TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA"

Átírás

1 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI CAMPUS MŰSZAKI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI TANSZÉK TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA Gombos Sándor

2 Köszönetnyilvánítás Jelen jegyzet alkotása és lektorálása a következők támogatásával történt: Prof. Dr. Csapó János Prof. Dr. Kincses-Ajtay Mária Prof. Dr. Ing. Lányi Szabolcs 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ...21 REZUMAT ABSTRACT ELŐSZÓ A TOXIKOLÓGIA ALAPJAI A toxikológia, mint tudomány A toxikológia története A toxikológia szakágai A toxikológia alapfogalmai TOXIKOKINETIKA Bevezetés Különböző toxikus anyagok felvétele, felszívódása Orális expozíció Inhalációs expozíció Dermális expozíció Vegyi anyagokkal szennyezett élelmiszerek, tápanyagok Víz Többkőzegű expoziciós út Vegyi anyag-keverékek által okozott expozició A toxikus anyag eloszlása a szervezetben Egy-kompartment modell Két-kompartment modell Három-kompartment modell Biotranszformáció A toxikus anyag kiválasztása A VEGYI ANYAGOK EMBEREKRE KIFEJTETT KÁROS HATÁSAI Bevezetés A légzőrendszerre kifejtett hatások Vegyi anyagok hatásmechanizmusa a légzőrendszerben Vegyi anyagok által okozott légzőrendszeri megbetegedések

4 4.3. A májra kifejtett hatások A vesét érintő hatások Az idegrendszerre kifejtett hatások Immunotoxicitás Reprodukció-toxikus vegyi anyagok Rákkeltő vegyi anyagok SZERVEK ÉS SZERVRENDSZEK TOXIKOLÓGIÁJA Lokális toxikus hatások Lokális bőr- és nyálkahártya irritáció Szemirritatív vegyületek Szisztémás toxikus hatások A VEGYI ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ KOCKÁZATÁNAK BECSLÉSE Az expozicióból származó, az ember egészségkárosító kockázatainak becslésére alkalmazott módszerek Az emberi egészséget biztosító, tolerálható expoziciós szintek levezetése Küszöbértékű vegyületek Biztonsági (vagy bizonytalansági) tényező A tolerálható napi bevitel jellemzői (TDI) Nem tolerálható vegyi anyagok Esettanulmányok Az ivóvízben található vegyi anyagok egészségbázisú irányértékei A levegőben lévő vegyi anyagok egészségbázisú irányértékei A levegő minőségére vonatkozó irányértékek (megengedhető határértékek) meghatározásának módszerei Az élelmiszerekben lévő vegyi anyagok biztonságának értékelése A TOXICITÁS LABORATRIUMI ÉRTÉKELÉSE Klinikai kémia és hematológia Kórbonctan és hisztopatológia CITOTOXIKOLÓGIA, GENOTOXIKOLÓGIA Genotoxikus hatások típusai Mutagenitás meghatározási módszerei KARCINOGENEZIS

5 10. ÖKOTOXIKOLÓGIA Az ökotoxikológia alapjai Vegyi anyagok hatása a környezetre A kémiai szennyezés városi formái A levegőszennyezés természetes forrásai Fosszilis üzemanyagok mint légszennyező források Ózon mint levegőszennyező forrás Eltérő levegőszennyezési szintek Folyékony és szilárd hulladékok Baleset következtében kibocsátott mérgező vegyi anyagok Vegyi anyagok és a vízi környezet Vegyi anyagok és az édesvízi ökoszisztémák A szárazföldi ökoszisztémákra kifejtett hatások A vegyi anyagok globális környezeti hatásai Savas eső Az SO x és NO x források A savas eső kialakulásához vezető fontos reakciók A savas eső hatásai A savas esők csökkentését szolgáló megoldások A sztratoszféra ózonrétegének elvékonyodása Az ózonpajzs elvékonyodásának hatásai Az ózonpajzs elvékonyodásának okai A montreali protokoll Troposzférikus oxidánsok Klimatikus változások és az üvegházhatás Vegyi anyagok ipari eredete Textilipar Kőolaj Oldószerek Toxikus vegyi anyagok környezetkímélő kezelése Bevezetés Prevenció

6 Ellenörző technológia Szabályozások, ösztönzők és szabványok Peszticideket szabályozó meghatározás Peszticidek alkalmazása A peszticidek által okozott levegő-, talaj- és vízszennyezés Az embereket érő peszticid-expozició Peszticidek környezetkímélő kezelése Bejegyzés Címkézés Oktatás, képzés és a dolgozók védelme Szállítás, tárolás és a maradék elhelyezése Integrált kártevő kezelés Ökotoxikológiai fogalmak A környezeti toxikológia története Toxikus anyagok sorsa a környezetben KÖRNYEZETBEN ELŐFORDULÓ TOXIKUS ANYAGOK Levegőben terjedő toxikus anyagok Szmog Por és korom Azbeszt Szerves szennyező anyagok POP-ok, perszisztens szerves szennyezők (Persistent Organic Pollutants) PAH-ok, policiklusos aromás szénhidrogének Furánok Halogénezett szénhidrogének PCB-k, poliklórozott bifenilek Poliklór-dibenzo-para-dioxinok és furánok (PCDD, PCDF) , 3, 7, 8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin (TCDD) Klórozott szénhidrogének PBB-k, polibrómozott bifenilek Peszticidek Peszticidek használata hazánkban

7 Inszekticidek Növényi eredetű inszekticidek Szintetikus inszekticidek Szervetlen eredetű toxikus anyagok Nitrát- és nitritionok Arzén Kadmium Ólom Higany Vas Mangán Cián Kobalt Bróm Fluoridok TOXINOK Toxinok általános jellemzése Baktérium toxinok Növényi eredetű toxinok Mikotoxinok Mikotoxinok képződése Mikotoxinokat termelő gombák Toxintermelés genetikai meghatározottsága Mikotoxinok által okozott tünetek Aflatoxinok Az aflatoxinok felfedezése Az aflatoxinok elnevezése Aflatoxinok kémiai szerkezete Aflatoxinok kimutatása és mennyiségi meghatározása Az aflatoxinok megengedett határértékei Az aflatoxinok toxicitása Az afaltoxinok elleni védekezés

8 Trichotecén vázas mikotoxinok Trichotecén vázas mikotoxinok előfordulása Trichotecén vázas mikotoxinok általános tulajdonságai Trichotecén vázas mikotoxinok toxikus hatásai Állati eredetű toxinok ÖKOTOXIKOLÓGIAI TESZTEK Ökotoxikológiai tesztek a környezeti kockázat felmérésben Az analitikai kémia és a kockázatfelmérés kapcsolata ökotoxikológiai tesztekben Ökotoxikológiai vizsgálatok kivonatokkal Tesztorganizmusok GLOSSZÁRIUM IRODALOMJEGYZÉK

9 CUPRINS REZUMAT ÎN LIMBA MAGHIARĂ REZUMAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ...22 ABSTRACT PREFAŢĂ BAZELE TOXICOLOGIEI Toxicologia ca ştiinţă Istoricul toxicologiei Ramurile toxicolgiei Concepte de bază în toxicologie TOXICOCINETICĂ Introducere Absorbţia şi asimilarea substanţelor toxice Expunerea orală Expunerea inhalatorie Expunerea dermală Alimente şi nutrienţi contaminaţi cu substanţe chimice toxice Apa Expunerea realizată pe mai multe căi Expunerea realizată cu amestecuri de substanţe chimice Distribuţia substanţelor toxice în organism Modelul cu un compartiment Modelul cu două compartimente Modelul cu trei compartimente Biotransformarea Eliminarea substanţelor toxice EFECTELE NEGATIVE ALE SUBSTANŢELOR CHIMICE ASUPRA ORGANISMULUI UMAN Introducere Efecte asura sistemului respirator Mecanismul de acţiune a substanţelor chimice în sistemul respirator

10 Îmbolnăviri ale sistemului respirator cauzate de substanţe chimice Efecte asupra ficatului Efecte asupra rinichilor Efecte asupra sistemului nervos Imunotoxicitate Substanţe chimice cu efecte toxice asupra sistemului reproductiv Substanţe chimice cancerigene TOXICOLOGIA ORGANELOR ŞI A SISTEMELOR Efecte toxice locale Iritaţia locală a pielii şi a mucoaselor Compuşi chimici care irită ochii Efecte toxice sistemice EVALUAREA RISCULUI DE DETERIORARE A STĂRII DE SĂNĂTATE CAUZATE DE SUBSTANŢE CHIMICE Metode utilizate pentru evaluarea riscului de detriorare a stării de sănătate umane în urma expunerii Deducerea nivelurilor de expunere, care asigură menţinerea stării de sănătate şi a nivelurilor de expunere acceptabile Compuşi chimici cu concentraţii de prag Factorul de siguranţă (sau de nesiguranţă) Caracteristicile dozei zilnice acceptabile (TDI) Substanţe chimice care nu pot fi tolerate Studii de caz Valori orientative ale conţinutului de substanţe chimice în apa potabilă Valori orientative ale conţinutului de substanţe chimice în aer Metode de determinare a parametrilor calitativi pentru aer (concentraţii maxime admisibile) Evaluarea siguranţei de utilizare a substanţelor chimice din alimente DETERMINAREA ÎN CONDIŢII DE LABORATOR A TOXICITĂŢII Chimie şi hematologie clinică Patologie şi histopatologie CITOTOXICOLOGIE, GENOTOXICOLOGIE

11 8.1. Tipuri de efecte genotoxice Metode de determinare a mutagenităţii CARCINOGENEZA ECOTOXICOLOGIE Bazele ecotoxicologiei Efectul substanţelor chimice asupra mediului Forme urbane ale poluării chimice Surse naturale ale poluării atmosferice Combustibilii fosili ca surse de poluanţi atmosferici Ozonul ca sursă de poluare atmosferică Niveluri diferenţiate de poluare atmosferică Deşeuri lichide şi solide Substanţe chimice toxice eliberate în urma unor accidente Substanţele chimice şi mediul acvatic Substanţele chimice şi ecosistemele acvatice Efecte asupra ecosistemelor terestre Efectele globale de mediu cauzate de substanţele chimice Ploile acide Surse de SO x şi NO x Principalele reacţii chimice care duc la formarea ploilor acide Efectele ploilor acide Măsuri de reducere a formării ploilor acide Reducerea grosimii stratului de ozon stratosferic Efectele reducerii grosimii stratului de ozon Cauzele reducerii grosimii stratului de ozon Protocolul de la Montreal Oxidanţi troposferici Schimbări climatice şi efectul de seră Surse industriale de substanţe chimice toxice Industria textilă Ţiţeiul Solvenţii

12 10.5. Manipularea preventivă a substanţelor chimice toxice Introducere Prevenirea Tehnologii de verificare Reglementări, stimulente şi standarde Definirea reglementărilor referitoare la pesticide Utilizarea pesticidelor Poluarea aerului, solului şi apelor de către pesticide Expunerea umană la pesticide Manipularea preventivă a pesticidelor Înregistrarea Etichetarea Pregătirea şi protecţia personalului Transportul, depozitarea şi manipularea resturilor Tratarea integrată a factorilor negativi Concepte ecotoxicologice Istoricul toxicologiei mediului Soarta substanţelor toxice în medul înconjurător SUBSTANŢE TOXICE CARE SE POT ÎNTÂLNI ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Substanţe toxice care se răspândesc pe calea aerului Smogul Praful şi funinginea Azbestul Poluanţi organici POP-uri, poluanţi organici persistenţi (Persistent Organic Pollutants) PAH-uri, hidrocarburi aromatice policiclice Furani Hidrocarburi halogenate PCB-uri, bifenili policloruraţi Policlor-dibenzo-para-dioxine şi furani (PCDD, PCDF) , 3, 7, 8-tetraclor-dibenzo-p-dioxina (TCDD) Hidrocarburi clorurate

13 PBB-uri, bifenili polibromuraţi Pesticide Utilizarea peszticidelor în ţara noastră Insecticide Insecticide vegetale Insecticide sintetice Substanţe toxice anorganice Azotiţi şi azotaţi Arsen Cadmiu Plumb Mercur Fier Mangan Cianuri Cobalt Brom Fluoruri TOXINE Caracterizarea generală a toxinelor Toxine bacteriene Toxine vegetale Micotoxine Generarea micotoxinelor Specii generatoare de micotoxine Determinarea genetică a generării micotoxinelor Simptome cauzate de micotoxine Aflatoxine Descoperirea aflatoxinelor Nomenclatura aflatoxinelor Structura chimică a aflatoxinelor Determinarea calitativă şi cantitativă a aflatoxinelor

14 Concentraţiile maxime admisibile ale aflatoxinelor Toxicitatea aflatoxinelor Metode de apărare Micotoxine cu structură trichotecenică Răspândirea micotoxinelor cu structură trichotecenică Propietăţile micotoxinelor cu structură trichotecenică Efecte toxice ale micotoxinelor cu structură trichotecenică Toxine cu origine animală TESTE ECOTOXICOLOGICE Teste ecotoxicologice în evaluarea riscului de mediu Legătura dintre chimia analitică şi evaluarea de risc în testele ecotoxicologice Studii ecotoxicologice cu extracte Specii de organisme utilizate în teste GLOSAR BIBLIOGRAFIE

15 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT IN HUNGARIAN ROMANIAN ABSTRACT...22 ABSTRACT PREFACE BASIC CONCEPTS IN TOXICOLOGY Sientific toxicology Short toxicology s history Toxicology disciplines Basic concepts in toxicology TOXICOKINETICS Introduction Inclusion and absorbtion of various toxic substances Oral exposition Inhalatory exposition Dermal exposition Chemicals in contaminated food, nutrients Water Exposition through more paths Expositon caused by mixtures of chemicals The distribution of toxic substances in the body One-compartment model Two-compartment model Three-compartment model Biotransformation The elimination of toxic substances CHEMICALS ADVERSE IMPACT ON HUMANS Introduction Respiratory system effects Mechanism of respiratory effects Respiratory diseases caused by chemicals

16 4.3. The liver effects The effects on kidney The nervous system effects Immunotoxicity Reproduction-toxic chemicals Carcinogenic chemicals ORGANS AND ORGAN-SYSTEMS TOXICOLOGY Local toxic effects Local skin and mucous membrane irritation Eye irritant compounds Systemic toxic effects ESTIMATION OF RISK OF CHEMICALS Human health risk evaluation methods The health insurer, tolerable levels Tier compounds Safety (or uncertainty) factor The tolerable daily intake characteristics (TDI) Chemicals that can not be tolerated Case studies Guideline values for the chemicals in the drinking water Guideline values for the chemicals in the air Methods for determining air quality guideline values (allowable limits) The safety evaluation of chemicals in foods LABORATORY TOXICITY ASSESSMENT Clinical chemistry and hematology Pathology and histopatology CYTOTOCICOLOGY, GENOTOXICOLOGY Types of genotoxic effects Mutagenity determination methods CARCINOGENESIS ECOTOXICOLOGY Ecotoxicology basics

17 10.2. Effects of chemicals on the environment Chemical pollution urban forms The natural resources of pollution Fossil fuels as sources of air pollution Ozone as source of air pollution Different levels of air pollution Liquid and solid wastes Accidental emissions of toxic chemicals Chemicals and the aquatic environment Chemicals and freshwater ecosystems The impact on terrestrial ecosystems The global environmental effects of chemicals Acid rain SO x and NO x sources The important reactions leading to formation of acid rain The effects of acid rain The solutions to reduce acid rain The stratospheric ozone layer thinning The effects of ozone layer depletion Ozone layer depletion causes The Montreal Protocol Tropospheric oxidants Climate changes and the greenhouse effect Industrial origin of chemicals Textile industry Petroleum Solvents Environmental-friendly management of toxic chemicals Introduction Prevention Verification technologies Regulations, incentives and standards

18 Pesticides regulatory definition Pesticides use The pollution of air, soil and water caused by pesticides The human exposure to pesticides Environmental management of pesticides Registration Labeling Education, training and protection of workers Transport, storage and disposal of residuals Integrated pest management Ecotoxicology concepts The history of environmental toxicology Fate of toxic chemical substances in the environment ENVIRONMENT OCCURRING TOXIC SUBSTANCES Airborne toxic substances Smog Dust and soot Asbestos Organic pollutants POP (Persistent Organic Pollutants) PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons Furans Halogenated hydrocarbons PCB-s, polichlorinated biphenyls Polychlor-dibenzo-para-dioxins and furans (PCDD, PCDF) , 3, 7, 8-tetrachlor-dibenzo-p-dioxin (TCDD) Chlorinated hydrocarbons PBB-s, polibrominated biphenils Pesticides Use of pesticides in our country Insecticides Vegetal origin insecticides

19 Synthetic insecticides Inorganic toxicants Nitrates and nitrites Arsenic Cadmium Lead Mercury Iron Manganese Cyan Cobalt Bromine Fluorides TOXINS General characterization of toxins Bacterial toxins Plant origin toxins Mycotoxins Formation of mycotoxins Mycotoxins producing fungi Toxin producing genetic determination Symptoms caused by mycotoxins Aflatoxins The discovery of aflatoxins Aflatoxins nomenclature Chemical structure of aflatoxins Detection and quantification of aflatoxins The permissible limits for aflatoxins The toxicity of aflatoxins The control of aflatoxins Trichotecenic frame mycotoxins Trichotecenic frame mycotoxins occurrence

20 Trichotecenic frame mycotoxins general properties Trichotecenic frame mycotoxins toxic effects Animal origin toxins ECOTOXICOLOGICAL TESTS Ecotoxicological testing in environmental risk assessment The analytical chemistry and ecotoxicological risk relationship in tests Ecotoxicological studies with extracts Testorganisms GLOSSARY REFERENCES

21 ÖSSZEFOGLALÁS Jelen egyetemi jegyzet arra hivatott, hogy elsődlegesen szöveges formában, előadás kiegészítésként, támogassa az egyetemi hallgatók toxikológiai és ökotoxikológiai tanulmányait. Ez a kiadás tájékoztatást ad a különböző aspektusaira a toxikológiának és ökotoxikológiának, különösen az elvek, koncepciók és gondolkodási módok leírásával. Leginkább a toxicitás és ökotoxicitás mechanizmusaira van a hangsúly helyezve. A jegyzet átfogó kerete az elérhető toxikológiával és ökotoxikológiával kapcsolatos szakkönyveknek és tudományos cikkeknek. A jegyzet 14 fejezetből áll, az előszó utáni fejezetben a toxikológia alapjait tárgyalja, majd részletesen bemutatja a toxikokinetikával kapcsolatos szükséges információkat. A negyedik fejezet tárgya a vegyi anyagok emberekre kifejtett káros hatásai, majd egy rövidebb leírás következik, melynek tárgya a szervek és szervrendszerek toxikológiája. A hatodik fejezet a vegyi anyagok egészségkárosító kockázatának becslésével foglalkozik, ez után három rövidebb fejezet tárgyai a toxicitás laboratóriumi értékelése, a citotoxikológia és a karcinogenezis. Terjedelmes tárgyalásban részesül a tizedik fejezet, melynek tárgya az ökotoxikológia, ebben a fejezetben alapos leírás található a vegyi anyagok környezeti hatásairól. A 11. fejezetben külön vannak tárgyalva a környezetben előfordulő toxikus anyagok, több megközelítést és osztályozást alkalmazva. A 12. fejezetben a toxinokkal kapcsolatos ismereteket mutatjuk be, itt részletesebben vannak tárgyalva a mikotoxinok, a szerző számára otthonosabb tudományterület. A 13. fejezetben az ökotoxikológiai tesztek vannak bemutatva, és végül a glosszárium tartalmaz számos kifejezésmagyarázatot, melyek segítséget nyújtanak a tananyag jobb minőségű elsajátítására. A szakirodalmi jegyzék tartalma és aktualitása tükrözi a jegyzet minőségét. A szerző különösen hálás az összes kollégának és hozzászólónak, amelyek együttes szakértelme lehetővé tette a jegyzet tudományos szinvonalát. A szerző szándéka, hogy az egyetemi hallgatók választ találjanak folytonosan két kérdésre: milyen károsodások jönnek létre a toxikus anyagok hatására? Milyen szervekre és rendszerekre jelentenek veszélyt a vegyi anyagok, és milyen dózisban? Ebből nyilvánvalóvá válik az olvasó számára, hogy a könyv kompromisszum alapú, alapvető, mechanisztikus megközelítésű a tárgyalt toxikológia és ökotoxikológia, hogy képet alkothasson e tudomány széles horizontjából. Noha bizonyos, hogy a szerző szelektívebben kellett volna tárgyalja a tematikát, az is biztos, hogy lehetett volna néha a leírás kevésbé részletes, de a szerző reméli, hogy az egyensúly megfelelőnek bizonyul. 21

22 REZUMAT Prezentul curs universitar este destinat să fie în primul rând în ajutorul studenţilor, sub formă textuală, pentru a oferi un plus de performanţă, pentru a sprijini studiile de toxicologie şi ecotoxicologie. Această ediţie include informaţii cu privire la diferite aspecte ale toxicologiei şi ecotoxicologiei, în special cu referire la descrierea principiilor, conceptelor şi a modului de gândire specific. Cel mai puternic accent este pus asupra mecanismelor de toxicitate şi ecotoxicitate. Cursul este un cadru cuprinzător pentru informaţiile disponibile din domeniu, fiind culese din numeroase cărţi de specialitate de toxicologie, ecotoxicologie şi articole ştiinţifice. Cursul este alcătuit din 14 capitole, după introducere primul capitol discută despre conceptele de bază ale toxicologiei, apoi descrieri detaliate ale informaţiilor necesare privind toxicocinetica. Al patrulea capitol se referă la efectele substanţelor chimice nocive asupra oamenilor, precum şi o scurtă descriere care are ca obiect toxicologia organelor şi a sistemelor de organe. Al şaselea capitol se ocupă cu estimarea riscului prezentat de substanţele chimice nocive, apoi trei capitole mai sumare au ca obiect evaluarea în condiţii de laborator a toxicităţii, şi apoi citotoxicologia şi carcinogeneza. Se dicută amplu în capitolul zece subiectele referitoare la ecotoxicologie, acest capitol este o descriere amănunţită ale efectelor de mediu ale substanţelor chimice. În capitolul 11 sunt discutate separat substanţele toxice care se pot întâlni în mediul înconjurător, clasificarea acestora se efectuează utilizând abordări multiple. Capitolul 12 prezintă toxinele conform nivelului de cunoaştere actual, sunt discutate în detaliu mai multe micotoxine, acestea fiind domeniul preferat al autorului. Capitolul 13 are ca obiect testele ecotoxicologice, şi în cele din urmă, glosarul conţine o serie de explicaţii ale cuvintelorcheie, care vor ajuta la însuşirea calitatativă a cursului. Lista literaturii utilizate reflectă actualitatea conţinutului şi a calitatea cursului. Autorul este recunoscător colegilor, şi tuturor care au oferit sugestii utile pentru îmbunătăţirea cursului. Intenţia autorului a fost ca studenţii să obţină mereu răspunsuri la două întrebări: ce fel de daune cauzează substanţele toxice? Ce organe şi sisteme sunt afectate, care este riscul dat de substanţele chimice, si la ce doză? Este evident pentru cititor că prezentul curs este un compromis, care se bazează fundamente, este o abordare mecanicistă a toxicologiei şi ecotoxicologiei, pentru a oferi o imagine mai bună a orizontului larg al acestei ramuri ştiinţifice. Cu toate că este cert că autorul ar fi trebuit să se confrunte cu o mai selectivă abordare a temelor, este sigur că, uneori descrierea ar putea fi mai puţin detaliată, autorul speră să dovedească echilibrul adecvat. 22

23 ABSTRACT The present academic note is intended to be primarily in text form, in addition to performance, to support the students of toxicological and ecotoxicological studies. This edition includes information on various aspects of toxicology and ecotoxicology, in particular the principles, concepts, modes of thinking and the description. Most of the mechanisms of toxicity and ecotoxicity is the focus. The note is a comprehensive framework for the available toxicology and ecotoxicology studies and related scientific articles. The note consists of 14 chapters, after the prologue the second chapter discusses the foundations of toxicology, and later the detailed descriptions of the necessary information on toxicokinetics. The fourth chapter covers chemical compounds adverse effect on humans, and a short description, which were the subject of organs and organ systems toxicology. The sixth chapter deals with estimating the risk of harmful chemicals, the laboratory evaluation of the toxicity of the citotoxicology and carcinogenesis. The next chapter, the tenth chapter, extensive covers the ecotoxicology, this chapter is a thorough description of the effects of environmental chemicals. Chapter 11 discuss separate about toxic substances in the environment, the classification use multiple approaches. Chapter 12 present the knowledge of the toxins, are discussed in more detail the mycotoxins. Chapter 13 presents ecotoxicological tests, and finally, the glossary contains a number of explanations, which will help a better quality acquire of the subjects. The list of literature reflects the timeliness of the content and quality of the note. The author is grateful to colleagues, who have made useful suggestions for quality improvement. The author are especially grateful to all of the discussions, with combined expertise has enabled the scientific quality of the note. The author's intention that the students are constantly seeking answers to both questions: what kind of damage from toxic substances come into effect? What organs and systems present a risk of chemical substances, and at what dose? It becomes apparent to the reader that the book is a compromise based on a fundamental, mechanistic approach to toxicology and ecotoxicology, to give a better picture of this broad science horizon. Although, it is certain, that the author would have had to deal with selectivity in the themes, it is certain that sometimes could be less detailed description, the author hopes to prove the appropriate balance. 23

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció A mérgek eloszlása a szervezetben Toxikológia V. előadás A mérgek eloszlása a szervezetben Biotranszformáció Akkumuláció A mérgek kiválasztása A mérgek általában azokban a szervekben halmozódnak fel, amelyek

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű?

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? Dr. Radnai Ferenc 2/14/2014 1 Szennyezők a fogyasztási helyen A szennyezők forrása Elégtelen tisztítás Másodlagos szennyezés Szennyezők típusa Oldott anyagok Biológiai

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 VIII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 19 A TAKARMÁNYBIZTONSÁG AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Mézes Miklós Szent István Egyetem,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC)

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALT NEVE (IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY) 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Bonding Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 04. 07. hot Előző változat 2002. 11. 21. Nyomtatás dátuma 2005. 04. 07. lapsz. 1493 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

Integrált kockázatkezelés az iparban

Integrált kockázatkezelés az iparban Integrált kockázatkezelés az iparban 1 2 Veszélyes ipari tevékenységek Mezőgazdaság Biokémia, biotechnológia, gyógyszeripar Védelmi szféra Robbanó és tűzijáték ipar Élelmiszeripar - Nagy hűtőházak (ammónia);

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Jar Professzionális Gépi Öblítőszer

Jar Professzionális Gépi Öblítőszer Készült: 2009/01/17. Biztonsági Adatlap 1. Készítmény azonosítása: Jar Professzionális Gépi Öblítőszer Gyártó Cég neve: Címe: Procter&Gamble MPD plus, s.r.o., Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01, Rakovník,

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER

PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: metoprén tartalmú granulált

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

: Sika Level-01 Primer

: Sika Level-01 Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER Az MTA rendes tagja Témavezető: DR. KOVÁCS MELINDA Az

Részletesebben

Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően

Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően 1/10 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító BETZDEARBORN DCL30 Változat száma 4.0 A revízió dátuma 01/02/2012 Hatálytalanítás dátuma 30/09/2008 Az anyag vagy

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap Te-Econom Adhesive Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 03. 30. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1459 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK XENOBIOTIKUM FIZIKAI-KÉMIAI KÉMIAI TULAJDONSÁGAI SZERVEZET BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI KÖRNYEZET EGYÉB TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

: Sikagard -552 W Aquaprimer

: Sikagard -552 W Aquaprimer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 1.3

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól 2012. október 17. szerda 16:37

Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól 2012. október 17. szerda 16:37 Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól 2012. október 17. szerda 16:37 Az õszi kerti munkálatok és a közelgõ fûtési szezon kapcsán, ez úton hívjuk fel a lakosság

Részletesebben

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Bromide-bromate 0,05 mol/l Br₂/l - 0,1 N volumetric standard Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 24.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján 1.oldal/ összesen 8 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Maya Dez fertőtlenítőszer Szinonímák: nincs 1.2. Az anyag

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap TE-Econom Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Pótlás 2001. 01. 24. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1374 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak XIX. század Kialakul a vegyipar: Szerves: első műanyag Chardonne-műselyem Szervetlen: elektrolízis alumíniumgyártás Robbanómotorok megalkotása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag EU biztonsági adatlap Tetric EvoCeram Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Első változat 2004. 09. 03. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1567 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

Kit Components. 5000119 RC DC Protein Assay Kit 5000119EDU

Kit Components. 5000119 RC DC Protein Assay Kit 5000119EDU 07/09/2015 Product code Kit Components Description 5000119 RC DC Protein Assay Kit 5000119EDU Components: 5000117 RC Reagent I 5000118 RC Reagent II oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU BIZTONSÁGI ADATLAP EU0038 - HU Osztályozás Személyivédőfelszerelés Jelölés(ek) Preparation Date 08-jún.-2007 Felülvizsgálási szám: 1.AZANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉSA TÁRSASÁG/VÁLLALATAZONOSĺTÁSA Termék kódja Termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1632083, 10009795 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Oldal: 1 of 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 04.08.2010 Nyomtatás Dátuma: 17.11.2011 Valvoline VAL AFC EXTRA 50/50

Oldal: 1 of 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 04.08.2010 Nyomtatás Dátuma: 17.11.2011 Valvoline VAL AFC EXTRA 50/50 Oldal: 1 of 10 Megfelel az Európai Unió 1907/2006/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Cimer Zsolt zsolt.cimer@katasztrofavedelem.hu Halász László halasz.laszlo@zmne.hu A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 1999 Felülvizsgálat dátuma: 2012-11-14. Változat száma: 5 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Primer Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 04. 07. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1492 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

10/22/2015. Kit Components. Tris Base, 500g. Components:

10/22/2015. Kit Components. Tris Base, 500g. Components: 10/22/2015 Kit Components Product code H5131 Components: H513 Description Tris Base, 500g Tris Base oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN)

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) BIZTONSÁGI ADATLAP Termék: CHAIN LUBE SPRAY (LÁNCKENŐ-SPRAY) 1. TERMÉK AZONOSÍTÁSA A 2001/58/EC EU direktívának megfelelően. 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) 1.2. BESZÁLLÍTÓ

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve MULTI-MIX Folyékony szappan Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai

Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai dr. Szerleticsné dr. Túri Mária Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági kockázatai szakmai nap a MÉBiH és WESSLING Hungary Kft. szervezésében 2010. június

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin PLASTO TEC Műanyagápoló

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin PLASTO TEC Műanyagápoló 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: PLASTO TEC - Műanyagápoló Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó

Részletesebben

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SAFETY DATA SHEET (91/155/EGK szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP. SAFETY DATA SHEET (91/155/EGK szerint) 1. oldal, összesen: 7 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP SAFETY DATA SHEET () Utolsó nyomtatás dátuma: Utolsó átdolgozás dátuma: 2010. november 18. Minősége: Ph. Eur. IV 1. Anyag megnevezése és forgalmazója / Identification

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

Kiállítás dátuma: 10/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

Kiállítás dátuma: 10/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18. BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Adhesor carbofine 1.2 Termék alkalmazhatósága Alábélelő amalgam és kompozittömésekhez,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2 Nyomtatás dátuma: 07.04.2014 Termék kódja: LCK318-1 Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben