A Magyar Hemofília Egyesület évi közgyűlésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 1 MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET Postacím: 1538 Budapest, Pf. 529 Telefon: Honlap: A Hemofília Világszövetség és az Európai Hemofília Konzorcium hivatalos nemzeti tagszervezete és helyi képviselője, a nemzetközi szövetségek által egyedül elismert magyarországi hemofíliás érdekvédelmi szervezet. A Magyar Hemofília Egyesület évi közgyűlésének jegyzőkönyve A Magyar Hemofília Egyesület közgyűlésének meghirdetett ideje: március 22., szombat, 9 óra 50 perc, helyszíne: Viktória Hotel Hubay Jenő zeneterme (1011 Budapest, Bem rakpart 11.). Dr. Varga Gábor, az egyesület elnöke megnyitotta a közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Egyesület jelenlegi taglétszámát (587 fő) figyelembe véve az alapszabályban foglaltak szerint a közgyűlés nem határozatképes, mivel a megjelent tagok száma nem éri el az egyesület tagjainak 50%-át, ezért a közgyűlést ismételten összehívja 10 órára az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel. A megismételt közgyűlés kezdetéig Dr. Varga Gábor tájékoztatást adott a évre kiírt faktortenderről és faktorellátásról. Kiemelte, hogy sok probléma merült fel a tender során, de úgy tűnik, a vérzékeny betegek ellátása 2014-ben is folyamatosan és megfelelő módon biztosítva lesz. Ügyrendi döntések A tájékoztató után Dr. Varga Gábor elnök megnyitotta a megismételt közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megismételt közgyűlés a törvény és az alapszabály értelmében a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Megállapította, hogy a jelenlévő egyesületi tagok száma 31 fő. (Jelenléti ív csatolva.) Az egyesület elnöke ezt követően javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökének személyére, Diósi László egyesületi alelnököt javasolta a közgyűlés levezető elnökének, aki a felkérést elfogadta, majd a közgyűlés szavazott a javaslatról: 1/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a közgyűlés levezető elnöke Diósi László legyen. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A levezető elnök ezt követően ismertette közgyűlés rendjét, az ülés során alkalmazandó szabályokat, majd a közgyűlési meghívóban már közölt napirendet: 1) évi vezetőségi és számviteli beszámoló elfogadása 2) évi közhasznúsági jelentés elfogadása 3) Vezető tisztségviselő választás 4) évi programterv elfogadása 5) évi költségvetés és pénzügyi terv elfogadása 6) Egyebek Mivel a meghirdetett fenti napirendi pontokhoz nem volt kiegészítő javaslat vagy egyéb észrevétel, az elnök javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetők személyére: 2/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Pintér Zsuzsanna, a jegy-

2 2 zőkönyvet hitelesítő személyek pedig Kepli Krisztina és Diósi Karola legyenek. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. Ezt követően Diósi László levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendet: 3/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a közgyűlési meghívóban közzétett napirendet. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A szavazást követően a levezető elnök jelezte, hogy mivel egy új vezetőségi tagot és új ellenőrző bizottsági elnököt kell választani a régi tisztségviselők lemondása miatt, szavazatszámláló bizottságot kell választani. Javasolta Nagy Pétert a szavazatszámláló bizottság elnökének, valamint Untener Ádámot és Gyümölcsfalvai Györgyöt a szavazatszámláló bizottsági tagjainak. 4/2014. (II.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke Nagy Péter, szavazatszámláló bizottsági tagok pedig Untener Ádám és Gyümölcsfalvai György legyenek. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen évi vezetőségi és számviteli beszámoló elfogadása A következő napirendi pont a vezetőség beszámolója volt. Az egyesület elnöke, Dr. Varga Gábor ismertette a évről szóló vezetőségi és számviteli beszámolót az alábbiak szerint: Az egyesület elnöke mindenekelőtt köszönetét fejezte ki az önkénteseknek, a magánszemély támogatóknak, és azoknak a céges támogatóknak, akik adományaikkal segítették az egyesület munkáját év folyamán sajnos hat egyesület tagunk hunyt el, róluk kegyelettel emlékezett meg a közgyűlés. Évközben 59 éves korában sajnos Radnóti Balázs önkéntesünk is elhunyt; Balázs az egyesület alapítása óta stabil támasza és lelkes önkéntese volt a Magyar Hemofília Egyesületnek, az ő nevéhez fűződik az egyesület véradásszervező tevékenysége, a Vérzékenyek Lapjában közétett fordításaival, cikkeivel pedig jelentősen hozzájárult az egyesület ismeretterjesztő munkájához ban az egyesület vezetősége neki ítélte oda az István Lajos professzor emlékére alapított díjat. Radnóti Balázsról egyperces néma felállással emlékezett meg a közgyűlés. Az egyesület taglétszáma 560-ról 587-re nőtt, mely az előző évhez képest 4,8%-os növekedést jelent. A közgyűlés résztvevői tájékoztatást kaptak az egyesület érdekképviseleti munkájáról (faktortender, javaslatok, kérelmek), a nyári gyerektáborról, a Családi Nap sikeréről, a sajtótájékoztatóról, illetve az azt követő médiakampányról, az idős, mozgássérült vérzékenyeknek indított otthoni gyógytorna-szolgáltatásról, az egyesület ismeretterjesztő és edukációs munkájáról (online és nyomtatott kiadványok, két hemofília füzet megjelenése), a székesfehérvári kirándulásról, Mikulás ünnepségről, az egyesület nemzetközi kapcsolatépítésben vállalt szerepéről, a román egyesülettel folytatott együttműködésről és a külföldi rendezvényeken történő képviseletről. Az előadott számviteli beszámoló teljes körűen tartalmazta az Egyesület évi bevételeit és kiadásait. Főbb kiadási tételek: rendezvények, nyári tábor, kiadványok, gyógytorna-szolgáltatás, működési költségek. Főbb bevételi tételek: magán és jogi személyek támogatásai, szja 1%, bankkamat, tagdíjbevétel. Főbb kiadási tételek: működési költség (posta, könyvelés, telefon, bankköltség, utazási költség, vezetőségi ülések, közgyűlés, társadalmi jutalom, nemzetközi); gyógytorna-szolgáltatás; kiadványok; rendezvények. A tervezetthez képest a bevételek 26%-kal nőttek, a kiadások viszont 70%-kal lettek kisebbek. A tárgyévi összes bevétel 21%-kal volt több ez előző évhez képest, a kiadások pedig 33%-kal nőttek. Egyesületi irodát sajnos még mindig nem sikerült vásárolni. Az egyesület saját tőkéje 36%-kal, pénzeszközei 23%-kal nőttek az előző évhez képest. A beszámoló elhangzása után a levezető elnök felkérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy mondjon véleményt a közgyűlés előtt a vezetőség évi munkájáról.

3 3 Sóti Réka Sára, az Ellenőrző Bizottság tagja tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság a vezetőség munkáját 2013-ban jónak ítélte, az egyesület működését szabályszerűnek és hatékonynak, kiadásait indokoltnak találta. Ezt követően a vezetőségi és számviteli beszámolót a közgyűlés megvitatta, kifogás senki részéről nem érkezett, így az elnök szavazásra bocsátotta a évi vezetőségi és pénzügyi beszámolókat: 5/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Hemofília Egyesület évi vezetőségi és számviteli beszámolóját. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen évi közhasznúsági melléklet elfogadása A levezető elnök felkérésére Dr. Varga Gábor egyesület elnök részletesen ismertette a számviteli beszámoló részét képező közhasznúsági mellékletet, melyhez észrevétel, kifogás nem érkezett, ezért a levezető elnök a évi közhasznúsági mellékletet elfogadásra javasolta és szavazásra kérte a közgyűlés résztvevőit. 6/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Hemofília Egyesület évi közhasznúsági mellékletét. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. (Az egyszerűsített számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet csatolva.) Vezető tisztségviselő választás A levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy egy vezetőségi tag (Keszthelyi Borbála), valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke (Csaba Attila) évközben lemondott, ezért helyükre az alapszabály értelmében új vezető tisztségviselőket kell választani. Keszthelyi Zoltán tag szót kért, s jelezte, hogy leánya, Keszthelyi Borbála lemondására azért került sor, mert vele szemben az egyesület elnökének bizalma megrendült. Az egyesület elnöke, Dr. Varga Gábor megerősítette az információt, Keszthelyi Borbálával szemben a bizalom valóban elfogyott. A levezető elnök előadta: az alapszabály értelmében minden egyesületi tag választható. A közgyűlés előtt a tagság részéről személyi jelölés a testületekbe nem érkezett. A vezetőség Hadházy Tímeát javasolta vezetőségi tagnak, és Dr. Németh Szilárdot az Ellenőrző Bizottság elnökének, mint olyan személyeket, akik eddigi tevékenységükkel kifejezték, hogy szívesen részt vennének az egyesület munkájában. A levezető elnök kérdést intézett a közgyűléshez, hogy van-e más jelölt a tisztségekre a jelenlévők közül. Új jelölés a közgyűlésen részt vevő tagok részéről nem érkezett. A levezető elnök felkérte a jelölteket, hogy mutatkozzanak be, s mondjanak néhány szót magukról: Hadházy Tímea egy súlyos hemofíliás gyermek édesanyja, Budapesten él, multinacionális cégnél dolgozik HRterületen, végzettsége pszichológus, elsősorban a kisgyermekes családok számára szeretne pszicho-szociális támogatást nyújtani. Dr. Németh Szilárd ügyvéd, Budapesten él, korábban egy jóval nagyobb taglétszámú, országos társadalmi szervezetnek volt hosszú időn keresztül az alelnöke és ügyvezető elnöke, így nagy rálátása és tapasztalata van a társadalmi szervezetekre, az egyesület munkáját régóta ismeri, korábban önkéntesként ügyvédi munkájával segítette az egyesületet. A jelöltek bemutatkozását követően a levezető elnök felkérte a közgyűlés tagjait titkos szavazásra, egyben megkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a titkosan leadott szavazatokat számolja meg, összesítse azokat, majd tájékoztassa a közgyűlést az eredményről évi programterv, költségvetés és pénzügyi terv elfogadása A levezető elnök, Diósi László a szavazatszámlálás ideje alatt előadta a Magyar Hemofília Egyesület évre vonatkozó költségvetését, pénzügyi és programtervét. A évi programterv legfontosabb elemei:

4 4 - általános és egyéni érdekképviselet; - ismeretterjesztés edukáció: Hemofíliával élni és az Áron, a királyi beteg című kisregény terjesztése, online edukáció (honlapok, közösségi oldalak, tábori blog, videótár, képtár), hemofília füzetek kiadása (Időskor és a hemofília, Profilaxis, Sport és hemofília, Inhibitor, Sikeres hemofíliás életutak, Önkéntesség), Vérzékenyek Lapja (egy nyomtatott szám, utána online kiadás), online hírlevél (honlap átalakítás után), hemofília igazolvány kiadása - Részvétel a Ritka Betegségek Világnapi rendezvényén (02.22.), sajtóközlemény kiadása a Hemofília Világnapján (04.17.), Korszerű hemofília ellátás megteremtése Magyarországon címmel hemofília konferencia, Budapesten szeptember 20-án; sajtótájékoztató a hemofília konferenciával összefüggésben - Egynapos buszos kirándulás Balassagyarmatra (04.26.), gyárlátogatás Bécsben az elkötelezett önkéntesek számára, nyári gyerektábor Zánkán 7-12 éveseknek ( ) és a éveseknek ( ) + osztrák és orosz vendég hemofíliások meghívása; Családi nap, István Lajos Díj átadása Zánkán (07.27.); Szenior hétvége Zánkán az idősebb hemofíliások számára ( ); Rehabilitáció Berekfürdőn idős, mozgássérült betegtársaknak ( ); Mikulás ünnepség Budapesten (12.06.) - Otthoni gyógytorna szolgáltatás folytatása Budapesten, Miskolcon, Pécsett és Szolnokon, valamint a program kiterjesztése Debrecenre, Szegedre és Győrre. - Nemzetközi együttműködés (WFH, EHC, Eurordis, erdélyi egyesület, Rommán Hemofília Szövetség, részvétel a szlovák hemofíliás táborban, osztrák, orosz és szlovák hemofíliások meghívása a magyar táborba). Mivel észrevétel, kifogás vagy kiegészítő javaslat nem érkezett, a levezető elnök szavazásra bocsátotta a Magyar Hemofília Egyesület évi programtervének elfogadását. 7/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Hemofília Egyesület évi programtervét. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A levezető elnök, Diósi László ezt követően ismertette a Magyar Hemofília Egyesület évi költségvetését és pénzügyi tervét. Tervezett fő bevételek 2014-ben: tagdíjbevétel; szja 1%; magán- és jogi személy támogatások; bankkamat. Pályázati bevételekkel sajnos nem tud az egyesület számolni, mert mindkét pályázatunkat ugyan érvényesnek találta a NEA, de várólistára tették az egyesületet. Tervezett fő kiadások 2014-ben: működési költségek (posta, könyvelés, bankköltség, utazási költségek, társadalmi jutalom, nemzetközi kiadások); otthoni gyógytorna-szolgáltatás; kiadványok (hemofília füzetek, hemofíliás kisregény, Vérzékenyek Lapja, online edukáció); rendezvények (nyári tábor, szenior hétvége, rehabilitációs tábor időseknek, Mikulás ünnepség, sajtótájékoztató és médiakampány, családi nap); egyesületi iroda vétele. Az egyesület vagyonának várható alakulása: A vezetőség a bevételek csökkenésére és a kiadások növekedésére számít 2014-ben. A bevételek csökkenésének oka, hogy a jól megírt pályázataink nem nyernek, és egyre nehezebb jogi személy támogatókat találni. A kiadások növekedésének elsődleges oka az egyesületi iroda vétele, valamint az eddig végzett társadalmi munka anyagi elismerése. Az egyesület vezetőségének számítása szerint év végére az egyesület saját tőkéje elsősorban az egyesületi iroda vétele miatt 21%-kal, a pénzeszközei pedig 60%-kal fognak csökkenni. Mivel észrevétel, kifogás vagy kiegészítő javaslat nem érkezett, a levezető elnök szavazásra bocsátotta a Magyar Hemofília Egyesület évi programtervének elfogadását. 7/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag, 31 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Hemofília Egyesület évi költségvetését és pénzügyi tervét. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A prezentációt követően, a Szavazatszámláló Bizottság tagja, Nagy Péter ismertette a Magyar Hemofília Egyesület vezető tisztségviselőinek választására vonatkozó titkos szavazás eredményét: Hadházy Tímeára mint vezetőségi tagra leadott szavazatok: 29 igen, O nem, O tartózkodás. Dr. Németh Szilárdra mint az Ellenőrző Bizottság elnökére leadott szavazatok: 29 igen, O nem, O tartózkodás.

5 5 A levezető elnök megállapította, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt; a szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen, 29 érvényes leadott szavazatot számolt meg a bizottság, 2 fő nem szavazott. Ezt követően a levezető elnök az egyesület elnökével együtt gratulált az újonnan megválasztott vezető tisztségviselőknek, és sok sikert kívánt a munkájukhoz. Ezután Diósi László egyesületi alelnök kért szót, s részletesen beszélt az egyesületi önkéntességről és az elvárhatóság kérdésköréről. Elmondta, hogy megváltoztak a társadalmi feltételek, ma már egészen más az a működési környezet, melyben egy egyesületnek tevékenykednie kell. Kiemelte, hogy az egyesületi munkában is professzionalizmusra van szükség. Előadta, hogy hosszú ideje próbál az egyesület vezetősége megoldást találni az ügyek vitelére. Évközben öt jelöltet hallgatott meg a vezetőség. Ügyvezetőt nettó 200 e Ft erejéig kerestünk. Név szerint felsorolta az év közben történt személyi kísérletezéseket, majd emlékeztette a közgyűlést, hogy egy évvel ezelőtt a közgyűlésen is bemutatkozott már egy ügyvezető-jelölt. Akkor az ügyvezető alkalmazását a közgyűlés támogatta, sőt az ügyvezető alkalmazására szánt összeg szerepelt a 2013-as költségvetésben, melyet a közgyűlés jóváhagyott. Elmondta, hogy alkalmas ügyvezetőt a vezetőség nem talált, s kérdéses, hogy ilyen összegért az ügyvezetéshez szükséges kvalitásokkal és kompetenciákkal rendelkező személyt lehet-e találni, mert ők a versenyszférában keresnek állást maguknak. Elmondta, hogy ügyvezető híján társadalmi munkában Dr. Varga Gábor, az egyesület elnöke végzi azoknak a tevékenységeknek jelentős részét, amit az ügyvezető személyétől várnánk, vártunk volna. Ezt követően Diósi László az alábbi két határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé: 1.) A közgyűlés Dr. Varga Gábor egyesületi elnököt nettó 1,8 millió forint társadalmi jutalomban részesíti az elmúlt időszakban végzett tevékenysége elismeréseként. 2.) A közgyűlés Dr. Varga Gábor egyesületi elnök részére tiszteletdíj kifizetését engedélyezi havi nettó 200 ezer Ft összegben április hónaptól havonta a következő közgyűlésig. Diósi László alelnök hozzátette még, hogy az erre a célra szánt összeg a évi költségvetésben tervezett, nem azon felül terheli a kiadásokat. A kérdéshez többen hozzászóltak, az indítványt részletesen megvitatta a közgyűlés az alábbiak szerint: Keszthelyi Zoltán: Bár elismeréssel szólt az elnök tevékenységéről, szerinte a javaslat az önkéntesség elvének megtorpedózása, az egyesület megalapításának idején nem e gondolat vezérelte az alapítókat. Elismerte, hogy az egyesület elnöke által végzett ügyviteli feladatok vitele senkitől nem várható el szívességi, önkéntes alapon ilyen mértékben. Véleménye szerint változatlanul keresni kell ügyvezetőt az egyesület élére. Álláspontja szerint az elnök nem fogja jobban végezni a feladatát akkor sem, ha azért tiszteletdíjban részesül. Varga Gábor: Megerősíti és támogatja Diósi László felvezetését. Említi, hogy a vezetőség régóta próbál ügyvezetőt találni az egyesület élére. Öt jelöltet hallgatott meg az ad hoc bizottság, hármat ideiglenesen felvett, de kénytelen volt elbocsátani őket, mert nem feleltek meg az elvárásoknak. Egy társadalmi egyesület vezetése speciális szaktudást igényel, mely nagyon keveseknek van meg az országban, vagy akik rendelkeznek mindezen készségekkel, azok nem egy egyesületnél tevékenykednek. Az egyesület elnöke felolvassa az a listát, mely azon kompetenciákat tartalmazza, melyet az ügyvezető alkalmazáskor kritériumként a vezetőség megfogalmazott. Varga Gábor jelzi, hogy sok-sok éve önkéntesként, teljesen ingyen napi 5-6 órát fordít az egyesületre, ennyi időráfordítás senkitől nem várható el. Elmondja, hogy ma Magyarországon a szellemi munka órabére 9-10 ezer Ft + áfa összegnél kezdődik, a javasolt tiszteletdíj ennek a töredékét jelenti, ha azt az egyesületre naponta fordított idő arányában vizsgáljuk. Úgyszintén sokszorosát fizetné ki az egyesület, ha az elnök által ügyvezetői feladatkörben végzett feladatokat külsős megbízott cégek végeznék el. Jelzi, hogy korábban mások többször felvetették, hogy az egyesület elnökének juttatást kellene kapnia az egyesületi munkájáért, de eddig ezt mindig elutasította a várható támadások miatt. Elismeri, hogy a javaslat alapvetően másfajta gondolkodást igényel, egy újfajta működési modell bevezetését jelenti. Jelzi, hogy számtalan próbálkozás volt önkéntesek bevonásával a munka szétosztására, de mindegyik kudarcba fulladt, a feladatok végül mindig az egyesület elnökére maradtak. Példaként említeti az év elején elküldött t, melyben felkérte a tagokat, hogy jelentkezzenek önkéntes munkára, s mely levélre a közel hatszáz fős tagságból mindösszesen csak két visszajelzés, szándéknyilatkozat érkezett. Elmondja, hogy véleménye szerint az egyesület csupán önkéntességre alapozva nem vihető tovább, mert már messze túlnőtt azon a méreten és tevékenységi körön. Más társadalmi szervezeteknél, pl. a hospice alapítványnál heti négy óra az önkéntesi munka, melyet szerződéssel vállalnak az önkéntesek.

6 6 Megemlíti, hogy ötéves elnöki működése alatt a saját odafigyelésének és kitartásának köszönhetően az egyesület vagyona kb. a tizenötszörösére nőtt, miközben számtalan program megvalósult, tehát semmilyen javasolt társadalmi jutalom vagy tiszteletdíj nem veszélyezteti az egyesület anyagi helyzetét. Elmondja, hogy a jóval kisebb Írországban az egyesületnek saját tulajdonú hatalmas belvárosi irodája, s hét fizetett alkalmazottja van, jelezvén, hogy ezt az irányt kellene a magyar egyesületnek is követni, mert csak professzionális szervezeti keretek között lehet hatékony munkát végezni. Megemlíti, hogy 2016-tól egy társadalmi szervezet vezetője teljes magánvagyonával fog felelni, tehát az a lehetetlen helyzet fog előállni, hogy az egyesület vezetője szabadidejében napi 5-6 órát tevékenykedik majd az egyesületért, amiért semmilyen anyagi elismerésben nem részesül, miközben a teljes magánvagyonával felel. Pintér Zsuzsa: Az egyesület elnöke a saját szabadidejének terhére évek óta önkéntesként végzi az egyesületi feladatok vitelét, ami rengeteg időráfordítást jelent. Varga Gábor elnök nagyon jól vezeti az egyesületet, megfelel minden kritériumnak, a korábban meghallgatott öt ügyvezető-jelölt vagy nem ütötte meg a mércét vagy nem vált be. Hadházy Tímea: Támogatja, hogy az egyesület elnöke pénzbeli juttatásban részesüljön a szabadidejében önkéntesként végzett korábbi és jövőbeli kiemelkedő színvonalú munkájáért. Azonban véleménye szerint akár az elnök, akár más tagok önkéntes munkájáért pénzbeli juttatást nyújtani szabályozottan, átláthatóan, dokumentáltan, kifelé és a tagok felé is védhetően kellene tenni. Véleménye szerint az önkéntes munkát nem szerencsés keverni a pénzért végzett munkával, a kettőt jó elkülöníteni, s továbbra is törekedni arra, hogy a tagok képességeik és lehetőségeik szerint a közös cél érdekében anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezzenek önkéntes munkát. Nyéki József: Hozzászólásában elmondta, hogy nem lát semmi veszélyt abban, hogy a felvetődő aggályok ellenére az egyesület elnöke részére társadalmi jutalom vagy tiszteletdíj legyen kifizetve, mert a közgyűlés ezt határozatban szabályozhatja, kézben tarthatja. Az évközi betartását egyesület megválasztott felügyelője ellenőrzi. Év végén az éves beszámolóban a vezetés elszámol. Ha mások is végeznek díjazásra érdemes tevékenységeket, ők is részesülhetnek díjazásban az ő díjazásukról is a közgyűlés dönt. Természetes, hogy ekkora egyesület vezetését, működtetését a későbbiekben már nem lehet csupán szívességre alapozni. Diósiné Gáborik Mónika: Az egyesület kettős könyvvitelt vezet, mely valódi garanciát jelent a számviteli szabályszerűségre. Az egyesület könyvelése és számviteli beszámolója lényegesen bonyolultabb és követhetőbb lett. Határozottan támogatta a levezető elnök javaslatát. Dr. Németh Szilárd: Az egyesület túlnőtt azon a méreten és aktivitáson, melyet cserkészlendülettel lehetne végezni. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet ugyanazon a szinten vezetni egy közel hatszáz fős egyesületet, mint egy tízfőset, mellyel annak idején megalakult a Magyar Hemofília Egyesület. Támogatja az indítványt. Ezt követően a levezető elnök, Diósi László a vitát lezárta, s jelezte, hogy már elegendő információ áll a közgyűlés számára a határozat meghozatalára. A vita nyomán módosított határozati javaslatot terjesztett elő az alábbiak szerint, s szavazásra kérte fel a közgyűlést, mely meghozta az alábbi határozatokat: 8/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Dr. Varga Gábor egyesületi elnököt 1,8 millió forint társadalmi jutalomban részesíti az elmúlt időszakban végzett tevékenysége elismeréseként. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A határozatot Keszthelyi Zoltán ellenezte; a szavazásnál tartózkodott: Müller Károly, Pápai Lajos és Dr. Varga Gábor. 9/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Dr. Varga Gábor egyesületi elnök részére havi nettó 200 ezer Ft tiszteletdíj kifizetését engedélyezi április hónaptól havonta legfeljebb a évi közgyűlésig, illetve a vezetőség döntése alapján az ügyvezető alkalmazásáig. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A határozatot Keszthelyi Zoltán ellenezte; a szavazásnál tartózkodott: Müller Károly, Pápai Lajos és Dr. Varga Gábor. A szavazás után az egyesület elnöke, Dr. Varga Gábor az alábbi határozati javaslatot terjesztette az egyesület közgyűlése elé. Az elmúlt időszakban végzett felelősségteljes társadalmi munka elismeréseként javasolta, hogy a közgyűlés szavazzon meg Diósi László alelnöknek és Pintér Zsuzsanna vezetőségi tagoknak nettó 300 ezer forint társadalmi jutalmat, Nagy Péter vezetőségi tagnak, Keszthelyi Borbála leköszönt vezetőségi tag-

7 7 nak, továbbá Dr. Medgyaszai Melinda önkéntesnek, az egyesület Orvosi Tanácsadó Testülete elnökének fejenként nettó 200 ezer forint társadalmi jutalmat. Az előző vita ugyanazon személyek között, változatlan álláspontok ismertetésével ismételten lezajlott. A határozati javaslat megvitatása után a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot: 10/2014. (III.22.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Diósi László alelnöknek és Pintér Zsuzsanna vezetőségi tagoknak egyszeri nettó 300 ezer forint társadalmi jutalmat, Nagy Péter vezetőségi tagnak, Keszthelyi Borbála leköszönt vezetőségi tagnak, továbbá Dr. Medgyaszai Melindának, az egyesület Orvosi Tanácsadó Testülete elnökének fejenként egyszeri nettó 200 ezer forint kifizetését hagyja jóvá az elmúlt években végzett munka elismeréseként társadalmi jutalom címén. A szavazásnál 31 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen. A határozatot ellenezte Keszthelyi Zoltán; a szavazásnál tartózkodott: Müller Károly, Pápai Lajos, Diósi László, Pintér Zsuzsanna és Nagy Péter. Egyebek Lakatos József betegtárs számolt be a faktorbeadási nehézségeiről, s kérdezte az egyesület vezetőségét, nem lehetne-e olyan kiadványt készíteni, mely tájékoztatná a gyógyszert éppen beadó egészségügyi dolgozókat a hemofíliáról, a faktorkészítményről, illetve a gyógyszer beadásának módjáról. Dr. Varga Gábor elnök javasolta, hogy ha lehet, tanulja meg magát szúrni, vagy ha az nem megy, akkor térjen át profilaxisra, s így a faktorbeadás időpontja időzíthetővé, kiszámíthatóvá válik nemcsak saját maga, de az egészségügy számára is, s melynek eredményeként elegendő lenne egy-két egészségügyi dolgozót megismertetni a betegséggel, aki rendszeresen beadja neki a faktort. Müller Károly betegtárs érdeklődött az egyesület vezetőségének írt levél sorsáról, melyben az idősebb betegtársak problémáit, s az egyesülettel szemben fennálló igényiket fogalmazták meg. Az egyesület elnöke megnyugtatta a tagtársat, hogy az egyesület vezetősége nagyon komolyan veszi a kérésüket, a március 8-i vezetőségi ülésen külön napirendi pontban foglalkoztak a kérdéssel, s hamarosan választ küld nekik az egyesület vezetősége. Müller Károly tagtárs kérte az egyesület vezetőségét, hogy a levelet a vezetőség tegye fel az egyesület honlapjára és Facebook-oldalára, hogy mások is megismerhessék a panaszaikat. Az egyesület elnöke jelezte, hogy ennek a kérésnek nem tud a vezetőség eleget tenni, mert nem kíván belemenni egy, az interneten folytatott pro-kontra vitába, olyan megoldást szeretne a vezetőség találni, mely megfelel az idősebb, mozgássérült betegek valós igényeinek, s mely megoldáshoz, nem pedig feszültséghez vezet. Mivel minden napirendi pont megtárgyalásra került, Diósi László levezető elnök megköszönte minden résztvevőnek, hogy eljött az egyesület közgyűlésére, kifejezte azon reményét, hogy a jövőben minél többen vállalnak önkéntes munkát az egyesületben, majd kor berekesztette a Magyar Hemofília Egyesület évi rendes közgyűlését. Pintér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Kepli Krisztina jegyzőkönyv-hitelesítő Diósi Karola jegyzőkönyv-hitelesítő

A Magyar Hemofília Egyesület 2013. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

A Magyar Hemofília Egyesület 2013. évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET Postacím: 1538 Budapest, Pf. 529 Telefon: 0630 570-4804 Honlap: www.mhe.hu E-mail: mhe@mhe.hu A Hemofília Világszövetség és az Európai Hemofília Konzorcium hivatalos nemzeti

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Magyar Hemofília Egyesület 2015.03.22. Közgyűlés Közgyűlési jegyzőkönyv

Magyar Hemofília Egyesület 2015.03.22. Közgyűlés Közgyűlési jegyzőkönyv A Magyar Hemofília Egyesület közgyűlésének meghirdetett ideje: 2015. március 22., vasárnap, 10 óra Helyszíne: SOTE Ortopédiai Klinikájának ebédlője (1113 Budapest, Karolina út 27., IV. emelet) 10 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A Magyar Hemofília Egyesület 2011. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

A Magyar Hemofília Egyesület 2011. évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 A Magyar Hemofília Egyesület 2011. évi közgyűlésének jegyzőkönyve A Magyar Hemofília Egyesület közgyűlésének meghirdetett ideje: 2011. április 2., szombat délelőtt 10 óra 45 perc, helyszíne: Országos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I/A Mérleg I/B Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról.

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról. JEGYZŐKÖNY Készült 2009. május 28-án a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén. Az első időpontra meghirdetett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf. 204. 2012/1. évi rendes és tisztújító közgyűlés

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf. 204. 2012/1. évi rendes és tisztújító közgyűlés 2012/1. évi rendes és tisztújító közgyűlés Jegyzőkönyv Készült 2012. április 26-án az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesület közgyűlésén a Polgárok Háza Dísztermében 2030 Érd, Alsó utca 3. A 18.00 órára

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme.

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Óbudai Egyetem Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2010. május 14. (péntek) 11.00 11.00 (elnök)

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jegyző könyv mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek,

Részletesebben

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével!

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével! Kedves Tagtársunk! A 2015. március 22-én megrendezett közgyűlésen az MHE vezetőségében teljes tisztújításra került sor, az előző vezetőség és ellenőrző bizottság lemondott és helyettük új vezető tisztségviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: Az ülés kezdő időpontja: Az elnökségi ülésen jelen vannak: Budapest, Falk1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete

Jegyzőkönyv. Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete Jegyzőkönyv Tárgy: Magyar Gószövetség közgyűlés Időpont: 2011. február 12. 17 óra Helyszín: Budapest, Bartók Béla u. 41. (Baduk Center) Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint (I. számú melléklet)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2014. december 2. - án 16.30 órakorkor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2014. december 2. - án 16.30 órakorkor megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. december 2. - án 16.30 órakorkor megtartott üléséről Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint, melyet az 1. Számú

Részletesebben