 81

82 Hóseás 2:21-22 Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, és megismered az Urat. Ez az Atya terve és akarata, mégis ma az utolsó időkben sok hamis egyház megmaradt a paráznaságban és nem akar megtérni. A hivőknek ezért kell onnan kifutniuk, amint felismerték, hogy hol vannak. Az okos és a balga szüzek Amikor ezt a látást adta az Úr, akkor egymás után csak jöttek és jöttek az igék, a Szent Szellem összekapcsolta őket, nem győztem írni. Most ezt nem egy nap alatt adta, hanem több napon keresztül mindig ide vitt vissza a Szent Szellem, és folytatta, én pedig gyönyörködtem benne. Most én már tovább mennék, de a Szent Szellem megállít és szól: A hamis egyház hasonló ahhoz az öt balga szűzhöz, akik a Vőlegény fogadására csak a lámpásaikat vitték magukkal, és azt mutogatták mindenkinek, de az olajat nem. Ugyanazokat a szolgálatokat végzik, mint az okos szüzek, lehet, hogy szebb színpadról prédikálnak, lehet, hogy nagyobb tömegnek és nagyobb anyagi támogatással, mégis a lámpásaik üres és száraz, mert nincs náluk a kenet. Engem kihagytak szól a Szent Szellem. Ne nézd a gyülekezet létszámát, mert a hitelesség és az igazság nem a tömeg számától függ. Nem attól függ, hogy a jó oldalon állsz-e, vagy hogy mekkora a gyülekezeted. Dávidnak Isten nem engedte megszámolni a népet, mert amikor ezt tette,akkor súlyos ítélet lett a következménye. Lehet, hogy a most balga szűznek is volt valaha olaja, de mára elfogyott és kiszáradt a lámpása. Azokkal a megtűrt bűnökkel nem vállalok közösséget szól a Szent Szellem. Nem vagyok benne a prédikációban, sem 82

83 a dicsőítésben, nem támogatom őket jelenlétemmel, sem jelekkel és csodákkal. Az Úr szava ennek az öt balga szűznek: Máté 25:12b Bizony, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. és bezárul Isten Királyságának ajtaja előttük. ( Ez nem ószövetségi üzenet, nem előítélet, nem törvénykezés, és nem kárhoztatás, ez ma a Szent Szellem szava, és aki hallja értse meg.) A gonosz szőlőművesek Hasonló a hamis egyház azokhoz a gonosz szőlőművesekhez, akik a gazdának nem adták oda a neki járó részt a termésből, hanem meggyalázták, megverték és elküldték annak a szolgáit. (Márk 12:1-2) Ma sem becsülik meg, hanem kilökik, elküldik megvádolva ezekből az egyházakból, gyülekezetekből azokat, akiket valóban az Isten küldött hozzájuk, és azokat akiket a Szent Szellem vezet nem fogadják el, elutasítják, kiközösítik őket, legjobb eetben is legyintenek a prófétai szóra. Mert túl kellemetlen számukra a megtérés üzenete, túl kényes téma, felborítja a megszokott kialakult jól bevált trendet a gyülekezetben,leleplezi a rejtett bűnöket, amiről azt gondolják nem lát engem senki és szentséget hirdet a vezetők magánéletében is. Ezért a Szent Szellem szól ma ezeknek a szőlőműveseknek: A szőlő ura eljön, és másoknak adja a szőlőt. Ilyen gonosz szőlőműves volt Kain is, aki a saját testvérét képes volt megölni, de ilyenek voltak József testvérei is, és ezt tették Jézussal is. És így van ez ma is. Amikor az Isten Királysága eljön akkor szórólapáttal érkezik és szét fogja választani az igazat a hamistól, a gabonát a pelyvától, az okos szüzeket a balgától, a gonosz szőlőmunkásokat pedig félreállítja. (Lukács 3: 17) de ez a szétválasztás lehet, hogy gyakran fájdalmas is lesz. 83

84 Szentek! Ez nem jelképes prófétai üzenet, és ez nem csupán betű marad, ez valóság lesz! Jézus megtisztítja a szérűjét, és a parázna asszonyt a Menyasszonyává emeli fel. Olyan félelmetes, ahogy ezekben a napokban a Szent Szellem az ítéletről beszél, és olyan konkrét dolgokat mond, hogy ijesztő a számunkra, és van olyan, amit éppen ezért még nem is mertünk nyilvánosságra hozni. Nagy ítélet előtt áll az országunk az biztos. A Szent Szellem nem fogja tovább engedni a kettős életet és a keveredést. Néha egy kicsit engedünk a Szent Szellemnek, néha pedig győz a test és megyünk a saját gondolataink után, a saját akaratunkat érvényesítve. ISTEN KIRÁLYSÁGA OTT VAN, AHOL AZ ISTEN AKARATA ÉRVÉNYESÜL! ISTEN KIRÁLYSÁGA OTT VAN, AHOL AZ ATYA TERVE MEG TUD VALÓSULNI! ISTEN KIRÁLYSÁGA OTT VAN, AHOL NEM AZ EMBERT EMELIK FEL, ÉS DICSŐÍTIK, HANEM JÉZUST! Az én királyságomban nem lesznek elnöki székek, és püspöki, lelkészi pozíciók, tisztségek, az én királyságomat nem a teológusok fogják irányítani, hanem az én Szellemem. Az én királyságomat nem a politika irányítja, az én királyságomban nincsenek bizottságok, és nincs szentszék, és nincs pápa, de nincs ott szűz Mária sem. Az én királyságomban nincsenek kultuszok és rituálék, nincsenek gyónások és nem lesznek szent szobrok sem. Megítélem.megítélem egyetlen napon. Azt a szervezetet is, amelyik valamilyen módon azonosul vele, vagy szövetséget kötött a hamissággal. Ahogyan a tűz lángra lobbantja a rőzsét és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertetem meg magam ellenségeimmel, a bálványokkal, a hamis istenekkel és hamis oltárokkal, hamis áldozatokkal- szól az Úr szava ma az országunkban. (Ézsaiás 64:1) 84

85 Azért, hogy az én népem hozzám forduljon, meghallja végre a hangom és ne hamis hangokat kövesen többé. Csak ez után az ítélet után mutatja meg az angyal Jánosnak ott a menyben Krisztus Menyasszonyát. Jelenések 21:9b Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. Az angyal szavából itt is egyértelműen kitűnik, hogy a Menyasszony az a szent város, az Új Jeruzsálem, amelybe benne lesz az Isten dicsősége. János azt mondja, hogy a Jeruzsálem olyan volt, mint egy Menyasszony, akit a férje számára ékesítettek fel. Ma egyértelműen megkérdezi a Szent Szellem, hogy mi melyik oldalon állunk, melyikhez tartozunk? A Nagy Parázna gyülekezetéhez, amelynek a szellemi központja Róma. Hiszen láthatjuk, hogy az utánzás onnan ered, mert az Isten Királysága Jeruzsálemben indult el. Róma a testből való istentiszteletet jeleníti meg, a bálványimádást, az emberi okoskodás és a teológia keveredését, a vallást a maga hagyományaival és élettelen liturgiáival,amelyben valóban nincs benne az olaj, a Szent Szellem jelenléte, ereje és kenete. Ábel és Ézsau egyháza, Izmael gyülekezetei és Saul háza, ez Babilon, akit az angyal bemutatott Jánosnak a Menyben. Amelyik ország vagy nemzet, gyülekezet és egyház szövetséget köt vele az vele paráználkodik, egyet beszél és azonosul vele. Láthatjuk, hogy ez a világ és a föld lakói valóban ennek a szellemnek borától részegedtek meg és ennek a szellemnek a varázslása, befolyása alatt tévelyegnek sokan. (Jel.18:23b) 85

86 Magyarországon ma azért olyan erőteljes a próféták által a figyelmeztetés, mert ez a nemzet politikai és vallási szövetséget is kötött most Rómával és a Nagy Parázna szellemmel, amelynek az ítélete igen kemény és ezért Magyarország túl veszélyes vizeken evez ma. Ezekben a napokban nemcsak ez a parázna szellem ítéltetik meg, hanem maga az a város is, (Róma, vagy Vatikán) amelyik ezt a parázna Babiloni fejedelmet képviseli. ( Jel. 18:8-10) Isten nekem erről először 2008-ban adott kijelentést, de akkor még senki nem értette ezt az üzenetet, mi magunk sem nagyon, de tudom, hogy elkezdődött ez a folyamat. Kemény ítélet lesz ez a hamis egyházra is és annak a városára is. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások: halál, gyász és éhínség; és tűzzel fogják megégetni, mert erős Úr az Isten, aki megítéli őt. Jaj, jaj te nagy város Babilon, te erős város, egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. Konkrétan: A gazdasági Babiloni rendszert elkezdte Isten megítélni, ez az ítélet 2001 szept.11.-én kezdődött, amikor annak szellemi központját egyetlen napon megítélte Isten és Amerika gazdasági fellegvára, New York ikertornyai leomlottak. Ez az ítélet elindított aztán egy egész világra kiterjedő gazdasági világválságot, amely már mindenkinél egyéni szinten is súlyos ítéletet eredményez. De a vallásos Babiloni rendszernek ugyanilyen lesz az ítélete, halld meg Isten népe! Amikor is Isten először annak szellemi központját, a szimbólumát fogja alapjaiban megrázni, és ez az ítélet azután szétterjed az egész világ vallásos rendszerére, mintegy kártyavárként ugyanúgy egyetlen napon, mint Amerikában történt. 86

87 Mondd meg az én népemnek, hogy amikor kezem ránehezedik az életükre, a szolgálatukra, a gyülekezeteikre vagy egyházaikra akkor ne a sátánt hibáztassák csupán, és ne átkokat kezdjenek el törögetni, ne pusztán a fizikai problémákat, bajokat kezdjék el megoldani, felszámolni és helyreállítani, ne csak emberi megoldások után kezdjenek el szaladgálni, valamint ne egymásra mutogassanak, és ne egymást hibáztassák. Hanem tekintsenek Rám, és kezdjenek el hozzám fordulni, hogy megértsék, mit akarok most szólni hozzájuk azokon az eseményeken keresztül. Mondd meg az én népemnek, hogy azon a napon legalább azon a napon ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Csak az én szavamra nem hallgattatok. így szól az Úr. (Jer. 3:13) Minden rejtett bűnt le fogok leplezni előttetek, minden hamis teológiai nézetet megszégyenítek, minden istentelen bálványra rámutatok a politikában, gazdaságban a gazdagok szférájában, és az egyházban, az elkövetkezendő időkben, sok hamis csillag le fog hullani a világban, a médiában, és a szórakoztatóiparban. Sok minden, amiért őrjöngve rajongtak, amit majmoltak az emberek, amit bálványoztak, és ami fontosabb volt nálam azért én most ítéletet hirdetek fölöttük. Jeremiás 4:14 Tisztítsd meg szívedet a gonosztól, óh Jeruzsálem, hogy megszabadulhass. Az ítélet azonban kétoldalú lehet: felmentő és elmarasztaló, minden attól függ, melyik oldalon állsz és kivel vagy szövetségben. Jeremiás 51:29 Megrendül a föld és vonaglik, mert beteljesednek Babilonon az Úr szándékai. Mikor fog ez megtörténni? 87

88 Nos, Jézus azért jött el, hogy a róla szóló próféciákat betöltse, amelyek előtte sok száz évvel azelőtt elhangzottak. Jézus sokszor azért tett meg dolgokat, hogy a próféciát beteljesítse. Így lesz ez most is. Amikor az Isten Királysága, Isten meglátogatása elérkezik a nemzetünkben is, akkor ítéltetik meg Babilon királysága, a hamis egyház hatalma és tekintélye. Mert Babilon ítéletéről is 2000 éve prófécia hangzott el a Menyben, és az Isten Királyságának megjelenésével be fognak teljesedni ezek a próféciák, hogy aztán az Ő uralkodhasson, mint ahogy azt a Jelenések 19.-ben láthatjuk is. Komoly és konkrét időket élünk, az emberek sem a világban, sem az egyházban nem mehetnek el szó nélkül és döntés nélkül a mai események előtt, amelyek alátámasztják ezen üzenetet. Döntenie kell mindenkinek, hogy mit választ, hova akar tartozni: Róma vagy Jeruzsálem szellemi hatalmához, a hamis vagy az igazi egyházhoz. A másik oldalon Mikor már azt hittem, hogy vége ennek az üzenetnek, akkor a következő igét adta a Szent Szellem: János ev. 21:1-6 Csia ford. Ezek után a Tibériás tavánál Jézus újra láthatóan megjelent a tanítványoknak. A dolog így történt: Simon Péter, Tamás, akit Ikernek mondanak, Natánáél a galileai Kánából, a Zebedeus két fia és két más tanítvány együtt voltak. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Mi is megyünk veled mondták neki. Elmentek, hajóba szálltak, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 88

89 Már kora reggel volt, mikor Jézus kiállt a partra, de a tanítványok nem tudták, hogy Jézus az. Fiacskáim szólította meg őket Jézus, nincs valami ennivalótok? Nincs felelték. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán és találni fogtok - mondta nekik. Kivetették a hálót, de a halak sokasága miatt azt többé bevonni nem volt erejük. Péter Jézus halála után, nem tudva mit kezdjen azzal az új helyzettel, hogy Jézus 3 év együttlét után egyszercsak nincs köztük. Nem tudja merre menjen, elvesztette a látását, nem tudja mit tegyen, kétségek, reménytelenség, csalódás közepette visszament az eredeti szakmájához. Úgy nézett ki, hogy Jézussal nem váltak be azok az ígéretek, amelyeket mondott a három év alatt nekik. A többiek is követték őt, és elmentek halászni. De az éjszakai sötétségben való halászás semmi eredményt nem hozott. Így reggel, amikor Jézus ennivalót keresett náluk, akkor nem talált. Nem volt mit adniuk Jézusnak. És akkor jött egy mondat, egy kulcsmondat, jött a prófétai szó Jézustól, jött a kijelentés Jézustól, amelynek csak engedelmeskedni kellett. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán és találni fogtok. mondta nekik Jézus, és ez a mondat mindent megváltoztatott. Továbbra is ugyanazt kellett tenniük, mint amit eddig tettek, semmi nem változott meg, csak kaptak egy mondatot Jézustól. Ugyanaz a hajó, ugyanaz a háló, ugyanazok a mozdulatok, tettek, csak most Jézus szavára, kijelentésére cselekedtek. Jézus azt mondta: Vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót és találtok. Ebből arra következtethetünk, hogy eddig nem a hajó jobb oldaláról vetették ki a hálót a tanítványok, hanem a másik oldalról. De mi történt? Eddig halásztak megszokásból, azért, mert az volt a foglalkozásuk, mert csalódtak Jézusban 89

90 vagy az események alakulásában, halásztak, halásztak a tanultak alapján, halásztak a tapasztalatok alapján, ott ahol ők gondolták reménytelenség és frusztráltság közepette, és semmi eredmény. Aztán a sikert végül az hozta meg, hogy: Jézus megmutatta magát a tanítványoknak. (János 21:1) Megjelent nekik és kijelentést adott, rhémát kaptak, és ennek engedelmeskedtek. Kedves Szentek! Az Úr szava van nálam ma, figyeljetek, az elkövetkező idők jelei ezek. Ma sok hivő lehet hasonló helyzetben, mert lehet, hogy Jézus már eltávozott arról a helyről, közösségből, ahol vannak. A hivők kétségek és reménytelenségek, gyakran csalódások, kérdések közepette szolgálnak a sok meg nem hallgatott imák miatt, járnak hűségesen a gyülekezetbe, imádkoznak és semmi eredmény hétről hétre, hónapról hónapra csak a remény van, vagy sokszor már az sincs. A külső látszat csaló, mert az elkövetkező időkben halászni fog továbbra is mindkét oldal az igaz és a hamis oldal is, a különbség csupán csak annyi lesz, hogy az egyik oldalon ott lesz Jézus kijelentett szava is, mert Jézus megmutatja magát és megjelenik nekik, ott lesznek a természetfeletti jelek és csodák, így tele lesznek a hálók. Amikor Jézus szól, hogy vesd ki a jobb oldalra a hálót, akkor valószínű, hogy Péternek csak a másik oldalra kellett kivetnie a hálót. Isten népe át tudsz te is menni egyik oldalról a másikra, amint veszel Jézustól kijelentést, és annak engedelmeskedsz. Ott a másik oldalon ugyanazt fogod tenni. Imádkozni, böjtölni, úrvacsorázni, dicsőíteni, szolgálni stb. csak mostmár nem rutinból, nem 90

91 szimbolikus cselekedetként, nem jelképesen, és ami a legnagyszerűbb, hogy mostmár EREDMÉNYESEN. Halleluja! Ma amit tenni kell az, hogy fel kell ismerni, hogy a hajó melyik oldalán halászol, és hogyha kudarcos a halászat, akkor venni Jézustól kijelentést, egy prófétai szót, majd átmenve a másik oldalra lesz csodálatos halfogásod! Vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót! A másik oldalon kell halásznod Isten népe! A Másik oldalon, ahol ott van Jézus kijelentett szava, ahol ott van a FELTÁMADOTT veled. A hajó másik oldalán nem Babilon egyháza van, ott nem törvényt hirdetnek a szószékek mögött, és nem értelemből jövő teológiát, amely elhomályosítja a szellemi szemeket, hanem látást, élő szellemi kinyilatkoztatást, és mennyből jövő szellemi táplálékot. A hajó túloldalán nincs ott a törvény leple, a logikus, intellektuális evangéliummal, amely a Szent Szellem szavát megöli. Babilonban nem értik a Szent Szellem szavát, és munkáját,mert ő máshová vezet, mint amerre az intellektuális, józan ész diktálná. Ezért le kell, hogy hulljon az értelemről a lepel ahhoz, hogy kijelentést vegyél és együtt mozdulj a Szent Szellemmel. Ott a másik oldalon, az Isten Királyságában nem a körülmények alatt fogsz élni többé, nem leszel többé a körülmények és a világ befolyása alatt, mint Babilonban, mert az csak a sírást, az aggodalmaskodást, reménytelenséget, keserűséget és végül a depressziót eredményezte. Babilon hamis egyháza üldözi a prófétikus Szent Szellemet a prófétákkal együtt, az a hely a próféták temetője. Viszont ha átmégy a másik oldalra, ott elkezdődik egy hatalmas harc Babilonnal szemben, és először a saját életedben kell legyőznöd. 91

92 Isten ma is küldi a prófétáit, de ott nem akarnak rájuk hallgatni, mert nem akarnak megtérni. Látható ez abból is, hogy a próféták, akiket valóban Isten küldött el, egy mennyei teherrel és üzenettel ellátva ma még nincsenek a gyülekezetekben, mert ha voltak is, elűzte őket Babilon parázna szelleme, amely csak a hamis prófétákat tűri el. De Isten azt mondja ma neked ott, ahol éppen vagy Isten népe, hogy megérintem a szemeid a tüzemmel, és elégetem a leplet az értelmedről, hogy láss, és be tudj jönni az én jelenlétemben, meg töröm az értelem kontrollját az életedben, hogy az én Szellemem vezessen téged tovább. Amikor a Menyből jövő világosságot megkapod, akkor megérted, hogy Jézus nem fogja megváltani az emberek jól felépített egyházi rendszerét, mert Jézus érted jött el, hogy kivigyen Babilon házából, hogy megmenekülj, megszabadulj, és birtokba vehesd azt az örökséget, amit Isten már régen elkészített a számodra, és amely Babilonból nem elérhető. A Jézus által meggyógyított vakot is kérdőre vonták és kiközösítették a farizeusok, miután megjött a látása, mert aki Jézusról elismerte, hogy Ő a Krisztus, Ő az igazi próféta, azt mind kiközösítették. Úgy tesz ma a hamis egyház is azokkal a hívőkkel, akiknek Jézus megnyitja a szellemi szemeit, ők egyszerűen kilökődnek onnan, kilökődnek a szellemi vakok közösségéből. De Jézus azért jött, hogy akik nem látnak, azok lássanak, így meg van a lehetőség a számukra is arra, hogy megnyíljon a szemük. Jézus Krisztus a keresztre vitte az ember bűneit, azokat is, amelyekkel azonosult a parázna szellemmel és Babilon minden bűnére az Ő vére elégséges. Ha felismerjük, megbánjuk, megtagadjuk és elfordulunk tőlük akkor Jézus nem fog soha visszaemlékezni ezekre a bűnökre és tettekre, mert 92

93 megbocsátja azokat. Azonban ahhoz, hogy az országunkban változást tudjunk elérni, ahhoz nem elég egyénenként kijönnünk Babilonból, ahhoz testületileg a gyülekezeteknek egyházaknak is ki kell jönniük onnan. De határozott meggyőződésem, hogy azok a hívők, akik elkezdtek már kijönni szellemben és elkezdtek kilökődni a hamis közösségekből, vagy a Szent Szellem kihívta őket onnan, nos azok között a kicsiny Betlehemi csoportok között, akiket ma megvetnek vagy elutasítanak, nem számítanak sehol, kezd el elindulni az ÉBREDÉS folyamata országunkban. Így elkezdődhet egy szellemi utazás az életünkben, elkezdődhet a kijövetel Babilonból, a másik oldalról, először szellemben. A Szent Szellem elkezd a hivők szellemével foglalkozni. Hogyan és mi történik ilyenkor? Csak akkor olvasd tovább kedves testvérem, hogyha valóban szeretnél ebben részesülni, de akkor viszont érdemes tovább is olvasnod. Minden a keresztnél kezdődik Nos, ennek az igének a szellemi valósága fog megtörténni az életedben és a te templomodban is. Azért imádkozom, hogy itt most ne hagyd abba az olvasást kedves testvérem, mert most jön az igének a legbelsőbb titka, a kijelentett mélysége, az igazi ereje. Lukács 23:44-46 (Csia ford. ) Már mintegy hat óra volt, amikor az egész földet a kilencedik óráig tartó sötétség borította el, mert a nap világossága kihagyott. Majd középen kettéhasadt a templom függönye. Ekkor Jézus nagy hangon kiáltott: Atyám a te kezedbe teszem le szellememet. S amikor ezt mondta kilehelte szellemét. Zsidók 10:20 Egyszerű fordítás szerint 93

94 Megnyitotta az utat, amely oda vezet. (Szentek Szentjébe) ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a Szentek Szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus Teste. Ami itt a kereszten történt Jézussal az megtörténhet veled is szellemben kedves olvasó, hogyha eljutsz idáig, mert Jézusnak is kellett hozzá a saját akarata, Ő akart engedelmesen a keresztre menni. Ahogy az Ő teste a keresztre lett szegezve, a templom kárpitja kettéhasadt, ami az Ő TESTE. Itt Jézus teste és szelleme SZÉTVÁLT egymástól. A Szelleme elment a Menybe, hogy közbenjárjon értünk, a teste pedig a kereszten maradt. A Szent Szellem elviszi napjainkban a szenteket, a gyülekezeteket egészen a keresztig, ahol mindent, de mindent a halálba kell adni, ami testből van, ami lélekből van, és ami a saját akaratból született. Azért, hogy a halálba adva feltámadhasson Krisztus teste, az újjászületett, valóban újjászületett és megújult Test, és előjöjjön az Eklézsia, a Menyasszony. A KERESZT SZÉTVÁLASZT, és szétválasztást hoz az embernél is. A te templomodban is kettéhasadhat a kárpit, hogyha elmégy a keresztig és lehull a lepel az értelemről. Enélkül a hasadás nélkül, és szétválasztás nélkül nem lehet az igaz Eklézsiához, a Menyasszonyhoz tartozni. A lelki kereszténység és a szellemi kereszténység itt válik ketté, többé már nem lélekből és értelemből fogod az Istent tisztelni és szolgálni, de nem is testből, mert a test a kereszten van, a lélek pedig a szent Szellem uralma alatt. Itt a keresztnél történő Nagy Szétválasztás után megtörik az értelem és az érzelem kontrollja, az óember halottá válik. Tested már nem szolgálja többé Babilont, mert Jézussal együtt felültél mennyei helyekre, ahol minden ellenség a hatalmad alatt, a lábad alatt van. Ezután Krisztussal együtt uralkodsz szellemben, mert a templomod kárpitja kettéhasadt és szétválasztás történt, 94

95 a lelki és a testi elvált a szellemitől. A kereszt ereje mély munkát végzett! De vajon valóban elvégezte ezt a mély munkát bennünk? Olyan sok igehirdetés hangzott már erről, de eddig sokszor csak elméletet volt, mert Babilonban csak elmélet van. De Isten azt akarja, hogy most ez a szellemi valóság egy működő, élő szent igazság legyen az életünkben. Ma Jézus keresztje valóban egy szétválasztást fog elvégezni az országunkban. A kereszt után már valóban a Szent Szellem vezet, mostmár szellemben látod Jézust, mostmár kezded majd megérteni, hogy mi a különbség a két dolog között. Az értelem elkezd Krisztus értelmével gondolkodni, és hallgatni a Szent Szellem vezetésére, az értelem számára logikátlan, érthetetlen dolgokat is meg fogja tudni tenni, ha az a Szent Szellemtől származik. Mostmár a teológiai tudás elkezd háttérbe szorulni, mert a kárpit kettéhasadt, és a Szellem világosságában meglátod, hogy mennyi mindent végeztél testből és mennyi minden tetted származott törvényből. Ezután a betű elkezd a szellemedben szellemi igazságként új értelmet nyerni, elkezd valósággá válni,már nem elmélet esz csupán. Halleluja! Eddig csupán a földi szent sátorban éltél, a másolatban, az igazinak az árnyékában, de amikor a templomodban lehull a lepel, akkor bemehetsz a mennyei Szentek Szentjébe, az igaziba, mert Jézus elkészítette oda az utat a számodra már itt a földi életedben is. Zsidók 9:23,24b "A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amik a Menyben vannak. A földi szent sátor ugyanis csak másolata az igazinak, amely a menyben van. 95

96 Ezért van az, hogy sokan azt hiszik, hogy ők nincsenek Babilonban és nincsenek a vallásban, nincsenek törvény alatt, mert az hasonlít az igaz istentiszteletre, de mégis csak az árnyéka, csak a másolata annak. EZ A KERESZT ELŐTTI ÁLLAPOT. Ha átmentél Jézussal a kereszten, akkor többé nem leszel a vallásban, nem leszel a hamis egyházban, nem leszel az árnyékban, mert a halál az óember halála, az óember valódi halála, amely nemcsak beszédből áll,nemcsak elmélet marad, elválasztja a lelki a testi- és a szellemi kereszténységet. Ezután lesz szellemi látás, és lesz szellemi világosság, lesznek szellemi átélések Jézussal, lesz vele szellemi találkozásod a Paradicsomban, csakúgy mint a gonosztevőnek is ott volt Vele szellemi találkozása. Az Isten Királysága mikor eljön szórólapáttal, Szent Szellemmel és tűzzel, akkor ezt a szétválasztást fogja elvégezni a hivők életében. Ezután a hivők nemcsak beszélni fognak a feltámadás erejéről, hanem abban is fognak élni, be fogják azt mutatni, képviselni fogják. Ez a szétválasztás egy hatalmas nagy szellemi valóság, szellemi csoda a hivők életében, amely nem olyan látványos, mint amikor egy tolószékes beteg feláll, de sokkal hasznosabb, szükséges és sokkal nagyobb csoda, hogyha megtörténik. Tulajdonképpen itt kezdődik el az Isten Királysága, amiről már eddig is sokat beszéltünk, de kevesen élték azt meg; és itt kezdődik el az ébredés. Amikor a hivők egységesen bemennek a mennyei Szentek Szentjébe, akkor megszületik az Eklézsia és meghal a vallás! Akkor a balga szüzekből okos szüzek lesznek, akkor már nem lesz a búza között ott a pelyva többé, nem lesznek hol cselekedetek, nem születnek Izmaelek, és a szentek az Új Jeruzsálem szellemi tekintélye alatt fognak örvendezni már itt a földön. 96

97 Atyám! Bocsáss meg nekünk, amikor az igazság helyett féligazságokban hittünk, amikor a te akaratod keresése helyett a fantáziánk szüleményébe hittünk, amikor hamis álmokat, vágyakat kergettünk a Te akaratod helyett, amikor illúziókkal vettük körül magunkat és azt hittük, hogy ez Tőled jön. Bocsáss meg nekünk, amikor téged használtunk arra, hogy karriert készítsünk magunknak, hogy ránk figyeljenek az emberek. Bocsáss meg nekünk, amikor ilyen hamis motivációból szolgáltunk, hogy érvényesülhessünk, hogy bizonyíthassunk. Bocsáss meg nekünk,amikor a te munkádból az egzisztenciánkat akartuk felépíteni. Bocsáss meg nekünk, amikor a szolgálatunk sokszor csak rólunk szólt, és nem rólad, mert önmagunk körül forgolódtunk. Bocsáss meg nekünk, ha kiégtünk a neked végzett szolgálatban, ha rutinból végeztük, vagy a pénz reményében, és bocsáss meg nekünk, hogyha neked végeztük a szolgálatot, de nem Veled. Bocsásd meg nekünk, ha szellemi álomba merültünk, bocsásd meg ha elvesztették erejüket a harcosok, bocsásd meg a szellemi közömbösséget és fásultságot. Atyám! Itt vagyunk a keresztednél, hadd haljanak meg most ezek a dolgok. Megtérünk, és kisöpörjük az életünkből ezeket, és megítéljük, hogy ne essünk a Te ítéleted alá. Bocsáss meg nekünk, hogyha szórakozást csináltunk az istentiszteletből, amikor csak programot készítettünk a hivőknek azért, hogy jól érezzék magukat. Bocsásd meg nekünk, amikor elutasítottuk a prófétákat, akiket hozzánk küldtél, nem fogadták el az intő szavát, csak mindig az építő szavakat, a vigasztalást és bátorítást kértük és fogadtuk. Megtérünk és kijövünk Babilonból, kijövünk Saul házából, hogy az Isten királysága meg tudjon születni az életünkben. 97

98 Bocsáss meg nekünk, amikor saját terveket szőttünk és kértük, hogy áld meg azokat, aztán csalódtunk, mert nem hallgattad meg a lelkünk kívánságát. Atyánk! Olyan szent vagy, és ha Jézus nem váltott volna meg bennünket, akkor meghalnánk szent jelenlétedben, hogyha Jézus vére nem lenne rajtunk, nem élnénk túl azt, amikor itt a Szentek Szentjében közel jössz hozzánk a szentségeddel és világosságod dicsőségével. A Te dicsőséges szentségedben megfürödve megszentelődünk, amikor véreddel és az igéddel megmosol bennünket a paráznaságunk minden bűnéből. A Te dicsőséged ragyogásában levetkőzzük szentségtelen paráznaságunk rút ruháit, hogy ránk adhasd a menyasszonyi ruhánkat. A Te dicsőséges szent jelenlétedben engedjük, hogy a szívünkre beszélj,majd körülvegyél kegyelmeddel és irgalmaddal. A Te dicsőséged, amely itt körülvesz és átjár bennünket a Szentek Szentjében átformáló erővel felráz bennünket, hogy ezután ezzel a dinamisszal kilépve a világba hatással tudjunk lenni a környezetünkre, városainkra és az országunkra

99 A vallásos ember számára az ige csupán értelemre és érzelemre ható lelki vigasz, vagy bölcsesség, amelyet meg kell tanulni, utánozni kell, és lemásolni, továbbá törvény, parancsolat, amelyet meg kell tartani. De Isten fiai és Jézus tanítványai számára az ige az szellemi valóság, az ige az, amint hittel párosul, akkor egy működő, megtapasztalható, átélhető fizikai valóság is. Az ige több mint a betűk összessége, több mint hasonlatok, metaforák, példabeszédek és történetek gyűjteménye. Az ige több mint költészet, de csak akkor, hogyha nincs rajtunk a vallásosság szemüvege. Isten Igéje teremt, az Ige fenntart, de az Ige el is pusztíhat. (II. Péter 3:5) Isten igéje létezést okoz, bejön a létezésbe, változást eredményez, és természetfeletti csodákra képes itt a földön. Isten igéje megtestesül, fizikai valósággá lesz bennünk és az életünkben, hogyha kijelenti számunkra a Szent Szellem. Az Isten igéje nem elmélet, és nem puszta tények összessége, hanem szellemi és fizikai valóság! Az ige nemcsak a papoknak adatott privilégium, és nem egy misztikus szent beszéd a liturgiák elvégzéséhez és a kultikus szertartásokhoz. Az Isten gyermekei számára az ige teremtő erő és cselekvő erő! 99

100 A vallásos ember számára betű, amelyet mindennap olvasni kell, hogy a lelkiismeret tiszta legyen és akkor nem lesz baj akkor nincs önkárhoztatás. Nem több, mint hagyományok gyűjteménye, utasítások könyve, törvénykönyv. De annak, aki levette a vallásos szemüveget, viszont ÉLŐ Kenyér, napi manna, létszükséglet, Éltető Erő, amelyet éhesen vesz magához, mert szüksége van rá. Élő kenyér és Élő víz, amely nélkülözhetetlen szellemi táplálék, és amely bővölködést eredményez a földi életben is, megelégedést ad, szaporodást és gyarapodást eredményez, Isten áldását árasztja a körülményekben és a családban, a vállalkozásban és az élet minden területén. Az Ige az Isten Élő Szava, amely életed forrása lehet, amely a megoldásaid forrása lehet, amely az áldásod forrása lehet, amely a győzelmed és gazdagságod forrása lehet, amely a sikereid forrása lehet. Valóra válik az az Ige, amelyet mondok így szól az Úr. Legyen a számodra is ma valósággá, megtapasztalhatóvá, átélhetővé, aktívvá, működővé és hatékonnyá, energiát adóvá Isten Igéje

101 ő Ezékiel 47:1 Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. Ez a rész egy elképesztő kijelentést ad az újjászületett ember szelleméről. Az újjászületett ember teste a Szent Szellem temploma. Testünk a pitvar része,lelkünk a szentély, de a szellemünkben van a Szentek Szentje. Figyeljük meg ezt a fantasztikus folyamatot, ahogy Isten Ezékielnek bemutatja az ébredés folyamatát egyéni és testületi szinten is,bemutatja a felébredt szellemét az embernek, bemutatja a helyreállított templomot, ami a mennyei minta szerint működik. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson Emberfia! Prófétálj! Az Ezékiel 36.rész szerint prófétálj az új életről, majd hívd elő országodban, városodban, az új életet, hívd elő a termést, a bőséget, a szaporodást. Először prófétai szóval szellemben hívd elő az embereket megtérésre. Emberfia prófétáld az ország megtérését, az újjászületést, a megtisztítást. Tiszta vizet hintek reátok, hogy megtisztuljatok magyar nép, minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. hívd elő az Édenkertet országodban Emberfia, prófétálj! Hívd elő a sokaságot, az embereket az egyházban, hívd a tömeges ébredést prófétálj! Aztán a 37. rész tovább visz, Izrael ujjáéledéséről kell prófétálnia, nem arról, amit most lát, mert most csak csont, most élettelen száraz csont van mindenfele. De Ezékiel te tudsz ebből a sok csontból előhívni egy felébredt egyházat, egy hadsereget, tudsz előhívni ébredést az országban, a városban azzal, hogy prófétálsz a csontoknak, azért hogy Magyarország felébredjen, életre keljen! 101

102 Emberfia! Prófétálj! Kihozom, - összegyűjtöm, - egy néppé teszem, - tiszta vizet hintek rá, - megtisztítom, - megszabadítom, - új szivet adok neki, - megsokasítom a gabonát, - megszaporítom a gyümölcsöket, - művelni fogják a földet, - megsokasítom az embereket, - újjáépítem a rombadölt városokat. ezt mondja az Úr. Emberfia! Prófétálj! ( Ezékiel 38, 39.rész ) Ahhoz, hogy országunk kegyelmet, és békességet nyerjen, hogy Isten dicsősége leszálljon, Isten ítéletét kell kihírdetnünk az ellenségre. Ha az ellenség elpusztul akkor jön az új templom elő, akkor az Isten szerinti dolgok Bibliai értékrend és mérce szerint fognak működni az egyházban. Mert azt mondja az Úr: kiöntöm Szellememet Izrael házára, megmutatom dicsőségemet, Izrael háza megtudja, hogy én vagyok az Úr. Amikor megtörténik a megtisztítás, helyreállítás, bűnök, bálványok kidobálása akkor a templom tökéletes lesz; a mennyei mérce szerinti Eklézsia áll majd fel Magyarországon. Addig minden egyház, és keresztény azt hiszi magáról, hogy ez a mennyei minta. Amikor ez a tökéletes Isteni templom fölépült akkor, akkor jön Izrael Istenének a dicsősége, és betölti ezt a helyreállított templomot! Ezékiel 43:2 Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. Személyesen is a te megszentelt, újjászületett, hamis teológiától mentes, vallásosságtól mentes, okoskodásoktól mentes életedre fog jönni az Isten dicsősége, de testületi szinten is. Dicsőségének zúgása olyan, mint nagy vizek zúgása. A dicsőség bemegy a templomba ( Ezékiel 43) és elfoglalja a Szentek Szentjét, a te életedben is betölti a szellemedet, 102

103 mert az az Ő trónusának a helye, és azt ígéri, hogy itt fog lakni örökre. (43:9) ezért a mennyei mintát kell mértékül vennünk, mert csak abba az életbe jön Isten dicsősége, amelyik tükrözi a mennyei tervrajzot. A templom az életünk, a testünk, ennek az életnek tisztának kell lennie,mert az Úr most ezekben a napokban jön mérőnáddal a kezében, és megméri a mi templomunkat is, elválasztja a szentet a közönségestől, majd betölti a dicsőségével. Halld meg magyar Eklézsia! csak a mennyei minta szerint felépült szolgálatok, dicsőítés, prédikáció, és istentisztelet fogja vonzani az Isten dicsőségét! Ma az újszövetség hivőinek is megadta Isten a templom törvényét, hát állítsuk azt helyre egyéni és testületi szinten is. Ebből a helyreállított templomból fog aztán az Ezékiel 47 szerint a víz felfakadni. Ezért prófétáljuk a magyar eklézsiának a helyreállítást, az újjáéledést, a száraz csontok megelevenedését a Jézus nevében. Prófétálunk életet, gyümölcstermést, Édeni állapotot, pusztaság helyett virágzást, meddőség helyett szaporodást. Legyen meg, legyen így! A négy égtáj felől jöjj elő Szent Szellem, jöjj elő Szent Szellem és leheld életed a csontokkal teli magyar földre, jöjjön a csontokra hús, jöjjenek inak, álljanak össze a csontok, és legyen bennük élet a Jézus Nevében! Jöjj elő Szent Szellem északról, délről, keletről és nyugatról, jöjj elő Szent Szellem hozz életet, a feltámadás életét a magyar népre, hogy lehulljon a lepel, a sötétség helyett világosság legyen a szellemükben, hogy jöjjön a bűnbánat szelleme Magyarországra a Jézus Nevében! Emberfia! Prófétálj! Prófétálj az Isten dicsőségéről, a mely betölti a templomot, amely ott lesz az egyházban, ott lesz az emberek között. Hogy népem többé ne szennyezze be a nevemet, hogy többé ne legyen szellemi paráznaság népem között. Az én dicsőséges jelenlétem azt cselekszi, hogy népem felhagy a bálványaival, 103

104 bűnös tetteivel, én pedig köztük fogok lakni. Emberfia! Prófétálj! Hívd elő a mennyei minta szerinti templomot a saját életedre is,országodra, városodra, családodra, gyülekezetedre is. Mert az én dicsőségemet másnak nem adom, én szent vagyok, csak a megszentelt templomba fogok lakni. Ezékiel 47:12b mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Az Úr dicsősége bemegy a templomba, és elfoglalja a Szentek Szentjét, a te templomod szentek szentje pedig a te szellemed, az a Király trónusának a helye, és azt ígéri, hogy itt fog lakni örökre. ( 43:9) Ezért a mennyei mintát kell mértékül vennünk, mert csak abba az életbe jön az Isten dicsősége, amelyik már tükrözi a mennyei mintát. Isten a Bibliában leírta ennek a templomnak a tervrajzát, a templomunknak szentnek és tisztának kell lennie, mert ma ezekben a napokban az Úr angyala jön a mérőnáddal és megméri az életünket, elválasztja a szentet a közönségestől. Csak a mennyei minta szerint felépült templomot tölti el az Úr az Ő dicsőségével. Isten megadta ma az újszövetség hivőinek is a templom törvényét, hát állítsuk azt helyre egyéni és testületi szinten is. Csak ebből a helyreállított templomból fog az Ezékiel 47. szerinti víz fakadni Hiszem, hogy ennek a víznek ami most kifolyik a szellememből életadó ereje van, hogy gyümölcse eledel, és a levele pedig gyógyszer lesz sokak számára, mert a Szent Szellemtől, a tróntól árad ez a folyó. Halleluja! A szent sátor az egy találkozási hely volt Isten és ember között, amikor a menny a földön ott volt, és egyesült a Szentek Szentjében. A menny a földön legyen a te helyreállított templomodban is Jézus Krisztus által, az Ő Szelleme által! 104

105 Legyen a menny és a föld találkozási pontja a te feltámadt, megújult szellemed! Imádságaid és hálaáldozatod, mint jó illatú füst szálljanak fel és legyenek kedvesek Isten előtt. Legyen az aranyfüstölő oltárod is helyreállítva ott a szentélyben! Legyen meg! Legyen így! Ezékiel 36:25 Tiszta vizet hintek reátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szivet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Ahhoz, hogy beléphess a szentélybe, meg kell mosakodnod, meg kell tisztulnod, és megszentelődnöd. Nekünk újszövetségi hivőknek már nem tilos a bemenetel, mert Jézus által királyi papok vagyunk. A szent Isten jelenlétébe csak tisztán léphetünk be. Az Ige által tisztítjuk meg magunkat, és megbánjuk bűneinket, és Jézus vérével megszentelődünk újra, és újra. Előhívjuk Krisztus Teste, az Eklézsia számára, és a te életed, a te templomod szentélyébe is az arany gyertyatartót, az Isten hét Szellemének kenetét! Előhívjuk a papi szolgálatot, a közbenjárás, az áldozat, és az igaz istentisztelet szolgálatát, mert királyi papság vagyunk, hát éljünk is a szerint. Előhívjuk Egyiptom aranyait is, amellyel bőkezűen be volt vonva a szent sátor. Előhívjuk az arany túláradó bőségét ebben a templomban a Jézus Nevében! Előhívjuk az arannyal bevont Szentek Szentjét, az Úr dicsőségét, amellyel az Úr felöltözteti a népét. Előhívjuk az arannyal bevont frigyládát, az Isten dicsőségét, hogy legyen mi velünk: Ott lakik az Úr. II.Kor. 6:16 Ti az élő Isten temploma vagytok, amint az Isten mondotta: közöttük fogok lakni! 105

106 Előhívjuk Isten dicsőségének felhőoszlopát a mi frigyládánkra is, előhívjuk a Szent Szellem felhőoszlopát, hogy kísérjen, vezessen bennünket. Prófétáljuk, és hirdetjük, hogy a négy égtáj felől jöjj elő Szellem, és leheld életed a szellemünkbe. Jöjj erővel, hatalommal, fújj Szent Szellem, hogy hasadjon ketté az életünkben a kárpit, a lelkünk és a szellemünk között! Jöjj elő Szent Szellem, hadd hulljon le a lepel Isten népe életéről, hadd tudjon a Szentek Szentjébe Isten dicsőségével találkozni. Isten királyi széke, az Ő trónja legyen, legyen ott a te szellemedben is, hogy a menny a földön legyen egy benned! Halleluja! Prófétálj! Emberfia! Prófétálj! Csak ezt hallom a szellememben, és ez változtatja meg az életeket! A második kárpit mögött ott van a te szellemed, a Szentek Szentje, és ott benne áll a frigyláda, a szövetség ládája, az Isten királyi széke, itt lakik az Isten, itt lakik a Szent Szellem, és fedetlen arccal szemlélheted az Úr dicsőségét. Dicsőség neki! Jöjj elő Szent Szellem a négy égtáj felől, jöjj elő és lehelj életet, Isteni életet a második kárpit mögé, az én templomom Szentek Szentjébe! Halleluja! Prófétálj! Emberfia! Prófétálj! Ézsaiás 11:2 Az Úr Szelleme nyugszik rajta, a Bölcsesség és Értelem Szelleme, a Tanács és az Erő Szelleme, az Úr ismeretének, és félelmének Szelleme. A te szellemedben ott a frigyláda, ott az arany palackocska, és benne az újszövetség idején már nem a manna van, hanem Ezékiel 47. szerint innen árad a mennyei forrás, a víz, a folyó, az élet folyója, amely mindenhol virágzást, életet, növekedést, gyógyulást, szabadulást szaporodást, halakat hoz. Az aranypalackocskákból folyik a mennyei folyó, ez csak a szellemed egy része, tartsd tisztán, hogy tiszta mennyei folyó jöjjön onnan, életet adó mennyei folyó, hadd 106

107 áradjon szellemed aranypalackocskájából Isten királyságának folyója. A te szellemedben ott van Isten királyi széke, a trón, és fedele a kegyelem királyi széke, itt lakik a háromszor szent a Mindenható. Halleluja! Isten hozott az aranytemplomban! Isten hozott a Szellem birodalmában! Isten hozott a második kárpit után, a mennyei fény birodalmába, az Isten királyi székénél. Ez a te szellemed, az újjászületett, megváltott Jézus vérével megszentelt szellemed, amely egyesült a Szent Szellemmel. Ezért áradjon a te szellemedből is ez a mennyei folyó, áradjon a tróntól, hozzon életet a körülötted levő száraz csontokba. Halleluja! Elképesztő kijelentést kapott Ezékiel ezekben a részekben. Prófétálunk a Szent Szellemnek, hogy jöjjön elő a négy égtáj felől, jöjj elő és gyújtsd lángra most a mi szentélyünkben, a lelkünkben az arany gyertyatartót, és az azon levő hét olajmécsest. Fújj Szent Szellem, és hadd égjen, világítson az Isten hét Szelleme, a mi szentélyünkben. Gyúljon lángra bennünk most az Erő Szelleme, a Bölcsesség Szelleme, az Élet Szelleme, fújj, fújj Szent Szellem, lobbantsd lángra az értelem Szellemét, az Úr ismeretének és félelmének Szellemét, és előhívjuk a prófétaság, a kijelentés Szellemét. Legyen, - legyen most meggyújtva bennünk a Szent Szellem gyertyatartója, hogy rávilágítson templomunk sötét, rejtett dolgaira, hogy rávilágítson az Igére, és megnyíljon előttünk, legyen rhémává a számunkra, és Krisztus Teste számára. A Szent Szellemből a teljességet kaptuk, a teljesség lett elküldve a számunkra, ezért előhívjuk most a Jézus Nevében a Szent Szellem teljességét, előhívjuk, legyen, és lesz. 107

108 Jeremiás 52:12-20 Babilon királyának szolgája eljött Jeruzsálemben, és felgyújtotta az Úr házát elvitték a mosdóállványokat, elvitték a mécstartókat, mindent ami csak aranyból, és ezüstből volt. Jeremiás 27:21,22 Ezt mondja a seregek Ura: ezek az edények, ezek is Babilonba kerülnek, és ott lesznek mindaddig, amíg számon nem kérem, és vissza nem hozom erre a helyre. Babilon szelleme, Jézabel szelleme, a vallás, és a varázslás az, amelyik megrabolta Isten népét, kifosztotta, és ellopta a szellemi kincseket, az Isten értékes dolgait keresztények életéből. Elvitte a gyertyatartót, a Szent Szellem teljességét, az Isten hét Szellemét, a Szent Szellem megnyílvánulásait, és ajándékait, a kijelentést, elvitte a rhéma Igét, elhomályosítva a hivők látását ezzel. A keresztények nem tudtak bemenni a Szentek Szentjébe, mert elpusztult, halott volt, fogságban volt, ezért az Isten jelenléte, és dicsősége nem volt köztük. Fogságba lett a keresztények szelleme, vagy meghalt. Babilonba nem volt templom, ott nem volt áldozat, és nem volt oltár, ott csak zsinagóga volt, mert az Úr jelenléte eltávozott, ítélet volt. Ezt tette a vallás, és a varázslás szelleme a keresztényekkel is. De most szól az Isten szava: visszahozom erre a helyre az elrabolt edényeket, számon kérem, és visszahozom. Ezért fújjátok a kürtöt, és a sófárt, mert eljött a fogság vége, eljött Babilon ítélete. Isten megítéli a vallást, és a varázslás szellemét az eklézsiában, és kihozza népét a szellemi rabságból, mert itt van a kairosz idő, az elrendelt idő. Itt van az idő Magyarország számára, itt van az idő a felébredés ideje, a sóvárfújás ideje. 108

109 Ezért Emberfia! Prófétálj! Prófétálj életet népemnek, hogy helyreálljon az én templomom, hogy Krisztus Teste valóban a Szent Szellem lakhelye legyen. Prófétálj, hogy jöjjön elő a gyertyatartó, legyen világosság, legyen újból kijelentés, hogy nyíljon meg a menny! Hívd elő a mennyei folyót a tróntól, szólj a magyar nép szelleméhez, szólj a városodhoz, a családodhoz, hogy ébredj, ébredj! Kelj föl tündökölj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége ragyogott rád! Mindaddig, míg a prófétai szó kimegy, addig épül a templom. Zakariás 4:6 Az Úr Igéje ezt mondja: Nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én Szellememmel. Miután az Úr megtisztítja népét Babilon minden tisztátalanságától, azután Édenkertet hoz elő, újjáépítést, és sokasodást. Ezékiel 36. szerint hirdessük ki Isten akaratát, a menny tervét a magyar népre, az Egyházra, Krisztus Testére. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szivet adok nektek, és új szellemet adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszivet, és hússzivet adok nektek. Az én szellememet adom belétek Ezután következik az, hogy: parancsolok a gabonának,megsokasítom, és nem hozok rátok éhinséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét, és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhinség miatt a népek Művelni fogják a pusztává lett földet én az Úr építem ujjá a rombadölt városokat, és én ültetem be a pusztává lett földet. Megtisztítás, szellemi helyreállás után jön a te fizikai helyreállásod is Magyarország! 109

110 Halleluja! Ezékiel 43:2-4 És ime Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől; zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba a kelet felől néző kapun át. Ez az én trónusomnak a helye, lábaimnak a helye, ahol Izrael fiai között fogok lakni örökre. Elkészült e már a te szellemedben az Úr trónusának a helye, betöltötte e már az Úr dicsősége a jelenlétével a te templomodat? Ott lakik már a szellemedben, és uralkodik is? Ha még nem mentél át ezen a folyamaton, akkor bátorítalak a megtérés, bűnbánat, és bűnelhagyásra, és vedd Isten Igéjét, prófétálj ahogy a Szent Szellem adja neked. Legyen világosságod! Legyen az Úr dicsősége látható a te templomodban is személyesen. Nyíljon meg ma a keleti kapu az Úr dicsősége előtt. Ezen a kapun csak Izrael Istene mehet be, senki más nem mehet be rajta. Nyíljon meg a keleti kapu az Úr dicsősége előtt. Ezen a kapun csak Izrael Istene mehet be, senki más nem mehet be rajta. Nyíljon meg a keleti kapu krisztus Testében, hogy bejöjjön a dicsőség Királya, és trónoljon az Úr. ( Ezékiel 44:2) Akkor ezt mondta nekem az Úr: Ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Ezékiel 47:1b Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. 110

111 A víz is kelet felől érkezik, ahonnan a dicsőség, a menyből, és délre folyik tovább! Jöjjön most a Szent Szellem mennyei folyója kelet felől. Jöjj elő Szent Szellem fúj keleti szél, hozd Isten folyóját a szellemünkben, folyjon a Szent Szellem folyója a Jézus Nevében. Csak az új templom dicsősége után van az örökség kiosztása. Ezékiel 48. rész szerint ez az utolsó momentuma a felébredésnek. Ezékiel 48:29 Ezt a földet kell sorsvetéssel elosztani, és így részesednek belőle Izrael törzsei!- így szól az én Uram az Úr. Győr Október 29 Következik a folytatásban: A visszatekintés 111

112 Ezékiel 43: 1-12 Azután odavezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. És ímé, Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. A látvány amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Olyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kébár folyó mellett láttam. Akkor arcra borultam. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba a kelet felé néző kapun át. Ekkor fölemelt engem a Szellem, bevitt a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége betöltötte a templomot. Hallottam, hogy a templomból szól hozzám valaki az a férfi pedig mellettem állt és ezt mondja nekem: Emberfia! Ez az én trónusomnak a helye és lábaimnak a helye, ahol Izrael fiai között fogok lakni örökre. Te, emberfia,mondd el Izrael házának, hogy milyen ez a templom. Ők pedig szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik ezt a mintát. Ha majd szégyenkezni fognak mindazok miatt,amiket elkövettek, akkor ismertesd velük a templom tervezetét és elrendezését, kijáratait és bejáratait, egész tervezetét és előírásait, egész tervezetét és a rá vonatkozó törvényeket, rajzold le a szemük láttára, hogy jegyezzék meg egész tervezetét és előírásait, és azt valósítsák meg. Ez a templom törvénye A hegy tetején körülhatárolt egész terület igen szentséges. Íme ez a templom törvénye.. 112

113 jött hozzám ismét a Szent Szellem szava az Ezékiel 43.rész alapján. Az elmúlt időszakban többször is kihirdettem ezt az igét, mintegy előremutatásként. Tudtam, hogy most ismét valami komoly szellemi valóságba akar a Szent Szellem vezetni, erősen éreztem az Ő jelenlétét magamon, tudtam, hogy mostmár ennek az igének a beteljesedése következik az életemben. Ezért ismét elkezdtem ezeket kihírdetni az életemre vonatkozóan, de az eklézsiára is. Gyakran van úgy, hogy az Úr rám terhel igéket és azt mondja:hirdesd ki a szellemvilágba, hogy megtörténjen. Ilyenkor mindig erősen érzem magamon az Isten jelenlétét és erejét, így van ez már 2007 óta, amikor legelőször Babilon elestét hirdettem ki ott a belső szobámba, majd aztán nyilvánosan közösség előtt is. Azonban tudom, nem az a fontos, hogy valaki meghallja, hanem az, hogy a szellemvilágba ki legyen küldve Isten akarata, amelyet meg akar tenni. Azt láttam meg, hogy azok az igék, amelyeket korábban között adott, azok előremutató jellegűek voltak, most viszont azért kezdi el őket az Úr ismét megmutatni, mert most mutatja meg tulajdonképpen, hogy nézz vissza: te eddig ezen az úton mentél végig szellemben. Ahogy a Kármel hegyi panorámához is újból vissza vitt a Szent Szellem és megmutatta, hogy az, amit 2008-ban adott próféciát, az beteljesedett rajtam és először nekem kellett végig mennem rajta. Most az Ezékiel próféciáján keresztül mutatta meg ugyanezt a folyamatot. Nézd meg, hogy mit kaptál akkor 2009 októberében és nézd meg, hogy min mentél keresztül, lásd meg az utat, nézz vissza csak egy pillanatra, és aztán menj tovább amerre mutatom. Ledöbbentem, amit megláttam ismét, mert amikor hozzám jött akkor a Szent Szellem szava, azt hittem, hogy ez egy kijelentés, egy látás csupán, most pedig rájövök, hogy micsoda hatalmas szellemi és fizikai valóság volt, ami először velem történt meg, amit valóságosan 113

114 megéltem azért, hogy aztán át tudjam adni ezt a megszerzett kenetet másoknak is. Potyognak csak potyognak a könnyeim, ahogy beszél nekem most a Szent Szellem és ahogy ismét egy nagy adag világosságot ad. Hiszem, hogy az Isten meglátogatása ilyen erősen érkezik hozzám is, hogy mostmár a felépített templomomat teljesen betölti az Ő dicsősége, ahogy Ezékiel ezt szellemben meglátta, úgy fogom megtapasztalni, ahogy Jahve Samma lakozást vesz az életem templomába. Azt is hiszem, hogy az Úr nekem adja a templom törvényét, az Isten háza építésének, a helyreállításnak a kenetét, ahogyan azt megígérte, amikor az elhívásomat megmutatta. ddig kaptunk felkészítést az egyéni templomépítésre és kaptunk felkészítést testületileg is az Isten háza építésére. A felkészítés ideje alatt a Szent Szellem felépítette a mi templomunkat is egyénileg, megmutatva, hogy ez alapján építsük fel mások szellemi házát. (Ez. 43:10) Azt mondta a Szent Szellem, hogy tanítsuk Isten népét arra, hogy milyen az Isten szerinti templom, amelybe bemegy az Isten dicsősége, amely az Ő lakhelye lehet, amely teljesen meg van szentelve, amelybe semmi tisztátalanság nincs már. Az elmúlt időszakban folyamatosan adott kijelentést a Szent Szellem a keleti kapuról, majd adott kijelentést az Isten szerinti papi szolgálatról (Ezékiel 44 ) adott kijelentést és látást az ember lelkének és szellemének a helyreállításáról is. (ez a tényleges templomépítés) Adott hozzá stratégiát, hogyan tegyük mindezt, adott stratégiát a tanításra, a helyreállításra és adott stratégiát testületi szinten a gyülekezetépítésre, de adott stratégiát az ország helyreállítására vonatkozóan is. Hiszem, hogy az Atya azokat küldi el az Ő munkájába, akiket ilyen látással ellátott, akiket teljesen felkészített az Ő iskolájában, akikkel személyesen foglalkozott és kiképzett, majd felruházta őket mennyei erővel. 114

115 Hiszem, hogy amilyen szintű Isten munkásainak a kijelentése és látása a menyből, olyan szintű munkába fogja őket küldeni. Szóval, ahogy gyönyörködtem és elmélkedtem ezen az igén, megragadtam, magamévá tettem és kihirdettem, akkor jött, mint egy villámlás a következő felismerés. Visszavitt a Szent Szellem oda, amikor Ezékielnek először volt látomása Babilonba a Kébár folyó mellett. Az első látomásnál megkapta az elhívását, küldetését a prófétai szolgálatra. Megláttam, ahogyan Ezékielhez jött Isten szava ezeknél az Isteni meglátogatásoknál,l úgy jött hozzám is Isten szava. Megláttam,, hogy a Szent Szellem végig vitt szellemben ezen a folyamaton, amin Ezékielt is. Nem látomásban, hanem szellemben az elmúlt évek során hogyha visszatekintek ezeken a folyamatokon végigmentünk. Egy isteni meglátogatásként jött hozzám is az Úr szava, amikor megkaptam az elhívásom a Salamoni templomépítés igéje alapján. Akkor még nem tudtam, hogy ez az elhívás mivel jár és, hogy ez az apostoli prófétai szolgálat lesz. Következő nagy volumenű és erőteljes szava Istennek 2008.november 2.-án volt, amikor az Ezékiel 3:24-25-t kaptam, és ez volt Ezékielnek a következő látomása. Menj és zárkózz be házadba!...és nem mehetsz közéjük. Most visszatekintve látom, hogy mennyire valóságosan megéltem ezt az igét. Isten kivont a gyülekezetekből és végül egy prófétai csoport lett körülöttünk. Ahogyan Ezékielnek, úgy kellett nekünk is ilyen elrejtőzött helyzetben prófétálni és ítéletet hirdetni a hamis egyházra, a vallásra, a gyülekezetekben levő bálványimádásra, a varázslásra, személyi kultuszra, szellemi paráznaságra. Ezt most láttam meg, hogy Ezékiellel együtt jártuk végig ezt az utat. Ahogy a próféta látomásban megkapta és látta, hogy milyen bűnök vannak a Jeruzsálemi templomban, a 115

116 szentélybe és a belső udvarba, úgy Isten nekünk is megmutatta a gyülekezetek állapotát, a hamis istentiszteleteket, a szellemi paráznaságot a vezetők életében és szolgálatában úgy, hogy közben nem voltunk ott egyik gyülekezetben sem. Megengedett meglátnunk helyzeteket, megtapasztaltuk a saját bőrünkön az ott levő varázslást és vallásos bűnöket(ezékiel 13) a sok-sok rést (Ezékiel 8:7) miközben hirdetnünk kellett az ítéletet. Ezékiel próféciái az ítéletről, Jeruzsálem tűzben való pusztulásáról, - beteljesedett. Megláttuk mi is, hogy elkezdett az általunk hirdetett ítélet beteljesedni a hamis egyházban. Ezidő alatt Ezékiel folyamatosan kapta a látomásait, ahogyan én is az ítélet hirdetése közben, az elrejtettségben sorban kaptam a Szent Szellemtől jövő üzeneteket. Gyakran már számomra is erős és nehéz volt ez a sok ítélő, leleplező kijelentés. De minden üzenet egy-egy leleplezése volt a vallásnak, a hamis egyháznak, a szellemi paráznaságnak, amelyből legelőször nekünk kellett megtérnünk. Ezidő alatt a legnagyobb elrejtőzésben, mi magunk is ítélet alatt voltunk. Ekkor 2009-ben szólt egyszer a Szent Szellem: (Ezékiel 12:11) Mondd: Én intő jel vagyok a számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük! Aztán megláttam, hogy a végidőkben János apostol a látomásában is beszél olyan ítéletről, amely a mennyei templomból jön, és ezek azok a napok, akkor megértettem, hogy igen prófétálnom kell, hogyha Ő szól. Jelenések 14: (Csia ford.) Azután egy másik angyal jött elő a templomból s az erős hangon odakiáltott a felhőn ülőnek: Nyújtsd ki sarlódat és arass, mert eljött az aratás órája, mert megszáradt a föld aratnivalója. 6 Ekkor a felhőn ülő sarlóját a földnek vetette, és a föld learattatott. 116

117 Megint másik angyal jött elő az égben lévő templomból, s annál szintén éles sarló volt. Az oltártól előjött egy másik angyal is, kinek fennhatósága volt a tűzön és hangos szóval kiáltott annak, akinél az éles sarló volt: Nyújtsd ki éles sarlódat és szüreteld le a föld szőlőtőkéjének fürtjeit, mert megértek annak bogyói. Erre az angyal ráhelyezte a földre sarlóját, leszüretelte a föld szőlőtőkéjét s bevetette azt Isten indulatának nagy sajtójába. A sajtót a városon kívül taposták, s vér folyt ki a sajtóból a lovak zablájának magasságáig ezerhatszáz stádium terjedelemben. Jelenések 15:5-8; 16:1 / Csia ford. Ezek után láttam. A mennyben kinyílt a bizonyságtétel sátorának temploma s előjött a templomból az a hét angyal, akiknél a hét csapás volt. Tiszta, fénylő gyolcsba öltözve jöttek, mellüket aranyöv övezte. A négy élőlény közül az egyik a hét angyalnak hét aranycsészét adott, melyek az örök korok korain át élő Isten indulatával voltak megtöltve. Az Isten dicsősége és hatalma azonban füsttel töltötte meg a templomot, úgyhogy senki addig be nem léphetett a templomba, ameddig a hét angyal hét csapása végéhez nem érkezik. 16. RÉSZ 1 A templomból hangos szózatot hallottam, mely ezt mondta a hét angyalnak: Menjetek el és öntsétek ki az Isten indulatának hét csészéjét a földre! A bezárkózás és elrejtőzésünk ideje alatt folyamatos volt a megtérésünk. 3 évig tartott ez az intenzív bezárkózás, ami nagyon nagyon nehéz volt. Sokszor hallottam a Szent Szellem szavát, mint Ezékiel: Emberfia!Prófétálj!...és adta a következő témát és adta a következő látást. Le kellett írnom az egyház bűneit és megvallanom,mint saját bűnt, le kellett írnom az ország bűneit és megvallanom azokat személyes bűnként. 117

118 Aztán adta a Szent Szellem 2010 áprilisában azt, hogy meg kell szerveznünk egy napon a nemzeti szintű megtérést, nemzeti szintű bűnbánó alkalmat. Magam előtt láttam szellemben, hogy az emberek, hivők és hitetlenek özönlenek egy stadionba megtérni,mert már olyan erős az elkeseredettségük, és mert felismerték, hogy ez az országunk reformjának és a fordulatnak a kulcsa. Megtanított ezidő alatt bennünket Isten a behelyettesítő bűnbánatra egyéni szinten, (Ezékiel 20.18) amikor az atyáink bűneiért kellett bocsánatot kérni a generációs bűnökért, majd közösségi szinten is tettük ezt. A legkeményebb szituációk azok voltak, amikor a vezetők és hűtlen pásztorok bűneire kellett ítéletet hirdetni.,azokat meglátva leleplezni, majd behelyettesítő bűnbánattal megtérni belőlük, azokból, amelyeket megláttatott a Szent Szellem velünk. (Ezékiel22:23- tól;34:1-9) Aztán különböző szintű időszakok voltak a prófétai szolgálatomban így az elrejtettségben, az elzárkózásban ez alatt a talán 3 év alatt. Az első ilyen időszak a Kiáltó szó korszaka volt, amikor elő kellett hívnom azokat, amelyek nincsenek még meg a gyülekezetekben és a látható világban. A következő időszak a Behelyettesítő bűnbánat időszaka volt, amikor ezt ismertem fel és mutatta meg az Úr, hogy ezt tegyem. Világosan emlékszem, amikor szólt a Szent Szellem, hogy váltsak. A következő korszak az Emberfia! Prófétálj! időszak volt, amikor a Szent Szellem életét kellett bele szólítanom helyzetekbe, gyülekezetekbe, szolgálatokba és Krisztus testébe. Aztán jött a Kormányzó közbenjárás időszaka, amiről szintén lett egy kisebb tanítás, ahogy azt a Szent Szellem nekem megmutatta. Ezután egy magasabb szintű szellemi harc időszak jött, amikor a Szent Szellem elkezdett tanítani az imádásról, a Prófétai imádásról. Ez egy nagyszerű szellemi szint, amikor a sion hegyén prófétai módon imádjuk az Urat és 118

119 amit ott Ő ad, azt hirdetjük ki. Ebbe már benne van a prófétai dicsőítés, a prófétai harc és a prófétai imádat. Itt a Szent Szellem szolgálata folyik a Sion hegyén. Sokat beszélnek a Sion hegyéről a vallásban, de mindent megér megtapasztalni ezt a szellemi állapotot és eljutni ide. Amikor szellemben eljutottam a Sion hegyére, akkor ahogy Dávidnak Isten odaadta a Sion hegyén a templomépítés tervrajzát, úgy adta oda nekem is ezt a kulcsot és adta a Salamon Tornáca Missziót, és a küldetésemet elkezdte kibontani. Megmutatta, hogyan fogjuk építeni az Ő házát, vagyis az emberek életét egyénileg, testületileg pedig a gyülekezeteket. És itt érkeztünk el ismét Ezékielhez, amikor látomásban meglátta az új templomot és annak dicsőségét. Ezékielnek 14 évvel az ítélet után adta oda Isten a látomást az új templomról egy hegyen. Mindent elég részletesen meglátott. Ez ugyanaz a kenet, mint ami Mózesen volt, aki a Sínai hegyen megkapta a szent sátor építésének tervrajzát. A Mózesi sátor tervrajzát Isten hatalmas jelenlétében kapta meg Mózes szintén egy hegyen, a sínain,, pedig az csupán egy előképe volt az igazinak. Hiszem, hogy Dávid a Sion hegyén kapta meg a salamoni templom tervrajzát, azonban azt, hogy hogyan és milyen körülmények között adta neki Isten azt nem tudjuk. Van azonban ennek is mondanivalója az újszövetség hívei számára, mégpedig az, hogy a fizikai templomra, a kőtemplomépítésre a Szent Szellem az Újszövetségben már nem helyez akkora hangsúlyt. Isten már nem lakik kőtemplomban, hanem a mi testünk és a mi életünk az Ő temploma. Beszéljenek erről a Szent Szellem szavai most nekünk az alábbi igékből: I.Kor.3:16,17 119

120 Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? S hogy Isten Szelleme lakik bennetek? Ha valaki megrontja Isten templomát, meg fogja rontani azt az Isten. Hisz Isten temploma szent, s ti vagytok ez a templom. I.Kor.6:19,20 Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szent Szellemnek a temploma, akit Istentől kaptatok? És hogy nem vagytok magatokéi? Áron vásároltak meg titeket. Magasztaljátok Istent testetekben! II.Kor.6:16-18 Hogy egyezhetnék meg Isten temploma bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amiképp Isten megmondotta: Bennük fogok lakni, s majd közöttük járok: Istenükké leszek, s ők népemmé lesznek. Azért jöjjetek ki közülük és váljatok el tőlük, szól az Úr. Tisztátalanhoz ne nyúljatok, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek majd és ti fiaimmá, s leányaimmá lesztek. Ezt mondja az Úr, a mindeneken uralkodó. Efézus 2:19-22 Így hát nem vagytok többé jövevények és zsellérek, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe, miután az apostolok és próféták fundamentumán Isten házává épültetek, melyben a szegletkő maga a Krisztus Jézus, kiben egymásba illesztve az egész épület szent templommá növekszik az Úrban, kiben Szellem által ti is együtt épültök Isten lakóhelyévé. Ezután a Szent Szellem szava így szólt hozzám: egy újabb szintváltás jön az elhívásodban. halleluja! Vége van az ítélethirdetés időszakának, és vége van az életedben lévő megítéltetésnek is. Vége van a régi templomról szóló ítéletnek, a régi templomok leleplezésének. 120

121 Új korszak jön! A Templomépítés korszaka következik! (Óh Istenem, hogy mennyire vártam ezt már!) De ahhoz, hogy ide eljuthass ahhoz a régit meg kellett ítélnem, meg kellett tisztítanom a tüzemmel, meg kellett szentelnem ahhoz, hogy betölthessem a dicsőségemmel! Most, hogy a te templomod kész, most menj és építs más templomokat is, építsd az én házamat, építsd a testületi templomot, aszerint a látás szerint, amint a hegyen bemutattam neked. (Ez a hegy egy szellemi hely, ahova Isten a szellemben járó hivőket fel akarja vinni, ez a szellemi Sion hegye, az imádás hegye, az Isten jelenlétének a hegye, a prófétaság Szellemének, a kinyilatkoztatásnak a hegye.) A második szinten miközben én is Ezékiellel voltam szellemben és a házamban hirdettem az Isten üzenetét, az ítéletet és mindazt, amit adott a bezárkózás és elrejtőzés ideje alatt, nos sokszor voltak harcaim. Amikor szellemben voltam és láttam, akkor megerősödve teljes hittel és mély meggyőződéssel szóltam, amivel megterhelt engem az Úr Szelleme. Azonban voltak napok, amikor nem voltam fent az Úr hegyén, hanem lelki síkon mozogtam, ilyenkor a körülmények és a bezárkózás a lelkemnek már sok volt, akkor időnként meginogtam. Kérdeztem ilyenkor az Urat, hogy meddig még Uram? Volt,amikor teljes erőmből akartam kitörni ebből a bezárkózásból, kitörni és azt csinálni, amit én szeretnék, valamit, ami a lelkemnek is örömet okoz. De egy hihetetlen erős ajtó, egy láthatatlan szellemi ajtó ott tartott, mert az Úr zárva tartott számomra minden ajtót, minden kifele vezető ajtót. Sem munka, sem vállalkozás, sem szolgálat, csak az, hogy: menj ki a völgybe, mert ott akarok beszélni veled Micsoda visszatartás ez az én korábbi pörgős, intézkedő életmódomban! Családi kapcsolatok, szolgálati kapcsolatokra azt mondja Isten, hogy: menj és zárkózz be házadba, és nem 121

122 mehetsz közéjük. Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod neki. Néha nehéz volt megélni, azonban az Istennel való kapcsolat mindenért kárpótolt, mert sokat voltam a jelenlétében és az mindig felemelő. Olyankor új erőt vettem és tovább tudtam menni. Mivel a szava folyamatosan szólt hozzám, ezért tudtam, hogy az Ő általa meghatározott helyen vagyok, a környezetem ezt egyáltalán nem így vette és nem így élte meg. Azonban ezt az utat rendelte számomra az én Uram, ezt nekem végig kellett járnom. Most azonban eljött a templomépítés ideje valóságosan. Eljött az, amikor bemutathatjuk a Szent Szellem szolgálatát, Isten királyságát. Az Isten dicsőségével felruházott apostoli prófétai szolgálat elindul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálatra prófétai szóval és, hogy építse a gyülekezeteket prófétai szóval, anyagilag, szellemileg, isteni bölcsességgel és a Prófétaság Szelleme által. Ma eljött az ideje annak, hogy az Isten dicsősége kiáradjon, eljött az ideje annak, hogy az Isten Királysága bemutatásra kerüljön, hogy láthatóvá váljon itt a földön Jézus nevében és eljött az ideje, hogy bemutassuk az Isten királyságát Magyarországon! Amikor a Szent Szellem azt mondta, hogy Emberfia! Prófétálj, akkor az Ezékiel 37 alapján azokhoz a csontokhoz kellett szólnom, amelyből a prófétai beszédre Krisztus Teste megszületik. Megmutatta a Szent Szellem azt az élettelen, halott, Szent Szellem nélküli és működésképtelen egyházat, amely még nem a Krisztus teste, de az lesz, ahogyan Ezékiel prófétálására újjáéledt a látomásában Izrael majd felépült a templom. A 47.részben már Izrael nem száraz csont, hanem újra egyesült Júdával, felépült a temploma és Isten dicsősége betöltötte azt. Ebből a templomból egy dicsőséges forrás fakadt fel. 122

123 A Szent Szellem megmutatta, hogy a prófétai szó először leépíti az ördög által felépített hamis egyház hamis istentiszteletét, leépíti a bűnt, a prófétai szó leleplez, megítél minden hamisságot, fars dolgot, hogy aztán életre hívhassa az Atya jó tervét. Az Atya terve pedig nem más, mint hogy a gyülekezetek és Isten szent népe eljusson az Ezékiel 37-ből a 47-be. Az Atya terve az, hogy a halott egyházból kijőve, Isten népe megelevenedjen, hogy Krisztus teste felépüljön és itt a földön láthatóvá váljon a gyülekezetekben az Ő dicsősége. Prófétai szó nélkül a szellemi Izrael nem fog végig menni ezen a folyamaton, A hamis egyház Babilonjából, a vallás és varázslás csontokkal teli völgyéből kell a prófétai szónak előszólítani Krisztus testét. A Szellememet adom belétek, életre keltek és letelepítelek benneteket a saját földeteken. - szól az Úr a prófétán keresztül. Miközben erre tanított a Szent Szellem,én keltem életre és velem kezdte el a Szent Szellem azt, hogy életre keltett és elkezdtem meglátni ezt a sok száraz csontot, ami körülvett ebben a csontokkal teli völgyben. Aki ezt szellemben nem látja, annak botrányos és sértő, amit írok. Bárcsak mindenkinek megmutatná a Szent Szellem ezt a völgyet a száraz csontokkal. Akkor egységesen sírnánk és megtérnénk az egyház állapota miatt. De így az egyház az önigazultság állapotában annyira el van foglalva a vallás gyakorlásával, önmagával és az önigazságával, hogy még nem látja azt,amit itt Isten mond Ezékielnek: Emberfia! Ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. 123

124 Amikor az egyház eljut erre a szintre, az már egy jó kezdet lesz, az már a Szellem megmozdulása lesz. Ekkor elkezd feltámadni, és felébredni a hivők halott szelleme. Elkezd szellemi ÉLET áradni a Testbe. Azt láttam meg szellemben, hogy a gyülekezetek és a hivők is az Ezékiel 37 és 47. rész közötti szintek egyikén vannak. Onnantól kezdve, hogy felébredt, feltámadt és kijött a száraz csontokkal teli völgyből, és elindul a szellemben járás útján, elindul a helyreállítás útján s hogyha nem áll meg, akkor el fog jutni az Ezékiel 43-be, amikor Isten dicsősége betölti a templomot, majd elindul a tróntól a Szent Szellem folyója, a prófétai és apostoli folyó. Ez azonban egy hosszú-hosszú út, és ennek az útnak, a feltámadás és helyreállítás útjának valamelyik folyamatában látom benne a magyar gyülekezeteket és a hivőket. De ez az út egy izgalmas és nagyszerű út, azonban azt látom több vezetőnél és gyülekezetnél is, hogy egy egy szintnél megálltak és letáboroztak. Az ott felismert igazságok körül táncolnak és elkezdik bálványozni az addig felismert igazságokat, azt hiszik, hogy ez a csúcs és ők már mindent tudnak, és mindent látnak. Azonban azok, aki pl. az Ezékiel 39:25-nél tartanak,amikor felismerték az Isten kegyelmét, irgalmát, békéjét és a szabadságát nem szabad, hogy letáborozzanak ennél a kijelentett igazságnál,nem állhatnak le, megelégedve ennyivel is, el kell jutni az Ezékiel 43-ig, és venni azt a kijelentett igazságot is. Tedd magadévá, vedd el és tapasztald meg azt is, amikor az Isten dicsősége teljesen elárasztja a te helyreállított életed. Hogyha tovább mégy, a Szent Szellem meg fogja mutatni neked is a mennyei mintát, ahogy Ezékielnek is megmutatta,hogy aszerint építkezz tovább és ne a saját elgondolásod szerint. De még itt sem lehetsz megelégedve és ülhetsz le abban a hitben, hogy ennyi elég Istenből, itt már jól érzem magam. Nem! Tovább kell menned, egészen az Ezékiel 47-ig és megtapasztalni, megélni mindazt, amit a Szent Szellem itt ezen a szinten kijelent neked. 124

125 I.Kor.4:20 (Egysz. Ford.) Mert Isten Királysága nem üres beszéd, hanem hatékony ERŐ. Gyülekezet az örökséged birtokbavételét és az Eklézsia megszületését csak az Ezékiel 48-ban fogod megtapasztalni és elérni. Ezért biztatlak, hogy ne állj meg és ne elégedj meg egy egy kijelentett igazság felfedezésénél, mert az Isten Királyságában van tovább is, sokkal többet tartogat számodra a menny, sokkal többet, sokkal többet. Krisztus teste meg fog születni, meg fog születni, hogyha kijön a csontokkal teli völgyből! Az elmúlt 3 év azzal telt, hogy így kellett prófétálnom, ahogy Ezékiel, hogy Magyarországon valóban megszülethessen Krisztus Teste. Ebben a bezárt állapotban sokat hirdettük, hogy: A te csontjaid élni fognak magyar nép és magyar egyház! Élni fogsz, felállsz, talpra állsz, a feltámadás erejét és Szellemét veszed és egy hatalmas hadsereggé válsz, és megszületik ez a TEST, megszületik KRISZTUS testületi TESTE Jézus nevében! A száraz csontok megelevenednek, a feltámadás ereje beléjük árad Jézus nevében, mert az Élet Istene a prófétai szóra új teremtéseket hoz elő! Felépül Krisztus Teste, felépül az új templom és elkezd áradni a Szent Szellem folyója. Árad és árad a prófétai folyó, árad és árad az imádás folyója, árad az Élet folyója a menyből és Édent teremt mindenütt, virágzást és bővölködő életet, aratást hoz elő ez a folyó a Jézus nevében! Ez a folyó véget vet a meddő, gyümölcstelen, száraz vallásos hivő életnek. Az Isten dicsőségéből, a tróntól amikor elindul a folyó és a te és az én, majd az eklézsia templomán át tud folyni az meg fogja változtatni egész Magyarország szellemi légterét és egész Magyarország fizikai életét is. 125

126 Mert ezt mondja a Szent Szellem, hogy: én meg is teszem, amit megmondtam! Megértettem, hogy: Az apostoli prófétai szolgálatnak és az én elhívásomnak ez volt és ez lesz a célja, hogy előszólítsam Krisztus testét a csontokkal teli völgyből, majd pedig a helyreállítás munkájában vegyek részt. Mert Isten Királyságában prófétai szóra születnek dolgok. Ezért bármilyen ára is van, engedelmeskedni fogok Istennek és az Ő szavának, hogy mindaddig, amíg használni akar hűséges eszköze legyek ebben az építési munkában. Pál szavai legyenek a zárógondolatul: I.Thess.5:19-22 (Egyszerű ford. ) A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezhesse. A prófétai üzeneteket ne becsüljétek le! Viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e! Ami igen, ahhoz ragaszkodjatok! De maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik! Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene, tegyen benneteket tisztává, hogy csak hozzá tartozzatok. Azért imádkozunk, hogy Isten őrízzen meg benneteket teljesen: szellemeteket,lelketeket és testeteket egyaránt, amíg Urunk Jézus Krisztus visszajön. Isten, aki hív benneteket, hűséges és megbízható, ezért mindezt meg is fogja tenni. Dicsőség az Ő szent nevének!

127 Tartalomjegyzék Előszó 3 A kinyilatkoztatás szolgálata 3 Aki utánam jön hatalmasabb nálam 10 A Bárány leendő felesége 16 Feltámadt a halálból és előttetek megy..38 A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját 44 Kezében szórólapát van 61 Az Ige ereje 99 Isten dicsősége az új templomban

128 128

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Apostoli Gyülekezetek építése

Apostoli Gyülekezetek építése Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Apostoli Gyülekezetek építése A Szent Szellem tovább folytatta

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben