2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS"

Átírás

1 magyar termék nagydíj ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2 A magyar termék nagydíj elnyerése kulcs a sikerhez! A magyar termék nagydíj pályázati rendszer, mint a gazdaság élénkítés egyik alternatív programja, kapcsolódik az Új Széchenyi Terv prioritásaihoz A magyar gazdaság komoly kihívások elôtt áll: egyszerre kell legyôzni a válság okozta visszaesést és növelni a versenyképességet, foglalkoztatást. Magyarországot fenntartható és sikeres növekedési pályára kell állítani. Az új Széchenyi terv a vállalkozások számára nemcsak új kihívásokat, de eddig soha nem tapasztalt lehetôségeket is jelent. Mert a minôsítések, így a termék és vállalkozásminôsítô programok, versenyek a patrióta gazdaságpolitika eszközei. Mert versenyképességi célokat szolgál: európai szinten is versenyképes európai vállalatok létrejöttét segíti. A pályázat eredményei azt mutatják, hogy az innovációs kényszer aktív minôségpolitikával párosul, vannak világszínvonalú termékeink. Mert a hazai kreatívitásra méltán lehetünk büszkék. A hálózati gazdaság terén világszínvonalúvá fejleszthetôk a Kárpát-medencei gazdasági térséget átfogó gazdasági szolgáltatások erre jó példa a pályázati rendszerben díjazásban részesült egészségipari, informatikai és járm ipari innovációk is. Mert a zöld gazdaságfejlesztés és energetika területén cél az új, alacsony energiafelhasználású építmények és technológiák beruházásainak ösztönzése, a klímabarát megoldások felértékelôdése, melyek hosszú távon fenntartható fejlôdést, magas életminôséget, reális, nemzetgazdasági szint megtakarításokat eredményeznek., továbbá a természeti környezet megóvását is jelentik. A tanúsított magas minôség a cél elérésének záloga és a pályázati rendszer díjazottjai között örömmel fedezhetôk fel egyre növekvô számban az építésgazdaság elkötelezett szereplôi. Mert a Magyar Termék Nagydíj pályázat a minôség versenyét is gerjeszti, ehhez friss szemléletre, megújulási képességre, innovációra van szükség. A kreatív gazdaságban születô termékekben, márkákban az eredetiség, a minôség és az esztétikum egyesül a lokális értéktartalommal, együttesen magas hozzáadott értéket hordoz kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt. A kreatív gazdaság a kutatás fejlesztésen keresztül valósul meg, melynek záloga többek között a magas színvonalú oktatás. Az elmúlt tizennégy esztendôben a Magyar Termék Nagydíj nemes versenyében részt vevô termékek, technológiák, eljárások, szolgáltatások és elôállítóik az értéktudat letéteményesei.

3 A Magyar Termék Nagydíj a gazdaság emblémája, szervesen illeszkedik a nemzetközi védjegyek sorába A Pályázat kiírói: INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., a Magyar Export Import Bank ZRt., a Magyar Exporthitel Biztosító ZRt., Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., TÜV Rheinland InterCert Kft. A pályázat szakmai támogatói: a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Felhívása, díjazottainak bemutatása, pályázati információk, valamint a pályázat letölthetô jelentkezési lapja az interneten a címen található A Magyar Termék Nagydíj egyedi trófeákat a Hollóházi Porcelán Manufaktúra ZRt. készíti. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj, A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj és a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj trófeákat az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Nakada Melinda, a cég üvegtervezô iparmûvésze készíti. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat eseményei az MTI Gazdasági Fôszerkesztôségén keresztül jutnak el a média központokba. A Magyar Termék Nagydíj Pályázatról szóló információkat Magyar - ország legnagyobb médiafigyelôje az Observer rendszeresen szemlézi. Az idén tizennégy esztendôs, civil kezdeményezésû pályázati rendszer célja az Európai Unió elôírásainak megfelelô, minôségi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi elvárások elterjesztése a termék elôállítók, szolgáltatók és felhasználók körében!

4 Összefoglaló a évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat eredményhirdetésérôl Mottó: Higgyünk abban, hogy munkánk révén Részesülünk a legnagyszerûbb dolgokban! Minél erôsebben él bennünk ez a hit Annál elôrébb jut általunk a világ. /:Rainer Maria Rilke:/ A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 2010-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg az EXIMBANK Zrt., az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft., az ITD Hungary Zrt., a MEHIB Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, A TERC Kft. és a TÜV SÜD KERMI Kft. A sokmilliós piac versenyében a gyártók, szolgáltatók sikerrel csak jó minôségû termékekkel szolgáltatásokkal vehetnek részt. A jó piaci pozíció eléréséhez és megtartásához segítséget nyújtanak a megmérettetéseket szimbolizáló jelölések, tanúsító védjegyek. A Magyar Termék Nagydíj emblémája mindenki által könnyen azonosítható. Tizenhárom év alatt a legrangosabb elismerésének számító tanúsító védjeggyé vált. A Pályázati rendszer célja: a minôségtudatos szemlélet, a termékbiztonság elterjesztése, mely segíti az értékorientált fogyasztói magatartást, emblémájával ellátott termékek és szolgáltatások fejezzék ki az elôírt és önként vállalt gyártói, forgalmazói garanciákat és többletteljesítményeket a fogyasztók és felhasználók elôtt. A díjazott termékek és cégek objektív követelményrendszernek való megfeleltetése és a pályázaton díjazottak rendszeres utóellenôrzése jelenti e tanúsító rendszer garanciáját. A megkülönböztetô elismerések, védjegyek úgy állítanak valamit, hogy közben nem tagadják más termékek, szolgáltatások pozitív tulajdonságait. A versenyképesség és innovációs aktivitás jelenti azt a piaci elônyt, melyet a termékeken, vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokon megjelenô védjegyek, díjak, minôségjelek fejeznek ki, közöttük a Magyar Termék Nagydíj védjegy. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat a gazdaságélénkítés alternatív programjaként jól illeszkedik a közvetett gazdasági támogatások rendszerébe. A lehetôségét kívánja megteremteni, hogy a felhasználók, fogyasztók ne csak a reklámok alapján, hanem egy objektív követelmény rendszer minôsítése szerint válasszanak a kínálatból. Együttesen kell tenni azért, hogy megbízható kiemelkedô minôségû termék, szolgáltatás gyôzzön az értéktelenség felett! A kitüntetô cím és tanúsító védjegy használata nem csak erkölcsi elismerést, de tôkevonzó képességet, fejlesztési források aktivitását, befektetési potenciálokat mutat fel. A kiírók a díjazottak gazdasági sikereit saját tevékenységük által is segítik. A Magyar Termék Nagydíj pályázati rendszer nemcsak civil vállalkozásfejlesztési eszköz, hanem hazai termék-gyártói és szolgáltatói verseny is egyben. A Nagydíj az európai regionális tanúsító védjegyek sorába tartozik, jelképezi a kiváló termék és az elôállító cég versenyképességét, környezettudatosságát innovációs törekvését, piaci aktivitását, így válik a tanúsított minôség európai útlevelévé! A gazdaság szereplôi között egyre többen, nagyon helyesen úgy gondolják, hogy a globális gazdasági válságból kivezetô út, a nehézségek leküzdése, csak elôre-meneküléssel valósítható meg, mely új lehetôségeket is kínál. Az Új Széchenyi Terv prioritásai között szerepel a Kárpát-medencei gazdasági térség együttmûködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erôsítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát. A Magyar Termék Nagydíj pályázat díjazottjai a világnak mutatják meg a hazai alkotóerôben rejlô lehetôségeket, a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. A Magyar Termék Nagydíj azok elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a KIVÁLÓSÁG TÖRVÉNYÉT, azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. A díjazottak büszkeségeink, akik bizalmat kaptak. Kötelességük és felelôsségük is megnô, hiszen példaként szolgálnak, kisugárzói azoknak az értékeknek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel. 2

5 Tizenhárom esztendô alatt a nagydíj elismerések száma több mint háromszorosára nôtt év között odaítélt elismerések év nagydíjak Egyéb elismerések összesen ben 17 témakörben lehetett pályázni, melyek szinte a gazdaság teljes palettáját felölelték. Eredményes pályázatok tizenkét témakörbôl kerültek ki, ami azt is bizonyítja, hogy a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô cím elnyerésével a legváltozatosabb termékskálában akarják a gyártók és szolgáltatók kiválóságukat bizonyítani. A díjazottak között megtalálható nemzetközi nagyvállalat és mikró vállalkozás is. A gyôztesek 57%nak hozott az elsô megmérettetés diadalt, ôk most elôször pályáztak a Ma gyar Termék Nagydíj elnyeréséért. A kitüntetettek 43%-nak egyéb termékein és szolgáltatásain ékeskedik már a Magyar Termék Nagydíj szépen cizellált emblémája. Ezek a vállalkozások vallják, hogy ez a megmérettetés objektív mérce, amely a fejlôdés mértékét, irányát szimbolizálja. A cég kiválóságát is tanúsítja, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható megjelölés a MINÔSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a fogyasztót az eligazodásban. A fôzsûri tagjai és a Kiírók Tanácsa, a felkért szakértôk ajánlásával, közel négyszáz termékbôl, szolgáltatásból választotta ki a Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett pályázatokat. Idén 40 pályázat 37 Magyar Termék Nagydíj elismerést kapott. Három pályázó hat pályázata a Kiírók Tanácsa döntése alapján összevont nagydíjat kapott, egy pályázat pedig két kollektíva közös alkotása. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetések aránya kiírási kategóriák szerint. Pályázati fôcsoportok Nagydíjak %-ban Gépek, berendezések, eszközök, jármûvek 3 Kozmetika és háztartás- vegyipari termékek 11 Lakás és irodai berendezések, felszerelések, kellékek, bútorok (otthoni és munkahelyi kultúra) 11 Építési termékek 20 Sporteszközök, játékok 2 Informatika (programok, rendszerek), irodatechnika 11 Élelmiszerek 20 Ipari berendezések és alkalmazott technikai megoldások 8 Orvosi eszközök, mûszerek, egyéb a segítséggel élôk számára fejlesztett segédeszközök 5 Csomagolás 2 Nevelési, oktatási, képzési módszertan, tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is) és kiadványok 5 Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok 2 összesen 100 3

6 Ebben az évben is a legnépesebb pályázati csoport az élelmiszerek témakôrben volt, az értékelt pályázatok 60%- a lett nagydíjas. Változatlanul magas az építôiparhoz kapcsolódó pályázatok száma a bírált pályázatok 70% díjazása is mutatja, hogy az építôipar meghatározó vállalkozásainak fontos, hogy megbízhatóságukat, minôségi munkájukat kiemelten hangsúlyozzák. A zsûrizett informatikai pályázatok közül 50% érdemelte ki a kitüntetést, színvonalas, több esetben a jövô évtized kihívásának is eleget tevô rendszerekkel. A Pályázatok kiemelten magas színvonalát jelzi, hogy az ipari berendezések, orvosi eszközök, csomagolás és a nevelési, oktatási, képzési módszertan témakörben vizsgált pályázatok 100%-a nagydíjas lett. A zsûrizett pályázatok sok újdonságelemmel rendelkeznek. Összességében méltán érdemelte ki 66% a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet. A magyar fejlesztôk-gyártók, szolgáltatók innovatív elképzeléseikkel piacképes jó minôségû termékekkel, szolgáltatásokkal nemzetközi viszonylatban is sikeres pályázatokkal tették a jövô pályázóinak még magasabbra a mércét. Pályázók csaknem az ország egész területérôl érkeztek, a díjazottak 70%-a vidéki, 30%-a pedig budapesti székhellyel rendelkezik. A Nagydíjas pályázatok területi megoszlása megyénként Megyék Díjazott pályázatok (DB) Bács-Kiskun 2 Békés 1 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 Budapest 12 Csongrád 4 Fejér 1 Gyôr-Sopron-Moson 1 Hajdú-Bihar 2 Heves 2 Jász-Nagykun-Szolnok 1 Komárom-Esztergom 1 Nógrád 1 Pest 5 Somogy 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 Tolna 1 Vas 1 összesen 40 A széleskörû és korrekt bemutatkozásra törekvô pályázatok több, mint 50%-a komoly, néhány esetben világszínvonalú innovációt tartalmaz, azonban voltak magas színvonalú, de Magyar Termék Nagydíjjal nem jutalmazottak is. A díjazottak elismeréseiket szeptember 2-án az Országház Felsôházi Termében vehették át. Az Eredményhirdetés idén is a GAZDASÁG ÜNNEPE volt. A meghívott vendégek között helyet foglaltak a gazdaság és közélet kiemelkedô személyiségei, a diplomáciai testületek vezetôi, a kereskedelmi diplomácia vezetô tisztségviselôi. A Magyar Termék Nagydíj Díjátadó Ünnepségén ünnepi köszöntôt mondott Szatmáry Kristóf úr az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai bizottsága alelnöke. Bencsik János úr, országgyûlési képviselô, a Nemzetgazdasági Minisztérium Energetikai és Otthonteremtési Államtitkárság államtitkára rövid elôadást tartott a Kis- és Középvállalkozások fejlesztése az új Széchenyi Terv prioritásai között címmel. Dr. Becsey Zsolt úr, a Nemzetgazdasági Minisztérium Külgazdasági államtitkára ismertetôje, külgazdasági stratégiánkról szólt, Magyarország globális és európai versenyképessége érdekében. 4

7 A Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Cím azon termékek, szolgáltatások és gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minôség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minôségû termékek elôállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címeket és trófeákat Szatmáry Kristóf az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága alelnöke adta át. A Magyar Termék Nagydíj trófeákat a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. készítette. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj elismerést azon vállalkozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer elsô meghirdetésétôl, illetve a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétôl számítva többször elnyerték a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosszasan kiváló minôség elôállítására. Piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. Az elismerést a Zsindelyes Pálinkafôzde Kft. érdemelte ki. A kulturált alkohol fogyasztásért, a méltán világhírû, jellegzetesen magyar gyümölcsökbôl készült pálinkák megismertetéséért kifejtett több évtizedes iránymutató tevékenységéért. A Ma gyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíjat Dr. Becsey Zsolt a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági államtitkára adta át. A díjat jelképezô trófeát az Ajka Kristály Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervezô iparmûvésze készítette. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíjat a környezet védelme, a föld ökológiai egyensúlyának megôrzése, a fenntartható civilizációs fejlôdés biztosításának ösztönzésére alapította a Kiírók Tanácsa. A Nívódíjat idén többszörös, Magyar Termék Nagydíjas és Kiváló Építési Termék védjegy tulajdonos Ablakcentrum Kft.-nek ítélte a Kiírók Tanácsa. Az ABLAKCENTRUM-ENERGIA + ablakrendszer termékcsalád Európában is csúcs minôségnek számít. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj elismerést Bencsik János Úr a Nemzetgazdasági Minisztérium Energiaügyi és Otthonteremtési Államtitkárság államtitkára adta át. A díjat jelképezô trófeát Botos Péter üvegtervezô iparmûvész készítette ben hagyományteremtô céllal a Kiírók Tanácsa megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat IN- NOVÁCIÓÉRT NÍVÓDÍJ-at, melyet a többszörös Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjjal is elismert Apáczai Kiadó és Könyvterjesztô Kft. érdemelte ki. A pályázott CamBoard- az Apáczai Kiadó mobil interaktív oktatástechnikai eszközével olyan könnyen kezelhetô, praktikus és elegáns tanítási segédletet (hardver és szoftver) fejlesztett ki, mely egyedül álló a magyar piacon. Az elismerést Pokorni Zoltán úr Országgyûlési képviselô az Országgyûlés Oktatási, Kulturális és Kutatási bizottságának elnöke nevében Dr. Pósán László a bizottság alelnöke adta át. A Díjat jelképezô trófeát az Ajka Kristály Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervezô ipar mûvésze készítette. A évben alapított Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíj kitüntetést ez évben Kiss Árpád Úr Újságíró, nyugalmazott fôtanácsos és a Duna Televízió alkotó gárdájának ítélte a Kiírói Tanács. Az értékelés mindkét díjazottnál, a pályázat meghirdetése óta a minôség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázat népszerûsítésért végzett kiemelkedô munkát emelte. A Sajtókövete Nívódíjat Pintér István a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fôigazgatója képviseletében, Czuppon Rita fôosztályvezetô adta át. Az elismerést díszoklevél tanúsítja, melyet Sárkány Gábor grafikus mûvész tervezett. Most is értékes különdíjakat ajánlott fel: az Agrármarketing Centrum, a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., a Magyar Újságírók szövetsége (M.Ú.O.Sz.), a Sérültek.hu Magazin, a TERC Kft. és a TÜV SÜD KERMI Kft. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat ban történt meghirdetése óta 245 Nagydíj odaítélése történt meg, több mint 2000 nemzetközi színvonalú termék, szolgáltatás népszerûsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét. A kiírók büszkék arra, hogy következetes munkájukkal elérték: a Magyar Termék Nagydíj Pályázat, Magyarországot méltón reprezentáló, sikereit tükrözô termék és vállalkozás minôsítô alternatív rendszerré vált. A kiírók hiszik és vallják, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírása évrôl-évre vállalkozói érdek. Az innováció és termékminôség ösztönzése a vállalkozásoknál Magyarország gazdasági fejlôdésének záloga. 5

8 EMLÉKEK A ÉVI DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGRÔL

9

10 A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói A Magyar Termék Nagydíj -ak odaítélése jól csatlakozik azon kezdeményezések sorába, melyek az Európai Unió minôségi feltételeinek való megfelelést igazolják. INDUSTORG- VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Az INDUSTORG- VÉDJEGYIRODA Kft. programjait elsôsorban az innovatív ipari vállalkozások pozíciójának javítása, EU- Harmonizációjuk elôsegítése érdekében alakítja ki. Célja versenyképes termékek felkutatása, bemutatása. Elhivatott közvetítôje a környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt. A Magyar Export Import Bank Zrt. Az Eximbank Zrt. a kormányzati elvárásokkal összhangban a bank rendelkezésére álló eszközök hatékony felhasználásával, a magyar vállalkozások külpiaci versenyképességének és aktivitásának növelését kívánja elôsegíteni. A MEHIB - Magyar Export Biztosító Zrt. A MEHIB- Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. a gazdasági élet szereplôinek, közöttük különös tekintettel az exportáló kis és középvállalkozások figyelmét kívánja felhívni a jó áruminôség fontossága mellett a külpiaci kockázatok szakszerû kezelésének hasznosságára is. A MEHIB biztosítja a vevôkben rejlô fizetési kockázatokat és segíti a hitelhez jutást. Az exportáló KKV-k számára speciális export hitelbiztosítási módozatot kínál. A kockázat el van vetve: 8

11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a legkiválóbb termékek kiválasztásával segíti a fogyasztókat, hogy vásárlásaiknál optimális döntést hozhassanak, figyelembe véve a fogyasztói alapjogokat, melyek szerint a fogyasztónak joga van: egészségének és biztonságának védelméhez, gazdasági érdekeinek védelméhez, jogorvoslathoz, a tájékoztatáshoz és oktatáshoz, érdekeinek képviseletéhez. Közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesítését, irányítja az áruk és szolgáltatások biztonsága és megfelelôssége ellenôrzésével összefüggô feladatokat. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A TERC Kft., mint az informatika és kommunikáció egyik meghatározó szereplôje programjaival, kiadványaival hasznos információkkal látja el a gazdaság, kiemelkedôen az építôipar résztvevôit. Az Oktatási Stúdió iskolarendszeren kívüli OKJ-s, államilag elismert szakképzések, szakmai tanfolyamok, továbbképzések szervezésével, lebonyolításával is foglalkozik. A normagyûjtemények teljes adatállományát tartalmazzák az eltérô tudású Építôipari Vállalkozói Programrendszereik. A CAD Stúdió munkatársai a tervezô szoftverek, plotterek értékesítésén túlmenôen a mérnöki szolgáltatás keretében tervdokumentációk összeállítását, fekete-fehér és színes másolást, nyomtatást végeznek. Igényes, magas színvonalú szolgáltatásaival segíti a mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutását. TÜV Rheinland InterCert Kft. A TÜV Rheinland InterCert Kft. elkötelezett híve a minôség ügyének, így a Magyar Termék Nagydíj pályázat egyik vizsgálóbázisa a világ vezetô nemzetközi rendszer és terméktanúsítási, mûszaki vizsgálati cégei közé tartozik. Kiemelt szempont számunkra a termékek biztonságának, minôségének hangsúlyozása, a magyar termékek versenyképességének növelése. Szakembereik támogatást nyújtanak Partnereik számára a fejlesztéstôl kezdve a forgalomba hozatali engedély megszerzéséig Magyarországon, Európában és világszerte. Célja a gyártók, importôrök és kiskereskedôk támogatása, hogy termékeik alkalmassá váljanak a nemzeti és nemzetközi piacokon történô megjelenésre, megfeleljenek az elôírásoknak és a vásárlói követelményeknek egyaránt. 9

12 INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. programjait elsôsorban az innovatív ipari vállalkozások pozíciójának javítása, EU- harmonizációjuk elôsegítése érdekében alakítja ki. Célja továbbá versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemutatása a fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenô figyelembe vételével. Az ország aktív minôségpolitikája alternatív programjaként kitalálta és megvalósította a Magyar Termék Nagydíj pályázati rendszert. Aktív közremûködôje az építôipar kiváló minôségû termékeinek felkutatásában és megismerésében. Alapító tagja és tevékeny résztvevôje a Magyar Üvegipari Szövetségnek. Elhivatott közvetítôje a környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt. Elérhetôségei: Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 66. III. em. 19/a. Levelezési címe Budapest, Pf. 64. Tel.: +36(06)1/ , tel/fax +36(06)1/ fax: +36(06)1/ Internet: 10

13 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. Az állami tulajdonban lévô Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) szakosított hitelintézet, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) Bankcsoport tagjaként a magyar vállalkozások exportügyleteinek elôsegítésére finanszírozási, garancia és kockázatmegosztási termékeket ajánl. A társaság a Magyar Állam tulajdoni részesedésével zártkör en m ködô részvénytársaság. Fô részvényese az MFB (75%-1 szavazat). A Magyar Fejlesztési Bankról szóló évi XX. törvény alapján a társaságban a Magyar Államot megilletô tulajdonosi jogokat (beleértve a 25%+1 szavazat mérték szavazati jogot) szintén az MFB gyakorolja. Alaptôkéje 10,1 milliárd forint. Hitelfelvételei mögött készfizetô kezesként a Magyar Állam áll. Az Eximbank küldetése, hogy javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét és érzékelhetôen hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország OECD és EU tagságából eredô kötelezettségeket. A bank egyrészt a magyar hitelintézeteknek nyújtott szolgáltatásai révén, másrészt a magyar exportôrök illetve külföldi vevôik számára közvetlenül nyújtott konstrukcióival segíti az export megvalósulását. Az Eximbank a magyar exporthoz kapcsolódóan a következô finanszírozási és garanciavállalási termékstruktúrát alakította ki: a) refinanszírozási konstrukciók, b) vevôhitel konstrukciók (vevôhitel, bankközi vevôhitel, projekt kockázatú vevôhitel, kötött segélyhitel), c) leszámítolási konstrukciók (szállítói hitelekbôl származó követelések megvásárlása, forfetírozás), d) befektetési hitelek, e) közvetlen export-elôfinanszírozás, f) garanciavállalások (hitelfedezeti és kereskedelmi bankgaranciák, felülgarantálások). 11

14 A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. Különbözô országok exportot élénkítô intézményei számos módon segítik a termelôket, kereskedôket, s nemegyszer a vevôket, hogy minél több áru és szolgáltatás külföldön találjon piacot. A külkereskedelmi ügyletek egy jelentôs része halasztott fizetéssel történik, a vevô csak a szállítást követôen, bizonyos idôszak elteltével egyenlíti ki számláját. Ez jelentôs kockázatot jelenthet az exportôr számára, hiszen nem lehet biztos abban, hogy az áruszállítás vagy szolgáltatás nyújtás ellenértéke a számlájára határidôre meg fog érkezni. A világgazdasági változások következtében számos váratlan fizetési nehézség keletkezhet biztos anyagi háttérrel rendelkezô cégeknél vagy hosszabb ideje szerzôdéses kapcsolatban álló partnernél is. Felléphetnek olyan elôre nem látható gazdasági és politikai körülmények, melyek gátolják vagy késleltetik a vevô fizetését. Ezekre a kockázatokra nyújt védelmet a MEHIB exporthitel-biztosítása. A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. szolgáltatásai kiterjednek az exportôrök rövid-, közép-, és hosszúlejáratú szállítói-hitelek, a külföldi befektetések és a bankok által nyújtott vevôhitelek biztosítására. A biztosítások módozattól függôen a kereskedelmi és a politikai kockázatok ellen nyújtanak védelmet az exportáló vállalkozásoknak és az ôket finanszírozó hitelintézeteknek. A MEHIB, az Európai Bizottság által december 31-ig meghosszabbított engedélye alapján, egy speciális exporthitel-biztosítási módozattal is hozzájárul ahhoz, hogy minél több kis- és középvállalkozás növelhesse versenyképességét a külföldi piacokon, s így nagyobb mértékben vehessék ki részüket a magyar exportforgalomból, és a külpiaci tevékenységük finanszírozhatósága is javulhasson. A kockázat el van vetve 12

15 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG A fogyasztóvédelem területén Magyarországon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság látja el az alapvetô és elsôdleges hatósági feladatokat, amelyek során feladatai közé tartozik biztosítani a fogyasztók életének, testi épségének és egészségének védelmét a nem-élelmiszer termékek forgalmazásának fokozott piacfelügyeleti ellenôrzésén keresztül. Mindemellett a hatóság kiemelt feladata a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme, ennek biztosítása érdekében az NFH folyamatos ellenôrzéseket végez a kereskedelem területén, valamint a szolgáltatási szektorban. A vizsgálatok során a hatóság ellenôrzi a fogyasztók megfelelô tájékoztatására vonatkozó jogszabályi elôírások betartását, kiszûri a szerzôdésekbôl a tisztességtelen feltételeket és igyekszik megakadályozni, hogy a vállalkozások tevékenységük során ne tévesszék meg a fogyasztókat és ne alkalmazzanak agresszív módszereket. Az NFH a év második félévében a soros EU-elnökségre való felkészülés jegyében fokozta nemzetközi aktivitását, amelynek során valamennyi határ menti országgal megkötötte vagy megújította az együttmûködési megállapodásokat. Ezek az egyezmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fogyasztók nagyobb biztonságban érezhessék magukat határon átnyúló jogügyleteik során is. A fogyasztóvédelem, illetve a piacfelügyelet terén jelentkezô problémák nem egyszer túlmutatnak az országhatárokon, amelyeknek megelôzéséhez, illetve megszüntetéséhez valamennyi érintett állam együttmûködése szükséges. A évben az NFH Horvátországgal, Romániával, Szlovéniával, Szerbiával és Ukrajnával kötött új megállapodást, és többek között az osztrák partnerrel már közös ellenôrzést is végzett a termékbemutatókkal egybekötött kirándulások ellenôrzésére szervezett vizsgálatai során. Az NFH a év második félévétôl új jogalkalmazási politikát kezdett megvalósítani. Ennek része a fogyasztók érdekeinek maximális szem elôtt tartása mellett egy olyan intézkedési gyakorlat bevezetése, amelynek során a hatóság eljárásai során fokozottan figyelemmel van a fokozatosság, az arányosság és a méltányosság elvére. A hatóság az új gyakorlatnak megfelelôen a kisebb súlyú, rövid idôn belül kijavítható hiányosság esetén elsô körben nem szab ki pénzbírságot, csupán figyelmeztetést vagy kötelezést alkalmaz, s amennyiben a jogsértést a vállalkozás megszüntette, ténylegesen eltekint a pénzbeli szankció alkalmazásától. A jövôbeni tervek között szerepel egy olyan rendszer bevezetése, amelynek eredményeképpen az a cég, amelyik nem szándékosan, hanem a jogszabályok hiányos ismerete miatt követte el a jogsértést, a szankció mellett vállalhatja egy, a hatóság által szervezett képzésen való részvételt, amely biztosítja a hiányosságok pótlását. Az NFH 2011-tôl vezette be azt az új rendszert, amelynek eredményeképpen nem csupán a jogsértést elkövetô vállalkozásokat nevesíti a hatóság, hanem felállít egy ún. pozitív listát, amelyen azok a vállalkozások szerepelhetnek, amelyeknél a hatóság az ellenôrzések során semmilyen hiányosságot nem talált. A késôbbiekben kerül kialakításra az ún. fogyasztóbarát embléma elnyerhetôségének kritériumrendszere, amelyet azok a cégek nyerhetnek el, amelyek a jogszabályi elôírások betartásán túl olyan többletet nyújtanak, amely érdemben képes fokozni a fogyasztói elégedettséget. Az NFH stratégiájában kiemelt helyet foglal el a pozitív példák bemutatása, és a kiemelkedô teljesítmények elismerése, ezért az idei évben is részt vesz a Magyar Termék Nagydíj Kiírók Tanácsának a munkájában. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Központi cím: Honlap: 13

16 TERC KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az elmúlt évben töltötte be alakulásának 20. évfordulóját. A vállalkozás 1998-ban költözött saját irodaházába, létrehozta Magyarország egyetlen Építôipari Szellemi Központját. Szolgáltatásai, termékei és nem utolsósorban az elmúlt 20 év gazdasági eredményei alapján a TERC Kft. továbbra is Magyarország legnagyobb építôipari információs tevékenységet folytató szervezete. Az alapítás óta a vállalkozás alaptevékenysége az építôipari normagyûjtemények, illetve ezen szakmai könyvek adatállományára támaszkodó Építôipari Vállalkozói Programrendszerek folyamatos fejlesztése és értékesítése. Hazánk európai uniós csatlakozása után megjelent Összevont Építôipari Normarendszer (ÖN) elnevezésû adattárak megfelelnek az unió általános direktíváinak, egyben figyelembe veszik az építôipari árképzés magyarországi specifikumait. A vállalkozás rendszeres kapcsolatban áll a magyarországi építôanyag-ipari gyártó, forgalmazó vállalkozásokkal, amelyek alapját jelentik a szakmai adatbázisok folyamatos karbantartásának, fejlesztésének. Az adattárak szerves részét képezik az évenként továbbfejlesztett, aktualizált, jelenleg TERC V.I.P. Összevont Építôipari Költségvetés-készítô Programrendszer GOLD, SILVER és BRONZ néven megvásárolható változatainak. A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében több mint kétéves munka során került kifejlesztésre az ÖNKÖLTSÉG Online Építôipari Költségvetés-készítô Programrendszer. A szoftver közvetlenül az internetrôl mûködtethetô, így a böngészô- és a kapcsolódó általános kiegészítô programokon kívül használatához semmilyen egyéb, külön telepítendô programra nincs szükség, egyben képes maximálisan kihasználni az internet adta elônyöket, háttérbe szorítva a honlapon történô szerkesztés technikai korlátait. Az építési célú közbeszerzési eljárásoknál január 1.-tôl július 25-ig kötelezô volt a központi költségvetési kiírások használata. Az e célból kifejlesztett, interneten mûködô TERC-ETALON Építôipari Költségvetés-kiíró Program mindenki számára ellenszolgáltatás nélkül ma is használható. A program segítségével az irreálisan alacsony ár kiszûrhetô, az építôiparban szokásos élômunka-normatívához rendelt rezsióradíj pedig biztosítja az ellenôrzést, az objektív elbírálás lehetôségét. Az Építôipari Szellemi Központban a kezdeti tevékenységek kibôvültek, építôipari tervezô szoftverek, számítástechnikai eszközök értékesítésével. Dinamikusan növekszik a mérnöki szolgáltató tevékenység, amelynek keretében komplett dokumentációk összeállítása, digitalizálás, színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás történik. Akkreditált felnôtt-képzô intézményként eredményesen mûködik Magyarországon egyedüliként akkreditált Építési mûszaki ellenôr I-II. OKJ-s szakképzés, a kötelezô és szabadon választott kreditpontos továbbképzések, az építôipari szoftverek számítástechnikai oktatása. A TERC Irodaházban mûködô, Magyarország egyetlen szakosított építôipari könyvesboltjának kínálatát egyre inkább meghatározzák a TERC Kft. szakkönyvkiadó üzletága által évente megjelentetett új építôipari szakkönyvek. Hazánk európai uniós csatlakozása, az európai uniós általános direktívák még inkább megerôsítették, kiemelték a versenysemlegesség elvét, a közbeszerzési eljárások fontosságát, a minôség és az informatika egyre bôvülô szerepét, fontosságát. A TERC Kft. meghatározó szerepe, tevékenységei arra inspirálták tulajdonosait, hogy felvételét kérje a Magyar Termék Nagydíj Kiírói Tanácsába, amelyben örömünkre immár 6 éve részt veszünk. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tevékenységérôl, szolgáltatásairól folyamatosan változó, bôvülô kínálatáról, a Magyar Termék Nagydíj pályázatról mindig aktuális, friss információt találnak az internetes oldalakon. 14

17 TÜV RHEINLAND INTERCERT KFT. A TÜV Rheinland Csoport a világ egyik vezetô nemzetközi tanúsító cége. Kiemelt szempont számunkra a termékek biztonságának, minôségének hangsúlyozása, a termékek versenyképességének növelése, szem elôtt tartva a magyar termékeket, ezért a Magyar Termék Nagydíj pályázati rendszer támogatását kiemelt jelentôség feladatunknak tekintjük. A TÜV Rheinland InterCert Kft. az összes Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert, elektromos termékre/termékcsoportra (gépek, orvosi eszközök, háztartási berendezések, IT-eszközök, stb.) engedélyezi a nemzetközi elismertség TÜVdotCOM jel egy éves díjmentes használatát, amely a világ minden részén a biztonság és a minôség garanciája, melyet egy független, pártatlan szervezet nyújt. A TÜV Rheinland InterCert Kft. által kiválasztott pályázóknak, a díj elnyerését követô elsô évben díjmentesen biztosítunk egy minôségirányítási rendszer tanúsítását. A TÜV Rheinland InterCert Kft. által kiválasztott, nagydíjat nyert pályázók részére, a TÜV Rheinland InterCert Kft. a díj elnyerését követôen díjmentesen biztosít egy, a nyertes által kiválasztott tanfolyamot a TÜV Rheinland Akadémia képzési kínálatából. Szakembereink támogatást nyújtanak Partnereink számára - a fejlesztéstôl kezdve a forgalomba hozatali engedély megszerzéséig Magyarországon, Európában és világszerte egyaránt. Ellenôrizzük és igazoljuk a mûszaki berendezések, tárgyi eszközök, fogyasztási cikkek biztonságát. Célunk a gyártók, importôrök és kiskereskedôk támogatása, hogy termékeik alkalmassá váljanak a nemzeti és nemzetközi piacokon történô megjelenésre, megfeleljenek az elôírásoknak és a vásárlói követelményeknek egyaránt. Elérhetôségeink: 1132 Budapest, Váci út 48/A-B. Tel.: (1) Web: 15

18 a Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Címet Elnyert termékek gyártóik és szolgáltatások szolgáltatóik 1998 BUDALAKK TITÁN Festékgyártó Kft. DEMKO FEDER Kft. DUNAPACK Rt. Hullámtermékgyár Halasi Csipke Alapítvány TITALUX fa festékek DEMKO-WOODY elemes tömörfa vonat és épületrendszer Papíralapú csomagolóanyag termékcsalád Kézzel varrott textil csipke 77 Elektronika és Mûszeripari Kft. D-CONT vércukormérõ készülékcsalád KANIZSA TREND Kft. KASCHMIR GOLD Kft. KONTAVILL Villamosszerelési Rt. PANNON-FLAX Gyõri Lenszövõ Rt. PANNON-FLAX Gyõri Lenszövõ Rt. SVT-WAMSLER Háztartástechnikai Rt. ZSOLNAY Porcelángyár Rt. RIMINI Kárpitozott ülõgarnitúra 100%-os merinói gyapjúból készült bio termékek, egészségmegõrzõ kiegészítõk NEXUS szerelvénycsalád Kék Ábránd ágynemû és asztalnemû garniture Hazai gyártású Aramid-szálas hõ-és tûz elleni védõruha család K -s típusú rozsdamentes és zománcozott burkolattal ellátott fa-és széntüzelésû készülékek POMPADOUR III. Készlet 1999 EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. PRODAX Rt. SVT-WAMSLER Háztartástechnikai Rt. SABARIA-SIESTA Cipõgyártó és Kereskedõ Kft. SENIOR Váci Kötöttárugyár Rt. ROBUST edénycsalád PRODAX-ARCUS beltéri elektromos szerelvénycsalád VESTA M50 kreatív típusú háztartási gáztûzhelycsalád SIESTA utcai gyermekcipõ család NECC 2000 és F-SPORT 2000 szabadidõruha-családok 16

19 HERENDI Porcelánmanufaktúra Rt. Hollóházi Porcelán Rt. SALGÓ-SÍK Kft. ST GLASS Salgótarjáni Öblösüveggyártó Rt. YART PLUSSZ Bt. PRINCIP Kft. SAKK-készlet KARNEVÁLI figurák BABOS PÁLMA teáskészlet PETER FAUST ét-, teás és mokkáskészlet TURULMADÁR figura APOLLÓ edénycsalád SALGOTHERM energiatakarékos hõ-és hangszigetelõ építészeti üveg termékcsalád GOURMET borospohár termékcsalád VITÉZ VÁR játék MEMOARS társasjáték 2000 Alumíniumárugyár Rt. Baltavári Kft. BURTON-APTA Tûzállóanyag-gyártó Kft. COLOR PLUS Reklámügynökség DUNAFERR Lemezalakító Kft. ELECTROLUX-LEHEL Kft. EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. SENIOR Váci Kötöttárugyár Rt. SVT-WAMSLER Tûzhelygyár Kft.. Városellátó és Beszerzési KHT. Hímzõmûhely YART PLUSZ Bt. Zala Bútor Rt. KOMFORT párolóedény BALTAVÁRI SYSTEM redõny- és szúnyogháló kombináció erkélyajtóra Problémamentes Kerámia Kémény ZOOM! SEHOLSINCS KASTÉLY CD-ROM oktató és készségfejlesztõ program alsó tagozatos kisiskolásoknak DUNAFERR LUX-N acéllemez panelradiátor és DUNAFERR PLUSZcsõradiátor Szabadonálló Kompresszoros Hûtõkészülék-Család PLATINUM edénycsalád FIBRI-SELECT és FIBRI HOLIDAY sport- és szabadidõruházati kollekció SERVANT fa-és széntüzelésû kályha-kandalló család Népmûvészeti termékek YARTIKA babajáték ZALA RUSZTIK szekrénysor 2001 ART-FLASH Kft. Budapest B&B COOPER Kft. Buglyó Péter Debrecen-Józsa PULI Kreatív mágneses kirakó-játék család Barrique-hordó 17

20 BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft. Kazincbarcika EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. Bonyhád Gyulai Húskombinát RT. Gyula HILLTOP NESZMÉLY Rt. Budapest KONTAVILL Villamosszerelési Rt. Szentes MEDITECH Kft. Budapest MOFÉM Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt. Mosonmagyaróvár NOVETEX Matrac Kft. Budapest SVT-WAMSLER Tûzhelygyár Kft. Salgótarján TOKAJ Kereskedõház Rt. Tokaj PANORAMA 3000-es PVC ablakprofil rendszer ELEKTRO/PROFI edénycsalád Gyulai kolbász RIVERVIEW Kékfrankos Merlot és RIVERVIEW Chardonnay Pinot Grigio GALEA kettõs csatlakozó termékcsalád MERLIN eseményrekorder és Számítógéphez kapcsolódó szív-, érrendszeri vizsgáló mûszercsalád JUNIOR egykaros csaptelep család Biomatrac termékcsalád K147 Szilárd tüzelésû tûzhelykazán CROWN ESTATES Aszúk 2002 Audi Hungaria Motor Kft. Baldauf és Társa Kft. Colortex Kft. Csabahús Kft. Elekthermax Rt. Hollóházi Porcelán Rt. Iparfém Kft. Kometa 99 Kft. Kontavill Rt. Maly Róbert Robert s Kft. Mátrametál Kft. Pannon-Flax Rt. Trust Hungary Rt. Pumpe-Düse kivitelû dízel motor Ginissimo jégkrém Plüss-piké, natúr frottír köntösök és törölközõk Csabai házi jellegû kolbász GWH gázkonvektor Szász Endre Arcok kollekció KF 101-REF kandalló Mini snack szalámi Kontamodul csatlakozó aljazat Kreatív térjáték Csõrös szájkialakítású tubusok Féllen szövet jacquard háztartási textíliák és Juno antisztatikus védõruhák Barrique hordó 18

Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése.

Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése. Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése. 2010.-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Termék Nagydíj

Részletesebben

Átadták a évi Magyar Termék Nagydíjakat

Átadták a évi Magyar Termék Nagydíjakat Átadták a 200. évi Magyar Termék Nagydíjakat Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 200. 09 02. Utolsó frissítés 204. 06 25. Mottó: Higgyünk abban, hogy munkánk révén Részesülünk a legnagyszerûbb

Részletesebben

Mottó: Jót s jól ebben áll a nagy titok. / Kazinczy Ferenc/

Mottó: Jót s jól ebben áll a nagy titok. / Kazinczy Ferenc/ Mottó: Jót s jól ebben áll a nagy titok. / Kazinczy Ferenc/ A Pályázat díjkiosztó ünnepsége Országház 2008. szeptember 3. A Magyar Termék Nagydíj védjegy tizenegy éve tanúsítja a folyamatosan ellenőrzött,

Részletesebben

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat díjkiosztó ünnepsége - Országház, szeptember 3.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat díjkiosztó ünnepsége - Országház, szeptember 3. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat díjkiosztó ünnepsége - Országház, 2008. szeptember 3. Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2008. 09 03. Utolsó frissítés 204. 06 25. A Magyar Termék Nagydíj védjegy

Részletesebben

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2010. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2010. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2010. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj Pályázat meghirdetésére 2010. év elején tizenharmadik alkalommal került sor, olyan termékek és szolgáltatások

Részletesebben

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2008. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2008. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2008. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A PÁLYÁZAT KIÍRÓI: INDUSTORG Iparszervezési, Kereskedelemfejlesztési és Képviseleti Bt. TÜV-SÜD KERMI Minôségellenôrzô és Szolgáltató

Részletesebben

19. alkalommal lehet pályázni a legrangosabb védjegy használatára, a Magyar Termék Nagydíjra

19. alkalommal lehet pályázni a legrangosabb védjegy használatára, a Magyar Termék Nagydíjra 19. alkalommal lehet pályázni a legrangosabb védjegy használatára, a Magyar Termék Nagydíjra Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2016. 03 17. Utolsó frissítés 2016. 06 20. 19. alkalommal hirdették

Részletesebben

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Intézményrendszer madártávlatból Kormányzat Miniszterelnökség Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Hivatal

Részletesebben

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Labancz Margit, igazgató Német-Magyar Üzleti Fórum Budapest, 2013. április 4. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökség,

Részletesebben

Pályázó neve - Name of applicant: Címe - Address: Postacíme/Postal address: H-1453. A termék/termékcsalád megnevezése: Házikolbász

Pályázó neve - Name of applicant: Címe - Address: Postacíme/Postal address: H-1453. A termék/termékcsalád megnevezése: Házikolbász A termék/termékcsalád megnevezése: Alufusion ablakok Name of product/product group: Windows of alufusion Ablakcentrum Kft - Profine GmbH - D H-9025 Győr, Kossuth Lajos u. 121. D-66954 Pirmasens, Zweibrücker

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2012. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., a Magyar Export- Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Díjazási sokadalom - összefoglaló a 2013-as évrõl

Díjazási sokadalom - összefoglaló a 2013-as évrõl Díjazási sokadalom - összefoglaló a 201-as évrõl Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2014. 04 15. Utolsó frissítés 2014. 04 15. Minden eddiginél több vállalkozás jelentkezett tavaly a Magyar Termék

Részletesebben

2010. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

2010. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2010. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az EXIMBANK Magyar Export Import Bank ZRt., az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., az ITD Hungary Non Profit

Részletesebben

Eximbank a magyar exportőrök bankja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolnok, 2012. április 5.

Eximbank a magyar exportőrök bankja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolnok, 2012. április 5. Eximbank a magyar exportőrök bankja Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolnok, 2012. április 5. Finanszírozási igények és megoldási lehetőségek Szántó Ildikó vezető szakértő 2012.

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai

Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai Lengyel László, igazgató ChinaCham Hungary Üzleti Klubest Budapest, 2013. január 30. Állami exportösztönzés területei Külgazdaság-politikai szakmai

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj a gazdaság emblémája, szervesen illeszkedik a nemzetközi védjegyek sorába. A Pályázat kiírói: EXIMBANK Magyar

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Korlátolt Felelősségű Társaság A SÓLYOM cégcsoport tagjai 2013 májusától alakultak meg folyamatosan. Először a SÓLYOM Befektetési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4.

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. 1 100% állami tulajdon Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR Alkalmazottak száma: 290 fő F

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei

A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszerfeldolgozási Főosztály A HÍR gyűjtemény 1993-1997. EU Euroterroirs (Európa Vidékei) Program FR (890), ES (526),

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2013. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2013. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2013. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt.,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Háttérinformáció a Magyar Termék Nagydíj évi pályázatáról

Háttérinformáció a Magyar Termék Nagydíj évi pályázatáról Háttérinformáció a Magyar Termék Nagydíj 2012. évi pályázatáról Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2012. 09 06. Utolsó frissítés 2012. 09 06. A Magyar Termék NagydíjŸ Pályázatra minden természetes

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Boros Gergely, Képviseletvezető - Pécs 2015. január 20. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel

Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel Lengyel László, igazgató Nemzetközi kapcsolatok ChinaCham Hungary, Üzleti Klubest Budapest, 2013. március 6. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökségi

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter A díj célja A DUIHK Szakképzési Díj legfôbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.

Részletesebben

A Magyar Termék Nagydíj pályázat

A Magyar Termék Nagydíj pályázat A Magyar Termék Nagydíj pályázat Kiss Károlyné Ildikó ügyvivő igazgató Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Bálint Ágnes Kereskedelmi és marketing igazgató TÜV Rheinland InterCert Kft. Csíkszereda, 2012.

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

Magyar Energia Beszerzési Szövetség Csoportos energia beszerzések lebonyolítása

Magyar Energia Beszerzési Szövetség Csoportos energia beszerzések lebonyolítása Magyar Energia Beszerzési Szövetség Csoportos energia beszerzések lebonyolítása Csatlakozzon és csökkentse energia költségét! Csoportos energia beszerzés lebonyolítása önkormányzatok számára! Sourcing

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére.

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére. A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére BEMUTATKOZÁS Hálózatunk első szervezetét 1998-ban a tanúsítási tevékenység iránt fokozódó igények hívták életre,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Bemutatkozás Kiss János Kereskedelmi igazgató 2013.10.08 Magunkról Alapítók: Magyar Állam (Miniszterelnökség Külügyi és Külgazdasági Ügyekért Felelős Államtitkársága) és

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában!

A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában! A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában! A TERC Kft.-t 1990-ben 3 barát ( TERC ) alakította, 1 millió forintos törzstőkével. Jelenleg a kft. törzstőkéje 113 millió forint, amelyen túlmenően

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

MedKlaszter Egészségipari és Biotechnológiai Innovációs Klaszter (MedCluster Hungary - Biotech and Healthcare Innovation Cluster) (MedKlaszter)

MedKlaszter Egészségipari és Biotechnológiai Innovációs Klaszter (MedCluster Hungary - Biotech and Healthcare Innovation Cluster) (MedKlaszter) MedKlaszter Egészségipari és Biotechnológiai Innovációs Klaszter (MedKlaszter) ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. március 21. A mellékelt alapítói tagjegyzékben felsorolt szervezetek a mai napon létrehozzák a MedKlaszter

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Dr. Kerekes György vezérigazgató

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Dr. Kerekes György vezérigazgató Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Dr. Kerekes György vezérigazgató Magunkról Alapítók: Magyar Állam (Miniszterelnökség Külügyi és Külgazdasági Ügyekért Felelős Államtitkársága) és a Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ Jelentkezzen most! www.szakkepzesidij.hu Sokféleképpen válhat az egyénbôl egyéniség. A díj A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) felhívással fordul a vállalatokhoz,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

Global Work Unit Kft.

Global Work Unit Kft. Global Work Unit Kft. Akire mindenben számíthat, ha megoldásra váró munkája van Gondolkodjon velünk globálisan Cégbemutató Cégbemutató: Global Work Unit Kft az évtizedes szakmai múltra visszatekintő cégekből

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

CONSTRUMA-HUNGAROTHERM-ÖKOTECH SZAKMAI PROGRAM* 2011. április 5-10.

CONSTRUMA-HUNGAROTHERM-ÖKOTECH SZAKMAI PROGRAM* 2011. április 5-10. CONSTRUMA-HUNGAROTHERM-ÖKOTECH SZAKMAI PROGRAM* 2011. április 5-10. Részletes programok és jelentkezés a konferenciákra a www.hungexpo.hu/construma, www.hungexpo.hu/hungarotherm, www.hungexpo.hu/okotech

Részletesebben

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. április 4. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai a két klaszter fuzionálása révén, a mai napon létrehozzák a Bakony-Balaton

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Tájékoztató füzet. www.terc.hu KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ SZOFTVEREK CAD STÚDIÓ OKTATÁS KÖNYVKIADÓ ÉS BOLT TERC-PRESS DOKUMENTUMARCHIVÁLÁS

Tájékoztató füzet. www.terc.hu KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ SZOFTVEREK CAD STÚDIÓ OKTATÁS KÖNYVKIADÓ ÉS BOLT TERC-PRESS DOKUMENTUMARCHIVÁLÁS Tájékoztató füzet KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ SZOFTVEREK CAD STÚDIÓ OKTATÁS KÖNYVKIADÓ ÉS BOLT TERC-PRESS DOKUMENTUMARCHIVÁLÁS ÉPÍTÉSÜGYI TUDÁS MŰHELY nerei rendelkezésére. Az irodaházban a TERC Kft. az évek

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

ÉFOSZ vállalások Tudásmegosztó nap, 2014.11.27. Buti Sándor Élelmiszeripari igazgatóság Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

ÉFOSZ vállalások Tudásmegosztó nap, 2014.11.27. Buti Sándor Élelmiszeripari igazgatóság Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ÉFOSZ vállalások Tudásmegosztó nap, 2014.11.27. Buti Sándor Élelmiszeripari igazgatóság Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége I. Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András Tájékoztató és minősítő rendszerek Összeállította: Sallai András Tanúsítás olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás megfelel az előírt

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Díjazottak évi nyertesek. A termék/termékcsalád megnevezése: Alufusion ablakok Name of product/product group: Windows of alufusion

Díjazottak évi nyertesek. A termék/termékcsalád megnevezése: Alufusion ablakok Name of product/product group: Windows of alufusion Díjazottak 2006 Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2008. 02 19. Utolsó frissítés 2008. 02 19. A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ trófeát készítette és felajánlotta a HOLLÓHÁZI PORCELÁN RT. THE HUNGARIAN

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor Általános adatok Alapítás: 1994. Tulajdonos a Magyar Állam 75% MFB Zrt.,25% MNV Zrt. MEHIB -re vonatkozó speciális szabályok: 1994. évi XLII. törvény

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben