Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990 évi LV törvény 16 (1) és a 70 (1) bekezdés a) pontja, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CL számú törvény alapján a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja: 1 A rendelet hatálya a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézetre (a továbbiakban: VFMKMI) és a szolgáltatásait igénybevevő természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki 2 (1) A Megyei Közgyűlés a VFMKMI fenntartásával teljesíti az 1997 évi CL törvényben meghatározott közkönyvtári ellátási feladatait (2) A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan a nyilvános könyvtárak alapfeladatain, valamint a települési könyvtárak feladatain túl: a) ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, c) végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, e) szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést (3) A könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat szövege jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi (4) A könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat tartalmáról a könyvtár köteles olvasóit tájékoztatni, kérésre köteles a szabályzat szövegét az érdeklődők rendelkezésére bocsátani

2 2 3 (1) A Megyei Közgyűlés a VFMKMI útján gondoskodik a megyei önkormányzat részére kötelező feladatként előírt megyei közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról, melyet az intézmény önálló szakfeladatként lát el (2) A VFMKMI a megye települési önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére a közművelődési tevékenység fejlesztését szolgáló szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében az alábbiakat biztosítja: a) a megye területén működő települési önkormányzatok és etnikai kisebbségi önkormányzatok valamint a közművelődési szerveztek művelődési tevékenységének elősegítése, b) együttműködés a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal és az országos, regionális és megyei hatókörű művelődési és szakmai érdekképviseleti szervekkel, c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztési programok készítése, azok hasznosítása, d) nemzetközi, országos, regionális, megyei, kistérségi közművelődési rendezvények szervezésében való részvétel és a nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi kulturális kapcsolatok fejlesztésében való közreműködés, e) a közművelődési információk gyűjtése és összegzése, a megyei adattár kezelése, f) a megye közművelődési, művészeti, környezetkultúrához kötődő értékeinek, sajátosságainak bemutatásában való közreműködés, g) a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és továbbképzése (3) A közgyűlés a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás konkrét feladatait a rendelet 2 számú melléklete alapján határozza meg (4) A közgyűlés a megyei közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásához az éves költségvetésben megállapított önkormányzati támogatást biztosít a VFMKMI részére 4 (1) A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatait ellátó VFMKMI önálló jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mely gondoskodik a szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes biztosításáról (2) A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes körét a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza (3) A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjainak mértékét az intézményvezető évente köteles megállapítani, amit a fenntartónak köteles megküldeni

3 3 5 (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Megyei Közgyűlésnek a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló 7/1999 (III1) KR sz rendelete és az azt módosító 14/2000(VI30) KR sz, 14/2001(VI30)KR sz, 4/2004(II23)KR sz, 12/2004(VI30) KR sz rendelet 4 -a, a 19/2005(II16)KR sz, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 8/1999 (III 1) KR rendelete Fejér Andor Dr Baranyi Imre Megyei Közgyűlés megyei aljegyző elnöke

4 4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30)KR sz rendeletének 1 sz melléklete JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS MŰ- VELŐDÉSI INTÉZET 1 Bevezető KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Küldetésnyilatkozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtára a megye legnagyobb közgyűjteményeként felelős a nemzeti és egyetemes könyvtári dokumentumvagyonhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások nyújtásáért Jász-Nagykun-Szolnok megyében A nemzeti könyvtár mellett egyedüli felelősségünk a megyében keletkezett és a megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtése, feltárása, szolgáltatása és megőrzése utókor számára Szolgáltatásainkkal e két meghatározó célt kívánjuk elérni A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet keretében működő megyei könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997 évi CL törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről), a vonatkozó egyéb jogszabályok és a Szervezeti és működési szabályzat szerint a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített szolgáltatásokkal Külföldi, ill hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel élők számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár jótállóként kezességet vállaljon értük Azon kedvezmények, melyek ügyféli minőségben a magyar állampolgárok számára biztosítottak, megilletik a megyében letelepedő uniós állampolgárokat is A szolgáltatások az alábbi helyen és időpontokban vehetők igénybe: Verseghy Könyvtár; Szolnok, Kossuth tér 2 hétfő zárva kedd-péntek szombat vasárnap zárva Közigazgatási Szakkönyvtár; Szolnok, Kossuth L u 2 délelőtt délután hétfő-csütörtök péntek zárva szombat-vasárnap zárva zárva A könyvtár csoportos látogatókat előzetes egyeztetés alapján hétfői napokon is fogad A könyvtár közhírelt rendezvényeinek (kiállítás, előadás stb) csoportos látogatói, a könyvtárat hivatalos ügyben felkeresők, ill a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai regisztráció nélkül vehetnek részt a rendezvényen

