+36 (20) petya1962 A skype konferenciák ezen túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl"

Átírás

1 A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4 Figyelem! +36 (20) petya1962 A skype konferenciák ezen túl minden pénteken 19,00 órakor lesznek megtartva. Ha szeretnél részt venni a konferencián, akkor vedd fel partnernek: bekelteto.nagykovet. A konferencia előtt küldj egy rövid üzenetet, s légy látható. A céltudatosságról Ha emberekkel kapcsolatba kerülünk, s céljaik, terveik felől érdeklődünk, akkor nem túlzás, amit mondok -, 10 emberből mondjuk 5-nek nincs konkrét elképzelése arra nézve, hogy miért is él ezen a világon. A legjellemzőbb célkategóriák a karrier, a család, valamilyen anyagi természetű dolognak (ház, lakás, kocsi stb) megszerzése. Elvétve fordul elő az a megfogalmazás, hogy a céljait aláveti valaki akaratának. Erre példa: azért akarok valamilyen iskolában konkrét dolgot tanulni, hogy megfeleljek édesapám akaratának, elvárásának. Ahhoz, hogy a cél kérdését vizsgáljuk, célszerű segítségül hívni Isten beszédét, amely nem ok nélkül adatott a számunkra: Róm 15:4 Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen. 1/5 oldal

2 2012.november 3 Amit az Igében olvasunk, megfontolásra, követésre való. Elsőként célszerű annak az életét vizsgálni, aki azért lett emberként, hogy emberként éljen tökéletes életet: Jézus Krisztust. A Biblia üzenete Róm 12:1-2 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. I. Jézus céltudatossága Jn 8:14 Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek. Ahhoz, hogy célt lehessen megjelölni, fontos tisztázni a kiinduló pontot. Az Úr Jézus esetében nézve ezt: A. Honnan jött? Az Atyától B. Hová megy? Az Atyához. C. Ő hogyan határozta meg az életcélját? Jn 17:4 Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Az Ő munkája, célja nem öncélú, habár elvileg Isten Fia megtehette volna, hogy öncélú legyen, de éppen azért, mert Isten Fiaként élt e Földön, nem volt öncélú. Az Ő célja dicsőséget szerezni a Mennyei Atyának azzal, amit tesz. II. Az átlag világi emberek céljai A. Élj a mának! (vagyis élvezd az életet) B. Hedonizmus (vagyis ennek az embernek a célja az élvezeteknek a hajhászása, a gyönyörök (vagyis minél többszöri, s minél mélyebb átélése) 2/5 oldal

3 2012.november 3 C. Önmegvalósítás, individualizmus (vagyis aknázd ki azt a tudást, képességet ami benned van, akár olyan áron is, hogy átgázolsz másokon) Ezen emberek céljainak a középpontjában önmaguk állnak, az mozgatja őket, hogy nekik a lehető legjobb legyen, az ő céljaik (élvezetek, karrier, anyagiak) a lehető leggyorsabban, a lehető legmagasabb szinten megvalósuljanak. Elgondolkodtató, hogy mennyire jó célok ezek III. Céltudatosság Összetett szó Cél+tudatosság A. Ismerem, megfogalmazom, rögzítem céljaimat B. Tudatosan céljaimnak elérése érdekében élem az életemet, rendezem napjaimat Fontos dolog: a célt valami motiválja, mozgatja. Megfogalmazni a célokat valamilyen érték mentén lehet. Az, hogy mennyire állandóak, stabilak ezek a célok, annak a függvénye, hogy mennyire stabilak azok a motívumok, amelyek felépítik ezeket a célokat. 1. Fontos kérdések a cél megfogalmazásához: Ki az, aki inspirál valamilyen/bármilyen célok megfogalmazására? Ki áll a háttérben? Kiért akarok bármilyen célt is kitűzni, harcolni érte, megvalósítani? Az előzőekből kiindulva jók-e, nemesek-e azok a célok? 2. Tudatosság Folyamatos ellenőrzést, (ön)vizsgálatot igényel : úgy élem-e az életem, ahogy azt a céljaim megkövetelik? C. Jellemvonás Igyekszem helyes célokat kitűzni magam elé és kitartani mellettük; nehézségektől, ellenállástól függetlenül D. A céltudatosság rokon fogalmai: Eltökéltség, elszántság, törekvés, akarás, elhatározás melletti kitartás E. A céltudatosság ellentétei: Tétovaság, gyöngeség, csüggetegség, belefáradás, feladás, félelem Hogyan működött ez Pál apostol életében? 3/5 oldal

4 2012.november 3 IV. Pál apostol céltudatossága Fil. 3,12-14 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Mi volt Pál apostol célja? A cél egy jutalom elérése, s ahhoz, hogy azt elérjem valamilyen tevékenység elvégzése. Pál apostol esetében ez nem más, mint ahogy olvassuk is: Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalma. S ennek érdekében mit tesz Pál? 2Kor 5:19 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. 2Kor 5:20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. A. Hogyan kell futni? Célra tartva Célra nézve Önmegtartóztató módon Kitartóan Fontos kérdés: Rövidtávfutás vagy maratonfutás az élet? Megéri elindulni a versenyen? V. Gondolkodjunk rajta! Mit fogok dolgozni egy év múlva, két év múlva tíz év múlva? Ha családfő vagy: o Milyen lakásban fogsz élni tizenöt év múlva? Ha nem te vagy a családfő: o Tudod-e, hogy a férjednek (családfő) mik a céljai? o Miben segítem ma a férjemet a közösen megalkotott célok megvalósításában? A gazdálkodásom, a családunk gazdálkodása megfelel-e a kitűzött célok eléréséhez? 4/5 oldal

5 2012.november 3 Elmélkednivaló Vagyis mit mond az ige rólad, Isten népéről? Ézs 43:7 Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem! Mi a célja Istennek az Ő népével? Ézs 43:21 A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet! Mire bátorítja Isten az Ő népét? Ézs 44:22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak. Mi a jutalma azoknak, akik eljutnak a célig? 2Tim 4:7 Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 2Tim 4:8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. Mire tanít Isten Fia bennünket? Tit 2:11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, Tit 2:12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Tit 2:13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését; Ezekre a kérdésekre keressük a választ, s beszéljük meg a következő skype konferencián 5/5 oldal

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája

Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz

Részletesebben

Magyar ökumenikus imaóra

Magyar ökumenikus imaóra Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48 ) 49. ökumenikus találkozó 2 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48) 3 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk

Részletesebben

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9.

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9. 10. tanulmány Az imádság ígérete március 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:34-44; János 14:15; Róma 12:12; Kolossé 4:2; 1Thesszalonika 4:3; Zsidók 11:6; Jakab 4:2 Estve, reggel és délben

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 2. ÜZENET AZ ÖNTEVÉKENY GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 2. ÜZENET AZ ÖNTEVÉKENY GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 24. (hétfő este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 2. ÜZENET AZ ÖNTEVÉKENY GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 2,1-7 Az efézusi gyülekezet angyalának

Részletesebben

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 3485. ELŐSZÓ Hála a HANG-nak a vigasztalásért,

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

Csoda szimfónia. Hét. Hét

Csoda szimfónia. Hét. Hét Csoda szimfónia Joseph Haydn 96. szimfóniáját az angol nyelvterületeken általában Miracle szimfónia néven ismerik Ennek oka, hogy amikor 1791-ben Londonban az ősbemutatót tartották, egy csodálatos esemény

Részletesebben

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04.

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. L. Ézs 40, 30-31 T. Lk 7,18-30 Mikor, miért és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Ezt mutatja be mai igénk, amelyben az a legmegdöbbentőbb,

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus!

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus! A KERESZTSÉGRŐL Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról, és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az Egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra

Részletesebben

F. L. Tudjuk rólad, hogy sok mindennel foglalkozol, természetgyógyász, hálózatépítô üzletember, tréner, mentor is

F. L. Tudjuk rólad, hogy sok mindennel foglalkozol, természetgyógyász, hálózatépítô üzletember, tréner, mentor is 32-39_fernczy-TEREM:Layout 4 12/26/11 12:28 PM Page 32 Ferenczy László eredeti szakmáját tekintve középiskolai tanár, akit az állandó kétkedés és útkeresés vezetett a természetgyógyászat felé. Az országban

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. február 27. Nyíregyháza Böjti sorozat 5. nap Cím: Amikor minden tökéletes lesz 1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 És a szent várost,

Részletesebben

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben; Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben