Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník"

Átírás

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Mgr. Eszter Talpaš Kamaráš Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

2 Vydavateľ: Autor UZ: Kontakt na autora UZ: Názov: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Mgr. Eszter Talpaš Kamaráš ZŠ Mihálya Tompu, Šrobárova 12, Rim. Sobota, Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník Rok vytvorenia: 2014 Oponentský posudok PaeDr.Štefan Orosz vypracoval: ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalivaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 2

3 Tartalom: Bevezetés Tudásunk felelevenítése Realizmus Nyugatosok Ady Endre Móricz Zsigmond Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád Karinthy Frigyes József Attila Radnóti Miklós Ismételjünk egy kicsit Irodalomelmélet Megoldókulcs Felhasznált irodalom. 71 3

4 Bevezetés Az irodalom mindenkié. Nem igazgatják kereskedelmi érdekek, és nem lehet a gyors haszon reményében kifosztani. Jeanette Winterson Nem véletlenül választottam munkám mottójaként a következő idézetet. Igen, az irodalom mindenkié, csak hogy is lehetne mindenkiévé tenni?! Az irodalmat nagyon lehet szeretni, de nagyon nehéz megszerettetni ezen tanulókkal. A munkám célja, hogy bevezessem őket az irodalom világába. Ehhez a különböző típusú feladatokat vettem alapul, melyek segítségével igyekeztem, hogy a tanulók megismerkedjenek az adott korszak jellegzetességeivel és ha valahol találkoznak az adott fogalmakkal, nevekkel, bátran eltudják mondani, hogy ezt már én hallottam vagy esetleg láttam valahol. A munkámat irodalmi korszakokra osztottam és ezeken belül foglalkozom az adott korszak alkotóival. A feladatokat, úgy állítottam össze, hogy az elsajátításra szükséges dolgokkal találkozzanak a tanulók. Így bízom benne, hogy a gyakorlással is segíthetjük a tanulók tanulási folyamatát. Egyes korszakok tartalmaznak a tanterv által nem előírt műveket, melyek jelentősek az adott költő vagy író munkásságát illetően, de a tanórai óraszám nem elegendő a közelebbi megismerésükre. Ezen novellák, elbeszélések elolvasása után lehet csak elvégezni az egyes feladatokat. Bízom benne, hogy a kiválasztott művek felkeltik a tanulók érdeklődését az olvasás iránt és a feladatokat már szórakozásból is elvégzik. Szintén a munkám része az összefoglaló ismétlést, irodalomelméletet tartalmazó feladatlap, mellyel a témazáró ismétlést lehet megkönnyíteni a tanulók számára. 4

5 Tudásunk felelevenítése 1 Tudásunk felelevenítése 1. Párosítsd össze a felsorolt irodalmi korszakokat a megfelelő századokkal/évekkel! Középkor Reneszánsz Barokk 14. század -16. század 5. század- 14. század 17. század 18. század Felvilágosodás Reformkor 18. század 2. Kik és mik ők? A, latinul író humanista költő:. B, nyelvújítónk: C, politikus, hadvezér, költő:... D, a magyar líra megteremtője: E, a magyar nemzeti dráma megteremtője:.. G, nemzeti himnuszunk írója:.. H, a költői triumvirátus:... I, az első összefüggő szöveg neve és keletkezésének ideje:... J, az első magyar vers neve és keletkezésének ideje:... 5

6 K, az első szórványemlékünk neve és keletkezésének ideje:... L, az első könyv:.. 3. Párosítsd a szerző nevét a művéhez! A, Balassi Bálint 1. Szigeti veszedelem B, Zrínyi Miklós 2. Fogságom naplója C, Kazinczy Ferenc 3. Egy katonaének D, Vörösmarty Mihály 4. Bánk bán E, Katona József 5. Nemzeti dal F, Kölcsey Ferenc 6. Búcsú Váradtól G, Arany János 7. Himnusz H, Petőfi Sándor 8. Családi kör I, Janus Pannonius 9. Szózat Megoldások:.. 4. Nevezd meg ki volt kinek a szerelme! Losonczy Anna -.. Vajda Julianna -. Perczel Etelka -. Szendrey Júlia -. Ercsey Julianna - Csajághy Laura - 6

7 5. Az egyes nevekhez írj egy helyszínt, amely az életéhez kapcsolható! Petőfi Sándor Kazinczy Ferenc.. Zrínyi Miklós... Csokonai Vitéz Mihály... Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihály. Katona József.. Arany János.. Balassi Bálint 6. Kinek melyik művéből való a következő szereplő? Szereplő A mű írója A mű címe Balga Gertrudis Kund Abigél Szulimán szultán Dalos Eszti Ilma Ottó Melinda Mirigy Ödön Bárczi Benő Juranics Deli Vid 7

8 Realizmus 2 Realizmus 1. Igaz vagy hamis? Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, A realizmus a 15. század egyik fő irányzata. b, Az alapjának a valóságábrázolást tartják. c, A középpontba a társadalmi viszonyok feltárása áll. d, Az irodalomban elsősorban a lírában hatott. 2. Mely műfajra ismersz rá a következő jellemzésből? a, rövidebb terjedelmű, tömör szerkezetű prózai mű. Kevés szereplővel, sűrített cselekményben fontos a párbeszéd. b, több szereplőt vonultat fel, cselekménye kevésbé drámai, terjedelemben pedig hosszabb mű. a,. b,. 3. Nézz utána és egészítsd ki a világirodalmi képviselők neveit! Charles... Honore de.. Gustave.. Lev.. Fjodor Mihalovics Nyikolaj Vasziljevics Az elolvasott életrajz után töltsd ki az adatlapot! A realista regény- és novella írás nagy mestere. Nagy palóc -ként emlegetik, mivel sok művében foglalkozott a nógrádi és a gömöri palócság életével. Mikszáth Kálmán január 16-án a Nógrád megyei Szklabonyán született. Paraszti kisbirtokos családban. A szülőföld világa, hangulata, a gyermekkori élmények meghatározták egész életét és írói munkásságát. Rimaszombatban, majd Selmecbányán tanult. Pesten jogot hallgatott, de diplomát nem szerzett. Balassagyarmatra kerül, ahol Mauks Mátyás főszolgálóbíró mellett dolgozik. Itt 8

9 ismeri meg Mauks Ilonát, akit titkon feleségül vesz. Pestre költözik, hogy valóra váltsa írói terveit. Közben elszegényedett és 3 év házasság után Ilona hazaköltözik szüleihez, mert Mikszáth kikényszeríti a válást. A súlyos nyomorból a Szegedi Napló szerkesztőségének meghívása mentette ki. A várva várt sikert a A jó palócok és a Tót atyafiak című novelláskötetei hozták meg. Az író neve:. Minek volt a nagy mestere:... Születésének helye:. Tanulmányai:.. Végzettsége:. Felesége:.. Munkahelyei:.. A siker gyümölcse:. 5. Csoportosítsd a következő Mikszáth-hősöket a megadott szempontok szerint! Baló Borcsa, Noszty Feri, Bede Erzsi, Bélyi Veronka, Bede Anna, Wibra György, Tóth Mari, Sós Pál, Gregorics Pál Novellák szereplői:... Regényhősök: 6. Leveled érkezett! Miután elolvastad válaszolj a kérdésekre! Kedves gazdim, Borcsa! Visz a víz a ládával és így próbálok Neked egy pár sort írni. Úgy kezdődött, hogy nagy vihar tört ki. Szerencsére megúsztam, ha nem is szárazon. Úszik a láda a nővéred kelengyéjével. Éhes vagyok, meg a láda is ide-oda billeg. A Périék pajtájánal kanyarodó következik, majd ott utolérem az úszó petrencét, és jóllakhatom. Jaj! Sós Pál uram csáklyával húz, húz! Félek, ruhadarab lesz belőlem, ezért gyorsan zárom soraimat. Melyik műről van szó?... Ki írta a levelet?... 9

10 7. Az elolvasott szemelvények alapján oldd meg a keresztrejvényt! ( Bágyi csoda, A néhai bárány, Szent Péter esernyője a részleteket a tankönyved tartalmazza) 1. Hogy hívták a molnárlegényt? (vezetékneve) 2. Mit rejtett el az esernyő nyelébe Gregorics Pál? 3. Mindenki bosszankodott, csak a.., a gyönyörű Vér Klára mosolyva járt-kelt. 4. Melyik család hozománya veszett el? 5. Hogy hívták a bárányt, amely az árvíz során elveszett? 6. Minek tartották az emberek Gregorics Pált? 7. Hogy hívták a pap testvérét, aki hozzákerült Glogovára 8. A tankönyv alapján egészítsd ki a szöveget! Kik a palócok? A főleg Hont,.., Heves, Borsod és. megyékben élők népi elnevezése. Egyes feltevések szerint török eredetű..nép, mások a. egyik ágától származtatják őket. A gazdag hagyományokkal rendelkező népcsoport nagy része főleg.. élt, de a méhészet és a..is elterjedt foglalkozási ág volt. A palócok általában jókedvű, éles eszű, természetes. megáldott emberek, akik jellegzetes.. kitűnnek a magyar nép köréből. 10

11 Nyugatosok 3 Nyugatosok 3.1 Ady Endre 1. Töltsd ki Ady Endre adatlapját a tanultak alapján vagy nézz utána, ha még nem tanultad meg! Születésének időpontja:... Születésének helye:... Tanulmányainak helyszínei:... Mely irodalmi irányzatnak volt a fő képviselője:... Az igazi nagy város Ady életében:... Ide jutott el 11 alkalommal Léda segítségével:... Szerelmei:... Verskötetei: Ki volt Ady Endre két legismertebb ihlető múzsája? a, Anna és Lilla b, Csinszka és Júlia c, Léda és Csinszka d, Gina és Léda 3. Kihez szólnak az alábbi, kétségeket kifejező Ady sorok?,,már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. A fiatal lány neve: 11

12 4. Mi a címe a Lédával végleg szakító Ady versnek? Az alábbi helységneveket a Góg és Magóg fia vagyok én című versből valók. Mit szimbolizálhatnak? Verecke... Dévény... Pusztaszer Ady Endre melyik verséből való az idézet? a, Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra, Hazajön a fiad.. b, Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. c, Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. 12

13 3.2 Móricz Zsigmond 1. Egészítsd ki a szöveget! Móricz..., a magyar.... klasszikusa, a.. első nemzedékének tagja. Szülőfaluja. Pesten egyetemi tanulmányokba is belekezd, de, inkább újságíróként dolgozik. Feleségül veszi. Janka halála után feleségül veszi a kor egyik ünnepelt színésznőjét, Önálló lapot indít.címmel. Első igazi novellája, a.megismerkedik., egy lelencgyerekkel, akit csakhamar örökbe is fogad. 2. A táblázatban Móricz Zsigmondhoz kötődő címek, műfajok, kifejezések bújtak el összesen 15 melyek vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találhatóak. Az egyes betűk többször is felhasználhatóak. A talált kifejezések, műcímek, műfajok: A I N Á M O F A R G Y S Á R A R A N Y P L Z D Z S E N T R I K Í N A I A Ó R Á L Á N O V E L L A Y L F M L I P I Á G T A A Ű R A S Z B É E N K Á N P A M A D B G S Ú R I M U R I A Ó Á R V Á C S K A K M R E G É N Y A B A D

14 3. Összekeveredtünk! Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, akkor ismert Móricz művekre találsz! MINHALDÁLIG ÓJ ÉGYL - ANGÓPILL -.. GÉDIATRA -... ÁCSKAÁRV -. ÉTH KARJÁRC - 4. A feladatok megoldásához szükséges elolvasni a Hét krajcár és a Tragédia című novellákat! 4.1. A titkos ábécé segítségével fordítsátok le az * # $ & ( ) < > ë ^ A Á E É I O Ó Ö Ő U Ú Ü Ű { } «~ Ϋ» ß ð Ώ B C CS D G GY H J K L M N NY R S SZ T V Z ZS 4.2.Állapítsátok meg, melyik üzenetet hányadik krajcár küldhette, és írjátok melléjük a novellában megnevezett pontos helyüket # # ß # ~ $ { # ð ( Ϋ ð $ & Az 1. üzenet küldője: 14

15 @ & # { ð ( Ϋ A 2. üzenet (»» ( ß ( # Ϋ > ß ß Ϋ ) A 3. üzenet küldője:.... * Ώ & )» ( ( { ( A 4. üzenet küldője:..... ß ^ ( < $ { A 5. üzenet küldője:..... ð # «$ $ ß < ß ß * A 6. üzenet küldője:

16 } ë» ( ß ð # # ß ß # ð A 7. üzenet küldője: Tévesek vagyunk! A két novella elolvasása után rájössz, hogy téves állításokat tartalmaz minden mondat. Az a dolgod, hogy húzd alá a hibásnak vélt szavakat, szókapcsolatokban és írd alájuk a megfelelőnek vélt választ. a, Kis János mindig hagyott egy keveset a fiának a bádogedény alján, de most az edény olyan üres volt, mintha a Cirmi már ki is mosogatta volna. Javítás:... b, A szegény napszámos csak egyszer lakott jól életében, a nővére lakodalmán, amikor ötven töltött káposztát is megevett egy ültő helyében. Javítás:... c, Ha egy óriási medencébe öntenénk azt a sok húsfélét és lekvárciberét, amit Kis János egész életében megevett, félig megtelne az. Javítás:... d, A lakodalom első fogása sertésborda volt, azután lekváros barátfüle következett, végül szarvaspörkölttel zárták az ételek rendjét. Javítás:... e, Az anya és gyermeke az egész napot azzal töltötték, hogy a nyolc krajcárt keresték a házban és az udvaron. Javítás:... 16

17 f, Az édesanya először az almáriumban kereste a centeket, mert oda szokta rakni a mosásért kapott aprót. Javítás:... g, Az utolsó előtti krajcárt az apa szekrényében találták meg, az utolsót pedig maga az édesapa hozta nekik. Javítás: Keresztrejtvény A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! Kit boncolt fel a novella végén a körorvos? A káposztaevéshez nekigyürkőzve itt dagadtak ki az erei. Ez az étel vált végzetessé a Tragédia főszereplője számára. Ez az a hely, ahol a főhős ki akarta enni a vagyonából a gazdáját. Ez volt a napszámosok feladata. A tyúkhúsleves sárga és volt. A második fogás ilyen ízesítésű volt. A főhős fia az első napon ilyen ebédet hozott. 17

18 A Szegény emberek című novellához kapcsolódó feladatok. 7. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 1. Hány gyermeke volt a Varga családnak? MA. egy se DE. egy ER. kettő KL. három 2. Milyen munkát vállalt a katona a szabadsága alatt? AI. állatgondozást RE. ásás RT. falazás RR. kapálás 3. Milyen hónapban játszódik a történet? FE. november TE. április WE. december IU. január 4. Hogy becézi a feleségét az idősebb napszámos? KL. banya QI. cseléd LÉ. vénasszony PO. nyanya 5. Kinek tartozik a katona felesége? HZ.Vargának OI. Istvánnak RD. Kovácsnak MÁ. Sóvágónak 6. Milyen ajándékot visz a katona a gyermekeinek? RS. mézeskalácsot DS. szalonnát AS. paprikát LM. hintalovat 7. Miért megy a vásárba a katona? UI. kapát venni BV. bundáért EN. ásót venni DF. daraért 8. Hol tartják Vargáék a pénzüket? RE. bankban KI. sifonban AZ. zsákban OH. párnában 9. Milyen fegyverrel támad a gyerekekre? RE. puskával SE. vasvillával AS. ásóval PO. bottal 10. Meddig kell megadnia a tartozást? ML. délig ED. kilencig OK. tízig UJ. tizenegyig 11. Ki árulja el a gyilkost? OM. felesége UZ. sógora AK. fia AZ. a napszámos 12. Milyen növény található a templom mellett? IK. orgona OK. csipkebogyó EC. diófa UE. bodza A válaszokból kapott megfejtés:... Az idézet zárlata:... 18

19 8. Betűkavalkád! P A P R I K A SZ Á Z R Ó N B E A S Ú N A R J H T O B Í É E R L E ZS SZ NY T A M Z I CS E SZ M É Z E S K Keressétek ki a táblázatból a műben említett árucikkeket, majd írjátok melléjük az árukat! A megoldásokat vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találjátok. Az egyes betűket többször is felhasználhatjátok. A termékek és áraik:... A megmaradt betűkből egy szereplőnevet kapsz: 19

20 9. Eltévedt tárgyak! A szereplők mellett a novellákban számos tárgy is feltűnik. Melyek ezek? Melyik műben találhatóak és milyen szerepet töltenek be a történetben? A mű címe: aró ngi endők asvillavi sezém ósá A tárgyak Szerepük a történetben A mű címe: áposztak ótozottdr dénye úktyhúsevesl A tárgyak Szerepük a történetben A mű címe: nig ajcárokr fiaépg A tárgyak Szerepük a történetben 20

21 10. Igazam van vagy tévedek...? a, A katonának négy gyereke volt, akiket huszonnyolc hónapja nem látott, és nagyon hiányoztak neki. IGAZ-HAMIS b, Az almáriumban tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat és mécsest találtak a szereplők. IGAZ-HAMIS c, A napszámos azt álmodta, hogy lakodalomban volt. Ébredés után rosszkedvű lett, mert elfelejtette, hol volt és mit evett. IGAZ-HAMIS d, A mosáshoz szükséges négy krajcárt az anya a gépfiában szerette volna megtalálni. IGAZ-HAMIS e, Az anya fiával először a gépfiában kereste a krajcárokat, aztán az apa kabátját kutatták át, utoljára pedig az almáriumot nézték meg. IGAZ-HAMIS f, A feleség sokáig nézegette a kürtös kalácsot, túlságosan drágállotta, hiszen csak daralisztből és méz nélkül készült. IGAZ-HAMIS g, Azért volt szükség a hét krajcárra, hogy szappant vehessen az anya, ki akarta mosni az apa olajos ingét. IGAZ-HAMIS h, Kis János félálomban hallotta, hogy Sarudy Péter a lánya lakodalmára kismalacot is vágott. IGAZ-HAMIS 21

22 i, A katona felesége kis csizmákat szeretett volna venni a vásárban, de a katona ásóért ment, és a gyerekeinek csak mézest vásárolt. IGAZ-HAMIS j, Kis János képes volt egész nap koplalni, ha felesége olyat főzött, amit ő nem szeretett. A lakodalom napján azonban annyira reszketett a gyomra, hogy muszáj volt az ebéddel jól laknia. Ez lett a veszte. IGAZ-HAMIS k, A feleség nagyon megijedt, amikor a férjével a vásárra tartottak, mert akkor vette észre, hogy a férje megháborodott. IGAZ-HAMIS l, Kis János részegen a körtefához támolygott, hogy kiadja magából a sok zsíros falatot, és folytatni tudja a habzsolást. IGAZ-HAMIS 11. Az elolvasott novellákból válasz ki egy főszereplőt. Jellemezd, majd ábrázold őket!.. 22

23 12. Miután elolvastad vagy megnézted a Pillangó című regényt/filmet a, könnyen megoldható lesz a feladat számodra Mit mondott Zsuzsika Jóskának, amikor átkozódott: Égjen...! 2. Az író vezetékneve, aki a regényt írta. 3. Hol találkozott először Zsuzsika és Jóska? ( hely, ahonnan a vizet merítik ) 4. Milyen tárgyat vitt magával Zsuzsika, amikor a lesőbe ment? 5. Melyik nap a kérő nap? 6. Jóska vezetékneve? 7. Milyen virágot hozott Jóska Zsuzsikának? 8. Milyen munkát mentek végezni az aratáshoz? 9. Mi volt a foglalkozása Andris barátjának, akinek nagyon tetszett Zsuzsika? 10. Miben ment Zsuzsika a lesőben, lagzikor? 11.Hová hívta őt Jóska és végül ő maga nem ment el? 12. Szimbólumként van jelen a műben. Egy állatra kell gondolni! A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! 23

24 b, Hogy hívták Zsuzsika testvérét, aki hazaérkezett? 2. Egészítsd ki: Megbánnod, mint a..., aki 9 kölykezik. 3. A regény írójának a vezetékneve! 4. Miben különbözik a Hitves és a Maróthy család? 5. Jóska vezetékneve? 6. Honnan érkezik meg Zsuzsika testvére? 7. Mi Zsuzsika vezetékneve? 8. Zsuzsika szerelmének a keresztneve? 9. Hová készültek Zsuzsi és szerelme, csakhogy a szerelme nem érkezett meg? 10. Milyen munkát mentek végezni az aratáshoz? 11. Kikhez járt segíteni Zsuzsika? 12. Milyen virágot kapott Zsuzsika a szerelmétől? A kétjegyű mássalhangzók külön kockába kerülnek! 24

25 3.3 Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád 1. Párosítsd össze a következő neveket a költők, írók születésük helyével! Kosztolányi Dezső Szekszárd Tóth Árpád Babits Mihály Juhász Gyula Arad Szabadka Szeged 2. Hogy hívták a kor folyóiratát, mely körül tömörültek ezek az írók is? Nevezd meg kinek ki volt a múzsája? Babits Mihálynak.. ÁRVÁRYS NNAA Juhász Gyulának ANNERT LONAI Kosztolányi Dezsőnek ARMOSH LONAI Tóth Árpád ICHTMANNL AANN 4. Keresd meg az alábbi sorokban a kakukktojást, majd indokold választásodat! a, Pacsirta, Pillangó, Aranysárkány, Édes Anna... 25

26 b, Messze... messze..., Lédával a bálban, Jónás könyve, Szerelmes vers,... c, Milyen volt, Anna örök, Magyar táj, magyar ecsettel, Szent Péter esernyője... d, Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig, Őrizem a szemed, Jó éjszakát! A keresztrejtvény megoldásához szükséges elolvasnod Kosztolányi Dezső a Fürdés című novelláját. A kétjegyű mássalhangzók egy kockába kerülnek! Mi volt megtiltva a főszereplőnek? Mit csinált a vízzel a fiú? Mit csinált az anyuka a kertben? Mi volt a család vezetékneve? Ki állt már parton, amikorra az anyuka is megérkezett? Hol nyaralt a család? A főszereplő keresztneve? Egy latin szó, mely elhangzott a novellában. Min szállították el az anyukát a novella végén? Minek nevezte az apuka a fiát? Milyen színű volt a fürdőruhája? 26

27 6. Igaz vagy hamis? A következő állítások a Fürdés című novellából valóak. Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, Suhajda nem akarja a fiát fürödni vinni. b, A novella főszereplője egy 12 éves fiú. c, A meggyszínű fürdőnadrágja olyan volt, mint az apjáé, csak kisebb. d, Jancsi a 3. gimnázium évzáró vizsgáján megbukott latinból. e, Az út a nyaralótól a tóig 1 óra. f, Az apuka belevetette a vízbe a fiát. g, Kereste, kereste, mindenhogyan, az iszapba hasalva, könyökölve. h, Kiabálására 55-en össze is csődültek. i, Több mint negyedórai kutatás után bukkantak rá. j, Még három se volt. 7. Hiányos mondatok! A következő hiányos mondatokat, melyek kiegészítésre várnak a Kulcs című novellában találjátok! a, Nem találta az... b, Ő is a... ajtóig ment, de ott benyitott, áthaladt egy irodán, ahol állóíróasztalnál hivatalnokok körmöltek. c, Harisnyája egy helyütt... is volt, egy helyütt lyukas. Cipője pedig... 27

28 d, Semmiféle ürügyön nem juthatott ide, mert az apja..., nem szerette, ha ott..., azon a véleményen volt, hogy... és... e, Lábujjhegyen közeledett feléje. Az íróasztalnál nem tudott... a könyvek... f, Turkált a zsebeiben. Az asztalra csapott egy g, Aztán hogy jössz ide,...? Csupa piszok vagy. Meg se... A cipőd, a harisnyád. Mint egy... h, Pista, aki a főnök... kijutni az ajtón, itt rekedt. Egy darabig az íróasztal..., majd... az ott púposodó... i, Ez az apró emberke egy furcsa... Mozgékony orrán erősen villogott a... Kis feje volt, középütt... Kezeit összedörzsölte, s ekkor száraz, idegésitő, j, A sarkon... arcát. Aztán szaladt-szaladt, a......, hazáig. 28

29 8. A keresztrejtvény megoldásához szükséges elolvasnod Kosztolányi Dezső a Kulcs című novelláját. H A kétjegyű mássalhangzók egy kockába kerülnek! V V Hanyadik emeletre ért föl? A főszereplő vezetékneve. Melyik tantárgyból kapott elégségest? A főszereplő vezetékneve. Miért ment a hivatalba? Mit nyújtott Takács úrnak a kopasz kolléga? Egy bizonyos étel is lehet, amit Takács úr a zsebében talált. Hogy hívták a bácsit, aki segített neki a novella elején megkeresni az apukát? Hogy nézett ki az apa szerint a kisfiú. Olyan, mint egy... Milye volt egy helyütt foltos? Szemüveget tárolunk benne és az apuka a zsebéből halászta ki. Szintén az apuka zsebében található tároló eszköz. Melyik nyelvből kapott elégségest? 29

30 3.4 Karinthy Frigyes 1. Összekeveredtünk! A következő feladatok megoldásához szükséges elolvasnod Karinthy Frigyes A jó tanuló felel és a A rossz tanuló felel című elbeszéléseit. MANNSTEIN MANNDECK MAYEREGL MANNALT FŐRCHIH OLGÁRP NŐER 2. Biztos már te is átéltél hasonló helyzetet a feleléseid kapcsán, mint az elbeszélés két főszereplője. Fogalmazd meg és vesd papírra saját belső monológodat

31 3. Készíts képregényt a saját belső monológod alapján!

32 3.5 József Attila 1. Húzd alá József Attila születésének napját! a, április 11. b, május 27. c, február 28. d, december Mit ünnepelünk születésének napján? 3. Igaz vagy hamis? A következő állítások József Attila életrajzából valóak. Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, Születésének napját a költészet napjaként ünnepeljük. b, Komáromban született. c, Attila még kisgyermek volt, mikor az apa elment tőlük jobb megélhetést keresni d, Édesanyja Korda Borbála. e, Jolán és Etus a testvérei. f, József Attila elkerül Öcsödre nevelőszülőkhöz. g, Anyja halála után a gyámja testvére, Jolán lett. h, Többször próbálkozott öngyilkossággal. i, Soha nem szorult pszichiátriai kezelésre. j, Utolsó éveiben Jolánnál, Balatonszárszón lakik. 32

33 4. Húzd alá ki nem ismerhette József Attilát! a, Szántó Judit b, Csajághy Laura c, Kozmutza Flóra d, Gyömrői Edit 5. József Attilát kizárták az egyetemről. a, Melyik versében említi ezt az eseményt?... b, Melyik verse miatt zárták ki?... c, Ki az a személy, aki miatt kizárták? Az alábbiak közül melyik nem József Attila verse? a, Óda b, Milyen volt c, Mama d, Rejtelmek 7. Mit jelentenek az alábbi latin szókapcsolatok? Karikázd be az általad helyesnek tartott választ! a,,,curruculum vitae,, a, írói hitvallás b, önéletrajz c, sírvers b,,,ars poetica,, a, irodalmi műfaj b, költői hitvallás c, költői levél 8. Melyik verséből való az idézet? a, Nincsen apám, se anyám b, Harminckét éves lettem én - se istenem, se hazám, meglepetés e költemény se bölcsőm, se szemfedőm, csecse se csókom, se szeretőm. becse: 33

34 3.6 Radnóti Miklós 1. Egészítsd ki a költő életrajzát! Radnóti Miklós a világháború költője. Származása és tragikus sorsa meghatározója volt költészetének... született, Budapesten.. Miklós néven. Nevét később változtatja meg, édesapja születési helye után. Édesanyja és ikertestvére a szülésnél meghalt, ezért sokszor magát vádolta. Édesapja újra.., nevelőanyja nagy szeretettel neveli... éves, amikor az édesapja meghal. Innentől kezdve neveli. A csehországi. textilipari főiskolán tanul 1 évet, majd Szegeden lesz hallgató. Itt bölcsészdoktori oklevelet szerez. Feleségül veszi.. Zsidó származása miatt többször behívatták.. Legutoljára 1944-ben hívják be Szerbiában lévő Itt töltött napjainak nagyszerű dokumentuma a őszén erőltetett menetben indítják Németország felé a munkatáborosokat. A Győr határánál fekvő. érve a beteg, kiéhezett, elgyötört menetelők közül többet is agyonlőnek, köztük.. Tömegsírba kerül, csak azonosították a kabátjában található. alapján. 2. Keresd meg a kakukktojást! a, Hetedik Ecloga, Elbocsájtó, szép üzenet, Levél a hitveshez b, Ikrek hava, Járkálj, csak halálraítélt!, Levegő c, Nem tudhatom, Milyen volt, Razglednica.. d, Radnóti Miklós, Balassi Bálint, József Attila... 34

35 4 Ismételjünk egy kicsit. 1. Magyarázd meg a következő kifejezéseket! realizmus - naturalizmus.. avantgárd irányzatok. kik a,,nyugatosok,,-. alteregó.. enjabement... ars poetica. 2. Ki hol született? Mikszáth Kálmán - Móricz Zsigmond -. Babits Mihály -.. Tóth Árpád -. József Attila -. Ady Endre -.. Juhász Gyula -... Kosztolányi Dezső -.. Krúdy Gyula - Radnóti Miklós - 3. Kinek melyik művében szerepelnek a következő szereplők? Vér Klára Kocsipál Gyuri.. Cukri. Kis János Vajkay Ákos - Sós Pál -. Gregorics Pál.. Bélyi János.. Sarudy Pál... Takács Pista -. 35

36 4. Párosítsd össze kinek ki volt a múzsája? Radnóti Miklós Diósy Ödönné Brüll Adél Babits Mihály Holics Eugénia Tóth Árpád Boncza Berta József Attila Mauks Ilona József Attila Sárvári Anna Móricz Zsigmond Török Sophie Ady Endre Lichtmann Anna Mikszáth Kálmán Vágó Márta Juhász Gyula Szántó Judit József Attila Kozmutza Flóra Ady Endre Gyarmati Fanni 5. Keresd meg a kakukktojást! a, Tétova óda, Őrizem a szemed, A magyar Ugaron, Rejtelmek, Levél a hitveshez b, Pillangó, Pacsirta, Hetedik ecloga, Beszterce ostroma, Röhög az egész osztály c, A magyar Ugaron, Góg és Magóg fia vagyok én, A föl-földobott kő, Nekünk Mohács kell, Razglednica d, Nem tudhatom, Születésnapomra, Milyen volt, Utazás a koponyám körül, Messze.Messze 36

37 6.Sorolj fel 6 költőt vagy írót, akik a Nyugat nemzedékéhez tartoztak!. 7.Nevezd meg az összekeveredett helységneveket és kinek a nevéhez köthetők!? PESTUBAD RADA SZKLABNYOA ITSZACSÉECS SZEKÁSZRD Helységnév Kihez köthető 8.Ki vagyok én! a, A szimbolista irodalom megteremtőjeként tart számon az irodalom. Igaz nagyon sokat utazgattam, hogy ezt az új irányzatot elsajátítsam és próbáljak nyitni nyugat felé. Ebben életem nagy szerelme is segített. b, Nagyon sokat vívódtam az életben és az élettel. Talán túl korán itt is hagytam az életet, de ezt megpecsételte az is, hogy korán elveszítettem anyukámat és minden nőben őt láttam. c, Zsidó származásom nyomott hagyott az életemben. Sokat kellett nélkülöznöm miatta, sokszor voltam távol az otthonomtól, de a kedvesem léte mindig vigasztalt. 37

38 d, Írói sorson nehezen kezdődik, de végül sikert hozott. A nehézségek miatt kikényszerítettem a válást is. Főleg az egyszerű nép sorsa, élete és a nyelvezete vonzott. 5 Irodalomelmélet 1. Állapítsd meg a következő idézetekben a költői képeket! a,,,az egész pusztában széjjel sütött a nap, De az ő szívében éjek éje maradt. b, Este van, este van kiki nyúgalomba! c, Éj van-e vagy szemem világa veszett ki? János vitéz ekkép kezdett gondolkodni. d, A torony bámult rá, mint sötét kísértet. e, De csodák csodája! mit látott, mit látott! Látta Iluskává válni a virágot. f, A leáldozó nap utósó sugára Vörös szemmel nézett a siralmas tájra. 38

39 g, Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára? h, Hóha!Hóha!Hol van a vad? i, Egyenes rónaság nyújtózkodott végig. j, Elváltak egymástól, mint ágtól a levél. k, Egy eladó lány a tűzre venyigét rak, Ő a legnagyobb s szebb...a hajnali csillag. l, Élete gyertyáját soknak éloltátok, Küldök én örökös éjszakát reátok. m, Erdő közepén sötét ösvényére Leküldte világát a hold sárga fénye. n, De ő keményen ült rajta, mint a cövek A földindulás sem rázhatta volna meg. ny, Feketén bólingat az eperfa lombja. 39

40 Rímek: Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon A juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Rímképlet: Fajtája: Ez volt vége az nagy Szolimán császárnak Ez az ő nagy híres hatalmasságának Az Isten engedte gróf Zrínyi Miklósnak Dicséretét ennek hatalmas próbának. Rímképlet: Fajtája: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Rímképlet: Fajtája: Történt pedig egy vasárnap, Hogy a fentírt fülemile Ép a közös gallyra ülve, Azt szemelvén ki oltárnak. Rímképlet: Fajtája: 40

41 Múltadban nincs öröm Jövődben nincs remény Hanyatló szép hazám! Miattad vérzem én. Rímképlet: Fajtája: 41

42 6 Megoldókulcs Tudásunk felelevenítése 1. Párosítsd össze a felsorolt irodalmi korszakokat a megfelelő századokkal/évekkel! Középkor Reneszánsz Barokk 14. század -16. század 5. század század 17. század 18. század Felvilágosodás Reformkor 18. század 2. Kik és mik ők? A, latinul író humanista költő: Janus Pannonius B, nyelvújítónk: Kazinczy Ferencz C, politikus, hadvezér, költő: Zrínyi Miklós D, a magyar líra megteremtője: Balassi Bálint E, a magyar nemzeti dráma megteremtője: Katona József G, nemzeti himnuszunk írója: Kölcsey Ferenc H, a költői triumvirátus: Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály I, az első összefüggő szöveg neve és keletkezésének ideje: Halotti beszéd és Könyörgés, 1200 J, az első magyar vers neve és keletkezésének ideje: Ómagyar Mária-siralom, 1300 K, az első szórványemlékünk neve és keletkezésének ideje: a tihanyi apátság alapítólevele, 1055 L, az első könyv: Jókai-kódex 42

43 3. Párosítsd a szerző nevét a művéhez! A, Balassi Bálint 1. Szigeti veszedelem B, Zrínyi Miklós 2. Fogságom naplója C, Kazinczy Ferenc 3. Egy katonaének D, Vörösmarty Mihály 4. Bánk bán E, Katona József 5. Nemzeti dal F, Kölcsey Ferenc 6. Búcsú Váradtól G, Arany János 7. Himnusz H, Petőfi Sándor 8. Családi kör I, Janus Pannonius 9. Szózat Megoldások: A-3, B-1, C-2, D-9, E-4, F-7, G-8, H-5, I-6 4. Nevezd meg ki volt kinek a szerelme! Losonczy Anna Balassi Bálint Vajda Julianna Csokonai Vitéz Mihály Perczel Etelka Vörösmarty Mihály Szendrey Júlia Petőfi Sándor Ercsey Julianna Arany János Csajághy Laura - Vörösmarty Mihály 5. Az egyes nevekhez írj egy helyszínt, amely az életéhez kapcsolható! Petőfi Sándor - Kiskőrös Zrínyi Miklós - Ozaly vára Kölcsey Ferenc - Sződemeter Katona József - Kecskemét Kazinczy Ferenc - Széphalom Csokonai Vitéz Mihály - Debrecen Vörösmarty Mihály Kápolnásnyék Arany János - Nagyszalonta Balassi Bálint - Zólyom 43

44 6. Kinek melyik művéből való a következő szereplő? Szereplő A mű írója A mű címe Balga Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Gertrudis Katona József Bánk bán Kund Abigél Arany János Tetemre hívás Szulimán szultán Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Dalos Eszti Arany János Tengeri hántás Ilma Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Ottó Katona József Bánk bán Melinda Katona József Bánk bán Mirigy Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde Ödön Jókai Mór A kőszívű ember fiai Bárczi Benő Arany János Tetemre hívás Juranics Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Deli Vid Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Realizmus 1. Igaz vagy hamis? Jelöld I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! A hamis állításokat indokold! a, A realizmus a 15. század egyik fő irányzata. b, Az alapjának a valóságábrázolást tartják. c, A középpontba a társadalmi viszonyok feltárása áll. d, Az irodalomban elsősorban a lírában hatott. H I I H 2. Mely műfajra ismersz rá a következő jellemzésből? a, rövidebb terjedelmű, tömör szerkezetű prózai mű. Kevés szereplővel, sűrített cselekményben fontos a párbeszéd. 44

45 b, több szereplőt vonultat fel, cselekménye kevésbé drámai, terjedelemben pedig hosszabb mű. a, novella b, elbeszélés 3. Nézz utána és egészítsd ki a világirodalmi képviselők neveit! Charles Dickens Honoré de Balzac Gustave Flaubert Lev Tolsztoj Fjodor Mihalovics Dosztojevszkij Nyikolaj Vasziljevics Gogol 4. Az elolvasott életrajz után töltsd ki az adatlapot! Az író neve: Mikszáth Kálmán Minek volt a nagy mestere: A regény- és a novella írás nagy mestere. Születésének helye: Szklabonya Tanulmányai: Rimaszombat, Selmecbánya, Pest Végzettsége: Jogot hallgatott, de diplomát nem szerzett. Felesége: Mauks Ilona Munkahelyei: főszolgálóbíró, Szegedi Napló szerkesztője A siker gyümölcse: A jó palócok és a Tót atyafiak 5. Csoportosítsd a következő Mikszáth-hősöket a megadott szempontok szerint! Baló Borcsa, Noszty Feri, Bede Erzsi, Bélyi Veronka, Bede Anna, Wibra György, Tóth Mari, Sós Pál, Gregorics Pál Novellák szereplői: Baló Borcsa, Bede Erzsi, Bede Anna, Sós Pál Regényhősök: Noszty Feri, Bélyi Veronka, Wibra György, Tóth Mari, Gregorics Pál 6. Leveled érkezett! Miután elolvastad válaszolj a kérdésekre! Melyik műről van szó? A néhai bárány Ki írta a levelet? Cukri bárány 45

46 7. Az elolvasott szemelvények alapján oldd meg a keresztrejvényt! ( Bágyi csoda, A néhai bárány, Szent Péter esernyője a részleteket a tankönyved tartalmazza) K O CS I P Á L B A N K I B I Z O NY L A T O T M O L N Á R N É B A L Ó C U K R I ZS U G O R I N A K V E R O N K A 9. Hogy hívták a molnárlegényt? (vezetékneve) 10. Mit rejtett el az esernyő nyelébe Gregorics Pál? 11. Mindenki bosszankodott, csak a.., a gyönyörű Vér Klára mosolyva járt-kelt. 12. Melyik család hozománya veszett el? 13. Hogy hívták a bárányt, amely az árvíz során elveszett? 14. Minek tartották az emberek Gregorics Pált? 15. Hogy hívták a pap testvérét, aki hozzákerült Glogovára 8. A tankönyv alapján egészítsd ki a szöveget! Kik a palócok? A főleg Hont, Nógrád, Heves, Borsod és Gömör megyékben élők népi elnevezése. Egyes feltevések szerint török eredetű kabar nép, mások a kunok egyik ágától származtatják őket. A gazdag hagyományokkal rendelkező népcsoport nagy része főleg földművelésből élt, de a méhészet és a halászat is elterjedt foglalkozási ág volt. A palócok általában jókedvű, éles eszű, természetes humorral megáldott emberek, akik jellegzetes nyelvjárásukkal kitűnnek a magyar nép köréből. 46

47 Nyugatosok Ady Endre 1. Töltsd ki Ady Endre adatlapját a tanultak alapján vagy nézz utána, ha még nem tanultad meg! Születésének időpontja: november 22. Születésének helye: Érdmindszent Tanulmányainak helyszínei: Nagykároly, Zilah, Debrecen Mely irodalmi irányzatnak volt a fő képviselője: szimbolizmus Az igazi nagy város Ady életében: Nagykároly Ide jutott el 11 alkalommal Léda segítségével: Párizs Szerelmei: Diósy Ödönné Brüll Adél, Boncza Berta Verskötetei:.Versek, Még egyszer, Új versek, Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, Minden- Titkok versei, A menekülő Élet, Ki látott engem?, A halottak élén 2. Ki volt Ady Endre két legismertebb ihlető múzsája? a, Anna és Lilla b, Csinszka és Júlia c, Léda és Csinszka d, Gina és Léda 3. Kihez szólnak az alábbi, kétségeket kifejező Ady sorok?,,már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. A fiatal lány neve: Boncza Berta - Csinszka 4.Mi a címe a Lédával végleg szakító Ady versnek? Elbocsátó, szép üzenet 47

48 5. Az alábbi helységneveket a Góg és Magóg fia vagyok én című versből valók. Mit szimbolizálhatnak? Verecke a magyarok bejövetel Dévény nyugati határ Pusztaszer - vérszerződés 6. Ady Endre melyik verséből való az idézet? a, Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra, Hazajön a fiad. A föl-földobott kő b, Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. A magyar Ugaron c, Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap Fölszállott a páva Móricz Zsigmond 1. Egészítsd ki a szöveget! Móricz Zsigmond, a magyar prózairodalom klasszikusa, a Nyugat első nemzedékének tagja. Szülőfaluja Tiszacsécse. Pesten egyetemi tanulmányokba is belekezd, de nem fejezi be, inkább újságíróként dolgozik. Feleségül veszi Holics Eugénia tanítónőt. Janka halála után feleségül veszi a kor egyik ünnepelt színésznőjét, Simonyi Máriát. Önálló lapot indít Kelet népe címmel. Első igazi novellája, a Hét krajcár. Megismerkedik Littkey Erzsikével, egy lelencgyerekkel, akit csakhamar örökbe is fogad. 48

49 2. A táblázatban Móricz Zsigmondhoz kötődő címek, műfajok, kifejezések bújtak el összesen 15 melyek vízszintesen, függőlegesen, átlósan és visszafelé olvasva találhatóak. Az egyes betűk többször is felhasználhatóak. A talált kifejezések, műcímek, műfajok: A I N Á M O F A R G Y S Á R A R A N Y P L Z D Z S E N T R I K Í N A I A Ó R Á L Á N O V E L L A Y L F M L I P I Á G T A A Ű R A S Z B É E N K Á N P A M A D B G S Ú R I M U R I A Ó Á R V Á C S K A K M R E G É N Y A B A D 1. grafománia 2.Sárarany 3. dzsentri 4. novella 5. Úri muri 6.Árvácska 7. regény 8. A fáklya 9. színmű 10.realizmus 11.Tragédia 12.Betyár 13.Pillangó 14.Sári 15.napló 3. Összekeveredtünk! Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, akkor ismert Móricz művekre találsz! MINHALDÁLIG ÓJ ÉGYL - Légy jó mindhalálig ANGÓPILL - Pillangó GÉDIATRA - Tragédia ÁCSKAÁRV - Árvácska ÉTH KARJÁRC Hét krajcár 49

50 4. A feladatok megoldásához szükséges elolvasni a Hét krajcár és a Tragédia című novellákat! 4.1. A titkos ábécé segítségével fordítsátok le az * # $ & ( ) < > ë ^ A Á E É I O Ó Ö Ő U Ú Ü Ű { } «~ Ϋ» ß ð Ώ B C CS D G GY H J K L M N NY R S SZ T V Z ZS 4.2.Állapítsátok meg, melyik üzenetet hányadik krajcár küldhette, és írjátok melléjük a novellában megnevezett pontos helyüket # # ß # ~ $ { # ð ( Ϋ ð $ & A K E Z E T E K Ü GY É B E N V O L T A M V É G I G Az 1. üzenet küldője: A hatodik krajcár az anyuka zsebében & # { ð ( Ϋ A K I N CS E S B Á NY A L A K Ó J A V O L T A M A 2. üzenet küldője: Az első három a gépfiában (»» ( ß ( # Ϋ > ß ß Ϋ ) A Z O R R O T O K E L Ő T T L Ó G T A M A 3. üzenet küldője: Az ötödik az apu ruhájában, a zsebében volt. * Ώ & )» ( ( { ( B A R Á T A I M A ZS I N Ó R O K É S A G O M B O K A 4. üzenet küldője: Az első három krajcár a gépfiában volt. ß ^ ( < $ { T Ű K É S SZ A L A G O K K Ö Z É B Ú J T A M A 5. üzenet küldője: A hetedik krajcárt a koldus adta, aki házhoz jött. 50

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 7. ročník

Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 7. ročník Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Móricz Zsigmond novellái (9)

Móricz Zsigmond novellái (9) Móricz Zsigmond novellái (9) Élete magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalmunk legismertebb alakja. 1879-ben Tiszacsécsén született egy nagyon szegény paraszti családban, a

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) Életrajz - 1905. ápr. 11., Budapest (Ferencváros, Gát u. 3.)) - szülei: József Áron (bánsági szappanfőző munkás), Pőcze Borbála (szabadszállási cselédlány, mosónő) - testvérek:

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5

1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5 FELVÉTELI VIZSGA 2014. MAGYAR NYELV ÉS IRDALM KÓD: 1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5 A szememmel látom a helyzetet. Saját szemével

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor Mese: Kicsi Jóska 1. Villámkérdések (Válaszoljatok röviden! ) 1. Ki mesélt a csodaforrásról? 2. Hol ültek, akik a mesét hallgatták? 3. Hol volt a csodaforrás? 4. Kit változtatott királlyá a csodaforrás?

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Zrínyi Ilona Ált. Isk. 36,700 36,400 73,100 1 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 36,200 36,900 73,100 3 Nagykanizsa Hevesi Sándor Ált. Isk. 35,700 36,400 72,100

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

XI. Petőfi Sándor. 1. Életrajzi adatok. 2. Milyen életrajzi eseményekkel kapcsolatosak az alábbi helységnevek?

XI. Petőfi Sándor. 1. Életrajzi adatok. 2. Milyen életrajzi eseményekkel kapcsolatosak az alábbi helységnevek? XI. Petőfi Sándor 1. Életrajzi adatok a) Hol és pontosan mikor született Petőfi Sándor? b) Hol és pontosan mikor tűnt el (halt meg)? c) Apja neve és foglalkozása: d) Anyja neve: e) Lehetőleg időrendben

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2013 programcsomagot

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Könyvek Tusája 7. forduló

Könyvek Tusája 7. forduló Könyvek Tusája 7. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben