Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat"

Átírás

1 Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Bevezető A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény keretében működő megyei és városi könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről), a vonatkozó egyéb jogszabályok és a Szervezeti és működési szabályzat szerint a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített szolgáltatásokkal. A szolgáltatások az alábbi helyeken és időpontokban vehetők igénybe: Verseghy Ferenc Könyvtár; Szolnok, Kossuth tér 2. hétfő zárva kedd-péntek 10:00-18:00 szombat 9:00-13:00 vasárnap zárva Hild Viktor Könyvtár, Szolnok, Karczag László u. 2. hétfő 12:00 18:00 kedd-szerda 10:00 18:00 csütörtök zárva péntek 10:00 18:00 szombat 14:00 18:00 vasárnap zárva Szandaszőlősi Fiókkönyvtár, Szolnok Gorkij u. 32. hétfő, kedd, szerda, péntek 10:00-12:00 13:00 18:00 csütörtök 13:00 16:00 szombat, vasárnap zárva Tallinn Városrész Fiókkönyvtára, Szolnok Dr. Balogh Béla u. 14. kedd, szerda, péntek 9:00 12: :00 1

2 Abonyi Úti Fiókkönyvtár, Szolnok Abonyi u. 36. hétfő 13:00 17:00 csütörtök 10:00 12:00 Kertvárosi Fiókkönyvtár, Szolnok Napsugár út 59. hétfő 9:00 12:00 csütörtök :00 A könyvtár csoportos látogatókat előzetes egyeztetés alapján zárva tartási napokon is fogad. Külföldi, ill. hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel élők számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár jótállóként kezességet vállaljon értük. Azon kedvezmények, melyek ügyféli minőségben a magyar állampolgárok számára biztosítottak, megilletik az uniós állampolgárokat is. 2. A könyvtár könyvtári szolgáltatásai igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok A könyvtár közhírelt rendezvényeinek (kiállítás, előadás stb.) csoportos látogatói, a könyvtárat hivatalos ügyben felkeresők, ill. a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai regisztráció nélkül vehetnek részt a rendezvényen A regisztrálás A könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a használó adatait regisztráltassa. A regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány, lakcímkártya) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait: név (asszonyoknál leánykori név is), születési hely és idő, anyja neve, állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Szolnokon ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni), személyi igazolvány, vagy útlevél száma. 2

3 A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható: foglalkozása és munkahelye. Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy telephely, nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti. -cím telefonszám Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében: tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel; háztartásbeliek (stb.) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti. A regisztráció ingyenes A beiratkozáshoz, regisztráláshoz használt dokumentumok Beiratkozási, regisztrálási adatok A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerében rögzíti.. Ezek a könyvtárat használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkód adatával egészülnek ki. Az itt rögzített adatokat a könyvtár személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel Törzslap, olvasói nyilatkozat A beiratkozott, regisztrált olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a 2.1. pontban felsorolt adatoknak és nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük Olvasójegy Az olvasójegy a beiratkozott, regisztrált olvasó egyedi azonosítóját, nevét, esetleg fényképét tartalmazza. A legutolsó beiratkozás, regisztráció (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát, a kölcsönzött dokumentum típusát (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb.) és darabszámát az olvasójegy melléklete(i) tartalmazza. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. A könyvtár az olvasójegy érvényességét rendszeresen ellenőrzi. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár a térítési díj befizetése ellenében pótolja. Az elvesztésből eredő kár az olvasót terheli addig az időpontig, míg az elvesztés tényét írásban nem jelzi. Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja. 3

4 A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása Jótállói nyilatkozat A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2.1. pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét A beiratkozott, regisztrált olvasókról rögzített adatok kezelése A beiratkozott, regisztrált olvasókról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, statisztikák készítésére ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel oly módon, hogy azokból a személyes adatokra ne lehessen visszakövetkeztetni. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. Az olvasó személyes adatairól vezetett nyilvántartásokat kérésére ha a könyvtár felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni A használat jogának felfüggesztése Az olvasók kötelesek a könyvtárhasználatuk során a könyvtárakban általában elvárható viselkedést tanúsítani. A többi olvasó művelődését, munkáját indokolatlanul zavaró személy könyvtárhasználati jogait az intézmény vezetője korlátozhatja Reklamációk intézése A látogatók amennyiben a könyvtár, ill. annak dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezik, panaszukat rögzíthetik a panaszkönyvben, közölhetik útján az címen, ill. azzal az intézmény vezetőihez (tagintézményvezetők, osztályvezetők, igazgatóhelyettesek, igazgató) fordulhatnak. 3. Igénybe vehető szolgáltatások 3.1 Térítésmentes szolgáltatások A könyvtárhasználót regisztrációt követően ingyenesen illetik meg az intézmény alábbi szolgáltatásai: A könyvtári dokumentumok helyben használata. Teljes körű felvilágosítás a könyvtár szolgáltatásairól. A könyvtári katalógusok használata. A könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele. Önkormányzati jegyzőkönyvek, előterjesztések, rendeletek és határozatok helybeni tanulmányozása Számítógéphasználat elektronikus közszolgáltatások tekintetében max. 60 percben díjmentesen Továbbá minden egyéb olyan szolgáltatás, amelyet jogszabály vagy a fenntartó kifejezetten e körbe tartozónak ítél. 4

5 Az internet segítségével a világ bármely pontján igénybe vehető szolgáltatások: a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások; interneten elérhető katalógusunk (opac); elektronikus dokumentumszolgáltatásaink; -en keresztül: o tájékozódási, tájékoztatási szolgáltatás a könyvtár szolgáltatásairól, gyűjteményéről, információszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok megyéről, o elektronikus hírlevél megrendelése. o figyelmeztetés a kölcsönzés lejárati idejére o értesítés előjegyzett dokumentum beérkezéséről 3.2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink Beiratkozáskor a regisztrált olvasónak az 5.1. fejezet szerinti díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe A dokumentumok kölcsönzése A kölcsönzés szabályai A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja. A kölcsönzési határidő dokumentumtípusonként, típuson belül státus szerint a következő: Verseghy Ferenc Könyvtár kölcsönzési idő hosszabbítás kölcsönzői állomány 30 nap igen (2x) 1 hetes 7 nap igen (1x) nem kölcsönözhető, könyv tájékoztatói ill. olvasótermi állomány helyismereti (többpéldányos) audiovizuális [AV] dokumentumok Hild Viktor Könyvtár kölcsönzői állomány könyv audiovizuális [AV] dokumentumok zárva tartás idejére ill. megegyezés szerint nem 7 nap nem 7 nap igen (2x) 30 nap igen (2x) 1 hetes 7 nap igen (1x) sikerkönyvek 7 nap nem nem kölcsönözhető, tájékoztatói ill. olvasótermi, helyismereti állomány diafilm videokazetta, CD DVD, CD-ROM, DVD- ROM zárva tartás idejére ill. megegyezés szerint nem 30 nap igen (2x) 7 nap nem 3 nap nem 5

6 Fiókkönyvtárak: Szandaszőlős, Tallinn városrész kölcsönzői állomány könyv audiovizuális [AV] dokumentumok 30 nap igen (2x) 1 hetes 7 nap igen (1x) sikerkönyvek nem kölcsönözhető állomány videokazetta, CD DVD Fiókkönyvtárak: Abonyi út, Kertváros kölcsönzői állomány könyv nem kölcsönözhető állomány audiovizuális [AV] videokazetta, CD dokumentumok DVD megegyezés szerint megegyezés szerint 7 nap nem nem 7 nap nem 3 nap nem 30 nap igen (2x) nem 7 nap nem 3 nap nem A Verseghy Könyvtárban a helyismereti gyűjteményből a katalógusban védett -ként jelölt könyvpéldányok és az egyéb helyismereti dokumentumok nem adhatók ki. Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a szolgálatot teljesítő könyvtáros ellenjegyzése után kölcsönözhető ki. E dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható! A táblázatban igen jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel. A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében tartja nyilván Eljárás késedelem esetén Amennyiben a beiratkozott olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonon, -ben, stb.), szolgáltató helyenként és dokumentumonként az 5.4. fejezetben feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni A felszólítások rendje, költségei A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után, ha a késedelmi díj összege eléri a mindenkori postaköltséget a késedelmes olvasót normál postai levélben figyelmezteti. Ha a figyelmeztetés ellenére két hét eltelte után sem kerül vissza a dokumentum a könyvtárba, az olvasó felszólító levelet kap. Ha a dokumentumot újabb két hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönző, a könyvtár egy harmadik felhívást küld részére (ill., ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az 6

7 összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönzőtől követel. Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján az állomány-gyarapítási osztály közreműködésével történik. E levélnek figyelmeztetnie kell az kölcsönzőt arra is, hogy a könyvtár a postára adástól számított 30. nap eltelte után ha a tartozás továbbra is fennáll köteles közjegyzőhöz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönzőt az évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze Végrehajtás Az előző fejezetben megjelölt felszólítások eredménytelensége esetén a könyvtár a végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el Dokumentumok előjegyzése A beiratkozott használó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A dokumentum beérkezéséről a használót a könyvtár telefonon, nyílt postai levelezőlapon vagy -ben értesíti. Az előjegyzés díja az útján történt értesítés kivételével megegyezik a mindenkori postai költség (szabványos belföldi levél 30 g-ig) összegével. Az előjegyzett dokumentumot a könyvtár az előjegyzést kérőnek 5 nyitvatartási napon át fenntartja, csak helybenhasználatra adja át másnak Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtárba beiratkozott olvasók részére A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a beiratkozott használónak. Indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján. Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a használónak kell megfizetnie. E térítési díjon túl a használótól csak a felmerülő postaköltségek kérhetők. Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill. egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell. A várható költségekről a használót minden esetben tájékoztatni kell. A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén indokolt esetben felajánlható a használónak a másolat könyvtári állományba vétele. Ez esetben a másolási díjat és a keletkezett egyéb kiadásokat a könyvtár átvállalja. A határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj mértékét az 5., díjtételek fejezet tartalmazza. 7

8 Ha az idegen könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját, melyet a kölcsönadó intézmény állapít meg a könyvtárhasználónak kell megfizetnie. A könyvtárközi kölcsönzésben küldött dokumentumok (az elektronikus úton érkezettek nyomtatott változata is) az igénylés helyén vehető át. Érkezésükről a könyvtár igény szerint értesítést küld e- mailben, vagy térítés ellenében telefonon, ill. postai úton. Az ODR rendszerben a központi könyvtárnak szolgáltató és kérő a többi könyvtárnak kérő feladata van Más könyvtárak részére A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak használói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése az osztályvezetők véleményezése alapján megtagadható. A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. Az osztályvezető, döntése alapján ez az idő csökkenthető, vagy növelhető. Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén a szolgáltatás díjtalan, a könyvtár csupán a postai küldés költségeinek megtérítését kéri. Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill. egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell. A várható költségekről a kérő könyvtárat minden esetben tájékoztatni kell. Másolatszolgáltatás esetén a Könyvtárhasználati szabályzat melléklete szerinti térítési díj kérhető Tájékoztatás E fejezet vonatkozásában tájékoztatáson a kifejezetten e célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük. A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást: könyvtári, közművelődési intézményrendszerre, a hálózatok és együttműködési körök, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; a könyvtár használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; a könyvtár állományáról, a könyvtár által megvásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek segítségével; az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban elérhető információkról; az interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes. Térítésmentes a könyvtár használatát bemutató csoportos foglalkozások megtartása is. 8

9 Az internethasználat feltételei A könyvtárban az internet szolgáltatásait csak a regisztrált olvasók vehetik igénybe az 5., díjtételek fejezetben meghatározottak szerint. Az internet használata során a törvények betartásáért, saját adatainak biztonságáért a használó felel, azért a könyvtár felelősséget nem vállal. 16 éven aluli olvasóinknak az internet használatát (a csoportos foglalkozások kivételével) csak akkor tesszük lehetővé, ha ezt szülőjük (gondviselőjük) engedélyezte. A szolgáltatás a Verseghy Könyvtárban, a gyermekkönyvtári részlegben vehető igénybe A könyvtár technikai eszközeinek használata A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a mikrofilmek olvasásához, valamint a katalógus (opac) lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket. A fénymásolás és nyomtatás díját a Könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza. Az internet használatát a könyvtár szükség esetén időkorlátozással teszi lehetővé. Díját az 5., díjtételek fejezet tartalmazza. Fax küldése Könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza. A könyvtár a fogyatékkal élők számára segédeszközöket bocsát rendelkezésre. Az eszközök csak helyben használhatók, használatuk ingyenes. A könyvtárban elérhető kényelmi eszközök és szolgáltatások (ruhatár, lift, WC, stb.) díjmentesek Saját eszközök használata a könyvtárban A könyvtár a regisztrált olvasók számára ésszerű keretek között kizárólag tájékozódás és információgyűjtés céljából engedélyezi saját technikai eszközök (pl. hordozható számítógép) használatát. A saját eszközök használata más látogatót nem korlátozhat jogai gyakorlásában. A saját számítógéppel rendelkezők számára az internethasználat szabályai szerint (ld pont) lehetővé teszi a WiFi hálózatra-csatlakozást. A használók saját eszközeinek meghibásodásáért a könyvtár felelősséget nem vállal Térítéshez kötött szolgáltatások Másolatszolgáltatás, spirálozás A könyvtár az állományába tartozó dokumentumokról amennyiben ez szerzői jogokat nem sért használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért, spirálozásért a könyvtár a Könyvtárhasználati szabályzat mellékletében rögzített térítési díjat kér. 9

10 Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás Amennyiben a használó a tájékoztatást írásban kéri, ill. ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl. rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb.), annak elvégzéséért az 5.5. fejezet) szerinti térítési díjat kell fizetnie. A könyvtár és a használó előzetesen megállapodik a fizetendő díjban Témafigyelés A használók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból. Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető. A szolgáltatásért az 5.5. fejezet szerinti térítési díjat kell fizetni. A könyvtár csak érvényes megállapodás (olvasó- könyvtáros aláírásával) esetén végzi el a munkát. 4. Egyéb szabályok 4.1. A könyvtár látogatóira vonatkozó szabályok A látogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező. A könyvtár a ruhákban, táskákban, stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért (stb.) felelősséget nem vállal. A könyvtár dokumentumait elektronikus védelemmel látja el, mely a védelmi kapunál jelez, ha a dokumentumot illetéktelenül akarják elvinni. A lopáson kapott személy ügyében a rendőrségnél az intézmény minden esetben feljelentést tesz. Tilos a Csak könyvtárosok által használt szolgálati helyekre való illetéktelen belépés. A könyvtár nyilvános tereiben étkezni tilos. A dokumentumban elhelyezett vonalkód megrongálása, megsemmisítése, használhatatlanná tétele esetén az 5.3. pontjában megjelölt díjat kell fizetni. Szándékos rongálás esetén a könyvtár a látogatót kizárja a könyvtár használatából Terembérlet Az intézmény könyvtári tereit az intézmény igazgatójának döntése alapján politikai és egyházi rendezvények kivételével alkalmanként bérbe adhatja. A bérleti díj összege a Verseghy-terem kivételével egyedi megállapodás tárgyát képezi. 10

11 Az intézmény vezetője kizárólag kulturális célú, civil szervezetek által szervezett, a könyvtár működési rendjét nem zavaró rendezvények esetén a bérleti díj fizetését elengedheti. A terembérleti díjakat a Könyvtárhasználati Szabályzat melléklete tartalmazza. 5. Térítési díjak 5.1. Beiratkozási díj Verseghy Ferenc Könyvtár könyvek AV dokumentumok 1 számítógépes hálózati szolgáltatások 65 éven felüliek, fogyatékkal élők ingyenes 500,- Ft/hó 3.000,- Ft, amely kölcsönzési naponként egy óra internethasználatra jogosít vagy 100,- Ft/óra felnőttek 1.200,- Ft 500,- Ft/hó nyugdíjasok 600,- Ft 500,- Ft/hó diákok 2 600,- Ft 500,- Ft/hó 3.000,- Ft, amely kölcsönzési naponként egy óra internethasználatra jogosít vagy 100,- Ft/óra 3.000,- Ft, amely kölcsönzési naponként egy óra internethasználatra jogosít vagy 100,- Ft/óra 3.000,- Ft, amely kölcsönzési naponként egy óra internethasználatra jogosít vagy 100,- Ft/óra 16 éven aluliak ingyenes 500,- Ft/hó egy óra ingyenes, a továbbiakban 100,- Ft/óra kedvezményezettek 4 ingyenes 500,- Ft/hó 100,- Ft/óra Hild Viktor Könyvtár Karczag L. u. 2 könyv, diafilm CD, videokazetta 3 db/hét DVD, DVD-ROM, CD-ROM 3 db/kölcsönzési nap kedd és péntek 16 év alatt ingyenes nem nem felnőtt 600,- Ft diák, nyugdíjas 300,- Ft 500,- Ft/hó 1000, Ft/hó 65 év felett, ingyenes kedvezményezettek Számítógép használata 100, Ft/óra 11

12 Szandaszőlősi Fiókkönyvtár (Gorkij u. 32.), Tallinn Városrész Dr. Balogh B. u. 14. könyv CD, videokazetta DVD, DVD-ROM, CD-ROM Számítógép használata 3 db/hét 3 db/kölcsönzési nap kedd és péntek 16 év alatt ingyenes nem nem 100, Ft/óra felnőtt 600,- Ft diák, nyugdíjas 300,- Ft 500,- Ft/hó 1000, Ft/hó 100, Ft/óra 65 év felett, kedvezményezettek ingyenes Abonyi úti Fiókkönyvtár, (Abonyi út 36), Kertvárosi Fiókkönyvtár (Napsugár u. 59.) könyv Számítógép használata 16 év alatt felnőtt ingyenes diák, nyugdíjas 100, Ft/óra 65 év felett, kedvezményezettek 1 A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjai a hangoskönyveket ingyenes beiratkozás mellett kölcsönözhetik. 2 Diákok alatt a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők. 3 A szolgáltatás csak a gyermekkönyvtárban vehető igénybe. 4 Kedvezményezettek: közgyűjteményi és közművelődési dolgozók a 6/2001. (I.17.) Korm. rend. alapján. A jogosultságokat igazolni kell. A beiratkozási díjak 365 napra érvényesek Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 100,- Ft; A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 100,- Ft-ot kell fizetni. 12

13 5.4. Késedelem esetén fizetendő díjak könyvek Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény felnőttek, diákok, 70 éven felüliek 16 éven aluliak 30 napos kölcsönzői állomány 5,- Ft/db/nap 5,- Ft/db/nap 1 hetes kölcsönzői állomány 10,- Ft/db/nap 10,- Ft/db/nap sikerkönyvek 10,- Ft/db/nap nem kölcsönözhet nem kölcsönözhető állomány, 500,- Ft/db/nap kölcsönzésben kapott dokumentumok diafilmek 10,- Ft/db/nap 10,- Ft/db/nap DVD, DVD-ROM, CD-ROM-lemez 50,- Ft/db/nap nem CD-lemez, videokazetta 50,- Ft/db/nap kölcsönözhet hangkazetta 10,- Ft/db/nap A késedelem esetén fizetendő díj végösszegét a jogszabály szerinti kerekítési eljárással állapítjuk meg. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 5.5. Bibliográfiák, témafigyelések díja Az írásos (nyomtatott) bibliográfiák, irodalomkutatások elkészítésének díja minimálisan 1.000,- Ft. A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja. A témafigyelések után fizetendő díj megállapítása a témától és a határidőtől függően változik. A minimális összeg 1.000,- Ft. A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja. 6. Melléklet A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója által megállapított térítési díjak: 6.1. Másolatkészítés díjai Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Könyvtári dokumentumok Fénymásolás (fekete-fehér) o A/3 20,- Ft/oldal o A/4 10,- Ft/oldal (ha az oldal fele kép: 30,- Ft/oldal) Nyomtatás (fekete-fehér) o A/4 csak szöveg 20,- Ft/oldal o A/4 csak kép 40,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 30,- Ft/oldal Színes nyomtatás, fénymásolás o A/4 szöveg 100,- Ft/oldal o A/4 kép 300,- Ft/oldal 13

14 o A/4 kép és szöveg 150,- Ft/oldal Digitális másolat készítése o A/3-ig 15,- Ft/oldal o A/3 méret felett 100,- Ft/oldal Hozott dokumentum esetén Fénymásolás o A/3 40,- Ft/oldal o A/4 20,- Ft/oldal (ha az oldal fele kép: 50,- Ft/oldal) Nyomtatás (fekete-fehér) o A/4 csak szöveg 20,- Ft/oldal o A/4 csak kép 40,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 30,- Ft/oldal Színes nyomtatás, fénymásolás o A/4 szöveg 150,- Ft/oldal o A/4 kép 400,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 200,- Ft/oldal Az összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák! 6.3 Spirálozás méret terjedelem ár (borító nélkül) előzék- és hátlap A/4 20 oldalig 100,- A/4 50 oldalig 160,- 160,- Ft A/4 100 oldalig 220,- A/4 150 oldalig 240,- 14

15 Születésnapi újság árjegyzéke: 1 oldal szkennelt másolata A/3-s 300 Ft A/4-es 200 Ft Előlap A/3-as300 Ft, A/4-es 200 Ft Mappa A/3-as 3000 Ft, A/4-es 1800 Ft 12 oldal szkennelt másolata A/3-as 3600 Ft A/4-es 2400 Ft 12 oldalas csomag ára összesen A/3-as 6600 Ft, A/4-es 4200 Ft 6.4. A Verseghy-terem bérleti díja 3.200,- Ft/óra (bruttó) A szabályok életbe léptetésének ideje július 1-je. Szolnok, május 13. Lászlóné Nagy Ilona igazgató 15

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtár 1. Bevezető Fegyvernek Város könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. törvényben rögzített nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyilvános városi könyvtár, amely rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Balassagyarmat 2013 I. BEVEZETŐ A Madách Imre Városi Könyvtár nyilvános könyvtár

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. Könyvtárának használati szabályzata

Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. Könyvtárának használati szabályzata Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának használati szabályzata Szolgáltatások - a könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata ( olvasóterem, helytörténet) - az állományfeltáró

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZ ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZ ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZ ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2016 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk

Részletesebben

A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Biblioteka Egyesület könyvtára nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Változatai: 1. Egy teljes, egységes szerkezetben megjelenő szabályzat 2. Rövidített változat 3. Hogyan használjam a könyvtárat? Gyakran Ismételt Kérdések KÖNYVTÁRHASZNÁLATI

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

HOGYAN HASZNÁLJAM A KÖNYVTÁRAT? Gyakran Ismételt Kérdések

HOGYAN HASZNÁLJAM A KÖNYVTÁRAT? Gyakran Ismételt Kérdések HOGYAN HASZNÁLJAM A KÖNYVTÁRAT? Gyakran Ismételt Kérdések Ki használhatja a könyvtárat? A nyilvános könyvtár, szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és magára

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI Beiratkozás A könyvtárhasználók adatainak kezelése A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 2014 Tatabánya 1. Bevezető A József Attila Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzata

Könyvtárhasználati szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 1. sz. melléklet A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzata Érvényes: 2006. szeptember 11-től Aktualizálva: 2013. január

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fertőszentmiklós Érvényes: 2016. január 4-től (továbbiakban könyvtár) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a1997. évi CXI. tv.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása 1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár ezen határozata mellékleteként

Részletesebben

RATKÓ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

RATKÓ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR RATKÓ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Nagykálló 2017. A könyvtár elérhetőségei Név: Ratkó József Városi Könyvtár Cím: 4320 Nagykálló, Korányi F. út 1. Telefonszám: 06/42-263-339 Email

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

A MARCALI BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MARCALI BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MARCALI BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár szakmai működését a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2018.09.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11. Könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, amely a helyi körülményekből és a könyvtári rendszerben elfoglalt helyéből következően, az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs Könyvtárhasználati Szabályzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs 1. A könyvtárhasználat feltételei, a könyvtár szolgáltatásai A kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Könyvtári szolgáltatások 2/A. 1

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Könyvtári szolgáltatások 2/A. 1 Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

Igazgatói utasítás a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár használatának rendjéről

Igazgatói utasítás a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár használatának rendjéről Igazgatói utasítás a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár használatának rendjéről Keszthely Hatályba lépés ideje: 2019. február 15. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól SZMSZ 4.sz. függ. Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól Összeállította: igazgató Hatályos: Téglás, 2015. január 1-től Könyvtári tagsági díjak 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóknak

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST, OROSHÁZA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST, OROSHÁZA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST, OROSHÁZA 1. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Kodolányi János Főiskola Könyvtár és Információs Központ szolgáltatásai a

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok

A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok 2015. 294/2014. (XII. 15.) sz. KSZB. határozat melléklete Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Könyvtárhasználati Szabályzat A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásaival minden - a használatból nem kizárt- érdeklődőnek rendelkezésére áll. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja 1. Bevezetı 1.1. A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény.

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar.

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar. Jelen szabályzatot Hajdúnánás Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. melléklet. Széchenyi István Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzat

SZMSZ 2. sz. melléklet. Széchenyi István Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzat SZMSZ 2. sz. melléklet Széchenyi István Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzat 2012 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.) A Széchenyi István Városi Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás Feltételek Időtartam Mennyiség/Egység /kölcsönzési határidő

Könyvtári szolgáltatás Feltételek Időtartam Mennyiség/Egység /kölcsönzési határidő Beiratkozás A könyvtárhasználati szabályzat elfogadása és betartása. A díj alóli mentességet és a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. beiratkozás napjától számított Szimpla csomag dokumentum

Részletesebben

A csorvási Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A csorvási Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A csorvási Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata 1. BEVEZETİ A Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

A Lipták Gábor Városi Könyvtár

A Lipták Gábor Városi Könyvtár 3.számú Melléklet A Lipták Gábor Városi Könyvtár KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA az 1997. évi CXL. törvény alapján, különös tekintettel a könyvtárakra vonatkozó 56., 57. és 58. -ra A kulturális javak védelméről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros 0 Könyvtár címe: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Címe: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. sz. Honlap: www.lmvk.hu Email: balmpublib@gmail.com

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat 2. számú melléklet Könyvtárhasználati szabályzat Budapest. 2013. január 15. Strobl Imréné könyvtáros Tartalomjegyzék I. KÖLCSÖNZÉSI IDŐ II. A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓI KÖRE 2.1 A könyvtár tagjaitól elvárt magatartás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1.számú melléklet. Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok Könyvtárhasználati Szabályzata

1.számú melléklet. Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok Könyvtárhasználati Szabályzata 1.számú melléklet Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok Könyvtárhasználati Szabályzata Ács 2018 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Általános szabályok...4 3. Használati jog...

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzat

Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzat Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzat Verziószám: 4. Iktatószám: SZIE-R/1844-1/2017 Összeállította: Bodnár Erika Véleményezte: Minőségirányítási Tanács

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai 1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai A könyvtár használatának szabályai a könyvtári állomány védelme és más használók jogainak

Részletesebben

YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA

YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA 1 0 A T %ptr Pejtsk é1cx ykö-5 és Iska% Köiiyvtc 1W YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA 0 2014.02.19. Kétette Stké- ILdikó kyvttrve tó zrtat,m I. A könyvtár használata II. A beiratkozás III. A könyvtár szolgáltatásai

Részletesebben

K I V O N A T. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2016. szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2016. (IX.20.)

Részletesebben

Derkovits Kulturális Központ, Tiszaújváros. SZMSZ 1. sz. melléklete

Derkovits Kulturális Központ, Tiszaújváros. SZMSZ 1. sz. melléklete SZMSZ 1. sz. melléklete A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA I. Általános szabályok A Hamvas Béla Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. A könyvtárat minden érdeklődő használhatja,

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat Tartalomjegyzék

Könyvtárhasználati szabályzat Tartalomjegyzék Könyvtárhasználati szabályzat Tartalomjegyzék A Ceglédi Városi Könyvtár részlegei és nyitvatartási ideje... 2 A könyvtár alapszolgáltatásai... 2 Könyvtári tagság... 2 BEIRATKOZÁSI DÍJ... 2 Könyvtárhasználók

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat Beiratkozás A Nagy Gáspár Városi Könyvtár tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a könyvtárhasználati

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

E rendelet hatálya Balatonboglár Városi Önkormányzat intézményeire terjed ki.

E rendelet hatálya Balatonboglár Városi Önkormányzat intézményeire terjed ki. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV. 06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási

Részletesebben