ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN"

Átírás

1 TARTALOM Általános szerződési feltételek...2 Hirdetési tarifák - / portálcsoport...5 Hirdetési tarifák - Regionális kiadású, magyar nyelvű hirdetési flyer kiadványok...14 Hirdetési tarifák - Idegen nyelvű termék alapú hirdetési flyer kiadványok...17 Hirdetési tarifák - Piac-specifikus külviseleti kiadványok...19 Hirdetési tarifák - Országos termékkiadványok

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. ONLINE MEGJELENÉSEI A Magyar Turizmus Zrt. legfőbb célja a vendégszám, a vendégéjszaka-szám és a turizmusból szmazó bevételek növelése, a hazai szolgáltatók piacra segítése. Ennek érdekében a nemzeti turisztikai marketingszervezet minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a "turisztikai szakma szolgáltató partnere" szerepre, ezért az eddigieken túl, extra szolgáltatásokat is nyújtani kíván a szakmának. A Magyar Turizmus Zrt. felületein való hirdetéssel itthon és külföldön is a magyarországi utazás iránt érdeklődő többmilliós közönség ismerheti meg vállalkozását. Különböző online megjelenési lehetőségeket (kiemelt szolgáltatás, PR cikk, link, stb.) kínálunk portáljainak nyitó-, illetve bel-oldalain. REKLÁMSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FORMÁJA A Megrendelő a reklámszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát a jelen Feltételekhez mellékletként csatolt Megrendelő lap kitöltésével és annak Magyar Turizmus Zrt. részére történő visszaküldésével jelzi. A Magyar Turizmus Zrt. részére eljuttatott és lehetőség szerint elektronikusan kitöltött Megrendelő lap önmagában még nem jelent a Magyar Turizmus Zrt. részéről kötelezettségvállalást a reklámszolgáltatás biztosítása. A Magyar Turizmus Zrt. a Megrendelő lap pozitív elbírálása esetén, a cégszerűen aláírt Megrendelő lapot visszajuttatja a Megrendelőhöz, amelyben jelzi, hogy a megjelenést mely felületen, milyen formátumban, milyen feltételekkel, hány alkalommal és időtartamban, valamint milyen összegért bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A reklámszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalás akkor jön létre, ha a Megrendelő által cégszerűen aláírt, a Magyar Turizmus Zrt. által összeállított ajánlat elfogadása irányuló írásbeli nyilatkozat a Magyar Turizmus Zrt. részére megküldésre kerül. A Magyar Turizmus Zrt. fenntartja a jogot, hogy a fentiek alapján megküldött Megrendelői hirdetést felülbírálja és annak megjelentetését - tartalma miatt - megtagadja. A megjelenések alapvető feltétele, hogy a hirdetni kívánt szolgáltatás Magyarország beutazó, vagy belföldi turizmusát serkentse, a hirdetni kívánt szolgáltatás, illetve a hirdetés tartalma a közízlést ne sértse, továbbá hogy a megjelentetni kívánt hirdetések minőségükben a médium minőségéhez illeszkedjenek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek bmelyikének nem teljesítésére hivatkozással a Magyar Turizmus Zrt. egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megtagadni a hirdetés megjelentetését ktérítési, megtérítési kötelezettség nélkül. 2

3 A Magyar Turizmus Zrt. a megrendeléseket azok beérkezési sorrendjében kezeli. Amennyiben a Megrendelő által kitöltött és a Magyar Turizmus Zrt. részére megküldött Megrendelő lap sorrendben akkor érkezik be, amikor m foglalt az adott felületen valamennyi hirdetési lehetőség, úgy arról, illetve esetlegesen más megjelenési lehetőségekről a Magyar Turizmus Zrt. a Megrendelő lap beérkezésétől számított 3 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő kötelezettsége a Megrendelő lap visszaigazolása után a jelen Általános szerződési feltételekben és a Magyar Turizmus Zrt. visszaigazolásában közölt feltételek alapján a megfelelő díjazás megfizetése a megadott hatidőn belül. ANYAGLEADÁS A Magyar Turizmus Zrt. online felületein csak felhasználásra kész hirdetéseket jelentet meg, azok elkészítését nem vállalja, amely alól kizólag a szponzorált menüpont elkészítése jelent kivételt. Megrendelőnek a különböző nyelvi verziók biztosításól is gondoskodnia kell, az Magyar Turizmus Zrt. azok fordítását nem vállalja, a fordítások helyességéért a felelősségét kizja. Kivételt eznek azok a külviseleti oldalak, amelyeknél fel van tüntetve a fordítások tarifája. Bannerek: a Megrendelő köteles felhasználásra kész hirdetését.html,.jpg,.gif vagy.swf formátumban eljuttatni a Magyar Turizmus Zrt. részére, az általa kívánt megjelenési időpont előtt legalább 5 munkanappal. A Magyar Turizmus Zrt. bannereket minden egyes weboldal esetén limitált számban tud elfogadni, elhelyezésük érkezési sorrendben történik. A Magyar Turizmus Zrt. bannert kizólag új ablakban megnyíló hivatkozással fogad el. Link: maximum 70 karakter megjelenített szöveg mögött elhelyezett, új ablakban megnyíló hivatkozás. Mindennemű megrendelt szolgáltatás élesítéséről a Magyar Turizmus Zrt. 24 órán belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt. DÍJAK A hirdetési felületek díjait a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített táblázatok tartalmazzák, az ak a mindenkor hatályos Áfát nem tartalmazzák. Megrendelés esetén Megrendelő szolgáltatása amennyiben az releváns bekerül a Magyar Turizmus Zrt. szolgáltatói adatbázisába, amelyben portáljainak látogatói által kereshető. A MEGRENDELŐ 3

4 A Magyar Turizmus Zrt. Ügynöknek tekint minden olyan Megrendelőt, aki a megrendelt szolgáltatást a számvitelről szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdése 1. pontjában meghatozottaknak megfelelően közvetített szolgáltatásként tartja nyilván. A Magyar Turizmus Zrt. Ügyfélnek tekint minden olyan Megrendelőt, aki a megrendelt szolgáltatást a számvitelről szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdése 1. pontjában meghatozottaknak megfelelően nem közvetített szolgáltatásként tartja nyilván. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZERZŐDÉSSZEGÉSE A Magyar Turizmus Zrt.-nek felróható hibás teljesítés esetén a Magyar Turizmus Zrt. a Polgi Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) XXIV. Fejezetében foglaltak alapján köteles helytállni, valamint a fizetendő hirdetési díjnak csak az 50%-át jogosult kiszámlázni a Megrendelő felé. Nem teljesítés, azaz a hirdetés megjelenésének a Magyar Turizmus Zrt. hibájából történő meghiúsulása esetén a Megrendelő díjfizetésre nem köteles, és a Magyar Turizmus Zrt. az elmaradt hirdetések díjának 10%-át köteles kötbérként megfizetni a Megrendelő részére. A Magyar Turizmus Zrt. nem vállal felelősséget a megrendelések teljesítésének rajta kívül álló, technikai vagy egyéb okok miatti meghiúsulásáért, Felek ezen eseteket nem tekintik szerződésszegésnek. LEMONDÁS A MEGRENDELŐ RÉSZÉRŐL Megrendelő lemondási jogával a Magyar Turizmus Zrt. megrendelésre adott ajánlatának elfogadása irányuló Megrendelői írásbeli nyilatkozat megküldésétől számított 10 munkanapig indokolás nélkül élhet, ezt követően csak az adott teljesítésre eső nettó hirdetési díj 30%-ának megfelelő kötbér megfizetése ellenében. A jelen pontban foglalt lemondás közlése kizólag írásbeli nyilatkozat formájában elfogadható a Magyar Turizmus Zrt. részéről. A felhasználásra kész reklámanyag leadási hatideje után történt lemondás esetén az összeg 50%-a leszámlázásra kerül Megrendelőnek. A kötbérről Magyar Turizmus Zrt. a lemondást követő 8 munkanapon belül számlát állít ki, amelyet Megrendelő a számlában feltüntetett fizetési hatidőben köteles kiegyenlíteni. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Ptk. rendelkezései az irányadóak. 4

5 HIRDETÉSI TARIFÁK / PORTÁLCSOPORT Érvényesség kezdete: Technikai információ, egyeztetés: Ódor Krisztina, Szolgáltatás (NETA adatlap) kiemelése: o A) Megjelenés: keresők találati listáján, valamint az Utazástervezőben megjelenő kiemelt szállás, esemény, étterem stb. (az ajánlatok egymással váltakoznak, véletlenszerű sorrendben!) A kiemelt szolgáltatások automatikusan kiemelten jelennek meg a portálcsoport minden oldalán Ft /nap o B) Megjelenés: aktuális kampányhoz készített NETA találati oldalon a szolgáltató ajánlatának megjelenítése Megrendelésének feltétele: A Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenysége során felmerülő igény alapján hirdeti meg a szolgáltatók között Ft /hónap/ajánlat Link elhelyezés: tematikus tartalmakban (pl. Gyógy-wellness, Bor és gasztronómia oldal tartartalmai) terjedelem link legfeljebb 70 karakter target=_blank 2. hónaptól 1 hónap Ft / hó Ft 5

6 Aktualitások: aktuális, az utazóközönség körében érdeklődésre számot tartó hírek, események, programok megjelenítése rövid figyelemfelkeltő bevezetővel, elhelyezés: nyitóoldali cikklistázóban terjedelem video link lead: legfeljebb 70 karakter szövegtörzs: legfeljebb 1000 karakter legfeljebb 5 db fekvő formátumú, min. 1920x1080px formátum: JPEG, GIF, PNG YouTube link legfeljebb 70 karakter target=_blank Ft/nap Aktualitás elhelyezése az itthon.hu Úti tippek / Aktuális menüpontjának külön rovatában: terjedelem video link lead: legfeljebb 70 karakter szövegtörzs: legfeljebb 1000 karakter legfeljebb 5 db fekvő formátumú, min. 1920x1080px formátum: JPEG, GIF, PNG YouTube link legfeljebb 70 karakter target=_blank Ft/nap Aktualitás elhelyezése az aloldalának nyitóoldali cikklistázójában: aktuális, vasnapra szóló vagy vasnap is igénybe vehető szolgáltatás, hír, esemény, program megjelenítése terjedelem video link lead: legfeljebb 70 karakter szövegtörzs: legfeljebb 1000 karakter legfeljebb 5 db fekvő formátumú, min. 1920x1080px formátum: JPEG, GIF, PNG YouTube link legfeljebb 70 karakter target=_blank Ft/nap 6

7 Banner elhelyezés: az itthon.hu oldal és aloldalainak tematikus szöveges tartalmaiban Tartalmanként egyidejűleg egy banner megjelentetésére van lehetőség Egy hónapos periódusokban rendelhető formátum link banner elkészítésével 600x100px SWF, JPG, GIF target=_blank Ft/hó egyedi megállapodás szerint Pdf kiadvánnyal való megjelenés: Elhelyezés: magyar nyelvű kiadványok esetén valamint idegen nyelvű kiadványok esetén: a gotohungary.com megfelelő nyelvi változata, valamint Ft / kiadvány / év Szakmai felhívás, pályázat turisztikai szakma száma releváns felhívások, pályázatok közzététele Elhelyezés: terjedelem link lead: legfeljebb 70 karakter szövegtörzs: legfeljebb 1500 karakter legfeljebb 5 db, formátum: JPEG, GIF, PNG target=_blank Ft/felhívás (megjelenés legfeljebb két hétre) 7

8 Megjelenés szolgáltatói partnereknek (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, programgazdák, stb.) szóló hírlevélben terjedelem nyelv Legfeljebb karakter magyar egyéni paraméterek alapján összeállított címlista 60 Ft/cím nál kevesebb címzett (minimálisan megrendelhető mennyiség: 400 címzett) 50 Ft/cím címzett 40 Ft/cím címzett felett Képviseleti hírlevélben való megjelenés (kérjük, érdeklődjön munkatsunknál, hogy melyik viseletnél van hírlevél küldési lehetőség) legfeljebb 300 karakter max. 240px széles, formátum: JPEG, GIF, PNG nélkül pel Ft/hírlevél Ft/hírlevél Hírlevél szponzoráció A Magyar Turizmus Zrt. szakmai partnereinek küldött hírlevél végén a szponzor feltüntetése (a hírlevél kiküldésének időpontjól érdeklődjön munkatsunknál) név és egy maximum 400 karakteres leírás 600x110px ű banner Ft/hírlevél 8

9 Régiós blogon való megjelenés bejegyzés: karakter + fekvő formátumú Banner: A) 310x250 px - cikkben B) 160x290 px - oldalsáv swf / / HTML-kód bejegyzés: Ft / bejegyzés banner (A vagy B ): Ft / hét Kampány megjelenési csomag I. csomag tartalma: megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. Élmény itthon Facebook oldalán: egy bejegyzés + megjelenés a szolgáltató régiójának megfelelő blog oldalon bejegyzéssel Aktualitás elhelyezése az itthon.hu nyitóoldali cikklistázójában - Facebook poszt: 420 karakter - bejegyzés: karakter + fekvő formátumú - Aktualitás: karakter + fekvő formátumú, min. 1920x1080px Ft / hét Kampány megjelenési csomag II. csomag tartalma: megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. Élmény itthon Facebook oldalán: egy bejegyzés + megjelenés a szolgáltató régiójának megfelelő blog oldalon bannerrel banner az itthon.hu egy megegyezés szerinti cikkében - Facebook poszt: 420 karakter - blog: 310x250px - cikkben 160x290px - oldalsáv swf / / HTML-kód - itthon.hu banner: fekvő : max. 180x150px álló : max. 120x240px Ft/hét 9

10 Kampány megjelenési csomag III. csomag tartalma: megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. Élmény itthon Facebook oldalán: egy bejegyzés + megjelenés a szolgáltató régiójának megfelelő blog oldalon bannerrel Aktualitás elhelyezése az itthon.hu nyitóoldali cikklistázójában - Facebook poszt: 420 karakter - blog: 310x250px cikkben 160x290px oldalsáv swf / / HTML-kód - Aktualitás: karakter + fekvő formátumú, min. 1920x1080px Ft/hét Kampány megjelenési csomag IV. csomag tartalma: megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. Élmény itthon Facebook oldalán: egy bejegyzés + Aktualitás elhelyezése az itthon.hu nyitóoldalán Link elhelyezés megegyezés szerinti cikkben - Facebook poszt: 420 karakter - Aktualitás: karakter + fekvő formátumú, min. 1920x1080px - link: legfeljebb 70 karakter Ft/hét Kampány megjelenési csomag V. megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. Élmény itthon Facebook oldalán: egy bejegyzés + megjelenés a szolgáltató régiójának megfelelő blog oldalon bejegyzéssel - Facebook poszt: 420 karakter - bejegyzés: karakter + fekvő formátumú Ft/hét 10

11 Kampány megjelenési csomag VI. csomag tartalma: megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. külviseletének Facebook oldalán: egy bejegyzés + (ha az adott viseletnek nincs Facebook oldala, akkor angol nyelven a HungaryTourism Facebook oldalon helyezzük el a hirdetést) Aktualitás elhelyezése a külviseleti oldal nyitóoldali cikklistázójában - Facebook poszt: 420 karakter - Aktualitás: karakter + fekvő formátumú, min. 1920x1080px Ft/hét/viseleti oldal Facebook kampánycsomag Az Élmény Itthon Facebook oldalon fizetett poszt formájában indított tevékenység, mely lehet játék is: legfeljebb 1 db kvíz két kérdéssel és hom-hom válasszal, maximum két forduló erejéig), mely nem sérti a Facebook szabályzatát. Egy akció alkalmával egy hónapban maximum 4 alkalommal posztolunk. összesen - Megállapodás szerint a promotált poszt Facebook által kalkulált a az alábbiak szerint választható: posztonként Ft / Ft / Ft / Ft (Az a Facebook hirdetési aitól függően változhat.) - A promóció előkészítésének díja és kezelési költség posztonként: Ft + Áfa (Tartalmazza a játék előkészítését, kezelését, az érkezőoldal dizájnját és a játékosok kezelését, értesítését.) Ft / Ft / Ft / Ft 11

12 Kampánycsomag stratégiai partnerek száma Megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. Élmény itthon/hungary Tourism/külviselet Facebook oldalán: egy bejegyzés + Aktualitás elhelyezése az itthon.hu/gotohungary.com portálcsoportján belül nyitóoldali kiemelt dobozba Link elhelyezés megegyezés szerinti cikkben Banner az itthon.hu egy választott cikkében Megjelenés a szolgáltató régiójának megfelelő blog oldalon bejegyzéssel - Facebook poszt: 420 karakter - Aktualitás: karakter + fekvő formátumú, min. 1920x1080px - itthon.hu banner: fekvő : max. 180x150px álló : max. 120x240px - bejegyzés: karakter + fekvő formátumú Ft/nap (folyamatosan max. 4 napra rendelhető) Megjelenés szöveges ajánlattal és fotóval az Észak-alföldi Családbarát Észak-Alföld ny - Lengyel kampányhoz csatlakozó szolgáltatók részére A kampányhoz csatlakozók: Észak-alföldi TDM-ek, szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, programgazdák, fürdők, attrakciók, egyéb turisztikai szolgáltatók A kampány időszak: június 15 szeptember 15. Elhelyezés: Magyar Turizmus Zrt. lengyel nyelvű oldalán a kampányhoz készített menüpontban terjedelem karakter TDM (kiemelt megjelenés): Ft + Áfa Észak-alföldi szálláshely, programgazda, fürdő, attrakció, egyéb turisztikai szolgáltató: Ft + Áfa 12

13 Megjelenés szöveges ajánlattal és fotóval az Észak-alföldi Családbarát Észak-Alföld ny - Szlovák kampányhoz csatlakozó szolgáltatók részére A kampányhoz csatlakozók: Észak-alföldi TDM-ek, szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, programgazdák, fürdők, attrakciók, egyéb turisztikai szolgáltatók A kampány időszak: június 15 szeptember 15. Elhelyezés: Magyar Turizmus Zrt. szlovák nyelvű oldalán a kampányhoz készített menüpontban terjedelem karakter TDM (kiemelt megjelenés): Ft + Áfa Észak-alföldi szálláshely, programgazda, fürdő, attrakció, egyéb turisztikai szolgáltató: Ft + Áfa Szponzoráció: Kampány időszakban az akciót hirdető aloldal/alkalmazás nyitóoldalán díjmentes a nyereményeket felajánló szolgáltató, illetve annak logójának megjelenítése A szolgáltató egy kiemelt ajánlatának megjelenítése a Magyar Turizmus Zrt. által, a saját kampányához készített alkalmazásában a kampány teljes időszaka alatt Ft / szolgáltató 13

14 HIRDETÉSI TARIFÁK ÉS KEDVEZMÉNYEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. REGIONÁLIS KIADÁSÚ, MAGYAR NYELVŰ HIRDETÉSI FLYER KIADVÁNYAIBAN Érvényes: szeptember 22-től Technikai információ: Kleiner Ágnes, Megrendelések, anyagleadás: Regionális Marketing Igazgatóságok Budapest-Közép-Dunavidék RMI: Újvi Mk, Balatoni RMI: Bankó Péter, Észak-Alföldi RMI: Marsi Gabriella, Észak-Magyarországi RMI: Hegyi Krisztina, Nyugat-Dunántúli RMI: Tama István, Dél-Dunántúli RMI: Nemes Nikoletta, Dél-Alföldi RMI: Pirosné Blénessy Erika, Közép Dunántúli RMI: Stumpf Ágnes, Tisza-tavi RMI: Szabó Lajos, Hirdetési paraméterek: Példányszámok - nettó HUF összegek A/5 (148x210 mm) ű, 4 oldalas kiadvány (flyer) 5500 db db db 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, B/4 (karakterszám: max. 350, szóközökkel) /1 oldal, MT ZRT arculattal, belív, B/2 v B/ /2 oldal (123x85 mm, fekvő, max. 350 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés /3 oldal (123x55 mm, fekvő, max. 310 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés

15 Hirdetési paraméterek: Példányszámok - nettó HUF összegek A/5 (148x210 mm) ű, 8 oldalas kiadvány (flyer) 5500 db db db 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, B/4 (karakterszám: max. 350, szóközökkel) /1 oldal, MT ZRT arculattal, belív, B/2 v B/ /2 oldal (123x85 mm, fekvő, max. 350 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés /3 oldal (123x55 mm, fekvő, max. 310 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés Hirdetési paraméterek: Példányszámok - nettó HUF összegek A/5 (148x210 mm) ű, 12 oldalas kiadvány (flyer) 5500 db db db 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, B/4 (karakterszám: max. 350, szóközökkel) /1 oldal, MT ZRT arculattal, belív, B/2 v B/ /2 oldal (123x85 mm, fekvő, max. 350 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés /3 oldal (123x55 mm, fekvő, max. 310 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés Kedvezmények, tudnivalók: 2=3, vagy 3=4 ajánlatokat tartalmazó hirdetések esetén: 10% két, vagy több ajánlati hirdetés a magyar és idegen nyelvű hirdetéseket együtt tekintve - egy időben történő megrendelése esetén: 5% ingyenes szolgáltatás (kóstoló kupon, szauna használat, stb.) hirdetése: 5% speciális célcsoportnak (mozgássérültek, nagycsaládosok, nyugdíjasok) nyújtott szolgáltatások hirdetése: 5% 15

16 több feltétel megléte esetén a kedvezmények összeadódnak, de a fenti akból a kedvezmények mértéke nem lehet több összesen 20%-nál A kiadványokba történő bekerülési lehetőség érkezési sorrendben zajlik. A hirdetésekre meghatozott jelentkezési hatidő lejtát követően kerülhet csak és kizólag sor. Az esetleges barter megállapodások egyeztetésére és írásban történő megkötésére kizólag a Magyar Turizmus Zrt. központjának jóváhagyása esetén van lehetőség. Regionális marketingigazgatóságok (RMI-K) garanciát nem vállalhatnak barter megállapodásokra. Anyagleadás: minden hirdetéshez hom et kérünk leadni (min 10x15cm, cmyk, 300 dpi, jpg, eps, tif, amiből 1 db kerül majd a hirdetésbe), egy weboldal címet és a megadott karakterszámú szöveget Érvényes május 20-tól: Hirdetési paraméterek: A/5 (148x210 mm) ű, 48 oldalas kiadvány - 12 oldal hirdetéssel 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, B/4 (karakterszám: max. 350, szóközökkel) Példányszámok - nettó HUF összegek db - 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, belív, B/2 v B/ /2 oldal (123x85 mm, fekvő, max. 350 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés 1/3 oldal (123x55 mm, fekvő, max. 310 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés Anyagleadás: minden hirdetéshez hom et kérünk leadni (min 10x15cm, cmyk, 300 dpi, jpg, eps, tif, amiből 1 db kerül majd a hirdetésbe), egy weboldal címet és a megadott karakterszámú szöveget 16

17 HIRDETÉSI TARIFÁK ÉS KEDVEZMÉNYEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. IDEGEN NYELVŰ TERMÉK ALAPÚ HIRDETÉSI FLYER KIADVÁNYAIBAN Érvényes: szeptember 22-től Technikai információ: Kleiner Ágnes, Hirdetési paraméterek: Példányszámok - nettó HUF összegek A/5 (148x210 mm) ű, 16 oldalas kiadvány (flyer) db 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, B/4 (karakterszám: max. 350, szóközökkel) - 1/1 oldal, MT ZRT arculattal, belív, B/2 v B/ /2 oldal (123x85 mm, fekvő, max. 350 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés 1/3 oldal (123x55 mm, fekvő, max. 310 karakter, szóközökkel), MT Zrt. arculat szerinti hirdetési megjelenés Grafikai layoutot mellékelni kell az akviráláshoz. 2. Anyagleadás: minden hirdetéshez 3 et kérünk leadni (min 10x15cm, cmyk, 300 dpi, jpg, eps, tif ) amiből 1 db kerül majd a hirdetésbe (mellékelt grafika szerint), egy weboldal címet, és a megadott karakterszámú szöveget. 3. A kiadványokba történő bekerülési lehetőség érkezési sorrendben zajlik. A hirdetésekre meghatozott jelentkezési hatidő lejtát követően kerülhet csak és kizólag sor az esetleges barter megállapodások egyeztetésére és írásban történő megkötésére, a központ jóváhagyása esetén. A külviseletek előre garanciát nem vállalhatnak barter megállapodásokra. 4. A hirdetéseket az adott nyelven kell bekérni a megrendelőktől. 5. Termékdíj: ha teljes mértékben külföldi felhasználású a flyer akkor nem kell utána termékdíjat fizetni! Ha mégis belföldi felhasználásra kerül sor, akkor az akhoz hozzáadódik még a termékdíj (85 Ft/kg+áfa,) ezáltal befolyásolva a hirdetések át is, ebben az esetben kérjük jelezni a Marketing Kommunikációs csoportvezetőnek! 17

18 Kedvezmények, tudnivalók: 2=3, vagy 3=4 ajánlatokat tartalmazó hirdetések egy időben történő megrendelése esetén: 10% két, vagy több ajánlati hirdetés a magyar és idegen nyelvű hirdetéseket együtt tekintve - egy időben történő megrendelése esetén: 5% ingyenes szolgáltatás (kóstoló kupon, szauna használat, stb.) hirdetése: 5% speciális célcsoportnak (mozgássérültek, nagycsaládosok, nyugdíjasok) nyújtott szolgáltatások hirdetése: 5% több feltétel megléte esetén a kedvezmények összeadódnak, de a fenti akból a kedvezmények mértéke nem lehet több összesen 20%-nál A kiadványokba történő bekerülési lehetőség érkezési sorrendben zajlik. A hirdetésekre meghatozott jelentkezési hatidő lejtát követően kerülhet csak és kizólag sor. Az esetleges barter megállapodások egyeztetésére és írásban történő megkötésére kizólag az Magyar Turizmus Zrt. központjának jóváhagyása esetén van lehetőség. 18

19 HIRDETÉSI TARIFÁK ÉS KEDVEZMÉNYEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. PIACSPECIFIKUS KÜLKÉPVISELETI KIADVÁNYAIBAN Érvényes: május 20-tól Megrendelések, technikai információ, anyagleadás: Média & Print Kft, Teket Ágnes: Piac-specifikus külviseleti kiadványok Hirdetési ek és ak (HUF nettó) Ország Nyelv Darabszám 1/1 oldal 1/2 oldal 1/4 oldal Németország német A/ Olaszország olasz A/ Spanyolország spanyol A/ Japán japán A/ Franciaország francia A/ Oroszország orosz A/ Szerbia szerb A/ Kína kína A/ Észak-Európa norvég A/ Észak-Európa dán A/ Szlovákia szlovák A/ Csehország cseh A/ Benelux államok holland A/ Egyesült Államok angol A/ Egyesült Királyság angol A/ Kedvezmények, tudnivalók: Borító felak (B2 és B4) az elérhetőség függvényében: 25 % Mennyiségi kedvezmény a külviseleti kiadványok egyidejű megrendelése esetén: o hirdetés 2-3 kiadványban: 5 % o hirdetés 4-5 kiadványban: 10 % o hirdetés 6-8 kiadványban: 15 % o Magyar Turizmus Minőségi Díj birtokosainak jó kedvezmény: 20% 19

20 HIRDETÉSI TARIFÁK ÉS KEDVEZMÉNYEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. ORSZÁGOS TERMÉKKIADVÁNYAIBAN Érvényes: május 20-tól Megrendelések, technikai információ, anyagleadás: Média & Print Kft, Teket Ágnes: Országos termékkiadványok Hirdetési ek és ak (HUF nettó) Kiadvány nyelv oldalszám darabszám 1/1 oldal 1/3 oldal 1/4 oldal Magyarország Prémium angol x235 mm Magyarország Prémium arab x235 mm Országos egészségturizmus német A/ Országos egészségturizmus angol A/ Országos egészségturizmus orosz A/ Országos egészségturizmus szlovák A/ Országos egészségturizmus cseh A/ Országos egészségturizmus ukrán A/ Országos egészségturizmus lengyel A/ Kedvezmények, tudnivalók: Borító felak (B2 és B4) az elérhetőség függvényében: 25 % Mennyiségi kedvezmény a külviseleti kiadványok egyidejű megrendelése esetén: o hirdetés 2-3 kiadványban: 5 % o hirdetés 4-6 kiadványban: 10 % o Magyar Turizmus Minőségi Díj birtokosainak jó kedvezmény: 20% o Az Országos Egészségturizmus kiadványoknál jelzett kedvezmények nem vonhatók össze más kiadványok kedvezményeivel. 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURIZMUS ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN... - 1

Részletesebben

Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság. Hirdetési Portfolió

Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság. Hirdetési Portfolió Hirdetési Portfolió Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy röviden bemutassuk a történetét. Cégünk, a főváros hivatalos marketing-szervezete 1997-ben hozta létre a Budapest Kártyát, amely a kezdetektől

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Webbeteg Kft.(Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u 20, Adószám: 23981306-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-023339) kizárólagos üzemeltetője a www.webbeteg.hu portálnak. A Megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. HONLAPJAIN TÖRTÉNŐ HIRDETÉSRE VONATKOZÓAN TARTALOM Általános szerződési feltételek... 2 Hirdetési tarifák - www.itthon.hu / www.gotohungary.com portálcsoport... 5 Hirdetési tarifák - Regionális kiadású, magyar nyelvű hirdetési flyer kiadványok...

Részletesebben

TARTALOM. MAGYAR TURIZMUS ZRT Budapest, Bartók Béla út Tel.: (06-1) Fax: (06-1)

TARTALOM. MAGYAR TURIZMUS ZRT Budapest, Bartók Béla út Tel.: (06-1) Fax: (06-1) TARTALOM Általános szerződési feltételek... 1 Hirdetési tarifák - www.itthon.hu / www.gotohungary.com portálcsoport... 5 Hirdetési tarifák - Regionális kiadású, magyar nyelvű hirdetési flyer kiadványok...

Részletesebben

ELEKTROINSTALLATEUR MÉDIAAJÁNLAT 2016. Érvényes: 2016.01.01-től

ELEKTROINSTALLATEUR MÉDIAAJÁNLAT 2016. Érvényes: 2016.01.01-től Érvényes: 2016.01.01-től LAPUNKRÓL ÉVTIZEDEK ÓTA A SZAKMA SZOLGÁLATÁBAN! A 90-es évek elején a villamosipar területén is egyre gyorsabban váltak elérhetővé a külföldi technikai újdonságok, korszerű installációs

Részletesebben

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban MT Zrt.) központi portálja a magyar nyelvű, belföldi piacra szánt www.itthon.hu oldal havonta közel

Részletesebben

Médiaajánlat. Opauszki Zoltán ügyvezető igazgató

Médiaajánlat. Opauszki Zoltán ügyvezető igazgató Médiaajánlat Napjaink társadalmi és gazdasági életének egyik legnagyobb kihívása a média jelenléte az országos portálokon túlmenően a helyi közösségi centrumokban is. Békés megye dinamikusabban fejlődő

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT 2012. Tartalom. Líra Bolthálózat Könyvklub Magazin Minden Nap Könyv Magazin Klubrádió Inforadio Kupon hírlevél Online médiaajánlat

MÉDIAAJÁNLAT 2012. Tartalom. Líra Bolthálózat Könyvklub Magazin Minden Nap Könyv Magazin Klubrádió Inforadio Kupon hírlevél Online médiaajánlat MÉDIAAJÁNLAT 2012 MÉDIAAJÁNLAT 2012 Tartalom Líra Bolthálózat Könyvklub Magazin Minden Nap Könyv Magazin Klubrádió Inforadio Kupon hírlevél Online médiaajánlat LÍRA BOLTHÁLÓZAT Plakátkihelyezés a bolt

Részletesebben

Happyfaces.hu médiaajánlat

Happyfaces.hu médiaajánlat Happyfaces.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Happyfaces.hu bemutatkozás 3 Happyfaces.hu tartalmi elemei 4 A Happyfaces.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071. Hévíz.hu médiaajánlat

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071. Hévíz.hu médiaajánlat 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071 Hévíz.hu médiaajánlat 2016 Miért hirdessen a Hévíz.hu-n? A Hévíz.hu weboldal Hévíz városának turisztikai

Részletesebben

Felületek technikai paraméterei

Felületek technikai paraméterei Felületek technikai paraméterei Általános bannerek Billboard - 970x250 px Leaderboard /Super Leaderboard - 728x90px / 970x90px Lenyíló super leaderboard - 970x90/250px leadási formátum: 970x90px méretű

Részletesebben

TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

TISZTELT HÖLGYEM/URAM! TISZTELT HÖLGYEM/URAM! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a 13 éves Képmás magazint, és figyelmébe ajánljuk, mint egy rejtőzködő de sokat fogyasztó mikroszegmens elérésében segítséget nyújtó, elsősorban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay József u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000 az Autó Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

70000 1,2M. A küldetésünk

70000 1,2M. A küldetésünk A küldetésünk Legyenek a testépítés sportjának és művészetének akár megszállottjai, akár aktív résztvevői, inspiráló, informatív, és tanulságos tartalmakkal igyekszünk olvasóink kedvében járni, a legnaprakészebb

Részletesebben

PRINT & ONLINE MÉDIA AJÁNLAT 2015

PRINT & ONLINE MÉDIA AJÁNLAT 2015 PRINT & ONLINE MÉDIA AJÁNLAT 2015 A PS MAGAZIN A HAZAI DIVAT, DESIGN, KULTÚRA, KORTÁRS MŰVÉSZET ÉS A BUDAPESTI URBAN LIFE MAGAZINJA. ARCULAT MEGFOGALMAZÁSA Független magazinként, 100%-ban saját és hiteles

Részletesebben

KREATÍV MÉDIAAJÁNLAT OLVASÓI ÖSSZETÉTEL VÁLLALATI DÖNTÉSHOZÓ 35% 53% KKV AB STÁTUSZÚ 90% KONTAKT. Professional Publishing Hungary

KREATÍV MÉDIAAJÁNLAT OLVASÓI ÖSSZETÉTEL VÁLLALATI DÖNTÉSHOZÓ 35% 53% KKV AB STÁTUSZÚ 90% KONTAKT. Professional Publishing Hungary KREATÍV MÉDIAAJÁNLAT Professional Publishing Hungary SZAKLAP ÉS TARTALOM CÉLCSOPORT A Kreatív több, mint 20 éves múltjával, a kommunikációs szakma legismertebb, mérvadó szaklapja, amely havonta jelenik

Részletesebben

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

III. EJF Állásbörze 2009. április 01. 10 00-16 00 Eötvös József Fıiskola új oktatási épület - 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

III. EJF Állásbörze 2009. április 01. 10 00-16 00 Eötvös József Fıiskola új oktatási épület - 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. TÁJÉKOZTATÓ A III. EJF ÁLLÁSBÖRZE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL CÉGEKNEK, VÁLLALATOKNAK, INTÉZMÉNYEKNEK III. EJF Állásbörze 79/524-624/161 70/459-32-33 allasborze@ejf.hu www.ejf.hu/allasborze 1/7 III. EJF Állásbörze

Részletesebben

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014.

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI & HORECA SZAKKIÁLLÍTÁS MÁJUS 9-11. 2016. HUNGEXPO MAGYARORSZÁG NEW EDITION

NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI & HORECA SZAKKIÁLLÍTÁS MÁJUS 9-11. 2016. HUNGEXPO MAGYARORSZÁG NEW EDITION MÁJUS 9-11. 2016. HUNGEXPO MAGYARORSZÁG NEW EDITION NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI & HORECA SZAKKIÁLLÍTÁS ÉLELMISZERIPAR I SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPAR SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLÁTÓIPAR I GASZTRONÓMIA www.sirha-budapest.com

Részletesebben

Műsorkatalógus TELETEXT. HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK 2014. A Február TV2 TELETEXT FELÜLETÉN

Műsorkatalógus TELETEXT. HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK 2014. A Február TV2 TELETEXT FELÜLETÉN Műsorkatalógus TELETEXT HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK 2014. A Február TV2 TELETEXT FELÜLETÉN A TV2 Text sajátosságai A nagy lefedettséggel bíró (80% fölött), a nézők számára ingyenesen elérhető médium önállóan

Részletesebben

TARTALOMBÓL SZERKESZTÔSÉG

TARTALOMBÓL SZERKESZTÔSÉG 2013 2014 2013. SZEPTEMBER PRINT & ONLINE 10 000 nyomtatott példány, átlag 50 000 látogató havonta Címlapi EXTRA kiemelt hirdetési hely (141 mm x 55 mm) (B1/E) BUDAÖRSIEK INGYENES KÖZÉLETI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

A Dél-Alföldi Régió legnagyobb mérnöki állásbörzéje. Az állásbörze időpontja. 2016. április 13. 9:00-15:00 óráig

A Dél-Alföldi Régió legnagyobb mérnöki állásbörzéje. Az állásbörze időpontja. 2016. április 13. 9:00-15:00 óráig KECSKEMÉTI FŐISKOLA A Dél-Alföldi Régió legnagyobb mérnöki állásbörzéje Az állásbörze időpontja 2016. április 13. 9:00-15:00 óráig ÁLLÁSBÖRZE Tisztelt Érdeklődő, Kedves Leendő Kiállítónk! Ön most a Kecskeméti

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2016 MÉDIAAJÁNLÓ

MÉDIAAJÁNLÓ 2016 MÉDIAAJÁNLÓ MÉDIAAJÁNLÓ 2016 MÉDIAAJÁNLÓ Impresszum Szerkesztette: Bolgár Zsolt Grafikai munka: Szitás István Felelős Kiadó: Universitas-Szeged Nonprofit Kft. TISZTELT PARTNERÜNK! A Szegedi Tudományegyetem egyike

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 4 1.3. A bírálóbizottság, a bírálati szempontok és preferenciák...

Részletesebben

EDUCATIO MÉDIA 2007. A fiatalok figyelnek ránk!

EDUCATIO MÉDIA 2007. A fiatalok figyelnek ránk! EDUCATIO MÉDIA 2007 A fiatalok figyelnek ránk! Az Educatio Kht.... 3 Médiumainkról... 3 Educatio Online... 4 Áraink... 5 Hirdetési méretek, anyagleadás... 8 Hirdetési tarifák... 8 Educatio Direct... 10

Részletesebben

Adatkezelés és felhasználási feltételek

Adatkezelés és felhasználási feltételek Adatkezelés és felhasználási feltételek kinekszoljak.hu alkalmazás adatkezelési szabályzat Az alkalmazás adatainak kezelője (adatkezelő): Zólyomi Termotechnika Kft. 2060 Bicske, Barsi József u. 36. Az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Színház-oldalcsoport médiaajánlat

Színház-oldalcsoport médiaajánlat Színház-oldalcsoport médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Színház-oldalcsoport bemutatkozás 3 A Színház-oldalcsoport tartalmi elemei 4 A Színház-oldalcsoport strukturális

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2013. június 18.

Utolsó módosítás: 2013. június 18. Utolsó módosítás: 2013. június 18. 2. oldal Tartalomjegyzék Szerződő felek...3 Szolgáltató...3 Felhasználó... 3 Szerződés tárgya...3 Szolgáltatás igénybevételének módja, díjai...3 Előfizetői csomagok...5

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám 2009. október

I. évfolyam 2. szám 2009. október BÉKÉS MEGYEI EGÉSZSÉGTURISZTIKAI KLASZTER HÍRLEVÉL I. évfolyam 2. szám 2009. október Tisztelt Klasztertagok! Ön a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter I. évfolyamának 2. számú Hírlevelét olvassa,

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYE MÉDIAAJÁNLÓ 2016. Hírös Modul Kft., 2700 Cegléd, Múzeum utca 3., +36 53 317 422, info@dpmsz.hu, www.dpmsz.hu

DÉL-PEST MEGYE MÉDIAAJÁNLÓ 2016. Hírös Modul Kft., 2700 Cegléd, Múzeum utca 3., +36 53 317 422, info@dpmsz.hu, www.dpmsz.hu DÉL-PEST MEGYE MÉDIAAJÁNLÓ 2016 Dél-Pest Megyei Szuperinfó Kedves Ügyfelünk! Szerkesztőségünk több, mint 25 éve juttatja el hétről-hétre a környékünkön élők postaládájába a Szuperinfó ingyenes információs

Részletesebben

Babafalva.hu médiaajánlat

Babafalva.hu médiaajánlat Babafalva.hu médiaajánlat a Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Babafalva.hu bemutatkozás 3 A Babafalva.hu tartalmi elemei 4 A Babafalva.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Monokli ár Mutációs megjelenés 80% kedvezmény. Apróhirdetések (42 karakter) Máról holnapra (Szuperexpressz) Közlemények

Monokli ár Mutációs megjelenés 80% kedvezmény. Apróhirdetések (42 karakter) Máról holnapra (Szuperexpressz) Közlemények H I RDETÉSI ÁRAK 2009 Érvényes: 2009. január 1-jétől Keretes ek jellemző méretei és árai Kategóriák Méret Fekete-fehér Color Ft/ hmm Ft Ft/ hmm Ft 1/ 50 28.200 51.600 I. 1/ 100 56.400 103.200 564 1.032

Részletesebben

9 Technikai információ, specifikáció 10 Kapcsolat. Tartalom. Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak. Időalapú megjelenések árai

9 Technikai információ, specifikáció 10 Kapcsolat. Tartalom. Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak. Időalapú megjelenések árai Eladomakonyvem.hu Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Az Eladomakonyvem.hu bemutatkozás 3 Az Eladomakonyvem.hu tartalmi elemei 4 Az Eladomakonyvem.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Szinhaz.hu médiaajánlat

Szinhaz.hu médiaajánlat Szinhaz.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Szinhaz.hu bemutatkozás 3 A Szinhaz.hu tartalmi elemei 4 A Szinhaz.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. november 01. napjától) I. Bevezető rendelkezések Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak

Részletesebben

A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003.

A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003. A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003. Az alábbi szöveg a Magyar Turizmus Rt. által a kampány tervezésére és lebonyolítására vonatkozó közbeszerzés meghirdetéséből

Részletesebben

Ve rs e nyk i í r ás C o n t e n t M a r k e t i n g Awa r d 2 0 1 5

Ve rs e nyk i í r ás C o n t e n t M a r k e t i n g Awa r d 2 0 1 5 CMA / } A Kreatív szaklap második alkalommal rendezi meg a Content Marketing Awardot, melyre az elmúlt év legjobb content marketing megoldásaival jelentkezhetnek az ügynökségek, médiumok vagy a megbízói/hirdetői

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

1 Hivatalos honlap: www.gyomrose.hu Kapcsolat: media@gyomrose.hu ; 0630/4587-457

1 Hivatalos honlap: www.gyomrose.hu Kapcsolat: media@gyomrose.hu ; 0630/4587-457 1 Hivatalos honlap: www.gyomrose.hu Kapcsolat: media@gyomrose.hu ; 0630/4587-457 PARTNERSÉG Nálunk a támogató mást jelent, mi partnernek tekintjük őket! Partneri Programunkban olyan egyedülálló csomagot

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

CONTENT+MARKETING AWARD 2016

CONTENT+MARKETING AWARD 2016 CONTENT+MARKETING AWARD 2016 versenykiírás A Kreatív szaklap harmadik alkalommal rendezi meg versenyét, melyre az elmúlt év legjobb tartalomalapú marketingmegoldásaival jelentkezhetnek az ügynökségek,

Részletesebben

Pcguru.hu médiaajánlat

Pcguru.hu médiaajánlat Pcguru.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Pcguru.hu bemutatkozás 3 Látogatottsági és demográfiai adatok 4 Hirdetési formátumok 5 Hirdetési helyek a Pcguru.hu-n

Részletesebben

Libri.hu médiaajánlat

Libri.hu médiaajánlat Libri.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Libri.hu bemutatkozás 3 A Libri.hu tartalmi elemei 4 A Libri.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2016. január 7-től

ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2016. január 7-től ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2016. január 7-től 1996 óta A PORT.hu a leglátogatottabb hazai kulturális programajánló portál Az oldal célja a hazai szabadidős és kulturális programlehetőségek teljes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözlünk az Otthonklima Internetes webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelésed elküldenéd, az alábbi ÁSZF-t szíveskedj alaposan átolvasni! ELADÓ ADATAI: Freddo

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Ökoturisztikai marketing Kardosfa, 2014. április 25. Hegyi Zsuzsanna MT Zrt. dél-dunántúli marketing igazgató

Ökoturisztikai marketing Kardosfa, 2014. április 25. Hegyi Zsuzsanna MT Zrt. dél-dunántúli marketing igazgató Ökoturisztikai marketing Kardosfa, 2014. április 25. Hegyi Zsuzsanna MT Zrt. dél-dunántúli marketing igazgató A turisztikai vállalkozás - életforma Ökoturisztikai termékfejlesztés Élmény szolgáltatás A

Részletesebben

GYÓGYHÍR. magazin. Me diaaja nlat 2013. auditált. Nyomtatott - Online - Digita'lis. ingyenes. legnagyobb. példányszámú. Ingyenes Lakossági Országos

GYÓGYHÍR. magazin. Me diaaja nlat 2013. auditált. Nyomtatott - Online - Digita'lis. ingyenes. legnagyobb. példányszámú. Ingyenes Lakossági Országos ingyenes www.gyogyhir.hu gyógyszertári A legnagyobb auditált példányszámú gyógyszertári terjesztésű Gyógyhír Magazin Ingyenes Lakossági Országos ÚJ Témáink Előzzük meg! Ép test Gyógyító konyha Sport és

Részletesebben

A Cycleogy Workshop Kft. általános szerződési feltételei magyar nyelven

A Cycleogy Workshop Kft. általános szerződési feltételei magyar nyelven A Cycleogy Workshop Kft. általános szerződési feltételei magyar nyelven Az alábbi üzletszabályzat a Cycleogy Workshop Kft. (székhely: 1225 Nagytétényi út 246. 6/39. adószám: 23897249-1-43) - továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

Haziallat.hu médiaajánlat

Haziallat.hu médiaajánlat Haziallat.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Haziallat.hu bemutatkozás 3 A Haziallat.hu tartalmi elemei 4 A Haziallat.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Oázis Magazin Médiaajánlat és ismertető 2016

Oázis Magazin Médiaajánlat és ismertető 2016 Oázis Magazin Médiaajánlat és ismertető 2016 Oázis Kertészet Egy hiteles márka 20 éve Magyar üzletlánc 20 áruház szerte az országban Évente 2-3 új üzlet nyitása Külföldi terjeszkedés: Szlovákia Oázis Kertészet

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Haon.hu médiaajánlat

Haon.hu médiaajánlat Haon.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Haon.hu bemutatkozás 3 A Haon.hu tartalmi elemei 4 Látogatottsági és demográfiai adatok 5 Hirdetési formátumok 6 Hirdetési

Részletesebben

Buvohelyterkep.hu. A ltala nos Szolga ltata si Felte telek. Bevezete s. Szolga ltato i adatok

Buvohelyterkep.hu. A ltala nos Szolga ltata si Felte telek. Bevezete s. Szolga ltato i adatok Buvohelyterkep.hu A ltala nos Szolga ltata si Felte telek Bevezete s A buvohelyterkep.hu Általános Szolgáltatási Feltételek szabályzata (a továbbiakban: Ászf) az Horváth Boglárka Zsanett E.V. (továbbiakban:

Részletesebben

TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában. Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság

TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában. Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja A fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és mőködtetése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK 1.1. A szolgáltató neve és címe Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

DÉLMAGYAR.HU DÉLMAGYAR.HU ASZTALI BÖNGÉSZŐN. heti adatok: heti adatok: Napi adatok:

DÉLMAGYAR.HU DÉLMAGYAR.HU ASZTALI BÖNGÉSZŐN. heti adatok: heti adatok: Napi adatok: DÉLMAGYAR.HU ASZTALI BÖNGÉSZŐN heti adatok: Heti látogatószám (RU; vagyis Real User) 2015-ben (hetek átlaga): 98.062 Heti oldalletöltés (PV; vagyis Page View) 2015-ben (hetek átlaga): 1.055.842 Napi adatok:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldal 1 / 25 Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Magyar Köztársaságban saját termékét, szolgáltatását a jogszabályok keretei között mindenki szabadon hirdetheti. 1.2. A jelen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Üzemeltető A www.yesshop.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise Kereskedelmi

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2015. ÉVI KÜLFÖLDI KÖZPONTI, ÉPÍTETT TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2015. ÉVI KÜLFÖLDI KÖZPONTI, ÉPÍTETT TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2015. ÉVI KÜLFÖLDI KÖZPONTI, ÉPÍTETT TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. egységes arculattal képviselteti magát a legkiemelkedőbb

Részletesebben

2014. március 10-12. HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont www.sirha-budapest.com sirha-budapest@hungexpo.hu

2014. március 10-12. HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont www.sirha-budapest.com sirha-budapest@hungexpo.hu Tel: +06 1 263-6455, +06 1 263 6086 JELENTKEZÉSI ÍV Kedvezményes jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30. 1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL minősége: Kiállító (saját standdal vesz részt) Kollektív kiállítás

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

MOBIL ÁLTALÁNOS MÉDIAA JÁNLAT (WEBOLDAL ÉS ALKALMAZÁS) Érvényes: 2016. február 15-től

MOBIL ÁLTALÁNOS MÉDIAA JÁNLAT (WEBOLDAL ÉS ALKALMAZÁS) Érvényes: 2016. február 15-től MOBIL ÁLTALÁNOS MÉDIAA JÁNLAT (WEBOLDAL ÉS ALKALMAZÁS) Érvényes: 206. február 5-től MOBILON MINKET OLVASNAK A LEGTÖBBEN NAPI ÁTLAG ELÉRÉS 57,4% 38.000 RU/nap 54,7% 304.000 RU/nap 4,9% 200.000 RU/nap CEMP

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

A Leitz-Hungaria Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Leitz-Hungaria Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Leitz-Hungaria Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Leitz-Hungaria Kft. ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

Higiéniai termékek beszerzése

Higiéniai termékek beszerzése Higiéniai termékek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. április 20. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

HIRDETÉSI ÜZLETI FELTÉTELEK

HIRDETÉSI ÜZLETI FELTÉTELEK HIRDETÉSI ÜZLETI FELTÉTELEK RINGIER AXEL SPRINGER MAGYARORSZÁG CÉGCSOPORT I. BEVEZETŐ A magyarországi Ringier Axel Springer cégcsoport tagjai: A Ringier Axel Springer Magyarország Kft. és a Blikk Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

Kovács Péter felelôs szerkesztô

Kovács Péter felelôs szerkesztô ELEKTRONIKA ÉS ÜZLET 2013 MÉDIAAJÁNLAT ı Az ELEKTRONET megújulása folytatódik Lapunk alapítása óta eltelt 21 év alatt igen sokat változott az elekt - ronikai ipar, a kommunikáció és a média. A Több mint

Részletesebben

Médiaajánlat Érvényes : 2012 január 16-tól visszavonásig.

Médiaajánlat Érvényes : 2012 január 16-tól visszavonásig. Médiaajánlat Érvényes : 2012 január 16-tól visszavonásig. Hirdetési lehetőségek nyereményjátékban : Heti nyereményjáték Játék leírása : Gyűjtse össze a legtöbb logót és kattintson rá! A hirdető logóját

Részletesebben

Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat Hatályos: 2014.06.19.

Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat Hatályos: 2014.06.19. Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat Hatályos: 2014.06.19. 1. Bevezetés Az Innovate Expert Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

CEMP SALES HOUSE ÁRLISTA. Érvényes: 2016. január 7-től visszavonásig

CEMP SALES HOUSE ÁRLISTA. Érvényes: 2016. január 7-től visszavonásig CEMP SALES HOUSE ÁRLISTA Érvényes: 06. január 7-től visszavonásig KIEMELT IRÁNYOK AZ ÁRLISTÁBAN Állóképes megoldások kedvező árakon Kiemelt termékek minden hónapban Új animációs lehetőségek Just-One helyeken

Részletesebben

MÁRKACSOPORT ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2016. január 01-től

MÁRKACSOPORT ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2016. január 01-től MÁRKACSOPORT ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2016. január 01-től Az ország egyik legjelentősebb kulturális portálja hírekkel kritikákkal interjúkkal és egyedülálló adatbázissal 2002 óta ROVATOK: Címlap

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

ÁLLÁSBÖRZE Magyarország legnagyobb állásbörzéje

ÁLLÁSBÖRZE Magyarország legnagyobb állásbörzéje MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE Magyarország legnagyobb állásbörzéje médiaajánlat 2016. Állásbörze Kalauz 2016. Megújult Kalauz: Az elmúlt évek kiállítói és látogatói visszajelzései alapján 2015-ben újraterveztük

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az Outlet Webstore Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Magyarország piacvezető építészeti napilapja, egyetlen auditált szakmai [építészeti-építőipari] online médiuma >

Magyarország piacvezető építészeti napilapja, egyetlen auditált szakmai [építészeti-építőipari] online médiuma > Magyarország piacvezető építészeti napilapja, egyetlen auditált szakmai [építészeti-építőipari] online médiuma > médiaajánlat 2015 1 Tartalomjegyzék Bemutatkozás...3 Látogatottság...5 Látogatók demográfiai

Részletesebben

Swinger Kalandok ÁSZF

Swinger Kalandok ÁSZF Swinger Kalandok ÁSZF 1 Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Innovate Expert Kft. (székhely: 1204 Budapest, Dobos utca 22., adószám: 24797269-1-43), mint szolgáltató ( Szolgáltató

Részletesebben