SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára. A könyvtár jogelôdjének a Berzsenyi Dániel Fôiskola Könyvtárának története 1959-ig, a Felsôfokú Tanítóképzô megalakulásáig nyúlik vissza. Alapfeladata a NymE SEK három karának oktatási, tanulási, kutatási igényeinek támogatása. A könyvtár szolgáltatásaival és különgyûjteményeivel regionális feladatokat is biztosít. A régióban pedagógiai szakkönyvtári funkciót lát el és a megyei közoktatási könyvtárak szakmai munkáját támogatja. A nyilvános könyvtári szolgáltatások a Központi és az Idegen Nyelvi Könyvtárban vehetôk igénybe novemberében került átadásra a Regionális Felsôoktatási Forrásközpont, benne a könyvtár. Az új, korszerû épületet Puhl Antal és Dajka Péter szentendrei építészek tervezték. A könyvtári tereket három képzômûvészeti alkotás díszíti: Németh Hajnal: Kozmikus fények (I. emelet) Sebôk Éva: Egy másik térben (I. emelet) Sebôk Éva: Fényjáték (II. emelet) A Központi Könyvtár 2200 m 2 -en, három szinten, 200 számítógéppel és WiFi szolgáltatással korszerû könyvtári szolgáltatásokat nyújt, közösségi térként funkcionál, elektronikus tanulási környezetet biztosít használóinak. A könyvtár 2007-ben elnyerte az Év könyvtára címet.

2 SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Gyûjtemények Különgyûjtemények A könyvtár állománya mintegy 270 ezer könyvtári egység. Dokumentumtípusok: könyv tanítási segédlet folyóirat kotta hangzó dokumentum vizuális dokumentum CD-ROM elektronikus dokumentum kézirat, szakdolgozat Különgyûjtemények Tankönyvcentrum (I. emelet) Kárándy József Sportkönyvtár (I. emelet) Pedagógiai Múzeum (II. emelet) Szakdolgozattár (II. emelet) Helytörténeti Gyûjtemény (II. emelet) Muzeális Gyûjtemény (II. emelet) Devecseri Gábor Könyvtár (Tanácsterem) Pungor Ernô Analitikai Kémiai Alapítvány (Tanácsterem) Osztrák Könyvtár (Idegen Nyelvi Könyvtár) NymE Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár (Idegen Nyelvi Könyvtár) Hadrovics László Könyvtár (D épület, Szláv Filológiai Intézeti Tanszék Kutatószoba)

3 Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Központi Könyvtár Elérhetôség, kapcsolatok 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület Nyitva tartás szorgalmi idôben: Számítógépes Könyvtár kabinet és Médiatár Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Postacím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 170 Telefon: Könyvtárigazgató: 94/ Információ, hosszabbítás: 94/ / Pedagógiai tájékoztatás, iskolai könyvtári szaktanácsadás: 94/ Könyvtárközi kölcsönzés: 94/ Fax: 94/ Könyvtári weboldal: Online katalógus:

4 Szolgáltató terek Földszint Értékmegôrzô Általános információ Beiratkozás, regisztráció Dokumentumok kölcsönzése, hosszabbítása e-magyarország pont Számítógépes kabinetek (18, 26, 35 fô) Konferenciaterem (64 fô) I. emelet Szabadpolcos könyvkiválasztó tér Dokumentumok visszavétele, hosszabbítása Tájékoztatás Pedagógiai tájékoztatás, irodalomkutatás, iskolai könyvtári szaktanácsadás Tankönyvcentrum (csoportos tanulási tér) Online katalógus Számítógépes olvasói munkahely (43) II. emelet Olvasóterem Könyvtárközi kölcsönzés Folyóirattár Médiatár (12 lejátszóhely) Multimédiás terem (25 fô) NAVA pont Hagyományos olvasói munkahely (50) Számítógépes olvasói munkahely (50)

5 Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Idegen Nyelvi Könyvtár Elérhetôség, kapcsolatok 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D épület II. emelet Nyitva tartás szorgalmi idôben Idegen Nyelvi Könyvtár Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Postacím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. Levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 170 Telefon: 94/ Könyvtári weboldal: Online katalógus:

6 Szolgáltató terek Információ Beiratkozás, regisztráció Dokumentumok kölcsönzése, hosszabbítása, visszavétele Szabadpolcos könyvkiválasztó tér angol nyelvû dokumentumok francia nyelvû dokumentumok horvát nyelvû dokumentumok német nyelvû dokumentumok olasz nyelvû dokumentumok orosz nyelvû dokumentumok szlovén nyelvû dokumentumok Olvasóterem Helyben használat Számítógépes munkahely (32) Hagyományos munkahely (12) Folyóirattár NAVA pont Szakdolgozattár Tájékoztatás Elektronikus információszolgáltatás Médiatár Dokumentumhasználat Közös médiahasználat (12 fô)

7 Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Regisztráció, beiratkozás A könyvtárba beiratkozhat minden 14. életévét betöltött személy. A 18 év alattiak esetében középfokú oktatási jogviszony szükséges. A beiratkozás feltételei: fénykép, személyi illetve diákigazolvány, hallgatók számára a regisztrációs díj utalásának igazolása, külsô használók számára a könyvtárhasználati díj befizetésének igazolása, belépési nyilatkozat kitöltése. Ingyenes könyvtári tagsággal rendelkezhetnek: a Vas megyei pedagógusok a közgyûjteményi dolgozók a középiskolás diákok 16 éves korig a 70 éven felüli magyar állampolgárok A szolgáltatások igénybevétele érvényes olvasójeggyel, alkalomszerû használata napijeggyel lehetséges. Az olvasójegy más személyre nem ruházható át. A forrásközpontba történô be- és kilépés beléptetô rendszeren keresztül, az olvasójegyen elhelyezett chip segítségével történik.

8 Szolgáltatások Helyben használat Az olvasójeggyel rendelkezô könyvtárhasználók valamennyi olvasótermi szolgáltatást használhatják. Kölcsönzés A kölcsönzésre az érvényes regisztrációval rendelkezô olvasók jogosultak. A dokumentumok kölcsönözhetôségét az online katalógus példányadatai mutatják. Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként megkéri a hiányzó dokumentumot a hazai vagy külföldi könyvtárakból és eredetiben, másolatban vagy elektronikus úton az olvasó rendelkezésére bocsátja. Tájékoztatás Nyitvatartási idôben folyamatosan igénybe vehetô szolgáltatás a könyvtárosok segítsége. Szakirodalmi szolgáltatások A mélyebb szakmai ismereteket igénybe vevô szolgáltatások: szaktájékoztatás, irodalomkutatás, bibliográfia-készítés. Számítógépes kabinet Elôzetes egyeztetés alapján vehetô igénybe csoportos foglalkozások, képzések tartására. Önkiszolgáló másolás Az olvasói terekben kártyás másológépen önállóan másolhatók dokumentumok a szerzôi jogok betartásával. Nyomtatás és szkennelés is biztosított. Használóképzés A beiratkozott olvasók számára igény szerint könyvtárhasználati oktatást nyújt könyvtárunk. WiFi szolgáltatás

9 Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Helyben használat Olvasóterem 25 ezer kötet szabadpolcon áll az olvasók rendelkezésére: kézikönyvek, lexikonok, szakterületi alapmûvek, kötelezô és ajánlott irodalmak. A Pedagógiai Múzeum mintegy 3000 kötete zárt raktárból kérhetô el. A szakdolgozattár dokumentumai 2002-ig kérésre zárt raktárból, 2003-tól intraneten férhetôk hozzá (http://library). Tankönyvcentrum A tankönyvek, tanítási segédletek legújabb kiadásai elkülönített térben használhatók. Folyóirattár Szabadpolcon elhelyezett kurrens folyóiratok és kérésre zárt raktárból bekötött folyóiratok olvashatók. Médiatár Hang-, videofelvételek és CD/DVD-k egyénileg vagy csoportosan játszhatók le. Különgyûjtemények A Devecseri Gábor és a Hadrovics László Könyvtár dokumentumai kérésre külsô egységbôl, olvasótermi használatra biztosítottak. Digitális oktatási gyûjtemény A képzési igény alapján a használó az online katalógusból férhet hozzá a kötelezô és ajánlott irodalmak, jegyzetek elektronikus dokumentumaihoz. Adatbázisok / Digitális oktatási gyûjtemény (KURZUS)

10 Tájékoztatás, információkeresés Tájékoztatás Tájékoztatás a könyvtár állományáról Faktografikus tájékoztatás a hagyományos és az elektronikus dokumentumokból Tájékoztatás a katalógusok használatáról online könyvtári katalógus (OPAC) betûrendes leíró cédulakatalógus Szakirodalmi tájékoztatás irodalomkutatás témafigyelés bibliográfiák összeállítása dokumentumajánlás Online tájékoztatás a könyvtár weboldalán: Hétfô: és Kedd-Péntek: és Szakirodalmi információkeresés Könyvtári katalógusok, közös katalógusok Nemzeti és szakbibliográfiák Elektronikus és virtuális könyvtárak szolgáltatásai CD-ROM-adatbázisok, multimédia Online adatbázisok Nemzetközi szakirodalmi adatbázisok: EISZ, EBSCO Az EISZ és EBSCO nemzeti programok keretében több ezer nemzetközileg elismert tudományos folyóirat adatai érhetôk el, többségében teljes szöveggel. Kiegészítô számítógépes szolgáltatások NEPTUN: egységes tanulmányi rendszer Elektronikus levelezés MS Office programok használata Nyomtatás Szkennelés Fájlok, dokumentumok letöltése Tananyagszerkesztés audiovizuális dokumentumokból CD/DVD-írás. Külsô adathordozó használata engedélyezett.

11 Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Kölcsönzés Könyvek, tankönyvek, jegyzetek és tanítási segédletek A Központi Könyvtárban egyidejûleg 15 kötet kölcsönözhetô 1, 3 illetve 4 hétre. Az Idegen Nyelvi Könyvtárban egyidejûleg 10 könyv kölcsönözhetô 3 illetve 4 hétre. A tartós használatra (félévre, egy tanévre) kölcsönözhetô mûvek száma növeli a kölcsönözhetô dokumentumok számát. A kölcsönzésben lévô példányokra elôjegyzés kérhetô, térítési díja: 50 Ft. Amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs elôjegyzés, a kölcsönzés idôtartama 3 alkalommal meghosszabbítható. A határidôn túl visszahozott könyvekre naponta 20 Ft, az olvasótermi könyvekre naponta 100 Ft késedelmi díj fizetendô. Audio-vizuális dokumentumok Egy alkalommal 6 db AV dokumentum kölcsönözhetô. Hangkazetta 1 hétre kölcsönözhetô. Videokazetta, DVD és CD 2 napra kölcsönözhetô. A késedelmi díj naponta és darabonként 100 Ft. A dokumentumok kölcsönzési ideje nem hosszabbítható, és nincs elôjegyzés! Folyóiratok Egy alkalommal 6 db folyóiratszám kölcsönözhetô 1 hétre.

12 Könyvtárközi kölcsönzés Könyvtárközi kölcsönzés olyan dokumentumra kérhetô, amely a könyvtár állományában nincs meg. Kölcsönzés indítása Kérés indítható könyvre vagy cikkmásolatra. A kérés indítható ben vagy a könyvtári weboldal Kapcsolattartás menüpontjából. Teljesítés A teljesítés idôtartama: belföldi kérés esetén 1 2 hét, külföldi kérés esetén 1 3 hónap, cikk esetén 2 hét. Külföldi rendelés esetén a kérést nem lehet visszamondani. Kölcsönzési idô: a küldô könyvtár által megszabott idô (átlagosan 3 hét). A külföldrôl érkezett könyvek kivételével a könyvekre hosszabbítás kérhetô. A megrendelt fénymásolat térítés után elvihetô. A kért dokumentum megérkezésérôl a szolgáltatás kérôjét en vagy telefonon értesítjük. A szolgáltatás térítéses.

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2009. szeptember 10-én Némethné Fülöp Terézia a bizottság

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Gróf Tibor igazgató - 1 - Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ú T M U T A T Ó Az adatszolgáltatás a 432/2013. (XI.8.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet alapján minden könyvtár, könyvtári tevékenységet (is) végző

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai A kötet megjelenését az Új Széchenyi

Részletesebben