TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20"

Átírás

1 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 22 KARÁCSONY, MOZAIK 24

2 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS Tisztelt falustársaim Ú jból elrepült egy esztendő, és mint jó gazdának, illik a számvetés gondolatával is foglalkoznunk. Habár mindennapjainkban is éreztük a gazdasági válság negatív hatásait, mely nem kímélte a hivatal költségvetését sem, úgy gondolom, ha kevesebbet is, de ebben az évben is sikerült tennünk a községért. Mivel a nyári szezon nagy csapadék mennyisége nem kedvezett a községi utaknak, így elég sok esetben kellett a buldóexkavátorral közbeavatkozni az utak állagának megőrzése érdekében. Ezen munkálatok lehet, ha sok falustársunknak nem tetszettek, de mivel anyagi lehetőségeink korlátozottak, ugyanakkor egyes helyeken a töltés szintje már így is elég magasan van, amíg a szennyvízhálózat kiépítése nem történik meg, ez a legelfogadhatóbb módja községi utjaink karbantartására. Sajnálatos tény, hogy az ingatlanok előtti sáncok rendbetartásával nagyon kevesen törődnek, éppen ezért szeretném, ha mindenki megszívlelné kérésünket, és igyekezne a saját ingatlanja előtti sáncot rendbe tartania, ellenkező esetben kénytelenek leszünk a hivatal részéről közbeavatkozniunk. Ugyanakkor, megkérjük azon gazdákat, akik kitakarítják a sáncot, hogy az összegyűjtött sarat ne hagyják kupacokba az út szélén, ne terítsék szét az úttesten, hanem hasznosítsák talajjavító anyagként szántóföldjeiken. Ha valakinek nincs lehetősége, hogy elszállítsa az így keletkezett talajtöbbletet, keresse meg a Polgármesteri Hivatal illetékes személyeit, és ők segítenek a probléma megoldásában. Köszönettel tartozok minden falustársamnak, akik az árvíz után közös összefogással, egymás iránti jóérzésből segítettek az utak rendbetételénél, jó érzés tapasztalni, hogy a székelységből még nem veszett ki a segítőkészség, a közösségi szellem. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy azon utcák javítása, amelyek rendbehozatala esetleg nem történt meg, a következő évben elsőbbséget élveznek. Külön köszönetem szeretném kifejezni az önkéntes tűzoltóknak, mivel nagymértékben hozzájárultak az ingatlanokban található víz kiszivattyúzásához az árhullám levonulása után, kérem őket a jövőben is ilyen jóindulattal, segítőkészséggel viseltessenek embertársaik iránt. A másik, és talán a legnagyobb problémánk a cigányok garázdálkodásának megfékezése, korlátozása. Ebben a tekintetben is, úgy érzem, sikerült előrelépéseket tennünk, mivel az utóbbi években a nagyobb odafigyelésnek köszönhetően, valamint a sorozatos párbeszédek, lakossági fórumok hatására sikerült visszaszorítanunk a termények eltulajdonítását, egyéb garázdaságok elkövetését. Fontos, hogy az Önök tudomására hozzuk, hogy az év folyamán a cigány kisebbség tagjai maguk közül megválasztottak egy felelős személyt, Rostás István (Bozsár) személyében, aki felel a cigány közösség és a többségi székelymagyar közösség közti elfogadható kapcsolat fenntartásáért, a felmerülő problémák kezelésért. Sajnálatos módon, még mindig súlyos problémát jelent a környezetünkben található hulladék lerakás. Még mindig vannak olyan embertársaink, akik nem értik meg, vagy nem akarják megérteni, hogy, mint Európai Uniós polgárnak, mindenkinek kötelessége a gazdaságában keletkezett hulladékot meghatározott díj ellenébe szakcég által engedélyezett lerakóba szállítatnia és nem a falu szélén található különböző pontokon leöntenie. Megkérjük a község lakóit, használják a szemétszállítási közszolgáltatást, amely a környék települései közül egyedülállóan alacsony, személyenkénti havi 3,6 lejes díj ellenébe tavaszi és nyári időszakban heti, őszi-téli időszakban kétheti rendszerességgel végzi a hulladékszállítást. Azért, hogy egészséges környezetben élhessünk, úgy gondolom megéri, hogy odafigyeljünk környezetünk tisztántartására, azáltal, hogy a megtermelt hulladékot nem a falu végein dobjuk el, hanem kirakjuk a portánk elé. Végezetül szeretném megköszönni minden egyes falusfelemnek a község érdekében hozott fáradozásait, áldozatát, valamint kívánok mindannyiunk számára kellemes karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag boldog új évet. Benedek László, polgármester Kiadja: Kápolnásfalu Község Önkormányzata Felelős kiadó: Benedek László polgármester Szerkesztőség címe: Kápolnásfalu, Fő utca 352 szám, Tel.: Nyomdai előkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Megjelenik negyedévenként ROVATSZERKESZTŐK: Önkormányzat: Benedek László, Both Lajos Közbirtokosság: Tamás Pál Egyház, civil szervezetek: Ferencz Sándor Kultúra: Ferencz Anna, Both Judith Óvoda, Iskola: Bálint Irma, Gáll Mária Testvértelepülések: Both Lajos Egészségügy, életmód: dr. Deák András, dr. Kósa Csaba Attila Sport: Both Lajos

3 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÖNKORMÁNYZAT 3 Székelyek a magyar Országházban november 19-én székelyek foglalták el az Országházat, ahogy az ott felszólalók mondták, a Nemzet Házát. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke tette lehetővé, hogy közel 400 székely eljusson a magyar Országházba, és ott a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tarthasson rendkívüli gyűlést, hallatva hangját AUTO- NÓMIA ügyben. Mi Kápolnásfalut képviselhettük ezen az eseményen. Felemelő érzés volt ekkora tömeggel együtt énekelni a Székely Himnuszt abban az épületben, amely építésénél a mi őseink is dolgoztak, amikor még a mi szülőföldünk is az anyaország része volt. Reméljük, következetes autonómiaharcunk meghozza eredményét, Székelyföld, az Európai Unió sok más történelmi régiójához hasonlóan, megkapja az autonóm státust. Benedek László, polgármester

4 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS II. Falunapi Rendezvénysorozat 2010-ben háromnaposra bővült a II. Falunapi Rendezvényünk. Idén a támogatóknak és segítőknek köszönhetően sikeres falunapokat rendezhettünk július 9., 10. és 11.-én. Mindenekelőtt úgy illik, hogy a helyi szponzoroknak és segítőknek köszönjük meg az önzetlen segítséget, amelyek közt a vendéglátók és elszállásolók kiemelt köszönetet érdemelnek. Továbbá köszönet illeti a Tiszteletes urakat a szívhez szóló szentmiséért, Debrecen város alpogármesterét, Halász D. János urat azért a negyvenöt művészért, akikkel meglepte Kápolnásfalu lakosságát, a helyi fellépőket gyerekeket és felnőtteket előadásaikért, a Fúvószenekart, a huszárokat, az önkéntes tűzoltókat, a futballistákat és játékvezetőket közreműködésükért, a Szentegyházi Gyerekfilharmóniát felemelő koncertjükért, a pedagógusokat a játszósátornál és egyéb munkáknál kifejtett tevékenységükért, a KVG Zrt.-t támogatásukért, a Szent Gellért Alapítványt segítségükért, Balázs Árpádot a konferálásért, a helyi tanácsosokat és a Magyar Polgári Pártot támogatásukért, és nem utolsósorban a kollégáimat fáradhatatlan munkájukért. Nagyon remélem, hogy nem felejtettem ki senkit a felsorolásból, ha mégis megtettem volna, akkor elnézést kérek az érintettektől. Mindenki munkája, segítsége és részvétele kellett és fontos volt ahhoz, hogy egy ilyen színvonalas rendezvény létrejöhessen itt, a MI falunkban, Kápolnásfaluban! A fellépők szerint isteni volt a közönség, falun még ennyi ember előtt nem léptek fel. Közel hat ezer ember volt vasárnap este a központban. Benedek László, polgármester Megvalósításaink 2010-ben Bár a gazdasági válság továbbra is fájdalmasan érint mindannyiunkat, és nagymértékben behatárolja pénzügyi lehetőségeinket, 2010-ben azért sikerült néhány megvalósítást és beruházást eszközölni. Itt megemlíteném Homoródlokában a színpad építését a Közbirtokossággal közösen, a Dombi út és a Tölgyeskerti út megjavítását, a hajtópásztor általi magánterületek megőrzésének megszervezését, a 9 km-es erdei út a Felszegtől a Tekeredőn át a Likashídig -feljavítására szánt pályázatot. Sikerült a bel- és kültelkek tulajdonjogi aktákra való előkészítését megszervezni, a mozgássérülteknek WC-t építeni a kultúrház udvarára, tájékoztatókat és képzéseket szervezni a

5 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 lakosság részére, műgyepes pályát elkészíteni az iskolaudvarra és egy emlékművet felállítani a kultúrház kertjébe. Továbbá rendbe tettük huszonhét teherautó kő felhasználásával az árvíz által megrongált utcáinkat, megszerveztük a II. Falunapi Rendezvény sorozatunkat, támogattuk a Lobogó forrás felújítását, pályázatot nyertünk turisztikai információs iroda létrehozására a Felső-homoród menti kulturális egyesülettel közösen EUR értékben, átalakítottuk és újból leadtuk a kanalizálásra vonatkozó pályázatunkat (ezúttal tartalmazva a bekötések kérdéskörét is!), felmérettettünk és telekkönyveztettünk Homoródfürdői területeket, visszaszereztük a Madarasi Hargitát a közigazgatási területbe. Megjavítottuk a Gödrös felé vezető Régi utat, hídat építettünk Felszegbe, visszaszereztünk Szentegyházától 1049 hektár kültelket, ugyanakkor perelni fogunk Homoródfürdő beltelkéért, ami jelen pillanatban 96 hektár. Nem töltöttük tétlenül a 2010-es évet sem, remélem, hogy erről Önök is hasonlóképpen vélekednek. Benedek László, polgármester Árvíz, július 1. Délután 4 óra tájékán óriási eső esett a Csonka, Gyepű, Doboserdeje és Csárfán dűlőkre, a falu felső részén. Az innen összefolyó víz ömlött be a lakóterületekre, óriási víz lepte el a Felszegi piacot, ugyanakkor minden vízmennyiség, ami nem fért a patakban, az új úton lefele elöntötte a házakat, udvarokat. Atemplomnál összegyűlve a Kicsi utcán folyt tovább, az utakon és a kertekben helyenként elérte a másfél méteres magasságot is, Vízlokban soha nem látott pusztításokat végzett. Az öregek szerint emberemlékezet óta nem volt ekkora víz Kápolnásfalun. Este 11 órára lefolyt az ár, és a patak visszahúzódott a medrébe. Az egész faluban óriási károkat okozott. Az utcákban okozott rongálásokat állítottuk a lehető leggyorsabban helyre, a hidakban okozott károkat jelentettük a többi kárral együtt a Katasztrófavédelemnél. Utólag kiderült, hogy ezen intézkedésünk nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen mivel országszerte sokkal nagyobb károkat okozott az árvíz Kápolnásfalu nem kapott segítséget ebből az alapból. Az ijedtségen és az anyagi káron túl némi pozitív hozadéka is volt a víznek, ha egyáltalán lehet így fogalmazni. Megmutatta, hogy a falu lakossága képes önzetlenül egymáson segíteni a bajban, az összefogás szép példáit láthattuk a közösségünkben. Köszönöm az önzetlenséget, az emberséget és azt az érzést, hogy bajban mindig számíthatunk egymásra, ugyanakkor arra kérem a jó Istent, hogy őrizzen meg minket az ilyen katasztrófáktól. Benedek László, polgármester

6 6 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Tájékoztató a Szent Ferenc Alapítványról Szeptember 15-én harmadik éve múlt, hogy megnyitotta kapuit a dévai Szent Ferenc Alapítvány által létrehozott gyermekvédelmi otthon. A remény háza először telt meg segítségre váró gyermekekkel. Jelenleg 24 gyermeknek nyújtunk segítséget a tanulásban, étkeztetésben és a nevelésben. Istennek hála, a jóságos adományozók segítségével november végére sikerült megcsináltatnunk a központi fűtést. November hónap folyamán, a nevelők tanácskozásának színhelye volt otthonunk. Többek között szó volt arról is, hogy Kápolnásfaluban miért is fontos otthonunk működtetése. Ha bárki többet szeretne tudni a tevékenységünkről, péntekenként délután ellátogathat hozzánk, szeretettel fogadjuk. A gyerekek nevében meg szeretnél köszönni minden kedves adományt, amivel az alapítványunkat segítették. Köszönöm a polgármester uraknak, a közbirokosságnak, az iskola igazgatónőnek, plébános úrnak, valamint minden jóindulatú ember adományát, segítségét. Azt hiszem, bátran elmondhatjuk Csaba atyával együtt, hogy,,jót tenni jó. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Both Katalin, nevelő Szépkorúak napja október 23-án ünnepi szentmise keretében került sor az idősek napjának megünneplésére a kápolnásfalvi Péter és Pál templomban. A szentmisén az idősek, betegek, vagy akik azt óhajtották, megkaphatták a betegek kenetét. Jó volt látni olyan embereket újból a szentmisén, akiket a betegség, mozgásképtelenség, öregség évek óta távol tart a templomtól. A z ünnep szebbé tételét szolgálta a három vendégpap jelenléte, akik a szentgyónás, betegek kenete, szentség kiszolgáltatása, na meg az ünnepélyes szentmise bemutatásán konccelebráltak. Isten áldja őket áldozatvállalásukért, Czikó László helybéli plébánossal együtt. A kisgyerekek Lőrincz Sanyika, Both Viktória, Lőrincz Rozi, Simó Orsolya, Benedek Bernadett versei, melyek a liturgiában illően voltak megválasztva, könnyeket csaltak nemcsak az érintettek, hanem minden jelenlévő szemébe. Talán érzelmeinket legjobban Tóth Árpád szavaival tudnám kifejezni:,, Tudom és érzem, hogy szeretsz: Próbáid áldott oltó-kése bennem Téged szolgál, mert míg szívemben metsz, Új szépséget teremni sebez engem. A legszentebb áldozat bemutatását a templom előtti köszöntések zárták, ahol az öröm könnyei csillogtak mindenki szemében. E szép nap emlékezetére szolgáljanak ugyancsak Tóth Árpád bíztató szavai:,, Összeszorítom ajkam, ha nehéz A kín, mert tudom, tied az én harcom, És győztes távolokba néz Könnyekkel szépült orcád-fényű arcom. Isten áldása kísérjen minden beteget, öreget, megfáradtat, hogy jövőben is együtt dicsőíthessük Istent. Ezzel viszont még nem fejeződött be az ünneplés, mert október 30-án, Benedek László polgármester úr egy szép és tartalmas kirándulásra hívta az idősöket. A reggeli, elég kemény hideg sem tartotta vissza azt a negyven személyt, akik vállalkoztak erre a,, zarándokútra. Az első megálló a Nyergestetőn volt, ahol megemlékeztünk arról a maroknyi seregről, mely megpróbálta feltartóztatni a beözönlő orosz csapatokat, és akik életüket adták a hazáért, népünkért. Vezérük Tuzson János alezredes volt, akiről a kézdivásárhelyi múzeumban sikerült többet megtudnunk.

7 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 7 Hangulatkeltésnek a polgármester úr elmondta Kányádi Sándor: Nyergestető című versét. A hősök temetője (tömegsír) az emlékművel átellenben mintegy száz méterre fekszik egy magaslaton:,,mert temető ez az erdő, és kopjafa minden szálfa, itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Nem kímélve fáradtságot, félszegséget, mindnyájan felzarándokoltunk a dombra és a kopjafák erdeje közt könnyes szemmel imádkoztunk, majd befejezésül szívünk teljes szeretetével a Székely és a Magyar himnusz csendült fel ajkunkon. Az idő gyönyörű, ragyogó őszi napba fordult. A reggeli hideg is felengedett és folytattuk utunkat Kézdivásárhely felé, gyönyörködve a színpompás őszi tájban. A kézdivásárhelyi céhhes múzeum megtekintése nagy öröm volt számunkra, hisz sokan nem ismerték. A sokféle céh, a kezdetleges gépeivel, kellékeivel visszabillentette az idő kerekét egy előttünk letűnt századba, megmutatva őseink sok leleményes, fortélyos mesterségeit. A múzeum látogatás a baba kiállítás megtekintésével ért véget, ahol szinte leragadtunk a sok szép népviselet láttán. Az udvarban megtekinthettük Gábor Áron ágyújának mását. Rövid ebédszünet után folytattuk utunkat Alsócsernátonba, ahol a Haszmann Pál Néprajzi Múzeumot tekintettük meg. A múzeum a község felszegi falurészében, a Domokos Gyula-féle kúriában és annak parkjában, illetve kertjében kapott helyet. A kertben láthattunk áttelepített székely házakat, székely kapukat, vízimalmot. Megismerkedtünk a vidék méhészkedési múltjával. Az udvaron állnak Bod Péter és Végh Antal mellszobrai, a vidék szülöttei. A férfiak nagy örömére óriási kiállítás volt régi mezőgazdasági szerszámokból, gépekből, mint gőzgépek, cséplőgarnitúrák, traktorok, motorikus erőgépek, talajművelő gépek stb. A hideg pincében a kályha kiállítást néztük meg, mely a vidék öntöttvas-művességét mutatja be. Legrégibb darabjai a XVII-XVIII. századból valók. A múzeum értékes gyűjteménye a technika történeti tárgyakat bemutató,,rádiós kiállítás is. Tele jó kedvvel, élménnyel folytattuk utunkat Bálványos fürdőre. A polgármester úr ismertette a fontosabb tudnivalókat a fürdőről a nap utolsó sugarainál. Mi, meg a záptojás szagú levegővel frissítettük bámészkodó kedvünket. Onnan már az alkonyat sürgetett, hogy még idejében elérhessünk a csíksomlyói kegytemplomhoz, hálát adni égi pátrónánknak a mai tartalmas, lélekgazdagító, melegítő szép napért. Úgy érzem, hogy ez a nap egy újabb,,családot hozott össze a mindennapok szürkeségéből, azok családját, akik,, egy kicsit előbb születtek másoknál. Jézus megszületett Itt van újra, eljött szent karácsony napja Vártuk a családok apraja és nagyja. A karácsonyfát a család körül állja,,,mennyből az angyal hallatszik sok házba. Silány a karácsony ima s ének nélkül, Imában s jó tettben szívünk átlényegül. Adtam valakinek szeretetből bármit? Az adakozó lény személye világít. Karácsonykor születésnapot ünneplünk, Jézus megszületett s emberré lett értünk. E magasztos áldást fel sem tudjuk fogni, Jézus szeretetét nehéz befogadni. Ő arra is tanít, hogy tudjunk szolgálni, Isten szeretetét tudjuk meghálálni. Jézus szeretete szülessen meg bennünk, Akkor az életben el nem tévelyedünk. Jézus születése nem volt könnyű álom, Mária nem kapott helyet a szálláson. A nagy Igazságot már akkor üldözték, Az Ő születését alig ünnepelték. Most is úgy néz ki, az ajándék nyer teret, Az ember igazán hittel ünnepelhet. Minden jót Jézusban és Ő érte tegyünk, S így be nem árnyékol önös szeretetünk. Az egész karácsony árva Isten nélkül, Jó ha a fő helyre az Úr Jézus kerül. Így valós értelmet nyer a mi életünk, És a Szentlélekben új életet nyerünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ferencz Sándor Szeretnők jövőre is a folytatást! Jutka óvó néni

8 8 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Krisztusban szeretett testvéreim! Keresztény hitünk egyik legnagyobb, de mindenesetre legszebb, leghangulatosabb ünnepe a Karácsony. Ez az ünnep, amikor az angyalok lehozták a földre, a megváltást sóvárogva váró embe - rek közé, a mennynek örömszózatát: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Ezen az ünnepen a mennyország leszáll a földre, Istennek ember iránti szeretete kézzelfoghatóvá, tapinthatóvá válik, mert amint a Szentírásban is olvashatjuk: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne soha meg ne haljon, hanem mindörökké éljen. Sok sok évvel ezelőtt egy sötét, hideg éjjelen, a betlehemi barlang titokzatosságának csöndjében földre jött az Isten. Emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Erőtlenné lett, hogy minket erőssé tegyen. Kicsinnyé lett, hogy minket naggyá tegyen. Szegénnyé lett, hogy minket gazdagítson. Idegenben született, hogy minket a mennyei hazába vigyen. Alig, hogy megszületett, máris valóra váltotta azt, amit később így fogalmazott meg: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és meg vagytok terhelve, én felüdítelek titeket. (Mt 11, 28) Jöjjetek hozzám, ti pásztorok és királyok, tudatlanok és bölcsek, szegények és gazdagok, mindnyájan jöjjetek, így hívogat az első karácsony óta mindenkit. Feltehetjük a kérdést: Mi a karácsonynak a lényege valójában? Miért ünneplik a keresztények a karácsonyt? Az Ige testé lett és közöttünk lakozott, ami annyit jelent, hogy a dicsőséges Isten emberi természetet öltött magára, egy gyermek alakjában leszállott a földre, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, beteljesítve ezáltal az emberi nem várakozását, amelyet egy jól ismert szenténekünk így fogalmaz meg: Téged vár a népek lelki sötétsége Isten, nincs ki nékünk napjainkban segítene itt lent. Egy alkalommal az Egyesült Államoknak a volt elnöke, Ronald Reagan, az első embernek a Holdra való landolását méltatva, azt mondta, hogy ez az emberiség legnagyobb eseménye. Ezt cáfolta meg az ismert protestáns prédikátor, Billy Graham, mondva, hogy nincs igaza az elnöknek, mert az emberiség legnagyobb eseménye Krisztus születése. S valóban igaza volt a protestáns prédikátornak, mert Isten Fiának a születése nem egy akármilyen esemény, hanem az emberi történelemnek sarokköve, fordulópontja. Vajon melyik nagy történelmi eseményt kísérték olyan látványos égi jelek, mint az Üdvözítő születését? Vajon kinek másnak a szavai nyomán, tanítása hatására változtak meg emberi szívek milliói, nemzetek sorsai? De Krisztus születésének nem az a lényege, hogy 2010 évvel ezelőtt az isteni Gyermek, Betlehem pusztájának egyik rongyos istállójában, mostoha körülmények között világra jött, hanem az, hogy minden egyes esztendőben Jézus megszületik. Ezen a napon megszületik az emberi szívekben és az istentelen, pénzért és hírnévért rohanó világ ridegsége elől a szív melegéhez fordul, mintegy mondván: Ember, ébredj fel álmodból, amelybe bűneid süllyesztettek, én vagyok a te Megváltód, aki érted, a te boldogságodért jöttem a földre. Nyisd ki előttem szívedet, adj helyet nekem lelked elrejtett sarkaiban, s meglátod: élted szebb, boldogabb lesz, mint eddig, amíg egyedül néztél szembe az élet nehézségeivel!

9 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 9 Kedves testvéreim! Óriási előnyt jelent számunkra, hogy Isten kegyelméből magunkénak mondhatjuk ezt a szép ünnepet, mert ha átelmélkedjük értelmét, észrevehetjük, hogy az első lépést az ember boldogsága felé nem maga az ember, hanem az Isten tette meg. Az Ő végtelen szeretetének vagyunk a tanúi, amikor a betlehemi jászol előtt térdelünk, és a napkeleti bölcsek hitével fejezzük ki imádatunkat és szeretetünket a Világ Királya előtt. Megválasztása után, XXIII. János pápa a Szent Péter templom erkélyéről szólva a világhoz, azt mondta az oda összegyűlt embereknek: Menjetek haza, csókoljátok meg szüleiteket, gyermekeiteket, barátaitokat és mondjátok meg nekik, hogy a pápa szereti őket, ő küldi ezt a csókot, ezt az ölelést! Ti is menjetek haza, kedves testvéreim, menjetek ki a terekre, a munkahelyetekre, az iskolába és kiáltsátok bele a világba: Krisztus szeret minket! Azért született a világra, hogy örömet, boldogságot, egyetértést, békét hozzon! A bűn, a nyomor, a szenvedés és a háború megszüntetéséért jött közénk, emberek közé. Sokan talán kérdezhetnétek :"De mi értelme volt Krisztus születésének, ha azóta sem oldódtak meg az emberiség problémái, hiszen most is ugyanúgy van ellenségeskedés a nemzetek között, most is emberek milliói halnak meg éhen, vagy különböző járványok áldozataiként, most is vannak természeti katasztrófák, most is az emberek a kicsapongó életbe, a káros szenvedélyekbe menekülnek saját lelkiismeretük elöl? Krisztus születésének igenis van értelme, mert megadta számunkra a lehetőséget a változásra. Ránk hagyta Isten országának a törvénykönyvét, az evangéliumot, szavával és életével tanított, nevelt minket, és mindig a szeretetről beszélt, és ez nagyon zavarta kortársait. S az sem igaz, hogy tanításának a gyakorlatba való ültetése lehetetlen. Éppen az ellenkezőjét bizonyítják azok a szentek, akik Krisztus szeretetét mindennél többre értékelték, s abban találták meg életük értelmét, hogy az Ő akaratát teljesítették, akármilyen nehéz is legyen az. Tagadhatatlan, hogy volt a történelemben egy Assisi Szent Ferenc, egy Árpádházi Szent Erzsébet, egy Loyolai Szent Ignác, egy Avillai Szent Teréz vagy egy Don Bosco és sokan mások, akik igazolják azt, hogy érdemes Krisztusért élni, az Ő szeretetében megmaradni, az Ő érdemeiért segíteni mások nyomorúságán, szerencsétlenségén. Ha tényleg úgy van, hogy az embe - rekből kiveszett minden emberi nemes vonás, hogy világszerte lábbal tiporják az emberi méltóságot, akkor most van itt az alkalmas pillanat, hogy megmutassuk a világnak: még vannak olyan emberek, akiknek jelent valamit az Egyház, akik tudják mi az, hogy keresztény erkölcs, akik még meg tudják becsülni a még meg nem született emberi élet méltóságát, akiknek még szent a családi élet, és akik még tudják, hogy mi az a feltétel nélküli szeretet. Kedves testvéreim, fontoljuk meg ezeket a dolgokat, amelyekkel minden nap kénytelenek vagyunk szembenézni, kérjük a Mindenható Mennyei Atyát, hogy Karácsony ünnepének a kegyelme átformálja életünket, gondolkodásunkat, és tudatosítsa bennünk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk és hozzá, mint szerető Atyánkhoz bármikor fordulhatunk kéréseinkkel. A karácsonyi csillag értem is ragyog. Az angyali ének nekem is zeng. Jöjjetek tehát hozzám, hogy a sokszor ránk szakadó csillagtalan éjnek borzongó hidegében el ne vesszünk, meg ne dermedjünk. Jöjjetek, hogy megtapasztaljuk az Izajás prófétánál közölt bátorító üzenetet: Még ha anyád megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Nézd, tenyerembe rajzoltalak. (Iz 49, 15-16) Jöjjünk, hisz annyian rászorulunk bátorítására. Jöjjünk, hogy e keménynek és kegyetlennek látszó világunkban a Kisded születése belerajzoljon Isten tenyerébe, ahol biztonságban tudunk lenni, meg tudunk maradni és nem sodor el magával az élet kegyetlen vihara, s nem leszünk a gonoszság martaléka. Jöjjünk, hogy teljék meg fénnyel, szeretettel, örömmel, lelki békével a szívünk. A karácsonyi csillag újra ragyog. Az égi zsolozsma ismét felhangzik. Nyissuk fel szemünket a látásra, fülünket a hallásra. Ne tétovázzunk! Induljunk el, mint a pásztorok, a napkeleti bölcsek a betlehemi jászolbölcső felé. Az értünk földre szállott és minket magához hívó Isten-ember adjon mindannyiunknak békességet, megelégedettséget, örülni tudó szívvel megszentelt karácsonyi ünnepeket Czikó László, plébános

10 10 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS Kulturális visszatekintő Az idén sor került immár a II. alkalommal megrendezett Falunapok rendezvénysorozatra július én. A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, de reggel korán már a fúvósok zenéjére ébredtünk. A Falunapok második reggelén a huszárok vonultak fel a község utcáin. Benedek László polgármester megnyitó beszéde után következtek a testvértelepülések köszöntő beszédei. Azután sor került az idegenbe elszármazottak emlékére állított kopjafa avató ünnepségére. A kopjafát a békéscsabai Vitéz Lovag Füredi Gábor nyugalmazott tengerészkapitány, fafaragó képzőművész készítette. Ifjú Both Imre a békéscsabai Szentgyörgy Lovagrend tagja, falunk szülöttje személyén keresztül született ez a kapcsolat. Következik az ünnepségen elhangzott Lovag Both Imre beszéde: Tisztelt meghívottak, vendégek! Kedves kápolnásfalusiak, falusfeleim! Hajléka, otthona, szerte a világban akár több is lehet az embernek, de szülőfaluja, szülőföldje örökre egy marad! S ezt igazán csak mi tudjuk, szívünk mélyén mindörökké elevenen élő érzéssel, mi érezzük. Mi, akik a kényszerű vagy az önkéntes vándorlás kenyerét választva kitántorogtunk, odahagytuk ős lakunk s anyánkat. S mivel a hiány szül igaz értékeket, a kagyló testében is a produktív fájdalom nemesíti igazgyönggyé a homokszemet, azt is mi érezzük leginkább, hogy egy láthatatlan köldökzsinór a bölcsőtől a koporsóig összeköt szeretett szülőfalunkkal, Kápolnásfaluval! És vessen a sors bármerre is, ez ad tartást, kitartást, hitet és erőt az élet rögös útján a mindennapok harcaihoz. Tudjuk és érezzük, hogy szülőfalunk, mint a gyermekéért aggódó édesanya a távolból is ölel. Görcsös, bogos ujjait imára kulcsolva buzgón esedez elkóborolt fiaiért, leányaiért vasárnaponként a hegyaljai falu fenyőillatú templomában. Egykettőre híre fut annak is ha jó, s még hamarabb ha Isten ments' rossz esik a falu, bármely távolba szakadt fiával. És mi, elszármazottak, de sohasem kitaszítottak, elfeledettek vagy számkivetettek(!) ezért sem feledhetjük Kányádi Sándor örökérvényű szavait: Becsületből, akit innen tarisznyáltak, azt egykönnyen nem fogja az élet piszka, mert itt még a sár is tiszta. Mert valamennyien nagykövetek vagyunk. Utazói nagykövetei szerte a

11 KÁPOLNÁSI FORRÁS KULTÚRA 11 világban a Székelyföldnek s azon belül is szeretett szűkebb pátriánknak, Kápolnásfalunak! Rajtunk, cselekedeteinken keresztül ítéli meg a nagyvilág az idők zivatarával konokul küzdő, itthon maradott sudár hargitai fenyőket, porló nemzetünket, falunk lakosait is! S mi érezzük át igazán, minden egyes alkalommal a hazatérés felhőtlen, édes örömét is. Amikor napokkal az indulás előtt mint kalitkából szabadult madár lélekben és nyugtalan álmainkban már a friss szelek nyomán, a fenyvesekkel ékes Hargitán kóborolunk szívrepesve, s torkunkban gombóccal öleljük szüleinket, régen látott testvéreinket. Útban hazafelé már a Királyhágón Gyulai Pál szavai ötlenek eszünkbe, s a költővel együtt rebegjük: Érzem levegődet, Megállok a bércen, Erdély, szegény Erdély, Édes szülőföldem! S leborulok sírva, mint a vándor gyermek, Ki édesanyjának Sírhalmán pihen meg. Szülőfalunk ma ünnepel. Gondoskodó, érző szívű édesanyaként ünnepelni bennünket is hazahívott, hazavárt a II. Kápolnási Falunapokra. De az ünnep egyben számvetés is! Számadás a múlttal, előretekintés a jövőbe. Ünnepeljünk hát imádságos, emelkedett lélekkel s felemelt fejjel, méltósággal, hiszen kiváltságos, szabad székely ősök leszármazottai vagyunk. S mi örökkön hazatérő gyermekek, szebben e jeles ünnepen nem köszönhetünk, mint Farcádi Sándor tette: Ott álltam fenn a Hargitán, Kis népem mondás, szent hegyén: Alulról apró gyémánt gyöngyszemek: Székely falucskák csillogtak felém... S míg csordult lelkem áldva szállott Népemen s csodás szép földjén szerteszét: Magamban megcsókoltam érte, hogy Én is székely vagyok a Jóisten kezét Both Imre újságíró, Kápolnásfalu szülötte, a Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusának lovagja. Az ünnepségen még sok színvonalas műsorszám hangzott el az itthoniak és az elszármazottak részéről. A falunapok második napi programból hadd említsünk meg két személyt, akiknek a neve bekerült a község történetébe. A díszpolgári címet és Kápolnásért érdemérmet Lukács László úr Gyöngyössolymos testvértelepülésünk volt polgármestere vehette át. Most következzen egy pár gondolat a Lukács László úrhoz intézett laudációból, amelyet Bálint Mihályné, iskolaigazgató mondott:,,nem állítjuk teljes meggyőződéssel, de talán a magyarság történelmében azon az 1991-i napon találkozott először kápolnáafalui és gyöngyössolymosi ember egymással. Nagyon találhatott a szó meg a nóta, mert Lukács László polgármester úr felkérte József Imre polgármester urat, hogy a két település között testvérkapcsolatot teremtsenek, és azt a lehetőségekhez mérten ápolják majd. Folytatás a 12. oldalon

12 12 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 11. oldalról Kölcsönös látogatások, baráti találkozások jegyében teltek az évek.,,lukács László polgármester úr figyelme kiterjedt olyan objektumokra is, melyek Kápolnásfalu szellemi és kulturális fejlődését szolgálják. Támogatásával az iskola fűtésrendszerét automata készülékekkel láthattuk el A teljesség igénye nélkül említettük Lukács László úr Kápolnásfalu iránti érdeklődését és, talán sokakat elgondolkoztató önzetlen támogatását. Kápolnásfalu iránti tetteiben, anyagiakban és erkölcsekben egyaránt, a megvizsgált lelke tisztának és nagynak találtatott. Lukács László úr nagyon sokat felmutatott feladatai teljesítésében, magatartásában, igazi, Istennek és embernek tetsző értékeket alkotott, s ezekért Kápolnásfalu közössége, önkormányzata és pedagógusai nevében életére és további tevékenységére Isten áldását kérjük. A második ünnepelt József G. Imre bácsi volt, aki a Káplnásért érdemérmet vehetett át. József Rózália Terézia a községi jegyző méltatta Imre bácsi tevékenységét:,,imre bácsit először is becsületes gazdának, jó szomszédnak ismertem meg a 70-es évek közepén. Köztudott volt róla, hogy jól vezeti gazdaságát, szorgalmas, kitartó. Ahhoz, hogy az oktatás megfelelő körülmények között folyjék iskola kellett és szolgálati lakás a tanítóknak. És ő nekifogott. Épített és építtetett, mert értelmét látta munkájának. Az iskolában és a tömbházban víz kellett, és kanalizálás, hogy engedélyt kapjon, és megszületett a községi vízhálózat és a kanalizálás első része. Jól ismerték a megyénél is, tudták róla, hogy makacs, kitartó ember. És ő ment, kért, ígért, követelt. És lett iskola, és tömbház, és posta, és telefonközpont, üzlet és állatorvosi rendelő, vízhálózat. A falu népe, sokszor fogcsikorgatva, de értelmét látva munkájának, melléállt. Emlékszik-e még Imre bácsi, hogy milyen megerőltető, sok-sok türelmet, taktikázást jelentett a közmunka? Hány haragosa, de hány titkos tisztelője is volt ezekben az években? A rendszerváltás után derült ki csak igazán, hogy munkáját értékelte a falu, hisz 1992-ben megválasztották polgármesternek. Talán ő volt a legidősebb, de koránt sem a legfáradtabb elöljárója a megyének. Tisztelt kitüntetett, Imre bácsi, ezúton rója le a falu háláját, most már kimondva is, mindazért, amit létrehozott. Kívánunk megelégedett, egészségben eltöltött, nyugalmas éveket. A falunapok programjában ezek után még sok érdekes műsor következett, amelyek biztosították a rendezvény szórakoztató jellegét. Az idei fúvószenekarok találkozóján felavatásra került az újonnan elkészített színpad Homoródlokában. Az új színpad a polgármesteri hivatal és a közbirtokosság jóvoltából készült el. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ennek az építménynek a megszületéséhez, amelyet a parajdi, az oklándi, a karácsonyfalvi, a lövétei, a székelykeresztúri, a szentegyházi és a helybéli zenészek népesítettek be. A felsorolt kulturális eseményeken kívül még más események is voltak, amelyeket mind nem lehet bemutatni egy újságcikk keretében. Befejezésképpen kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok falustársaimnak és kiemelten azoknak, akik a kultúra terjesztésében, ápolásában és néphagyományok megőrzésében bármit is tettek. Ferencz Anna, kultúrigazgató

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 21 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 18 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 19 SPORT 22 MAGAZIN

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ 2012. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG pénzpiaci, majd a gazdasági válság sajnos nem állítható meg a A község határainál, ehhez nincsenek eszközeink, de hatását tudjuk mérsékelni. Ezek a nehézségek

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 23 2 ÖNKORMÁNYZAT Ismét egy a magyar

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Tisztelt Gyomaendrődiek! Az újév a remény, a számvetés, a jövőbetekintés,

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Tisztelt Gyomaendrődiek! Az újév a remény, a számvetés, a jövőbetekintés, A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft XXII. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2015. január Polgármestereink újévi köszöntői Tisztelt Gyomaendrődiek! 3. 3.

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. MÁJUS A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei fotó:internet Farkasd és Negyed községek közös nagy beruházása a csatornahálózat befejezése

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Közéleti Hírmondó 2012/1 negyedév Feleló s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban

Közéleti Hírmondó 2012/1 negyedév Feleló s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban 2012/1 1 2012/1 negyedév Feleló s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás www.kozeletihirmondo.gpinet.hu

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT Egyéves az újságunk Sokszor

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám 2 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL Zárójelentés tüdôszûrésrôl Tisztelt Felsôpakonyi Lakosság! Ezúton szeretném tájékoztatni

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben