Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník"

Átírás

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Mgr. Eszter Talpaš Kamaráš Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

2 Vydavateľ: Autor UZ: Kontakt na autora UZ: Názov: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Mgr. Eszter Talpaš Kamaráš ZŠ Mihálya Tompu, Šrobárova 12, Rim. Sobota, Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník Rok vytvorenia: 2014 Oponentský posudok PaeDr.Štefan Orosz vypracoval: ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalivaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 2

3 Tartalom: Bevezetés Tudásunk felelevenítése Realizmus Nyugatosok Ady Endre Móricz Zsigmond Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád Karinthy Frigyes József Attila Radnóti Miklós Ismételjünk egy kicsit Irodalomelmélet Megoldókulcs Felhasznált irodalom. 71 3

4 Bevezetés Az irodalom mindenkié. Nem igazgatják kereskedelmi érdekek, és nem lehet a gyors haszon reményében kifosztani. Jeanette Winterson Nem véletlenül választottam munkám mottójaként a következő idézetet. Igen, az irodalom mindenkié, csak hogy is lehetne mindenkiévé tenni?! Az irodalmat nagyon lehet szeretni, de nagyon nehéz megszerettetni ezen tanulókkal. A munkám célja, hogy bevezessem őket az irodalom világába. Ehhez a különböző típusú feladatokat vettem alapul, melyek segítségével igyekeztem, hogy a tanulók megismerkedjenek az adott korszak jellegzetességeivel és ha valahol találkoznak az adott fogalmakkal, nevekkel, bátran eltudják mondani, hogy ezt már én hallottam vagy esetleg láttam valahol. A munkámat irodalmi korszakokra osztottam és ezeken belül foglalkozom az adott korszak alkotóival. A feladatokat, úgy állítottam össze, hogy az elsajátításra szükséges dolgokkal találkozzanak a tanulók. Így bízom benne, hogy a gyakorlással is segíthetjük a tanulók tanulási folyamatát. Egyes korszakok tartalmaznak a tanterv által nem előírt műveket, melyek jelentősek az adott költő vagy író munkásságát illetően, de a tanórai óraszám nem elegendő a közelebbi megismerésükre. Ezen novellák, elbeszélések elolvasása után lehet csak elvégezni az egyes feladatokat. Bízom benne, hogy a kiválasztott művek felkeltik a tanulók érdeklődését az olvasás iránt és a feladatokat már szórakozásból is elvégzik. Szintén a munkám része az összefoglaló ismétlést, irodalomelméletet tartalmazó feladatlap, mellyel a témazáró ismétlést lehet megkönnyíteni a tanulók számára. 4

5 Tudásunk felelevenítése 1 Tudásunk felelevenítése 1. Párosítsd össze a felsorolt irodalmi korszakokat a megfelelő századokkal/évekkel! Középkor Reneszánsz Barokk 14. század -16. század 5. század- 14. század 17. század 18. század Felvilágosodás Reformkor 18. század 2. Kik és mik ők? A, latinul író humanista költő:. B, nyelvújítónk: C, politikus, hadvezér, költő:... D, a magyar líra megteremtője: E, a magyar nemzeti dráma megteremtője:.. G, nemzeti himnuszunk írója:.. H, a költői triumvirátus:... I, az első összefüggő szöveg neve és keletkezésének ideje:... J, az első magyar vers neve és keletkezésének ideje:... 5

6 K, az első szórványemlékünk neve és keletkezésének ideje:... L, az első könyv:.. 3. Párosítsd a szerző nevét a művéhez! A, Balassi Bálint 1. Szigeti veszedelem B, Zrínyi Miklós 2. Fogságom naplója C, Kazinczy Ferenc 3. Egy katonaének D, Vörösmarty Mihály 4. Bánk bán E, Katona József 5. Nemzeti dal F, Kölcsey Ferenc 6. Búcsú Váradtól G, Arany János 7. Himnusz H, Petőfi Sándor 8. Családi kör I, Janus Pannonius 9. Szózat Megoldások:.. 4. Nevezd meg ki volt kinek a szerelme! Losonczy Anna -.. Vajda Julianna -. Perczel Etelka -. Szendrey Júlia -. Ercsey Julianna - Csajághy Laura - 6

7 5. Az egyes nevekhez írj egy helyszínt, amely az életéhez kapcsolható! Petőfi Sándor Kazinczy Ferenc.. Zrínyi Miklós... Csokonai Vitéz Mihály... Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihály. Katona József.. Arany János.. Balassi Bálint 6. Kinek melyik művéből való a következő szereplő? Szereplő A mű írója A mű címe Balga Gertrudis Kund Abigél Szulimán szultán Dalos Eszti Ilma Ottó Melinda Mirigy Ödön Bárczi Benő Juranics Deli Vid 7

8 Realizmus 2 Realizmus 1. Igaz vagy hamis? Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, A realizmus a 15. század egyik fő irányzata. b, Az alapjának a valóságábrázolást tartják. c, A középpontba a társadalmi viszonyok feltárása áll. d, Az irodalomban elsősorban a lírában hatott. 2. Mely műfajra ismersz rá a következő jellemzésből? a, rövidebb terjedelmű, tömör szerkezetű prózai mű. Kevés szereplővel, sűrített cselekményben fontos a párbeszéd. b, több szereplőt vonultat fel, cselekménye kevésbé drámai, terjedelemben pedig hosszabb mű. a,. b,. 3. Nézz utána és egészítsd ki a világirodalmi képviselők neveit! Charles... Honore de.. Gustave.. Lev.. Fjodor Mihalovics Nyikolaj Vasziljevics Az elolvasott életrajz után töltsd ki az adatlapot! A realista regény- és novella írás nagy mestere. Nagy palóc -ként emlegetik, mivel sok művében foglalkozott a nógrádi és a gömöri palócság életével. Mikszáth Kálmán január 16-án a Nógrád megyei Szklabonyán született. Paraszti kisbirtokos családban. A szülőföld világa, hangulata, a gyermekkori élmények meghatározták egész életét és írói munkásságát. Rimaszombatban, majd Selmecbányán tanult. Pesten jogot hallgatott, de diplomát nem szerzett. Balassagyarmatra kerül, ahol Mauks Mátyás főszolgálóbíró mellett dolgozik. Itt 8

9 ismeri meg Mauks Ilonát, akit titkon feleségül vesz. Pestre költözik, hogy valóra váltsa írói terveit. Közben elszegényedett és 3 év házasság után Ilona hazaköltözik szüleihez, mert Mikszáth kikényszeríti a válást. A súlyos nyomorból a Szegedi Napló szerkesztőségének meghívása mentette ki. A várva várt sikert a A jó palócok és a Tót atyafiak című novelláskötetei hozták meg. Az író neve:. Minek volt a nagy mestere:... Születésének helye:. Tanulmányai:.. Végzettsége:. Felesége:.. Munkahelyei:.. A siker gyümölcse:. 5. Csoportosítsd a következő Mikszáth-hősöket a megadott szempontok szerint! Baló Borcsa, Noszty Feri, Bede Erzsi, Bélyi Veronka, Bede Anna, Wibra György, Tóth Mari, Sós Pál, Gregorics Pál Novellák szereplői:... Regényhősök: 6. Leveled érkezett! Miután elolvastad válaszolj a kérdésekre! Kedves gazdim, Borcsa! Visz a víz a ládával és így próbálok Neked egy pár sort írni. Úgy kezdődött, hogy nagy vihar tört ki. Szerencsére megúsztam, ha nem is szárazon. Úszik a láda a nővéred kelengyéjével. Éhes vagyok, meg a láda is ide-oda billeg. A Périék pajtájánal kanyarodó következik, majd ott utolérem az úszó petrencét, és jóllakhatom. Jaj! Sós Pál uram csáklyával húz, húz! Félek, ruhadarab lesz belőlem, ezért gyorsan zárom soraimat. Melyik műről van szó?... Ki írta a levelet?... 9

10 7. Az elolvasott szemelvények alapján oldd meg a keresztrejvényt! ( Bágyi csoda, A néhai bárány, Szent Péter esernyője a részleteket a tankönyved tartalmazza) 1. Hogy hívták a molnárlegényt? (vezetékneve) 2. Mit rejtett el az esernyő nyelébe Gregorics Pál? 3. Mindenki bosszankodott, csak a.., a gyönyörű Vér Klára mosolyva járt-kelt. 4. Melyik család hozománya veszett el? 5. Hogy hívták a bárányt, amely az árvíz során elveszett? 6. Minek tartották az emberek Gregorics Pált? 7. Hogy hívták a pap testvérét, aki hozzákerült Glogovára 8. A tankönyv alapján egészítsd ki a szöveget! Kik a palócok? A főleg Hont,.., Heves, Borsod és. megyékben élők népi elnevezése. Egyes feltevések szerint török eredetű..nép, mások a. egyik ágától származtatják őket. A gazdag hagyományokkal rendelkező népcsoport nagy része főleg.. élt, de a méhészet és a..is elterjedt foglalkozási ág volt. A palócok általában jókedvű, éles eszű, természetes. megáldott emberek, akik jellegzetes.. kitűnnek a magyar nép köréből. 10

11 Nyugatosok 3 Nyugatosok 3.1 Ady Endre 1. Töltsd ki Ady Endre adatlapját a tanultak alapján vagy nézz utána, ha még nem tanultad meg! Születésének időpontja:... Születésének helye:... Tanulmányainak helyszínei:... Mely irodalmi irányzatnak volt a fő képviselője:... Az igazi nagy város Ady életében:... Ide jutott el 11 alkalommal Léda segítségével:... Szerelmei:... Verskötetei: Ki volt Ady Endre két legismertebb ihlető múzsája? a, Anna és Lilla b, Csinszka és Júlia c, Léda és Csinszka d, Gina és Léda 3. Kihez szólnak az alábbi, kétségeket kifejező Ady sorok?,,már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. A fiatal lány neve: 11

12 4. Mi a címe a Lédával végleg szakító Ady versnek? Az alábbi helységneveket a Góg és Magóg fia vagyok én című versből valók. Mit szimbolizálhatnak? Verecke... Dévény... Pusztaszer Ady Endre melyik verséből való az idézet? a, Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra, Hazajön a fiad.. b, Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. c, Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. 12

13 3.2 Móricz Zsigmond 1. Egészítsd ki a szöveget! Móricz..., a magyar.... klasszikusa, a.. első nemzedékének tagja. Szülőfaluja. Pesten egyetemi tanulmányokba is belekezd, de, inkább újságíróként dolgozik. Feleségül veszi. Janka halála után feleségül veszi a kor egyik ünnepelt színésznőjét, Önálló lapot indít.címmel. Első igazi novellája, a.megismerkedik., egy lelencgyerekkel, akit csakhamar örökbe is fogad. 2. A táblázatban Móricz Zsigmondhoz kötődő címek, műfajok, kifejezések bújtak el összesen 15 melyek vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találhatóak. Az egyes betűk többször is felhasználhatóak. A talált kifejezések, műcímek, műfajok: A I N Á M O F A R G Y S Á R A R A N Y P L Z D Z S E N T R I K Í N A I A Ó R Á L Á N O V E L L A Y L F M L I P I Á G T A A Ű R A S Z B É E N K Á N P A M A D B G S Ú R I M U R I A Ó Á R V Á C S K A K M R E G É N Y A B A D

14 3. Összekeveredtünk! Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, akkor ismert Móricz művekre találsz! MINHALDÁLIG ÓJ ÉGYL - ANGÓPILL -.. GÉDIATRA -... ÁCSKAÁRV -. ÉTH KARJÁRC - 4. A feladatok megoldásához szükséges elolvasni a Hét krajcár és a Tragédia című novellákat! 4.1. A titkos ábécé segítségével fordítsátok le az * # $ & ( ) < > ë ^ A Á E É I O Ó Ö Ő U Ú Ü Ű { } «~ Ϋ» ß ð Ώ B C CS D G GY H J K L M N NY R S SZ T V Z ZS 4.2.Állapítsátok meg, melyik üzenetet hányadik krajcár küldhette, és írjátok melléjük a novellában megnevezett pontos helyüket # # ß # ~ $ { # ð ( Ϋ ð $ & Az 1. üzenet küldője: 14

15 @ & # { ð ( Ϋ A 2. üzenet (»» ( ß ( # Ϋ > ß ß Ϋ ) A 3. üzenet küldője:.... * Ώ & )» ( ( { ( A 4. üzenet küldője:..... ß ^ ( < $ { A 5. üzenet küldője:..... ð # «$ $ ß < ß ß * A 6. üzenet küldője:

16 } ë» ( ß ð # # ß ß # ð A 7. üzenet küldője: Tévesek vagyunk! A két novella elolvasása után rájössz, hogy téves állításokat tartalmaz minden mondat. Az a dolgod, hogy húzd alá a hibásnak vélt szavakat, szókapcsolatokban és írd alájuk a megfelelőnek vélt választ. a, Kis János mindig hagyott egy keveset a fiának a bádogedény alján, de most az edény olyan üres volt, mintha a Cirmi már ki is mosogatta volna. Javítás:... b, A szegény napszámos csak egyszer lakott jól életében, a nővére lakodalmán, amikor ötven töltött káposztát is megevett egy ültő helyében. Javítás:... c, Ha egy óriási medencébe öntenénk azt a sok húsfélét és lekvárciberét, amit Kis János egész életében megevett, félig megtelne az. Javítás:... d, A lakodalom első fogása sertésborda volt, azután lekváros barátfüle következett, végül szarvaspörkölttel zárták az ételek rendjét. Javítás:... e, Az anya és gyermeke az egész napot azzal töltötték, hogy a nyolc krajcárt keresték a házban és az udvaron. Javítás:... 16

17 f, Az édesanya először az almáriumban kereste a centeket, mert oda szokta rakni a mosásért kapott aprót. Javítás:... g, Az utolsó előtti krajcárt az apa szekrényében találták meg, az utolsót pedig maga az édesapa hozta nekik. Javítás: Keresztrejtvény A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! Kit boncolt fel a novella végén a körorvos? A káposztaevéshez nekigyürkőzve itt dagadtak ki az erei. Ez az étel vált végzetessé a Tragédia főszereplője számára. Ez az a hely, ahol a főhős ki akarta enni a vagyonából a gazdáját. Ez volt a napszámosok feladata. A tyúkhúsleves sárga és volt. A második fogás ilyen ízesítésű volt. A főhős fia az első napon ilyen ebédet hozott. 17

18 A Szegény emberek című novellához kapcsolódó feladatok. 7. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 1. Hány gyermeke volt a Varga családnak? MA. egy se DE. egy ER. kettő KL. három 2. Milyen munkát vállalt a katona a szabadsága alatt? AI. állatgondozást RE. ásás RT. falazás RR. kapálás 3. Milyen hónapban játszódik a történet? FE. november TE. április WE. december IU. január 4. Hogy becézi a feleségét az idősebb napszámos? KL. banya QI. cseléd LÉ. vénasszony PO. nyanya 5. Kinek tartozik a katona felesége? HZ.Vargának OI. Istvánnak RD. Kovácsnak MÁ. Sóvágónak 6. Milyen ajándékot visz a katona a gyermekeinek? RS. mézeskalácsot DS. szalonnát AS. paprikát LM. hintalovat 7. Miért megy a vásárba a katona? UI. kapát venni BV. bundáért EN. ásót venni DF. daraért 8. Hol tartják Vargáék a pénzüket? RE. bankban KI. sifonban AZ. zsákban OH. párnában 9. Milyen fegyverrel támad a gyerekekre? RE. puskával SE. vasvillával AS. ásóval PO. bottal 10. Meddig kell megadnia a tartozást? ML. délig ED. kilencig OK. tízig UJ. tizenegyig 11. Ki árulja el a gyilkost? OM. felesége UZ. sógora AK. fia AZ. a napszámos 12. Milyen növény található a templom mellett? IK. orgona OK. csipkebogyó EC. diófa UE. bodza A válaszokból kapott megfejtés:... Az idézet zárlata:... 18

19 8. Betűkavalkád! P A P R I K A SZ Á Z R Ó N B E A S Ú N A R J H T O B Í É E R L E ZS SZ NY T A M Z I CS E SZ M É Z E S K Keressétek ki a táblázatból a műben említett árucikkeket, majd írjátok melléjük az árukat! A megoldásokat vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találjátok. Az egyes betűket többször is felhasználhatjátok. A termékek és áraik:... A megmaradt betűkből egy szereplőnevet kapsz: 19

20 9. Eltévedt tárgyak! A szereplők mellett a novellákban számos tárgy is feltűnik. Melyek ezek? Melyik műben találhatóak és milyen szerepet töltenek be a történetben? A mű címe: aró ngi endők asvillavi sezém ósá A tárgyak Szerepük a történetben A mű címe: áposztak ótozottdr dénye úktyhúsevesl A tárgyak Szerepük a történetben A mű címe: nig ajcárokr fiaépg A tárgyak Szerepük a történetben 20

21 10. Igazam van vagy tévedek...? a, A katonának négy gyereke volt, akiket huszonnyolc hónapja nem látott, és nagyon hiányoztak neki. IGAZ-HAMIS b, Az almáriumban tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat és mécsest találtak a szereplők. IGAZ-HAMIS c, A napszámos azt álmodta, hogy lakodalomban volt. Ébredés után rosszkedvű lett, mert elfelejtette, hol volt és mit evett. IGAZ-HAMIS d, A mosáshoz szükséges négy krajcárt az anya a gépfiában szerette volna megtalálni. IGAZ-HAMIS e, Az anya fiával először a gépfiában kereste a krajcárokat, aztán az apa kabátját kutatták át, utoljára pedig az almáriumot nézték meg. IGAZ-HAMIS f, A feleség sokáig nézegette a kürtös kalácsot, túlságosan drágállotta, hiszen csak daralisztből és méz nélkül készült. IGAZ-HAMIS g, Azért volt szükség a hét krajcárra, hogy szappant vehessen az anya, ki akarta mosni az apa olajos ingét. IGAZ-HAMIS h, Kis János félálomban hallotta, hogy Sarudy Péter a lánya lakodalmára kismalacot is vágott. IGAZ-HAMIS 21

22 i, A katona felesége kis csizmákat szeretett volna venni a vásárban, de a katona ásóért ment, és a gyerekeinek csak mézest vásárolt. IGAZ-HAMIS j, Kis János képes volt egész nap koplalni, ha felesége olyat főzött, amit ő nem szeretett. A lakodalom napján azonban annyira reszketett a gyomra, hogy muszáj volt az ebéddel jól laknia. Ez lett a veszte. IGAZ-HAMIS k, A feleség nagyon megijedt, amikor a férjével a vásárra tartottak, mert akkor vette észre, hogy a férje megháborodott. IGAZ-HAMIS l, Kis János részegen a körtefához támolygott, hogy kiadja magából a sok zsíros falatot, és folytatni tudja a habzsolást. IGAZ-HAMIS 11. Az elolvasott novellákból válasz ki egy főszereplőt. Jellemezd, majd ábrázold őket!.. 22

23 12. Miután elolvastad vagy megnézted a Pillangó című regényt/filmet a, könnyen megoldható lesz a feladat számodra Mit mondott Zsuzsika Jóskának, amikor átkozódott: Égjen...! 2. Az író vezetékneve, aki a regényt írta. 3. Hol találkozott először Zsuzsika és Jóska? ( hely, ahonnan a vizet merítik ) 4. Milyen tárgyat vitt magával Zsuzsika, amikor a lesőbe ment? 5. Melyik nap a kérő nap? 6. Jóska vezetékneve? 7. Milyen virágot hozott Jóska Zsuzsikának? 8. Milyen munkát mentek végezni az aratáshoz? 9. Mi volt a foglalkozása Andris barátjának, akinek nagyon tetszett Zsuzsika? 10. Miben ment Zsuzsika a lesőben, lagzikor? 11.Hová hívta őt Jóska és végül ő maga nem ment el? 12. Szimbólumként van jelen a műben. Egy állatra kell gondolni! A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! 23

24 b, Hogy hívták Zsuzsika testvérét, aki hazaérkezett? 2. Egészítsd ki: Megbánnod, mint a..., aki 9 kölykezik. 3. A regény írójának a vezetékneve! 4. Miben különbözik a Hitves és a Maróthy család? 5. Jóska vezetékneve? 6. Honnan érkezik meg Zsuzsika testvére? 7. Mi Zsuzsika vezetékneve? 8. Zsuzsika szerelmének a keresztneve? 9. Hová készültek Zsuzsi és szerelme, csakhogy a szerelme nem érkezett meg? 10. Milyen munkát mentek végezni az aratáshoz? 11. Kikhez járt segíteni Zsuzsika? 12. Milyen virágot kapott Zsuzsika a szerelmétől? A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! 24

25 3.3 Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád 1. Párosítsd össze a következő neveket a költők, írók születésük helyével! Kosztolányi Dezső Szekszárd Tóth Árpád Babits Mihály Juhász Gyula Arad Szabadka Szeged 2. Hogy hívták a kor folyóiratát, mely körül tömörültek ezek az írók is? Nevezd meg kinek ki volt a múzsája? Babits Mihálynak.. ÁRVÁRYS NNAA Juhász Gyulának ANNERT LONAI Kosztolányi Dezsőnek ARMOSH LONAI Tóth Árpád ICHTMANNL AANN 4. Keresd meg az alábbi sorokban a kakukktojást, majd indokold választásodat! a, Pacsirta, Pillangó, Aranysárkány, Édes Anna... 25

26 b, Messze... messze..., Lédával a bálban, Jónás könyve, Szerelmes vers,... c, Milyen volt, Anna örök, Magyar táj, magyar ecsettel, Szent Péter esernyője... d, Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig, Őrizem a szemed, Jó éjszakát! A keresztrejtvény megoldásához szükséges elolvasnod Kosztolányi Dezső a Fürdés című novelláját. A kétjegyű mássalhangzók egy kockába kerülnek! Mi volt megtiltva a főszereplőnek? Mit csinált a vízzel a fiú? Mit csinált az anyuka a kertben? Mi volt a család vezetékneve? Ki állt már parton, amikorra az anyuka is megérkezett? Hol nyaralt a család? A főszereplő keresztneve? Egy latin szó, mely elhangzott a novellában. Min szállították el az anyukát a novella végén? Minek nevezte az apuka a fiát? Milyen színű volt a fürdőruhája? 26

27 6. Igaz vagy hamis? A következő állítások a Fürdés című novellából valóak. Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, Suhajda nem akarja a fiát fürödni vinni. b, A novella főszereplője egy 12 éves fiú. c, A meggyszínű fürdőnadrágja olyan volt, mint az apjáé, csak kisebb. d, Jancsi a 3. gimnázium évzáró vizsgáján megbukott latinból. e, Az út a nyaralótól a tóig 1 óra. f, Az apuka belevetette a vízbe a fiát. g, Kereste, kereste, mindenhogyan, az iszapba hasalva, könyökölve. h, Kiabálására 55-en össze is csődültek. i, Több mint negyedórai kutatás után bukkantak rá. j, Még három se volt. 7. Hiányos mondatok! A következő hiányos mondatokat, melyek kiegészítésre várnak a Kulcs című novellában találjátok! a, Nem találta az... b, Ő is a... ajtóig ment, de ott benyitott, áthaladt egy irodán, ahol állóíróasztalnál hivatalnokok körmöltek. c, Harisnyája egy helyütt... is volt, egy helyütt lyukas. Cipője pedig... 27

28 d, Semmiféle ürügyön nem juthatott ide, mert az apja..., nem szerette, ha ott..., azon a véleményen volt, hogy... és... e, Lábujjhegyen közeledett feléje. Az íróasztalnál nem tudott... a könyvek... f, Turkált a zsebeiben. Az asztalra csapott egy g, Aztán hogy jössz ide,...? Csupa piszok vagy. Meg se... A cipőd, a harisnyád. Mint egy... h, Pista, aki a főnök... kijutni az ajtón, itt rekedt. Egy darabig az íróasztal..., majd... az ott púposodó... i, Ez az apró emberke egy furcsa... Mozgékony orrán erősen villogott a... Kis feje volt, középütt... Kezeit összedörzsölte, s ekkor száraz, idegésitő, j, A sarkon... arcát. Aztán szaladt-szaladt, a......, hazáig. 28

29 8. A keresztrejtvény megoldásához szükséges elolvasnod Kosztolányi Dezső a Kulcs című novelláját. H A kétjegyű mássalhangzók egy kockába kerülnek! V V Hanyadik emeletre ért föl? A főszereplő vezetékneve. Melyik tantárgyból kapott elégségest? A főszereplő vezetékneve. Miért ment a hivatalba? Mit nyújtott Takács úrnak a kopasz kolléga? Egy bizonyos étel is lehet, amit Takács úr a zsebében talált. Hogy hívták a bácsit, aki segített neki a novella elején megkeresni az apukát? Hogy nézett ki az apa szerint a kisfiú. Olyan, mint egy... Milye volt egy helyütt foltos? Szemüveget tárolunk benne és az apuka a zsebéből halászta ki. Szintén az apuka zsebében található tároló eszköz. Melyik nyelvből kapott elégségest? 29

30 3.4 Karinthy Frigyes 1. Összekeveredtünk! A következő feladatok megoldásához szükséges elolvasnod Karinthy Frigyes A jó tanuló felel és a A rossz tanuló felel című elbeszéléseit. MANNSTEIN MANNDECK MAYEREGL MANNALT FŐRCHIH OLGÁRP NŐER 2. Biztos már te is átéltél hasonló helyzetet a feleléseid kapcsán, mint az elbeszélés két főszereplője. Fogalmazd meg és vesd papírra saját belső monológodat

31 3. Készíts képregényt a saját belső monológod alapján!

32 3.5 József Attila 1. Húzd alá József Attila születésének napját! a, április 11. b, május 27. c, február 28. d, december Mit ünnepelünk születésének napján? 3. Igaz vagy hamis? A következő állítások József Attila életrajzából valóak. Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, Születésének napját a költészet napjaként ünnepeljük. b, Komáromban született. c, Attila még kisgyermek volt, mikor az apa elment tőlük jobb megélhetést keresni d, Édesanyja Korda Borbála. e, Jolán és Etus a testvérei. f, József Attila elkerül Öcsödre nevelőszülőkhöz. g, Anyja halála után a gyámja testvére, Jolán lett. h, Többször próbálkozott öngyilkossággal. i, Soha nem szorult pszichiátriai kezelésre. j, Utolsó éveiben Jolánnál, Balatonszárszón lakik. 32

33 4. Húzd alá ki nem ismerhette József Attilát! a, Szántó Judit b, Csajághy Laura c, Kozmutza Flóra d, Gyömrői Edit 5. József Attilát kizárták az egyetemről. a, Melyik versében említi ezt az eseményt?... b, Melyik verse miatt zárták ki?... c, Ki az a személy, aki miatt kizárták? Az alábbiak közül melyik nem József Attila verse? a, Óda b, Milyen volt c, Mama d, Rejtelmek 7. Mit jelentenek az alábbi latin szókapcsolatok? Karikázd be az általad helyesnek tartott választ! a,,,curruculum vitae,, a, írói hitvallás b, önéletrajz c, sírvers b,,,ars poetica,, a, irodalmi műfaj b, költői hitvallás c, költői levél 8. Melyik verséből való az idézet? a, Nincsen apám, se anyám b, Harminckét éves lettem én - se istenem, se hazám, meglepetés e költemény se bölcsőm, se szemfedőm, csecse se csókom, se szeretőm. becse: 33

34 3.6 Radnóti Miklós 1. Egészítsd ki a költő életrajzát! Radnóti Miklós a világháború költője. Származása és tragikus sorsa meghatározója volt költészetének... született, Budapesten.. Miklós néven. Nevét később változtatja meg, édesapja születési helye után. Édesanyja és ikertestvére a szülésnél meghalt, ezért sokszor magát vádolta. Édesapja újra.., nevelőanyja nagy szeretettel neveli... éves, amikor az édesapja meghal. Innentől kezdve neveli. A csehországi. textilipari főiskolán tanul 1 évet, majd Szegeden lesz hallgató. Itt bölcsészdoktori oklevelet szerez. Feleségül veszi.. Zsidó származása miatt többször behívatták.. Legutoljára 1944-ben hívják be Szerbiában lévő Itt töltött napjainak nagyszerű dokumentuma a őszén erőltetett menetben indítják Németország felé a munkatáborosokat. A Győr határánál fekvő. érve a beteg, kiéhezett, elgyötört menetelők közül többet is agyonlőnek, köztük.. Tömegsírba kerül, csak azonosították a kabátjában található. alapján. 2. Keresd meg a kakukktojást! a, Hetedik Ecloga, Elbocsájtó, szép üzenet, Levél a hitveshez b, Ikrek hava, Járkálj, csak halálraítélt!, Levegő c, Nem tudhatom, Milyen volt, Razglednica.. d, Radnóti Miklós, Balassi Bálint, József Attila... 34

35 4 Ismételjünk egy kicsit. 1. Magyarázd meg a következő kifejezéseket! realizmus - naturalizmus.. avantgárd irányzatok. kik a,,nyugatosok,,-. alteregó.. enjabement... ars poetica. 2. Ki hol született? Mikszáth Kálmán - Móricz Zsigmond -. Babits Mihály -.. Tóth Árpád -. József Attila -. Ady Endre -.. Juhász Gyula -... Kosztolányi Dezső -.. Krúdy Gyula - Radnóti Miklós - 3. Kinek melyik művében szerepelnek a következő szereplők? Vér Klára Kocsipál Gyuri.. Cukri. Kis János Vajkay Ákos - Sós Pál -. Gregorics Pál.. Bélyi János.. Sarudy Pál... Takács Pista -. 35

36 4. Párosítsd össze kinek ki volt a múzsája? Radnóti Miklós Diósy Ödönné Brüll Adél Babits Mihály Holics Eugénia Tóth Árpád Boncza Berta József Attila Mauks Ilona József Attila Sárvári Anna Móricz Zsigmond Török Sophie Ady Endre Lichtmann Anna Mikszáth Kálmán Vágó Márta Juhász Gyula Szántó Judit József Attila Kozmutza Flóra Ady Endre Gyarmati Fanni 5. Keresd meg a kakukktojást! a, Tétova óda, Őrizem a szemed, A magyar Ugaron, Rejtelmek, Levél a hitveshez b, Pillangó, Pacsirta, Hetedik ecloga, Beszterce ostroma, Röhög az egész osztály c, A magyar Ugaron, Góg és Magóg fia vagyok én, A föl-földobott kő, Nekünk Mohács kell, Razglednica d, Nem tudhatom, Születésnapomra, Milyen volt, Utazás a koponyám körül, Messze.Messze 36

37 6.Sorolj fel 6 költőt vagy írót, akik a Nyugat nemzedékéhez tartoztak!. 7.Nevezd meg az összekeveredett helységneveket és kinek a nevéhez köthetők!? PESTUBAD RADA SZKLABNYOA ITSZACSÉECS SZEKÁSZRD Helységnév Kihez köthető 8.Ki vagyok én! a, A szimbolista irodalom megteremtőjeként tart számon az irodalom. Igaz nagyon sokat utazgattam, hogy ezt az új irányzatot elsajátítsam és próbáljak nyitni nyugat felé. Ebben életem nagy szerelme is segített. b, Nagyon sokat vívódtam az életben és az élettel. Talán túl korán itt is hagytam az életet, de ezt megpecsételte az is, hogy korán elveszítettem anyukámat és minden nőben őt láttam. c, Zsidó származásom nyomott hagyott az életemben. Sokat kellett nélkülöznöm miatta, sokszor voltam távol az otthonomtól, de a kedvesem léte mindig vigasztalt. 37

38 d, Írói sorson nehezen kezdődik, de végül sikert hozott. A nehézségek miatt kikényszerítettem a válást is. Főleg az egyszerű nép sorsa, élete és a nyelvezete vonzott. 5 Irodalomelmélet 1. Állapítsd meg a következő idézetekben a költői képeket! a,,,az egész pusztában széjjel sütött a nap, De az ő szívében éjek éje maradt. b, Este van, este van kiki nyúgalomba! c, Éj van-e vagy szemem világa veszett ki? János vitéz ekkép kezdett gondolkodni. d, A torony bámult rá, mint sötét kísértet. e, De csodák csodája! mit látott, mit látott! Látta Iluskává válni a virágot. f, A leáldozó nap utósó sugára Vörös szemmel nézett a siralmas tájra. 38

39 g, Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára? h, Hóha!Hóha!Hol van a vad? i, Egyenes rónaság nyújtózkodott végig. j, Elváltak egymástól, mint ágtól a levél. k, Egy eladó lány a tűzre venyigét rak, Ő a legnagyobb s szebb...a hajnali csillag. l, Élete gyertyáját soknak éloltátok, Küldök én örökös éjszakát reátok. m, Erdő közepén sötét ösvényére Leküldte világát a hold sárga fénye. n, De ő keményen ült rajta, mint a cövek A földindulás sem rázhatta volna meg. ny, Feketén bólingat az eperfa lombja. 39

40 Rímek: Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon A juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Rímképlet: Fajtája: Ez volt vége az nagy Szolimán császárnak Ez az ő nagy híres hatalmasságának Az Isten engedte gróf Zrínyi Miklósnak Dicséretét ennek hatalmas próbának. Rímképlet: Fajtája: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Rímképlet: Fajtája: Történt pedig egy vasárnap, Hogy a fentírt fülemile Ép a közös gallyra ülve, Azt szemelvén ki oltárnak. Rímképlet: Fajtája: 40

41 Múltadban nincs öröm Jövődben nincs remény Hanyatló szép hazám! Miattad vérzem én. Rímképlet: Fajtája: 41

42 6 Megoldókulcs Tudásunk felelevenítése 1. Párosítsd össze a felsorolt irodalmi korszakokat a megfelelő századokkal/évekkel! Középkor Reneszánsz Barokk 14. század -16. század 5. század század 17. század 18. század Felvilágosodás Reformkor 18. század 2. Kik és mik ők? A, latinul író humanista költő: Janus Pannonius B, nyelvújítónk: Kazinczy Ferencz C, politikus, hadvezér, költő: Zrínyi Miklós D, a magyar líra megteremtője: Balassi Bálint E, a magyar nemzeti dráma megteremtője: Katona József G, nemzeti himnuszunk írója: Kölcsey Ferenc H, a költői triumvirátus: Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály I, az első összefüggő szöveg neve és keletkezésének ideje: Halotti beszéd és Könyörgés, 1200 J, az első magyar vers neve és keletkezésének ideje: Ómagyar Mária-siralom, 1300 K, az első szórványemlékünk neve és keletkezésének ideje: a tihanyi apátság alapítólevele, 1055 L, az első könyv: Jókai-kódex 42

43 3. Párosítsd a szerző nevét a művéhez! A, Balassi Bálint 1. Szigeti veszedelem B, Zrínyi Miklós 2. Fogságom naplója C, Kazinczy Ferenc 3. Egy katonaének D, Vörösmarty Mihály 4. Bánk bán E, Katona József 5. Nemzeti dal F, Kölcsey Ferenc 6. Búcsú Váradtól G, Arany János 7. Himnusz H, Petőfi Sándor 8. Családi kör I, Janus Pannonius 9. Szózat Megoldások: A-3, B-1, C-2, D-9, E-4, F-7, G-8, H-5, I-6 4. Nevezd meg ki volt kinek a szerelme! Losonczy Anna Balassi Bálint Vajda Julianna Csokonai Vitéz Mihály Perczel Etelka Vörösmarty Mihály Szendrey Júlia Petőfi Sándor Ercsey Julianna Arany János Csajághy Laura - Vörösmarty Mihály 5. Az egyes nevekhez írj egy helyszínt, amely az életéhez kapcsolható! Petőfi Sándor - Kiskőrös Zrínyi Miklós - Ozaly vára Kölcsey Ferenc - Sződemeter Katona József - Kecskemét Kazinczy Ferenc - Széphalom Csokonai Vitéz Mihály - Debrecen Vörösmarty Mihály Kápolnásnyék Arany János - Nagyszalonta Balassi Bálint - Zólyom 43

44 6. Kinek melyik művéből való a következő szereplő? Szereplő A mű írója A mű címe Balga Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Gertrudis Katona József Bánk bán Kund Abigél Arany János Tetemre hívás Szulimán szultán Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Dalos Eszti Arany János Tengeri hántás Ilma Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Ottó Katona József Bánk bán Melinda Katona József Bánk bán Mirigy Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Ödön Jókai Mór A kőszívű ember fiai Bárczi Benő Arany János Tetemre hívás Juranics Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Deli Vid Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Realizmus 1. Igaz vagy hamis? Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, A realizmus a 15. század egyik fő irányzata. b, Az alapjának a valóságábrázolást tartják. c, A középpontba a társadalmi viszonyok feltárása áll. d, Az irodalomban elsősorban a lírában hatott. H I I H 2. Mely műfajra ismersz rá a következő jellemzésből? a, rövidebb terjedelmű, tömör szerkezetű prózai mű. Kevés szereplővel, sűrített cselekményben fontos a párbeszéd. 44

45 b, több szereplőt vonultat fel, cselekménye kevésbé drámai, terjedelemben pedig hosszabb mű. a, novella b, elbeszélés 3. Nézz utána és egészítsd ki a világirodalmi képviselők neveit! Charles Dickens Honoré de Balzac Gustave Flaubert Lev Tolsztoj Fjodor Mihalovics Dosztojevszkij Nyikolaj Vasziljevics Gogol 4. Az elolvasott életrajz után töltsd ki az adatlapot! Az író neve: Mikszáth Kálmán Minek volt a nagy mestere: A regény- és a novella írás nagy mestere. Születésének helye: Szklabonya Tanulmányai: Rimaszombat, Selmecbánya, Pest Végzettsége: Jogot hallgatott, de diplomát nem szerzett. Felesége: Mauks Ilona Munkahelyei: főszolgálóbíró, Szegedi Napló szerkesztője A siker gyümölcse: A jó palócok és a Tót atyafiak 5. Csoportosítsd a következő Mikszáth-hősöket a megadott szempontok szerint! Baló Borcsa, Noszty Feri, Bede Erzsi, Bélyi Veronka, Bede Anna, Wibra György, Tóth Mari, Sós Pál, Gregorics Pál Novellák szereplői: Baló Borcsa, Bede Erzsi, Bede Anna, Sós Pál Regényhősök: Noszty Feri, Bélyi Veronka, Wibra György, Tóth Mari, Gregorics Pál 6. Leveled érkezett! Miután elolvastad válaszolj a kérdésekre! Melyik műről van szó? A néhai bárány Ki írta a levelet? Cukri bárány 45

46 7. Az elolvasott szemelvények alapján oldd meg a keresztrejvényt! ( Bágyi csoda, A néhai bárány, Szent Péter esernyője a részleteket a tankönyved tartalmazza) K O CS I P Á L B A N K I B I Z O NY L A T O T M O L N Á R N É B A L Ó C U K R I ZS U G O R I N A K V E R O N K A 9. Hogy hívták a molnárlegényt? (vezetékneve) 10. Mit rejtett el az esernyő nyelébe Gregorics Pál? 11. Mindenki bosszankodott, csak a.., a gyönyörű Vér Klára mosolyva járt-kelt. 12. Melyik család hozománya veszett el? 13. Hogy hívták a bárányt, amely az árvíz során elveszett? 14. Minek tartották az emberek Gregorics Pált? 15. Hogy hívták a pap testvérét, aki hozzákerült Glogovára 8. A tankönyv alapján egészítsd ki a szöveget! Kik a palócok? A főleg Hont, Nógrád, Heves, Borsod és Gömör megyékben élők népi elnevezése. Egyes feltevések szerint török eredetű kabar nép, mások a kunok egyik ágától származtatják őket. A gazdag hagyományokkal rendelkező népcsoport nagy része főleg földművelésből élt, de a méhészet és a halászat is elterjedt foglalkozási ág volt. A palócok általában jókedvű, éles eszű, természetes humorral megáldott emberek, akik jellegzetes nyelvjárásukkal kitűnnek a magyar nép köréből. 46

47 Nyugatosok Ady Endre 1. Töltsd ki Ady Endre adatlapját a tanultak alapján vagy nézz utána, ha még nem tanultad meg! Születésének időpontja: november 22. Születésének helye: Érdmindszent Tanulmányainak helyszínei: Nagykároly, Zilah, Debrecen Mely irodalmi irányzatnak volt a fő képviselője: szimbolizmus Az igazi nagy város Ady életében: Nagykároly Ide jutott el 11 alkalommal Léda segítségével: Párizs Szerelmei: Diósy Ödönné Brüll Adél, Boncza Berta Verskötetei:.Versek, Még egyszer, Új versek, Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, Minden- Titkok versei, A menekülő Élet, Ki látott engem?, A halottak élén 2. Ki volt Ady Endre két legismertebb ihlető múzsája? a, Anna és Lilla b, Csinszka és Júlia c, Léda és Csinszka d, Gina és Léda 3. Kihez szólnak az alábbi, kétségeket kifejező Ady sorok?,,már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. A fiatal lány neve: Boncza Berta - Csinszka 4.Mi a címe a Lédával végleg szakító Ady versnek? Elbocsátó, szép üzenet 47

48 5. Az alábbi helységneveket a Góg és Magóg fia vagyok én című versből valók. Mit szimbolizálhatnak? Verecke a magyarok bejövetel Dévény nyugati határ Pusztaszer - vérszerződés 6. Ady Endre melyik verséből való az idézet? a, Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra, Hazajön a fiad. A föl-földobott kő b, Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. A magyar Ugaron c, Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap Fölszállott a páva Móricz Zsigmond 1. Egészítsd ki a szöveget! Móricz Zsigmond, a magyar prózairodalom klasszikusa, a Nyugat első nemzedékének tagja. Szülőfaluja Tiszacsécse. Pesten egyetemi tanulmányokba is belekezd, de nem fejezi be, inkább újságíróként dolgozik. Feleségül veszi Holics Eugénia tanítónőt. Janka halála után feleségül veszi a kor egyik ünnepelt színésznőjét, Simonyi Máriát. Önálló lapot indít Kelet népe címmel. Első igazi novellája, a Hét krajcár. Megismerkedik Littkey Erzsikével, egy lelencgyerekkel, akit csakhamar örökbe is fogad. 48

49 2. A táblázatban Móricz Zsigmondhoz kötődő címek, műfajok, kifejezések bújtak el összesen 15 melyek vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találhatóak. Az egyes betűk többször is felhasználhatóak. A talált kifejezések, műcímek, műfajok: A I N Á M O F A R G Y S Á R A R A N Y P L Z D Z S E N T R I K Í N A I A Ó R Á L Á N O V E L L A Y L F M L I P I Á G T A A Ű R A S Z B É E N K Á N P A M A D B G S Ú R I M U R I A Ó Á R V Á C S K A K M R E G É N Y A B A D 1. grafománia 2.Sárarany 3. dzsentri 4. novella 5. Úri muri 6.Árvácska 7. regény 8. A fáklya 9. színmű 10.realizmus 11.Tragédia 12.Betyár 13.Pillangó 14.Sári 15.napló 3. Összekeveredtünk! Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, akkor ismert Móricz művekre találsz! MINHALDÁLIG ÓJ ÉGYL - Légy jó mindhalálig ANGÓPILL - Pillangó GÉDIATRA - Tragédia ÁCSKAÁRV - Árvácska ÉTH KARJÁRC Hét krajcár 49

50 4. A feladatok megoldásához szükséges elolvasni a Hét krajcár és a Tragédia című novellákat! 4.1. A titkos ábécé segítségével fordítsátok le az * # $ & ( ) < > ë ^ A Á E É I O Ó Ö Ő U Ú Ü Ű { } «~ Ϋ» ß ð Ώ B C CS D G GY H J K L M N NY R S SZ T V Z ZS 4.2.Állapítsátok meg, melyik üzenetet hányadik krajcár küldhette, és írjátok melléjük a novellában megnevezett pontos helyüket # # ß # ~ $ { # ð ( Ϋ ð $ & A K E Z E T E K Ü GY É B E N V O L T A M V É G I G Az 1. üzenet küldője: A hatodik krajcár az anyuka zsebében & # { ð ( Ϋ A K I N CS E S B Á NY A L A K Ó J A V O L T A M A 2. üzenet küldője: Az első három a gépfiában (»» ( ß ( # Ϋ > ß ß Ϋ ) A Z O R R O T O K E L Ő T T L Ó G T A M A 3. üzenet küldője: Az ötödik az apu ruhájában, a zsebében volt. * Ώ & )» ( ( { ( B A R Á T A I M A ZS I N Ó R O K É S A G O M B O K A 4. üzenet küldője: Az első három krajcár a gépfiában volt. ß ^ ( < $ { T Ű K É S SZ A L A G O K K Ö Z É B Ú J T A M A 5. üzenet küldője: A hetedik krajcárt a koldus adta, aki házhoz jött. 50

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete

Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete DÖGÖLJ MEG, KUTYA! Javasolt feldolgozási idő: 1 óra 45 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészlet Móricz Zsigmond életével és pályájával kapcsolatos információkat

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ OLVASÁSELLENŐRZŐ FELADATOK DIGITALIZÁLVA:

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ OLVASÁSELLENŐRZŐ FELADATOK DIGITALIZÁLVA: 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ OLVASÁSELLENŐRZŐ FELADATOK DIGITALIZÁLVA: 2011. 2 I. Olvasás-ellenőrző feladatlapok: ARANY JÁNOS: TOLDI ESTÉJE (4) BALZAC: GORIOT APÓ (5) BECKETT: GODOT-RA

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

elmondom hát mindenkinek

elmondom hát mindenkinek elmondom hát mindenkinek A Debreceni Városi Könyvtár IV. Diákkonferenciája 2010. A kiadvány a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0060 azonosító számú projekt keretében jelent meg. A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Elköszönõ. A tartalomból. A költészet napjára. > második oldal. 2005.ápr.11. BALRA. Száz éve született. József Attila (3-6) Aranyköpések (7)

Elköszönõ. A tartalomból. A költészet napjára. > második oldal. 2005.ápr.11. BALRA. Száz éve született. József Attila (3-6) Aranyköpések (7) > második oldal A költészet napjára Mindig örömteli érzés új, életképes ötleteken alapuló kezdeményezések felett bábáskodni, különösen akkor, ha az népszerû hagyománnyá válik ez történt az elmúlt tanévben,

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár 69. évf., 2015. I. 15., 1. szám Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár Valamerre el kell indulni Temerini pályaválasztók között Nem hinném, hogy kevésbé foglalkoztatja

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

József Attila születésének századik évfordulója, a méltán

József Attila születésének századik évfordulója, a méltán Évforduló Berényi Mária József Attila apjához, görögkeleti vallásához és a román irodalomhoz való viszonya József Attila születésének századik évfordulója, a méltán nagy érdeklõdés közepette zajló emlékév

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

A harcmodorról és az arcvonalról

A harcmodorról és az arcvonalról KOPPÁNMONOSTOR HÍRÚJSÁGA A harcmodorról és az arcvonalról Mikor öt évvel ezelõtt megnyitottuk Mag-házunkat, útjára bocsátottuk elsõ hírlevelünket, nagy lendülettel és tervekkel csaptunk bele a monostori

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Anyám, mint egy napocska, Világítsz rám naponta.

Anyám, mint egy napocska, Világítsz rám naponta. Anyám, mint egy napocska, Világítsz rám naponta. 2010. MÁJUS LIV. ÉVFOLYAM 611. SZÁM Édesanyám, mindenem A kolozsvári Montessori Iskola IV. osztályának Anyák napi versei: Ígérem, ha nagy leszek, két kezemmel

Részletesebben

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14 Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak

Részletesebben

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó)

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Tartalom: 3. o.: Ha április, akkor 11.; (Karaffa Gyula írása) 4.-5. o.: Húzok akár egy igazi lapszerkesztõ kõ keményen; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Lomtalanítás:

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső 2 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tininek, a pedagógusoknak, szülőknek, lapterjesztőknek és az újság valamennyi barátjának, támogatójának. A következő, 15. száma április 19-én jelenik meg. 3

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember NÕK VILÁGA Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége 2008. Szeptember 2 Nõk Világa 2005. Karácsony Tartalomjegyzék ISTEN FELÉ Szabó Adél: A hálaadás labirintusában 1 Adorjáni Gyöngyvér: Ima őszi hálaadás

Részletesebben