TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA"

Átírás

1 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI CAMPUS MŰSZAKI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI TANSZÉK TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA Gombos Sándor

2 Köszönetnyilvánítás Jelen jegyzet alkotása és lektorálása a következők támogatásával történt: Prof. Dr. Csapó János Prof. Dr. Kincses-Ajtay Mária Prof. Dr. Ing. Lányi Szabolcs 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ...21 REZUMAT ABSTRACT ELŐSZÓ A TOXIKOLÓGIA ALAPJAI A toxikológia, mint tudomány A toxikológia története A toxikológia szakágai A toxikológia alapfogalmai TOXIKOKINETIKA Bevezetés Különböző toxikus anyagok felvétele, felszívódása Orális expozíció Inhalációs expozíció Dermális expozíció Vegyi anyagokkal szennyezett élelmiszerek, tápanyagok Víz Többkőzegű expoziciós út Vegyi anyag-keverékek által okozott expozició A toxikus anyag eloszlása a szervezetben Egy-kompartment modell Két-kompartment modell Három-kompartment modell Biotranszformáció A toxikus anyag kiválasztása A VEGYI ANYAGOK EMBEREKRE KIFEJTETT KÁROS HATÁSAI Bevezetés A légzőrendszerre kifejtett hatások Vegyi anyagok hatásmechanizmusa a légzőrendszerben Vegyi anyagok által okozott légzőrendszeri megbetegedések

4 4.3. A májra kifejtett hatások A vesét érintő hatások Az idegrendszerre kifejtett hatások Immunotoxicitás Reprodukció-toxikus vegyi anyagok Rákkeltő vegyi anyagok SZERVEK ÉS SZERVRENDSZEK TOXIKOLÓGIÁJA Lokális toxikus hatások Lokális bőr- és nyálkahártya irritáció Szemirritatív vegyületek Szisztémás toxikus hatások A VEGYI ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ KOCKÁZATÁNAK BECSLÉSE Az expozicióból származó, az ember egészségkárosító kockázatainak becslésére alkalmazott módszerek Az emberi egészséget biztosító, tolerálható expoziciós szintek levezetése Küszöbértékű vegyületek Biztonsági (vagy bizonytalansági) tényező A tolerálható napi bevitel jellemzői (TDI) Nem tolerálható vegyi anyagok Esettanulmányok Az ivóvízben található vegyi anyagok egészségbázisú irányértékei A levegőben lévő vegyi anyagok egészségbázisú irányértékei A levegő minőségére vonatkozó irányértékek (megengedhető határértékek) meghatározásának módszerei Az élelmiszerekben lévő vegyi anyagok biztonságának értékelése A TOXICITÁS LABORATRIUMI ÉRTÉKELÉSE Klinikai kémia és hematológia Kórbonctan és hisztopatológia CITOTOXIKOLÓGIA, GENOTOXIKOLÓGIA Genotoxikus hatások típusai Mutagenitás meghatározási módszerei KARCINOGENEZIS

5 10. ÖKOTOXIKOLÓGIA Az ökotoxikológia alapjai Vegyi anyagok hatása a környezetre A kémiai szennyezés városi formái A levegőszennyezés természetes forrásai Fosszilis üzemanyagok mint légszennyező források Ózon mint levegőszennyező forrás Eltérő levegőszennyezési szintek Folyékony és szilárd hulladékok Baleset következtében kibocsátott mérgező vegyi anyagok Vegyi anyagok és a vízi környezet Vegyi anyagok és az édesvízi ökoszisztémák A szárazföldi ökoszisztémákra kifejtett hatások A vegyi anyagok globális környezeti hatásai Savas eső Az SO x és NO x források A savas eső kialakulásához vezető fontos reakciók A savas eső hatásai A savas esők csökkentését szolgáló megoldások A sztratoszféra ózonrétegének elvékonyodása Az ózonpajzs elvékonyodásának hatásai Az ózonpajzs elvékonyodásának okai A montreali protokoll Troposzférikus oxidánsok Klimatikus változások és az üvegházhatás Vegyi anyagok ipari eredete Textilipar Kőolaj Oldószerek Toxikus vegyi anyagok környezetkímélő kezelése Bevezetés Prevenció

6 Ellenörző technológia Szabályozások, ösztönzők és szabványok Peszticideket szabályozó meghatározás Peszticidek alkalmazása A peszticidek által okozott levegő-, talaj- és vízszennyezés Az embereket érő peszticid-expozició Peszticidek környezetkímélő kezelése Bejegyzés Címkézés Oktatás, képzés és a dolgozók védelme Szállítás, tárolás és a maradék elhelyezése Integrált kártevő kezelés Ökotoxikológiai fogalmak A környezeti toxikológia története Toxikus anyagok sorsa a környezetben KÖRNYEZETBEN ELŐFORDULÓ TOXIKUS ANYAGOK Levegőben terjedő toxikus anyagok Szmog Por és korom Azbeszt Szerves szennyező anyagok POP-ok, perszisztens szerves szennyezők (Persistent Organic Pollutants) PAH-ok, policiklusos aromás szénhidrogének Furánok Halogénezett szénhidrogének PCB-k, poliklórozott bifenilek Poliklór-dibenzo-para-dioxinok és furánok (PCDD, PCDF) , 3, 7, 8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin (TCDD) Klórozott szénhidrogének PBB-k, polibrómozott bifenilek Peszticidek Peszticidek használata hazánkban

7 Inszekticidek Növényi eredetű inszekticidek Szintetikus inszekticidek Szervetlen eredetű toxikus anyagok Nitrát- és nitritionok Arzén Kadmium Ólom Higany Vas Mangán Cián Kobalt Bróm Fluoridok TOXINOK Toxinok általános jellemzése Baktérium toxinok Növényi eredetű toxinok Mikotoxinok Mikotoxinok képződése Mikotoxinokat termelő gombák Toxintermelés genetikai meghatározottsága Mikotoxinok által okozott tünetek Aflatoxinok Az aflatoxinok felfedezése Az aflatoxinok elnevezése Aflatoxinok kémiai szerkezete Aflatoxinok kimutatása és mennyiségi meghatározása Az aflatoxinok megengedett határértékei Az aflatoxinok toxicitása Az afaltoxinok elleni védekezés

8 Trichotecén vázas mikotoxinok Trichotecén vázas mikotoxinok előfordulása Trichotecén vázas mikotoxinok általános tulajdonságai Trichotecén vázas mikotoxinok toxikus hatásai Állati eredetű toxinok ÖKOTOXIKOLÓGIAI TESZTEK Ökotoxikológiai tesztek a környezeti kockázat felmérésben Az analitikai kémia és a kockázatfelmérés kapcsolata ökotoxikológiai tesztekben Ökotoxikológiai vizsgálatok kivonatokkal Tesztorganizmusok GLOSSZÁRIUM IRODALOMJEGYZÉK

9 CUPRINS REZUMAT ÎN LIMBA MAGHIARĂ REZUMAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ...22 ABSTRACT PREFAŢĂ BAZELE TOXICOLOGIEI Toxicologia ca ştiinţă Istoricul toxicologiei Ramurile toxicolgiei Concepte de bază în toxicologie TOXICOCINETICĂ Introducere Absorbţia şi asimilarea substanţelor toxice Expunerea orală Expunerea inhalatorie Expunerea dermală Alimente şi nutrienţi contaminaţi cu substanţe chimice toxice Apa Expunerea realizată pe mai multe căi Expunerea realizată cu amestecuri de substanţe chimice Distribuţia substanţelor toxice în organism Modelul cu un compartiment Modelul cu două compartimente Modelul cu trei compartimente Biotransformarea Eliminarea substanţelor toxice EFECTELE NEGATIVE ALE SUBSTANŢELOR CHIMICE ASUPRA ORGANISMULUI UMAN Introducere Efecte asura sistemului respirator Mecanismul de acţiune a substanţelor chimice în sistemul respirator

10 Îmbolnăviri ale sistemului respirator cauzate de substanţe chimice Efecte asupra ficatului Efecte asupra rinichilor Efecte asupra sistemului nervos Imunotoxicitate Substanţe chimice cu efecte toxice asupra sistemului reproductiv Substanţe chimice cancerigene TOXICOLOGIA ORGANELOR ŞI A SISTEMELOR Efecte toxice locale Iritaţia locală a pielii şi a mucoaselor Compuşi chimici care irită ochii Efecte toxice sistemice EVALUAREA RISCULUI DE DETERIORARE A STĂRII DE SĂNĂTATE CAUZATE DE SUBSTANŢE CHIMICE Metode utilizate pentru evaluarea riscului de detriorare a stării de sănătate umane în urma expunerii Deducerea nivelurilor de expunere, care asigură menţinerea stării de sănătate şi a nivelurilor de expunere acceptabile Compuşi chimici cu concentraţii de prag Factorul de siguranţă (sau de nesiguranţă) Caracteristicile dozei zilnice acceptabile (TDI) Substanţe chimice care nu pot fi tolerate Studii de caz Valori orientative ale conţinutului de substanţe chimice în apa potabilă Valori orientative ale conţinutului de substanţe chimice în aer Metode de determinare a parametrilor calitativi pentru aer (concentraţii maxime admisibile) Evaluarea siguranţei de utilizare a substanţelor chimice din alimente DETERMINAREA ÎN CONDIŢII DE LABORATOR A TOXICITĂŢII Chimie şi hematologie clinică Patologie şi histopatologie CITOTOXICOLOGIE, GENOTOXICOLOGIE

11 8.1. Tipuri de efecte genotoxice Metode de determinare a mutagenităţii CARCINOGENEZA ECOTOXICOLOGIE Bazele ecotoxicologiei Efectul substanţelor chimice asupra mediului Forme urbane ale poluării chimice Surse naturale ale poluării atmosferice Combustibilii fosili ca surse de poluanţi atmosferici Ozonul ca sursă de poluare atmosferică Niveluri diferenţiate de poluare atmosferică Deşeuri lichide şi solide Substanţe chimice toxice eliberate în urma unor accidente Substanţele chimice şi mediul acvatic Substanţele chimice şi ecosistemele acvatice Efecte asupra ecosistemelor terestre Efectele globale de mediu cauzate de substanţele chimice Ploile acide Surse de SO x şi NO x Principalele reacţii chimice care duc la formarea ploilor acide Efectele ploilor acide Măsuri de reducere a formării ploilor acide Reducerea grosimii stratului de ozon stratosferic Efectele reducerii grosimii stratului de ozon Cauzele reducerii grosimii stratului de ozon Protocolul de la Montreal Oxidanţi troposferici Schimbări climatice şi efectul de seră Surse industriale de substanţe chimice toxice Industria textilă Ţiţeiul Solvenţii

12 10.5. Manipularea preventivă a substanţelor chimice toxice Introducere Prevenirea Tehnologii de verificare Reglementări, stimulente şi standarde Definirea reglementărilor referitoare la pesticide Utilizarea pesticidelor Poluarea aerului, solului şi apelor de către pesticide Expunerea umană la pesticide Manipularea preventivă a pesticidelor Înregistrarea Etichetarea Pregătirea şi protecţia personalului Transportul, depozitarea şi manipularea resturilor Tratarea integrată a factorilor negativi Concepte ecotoxicologice Istoricul toxicologiei mediului Soarta substanţelor toxice în medul înconjurător SUBSTANŢE TOXICE CARE SE POT ÎNTÂLNI ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Substanţe toxice care se răspândesc pe calea aerului Smogul Praful şi funinginea Azbestul Poluanţi organici POP-uri, poluanţi organici persistenţi (Persistent Organic Pollutants) PAH-uri, hidrocarburi aromatice policiclice Furani Hidrocarburi halogenate PCB-uri, bifenili policloruraţi Policlor-dibenzo-para-dioxine şi furani (PCDD, PCDF) , 3, 7, 8-tetraclor-dibenzo-p-dioxina (TCDD) Hidrocarburi clorurate

13 PBB-uri, bifenili polibromuraţi Pesticide Utilizarea peszticidelor în ţara noastră Insecticide Insecticide vegetale Insecticide sintetice Substanţe toxice anorganice Azotiţi şi azotaţi Arsen Cadmiu Plumb Mercur Fier Mangan Cianuri Cobalt Brom Fluoruri TOXINE Caracterizarea generală a toxinelor Toxine bacteriene Toxine vegetale Micotoxine Generarea micotoxinelor Specii generatoare de micotoxine Determinarea genetică a generării micotoxinelor Simptome cauzate de micotoxine Aflatoxine Descoperirea aflatoxinelor Nomenclatura aflatoxinelor Structura chimică a aflatoxinelor Determinarea calitativă şi cantitativă a aflatoxinelor

14 Concentraţiile maxime admisibile ale aflatoxinelor Toxicitatea aflatoxinelor Metode de apărare Micotoxine cu structură trichotecenică Răspândirea micotoxinelor cu structură trichotecenică Propietăţile micotoxinelor cu structură trichotecenică Efecte toxice ale micotoxinelor cu structură trichotecenică Toxine cu origine animală TESTE ECOTOXICOLOGICE Teste ecotoxicologice în evaluarea riscului de mediu Legătura dintre chimia analitică şi evaluarea de risc în testele ecotoxicologice Studii ecotoxicologice cu extracte Specii de organisme utilizate în teste GLOSAR BIBLIOGRAFIE

15 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT IN HUNGARIAN ROMANIAN ABSTRACT...22 ABSTRACT PREFACE BASIC CONCEPTS IN TOXICOLOGY Sientific toxicology Short toxicology s history Toxicology disciplines Basic concepts in toxicology TOXICOKINETICS Introduction Inclusion and absorbtion of various toxic substances Oral exposition Inhalatory exposition Dermal exposition Chemicals in contaminated food, nutrients Water Exposition through more paths Expositon caused by mixtures of chemicals The distribution of toxic substances in the body One-compartment model Two-compartment model Three-compartment model Biotransformation The elimination of toxic substances CHEMICALS ADVERSE IMPACT ON HUMANS Introduction Respiratory system effects Mechanism of respiratory effects Respiratory diseases caused by chemicals

16 4.3. The liver effects The effects on kidney The nervous system effects Immunotoxicity Reproduction-toxic chemicals Carcinogenic chemicals ORGANS AND ORGAN-SYSTEMS TOXICOLOGY Local toxic effects Local skin and mucous membrane irritation Eye irritant compounds Systemic toxic effects ESTIMATION OF RISK OF CHEMICALS Human health risk evaluation methods The health insurer, tolerable levels Tier compounds Safety (or uncertainty) factor The tolerable daily intake characteristics (TDI) Chemicals that can not be tolerated Case studies Guideline values for the chemicals in the drinking water Guideline values for the chemicals in the air Methods for determining air quality guideline values (allowable limits) The safety evaluation of chemicals in foods LABORATORY TOXICITY ASSESSMENT Clinical chemistry and hematology Pathology and histopatology CYTOTOCICOLOGY, GENOTOXICOLOGY Types of genotoxic effects Mutagenity determination methods CARCINOGENESIS ECOTOXICOLOGY Ecotoxicology basics

17 10.2. Effects of chemicals on the environment Chemical pollution urban forms The natural resources of pollution Fossil fuels as sources of air pollution Ozone as source of air pollution Different levels of air pollution Liquid and solid wastes Accidental emissions of toxic chemicals Chemicals and the aquatic environment Chemicals and freshwater ecosystems The impact on terrestrial ecosystems The global environmental effects of chemicals Acid rain SO x and NO x sources The important reactions leading to formation of acid rain The effects of acid rain The solutions to reduce acid rain The stratospheric ozone layer thinning The effects of ozone layer depletion Ozone layer depletion causes The Montreal Protocol Tropospheric oxidants Climate changes and the greenhouse effect Industrial origin of chemicals Textile industry Petroleum Solvents Environmental-friendly management of toxic chemicals Introduction Prevention Verification technologies Regulations, incentives and standards

18 Pesticides regulatory definition Pesticides use The pollution of air, soil and water caused by pesticides The human exposure to pesticides Environmental management of pesticides Registration Labeling Education, training and protection of workers Transport, storage and disposal of residuals Integrated pest management Ecotoxicology concepts The history of environmental toxicology Fate of toxic chemical substances in the environment ENVIRONMENT OCCURRING TOXIC SUBSTANCES Airborne toxic substances Smog Dust and soot Asbestos Organic pollutants POP (Persistent Organic Pollutants) PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons Furans Halogenated hydrocarbons PCB-s, polichlorinated biphenyls Polychlor-dibenzo-para-dioxins and furans (PCDD, PCDF) , 3, 7, 8-tetrachlor-dibenzo-p-dioxin (TCDD) Chlorinated hydrocarbons PBB-s, polibrominated biphenils Pesticides Use of pesticides in our country Insecticides Vegetal origin insecticides

19 Synthetic insecticides Inorganic toxicants Nitrates and nitrites Arsenic Cadmium Lead Mercury Iron Manganese Cyan Cobalt Bromine Fluorides TOXINS General characterization of toxins Bacterial toxins Plant origin toxins Mycotoxins Formation of mycotoxins Mycotoxins producing fungi Toxin producing genetic determination Symptoms caused by mycotoxins Aflatoxins The discovery of aflatoxins Aflatoxins nomenclature Chemical structure of aflatoxins Detection and quantification of aflatoxins The permissible limits for aflatoxins The toxicity of aflatoxins The control of aflatoxins Trichotecenic frame mycotoxins Trichotecenic frame mycotoxins occurrence

20 Trichotecenic frame mycotoxins general properties Trichotecenic frame mycotoxins toxic effects Animal origin toxins ECOTOXICOLOGICAL TESTS Ecotoxicological testing in environmental risk assessment The analytical chemistry and ecotoxicological risk relationship in tests Ecotoxicological studies with extracts Testorganisms GLOSSARY REFERENCES

21 ÖSSZEFOGLALÁS Jelen egyetemi jegyzet arra hivatott, hogy elsődlegesen szöveges formában, előadás kiegészítésként, támogassa az egyetemi hallgatók toxikológiai és ökotoxikológiai tanulmányait. Ez a kiadás tájékoztatást ad a különböző aspektusaira a toxikológiának és ökotoxikológiának, különösen az elvek, koncepciók és gondolkodási módok leírásával. Leginkább a toxicitás és ökotoxicitás mechanizmusaira van a hangsúly helyezve. A jegyzet átfogó kerete az elérhető toxikológiával és ökotoxikológiával kapcsolatos szakkönyveknek és tudományos cikkeknek. A jegyzet 14 fejezetből áll, az előszó utáni fejezetben a toxikológia alapjait tárgyalja, majd részletesen bemutatja a toxikokinetikával kapcsolatos szükséges információkat. A negyedik fejezet tárgya a vegyi anyagok emberekre kifejtett káros hatásai, majd egy rövidebb leírás következik, melynek tárgya a szervek és szervrendszerek toxikológiája. A hatodik fejezet a vegyi anyagok egészségkárosító kockázatának becslésével foglalkozik, ez után három rövidebb fejezet tárgyai a toxicitás laboratóriumi értékelése, a citotoxikológia és a karcinogenezis. Terjedelmes tárgyalásban részesül a tizedik fejezet, melynek tárgya az ökotoxikológia, ebben a fejezetben alapos leírás található a vegyi anyagok környezeti hatásairól. A 11. fejezetben külön vannak tárgyalva a környezetben előfordulő toxikus anyagok, több megközelítést és osztályozást alkalmazva. A 12. fejezetben a toxinokkal kapcsolatos ismereteket mutatjuk be, itt részletesebben vannak tárgyalva a mikotoxinok, a szerző számára otthonosabb tudományterület. A 13. fejezetben az ökotoxikológiai tesztek vannak bemutatva, és végül a glosszárium tartalmaz számos kifejezésmagyarázatot, melyek segítséget nyújtanak a tananyag jobb minőségű elsajátítására. A szakirodalmi jegyzék tartalma és aktualitása tükrözi a jegyzet minőségét. A szerző különösen hálás az összes kollégának és hozzászólónak, amelyek együttes szakértelme lehetővé tette a jegyzet tudományos szinvonalát. A szerző szándéka, hogy az egyetemi hallgatók választ találjanak folytonosan két kérdésre: milyen károsodások jönnek létre a toxikus anyagok hatására? Milyen szervekre és rendszerekre jelentenek veszélyt a vegyi anyagok, és milyen dózisban? Ebből nyilvánvalóvá válik az olvasó számára, hogy a könyv kompromisszum alapú, alapvető, mechanisztikus megközelítésű a tárgyalt toxikológia és ökotoxikológia, hogy képet alkothasson e tudomány széles horizontjából. Noha bizonyos, hogy a szerző szelektívebben kellett volna tárgyalja a tematikát, az is biztos, hogy lehetett volna néha a leírás kevésbé részletes, de a szerző reméli, hogy az egyensúly megfelelőnek bizonyul. 21

22 REZUMAT Prezentul curs universitar este destinat să fie în primul rând în ajutorul studenţilor, sub formă textuală, pentru a oferi un plus de performanţă, pentru a sprijini studiile de toxicologie şi ecotoxicologie. Această ediţie include informaţii cu privire la diferite aspecte ale toxicologiei şi ecotoxicologiei, în special cu referire la descrierea principiilor, conceptelor şi a modului de gândire specific. Cel mai puternic accent este pus asupra mecanismelor de toxicitate şi ecotoxicitate. Cursul este un cadru cuprinzător pentru informaţiile disponibile din domeniu, fiind culese din numeroase cărţi de specialitate de toxicologie, ecotoxicologie şi articole ştiinţifice. Cursul este alcătuit din 14 capitole, după introducere primul capitol discută despre conceptele de bază ale toxicologiei, apoi descrieri detaliate ale informaţiilor necesare privind toxicocinetica. Al patrulea capitol se referă la efectele substanţelor chimice nocive asupra oamenilor, precum şi o scurtă descriere care are ca obiect toxicologia organelor şi a sistemelor de organe. Al şaselea capitol se ocupă cu estimarea riscului prezentat de substanţele chimice nocive, apoi trei capitole mai sumare au ca obiect evaluarea în condiţii de laborator a toxicităţii, şi apoi citotoxicologia şi carcinogeneza. Se dicută amplu în capitolul zece subiectele referitoare la ecotoxicologie, acest capitol este o descriere amănunţită ale efectelor de mediu ale substanţelor chimice. În capitolul 11 sunt discutate separat substanţele toxice care se pot întâlni în mediul înconjurător, clasificarea acestora se efectuează utilizând abordări multiple. Capitolul 12 prezintă toxinele conform nivelului de cunoaştere actual, sunt discutate în detaliu mai multe micotoxine, acestea fiind domeniul preferat al autorului. Capitolul 13 are ca obiect testele ecotoxicologice, şi în cele din urmă, glosarul conţine o serie de explicaţii ale cuvintelorcheie, care vor ajuta la însuşirea calitatativă a cursului. Lista literaturii utilizate reflectă actualitatea conţinutului şi a calitatea cursului. Autorul este recunoscător colegilor, şi tuturor care au oferit sugestii utile pentru îmbunătăţirea cursului. Intenţia autorului a fost ca studenţii să obţină mereu răspunsuri la două întrebări: ce fel de daune cauzează substanţele toxice? Ce organe şi sisteme sunt afectate, care este riscul dat de substanţele chimice, si la ce doză? Este evident pentru cititor că prezentul curs este un compromis, care se bazează fundamente, este o abordare mecanicistă a toxicologiei şi ecotoxicologiei, pentru a oferi o imagine mai bună a orizontului larg al acestei ramuri ştiinţifice. Cu toate că este cert că autorul ar fi trebuit să se confrunte cu o mai selectivă abordare a temelor, este sigur că, uneori descrierea ar putea fi mai puţin detaliată, autorul speră să dovedească echilibrul adecvat. 22

23 ABSTRACT The present academic note is intended to be primarily in text form, in addition to performance, to support the students of toxicological and ecotoxicological studies. This edition includes information on various aspects of toxicology and ecotoxicology, in particular the principles, concepts, modes of thinking and the description. Most of the mechanisms of toxicity and ecotoxicity is the focus. The note is a comprehensive framework for the available toxicology and ecotoxicology studies and related scientific articles. The note consists of 14 chapters, after the prologue the second chapter discusses the foundations of toxicology, and later the detailed descriptions of the necessary information on toxicokinetics. The fourth chapter covers chemical compounds adverse effect on humans, and a short description, which were the subject of organs and organ systems toxicology. The sixth chapter deals with estimating the risk of harmful chemicals, the laboratory evaluation of the toxicity of the citotoxicology and carcinogenesis. The next chapter, the tenth chapter, extensive covers the ecotoxicology, this chapter is a thorough description of the effects of environmental chemicals. Chapter 11 discuss separate about toxic substances in the environment, the classification use multiple approaches. Chapter 12 present the knowledge of the toxins, are discussed in more detail the mycotoxins. Chapter 13 presents ecotoxicological tests, and finally, the glossary contains a number of explanations, which will help a better quality acquire of the subjects. The list of literature reflects the timeliness of the content and quality of the note. The author is grateful to colleagues, who have made useful suggestions for quality improvement. The author are especially grateful to all of the discussions, with combined expertise has enabled the scientific quality of the note. The author's intention that the students are constantly seeking answers to both questions: what kind of damage from toxic substances come into effect? What organs and systems present a risk of chemical substances, and at what dose? It becomes apparent to the reader that the book is a compromise based on a fundamental, mechanistic approach to toxicology and ecotoxicology, to give a better picture of this broad science horizon. Although, it is certain, that the author would have had to deal with selectivity in the themes, it is certain that sometimes could be less detailed description, the author hopes to prove the appropriate balance. 23

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27 1 SE VELÜK, SE NÉLKÜLÜK - A VEGYI ANYAGOK VILÁGA Oktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa Szerkesztette:

Részletesebben

Országos Kémiai Biztonsági Intézet. TOXIKOLÓGIA Jegyzet. Dr. Bor dás Imre 2006.

Országos Kémiai Biztonsági Intézet. TOXIKOLÓGIA Jegyzet. Dr. Bor dás Imre 2006. Országos Kémiai Biztonsági Intézet TOXIKOLÓGIA Jegyzet Dr. Bor dás Imre 2006. I. Általános Toxikológia A toxikológia története Toxikológiai alapfogalmak: a méreg és mérgezés a mérgek felosztása a mérgezések

Részletesebben

31. fejezet. Környezeti és foglalkozási eredetû károsodások. Ungváry György Kákosy Tibor Köteles György

31. fejezet. Környezeti és foglalkozási eredetû károsodások. Ungváry György Kákosy Tibor Köteles György 31. fejezet Környezeti és foglalkozási eredetû károsodások Ungváry György Kákosy Tibor Köteles György Foglalkozási mérgezések Ungváry György A foglalkozási mérgezések megelôzése Az üzemekben, a munkahelyen

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA 1 A civilizáció folyamatos fejlődése mellett az emberek egyéni és kollektív tevékenysége folytatható legyen a végtelen jövőben legalább azonos, de ha lehet jobb életkörülmények

Részletesebben

Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon. Doktori Értekezés. Rabnecz Gyula

Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon. Doktori Értekezés. Rabnecz Gyula Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon Doktori Értekezés Rabnecz Gyula GÖDÖLLŐ, 2012 DOKTORI ISKOLA: TUDOMÁNYÁGA: BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK BIOLÓGIA VEZETŐ:

Részletesebben

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak Szociális munka szakirány Levelező

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

TARTALOM A BIOLÓGIA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése és sajátosságai

TARTALOM A BIOLÓGIA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése és sajátosságai 2013/3 A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A BIOLÓGIA TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lászlóné (Szeged) A szerkesztõ munkatársai: Dr. Budayné dr. Kálóczy Ildikó (Debrecen) Kiss Gábor

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

6. ZÁRT ÉPÍTÉSZETI TEREK LÉGÁLLAPOTA szerző: Dr. Rudnai Péter lektor: Schüller Ferenc

6. ZÁRT ÉPÍTÉSZETI TEREK LÉGÁLLAPOTA szerző: Dr. Rudnai Péter lektor: Schüller Ferenc 6. ZÁRT ÉPÍTÉSZETI TEREK LÉGÁLLAPOTA szerző: Dr. Rudnai Péter lektor: Schüller Ferenc 6.1. A BELTÉRI LÉGÁLLAPOTOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A beltéri levegő alapvetően a kültéri levegőből származik. Annak minősége

Részletesebben

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK Somlai János ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK 2004 1. Atomerõmûvek környezeti hatásai, radioaktív kibocsátások Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlõdése óhatatlanul

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

1.1. A kutatómunka célkitűzései

1.1. A kutatómunka célkitűzései 1 1. BEVEZETÉS Az 1989-es politikai, társadalmi és gazdasági rendszerváltás húszéves tapasztalatait a drogprobléma különböző hazai jelzőszámai is hűen tükrözik. Objektív elemzésük, értékelésük és értelmezésük,

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk Írta: Dr Sohár Pálné és Dr Matyasovszky Katalin (OÉTI)

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL 0 FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL Dr. Halmos Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető Varga Marietta A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető betartandó környezetvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai

Részletesebben

KEOP-6.1.0/B-2009-0003

KEOP-6.1.0/B-2009-0003 Környezetvédelmi és Kommunikációs Kft. www.envitrend.hu Vegyszerezett világ kommunikációs kampány hatásainak vizsgálata, eredmények értékelése KEOP-6.1.0/B-2009-0003. Készítette: Envitrend Környezetvédelmi

Részletesebben

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20.

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20. Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló 2012. április 17-20. Foglalkozás-orvostan fejlődése a 21. században Dr. Cseh Károly SE. ÁOK. Népegészségtani Intézet Az Európai Munkabiztonsági

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Dr. Kolonics Gábor Misszióban szolgáló bajtársaink egészségvédelme Különös tekintettel az UV sugárzás okozta károsodások megelőzésére Doktori

Részletesebben

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

Részletesebben

EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN

EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN 1 VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HIGIÉNE TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: DR. habil. Várnagy László az MTA doktora Tudományág: Állatorvostudományok

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben