GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: től Az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. többször módosított jogszabályban foglaltak szerint: 57. (4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 58. (1) A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. (2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg. Tartalom Preambulum ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A könyvtár gyűjteménye Alapadatok ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK KÖNYVTÁRI TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI A könyvtár tagsági köre Beiratkozás Beiratkozás adminisztratív feltételei, szükséges okmányok Tagsági feltételek megváltozása, a tagság megszűnése SZOLGÁLTATÁSOK Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésmentes alapszolgáltatások Tagsággal igénybe vehető szolgáltatások Egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások Térítéses szolgáltatások Olvasószolgálat Szolgáltatási kedvezmények érvényesítése (pozitív diszkrimináció) A helyben történő használat általános szabályai Szakdolgozat-betekintés rendje Hangzó- és számítógépes dokumentumok helybenhasználata A kölcsönzés általános szabályai Az olvasójegy használata Kölcsönzési feltételek dokumentumcsoportonként Kölcsönzés hosszabbítása Előjegyzés Informatikai eszköz-használati szabályok... 15

2 6. Egyéb rendelkezések Kártérítés Kölcsönzési késedelem Késedelmes olvasó felszólítása Késedelmi díj megfizetése Elveszett dokumentum megtérítése Fizetési meghagyás és polgári peres eljárás Megbocsátás Napja Panaszkezelés Mellékletek M1. Személyi Adatlap M2. Tagsági Nyilatkozat (adatlap hátoldal) M3. Jegyzet a ponthoz PREAMBULUM Ez a szabályzat a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) Ptk. szerinti általános szerződési feltételeit tartalmazza. Érvényes minden olyan személyre, aki a könyvtárat helyben- vagy kölcsönszolgáltatásai igénybevétele céljából felkeresi (könyvtárhasználó). Értelem szerinti részei érvényesek azokra a látogatókra is, akik nem beiratkozott tagjai a könyvtárnak, de az intézményt felkeresik, illetve bármely dokumentumot vagy információtechnikai eszközt a könyvtárban használatba vesznek. A könyvtár szabályainak részletes megismeréséért a könyvtárhasználó felelős, ismeretük hiánya a kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít. A hatályos, részletes szabályzat a könyvtárban kifüggesztve, illetve az interneten a könyvtár honlapján olvasható, arról bárki saját költségén másolatot készíthet. A könyvtárba történő beiratkozáskor a könyvtárhasználó Ptk. szerinti szerződéses viszonyba lép a szolgáltatóval és a számára biztosított szolgáltatások igénybevétele során a használati szabályok betartására és meghatározott esetekben térítésre (beiratkozási díj és/vagy tételes szolgáltatási díj megfizetésére), illetve kártérítésre (késedelmi díj, felszólítási díj, olvasójegy elvesztés miatti pótlása, dokumentum-kártérítés megrongálódás vagy elvesztés esetén) kötelezett. A felhasználók számára a könyvtár használatának rendjére vonatkozóan az alábbi felvilágosítást nyújtja, melynek tartalmát a beiratkozott olvasók a Tagsági Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, vállalva a feltételek elfogadását és pontos megtartását.

3 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A könyvtár gyűjteménye A könyvtár főként magyar nyelvű, a karon folyó képzések és kutatások folyamatában közvetlenül (pl. az intézmény oktatási tevékenysége során használt tankönyveket, jegyzeteket), továbbá közvetetten használható dokumentumokat gyarapít A gyűjtemény a mindenkori kari képzési profilnak megfelelően alakított, jelenleg a közgazdaságtanra és tudományági kapcsolataira (a gazdasági tevékenység pénzügyi, számviteli, szervezéselméleti, jogi vonatkozásaira stb.) alapozott. Ezen túl a karon benyújtott diplomamunkák kutathatósága, aktuális folyóiratok és megőrzött folyóiratévfolyamok, továbbá saját előfizetésű számítógépes adatbázisok, valamint az interneten hozzáférhető források fokozzák a használati értékét A gyűjteményben hozzáférhető művek példányszáma a szolgálandó közösség használatban érintett tagjainak változó létszámához igazodik. Különösen figyelembe vett a tanulócsoportok létszáma a tansegédletekkel történő ellátás során Alapadatok Intézményadatok A könyvtár hivatalos, teljes neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára A könyvtár fenntartója: Budapesti Gazdasági Főiskola A könyvtár alapítási éve: A könyvtár postacíme: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A. (Postafiók: 67.) A könyvtár honlapcíme: A könyvtár címe: A könyvtár központi telefonszáma: (Olvasószolgálat - Kölcsönzés) Nyilvánosság, nyitva tartás, szolgáltatási rend A Kar könyvtára nyilvános felsőoktatási könyvtár és gazdasági szakkönyvtár. A nyilvános könyvtárak jegyzékére vétel időpontja:

4 A könyvtár nyitvatartási rendje szorgalmi időszakban, valamint vizsgaidőszakban és tanszünetben eltérő A könyvtár szorgalmi időszakban (tanítási napokon és a negyedéves zárthelyi dolgozatok teljesítésének idején) hétfőn, kedden és szerdán 8.30 és között, csütörtökön 8.30 és között, pénteken 8.30 és között tart nyitva. A könyvtár hétfőn, kedden és szerdán és között és pénteken és között a szolgáltatást egy fő ügyeletes munkatárssal látja el A könyvtár vizsgaidőszakban és tanszünetben (félév végi vizsgák idején, valamint az őszi, tavaszi és nyári tanszünetben, továbbá azokon a napokon, melyekre a fenntartó intézmény vezetése tanszünetet hirdet) hétfőn, kedden és szerdán 8.30 és között, csütörtökön 8.30 és között, pénteken 8.30 és között tart nyitva A könyvtár szombaton és vasárnap zárva tart Eltérés a meghirdetett nyitvatartási időtől esetenként - a kar oktatási és kulturális életének megfelelően, a Dékán rendelkezése alapján - előfordulhat, például nagyobb főiskolai rendezvények, Kari dolgozói értekezletek, minden könyvtári munkatárs számára kötelező továbbképzések esetén. A nyitva tartás változásait a könyvtár a honlapján elektronikusan, továbbá bejáratán nyomtatott formában teszi közzé. 2. ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK 2.1. A könyvtári önkiszolgáló ruhatár használata kötelező. A könyvtárhasználat megkezdése előtt a kabátokat, táskákat a ruhatárban el kell helyezni. A ruhatárban elhelyezett tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal, zárható ruhatári rekeszek használata biztosított. A ruhatárban nem helyezhetők el olyan dolgok, melyek személyek vagy a létesítmény biztonságát veszélyeztetik (pl. fokozottan tűzveszélyes anyagok). A ruhatárat a könyvtár nyitva tartási idejében lehet igénybe venni A könyvtár forgalmi tereibe történő belépéskor a beiratkozott olvasóknak érvényes olvasójegyüket a bejárattal szemben található olvasószolgálati ellenőrzési pontnál a beléptetés gépi regisztrálása céljából át kell adniuk, a látogatóknak ugyanitt be kell jelentkezniük. A könyvtár jogosult az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók természetes személyazonosító és lakcím adatait statisztikai célból regisztrálni. [Jogszabály hivatkozás: évi CXL. törvény 57. (1)] 2.3. A könyvtár látogatása során elvárt a társadalmi együttélési, viselkedési normák betartása, különösen: - a csendes, más felhasználókat nem zavaró magatartás, ideértve a mobil kommunikációs eszközök csendes hívásjelzésre állítását (pl. rezgő jelzés), - általában az étkezés mellőzése, de kisebb édesség (pl. csokoládé), valamint üdítőital, kávé fogyasztása az olvasóterem asztalainál a hosszabb tartózkodás alatt megengedett A könyvtár egész területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

5 2.5. A könyvtárba állatot behozni tilos, kivéve a fogyatékossággal élő személy által az egyenlő esélyű hozzáférésben, önálló életvitel elősegítésében alkalmazott - és e funkciójukról igazolással azonosítható - ún. segítő állatot. 3. KÖNYVTÁRI TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 3.1. A könyvtár tagsági köre A könyvtár - a hatályos jogi normák keretei között - mindenki számára nyitott. Nem magyar állampolgár a tagsági nyilatkozat aláírásával feltétlenül hozzájárul, hogy könyvtárhasználati jogvita esetén a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, valamint elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát Beiratkozás A könyvtári tagokat megillető szolgáltatások igénybe vétele beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás a tagi szolgáltatások igénybe vételére irányuló, Ptk. szerinti szerződéses jogviszonynak minősül a jelen szabályzatban meghirdetett általános szolgáltatási feltételek mellett A könyvtár használatának díjairól, díjkedvezményeiről jogszabály, főiskolai szabályzat továbbá dékáni utasítás rendelkezik a jelen szabályzatba építve A könyvtári beiratkozás a főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók számára legalább egy szemeszter időtartamú jogviszony mellett a jogviszonyuk idejére; a kartól és jogelődeitől nyugállományba vonult személyek számára pedig holtig tartóan díjtalan A könyvtári beiratkozás díja a főiskolával hallgatói jogviszonyban állók számára 500 Ft egy naptári évre, melyet a Budapesti Gazdasági Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének "Térítések és juttatások szabályzata" határoz meg. [Elfogadta a Szenátus június 26-án a 2008/2009. tanévi 112. sz. határozatával.] A szolgáltató nyilvános könyvtári státusának megfelelően és e státus fennállásának ideje alatt a további beiratkozási kedvezmények érvényesek: ingyenes beiratkozás: - a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek számára (1997. évi CXL. törvény 56. (6) bek.), a 16 éven aluliak esetében szülői vagy gondviselői kezességvállalást kér a könyvtár, - könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói számára - beosztásukra vonatkozó munkáltatói igazolásuk felmutatásával - (6/2001. Korm. r. 3. (1) és (2) bek.), - külön megállapodás alapján, a kar telephelyén folytatott műszaki felsőfokú képzés oktatói és hallgatói (munkáltatói igazolás vagy érvényes diákigazolvány, illetve hivatalos iskolalátogatási igazolás felmutatásával). 50%-os kedvezmény:

6 - oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók érvényes diákigazolványuk, vagy hivatalos iskolalátogatási igazolás felmutatásával (6/2001. Korm. r. 1. ), Az előző pontokban felsorolt kedvezményezettek közé nem sorolható felhasználó számára 1600 Ft az éves beiratkozási díj ( től) A könyvtárhasználó a beiratkozása napjától számított egy évig (a beiratkozás évfordulójáig) jogosult a beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások használatára Amennyiben valamely könyvtárhasználó kedvezménye a beiratkozását követő egy éven belül bármikor megszűnik, jogosult a díjkedvezményes beiratkozási időszakot kitölteni. A főiskolával beiratkozáskor vagy újrairatkozáskor munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban és hallgatói jogviszonyban állók a jogviszony megszűnését követően éves tagságuk végéig megtarthatják tagdíjkedvezményüket. (A munkavállalók kötelesek eleget tenni a BGF leszerelésre vonatkozó szabályzatának!) 3.3. Beiratkozás adminisztratív feltételei, szükséges okmányok A beiratkozáshoz a következő azonosító okmányok, igazolások bemutatása szükséges: fényképes, személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy gépjármű-vezetői engedély), továbbá magyar állampolgárok esetén a lakcímkártya. Nem magyar állampolgár beiratkozásához a honossága szerinti államban érvényes fényképes, személyi azonosító okmány vagy útlevél szükséges. A könyvtár az okmányokból a következő adatokat rögzíti: viselt név, születési név, születés időpontja és helye, anyja neve, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, okmány azonosítója Beiratkozási díjkedvezményt igénybe vétele esetén szükséges a kedvezmény jogalapjának hitelt érdemlő igazolása (pl. tanulói, hallgatói jogviszony igazolására az érvényesített diákigazolvány). Diákigazolvány hiányában a hallgatói státus igazolására egyéb okmányként elfogadjuk a tanintézet által 30 napon belül kiállított hivatalos (aláírt és lebélyegzett) iskolalátogatási igazolást vagy a Neptun-rendszerben igazolt aktív félévet A beiratkozás érvényességéhez szükséges a Tagsági Nyilatkozat elfogadása és saját kezű aláírása a Személyi Adatlap hátoldalán. Az aláírás megtagadása esetén a könyvtár a kölcsönszolgáltatásokat nem biztosítja A beiratkozás érvényességéhez szükséges a beiratkozási díj megfizetése, amennyiben a tagság beiratkozási díjhoz kötött Az olvasóról a pont szerint nyilvántartott adatok változásának könyvtári bejelentése 15 napon belül kötelező, ennek elmulasztása következményeiért az olvasó felel. A könyvtár évente egy alkalommal, újrairatkozáskor kezdeményezi az adatfrissítést.

7 3.4 Tagsági feltételek megváltozása, a tagság megszűnése A beiratkozást követően a tagság évében keletkező, kedvezmény nem jogosít tagdíj visszatérítésre, illetve megszűnő kedvezmény nem vonja maga után tagdíjkülönbözet megfizettetését. A tagsági feltételek változását a könyvtár csak az olvasó új tagsági évének kezdetén, újrairatkozásakor vizsgálja és érvényesíti a tagdíjfizetés terén A könyvtári tagság megszűnik, ha - a beiratkozási (kölcsönzési) év lejár és a felhasználó nem iratkozik be újra (a könyvtár a nyilvántartásokban az adatokat az utolsó tényleges használati időponttól számítva legfeljebb 3 évig őrzi meg), - a könyvtári tag az általános szerződési feltételek elfogadására írásban tett nyilatkozata felmondásának megfelelő írásbeli nyilatkozatot intéz a könyvtárhoz, - a könyvtári tag elhalálozik (ez utóbbi esetben a könyvtári tulajdont - amennyiben fellelhető - a törvényes örököstől követelheti a könyvtár) A tagság megszűnéséből nem következik a könyvtári követelések érvényesítéséről (pl. dokumentumok visszaszolgáltatása, megtérítése, díjhátralékok rendezése) vagy a könyvtári tulajdonhoz fűződő jogokról való lemondás. 4. SZOLGÁLTATÁSOK 4.1. Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésmentes alapszolgáltatások Minden könyvtárhasználót ingyenesen illetnek meg a következő alapszolgáltatások: a) a könyvtárlátogatás (belépés a könyvtár olvasók számára használatra bocsátott tereibe), b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben történő használata (a nyomtatott dokumentumok használata a szabadpolcos könyvkiválasztó térben és az olvasóteremben, továbbá a folyóiratolvasóban), c) az állományfeltáró eszközök (elektronikus katalógus) használata kizárólag az erre kijelölt számítógépeken, d) információ, felvilágosítás a könyvtár és a hazai könyvtári rendszer szolgáltatásairól A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a pontban meghatározott adatait statisztikai célból regisztrálhatja Kizárólag az Karral jogviszonyban álló személyeknek biztosít a könyvtár térítésmentes kutatás-módszertani és csoportos könyvtárhasználati oktatást.

8 4.2. Tagsággal igénybe vehető szolgáltatások Díjmentes vagy fizetett tagsággal igénybe vehető szolgáltatások: a) szaktájékoztatás a gyűjtemény hatékony használatához, b) minden dokumentumtípus helyben történő használata, hozzáférhetővé tétele c) kölcsönzés: legfeljebb 5 dokumentum (fizikai egység) egyidejű kölcsönzése, d) könyvtárközi kölcsönzés (nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés csak a könyvtárra áthárított költség térítése mellett vehető igénybe), e) kölcsönzési előjegyzés a teljesítésre vonatkozó kiértesítés nélkül, f) bármely olvasói számítógép használata, hálózati online kutatás, helyben történő hanganyag-, CD-ROM- és internet-használat, g) önkiszolgáló digitalizálás Egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások Napijegy ( től: 300 Ft) váltásával igénybe vehető szolgáltatások a látogatók számára, akik nem kívánnak beiratkozni: a) szakdolgozatok olvasótermi helyben használata, b) bármely olvasói számítógép használata, hálózati online kutatás, helyben történő hanganyag-, CD-ROM- és internet-használat, c) eseti szakirodalmi tájékoztatás adott téma irodalmáról, d, önkiszolgáló digitalizálás Térítéses szolgáltatások Minden könyvtárhasználó számára térítésköteles szolgáltatások a következők: a) fénymásolás (egységáras), b) nyomtatás (egységáras), c) a megrendelő saját szerzőségű dokumentumainak digitalizálása (egységáras), d) digitális szöveg szerkesztése (egyedi árazással: a térítés a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ), e) kutatási szolgáltatások: témafigyelés, irodalomjegyzék, bibliográfia összeállítása, irodalomkutatás (egyedi árazással: a térítés a kutatás volumenétől, a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ), f) hordozható digitalizáló eszköz (tollszkenner) kölcsönzése könyvtáron kívül történő használatra, g) faxszolgáltatás (egységáras) A mindenkor érvényes térítési díjakról a könyvtárban kifüggesztett és a honlapon közzétett tájékoztató olvasható.

9 4.4. Olvasószolgálat Az olvasószolgálati munkatársak feladatai szakosítottak, így egyes feladatokat elsősorban a kölcsönzők, vagy a szaktájékoztató munkatárs végez el Az olvasószolgálati munkatársak minden esetben a leginkább kompetens és a pillanatnyi feladatterhelés szerint a legoptimálisabb támogatást biztosító munkatárshoz irányítják a felhasználókat Kölcsönző munkatársak által biztosított szolgáltatások: - általános tájékoztatás nyújtása a könyvtár szolgáltatásairól és a használat feltételeiről, - beiratkozás adminisztrációja, - kölcsönözhető dokumentumok kiadása és visszavétele, - hosszabbítási igények adminisztrációja, - térítéses szolgáltatások ügyintézése (napijegy, beiratkozási díj, késedelmi díj, nyomtatás stb.), - fénymásolás, nyomtatás, - nyomtatott szakdolgozatok kiadása betekintésre és visszavétele, - könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése (kérésfelvétel, adminisztráció, kiadás - csak beiratkozott olvasóknak!) Szaktájékoztató által biztosított szolgáltatások: - általános és szaktájékoztatás biztosítása, - szöveg- és képdigitalizálás végzése az olvasó saját szerzőségű dokumentumairól, digitális szerkesztés, - minden dokumentum helyben történő használatának támogatása, - információk a könyvtári adathordozók, adatbázisok használatáról, - a számítógépes katalógusok, adatbázisok használatának támogatása, - nyomtatott szakdolgozatok kiadása betekintésre és visszavétele, - a nyilvános számítógépes munkaállomások használatának támogatása Szolgáltatási kedvezmények érvényesítése (pozitív diszkrimináció) A főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók pozitív diszkriminációban részesülhetnek a főiskola hatékony működtetésének, a tanári felkészülésnek és kutatómunkának, a dolgozók munkaköri tevékenysége színvonalas ellátásának alapvető intézményi érdekéből eredően. A pozitív megkülönböztetés megnyilvánulhat a munkaeszközként kölcsönzött dokumentumok határozatlan idejű lejáratában, az előjegyzési sorrendben történő előbbre sorolásban vagy a számítógép-használat elsőbbségében A főiskolával hallgatói jogviszonyban állók pozitív diszkriminációban részesülhetnek a főiskola hatékony működtetésének, a hallgatói felkészülésnek és kutatómunkának, a tanulmányi kötelezettségek színvonalas ellátásának alapvető intézményi érdekéből eredően. A pozitív megkülönböztetés megnyilvánulhat az előjegyzési sorrendben történő előbbre sorolásban vagy a regisztrációs időszakokban a hallgatók számítógép-használatának elsőbbségében.

10 A fogyatékkal élők az élethelyzetükből adódó hátrányok csökkentése érdekében pozitív diszkriminációban részesülhetnek, mely kiterjedhet egyébként nem biztosított szolgáltatás (pl. lakcímre postázás), díjkedvezmény vagy a szokásosnál hosszabb kölcsönzési idő igénybe vételében Egyes térítéses szolgáltatások az Karral munka- vagy hallgatói jogviszonyban álló felhasználók számára díjtalanok lehetnek. A könyvtár fenntartja a jogot, hogy finanszírozási lehetőségeitől függően a szolgáltatási kedvezményeket korlátozza vagy felfüggessze A könyvtár a könyvtárközi szolgáltatások keretében a használati szabályzatban foglaltaknál kedvezőbb feltételeket érvényesíthet a dokumentumot kérő könyvtár számára A helyben történő használat általános szabályai Szakdolgozat-betekintés rendje Nyomtatott szakdolgozatok A szakdolgozatokat kizárólag a támogatott kutatóhelyeken lehet használni betekintés céljából. Egyidejűleg öt szakdolgozatot használhat a látogató, melynek feltétele napijegy váltása vagy érvényes könyvtári tagság A használatra kiválasztott dolgozatok azonosító számait kérőlapra kell kiírni. A kérőlapon fel kell tüntetni a beiratkozott felhasználó nevét és olvasójegyének számát. Napijegyes felhasználó esetén a lakcímadatok feltüntetése is szükséges. A szakdolgozatot a használat végén az olvasószolgálati munkatársnak személyesen kell leadni. A leadás után kérőlapon további dolgozatok igényelhetők A könyvtár a szakdolgozatból másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosíthat, és nem engedélyezhet ilyet a felhasználóknak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre alkalmas technikát, mint a fotózás, szkennelés, fénymásolás stb.) a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történő felhatalmazása nélkül. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Az előírások megsértése esetén a betekintés jogát a könyvtár azonnal megvonja A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes vagy jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Ennek értelmében titkosítási kérelemmel rendelkező dolgozatokat még betekintés céljára sem biztosítja a könyvtár Amennyiben az idézés szokásos leghosszabb terjedelmét (kb. 1 szövegoldalt) meghaladó szövegmásolást tapasztalnak a könyvtár munkatársai, a karral hallgatói jogviszonyban álló felhasználó esetében a másolás tényéről a hallgató szakdolgozati konzulenseit tájékoztatják.

11 Elektronikus szakdolgozatok A szakdolgozatokat kizárólag az erre a célra biztosított számítógépeken lehet megtekinteni A szakdolgozatok letöltése, adathordozóra mentése, elektronikus továbbítása tilos, a könyvtár a szakdolgozatból másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosíthat és nem engedélyezhet ilyet a felhasználóknak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre, többszörözésre és adattovábbításra alkalmas technikát) a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történő felhatalmazása nélkül. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Az előírások megsértése esetén a betekintés jogát a könyvtár azonnal megvonja, adatvédelmi technológiák megkerülésére tett kísérlet esetén pedig feljelentést tehet A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes vagy jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Ennek értelmében titkosítási kérelemmel rendelkező dolgozatokat még betekintés céljára sem biztosítja a könyvtár Amennyiben az idézés szokásos leghosszabb terjedelmét (kb. 1 szövegoldalt) meghaladó szövegmásolást tapasztalnak a könyvtár munkatársai, a karral hallgatói jogviszonyban álló felhasználó esetében a másolás tényéről a hallgató szakdolgozati konzulenseit tájékoztatják Hangzó- és számítógépes dokumentumok helybenhasználata A hangzó- és számítógépes dokumentumok használatának feltétele napijegy váltása vagy érvényes olvasói tagság. Az adathordozók helyben történő használatához média kérőlap kitöltése szükséges A kölcsönzés általános szabályai A kölcsönzés időtartama korlátozott. Az időbeli korlátozás a demokratikus hozzáférést, az olvasótársak igényeinek figyelembe vételét szolgálja. Célja, hogy csökkentse az egyes felhasználók hozzáférésre való várakozási idejét A kölcsönzők alapvetően azonos jogokkal bírnak, de - mivel a könyvtár elsődleges feladata a karon folyó oktatás, tanulás és kutatás támogatása - intézményi érdekből a könyvtár fenntartja a pozitív megkülönböztetés (előnyben részesítés) lehetőségét Kölcsönözni könyvtári dokumentumokat csak személyesen, vagy akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással* lehet. Írásbeli meghatalmazásként a könyvtár csak közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el.** Írásbeli meghatalmazásként ajánljuk a könyvtár letölthető iratmintájának használatát.

12 Kölcsönzés az igénybejelentés alapján az olvasószolgálat által történő írásbeli regisztráció és a regisztrált dokumentum elvitele. Bármely típusú és bármilyen értékű dokumentum kölcsönzés nélküli kivitele a könyvtárból a tulajdonhoz fűződő jogok sérelmére történik és a könyvtári tagság megszüntetésével jár együtt, valamint rendőrségi feljelentést vonhat maga után A dokumentumokat postai úton is vissza lehet juttatni a könyvtár számára. Annak érdekében, hogy késedelmi díj ne keletkezzen, a feladás legkésőbbi napjának és a küldött dokumentum(ok) lejárati napjának azonosnak kell lennie. Javasolt a postai feladóvevény másodpéldányának felhasználói megőrzése mindaddig, míg az olvasó meg nem bizonyosodik róla, hogy a kölcsönzött dokumentumokat az olvasószolgálat rendben visszavette. Postai visszaküldés esetén az olvasó nevét és olvasójegyének számát a kísérőlevélben fel kell tüntetni, olvasójegyet azonban ne küldjenek! Az olvasójegy használata Az olvasójegy az olvasó tagsági, könyvtárhasználati jogait igazolja, valamint tájékoztatja az általa kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejéről (kivéve, ha a távollévő olvasó kölcsönzését telefonon, ben stb. hosszabbította) Minden személyes kölcsönzési tranzakció (kölcsönvétel) feltétele az olvasójegy bemutatása. A könyvtár a kölcsönzött dokumentumok darabszámát lejárati időnként összegezve nyilvántartja az olvasójegyen, azonban ezek az információk az olvasók online hosszabbítási lehetősége miatt csak tájékoztató jellegűek és a kölcsönzés pillanatában érvényesek. Dokumentumot kikölcsönözni olvasójegy nélkül csak kivételes esetben és úgy lehet, ha az olvasó személyazonosságát arcképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány) igazolja Az olvasójegy megőrzéséről az olvasónak kell gondoskodnia. Az olvasójegy elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a könyvtár olvasószolgálatának. Mivel az olvasójegy a könyvtár használatára (pl. a kölcsönzésre) vonatkozó jogosultságot minden egyéb feltétel nélkül igazolja, az elveszett olvasójeggyel történő esetleges visszaélés következményei az olvasót terhelik Olvasójegy elvesztés miatti pótlása esetén pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértéke első alkalommal 200 Ft, második és minden további alkalommal 500 Ft. Az elvesztett olvasójeggyel történő esetleges visszaélésből fakadó károkat az olvasónak kell viselnie Az olvasójegy fizikai elhasználódás vagy betelt rovatok miatti cseréje díjtalan Kölcsönzési feltételek dokumentumcsoportonként A használati jogok, feltételek és késedelmi, kártérítési díjak dokumentumtípus vagy gyűjteményrész szerint eltérőek. Az egyes használati kategóriák a következők: Nem kölcsönözhető dokumentumok egyes, a könyvtár által meghatározott dokumentumok (pl. olvasótermi referensz művek, szakdolgozatok). Szerzői jogi, forgalmi vagy biztonsági szempontok miatt egyes dokumentumok kizárólag helyben használhatóak. Nem kölcsönözhetőek különösen:

13 - kéziratok (olyan, kis példányszámban sokszorosított dokumentumok, melyeket szerzője nem hozott nyilvánosságra), - a hatályos szerzői jog szerint adatbázisnak minősülő dokumentumok, - egyedi regisztrációhoz kötötten telepíthető és/vagy használható elektronikus könyvmellékletek, illetve - azok a számítógépes alkalmazások, melyek terjesztését, átruházását licensz szerződésük kizárja. Nem kölcsönözhető dokumentum esetén kizárólag a helyben történő használat biztosított. A szakdolgozatok esetében az 5.1.-ben ismertetett használati korlátozásokat, előírásokat is érvényesíti a könyvtár Rövid határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén piros kör jelzéssel megkülönböztetett példány, valamint a tárgyévi vagy régebbi folyóiratok (számok vagy évfolyamok). Kölcsönzési ideje: 3 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben kölcsönzése alatt más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 400 Ft Korlátozott határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén zöld (J vagy P jelzésű) illetve sárga (szótár) kör jelzéssel megkülönböztetett példány, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális és elektronikus dokumentumok többsége. Kölcsönzési ideje: 10 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 50 Ft Általános határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén megkülönböztető jelzést nem hordozó példány, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális (hangkazetta, videokazetta, audio CD) és a csak számítógéppel olvasható dokumentumok többsége (pl. adat CD-ROM, adat DVD-ROM). Kölcsönzési ideje: 15 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: egy alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 20 Ft Kölcsönzés hosszabbítása Amennyiben a hosszabbítani kívánt dokumentumra előjegyzés nincs, az a dokumentumra vonatkozó feltételek szerint hosszabbítható. Nem hosszabbítható annak a dokumentumnak a kölcsönzése, amelyet más olvasó előjegyzett. Az önkiszolgáló online hosszabbítást a könyvtár által használt szoftver ebben az esetben visszautasítja A kölcsönzést online módon önállóan, személyes megjelenéssel, továbbá telefonon vagy írásban (pl. ben) meg lehet hosszabbítani, de csak az érvényes kölcsönzési időn belül Az ben történő hosszabbítási igényt legkésőbb a lejárat napján érvényes nyitvatartási idő végéig postázni kell.

14 Az önkiszolgáló online hosszabbítás legkorábban csak a lejárat előtt három nappal hajtható végre. Az önkiszolgáló online hosszabbítást a könyvtár által használt szoftver visszautasítja amennyiben az olvasó beiratkozása a kölcsönzés alatt lejárt, vagy díjhátraléka keletkezett Lejárt kölcsönzésű dokumentumot az olvasószolgálat az olvasó kérésére - a legfeljebb 1000 Ft összértékű késedelmi díjtartozás elismerése mellett - olyan mértékig hosszabbíthatja meg, hogy az az olvasó által a leghamarabb visszaszolgáltatható legyen A könyvtár fenntartja a jogot, hogy intézményi oktatási, képzési és kutatási érdekből a kölcsönzési igényt mérlegelve, különösen indokolt esetekben egyedi, a meghatározottaknál hosszabb kölcsönzési időt biztosítson. A szokásostól eltérő használati lehetőség az intézményi érdek múltával haladéktalanul megszűntethető és érvényesíthetőek az általános kölcsönzési feltételek Előjegyzés Az olvasók előjegyzést kérhetnek a kölcsönzés alatt lévő dokumentumokra Az előjegyző kölcsönzési elsőbbséget élvez a többi olvasóval szemben az előjegyzett dokumentum visszaérkezésekor Előjegyzést csak érvényes tagsággal rendelkező olvasótól fogad el a könyvtár szóban, telefonon vagy írásban (pl. webes felületen vagy útján) azokra a dokumentumokra, melyeket a kérés feldolgozásakor más olvasók kikölcsönöztek Az írásban beérkezett előjegyzési igényeket legkésőbb a következő kölcsönzési napon feldolgozza a könyvtár Egy olvasó legfeljebb 5 aktív (még nem teljesített) előjegyzést tarthat fenn Kölcsönözhető szabad példányokat nem jegyzünk elő - ennek tényéről tájékoztatjuk az olvasót (javasoljuk, ilyen esetben haladéktalanul keresse fel könyvtárunkat és kölcsönözze ki a szabad példányt). 4.74,7. Az előjegyzési kérés érvényességének legkésőbbi időpontjáról (ameddig még fontos lehet a dokumentumhoz való hozzáférés) az olvasók nyilatkozhatnak, ennek hiányában 30 napig figyeli a könyvtár az előjegyzés teljesíthetőségét A könyvtár az előjegyző számára a dokumentumot az előjegyzésbe helyezést követő 5. nyitvatartási nap végéig teszi félre. Azokat a dokumentumokat, melyeket előjegyzőjük az 5 napos fenntartási időszakban nem vett át, a könyvtár felszabadítja a többi olvasó számára Kiértesítést a könyvtár az előjegyzés teljesüléséről csak ben biztosít. Az az előjegyző, aki nem adott meg elérhetőséget, előjegyzésének teljesüléséről maga köteles tájékozódni.

15 5. Informatikai eszköz-használati szabályok 5.1. A nyilvános PC munkaállomásokon végezhető feladatok elkülönítettek a következők szerint: - általános olvasói munkaállomáson: webhasználat, katalógushasználat, adatbázishasználat és irodai programok használata biztosított, - katalógus munkaállomáson: csak a könyvtár elektronikus katalógusának használata biztosított, más tevékenység végzésére nem használható, - az elektronikus szakdolgozatok csak a könyvtár erre a célra biztosított munkaállomásain tekinthetők meg A nyilvános PC munkaállomások használatához gépidő- és előjegyzés-biztosítás nincs, a felhasználók a munkaállomásokat érkezési sorrendben, a feladatok szakmai fontossága alapján vehetik igénybe a következő csökkenő prioritási sorrendben: - Kari könyvtár katalógusának használata, - a könyvtár elektronikus dokumentumainak és szakmai adatbázisainak használata (pl. Jogtár, Pressdok, szakdolgozat adatbázis), - intézményi szerverszolgáltatások használata (pl. Neptun tanulmányi adminisztrációs program használata, állományok letöltése intézményi tanulmányi fájlszerverről, intézményi e-learning rendszer használata) - szakirodalom kutatása a weben (gazdasági, közigazgatási, könyvtári, felsőoktatási szakmai webhelyek használata), - általános vagy magáncélú böngészés (egyéb webhelyek használata), - irodai szoftverek használata (szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb.), - egyéb magáncélú tevékenység (privát levelezés, chat, online adók műsorainak vétele stb.) Az általános olvasói munkaállomás használatának szabályai a következők: - a használat megkezdése előtt a használat célját az olvasószolgálatnak be kell jelenteni, az olvasójegyet a használat megkezdése előtt be kell mutatni a munkatársaknak (olvasójegy hiányában csak napijeggyel vehető igénybe), - a tanulmányi-kutatási tevékenységgel összefüggő géphasználat támogatott, a privát célú használat (pl. magánlevelezés, chat, online játék) csak abban az esetben megengedett, ha nincs számítógép hozzáférésre várakozó személy, - nem engedélyezett azon honlapok látogatása, melyek jó ízlést vagy társadalmi csoportokat sértenek (pl. "felnőtt tartalmak", rasszizmus stb.) - a felhasználónak minden üzemzavart be kell jelentenie a könyvtár munkatársainak (pl. nem futtatható program, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.), - a gépek programbeállításait felhasználó nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállításait is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.), kivéve, ha a beállítás megváltoztatása esélykiegyenlítő céllal történik (pl. láthatóság, hallhatóság módosításai), - a felhasználó nem telepíthet szoftverterméket, telepített szoftverterméket nem törölhet, programokkal, állományokkal nem kísérletezhet, - a felhasználó magántulajdonú adathordozóit (pendrive, CD/DVD, hordozható merevlemez stb.) kizárólag saját felelősségére használhatja, - a felhasználónak az internetről letöltött állományokat a merevlemezről haladéktalanul törölnie kell, - a felhasználó nem foglalhatja a munkaállomást olyan tevékenységgel, mely az pontban felsoroltak közt alacsonyabb prioritással rendelkezik, mint amit a hozzáférésre várakozó felhasználó végezni kíván.

16 5.4. Elektronikus szakdolgozat-betekintésre fenntartott munkaállomás használatának szabályai a következők: - a használat megkezdése előtt a használat célját az olvasószolgálatnak be kell jelenteni, az olvasójegyet a használat megkezdése előtt be kell mutatni a munkatársaknak (olvasójegy hiányában csak napijeggyel vehető igénybe), - a felhasználónak minden üzemzavart be kell jelentenie a könyvtár munkatársainak (pl. nem futtatható program, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.), - a gépek programbeállításait felhasználó nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállításait is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.), kivéve, ha a beállítás megváltoztatása esélykiegyenlítő céllal történik (pl. láthatóság, hallhatóság módosításai), - a felhasználó nem telepíthet szoftverterméket, telepített szoftverterméket nem törölhet, programokkal, állományokkal nem kísérletezhet, - a felhasználó semmiféle adathordozót nem csatlakoztathat A munkaállomásokra vonatkozó használati szabályokat megszegőket a géphasználattól az olvasószolgálat eltiltja és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket kezdeményezhet A webkabinetben elhelyezett nagyképernyős televíziót kizárólag fülhallgatóval, a többi olvasó munkájának zavarása nélkül lehet használni. 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 6.1. Kártérítés Kölcsönzési késedelem A könyvtár abból a célból, hogy a gyűjtemény tulajdonosi érdekeit érvényesítse és a kölcsönzött könyvek határidőre történő visszahozatalát biztosítsa, a kölcsönzött dokumentumok késedelmes visszaszolgáltatását késedelmi díj megfizettetésével szankcionálja Késedelmesnek minősül a kölcsönzés, ha az olvasó a dokumentumot legkésőbb a könyvtár által meghatározott lejárati napon, a nyitvatartási időben nem szolgáltatja vissza. Ha a lejárat napján a könyvtár bármely okból zárva tart, a kölcsönzés lejárata a legközelebbi nyitvatartási nap A késedelem tényének következménye a késedelmi díj fizetési kötelezettség keletkezése A könyvtár a dokumentum(ok) visszavétele (postai beérkezése) napjáig felmerült, a késedelmi díjszabás szerint és a késedelmes napok alapján számított késedelmi díj megtérítését követeli az olvasótól A késedelmi díjat a könyvtár jelen szabályzat alapján számítja és az független a jogtalanul kölcsönzött (késedelmes) dokumentumok piaci értékétől, így annak töredéke vagy akár többszöröse is lehet.

17 Késedelmes olvasó kölcsönzést nem kezdeményezhet mindaddig, míg a késedelmes dokumentumokat a könyvtárnak nem szolgáltatja vissza és a késedelmi díjat nem fizeti meg Késedelmes olvasó felszólítása Minden olvasó köteles figyelemmel kísérni kölcsönzött dokumentumainak használati határidőit. Ha kölcsönzése önhibájából késedelmes, késedelmi díjat kell fizetnie. Késedelmi önhibának minősül bármely ok, ha a teljesítésben az olvasó nem volt akadályoztatva. Akadályoztatásnak minősül a zárójelentéssel igazolt kórházi ápolás, vagy az orvos által igazolt betegállomány időszaka Amennyiben az olvasót késedelmére a könyvtár írásban figyelmezteti, úgy felszólítási költséget is kell fizetnie a késedelmi díjon felül, mely az írásbeli felszólítás eljárási, ügyintézési költsége Felszólítást leghamarabb a tizedik késedelmes napot követően készít és postáz a könyvtár az olvasó által megadott címre A könyvtári írásbeli felszólítások rendje és költségei a következők: Első fokú felszólítást küld a könyvtár az olvasónak ben (ha ezt a címét megadta) vagy postai levélben, legkorábban az első késedelmes napot követő tizedik naptól, ha az általa kölcsönzött bármely dokumentum kölcsönzési ideje lejárt. Az első fokú felszólítás díja 150 Ft, valamint megfizetendő a késedelmi díj dokumentumonként és késedelmes nyitvatartási naponta számított összege Másodfokú felszólítást küld a könyvtár az olvasónak ben (ha ezt a címét megadta) vagy postai levélben, legkorábban az első fokú felszólítást követő 10. nap után, ha az általa kölcsönzött bármely, már felszólított dokumentumot nem szolgáltatta vissza. A másodfokú felszólítás díja 150 Ft, valamint megfizetendő az első fokú felszólítás díja és a késedelmi díj dokumentumonként és késedelmes nyitvatartási naponta számított összege Harmadfokú felszólítást kap az olvasó tértivevényes postai levélben, legkorábban a másodfokú felszólítást követő 10. nap után, ha az általa kölcsönzött bármely, már felszólított dokumentumot nem szolgáltatta vissza. A másodfokú felszólítás díja 150 Ft, valamint megfizetendő az első és másodfokú felszólítás díja és a késedelmi díj dokumentumonként és késedelmes nyitvatartási naponta számított összege Késedelmi díj megfizetése Késedelem esetén a dokumentum visszavételekor a kölcsönzés szabályai szerint számított késedelmi díjat kell a kölcsönzőnek lerónia A késedelmi díjat leróni a késedelmes dokumentumok visszavételekor, helyszíni fizetéssel lehet.

18 A késedelmi díj megtérítésétől a könyvtár - a 6.8. esete kivételével - nem tekint el A késedelmi díjról a Könyvtár nyugtát állít ki az olvasó részére A késedelmi díj fizetését megtagadó olvasónak a Könyvtár kölcsönszolgáltatást tovább nem biztosít Elveszett dokumentum megtérítése Az olvasó által elvesztett dokumentumot meg kell téríteni. A térítésre a hatályos szakmai jogszabályok, rendelkezések, utasítások érvényesek Az elvesztett dokumentumot minimálisan a beszerzési értéken kell megtéríteni Szolgáltatási szempontból lényeges dokumentum esetében a könyvtár követelheti a dokumentum reprográfiai pótlásával járó költségek (pl. másolási és kötészeti költségek) vagy a dokumentum, illetve a dokumentumot érdemben pótló más kiadvány beszerzésével felmerült költségek (levelezés, postai szállítás, gyűjteményszervezési feladatok munkadíjai stb.) megtérítését Fizetési meghagyás és polgári peres eljárás Fizetési meghagyásos eljárást indít a könyvtár fenntartója a harmadfokú felszólítás eredménytelensége esetén, a harmadfokú felszólítás tértivevényének könyvtári visszaérkezését követő 8. nap után. Ekkor minden keletkezett kár megtérítését követeli a könyvtár, melynek mértékét a fizetési meghagyás tartalmazza Bírósági peres eljárást indít a könyvtár fenntartója a fizetési meghagyásos eljárás eredménytelensége esetében, kivéve, ha a kötelezett ellentmondása miatt indul a követelés tárgyában bírósági peres eljárás. Az eljárás tartalmazza a kár keletkezésével és rendezésével kapcsolatban felmerült összes tételt (pl. a dokumentumok könyvtári gyűjteményi értéke és késedelmi díjai, felszólítási és eljárási költségek, munkadíjak stb.) Polgári peres eljárás esetén a könyvtár kiköti, az olvasó pedig elismeri a Zalaegerszegi Városi Bíróság, mint első fokú bíróság illetékességét Megbocsátás Napja A könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy a késedelmi eljárásokat időlegesen, egyoldalúan felfüggessze és ún. "Késedelmi Amnesztia Akció" keretében a késedelmi és felszólítási díjat a késedelmes dokumentumok egy meghatározott időpontig történő visszaszolgáltatása esetén törölje. Az Akció keretében törölt késedelmi követelések később a felhasználóval szemben nem érvényesíthetők Az Akció a meghirdetett időtartam alatt megkülönböztetés nélkül minden beiratkozott és késedelmes könyvtárhasználóra érvényes, kivéve azokat a késedelmes

19 eseteket, melyekben a nemperes (fizetési meghagyásos) vagy peres bírósági eljárás már folyamatban van Az Akció a könyvtári PR-tevékenység része, megrendezéséről a könyvtárvezető a Kar vezetésének jóváhagyásával határoz. Az Akcióról közleményt a könyvtárban, továbbá az interneten a könyvtár honlapján tesznek közzé. Érintett olvasók személyre szóló kiértesítése az akcióról nem történik, erre való hivatkozással az Akció lejárta után hátralékot nem enged el a Könyvtár Az Akció lejárta utáni késedelmi díjfizetésekbe az Akció időtartama is beszámít, amennyiben az olvasó bármely okból nem élt a késedelmes dokumentumok díjmentes visszaszolgáltatásának lehetőségével Panaszkezelés A szabályzat előírásainak érvényre juttatásáról a könyvtár vezetője és munkatársai gondoskodnak A könyvtár munkatársai kötelesek minden szóban vagy írásban bejelentett panaszt kivizsgálni Írásban bejelentett panaszra annak érkeztetésétől számított 15 napon belül írásos választ kell adnia a könyvtárvezetőnek A könyvtár munkatársaira vonatkozó észrevétellel, panasszal a könyvtár vezetőjéhez lehet fordulni A könyvtárvezető döntésével kapcsolatos észrevétellel, panasszal a kari dékánhoz és/vagy fogyasztóvédelmi hatósághoz, civil fogyasztóvédelmi szervezethez fordulhat a könyvtárhasználó.

20 MELLÉKLETEK M1. Személyi Adatlap Személyi Adatlap Kérjük, nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan töltse ki! Név: Születési (leánykori) név: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakóhely (ir. sz., település, út, hsz.): Tartózkodási hely vagy levelezési cím (ir. sz., település, út, hsz.): Egyéb elérhetőség (pl. telefon, ): Munkáltató neve: Munkáltató címe: Személyi ig. száma: Beiratkozás dátuma: Hallgatóknál tagozat, évfolyam, csoport: Tagdíjkedvezmény: Nincs - Belső (O/D) - Saját hallgató (első alapképzésben!) Diákig. (F) - Diákig. (K) - Egyéb éspedig (pl. 70 éven f. stb.): A fenti adatokban bekövetkezett változások: A dőlt betűs adatsorokat nem köteles megadni! Űrlap-formátum től.

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012.11.15-től Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. többször

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Tartalom

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Tartalom SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.09.09-től Tartalom Preambulum... 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1.1. A könyvtár gyűjteménye... 2 1.2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2. módosított változat Debrecen, 2008. április 10. 1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A DEENK könyvtárhasználati

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fertőszentmiklós Érvényes: 2016. január 4-től (továbbiakban könyvtár) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a1997. évi CXI. tv.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, amely a helyi körülményekből és a könyvtári rendszerben elfoglalt helyéből következően, az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyilvános városi könyvtár, amely rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997.

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtár 1. Bevezető Fegyvernek Város könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. törvényben rögzített nyilvános

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar.

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar. Jelen szabályzatot Hajdúnánás Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Könyvtár KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest 2011 I. Általános rendelkezés A Könyvtár állományának használata - kölcsönzés, helyben

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros 0 Könyvtár címe: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Címe: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. sz. Honlap: www.lmvk.hu Email: balmpublib@gmail.com

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Könyvtár felsőoktatási nyilvános szakkönyvtár, így rendelkezésére áll minden használónak és érdeklődőnek, aki a Könyvtárhasználati szabályzatban előírtaknak megfelel és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a könyvtárhasználati Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 46/2014.(XII.19.)

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása 1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár ezen határozata mellékleteként

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs Könyvtárhasználati Szabályzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs 1. A könyvtárhasználat feltételei, a könyvtár szolgáltatásai A kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 2014 Tatabánya 1. Bevezető A József Attila Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út 118/120 A Városi Könyvtár Használati Szabályzata Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI Beiratkozás A könyvtárhasználók adatainak kezelése A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Részletesebben

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013.

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013. A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013. I. Általános szabályok 1. A könyvtárhasználat részletes feltételeit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 3. módosított változat Debrecen, 2013. június 27. TARTALOM 1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 2. A KÖNYVTÁRI

Részletesebben

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 01. verzió 2015. július 09. Minőségi könyvtár a színvonalas szolgáltatásért! A PTE EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT HASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZONOSÍTÁSA A dokumentáció kódja PTEEKTK-KHSZ

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata

A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (1) A Politikatörténeti Intézet Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános tudományos szakkönyvtár. Fenntartója

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártudományi Szakkönyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA 2015 TARTALOM A beíratkozás módjai A könyvtár használatának általános rendje Az olvasótermek

Részletesebben

V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT a Szervezeti és Működési Rend 6. számú melléklete Budapest 2011 A Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, a Központi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata 1.. Általános rendelkezések

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata 1.. Általános rendelkezések Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata 1.. Általános rendelkezések (1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános szakkönyvtárként

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Könyvtára nyilvános városi közművelődési könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Fenntartója: Mágocs

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TITTEL PÁL KÖNYVTÁR GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Könyvtárhasználati szabályzat az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár

Részletesebben

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5 Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/11. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás könyvtárvezető mb. jogi igazgató Név Göröcsné Orsó Ágnes dr. Bíró Barbara

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat Beiratkozás A Nagy Gáspár Városi Könyvtár tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a könyvtárhasználati

Részletesebben