5 5 2 A könyvtár könyvtári szolgáltatásai igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok 21 A beiratkozás, regisztrálás A könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a használó adatait regisztráltassa A kölcsönzést és a számítógépes hálózati szolgáltatásokat csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait: név (asszonyoknál leánykori név is), születési hely és idő, anyja neve, állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Szolnokon ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni), személyi igazolvány, vagy útlevél száma A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható: foglalkozása és munkahelye Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy telephely, nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében: tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel; háztartásbeliek (stb) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti Beiratkozáskor az olvasónak az 51 fejezet szerinti díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe A regisztráció ingyenes A regisztrált olvasó a kölcsönzésen és a könyvtár technikai eszközeinek használatán kívül (amit a 316 fejezet szabályoz) minden könyvtári szolgáltatást igénybe vehet 22 A beiratkozáshoz, regisztráláshoz használt dokumentumok 221 Beiratkozási, regisztrálási adatok A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerébe rögzíti A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik a 21 pontban leírtakkal Ezek a könyvtárat használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkód adatával egészülnek ki Az itt rögzített adatokat a könyvtár személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel 222 Törzslap, olvasói nyilatkozat Az beiratkozott, regisztrált olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a 21 pontban felsorolt adatoknak és nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött do-

6 6 kumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük 223 Olvasójegy Az olvasójegy az beiratkozott, regisztrált olvasó egyedi azonosítóját, nevét, esetleg fényképét tartalmazza A legutolsó beiratkozás, regisztráció (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát, a beiratkozási díj befizetésének igazolását, a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb) és darabszámát az olvasójegy melléklete(i) tartalmazza Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele A könyvtár az olvasójegy érvényességét rendszeresen ellenőrzi Az elveszett olvasójegyet a könyvtár az 52 fejezet 1 pontja szerinti díj befizetése ellenében pótolja Az elvesztésből eredő kár az olvasót terheli addig az időpontig, míg az elvesztés tényét írásban nem jelzi a Kölcsönző és állománynyilvántartó szolgálati osztálynak Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása 224 Jótállói nyilatkozat A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 21 pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét 225 Az internethasználat feltételei A könyvtárban az internet szolgáltatásait csak a regisztrált olvasók vehetik igénybe Az internet használata során a törvények betartásáért, saját adatainak biztonságáért a használó felel, azért a könyvtár felelősséget nem vállal 18 éven aluli olvasóinknak az internet használatát (a csoportos foglalkozások kivételével) csak akkor tesszük lehetővé, ha ezt szülőjük (gondviselőjük) engedélyezte A 16 éven aluliak ingyenes internet használata csak a gyermekkönyvtári részben vehető igénybe 23 A beiratkozott, regisztrált olvasókról rögzített adatok kezelése A beiratkozott, regisztrált olvasókról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, statisztikák készítésére ill tudományos kutatás céljaira használhatóak fel oly módon, hogy azokból a személyes adatokra ne lehessen visszakövetkeztetni Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért az intézmény minden dolgozója felelős Az olvasó személyes adatairól vezetett nyilvántartásokat kérésére ha a könyvtár felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni 24 A használat jogának felfüggesztése A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi használót jogai gyakorlá-

7 7 sában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja, aki megjelenésével megütközést, ápolatlanságával undort kelt 25 Reklamációk intézése A látogatók amennyiben a könyvtár, ill annak dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezik, panaszukkal az osztályvezetőkhöz fordulhatnak Amennyiben problémájuk így nem nyer megoldást, jogorvoslatért az intézmény vezetéséhez fordulhatnak 3 Igénybe vehető szolgáltatások A könyvtár szolgáltatásainak egy része térítési és használati díj fizetése nélkül az internet segítségével igénybe vehető a világ bármely pontján Ezek a szolgáltatások a következők: a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások; interneten elérhető katalógusunk (opac); elektronikus dokumentumszolgáltatásaink: o elektronikus könyvtár, o képeslaptár, o hírlaptár o egyes eseményekhez, személyekhez, gyűjteményrészekhez kapcsolódó szolgáltatások (1956, Verseghy Ferenc, Finnugor Gyűjtemény, stb -en keresztül: o tájékozódási, tájékoztatási szolgáltatás a könyvtár szolgáltatásairól, gyűjteményéről, információszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok megyéről, o elektronikus hírlevél kiadása könyvtárközi kölcsönzés Szolgáltatásaink második köre a megye területén érhető el Ezek a megyében működő könyvtárak igényeinek és a működésünket meghatározó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével a következők: megyei ellátórendszer működtetése; könyvtári rendezvények, továbbképzések szervezése a megye területén; a megye önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárainak módszertani segítése, szakmai gondozása, együttműködésük megszervezése; a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezése, gyűjtése, összesítése; könyvtári szakfelügyelet működtetése; szolgáltatások közvetítése, hálózati híradó kiadása Szolgáltatásaink harmadik körét a könyvtárba látogatók vehetik igénybe az alábbiak szerint: 31 Regisztrációhoz, beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink 311 A dokumentumok helyben használata A könyvtár valamennyi szolgáltató helyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák

8 8 A használók a helyismereti részleg kivételével minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, azokat használat után a munkaasztalon kell hagyniuk A raktárban tárolt dokumentumokhoz az olvasó a szolgálatot teljesítő könyvtáros, raktáros segítségével juthat hozzá A könyv kiadásának regisztrálása után kerülhet csak használóhoz dokumentum a helyismereti részleg raktárából, a kézikönyvtári állományokból és a könyvtár különgyűjteményeiből Ezeket az állományegységeket a részlegben dolgozó könyvtáros adja át a használónak, aki ezután ellenőrzi ezek visszajutását tárolási helyükre A dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől egy évre eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni 312 A dokumentumok kölcsönzése 3121 A kölcsönzés szabályai A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja A kölcsönzési határidő dokumentumtípusonként, típuson belül státus szerint a következő: Megyei könyvtár kölcsönzési idő hosszabbítás kölcsönzői állomány 30 nap igen (2x) nem kölcsönözhető, 1 nap, ill megegyezés nem könyv szerint tájékoztatói ill olvasótermi állomány helyismereti (többpéldányos) 1 hét nem audiovizuális [AV] dokumentumok 1 hét igen (2x) Közigazgatási szakkönyvtár könyv 2 hét igen kézikönyv egyedi elbírálás alapján nem A helyismereti gyűjteményből a katalógusban védett -ként jelölt könyvpéldányok és az egyéb helyismereti dokumentumok nem adhatók ki Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a szolgálatot teljesítő könyvtáros ellenjegyzése után kölcsönözhető ki E dokumentumok alapvetően helybenhasználatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható! A táblázatban igen jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében tartja nyilván 3122 Eljárás késedelem esetén Amennyiben a beiratkozott olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonon, -ben, stb), szolgáltatóhelyenként és dokumentumonként az 54 fejezetben feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni

9 A felszólítások rendje, költségei A könyvtár 3 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtárba, egy hét eltelte után a könyvtár felszólítja a kölcsönvevőt a dokumentum visszaszolgáltatására E levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni és fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát Amennyiben a kölcsönző az ettől számított egy héten belül a dokumentumot viszszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli Ha a dokumentumot újabb egy hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönző, a könyvtár egy harmadik felhívást küld részére (ill, ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönzőtől követel Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján az osztályvezetők döntése szerint történik E levélnek figyelmeztetnie kell az kölcsönzőt arra is, hogy a könyvtár a postára adástól számított 30 nap eltelte után ha a tartozás továbbra is fennáll köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönzőt az 1994 évi LIII törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze 3124 Végrehajtás A 30 nap eltelte után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el 313 Dokumentumok előjegyzése A beiratkozott használó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt nem elérhető, kérheti annak előjegyzését A könyv beérkezéséről a használót a könyvtár telefonon, nyílt postai levelezőlapon vagy -ben értesíti Az előjegyzés díja megegyezik a mindenkori postai költségek (szabványos belföldi levél 30 g-ig) összegével Az előjegyzett dokumentumot a könyvtár az előjegyzést kérőnek 10 nyitvatartási napon át fenntartja, csak helybenhasználatra adja át másnak 314 Könyvtárközi kölcsönzés 3141 A könyvtárba beiratkozottak részére A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a beiratkozott használónak Kivételes, indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a használónak kell megfizetnie E térítési díjon túl a használótól csak a felmerülő postaköltségek kérhetők Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell A várható költségekről a használót minden esetben tájékoztatni kell

10 10 A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén a szakreferensek véleménye és az osztályvezetők döntése alapján felajánlható a használónak a másolat könyvtári állományba vétele Ez esetben a másolási díjat és a keletkezett egyéb kiadásokat a könyvtár átvállalja 3142 Más könyvtárak részére A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak használói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani, stb munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése az osztályvezetők véleményezése alapján megtagadható A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét Az osztályvezető, ill helyettese döntése alapján ez az idő csökkenthető, vagy növelhető Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén a szolgáltatás díjtalan, a könyvtár csupán a postai küldés költségeinek megtérítését kéri Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell A várható költségekről a kérő könyvtárat minden esetben tájékoztatni kell Másolatszolgáltatás esetén a Könyvtárhasználati szabályzat melléklete szerinti térítési díj kérhető 315 Tájékoztatás (ld még a 322 fejezetet is!) E fejezet vonatkozásában tájékoztatáson a kifejezetten e célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást: könyvtári, közművelődési intézményrendszerre, a hálózatok és együttműködési körök, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; a könyvtár használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, a könyvtár által megvásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek segítségével; az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban elérhető információkról; az interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes Térítésmentes a könyvtár használatát bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is 316 A könyvtár technikai eszközeinek használata A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a mikrofilmek olvasásához, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges technikai eszközöket, valamint a katalógus (opac) lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket A fénymásolás és nyomtatás díját a Könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza

11 11 Az internet használatát a könyvtár szükség esetén időkorlátozással teszi lehetővé A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet A könyvtár a fogyatékkal élők számára segédeszközöket bocsát rendelkezésre Az eszközök csak helyben használhatók, használatuk ingyenes A könyvtárban elérhető kényelmi eszközök és szolgáltatások (ruhatár, lift, WC, stb) díjmentesek 317 Saját eszközök használata a könyvtárban A könyvtár a regisztrált és beiratkozott olvasók számára ésszerű keretek között kizárólag tájékozódás és információgyűjtés céljából engedélyezi saját technikai eszközök (pl hordozható számítógép) használatát A saját eszközök használata más látogatót nem korlátozhat jogai gyakorlásában A saját számítógéppel rendelkezők számára az internethasználat szabályai szerint (ld 225 pont) lehetővé teszi a WiFi hálózatra-csatlakozást A használók saját eszközeinek meghibásodásáért a könyvtár felelősséget nem vállal 32 Térítéshez kötött szolgáltatások 321 Másolatszolgáltatás A könyvtár az állományába tartozó dokumentumokról amennyiben ez szerzői jogokat nem sért használói részére másolatot készít A másolatszolgáltatásért a könyvtár a Könyvtárhasználati szabályzat mellékletében rögzített térítési díjat kér 322 Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás Amennyiben a használó a tájékoztatást írásban kéri, ill ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb), annak elvégzéséért az 56 fejezet) szerinti térítési díjat kell fizetnie A könyvtár és a használó előzetesen megállapodik a fizetendő díjban 323 Témafigyelés A használók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető A szolgáltatásért az 56 fejezet szerinti térítési díjat kell fizetni A könyvtár csak érvényes megállapodás esetén végzi el a munkát 4 Egyéb szabályok 41 A könyvtár látogatóira vonatkozó szabályok A látogatók számára a ruhatárak használata díjmentes és kötelező A könyvtár a ruhákban, táskákban, stb elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért (stb) felelősséget nem vállal A könyvtár dokumentumait elektronikus védelemmel látja el, mely a védelmi kapunál jelez, ha a dokumentumot illetéktelenül akarják elvinni

12 12 A lopáson kapott személy ügyében a rendőrségnél az intézmény minden esetben feljelentést tesz A könyvtár nyilvános tereiben étkezni tilos és csak az arra kijelölt helyeken szabad dohányozni A dokumentumban elhelyezett vonalkód megrongálása, megsemmisítése, használhatatlanná tétele esetén az 53 pontjában megjelölt díjat kell fizetni Szándékos rongálás esetén a könyvtár a látogatót kizárja a könyvtár használatából A használó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását A könyvtár önkéntes könyv- és pénzadományokat elfogad 42 Az ellátórendszeri szolgáltatásokra vonatkozó szabályok Az intézmény alapító okiratba foglalt feladata megyei könyvtári ellátórendszer működtetése Ellátórendszeri szolgáltatás nyújtására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet igazgatója és a szolgáltatást igénybe vevő könyvtár fenntartója szerződik A szolgáltatások alapdíja a következők szerint került megállapításra 1997-ben: 1 ellátórendszeri szolgáltatás díja 1 évre: 4000,- Ft + ÁFA (kötelező); 2 szállítási díj alkalmanként: 2000,- Ft + ÁFA (választható); 3 Könyvbeszerzési hozzájárulás: a 200 kötet 10000,- Ft b kötet 15000,- Ft c kötet 25000,- Ft (az a, b, c pontok közül egy választandó) A szolgáltatás díja minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közreadott infláció mértékével növekszik Az aktuális évre megállapított díjat a Könyvtárhasználati Szabályzat melléklete tartalmazza 43 Tanfolyamok, rendezvények Az intézmény alapító okiratba foglalt kisegítő jellegű tevékenységei között szerepel a Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás, az Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás és az Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás E tevékenységét a könyvtár tanfolyamok keretében valósítja meg A tanfolyamokért, foglalkozásokért a könyvtár vagy a rendező szervezet díjat szedhet A díj összegét a rendezvény meghirdetésekor előre közölni kell 44 Terembérlet Az intézmény könyvtári tereit az intézmény igazgatójának döntése alapján párt és egyházi rendezvények kivételével alkalmanként bérbe adhatja A bérleti díj összege a Verseghy-terem kivételével egyedi megállapodás tárgyát képezi Az intézmény vezetője kizárólag kulturális célú, civil szervezetek által szervezett, a könyvtár működési rendjét nem zavaró rendezvények esetén a bérleti díj fizetését elengedheti A Verseghy-terem bérleti díját az intézmény igazgatója állapítja meg a Könyvtárhasználati Szabályzat mellékletében közölt mértékben

13 13 45 Kiadványok árusítása A könyvtár kizárólag a saját kiadásában, ill a közreműködésével megjelent kiadványokat árusíthatja Rendezvényekhez kapcsolódóan a könyvtár engedélyezi területén kiadványok árusítását 5 Térítési díjak 51 Beiratkozási díj könyvek AV dokumentumok 1 számítógépes hálózati szolgáltatások 70 éven felüliek, fogyatékkal élők ingyenes 3000,- Ft ingyenes felnőttek 1500,- Ft 3000,- Ft 3000,- Ft rokkantnyugdíjasok 750,- Ft 3000,- Ft 3000,- Ft diákok 2 750,- Ft 3000,- Ft 3000,- Ft 16 éven aluliak ingyenes 3000,- Ft ingyenes 3 kedvezményezettek 4 ingyenes 3000,- Ft ingyenes A jogosultságokat igazolni kell A beiratkozási díjak 365 napra érvényesek A beiratkozási díjak olvasói kategóriánként időarányos mértékben is kifizethetőek A legkisebb időegység egy hónap Töredékösszeg esetén a fizetendő díjat az általános szabályok szerint kerekítjük A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 52 Családi beiratkozás A családi beiratkozás legalább három családtag egyidejű beiratkozásakor érvényesíthető A családi beiratkozáskor a kedvezmény mértéke az egyénileg fizetendő díjak 60%- a 53 Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 100,- Ft; A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 50,- Ft-ot kell fizetni 54 Késedelem esetén fizetendő díjak könyvek kölcsönözhető állomány nem kölcsönözhető 70 éven felüliek, felnőttek, diákok 16 éven aluliak 5,- Ft/db/nap 2,- Ft/db/nap 1000,- Ft/db/nap 1 A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjai a hangoskönyveket ingyenes beiratkozás mellett kölcsönözhetik 2 Diákok alatt a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők 3 A szolgáltatás csak a gyermekkönyvtárban vehető igénybe 4 Kedvezményezettek: közgyűjteményi és közművelődési dolgozók a 6/2001 (I17) Korm rend alapján

14 14 AV dokumentumok és tájékoztatói állomány 50,- Ft/db/nap A késedelem esetén fizetendő díj végösszegét a jogszabály szerinti kerekítési eljárással állapítjuk meg 55 Másolási díjak A másolatok után fizetendő térítési díjak mértékét az intézmény vezetője saját hatáskörében állapítja meg A másolási díjak mértékét az intézmény tereiben és honlapján közzé kell tenni 56 Bibliográfiák, témafigyelések díja Az írásos (nyomtatott) bibliográfiák, irodalomkutatások elkészítésének díja minimálisan 1000,- Ft A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja A témafigyelések után fizetendő díj megállapítása a témától és a határidőtől függően változik A minimális összeg 1000,- Ft A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja 57 Számítógépes hálózati szolgáltatás igénybevétele beiratkozás nélkül 100,- Ft/óra 6 Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet igazgatója által megállapított térítési díjak: 61 Az ellátórendszeri szerződéskötés díja [ld 42] 2008-ban ellátórendszeri szolgáltatás díja 1 évre: 6855,- Ft; szállítási díj alkalmanként: 3425,- Ft; Könyvbeszerzési hozzájárulás: o 200 kötet 15645,- Ft o kötet 23395,- Ft o kötet 39035,- Ft Az összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák! 62 Másolási díjak [ld 55 pont] Fénymásolás o A/3 30,- Ft/oldal o A/4 15,- Ft/oldal (ha az oldal fele kép: 30,- Ft/oldal) o A/5 10,- Ft/oldal Nyomtatás (fekete-fehér)

15 15 o A/4 csak szöveg 15,- Ft/oldal o A/4 csak kép 30,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 20,- Ft/oldal Nyomtatás (színes) o A/4 szöveg 150,- Ft/oldal o A/4 szöveg 500,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 300,- Ft/oldal Digitális másolat készítése o A/4 15,- Ft/oldal Az összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák! 63 Spirálozás Műanyag borítóval Borító nélkül A/4 20 oldalig 170,- Ft 70,- Ft 50 oldalig 190,- Ft 100,- Ft 100 oldalig 210,- Ft 130,- Ft 150 oldalig 250,- Ft 150,- Ft A/5 20 oldalig 130,- Ft 70,- Ft 50 oldalig 170,- Ft 100,- Ft 100 oldalig 190,- Ft 130,- Ft 150 oldalig 210,- Ft 150,- Ft 64 A Verseghy-terem bérleti díja [ld: 44 pont] 3000,- Ft + ÁFA/óra

16 16 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 4 2 A könyvtár könyvtári szolgáltatásai igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok 5 21 A beiratkozás, regisztrálás 5 22 A beiratkozáshoz, regisztráláshoz használt dokumentumok Beiratkozási, regisztrálási adatok Törzslap, olvasói nyilatkozat Olvasójegy Jótállói nyilatkozat Az internethasználat feltételei 6 23 A beiratkozott, regisztrált olvasókról rögzített adatok kezelése 6 24 A használat jogának felfüggesztése 6 25 Reklamációk intézése 7 3 Igénybe vehető szolgáltatások 7 31 Regisztrációhoz, beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink A dokumentumok helyben használata A dokumentumok kölcsönzése A kölcsönzés szabályai Eljárás késedelem esetén A felszólítások rendje, költségei Végrehajtás Dokumentumok előjegyzése Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtárba beiratkozottak részére Más könyvtárak részére Tájékoztatás (ld még a 322 fejezetet is!) A könyvtár technikai eszközeinek használata Saját eszközök használata a könyvtárban Térítéshez kötött szolgáltatások Másolatszolgáltatás Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás Témafigyelés 11 4 Egyéb szabályok A könyvtár látogatóira vonatkozó szabályok Az ellátórendszeri szolgáltatásokra vonatkozó szabályok Tanfolyamok, rendezvények Terembérlet Kiadványok árusítása 13 5 Térítési díjak Beiratkozási díj Családi beiratkozás Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása Késedelem esetén fizetendő díjak Másolási díjak Bibliográfiák, témafigyelések díja Számítógépes hálózati szolgáltatás igénybevétele beiratkozás nélkül 14 6 Melléklet Az ellátórendszeri szerződéskötés díja Másolási díjak 14

17 17 63 Spirálozás A Verseghy-terem bérleti díja 15

18 18 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008 (IV30)KR sz rendeletének 2 számú melléklete A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatai és formái 1 A megyei közművelődési szakmai tanácsadás alapfeladatai: önkormányzatok, intézmények, művelődő közösségek, civil közművelődési szervezetek szakszerű, rendszeres informálása, az ágazati, a megyei, a helyi közművelődés irányításához és igazgatásához, döntések előkészítéséhez megyei tények, tendenciák, fejlesztési alternatívák, szakmai érvek biztosítása, szakmai képzés, - továbbképzés a fő- és részfoglalkozású munkatársak részére, hagyományőrző, amatőr művészeti közösségek, civil művelődési szervezetek számára szakmai és fejlesztő lehetőségek kínálatának megteremtése, régiós, megyei, helyi közművelődési programok, közösségfejlesztő alternatívák kimunkálása, helyi kulturális értékek feltárása, védelme, közismertté tételének segítése, a közművelődési és közoktatási intézmények együttműködésének és a többfunkciós művelődési intézmények tevékenységének segítése, közművelődési módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, egyéni szakmai tanácsadás A szakmai tanácsadás formái: A megyei specialitásokat és az eddigi gyakorlatot figyelembe véve a közművelődési szakmai tanácsadás formáit az alábbiakban határozzuk meg: helyszíni konzultáció, szakértői felmérés, véleményezés, elemzés, fejlesztő tevékenység, helyszíni szakmai minősítés, értékelés, megyei, kistérségi tanácsadás, értekezlet, konferencia, fórum az időszerű tennivalókról, bemutatók, tapasztalatcserék, tréningek, tanfolyamok, szakmai napok, táborok, szakmai műhelyek, szakirodalom ajánlás 2 A közművelődési szolgáltatás alapfeladatai: önkormányzatok, kistérségi társulások közművelődési szolgáltatásainak segítése, művelődésigazgatási döntésekhez alapozó, előkészítő elemzések, összegzések készítése, rendszeres közművelődési információs tevékenység, megyei közművelődési adattár és címtár, számítógépes információs rendszer működtetése, fejlesztése, a megyei közművelődési kiadványok késztése és terjesztése,

19 19 a felnőttek képzése, továbbképzése, amatőr művészeti csoportok, hagyományőrző művelődő közösségek bemutatóinak, bemutatkozásainak, minősítéseinek szervezése, az amatőr művészeti csoportok műsorainak nyilvántartása és ajánlása, felkérésre közreműködés országos tehetségkutató versenyek szervezésében és lebonyolításában, szakmai táborok szervezése, részvétel a kulturális, közművelődési nagyrendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, művelődési szolgáltatások hírelése és közvetítése, közreműködés komplex közösségfejlesztő programok, humán erőforrás-fejlesztő kezdeményezések előkészítésében és megvalósításában, részvétel a megye országos és nemzetközi kulturális közművelődési kapcsolatainak építésében, csereprogramok szervezésében, tájékoztatás megyénk kulturális életéről A közművelődési szolgáltatások formái: A megyei specialitásokat és az eddigi gyakorlatot figyelembe véve a közművelődési szolgáltatás formáit az alábbiakban határozzuk meg: a közművelődésben dolgozó szakemberek segítése, szolgáltatások helyszínre vitele a megyében, megyei közművelődési és művészeti tevékenységekhez kapcsolódó pályázatok gondozása, a megyei közművelődési adat- és címtár működtetése, a megyei közművelődési statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, továbbadása, rendszeres információs kiadvány (Hírmondó) készítése és terjesztése, ben rendszeres informálás, közművelődési kiadványok megjelentetése és forgalmazása, közművelődési szakmai képzés-, továbbképzés rendszerének működtetése, nemzetközi, hazai tapasztalatcserék, konferenciák, tanácskozások, szakmai táborok szervezése, művészeti bemutatók, bemutatkozások, kiállítások, minősítések, versenyek előkészítése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportok, művelődő közösségek műsorainak ajánlása, tehetséggondozó versenyek szervezése, helyi közösségfejlesztés, helyi rendezvényekhez reklám- és propagandaanyagok készítése, kölcsönzés: szakmai kiadványok, kiállítási anyagok, stb

20 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008 (IV30)KR sz rendeletének 3 számú melléklete Jegyzék a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjmentes és díjköteles köréről 6 Települések közötti szakmai együttműködés, szövetkezések, társulások segítése 7 Közművelődési kiadványok készítéséhez segítségnyújtás 8 A közművelődési és közoktatási intézmények együttműködésének, a többfunkciós intézmények tevékenységének segítése 9 Szakmai elemzés és javaslat készítése megyei szinten a közművelődési feladatellátás fejlesztése érdekében 10 Szakmai elemzés és javaslat készítése térségi, települési feladat ellátására 11 A közművelődés helyzetét bemutató tanulmány, összegzés készítése a fenntartó számára 12 Közreműködés helyi közművelődési programok készítésében, szolgáltatások fejlesztésében 13 Egyes térségek sajátos kulturális értékeinek feltárásában, megőrzésében, publikálásában való közreműködés 14 annak koordinálása a megyén belül A hátrányos helyzetű települések körében közösségfejlesztés stratégiakészítés és konkrét cselekvési program kidolgozása, lebonyolítása Sorszám A szolgáltatás megnevezése I KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÁS 1 Szaktanácsadás a megyében működő önkormányzatok közművelődési intézmények, civil közművelődési szervezetek, műkedvelő művészeti csoportok számára 2 Közművelődési módszerek, eszközök, eljárások megismertetése - intézmények, szakalkalmazottak, közművelődési civil szervezetek, műkedvelő művészeti csoportok számára - az önkormányzatok számára 3 Közművelődési fejlesztő tevékenységek elemzése, értékelése 4 Közművelődési fejlesztő alternatívák, tanulmányok kidolgozása 5 Közművelődési programok, intézmények, közművelődési színterek munkájának értékelése, elemzése - az intézmények, közművelődési színterek, műkedvelő művészeti csoportok számára - önkormányzatok számára Térítésmentes Térítésköteles (önköltséges)

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyilvános városi könyvtár, amely rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtár 1. Bevezető Fegyvernek Város könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. törvényben rögzített nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI Beiratkozás A könyvtárhasználók adatainak kezelése A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVIII. évfolyam 2. szám 2008. április 30. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ 62/2008. (IV.

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fertőszentmiklós Érvényes: 2016. január 4-től (továbbiakban könyvtár) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a1997. évi CXI. tv.

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása 1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár ezen határozata mellékleteként

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs Könyvtárhasználati Szabályzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs 1. A könyvtárhasználat feltételei, a könyvtár szolgáltatásai A kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 2014 Tatabánya 1. Bevezető A József Attila Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól SZMSZ 4.sz. függ. Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól Összeállította: igazgató Hatályos: Téglás, 2015. január 1-től Könyvtári tagsági díjak 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóknak

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A csorvási Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A csorvási Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A csorvási Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata 1. BEVEZETİ A Bartók Béla Közmővelıdési és Ifjúsági Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, amely a helyi körülményekből és a könyvtári rendszerben elfoglalt helyéből következően, az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai 1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai A könyvtár használatának szabályai a könyvtári állomány védelme és más használók jogainak

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok

A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok 2015. 294/2014. (XII. 15.) sz. KSZB. határozat melléklete Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja 1. Bevezetı 1.1. A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR Könyvtárhasználati szabályzat (2008-ban módosított egységes szerkezetben) Összeállította: Felelős vezető: A Szenátus döntése alapján jóváhagyta:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 2.1. A beiratkozás, regisztrálás 2.2. A beiratkozáshoz használt dokumentumok 2.2.1 Beiratkozási, regisztrálási

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítása

Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. december 20. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2007. (XII. 20.) Kgy. számú határozat Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros 0 Könyvtár címe: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Címe: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. sz. Honlap: www.lmvk.hu Email: balmpublib@gmail.com

Részletesebben

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar.

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar. Jelen szabályzatot Hajdúnánás Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Könyvtár KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest 2011 I. Általános rendelkezés A Könyvtár állományának használata - kölcsönzés, helyben

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata 1. függelék Segesd község közösségi színterének használati szabályzata Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a könyvtárhasználati Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 46/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben