TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20"

Átírás

1 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 22 KARÁCSONY, MOZAIK 24

2 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS Tisztelt falustársaim Ú jból elrepült egy esztendő, és mint jó gazdának, illik a számvetés gondolatával is foglalkoznunk. Habár mindennapjainkban is éreztük a gazdasági válság negatív hatásait, mely nem kímélte a hivatal költségvetését sem, úgy gondolom, ha kevesebbet is, de ebben az évben is sikerült tennünk a községért. Mivel a nyári szezon nagy csapadék mennyisége nem kedvezett a községi utaknak, így elég sok esetben kellett a buldóexkavátorral közbeavatkozni az utak állagának megőrzése érdekében. Ezen munkálatok lehet, ha sok falustársunknak nem tetszettek, de mivel anyagi lehetőségeink korlátozottak, ugyanakkor egyes helyeken a töltés szintje már így is elég magasan van, amíg a szennyvízhálózat kiépítése nem történik meg, ez a legelfogadhatóbb módja községi utjaink karbantartására. Sajnálatos tény, hogy az ingatlanok előtti sáncok rendbetartásával nagyon kevesen törődnek, éppen ezért szeretném, ha mindenki megszívlelné kérésünket, és igyekezne a saját ingatlanja előtti sáncot rendbe tartania, ellenkező esetben kénytelenek leszünk a hivatal részéről közbeavatkozniunk. Ugyanakkor, megkérjük azon gazdákat, akik kitakarítják a sáncot, hogy az összegyűjtött sarat ne hagyják kupacokba az út szélén, ne terítsék szét az úttesten, hanem hasznosítsák talajjavító anyagként szántóföldjeiken. Ha valakinek nincs lehetősége, hogy elszállítsa az így keletkezett talajtöbbletet, keresse meg a Polgármesteri Hivatal illetékes személyeit, és ők segítenek a probléma megoldásában. Köszönettel tartozok minden falustársamnak, akik az árvíz után közös összefogással, egymás iránti jóérzésből segítettek az utak rendbetételénél, jó érzés tapasztalni, hogy a székelységből még nem veszett ki a segítőkészség, a közösségi szellem. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy azon utcák javítása, amelyek rendbehozatala esetleg nem történt meg, a következő évben elsőbbséget élveznek. Külön köszönetem szeretném kifejezni az önkéntes tűzoltóknak, mivel nagymértékben hozzájárultak az ingatlanokban található víz kiszivattyúzásához az árhullám levonulása után, kérem őket a jövőben is ilyen jóindulattal, segítőkészséggel viseltessenek embertársaik iránt. A másik, és talán a legnagyobb problémánk a cigányok garázdálkodásának megfékezése, korlátozása. Ebben a tekintetben is, úgy érzem, sikerült előrelépéseket tennünk, mivel az utóbbi években a nagyobb odafigyelésnek köszönhetően, valamint a sorozatos párbeszédek, lakossági fórumok hatására sikerült visszaszorítanunk a termények eltulajdonítását, egyéb garázdaságok elkövetését. Fontos, hogy az Önök tudomására hozzuk, hogy az év folyamán a cigány kisebbség tagjai maguk közül megválasztottak egy felelős személyt, Rostás István (Bozsár) személyében, aki felel a cigány közösség és a többségi székelymagyar közösség közti elfogadható kapcsolat fenntartásáért, a felmerülő problémák kezelésért. Sajnálatos módon, még mindig súlyos problémát jelent a környezetünkben található hulladék lerakás. Még mindig vannak olyan embertársaink, akik nem értik meg, vagy nem akarják megérteni, hogy, mint Európai Uniós polgárnak, mindenkinek kötelessége a gazdaságában keletkezett hulladékot meghatározott díj ellenébe szakcég által engedélyezett lerakóba szállítatnia és nem a falu szélén található különböző pontokon leöntenie. Megkérjük a község lakóit, használják a szemétszállítási közszolgáltatást, amely a környék települései közül egyedülállóan alacsony, személyenkénti havi 3,6 lejes díj ellenébe tavaszi és nyári időszakban heti, őszi-téli időszakban kétheti rendszerességgel végzi a hulladékszállítást. Azért, hogy egészséges környezetben élhessünk, úgy gondolom megéri, hogy odafigyeljünk környezetünk tisztántartására, azáltal, hogy a megtermelt hulladékot nem a falu végein dobjuk el, hanem kirakjuk a portánk elé. Végezetül szeretném megköszönni minden egyes falusfelemnek a község érdekében hozott fáradozásait, áldozatát, valamint kívánok mindannyiunk számára kellemes karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag boldog új évet. Benedek László, polgármester Kiadja: Kápolnásfalu Község Önkormányzata Felelős kiadó: Benedek László polgármester Szerkesztőség címe: Kápolnásfalu, Fő utca 352 szám, Tel.: Nyomdai előkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Megjelenik negyedévenként ROVATSZERKESZTŐK: Önkormányzat: Benedek László, Both Lajos Közbirtokosság: Tamás Pál Egyház, civil szervezetek: Ferencz Sándor Kultúra: Ferencz Anna, Both Judith Óvoda, Iskola: Bálint Irma, Gáll Mária Testvértelepülések: Both Lajos Egészségügy, életmód: dr. Deák András, dr. Kósa Csaba Attila Sport: Both Lajos

3 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÖNKORMÁNYZAT 3 Székelyek a magyar Országházban november 19-én székelyek foglalták el az Országházat, ahogy az ott felszólalók mondták, a Nemzet Házát. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke tette lehetővé, hogy közel 400 székely eljusson a magyar Országházba, és ott a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tarthasson rendkívüli gyűlést, hallatva hangját AUTO- NÓMIA ügyben. Mi Kápolnásfalut képviselhettük ezen az eseményen. Felemelő érzés volt ekkora tömeggel együtt énekelni a Székely Himnuszt abban az épületben, amely építésénél a mi őseink is dolgoztak, amikor még a mi szülőföldünk is az anyaország része volt. Reméljük, következetes autonómiaharcunk meghozza eredményét, Székelyföld, az Európai Unió sok más történelmi régiójához hasonlóan, megkapja az autonóm státust. Benedek László, polgármester

4 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS II. Falunapi Rendezvénysorozat 2010-ben háromnaposra bővült a II. Falunapi Rendezvényünk. Idén a támogatóknak és segítőknek köszönhetően sikeres falunapokat rendezhettünk július 9., 10. és 11.-én. Mindenekelőtt úgy illik, hogy a helyi szponzoroknak és segítőknek köszönjük meg az önzetlen segítséget, amelyek közt a vendéglátók és elszállásolók kiemelt köszönetet érdemelnek. Továbbá köszönet illeti a Tiszteletes urakat a szívhez szóló szentmiséért, Debrecen város alpogármesterét, Halász D. János urat azért a negyvenöt művészért, akikkel meglepte Kápolnásfalu lakosságát, a helyi fellépőket gyerekeket és felnőtteket előadásaikért, a Fúvószenekart, a huszárokat, az önkéntes tűzoltókat, a futballistákat és játékvezetőket közreműködésükért, a Szentegyházi Gyerekfilharmóniát felemelő koncertjükért, a pedagógusokat a játszósátornál és egyéb munkáknál kifejtett tevékenységükért, a KVG Zrt.-t támogatásukért, a Szent Gellért Alapítványt segítségükért, Balázs Árpádot a konferálásért, a helyi tanácsosokat és a Magyar Polgári Pártot támogatásukért, és nem utolsósorban a kollégáimat fáradhatatlan munkájukért. Nagyon remélem, hogy nem felejtettem ki senkit a felsorolásból, ha mégis megtettem volna, akkor elnézést kérek az érintettektől. Mindenki munkája, segítsége és részvétele kellett és fontos volt ahhoz, hogy egy ilyen színvonalas rendezvény létrejöhessen itt, a MI falunkban, Kápolnásfaluban! A fellépők szerint isteni volt a közönség, falun még ennyi ember előtt nem léptek fel. Közel hat ezer ember volt vasárnap este a központban. Benedek László, polgármester Megvalósításaink 2010-ben Bár a gazdasági válság továbbra is fájdalmasan érint mindannyiunkat, és nagymértékben behatárolja pénzügyi lehetőségeinket, 2010-ben azért sikerült néhány megvalósítást és beruházást eszközölni. Itt megemlíteném Homoródlokában a színpad építését a Közbirtokossággal közösen, a Dombi út és a Tölgyeskerti út megjavítását, a hajtópásztor általi magánterületek megőrzésének megszervezését, a 9 km-es erdei út a Felszegtől a Tekeredőn át a Likashídig -feljavítására szánt pályázatot. Sikerült a bel- és kültelkek tulajdonjogi aktákra való előkészítését megszervezni, a mozgássérülteknek WC-t építeni a kultúrház udvarára, tájékoztatókat és képzéseket szervezni a

5 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 lakosság részére, műgyepes pályát elkészíteni az iskolaudvarra és egy emlékművet felállítani a kultúrház kertjébe. Továbbá rendbe tettük huszonhét teherautó kő felhasználásával az árvíz által megrongált utcáinkat, megszerveztük a II. Falunapi Rendezvény sorozatunkat, támogattuk a Lobogó forrás felújítását, pályázatot nyertünk turisztikai információs iroda létrehozására a Felső-homoród menti kulturális egyesülettel közösen EUR értékben, átalakítottuk és újból leadtuk a kanalizálásra vonatkozó pályázatunkat (ezúttal tartalmazva a bekötések kérdéskörét is!), felmérettettünk és telekkönyveztettünk Homoródfürdői területeket, visszaszereztük a Madarasi Hargitát a közigazgatási területbe. Megjavítottuk a Gödrös felé vezető Régi utat, hídat építettünk Felszegbe, visszaszereztünk Szentegyházától 1049 hektár kültelket, ugyanakkor perelni fogunk Homoródfürdő beltelkéért, ami jelen pillanatban 96 hektár. Nem töltöttük tétlenül a 2010-es évet sem, remélem, hogy erről Önök is hasonlóképpen vélekednek. Benedek László, polgármester Árvíz, július 1. Délután 4 óra tájékán óriási eső esett a Csonka, Gyepű, Doboserdeje és Csárfán dűlőkre, a falu felső részén. Az innen összefolyó víz ömlött be a lakóterületekre, óriási víz lepte el a Felszegi piacot, ugyanakkor minden vízmennyiség, ami nem fért a patakban, az új úton lefele elöntötte a házakat, udvarokat. Atemplomnál összegyűlve a Kicsi utcán folyt tovább, az utakon és a kertekben helyenként elérte a másfél méteres magasságot is, Vízlokban soha nem látott pusztításokat végzett. Az öregek szerint emberemlékezet óta nem volt ekkora víz Kápolnásfalun. Este 11 órára lefolyt az ár, és a patak visszahúzódott a medrébe. Az egész faluban óriási károkat okozott. Az utcákban okozott rongálásokat állítottuk a lehető leggyorsabban helyre, a hidakban okozott károkat jelentettük a többi kárral együtt a Katasztrófavédelemnél. Utólag kiderült, hogy ezen intézkedésünk nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen mivel országszerte sokkal nagyobb károkat okozott az árvíz Kápolnásfalu nem kapott segítséget ebből az alapból. Az ijedtségen és az anyagi káron túl némi pozitív hozadéka is volt a víznek, ha egyáltalán lehet így fogalmazni. Megmutatta, hogy a falu lakossága képes önzetlenül egymáson segíteni a bajban, az összefogás szép példáit láthattuk a közösségünkben. Köszönöm az önzetlenséget, az emberséget és azt az érzést, hogy bajban mindig számíthatunk egymásra, ugyanakkor arra kérem a jó Istent, hogy őrizzen meg minket az ilyen katasztrófáktól. Benedek László, polgármester

6 6 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Tájékoztató a Szent Ferenc Alapítványról Szeptember 15-én harmadik éve múlt, hogy megnyitotta kapuit a dévai Szent Ferenc Alapítvány által létrehozott gyermekvédelmi otthon. A remény háza először telt meg segítségre váró gyermekekkel. Jelenleg 24 gyermeknek nyújtunk segítséget a tanulásban, étkeztetésben és a nevelésben. Istennek hála, a jóságos adományozók segítségével november végére sikerült megcsináltatnunk a központi fűtést. November hónap folyamán, a nevelők tanácskozásának színhelye volt otthonunk. Többek között szó volt arról is, hogy Kápolnásfaluban miért is fontos otthonunk működtetése. Ha bárki többet szeretne tudni a tevékenységünkről, péntekenként délután ellátogathat hozzánk, szeretettel fogadjuk. A gyerekek nevében meg szeretnél köszönni minden kedves adományt, amivel az alapítványunkat segítették. Köszönöm a polgármester uraknak, a közbirokosságnak, az iskola igazgatónőnek, plébános úrnak, valamint minden jóindulatú ember adományát, segítségét. Azt hiszem, bátran elmondhatjuk Csaba atyával együtt, hogy,,jót tenni jó. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Both Katalin, nevelő Szépkorúak napja október 23-án ünnepi szentmise keretében került sor az idősek napjának megünneplésére a kápolnásfalvi Péter és Pál templomban. A szentmisén az idősek, betegek, vagy akik azt óhajtották, megkaphatták a betegek kenetét. Jó volt látni olyan embereket újból a szentmisén, akiket a betegség, mozgásképtelenség, öregség évek óta távol tart a templomtól. A z ünnep szebbé tételét szolgálta a három vendégpap jelenléte, akik a szentgyónás, betegek kenete, szentség kiszolgáltatása, na meg az ünnepélyes szentmise bemutatásán konccelebráltak. Isten áldja őket áldozatvállalásukért, Czikó László helybéli plébánossal együtt. A kisgyerekek Lőrincz Sanyika, Both Viktória, Lőrincz Rozi, Simó Orsolya, Benedek Bernadett versei, melyek a liturgiában illően voltak megválasztva, könnyeket csaltak nemcsak az érintettek, hanem minden jelenlévő szemébe. Talán érzelmeinket legjobban Tóth Árpád szavaival tudnám kifejezni:,, Tudom és érzem, hogy szeretsz: Próbáid áldott oltó-kése bennem Téged szolgál, mert míg szívemben metsz, Új szépséget teremni sebez engem. A legszentebb áldozat bemutatását a templom előtti köszöntések zárták, ahol az öröm könnyei csillogtak mindenki szemében. E szép nap emlékezetére szolgáljanak ugyancsak Tóth Árpád bíztató szavai:,, Összeszorítom ajkam, ha nehéz A kín, mert tudom, tied az én harcom, És győztes távolokba néz Könnyekkel szépült orcád-fényű arcom. Isten áldása kísérjen minden beteget, öreget, megfáradtat, hogy jövőben is együtt dicsőíthessük Istent. Ezzel viszont még nem fejeződött be az ünneplés, mert október 30-án, Benedek László polgármester úr egy szép és tartalmas kirándulásra hívta az idősöket. A reggeli, elég kemény hideg sem tartotta vissza azt a negyven személyt, akik vállalkoztak erre a,, zarándokútra. Az első megálló a Nyergestetőn volt, ahol megemlékeztünk arról a maroknyi seregről, mely megpróbálta feltartóztatni a beözönlő orosz csapatokat, és akik életüket adták a hazáért, népünkért. Vezérük Tuzson János alezredes volt, akiről a kézdivásárhelyi múzeumban sikerült többet megtudnunk.

7 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 7 Hangulatkeltésnek a polgármester úr elmondta Kányádi Sándor: Nyergestető című versét. A hősök temetője (tömegsír) az emlékművel átellenben mintegy száz méterre fekszik egy magaslaton:,,mert temető ez az erdő, és kopjafa minden szálfa, itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Nem kímélve fáradtságot, félszegséget, mindnyájan felzarándokoltunk a dombra és a kopjafák erdeje közt könnyes szemmel imádkoztunk, majd befejezésül szívünk teljes szeretetével a Székely és a Magyar himnusz csendült fel ajkunkon. Az idő gyönyörű, ragyogó őszi napba fordult. A reggeli hideg is felengedett és folytattuk utunkat Kézdivásárhely felé, gyönyörködve a színpompás őszi tájban. A kézdivásárhelyi céhhes múzeum megtekintése nagy öröm volt számunkra, hisz sokan nem ismerték. A sokféle céh, a kezdetleges gépeivel, kellékeivel visszabillentette az idő kerekét egy előttünk letűnt századba, megmutatva őseink sok leleményes, fortélyos mesterségeit. A múzeum látogatás a baba kiállítás megtekintésével ért véget, ahol szinte leragadtunk a sok szép népviselet láttán. Az udvarban megtekinthettük Gábor Áron ágyújának mását. Rövid ebédszünet után folytattuk utunkat Alsócsernátonba, ahol a Haszmann Pál Néprajzi Múzeumot tekintettük meg. A múzeum a község felszegi falurészében, a Domokos Gyula-féle kúriában és annak parkjában, illetve kertjében kapott helyet. A kertben láthattunk áttelepített székely házakat, székely kapukat, vízimalmot. Megismerkedtünk a vidék méhészkedési múltjával. Az udvaron állnak Bod Péter és Végh Antal mellszobrai, a vidék szülöttei. A férfiak nagy örömére óriási kiállítás volt régi mezőgazdasági szerszámokból, gépekből, mint gőzgépek, cséplőgarnitúrák, traktorok, motorikus erőgépek, talajművelő gépek stb. A hideg pincében a kályha kiállítást néztük meg, mely a vidék öntöttvas-művességét mutatja be. Legrégibb darabjai a XVII-XVIII. századból valók. A múzeum értékes gyűjteménye a technika történeti tárgyakat bemutató,,rádiós kiállítás is. Tele jó kedvvel, élménnyel folytattuk utunkat Bálványos fürdőre. A polgármester úr ismertette a fontosabb tudnivalókat a fürdőről a nap utolsó sugarainál. Mi, meg a záptojás szagú levegővel frissítettük bámészkodó kedvünket. Onnan már az alkonyat sürgetett, hogy még idejében elérhessünk a csíksomlyói kegytemplomhoz, hálát adni égi pátrónánknak a mai tartalmas, lélekgazdagító, melegítő szép napért. Úgy érzem, hogy ez a nap egy újabb,,családot hozott össze a mindennapok szürkeségéből, azok családját, akik,, egy kicsit előbb születtek másoknál. Jézus megszületett Itt van újra, eljött szent karácsony napja Vártuk a családok apraja és nagyja. A karácsonyfát a család körül állja,,,mennyből az angyal hallatszik sok házba. Silány a karácsony ima s ének nélkül, Imában s jó tettben szívünk átlényegül. Adtam valakinek szeretetből bármit? Az adakozó lény személye világít. Karácsonykor születésnapot ünneplünk, Jézus megszületett s emberré lett értünk. E magasztos áldást fel sem tudjuk fogni, Jézus szeretetét nehéz befogadni. Ő arra is tanít, hogy tudjunk szolgálni, Isten szeretetét tudjuk meghálálni. Jézus szeretete szülessen meg bennünk, Akkor az életben el nem tévelyedünk. Jézus születése nem volt könnyű álom, Mária nem kapott helyet a szálláson. A nagy Igazságot már akkor üldözték, Az Ő születését alig ünnepelték. Most is úgy néz ki, az ajándék nyer teret, Az ember igazán hittel ünnepelhet. Minden jót Jézusban és Ő érte tegyünk, S így be nem árnyékol önös szeretetünk. Az egész karácsony árva Isten nélkül, Jó ha a fő helyre az Úr Jézus kerül. Így valós értelmet nyer a mi életünk, És a Szentlélekben új életet nyerünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ferencz Sándor Szeretnők jövőre is a folytatást! Jutka óvó néni

8 8 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Krisztusban szeretett testvéreim! Keresztény hitünk egyik legnagyobb, de mindenesetre legszebb, leghangulatosabb ünnepe a Karácsony. Ez az ünnep, amikor az angyalok lehozták a földre, a megváltást sóvárogva váró embe - rek közé, a mennynek örömszózatát: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Ezen az ünnepen a mennyország leszáll a földre, Istennek ember iránti szeretete kézzelfoghatóvá, tapinthatóvá válik, mert amint a Szentírásban is olvashatjuk: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne soha meg ne haljon, hanem mindörökké éljen. Sok sok évvel ezelőtt egy sötét, hideg éjjelen, a betlehemi barlang titokzatosságának csöndjében földre jött az Isten. Emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Erőtlenné lett, hogy minket erőssé tegyen. Kicsinnyé lett, hogy minket naggyá tegyen. Szegénnyé lett, hogy minket gazdagítson. Idegenben született, hogy minket a mennyei hazába vigyen. Alig, hogy megszületett, máris valóra váltotta azt, amit később így fogalmazott meg: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és meg vagytok terhelve, én felüdítelek titeket. (Mt 11, 28) Jöjjetek hozzám, ti pásztorok és királyok, tudatlanok és bölcsek, szegények és gazdagok, mindnyájan jöjjetek, így hívogat az első karácsony óta mindenkit. Feltehetjük a kérdést: Mi a karácsonynak a lényege valójában? Miért ünneplik a keresztények a karácsonyt? Az Ige testé lett és közöttünk lakozott, ami annyit jelent, hogy a dicsőséges Isten emberi természetet öltött magára, egy gyermek alakjában leszállott a földre, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, beteljesítve ezáltal az emberi nem várakozását, amelyet egy jól ismert szenténekünk így fogalmaz meg: Téged vár a népek lelki sötétsége Isten, nincs ki nékünk napjainkban segítene itt lent. Egy alkalommal az Egyesült Államoknak a volt elnöke, Ronald Reagan, az első embernek a Holdra való landolását méltatva, azt mondta, hogy ez az emberiség legnagyobb eseménye. Ezt cáfolta meg az ismert protestáns prédikátor, Billy Graham, mondva, hogy nincs igaza az elnöknek, mert az emberiség legnagyobb eseménye Krisztus születése. S valóban igaza volt a protestáns prédikátornak, mert Isten Fiának a születése nem egy akármilyen esemény, hanem az emberi történelemnek sarokköve, fordulópontja. Vajon melyik nagy történelmi eseményt kísérték olyan látványos égi jelek, mint az Üdvözítő születését? Vajon kinek másnak a szavai nyomán, tanítása hatására változtak meg emberi szívek milliói, nemzetek sorsai? De Krisztus születésének nem az a lényege, hogy 2010 évvel ezelőtt az isteni Gyermek, Betlehem pusztájának egyik rongyos istállójában, mostoha körülmények között világra jött, hanem az, hogy minden egyes esztendőben Jézus megszületik. Ezen a napon megszületik az emberi szívekben és az istentelen, pénzért és hírnévért rohanó világ ridegsége elől a szív melegéhez fordul, mintegy mondván: Ember, ébredj fel álmodból, amelybe bűneid süllyesztettek, én vagyok a te Megváltód, aki érted, a te boldogságodért jöttem a földre. Nyisd ki előttem szívedet, adj helyet nekem lelked elrejtett sarkaiban, s meglátod: élted szebb, boldogabb lesz, mint eddig, amíg egyedül néztél szembe az élet nehézségeivel!

9 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 9 Kedves testvéreim! Óriási előnyt jelent számunkra, hogy Isten kegyelméből magunkénak mondhatjuk ezt a szép ünnepet, mert ha átelmélkedjük értelmét, észrevehetjük, hogy az első lépést az ember boldogsága felé nem maga az ember, hanem az Isten tette meg. Az Ő végtelen szeretetének vagyunk a tanúi, amikor a betlehemi jászol előtt térdelünk, és a napkeleti bölcsek hitével fejezzük ki imádatunkat és szeretetünket a Világ Királya előtt. Megválasztása után, XXIII. János pápa a Szent Péter templom erkélyéről szólva a világhoz, azt mondta az oda összegyűlt embereknek: Menjetek haza, csókoljátok meg szüleiteket, gyermekeiteket, barátaitokat és mondjátok meg nekik, hogy a pápa szereti őket, ő küldi ezt a csókot, ezt az ölelést! Ti is menjetek haza, kedves testvéreim, menjetek ki a terekre, a munkahelyetekre, az iskolába és kiáltsátok bele a világba: Krisztus szeret minket! Azért született a világra, hogy örömet, boldogságot, egyetértést, békét hozzon! A bűn, a nyomor, a szenvedés és a háború megszüntetéséért jött közénk, emberek közé. Sokan talán kérdezhetnétek :"De mi értelme volt Krisztus születésének, ha azóta sem oldódtak meg az emberiség problémái, hiszen most is ugyanúgy van ellenségeskedés a nemzetek között, most is emberek milliói halnak meg éhen, vagy különböző járványok áldozataiként, most is vannak természeti katasztrófák, most is az emberek a kicsapongó életbe, a káros szenvedélyekbe menekülnek saját lelkiismeretük elöl? Krisztus születésének igenis van értelme, mert megadta számunkra a lehetőséget a változásra. Ránk hagyta Isten országának a törvénykönyvét, az evangéliumot, szavával és életével tanított, nevelt minket, és mindig a szeretetről beszélt, és ez nagyon zavarta kortársait. S az sem igaz, hogy tanításának a gyakorlatba való ültetése lehetetlen. Éppen az ellenkezőjét bizonyítják azok a szentek, akik Krisztus szeretetét mindennél többre értékelték, s abban találták meg életük értelmét, hogy az Ő akaratát teljesítették, akármilyen nehéz is legyen az. Tagadhatatlan, hogy volt a történelemben egy Assisi Szent Ferenc, egy Árpádházi Szent Erzsébet, egy Loyolai Szent Ignác, egy Avillai Szent Teréz vagy egy Don Bosco és sokan mások, akik igazolják azt, hogy érdemes Krisztusért élni, az Ő szeretetében megmaradni, az Ő érdemeiért segíteni mások nyomorúságán, szerencsétlenségén. Ha tényleg úgy van, hogy az embe - rekből kiveszett minden emberi nemes vonás, hogy világszerte lábbal tiporják az emberi méltóságot, akkor most van itt az alkalmas pillanat, hogy megmutassuk a világnak: még vannak olyan emberek, akiknek jelent valamit az Egyház, akik tudják mi az, hogy keresztény erkölcs, akik még meg tudják becsülni a még meg nem született emberi élet méltóságát, akiknek még szent a családi élet, és akik még tudják, hogy mi az a feltétel nélküli szeretet. Kedves testvéreim, fontoljuk meg ezeket a dolgokat, amelyekkel minden nap kénytelenek vagyunk szembenézni, kérjük a Mindenható Mennyei Atyát, hogy Karácsony ünnepének a kegyelme átformálja életünket, gondolkodásunkat, és tudatosítsa bennünk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk és hozzá, mint szerető Atyánkhoz bármikor fordulhatunk kéréseinkkel. A karácsonyi csillag értem is ragyog. Az angyali ének nekem is zeng. Jöjjetek tehát hozzám, hogy a sokszor ránk szakadó csillagtalan éjnek borzongó hidegében el ne vesszünk, meg ne dermedjünk. Jöjjetek, hogy megtapasztaljuk az Izajás prófétánál közölt bátorító üzenetet: Még ha anyád megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Nézd, tenyerembe rajzoltalak. (Iz 49, 15-16) Jöjjünk, hisz annyian rászorulunk bátorítására. Jöjjünk, hogy e keménynek és kegyetlennek látszó világunkban a Kisded születése belerajzoljon Isten tenyerébe, ahol biztonságban tudunk lenni, meg tudunk maradni és nem sodor el magával az élet kegyetlen vihara, s nem leszünk a gonoszság martaléka. Jöjjünk, hogy teljék meg fénnyel, szeretettel, örömmel, lelki békével a szívünk. A karácsonyi csillag újra ragyog. Az égi zsolozsma ismét felhangzik. Nyissuk fel szemünket a látásra, fülünket a hallásra. Ne tétovázzunk! Induljunk el, mint a pásztorok, a napkeleti bölcsek a betlehemi jászolbölcső felé. Az értünk földre szállott és minket magához hívó Isten-ember adjon mindannyiunknak békességet, megelégedettséget, örülni tudó szívvel megszentelt karácsonyi ünnepeket Czikó László, plébános

10 10 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS Kulturális visszatekintő Az idén sor került immár a II. alkalommal megrendezett Falunapok rendezvénysorozatra július én. A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, de reggel korán már a fúvósok zenéjére ébredtünk. A Falunapok második reggelén a huszárok vonultak fel a község utcáin. Benedek László polgármester megnyitó beszéde után következtek a testvértelepülések köszöntő beszédei. Azután sor került az idegenbe elszármazottak emlékére állított kopjafa avató ünnepségére. A kopjafát a békéscsabai Vitéz Lovag Füredi Gábor nyugalmazott tengerészkapitány, fafaragó képzőművész készítette. Ifjú Both Imre a békéscsabai Szentgyörgy Lovagrend tagja, falunk szülöttje személyén keresztül született ez a kapcsolat. Következik az ünnepségen elhangzott Lovag Both Imre beszéde: Tisztelt meghívottak, vendégek! Kedves kápolnásfalusiak, falusfeleim! Hajléka, otthona, szerte a világban akár több is lehet az embernek, de szülőfaluja, szülőföldje örökre egy marad! S ezt igazán csak mi tudjuk, szívünk mélyén mindörökké elevenen élő érzéssel, mi érezzük. Mi, akik a kényszerű vagy az önkéntes vándorlás kenyerét választva kitántorogtunk, odahagytuk ős lakunk s anyánkat. S mivel a hiány szül igaz értékeket, a kagyló testében is a produktív fájdalom nemesíti igazgyönggyé a homokszemet, azt is mi érezzük leginkább, hogy egy láthatatlan köldökzsinór a bölcsőtől a koporsóig összeköt szeretett szülőfalunkkal, Kápolnásfaluval! És vessen a sors bármerre is, ez ad tartást, kitartást, hitet és erőt az élet rögös útján a mindennapok harcaihoz. Tudjuk és érezzük, hogy szülőfalunk, mint a gyermekéért aggódó édesanya a távolból is ölel. Görcsös, bogos ujjait imára kulcsolva buzgón esedez elkóborolt fiaiért, leányaiért vasárnaponként a hegyaljai falu fenyőillatú templomában. Egykettőre híre fut annak is ha jó, s még hamarabb ha Isten ments' rossz esik a falu, bármely távolba szakadt fiával. És mi, elszármazottak, de sohasem kitaszítottak, elfeledettek vagy számkivetettek(!) ezért sem feledhetjük Kányádi Sándor örökérvényű szavait: Becsületből, akit innen tarisznyáltak, azt egykönnyen nem fogja az élet piszka, mert itt még a sár is tiszta. Mert valamennyien nagykövetek vagyunk. Utazói nagykövetei szerte a

11 KÁPOLNÁSI FORRÁS KULTÚRA 11 világban a Székelyföldnek s azon belül is szeretett szűkebb pátriánknak, Kápolnásfalunak! Rajtunk, cselekedeteinken keresztül ítéli meg a nagyvilág az idők zivatarával konokul küzdő, itthon maradott sudár hargitai fenyőket, porló nemzetünket, falunk lakosait is! S mi érezzük át igazán, minden egyes alkalommal a hazatérés felhőtlen, édes örömét is. Amikor napokkal az indulás előtt mint kalitkából szabadult madár lélekben és nyugtalan álmainkban már a friss szelek nyomán, a fenyvesekkel ékes Hargitán kóborolunk szívrepesve, s torkunkban gombóccal öleljük szüleinket, régen látott testvéreinket. Útban hazafelé már a Királyhágón Gyulai Pál szavai ötlenek eszünkbe, s a költővel együtt rebegjük: Érzem levegődet, Megállok a bércen, Erdély, szegény Erdély, Édes szülőföldem! S leborulok sírva, mint a vándor gyermek, Ki édesanyjának Sírhalmán pihen meg. Szülőfalunk ma ünnepel. Gondoskodó, érző szívű édesanyaként ünnepelni bennünket is hazahívott, hazavárt a II. Kápolnási Falunapokra. De az ünnep egyben számvetés is! Számadás a múlttal, előretekintés a jövőbe. Ünnepeljünk hát imádságos, emelkedett lélekkel s felemelt fejjel, méltósággal, hiszen kiváltságos, szabad székely ősök leszármazottai vagyunk. S mi örökkön hazatérő gyermekek, szebben e jeles ünnepen nem köszönhetünk, mint Farcádi Sándor tette: Ott álltam fenn a Hargitán, Kis népem mondás, szent hegyén: Alulról apró gyémánt gyöngyszemek: Székely falucskák csillogtak felém... S míg csordult lelkem áldva szállott Népemen s csodás szép földjén szerteszét: Magamban megcsókoltam érte, hogy Én is székely vagyok a Jóisten kezét Both Imre újságíró, Kápolnásfalu szülötte, a Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusának lovagja. Az ünnepségen még sok színvonalas műsorszám hangzott el az itthoniak és az elszármazottak részéről. A falunapok második napi programból hadd említsünk meg két személyt, akiknek a neve bekerült a község történetébe. A díszpolgári címet és Kápolnásért érdemérmet Lukács László úr Gyöngyössolymos testvértelepülésünk volt polgármestere vehette át. Most következzen egy pár gondolat a Lukács László úrhoz intézett laudációból, amelyet Bálint Mihályné, iskolaigazgató mondott:,,nem állítjuk teljes meggyőződéssel, de talán a magyarság történelmében azon az 1991-i napon találkozott először kápolnáafalui és gyöngyössolymosi ember egymással. Nagyon találhatott a szó meg a nóta, mert Lukács László polgármester úr felkérte József Imre polgármester urat, hogy a két település között testvérkapcsolatot teremtsenek, és azt a lehetőségekhez mérten ápolják majd. Folytatás a 12. oldalon

12 12 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 11. oldalról Kölcsönös látogatások, baráti találkozások jegyében teltek az évek.,,lukács László polgármester úr figyelme kiterjedt olyan objektumokra is, melyek Kápolnásfalu szellemi és kulturális fejlődését szolgálják. Támogatásával az iskola fűtésrendszerét automata készülékekkel láthattuk el A teljesség igénye nélkül említettük Lukács László úr Kápolnásfalu iránti érdeklődését és, talán sokakat elgondolkoztató önzetlen támogatását. Kápolnásfalu iránti tetteiben, anyagiakban és erkölcsekben egyaránt, a megvizsgált lelke tisztának és nagynak találtatott. Lukács László úr nagyon sokat felmutatott feladatai teljesítésében, magatartásában, igazi, Istennek és embernek tetsző értékeket alkotott, s ezekért Kápolnásfalu közössége, önkormányzata és pedagógusai nevében életére és további tevékenységére Isten áldását kérjük. A második ünnepelt József G. Imre bácsi volt, aki a Káplnásért érdemérmet vehetett át. József Rózália Terézia a községi jegyző méltatta Imre bácsi tevékenységét:,,imre bácsit először is becsületes gazdának, jó szomszédnak ismertem meg a 70-es évek közepén. Köztudott volt róla, hogy jól vezeti gazdaságát, szorgalmas, kitartó. Ahhoz, hogy az oktatás megfelelő körülmények között folyjék iskola kellett és szolgálati lakás a tanítóknak. És ő nekifogott. Épített és építtetett, mert értelmét látta munkájának. Az iskolában és a tömbházban víz kellett, és kanalizálás, hogy engedélyt kapjon, és megszületett a községi vízhálózat és a kanalizálás első része. Jól ismerték a megyénél is, tudták róla, hogy makacs, kitartó ember. És ő ment, kért, ígért, követelt. És lett iskola, és tömbház, és posta, és telefonközpont, üzlet és állatorvosi rendelő, vízhálózat. A falu népe, sokszor fogcsikorgatva, de értelmét látva munkájának, melléállt. Emlékszik-e még Imre bácsi, hogy milyen megerőltető, sok-sok türelmet, taktikázást jelentett a közmunka? Hány haragosa, de hány titkos tisztelője is volt ezekben az években? A rendszerváltás után derült ki csak igazán, hogy munkáját értékelte a falu, hisz 1992-ben megválasztották polgármesternek. Talán ő volt a legidősebb, de koránt sem a legfáradtabb elöljárója a megyének. Tisztelt kitüntetett, Imre bácsi, ezúton rója le a falu háláját, most már kimondva is, mindazért, amit létrehozott. Kívánunk megelégedett, egészségben eltöltött, nyugalmas éveket. A falunapok programjában ezek után még sok érdekes műsor következett, amelyek biztosították a rendezvény szórakoztató jellegét. Az idei fúvószenekarok találkozóján felavatásra került az újonnan elkészített színpad Homoródlokában. Az új színpad a polgármesteri hivatal és a közbirtokosság jóvoltából készült el. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ennek az építménynek a megszületéséhez, amelyet a parajdi, az oklándi, a karácsonyfalvi, a lövétei, a székelykeresztúri, a szentegyházi és a helybéli zenészek népesítettek be. A felsorolt kulturális eseményeken kívül még más események is voltak, amelyeket mind nem lehet bemutatni egy újságcikk keretében. Befejezésképpen kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok falustársaimnak és kiemelten azoknak, akik a kultúra terjesztésében, ápolásában és néphagyományok megőrzésében bármit is tettek. Ferencz Anna, kultúrigazgató

13 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÓVODA, ISKOLA 13 Karácsonyelőtti számvetés A hír, hogy hamarosan megjelenik a Kápolnási Forrás, a számvetés, számba vevés gondolatát ébreszti fel bennem. Lám, me - gint eltelt egy időszak, valaminek a vége közeledik, s ilyenkor akarva akaratlan, muszáj szembe nézni tetteinkkel, elvégzett vagy félbehagyott dolgainkkal, elhangzott mondatainkkal, elharapott szavainkkal, ki nem mondott gondolatainkkal. Nemrég szólalt meg az iskolacsengő tanévkezdésre, s máris félévzárás felé közeledünk. Lássuk, mit is tettünk e bő három hónapban? Mi, diákok tanultunk, írtunk, olvastunk, számoltunk, kedvelt s kevésbé kedvelt tantárgy - gyal ismerkedtünk, s közben feszegettük a húrt (a türelemét és az idegből lévőt is), próbálgattuk szakadó képességét, s korlátokat döntögettünk volna, ha sikerül. És mi, pedagógusok tanítottunk, feladatlapot készítettünk, javítottunk és értékeltünk, szabályoztunk, majd javítottunk a szabályzaton, s tartottuk a korlátokat, hogy senkinek ne essék baja. De iskolai életünk nemcsak a tanulásról szólt, értelmes kikapcsolódásra is találtunk lehetőséget. Folytatás a 14. oldalon

14 14 ÓVODA, ISKOLA KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 13. oldalról Az őszi kiránduláson megcsodáltuk a természet szépségét, játszottunk, versenyeztünk, s farkaséhséggel, pillanatok alatt felfaltuk a jó ízű, kellemes illatú pityókatokányt. Megelevenítve az október 5-éről 6-ra virradó éjszakát, átéreztük azt a mély szenvedést, amelyet az aradi tizenhármak és legkedvesebb hozzátartozóik feleség, lány, menyasszony átéltek, s főhajtással tisztelegtünk emlékük előtt, erősítve magyarságtudatunkat. Aztán gólyabálba mentünk, hogy az elsősök és az ötödikesek elfoglalhassák méltó helyüket az iskolai ranglétrán. És az Erdélyi Kárpát Egyesület nélkülünk már nem is tudja megszervezni az immár hagyományossá vált tájékozódási versenyt, a Budvár-kupát, ezért ott voltunk a versenyen, tájékozódtunk és nyertünk. A Mártonffi kupán is győztesek lettünk, s ezáltal a körzeti iskolák komoly ellenfelévé váltunk. Tánc, tánc, tánc... mindig felvidít, magával ragad a csizmák kopogása, a szoknyák pörgése. Ez történt a negyedik osztályosok szüreti bálján is. Hozzáértésüket, lelkes odaadásukat dicséri a Tánc öröme versenyen elnyert I. helyezés is. Ezen a versenyen az ötödik osztályosok is dobogósok lettek, táncukkal a zsűrit is elvarázsolták. De ne feledkezzünk meg a legkisebbek, az óvodások tevékenységéről se. A szentegyházi Nárcisz óvodában szervezett versenyen a középcsoportosok csapata dicsőséggel szerepelt. A székelyudvarhelyen tett kirándulás pedig minden résztvevő óvodásnak felejthetetlen élményt (és izomlázat) szerzett. S mivel a gyermekek testi-lelki fejlődéséért mi felnőttek, mindannyian felelősséggel tartozunk, összefogásunk, jeleként a hagyományos Katalin bálban együtt szórakoztunk, szülők és pedagógusok. Úgy látszik, hogy iskolai és iskolán kívüli tevékenységeink a Mikulásnak is tetszetősek voltak, mert a karácsonyi meleg, bensőséges szereplés, valamint a játszóházi barkácsolás után eljött hozzánk és csomaggal kedveskedett. Bízunk benne, hogy megérdemelten kaptuk az ajándékot, s tiszta lelkiismerettel várjuk a Kisjézus megszületését, hisz képességünkhöz mérten elvégeztük feladatunkat. Bálint Mihályné, iskolaigazgató

15 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÓVODA, ISKOLA 15 A fenyves erdők elindultak A fenyves erdők elindultak, S hozzák a havas illatát, Hallgassuk meg elcsendesedve Mit mond egy kis fenyőág? Amíg csak ember él a földön, akinek szíve-lelke lesz, Amíg csillogva néznek égre Kitáguló gyermekszemek. Amíg a kérges szívek mélyén Lesz egy parányi szeretet, Addig mindig lesz karácsony a télbe burkolt föld felett. Ne keresd a fa ajándékát Isten az ajándékozó, Ne várj mindent a hangulattól, hogy szépen esik-e a hó Az igazi, a szép karácsony a testet öltött szeretet. Az, hogyha a te számodra Jézus Krisztus megszületett. A fenyves erdők megérkeztek, Hozták a havas illatát, A megszületett Megváltóról beszél minden fenyőág. Lukátsi Vilma

16 16 ÓVODA, ISKOLA KÁPOLNÁSI FORRÁS Árvai Emil Karácsonyi gyermekvers Egyszer egy királyfi öltözött szegénynek, vizsgálni szándékát emberi szíveknek: Aki befogadta, azt ő is meghívta, elvinni magáhozkirályként jött vissza. Egyszer Isten Fia embernek öltözött, csodás Mennyországból e Földre költözött; Királyi ruháját miattunk levette, isteni életét érettünk letette... Gyereknovella: Eszter és a szegény kislány anító néni kihirdette az osztályban, T hogy másnap játékdélutánt tartanak, így kivételesen vihetnek a gyerekek az iskolába kisebb játékokat. Eszter kedvenc, kicsi, szárnyas játék babáit vitte el a foglalkozásra. Rossettát, Tinker Bellt, Fawnt, Silvermist és Iridésát. Jutka, az egyik osztálytársa megkérdezte tőle: Játszhatok én is a babáiddal? Igen, játszhatsz velük. Neked nincsenek ilyen babáid? kérdezte Jutkát. Nincs, de már kinéztem magamnak őket a játéküzlet kirakatában. Anyukám megígérte, ha lesz pénzünk, megveszi nekem felelte Jutka. Miért nincs pénzetek? kérdezte kissé csodálkozva Eszter. Azért mert apukámnak bezárt a munkahelye, anyukám meg otthon van a kistestvéremmel. Ezért nincs elég pénzünk. Eszter ezen elgondolkodott. Amikor vége lett a játék délutánnak, azt mondta Jutkának: Neked adom a babákat. Nekem otthon még van egy csapat belőlük. Azt is látom, jó kezekbe kerül! Jutka magához szorította a kicsi babákat. Megköszönni is elfelejtette örömében. Esztert ez nem bántotta. Boldog volt, hogy ajándékával egy szegény társának örömet szerezhetett.

17 KÁPOLNÁSI FORRÁS KÖZBIRTOKOSSÁG 17 Közbirtokossági tájékoztató Tisztelt közbirtokossági tulajdonosok! Ezúton tájékoztatni szeretném a es évi elfogadott költségvetésről, a nyár folyamán a Közbirtokosság által elvégeztetett munkálatokról és költségeiről évi elfogadott Költségvetés: évi KÖLTSÉGVETÉS 2.1. Színpad, Homoródloka: A fúvószenekari találkozóra elkészült egy fedett színpad és egy kisebb filagória Homoródlokában, az anyag és a munkálatok (kőműves-, és ácsmunka) költségeit a Közbirtokosság fedezte, a faanyagot és a gépi munkákat a Polgármesteri Hivatal biztosította. Felszólítás: Minden év közti kápolnási és idegen személy részére, hogy az építmény rongálása szigorúan TILOS! (sajnos, a rongálásra van már példa). az anyagok költsége: ,84 lej kőműves-, ácsmunka: ,80 lej sáncásás Szénhomoród, Kerülő, Csárfány szakaszokon. Az útjavítás költségei: Munkálat/ anyag/ érték: gépek bérlése, szállítás: ,39 homok, kő (balaszt) 680 m ,60 salak(durva, őrölt) m ,20 2. Elvégzett munkálatok: Összesen: ,64 lej 2.2. Útépítés: Útépítések voltak szeptembernovember hónapok folyamán Szénhomoródtól a Szájványig, valamint Mihályfenyeje kapu felé, útjavítások és Összesen: , Erdővédelmi munkálatok: sarlózás, csemetekezelés, felszabadító tisztításra költöttünk: 8268,00 lejt. Folytatás a 18. oldalon

18 18 KÖZBIRTOKOSSÁG KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 17. oldalról 2.4. Mérések, telekkönyvezés: a legelő és erdő mérésekre és telekkönyvezésekre az idén kifizettünk ,00 lejt, a mérések továbbra is folytatódnak Kitermelés: a fa kitermelésére költöttünk: ,00 lej, 1369,91 köbméter(műfa, tűzifa) 3. A területalapú támogatásról: az idén a legelő területek egy harmadik ellenőrzés, úgynevezett műholdas ellenőrzés alá kerültek. Legelő összterülete 1241,69 hektár, támogatást 982,57 hektárra igényeltünk, 79% arányban. A évi támogatás értéke: ,00 lej, azaz 729,00 lej hektáronként. A legelő területek tulajdonosainak aránya százalékban: 14%-át az idegen helységben lakó tulajdonosok, 176,99 hektárral, 86%-a kápolnásfalusi tulajdonosok 1064,69 hektárral fedik le, faluszinten 458 családot számolunk, mint tulajdonos. A Közbirtokosság szinten pedig az arányjogok a következőképen oszlanak meg: ARÁNY 0,50-IG 4% 0,50-1,00 6% 1,00-FÖLFELE 76% IDEGEN TUL. 14% 100% Falu szinten következő a tulajdonos és nem tulajdonos arány: FALU SZINTEN 650 CSALÁD 100% TULAJDONOS 458 CSALÁD 71% NEM TULAJDONOS 192 CSALÁD 29% A fenti táblázatokból is kitünik, hogy lakosság szinten a Közbirtokosság részéről megvalosított beruházások nem egyenlő arányokban oszlanak meg rongálásnál se hagyjuk figyelmen kívül az arányt, probáljuk kinőni, elfelejteni a régi szokásainkat, kezdjük tisztelni a tulajdont, azt tudjuk, hogy mennyi az arányjogunk a Közbirtokosságban. 4. Madarasi Hargita: Folyamatban vannak a pereskedések, a területek visszaszerzésének ügyében. Felhívások! Az utak rongálása, a fahúzatás szigorúan TILOS! Tetten érés esetén maximális büntetések alkalmazódnak!!! 2011-es évben aki tehén vagy juh pásztor akar lenni, jelentkeznie kell a Közbirtokosságnál. Ha területvásárlás, megbízás, megosztás történik, a 2011-es folyó évre, a változásokat kérjük január 15-ig írásban közölni, ellenkező esetben nem tudjuk besorolni a nyilvántartásba. Minden tulajdonosnak és falusfelemnek kegyelmekben gazdag, áldott ünnepeket kívánok! Tamás Pál, közbirtokossági elnök

19 KÁPOLNÁSI FORRÁS TESTVÉRTELEPÜLÉSEKS 19 Debreceni látogatás augusztus 20. A debreceni alpolgármester úr idelátogatásai során kialakult barátság eredményeképpen Kápolnásfalu képviselői meghívást kaptak a cívis város idei augusztus 20-i ünnepségére. Az együttműködés és szoros barátság lehetővé tette, hogy a világhírű Virágkarneválon felléphessen a Szentegyházi Gyermekfilharmónia is. A jövő évi karneválon újra felléphetünk azokkal a felnőtt, illetve gyerek tánccsoportokkal, amelyek az idén, a falunapok előtt alakultak. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy emlékeztessen Önöket, még lehet jelentkezni ezekbe a tánccsoportokba, korhatár nélkül. Debreceni látogatásunk alkalmával derült ki, hogy Debrecen belvárosában van egy utca, amely a Kápolnási utca, azaz a mi falunk nevét viseli. Debrecen városával a kapcsolatunk nagyon jó irányba halad, beruházások kapcsán is folynak együttműködési tárgyalások. Ünnepek előtt Debrecen város vezetése minden kápolnásfalusi lakosnak Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván! Benedek László, polgármester Gyöngyössolymoson is voltunk Augusztus végén rendezték a székely napokat Gyöngyössolymoson, ahová meghívtak minket is a tánccsoporttal együtt. A polgármester autóbuszt küldött értünk, kivittek és haza is hoztak. Kitűnően szerepeltek táncosaink, jó borokat kóstolgattunk, finom ételeket ettünk. Rengeteg jó élménnyel tértünk haza. Látogatás Bercelen és Kápolnán J úlius végén, falunapokon vettünk részt Bercel és Kápolna testvértelepüléseken két autóbusszal 90 személy. Ott voltak azok a családok, akiknek már volt kapcsolatuk, voltak új személyek is, és ott volt a felnőtt tánccsoportunk, akikre büszkék lehetünk a színvonalas előadásukért. Nagyon nagy szeretettel fogattak bennünket, és mi is jól éreztük magunkat.

20 20 EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD KÁPOLNÁSI FORRÁS A méhnyakrák Méhnyakráknak nevezzük a méhnyak (collum vagy cervix) hámeredetű rosszindulatú daganatát. Mind kóroktanában, mind szövettanában, mind a terjedés módját illetőn jelentősen különbözik a méhtest rákjától, melyet így külön betegségnek tartunk. Abetegség gyakoriságára jellemző, hogy nőből évente betegszik meg. Az újszülött leánygyermekek 2,3%-a számíthat arra, hogy élete folyamán méhnyakrákos lesz. Az esetek többsége éves korban jelentkezik. A méhnyakrák az összes daganatos halálozás egytizedét teszi ki. A méhnyakrák lehet gombaszerű növedék (fungózus), fekély vagy a kettő kombinációja. A daganatos szövet törékeny, legfontosabb tünete tehát a főként közösüléskor jelentkező kontaktvérzés". A kezelhetőség és a diagnózis alapján szokás még befelé terjedő (endofitikus) és kifelé burjánzó (exofitikus) formákra osztani. Ez utóbbit természetesen könnyebb felismerni és gyógyítani is. A méhnyakrák az esetek 99%-ban laphámrák és csak 1%-ban fordul elő mirigyrák. A daganat kezdetben számos gyökérrel terjed be az egészséges szövetekbe, ezt nevezik infiltratív növekedésnek. A méhnyakrák tehát infiltrálja a hüvelyboltozatot, a hüvelyfalat, a hüvely és méh körüli kötőszövetet (parametrium). Előrehaladottabb stádiumban ráterjed a hólyagra és a végbélre is. Leghamarabb a kismedencei nyirokcsomókba ad áttéteket. Az egész kismedencét kitöltő rák szétroncsolja a hólyagot, a vizeletelvezető rendszert, a széteső szövetek nyomán csatornák sipolyok vagy fisztulák keletkeznek a hólyag és a hüvely, illetve a végbél és a hüvely között. Ilyenkor már távoli szervekben is vannak áttétek. A halál leggyakoribb oka a veseelégtelenség, vesegyulladás, szepszis. A méhnyakrák keletkezése Prostituáltak között a betegség sokkalta gyakoribb. A méhnyakrák kockázata ugyanis a partnerek számával egyenes arányban áll. Mindez arra utal, hogy a betegséget főként fertőzések váltják ki. A legveszélyesebb kórokozó a humán papillómavírus (HPV), de jelentős mértékben fokozza a kockázatot a nemi szervi herpesz, a chlamydia trachomatis, sőt a teljesen aspecifikus gyulladások tartós fennállása is. A normális leletként számon tartott méhszájsebek cervikalizáció, átmeneti hám nem okoznak rákot, sőt, bizonyos védelmet nyújtanak vele szemben. Cervikalizáció esetén, pl. a nyakcsatorna málnapiros mirigyhámja rákúszik a méhszáj sápadt laphámjára. A méhnyakrák mindig a laphámrák-mirigyhám határáról indul ki. Méhszájseb esetén tehát jól látjuk a kritikus zónát. Ha ezt az elváltozást különböző kezelésekkel a nyakcsatornába tolják, romlik a rákszűrővizsgálat hatékonysága. Mik a méhnyakrák tünetei? Mivel a méhnyakrák kialakulása évig is eltarthat, sokáig tünetmentes, és leggyakrabban rákszűrő vizsgálatnál ismerik fel. A daganat kialakulását jelzi a rendszertelen vérezgetés. A vérzés jellemzően élénk piros színű, és gyakran jelentkezik nemi aktus kapcsán. Gyakori a sárgás és kellemetlen szagú hüvelyi folyás, mely olykor véresen festékezett, úgymond húslészerű is lehet. Ha a daganat a méhüreget elzárja, akkor erős alhasi fájdalmat okozhat a menstruációs váladék méhüregen belüli felgyűlése el is gennyedhet, és szeptikus állapotot okozhat. A daganat növekedésével egyre gyakoribb a deréktáji fájdalom, fájdalmas közösülés széklet- és vizeletürítés. Előrehaladott stádiumban a daganat betör a hólyagba és/vagy a végbélbe, ami a hüvely, a hólyag és a végbél közötti sipoly kialakulását eredményezi. A daganat leszoríthatja a húgyveze-

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL!

MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL! MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL! TÓTH ICÓ, MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY DISSZEMINÁCIÓS WORKSHOP BUDAPEST, MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY A MÉHNYAKRÁKOS NŐK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS A MEGELŐZÉSÉRT 2013: Minden anyuka meggyógyul! c.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben