2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS"

Átírás

1 magyar termék nagydíj ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2 A magyar termék nagydíj elnyerése kulcs a sikerhez! A magyar termék nagydíj pályázati rendszer, mint a gazdaság élénkítés egyik alternatív programja, kapcsolódik az Új Széchenyi Terv prioritásaihoz A magyar gazdaság komoly kihívások elôtt áll: egyszerre kell legyôzni a válság okozta visszaesést és növelni a versenyképességet, foglalkoztatást. Magyarországot fenntartható és sikeres növekedési pályára kell állítani. Az új Széchenyi terv a vállalkozások számára nemcsak új kihívásokat, de eddig soha nem tapasztalt lehetôségeket is jelent. Mert a minôsítések, így a termék és vállalkozásminôsítô programok, versenyek a patrióta gazdaságpolitika eszközei. Mert versenyképességi célokat szolgál: európai szinten is versenyképes európai vállalatok létrejöttét segíti. A pályázat eredményei azt mutatják, hogy az innovációs kényszer aktív minôségpolitikával párosul, vannak világszínvonalú termékeink. Mert a hazai kreatívitásra méltán lehetünk büszkék. A hálózati gazdaság terén világszínvonalúvá fejleszthetôk a Kárpát-medencei gazdasági térséget átfogó gazdasági szolgáltatások erre jó példa a pályázati rendszerben díjazásban részesült egészségipari, informatikai és járm ipari innovációk is. Mert a zöld gazdaságfejlesztés és energetika területén cél az új, alacsony energiafelhasználású építmények és technológiák beruházásainak ösztönzése, a klímabarát megoldások felértékelôdése, melyek hosszú távon fenntartható fejlôdést, magas életminôséget, reális, nemzetgazdasági szint megtakarításokat eredményeznek., továbbá a természeti környezet megóvását is jelentik. A tanúsított magas minôség a cél elérésének záloga és a pályázati rendszer díjazottjai között örömmel fedezhetôk fel egyre növekvô számban az építésgazdaság elkötelezett szereplôi. Mert a Magyar Termék Nagydíj pályázat a minôség versenyét is gerjeszti, ehhez friss szemléletre, megújulási képességre, innovációra van szükség. A kreatív gazdaságban születô termékekben, márkákban az eredetiség, a minôség és az esztétikum egyesül a lokális értéktartalommal, együttesen magas hozzáadott értéket hordoz kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt. A kreatív gazdaság a kutatás fejlesztésen keresztül valósul meg, melynek záloga többek között a magas színvonalú oktatás. Az elmúlt tizennégy esztendôben a Magyar Termék Nagydíj nemes versenyében részt vevô termékek, technológiák, eljárások, szolgáltatások és elôállítóik az értéktudat letéteményesei.

3 A Magyar Termék Nagydíj a gazdaság emblémája, szervesen illeszkedik a nemzetközi védjegyek sorába A Pályázat kiírói: INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., a Magyar Export Import Bank ZRt., a Magyar Exporthitel Biztosító ZRt., Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., TÜV Rheinland InterCert Kft. A pályázat szakmai támogatói: a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Felhívása, díjazottainak bemutatása, pályázati információk, valamint a pályázat letölthetô jelentkezési lapja az interneten a címen található A Magyar Termék Nagydíj egyedi trófeákat a Hollóházi Porcelán Manufaktúra ZRt. készíti. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj, A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj és a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj trófeákat az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Nakada Melinda, a cég üvegtervezô iparmûvésze készíti. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat eseményei az MTI Gazdasági Fôszerkesztôségén keresztül jutnak el a média központokba. A Magyar Termék Nagydíj Pályázatról szóló információkat Magyar - ország legnagyobb médiafigyelôje az Observer rendszeresen szemlézi. Az idén tizennégy esztendôs, civil kezdeményezésû pályázati rendszer célja az Európai Unió elôírásainak megfelelô, minôségi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi elvárások elterjesztése a termék elôállítók, szolgáltatók és felhasználók körében!

4 Összefoglaló a évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat eredményhirdetésérôl Mottó: Higgyünk abban, hogy munkánk révén Részesülünk a legnagyszerûbb dolgokban! Minél erôsebben él bennünk ez a hit Annál elôrébb jut általunk a világ. /:Rainer Maria Rilke:/ A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 2010-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg az EXIMBANK Zrt., az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft., az ITD Hungary Zrt., a MEHIB Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, A TERC Kft. és a TÜV SÜD KERMI Kft. A sokmilliós piac versenyében a gyártók, szolgáltatók sikerrel csak jó minôségû termékekkel szolgáltatásokkal vehetnek részt. A jó piaci pozíció eléréséhez és megtartásához segítséget nyújtanak a megmérettetéseket szimbolizáló jelölések, tanúsító védjegyek. A Magyar Termék Nagydíj emblémája mindenki által könnyen azonosítható. Tizenhárom év alatt a legrangosabb elismerésének számító tanúsító védjeggyé vált. A Pályázati rendszer célja: a minôségtudatos szemlélet, a termékbiztonság elterjesztése, mely segíti az értékorientált fogyasztói magatartást, emblémájával ellátott termékek és szolgáltatások fejezzék ki az elôírt és önként vállalt gyártói, forgalmazói garanciákat és többletteljesítményeket a fogyasztók és felhasználók elôtt. A díjazott termékek és cégek objektív követelményrendszernek való megfeleltetése és a pályázaton díjazottak rendszeres utóellenôrzése jelenti e tanúsító rendszer garanciáját. A megkülönböztetô elismerések, védjegyek úgy állítanak valamit, hogy közben nem tagadják más termékek, szolgáltatások pozitív tulajdonságait. A versenyképesség és innovációs aktivitás jelenti azt a piaci elônyt, melyet a termékeken, vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokon megjelenô védjegyek, díjak, minôségjelek fejeznek ki, közöttük a Magyar Termék Nagydíj védjegy. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat a gazdaságélénkítés alternatív programjaként jól illeszkedik a közvetett gazdasági támogatások rendszerébe. A lehetôségét kívánja megteremteni, hogy a felhasználók, fogyasztók ne csak a reklámok alapján, hanem egy objektív követelmény rendszer minôsítése szerint válasszanak a kínálatból. Együttesen kell tenni azért, hogy megbízható kiemelkedô minôségû termék, szolgáltatás gyôzzön az értéktelenség felett! A kitüntetô cím és tanúsító védjegy használata nem csak erkölcsi elismerést, de tôkevonzó képességet, fejlesztési források aktivitását, befektetési potenciálokat mutat fel. A kiírók a díjazottak gazdasági sikereit saját tevékenységük által is segítik. A Magyar Termék Nagydíj pályázati rendszer nemcsak civil vállalkozásfejlesztési eszköz, hanem hazai termék-gyártói és szolgáltatói verseny is egyben. A Nagydíj az európai regionális tanúsító védjegyek sorába tartozik, jelképezi a kiváló termék és az elôállító cég versenyképességét, környezettudatosságát innovációs törekvését, piaci aktivitását, így válik a tanúsított minôség európai útlevelévé! A gazdaság szereplôi között egyre többen, nagyon helyesen úgy gondolják, hogy a globális gazdasági válságból kivezetô út, a nehézségek leküzdése, csak elôre-meneküléssel valósítható meg, mely új lehetôségeket is kínál. Az Új Széchenyi Terv prioritásai között szerepel a Kárpát-medencei gazdasági térség együttmûködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erôsítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát. A Magyar Termék Nagydíj pályázat díjazottjai a világnak mutatják meg a hazai alkotóerôben rejlô lehetôségeket, a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. A Magyar Termék Nagydíj azok elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a KIVÁLÓSÁG TÖRVÉNYÉT, azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. A díjazottak büszkeségeink, akik bizalmat kaptak. Kötelességük és felelôsségük is megnô, hiszen példaként szolgálnak, kisugárzói azoknak az értékeknek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel. 2

5 Tizenhárom esztendô alatt a nagydíj elismerések száma több mint háromszorosára nôtt év között odaítélt elismerések év nagydíjak Egyéb elismerések összesen ben 17 témakörben lehetett pályázni, melyek szinte a gazdaság teljes palettáját felölelték. Eredményes pályázatok tizenkét témakörbôl kerültek ki, ami azt is bizonyítja, hogy a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô cím elnyerésével a legváltozatosabb termékskálában akarják a gyártók és szolgáltatók kiválóságukat bizonyítani. A díjazottak között megtalálható nemzetközi nagyvállalat és mikró vállalkozás is. A gyôztesek 57%nak hozott az elsô megmérettetés diadalt, ôk most elôször pályáztak a Ma gyar Termék Nagydíj elnyeréséért. A kitüntetettek 43%-nak egyéb termékein és szolgáltatásain ékeskedik már a Magyar Termék Nagydíj szépen cizellált emblémája. Ezek a vállalkozások vallják, hogy ez a megmérettetés objektív mérce, amely a fejlôdés mértékét, irányát szimbolizálja. A cég kiválóságát is tanúsítja, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható megjelölés a MINÔSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a fogyasztót az eligazodásban. A fôzsûri tagjai és a Kiírók Tanácsa, a felkért szakértôk ajánlásával, közel négyszáz termékbôl, szolgáltatásból választotta ki a Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett pályázatokat. Idén 40 pályázat 37 Magyar Termék Nagydíj elismerést kapott. Három pályázó hat pályázata a Kiírók Tanácsa döntése alapján összevont nagydíjat kapott, egy pályázat pedig két kollektíva közös alkotása. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetések aránya kiírási kategóriák szerint. Pályázati fôcsoportok Nagydíjak %-ban Gépek, berendezések, eszközök, jármûvek 3 Kozmetika és háztartás- vegyipari termékek 11 Lakás és irodai berendezések, felszerelések, kellékek, bútorok (otthoni és munkahelyi kultúra) 11 Építési termékek 20 Sporteszközök, játékok 2 Informatika (programok, rendszerek), irodatechnika 11 Élelmiszerek 20 Ipari berendezések és alkalmazott technikai megoldások 8 Orvosi eszközök, mûszerek, egyéb a segítséggel élôk számára fejlesztett segédeszközök 5 Csomagolás 2 Nevelési, oktatási, képzési módszertan, tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is) és kiadványok 5 Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok 2 összesen 100 3

6 Ebben az évben is a legnépesebb pályázati csoport az élelmiszerek témakôrben volt, az értékelt pályázatok 60%- a lett nagydíjas. Változatlanul magas az építôiparhoz kapcsolódó pályázatok száma a bírált pályázatok 70% díjazása is mutatja, hogy az építôipar meghatározó vállalkozásainak fontos, hogy megbízhatóságukat, minôségi munkájukat kiemelten hangsúlyozzák. A zsûrizett informatikai pályázatok közül 50% érdemelte ki a kitüntetést, színvonalas, több esetben a jövô évtized kihívásának is eleget tevô rendszerekkel. A Pályázatok kiemelten magas színvonalát jelzi, hogy az ipari berendezések, orvosi eszközök, csomagolás és a nevelési, oktatási, képzési módszertan témakörben vizsgált pályázatok 100%-a nagydíjas lett. A zsûrizett pályázatok sok újdonságelemmel rendelkeznek. Összességében méltán érdemelte ki 66% a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet. A magyar fejlesztôk-gyártók, szolgáltatók innovatív elképzeléseikkel piacképes jó minôségû termékekkel, szolgáltatásokkal nemzetközi viszonylatban is sikeres pályázatokkal tették a jövô pályázóinak még magasabbra a mércét. Pályázók csaknem az ország egész területérôl érkeztek, a díjazottak 70%-a vidéki, 30%-a pedig budapesti székhellyel rendelkezik. A Nagydíjas pályázatok területi megoszlása megyénként Megyék Díjazott pályázatok (DB) Bács-Kiskun 2 Békés 1 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 Budapest 12 Csongrád 4 Fejér 1 Gyôr-Sopron-Moson 1 Hajdú-Bihar 2 Heves 2 Jász-Nagykun-Szolnok 1 Komárom-Esztergom 1 Nógrád 1 Pest 5 Somogy 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 Tolna 1 Vas 1 összesen 40 A széleskörû és korrekt bemutatkozásra törekvô pályázatok több, mint 50%-a komoly, néhány esetben világszínvonalú innovációt tartalmaz, azonban voltak magas színvonalú, de Magyar Termék Nagydíjjal nem jutalmazottak is. A díjazottak elismeréseiket szeptember 2-án az Országház Felsôházi Termében vehették át. Az Eredményhirdetés idén is a GAZDASÁG ÜNNEPE volt. A meghívott vendégek között helyet foglaltak a gazdaság és közélet kiemelkedô személyiségei, a diplomáciai testületek vezetôi, a kereskedelmi diplomácia vezetô tisztségviselôi. A Magyar Termék Nagydíj Díjátadó Ünnepségén ünnepi köszöntôt mondott Szatmáry Kristóf úr az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai bizottsága alelnöke. Bencsik János úr, országgyûlési képviselô, a Nemzetgazdasági Minisztérium Energetikai és Otthonteremtési Államtitkárság államtitkára rövid elôadást tartott a Kis- és Középvállalkozások fejlesztése az új Széchenyi Terv prioritásai között címmel. Dr. Becsey Zsolt úr, a Nemzetgazdasági Minisztérium Külgazdasági államtitkára ismertetôje, külgazdasági stratégiánkról szólt, Magyarország globális és európai versenyképessége érdekében. 4

7 A Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Cím azon termékek, szolgáltatások és gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minôség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minôségû termékek elôállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címeket és trófeákat Szatmáry Kristóf az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága alelnöke adta át. A Magyar Termék Nagydíj trófeákat a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. készítette. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj elismerést azon vállalkozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer elsô meghirdetésétôl, illetve a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétôl számítva többször elnyerték a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosszasan kiváló minôség elôállítására. Piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. Az elismerést a Zsindelyes Pálinkafôzde Kft. érdemelte ki. A kulturált alkohol fogyasztásért, a méltán világhírû, jellegzetesen magyar gyümölcsökbôl készült pálinkák megismertetéséért kifejtett több évtizedes iránymutató tevékenységéért. A Ma gyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíjat Dr. Becsey Zsolt a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági államtitkára adta át. A díjat jelképezô trófeát az Ajka Kristály Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervezô iparmûvésze készítette. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíjat a környezet védelme, a föld ökológiai egyensúlyának megôrzése, a fenntartható civilizációs fejlôdés biztosításának ösztönzésére alapította a Kiírók Tanácsa. A Nívódíjat idén többszörös, Magyar Termék Nagydíjas és Kiváló Építési Termék védjegy tulajdonos Ablakcentrum Kft.-nek ítélte a Kiírók Tanácsa. Az ABLAKCENTRUM-ENERGIA + ablakrendszer termékcsalád Európában is csúcs minôségnek számít. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj elismerést Bencsik János Úr a Nemzetgazdasági Minisztérium Energiaügyi és Otthonteremtési Államtitkárság államtitkára adta át. A díjat jelképezô trófeát Botos Péter üvegtervezô iparmûvész készítette ben hagyományteremtô céllal a Kiírók Tanácsa megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat IN- NOVÁCIÓÉRT NÍVÓDÍJ-at, melyet a többszörös Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjjal is elismert Apáczai Kiadó és Könyvterjesztô Kft. érdemelte ki. A pályázott CamBoard- az Apáczai Kiadó mobil interaktív oktatástechnikai eszközével olyan könnyen kezelhetô, praktikus és elegáns tanítási segédletet (hardver és szoftver) fejlesztett ki, mely egyedül álló a magyar piacon. Az elismerést Pokorni Zoltán úr Országgyûlési képviselô az Országgyûlés Oktatási, Kulturális és Kutatási bizottságának elnöke nevében Dr. Pósán László a bizottság alelnöke adta át. A Díjat jelképezô trófeát az Ajka Kristály Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervezô ipar mûvésze készítette. A évben alapított Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíj kitüntetést ez évben Kiss Árpád Úr Újságíró, nyugalmazott fôtanácsos és a Duna Televízió alkotó gárdájának ítélte a Kiírói Tanács. Az értékelés mindkét díjazottnál, a pályázat meghirdetése óta a minôség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázat népszerûsítésért végzett kiemelkedô munkát emelte. A Sajtókövete Nívódíjat Pintér István a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fôigazgatója képviseletében, Czuppon Rita fôosztályvezetô adta át. Az elismerést díszoklevél tanúsítja, melyet Sárkány Gábor grafikus mûvész tervezett. Most is értékes különdíjakat ajánlott fel: az Agrármarketing Centrum, a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., a Magyar Újságírók szövetsége (M.Ú.O.Sz.), a Sérültek.hu Magazin, a TERC Kft. és a TÜV SÜD KERMI Kft. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat ban történt meghirdetése óta 245 Nagydíj odaítélése történt meg, több mint 2000 nemzetközi színvonalú termék, szolgáltatás népszerûsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét. A kiírók büszkék arra, hogy következetes munkájukkal elérték: a Magyar Termék Nagydíj Pályázat, Magyarországot méltón reprezentáló, sikereit tükrözô termék és vállalkozás minôsítô alternatív rendszerré vált. A kiírók hiszik és vallják, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírása évrôl-évre vállalkozói érdek. Az innováció és termékminôség ösztönzése a vállalkozásoknál Magyarország gazdasági fejlôdésének záloga. 5

8 EMLÉKEK A ÉVI DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGRÔL

9

10 A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói A Magyar Termék Nagydíj -ak odaítélése jól csatlakozik azon kezdeményezések sorába, melyek az Európai Unió minôségi feltételeinek való megfelelést igazolják. INDUSTORG- VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Az INDUSTORG- VÉDJEGYIRODA Kft. programjait elsôsorban az innovatív ipari vállalkozások pozíciójának javítása, EU- Harmonizációjuk elôsegítése érdekében alakítja ki. Célja versenyképes termékek felkutatása, bemutatása. Elhivatott közvetítôje a környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt. A Magyar Export Import Bank Zrt. Az Eximbank Zrt. a kormányzati elvárásokkal összhangban a bank rendelkezésére álló eszközök hatékony felhasználásával, a magyar vállalkozások külpiaci versenyképességének és aktivitásának növelését kívánja elôsegíteni. A MEHIB - Magyar Export Biztosító Zrt. A MEHIB- Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. a gazdasági élet szereplôinek, közöttük különös tekintettel az exportáló kis és középvállalkozások figyelmét kívánja felhívni a jó áruminôség fontossága mellett a külpiaci kockázatok szakszerû kezelésének hasznosságára is. A MEHIB biztosítja a vevôkben rejlô fizetési kockázatokat és segíti a hitelhez jutást. Az exportáló KKV-k számára speciális export hitelbiztosítási módozatot kínál. A kockázat el van vetve: 8

11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a legkiválóbb termékek kiválasztásával segíti a fogyasztókat, hogy vásárlásaiknál optimális döntést hozhassanak, figyelembe véve a fogyasztói alapjogokat, melyek szerint a fogyasztónak joga van: egészségének és biztonságának védelméhez, gazdasági érdekeinek védelméhez, jogorvoslathoz, a tájékoztatáshoz és oktatáshoz, érdekeinek képviseletéhez. Közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesítését, irányítja az áruk és szolgáltatások biztonsága és megfelelôssége ellenôrzésével összefüggô feladatokat. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A TERC Kft., mint az informatika és kommunikáció egyik meghatározó szereplôje programjaival, kiadványaival hasznos információkkal látja el a gazdaság, kiemelkedôen az építôipar résztvevôit. Az Oktatási Stúdió iskolarendszeren kívüli OKJ-s, államilag elismert szakképzések, szakmai tanfolyamok, továbbképzések szervezésével, lebonyolításával is foglalkozik. A normagyûjtemények teljes adatállományát tartalmazzák az eltérô tudású Építôipari Vállalkozói Programrendszereik. A CAD Stúdió munkatársai a tervezô szoftverek, plotterek értékesítésén túlmenôen a mérnöki szolgáltatás keretében tervdokumentációk összeállítását, fekete-fehér és színes másolást, nyomtatást végeznek. Igényes, magas színvonalú szolgáltatásaival segíti a mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutását. TÜV Rheinland InterCert Kft. A TÜV Rheinland InterCert Kft. elkötelezett híve a minôség ügyének, így a Magyar Termék Nagydíj pályázat egyik vizsgálóbázisa a világ vezetô nemzetközi rendszer és terméktanúsítási, mûszaki vizsgálati cégei közé tartozik. Kiemelt szempont számunkra a termékek biztonságának, minôségének hangsúlyozása, a magyar termékek versenyképességének növelése. Szakembereik támogatást nyújtanak Partnereik számára a fejlesztéstôl kezdve a forgalomba hozatali engedély megszerzéséig Magyarországon, Európában és világszerte. Célja a gyártók, importôrök és kiskereskedôk támogatása, hogy termékeik alkalmassá váljanak a nemzeti és nemzetközi piacokon történô megjelenésre, megfeleljenek az elôírásoknak és a vásárlói követelményeknek egyaránt. 9

12 INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. programjait elsôsorban az innovatív ipari vállalkozások pozíciójának javítása, EU- harmonizációjuk elôsegítése érdekében alakítja ki. Célja továbbá versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemutatása a fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenô figyelembe vételével. Az ország aktív minôségpolitikája alternatív programjaként kitalálta és megvalósította a Magyar Termék Nagydíj pályázati rendszert. Aktív közremûködôje az építôipar kiváló minôségû termékeinek felkutatásában és megismerésében. Alapító tagja és tevékeny résztvevôje a Magyar Üvegipari Szövetségnek. Elhivatott közvetítôje a környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt. Elérhetôségei: Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 66. III. em. 19/a. Levelezési címe Budapest, Pf. 64. Tel.: +36(06)1/ , tel/fax +36(06)1/ fax: +36(06)1/ Internet: 10

13 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. Az állami tulajdonban lévô Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) szakosított hitelintézet, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) Bankcsoport tagjaként a magyar vállalkozások exportügyleteinek elôsegítésére finanszírozási, garancia és kockázatmegosztási termékeket ajánl. A társaság a Magyar Állam tulajdoni részesedésével zártkör en m ködô részvénytársaság. Fô részvényese az MFB (75%-1 szavazat). A Magyar Fejlesztési Bankról szóló évi XX. törvény alapján a társaságban a Magyar Államot megilletô tulajdonosi jogokat (beleértve a 25%+1 szavazat mérték szavazati jogot) szintén az MFB gyakorolja. Alaptôkéje 10,1 milliárd forint. Hitelfelvételei mögött készfizetô kezesként a Magyar Állam áll. Az Eximbank küldetése, hogy javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét és érzékelhetôen hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország OECD és EU tagságából eredô kötelezettségeket. A bank egyrészt a magyar hitelintézeteknek nyújtott szolgáltatásai révén, másrészt a magyar exportôrök illetve külföldi vevôik számára közvetlenül nyújtott konstrukcióival segíti az export megvalósulását. Az Eximbank a magyar exporthoz kapcsolódóan a következô finanszírozási és garanciavállalási termékstruktúrát alakította ki: a) refinanszírozási konstrukciók, b) vevôhitel konstrukciók (vevôhitel, bankközi vevôhitel, projekt kockázatú vevôhitel, kötött segélyhitel), c) leszámítolási konstrukciók (szállítói hitelekbôl származó követelések megvásárlása, forfetírozás), d) befektetési hitelek, e) közvetlen export-elôfinanszírozás, f) garanciavállalások (hitelfedezeti és kereskedelmi bankgaranciák, felülgarantálások). 11

14 A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. Különbözô országok exportot élénkítô intézményei számos módon segítik a termelôket, kereskedôket, s nemegyszer a vevôket, hogy minél több áru és szolgáltatás külföldön találjon piacot. A külkereskedelmi ügyletek egy jelentôs része halasztott fizetéssel történik, a vevô csak a szállítást követôen, bizonyos idôszak elteltével egyenlíti ki számláját. Ez jelentôs kockázatot jelenthet az exportôr számára, hiszen nem lehet biztos abban, hogy az áruszállítás vagy szolgáltatás nyújtás ellenértéke a számlájára határidôre meg fog érkezni. A világgazdasági változások következtében számos váratlan fizetési nehézség keletkezhet biztos anyagi háttérrel rendelkezô cégeknél vagy hosszabb ideje szerzôdéses kapcsolatban álló partnernél is. Felléphetnek olyan elôre nem látható gazdasági és politikai körülmények, melyek gátolják vagy késleltetik a vevô fizetését. Ezekre a kockázatokra nyújt védelmet a MEHIB exporthitel-biztosítása. A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. szolgáltatásai kiterjednek az exportôrök rövid-, közép-, és hosszúlejáratú szállítói-hitelek, a külföldi befektetések és a bankok által nyújtott vevôhitelek biztosítására. A biztosítások módozattól függôen a kereskedelmi és a politikai kockázatok ellen nyújtanak védelmet az exportáló vállalkozásoknak és az ôket finanszírozó hitelintézeteknek. A MEHIB, az Európai Bizottság által december 31-ig meghosszabbított engedélye alapján, egy speciális exporthitel-biztosítási módozattal is hozzájárul ahhoz, hogy minél több kis- és középvállalkozás növelhesse versenyképességét a külföldi piacokon, s így nagyobb mértékben vehessék ki részüket a magyar exportforgalomból, és a külpiaci tevékenységük finanszírozhatósága is javulhasson. A kockázat el van vetve 12

15 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG A fogyasztóvédelem területén Magyarországon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság látja el az alapvetô és elsôdleges hatósági feladatokat, amelyek során feladatai közé tartozik biztosítani a fogyasztók életének, testi épségének és egészségének védelmét a nem-élelmiszer termékek forgalmazásának fokozott piacfelügyeleti ellenôrzésén keresztül. Mindemellett a hatóság kiemelt feladata a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme, ennek biztosítása érdekében az NFH folyamatos ellenôrzéseket végez a kereskedelem területén, valamint a szolgáltatási szektorban. A vizsgálatok során a hatóság ellenôrzi a fogyasztók megfelelô tájékoztatására vonatkozó jogszabályi elôírások betartását, kiszûri a szerzôdésekbôl a tisztességtelen feltételeket és igyekszik megakadályozni, hogy a vállalkozások tevékenységük során ne tévesszék meg a fogyasztókat és ne alkalmazzanak agresszív módszereket. Az NFH a év második félévében a soros EU-elnökségre való felkészülés jegyében fokozta nemzetközi aktivitását, amelynek során valamennyi határ menti országgal megkötötte vagy megújította az együttmûködési megállapodásokat. Ezek az egyezmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fogyasztók nagyobb biztonságban érezhessék magukat határon átnyúló jogügyleteik során is. A fogyasztóvédelem, illetve a piacfelügyelet terén jelentkezô problémák nem egyszer túlmutatnak az országhatárokon, amelyeknek megelôzéséhez, illetve megszüntetéséhez valamennyi érintett állam együttmûködése szükséges. A évben az NFH Horvátországgal, Romániával, Szlovéniával, Szerbiával és Ukrajnával kötött új megállapodást, és többek között az osztrák partnerrel már közös ellenôrzést is végzett a termékbemutatókkal egybekötött kirándulások ellenôrzésére szervezett vizsgálatai során. Az NFH a év második félévétôl új jogalkalmazási politikát kezdett megvalósítani. Ennek része a fogyasztók érdekeinek maximális szem elôtt tartása mellett egy olyan intézkedési gyakorlat bevezetése, amelynek során a hatóság eljárásai során fokozottan figyelemmel van a fokozatosság, az arányosság és a méltányosság elvére. A hatóság az új gyakorlatnak megfelelôen a kisebb súlyú, rövid idôn belül kijavítható hiányosság esetén elsô körben nem szab ki pénzbírságot, csupán figyelmeztetést vagy kötelezést alkalmaz, s amennyiben a jogsértést a vállalkozás megszüntette, ténylegesen eltekint a pénzbeli szankció alkalmazásától. A jövôbeni tervek között szerepel egy olyan rendszer bevezetése, amelynek eredményeképpen az a cég, amelyik nem szándékosan, hanem a jogszabályok hiányos ismerete miatt követte el a jogsértést, a szankció mellett vállalhatja egy, a hatóság által szervezett képzésen való részvételt, amely biztosítja a hiányosságok pótlását. Az NFH 2011-tôl vezette be azt az új rendszert, amelynek eredményeképpen nem csupán a jogsértést elkövetô vállalkozásokat nevesíti a hatóság, hanem felállít egy ún. pozitív listát, amelyen azok a vállalkozások szerepelhetnek, amelyeknél a hatóság az ellenôrzések során semmilyen hiányosságot nem talált. A késôbbiekben kerül kialakításra az ún. fogyasztóbarát embléma elnyerhetôségének kritériumrendszere, amelyet azok a cégek nyerhetnek el, amelyek a jogszabályi elôírások betartásán túl olyan többletet nyújtanak, amely érdemben képes fokozni a fogyasztói elégedettséget. Az NFH stratégiájában kiemelt helyet foglal el a pozitív példák bemutatása, és a kiemelkedô teljesítmények elismerése, ezért az idei évben is részt vesz a Magyar Termék Nagydíj Kiírók Tanácsának a munkájában. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Központi cím: Honlap: 13

16 TERC KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az elmúlt évben töltötte be alakulásának 20. évfordulóját. A vállalkozás 1998-ban költözött saját irodaházába, létrehozta Magyarország egyetlen Építôipari Szellemi Központját. Szolgáltatásai, termékei és nem utolsósorban az elmúlt 20 év gazdasági eredményei alapján a TERC Kft. továbbra is Magyarország legnagyobb építôipari információs tevékenységet folytató szervezete. Az alapítás óta a vállalkozás alaptevékenysége az építôipari normagyûjtemények, illetve ezen szakmai könyvek adatállományára támaszkodó Építôipari Vállalkozói Programrendszerek folyamatos fejlesztése és értékesítése. Hazánk európai uniós csatlakozása után megjelent Összevont Építôipari Normarendszer (ÖN) elnevezésû adattárak megfelelnek az unió általános direktíváinak, egyben figyelembe veszik az építôipari árképzés magyarországi specifikumait. A vállalkozás rendszeres kapcsolatban áll a magyarországi építôanyag-ipari gyártó, forgalmazó vállalkozásokkal, amelyek alapját jelentik a szakmai adatbázisok folyamatos karbantartásának, fejlesztésének. Az adattárak szerves részét képezik az évenként továbbfejlesztett, aktualizált, jelenleg TERC V.I.P. Összevont Építôipari Költségvetés-készítô Programrendszer GOLD, SILVER és BRONZ néven megvásárolható változatainak. A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében több mint kétéves munka során került kifejlesztésre az ÖNKÖLTSÉG Online Építôipari Költségvetés-készítô Programrendszer. A szoftver közvetlenül az internetrôl mûködtethetô, így a böngészô- és a kapcsolódó általános kiegészítô programokon kívül használatához semmilyen egyéb, külön telepítendô programra nincs szükség, egyben képes maximálisan kihasználni az internet adta elônyöket, háttérbe szorítva a honlapon történô szerkesztés technikai korlátait. Az építési célú közbeszerzési eljárásoknál január 1.-tôl július 25-ig kötelezô volt a központi költségvetési kiírások használata. Az e célból kifejlesztett, interneten mûködô TERC-ETALON Építôipari Költségvetés-kiíró Program mindenki számára ellenszolgáltatás nélkül ma is használható. A program segítségével az irreálisan alacsony ár kiszûrhetô, az építôiparban szokásos élômunka-normatívához rendelt rezsióradíj pedig biztosítja az ellenôrzést, az objektív elbírálás lehetôségét. Az Építôipari Szellemi Központban a kezdeti tevékenységek kibôvültek, építôipari tervezô szoftverek, számítástechnikai eszközök értékesítésével. Dinamikusan növekszik a mérnöki szolgáltató tevékenység, amelynek keretében komplett dokumentációk összeállítása, digitalizálás, színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás történik. Akkreditált felnôtt-képzô intézményként eredményesen mûködik Magyarországon egyedüliként akkreditált Építési mûszaki ellenôr I-II. OKJ-s szakképzés, a kötelezô és szabadon választott kreditpontos továbbképzések, az építôipari szoftverek számítástechnikai oktatása. A TERC Irodaházban mûködô, Magyarország egyetlen szakosított építôipari könyvesboltjának kínálatát egyre inkább meghatározzák a TERC Kft. szakkönyvkiadó üzletága által évente megjelentetett új építôipari szakkönyvek. Hazánk európai uniós csatlakozása, az európai uniós általános direktívák még inkább megerôsítették, kiemelték a versenysemlegesség elvét, a közbeszerzési eljárások fontosságát, a minôség és az informatika egyre bôvülô szerepét, fontosságát. A TERC Kft. meghatározó szerepe, tevékenységei arra inspirálták tulajdonosait, hogy felvételét kérje a Magyar Termék Nagydíj Kiírói Tanácsába, amelyben örömünkre immár 6 éve részt veszünk. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tevékenységérôl, szolgáltatásairól folyamatosan változó, bôvülô kínálatáról, a Magyar Termék Nagydíj pályázatról mindig aktuális, friss információt találnak az internetes oldalakon. 14

Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése.

Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése. Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése. 2010.-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Termék Nagydíj

Részletesebben

Magyar termék nagydíj

Magyar termék nagydíj Magyar termék nagydíj A magyar termék nagydíj a tanúsított minôség európai útlevele. Elnyerése szigorú követelményekre épül, viselése az állandó utóellenôrzéstôl függ. 2 A Magyar Termék Nagydíj a gazdaság

Részletesebben

Magyar termék nagydíj

Magyar termék nagydíj Magyar termék nagydíj A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2015. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.,

Részletesebben

2014. 2013. 2012. Jó gyakorlatok készítése és átadása. Vasúti lengéscsillapító termékcsalád 2011. 2010.

2014. 2013. 2012. Jó gyakorlatok készítése és átadása. Vasúti lengéscsillapító termékcsalád 2011. 2010. Magyar Minőség Háza Díjat nyert CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Hódmezővásárhely 2014. Termék/szolgáltatás Aknás kerethíd keretelem Szent Erzsébet Otthon Pilisvörösvár Idősgondozás Manhertz-

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. FEBR. MÁRC. 19. ÉVF. 2. SZÁM A VOSZ Elnökségi ülés határozatai Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

Részletesebben

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. CSR jelentés 2010 Impresszum Cégnév: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt. Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Levelezési cím: Budapest

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2014. AUG. SZEPT. 19. ÉVF. 5. SZÁM Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjakat Vállalkozói Akadémia

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségdíjak tapasztalatai Sződi Sándor A Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj tapasztalatai Németh Zoltán

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségdíjak tapasztalatai Sződi Sándor A Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj tapasztalatai Németh Zoltán TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségdíjak tapasztalatai Sződi Sándor A Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj tapasztalatai Németh Zoltán Az EFQM-modell társadalmi jelentősége

Részletesebben

A folyóirat kiadását a következõ, tanúsított minõségügyi rendszert mûködtetõ cégek és szervezetek támogatják:

A folyóirat kiadását a következõ, tanúsított minõségügyi rendszert mûködtetõ cégek és szervezetek támogatják: 2006/5 Minőségügyi rendszerek az ÁPV Zrt. többségi tulajdonába tartozó társaságoknál A QFD módszer alkalmazásáról A Volán Egyesülés tagszervezeteinek minőségügyi tevékenysége A MALÉV Zrt. minőségirányítási

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

TOP 50 tizenhetedik alkalommal

TOP 50 tizenhetedik alkalommal AZ ÚJ NÉPLAP ÉS A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZÖS, INGYENES GAZDASÁGI MAGAZINJA TOP 50 tizenhetedik alkalommal Dr. Sziráki András elnök köszöntője Megyénk vállalkozásai az

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

sikeres kis- és középvállalkozás 2010. december

sikeres kis- és középvállalkozás 2010. december 50 sikeres kis- és középvállalkozás 2010. december 1 1 50 sikeres kis- és középvállalkozás Ablakcentrum Active Vision Admatis Advisesoft AITIA Allround Antro Arkon ASG Bábolna Bio Balabit Beyond Budapest

Részletesebben

SPAR2011. 3 20 2200 13 880 45 000 391 467 2 200 000 389,6 milliárd. City SPAR szupermarket nyitása. éves a magyarországi SPAR. féle SPAR saját márka

SPAR2011. 3 20 2200 13 880 45 000 391 467 2 200 000 389,6 milliárd. City SPAR szupermarket nyitása. éves a magyarországi SPAR. féle SPAR saját márka SPAR 2011 3 20 2200 13 880 45 000 391 467 2 200 000 389,6 milliárd City SPAR szupermarket nyitása éves a magyarországi SPAR féle SPAR saját márka munkatárs internetfelhasználó elérése m 2 eladótér SuperShop-kártyatulajdonos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. november 2. évfolyam 11. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. november 2. évfolyam 11. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. november 2. évfolyam 11. szám Új kiírás jön még az idén? A tervek szerint még idén újra meghirdeti az Integrált Borgazdaság Zrt.-t

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

2014. március 5. évfolyam 3. szám

2014. március 5. évfolyam 3. szám 2014. március 5. évfolyam 3. szám Ez történt Rekultiváció eltűnik a szemét Kilencven százalékban már befejeződött az egri hulladéklerakó rekultivációja. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben