GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: től Az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. többször módosított jogszabályban foglaltak szerint: 57. (4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 58. (1) A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. (2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg. Tartalom Preambulum ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A könyvtár gyűjteménye Alapadatok ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK KÖNYVTÁRI TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI A könyvtár tagsági köre Beiratkozás Beiratkozás adminisztratív feltételei, szükséges okmányok Tagsági feltételek megváltozása, a tagság megszűnése SZOLGÁLTATÁSOK Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésmentes alapszolgáltatások Tagsággal igénybe vehető szolgáltatások Egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások Térítéses szolgáltatások Olvasószolgálat Szolgáltatási kedvezmények érvényesítése (pozitív diszkrimináció) A helyben történő használat általános szabályai Szakdolgozat-betekintés rendje Hangzó- és számítógépes dokumentumok helybenhasználata A kölcsönzés általános szabályai Az olvasójegy használata Kölcsönzési feltételek dokumentumcsoportonként Kölcsönzés hosszabbítása Előjegyzés Informatikai eszköz-használati szabályok... 15

2 6. Egyéb rendelkezések Kártérítés Kölcsönzési késedelem Késedelmes olvasó felszólítása Késedelmi díj megfizetése Elveszett dokumentum megtérítése Fizetési meghagyás és polgári peres eljárás Megbocsátás Napja Panaszkezelés Mellékletek M1. Személyi Adatlap M2. Tagsági Nyilatkozat (adatlap hátoldal) M3. Jegyzet a ponthoz PREAMBULUM Ez a szabályzat a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) Ptk. szerinti általános szerződési feltételeit tartalmazza. Érvényes minden olyan személyre, aki a könyvtárat helyben- vagy kölcsönszolgáltatásai igénybevétele céljából felkeresi (könyvtárhasználó). Értelem szerinti részei érvényesek azokra a látogatókra is, akik nem beiratkozott tagjai a könyvtárnak, de az intézményt felkeresik, illetve bármely dokumentumot vagy információtechnikai eszközt a könyvtárban használatba vesznek. A könyvtár szabályainak részletes megismeréséért a könyvtárhasználó felelős, ismeretük hiánya a kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít. A hatályos, részletes szabályzat a könyvtárban kifüggesztve, illetve az interneten a könyvtár honlapján olvasható, arról bárki saját költségén másolatot készíthet. A könyvtárba történő beiratkozáskor a könyvtárhasználó Ptk. szerinti szerződéses viszonyba lép a szolgáltatóval és a számára biztosított szolgáltatások igénybevétele során a használati szabályok betartására és meghatározott esetekben térítésre (beiratkozási díj és/vagy tételes szolgáltatási díj megfizetésére), illetve kártérítésre (késedelmi díj, felszólítási díj, olvasójegy elvesztés miatti pótlása, dokumentum-kártérítés megrongálódás vagy elvesztés esetén) kötelezett. A felhasználók számára a könyvtár használatának rendjére vonatkozóan az alábbi felvilágosítást nyújtja, melynek tartalmát a beiratkozott olvasók a Tagsági Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, vállalva a feltételek elfogadását és pontos megtartását.

3 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A könyvtár gyűjteménye A könyvtár főként magyar nyelvű, a karon folyó képzések és kutatások folyamatában közvetlenül (pl. az intézmény oktatási tevékenysége során használt tankönyveket, jegyzeteket), továbbá közvetetten használható dokumentumokat gyarapít A gyűjtemény a mindenkori kari képzési profilnak megfelelően alakított, jelenleg a közgazdaságtanra és tudományági kapcsolataira (a gazdasági tevékenység pénzügyi, számviteli, szervezéselméleti, jogi vonatkozásaira stb.) alapozott. Ezen túl a karon benyújtott diplomamunkák kutathatósága, aktuális folyóiratok és megőrzött folyóiratévfolyamok, továbbá saját előfizetésű számítógépes adatbázisok, valamint az interneten hozzáférhető források fokozzák a használati értékét A gyűjteményben hozzáférhető művek példányszáma a szolgálandó közösség használatban érintett tagjainak változó létszámához igazodik. Különösen figyelembe vett a tanulócsoportok létszáma a tansegédletekkel történő ellátás során Alapadatok Intézményadatok A könyvtár hivatalos, teljes neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára A könyvtár fenntartója: Budapesti Gazdasági Főiskola A könyvtár alapítási éve: A könyvtár postacíme: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A. (Postafiók: 67.) A könyvtár honlapcíme: A könyvtár címe: A könyvtár központi telefonszáma: (Olvasószolgálat - Kölcsönzés) Nyilvánosság, nyitva tartás, szolgáltatási rend A Kar könyvtára nyilvános felsőoktatási könyvtár és gazdasági szakkönyvtár. A nyilvános könyvtárak jegyzékére vétel időpontja:

4 A könyvtár nyitvatartási rendje szorgalmi időszakban, valamint vizsgaidőszakban és tanszünetben eltérő A könyvtár szorgalmi időszakban (tanítási napokon és a negyedéves zárthelyi dolgozatok teljesítésének idején) hétfőn, kedden és szerdán 8.30 és között, csütörtökön 8.30 és között, pénteken 8.30 és között tart nyitva. A könyvtár hétfőn, kedden és szerdán és között és pénteken és között a szolgáltatást egy fő ügyeletes munkatárssal látja el A könyvtár vizsgaidőszakban és tanszünetben (félév végi vizsgák idején, valamint az őszi, tavaszi és nyári tanszünetben, továbbá azokon a napokon, melyekre a fenntartó intézmény vezetése tanszünetet hirdet) hétfőn, kedden és szerdán 8.30 és között, csütörtökön 8.30 és között, pénteken 8.30 és között tart nyitva A könyvtár szombaton és vasárnap zárva tart Eltérés a meghirdetett nyitvatartási időtől esetenként - a kar oktatási és kulturális életének megfelelően, a Dékán rendelkezése alapján - előfordulhat, például nagyobb főiskolai rendezvények, Kari dolgozói értekezletek, minden könyvtári munkatárs számára kötelező továbbképzések esetén. A nyitva tartás változásait a könyvtár a honlapján elektronikusan, továbbá bejáratán nyomtatott formában teszi közzé. 2. ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK 2.1. A könyvtári önkiszolgáló ruhatár használata kötelező. A könyvtárhasználat megkezdése előtt a kabátokat, táskákat a ruhatárban el kell helyezni. A ruhatárban elhelyezett tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal, zárható ruhatári rekeszek használata biztosított. A ruhatárban nem helyezhetők el olyan dolgok, melyek személyek vagy a létesítmény biztonságát veszélyeztetik (pl. fokozottan tűzveszélyes anyagok). A ruhatárat a könyvtár nyitva tartási idejében lehet igénybe venni A könyvtár forgalmi tereibe történő belépéskor a beiratkozott olvasóknak érvényes olvasójegyüket a bejárattal szemben található olvasószolgálati ellenőrzési pontnál a beléptetés gépi regisztrálása céljából át kell adniuk, a látogatóknak ugyanitt be kell jelentkezniük. A könyvtár jogosult az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók természetes személyazonosító és lakcím adatait statisztikai célból regisztrálni. [Jogszabály hivatkozás: évi CXL. törvény 57. (1)] 2.3. A könyvtár látogatása során elvárt a társadalmi együttélési, viselkedési normák betartása, különösen: - a csendes, más felhasználókat nem zavaró magatartás, ideértve a mobil kommunikációs eszközök csendes hívásjelzésre állítását (pl. rezgő jelzés), - általában az étkezés mellőzése, de kisebb édesség (pl. csokoládé), valamint üdítőital, kávé fogyasztása az olvasóterem asztalainál a hosszabb tartózkodás alatt megengedett A könyvtár egész területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

5 2.5. A könyvtárba állatot behozni tilos, kivéve a fogyatékossággal élő személy által az egyenlő esélyű hozzáférésben, önálló életvitel elősegítésében alkalmazott - és e funkciójukról igazolással azonosítható - ún. segítő állatot. 3. KÖNYVTÁRI TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 3.1. A könyvtár tagsági köre A könyvtár - a hatályos jogi normák keretei között - mindenki számára nyitott. Nem magyar állampolgár a tagsági nyilatkozat aláírásával feltétlenül hozzájárul, hogy könyvtárhasználati jogvita esetén a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, valamint elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát Beiratkozás A könyvtári tagokat megillető szolgáltatások igénybe vétele beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás a tagi szolgáltatások igénybe vételére irányuló, Ptk. szerinti szerződéses jogviszonynak minősül a jelen szabályzatban meghirdetett általános szolgáltatási feltételek mellett A könyvtár használatának díjairól, díjkedvezményeiről jogszabály, főiskolai szabályzat továbbá dékáni utasítás rendelkezik a jelen szabályzatba építve A könyvtári beiratkozás a főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók számára legalább egy szemeszter időtartamú jogviszony mellett a jogviszonyuk idejére; a kartól és jogelődeitől nyugállományba vonult személyek számára pedig holtig tartóan díjtalan A könyvtári beiratkozás díja a főiskolával hallgatói jogviszonyban állók számára 500 Ft egy naptári évre, melyet a Budapesti Gazdasági Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének "Térítések és juttatások szabályzata" határoz meg. [Elfogadta a Szenátus június 26-án a 2008/2009. tanévi 112. sz. határozatával.] A szolgáltató nyilvános könyvtári státusának megfelelően és e státus fennállásának ideje alatt a további beiratkozási kedvezmények érvényesek: ingyenes beiratkozás: - a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek számára (1997. évi CXL. törvény 56. (6) bek.), a 16 éven aluliak esetében szülői vagy gondviselői kezességvállalást kér a könyvtár, - könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói számára - beosztásukra vonatkozó munkáltatói igazolásuk felmutatásával - (6/2001. Korm. r. 3. (1) és (2) bek.), - külön megállapodás alapján, a kar telephelyén folytatott műszaki felsőfokú képzés oktatói és hallgatói (munkáltatói igazolás vagy érvényes diákigazolvány, illetve hivatalos iskolalátogatási igazolás felmutatásával). 50%-os kedvezmény:

6 - oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók érvényes diákigazolványuk, vagy hivatalos iskolalátogatási igazolás felmutatásával (6/2001. Korm. r. 1. ), Az előző pontokban felsorolt kedvezményezettek közé nem sorolható felhasználó számára 1600 Ft az éves beiratkozási díj ( től) A könyvtárhasználó a beiratkozása napjától számított egy évig (a beiratkozás évfordulójáig) jogosult a beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások használatára Amennyiben valamely könyvtárhasználó kedvezménye a beiratkozását követő egy éven belül bármikor megszűnik, jogosult a díjkedvezményes beiratkozási időszakot kitölteni. A főiskolával beiratkozáskor vagy újrairatkozáskor munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban és hallgatói jogviszonyban állók a jogviszony megszűnését követően éves tagságuk végéig megtarthatják tagdíjkedvezményüket. (A munkavállalók kötelesek eleget tenni a BGF leszerelésre vonatkozó szabályzatának!) 3.3. Beiratkozás adminisztratív feltételei, szükséges okmányok A beiratkozáshoz a következő azonosító okmányok, igazolások bemutatása szükséges: fényképes, személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy gépjármű-vezetői engedély), továbbá magyar állampolgárok esetén a lakcímkártya. Nem magyar állampolgár beiratkozásához a honossága szerinti államban érvényes fényképes, személyi azonosító okmány vagy útlevél szükséges. A könyvtár az okmányokból a következő adatokat rögzíti: viselt név, születési név, születés időpontja és helye, anyja neve, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, okmány azonosítója Beiratkozási díjkedvezményt igénybe vétele esetén szükséges a kedvezmény jogalapjának hitelt érdemlő igazolása (pl. tanulói, hallgatói jogviszony igazolására az érvényesített diákigazolvány). Diákigazolvány hiányában a hallgatói státus igazolására egyéb okmányként elfogadjuk a tanintézet által 30 napon belül kiállított hivatalos (aláírt és lebélyegzett) iskolalátogatási igazolást vagy a Neptun-rendszerben igazolt aktív félévet A beiratkozás érvényességéhez szükséges a Tagsági Nyilatkozat elfogadása és saját kezű aláírása a Személyi Adatlap hátoldalán. Az aláírás megtagadása esetén a könyvtár a kölcsönszolgáltatásokat nem biztosítja A beiratkozás érvényességéhez szükséges a beiratkozási díj megfizetése, amennyiben a tagság beiratkozási díjhoz kötött Az olvasóról a pont szerint nyilvántartott adatok változásának könyvtári bejelentése 15 napon belül kötelező, ennek elmulasztása következményeiért az olvasó felel. A könyvtár évente egy alkalommal, újrairatkozáskor kezdeményezi az adatfrissítést.

7 3.4 Tagsági feltételek megváltozása, a tagság megszűnése A beiratkozást követően a tagság évében keletkező, kedvezmény nem jogosít tagdíj visszatérítésre, illetve megszűnő kedvezmény nem vonja maga után tagdíjkülönbözet megfizettetését. A tagsági feltételek változását a könyvtár csak az olvasó új tagsági évének kezdetén, újrairatkozásakor vizsgálja és érvényesíti a tagdíjfizetés terén A könyvtári tagság megszűnik, ha - a beiratkozási (kölcsönzési) év lejár és a felhasználó nem iratkozik be újra (a könyvtár a nyilvántartásokban az adatokat az utolsó tényleges használati időponttól számítva legfeljebb 3 évig őrzi meg), - a könyvtári tag az általános szerződési feltételek elfogadására írásban tett nyilatkozata felmondásának megfelelő írásbeli nyilatkozatot intéz a könyvtárhoz, - a könyvtári tag elhalálozik (ez utóbbi esetben a könyvtári tulajdont - amennyiben fellelhető - a törvényes örököstől követelheti a könyvtár) A tagság megszűnéséből nem következik a könyvtári követelések érvényesítéséről (pl. dokumentumok visszaszolgáltatása, megtérítése, díjhátralékok rendezése) vagy a könyvtári tulajdonhoz fűződő jogokról való lemondás. 4. SZOLGÁLTATÁSOK 4.1. Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésmentes alapszolgáltatások Minden könyvtárhasználót ingyenesen illetnek meg a következő alapszolgáltatások: a) a könyvtárlátogatás (belépés a könyvtár olvasók számára használatra bocsátott tereibe), b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben történő használata (a nyomtatott dokumentumok használata a szabadpolcos könyvkiválasztó térben és az olvasóteremben, továbbá a folyóiratolvasóban), c) az állományfeltáró eszközök (elektronikus katalógus) használata kizárólag az erre kijelölt számítógépeken, d) információ, felvilágosítás a könyvtár és a hazai könyvtári rendszer szolgáltatásairól A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a pontban meghatározott adatait statisztikai célból regisztrálhatja Kizárólag az Karral jogviszonyban álló személyeknek biztosít a könyvtár térítésmentes kutatás-módszertani és csoportos könyvtárhasználati oktatást.

8 4.2. Tagsággal igénybe vehető szolgáltatások Díjmentes vagy fizetett tagsággal igénybe vehető szolgáltatások: a) szaktájékoztatás a gyűjtemény hatékony használatához, b) minden dokumentumtípus helyben történő használata, hozzáférhetővé tétele c) kölcsönzés: legfeljebb 5 dokumentum (fizikai egység) egyidejű kölcsönzése, d) könyvtárközi kölcsönzés (nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés csak a könyvtárra áthárított költség térítése mellett vehető igénybe), e) kölcsönzési előjegyzés a teljesítésre vonatkozó kiértesítés nélkül, f) bármely olvasói számítógép használata, hálózati online kutatás, helyben történő hanganyag-, CD-ROM- és internet-használat, g) önkiszolgáló digitalizálás Egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások Napijegy ( től: 300 Ft) váltásával igénybe vehető szolgáltatások a látogatók számára, akik nem kívánnak beiratkozni: a) szakdolgozatok olvasótermi helyben használata, b) bármely olvasói számítógép használata, hálózati online kutatás, helyben történő hanganyag-, CD-ROM- és internet-használat, c) eseti szakirodalmi tájékoztatás adott téma irodalmáról, d, önkiszolgáló digitalizálás Térítéses szolgáltatások Minden könyvtárhasználó számára térítésköteles szolgáltatások a következők: a) fénymásolás (egységáras), b) nyomtatás (egységáras), c) a megrendelő saját szerzőségű dokumentumainak digitalizálása (egységáras), d) digitális szöveg szerkesztése (egyedi árazással: a térítés a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ), e) kutatási szolgáltatások: témafigyelés, irodalomjegyzék, bibliográfia összeállítása, irodalomkutatás (egyedi árazással: a térítés a kutatás volumenétől, a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ), f) hordozható digitalizáló eszköz (tollszkenner) kölcsönzése könyvtáron kívül történő használatra, g) faxszolgáltatás (egységáras) A mindenkor érvényes térítési díjakról a könyvtárban kifüggesztett és a honlapon közzétett tájékoztató olvasható.

9 4.4. Olvasószolgálat Az olvasószolgálati munkatársak feladatai szakosítottak, így egyes feladatokat elsősorban a kölcsönzők, vagy a szaktájékoztató munkatárs végez el Az olvasószolgálati munkatársak minden esetben a leginkább kompetens és a pillanatnyi feladatterhelés szerint a legoptimálisabb támogatást biztosító munkatárshoz irányítják a felhasználókat Kölcsönző munkatársak által biztosított szolgáltatások: - általános tájékoztatás nyújtása a könyvtár szolgáltatásairól és a használat feltételeiről, - beiratkozás adminisztrációja, - kölcsönözhető dokumentumok kiadása és visszavétele, - hosszabbítási igények adminisztrációja, - térítéses szolgáltatások ügyintézése (napijegy, beiratkozási díj, késedelmi díj, nyomtatás stb.), - fénymásolás, nyomtatás, - nyomtatott szakdolgozatok kiadása betekintésre és visszavétele, - könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése (kérésfelvétel, adminisztráció, kiadás - csak beiratkozott olvasóknak!) Szaktájékoztató által biztosított szolgáltatások: - általános és szaktájékoztatás biztosítása, - szöveg- és képdigitalizálás végzése az olvasó saját szerzőségű dokumentumairól, digitális szerkesztés, - minden dokumentum helyben történő használatának támogatása, - információk a könyvtári adathordozók, adatbázisok használatáról, - a számítógépes katalógusok, adatbázisok használatának támogatása, - nyomtatott szakdolgozatok kiadása betekintésre és visszavétele, - a nyilvános számítógépes munkaállomások használatának támogatása Szolgáltatási kedvezmények érvényesítése (pozitív diszkrimináció) A főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók pozitív diszkriminációban részesülhetnek a főiskola hatékony működtetésének, a tanári felkészülésnek és kutatómunkának, a dolgozók munkaköri tevékenysége színvonalas ellátásának alapvető intézményi érdekéből eredően. A pozitív megkülönböztetés megnyilvánulhat a munkaeszközként kölcsönzött dokumentumok határozatlan idejű lejáratában, az előjegyzési sorrendben történő előbbre sorolásban vagy a számítógép-használat elsőbbségében A főiskolával hallgatói jogviszonyban állók pozitív diszkriminációban részesülhetnek a főiskola hatékony működtetésének, a hallgatói felkészülésnek és kutatómunkának, a tanulmányi kötelezettségek színvonalas ellátásának alapvető intézményi érdekéből eredően. A pozitív megkülönböztetés megnyilvánulhat az előjegyzési sorrendben történő előbbre sorolásban vagy a regisztrációs időszakokban a hallgatók számítógép-használatának elsőbbségében.

10 A fogyatékkal élők az élethelyzetükből adódó hátrányok csökkentése érdekében pozitív diszkriminációban részesülhetnek, mely kiterjedhet egyébként nem biztosított szolgáltatás (pl. lakcímre postázás), díjkedvezmény vagy a szokásosnál hosszabb kölcsönzési idő igénybe vételében Egyes térítéses szolgáltatások az Karral munka- vagy hallgatói jogviszonyban álló felhasználók számára díjtalanok lehetnek. A könyvtár fenntartja a jogot, hogy finanszírozási lehetőségeitől függően a szolgáltatási kedvezményeket korlátozza vagy felfüggessze A könyvtár a könyvtárközi szolgáltatások keretében a használati szabályzatban foglaltaknál kedvezőbb feltételeket érvényesíthet a dokumentumot kérő könyvtár számára A helyben történő használat általános szabályai Szakdolgozat-betekintés rendje Nyomtatott szakdolgozatok A szakdolgozatokat kizárólag a támogatott kutatóhelyeken lehet használni betekintés céljából. Egyidejűleg öt szakdolgozatot használhat a látogató, melynek feltétele napijegy váltása vagy érvényes könyvtári tagság A használatra kiválasztott dolgozatok azonosító számait kérőlapra kell kiírni. A kérőlapon fel kell tüntetni a beiratkozott felhasználó nevét és olvasójegyének számát. Napijegyes felhasználó esetén a lakcímadatok feltüntetése is szükséges. A szakdolgozatot a használat végén az olvasószolgálati munkatársnak személyesen kell leadni. A leadás után kérőlapon további dolgozatok igényelhetők A könyvtár a szakdolgozatból másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosíthat, és nem engedélyezhet ilyet a felhasználóknak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre alkalmas technikát, mint a fotózás, szkennelés, fénymásolás stb.) a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történő felhatalmazása nélkül. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Az előírások megsértése esetén a betekintés jogát a könyvtár azonnal megvonja A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes vagy jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Ennek értelmében titkosítási kérelemmel rendelkező dolgozatokat még betekintés céljára sem biztosítja a könyvtár Amennyiben az idézés szokásos leghosszabb terjedelmét (kb. 1 szövegoldalt) meghaladó szövegmásolást tapasztalnak a könyvtár munkatársai, a karral hallgatói jogviszonyban álló felhasználó esetében a másolás tényéről a hallgató szakdolgozati konzulenseit tájékoztatják.

11 Elektronikus szakdolgozatok A szakdolgozatokat kizárólag az erre a célra biztosított számítógépeken lehet megtekinteni A szakdolgozatok letöltése, adathordozóra mentése, elektronikus továbbítása tilos, a könyvtár a szakdolgozatból másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosíthat és nem engedélyezhet ilyet a felhasználóknak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre, többszörözésre és adattovábbításra alkalmas technikát) a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történő felhatalmazása nélkül. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Az előírások megsértése esetén a betekintés jogát a könyvtár azonnal megvonja, adatvédelmi technológiák megkerülésére tett kísérlet esetén pedig feljelentést tehet A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes vagy jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Ennek értelmében titkosítási kérelemmel rendelkező dolgozatokat még betekintés céljára sem biztosítja a könyvtár Amennyiben az idézés szokásos leghosszabb terjedelmét (kb. 1 szövegoldalt) meghaladó szövegmásolást tapasztalnak a könyvtár munkatársai, a karral hallgatói jogviszonyban álló felhasználó esetében a másolás tényéről a hallgató szakdolgozati konzulenseit tájékoztatják Hangzó- és számítógépes dokumentumok helybenhasználata A hangzó- és számítógépes dokumentumok használatának feltétele napijegy váltása vagy érvényes olvasói tagság. Az adathordozók helyben történő használatához média kérőlap kitöltése szükséges A kölcsönzés általános szabályai A kölcsönzés időtartama korlátozott. Az időbeli korlátozás a demokratikus hozzáférést, az olvasótársak igényeinek figyelembe vételét szolgálja. Célja, hogy csökkentse az egyes felhasználók hozzáférésre való várakozási idejét A kölcsönzők alapvetően azonos jogokkal bírnak, de - mivel a könyvtár elsődleges feladata a karon folyó oktatás, tanulás és kutatás támogatása - intézményi érdekből a könyvtár fenntartja a pozitív megkülönböztetés (előnyben részesítés) lehetőségét Kölcsönözni könyvtári dokumentumokat csak személyesen, vagy akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással* lehet. Írásbeli meghatalmazásként a könyvtár csak közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el.** Írásbeli meghatalmazásként ajánljuk a könyvtár letölthető iratmintájának használatát.

12 Kölcsönzés az igénybejelentés alapján az olvasószolgálat által történő írásbeli regisztráció és a regisztrált dokumentum elvitele. Bármely típusú és bármilyen értékű dokumentum kölcsönzés nélküli kivitele a könyvtárból a tulajdonhoz fűződő jogok sérelmére történik és a könyvtári tagság megszüntetésével jár együtt, valamint rendőrségi feljelentést vonhat maga után A dokumentumokat postai úton is vissza lehet juttatni a könyvtár számára. Annak érdekében, hogy késedelmi díj ne keletkezzen, a feladás legkésőbbi napjának és a küldött dokumentum(ok) lejárati napjának azonosnak kell lennie. Javasolt a postai feladóvevény másodpéldányának felhasználói megőrzése mindaddig, míg az olvasó meg nem bizonyosodik róla, hogy a kölcsönzött dokumentumokat az olvasószolgálat rendben visszavette. Postai visszaküldés esetén az olvasó nevét és olvasójegyének számát a kísérőlevélben fel kell tüntetni, olvasójegyet azonban ne küldjenek! Az olvasójegy használata Az olvasójegy az olvasó tagsági, könyvtárhasználati jogait igazolja, valamint tájékoztatja az általa kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejéről (kivéve, ha a távollévő olvasó kölcsönzését telefonon, ben stb. hosszabbította) Minden személyes kölcsönzési tranzakció (kölcsönvétel) feltétele az olvasójegy bemutatása. A könyvtár a kölcsönzött dokumentumok darabszámát lejárati időnként összegezve nyilvántartja az olvasójegyen, azonban ezek az információk az olvasók online hosszabbítási lehetősége miatt csak tájékoztató jellegűek és a kölcsönzés pillanatában érvényesek. Dokumentumot kikölcsönözni olvasójegy nélkül csak kivételes esetben és úgy lehet, ha az olvasó személyazonosságát arcképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány) igazolja Az olvasójegy megőrzéséről az olvasónak kell gondoskodnia. Az olvasójegy elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a könyvtár olvasószolgálatának. Mivel az olvasójegy a könyvtár használatára (pl. a kölcsönzésre) vonatkozó jogosultságot minden egyéb feltétel nélkül igazolja, az elveszett olvasójeggyel történő esetleges visszaélés következményei az olvasót terhelik Olvasójegy elvesztés miatti pótlása esetén pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértéke első alkalommal 200 Ft, második és minden további alkalommal 500 Ft. Az elvesztett olvasójeggyel történő esetleges visszaélésből fakadó károkat az olvasónak kell viselnie Az olvasójegy fizikai elhasználódás vagy betelt rovatok miatti cseréje díjtalan Kölcsönzési feltételek dokumentumcsoportonként A használati jogok, feltételek és késedelmi, kártérítési díjak dokumentumtípus vagy gyűjteményrész szerint eltérőek. Az egyes használati kategóriák a következők: Nem kölcsönözhető dokumentumok egyes, a könyvtár által meghatározott dokumentumok (pl. olvasótermi referensz művek, szakdolgozatok). Szerzői jogi, forgalmi vagy biztonsági szempontok miatt egyes dokumentumok kizárólag helyben használhatóak. Nem kölcsönözhetőek különösen:

13 - kéziratok (olyan, kis példányszámban sokszorosított dokumentumok, melyeket szerzője nem hozott nyilvánosságra), - a hatályos szerzői jog szerint adatbázisnak minősülő dokumentumok, - egyedi regisztrációhoz kötötten telepíthető és/vagy használható elektronikus könyvmellékletek, illetve - azok a számítógépes alkalmazások, melyek terjesztését, átruházását licensz szerződésük kizárja. Nem kölcsönözhető dokumentum esetén kizárólag a helyben történő használat biztosított. A szakdolgozatok esetében az 5.1.-ben ismertetett használati korlátozásokat, előírásokat is érvényesíti a könyvtár Rövid határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén piros kör jelzéssel megkülönböztetett példány, valamint a tárgyévi vagy régebbi folyóiratok (számok vagy évfolyamok). Kölcsönzési ideje: 3 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben kölcsönzése alatt más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 400 Ft Korlátozott határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén zöld (J vagy P jelzésű) illetve sárga (szótár) kör jelzéssel megkülönböztetett példány, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális és elektronikus dokumentumok többsége. Kölcsönzési ideje: 10 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 50 Ft Általános határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén megkülönböztető jelzést nem hordozó példány, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális (hangkazetta, videokazetta, audio CD) és a csak számítógéppel olvasható dokumentumok többsége (pl. adat CD-ROM, adat DVD-ROM). Kölcsönzési ideje: 15 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: egy alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 20 Ft Kölcsönzés hosszabbítása Amennyiben a hosszabbítani kívánt dokumentumra előjegyzés nincs, az a dokumentumra vonatkozó feltételek szerint hosszabbítható. Nem hosszabbítható annak a dokumentumnak a kölcsönzése, amelyet más olvasó előjegyzett. Az önkiszolgáló online hosszabbítást a könyvtár által használt szoftver ebben az esetben visszautasítja A kölcsönzést online módon önállóan, személyes megjelenéssel, továbbá telefonon vagy írásban (pl. ben) meg lehet hosszabbítani, de csak az érvényes kölcsönzési időn belül Az ben történő hosszabbítási igényt legkésőbb a lejárat napján érvényes nyitvatartási idő végéig postázni kell.

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI...3 2 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. szeptember 1-től

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. szeptember 1-től A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. szeptember 1-től Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. augusztus 1.

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. augusztus 1. A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. augusztus 1. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2015. február 1-től

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2015. február 1-től A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2015. február 1-től Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) I. Általános rész. Értelmező rendelkezések

A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) I. Általános rész. Értelmező rendelkezések A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., a továbbiakban: Diákhitel

Részletesebben