NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22."

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE Elfogadva: március 22.

2 A Bessenyei Hotel Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) a Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet figyelembe vételével - összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatával és mellékleteivel - az alábbiakban hagyja jóvá: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Jelen Ügyrend hatálya kiterjed a Bessenyei Hotelben megszállt vendégekre (a továbbiakban szállóvendég), a Bessenyei Hotel vezetőjére (a továbbiakban: szállodavezető), és a Bessenyei Hotel munkatársaira. (2) Jelen Ügyrend határozza meg a Bessenyei Hotel (továbbiakban: Hotel) működésének rendjét, az általa nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a szállóvendég státuszból adódó jogokat és kötelezettségeket. (3) A Bessenyei Hotel a Főiskola szolgáltató szervezeti egysége. Alapfeladata a Hotel teljes kapacitásának kereskedelmi piacon történő értékesítése, továbbá a Főiskola szervezeti egységeiben felmerülő szállásigények maximális kiszolgálása. (4) A Hotelben alkalmazandó kereskedelmi ár/árak a mindenkori gazdaságosság elvét szem előtt tartva kerülnek meghatározásra. Az árkialakítás a mindenkori gazdasági főigazgató és a szállodavezető hatásköre. Az árak az infláció követése miatt minden év március 31-ig felülvizsgálatra kerülnek és módosíthatók. (5) A Hotel általános felügyeletét a gazdasági főigazgató, az operatív irányítást a szállodavezető látja el. (6) A Hotel üzemeltetési feltételeinek biztosítása az üzemeltető feladata. (7) A Hotel gazdálkodási rendjét a Főiskola gazdasági főigazgatója, a Hotel költségvetését az éves költségvetéssel összhangban a gazdasági főigazgató a szállodavezetővel egyeztetve határozza meg, melyet a Szenátus hagy jóvá. II. A HOTEL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSA (1) A Hotel szervezetében az alábbi beosztások kerültek kialakításra. a) szállodavezető, b) értékesítési asszisztens, c) szállodai recepciós. (2) A szállodavezetőt és a Hotel egyéb közalkalmazottait a gazdasági főigazgató nevezi ki, ő gyakorolja felette a munkáltatói jogköröket. (3) A szállodavezető munkáját az értékesítési asszisztens segíti. Feladataikat és hatáskörüket a jelen ügyrend, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák.

3 (4) A szállodavezető feladata és hatásköre: a) Felelős a Bessenyei Hotel szakmai irányításáért, így feladata különösen: - Kapcsolatfelvétel piaci célcsoportokkal - Reklám- és marketing tevékenység - A hotel adminisztrációs tevékenységének megszervezése, koordinálása - Javaslattétel az árak kialakítására a gazdasági főigazgató felé. - A hotel ügymenetével kapcsolatos szerződések előkészítése. - Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel. b) Gazdálkodik a humánerőforrással, kialakítja a hotel dolgozóinak munkarendjét, munkabeosztást készít, irányítja az értékesítési asszisztens és a recepciósok munkáját. c) A Hotel dolgozóinak távolléte esetén megszervezi azok helyettesítését. d) Felügyeli-irányítja a szakmai gyakorlaton lévő hallgatók/tanulók munkáját. e) Szorosan együttműködik a Főiskola valamennyi szervezeti egységével és az üzemeltetővel a gördülékeny vendégforgalom biztosítása érdekében. f) Figyelemmel kíséri a szállodai eszközök, bútorok, felszerelések rendeltetésszerű használatát, szükség esetén gondoskodik pótlásukról. g) Részt vesz a Hotel költségvetés összeállításában és közreműködik a beszámoló elkészítésében. h) Irányítja a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat. i) Folyamatosan figyelemmel kíséri az egység bevételeit, kiadásait. j) Távolléte esetén az egység értékesítési asszisztense helyettesíti a Hotellel kapcsolatos szakmai kérdésekben. k) Felügyeli, hogy a Hotel a Főiskola szabályzataival összhangban működjön. l) A Hotel dolgozói részére jogosult szállodavezető utasítás kiadására konkrét feladatok végrehajtására vonatkozóan. m) Koordinálja a Hotel adatszolgáltatási kötelezettségeit. n) A gazdasági főigazgató felé írásbeli figyelmeztetést kezdeményezhet a Hotel munkatársainak a jelen ügyrend, valamint munkaköri leírásuk be nem tartása esetén. o) A gazdasági főigazgató felé fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Hotel munkatársai vonatkozásában a jelen ügyrend, valamint a munkaköri leírásuk megsértése esetén. (5) Az értékesítési asszisztens feladata és hatásköre: a) A szállodavezető távollétében felelős a Bessenyei Hotel szakmai irányításáért, így feladata különösen:

4 - Kapcsolatfelvétel piaci célcsoportokkal. - Reklám- és marketing tevékenység végzése. - A hotel adminisztrációs tevékenységének ellátása. - Javaslattétel az árak kialakítására a szállodavezető felé. - A hotel ügymenetével kapcsolatos szerződések előkészítése. - Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel. b) A recepció dolgozóit távollétükkor rendkívüli esetben, és előzetes ütemezés alapján is helyettesíti. c) Szorosan együttműködik a Főiskola valamennyi szervezeti egységével és az üzemeltetővel a gördülékeny vendégforgalom biztosítása érdekében. d) Leltárfelelősként figyelemmel kíséri a szállodai eszközök, bútorok, felszerelések rendeltetésszerű használatát, szükség esetén javaslatot tesz a szállodavezetőnek azok pótlására. e) Napi szinten végzi a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat. f) Ellátja a szállodavezető által rábízott feladatokat. (6) A szállodai recepciós feladata: a) Az összevont Front-Office rendszerből adódóan a szállodai recepciós, szállodai portás és kasszás teendők ellátása. b) Ügyviteli feladatok végzése. c) Szoros együttműködés az üzemeltetővel. III. A BESSENYEI HOTEL SZÁLLÓVENDÉGEINEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI A BESSENYEI HOTEL HÁZIRENDJE ALAPJÁN A hotelbe érkező vendégnek az érkezéskor eleget kell tennie bejelentkezési kötelezettségének. (1. melléklet: Szállodai bejelentkezéshez szükséges dokumentumok). A szállodába történő bejelentkezés egyben nyilatkozatot jelent arra, hogy a bejelentkező a házirendet megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tartja. A szoba az érkezés napján órától foglalható el, távozás napján a szoba átadásának időpontja óra. Ettől eltérő intervallumú tartózkodásra előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. Bejelentkezéskor a recepción átadásra kerül a vendég beléptető kártyája. Amennyiben a beléptető kártyát a vendég elveszítette, annak értékét a vendég köteles megtéríteni. Az igénybe vett szállás és egyéb szolgáltatások díja érkezéskor a recepción kerül kiegyenlítésre. Fizetési módok: készpénz (HUF), bankkártya, üdülési csekk, átutalás megfelelő előzetes bizonylatolás alapján.

5 A hotel épületének bejárata óra között van nyitva, ezt követően a szállóvendég az előzetesen megkapott szállodai kártyával tud az épületbe bejönni. A hotelben 24 órás recepció szolgálat működik. Panasz, vagy probléma esetén a vendég a Hotel recepción dolgozó munkatársához fordulhat. A hotel tulajdonát képező berendezések és tárgyi eszközök gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik. A károkozásért a Hotel kártérítési díjat számít fel, melyet a recepción a vendég köteles megfizetni. A hotel területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. A gépkocsival érkező vendégek részére a Főiskola területén kijelölt parkolóhely áll rendelkezésre. A szállóvendég magatartásával, viselkedésével a hotelben tartózkodó további vendég nyugalmát, pihenését nem zavarhatja. A szállodai szolgáltatások megrendelése, igénybevétele egyben a részvételi feltételek elfogadását jelenti. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) A Bessenyei Hotel Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az RH/55-57/2011. számú határozatával, 2011.március 23-i hatállyal jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg minden korábbi, ebben a tárgyban hozott rendelkezés hatályát veszíti. Nyíregyháza, március 22. a Szenátus nevében: Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor

6 1. melléklet Szobaszám: BEJELENTŐ LAP CHECK-IN PLATE KÉREM NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI! USE CAPITAL LETTERS! Regisztrált neve/name :... Születési idő / Date of birth :... Személyigazolvány száma / ID number : Cím / Address : Megye / County :. Telefon / Telephone :... Számlázási név, cím / Billing address :..... Érkezés ideje / Check in date:... Távozás ideje / Check out date: Éjszakák száma / Night number:. Étkezés/ Food: reggeli/breakfast, ebéd/lunch, vacsora/dinner Nyíregyháza, Aláírás / Signature

7 Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli mentesség jogcíméről 1.) Szálláshely megnevezése:.. 2.) Vendég neve:. 3.) Születési helye, ideje:. 4.) Állandó lakóhely címe:. 5.) Útlevél/diákigazolvány száma:. 6/a.) Érkezés napja: 6/b.) Távozás napja:.. 7.) Eltöltött adómentes vendégéjszakák száma:. 8.) Adómentes tartózkodás jogcíme:.. 9.) Nyíregyházán székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozói tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója, munkavégzés céljából történő tartózkodása esetén a vállalkozó neve,címe: ) Nyíregyházán ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó, vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója munkavégzés céljából történő tartózkodása esetén a vállalkozó neve, címe:.. Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adó alóli mentességem a fenti jogcímen fennáll. Nyíregyháza,.. év....hó...nap Vendég aláírása

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 Készítette: Kiss Csabáné Hatályos: 2013. március 29-től A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kollégiumi Működési Szabályzata BUDAPEST, 2008. (2014. június 20.

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. július 1./ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde I. Általános rendelkezések I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben