Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról I. rész Az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási Verseny elsô alkalommal Magyarországon Onko-gyógyszerészet az Egyesült Királyságban Sikeres Dr. Regatta Aktuális Parlament elôtt a T/3357. számon benyújtott salátatörvény javaslat Tanulmány Bemutatkozik a StressIndex EgészségSzponzor Egészségmenedzsment a patikákban Felhívás A MOSZ Gyógyszerészetért Életmûdíj pályázata A MOSZ A Év Patikája pályázata A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása Vélemény Történetek a tára mellôl Nyílt levél az érintettekhez II. befejezô rész A kozmetikus tanácsolja Napimádóknak Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 6. szám 1

2 Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról Ha jól emlékszem, a MOSZ kezdeményezte annakidején elsôként a liberalizáció felfüggesztését. Sokan emlékeznek még erre, hiszen a szervezet éppen, hogy két évtizede a gyakorló gyógyszerészek, a gyógyszertárak mûködtetése problémáival, kérdéseivel foglalkozik. A lap hasábjain is követhettük a több éves erôfeszítést a szakma, a hivatás megmentésére. Most úgy tûnik, soha nem látott széles körben, párbeszéd indult a gyógyszerellátásért felelôsséget érzô szakemberek között, de nem tudni igazán sokat a részletekrôl. Sokan kérdezik szakmán belüliek és mások, hogy mirôl szól a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum tevékenysége, kik a tagjai, milyen gondolatok ültették közös asztalhoz a gyógyszerellátásban érdekelt szervezeteket? A történet megalapozása egy kis visszatekintést igényel. Való - ban, a MOSZ alapvetôen a gyógyszertár-mûködtetés területén érez felelôsséget és kapott bizalmat a gyógyszerészektôl. Ennek okán igen küzdelmes volt a gyógyszerellátást liberalizáló, a patikalétesítéseket fellazító idôszak számunkra. Hiszen olyan nagy horderejû kérdéseket vont kétségbe az akkori kormányzat, mint a gyógyszerellátás egészségügyben betöltött szerepe, a gyógyszerész szakértelme és hivatástudata, a társadalmi hasznosságunk kérdése és még sok mást is említhetnék. Ez vezetett minket arra, hogy augusztus 20-án ami ugye el nem felejthetôen egyik meghatározó ünnepünk kezdeményezzük a gyógyszertár létesítési moratóriumot. Hatástanulmánnyal érzékeltettük a jelentôs részben visszafordíthatatlan, kedvezôtlen folyamatokat, a veszélyeket. Minden szakmai és politikai döntéshozatali szinten megtettük a bejelentkezést, az államfôtôl kezdôdôen a szaktárca fôosztályvetôjéig egyaránt. Mi lett az eredmény? A fogadtatás vegyes volt. A parlament elnöke biztosított teljes és folyamatos figyelmérôl, számos nemzetközi szakértô és szervezet ugyancsak a szimpátiáját garantálta. Általában érzelmileg akceptálták a felvetést, de senki sem érezte magát illetékesnek a döntésben. A politika a szakmára, a szakma a politikára mutogatott. Ami viszont a legszomorúbb volt, hogy szakmán belül, magukra sokat adó gyógyszerész szervezetek is többen megmosolyogtak azzal, hogy levél Jézuskának, hol élsz Te és, egyéb kitételekkel minôsítették naívnak a kezdeményezést. Ez utóbbit tartottam a legnagyobb kudarcnak. Ekkor fogant a gondolat, hogy bár korábban voltak már példák a szakmán belüli széthúzásra ma már nem meg - engedhetô egy diplomás szûk csoportnak, hogy még ha nem is ér - tenek egyet mindenben, ne értsenek szót egymással. Hiszen ahány gyógyszerész van ma Magyarországin, akár rokonok is lehetnének, nemhogy ne értsék egymást. Biztosan van olyan markáns érdek, amiben minden szakmabéli egyetért. Meg voltam róla gyôzôdve, hogy a hivatás fennmaradása az minden gyógyszerész számára felülírja a személyes érdekeket. Sajnos csalódnom kellet. Jó két év telt el, amíg végre a szakma közösen tudott érvelni a kormányzat intézkedései ellen, amik a gyógyszerellátást versenyhelyzetbe kényszerítették, piacot, versenyt és mindenféle méltatlan jelszavakat használva próbálták kereskedelmi irányba terelni (vasalót a vasalóboltból). Igaz, hogy akkor már nemcsak a MOSZ érveire, hanem az Európai Bíróság ma már klasszikus ítéleteire (amelyek indoklása jó néhány esetben szinte szó szerint megegyezik korábbi érvanyagunkkal) is lehetett támaszkodni. Ezek tények, dokumentált tények. Úgy tudom, bár sok sérüléssel, de azért túljutottak ezen a helyzeten. Ugorjunk egy nagyot az idôben, hiszen ez jórész ma már történelem. A tavaly decemberi, az egészségügyrôl szóló salátatörvény (2010. évi CLXXIII. tv.) végül meghozta az egységet a gyógyszerésztáborban. Jóllehet az elôkészítés során voltak jócskán vé - leménykülönbségek. Szerintem többnyire ennek köszönhetô, hogy például a tulajdoni rehabilitációról szóló, vagy a gyógyszertár létesítés miniszteri kompetenciaszintre való javaslatáról, a politikai döntéshozatallal már kormányra jutásuk elôtt is nyugvóponton lévô kérdések erôsen felvizezôdtek. Egy bizonyos, hogy a májusi kormányváltástól a végül augusztusban hatályba lépô moratóriumon át a december 20-i végszavazásig sokat lágyultak a kitûzött pozíciók. De legalább megvan a határozott irányvonal, és a végveszély egymás mellé kényszerítette a szakmai érdekartikulációkat is. Mi - niszterelnök Úr tartotta a szavát. Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Akkor most már minden rendben? Lehet haladni a kikövezett, garantált és biztosított úton? Sajnos nem ennyire egyszerû a dolog. A tavalyi, már említett törvény valóban kedvezô irányban rögzítette a gyógyszerészet fejlesztésének fô irányait, bizonyos értelemben a mozgásteret is meghatározta. Született azonban egy, a törvénynél sokkal részletesebb, az egészségügyi ellátórendszer teljes vertikuma szakmai program - ját összefoglaló Semmelweis Terv. Ebben a gyógyszerellátás nép egészségügyi feladatai is körvonalazódtak. Az egészségpolitika elfogadva a törvénymódosítás során folyamatosan hangoztatott érveinket, deklarálta a gyógyszerész kar szerepét a helyes gyógyszeralkalmazás megteremtésében, rögzítve ennek egész - ségnyereségi és gazdasági hasznossá - gát is. Ennél is tovább mutatott, amikor le szögezte, hogy elvárásai vannak a gyógy szerészektôl a lakosság egészségi állapotának fenntartása, az egészség megôrzése és a betegségek megelôzése tekintetében egyaránt, továbbá kész ezeknek a feladatoknak az eszközrendszerét a szakma rendelkezésére bocsájtani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legszélesebb kontextusban áttekintve az ellátó rendszer valamennyi szintjének és az ahhoz tartozó szereplôjének feladatait kellô harmóniában tartalmazza ez a szakmai program. Nagyszerû. De akkor mi a gond? Már a tavalyi évben, a törvény születésének közvetlen idôkörnyezetében felvetôdött az ország gazdasági eladósodásával összefüggô kérdések tárgyalása kapcsán a konvergencia program folytatásának igénye. Emlékszünk még ugye a csontvázkeresésre. Feltehetôen a évi gazdasági tervek, a lezárni kívánt év mérlege mondatta ki a gazdasági kormányzattal a gyógyszerkassza felülvizsgálatának igényét, s elhangzott a 120 milliárdos elvonás lehetôsége is. Ez kongatta meg bennem a vészharangot. Tud ni kell azt, hogy a gyógyszerpiac egy rendkívül érzékeny, belsô egymásrautaltsági és függôségi viszonyban dolgozik. Az erôsíteni kívánt alapellátás terápiás esz - köze a gyógyszer, amit a beteg a gyógy - szertárban kap kézhez, ahova a nagykereskedô szállítja a gyógyszergyárak termékeit. Húsz év kellett ahhoz, hogy ez a rendszer szakszerûen, csiszoltan, harmo nikusan, kiegyensúlyozottan, biztonságosan, és nem utolsó sorban gazdaságosan mûködjön. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ebben a MOSZ-nak oroszlánrésze volt. Mi már 15 évvel ezelôtt egy asztalhoz ültettük az egyetemeket, az önkormányzatokat, gyártókat, nagykereskedôket, külképviseleteket (akkor még ôk felügyelték az importot), az ÁNTSZ-t és az TBF-t (ma OEP) az APEH és az ÁVÜ vezetését, a bankokat és pénzügyi szervezeteket a gyógyszerészekkel. Ezek is tények, dokumentált tények. Mint azt már említettem a liberalizációs idôszak alaposan megbillentette, de nem borította fel egészen a struktúrát, szerencsére nem Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum Nyilatkozat A magyar gyógyszerellátó rendszer jelenlegi mûködésének fenntartásáért minden szakmai szereplő, a gyártók, nagykereskedők és a gyógyszertárak is hatalmas erőfeszítéseket tesznek. Ezzel együtt megértjük a jelen gazdasági helyzetet, és hajlandók vagyunk átmeneti, meghatározott időre szóló áldozat vállalására az ország stabilizációja érdekében. Egyet tudunk érteni a gyógyszertámogatás rendszerének átgondolásával, korszerûsítésével, költséghatékonyabb mûködtetésével. Elenged he - tet lennek tartjuk azonban, hogy a bevezetni kívánt strukturális átalakítás érthető, transzparens, kiszámítható, közép-, és hosszú távra tervezett megoldásokat tartalmazzon. Mindent meg kell tennünk közösen annak érdekében, hogy a jelenleg folyamatos és biztonsá gos gyógyszerellátás fennmaradjon. Ez egészség-, és társadalompolitikai érdek egyaránt. Fel kívánjuk hívni a Kormányzat figyelmét arra, hogy a betegterhek egy bizonyos határon túli emelése a gyógyszerkiváltás elmaradását okozza, ezzel egészségveszteségi következményt hordoz (ld január). Ezzel összefüggésben feltétlenül fi gye lembeveendő szempontnak tartjuk olyan döntés előkészítését, amely nem csök kenti a gyógyszerhez-jutás lehetőségeit. A hatásvizsgálat során kiemelkedő jelentőségû kell, hogy legyen a jelenleg rendkívül alacsony adherencia (gyógyszeralkal mazási együttmûködés) növelése. Határozottan ki kell mondanunk, hogy a tervezett elvonásnak megfelelő tartalék már nincs a rendszerben. Ez túlmutat a vállalkozások kárán, az ellátás biztonságát szélsőségesen veszélyeztetné. A szektorból való további és tartós tőkekivonás többek között készletszint csökkentéshez vezet. Nemkívánatos következményei pedig a szol gálati idő szûkítése, magasabb ellátási szintek fokozott igénybevétele, és a gyártók belföldi szállításainak megfontolásai területén egyaránt jelentkezhetnek. Jelenleg az egy főre jutó magyar gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz közkiadások összege az OECD országok és az Unió átlaga alatt van, a gyógyszerkassza 1/7-ét kitevő extra befizetések levonása után pedig a régiós átlag alatt helyezkedik el. Egy átlagos ma gyar polgár gyógyszereire jutó nettó TB támogatás alacsonyabb, mint a Szlovák, Szlovén vagy Cseh adat. A Széll Kálmán Terv végrehajtását célzó konstruktív együttmûködési készségünket megerősítjük. Fenntartjuk korábbi véleményünket, hogy a kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy gazdasági fejlődés nélkül az államadósságot sem lehet csökkente ni, márpedig a gazdasági növekedésben érdemi szerepet vállalnak a magyarországi gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységükkel, beruházásaikkal, foglalkoztatásaikkal, valamint azt, hogy a sta bilizációt követően meg kell teremteni pótlólagos források bevonásának lehetőségét a gyógyszerellátás biztonságának fokozására, a gyógyszerészi gondozás támogatására. Budapest, március 25. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége 2 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 3

3 Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló volt elég ideje hozzá. Idén februárban konzultációkat kezdeményeztem meghatározó gyógyszerpiaci szereplôkkel, a már kitapint ható gazdasági környezetbeli változások következményeinek elemzésére. Egyértelmû volt, hogy a gazdasági kormányzat a gyógyszerpiaci vertikum bármelyik elemének gazdasági feltételrendszerét szûkíti, az a többieket is érinteni fogja. Itt volt az ideje a közös gondolkodásnak, a korábbinál szélesebb szakmai érdekérvényesítô gyakorlat felépítésének. Elôször a gyógyszerészi szervezeteket kerestem fel (MGYT, MGYK) írásban, szóban, majd a gyártókat (MAGYOSZ, Innovatív és Generikus szövetségek), és a meghatáro - zó nagykereskedôket (HPH, Phoenix, TEVA). Mindegyikük hitet tett a közös gondolkodás és érdekegyeztetés mellett. Amikor március elsején Matolcsy miniszter úr az AmCham ülésén bemutatta a Széll Kálmán Tervet, mi már egységben dolgoztunk a Magyar Gyógy - sze résztudományi Társasággal, a Magyarországi Gyógyszer gyár - tók Szövetségével, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületével, a Generikus Gyártók Szövetségével, s az idôközben meghívott Há - lózati Gyógyszertárak Szövetségével. A konzultációknak a folyamatot kezdeményezô MOSZ adott otthont. Kétheti rendszerességgel szervezett megbeszéléseken, számos szakértô segítsége mellett a közösítettük a kormányzat részérôl nagyon visszafogott információkat, miközben a legapróbb részletekig megismertük egymás mû - ködését, gondjait, problémáit. Ezek között a szereplôk között azért markáns érdekellentétek is vannak. nem zavarta ez a tény a megbeszéléseket? Valóban így van. Mégis az a határozott tapasztalatom, hogy a gyógyszerellátás kiegyensúlyozott mûködtetését az egyeztetéseken résztvevô mindegyik szereplô felelôsségének érzi. Valóban, ha a felek szakmai együttmûködése terén nem is, vagy minimálisan, de az üzleti kapcsolatok között azért vannak határozott érdek - különbözôségek. Nagy megnyugvással láttam viszont, hogy kellô intelligenciával felül lehet emelkedni az üzleti érdekeken a szakmai produkció javára. Sôt, van olyan pozíció, ahol még a tisztán üzleti harmónia is megteremthetô. Hiszen a gyártó a piacra termel, a nagykereskedô a hozzáférés megteremtése, a terméksebesség ér - dekében fejleszti a logisztikát. Mindezt annak érdekében, hogy a beteg a gyógyszertárban szakszerû és biztonságos környezetben adja ki a beteg számára a medicinát. Mindenkinek érdeke a másik biztonsága, mert ha a lánc megszakad, vége az üzletnek is. Ha a gyártó készítménye nem kell itthon, akkor külföld felé kell fordulnia. Ha a nagykereskedô számláját nem fizeti a gyógyszertár, akkor elôször visszaépít, majd bedôl. Ha a gyógyszertár nem biztosítja a kiegyensúlyozott, szakszerû ellátást, elhagyják a betegek és tönkremegy. Úgy gondolom, hogy ez elég zárt kör. A konzultációk során az egyik gyártó például kijelentette, hogy ôt csak az érdekli, hogy termékei a gyógyszertárak polcain legyenek. Mindenre képes ennek érdekében. Ami a sokat vitatott Hálózati Gyógyszertárak Szövetségével való konzultációt létjogosultságát érinti, az pedig a következô. Nyilvánvalóan alapkérdésekben nem értünk egyet, ilyen például a gyógyszerészi többségi tulajdonra való törekvés. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést, miután törvényben deklarált, a jogi környezet fogja rendezni. Nem vitatható viszont, hogy náluk is gyógyszerészek dolgoznak, akik ugyanolyan feltételek mellett kell, hogy szolgálják az egészségügyet, a beteget, ahogyan mi tesszük. Nincs okunk ezt másképpen feltételezni. A gyógyszertár-mûködtetés stabil feltételrendszere megteremtésében bizonyosan vannak olyan kérdések, amelyeket hasonlóan látunk. Nem hiszem, hogy ér - zelmi síkokat kellene keresnünk egy szakmai/gazdasági együttmûködés során. A nagykereskedôkkel is folyamatos oppozícióban vagyunk az árrés-megosztás kérdésében, mégis mindkettônknek fontos a másik stabilitása. Hogyan summázható a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fó rum munkájának eredménye Legalább három területen egyértelmû az eredmény. Eddig hét alkalommal tanácskoztunk. A megbeszélések nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben folytak, sokszor szakértôkkel bôvítve. Mindegyik során alakítottunk ki közösségi álláspontokat, kulcsüzeneteket, amelyeket a magunk számára emlékeztetôben rögzítettünk és vállaltuk azok képviseletét. A döntéshozatal számára félreérthetetlenné tettük, hogy szót értünk egymással, együtt képviseljük a gyógyszerpiaci érdekeket. Ezt közös nyilatkozatban meg is jelenítettük. A beszélgetések oldott légköre lehetôséget adott arra, hogy megismerjük egymás mûködésének belsô mechanizmusát, problémáit. Megismerjük a célkitûzéseket, a lehetôségeket és a korlátokat. Befejezték a munkát? Úgy gondolom, hogy hosszabb távra szerzôdtünk mindnyájan. A program, amelyet a szakmailag indokolt és gazdaságilag megengedhetô feladatok teljesítése számunkra meghatároz, legalább 2014-ig látszik. Hiszen a Semmelweis Terv és annak aktuális má - jusi módosítása, több éves szakmai koncepciót tartalmaz, a Széll Kálmán Terv ennek gazdasági feltételrendszerét 2014-ig körvonalazza. A múlt heti ülésünkön operatív tervet fogalmaztunk meg a július 1-jén bevezetésre kerülô intézkedések folyamatos monitorozására, a idôszakban tervezett változások formálására. Közösen kell törekednünk az optimalizálásra. Mondhatnám úgyis, hogy a fából vaskarika elôállítására szerzôdtünk. Úgy kell a gyógyszerellátást fenntartanunk és fejlesztenünk, hogy szûkülô gazdasági mozgástérben hozzunk létre a társadalom számára ma - gasabb egészségnyereséget, ami megteremti számunkra a gazdasági fellendülést, majd reményeink szerint pótlólag forrásokat biztosít számunkra a gyógyszertár-mûködtetéshez. Sok erôt és sikert kívánunk ehhez a kitartást igénylô feladathoz! (I. L.) Beszámoló a MOSZ Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról I. rész A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége immár ötödik alkalommal, ezúttal Geri át - ria témakörben hirdette meg akkreditált, kötelezô szintentartó tanfolyamát, amelyen több mint másfélszáz gyógyszerész regisztrált. A téma aktualitását az adta, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátást igénybe vevôk legnagyobb részben az idôskorúak, akik általában egyszerre több kórképben, több gyógyszert alkalmaznak. Mind egészség-nyereség, mint gazdasági oldalról egyaránt kiemelten fontos tehát a korosztály gyógyszeres terápiájának menedzselése, az adherencia növelése a farmakovigilanciai szempontok figyelembevétele. A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság részérôl Dr. Boga Bálint A geriátria, mint önálló orvosi diszciplína c. elôadása nyitotta meg a teltházas programot. A gerontológia az idôsödés folyamatának, az öregségnek, mint állapotnak (belsô, külsô) jelenségeit vizsgáló tudomány indította gondolatait az elô - adó. Jellemzôje, hogy holisztikus, természet- és társadalomtudomány, transzdiszciplináris, integráló és a legteljesebb humán, komparatív tudományterületrôl van szó. Részterületei az experimentális v. kísérleti gerontológia, ami a normális idôsödés biológiai jelenségeinek megfigyelés, követés, kísérlet útján történô vizsgálata, az orvosi gerontológia vagy geriátria, ami a betegségek és kezelésük idôskori sajátosságaival foglalkozik és a szociális gerontológia, ami az idôs egyén vagy csoport szociális helyzetében bekövetkezô változások vizsgálata. Boga tanár úr irodalmi hivatkozásokkal illusztrálva bemutatta a 65 éves kor feletti lakosság összetételében kialakult és várható évszázados tendenciát, amely jelenség számos feladatot ró az egészségügyi ellátó rendszerre. A demográfiai okokra hivatkozva a 20. század tudományaként jegyzik a szakterületet. Az orvosi diszciplínák horizontális tagozódásának ismertetését követôen megfogalmazta a gerátria, mint önálló diszciplína szakterületeit. Ezek egyes elemei az idôs szervezet megváltozott morfológiai, élettani tulajdonságai és reakciói, az involúció mint kvázi-patológiás folyamat, az involúció és patológia elkülönítése, vagy más betegség-spektrum jelenléte. Ugyanúgy külön vizsgálandó a multimorbiditás és a betegségek interakciói, az atipikus kórlefolyás, a betegség-hatások globális, mindennapi funkciókra vonatkozó megközelítése, egyes geriátriai szindrómák (pl. idôskori elesettség), a mentalitás és a gondolkodásmód jelentôsége. A geriátria olyan orvosi specialitás, mely az idôs paciensek fizikai, mentális, funkcionális és szociális állapotaival foglalkozik az akut ellátás, a krónikus megbetegedés, a rehabilitáció, a prevenció, a szociális és életvégi helyzetek során. Ez a be - tegcsoport nagyfokú el esettségtôl és többszörös aktív kóros folyamattól szenved, amely holisztikus megközelítést igényel fejtette ki az elôadó. A betegségek eltérô formában jelentkezhetnek, gyakran nehéz diagnosztizálni, a kezelésre gyakran késik a válasz és gyakran szociális támogatás szükséges. A geriátria ezért meghaladja a szervközpontú medicinát. Multidiszciplináris team által többlet-terápiát nyújt, amelynek fô célja az idôs személy funkcionális állapotának optimalizálása, valamint az életminôség javítása és az autonómia segítése. A geriátria nem speciálisan korhoz kötött kórállapotokkal, de az idôs paciensek tipikus morbiditásával foglalkozik. A legtöbb paciens 65 évnél idôsebb, de a problémák, amelyekkel a geriátria leginkább foglalkozik, a 80 év feletti korosztályban válnak általánossá. 4 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 5

4 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A gyógyszervizsgálatok és a gyógyszeralkalmazás geriátriai megközelítése kapcsán kifejtette, hogy nem a kalendáriumi kor, hanem a funkcionális állapot alapján kell dönteni. El kell végezni az általános vizsgálaton felül az Átfogó Geriátriai Vizsgálatot (CGA), amelynek lényeges elemei a komorbiditás, a tápláltság, a szocio-ökonomiai helyzet, a polifarmácia, a pszichés-mentális állapot és a geriátriai szindrómák alapos tanulmányozása. A szakterület orvosszakmai elméleti bevezetését követôen konkrét terápiás terület ismertetésére került sor. Dr. Tósaki Árpád a DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszéke professzora az antibiotikus terápia egyes kérdéseibe avatta be a hallgatóságot. A baktériumok szerkezeti felépítését követôen ismertette a mikróbákra ható szerek fô csoportjait. Így bemutatta a baktériumok sejtfalszintézisre, riboszómáira (aminoglukozidok, makrolidok, chloramphenicol, tetraciclinek) ható szerek, a folsav antagonisták és egyéb antibakteriális készítmények, a mycobaktériumok elleni szerek csoportját, kitért a gomba-, a vírus ellenes készítmények mellett a féregfertôzések kezelésére egyaránt. Az elsô csoport, a baktériumok sejtfalszintézisére ható szerek részletes ismertetése során a Penicillinek ke - rültek terítékre. A penicillinek a sejtfallal rendelkezô baktériumok sejtfalának felépítését gátolják úgy, hogy a baktérium sejtfalában lévô peptidoglikán váz felépítését akadályozzák. Sejtfal felépítés hiányában a baktérium ozmotikus úton elpusztul, mert a sejtplazma átjut a sejtfalon kívüli térbe. A penicillinek a sejtfalszintézis gátlását a szerkezetükben lévô β-laktám gyûrû segítségével érik el. A penicillint, amelyet a Penicillium notatum (penészgomba) termel, 1928-ban Alexander Fleming fedezte fel. A penicillin sav érzékeny, orálisan adagolva hatástalan. Az alapváz kémiai módosítása orálisan adagolható penicillinszármazékokhoz vezetett. Szájon keresztül alkalmazható, bár a biológiai felhasználható ságuk 50% körüli. A készítmények közül leggyakrabban alkalmazott a penicillin V, a penamecillin, az oxacillin és az ampicillin. Az amoxicillin jól felszívódik, kevéssé irritálja a bél flórát. A penicillineket magas egységekben, iv. infúzió formájában is alkalmazzák. A KIR-be nem jutnak be a vér-agy gáton keresztül, csak akkor, ha gyulladás jelentkezik és a membránok átjárhatóvá vállnak. Átjutnak viszont a placentán és az anyatejjel is kiválasztódnak. A penicillin fô kiválasztó szerve a vese. A molekula 70%-a változatlan formában, 30%-a pe dig penicilloilsavként távozik a vizelettel. A penicillinek nem hatnak a lassan szaporodó és a sejtfallal nem rendelkezô (L formák) kórokozókra. A Gram(-) baktériumok sejtfalának peptidoglikánját speciális fehérjeréteg védi, ezért a Gram(-) baktériumokra a penicillinek nem hatnak. A baktériumok je - lentôs része (mint egy védekezô mechanizmus) penicillinázt (laktamáz) termel, amely a β-laktám tí pusú antibioticumok laktám (laktamát) gyûrûjének széthasításával megszünteti a penicillinek baktériumokkal szembeni aktivitást. Tehát a β-laktám gyûrû egy alapvetô eleme a baktériumölô sajátosságnak s annak felnyílása a β-laktám típusú antibioticumok hatástalanságához vezet (rezisztencia). Leggyakoribb terápiás alkalmazásuk a légúti fertôzések kezelése, a tonsilitis, a pharyngitis, az otitis és pneumonia, a Streptococcus pyogenes, a Haemophilus influensae, és a Streptococcus pneumoniae fertôzésekben javallt. Húgyúti és nemi fertôzések (syphilis) során is gyakran választott szerek. Meningitisben és sepsisben penicillin, ampicillin és aminoglikozidok kombinációja ajánlott, míg a laktamázképzô Gram(+) és penicillinrezisztens fertôzésekben, valamint a Gram(-) baktériumok okozta megbetegedésekbenben az amoxicillin, vagy a cefalosporin alkalmazandó. A penicillinterápia veszélyeivel összefüggésben az elôadó felhívta a figyelmet az allergia, mint gyakran jelentkezô mellékhatás lehetôségeire. Ezek jellemzô tünetei az anaphylaxiás reakciók, bôrkiütés, eosinophilia (eosinophil granulociták számának emelkedése a vérben), magas láz, interstitialis nephritis, Stevens-Johnson syndroma (erythema exudativum multiform súlyos formája). Hôemelkedés kíséri. A forgalomban lévô penicillinkészítmények és kombinációk bemutatásával, és konkrét kórlefolyások során való alkalmazásuk ismertetésével zárta gondolatait Tósaki professzor. az anyagiak, emberi kapcsolatok, a fizikai és szellemi teljesítmény, az autonó - mia, az önértékelés terén), lebecsülés a környezet részérôl, izoláció, a betegségek sokasodása, idôsotthonba kényszerülés, kérdéseit. Elôadása második részében az idôs korban alkalmazott gyógyszeres terápia kérdéseivel foglalkozott Juhász adjunktus úr. Leszögezte, hogy általánosságban csökken a homeostasis rezervje, az ellenregulációs mechanizmusok gyengülnek. A receptorok (pl. béta-receptorok) száma és kötôképessége általában csökken, az opiát és benzodiazepin receptoroké növekszik. A víz- és elektrolitháztartás instabillá válik, a szomjúságérzet csökken, a vérnyomás orthostaticus szabályozása lassúbb és/vagy elégtelen, a belek motilitása csökken (tranzit idô növekszik). Az egyensúly megtartásának idegi szabályozása romlik, csökken az éberség, a figyelem, a koncentrálóképesség, a szellemi mûködések lassúbbá válnak. Ezzel egyidejûleg az idôs agy érzékenyebbé válik a mûködését befolyásoló szerekkel szemben, mellékhatásokra és paradox ha - tásokra gyakrabban kell számítani. A gyógyszeradagok csökkentésének mér - tékéhez nincs általában alkalmazható képlet, mint ahogy az egyén öregedésének mértéke sem számszerûsíthetô. A gyógyszerek adagjai egyes ajánlá - sok szerint a nem neuro és nephrotoxicus antibiotikumok kivételével 75 év felett 10%-kal, 85 év felett 20%-kal csökkentendô. A legtöbb gyógyszer a GI-traktusban szívódik fel, melynek vérkeringése idôs korban csökken. A gyógyszerek hasznosulása változatlan, esetleg mérsékelten nô, megoszlásuk viszont, mi - után a kor elôrehaladtával a test izomállománya és víztartalma csökken, a szervezetben jelentôsen megváltozik. A gyógyszerek döntô többsége 90-99%-ban plazmaproteinekhez, elsôsorban albuminhoz, mint szállítófehérjéhez kötôdik. Idôs - korban a plazma albuminszintje, így a gyógyszermegkötôképessége is jelentôsen csökken, a gyógyszerek nagyobb há - nyada marad szabad formában. Vetélkedés is kialakulhat az albuminhoz való kötôdésért, ennek megfelleôen idôs korban az interakciók veszélye is megnô. Egyes idôs korban gyakoribb betegségek szív- és veseelégtelenség, rheumatoid arthritis, májcirrhosis és néhány daganatos betegség tovább csökkenti a szérum albuminszintjét. Ezzel is összefüggésben a narkotikumok, a kumarin, furosemid, diazepam, phenytoin, valproesav, propranolol, szalicilsav, naproxen és indometacin kezdô dózisának csökkentése idôs korban feltétlenül indokolt. A máj- és vesefunkció életkorral járó csökkenése, illetve az idôs korban gyakran elôforduló pangásos szívelégtelenség következében több gyógyszer felezési ideje megnô. A vesék mûködô képessége az öregedés során jelentôsen beszûkül. Minél többféle gyógyszert és minél többféleképpen kell szednie a betegnek azzal párhuzamosan, csökken a compliance. Mindez az idôsek esetén az életkorral hatványozottan érvényesül. Nem - zetközi tapasztalatok alapján legalább 15 perc kell ahhoz, hogy egy idôs embernek egyetlen újonnan beállított gyógyszer adagolás módját megnyugtatóan elmagyarázzuk! Egyesült Államok-beli statisztikák szerint a gyógyszerek több mint negyedét a 65 év felettiek al - kalmazzák. Egy idôs beteg átlagosan 4 különbözô gyógyszert szed. Ennek hátterében a krónikus betegségek idôskori halmozódásán, és a megváltozott farmakokinetikán, farmakodinámián túl a gyógyszerek nem elôírás szerinti szedése áll. A év közötti korosztály kö rében átlagosan 4.6 krónikus probléma fordul elô, 75 év felett ez az érték 5.8. Elôadása záró részében Juhász dr. az idôsek táplálkozása, folyadék és elektrolit-háztartás zavarai, szexualitás magatartása mellett egyes betegségek idôs- és aggkori jellemzôit taglalta. Dr. Juhász Béla a DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék ad - junktusa a geriatria új gyógyszerészi vonatkozásairól tartott igen szemléletes és jól felépített prezentációt az érdeklôdô hallgatóságnak. Az öregedés progresszív, univerzális és irreverzibilis folyamatok összessége, mely érinti a molekulákat, a sejteket, ill. az egész szervezetet, és halállal végzôdik. Az idôs kor betegségeit meg kell különböztetni magától az öregedéstôl, bár az öregedés olyan változásokat idéz elô, melyek növelik az idôs korban elôforduló betegségek valószínûségét indította gondolatait az elôadó. Néhány idôs kor ra jellemzô változásra hívta fel a figyelmet, így a hallás- és ízérzés-romlás, a thymus kisebbedés, a különbö zô antitestek számbeli változása, az ízületi gyulladás, a csökkenô fogszám, az inzulinrezisztencia, a csökkenô fogékonyság különbözô növekedési faktorok és hormonok iránt, a testsúlycsökkenés, a test zsírtartalmának nö - vekedése, az izomerô csökkenés, az alvásigény csökkenés és a presbyopia eseteire. Az idôskori pszichés változások kapcsán az elôadó kitért a személyiségvonások akcentuálódására, a leggyakrabban érintett pszichés mûködések, mint memória, ítélôképesség, intellektuális képesség, hangulati élet és a tájékozódás kérdéseire egyaránt. Elemezte a kedvezôtlen környezeti hatások között a nyugdíjazás, a veszteségek (a presztízs, A tudományos program folytatásaként Prof. Dr. Kiss István, a Semmelweis Egyetem II. sz. Bel - gyó gyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoportjának vezetôje az idôskori Kardio-renalis betegségekrôl tartotta meg prezentációját. Kiss professzortól, mint a szakterület autentikus képviselôjétôl hiszen a Dél-budai Nephrologiai Központ is az Ô vezetése alatt áll a konkrét kórlefolyáson kívül szá mos, az idôskor betegségeivel és azok kezelésével összefüggô információt kapott a hallgatóság. A világ 6,8 milliárd lakosa közül több mint 600 millió 60 évnél idôsebb, s számuk az elôrejelzések szerint 2050-re kétmilliárdra nô. A normál idôsödési folyamat jellegzetessége, hogy az egyedileg programszerûen zajló sejt, szövet, szerv, szervrendszer szintû idôbeni változások a mûködési kapacitásokat csupán beszûkítik, de mindenkori homeosztázisuk egyensúlya megmarad. Minden olyan változás, mely a ho meo - sztázist károsítja, egyensúlyát felborítja kóros folyamatként hat. Ezek korai felismerése meghatározza be - folyásolásuk lehetôségeit. Az idôsödés legnagyobb kihívása éppen az egyedi normál változások és a velük kapcsolódó kóros folyamatok kombinációinak szakszerû felismerése, szükség szerinti ellátása. 6 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A haláloki statisztikák egyértelmûen alátámasztják a keringési megbetegedések vizsgálatának kiemelt jelentôségét. Betegség -e az idôskori hypertonia? tette fel a kérdést az elôadó, majd elemezte a hypertonia gyakoriságát idôskorban, különös figyelemmel a patofiziológiai változásokra, a kardiovaszkuláris kockázatcsökkentésre. Az idôskori hypertonia patogenetikai tényezôit taglalva az életkorral és társbetegségekkel összefüggô kardiovaszkuláris változások között kiemelte a csökkent vascularis compliance, a cerebrovascularis károsodások, a csökkent baroreceptor szenzitivitás jelentôségét. A megnövekedett a szimpatikus idegrendszeri aktivitással összefüggésben beszûkül a renalis funkció, csökkent renin szekréció és változik a sóérzékenység. Az érfal öregedésének patofiziológiája bemutatása kapcsán az izolált szisztolés hy - pertonia patogenetikai jelentôségére hívta fel a figyelmet. Fokozódik a balkamrai falfeszülés, csökken a coronaria vérátáramlása, gátolt a balkamrai relaxáció, fokozódik a balkamrai dysfunctió és hypertrophia lehetôsége. Ugyanakkor fokozódik az instabil atheromás plakk ruptura, gátolt a renális autoreguláció, fokozódik a renális mikrocirkuláris nyomás, ami következményes nephrosclerosissal jár együtt. A gyógyszeres terápiák ismertetésével kapcsolatosan megfogalmazta, hogy az ideális antihipertenzív szer idôs korban ne csökkentse a szív teljesítményét, ne rontsa a szív relaxációját, csökkentse a mortalitást és a cardiovascularis morbiditást. Ugyanakkor csökkentse a balkamra hyperthrophiát és a teljes perifériás ellenállást, javítsa a renalis keringést és a vascularis simaizom compliance-ét, de ne legyen káros hatása az egyéb cardiovascularis metabolicus rizikófaktorokra (lipidek, vércukor, húgysav). Ezekre a megoldásokra, bemutatva a je - lenleg leggyakrabban alkalmazott gyógyszeres kombinációkat is, Kiss professzor ismertette az antihypertenzív gyógyszerek választási szempontjait az idôskorban. Kisadagú diuretikumok, kalcium-antagonisták a korábbi életszakaszokhoz ké - pest elônyösebben alkalmazhatók. ACEgátló, ARB szerek itt is hatékonyak, kísérô betegségek (vese) és szövôdmények (stroke) esetében a preferáltság hasonló a korábbi életszakaszokhoz. Béta-receptor-blokkoló szerek, ha egyéb indikáció - juk (pl. coronariabetegség, szívelégtelenség) nincs, és Alfa-receptor-blokkoló adá sa a balkamra-kontraktilitás romlása esetén nem javasolt. Központi idegrendszerre ható vérnyomáscsökkentôk: 75 év felett a gyakori központi idegrendszeri károsodás miatt csak fokozott körültekintéssel alkalmazhatók, ezeknél elônyösebbek az ACE-gátlók és az ARB szerek. Elôadása utolsó részében a hypertoniás betegek nem-gyógyszeres kezelése, a Nátrium és vérnyomás - szabályozás kapcsolata, a kardio-renális szindróma került elemzésre, majd a Telomer és korai öregedés, valamint az öregedéssel együtt - járó kardiovaszkuláris-renalis betegségek kérdésének elemzésével zárta gondolatait Kiss professzor. Folytatjuk! Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási Verseny elsô alkalommal Magyarországon A közforgalmi gyógyszerészet az az ablak, amelyen keresztül a közösség a hivatásunkat látja. Közforgalmi gyógyszerészetünk ereje határozza meg azt a képet, amit mutatunk magunkról. John Bell, Ausztrália Hiába van a fejemben nagy és alapos tudás, ha nem tudom átadni, teljesen haszontalan marad. Meg kell tanulnunk kommunikálni a betegeinkkel. Nina Katajavuori, Finnország Bár a gyakorló gyógyszerészek a gyógyszerkutatás és -fejlesztés és a gyógyszerellátás számos színterén tevékenykednek, a társadalmi köztudatban a gyógyszerészet fo - galma a lakossági el - látó, officinai gyógyszerészi tevékenységgel azonosított. Tény, hogy a gyógyszerész diplomával rendelkezôk több, mint két harmada valóban a közforgalmú gyógyszertárakban dolgozik, és napjainkban meghatározó feladat a rendkí - Ulakcsai Zsófia Éva vül széles választékban rendelkezésre álló gyári készítmények specialitások expedí ci - ó ja a rászoruló betegek részére. Az expedíció minôsége a gyógyszerészet leginkább meghatározó indikátora. Nagyon fontos, hogy a gyógyszerész a magas szintû szakmai és gyakorlati tudás mellett megfelelô kommunikációs ismeretekkel is rendelkezzen. A III. évezred gyógyszerészének nem pusztán a gyógyszer szakértôjének kell lennie, hanem megfelelô empátiával a beteg felé fordulva az ô egészségmegôrzését, illetve amennyiben már gyógyszerelésre szorul, a terápia optimalizálását kell elômozdítania. Ezen hivatásbeli kötelezettség mielôbbi tudatosítása, jelentôségének elôrevetítése érdekében a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (HUPSA) kezdeményezésére a HUPSA és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottsága (MGYT IB) 2010 ôszén célul tûzte ki Az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási Verseny megszervezését. A verseny lényege, hogy a hallgatóknak, táraasztal mögött, valós patikai szituációban kell egy hozzájuk forduló, beteget játszó színészt szakmai tanácsokkal és gyógyszerrel ellátniuk. A verseny elsôdleges célja a gyógyszerészhallgatók szaktudásának, valamit gyógyszerészi tanácsadói és kommunikációs készségeinek fejlesztése volt, amely magába foglalja a betegre irányuló figyelem, a megfelelô kérdezési technika, az empátia, a tisztelet és megbecsülés, valamint a tárgyalási-tanácsadási készségek fejlesztését. Másodlagos célként szerepelt a verseny során nyert tapasztalatok és az ott készült videoanyagok közvetlen felhasználhatóságának biztosítása a gyógyszerészképzô és -továbbképzô intézmények számára. A kezdeményezés a világ számos országában megrendezett Pati - ent Counselling Event (PCE, Betegtanácsadási Esemény) gondola - tán, struktúráján, tapasztalatain és hagyományain alapul. A Nem - zetközi Gyógyszerészhallgatói Szövetség (IPSF, International Pharmaceutical Students Federation) 1989 óta nemzetközi szintû expediáló versenyeket is szervez, és a Nemzetközi Gyógy sze - rész Szövetséggel (FIP, International Pharmacy Federation) együtt olyan szakértôi anyagot állított össze, amelynek célja hasonló versenyek, továbbképzések, tréningek szervezésének segítése, a gyógyszerészhallgatók és gyógyszerészek kommunikációs, ta - nácsadó készségének fejlesztése. 1 Magyarországi elôzményként a Szegedi Tudományegyetemen a gyógyszerészi gondozás tárgy keretében hosszú ideje megrendezett expediáló verseny szolgált. A HUPSA és MGYT IB kidolgozta a verseny hazai megrendezésének szakértôi anyagát, amely alapján a kezdeményezést a Gyógy szerészi Gondozás Szakmai Bizottság (GYGSZB) soros elnöke (prof. Soós Gyöngyvér) karolta fel. Az általa felkért szakmai csoport meghirdette a verseny témáját (Fájdalom, nem bele - értve a primer fejfájásokat), szakirodalmat ajánlott, és kidolgozta a versenyszituációkat. A szakmai és operatív munkában az ala - pí tók mellett a szegedi Klinikai Gyógyszerészeti Intézet és a Ma - gyar Gyógyszerészi Kamara országos hivatala is komoly segítséget nyújtott. Az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási Ver - seny április 16-án, Budapesten, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Dózsa György úti országos székházának elnöki tárgyalójában, a HUPSA, az MGYT IB és a GYGSZB rendezésében, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógy - sze részi Kamara és a Magángyógyszerészek Országos Szö vet - sége együttmûködô partnerségével, anyagi támogatásával valósult meg, a hivatás egységének nem mindennapi példáját szol - gáltatva ezzel. A megmérettetésre 19 negyed- illetve ötödéves hallgató jelentkezett, képviselve az ország valamennyi gyógyszerészképzô helyét. A verseny két fordulóban zajlott: a jelentkezôk elôször egy, a fájdalom témakörét taglaló, farmakoterápiás tesztet töltöttek ki, amelynek eredményei alapján a legjobb 11 fô került be a szóbeli szituációs fordulóra. A szituációkban egy férfi és egy nôi beteg problémáira kellett önállóan megoldást találni. A panaszok kö - zött derék-, illetve fogfájás szerepelt. A helyzetet bonyolították a párhuzamosan szedett gyógyszerek (Betaloc ZOK, Pulmicort, Rennie), egyéb betegségek és panaszok (magas vérnyomás, asthma, gyomorfájdalom, menstruációs görcs), a tünetek mögött álló, rejtett szervi bajok (cystitis, prostatitis), a kiadhatóság problémái (Demalgon recept nélkül, Kalmopyrin gyermeknek), illetve a betegek egyéni hiedelmei, elvárásai, olykor szokatlan viselkedése. A valós, patikai szituáció kialakítását nem csak a megdöbbentô hitelességgel alakító színészek (Bakonyi-Kiss Alexandra és Pál 1 A brossura elérhetô az IPSF honlapján: 8 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló András), az ex pe - diáló prog ram - mal felszerelt számítógép, vagy a rendelkezésre ál ló gyógyszeres do - bo zok segítették, hanem az az utánozhatatlan miliô is, amit a helyszín, a Gyógyszerészi Kamara elnöki tár - gyalója amely lényegében egy muzeális officina jelentett. Az officinában a versenyzôn és a betegeken kívül csak a zsûri és az operatôr (dr. Biczók Zsuzsa, az SZTE Klinikai Gyógy - szerészeti intézet rezidense) tartózkodott, a szóbeli fordulóra be nem jutott, vagy azon már átesett versenyzôk, a szervezôkkel és érdeklôdôkkel egy külön teremben, élô adásban követhették az eseményeket. Mindannyiunk számára nagyon érdekes és tanulságos volt végignézni ezeket az expediálásokat, ezt a versenyzôk visszajelzései is megerôsítették. Joggal remélhetjük, hogy a videóra vett, szerkesztett szituációk hasznos oktatóanyagként fognak szolgálni a jövôben. Az expedíciók farmakoterápiás és kommunikációs elemzését más írások hivatottak elvégezni. E he - lyütt elég, ha annyit említünk, hogy a versenyzôk, a szervezôk és a zsûri egyaránt úgy nyilatkozott, hogy a verseny kiváló motivációt adott a farmakoterápiás és legfôképpen a kommunikációs ismeretek minél alaposabb fejlesztésére, mind a graduális, mind a posztgraduális keretek között. A verseny gyôztese, az Év Gyógyszerészhallgatója Ulakcsai Zsófia Éva (Szeged, IV. évf.), második helyezett Gál Ildikó (Sze - ged, IV. évf.), harmadik helyezett Borza Erzsébet (Pécs, IV. évf.) hallgató lett. Dunaszegi Janka (Pécs, IV. évf.) kommunikációs kü - löndíjban részesült. A zsûriben prof. Szökô Éva elnökletével az államvizsga tesztkönyv farmakoterápia és gyógyszerészi gondozás tesztkérdéseit összeállító másik két egyetemi tanáron (prof. Botz Lajos, prof. Soós Gyöngyvér) kívül gyakorló gyógyszerész (dr. Fodor Zsuzsa), és kommunikációs szakemberként pszichológus szaktekintély (dr. Lénárt Ágota, Semmelweis Egyetem, Test ne - velési és Sporttudományi Kar, Pszichológiai Intézet) is részt vett. Egy rendezvény jóságának sokféle indikátora lehet. A versenyzôi visszajelzések elemzése alapján az indulók az eseményt hasznosnak és motiválónak találták, és jó szívvel ajánlanák hallgatótársaiknak a versenyen való szereplést, valamint közülük a negyedévesek döntô többsége jövôre is részt szeretne venni a megmérettetésen. A szervezôk számára ennél jobb bátorításra nincs is szükség! Bízunk abban, hogy a tapasztalatokat, és visszajelzéseket hasznosan tudjuk alkalmazni a következô szervezés során, és ôszintén reméljük, hogy sikerült elôremozdítanunk a magas szintû gyógyszerészi gondozás és a gyógyszerészet ügyét! Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevônek! Chernel Ágnes Ildikó Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete Soós Gyöngyvér Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság Bozó Tamás Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottsága Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô 2011-ben is! Megújult tartalommal tizedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. Gyógyszertár A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2011-ben is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: Fax: Onko-gyógyszerészet az Egyesült Királyságban A Royal Marsden Kórházat 1851-ben, ak - kor még Free Cancer Hospital néven a világon elsôként kizárólag daganatos beteg sé - gek gyógyítása és tanulmányozása céljából alapították. Az alapító Dr. William Marsden, akinek rákban szenvedô feleségének ban bekövetkezett halála vezette a sebészt ar ra az elhatározására, hogy egy intéz ményt hozzon létre a daganatok osztályozása, ki - alakulásuk eredetének kutatása és új keze - lési módok fejlesztése céljából. Kezdetek ben csak palliatív terápia felírása és gyógysze - rek kiadása történt, de remek alkalom nyílt arra, hogy Dr. William a betegséget tanulmá nyozhassa. A kórház ingyenes volt, és na gyon hamar kinôtte eredeti helyét (West - minster), sokan szorultak fekvôbeteg-ellátásra is. Számos költözés után, támogatók se - gítségével megépült az új épület Chelsea városrészben. Az angol egészségügyi szolgálat, a National Health Service (NHS) lét - rejötte után, 1948-ban a Royal Marsden poszt - graduális oktató kórházzá avanzsált. A kór - házi szolgáltatások és klinikusok képzésé nek egyre növekvô igényeire válaszul ben a dél-londoni Sutton-ban megnyitották a második kórházukat. Késôbb, 2008-ban a délnyugat-londoni Kingston Hospital egyik szárnyában berendezték helyi kemoterá piás ambulanciájukat is. A kizárólag rákgyógyításra és kutatásra szakosodott kórház különbözô részein öszszesen (Chelsea, Sutton, Kingston) jelenleg közel 2000 egészségügyi szakember és kisegítô személyzet vesz részt a daganatos betegek szakszerû és nagyon magas szintû ellátásában. A gyógyszertári gárda körülbelül 40 gyógy - szerészt és ugyanennyi asszisztenst ölel fel. A gyógyszerészek feladatai sokrétûek, és sokfélék lehetnek: az expediálás, raktár fel ü gye - let, gazdasági gyógyszerész, klinikai speci - alitás, mikrobiológia, aszeptikus gyógyszer - készítés, gyógyszerinformációs szolgálat stb. területein belül bárhol elhelyezkedetnek. A náluk tett látogatással érdekes tapasztola - tokat szereztem, ami fôként annak kö szön - hetô, hogy az érdeklôdésemnek megfele lô - en részletes programot állítottak össze, így minden nap dedikált gyógyszerészek vagy asszisztensek mutatták be tevékenységüket, avattak be a részletekbe és mindennapi munkájuba. Lehetôségem nyílt járóbeteg rendelésen orvos és gyógyszerész vezette be - tegkonzultációkon, osztályos viziteken részt venni, dózisokat számolni, és antibiotikum terápiát felülbírálni is. A kórházban (és az Egyesült Királyság leg - több kórházában) az orvosok és gyógysze - részek elegáns öltözetben jelennek meg, alkarjaikat fedetlenül tartva, az utóbbi az alapvetô higiéniai szabályok egyike. A kli - ni kai gyógyszerészek specialisták (emlô spe cialista, lágyrész- és tüdôdaganat specialista, gasztrointersztinális traktus specialista, pediátriai, stb.), akik klinikai szakvizsgájukon túl egy vagy több adott daganatos betegség területének szakértôi Ezt úgy érik el, hogy az általuk választott szakterületen tevékenykedô magas rangú orvos (pl. kli - ni kai onkológus professzor) tanítványaiként szorgalmasan tanulnak és az orvos csapattal töltik idejüket. Napi tevékenységeik kö - zött kiemelkedô fontosságú a viziteken való aktív részvétel, ahol rendszeresen kikérik a véleményüket a gyógyszeres terápiáról, ami re alaposan fel kell készülniük (ismer ni - ük kell a betegeket, amiben nagy segítsé - gükre van a kórházi számítógépes rendszer). Feladatuk továbbá a felírt kemoterápiák el - lenôrzése és jóváhagyása illetve helyesbíttetése a felíróval, alkalmanként a kemo te rá - piák felírása (receptíró gyógyszerészi ké pe - sítéssel rendelkezôk), az osztályos gyógy - szerkészlet napra készen tartása. A munkák elvégzéséhez temérdek mennyi - ségû protokoll áll rendelkezésre. Ezek mindenre kiterjednek, a betegellátás legap róbb részletére is. Annak az egészségügyi szak - embernek vagy egyéb szakmabelinek, aki a kórházi standard szerint jár el, és mégis baleset vagy súlyos szövôdnény, mellék ha - tás következik is be, a jogos szakmai vé de - lem az oldalán áll. Saját felelôsségre lehet tehát ezektôl eltérni, de akkora a fegyelem és a színvonal, hogy ilyenre csak nagyon kevés példa van. A helyi és nemzeti protokollok és iránymutatások az intraneten bárki számára hozzáférhetôk, és a kórházi tevékenységeket teljes mértékben lefedik. Léteznek protokollok eljárások biztonságos kivitelezésérôl, az egyes kemoterápiás kezelésekrôl és se bészeti beavatkozásokról, higiéniáról, szú ró és éles eszközök kezelésérôl, gyógy - szerbeviteli módszerekrôl (pl. intrathekális be adás szigorú szabályai), szájon át szedhetô gyógyszerekkel kapcsolatos betegokta - tásról, a betegek szeméremérzésének tisz - teletben tartásáról, takarításról, hulladék ke - zelésrôl, de még a kórházi dolgozók egy - mással való türelmes tiszteletreméltó kommunikációjáról is. A kettôs, hármas ellenôrzések, a protokollok szigorú betartása és a precíz munka eredmé - nyeként az elkövetett hibák száma el enyészô, és a szolgátatás nagyon magas szintû, a betegek maximálisan elégedettek. A gazdasági gyógyszerész egy magas po - zíciót jelent, aki tendereztet, beszerzéseket intéz, klinikai javaslatokat tesz gyógyszerek megváltoztatására költséghatékonysági és klinikai szempontokat egyaránt figyelembe véve. Gazdaságilag nagyon sokat jelent, hogy a betegeket arra ösztönzik, hozzák be a sa - ját gyógyszereiket. A gyógyszerész felelôs azért, hogy a beteget és hozzátartozót, il - letve háziorvost, korábbi kezelôorvost megkérdezze a beteg korábbi gyógyszereirôl és allergiáiról. Rutinszerûen nézi át a beteg vérképét, és felismeri a rossz, hibás vagy in - dikáció nélküli gyógyszer felírásokat. Figye - lemmel kíséri, hogy parenterálisról mikor lehet per os adagolásra váltani, ami gazda - ságilag is nagyon sokat jelent az osztálynak. Egész nap a betegek kórlapjait böngészi, adjusztálja a dózisokat a gyógyszerszintek, vesemûködés, májmûködés stb. alapján, amit azonnal megbeszél a kezelôorvossal. A kiváló számítógépes rendszer az egész - ségügyi szakellátás napi rutinjának alapvetô eleme. A Royal Marsden rendszerében a betegek adatai egyszerûen kezelhetô felü - leten érhetôk el. Mindnekinek van hozzáférése, de a betegadatokat, így elérési jelsza - vukat is bizalmasan kezelik. A rendszerben minden, a beteggel folytatott párbeszéd, és beavatkozás rögzítésre kerül. A beleegyezô nyilatkozatokat digitálisan rögzítik, így azok is elérhetôk. Összefoglalva a látottakat, a jól képzett klinikai gyógyszerészeknek egy specialista centrumban is fontos szerepük van, mind a beteg helyes, biztonságos és hatásos terápiájának folytatásában, mind pedig gazdasági szempontból, amit a klinikai területeken dolgozó kollégák sem vonnak kétségbe. Munkájuk fontosságának igazolására tanulmányokat hajtottak végre a múltban, melyek eredményei alapján az egészségügyi irányító szervek belátták szükségességüket, és ma már betegellátó orvos-nôvér csapat szerves részei minden angliai kórházban. Dr. Bartal Alexandra Gyógyszertár X. évf. 6. szám 11

7 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Sikeres Dr. Regatta 2011 Ez év májusának elsô hétvégéjén immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a gyógyszerészek és orvosok számára kiírt Doktor Regatta Nagyhajós Túra és Pályaverseny, melynek fôvédnöke a Magángyógyszerészek Orszá gos Szövetsége. Újdonságot jelentett idén, hogy a verseny ezúttal nyílt volt, azaz a Doktor Regatta kupán kívül, bárki elindulhatott a ver se - nyen, amennyiben megfelelt a kiírásban rögzített követelményeknek. A verseny helyszíne ezúttal is a siófoki vitorláskikötô, illetve a Hotel Yacht Club volt. A kikötô Ha azt mondom Stefánia, az emberek túlnyomó része a Stefánia tortára, vagy a Stefánia vagdaltra gondol attól függôen, hogy édesszájú, vagy inkább a húsételeket kedveli. Nos, három éve ne - kem már szinte kizárólag a kevesen tudják, de ugyancsak a fô - her cegnôrôl elnevezett Stefánia Vitorlás Kikötô jut elsônek eszembe. Mi tagadás megszerettem ezt a helyet és vele együtt ezt a spor - tot, életformát, nem utolsó sorban az ott megismert embereket. Egy kis történelem Stefánia az ben született belga királylány édesanyja révén magyar származású volt, mindig is magyarnak vallotta magát. Habsburg Rudolffal 1881-ben kötött rövid házassága erôsítette a Habsburg ház magyar kötôdését. Rudolf halála után magyar férjet választott és Magyarországra is költözött. Élete végéig hazánkban folytatott kiemelkedôen fontos karitatív tevékenységet tôl tevôlegesen is segítette a Balaton üdülô életének megteremtését, melynek elkötelezett híve volt. Vakációit általában itt töltötte. Védnöksége alatt mûködött a Stefánia Yacht Egylet Siófokon. Mint ismeretes az Egylet, vezetô szerepet játszott hazai vitorlás sportunk történetében. A környék A város nyugati mólójánál található a Stefánia vitorláskikötô, valamint Siófok egyik jellegzetes épülete a Meteorológiai Obszervatórium, ahonnan az egész Balaton környéke az elsô viharjelzést kapja. A kikötô látnivalója még a vele egybeépült Sió-zsilip is. Itt emléktábla emlékeztet arra, hogy 1863-ban Klein Károly és Botka László tervei alapján készült az elsô olyan zsilip, amely lehetôvé tette a tó vízszintjének szabályozását. A Petôfi sétány elején áll a régi Sió és Hullám szálloda (az épületek átalakítását követôen jelenleg a Kodolányi János Fôiskola Siófoki Intézete mûködik itt), melyek ódon falai között számos jeles író, mûvész is megfordult. Az eligazítást tartó rendezôk minden eshetôségre felkészülve, több lehetséges útvonalat egy rövidebbet, egy közepesen hosszút és egy hosszabb pályát jelöltek meg az elôre kihelyezett bójákkal, függôen a szél erôsségének változásától. Az eligazítást követôen a csapatok elindultak hajóikhoz. Vízre szállás elôtt egy utolsó ellenôrzés, minden és mindenki a helyén van-e, azután indulás A kihajózó regatta vitorlásai elindultak a nyílt víz felé és elfoglalták pozícióikat a zsûri hajó mellett, a képzeletbeli startvonalon. Délelôtt tizenegy óra, a zsûri hajóról felhangzott a rajtot jelzô duda. A karcsú vitorlákba belekapott a szél, a regatta hajói körül a víz fehér tajtékot köpött és a távolodó kis csapat körvonalai lassan összemosódtak a kékes-zöldes messzeséggel. Már benne voltunk a délutánban, mikor az elsô hajók visszaérkeztek a kikötôbe. Az elkövetkezô szûk órában a Yacht Club terasza lassan megtelt a túraverseny visszatérôivel. A versenyzôket halászlé és a helyszínen frissen sütött ciabatta várta. Az asztaloknál mindenütt vidám arcok, az elmúlt néhány óra történetei és az azokat kísérô, fel-felcsattanó nevetés töltötték be a levegôt. A díjkiosztó és az azt követô vacsora elôtt a késô délutánt mindenki pihenéssel töltötte. Nyolc órától lassan elkezdtek érkezni a vendégek a szálloda éttermébe, az esti programra. Rövid várakozás után megkezdôdött a díjkiosztó, melyen elôször a hagyományokhoz híven a tavalyi pályaverseny nyertese vehette át a gyôzelemért járó kupát. Ezt követôen sorra kiosztásra kerültek a túrverseny abszolút- és yardstick gyôztesei. A legnagyobb tapsot a Vízen leghosszabb ideig tartózkodó hajó és legénysége kapta. Dr. Donajó Péter a Summa Pharma II. csapatának képviselôje primadonnákat megszégyenítô ünneplés közepette vehette át a kupát. Az est további része a felszolgált Regatta tálak elfogyasztásával és az éjszakába nyúló anekdotázással telt el. Vasárnap a természet ma ellenünk van Vasárnap a pályaverseny napja. Bár a meteorológiai elôrejelzések alapján várható volt, hogy ez a nap már nem a töretlen napsütés jegyében fog telni, mi azért reménykedtünk. A korai felkelést követôen, az ablakon kinézve még mindig bíztatónak tûnt a helyzet. Ha nem is határozottan, de sütött a nap, azonban a levegô hômérséklete már lényegesen alacsonyabb volt, mint az elôzô napon. A kikötô felé közeledve a helyzet rohamosan romlani kezdett. Mire a kormányosi értekezlet megkezdôdött, eleredt az esô és feltámadt, majd percrôl percre erôsödött a szél. Kezdetben még bizakodtak a kapitányok, Kimegyünk, nem probléma, aztán a helyzet rohamosan romlott. A kikötô viharjelzô lámpája egyre sûrûbben villogott. A vihar elérte a négyes, ötös erôsséget. A vízfelület barázdálttá vált, hosszú hullámok jelentek meg, fehér tarajjal. Aztán a hullámhegyek taraja már habosan átbukott. Ilyenkor már nem szabad vízre menni. Azért még vártunk, hátha csendesedik, ha mondjuk egy órával eltoljuk a rajtot. Eltelt egy jó óra, Igen-igen, mintha Akarattya felett már világos lenne és a tisztulás erre tart. Csak hát nagyon lassan. Végül beletörôdtünk, ebben az évben a pályaverseny elmarad. Összességében azonban egy nagyon szép és tartalmas versenyt és nem utolsó sorban egy kellemes hétvégét tölthettünk el így együtt. Jó társaság, a szépséges Balaton, kellemes környezet és egy csodálatos sport. Ez így mind együtt a Doktor Regatta. Mi kell még? Hát az, hogy jövôre ismét találkozzunk. Ezután is várunk minden természetet és vitorlás sportot kedvelô gyógyszerészt és orvost. Jó szelet! bala Érkezés A péntek ahogy lenni szokott az érkezés és a regisztráció napja. Kiosztásra kerültek a verseny logójával ellátott trikók és sapkák, a vacsoráig ki-ki a hajóját készítette fel a másnapi versenyre, vagy élvezte a csodás napsütést, melynek a tavalyi versenyen oly na - gyon híján voltunk. A vacsoránál felszolgált kitûnô marhapörkölt és néhány pohár bor mellett ismerkedtek a versenyzôk egymással, akik pedig nem elôször vettek részt a regattán, a tavalyi élményeket idézték fel az újonnan érkezôknek. A szombati verseny Ragyogó napsütésre, kellemes vitorlázó idôre ébredtünk szombaton. Bár a szél korán reggel még közel sem volt ideálisnak mondható, a tavalyi rendkívül hideg és esôs idôjáráshoz képest minden okunk meg volt a bizakodásra. A Yacht Club teraszán megtartott kormányosi értekezlet résztvevôi már alig várták, hogy végre vízre szállhassanak. A gyülekezô csapattagok között ez évben is egy illusztris vendéget üdvözölhettünk. Volt miniszterünk Dr. Rácz Jenô tisztelte meg versenyünket.

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Parlament elôtt a T/3357. számon benyújtott salátatörvény javaslat Az alábbiakban a Széll Kálmán Tervben rögzített, a gyógyszerellátást érintô célkitûzések elsôsorban évet érintô változásait mutatjuk be. A május 27-én T/3357. számon benyújtott salátatörvény javaslatnak (önkényesen) azokat a pontjait emeltük ki, amelyek a gyakorló gyógyszerészetet leginkább érintik. A javaslatot június 1-jén tárgyalta az elsô helyen kijelölt Egészségügyi Bizottság. Az elôterjesztés sorsáról, esetleges érdemi módosításairól tájékoztatni fogjuk a kollegáinkat. T/3357. számú törvényjavaslat Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Elôadó: Benyújtva dr. Réthelyi Miklós A törvényjavaslat célja elsôsorban a Széll Kál - mán Tervben foglaltak végrehajtása, va lamint az egészségügyi ágazati törvényekben foglalt szabályozás pontosítása, korszerûsítése, különösen a népegészségügy, az egészségügyi ügyelet, az egészségbiztosítás területén. A célok elérése érdekében a törvényjavaslat az alábbi törvények módosítását tartalmazza: A kötelezô egészségbiztosítás ellátásról szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) Az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl szóló évi LXXXIV. törvény (Eütev.) Az emberi alkalmazásra kerülô gyógysze - rekrôl és egyéb, a gyógyszerpiacot sza - bályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény (Gytv.) Az egészségügyben mûködô szakmai ka ma rákról szóló évi XCVII. törvény (Ekt.) A biztonságos és gazdaságos gyógyszerés gyógyászatisegédeszköz-ellátás, va lamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (Gyftv.) A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény A Munka Törvénykönyvérôl szóló évi XXII. törvény Az illetékekrôl szóló évi XCIII. törvény Gyógyszerellátás A gyógyszerellátás területén az átalakítások során a pénzügyi megfontolásokat ötvözni szükséges a társadalmi, egészségpolitikai és nemzetgazdasági szempontokkal. Ennek alapelvei: az egészségtudatosság növelése, a prevenciós személetet javítása, a lakossági terhek további növekedésének lehetôség szerinti elkerülése. A gyógyszerellátó rendszer az egészségügyi struktúra szerves része, így a gyógyszerkasszát érintô nagyobb átalakítás közvetlen és közvetett hatást gyakorolhat az ágazat minden szereplôjére (állam, biztosító, beteg, orvos, egészségügyi szolgáltatók, gyógyszertárak, nagykereskedôk, gyártók). Az átalakítás során e hatások együttesen fi - gyelembe veendôk. A pénzügyi szempon - tok mellett elvárás a gyógyszertámogatás rendszerének átalakításától az allokációs hatékonyság fokozása, a korrupció lehetôségének minimalizálása a szabályozók és ösztönzôk helyes alkalmazásával, a beteg hozzáférésének lehetô legkisebb mértékû sérülése mellett. A év gyógyszertámo gatási elôirányzatának betartását szolgáló, valamint a gyógyszertámogatási rendszer átalakításának elsô elemeit tartalmazó törvénymódosítási akcióterv elsô lépéseinek kialakításakor figyelembevételre kerültek a gyógyszertámogatási rendszer jelenlegi problémái. Az intézkedések bevezetésének célja a gyógyszertámogatás ki - adási és bevételi oldalán a költségvetési törvényben meghatározott 300 Mrd Ft-os egyenleg tartása. A számítások során ab ból a feltételezésbôl indultunk ki, hogy be avat - kozás nélkül a éves kiadások el érhe - tik a 370 Mrd Ft-os szintet. A támogatáspo - litikai intézkedések 2011 júliusától kerülhetnének folyamatosan bevezetésre. Amellett, hogy biztosítják a évi elôirányzat be - tarthatóságát, áthúzódó hatásuk révén már hozzájárulnak a gyógyszertámogatások rendszerének strukturális átalakításához. A támogatáspolitikai intézkedések kiegészítését szolgálja a gyógyszergyártói promóci - ós tevékenységek szigorítása. A gyógyszer - ellátás területén egyebekben a javaslat jogharmonizációs jellegû és a jogalkalmazást segítô módosításokat tartalmaz. A Gytv. mó dosítása révén pontosításra kerül azon gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmények köre, amelyek gyógyhatásra hi - vatkozással csupán március 31-éig forgalmazhatóak. Megszûnik továbbá a gyógy ászati segédeszközök forgalmazásának gyógyászati segédeszköz szaküzlethez kötése, ami a C-108/09. sz. ügyben hozott Aktuális Aktuális Akt európai bírósági ítéletbôl eredô tagállami kötelezettségünk. A jogalkalmazást segítô szabályok változására elsôsorban a gyógyszertár létesítése körében van szükség. Továbbképzési kötelezettségre vonatkozó szabályozás változása Az Eütv január 1-jén hatályba lépett 116/B. (4) bekezdése értelmében mentesülnek az egészségügyi dolgozók 75. életév betöltését követôen a továbbképzési kö te - lezettség alól. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek esetében mentesség korábban nem volt, a szakdolgozók esetében miniszteri rendelet azonban elôírta, hogy amennyiben a szakdolgozóra irányadó nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb idô van hátra, a szakdolgozó mentesül a továbbképzési kötelezettség alól. Ezen személyi kör számára tehát szigorúbb szabályozás lép életbe, amely hátrányosan érintheti azokat, akiknek a közeljövôben jár le a mûködési nyilvántartása. A mûködési nyilvántartást vezetô szerv azon személyek esetében is nyilvántartotta a továbbképzési ciklust, akik mentesültek a továbbképzési kötelezettség alól. Az egyes ciklusok lejártakor kellett igazolni a szakdolgozónak a mentességét, így esetükben felmenô rendszerben vezethetô be a fenti szigorúbb szabályozás. A szakmai kamarai jogviszony elsô létesítésének illetékmentessége A javaslat az illetékekrôl szóló évi XCIII. törvény módosításával a szakmai ka marai tagság elsô létesítése esetén tárgyi illetékmentességet biztosít a humánerôforrás tervezési célokkal összhangban. Az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény módosítása 35. (2) Az Eütv (2) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következô rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az e - gész ségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban) ga) az egészségügyi szolgáltatás megkezdésére és gyakorlására, a gyakorlás ké - pesítési feltételeire, az egészségügyi szolgál - tatás gyakorlásához szükséges képzés tartalmának meghatározására, az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletére vonatkozó részletes szakmai szabályokat, továbbá az egészségügyi szolgáltatás folytatásához szükséges tárgyi feltételeket, (rendeletben ál - lapítsa meg.) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl szóló évi LXXXIV. törvény módosítása 39. Az Eütev. 13. (6) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (6) Az egészségügyi tevékenység befejezé - se és a következô, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra idôtartamú megszakí tás nélküli pihenôidôt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra idôtartamú megszakítás nélküli pihenôidôre csökkenthetô. Egészségügyi ügyelet ese - tén ezt a pihenôidôt közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követôen ki kell adni (a továbbiakban: kompenzáló pihenôidô). Az emberi alkalmazásra kerülô gyógyszerekrôl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény módosítása 41. (9) A március 31. napján már forgalomban lévô olyan gyógyszernek nem mi - nôsülô gyógyhatású anyagok és készítmények, amelyek valamennyi sajátosságukat fi - gyelembe véve a növényi gyógyszerek vagy a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók, gyógyhatásra való hi - vatkozással lejárati idejükig, de legkésôbb április 1. napjáig forgalmazhatóak. Az egészségügyben mûködô szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény módosítása 44. V/A. Fejezet Közigazgatási hatósági ügyek intézése 19/B. (1) A szakmai kamara a közigaz - gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következô ügyekben (a továbbiakban: kamarai hatósági ügy): a) felvétel a szakmai kamarába, b) a kamarai tagság megszüntetése, kivé ve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az egész - ségügyi dolgozó halála miatt szûnik meg, c) a kamarai tagság szüneteltetése. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi XCVIII. törvény módosítása 47. (E törvény alkalmazásában) 35. Preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer: a referenciagyógyszer napi te - rápiás költségét legfeljebb 5%-kal meghala - dó és az annál alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer, valamint a terápiás fix elven mûködô támogatás esetén az egész - ségbiztosításért felelôs miniszter rendelete alapján meghatározott napi terápiás költség átlagát legfeljebb 5%-kal meghaladó és az annál alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer; 36. lakos: a települési önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi ada - tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 26. -a szerint nyilvántartott lakcímmel rendelkezô személy; 37. árkedvezmény: bárki számára hozzáférhetô, nyilvánosan közzétett módon, azo - nos feltételekkel adott árengedmény. 50. (1) A Gyftv. 13. (1) bekezdés helyébe a kö - vetkezô rendelkezés lép: (1) Az ismertetési tevékenységet folytató az ismertetési tevékenységet csak az általa munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, az egészségügyért felelôs miniszter rendeletében meghatározott képzettségi követelményeknek megfelelô és a 13/A. (2) be - kezdés szerint ismertetôi igazolvánnyal rendelkezô természetes személy (a továbbiakban: ismertetô személy) útján folytathatja. 52. (1) A Gyftv. 14. (1) bekezdése helyébe a kö vetkezô rendelkezés lép: (1) Ismertetés keretében a gyógyszerek, il - letve gyógyászati segédeszközök rendelésé - re és forgalmazására jogosultnak ajándék, anyagi elôny vagy más természetbeni juttatás nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhetô, kivéve, ha a felsoroltak csekély ér - tékûek és összefüggenek a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel. Ismertetés keretében pénzbeli juttatás vagy elôny semmilyen módon nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhetô. 54. A Gyftv. 17. (8) bekezdése helyébe a kö - vetkezô rendelkezés lép: (8) Az egészségügyért felelôs miniszter ren - delete szerinti minta kivételével tilos a be te - gnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történô adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalomba hozatali engedély jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szab - ja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhetô gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök be - teg által fizetendô térítési díjának a kiszol - gáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyûjtés alapú 14 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 15

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális kedvezmény útján vagy más hasonló mó - don) történô csökkentése, átvállalása, elenge dése, vagy ahhoz bármilyen elônyök kö - tése. A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhetô gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény az ár kedvezmény kivételével kizárólag a gyógy szertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. 59. A Gyftv. 27. (4) bekezdése helyébe a kö - vetkezô rendelkezés lép: (4) Az indikációhoz kötött kiemelt és emelt társadalombiztosítási támogatás javallathoz (indikációhoz) és felírási jogosultsághoz kötött. Egy adott gyógyszer árához eltérô támogatás állapítható meg a gyógykezelést megalapozó egyes betegségcsoportok, és a gyógyszert rendelô egészségügyi szolgál - tató által ellátott feladat, valamint a gyógyszer támogatásához elôírt szakorvosi javaslat alapján. A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését és a támogatással történô felírásra jogosultak körét az egészségügyért felelôs miniszter az államháztartásért felelôs mi - niszterrel egyetértésben rendeletben hatá - rozza meg. Kiemelt illetve emelt indikációhoz kötött támogatással a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból csak a preferált referencia ársávba tartozó a tárgyévet megelôzô év október 1-jén meghatározott ké szít - mény rendelhetô az egészségbiztosításért fe - lelôs miniszter rendeletében meghatáro zott feltételek alapján. 60. (1) A Gyftv. 30. (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (1) A még nem támogatott hatóanyagot tartalmazó készítmény társadalombiztosítási támogatásban csak akkor részesülhet, ha a kérelemben a gyógyszer forgalomba ho - zatali engedélyének jogosultja által megje - lölt termelôi ára nem magasabb a külön jog szabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségrôl szóló megállapodásban részes más államaiban ténylegesen forgalomban lévô legalacsonyabb termelôi árú ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer áránál, és az adott készítmény ezen államok közül legalább háromban támogatott. (2) A Gyftv a a következô (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az egészségbiztosító a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során azoknak a Ma - gyarországon forgalmazott gyógyszerekkel megegyezô hatóanyagú, gyógyszerformá jú és hatáserôsségû gyógyszereknek a terme - lôi árát veszi figyelembe, amelyeket a Ma - gyarországon forgalmazott gyógyszerekkel azonos gyártó gyárt. 61. (1) A Gyftv. 31. (1) bekezdés j) pontja he - lyé be a következô rendelkezés lép: (Az egészségbiztosítási szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, ha:) j) az általa végzett nemzetközi ár-összeha - sonlítás során megállapítja, hogy a gyógyszer termelôi ára legalább 20%-kal magasabb a vizsgálatba vont, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Tér - ségrôl szóló megállapodásban részes más államokban alkalmazott három legalacsonyabb termelôi ár számtani átlagánál. 62. A Gyftv a a következô (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Közgyógyellátás jogcímen: a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tar - tozó a tárgyévet megelôzô év október 1- jén meghatározott, és b) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó gyógyszer rendelhetô. 63. (1) A Gyftv. 36. (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (1) A gyógyszer forgalomba hozatali en - gedélyének jogosultját, abban az esetben pedig, ha az belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez a forgalmazóval kö - tött és az állami adóhatóság által jóváhagyott megállapodás alapján a forgalmazót, valamint a tápszer társadalombiztosítási tá - mogatása iránt kérelmet benyújtót, amenynyiben az nem azonos a tápszer forgalmazójával, úgy a forgalmazót (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jo - gosultja) valamennyi közfinanszírozásban ré - szesülô, gyógyszertárban forgalmazott gyógy - szere, tápszere (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: gyógyszer) után a 38. (1) bekezdése szerinti gyógyszerek kivételével a tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak a termelôi árral vagy im port - beszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelôi ár) arányos (termelôi ár/fogyasztói ár) részére 20%-os befizetési kötelezettség terheli. A befizetési kötelezettség számítását termékenként és támogatási jogcímenként kell végezni. Társadalombiztosítási támoga tá son általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) támogatást, fogyasztói áron bruttó fogyasztói árat, termelôi áron áfát nem tartalmazó (nettó) termelôi árat kell érteni. 66. A Gyftv. 49. (2) bekezdése helyébe a kö - vetkezô rendelkezés lép: (2) Az egészségügyi államigazgatási szerv gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot ír ki a) kérelemre, ha a gyógyszertár létesítési he - lye szerint illetékes települési önkormányzat képviselô-testülete azt kéri és aa) az adott településen közforgalmú gyógy szertár nem mûködik, vagy ab) a 49/A. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, vagy b) hivatalból, amennyiben a 49/A. (1)- (2) bekezdésében foglaltak felülvizsgálatának eredményeként az szükséges, mely felülvizsgálat naptári félévente lefolytatásra kerül. 67. A Gyftv. 49/A. (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (1) Azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár nem mû - ködik, az egészségügyi államigazgatási szerv új közforgalmú gyógyszertár létesítésére akkor ír ki hivatalból pályázatot, ha a település lakosainak száma legalább 4500 fô. 68. A Gyftv. 53/B. -a a következô (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A közforgalmú gyógyszertár mûköd - tetô jének kérelmére, vagy a települési ön - kormányzat és a közforgalmú gyógyszertár mû ködtetôjének együttes kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését, amennyiben az a települési alapel - látási és/vagy szakellátási szolgáltatások fejlesztési forrásból megvalósuló, ja - nuár 1-je elôtt meghirdetett pályázatokkal összefüggô integrációjához, fejlesztéséhez kapcsolódik. 69. A Gyftv. 69. (1) bekezdése helyébe a kö - vetkezô rendelkezés lép: (1) Az üzletben gyógyszer a tea formájú növényi gyógyszerek vagy tea formájú ha - gyományos növényi gyógyszerek kivételé - vel fogyasztók számára közvetlenül hozzáférhetô helyen nem helyezhetô el, kizárólag zárható szekrényben tárolható. 70. A Gyftv. a következô 83/C. -sal egészül ki: 83/C. A gyógyszertár vezetôje július 1-jéig a fiókgyógyszertárból átalakult közforgalmú gyógyszertárban fennálló ve ze - tôi vagy munkaviszonyát, munkavégzésre irányuló jogviszonyát a Gyftv. 66. (2) be - kezdésének módosítását követôen is fenntarthatja. Egyéb, az egészségüggyel összefüggô törvények módosítása Záró rendelkezések 78. (1) Ez a törvény július 1-jén lép ha - tályba. Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány StressIndex EgészségSzponzor Páratlan lehetôség gyógyszertárak számára! StressIndex EgészségSzponzor Program lényege A program egy egészségmotivációs közösségi rendszer, mely a laikus ember kezében személyre szabott iránytûként mûködik. Segít ségé - vel folyamatos képet kaphat testi és lelki egészségének alakulásáról, gyakorlati támogatást a nyugodtabb mindennapjaihoz és a helyes életmódhoz vezetô út kiválasztásához. A program egyedülálló újdonsága, hogy jutalmazza a felhasználót az egészsége érdekében tett aktivitásáért és ezzel kelti fel, illetve tartja fennt motivációját az egészségtudatosság, az egészséges életmód kialakítására. A közösségi tapasztalatok megosztásának lehetôsége tovább erôsíti a felhasználót és naponta visszaigazolja számára, hogy nincs egyedül a problémáival. A StresszIndex EgészségSzponzor program elemei StressIndex webalapú célszoftver A szoftver hét életviteli területen kínál önmegismerést szolgáló videó kérdôíveket, tájé - kozottságot támogató e-learning tananyagokat, böngészési lehetôségeket a választott témához kapcsolódó videók, cikkek között, és közösségi kapcsolattartási lehetôséget te matizált csoportok, fórumok, blogok mûködtetésével. A felhasználó az egészségéhez kapcsolódó alapadatokat (vérnyomás, vércukor, testsúly/bmi, hangulat, alvás, stb) a felületen naplózni tudja, a rögzített értékekkel kapcsolatban közérthetô elemzést kap, valamint negatív tendencia esetén ajánlást a patikai szûréseken való részvételre. Az oldalon történô aktivitásokért, valamint az egészsége érdekében tett lépésekért EgészségPontokat tud gyûjteni, melyek az EgészségSzponzor partnerek egyedi kedvez mé - nyeire válthat be. Officinai termék promóciós vitrin, mely lehetôséget biztosít a patika által kiemelten promótálni kívánt termékek fizikális kihelyezésére kategória megjelöléssel, egyszerû, szabad módosítási lehetôségek - kel. Az installáció egyben a patika EgészségSzponzor Partneri minôsítését is megjeleníti. StressIndex EgészségSzponzor Kártya, mely egy zsebre tehetô stressz-tréner. A kártya tulajdonosa az oldal valamennyi funkcióját korlátozás nélkül használhat - ja 365 napig, valamint a kártyán található autogén tréninget korlátlan számban lejátszhatja, melynek segítségével megtanulhatja hatékonyabban kezelni az ôt érô stresszt. Így lehet JUTALMAD A NYUGALMAD! StressIndex országos EgészségSzponzor Partner hálózat tagjai: gyógyszertárak (korlátozott számban) orvosok, egészségügyi szolgáltatók vállalatok, cégek kereskedelmi láncok szállodaláncok A StressIndex EgészségSzponzor Partneri minôsítés egy olyan egyedi lehetôség a patika számára, melynek keretében a rendszer valamennyi StressIndex kártya tulajdonosnak patikán belül és kívül az Ön gyógyszertárának termékeit és szolgáltatásait kínálja, idôkorlátozás nélkül. A program üzemeltetôje országos StresszIndex NyugalomPont hálózatot épít ki, ahol a testi-lelki ellazulást 15 perc alatt bárki elérheti. Amennyiben az Ön patikája élni kíván a korlátozott számú partneri minôsítés egyikével, kérjük jelezze címen. Idôpontegyeztetést követôen helyszíni tájékoztatást és bemutatót igényelhet. Szakmai támogatók: Ön stresszes? Próbál tenni valamit, hogy az Önre nehezedô nyomás csökkenjen? És az Ön patikájába betérôk feszültek, türelmetlenek, vagy már érintettek a kardiovaszkuláris megbetegedések valamelyikében? Amennyiben szeretne hatékony megoldást kínálni betegeinek, elérési pontként megjelenni a patikán kívüli ügyfelek számára és ezzel a patika népszerûségét emel ni, a forgalmat növelni, ismerkedjen meg a 2011 júniusában elinduló Stress- Index EgészségSzponzor rendszerrel. 16 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 17

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Egészségmenedzsment a patikákban Úgy tûnik a népegészségügyi célok megvalósításában végre azonos optikát használ a gyógyszerész és az orvos. Az alábbiakban egy, a korábban több alkalommal lapunk hasábjain is kifejtett gyógyszerész szakmai célkitûzésekkel örvendetesen nagy koherenciát mutató orvosi tanulmányt adunk közre. (szerk.) Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Gyógyszerészetért Életmûdíj Bevezetôként szükségesnek tartom megindokolni a szóhasználatot. A menedzsment szó helyett használhatnánk akár a gondozás vagy vezetés szót is, de vannak idegen szavak, amelyek eredeti formájukban komplexebb jelentéssel bírnak, amelyet lefordítás után elveszíthetnek. Ma már a hómunkást is senior winter logistic manage-nek hívják. Ugye mennyivel elegánsabb? Valójában nem is annyira a tevékenység elnevezése a fontos, ha - nem a benne rejlô tartalom. Mire is gondolok? Rohanó világunkban egyre kevesebb idô jut a korrekt betegtájékoztatásra, holott az em be - rek ezt nagyon is igényelnék. A kérdezze meg orvosát, gyógysze - részét szlogen sokszor csak defenzív formalitás, ami nagy problémákat és fennakadásokat okozna mind az egészségügyi, mind a gyógyszertári forgalomban, ha az emberek ezt tényleg komolyan vennék és ki is használnák ezeket a lehetôségeket. Statisztikai kimutatások szerint az orvosi rendelôkben átlagosan 5 percet tudnak egy betegre fordítani, ami az adatfelvétellel, gyógyszer felírással, be - utalások megírásával el is telik. Egy komplett egészségterv elkészítése azért ennél egy kicsivel több idô igényelne. A gyógyszertárakban valamivel több átlagosan perc jut egy páciensre. Ez már lehetôséget ad arra, hogy több információt nyújtsunk a hozzánk fordulók részére. Úgy fest, hogy a patikákat felkeresôk ezt díjazzák is, hiszen az európai illetve magyar lakosság körében végzett reprezentatív közvélemény kutatások szerint a legnagyobb bizalom a tûz - oltók mellett a gyógyszertári dolgozók irányában nyilvánul meg. Érdemes ápolni és megôrizni ezt a bizalmat és sok képzéssel, olvasással, a szakirodalom folyamatos nyomon követésével biztosítani azt a ma - gas tudás szintet, ami a paciensek korrekt tájékoztatásához elengedhetetlen. A gyógyszerészek és asszisztenseik az elsô vonalban küzdenek az egészségügy hadszínterein, felelôsségük tehát igen nagy. Az utóbbi évek tendenciái azt bizonyítják, hogy a gyógyszertárba betérôk egyre egészségtudatosabbak és már nemcsak az orvos által felírt vényeket váltják be, hanem egészségüket óvó készítményeket és módszereket is szeretnének megismerni. A patikák többségében már évek óta folyik vérnyomás és pulzusmérés, sok helyen testösszetételt is mérnek, ha erre van hely fizioterápiás kezelés, természetgyógyászati rendelés is folyik, számos ingyenes kiadvány, szóróanyag és termékismertetô is a látogatók rendelkezésére áll. Megindult tehát egy örvendetes folyamat, amit érdemes keretbe foglalni, komplex módon kommunikálni. Az élet sok területén hiányzik az emberekbôl a tudatosság, a tervsze - rûség. Sokan a véletlen törvénye szerint élnek, arra várnak, hogy majd valaki vagy valami megoldást hoz az életükbe. Nemcsak, hogy konkrétan megfogalmazott életcéljuk nincs, az egészségükkel kapcsolatos terveikrôl is hiába kérdezzük ôket. Az egészséget ugyanis éppúgy meg kellene tervezni, mint minden mást az életben. Ezt hívják egészség tervnek. Mibôl is áll egy ilyen terv? Minden tervezés alapja egy felmérés a jelenlegi állapotról. Jómagam egy né - hány kérdésbôl álló kérdôívet állítottam össze, melynek pár perces kitöltése nem vesz el az emberektôl számottevô idôt. Ezen szerepel a paciens neme hiszen tudjuk, hogy férfinek lenni rizikótényezô, kora, magassága, testsúlya. Már ezekbôl az adatokból is komoly következtetéseket tud levonni egy gyakorlott egészségügyi szakember. Egy ötvenes éveiben járó elhízott dohányos férfi máris egy egész ségterv markáns célszemélyét képezi. Rákérdezek a testmozgás gyakoriságára, a folyadék-, gyümölcs-, zöldség-, gabonafogyasztás mennyiségére valamint arra, hogy bizonyos egészségügyi szûrôvizsgálatokat az illetô 2 éven belül elvégeztetett-e. Néhány perc alatt összeáll a kép mindenkirôl. Az egészségbiztosító pénztárak kérésére elvégzett kérdôíves felmérések sok ezernyi adatából levont követke - ztetések egyértelmûek: az emberek nem tudják milyen is az egész sé - ges életmód, életvezetés. Ennek bemutatása az angolszász orszá - gokban life coaching néven történik, de nálunk is egyre több az életvezetési, életmód szaktanácsadó szakember. Végsô fokon a gyógyszerészek és az asszisztensek is képzett életvezetési tanácsadóknak tekinthetôk az étrend kiegészítés vonatkozásában mindenképpen érdemes tehát ennek a tevékenységnek minden egyes komponensét gyakorlati oldalról megvizsgálni és a lehetô legmagasabb szintû tudás anyaggal megtölteni. A jövô tendenciája a patikákban egy - re inkább úgy tûnik az, hogy a paciensek nemcsak az orvosok által felírt receptek kiváltásáért térnek be hozzánk, hanem az egészséges életvitellel kapcsolatos kérdéseik megválaszolásáért is. Ez sokszor új, nemes feladatokat ró az asszisztensi hálózatra, amihez a Summa-Pharma Kft. szerény hozzájárulást szeretne biztosítani az - zal, hogy havonta egy asszisztensi hírlevél megjelenését promotálja, melyekben az egészséges életmód folytatásához szükséges taná - csok ról lenne szó. Közismert, hogy a civilizált országokban detektált betegségek többsége szív- és érrendszeri, daganatos, anyagcsere, allergiás a természeti népek körében szinte teljesen ismeretlen, de ennek nem ge - netikai okai vannak, ugyanis ezek az emberek civilizált környezetben ugyanezeket a betegségeket megkapják. Ebbôl logikusan következik az, hogy a legtöbb nyavalya a helytelen életmód következménye és többségük az életmód már szerény mértékû megváltoztatásával is orvosolható. Kicsit leegyszerûsítve minden betegséget öt életmód tényezô okoz: a túlsúly, a mozgáshiány, a stressz nem megfelelô kezelése, a dohányzás és a rossz minôségû, mértéktelen mennyiségû alkohol fogyasztása. Természetesen számolnunk kell a genetikai és környezeti tényezôkkel is, ezek egy részét nem tudjuk be - folyásolni, más részét igen, de azt meg elhanyagoljuk. Itt arra gon - dolok, hogy valamivel tudatosabban kellene kiválasztanunk azt, hogy mit eszünk és iszunk, hogy minél kevésbé legyen szennyezett mindaz, ami a bôrünket érinti, a tüdônkbe vagy a tápcsatornánkba kerül. Az egészségterv összeállításához kitöltött kérdôívekbôl egyértelmûen kiderül, hogy kevés folyadékot, rostot, élô anyagot fogyasztunk, nem mozgunk eleget, késôn fekszünk le aludni, nem támogatjuk szervezetünk regeneratív folyamatait, mindent tablettákkal akarunk megoldani és nem ismerjük az étrend kiegészítés alapelveit sem. Nem követünk el tehát hibát akkor, ha bárkinek olyan tanácsokat adunk, amik fenti paraméterekre vonatkoznak. Ehhez szeretnénk használható tanácsokat, szempontokat a hírlevelekben megjelentetni. Nem baj, ha ezek a dolgok ismerôsnek tûnnek, legfeljebb megerôsítenek bennünket abban, amit eddig is helyesen cselekedtünk. Számomra a megerôsítés néha erôsebb, mintha újat hallanék. A Summa-Pharma cég arra törekszik, hogy termékeiben és a fo - gyasz tók felé kommunikált attitûdjeiben a komplexitás érvényesül - jön: komplex nemcsak maga egy készítmény, hiszen minden termé - kében több, egymással szinergiában levô és úgy ható komponens van hanem több termék együtt, komplexen is alkalmazható megelôzésre és bizonyos tünet együttesek kiegészítô terápiájában is. Legfontosabbnak azonban azt a fajta komplexitást tartom, ami az embert komplett egésznek tekinti a maga valójában: ahhoz, hogy egészséges, minôségi életet élhessen nemcsak bizonyos készítmények fogyasztása szükséges. Már ezek önmagukban is segíthetnek ugyan, azonban a hatásuk sokszorosát érhetjük el azzal, hogy az egészséges életmód folytatásához szükséges tudásanyagot olyan szakértô és elhivatott csapattal kommunikáljuk, mint a gyógyszertári asszisztensek. A következô cikkekben és körlevelekben ezt a témát szeretnénk minél tartalmasabban kommunikálni. dr. Bakanek György orvos, életmód szaktanácsadó A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1996-ban ha tá rozott úgy, hogy elismerésben részesíti azokat a kollégákat, akik kimagaslóan sokat tettek a gyógyszerellátás szervezése, magángyógyszerészet térhódításának elôsegítése terén. A GYÓGYSZERÉSZETÉRT Életmûdíj azon kollégák kitüntetése, akik hosszú éveken keresztül, tevékenységük során elsôsorban a tára mögötti munkásságukkal, példamutatásukkal, a szakmai utánpótlás nevelésével tettek nagyon sokat a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításáért és a nemzetközi elismerés kivívásáért. Szakmai feladataik magas színvonalú teljesítése mellett mindenkor törekedtek a magángyógyszerészet presztízsének növelésére, a magángyógyszerészi tevékenység szakmai és gazdasági feltételeinek javítására, segítve ezzel a magángyógyszerészet térhódítását. A gyógyszerészet ezen kiváló egyéniségei tevôlegesen is részt vettek a magángyógyszerészet önszervezôdésének fejlesztésében és a Szövetség tevékenységének a támogatásában. A díj odaítélésével a Szövetség ezúton is felhívja a figyelmet azokra a kollegákra, akik a makro környezet változásától függetlenül mutatnak példát életükkel, szakmai tudásukkal. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a gyógyszerellá tás szervezése, a gyógyszerészeti tudományok mûvelése során el ért kimagasló eredményeinek elismeréseként a GYÓGYSZERÉSZETÉRT elismerést és kitüntetô címet adományozza. A kitüntetett gyógyszerészi tevékenysége, szakmai életmûve jelentôs mértékben hozzájárult a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításához és nemzetközi elismeréséhez. A jelölteket elbíráló kuratórium különösen fontosnak tartja, hogy az elismerésben részesülô szakmánk becsületéért és az önálló (s egyben önfenntartó) magángyógyszerészi státusz eléréséért és megszilárdításáért tevékenykedjen. Ilyen példaértékû helytállást nem csak a táraasztal mellett lehet kifejteni. A magángyógyszerészetet körülvevô társadalmi környezetben sok olyan szakmai terület található, ahol jelentôs ráhatással lehetnek életünkre. A díj átadására minden évben a MOSZ októberi Kon gresszusán kerül sor. Az Életmûdíj kuratóriumának nevében kérem, hogy augusztus 31-ig tegyenek javaslatot és jelöljenek arra al - kalmas gyógyszerészeket a díjra. A jelölésüket néhány so ros indoklás kíséretében kérem beküldeni a MOSZ Irodába (1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6). A borítékon feltüntetendô: GYÓGYSZERÉSZETÉRT. Dr. Csejtei Marianna a Gyógyszerészetért Életmûdíj Kuratóriumának elnöke 18 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 19

11 Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége meghirdeti a Év Patikája címet A gyógyszertárak szerepe az egészség megôrzésében címmel Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása A pályázat kiírásának célja olyan szolgáltatások, módszertani ajánlások bemutatása, amelyekkel az új kihívásokra sikerül megfelelô módon választ találni, alakítva ezzel a gyógyszerészet, mint hivatás jövôjét, elôsegítve az egyensúlyából kibillent egészséggazdasági folyamatok pozitív irányba terelését. Hisszük, hogy változó gazdasági környezetünkben szükség van egymás tapasztalatainak átadására, kölcsönösen tanulhatunk egymástól. A missziós nyilatkozathoz igazodva törekszünk a beteg centrikus gyógyszerészet szellemiségének a napi gyakorlatban tör ténô érvényesítésére, gyógyszertári szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, valamint a betegek életminôsége javításának érdekében a gyógyszerész tanácsadó szerepének növelésére. Mindezen törekvések figyelembevételével a Év Pati kája pályázatot a következô témakörökben hirdetjük meg. A pályázati anyag beadásának határideje: szeptember 1. Benyújtásának helye: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6. Beadásának módja: levél, , elektronikus adathordozó Pályázni csak a megadott témakörökben lehet. Konzultálási lehetôség: en vagy a 06 (53) telefonszámon A gyógyszertárak szerepe a hagyományos gyógyszerészi hivatás megôrzésében, az oktatási tevékenység fontosságának erôsítése. A gyógyszertár egészségügyi felvilágosító és megôrzô munká - jának eszközei a napi betegellátásban (szezonális betegségek, védôoltások fontossága, higiénia). A gyógyszerészi gondozási tevékenység lehetôségeinek minél szélesebb körben történô alkalmazása, a betegek állapotának nyomon követése, részvétel az egészséges életmód fontosságá nak hangsúlyozásában a gondozás során. Pályázati feltételek: A cím elnyerésére pályázhat valamennyi közforgalmú gyógyszertár. A pályázatokat a Magángyógyszerészek Országos Szövet sé ge vezetôsége által felkért Kuratórium bírálja el. Eredményhirdetés a Gyógyszerészek Országos Kongresszu sán, Siófokon lesz. Dr. Tóth Edit az Év Patikája Kuratóriumának elnöke Kedves Fiatalok! A Magángyógysze ré - szek Országos Szö - vetsége 2002-ben alapította az Ifjúsági Fórumot azzal a céllal, hogy felkaroljuk a frissen végzett pá - lya kezdô gyógyszerészeket, és segítsük ôket jövôjük alakításában. A MOSZ IF feladata szerteágazó, hiszen magában foglalja ha sonlóan más, a fi - atalokkal foglalkozótársszervezetekkel va ló kapcsolattartást és együttmûködést, a pá - lyázatok kiírását és elbírálását, a támogatások odaítélését, más ifjúsági rendezvényeken való részvételt is. Minden esetben a fiatalok problémáival foglalkozunk, hiszen kölcsönös együttmûködésre törekszünk, valamint megszerzett eredményeinket és a bô - séges tudáshalmazt megnyugtatóan szeretnénk a jövô generációnak továbbadni. Úgy gondolom, hogy a tudás és információ alapú hídépítésre feltétlen szükségünk van a különbözô generációk között! Fontosnak tartom, hogy a fiatal gyógyszerész kollegákat bevezessük Szövetségünk 20 éves munkájának mûhelytitkaiba. Ennek okán is minél több fiatalt szeretnénk látni rendezvényeinken. Idén immár 10. alkalommal készülünk a MOSZ IF Elôadói Versenyére, melyet szokásainkhoz híven az októberi, siófoki kongresszusunkon rendezünk meg. A kezdeti, induló nehézségek ellenére bátran kijelenthetem, hogy az érdeklôdés egyre fokozódik, hiszen most már közel 52 pályakezdô gyógyszerész versenyzett ezen a fórumon, igen értékes és színvonalas elôadásukat megtartva, ezzel pedig jó hírünket keltve az ifjúság körében is. Az érdeklôdés igen aktív. Az egyik évben az Ifjúsági Fórumon elsô ízben az amerikai gyógyszerészhallgatóknak is pódiumot adtunk. Örömmel vettek részt elôadásukkal a fórumon és mind a négyen kézrôl kézre adván a mikrofont tájékoztattak minket a Tennessee-i Egyetemen tanultakról, az ott folyó oktatásról is. Mivel a HUPSA is jelen volt ez alkalommal, így élénk eszmecsere és értékes kapcsolat alakult ki a magyar és amerikai gyógyszerészhallgatók között. A tavalyi évben pedig a MOSZ által meghirdetett amerikai pályázatot elnyert fiatal gyógyszerészek elôadásait, tapasztalatait ismerhettük meg. Sok versenyzônk évrôl-évre visszajár, újabb és újabb elôadásukkal ismertetve meg minket, éppen az ôket aktuálisan érdeklô témáikkal. Meg tisz teltetés a Fórum számára, hogy plenáris elôadóink között köszönthettük már többek között Prof. Dr. Erôs István professzor urat a szegedi, és dr. Vecsernyés Miklós dékán urat, a debreceni egyetemrôl is, akik szintén szívükön viselik az ifjúság jövôjét. A MOSZ Ifjúsági Fórumára terveink szerint számos megvalósításra váró feladat vár. Ennek okán ebben az évben is meghirdetjük az elôadói versenyt azon 35 év alatti gyógyszerészek számára, akik közforgalmú gyógyszertárban dolgoznak, és pályamunkájukkal a mindennapi gyógyszertári gyakorlatból merítenek érdekes témákat, megoldási javaslatokat. Tisztelt személyi jogos Kollégáim! Önökhöz is fordulok azzal a kéréssel, hogy segítsék és inspirál - ják fiatal munkatársaikat a versenyen való részvételre, valamint ezúton is tisztelettel meghívom Önöket a Fórum hallgatóságának soraiba is, hiszen nem egy elôadásból bizony mi öregebbek is tanulhatunk és profitálhatunk. Minden érdeklôdô jelentkezését, ill. kérdését a MOSZ Iroda titkár ságának címén várjuk. Jelentkezési határidô: augusztus 1. Pályamunkák leadási határideje: szeptember 15. Szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt! Dr. Rixer Mária MOSZ IF elnöke 20 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 21

12 Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Történetek a tára mellôl Budapesten orvosi rendelôhöz közel gyógyszertár saját ingatlannal eladó. Nagy múltú patika, korszerû állapotban, stabil árbevétellel. Telefon: 06 (20) Nyílt levél az érintettekhez! II. rész Több mint 20 éve vagyok gyógyszerész. Ennyi év, ennyi munkanapjának ennyi munkával telt óráját töltöttem a tára mellett. Tettem a dolgom. Tanácsot adtam, felvilágosítottam, információt adtam, elláttam gyógyszerrel, vagy egyéb hasznos dologgal. Segítettem, ahogy tudtam. Egyik páciensünknek egyik nap magisztrálisan kenôcsöt készítettem. Én csináltam, én expediáltam. Másnap jön a hölgy: Ez a kenôcs göbös. Meghûlt bennem a vér. Az lehetetlen. Ha bármi kicsapódott volna benne, akkor nem adtam volna ki. Tessék ideadni, hagy nézzem. A szignatúrából kiderült, hogy a kenôcsöt nem én készítettem, de még csak nem is a mi patikánkban készült. A felirat szerint, készült: Felhasználható: ig....tetszik tudni, ez azért van így, mert az itt, a patikában, általunk készített szerekben nincsen tartósító-, konzerválószer. Ezért egy hónap alatt fel kell használni. Ja, én azt nem tudtam... Egy hölgy behozott egy doboz gyógyszert a patikába. Ezt tegnap vettem önöknél, de ez 2009-ben lejárt. Tessék nézni, ide van írva: Gyártási idô: , a másik oldalra meg: Lejárat: Ja, hát mindig a másik oldalra szokták írni a lejárati idôt (?!) Kedves, jól szituált hölggyel beszélgettünk a patikában. Kér de - zett, válaszoltunk, tanácsot adtunk, elláttuk információval, és min dennel, ami tôlünk tellett. Tudják, én tanítok az egyetemen, anyagi forrásaim nem teszik lehetôvé, hogy ilyetén formán köszönjem meg kedvességüket, de ha megadják az címüket, küldök meghívót a következô könyv-bemutatómra. Megadtuk címünket. Amit a beszélgetés után néhány héttel kaptam elektronikusan, azt idemásolom. mert ilyenkor arra gondolok, talán mégis érdemes küzdeni nap, mint nap. Küzdeni a betegekért, az egészségért, a betegségek ellen, egy szebb holnapért. és azért, hogy minél többen elolvassák az Áfonyahegyi jegyzeteket Dr. Sánta Zsuzsanna szakgyógyszerész P.S. A Ráday Könyvtár a Református Egyetem épületében mûködik!!! Kedves Hölgyeim, a legkedvesebb budai patikában, szeretetettel várom Mindkettejüket. Petrôczi Éva MEGHÍVÓ A Ráday Könyvtár és a Szerzô szeretettel várja a próza és a vers barátait Petrôczi Éva Áfonyahegyi jegyzetek címû napló-önéletírásának és a Medgyesi Pál Puritán Kiskönyvtár elsô darabjának, Tarpai Szilágyi András Szegények prókátora címû mûvének premierjére (sorozatszerkesztô: Petrôczi Éva) Mindkét könyv a 20 éves Fekete Sas Kiadó gondozásában jelent meg Helyszín: Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28., földszint, balra, a könyvtár olvasóterme Idôpont: június 10., délután kor A könyvbemutatót dedikálás követi. Kedves Zsuzsa, várom szeretettel, egy korai kollégája, Vida Róza gyógyszerésznô nagyanyám emlékére is...ô 1920 táján kapott diplomát. A családunk másik jeles patikusa pedig a pécsi Baranyai Aurél gyógyszerész volt... Éva Elképzelt esetek, amik talán meg is történtek (nem is egyszer ): A kábítószer szekrény kulcsát a beosztott gyógyszerésszel szemben a takarító nô is tudja a patikában, persze ôk nem adhatják oda, mert a pénzt is ott tárolják. Többször elôfordult, hogy nem tudtam el - készíteni egy efedrines csecsemô-orrcseppet, vagy nem tudtam ko - deint vagy etilmorfint belemérni a gyári Mixtura Pectoralis-ba, mert nem fértem hozzá az alapanyagokhoz a patika tulajdonos (vagy a személyi jogos gyógyszerész) távolléte miatt Tömegével találkozok azzal az esettel, hogy egyes asszisztensek saját magánpraxist alakítanak ki, ami azt takarja, hogy szívességi alapon adnak ki vényköteles gyógyszereket. (Tipikus példa erre a fogamzásgátlók az antibiotikumok(!) és az altatók, nyugtatók.) Ennek is nagyon egyszerûen utána lehetne nézni, mivel a patikában minden rögzítve van a számítógépen. Kérdés, hogy az anyagi érdekeltségek miatt van-e erre igény Egyébként könnyedén leírják ezeket a gyógyszereket, mint leselejtezés, mivel az irodai programhoz gyakran csak a nélkülözhetetlen asszisztensek ill. a tulajdonos körei férnek hozzá. Ez azt is takarja, hogy olyan modulokhoz is, amelyek az ellenôrzést (retaxa) szolgálják, így felmerül a kérdés ki kinek asszisztál a gyógyszertárban. Ebben a témában az egyik legnagyobb elôrelépést az jelentette, amikor el kellet kezdeni könyvelni a vényköteles gyógyszerek vény nélküli ki - adását. A hibát itt is az ellenôrzés, ill. a következmények nélküliség ben látom, ugyanis gyorsan rájöttek az érintettek, hogy csak meg kell nézni egy recepten az orvos pecsétszámát, amit egyébként nagyon sok helyrôl meg lehet tudni, melyik pecsétszám, ill. nyilvántartási szám kihez tartozik. Lásd orvos-látogatók, patikában dolgozó egyéb személyzet, takarítónô, dermo-kozmetikai tanácsadó, adminisztrátor, aki a számlákat viszi fel (igen ez sem ritka eset, végül is egy 20 éves érettségizett lánynak kevesebbet kell fizetni és még csak be sem kell jelenteni ha még továbbmegy a tulajdonos) és nincs más dolga az illetônek, mint hogy beírjon egy öt jegyû számot és már is lehet vinni a gyógyszert. Az orvos aláírását úgysem lehet sehol elolvasni ( cicafarok ). Véleményem szerint a készletezésnek és a rendelésnek is gyógyszerészi feladatnak kellene lennie a gyakorlatban! Nem egyszer olyan gyógyszereket is amiket csak szakorvos rendelhetne ill. csak kórházi/intézeti ellátás keretén belül lehetne rendelni, azokat is könnyedén kiadják a gyorstalpalón végzett asszisztensek, hiszen még azt sem tudják hogy csak szakorvos rendelhetné. Ide tartozik még az állatpatikák helyzete is, ill. az ál - lat gyógyászati szerek forgalmazásának szabályozatlansága. A puszta jóindulat nem lehet elég az ál latgyógyszerek kiadásánál sem. Sok esetben nem is hallottak az élelmezés egészségügyi várakozási idôrôl és az asszisztensek nem is tudják, miért kell vény egyes gyógyszerek esetében. Ha az ál latorvos írná fel a gyakorlatban is, visszakereshetô lenne, pl. me lyik kipörgetett mé - zet nem lehetne kereskedelemi forgalomba hozni, ill. mely állatok voltak betegek a feldolgozás elôtt. Az állatgyógyszerek minôségben és hatás erôsségben(!) nem különböznek az emberi felhasználásra kerülô gyógy szerektôl. Mindenkinek a fantáziájára bízom, kik dolgoznak sok helyen az állatpatikának nevezett üzletekben és az ott lévô gyógyszerek milyen visszaélésekhez adhatnak okot. (Igaz ez legalább nem közvetlenül a TB terhére történik, de a társadalom szempont jából hosszútávon érezhetô lehet a negatív hatása.) Érdemes lenne ezt a kérdéskört is szabályozni. Egy, a patika számára nélkülözhetetlen szakasszisztens mondatai, akinek esetleg a gyakorlati idejét is egy rokon gyógyszerész igazolta (bizony ilyen dolgok is történnek kis hazánkban): 1., Ha nem lesz pénz, úgy is a beosztott gyógyszerészt rúgják ki elôször. 2., Neked miért nincs patikád? A válaszom az volt, hogy még nincs meg az öt év gyakorlatom ezért még nem is lehet saját patikám. Mire az asszisztens válasza: Mindenkinek lehet patikája... 3., A gyógyszerész kényelmi szempont, mivel az ÁNTSZ-nek autót kell bérelnie hogy vidékre ki tudjon jönni, ezért ennek nem nagy a valószínûsége. Ezekben a mondatokban az a legrosszabb, hogy a jelenlegi állás szerint igazuk volt! A személyi jogos gyógyszerésszel akartam beszélni arról, hogy egyes asszisztensek saját ma - gánpraxist tartanak fenn. Persze a konfliktus elkerülése, és a csapatszellem megôrzése szempontjából nem személyeskedve akartam ezt megtenni. Mivel az asszisztensnek nemtetszésemet fejeztem ki, hogy úgy osztogatja a fogamzásgátlót, mint a cukorkát (na meg persze a Rivotril-t, mert mi jó sokat berendeltünk és akkor is volt, amikor a Roche egyik telephelyének leégése miatt hiánycikk lett a gyógyszer) ô megelôzve és a tulajdonossal megbeszélve hamar kitették a szûröm Hát hiába, kell a jó gyógyszerfogyás egy patika eltartásához. A személyi jogos gyógyszerésszel csak utólag tudtam megbeszélni a dolgot. Elôtte még megfenyítettek a biztonság kedvéért, hogy úgy is a beosztott gyógyszerészt rúgják ki elôször, mert ô nélkülözhetô, és különben is mit foglalkozok az izé (itt kisegítettem az illetôt, hogy a személyi jogos gyógyszerésszel), hiszen nem tôle kapom a pénzt A bólogató személyi jogos sajnos még jobban ki van szolgáltatva a tulajdonosi rétegnek. (Mert persze a ré szesedése a patika tulajdonában 0%, mivel ilyenkor a tulajdonosok a biztonság kedvéért még arról is aláíratnak egy papírt, hogy a gyógyszerész részesedésének összegét ôk adták kölcsön a személyi jogos részére ill. egyéb biztonsági/függôségi intézkedések pl. az önkormányzati albérletet a tulaj segítségével kapja csak meg stb ) Sok tulajdonosi vélemény szerint (akik között gyógyszerészek is így nyilatkoztak) nem kell gyógyszerész se a fiókpatikában, se ügyeletben. Az asszisztens is ki tudja adni a gyógyszert. (Persze hogy ki tud adni mindenki egy dobozt. Remélem ezt a kérdést nem is kell tovább boncolgatnom, mivel bízom benne, hogy szakmabeli is el fogja olvasni ezt a levelet. A gyógyszerészi tudásra csak akkor van szükség, ha valami váratlan vagy szokatlan helyzet adódik. Persze ilyenkor teljes egészében a gyógyszerész felel mindenért.) Ezt meg is tehetik és meg is teszik sok helyen a fentebb említett ellenôrzés és/vagy következmények hiánya miatt. Egyik esetben (2011-ben) tudtam, hogy az ügyeletes gyógyszerész nem jön idôben (mert ez 22 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 23

13 Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény megszokott volt, hogy késik, ha jött egyáltalán) és maradtam zárás után még két órát mire megjött a váltás. Éppen zárás elôtt kezdett el nagyon esni a hó és a hideg következtében lefagyott az út. (A Kis - kunsági Nemzeti Park területén nem sózzák az utat.) A lefagyott útról persze lecsúsztam, ami elég szép kárt tett az autóban. Én, mint beosztott gyógyszerész csak arra kellettem, hogy hivatalosan az ÁNTSZ fele le legyen jelentve valaki, hogy van itt gyógyszerész. Valójában az ügyeletet rokon/vagy és haver viszi, aki sok esetben nem gyógyszerész. A beosztott gyógyszerész, mint már említettem mindig csak hivatalosan dolgozhat (mert hát valakit le kell jelenteni, hogy itt dolgozik a patikában), aminek az a következménye, hogy a többi dolgozó sokkal többet vihet haza. Ezt is több helyen tapasztaltam, ami szintén rontja a gyógyszerész megbecsü - lését, mivel a szorgalmasabbak (megélhetési okokból) sokkal többet dolgoznak az ideálishoz képest, és ez egy idô után érezteti a hatását mind a munka minôsége, mind a család terén. Személy szerint én ellene vagyok, hogy a gyorstalpalón képzett asszisztensek (vesd össze gyógyszerész képzés idejét és színvonalát a gyakran gyógyszerészi körök által anyagilag is érdekelt asszisztensképzéssel) önállóan expediálhassanak, ill. azonnal részt vehessenek a szakasszisztens képzésben. Elôfordult olyan eset is, hogy egyes megyékben már akkor felvették az asszisztens jelölteket szakasszisztens képzésre, amikor még be sem fejezték az asszisztensi sulit. Hát hiába, minél elôbb kell az a kis pénz is, ami még bejön a következô kurzusból. Ezt is könnyedén vissza lehetne nézni a papírokból. A gyakorlati idô, amit általában eltöltenek az ilyen gyorstalpaló asszisztensképzés alatt a nebulók közelít a nullához. Szinte lehetetlen 5 hónap alatt dolgozni és tanulni annyit amennyire szüksége lenne egy gyógyszertári asszisztensnek. Ilyen - kor általában persze hogy a gyakorlati idôbôl szoktak lefaragni, mivel errôl könnyû igazolást szerezni. Megjegyzem, hogy ez a vé - leményem a gyógyszerész rezidensképzésrôl is. Nevetséges hogy gyakorlatilag azon gyógyszerészek kezdik/kezdhetik el a képzést, akik megtehetik, hogy pl. szombaton nem kell dolgozniuk (és gyakran hét közben sem, hiszen a lakás a patika mellett van és felkelnek, ha esetleg bérelne az ÁNTSZ egy autót, amivel le tud menni vidékre). Sokan a rezidensképzés alatt a gyakorlati idôt is ledolgozva egy idôben végzik el a jogi egyetemet, a közgazdasági egyetemet, ill. egyéb komolyabb képzést. Nem kevesen még szülnek is közben, hisz még ennek ellenére is hihetetlen szabadidôvel és pénzzel rendelkeznek. Itt is könnyedén rá lehet jönni, hogy ha nincs idôgép a birtokukban, nem lenne lehetséges ennyi helyen helytállni egyszerre. Ennek a szabályozatlanságnak a következtében minden téren sok papírt megszerzett, a hivatása mellett elhivatott és fôleg gazdag szakemberek születhetnek. 5. Elvégeztem a gyógyszerészi gondozás keretében meghirdetett kurzust. Ahogy próbáltam beszerezni a kellékeket azt tapasztaltam, hogy már régen leosztották a patikalátogatók azokat az eszközöket (szí - vességi alapon a megfelelô forgalmat bonyolító patikáknak), amelyeket elvileg kedvezményesen meg tudtam volna vásárolni, mint induló felszerelést. Szóval kiderült, hogy hiába én voltam az egyetlen személy, aki elvégezte ezt a tanfolyamot, már régen kiosztották a kedvezményes eszközöket ebben a patikában, ezért kénytelen voltam teljes áron beszerezni ezeket. Papíron persze úgy könyvelték le, minta gyógyszerészi gondozás keretein belül jutott volna a patika hozzá. (Volt, amiért fizetni sem kellett nekik ) Szóval gondozzuk az eleget rendelô gyógyszerészek pénztárcáját. Ez a gyógyszerészi gondozás (gondolkodás) ma? Kíváncsi lennék, hogy a beosztott gyógyszerész/(vezetô, tulajdonos gyógyszerész + a tulajdonos közvetlen rokonai) hányados mennyi Magyarországon. Véleményem szerint jóval 1 alatti számot kapunk, tehát ha a fantom gyógyszerészeket is beleszámoljuk, akkor sem jut egy patikába egy, fôként a betegekkel foglalkozó gyógyszerész sem. Nem a szakma képviselôje által vannak a patikák vezetve, ha - nem gyakran megélhetési asszisztensek (gyorstalpalón végzett, a gyakorlati idôt a rokonok/ill. egyéb patikatulajdonosok által leigazolt frissen képzett asszisztensek) által. És ez még a jobbik eset Egyes helyeken hirtelen egy volt patikatulajdonos, ill. családi köréhez kezdtek tartozni a patikák, így ugyanolyan monopolhelyzet (eltartott gyógyszerész és rokoni réteg) kezd kibontakozni, mint a patikahálózatok esetében. Ugyebár ebben az esetben sincs szükség a beosztott gyógyszerészre a legtöbb esetben, ill. annyi patikája van egy-egy ilyen családi körnek, ahány gyógyszerész van a családban. Dolgozni azért felvesznek néha-néha gyógyszerészeket, de nagyon nyomott fizetést kínálnak, mert nincsenek közvetlenül rászorulva, hogy felvegyenek egy gyógyszerészt, mivel van olyan gyógyszerész (a családban) aki fedezi ôket esetleg egy elôre be - jelentett váratlan ellenôrzés esetén (Olyan is elôfordult, hogy tolókocsiban tolta be a férje a személyi jogost a patikába.) Talán már említettem a továbbképzés komolytalanságát. Csak ele - get kell rendelni egy képzeletbeli madár nagykereskedôtôl és máris visszamenôlegesen 5 évre leigazolja mind a vezetô gyógyszerész, mind a forgalomhoz és a mûködéshez feltétlen szükséges asszisztensek mûködési nyilvántartásuk megújításához szükséges ponto - kat. Az egyetem hogyan tudja öt évre visszamenôleg elfogadni ilyenkor az igazolásokat?! (Amikor tudomásom szerint évente rendszerezik a pontokat, mivel egy évre meg van határozva kinek mennyit kell összegyûjteni.) Vajon hány estben történt már ez meg?! Vissza lehet(ne) mindent nézni, de sajnos ugyanazok az emberek ülhetnek/ülnek a rangos gyógyszerészi körök székein, akiknek ezeket a pontokat jóváírták nekik, és a jól jövedelmezô gyógyszertárhoz asszisztáló dolgozók részére. 6. Külön érdekes kérdés az olyan fiókpatikák helyzete, amiket lehet, hogy csak én nem értek. Az ország nyugati felében találkoztam olyan önálló fiókpatikával, aminek a forgalma többszöröse volt az anyapatika forgalmának és a nagykereskedô oda is szállít gyógyszereket. (Tehát külön rendelnek az anyapatikától, külön rendelési számmal stb.) Meg jegy - zendô, hogy a fiókpatika nyitva tartása jóval hosszabb, mint az anyapatikáé. Nem teljesen ide tartozik, de egyszer érdemes lenne egy olyan statisztikát is készíteni, hogy vajon, ha az ország patikáinak a nyitvatartási idejét összehasonlítanánk a nyilvántartásba vett gyógyszerészek számával, mennyi napi munkaóra jutna egy gyógyszerészre ill. lehetséges-e legalább elméletileg, hogy mindig legyen gyógyszerész nyitvatartási idôben és ügyeletben minden egyes patikában. Döbbenetes lenne a kép! Külön kérdés számomra, hogy hogyan lehet gyógyszerész/orvos képviselô az önkormányzatnál olyan szerepben, hogy ô bírálja el, ki kapjon és mennyi közgyógykeretet ill. egyéb egyszeri segítséget a gyógyszerek kiváltásához. Én magam fültanúja voltam ilyen beszélgetéseknek. Nem kommentálom a kiszolgáltatott helyzetben lévô bácsi milyen szintig alázkodott meg a segítségért. Ha kell konkrét ada - tokkal igazolni bármely állításom hitelességét, meg tudom tenni, hisz minden visszakereshetô a dokumentumokból, azonban itt nem a személyeskedés lenne a célom, (mert az nem vezet sehova) ha nem pusztán bemutatni, amit a saját szemüvegemen keresztül láttam 7. Egy kis ízelítô Dr. Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerész Kamara alelnökének cikkébôl. Olyan lesz a kamara, amilyenné a gyógyszerészek formálják. Azt kértük, hogy rólunk többé ne döntsenek nélkülünk! Errôl szól a kamarai törvény, amely a kamarai mûködés szervezeti kereteit rögzíti, a többit pedig rábízza a gyógyszerészekre. Az önkormányzatiság lényegéhez hozzá tartozik, hogy mindenkire kötelezôek a döntései és mindenkinek joga van a mûködésébe bekapcsolódni. Mindenki választó és választható! Gondoljuk végig, hogyan mû - köd ne az a települési önkormányzat, amelynek a vezetôit csak a páros számú házakban lakók választhatják meg, viszont az intéz- kedései a páratlan számú házakban lakókat is érintik? Véle - ményem szerint pont így mûködnek ma a gyógyszerészetért felelôs szervek, hogy a páratlan számú házakban lakó gyógyszerészeket (közvetlenül a betegekkel dolgozó, beosztott gyógyszerészeket) érin tô dolgokban a páros számú házakban lévô (patikával rendelkezô/vezetô) gyógyszerészek fognak dönteni, hiszen ôk érnek majd rá érdekképviseletet játszani, valakinek dolgozni is kell majd a gyógyszertárakban. Persze a páratlan oldalon nagyon kevesen laknak és szegényebbek is, ezért nem hiszem, hogy ezek a gyógyszerészek fogják formálni a jövô alakulását. Arra is kíváncsi vagyok, hogyan kívánnak majd ellehetetleníteni ez után a kis iromány után és csak a Hír TV nyilvánosságában bízok (mert konkrétan meg tu dom nevezni, ha a hitelességem kellene bizonygatnom, az iromány ban említett személyeket és patikákat), hogy ez nem fog megtörténni. Ezt a megjegyzésemet azonban csak az elmúlt évek ta - pasztalatára építem (én 2005-ben végeztem), és bízok benne, hogy nem így lesz. Például kiváló ötletnek tartom azon elképzelést, ami a kamarai forró drót kiépítését jelenti Dr. Hankó Zoltán részérôl, ugyanis így tényleg el lehetne kerülni a retorziót azokkal a gyógyszerészekkel szemben, akiket etikátlan gyakorlatra kényszerítenek. A lényeg, hogy aki jelez valamit a forró dróton keresztül (amin véleményem szerint nem feltétlenül telefonos kapcsolatot kell érteni) az is visszaellenôrizhetô legyen, de megfelelô védelmet kapjanak az adatai. A bejelentô visszaellenôrzésének lehetôsége a vissza élés kockázatát minimálisra csökkenti. Ha ez a mesebeli állapot megvalósulna, egy megfelelô szakmai ellenôrzés és nyilvántartás mellet (amit a ka - mara biztosíthatna) visszaállítható lenne a gyógyszerész gyakorlati jelentôsége a patikákban. Mint tudjuk a mese az nem a valóság, de a mese hasznosítható a valóságban. Ebben és egy jó erôs és elhivatott kamarában bízok. Az elmúlt év intézkedéseiben nagyon sok elô - re lépést vélek felfedezni, azonban a valós ellenôrzés és az esetleges retorziók hiányában ezen intézkedések hatásai szerintem még igen csak nem érezhetôk. Nagyon fontos lenne azt is elérni, hogy a szakmai ellenôrzés és szakmai érdekképviselet hosszútávon ki számítható és stabil legyen. Véleményem szerint ekkor megtörténne a nem szakmai, mondhatni megélhetési vállalkozói kedv letörése. A konklúzió annyi lenne részemrôl, hogy addig, amíg nem lesz megfelelô szakmai ellenôrzés, nem lesz elég, a betegekkel foglalkozó gyógyszerészek száma, így (attól függetlenül, hogy sok minden szerintem jó irányba halad) gyógyszerészi gondozásról sem beszélhetünk ma Magyarországon. (Érdekes jelenet volt, amikor egy községben a helyi turkálóba mentek az idôs nénik vérnyomást méretni nyáron, amikor rosszul voltak a nagy melegben. Annyira beindult az üzlet (mert utána persze vásároltak is az emberek), hogy a használt ruhákat áruló üzlet tulajdonosa hajlandó volt még egy hitelesebb vérnyomásmérôbe is befektetni.) (Név és cím a szerkesztôségben.) Várjuk kollegáink hozzászólását (szerk.)! Budapest vonzáskörzetében, Pest megyében gyógyszertár eladó. Érdeklôdni: 06 (30) Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Napimádóknak Nekem a Balaton a Riviéra... énekelte Felföldi Anikó és Né - meth Lehel és ezzel sokan egyetértünk! A Balaton partján ülni és hallgatni a hullámok zenéjét, gyerekkorom óta a szabadság és a gondtalan boldogság érzetét kelti bennem. Víz mellett pihenni és napfürdôzni nagyszerû dolog, de nem veszélytelen. Ezt a szép kezdést a csúnya valósággal folytatom! A bôrgyógyá - szok, az utóbbi években regisztrált bôrrákos esetek számának növekedésével támasztják alá a napozás bôrre gyakorolt negatív hatásait. Hazánkban 2001-ben a bejelentett melanomás megbetegedések száma 1292 volt, míg 2005-ben ez a szám 1828-ra nôtt. Gyakrabban fordulnak elô bôrrákos megbetegedések és a páciensek egyre fiatalabbak. Sajnos nem vesszük komolyan a szakemberek tanácsait. A bôr ugyanis nem felejt, így minden le - égés egy késôbbi bôrelváltozás elôidézôje lehet. Napozni lehet mondja dr. Kovács János bôrgyógyász csak a leégés veszélyét kell elkerülni! Amerikai felmérések szerint az emberek 18 éves korukra megkapják az egész életükre elégséges napsugárzás 80%-át. Ha ebben az adatban van is némi túlzás, nem árt az óvatosság. A napnak természetesen sok pozitív hatása van a bôrre és az egész szervezetre. Hatására felgyorsul az anyagcserénk, jótékonyan hat a hormonrendszerre, erôsíti az immunrendszert, gyógyír a depresszióra. A nap segítségével állítjuk elô a létfontosságú D- vitamint. Gyógyszere néhány bôrbetegségnek, a szeborreának, ekcémának, pikkelysömörnek. Azoknak a napimádóknak, akiknek sok anyajegyük van, megelô - zés képpen ajánlatos évente felkeresniük a bôrgyógyászt. Az anya - jegyek otthoni ellenôrzésénél segítségül szolgál a 3 sz módszere, a szín, a szél és szimmetria. Az anyajegynél, ha a 3 jellemzôje közül bármelyik változást mutat, azonnal forduljunk orvoshoz. A bôr természetes napernyôje a melanin egy ideig védi bôrünket a leégéstôl, de hamar elfárad és támogatásra van szüksége. Fényvédô szerek használatával segítsük a bôrpigmentsejtek munkáját. A megfelelô fényvédô kiválasztása fontos dolog. A német szabvány szerint a faktorszám jelölése LSF, azaz Licht Schutz Factor, az amerikai és angol jelölés SPF, azaz Sun Protective Factor. 2 SPF= LSF, tehát ami a német szabvány szerint 6-os, az amerikai szabvány szerint 12-es. A leégés elkerülése végett muszáj egy kicsit számolni! Ha bôrünk védelem nélkül 15 percet tölthet el a napon kipirosodás nélkül, ak - kor egy 10 faktoros napozószerrel 15 x 10, azaz 150 percet napfürdôzhetünk. A napozószer kiválasztásánál az is fontos, hogy mindhárom UV tartományban védje bôrünket, UV-A, UV-B és UV-C. A napozási szezonra érdemes a bôr védelmét belülrôl is megkezdeni, természetes antioxidánsokban, A-, C-, E- vitaminban dús táplálkozással. Keressük fel kozmetikusunkat, aki megfelelô hidratáló és tápláló kezelésekkel készíti fel a bôrt a napsugarak fogadására. Néhány jó tanács: A napfürdôzés kezdetén használjunk magas faktorszámú, akár 50-es napozószert, majd fokozatosan csökkenthetjük a védelmet, de 15 faktornál ne menjünk alább. A napozás elôtt legalább fél órával kenjük fel a bôrre a napozószert és igény szerint többször ismételjük meg. Sminkkel és parfümmel, ne menjünk a napra. Külön védelmet igényel a dekoltázs, az ajak, a szem és a kiálló arc- és testrészek, mint az orr, váll, térd, valamint a lábfej. A zsíros napvédôk és napolajok szigetelnek, megakadályozzák a bôrlégzést, a bôr természetes hôleadását, mely elôsegíti az apró gyulladt aknékból álló, mallorca-akné kialakulását. Na - gyon jó dolog, hogy már nemcsak biztonságos, magas faktorszámú napozószereket lehet kapni, hanem bôrtípusoknak megfelelôen is válogathatunk. Zsíros bôrre olajmentes szereket és s száraz bôrre gazdagabb textúrájú krémeket. A napvédelemhez hozzátartozik nyáron a megfelelô ruházat viselése, a fej védelme és kellô mennyiségû víz fogyasztása. Lehetôleg kerüljük a napozást 11 és 15 óra között! Napozás után használ - junk bôrnyugtató, hidratáló hatású arc- és testápoló kozmetikumokat. Pakolásként száraz bôrre olajpakolást ajánlanék, el - sôsorban szezám-, avokádó-, körömvirág- és mandula olajból. Zsíros bôrre használjunk aloe vera tartalmú készítményeket. Minden Kedves Olvasónak kellemes nyarat és leégésmentes napfürdôzést kívánok! Barabás Éva Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! Elfogadta a Kormány a Semmelweis Tervet A vártnál kissé haloványabb, de mindenképpen zöld jelzést kapott a Semmelweis Terv (ST) a május utolsó napi kormányülésen, így meg kezdôdhet az egészségügyi ellátás szerkezeti átalakítása. Mind ezt Szócska Miklós egészségügyi államtitkár jelentette be Nagy Anna kormányszóvivô, Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás mi niszter és Beneda Attila kabinetfônök társaságában. Nagyformátumú munka kezdôdik a terv elfogadásával, amellyel a kormány meghatározta az átalakítás elvi kereteit, s felhatalmazást adott a végrehajtásához szükséges intézkedések elôkészítésére, az egészségügyi ágazat hatékonysági tartalékainak feltárására. A népegészségügyi programokat felülvizsgálják és teljesen újjászervezik, megvalósul a betegútszervezés (a módszertant a GYEMSZI dolgozza ki), új elvek szerint osztják el a forrásokat, kidolgozzák az egészségügyi dolgozók számára (homogén csoportok szerint) az életpályamodellt, létrehozzák a betegjogokat hatékonyan védô ál - lami intézményrendszert (Betegjogi és Dokumentációs Központ). Az ellátórendszer ötszintû lesz (országos, nagytérségi, megyei, vá - rosi, alap), 1-1,6 millió lakos ellátásáért lesz felelôs a nagy jelzô - tôl megfosztott immár csak térségi rendszer, amely a korábbi kilenc helyett nyolc lesz. Budapestet három részre osztják: három sürgôsségi centrum jön létre a fôvárosban, amelynek állami kézbe kerülô, jelenleg önkormányzati kórházai három térséghez fognak tartozni. A kórházak államosítását még idén szeretnék lebonyolíta ni. Felügyeletüket a már embrionális formában mûködô GYEMSZIintézmény, az Állami Egészségszervezési Központ fogja ellátni, s ellátási szempontból ugyancsak idekerülnek a négy orvosegyetem klinikai centrumai. A fôváros tulajdonában álló, korábban egész - ségügyi célt szolgáló és az átalakítások során felszabaduló egész - ségügyi ingatlanok hasznosításából, esetleges értékesítésébôl származó bevétel kizárólag az egészségügyben lehet felhasználni a kormány döntése értelmében. Mint ismeretes, a központi régió nem részesül az uniós támogatásokból, így a struktúra átalakítását ezekbôl a forrásokból tudják megoldani. A fôvároson kívüli önkormány - zati kórházak esetében nem elvárás az állami kézbe adás, ez megmarad opcionális önkormányzati jogosítványnak, ugyanis, mint Szócska hangsúlyozta: az önkormányzati politikát a kormány ha tá - rozza meg. Az ellátórendszerben a funkcionális, gazdasági integ - ráció révén milliárd forintos megtakarítást remélnek, amit a hiányterületekre, de leginkább az egészségügyi dolgozók bérrendezésére fordítják, hangsúlyozta az egészségügyért felelôs államtitkár hozzátéve, hogy a népegészségügyi termékdíj tervezett bevezetésébôl származó bevételt is az egészségügyiek bérrendezésére fordítanák. Új finanszírozási módszertant dolgoznak ki, amelyrôl az államtitkár egyelôre nem kívánt részleteket elárulni, csak annyit mondott, hogy biztosan teljesítményt elismerô lesz, s január elsején fog életbe lépni. Az idôzítésrôl: nyáron kiírják a struktúra átalakítását segítô pályázatokat, s a pályázati fázissal egyidôben kezdôdik majd a nagytérségi ellátásszervezés megvalósítása, így 2012 elején létrejön a nagytérségi betegútszervezés. Maguk a nagytérségi egész - ségszervezési igazgatóságok tíz fô körüliek lesznek és a GYEMSZIhez tartozó Állami Egészségszervezési Központ alá fognak tartozni. Nem lesz nagy bürokratikus szervezet, nem visz el forrást az egészségkasszából, mert már meglévô szakemberek fognak itt dolgozni. Az új struktúra kialakítására milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre, s nem szabad elfelejteni, hogy százmilliárdos nagyságrendben már most folynak struktúraátalakítást célzó (TIOP) beruházások az országszerte. A betegek számára érzékelhetô módon jövô nyárra alakulhat ki az új rendszer. Nagyobb esélyegyenlôséget, jobb ellátást kíván az új rendszer biztosítani számukra. Lesznek olyan, magasabb szintû el - lá tások, amiért többet kell majd utazniuk, ugyanis a kórházszerû intézmények eredeti formában való fennmaradását nem támogatja az államtitkárság (funkcióváltással akár gyógyturisztikai feladatot kapnak). Ám minden felmérés azt erôsíti, hogy a betegek hajlandóak az utazás terhét vállalni a jobb ellátás reményében. Nagy Anna szerint a legnagyobb forráskivonást ez a terület szenvedte el korábban. Következményként kialakultak a hosszú várólisták, nôttek a betegterhek. Mára gyökeres átalakulásra érett meg a rendszer a fenntarthatóság érdekében, s ezt a célt szolgálja a ST, amely kiszámítható mûködést, szükséglet alapú kapacitástervezést, meghatározott ellátási szinteket, rendezett, átlátható viszonyokat nyújt. Forrás: Weborvos ( ) Elfogták a fôvárosi patikák fosztogatóját Elfogtak a BRFK munkatársai egy középkorú rablót, akit azzal gyanúsítanak, hogy 10 patikát, továbbá boltokat és egy lottózót fosztott ki május eleje óta a fôvárosban. A rabló május 4-én kezdte meg akcióját, amikor egy bankfiókot akart kirabolni, de nem sikerült neki, mert a pénzintézetben idôzítôs zár mûködött. Ezt követôen patikákra specializálta magát, és egy hónap alatt 10 gyógyszer - tárat fosztott ki. Ezeken kívül betört még boltokba és egy lottózóba is. A tettest végül a BRFK munkatársai felismerték a II. kerületi Lajos utcában, és rövid üldözés után sikerült elfogniuk. A férfin álbajusz volt, és megtalálták nála a rablásokhoz használt gázpisztolyt is, így valószínûleg éppen egy újabb patika kifosztására készült. A tettes ugyan nem hajlandó együttmûködni a rendôrséggel, de az alezredes szerint elegendô bizonyíték áll rendelkezésükre az elitéléséhez, s kezdeményezik a férfi elôzetes letartóztatását. Forrás: BRFK sajtó ( ) Júniustól elvileg csak az dolgozhat az egészségügyben, aki tagja a szakmája szerinti köztestületnek Május 31-én éjfélkor lezárult a kamarai jelentkezések határideje, így júniustól elvileg csak az dolgozhat az egészségügyben, aki tag - ja a szakmája szerinti három köztestület az orvosi, a gyógysze - részi vagy a szakdolgozói kamara valamelyikének. Néhány nap - ra még szükség van ahhoz, hogy a jelentkezéseket összesítsék, a testületek ezért lapzártáig nem tudtak végleges létszámot közölni. Forrás: Magyar Hírlap ( ) Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba Hódmezôvásárhelyen, felújított saját ingatlanban mûködô gyógyszertár, személyi joggal együtt eladó. Havi átlagforgalom: 4 M Ft. Érdeklôdni munkaidôben: Tel.: 06 (62) (30) Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 27

15 London körzetrôl körzetre A Piccadilly és a St. James s I. London városa egy újabb körzetének nevezetességeivel ismerkedhetnek e havi keresztrejtvényünkben. A vízszintes 1-es sorban találják London egyik legemblematikusabb helyét, melyrôl az alábbiakat érdemes tudni. Évtizedek óta az itt található Erósz szimbolikus figurájánál randevúznak a londoniak. A szobor eredetileg a jótékonyság angyalát akarta ábrázolni, de késôbb átkeresztelték Erósz - nak, a szerelem görög istenének. Az egy lábon álló szobor, kezében nyíllal, szinte London szimbólu mává vált, mióta 1892-ben felállították Shaftesbury gróf, egy Viktória-kori filantróp emlékére. Nashnak a Regent s Street kiépítéséhez készített eredeti tervének részét lényeges változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedekben. Modern bevásárlóközpontjai kö - zül az egyik a London Pavilion (1885), egy hajdani népszerû ze nés szórakozóhely, homlokzata mögött található. a tér csillogó neonfényeivel a fôváros legélénkebb szórakozó negyedének bejárata, ahol mozik, színházak, éjjeli mulatók, vendéglôk és pubok vonzzák a látogatók ezreit. A vízszintes 32-es sorban London egy néhány házat felölelô kis negyedének nevét olvashatják. Henry Holland itt építette 1803-ban az elôkelôen el - zárkózó és diszkrét agglegénylakásait. A híres la - kók listáján találjuk Lord Byront, a költôt, Graham Greent, a regény írót, két miniszterelnököt (William Gladstone és Edward Heath) és Te rence Stampet, a színészt. Házasembereknek elôször 1878-ban adtak ki lakást, de a feleségüket csak 1919 óta hozhatták ide. Ma már nôk is lakhatnak itt. London egyik híres kiállítótermének nevét találhatják a függôleges 15. sorban. Az épület a Burlington House, a West End egyik 18. század elején épült fôúri palotája. Udvara gyakran zsúfolásig van sorban állókkal, akik arra várnak, hogy bejussanak a Királyi Akadémia (1768) egyik kiállítására. Norman Fos ter tervezte a tágas Sackler Galé - riát (1991). Itt kapnak helyet az idôszakos kiállítások. Állandóan kiállított tárgyak, például Michelangelo dombormûve a Madonna és a Gyermek (1505), a szobor-folyosókon láthatóak. Végül, de nem utolsó sorban a negyed egyik pompás palotájának nevét írtuk le a függôleges 26. sorban. A palladio stílusú palota 1766-ban készült az elsô Spencer gróf, a néhai Diana hercegnô egyik elôdje számára. Teljesen helyreállították 18. századi pompájában (egy 18 millió fontos renoválási tervnek köszönhetôen). A csodálatos festmények és korabeli bútorok mellett a palota látványossága a csodásan berendezett Festett szobor. Vízszintes 1. Megfejtés 13. Bájos 14. Német dió! 15. Toldalék 17. Dél- Amerika híres hegysége 19. Elôadás 20. Török férfinév 22. Atomi részecske 23. Óriáskígyó 25. Üres kas! 27. Angol szlengben je - lentése Te! 28. Elsô osztályú 30. Német eredetû nôi név 32. Meg fejtés 34. Takargatni valója 35. Franciaország leghoszszabb folyója 37. Kelly, filmszínésznô, a Piranha sztárja 38. Lélegeztetés gyakorlásához használatos baba 39. -ce, ie. 4. szá zadban élt kínai filozófus 41. IZN 42. Az Oklahoma-i Ke - resztény Egyetem rövidítése 43. Csésze is van ilyen! 45. Felsô erjesztésû, brit sörfajta 46. Rangjelzô 48. Chilei válogatott labdarugó 49. Kaposvár egy ismert városrésze 50. Jerry barátja! 52. KGA 54. Arany és a hidrogén vegyjele 55. Eme fejfedô 58. Bírósági eljárás 60. Magyarország! 61. Speciális futószám az atlétikában 63. Versek sorvégei 64. Jellemzô történet 66. Római pénz 67. Fém kiegészítô 68. de France Függôleges 2. Vallás gyakorlásához szükséges keleti eszköz 3. Kalcium vegyjele 4. Menyasszony 5. Becézett fiúnév 6. Ok 7. Dél-Fran - ciaországi, textiliparáról ismert város 8. Levéltárak Országos Köz - pontja 9. YS 10. Ízület része 11. Francia utca! 12. Mindössze 15. Megfejtés 16. Gallium vegyjele 18. Munkát végzô 21. Onigokko, ázsiai film címe 23. ennyivel: ennyivel is elégedett 24. üt: végzetes csapást mér rá 26. Megfejtés 29. Egy angolul 30. HZB 31. Athen, labdarugó csapat 33. Kisgyerek sérülése 36. Számtan 39. Ipari növény 40. Kiindulópont 42. Latin olaj! 44. Latin harag! 45. Filmérzékenység egysége 47. Nap - jaink népszerû magyar énekesnôje 50. Sokszínû 51. Kutat 53. Elás 56. Népszerû Ford márka 57. Norvég népi tánc 58. Ferde tornyáról ismert olasz város 59. Befejezetlen retek! 62. Nátrium vegyjele 63. In medias : a dolgok közepébe vágva 65. Személyi számítógép 66. Rangjelzô A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Szalay László Pátria Patika, Tiszafüred 28 Gyógyszertár X. évf. 6. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 6. szám június

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk megfordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógyszerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész - ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál - ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha ko - molyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem je - lenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék BETEG GYÓGYSZERÉSZ ORVOS Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék Marketing, public relations és reklám a patikákban Szimpózium Budapest, 2012. február 16-17.

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval

Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Nyíregyháza, 2011. augusztus 25-27. Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval Prof. Dr.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Milyen gyakoriak az orvosi hibák? Az USA-ban évente 44000-98000 halál következik be káros orvosi

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER Forrás: WHO The world health report 2008 PREVENCIÓ SZINTJEI PRIMORDIÁLIS PRIMER ERŐSEN VESZÉLYEZTETTEK (HIGH RISK) NÉPESSÉGI MEGELŐZÉS SZEKUNDER

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Készítette: Tóth Enikő

Készítette: Tóth Enikő Készítette: Tóth Enikő A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 53. világkongresszus témája GPP (Helyes Gyógyszertári Gyakorlat) Új gyógyszerészi tevékenység: GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Gyógyszerterápia menedzsment

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében

A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 2014. február 13. Nem tudunk felülni a biciklire,

Részletesebben

A nemkívánatos események jelentésének

A nemkívánatos események jelentésének A nemkívánatos események jelentésének hasznosulása a kórházakban (elmaradt, vagy halasztott műtét, mint nem kívánatos esemény) dr. Tihanyi Mariann Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg Tervezett, de halasztott,

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Az antimikróbás terápia ellentmondásai

Az antimikróbás terápia ellentmondásai Az antimikróbás terápia ellentmondásai Ludwig Endre Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Semmelweis Egyetem, Infektológiai Tanszéki Csoport Az antimikróbás terápia jellegzetességei Az egyetlen

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Szűztea, ginzeng, alga, galagonya és halolaj: ezek a legnépszerűbb kínai természetgyóg Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakossága élen jár

Részletesebben

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013 ,,HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDAL KÉSZÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ORSZÁGOS WORKSHOP KISS KATALIN SZINAPSZIS KFT. Budapest, 2014. szeptember 11. AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága Horányi Tamás MÉKISZ KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 2014. április 25. Egészségre vonatkozó állítások

Részletesebben

Betegregiszterek a terápiaeredményesség elérése érdekében

Betegregiszterek a terápiaeredményesség elérése érdekében Betegregiszterek a terápiaeredményesség elérése érdekében Szegvári Boglárka 2011. november 15. Budapest. Deonna, living with rheumatoid arthrits Szegvári Boglárka az UCB gyógyszergyár magyarországi Market

Részletesebben

A BELLA akkreditáció HATÁSVIZSGÁLATA. Takács Erika SE EMK május 28.

A BELLA akkreditáció HATÁSVIZSGÁLATA. Takács Erika SE EMK május 28. A BELLA akkreditáció HATÁSVIZSGÁLATA Takács Erika SE EMK 2015. május 28. Az akkreditációs pilot hatásvizsgálatának célja Átfogó cél: A pilot projekt eredményez-e változásokat az egészségügyi szolgáltató

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke Köszönto A Magyar Hypertonia Társaság Szolnoki Decentruma valamint a Szívügyünk Szolnok Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 7. Szolnoki Hypertonia Nap rendezvényére 2011. november 11-12-én.

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

Segítünk a. leszokásban

Segítünk a. leszokásban Segítünk a leszokásban A Semmelweis Egyetem Családor vosi Tanszék 2010. II. félévi rendszeres előakkreditált továbbképzései az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma Szervezésében www.leszokasvonal.hu

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000.

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000. Contramal a sürgősségi betegellátásban Ács Gábor dr. 2000. A FÁJDALOM an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage...pain is always subjective. (IASP

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

Mobil alkalmazások használata az egészségügyi ellátásban

Mobil alkalmazások használata az egészségügyi ellátásban Mobil alkalmazások használata az egészségügyi ellátásban XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 13. Király Gyula

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben