LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében"

Átírás

1 1 Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések élhetőbbé tétele 1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 1.3.HVS intézkedés leírása: Életminőség javítása Támogatás vehető igénybe kizárólag együttműködésen alapuló költséghatékony fejlesztésre az alábbi területeken: 1.) A civil szervezetek esetében az alapszabályban rögzített tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzéséhez, informatikai fejlesztéseikhez. 2.) A település megjelenésében szereppel bíró, vagy civil szervezetek által használt épületek, épületrészek külső és belső felújítására, korszerűsítésére, új építmények kialakítására. 3.) A település környezetét és megjelenését javító fásítási, parkosítási fejlesztésekre. 4.) A települések biztonságosabbá tételéhez kamerarendszer kialakítására. 5.) Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására. 6.) Az építési beruházások esetében a megújuló energiaforrások hasznosítására. 7.) Társadalmi- és kulturális felzárkóztatás támogatására ifjúsági képzési programok megvalósításának támogatására, környezetkímélő termelési módszerek elterjedésének ösztönzésére és a környezettudatosság erősítésére, innovatív fejlesztések megvalósításának ösztönzéséhez. Elszámolható kiadások: - a Vhr ában foglaltaknak megfelelő,

2 a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; - fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök, berendezések és rendszerek beszerzése, kiépítése; - ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések - tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. - a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; - a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; - arculati elemek (ÚMVP és EU logó) - képzés, oktatás: - oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való utazási költségtérítéssel együtt; - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

3 1.4. Támogatási kritériumok: Nem vehető igénybe támogatás: - önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési; - az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok kivéve a köztemető fenntartása ellátását szolgáló épületrészek, épületek fejlesztésére; - az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére; - vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára; - önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére; - kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, - lakáscélú épületet, épületrészt érintő fejlesztésekre Támogatási kritériumok: - Önállóan kizárólag az 1. és 7. pontban szereplő tevékenységek támogathatóak. - Az 2-6 pontban szereplő tevékenységek kizárólag képzéssel együtt támogathatóak. Ebben az esetben a képzésre elszámolható összeg maximum Ft. - Amennyiben a pályázat önállóan a 7. pontban szereplő képzésre irányul, kizárólag hátrányos helyzetűek képzése támogatható. Hátrányos helyzetűnek minősül a 25 év alatti: - munkanélküli, - fogyatékkal élő,- árva, - félárva; év közötti fiatal, akinek legalább egyik szülője regisztrált tartósan munkanélküli. A projektet képzési jogosultsággal rendelkező szervezettel kell megvalósítani. Ebben az esetben a képzésre elszámolható támogatás maximuma Ft. - Projekt szempontjából releváns, térségi szereplővel együttműködésben megvalósított projektek támogathatóak. - Képzési tevékenység esetében képzési megállapodás, amely szabályozza a képzés tematikáját, időtartamát és költségeit. - Kamerarendszer telepítése esetén az illetékes rendőrhatóság hozzájárulása szükséges, az erről szóló megállapodást az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell. - Civil szervezetek esetében az informatikai fejlesztésekre a projekt teljes költségének 50%-a, de maximum ,-Ft számolható el. - Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatók Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés X Közösségi célú fejlesztés 1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: ,-Ft ,-Ft

4 1.7. Ügyfélkör: - Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. - Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet. - Egyház 1.8.Támogatható települések köre: Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút; Csak külterülettel pályázhat: Baja; Mohács 1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Civil szervezetek esetében egységes szerkezetű, cégszerűen hitelesített alapszabály. Együttműködési megállapodás formanyomtatványon. (Nem tekinthető együttműködésnek a beszállítói, kivitelezői vagy egyéb üzleti kapcsolat, valamint nem megfelelő az együttműködési megállapodás, amely a projekt tartalmi megvalósításához nem kötődik). A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Képzési tevékenység esetében képzési megállapodás, amely tartalmazza a képzés témáját, képzési tematikáját, időtartamát és költségeit. Költségvetési összesítő formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Építési beruházás esetén költségtáblázat formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. A Leader rendeletnek megfelelő két árajánlat. Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza.

5 2. Számú intézkedés 2.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro- és kisvállalkozások fejlesztése 2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi gazdaság fejlesztése 2.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a mikro- és kisvállalkozások infrastrukturális és eszközfejlesztésére, amennyiben a fejlesztés során a vállalkozás megújuló energiaforrások alkalmazásával növeli a vállalkozás energiahatékonyságát. Megújuló energia: olyan energiaforrás, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, vagy emberi beavatkozás nélkül újratermelődik (napenergia, szélenergia, geotermikus energia, biomassza, biogáz). Elszámolható kiadások: - a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; - ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések: - tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; - szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

6 - vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; - fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából); - vonalas létesítmény építése, helyreállítása; - eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; - a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; - marketing kiadások: - hirdetések költségei; - kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); - kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei); - arculati elemek (ÚMVP és EU) 2.4. Támogatási kritériumok: - Középvállalkozások az intézkedés keretében nem támogathatók - Projekt szempontjából releváns, térségi szereplővel együttműködésben megvalósított projektek támogathatóak. - Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. - Kizárólag megújuló energia felhasználást is tartalmazó fejlesztések támogathatóak. - A projekt összegének minimum 10 %-át kell fordítani megújuló energia alkalmazásával kapcsolatos fejlesztésre. - Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft

7 2.7. Ügyfélkör: - Működő és induló mikro- és kisvállalkozás. - Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát Támogatható települések köre: Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút; Csak külterülettel pályázhat: Baja; Mohács 2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás. (Nem tekinthető együttműködésnek a beszállítói, kivitelezői vagy egyéb üzleti kapcsolat, valamint nem megfelelő az együttműködési megállapodás, amely a projekt tartalmi megvalósításához nem kötődik). A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Költségvetési összesítő formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Építési beruházás esetén költségtáblázat formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal a LEADER 2013 menüpontjában. A LEADER rendeletnek megfelelő két árajánlat. Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza.

8 3. Számú intézkedés 3.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének támogatása 3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi gazdaság fejlesztése 3.3. HVS intézkedés leírása: Helyi termékek (növényi és állati eredetű, valamint kézműves termékek) előállításához, feldolgozásához, tárolásához, továbbfejlesztéséhez, valamint értékesítéséhez szükséges ingatlanfejlesztésekre, eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére. A fejlesztéshez kapcsolódóan a helyi termékek piacra juttatását, megismertetését elősegítő marketing tevékenységekre, rendezvényeken történő bemutatására. Helyi termék fogalma: a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék. Növényi és állati eredetű élelmiszer alapanyag előállításra kizárólag természetes személy és őstermelő pályázhat, abban az esetben, ha az adott termék másodlagos feldolgozásra vonatkozóan felvásárlói szerződéssel/előzetes megállapodással rendelkezik helyi terméket feldolgozó, Felső- Bácska LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén működő feldolgozóüzemmel, üzemmérete nem haladja meg a 4 EUME-t és benyújtott kérelmében a támogatási összeg nem haladja meg az 1 mftot. Az intézkedés keretében támogatható a megújuló energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti rendszerek, berendezések beszerzése. Elszámolható kiadások: - a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint

9 épületgépészet kialakítása, korszerűsítése; - ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: - tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése. - vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; - fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából); - vonalas létesítmény építése, helyreállítása; - tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; - eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; - a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; - marketing kiadások: - hirdetések költségei; - kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); - kiállítások részvételi költségei, illetve termékbemutató rendezvényekkel kapcsolatos költségek (rendezvény terület bérlése, rendezvény területhez

10 kapcsolódó közüzemi díjak, rendezvény terület berendezéseinek telepítési költségei); - weboldal elkészítésének költségei. - arculati elemek (ÚMVP és EU) 3.4. Támogatási kritériumok: - Projekt szempontjából releváns, térségi szereplővel együttműködésben megvalósított projektek támogathatóak. - Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. - Pályázó vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább egy a Felső- Bácska Vidékfejlesztési Egyesület által szervezett vagy közvetített rendezvényen megjelenik. - Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: X Vállalkozási célú fejlesztés X Közösségi célú fejlesztés 3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 3.7. Ügyfélkör: - Működő és induló mikro- és kisvállalkozás. - Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát. - Mezőgazdasági őstermelő amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul. - Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. - Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet. - Egyház 3.8. Támogatható települések köre: Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút; Csak külterülettel pályázhat: Baja; Mohács;

11 3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás.(nem tekinthető együttműködésnek a beszállítói, kivitelezői vagy egyéb üzleti kapcsolat, valamint nem megfelelő az az együttműködési megállapodás, amely a projekt tartalmi megvalósításához nem kötődik). A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Költségvetési összesítő formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Építési beruházás esetén költségtáblázat formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. A LEADER rendeletnek megfelelő két árajánlat. Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza. Nyilatkozat rendezvényen való részvételről formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában.

12 4. Számú intézkedés 4.1. HVS intézkedés megnevezése: Lovas- fogathajtó rendezvényekhez, valamint állatok bemutatásához kapcsolódó fejlesztések 4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 4.3.HVS intézkedés leírása: Helyi turizmus fejlesztése Lovas-fogathajtó rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés, építés, kisléptékű infrastruktúra. Meglévő és új állatok bemutatásához kapcsolódó eszközbeszerzés, építés, felújítás, kisléptékű infrastruktúra, arculati elem fejlesztése turisztikai céllal. A fenti célokhoz kapcsolódó tradicionális eszközök beszerzése. Az intézkedés keretében támogatható a megújuló energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti rendszerek, berendezések beszerzése. Nem támogatható: 52/2012. VM rendelet 1. (1) bekezdés 15. pontja alapján: "lovas turisztikai szolgáltatás: a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően a lovaglás és a hajtás közül a lovagoltatáshoz, lovas oktatáshoz, lovas terápiához, terep- vagy túralovagláshoz, fogatoztatáshoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatás. Elszámolható kiadások: - Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; - ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: - tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - elektromos hálózatra csatlakozás

13 kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; - fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából); - vonalas létesítmény építése, helyreállítása; - tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; - eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; - a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; - marketing kiadások: - hirdetések költségei; - kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); - kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei); - arculati elemek (ÚMVP és EU) 4.4. Támogatási kritériumok: - Projekt szempontjából releváns, lovas-, vagy turisztikai egyesülettel, együttműködésben megvalósított projektek támogathatóak. - A pályázatban szereplő beruházás nem szolgálhat állattenyésztési célokat. - Marketing kiadás önállóan nem támogatható. - Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: X Vállalkozási célú fejlesztés X Közösségi célú fejlesztés

14 4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 4.7. Ügyfélkör: - Működő és induló mikro- és kisvállalkozás. - Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát. - Mezőgazdasági őstermelő amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul. - Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. - Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet. 4.8.Támogatható települések köre: Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút; Csak külterülettel pályázhat: Baja; Mohács; 4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás.(nem tekinthető együttműködésnek a beszállítói, kivitelezői vagy egyéb üzleti kapcsolat, valamint nem megfelelő az az együttműködési megállapodás, amely a projekt tartalmi megvalósításához nem kötődik). A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Költségvetési összesítő formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Építési beruházás esetén költségtáblázat formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. A LEADER rendeletnek megfelelő két árajánlat. Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza.

15 5. Számú intézkedés 5.1. HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi turizmus fejlesztése 5.3. HVS intézkedés leírása: A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] - 2. e) pontja szerinti kemping kialakításához, már működő kemping bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez. Az egyéb szálláshelynek a fejlesztés lezárása után rendelkeznie kell minimum 2 szobával és 4 ággyal i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez. A falusi szálláshelynek a fejlesztés lezárása után rendelkeznie kell minimum 2 szobával és 4 ággyal. - szálláshelyhez nem kötődő: agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez Nem igényelhető támogatás gondnoki lakás, szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez.

16 Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg. Az intézkedés keretében támogatható a megújuló energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti rendszerek, berendezések beszerzése. Elszámolható kiadások: - ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: - tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; - egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; - szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; - vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; - fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából); - vonalas létesítmény építése, helyreállítása; - tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; - eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; - a Vhr ában meghatározott egyéb

17 elszámolható kiadások; - marketing kiadások: - hirdetések költségei; - kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); - kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei); - arculati elemek (ÚMVP és EU) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 5.4. Támogatási kritériumok: - Projekt szempontjából releváns, térségi szereplővel együttműködésben megvalósított projektek támogathatóak. - Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. - A pályázó köteles nyilatkozni, hogy a pályázatból fejlesztésre kerülő részt kizárólag turisztikai szolgáltatásra használja. - Szálláshely szolgáltatás esetén a pályázatból fejlesztésre került szálláshelynek külön bejárattal kell rendelkeznie a vendégek számára. - A pályázónak igazolnia kell a FATOSZ tagságot. - Kizárólag megújuló energia felhasználást is tartalmazó fejlesztések támogathatóak. - A teljes projekt összegének minimum 10 %-át kell fordítani megújuló energia alkalmazásával kapcsolatos fejlesztésre. - Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: X Vállalkozási célú fejlesztés X Közösségi célú fejlesztés 5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft

18 5.7. Ügyfélkör: - Működő és induló mikro- és kisvállalkozás. - Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy. - Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. - Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet. - Egyház 5.8.Támogatható települések köre: Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút; Csak külterülettel pályázhat: Baja; Mohács; 5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás. (Nem tekinthető együttműködésnek a beszállítói, kivitelezői vagy egyéb üzleti kapcsolat, valamint nem megfelelő az együttműködési megállapodás, amely a projekt tartalmi megvalósításához nem kötődik. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Nyilatkozat turisztikai szolgáltatásról, illetve külön bejárat biztosításáról formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Költségvetési összesítő formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. Építési beruházás esetén költségtáblázat formanyomtatványon. A formanyomtatvány megtalálható a: weboldal LEADER 2013 menüpontjában. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat. Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza. FATOSZ tagságról igazolás.

19 6. Számú intézkedés 6.1. HVS intézkedés megnevezése: Kulturális értékmegőrző rendezvények támogatása 6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Bácskai identitás erősítése 6.3. HVS intézkedés leírása: Kulturális értékmegőrző rendezvények támogatására, lebonyolítására, valamint a népszokások, népi mesterségek bemutatására, helyi értékekre alapozó rendezvények, rendezvénysorozatok, fesztiválok (kulturális, lovas, gasztro, művészeti, zenei, kézműves stb.) megvalósítására. A pályázat keretében olyan rendezvények, fesztiválok is támogathatók, amelyek első alkalommal, hagyományteremtő céllal kerülnek elindításra. Támogatható a kultúra és értékmegőrzés köré szerveződő programok és rendezvények, művészeti fesztiválok lebonyolítása, valamint kapcsolódó marketing tevékenység. A rendezvény helyszíneinek ideiglenes infrastrukturális fejlesztése (áram és vízvételi hely kialakítása, tereprendezés), a rendezvény színvonalas lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése, előadók, fellépők igénybevételére (szolgáltatás), egészségügyi biztosítás, továbbá étkeztetés a támogatási összeg 20%-ig, de maximum 300 eft-ig, terembérlet. Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg. Fogalom magyarázat Kulturális értékmegőrző rendezvény: olyan a HACS területén tartott rendezvény, illetve művészeti fesztivál, amelyet a helyi szereplők szerveznek annak érdekében, hogy a helyi hagyományokat és kulturális, művészeti értékeket megőrizzék, bemutassák. Programterv: olyan tervezet a rendezvényről, amely minimálisan tartalmazza a rendezvény pontos helyszínét, időpontját, időbeosztását, az egyes programelemeket, fellépőket, kapcsolódó programokat, attrakciókat. Elszámolható kiadások: - rendezvény költségei: - fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET T I S Z A I Á R A D Á S CÍMŰ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MELLÉKLETE Intézkedések a TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 90 95

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 90 95 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 142 Helyi Akciócsoport: Duna Összeköt Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Civil

Részletesebben

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ

A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ 1. FALUSI VENDÉGLÁTÁS VENGDÉSZOBÁK KIALAÍTÁSA 2. KÖZÖSSÉGI CIVIL RENDEZVÉNYEK 3. KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE HELYI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA ÉS BEMUTATÁSA 4. TANÖSVÉNYEK

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Szívesen látjuk

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 488 Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának segítése.

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 937 Helyi Akciócsoport: FelsőTisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Térségen belüli együttműködés Célterület megnevezése: Marketing, kommunikációs

Részletesebben

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forint, egyéb területen 100 000 000 forint.

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forint, egyéb területen 100 000 000 forint. Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: ÚMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport egyesület Vállalkozási alapú

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Közösségi

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 025 758 Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés

Részletesebben

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Egyéni vállalkozó 60 65

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Egyéni vállalkozó 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 022 755 Helyi Akciócsoport: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

TERVEZET. Célterület adatlap

TERVEZET. Célterület adatlap Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 007 518 Helyi Akciócsoport: "Dél-Balatoni Leader"Vidékfejlsztési Nonprofit Zrt. Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény szervezés, valamint marketing

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.1 LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER

Részletesebben

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 001 086 Helyi Akciócsoport: BakonyaljaKisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: KKVk fejlesztése

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

3. célterület. Célterület neve: "PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása

3. célterület. Célterület neve: PORTÉKA- Helyi termékek piacra jutásának támogatása 3. célterület Célterület neve: "PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670b03 Célterület azonosítója 1018208 Jogcím Vállalkozási alapú fejlesztés UMVP intézkedés

Részletesebben