KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/ Fax : 42/ , e- mail : KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos: K 3 V február 01. Jóváhagyta:... Csontosné Maleczki Ilona mb. igazgató Nyilvántartási szám: 01 Átvette:.

2 A kulturális javak védelméről szóló évi CXL. tv. szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtári használat feltételeit. Jelen szabályzat a dokumentumok és a könyvtárhasználók jogának védelme érdekében a könyvtárhasználókra nézve kötelező érvényű. A látogatónak, használónak jogában áll szóban vagy írásban - a használat szabályairól véleményét kinyilvánítani (Olvasók könyve, telefon, levél vagy személyes konzultáció alapján a munkakörileg illetékes kollégáknál). A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. I. Könyvtárhasználat A Könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot, valamint a Könyvtár Házirendjét magára nézve kötelezően elismeri. A használók lehetnek: Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják és a tagdíjat befizetik. Könyvtári látogatók: a látogatók csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak. KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 2/9

3 I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött, melyhez személyi igazolvány, lakcímkártya, tanulók esetében diákigazolvány, külföldi állampolgár esetén útlevél, illetve tartózkodási engedély szükséges. Ehhez kötelezően közlendő adatok: név (asszonyoknál leánykori név is) anyja neve születési hely és idő lakcím állandó lakhely: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Nyíregyházán ideiglenes lakcímmel rendelkezik, ebben az esetben a levelezési címet kell megadni.) személyi igazolványának, diákigazolványának vagy útlevelének száma (1997.évi CXL.tv.57. (1). 2. A 16 éven aluli (általános iskolai tanuló) használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, mint jótállónak a kezessége szükséges. A jótálló adatait a Jótállási nyilatkozaton fel kell tüntetni. Az Olvasói nyilvántartást a jótállónak saját kezűleg kell kitölteni 3. Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének, lakcímkártyájának és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges. 4. A statisztikai nyilvántartás számára a Könyvtár kéri a foglalkozás megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét. 5. Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, diákigazolvánnyal, útlevéllel kell igazolni. A szomszédos országokban élő magyarokról szóló évi LXII. tv. 4. hatálya alá tartozó könyvtári, levéltári, muzeális és közművelődési intézményekben dolgozók a kulturális intézményekre való jogosultságot a Magyar igazolvány és a 18/2003 (XII.10.) NKÖM rendelet alapján kiadott igazolás együttes felmutatásával kaphatják meg. 6. Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez. 7. A Könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, és az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezeli. 8. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott listát kérhet díjtalanul. KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 3/9

4 9. Ha az olvasó tagságát megszünteti és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé adatait töröljük az olvasói nyilvántartásból. 10. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége. II. A Könyvtár szolgáltatásai A.) A könyvtárlátogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások Információ a Könyvtár szolgáltatásairól (személyesen, telefonon, elektronikus formában). Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások előre egyeztetett időpontban. Könyvtári rendezvényeken való részvétel. Állományfeltáró eszközök, elektronikus katalógusok használata. Helyben használat. Általános és szaktájékoztatás. B.) Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások Napijegy: A kölcsönzés, a könyvtárközi kölcsönzés és az Internethasználat kivételével valamennyi szolgáltatás igénybe vételére jogosít. C.) Regisztrációval igénybe vehető szolgáltatások Internethasználói kártya: díjazás ellenében történő Internethasználatra jogosít. (ld. a Számítógép- használat díjai - t a mellékletben!) Olvasójegy: az adott időszakban érvényes, meghatározott beiratkozási díj ellenében a könyvtár teljes szolgáltatási körének igénybevételére jogosít. Beiratkozás 1. A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol. Az Olvasójegy érvényessége egy naptári évre szól, mely tartalmazza az olvasó azonosító számát, a beiratkozás időpontját és érvényességének idejét, a könyvtár elérhetőségét és nyitvatartási rendjét. A Központi Könyvtárba beiratkozott olvasó a fiókkönyvtárak szolgáltatásait is igénybe veheti a beiratkozási díj újabb megfizetése nélkül. 2. Kedvezményes tagság illeti meg a diákokat és a nyugdíjasokat. KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 4/9

5 3. Ingyenes tagságra jogosultak a törvény alapján - 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek, továbbá az intézmény által biztosított kedvezmények alapján a vakok és csökkentlátók, nagyothallók, mozgáskorlátozottak, a Könyvet házhoz szolgálatot igénybe vevők, a könyvtárak, levéltárak, múzeumok dolgozói és a szomszédos országokban élő, magyar igazolvánnyal rendelkező közgyűjteményi dolgozók (6/2001. (I.17.) Kormány rend.) 4. A Gyermekkönyvtárba csak 16 éven aluli használó iratkozhat be szülői jótállási nyilatkozattal. 5. A Könyvtár különböző részlegei ugyanazzal az Olvasójeggyel látogathatók (Felnőtt kölcsönző, Gyermekkönyvtár, Olvasóterem, Helyismereti Gyűjtemény, Médiatár). 6. Az Olvasójegy másra át nem ruházható, elvesztését azonnal be kell jelenteni, mert az Olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért az Olvasójegy tulajdonosa felel. (Beiratkozási díjak a mellékletben.) Kölcsönzés 1. A Könyvtár gyűjteményének arra kijelölt részét az olvasó részére kölcsönadja. 2. A beiratkozás és a kölcsönzés a földszinten található Adminisztrációban történik, míg más regisztrációhoz kötött szolgáltatások adminisztrációja (Napijegy, Internethasználói kártya) az Olvasóteremben igényelhető. 3. Csak érvényes Olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre és könyvtárközi kölcsönzésre. A személyes kölcsönzéstől csak kivételesen, meghatalmazás ellenében (pl. betegség esetén) egyetlen dokumentum erejéig tekintünk el. 4. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj stb.) rendezése után lehetséges. 5. Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 6 db. Ingyen kölcsönözhető: könyv : db/3 hét kotta: db/3 hét hírlap, folyóirat: (amely nem archiválandó, a legfrissebb szám kivételével db/hét hanglemez: db/ hét hangoskönyv: egyedi elbírálás alapján Kezelési költségek felszámolásával kölcsönözhető: videokazetta: DVD, CD- ROM: CD (hangfelvétel) : hangkazetta: (Kezelési költségek díjai a mellékletben) db/nap db/nap db/2 nap db/2 nap KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 5/9

6 6. Gyermekek (14 év alattiak), felnőttek számára készült dokumentumokat (könyv, audiovizuális) nem kölcsönözhetnek. 7. Olvasótermi dokumentum kölcsönzését kivételes esetben 2 napra, a könyvtár zárva tartási idejére, a műszakvezető vagy osztályvezető engedélyezése alapján biztosítjuk éven aluli könyvtár- használók az Olvasótermet és a Helyismereti Gyűjteményt csak tanulmányaikhoz használhatják amennyiben a Gyermekkönyvtárban nem találnak megfelelő anyagot. 9. A könyvtárközi kölcsönzést csak (14 év feletti) beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 10. Az Olvasójegy tulajdonosa teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért! Hosszabbítás 1. A lejárati határidőn belül egy alkalommal lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására személyesen, telefonon vagy Interneten keresztül. 2. Nem hosszabbítható lejárt határidejű, ill. előjegyzett könyv, folyóirat, hangzó- és videó- dokumentum. Előjegyzés 1. A könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető. 2. Az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről értesítést küldünk. 3. A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést, ezután a kérést érvénytelenítjük. (A sikeres teljesítés aktuális díja a mellékletben.) Könyvtárközi kölcsönzés 1. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok- elsősorban szakirodalmi művek- olvasói kérésre más könyvtáraktól kölcsönözhetők, melynek esetleges költségei az olvasót terhelik. 2. A határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat kell fizetni. (További részletezés a mellékletben!) KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 6/9

7 Helyben használat 1. Az Olvasótermek, a Helyismereti Gyűjtemény, a Médiatár állománya és a számítógépes adatbázisok csak helyben használhatók. 2. A helyben használatot biztosító övezetek használatára a következő szabályok érvényesek: az Olvasóterem, a Helyismereti Gyűjtemény, Médiatár, Internet- szolgáltatás csak érvényes Olvasójeggyel, vagy Napijeggyel vehető igénybe, amely a kölcsönzési adminisztrációban, ill. az Olvasóteremben válthatók és könyvtárhasználat alkalmával bemutatandó. A Hírlapolvasó használata ingyenes. 3. A dokumentumokat és / vagy a könyvtári szolgáltatásokat a tájékoztató könyvtárosoktól kell kérni. 4. A különleges értékkel bíró vagy sérülékeny dokumentumokról szkenneléssel vagy digitális fotózással készíthető másolat. 5. A könyvtár zárva tartási ideje alatt lehetőség van a helyben használt dokumentumok meghatározott darabjainak (legfeljebb 2 dokumentum 2 napra történő) elvitelére írásbeli engedély alapján. A könyvek elvitelét a műszakvezető vagy osztályvezető, szombaton az ügyeletvezető engedélyezi. Számítógép- és Internethasználat Az oktatási/kutatási feladatokhoz kívánunk segítséget nyújtani, amikor olvasóink számára lehetővé tesszük az informatikai elérhető szolgáltatások igénybe vételét. A beiratkozott olvasó ingyenes internet használati ideje maximum 1 óra. (Továbbiakban ld. A számítógép használatának szabályai és az Internet használatának szabályai mellékleteket. ) Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén 1. A kölcsönzési határidő lejárta után a Könyvtár felszólítja a késedelmes olvasót a dokumentumok visszahozatalára. 2. Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj dokumentumtípusonként változó mértékben, de naponként emelkedik. 3. A késedelmes kölcsönző köteles megtéríteni a kiküldött felszólítások adminisztrációs költségeit is. 4. Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értéken megtéríteni. KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 7/9

8 5. A Könyvtár kártérítésként a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely nem azonos a beszerzési árral, annak többszöröse is lehet. 6. A Könyvtár a be nem hajtható követelését jogi úton érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. alapján (Részletezés a mellékletben) III. Megrendelhető könyvtári szolgáltatások 1. Irodalomkutatás: az Olvasóterem tájékoztató szolgálata az olvasó számára dolgozatíráshoz, tudományos kutatáshoz, diplomamunkák készítéséhez irodalomkutatást készít, irodalomjegyzéket állít össze. 2. Témafigyelés: a Könyvtárban előfizetett időszaki kiadványokból egyedi igény alapján a megrendelt témák figyelése történik: az olvasó havi rendszerességgel, fénymásolatban juthat a kért témák cikkeihez. 3. Elektronikus adatbázisok használat: A Könyvtár előfizetéses számítógépes adatbázisainak használata (Optijus jogi adatbázis, PRESSDOK stb.) esetén a találati jegyzékek, jogszabályok nyomtatása térítési díj ellenében történik. 4. Nyomtatás: Az olvasó az általa kért file (doc, xls, jpg stb. kiterjesztésű) nyomtatását a fénymásolóban kérheti, miután azt az N: meghajtóra másolták. (Díjtételeit a mellékletben a Könyvtári szolgáltatások díjtételei tartalmazza.) 5. Hangstúdió használata: a stúdióban külön térítés ellenében különböző szolgáltatások vehetők igénybe. Hangfelvétel készítése a stúdióban, hanganyag összeállítása, digitalizálása, Cd- re írása, vágása, MP3 lejátszóra másolása stb. 6. Videostúdió használata: a stúdióban külön térítés ellenében különböző szolgáltatások vehetők igénybe. Videofelvétel készítése, digitális vágása, feliratozása, DVD- re írása stb. (A 6-7. pont díjtételeit ld. a mellékletben a Terembérleti és eszközhasználati díjak alatt. KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 8/9

9 IV. Külső vállalkozó által biztosított szolgáltatások 1. Fénymásolás, szkennelés, laminálás, spirálozás, hőkötés: a fénymásolási igények a könyvtári dokumentumokból egyedi elbírálás alapján engedélyezettek. Az engedély a szerzői jogi törvény előírásaitól és a dokumentum fizikai állapotától függően adható vagy tagadható meg. (Díjtételei a szolgáltató helyen kifüggesztett árjegyzéken és a mellékleten olvasható!) 2. Kötészeti munkák: könyvek, folyóiratok, szakdolgozatok kötése. (Díjtételei a szolgáltató helyen kifüggesztett árjegyzéken és a mellékletben olvasható!) Nyíregyháza, február 01. Csontosné Maleczki Ilona mb.igazgató KHSZ Kiadás: K 3 Verzió: V 1 Oldal: 9/9

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI...3 2 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI... 3 2 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2009. szeptember 10-én Némethné Fülöp Terézia a bizottság

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL tv. a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit. Legfontosabb

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940 SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011.06.02-től Az 1997. évi CXL.

Részletesebben

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Gróf Tibor igazgató - 1 - Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BHAKTIVEDANTA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁR-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BHAKTIVEDANTA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁR-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BHAKTIVEDANTA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁR-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Bhaktivedanta Könyvtár alapítója a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (későbbiekben:

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI SZAKKÖNYVTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI SZAKKÖNYVTÁR EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI SZAKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008. március EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2012. augusztus 28. 1. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Könyvtár KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest 2011 I. Általános rendelkezés A Könyvtár állományának használata - kölcsönzés, helyben

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben