Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník"

Átírás

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Mgr. Eszter Talpaš Kamaráš Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

2 Vydavateľ: Autor UZ: Kontakt na autora UZ: Názov: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Mgr. Eszter Talpaš Kamaráš ZŠ Mihálya Tompu, Šrobárova 12, Rim. Sobota, Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník Rok vytvorenia: 2014 Oponentský posudok PaeDr.Štefan Orosz vypracoval: ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalivaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 2

3 Tartalom: Bevezetés Tudásunk felelevenítése Realizmus Nyugatosok Ady Endre Móricz Zsigmond Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád Karinthy Frigyes József Attila Radnóti Miklós Ismételjünk egy kicsit Irodalomelmélet Megoldókulcs Felhasznált irodalom. 71 3

4 Bevezetés Az irodalom mindenkié. Nem igazgatják kereskedelmi érdekek, és nem lehet a gyors haszon reményében kifosztani. Jeanette Winterson Nem véletlenül választottam munkám mottójaként a következő idézetet. Igen, az irodalom mindenkié, csak hogy is lehetne mindenkiévé tenni?! Az irodalmat nagyon lehet szeretni, de nagyon nehéz megszerettetni ezen tanulókkal. A munkám célja, hogy bevezessem őket az irodalom világába. Ehhez a különböző típusú feladatokat vettem alapul, melyek segítségével igyekeztem, hogy a tanulók megismerkedjenek az adott korszak jellegzetességeivel és ha valahol találkoznak az adott fogalmakkal, nevekkel, bátran eltudják mondani, hogy ezt már én hallottam vagy esetleg láttam valahol. A munkámat irodalmi korszakokra osztottam és ezeken belül foglalkozom az adott korszak alkotóival. A feladatokat, úgy állítottam össze, hogy az elsajátításra szükséges dolgokkal találkozzanak a tanulók. Így bízom benne, hogy a gyakorlással is segíthetjük a tanulók tanulási folyamatát. Egyes korszakok tartalmaznak a tanterv által nem előírt műveket, melyek jelentősek az adott költő vagy író munkásságát illetően, de a tanórai óraszám nem elegendő a közelebbi megismerésükre. Ezen novellák, elbeszélések elolvasása után lehet csak elvégezni az egyes feladatokat. Bízom benne, hogy a kiválasztott művek felkeltik a tanulók érdeklődését az olvasás iránt és a feladatokat már szórakozásból is elvégzik. Szintén a munkám része az összefoglaló ismétlést, irodalomelméletet tartalmazó feladatlap, mellyel a témazáró ismétlést lehet megkönnyíteni a tanulók számára. 4

5 Tudásunk felelevenítése 1 Tudásunk felelevenítése 1. Párosítsd össze a felsorolt irodalmi korszakokat a megfelelő századokkal/évekkel! Középkor Reneszánsz Barokk 14. század -16. század 5. század- 14. század 17. század 18. század Felvilágosodás Reformkor 18. század 2. Kik és mik ők? A, latinul író humanista költő:. B, nyelvújítónk: C, politikus, hadvezér, költő:... D, a magyar líra megteremtője: E, a magyar nemzeti dráma megteremtője:.. G, nemzeti himnuszunk írója:.. H, a költői triumvirátus:... I, az első összefüggő szöveg neve és keletkezésének ideje:... J, az első magyar vers neve és keletkezésének ideje:... 5

6 K, az első szórványemlékünk neve és keletkezésének ideje:... L, az első könyv:.. 3. Párosítsd a szerző nevét a művéhez! A, Balassi Bálint 1. Szigeti veszedelem B, Zrínyi Miklós 2. Fogságom naplója C, Kazinczy Ferenc 3. Egy katonaének D, Vörösmarty Mihály 4. Bánk bán E, Katona József 5. Nemzeti dal F, Kölcsey Ferenc 6. Búcsú Váradtól G, Arany János 7. Himnusz H, Petőfi Sándor 8. Családi kör I, Janus Pannonius 9. Szózat Megoldások:.. 4. Nevezd meg ki volt kinek a szerelme! Losonczy Anna -.. Vajda Julianna -. Perczel Etelka -. Szendrey Júlia -. Ercsey Julianna - Csajághy Laura - 6

7 5. Az egyes nevekhez írj egy helyszínt, amely az életéhez kapcsolható! Petőfi Sándor Kazinczy Ferenc.. Zrínyi Miklós... Csokonai Vitéz Mihály... Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihály. Katona József.. Arany János.. Balassi Bálint 6. Kinek melyik művéből való a következő szereplő? Szereplő A mű írója A mű címe Balga Gertrudis Kund Abigél Szulimán szultán Dalos Eszti Ilma Ottó Melinda Mirigy Ödön Bárczi Benő Juranics Deli Vid 7

8 Realizmus 2 Realizmus 1. Igaz vagy hamis? Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, A realizmus a 15. század egyik fő irányzata. b, Az alapjának a valóságábrázolást tartják. c, A középpontba a társadalmi viszonyok feltárása áll. d, Az irodalomban elsősorban a lírában hatott. 2. Mely műfajra ismersz rá a következő jellemzésből? a, rövidebb terjedelmű, tömör szerkezetű prózai mű. Kevés szereplővel, sűrített cselekményben fontos a párbeszéd. b, több szereplőt vonultat fel, cselekménye kevésbé drámai, terjedelemben pedig hosszabb mű. a,. b,. 3. Nézz utána és egészítsd ki a világirodalmi képviselők neveit! Charles... Honore de.. Gustave.. Lev.. Fjodor Mihalovics Nyikolaj Vasziljevics Az elolvasott életrajz után töltsd ki az adatlapot! A realista regény- és novella írás nagy mestere. Nagy palóc -ként emlegetik, mivel sok művében foglalkozott a nógrádi és a gömöri palócság életével. Mikszáth Kálmán január 16-án a Nógrád megyei Szklabonyán született. Paraszti kisbirtokos családban. A szülőföld világa, hangulata, a gyermekkori élmények meghatározták egész életét és írói munkásságát. Rimaszombatban, majd Selmecbányán tanult. Pesten jogot hallgatott, de diplomát nem szerzett. Balassagyarmatra kerül, ahol Mauks Mátyás főszolgálóbíró mellett dolgozik. Itt 8

9 ismeri meg Mauks Ilonát, akit titkon feleségül vesz. Pestre költözik, hogy valóra váltsa írói terveit. Közben elszegényedett és 3 év házasság után Ilona hazaköltözik szüleihez, mert Mikszáth kikényszeríti a válást. A súlyos nyomorból a Szegedi Napló szerkesztőségének meghívása mentette ki. A várva várt sikert a A jó palócok és a Tót atyafiak című novelláskötetei hozták meg. Az író neve:. Minek volt a nagy mestere:... Születésének helye:. Tanulmányai:.. Végzettsége:. Felesége:.. Munkahelyei:.. A siker gyümölcse:. 5. Csoportosítsd a következő Mikszáth-hősöket a megadott szempontok szerint! Baló Borcsa, Noszty Feri, Bede Erzsi, Bélyi Veronka, Bede Anna, Wibra György, Tóth Mari, Sós Pál, Gregorics Pál Novellák szereplői:... Regényhősök: 6. Leveled érkezett! Miután elolvastad válaszolj a kérdésekre! Kedves gazdim, Borcsa! Visz a víz a ládával és így próbálok Neked egy pár sort írni. Úgy kezdődött, hogy nagy vihar tört ki. Szerencsére megúsztam, ha nem is szárazon. Úszik a láda a nővéred kelengyéjével. Éhes vagyok, meg a láda is ide-oda billeg. A Périék pajtájánal kanyarodó következik, majd ott utolérem az úszó petrencét, és jóllakhatom. Jaj! Sós Pál uram csáklyával húz, húz! Félek, ruhadarab lesz belőlem, ezért gyorsan zárom soraimat. Melyik műről van szó?... Ki írta a levelet?... 9

10 7. Az elolvasott szemelvények alapján oldd meg a keresztrejvényt! ( Bágyi csoda, A néhai bárány, Szent Péter esernyője a részleteket a tankönyved tartalmazza) 1. Hogy hívták a molnárlegényt? (vezetékneve) 2. Mit rejtett el az esernyő nyelébe Gregorics Pál? 3. Mindenki bosszankodott, csak a.., a gyönyörű Vér Klára mosolyva járt-kelt. 4. Melyik család hozománya veszett el? 5. Hogy hívták a bárányt, amely az árvíz során elveszett? 6. Minek tartották az emberek Gregorics Pált? 7. Hogy hívták a pap testvérét, aki hozzákerült Glogovára 8. A tankönyv alapján egészítsd ki a szöveget! Kik a palócok? A főleg Hont,.., Heves, Borsod és. megyékben élők népi elnevezése. Egyes feltevések szerint török eredetű..nép, mások a. egyik ágától származtatják őket. A gazdag hagyományokkal rendelkező népcsoport nagy része főleg.. élt, de a méhészet és a..is elterjedt foglalkozási ág volt. A palócok általában jókedvű, éles eszű, természetes. megáldott emberek, akik jellegzetes.. kitűnnek a magyar nép köréből. 10

11 Nyugatosok 3 Nyugatosok 3.1 Ady Endre 1. Töltsd ki Ady Endre adatlapját a tanultak alapján vagy nézz utána, ha még nem tanultad meg! Születésének időpontja:... Születésének helye:... Tanulmányainak helyszínei:... Mely irodalmi irányzatnak volt a fő képviselője:... Az igazi nagy város Ady életében:... Ide jutott el 11 alkalommal Léda segítségével:... Szerelmei:... Verskötetei: Ki volt Ady Endre két legismertebb ihlető múzsája? a, Anna és Lilla b, Csinszka és Júlia c, Léda és Csinszka d, Gina és Léda 3. Kihez szólnak az alábbi, kétségeket kifejező Ady sorok?,,már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. A fiatal lány neve: 11

12 4. Mi a címe a Lédával végleg szakító Ady versnek? Az alábbi helységneveket a Góg és Magóg fia vagyok én című versből valók. Mit szimbolizálhatnak? Verecke... Dévény... Pusztaszer Ady Endre melyik verséből való az idézet? a, Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra, Hazajön a fiad.. b, Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. c, Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. 12

13 3.2 Móricz Zsigmond 1. Egészítsd ki a szöveget! Móricz..., a magyar.... klasszikusa, a.. első nemzedékének tagja. Szülőfaluja. Pesten egyetemi tanulmányokba is belekezd, de, inkább újságíróként dolgozik. Feleségül veszi. Janka halála után feleségül veszi a kor egyik ünnepelt színésznőjét, Önálló lapot indít.címmel. Első igazi novellája, a.megismerkedik., egy lelencgyerekkel, akit csakhamar örökbe is fogad. 2. A táblázatban Móricz Zsigmondhoz kötődő címek, műfajok, kifejezések bújtak el összesen 15 melyek vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találhatóak. Az egyes betűk többször is felhasználhatóak. A talált kifejezések, műcímek, műfajok: A I N Á M O F A R G Y S Á R A R A N Y P L Z D Z S E N T R I K Í N A I A Ó R Á L Á N O V E L L A Y L F M L I P I Á G T A A Ű R A S Z B É E N K Á N P A M A D B G S Ú R I M U R I A Ó Á R V Á C S K A K M R E G É N Y A B A D

14 3. Összekeveredtünk! Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, akkor ismert Móricz művekre találsz! MINHALDÁLIG ÓJ ÉGYL - ANGÓPILL -.. GÉDIATRA -... ÁCSKAÁRV -. ÉTH KARJÁRC - 4. A feladatok megoldásához szükséges elolvasni a Hét krajcár és a Tragédia című novellákat! 4.1. A titkos ábécé segítségével fordítsátok le az * # $ & ( ) < > ë ^ A Á E É I O Ó Ö Ő U Ú Ü Ű { } «~ Ϋ» ß ð Ώ B C CS D G GY H J K L M N NY R S SZ T V Z ZS 4.2.Állapítsátok meg, melyik üzenetet hányadik krajcár küldhette, és írjátok melléjük a novellában megnevezett pontos helyüket # # ß # ~ $ { # ð ( Ϋ ð $ & Az 1. üzenet küldője: 14

15 @ & # { ð ( Ϋ A 2. üzenet (»» ( ß ( # Ϋ > ß ß Ϋ ) A 3. üzenet küldője:.... * Ώ & )» ( ( { ( A 4. üzenet küldője:..... ß ^ ( < $ { A 5. üzenet küldője:..... ð # «$ $ ß < ß ß * A 6. üzenet küldője:

16 } ë» ( ß ð # # ß ß # ð A 7. üzenet küldője: Tévesek vagyunk! A két novella elolvasása után rájössz, hogy téves állításokat tartalmaz minden mondat. Az a dolgod, hogy húzd alá a hibásnak vélt szavakat, szókapcsolatokban és írd alájuk a megfelelőnek vélt választ. a, Kis János mindig hagyott egy keveset a fiának a bádogedény alján, de most az edény olyan üres volt, mintha a Cirmi már ki is mosogatta volna. Javítás:... b, A szegény napszámos csak egyszer lakott jól életében, a nővére lakodalmán, amikor ötven töltött káposztát is megevett egy ültő helyében. Javítás:... c, Ha egy óriási medencébe öntenénk azt a sok húsfélét és lekvárciberét, amit Kis János egész életében megevett, félig megtelne az. Javítás:... d, A lakodalom első fogása sertésborda volt, azután lekváros barátfüle következett, végül szarvaspörkölttel zárták az ételek rendjét. Javítás:... e, Az anya és gyermeke az egész napot azzal töltötték, hogy a nyolc krajcárt keresték a házban és az udvaron. Javítás:... 16

17 f, Az édesanya először az almáriumban kereste a centeket, mert oda szokta rakni a mosásért kapott aprót. Javítás:... g, Az utolsó előtti krajcárt az apa szekrényében találták meg, az utolsót pedig maga az édesapa hozta nekik. Javítás: Keresztrejtvény A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! Kit boncolt fel a novella végén a körorvos? A káposztaevéshez nekigyürkőzve itt dagadtak ki az erei. Ez az étel vált végzetessé a Tragédia főszereplője számára. Ez az a hely, ahol a főhős ki akarta enni a vagyonából a gazdáját. Ez volt a napszámosok feladata. A tyúkhúsleves sárga és volt. A második fogás ilyen ízesítésű volt. A főhős fia az első napon ilyen ebédet hozott. 17

18 A Szegény emberek című novellához kapcsolódó feladatok. 7. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 1. Hány gyermeke volt a Varga családnak? MA. egy se DE. egy ER. kettő KL. három 2. Milyen munkát vállalt a katona a szabadsága alatt? AI. állatgondozást RE. ásás RT. falazás RR. kapálás 3. Milyen hónapban játszódik a történet? FE. november TE. április WE. december IU. január 4. Hogy becézi a feleségét az idősebb napszámos? KL. banya QI. cseléd LÉ. vénasszony PO. nyanya 5. Kinek tartozik a katona felesége? HZ.Vargának OI. Istvánnak RD. Kovácsnak MÁ. Sóvágónak 6. Milyen ajándékot visz a katona a gyermekeinek? RS. mézeskalácsot DS. szalonnát AS. paprikát LM. hintalovat 7. Miért megy a vásárba a katona? UI. kapát venni BV. bundáért EN. ásót venni DF. daraért 8. Hol tartják Vargáék a pénzüket? RE. bankban KI. sifonban AZ. zsákban OH. párnában 9. Milyen fegyverrel támad a gyerekekre? RE. puskával SE. vasvillával AS. ásóval PO. bottal 10. Meddig kell megadnia a tartozást? ML. délig ED. kilencig OK. tízig UJ. tizenegyig 11. Ki árulja el a gyilkost? OM. felesége UZ. sógora AK. fia AZ. a napszámos 12. Milyen növény található a templom mellett? IK. orgona OK. csipkebogyó EC. diófa UE. bodza A válaszokból kapott megfejtés:... Az idézet zárlata:... 18

19 8. Betűkavalkád! P A P R I K A SZ Á Z R Ó N B E A S Ú N A R J H T O B Í É E R L E ZS SZ NY T A M Z I CS E SZ M É Z E S K Keressétek ki a táblázatból a műben említett árucikkeket, majd írjátok melléjük az árukat! A megoldásokat vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találjátok. Az egyes betűket többször is felhasználhatjátok. A termékek és áraik:... A megmaradt betűkből egy szereplőnevet kapsz: 19

20 9. Eltévedt tárgyak! A szereplők mellett a novellákban számos tárgy is feltűnik. Melyek ezek? Melyik műben találhatóak és milyen szerepet töltenek be a történetben? A mű címe: aró ngi endők asvillavi sezém ósá A tárgyak Szerepük a történetben A mű címe: áposztak ótozottdr dénye úktyhúsevesl A tárgyak Szerepük a történetben A mű címe: nig ajcárokr fiaépg A tárgyak Szerepük a történetben 20

21 10. Igazam van vagy tévedek...? a, A katonának négy gyereke volt, akiket huszonnyolc hónapja nem látott, és nagyon hiányoztak neki. IGAZ-HAMIS b, Az almáriumban tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat és mécsest találtak a szereplők. IGAZ-HAMIS c, A napszámos azt álmodta, hogy lakodalomban volt. Ébredés után rosszkedvű lett, mert elfelejtette, hol volt és mit evett. IGAZ-HAMIS d, A mosáshoz szükséges négy krajcárt az anya a gépfiában szerette volna megtalálni. IGAZ-HAMIS e, Az anya fiával először a gépfiában kereste a krajcárokat, aztán az apa kabátját kutatták át, utoljára pedig az almáriumot nézték meg. IGAZ-HAMIS f, A feleség sokáig nézegette a kürtös kalácsot, túlságosan drágállotta, hiszen csak daralisztből és méz nélkül készült. IGAZ-HAMIS g, Azért volt szükség a hét krajcárra, hogy szappant vehessen az anya, ki akarta mosni az apa olajos ingét. IGAZ-HAMIS h, Kis János félálomban hallotta, hogy Sarudy Péter a lánya lakodalmára kismalacot is vágott. IGAZ-HAMIS 21

22 i, A katona felesége kis csizmákat szeretett volna venni a vásárban, de a katona ásóért ment, és a gyerekeinek csak mézest vásárolt. IGAZ-HAMIS j, Kis János képes volt egész nap koplalni, ha felesége olyat főzött, amit ő nem szeretett. A lakodalom napján azonban annyira reszketett a gyomra, hogy muszáj volt az ebéddel jól laknia. Ez lett a veszte. IGAZ-HAMIS k, A feleség nagyon megijedt, amikor a férjével a vásárra tartottak, mert akkor vette észre, hogy a férje megháborodott. IGAZ-HAMIS l, Kis János részegen a körtefához támolygott, hogy kiadja magából a sok zsíros falatot, és folytatni tudja a habzsolást. IGAZ-HAMIS 11. Az elolvasott novellákból válasz ki egy főszereplőt. Jellemezd, majd ábrázold őket!.. 22

23 12. Miután elolvastad vagy megnézted a Pillangó című regényt/filmet a, könnyen megoldható lesz a feladat számodra Mit mondott Zsuzsika Jóskának, amikor átkozódott: Égjen...! 2. Az író vezetékneve, aki a regényt írta. 3. Hol találkozott először Zsuzsika és Jóska? ( hely, ahonnan a vizet merítik ) 4. Milyen tárgyat vitt magával Zsuzsika, amikor a lesőbe ment? 5. Melyik nap a kérő nap? 6. Jóska vezetékneve? 7. Milyen virágot hozott Jóska Zsuzsikának? 8. Milyen munkát mentek végezni az aratáshoz? 9. Mi volt a foglalkozása Andris barátjának, akinek nagyon tetszett Zsuzsika? 10. Miben ment Zsuzsika a lesőben, lagzikor? 11.Hová hívta őt Jóska és végül ő maga nem ment el? 12. Szimbólumként van jelen a műben. Egy állatra kell gondolni! A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! 23

24 b, Hogy hívták Zsuzsika testvérét, aki hazaérkezett? 2. Egészítsd ki: Megbánnod, mint a..., aki 9 kölykezik. 3. A regény írójának a vezetékneve! 4. Miben különbözik a Hitves és a Maróthy család? 5. Jóska vezetékneve? 6. Honnan érkezik meg Zsuzsika testvére? 7. Mi Zsuzsika vezetékneve? 8. Zsuzsika szerelmének a keresztneve? 9. Hová készültek Zsuzsi és szerelme, csakhogy a szerelme nem érkezett meg? 10. Milyen munkát mentek végezni az aratáshoz? 11. Kikhez járt segíteni Zsuzsika? 12. Milyen virágot kapott Zsuzsika a szerelmétől? A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! 24

25 3.3 Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád 1. Párosítsd össze a következő neveket a költők, írók születésük helyével! Kosztolányi Dezső Szekszárd Tóth Árpád Babits Mihály Juhász Gyula Arad Szabadka Szeged 2. Hogy hívták a kor folyóiratát, mely körül tömörültek ezek az írók is? Nevezd meg kinek ki volt a múzsája? Babits Mihálynak.. ÁRVÁRYS NNAA Juhász Gyulának ANNERT LONAI Kosztolányi Dezsőnek ARMOSH LONAI Tóth Árpád ICHTMANNL AANN 4. Keresd meg az alábbi sorokban a kakukktojást, majd indokold választásodat! a, Pacsirta, Pillangó, Aranysárkány, Édes Anna... 25

26 b, Messze... messze..., Lédával a bálban, Jónás könyve, Szerelmes vers,... c, Milyen volt, Anna örök, Magyar táj, magyar ecsettel, Szent Péter esernyője... d, Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig, Őrizem a szemed, Jó éjszakát! A keresztrejtvény megoldásához szükséges elolvasnod Kosztolányi Dezső a Fürdés című novelláját. A kétjegyű mássalhangzók egy kockába kerülnek! Mi volt megtiltva a főszereplőnek? Mit csinált a vízzel a fiú? Mit csinált az anyuka a kertben? Mi volt a család vezetékneve? Ki állt már parton, amikorra az anyuka is megérkezett? Hol nyaralt a család? A főszereplő keresztneve? Egy latin szó, mely elhangzott a novellában. Min szállították el az anyukát a novella végén? Minek nevezte az apuka a fiát? Milyen színű volt a fürdőruhája? 26

27 6. Igaz vagy hamis? A következő állítások a Fürdés című novellából valóak. Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, Suhajda nem akarja a fiát fürödni vinni. b, A novella főszereplője egy 12 éves fiú. c, A meggyszínű fürdőnadrágja olyan volt, mint az apjáé, csak kisebb. d, Jancsi a 3. gimnázium évzáró vizsgáján megbukott latinból. e, Az út a nyaralótól a tóig 1 óra. f, Az apuka belevetette a vízbe a fiát. g, Kereste, kereste, mindenhogyan, az iszapba hasalva, könyökölve. h, Kiabálására 55-en össze is csődültek. i, Több mint negyedórai kutatás után bukkantak rá. j, Még három se volt. 7. Hiányos mondatok! A következő hiányos mondatokat, melyek kiegészítésre várnak a Kulcs című novellában találjátok! a, Nem találta az... b, Ő is a... ajtóig ment, de ott benyitott, áthaladt egy irodán, ahol állóíróasztalnál hivatalnokok körmöltek. c, Harisnyája egy helyütt... is volt, egy helyütt lyukas. Cipője pedig... 27

28 d, Semmiféle ürügyön nem juthatott ide, mert az apja..., nem szerette, ha ott..., azon a véleményen volt, hogy... és... e, Lábujjhegyen közeledett feléje. Az íróasztalnál nem tudott... a könyvek... f, Turkált a zsebeiben. Az asztalra csapott egy g, Aztán hogy jössz ide,...? Csupa piszok vagy. Meg se... A cipőd, a harisnyád. Mint egy... h, Pista, aki a főnök... kijutni az ajtón, itt rekedt. Egy darabig az íróasztal..., majd... az ott púposodó... i, Ez az apró emberke egy furcsa... Mozgékony orrán erősen villogott a... Kis feje volt, középütt... Kezeit összedörzsölte, s ekkor száraz, idegésitő, j, A sarkon... arcát. Aztán szaladt-szaladt, a......, hazáig. 28

29 8. A keresztrejtvény megoldásához szükséges elolvasnod Kosztolányi Dezső a Kulcs című novelláját. H A kétjegyű mássalhangzók egy kockába kerülnek! V V Hanyadik emeletre ért föl? A főszereplő vezetékneve. Melyik tantárgyból kapott elégségest? A főszereplő vezetékneve. Miért ment a hivatalba? Mit nyújtott Takács úrnak a kopasz kolléga? Egy bizonyos étel is lehet, amit Takács úr a zsebében talált. Hogy hívták a bácsit, aki segített neki a novella elején megkeresni az apukát? Hogy nézett ki az apa szerint a kisfiú. Olyan, mint egy... Milye volt egy helyütt foltos? Szemüveget tárolunk benne és az apuka a zsebéből halászta ki. Szintén az apuka zsebében található tároló eszköz. Melyik nyelvből kapott elégségest? 29

30 3.4 Karinthy Frigyes 1. Összekeveredtünk! A következő feladatok megoldásához szükséges elolvasnod Karinthy Frigyes A jó tanuló felel és a A rossz tanuló felel című elbeszéléseit. MANNSTEIN MANNDECK MAYEREGL MANNALT FŐRCHIH OLGÁRP NŐER 2. Biztos már te is átéltél hasonló helyzetet a feleléseid kapcsán, mint az elbeszélés két főszereplője. Fogalmazd meg és vesd papírra saját belső monológodat

31 3. Készíts képregényt a saját belső monológod alapján!

32 3.5 József Attila 1. Húzd alá József Attila születésének napját! a, április 11. b, május 27. c, február 28. d, december Mit ünnepelünk születésének napján? 3. Igaz vagy hamis? A következő állítások József Attila életrajzából valóak. Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, Születésének napját a költészet napjaként ünnepeljük. b, Komáromban született. c, Attila még kisgyermek volt, mikor az apa elment tőlük jobb megélhetést keresni d, Édesanyja Korda Borbála. e, Jolán és Etus a testvérei. f, József Attila elkerül Öcsödre nevelőszülőkhöz. g, Anyja halála után a gyámja testvére, Jolán lett. h, Többször próbálkozott öngyilkossággal. i, Soha nem szorult pszichiátriai kezelésre. j, Utolsó éveiben Jolánnál, Balatonszárszón lakik. 32

33 4. Húzd alá ki nem ismerhette József Attilát! a, Szántó Judit b, Csajághy Laura c, Kozmutza Flóra d, Gyömrői Edit 5. József Attilát kizárták az egyetemről. a, Melyik versében említi ezt az eseményt?... b, Melyik verse miatt zárták ki?... c, Ki az a személy, aki miatt kizárták? Az alábbiak közül melyik nem József Attila verse? a, Óda b, Milyen volt c, Mama d, Rejtelmek 7. Mit jelentenek az alábbi latin szókapcsolatok? Karikázd be az általad helyesnek tartott választ! a,,,curruculum vitae,, a, írói hitvallás b, önéletrajz c, sírvers b,,,ars poetica,, a, irodalmi műfaj b, költői hitvallás c, költői levél 8. Melyik verséből való az idézet? a, Nincsen apám, se anyám b, Harminckét éves lettem én - se istenem, se hazám, meglepetés e költemény se bölcsőm, se szemfedőm, csecse se csókom, se szeretőm. becse: 33

34 3.6 Radnóti Miklós 1. Egészítsd ki a költő életrajzát! Radnóti Miklós a világháború költője. Származása és tragikus sorsa meghatározója volt költészetének... született, Budapesten.. Miklós néven. Nevét később változtatja meg, édesapja születési helye után. Édesanyja és ikertestvére a szülésnél meghalt, ezért sokszor magát vádolta. Édesapja újra.., nevelőanyja nagy szeretettel neveli... éves, amikor az édesapja meghal. Innentől kezdve neveli. A csehországi. textilipari főiskolán tanul 1 évet, majd Szegeden lesz hallgató. Itt bölcsészdoktori oklevelet szerez. Feleségül veszi.. Zsidó származása miatt többször behívatták.. Legutoljára 1944-ben hívják be Szerbiában lévő Itt töltött napjainak nagyszerű dokumentuma a őszén erőltetett menetben indítják Németország felé a munkatáborosokat. A Győr határánál fekvő. érve a beteg, kiéhezett, elgyötört menetelők közül többet is agyonlőnek, köztük.. Tömegsírba kerül, csak azonosították a kabátjában található. alapján. 2. Keresd meg a kakukktojást! a, Hetedik Ecloga, Elbocsájtó, szép üzenet, Levél a hitveshez b, Ikrek hava, Járkálj, csak halálraítélt!, Levegő c, Nem tudhatom, Milyen volt, Razglednica.. d, Radnóti Miklós, Balassi Bálint, József Attila... 34

35 4 Ismételjünk egy kicsit. 1. Magyarázd meg a következő kifejezéseket! realizmus - naturalizmus.. avantgárd irányzatok. kik a,,nyugatosok,,-. alteregó.. enjabement... ars poetica. 2. Ki hol született? Mikszáth Kálmán - Móricz Zsigmond -. Babits Mihály -.. Tóth Árpád -. József Attila -. Ady Endre -.. Juhász Gyula -... Kosztolányi Dezső -.. Krúdy Gyula - Radnóti Miklós - 3. Kinek melyik művében szerepelnek a következő szereplők? Vér Klára Kocsipál Gyuri.. Cukri. Kis János Vajkay Ákos - Sós Pál -. Gregorics Pál.. Bélyi János.. Sarudy Pál... Takács Pista -. 35

36 4. Párosítsd össze kinek ki volt a múzsája? Radnóti Miklós Diósy Ödönné Brüll Adél Babits Mihály Holics Eugénia Tóth Árpád Boncza Berta József Attila Mauks Ilona József Attila Sárvári Anna Móricz Zsigmond Török Sophie Ady Endre Lichtmann Anna Mikszáth Kálmán Vágó Márta Juhász Gyula Szántó Judit József Attila Kozmutza Flóra Ady Endre Gyarmati Fanni 5. Keresd meg a kakukktojást! a, Tétova óda, Őrizem a szemed, A magyar Ugaron, Rejtelmek, Levél a hitveshez b, Pillangó, Pacsirta, Hetedik ecloga, Beszterce ostroma, Röhög az egész osztály c, A magyar Ugaron, Góg és Magóg fia vagyok én, A föl-földobott kő, Nekünk Mohács kell, Razglednica d, Nem tudhatom, Születésnapomra, Milyen volt, Utazás a koponyám körül, Messze.Messze 36

37 6.Sorolj fel 6 költőt vagy írót, akik a Nyugat nemzedékéhez tartoztak!. 7.Nevezd meg az összekeveredett helységneveket és kinek a nevéhez köthetők!? PESTUBAD RADA SZKLABNYOA ITSZACSÉECS SZEKÁSZRD Helységnév Kihez köthető 8.Ki vagyok én! a, A szimbolista irodalom megteremtőjeként tart számon az irodalom. Igaz nagyon sokat utazgattam, hogy ezt az új irányzatot elsajátítsam és próbáljak nyitni nyugat felé. Ebben életem nagy szerelme is segített. b, Nagyon sokat vívódtam az életben és az élettel. Talán túl korán itt is hagytam az életet, de ezt megpecsételte az is, hogy korán elveszítettem anyukámat és minden nőben őt láttam. c, Zsidó származásom nyomott hagyott az életemben. Sokat kellett nélkülöznöm miatta, sokszor voltam távol az otthonomtól, de a kedvesem léte mindig vigasztalt. 37

38 d, Írói sorson nehezen kezdődik, de végül sikert hozott. A nehézségek miatt kikényszerítettem a válást is. Főleg az egyszerű nép sorsa, élete és a nyelvezete vonzott. 5 Irodalomelmélet 1. Állapítsd meg a következő idézetekben a költői képeket! a,,,az egész pusztában széjjel sütött a nap, De az ő szívében éjek éje maradt. b, Este van, este van kiki nyúgalomba! c, Éj van-e vagy szemem világa veszett ki? János vitéz ekkép kezdett gondolkodni. d, A torony bámult rá, mint sötét kísértet. e, De csodák csodája! mit látott, mit látott! Látta Iluskává válni a virágot. f, A leáldozó nap utósó sugára Vörös szemmel nézett a siralmas tájra. 38

39 g, Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára? h, Hóha!Hóha!Hol van a vad? i, Egyenes rónaság nyújtózkodott végig. j, Elváltak egymástól, mint ágtól a levél. k, Egy eladó lány a tűzre venyigét rak, Ő a legnagyobb s szebb...a hajnali csillag. l, Élete gyertyáját soknak éloltátok, Küldök én örökös éjszakát reátok. m, Erdő közepén sötét ösvényére Leküldte világát a hold sárga fénye. n, De ő keményen ült rajta, mint a cövek A földindulás sem rázhatta volna meg. ny, Feketén bólingat az eperfa lombja. 39

40 Rímek: Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon A juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Rímképlet: Fajtája: Ez volt vége az nagy Szolimán császárnak Ez az ő nagy híres hatalmasságának Az Isten engedte gróf Zrínyi Miklósnak Dicséretét ennek hatalmas próbának. Rímképlet: Fajtája: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Rímképlet: Fajtája: Történt pedig egy vasárnap, Hogy a fentírt fülemile Ép a közös gallyra ülve, Azt szemelvén ki oltárnak. Rímképlet: Fajtája: 40

41 Múltadban nincs öröm Jövődben nincs remény Hanyatló szép hazám! Miattad vérzem én. Rímképlet: Fajtája: 41

42 6 Megoldókulcs Tudásunk felelevenítése 1. Párosítsd össze a felsorolt irodalmi korszakokat a megfelelő századokkal/évekkel! Középkor Reneszánsz Barokk 14. század -16. század 5. század század 17. század 18. század Felvilágosodás Reformkor 18. század 2. Kik és mik ők? A, latinul író humanista költő: Janus Pannonius B, nyelvújítónk: Kazinczy Ferencz C, politikus, hadvezér, költő: Zrínyi Miklós D, a magyar líra megteremtője: Balassi Bálint E, a magyar nemzeti dráma megteremtője: Katona József G, nemzeti himnuszunk írója: Kölcsey Ferenc H, a költői triumvirátus: Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály I, az első összefüggő szöveg neve és keletkezésének ideje: Halotti beszéd és Könyörgés, 1200 J, az első magyar vers neve és keletkezésének ideje: Ómagyar Mária-siralom, 1300 K, az első szórványemlékünk neve és keletkezésének ideje: a tihanyi apátság alapítólevele, 1055 L, az első könyv: Jókai-kódex 42

43 3. Párosítsd a szerző nevét a művéhez! A, Balassi Bálint 1. Szigeti veszedelem B, Zrínyi Miklós 2. Fogságom naplója C, Kazinczy Ferenc 3. Egy katonaének D, Vörösmarty Mihály 4. Bánk bán E, Katona József 5. Nemzeti dal F, Kölcsey Ferenc 6. Búcsú Váradtól G, Arany János 7. Himnusz H, Petőfi Sándor 8. Családi kör I, Janus Pannonius 9. Szózat Megoldások: A-3, B-1, C-2, D-9, E-4, F-7, G-8, H-5, I-6 4. Nevezd meg ki volt kinek a szerelme! Losonczy Anna Balassi Bálint Vajda Julianna Csokonai Vitéz Mihály Perczel Etelka Vörösmarty Mihály Szendrey Júlia Petőfi Sándor Ercsey Julianna Arany János Csajághy Laura - Vörösmarty Mihály 5. Az egyes nevekhez írj egy helyszínt, amely az életéhez kapcsolható! Petőfi Sándor - Kiskőrös Zrínyi Miklós - Ozaly vára Kölcsey Ferenc - Sződemeter Katona József - Kecskemét Kazinczy Ferenc - Széphalom Csokonai Vitéz Mihály - Debrecen Vörösmarty Mihály Kápolnásnyék Arany János - Nagyszalonta Balassi Bálint - Zólyom 43

44 6. Kinek melyik művéből való a következő szereplő? Szereplő A mű írója A mű címe Balga Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Gertrudis Katona József Bánk bán Kund Abigél Arany János Tetemre hívás Szulimán szultán Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Dalos Eszti Arany János Tengeri hántás Ilma Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Ottó Katona József Bánk bán Melinda Katona József Bánk bán Mirigy Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Ödön Jókai Mór A kőszívű ember fiai Bárczi Benő Arany János Tetemre hívás Juranics Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Deli Vid Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Realizmus 1. Igaz vagy hamis? Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, A realizmus a 15. század egyik fő irányzata. b, Az alapjának a valóságábrázolást tartják. c, A középpontba a társadalmi viszonyok feltárása áll. d, Az irodalomban elsősorban a lírában hatott. H I I H 2. Mely műfajra ismersz rá a következő jellemzésből? a, rövidebb terjedelmű, tömör szerkezetű prózai mű. Kevés szereplővel, sűrített cselekményben fontos a párbeszéd. 44

45 b, több szereplőt vonultat fel, cselekménye kevésbé drámai, terjedelemben pedig hosszabb mű. a, novella b, elbeszélés 3. Nézz utána és egészítsd ki a világirodalmi képviselők neveit! Charles Dickens Honoré de Balzac Gustave Flaubert Lev Tolsztoj Fjodor Mihalovics Dosztojevszkij Nyikolaj Vasziljevics Gogol 4. Az elolvasott életrajz után töltsd ki az adatlapot! Az író neve: Mikszáth Kálmán Minek volt a nagy mestere: A regény- és a novella írás nagy mestere. Születésének helye: Szklabonya Tanulmányai: Rimaszombat, Selmecbánya, Pest Végzettsége: Jogot hallgatott, de diplomát nem szerzett. Felesége: Mauks Ilona Munkahelyei: főszolgálóbíró, Szegedi Napló szerkesztője A siker gyümölcse: A jó palócok és a Tót atyafiak 5. Csoportosítsd a következő Mikszáth-hősöket a megadott szempontok szerint! Baló Borcsa, Noszty Feri, Bede Erzsi, Bélyi Veronka, Bede Anna, Wibra György, Tóth Mari, Sós Pál, Gregorics Pál Novellák szereplői: Baló Borcsa, Bede Erzsi, Bede Anna, Sós Pál Regényhősök: Noszty Feri, Bélyi Veronka, Wibra György, Tóth Mari, Gregorics Pál 6. Leveled érkezett! Miután elolvastad válaszolj a kérdésekre! Melyik műről van szó? A néhai bárány Ki írta a levelet? Cukri bárány 45

46 7. Az elolvasott szemelvények alapján oldd meg a keresztrejvényt! ( Bágyi csoda, A néhai bárány, Szent Péter esernyője a részleteket a tankönyved tartalmazza) K O CS I P Á L B A N K I B I Z O NY L A T O T M O L N Á R N É B A L Ó C U K R I ZS U G O R I N A K V E R O N K A 9. Hogy hívták a molnárlegényt? (vezetékneve) 10. Mit rejtett el az esernyő nyelébe Gregorics Pál? 11. Mindenki bosszankodott, csak a.., a gyönyörű Vér Klára mosolyva járt-kelt. 12. Melyik család hozománya veszett el? 13. Hogy hívták a bárányt, amely az árvíz során elveszett? 14. Minek tartották az emberek Gregorics Pált? 15. Hogy hívták a pap testvérét, aki hozzákerült Glogovára 8. A tankönyv alapján egészítsd ki a szöveget! Kik a palócok? A főleg Hont, Nógrád, Heves, Borsod és Gömör megyékben élők népi elnevezése. Egyes feltevések szerint török eredetű kabar nép, mások a kunok egyik ágától származtatják őket. A gazdag hagyományokkal rendelkező népcsoport nagy része főleg földművelésből élt, de a méhészet és a halászat is elterjedt foglalkozási ág volt. A palócok általában jókedvű, éles eszű, természetes humorral megáldott emberek, akik jellegzetes nyelvjárásukkal kitűnnek a magyar nép köréből. 46

47 Nyugatosok Ady Endre 1. Töltsd ki Ady Endre adatlapját a tanultak alapján vagy nézz utána, ha még nem tanultad meg! Születésének időpontja: november 22. Születésének helye: Érdmindszent Tanulmányainak helyszínei: Nagykároly, Zilah, Debrecen Mely irodalmi irányzatnak volt a fő képviselője: szimbolizmus Az igazi nagy város Ady életében: Nagykároly Ide jutott el 11 alkalommal Léda segítségével: Párizs Szerelmei: Diósy Ödönné Brüll Adél, Boncza Berta Verskötetei:.Versek, Még egyszer, Új versek, Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, Minden- Titkok versei, A menekülő Élet, Ki látott engem?, A halottak élén 2. Ki volt Ady Endre két legismertebb ihlető múzsája? a, Anna és Lilla b, Csinszka és Júlia c, Léda és Csinszka d, Gina és Léda 3. Kihez szólnak az alábbi, kétségeket kifejező Ady sorok?,,már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. A fiatal lány neve: Boncza Berta - Csinszka 4.Mi a címe a Lédával végleg szakító Ady versnek? Elbocsátó, szép üzenet 47

48 5. Az alábbi helységneveket a Góg és Magóg fia vagyok én című versből valók. Mit szimbolizálhatnak? Verecke a magyarok bejövetel Dévény nyugati határ Pusztaszer - vérszerződés 6. Ady Endre melyik verséből való az idézet? a, Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra, Hazajön a fiad. A föl-földobott kő b, Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. A magyar Ugaron c, Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap Fölszállott a páva Móricz Zsigmond 1. Egészítsd ki a szöveget! Móricz Zsigmond, a magyar prózairodalom klasszikusa, a Nyugat első nemzedékének tagja. Szülőfaluja Tiszacsécse. Pesten egyetemi tanulmányokba is belekezd, de nem fejezi be, inkább újságíróként dolgozik. Feleségül veszi Holics Eugénia tanítónőt. Janka halála után feleségül veszi a kor egyik ünnepelt színésznőjét, Simonyi Máriát. Önálló lapot indít Kelet népe címmel. Első igazi novellája, a Hét krajcár. Megismerkedik Littkey Erzsikével, egy lelencgyerekkel, akit csakhamar örökbe is fogad. 48

49 2. A táblázatban Móricz Zsigmondhoz kötődő címek, műfajok, kifejezések bújtak el összesen 15 melyek vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találhatóak. Az egyes betűk többször is felhasználhatóak. A talált kifejezések, műcímek, műfajok: A I N Á M O F A R G Y S Á R A R A N Y P L Z D Z S E N T R I K Í N A I A Ó R Á L Á N O V E L L A Y L F M L I P I Á G T A A Ű R A S Z B É E N K Á N P A M A D B G S Ú R I M U R I A Ó Á R V Á C S K A K M R E G É N Y A B A D 1. grafománia 2.Sárarany 3. dzsentri 4. novella 5. Úri muri 6.Árvácska 7. regény 8. A fáklya 9. színmű 10.realizmus 11.Tragédia 12.Betyár 13.Pillangó 14.Sári 15.napló 3. Összekeveredtünk! Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, akkor ismert Móricz művekre találsz! MINHALDÁLIG ÓJ ÉGYL - Légy jó mindhalálig ANGÓPILL - Pillangó GÉDIATRA - Tragédia ÁCSKAÁRV - Árvácska ÉTH KARJÁRC Hét krajcár 49

50 4. A feladatok megoldásához szükséges elolvasni a Hét krajcár és a Tragédia című novellákat! 4.1. A titkos ábécé segítségével fordítsátok le az * # $ & ( ) < > ë ^ A Á E É I O Ó Ö Ő U Ú Ü Ű { } «~ Ϋ» ß ð Ώ B C CS D G GY H J K L M N NY R S SZ T V Z ZS 4.2.Állapítsátok meg, melyik üzenetet hányadik krajcár küldhette, és írjátok melléjük a novellában megnevezett pontos helyüket # # ß # ~ $ { # ð ( Ϋ ð $ & A K E Z E T E K Ü GY É B E N V O L T A M V É G I G Az 1. üzenet küldője: A hatodik krajcár az anyuka zsebében & # { ð ( Ϋ A K I N CS E S B Á NY A L A K Ó J A V O L T A M A 2. üzenet küldője: Az első három a gépfiában (»» ( ß ( # Ϋ > ß ß Ϋ ) A Z O R R O T O K E L Ő T T L Ó G T A M A 3. üzenet küldője: Az ötödik az apu ruhájában, a zsebében volt. * Ώ & )» ( ( { ( B A R Á T A I M A ZS I N Ó R O K É S A G O M B O K A 4. üzenet küldője: Az első három krajcár a gépfiában volt. ß ^ ( < $ { T Ű K É S SZ A L A G O K K Ö Z É B Ú J T A M A 5. üzenet küldője: A hetedik krajcárt a koldus adta, aki házhoz jött. 50

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 7. ročník

Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 7. ročník Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) Életrajz - 1905. ápr. 11., Budapest (Ferencváros, Gát u. 3.)) - szülei: József Áron (bánsági szappanfőző munkás), Pőcze Borbála (szabadszállási cselédlány, mosónő) - testvérek:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5

1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5 FELVÉTELI VIZSGA 2014. MAGYAR NYELV ÉS IRDALM KÓD: 1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5 A szememmel látom a helyzetet. Saját szemével

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2013 programcsomagot

Részletesebben

BABITSszexregény. (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről)

BABITSszexregény. (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről) Onagy Zoltán BABITSszexregény tavaszi ir amlás ősszel (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről) 2011 Az egész sorsában van valamit végtelenül sivár tragikum. A költő nem jobb, mint kora Babits

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. Babus Antal

Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. Babus Antal Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában Babus Antal Radnóti Miklós hagyatékát huszonegy nagy, lepecsételt csomagban 2008. január 11- én szállítottuk be

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

BETŰFALÓ. Csapat neve: Intézmény neve: Intézmény címe: Az első forduló megoldott feladatlapjait 2012. december 20-ig kérjük visszajuttatni:

BETŰFALÓ. Csapat neve: Intézmény neve: Intézmény címe: Az első forduló megoldott feladatlapjait 2012. december 20-ig kérjük visszajuttatni: BETŰFALÓ Csapat neve: Intézmény neve: Intézmény címe: Az első forduló megoldott feladatlapjait 2012. december 20-ig kérjük visszajuttatni: - elektronikus kitöltés, vagy bescennelt változat esetén a szandabetufalo@gmail.com

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 0 ISKOLAI FORDULÓ II. fokozat ÉLETTÖRTÉNETEK Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia Feladatlap Megoldási idő: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám:

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Könyvek Tusája 6. forduló

Könyvek Tusája 6. forduló Könyvek Tusája 6. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben