A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata"

Átírás

1 A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseit elfogadja. Aki a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, időlegesen vagy véglegesen kizárható a könyvtár használóinak sorából. 2. Beiratkozás, regisztráció A könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó felhasználónak be kell iratkoznia. A beiratkozás feltétele a Beiratkozási lap kitöltése és a könyvtárhasználati szabályok elfogadását igazoló Belépési nyilatkozat aláírása. Az olvasótermek és a számítógépes termek használata előtt a felhasználóknak regisztrálni kell magukat. A beiratkozás alkalmával a személyi adatok igazolásához személyi igazolvány és/vagy lakcímkártya, hallgatók esetében ezen felül érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges, a 18 éven aluliak és külföldi állampolgárok esetében jótállási nyilatkozat. Jótállást vállalhat az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki állandó lakhellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkezik, s ezt a munkahelye a nyilatkozaton bélyegzővel igazolja. A könyvtár a személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kezeli. A beiratkozás egy évre érvényes, évenként meg kell újítani. A felhasználó köteles a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, személyi igazolvány száma), az egyetemhez fűződő jogviszonyában bekövetkezett változásokat a könyvtárnak jelezni. A beiratkozás alkalmával a felhasználó vonalkódos olvasójegyet kap, amely feljogosítja: - a dokumentumok kölcsönzésére, - regisztráció után az olvasótermi és a raktári állomány helyben használatára, - a könyvtári elektronikus katalóguson keresztül történő előjegyzésre, hoszszabbításra, kikölcsönzött dokumentumainak megtekintésére, - a könyvtár további web2-es szolgáltatásainak elérésére; - regisztráció után a számítógépes termek használatára. A visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni. A bejelentés után a könyvtár az elveszett olvasójegy számát a számítógépes rendszerben letiltja. 3. Szolgáltatások

2 3.1 Kölcsönzés Kölcsönzési/hozzáférési jogosultságok - A könyvtárból bármely 16 éven felüli beiratkozott állampolgár kölcsönözhet dokumentumokat a kölcsönzési korlátozások figyelembevételével - Nemzeti minősített és NATO dokumentumokat csak a megfelelő szintű betekintési jogosultsággal rendelkező személyek részére szolgáltat a könyvtár A kölcsönzés feltételei Kölcsönözni csak személyesen, érvényes vonalkódos olvasójeggyel lehet, amelyet a beiratkozás alkalmával kap meg a felhasználó. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. NATO és nemzeti minősített dokumentumok esetében a kölcsönzés feltétele, hogy a felhasználó betekintési engedéllyel, hallgató esetében betekintési engedéllyel és szaktanári engedéllyel rendelkezzen Kölcsönzési határidő A dokumentumok kölcsönzési ideje maximum 30 nap. Különösen keresett és/vagy kis példányszámú dokumentumok esetében eltérő kölcsönzési határidőt szabhat meg a könyvtár. A kölcsönzési határidő ha a könyvre nincs előjegyzés vagy ha a dokumentum nem esik korlátozás alá egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Oktatók esetében a hosszabbítási lehetőség egy szemeszterre szól. Vizsgaidőszakban a jegyzetek kölcsönzési határidejének hosszabbítására nincs lehetőség. A kölcsönzési határidő hoszszabbítás a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, elektronikus úton (elektronikus katalógus, ) vagy postai úton kérhető. Amennyiben a felhasználó nem hosszabbít, késedelmi díjat kell fizetnie. Az olvasónak a kölcsönzési határidő (hosszabbítással maximum 60 nap) lejártáig, felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia a kikölcsönzött dokumentumokat. Az olvasók a könyvtartozásaikat az elektronikus katalógusban az Olvasói adatok ikon alatt figyelemmel kísérhetik. A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén: - A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges. - A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetni. - A könyvtár 1. és 2. típusú felszólítást küld ki a tartozások bekérésére. Eredménytelenség esetén jogi úton érvényesíti követelését [3/1975. (VIII.17.) KM- PM. sz. együttes rendelkezés 21. ], egyben kizárja a károkozót a könyvtár használóinak sorából Kölcsönzési korlátozások

3 Nem kölcsönözhető állományrészek: - Muzeális dokumentumok; - Az 1945 előtt megjelent unikális dokumentumok; - Olvasótermi dokumentumok; - Kéziratok, gépiratok (disszertáció, szakdolgozat, kutatási jelentés, fordítás stb.); - Jegyzetek, tankönyvek, archív dokumentumok utolsó példányai; - A különgyűjtemények dokumentumai; - Szabályzatok, főnökségi kiadványok, nemzeti minősített és NATO dokumentumok az egyetem állományába nem tartozó olvasók számára Egyidejűleg kölcsönben lévő művek megengedett száma olvasói kategóriánként a könyvtári kölcsönzőhelyeken összességében: Kártérítés - ZMNE oktatók, kutatók 30 mű - ZMNE hallgatók 30 mű - ZMNE egyéb dolgozók 10 mű - Külső olvasók 5 mű A kölcsönvevő a kikölcsönzött művekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén a kár megtérítésének módját, továbbá könyvtári érték megtérítése esetén a kártérítés összegét az EKK igazgatója határozza meg [3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 20. ] A kártérítés módjai: - a mű eredeti vagy új (változatlan ill. átdolgozott) kiadásának beszerzése (a beszerzés lelőhelyéről kérésre a könyvtár információt szolgáltat); - a kereskedelmi forgalomban be nem szerezhető művek esetén a dokumentum könyvtári értékének vagy antikvár-forgalmi becsértékének megtérítése; - a minősített dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén az eljárás a HM és az MH titokvédelmi és ügyviteli szabályzata (TÜSZ) szerint történik A kártérítés nagysága: - ha a mű a kereskedelmi forgalomban kapható, de a károkozó nem szerzi be, úgy a károkozónak a könyv kereskedelmi forgalmi árának kétszeresét kell megtérítenie; - a kereskedelmi forgalomban nem kapható mű esetén nem az eredeti beszerzési árat, hanem a példányszám, a tartalmi avultság, a kutatási érték, az unikalitás, a mű iránt megnyilvánuló felhasználói igény mérlegelésének függvényében a könyvtár által megállapított értéket kell a károkozónak megtérítenie; - a cikkszámos szolgálati dokumentumok elvesztése esetén a Cikkjegyzékben meghatározott összeg megtérítése; - a főnökségi kiadványok elvesztése esetén a Honvédelmi Közlönyben megjelent árjegyzékben meghatározott összeg megtérítése. 3.2 Előjegyzés

4 Előjegyzést kérhet az olvasó személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus ( , elektronikus katalógus) úton. A könyvtár az előjegyzett könyv beérkezésekor az olvasót értesíti, és a könyvet 5 munkanapig félreteszi számára. Az olvasók az előjegyzéseiket az elektronikus katalógusban az Olvasói adatok ikon alatt figyelemmel kísérhetik. 3.3 Helyben olvasás, tájékoztatás A könyvtár a beiratkozott olvasói/felhasználói részére a betekintési engedélyhez kötött dokumentumok kivételével a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll. Az olvasótermeket kizárólag regisztráció után lehet igénybe venni. A tájékoztató szolgálat a teljes nyitvatartási időben segítséget nyújt a könyvtár és a katalógusrendszer használatában. Tájékoztat a könyvtár állományáról, a fontosabb hazai és külföldi információs szolgáltatásokról és azok hozzáférhetőségéről. Eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykörök szakirodalmában. 3.4 Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár az állományában nem található dokumentumokat hazai és az Országos Széchenyi Könyvtár közvetítésével nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja. Budapesti kölcsönzés esetén csak lelőhely-tájékoztatást ad. A felmerülő költségek (a küldő könyvtár által megszabott összeg) a postaköltség kivételével a kölcsönzőt terhelik. A külföldről átkölcsönzött könyvek esetében a könyvtár csak helyben használatot biztosít. A könyvtárközi kölcsönzéssel átkért könyvek használati idejét a küldő könyvtár szabja meg. 3.5 Szolgáltatás nem hagyományos információhordozókból A könyvtár által épített online adatbázisok a világ bármely pontjáról, a könyvtár által előfizetett online adatbázisok a könyvtár lokális hálózatáról, illetve az egyetem központi hálózatáról érhetők el az egyetemi IP címmel rendelkező felhasználók számára. A könyvtári hálózati szolgáltatások a Számítógépes felhasználói név igénylőlap kitöltése és a nyilatkozat aláírása után vehetők igénybe. A számítógépes termeket (EISZ kabinet, Király Béla terem) és szolgáltatásokat kizárólag regisztráció után lehet igénybe venni. Az internet-használat ingyenes, az onnan származó számítógépes információk letölthetők. A beiratkozott, regisztrált olvasóknak lehetőségük van saját számítógépek használatára. 3.6 Információs bróker szolgáltatások

5 3.6.1 Irodalomkutatás, témafigyelés, információs csomag készítés, adatbányászat A könyvtár - kérésre, térítésmentesen az egyetem oktatói részére - megrendelésre, térítés ellenében az egyéb felhasználók részére keresést végez az adott témában, ill. folyamatosan figyeli az adott téma irodalmát és a találatokat rendelkezésére bocsátja. - kiajánlott szolgáltatás keretében, megrendelésre, térítés ellenében speciális felhasználókörök szakmai-tudományos igényeinek és tevékenységének kiszolgálására információs csomagokat állít elő; - döntéshozók részére megrendelésre, térítés ellenében átválogatással, elemzéssel, értékeléssel összefüggéseket tár fel az alkalmazási területre érvényes nagy mennyiségű információs adathalmazban Bibliográfia készítés A könyvtár - igénylés alapján, térítésmentesen az egyetem tanszékei részére - megrendelésre, térítés ellenében az egyéb felhasználók részére elkészíti az adott téma bibliográfiáját. 3.7 Közhasznú információs szolgáltatások Kormányzati, jogi, pályázatírással, oktatással, pályaválasztással, továbbképzéssel, közbeszerzéssel, a fogyasztói világgal kapcsolatos információk nyújtása. 3.8 Tréningek Igény szerint, bejelentkezés alapján a könyvtár - személyes vagy csoportos felhasználói tréninget tart az adatbázisok használata, a keresési technikák alkalmazása terén. - a tudományos művek (disszertáció, szakdolgozat, pályamunka) irodalomjegyzékének elkészítéséhez módszertani segítséget nyújt. 3.9 Reprográfiai szolgáltatás A felhasználók a könyvtár állományába tartozó dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével másolatot készíthetnek. - Önkiszolgáló fénymásolásra a könyvtári folyosón elhelyezett pénzbedobós fénymásoló gépen van lehetőség. - A NATO és EU dokumentumok fénymásolása a vonatkozó előírások szerint történik. Minősített dokumentumokból a másolás tilos! 4. Állományvédelem

6 A könyvtár területén a dokumentumállomány és számítástechnikai eszközök védelme érdekében videokamerás megfigyelő rendszer és dokumentumvédelmi kapu működik. Az értékmegőrző és a ruhatári szekrények használata kötelező. A könyvtári térbe táskát, kabátot, bekapcsolt mobiltelefont, notebook táskát bevinni tilos. Az olvasóteremben az olvasók saját tankönyveiket, jegyzeteiket csak bemutatás után használhatják. 5. A Nyelvi gyűjtemény használatáról külön szabályzat rendelkezik. 6. Díjak, szolgáltatási árjegyzék A Gazdálkodási Szabályzatban rögzített könyvtári térítési díjakat a könyvtár minden év elején közzéteszi.

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.kozbeszerzesfigyelo.hu) használatával és a Közbeszerzés Figyelő (továbbiakban Kozbeszerzesfigyelo.hu) Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben