Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus ai programkínálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat"

Átírás

1 XIX. évfolyam, augusztus KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus ai programkínálat (2. oldal) Bemutatjuk az önkormányzat idei kitüntetettjeit (3-6. oldal) Közösségépítők: új lelkipásztor és új plébános városunkban (7. oldal) Amiről minden kisújszállásinak tudnia kell: miért augusztus 17. a város napja? (8. oldal) Hogy halad a fürdő- és szállodaépítés? Pályázati hírek (9. oldal) Ön mit gondol a négyes elkerülőről? Megkérdeztük. (10. oldal) Kezdődik az iskola Tanévnyitók (13. oldal) (Szerk.) Kiválasztott, karizmatikus személynek, szerethető embernek érzem. Mitől szerethető egy király? Legfőképp azért, mert alkalmas posztjára. István rátermett uralkodó volt, ízig-vérig király. Építő, nemzetteremtő. Rendíthetetlen hittel, szilárd hivatástudattal európai életformát alkotott keletről érkező népének. Kemény kézzel formált szilárd államot. Vaskézzel irtotta a pogányságot. Szelídséggel, jámborsággal gyakorolta hitét, és támogatta az egyházat. Szüntelenül imádkozó, meditatív alkatú, égi látomások felé forduló, aszketikus uralkodó volt, ünnepélyes lelkületű. lenyűgöz az az erő, amely évszázadok óta, napjainkig felénk sugárzik neve hallatán fogalmazott Szent István királyunkról napjaink egyik legkiválóbb zeneszerzője, Szokolay Sándor. van valahol a Rajna partján, a régi római út mentén egy mérföldjelző, ezerhatszáz éves, rajta a felirat: pro patria consumar. Ez a mérföldkő figyelmeztette a római katonát távoli hazája iránti felelősségére, arra, hogy a hazáért a legvégsőkig meg kell tenni mindent Ilyen mérföldjelzők nekünk, mai magyaroknak is azok az ezeréves tettek és tanítások, amelyekkel Szent István királyunk jelölte ki nemzetünk számára a nemcsak Európában, hanem a világban való megmaradás útját. Két hazát hagyott ránk örökül. Az egyik haza az ország, ahol születtünk, és amelyen István koronája ragyog, a másik pedig a lelkek hazája, a keresztény világ. A két haza: Magyarország és a kereszténység. Az állam és az egyház. Korona és kereszt. István király kiépítette a vármegyerendszert, vele együtt az államszervezetet templomokat építtetett, velük együtt egyházi szervezetet. Kijelölte a külső és belső rend útját: a külső rend jelenti az ország békés működését, a belső rend pedig jelenti a keresztény erkölcsök szerint való életet. Kevés olyan nemzet él ma, amelyik ilyen örökséggel kapott erőt a megmaradáshoz. István király valóban kiválasztott ember, lángelme volt, aki hatalmas történeti távlatokat adott a magyar nemzetnek. Ha ma is messze akarunk álmodni, látni és gondolkodni nemzetünkről, korunk problémáiról, Szent István királyunk szellemi örökségéhez bátran fordulhatunk. Az országlás elvei ott vannak tetteiben, törvényeiben és intelmeiben. De István király utat mutat az egyes ember számára is. Érdemes újra és újra elolvasni ezer éve írott, de ma is szívbemarkolóan érvényes tanításait arról, hogy legyen hitünk. Legyen tisztességünk, becsületünk. Hogy legyünk igazságosak, tanuljunk az előttünk járóktól, segítsük a gyengébbeket. Legyünk türelmesek és befogadóak, legfőképpen a szeretet által. Nélkülük nem lehetünk sem erősek, sem boldogok olvassuk szavait: nélkülük itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Kedves Barátaim, kisújszállási Lakosok! Nem könnyű szépen és tartalmasan ünnepelni. Van, hogy elfeledjük az ünnep magvát, és csak a szórakozásra vágyunk. De mi érezzük és értsük meg, éljük át ez ünnep lényegét, és ugyanakkor éljük meg a közösségben való kikapcsolódás örömét is. Ennek jegyében hívom meg Önöket az augusztus ai kisújszállási programokra: közöttük az önkormányzati és az egyházi megemlékezésekre, valamint a színes, kellemes szórakozást kínáló rendezvényekre egyaránt. Kecze István polgármester (A Szokolay Sándortól vett idézet a Magyar Nemzet augusztus 15-ei számában jelent meg.)

2 2. oldal Kisbíró augusztus 13.

3 2011. augusztus 13. Kisbíró 3. oldal K I T Ü N T E T E T T J E I N K Szent István királyunk ünnepe alkalmából önkormányzatunk hagyományosan elismerések, díjak adományozásával fejezi ki megbecsülését és tiszteletét kimagasló szakmai, közösségi tevékenységekért. A képviselő-testület döntött különböző önkormányzati kitüntetések adományozásáról, amire az augusztus 20-ai ünnepségen kerül majd sor. Olvasóinknak hírlevelünkben bemutatjuk kitüntetettjeinket. Kecze István polgármester KISÚJS ZÁ LLÁS V ÁROS DÍSZ POLG ÁR A: DR. V INCZE S ÁNDOR A közoktatási, a közigazgatási és az önkormányzati életben több évtizeden át példaadó, kiváló szakmai felkészültséggel, lelkiismeretességgel és emberséggel, városunkért végzett értékes munkájának elismeréseként önkormányzatunk Kisújszállás Város Díszpolgárává avatja dr. Vincze Sándor pedagógust, köztisztviselőt. Egyfelől sajátos kettősségek kísérik életének és pályájának alakulását: Kisújszállás és Szolnok közoktatás és közigazgatás szorgalom és tudás. Másfelől tartalmas és színes, örömmel végzett, munkában és eredményekben gazdag tanári és köztisztviselői szolgálat. Az első iskolás éveit követően, től Kisújszálláshoz kötik általános és középiskolai tanulmányai, melyeket 1953-ban kitűnő érettségivel zárt. A természettudományok, jelesül a matematika és a fizika vonzásában teltek egyetemi évei, a Szegedi Tudományegyetemen ugyanis ilyen szakokon szerzett tanári diplomát, kitüntetéses oklevéllel. Minden tudomány alakítja művelőjének egyéniségét: Vincze Sándort leginkább a matematika formálta legendásan pontossá és logikus gondolkodóvá. Első munkahelye Kisújszálláson a középiskola, illetve annak kollégiuma volt, ahol először nevelőtanárként, majd pedig hat éven át igazgatóként dolgozott (1967-ig). Szívesen gondol vissza ezekre az évekre és az elért eredményekre: az ő vezetése alatt alakították ki a lánykollégiumot, a Piculás épületében a fiúkollégiumot, újították fel a konyhát. Vincze Sándor a nagy kirándulások kedvelője, aki a diákoknak külföldre is utakat szervezett. Az Igló- Kisújszállás közötti, ma is élő partnervárosi kapcsolat magvát ő vetette el, amikor e hajdani kirándulások során az ő kezdeményezésére a két város középiskolája felvette egymással a kapcsolatot. A kollégiumi években tanított is: részben a gimnáziumban, részben pedig a kollégiumban. Joggal büszke arra, hogy ez utóbbi helyen ő szervezett a megyében elsőként kibernetika szakkört, melynek keretében egy tisztán vezetékes számítógépet és egy malmozógépet épített diákjaival. Eközben tanított is, a Szegedi Tanárképző Főiskola Szolnoki Tagozatán algebrát és ábrázoló geometriát ben megyei matematika szakfelügyelőnek hívták. Ezután került át a gimnáziumba tanári állásba. Életének újabb fontos időszaka akkor következett, amikor újra a kisújszállási gimnázium lett a munkahelye: 1969-től az igazgatói feladatokkal bízták meg. Számos, az iskola és egyben a város számára meghatározó eredményt értek el a vezetése alatt. Az ő nevéhez fűződik az iskolai struktúra átalakítása, aminek lényege a biológia és matematika szakosított, az általános tantervű gimnáziumi, továbbá a több profilú közgazdasági szakközépiskolai képzés, mellette pedig a szaktantermi rendszer kialakítása ban ifjúsági klubot is kialakítottak az iskolában. Ebben az évben azonban újabb változás várt rá: a Megyei Tanácshoz hívták, a művelődési osztályvezető helyettesének. Ezzel kezdetét vette életében a köztisztviselői élet, és mivel Kisújszállástól sohasem akart megválni azok az esztendők, amelyekben nap mint nap ingázott a két város között. A másfajta munka más, átfogóbb látásmódot kívánt: nem túlzás azt mondani, hogy a megye közoktatásának legalaposabb ismerőjévé vált mind a gyakorlatban, mind pedig az elméletben gondoljunk itt az elemző és tervező munkára, de gondolhatunk arra is, hogy közben pedagógiából summa cum laude fokozattal doktorált is. A közoktatás, művelődés és sport megyei irányításában 1980-tól 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig osztályvezetőként dolgozott. Ezután is számítottak azonban rá: részmunkaidős főmunkatársként bekapcsolódott a megyei közoktatás-fejlesztési tervek készítésébe, és ő végezte a Megyei Közoktatási Közalapítvány működtetésével járó feladatokat is. Közoktatási szakértőként és érettségi elnökként mind a mai napig tevékenykedik. Ahogyan mondja: 1957-től 2009-ig 52 évet dolgoztam legalább félállású munkakörben. A Kisújszállás iránti elkötelezettségét mindig tapasztalhattuk, különösen akkor, amikor a városi közéletbe is aktívan bekapcsolódott között a 6. sz. választókerület képviselője, egyben a művelődési és oktatási bizottság elnöke volt. E bizottságnak több cikluson át, jelenleg is tagja. Az Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díjat az ő kezdeményezésére alapította az önkormányzat. A városi közoktatás-fejlesztési tervek kidolgozásában is mindannyiszor részt vett óta elnöke a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány kuratóriumának is. Számos rangos kitüntetés fejezi ki munkájának elismerését, közöttük ott a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (1995), a Pro Urbe Díj (1999), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj (2003) is. Városunk köztiszteletben álló, megbecsült és elismert személyisége, akinek megfontolt és humánus véleménye minden közösségben mérvadó. Személyes élete, a családja iránti gondoskodása is példa lehet számunkra. Azt vallja, hogy az igazán fontos dolog, ami segíti az embert a boldogulásában és a munkában, az a szorgalom. Két fiát is ilyen értékek mentén nevelte: Sándor pályakezdése óta, már csaknem harminc éve műszaki tanár Karcagon, másikuk tudását már európai mércével mérik: László a belgiumi Genti Királyi Egyetem professzora. Vincze Sándor szellemiségének már két fiú unokája is örököse De bízunk benne, hogy az általa adott humánus, szép emberi példa leginkább városunknak az egyik legnagyobb emberi-szellemi értéke. A díszpolgári cím ennek méltó kifejezése. Kocsisné Monoki Julianna

4 4. oldal Kisbíró augusztus 13. PRO URBE DÍJBAN RÉSZESÜLNEK Városunk lakosságáért több évtizeden át kiváló szakmai felkészültséggel, lelkiismeretességgel és emberséggel végzett gyógyító és betegségmegelőző munkájáért Pro Urbe Díj kitüntetésben részesül dr. Balla Róza háziorvostan szakorvos. Dr. Balla Róza Kisújszálláson született. Édesapja segédmunkás volt, édesanyja háztartásbeli. Nagy szegénységben, de sok szeretettel nevelték öt gyermeküket. Családjától örökölte a munkaszeretetet, és egy már-már feledésbe merülő, de nagyon fontos elvet: dolgozni csak tisztességesen lehet. Az általános iskolát és a középiskolát is szülővárosában végezte, a Kossuth Lajos Általános Iskolában és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A két iskola tanárai példamutatásukkal csiszolták jellemét, tanították emberségre, melynek köszönhetően a későbbi tanulmányai és munkája során is megállta a helyét. A családja, később pedig férje támogatásával tudta elvégezni a budapesti Semmelweis Egyetemen az általános orvos képzést. Ezt követően 1976-tól 1984-ig a kisújszállási betegek az első Dr. Kittlinger Ilona Kevesen mondhatják el magukról, hogy pályájuk során mindvégig egyetlen munkahelyen dolgoztak - dr. Kittlinger Ilona közéjük tartozik. Pályakezdése óta Kisújszálláshoz kötődik. A jogi egyetem elvégzése után, 1976-ban kezdte meg munkáját a helyi közigazgatásban, ahol azóta is dolgozik. Először az Igazgatási Osztály vezetője volt, majd 1987-ben kinevezték a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága titkárának, az önkormányzati rendszer megalakulásakor, 1990-ben pedig jegyzőnek, egyben a Polgármesteri Hivatal vezetőjének. A rendszerváltás óta, már a hatodik önkormányzati ciklusban végzi jegyzői munkáját. Az ő feladata az önkormányzati munkában a törvényesség biztosítása. Ehhez naprakész ismeretek, tájékozottság, odafigyelés, folyamatos önképzés szükséges, amelyek mindegyike jellemzi őt. Olyan szakmai tudás és a közigazgatásban való jártasság birtokosa, hogy minden képviselő-testület teljességgel megbízhatott az ő hozzáértésében, értékítéleteiben és pontosságában. A képviselőtestületi döntések előkészítésében és azok végrehajtásának megszervezésében pártatlan, felelősségteljes és együttműködő partnere volt a mindenkori képviselő-testületnek. Ezt a számára adományozott elismerések is kifejezik: a Pro Communitate Urbis Díj (1996), a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (1998), a Köz Szolgálatáért Érdemjel (2010). A legnagyobb szakmai elismerést 2002-ben a címzetes főjegyzői cím elnyerésével kapta meg. Az önkormányzati munka törvényességi felügyelete mellett széles körű azon feladatok sora, amelyeket irányított - ilyenek például munkahelyén, a karcagi kórház ideg- és elmeosztályán találkozhattak vele ben tett ideggyógyász szakvizsgát között a Komárom-Esztergom megyei Kesztölcön volt háziorvos ban tért vissza szülővárosába, ahol a mai napig ellátja a 3. számú háziorvosi körzetet és a hozzá bejelentkezett lakosokat tól orvostársaihoz hasonlóan vállalkozóként látja el feladatait, valamint ő foglalkoztatja a körzeti ápolót. Több, mint két évtizedes kisújszállási háziorvosi tevékenysége során 2010-ig részt vett az ügyeleti ellátásban is ben házasodtak össze férjével. Két gyermekük született, akik már önálló életet élnek. Szabadidejében szívesen olvas szépirodalmi műveket, szereti a kulturális programokat, műsorokat. Közel harminc éven át látta el a kisújszállási lakosokat előbb kórházi orvosként, később háziorvosként. Számtalan lakos köszönheti neki az életét, egészségét. Munkáját becsülettel, tisztességgel, lelkiismeretesen, emberséggel végzi. Dr. Balla Róza háziorvosnak három évtizedes gyógyító munkája elismeréseként adományozza a Pro Urbe Díjat önkormányzatunk. Kívánjuk, hogy személye szolgáljon példaként a felnövekvő generációknak. Kiss Endre A helyi közigazgatásban több évtizeden át kiváló szakmai felkészültséggel és igényességgel, lelkiismeretességgel és emberséggel végzett értékes munkájának elismeréseként Pro Urbe Díjban részesül dr. Kittlinger Ilona, Kisújszállás Város Önkormányzatának címzetes főjegyzője. az önkormányzati választások, a népszavazások vagy a népszámlálások. A nagy horderejű feladatok sorába tartozik az éves költségvetések és zárszámadások elkészítésének koordinálása, de magának a biztonságos gazdálkodásnak a figyelemmel kísérése is. Ennek elismerése volt legutóbb, 2010-ben az az állami számvevőszéki jelentés, amely átfogó ellenőrzés alapján elismerően nyilatkozott az önkormányzati, egyben polgármesteri hivatali gazdálkodásról. De az elért eredményeket sohasem önmagának tulajdonítja. A Polgármesteri Hivatal működését csapatmunkának tartja. Vallja, hogy az eredményeket közösen érik el, egymással együttműködve és egymást segítve lehet és kell is dolgozni. Pontosságot vár el munkatársaitól, akiknek ehhez a szakmai segítséget is megadja. Számára minden feladat egyaránt fontos, hiszen látszólag egyszerű ügyek mögött is emberek problémái rejlenek, és meggyőződése, hogy a hivatalnak az ügyfelek, lakosok megelégedésére is kell működnie. Ezek megoldásában elvárja az objektivitást és a jogszabályok maximális betartását, ami esetenként különösen, amikor a lakosok számára kötelezettségeket kell megfogalmazni népszerűtlen feladat, és éppen a lakossági elégedettség ellen hat. Ezért volt számára különösen fontos a Polgármesteri Hivatal külső, szakmai kontrollja, aminek egyik legszigorúbb formája az ISO minősítés, és amit minden alkalommal el is nyert, illetve megújíttatott a Polgármesteri Hivatal, bár a legutóbbi megújításra forráshiány miatt nem kerülhetett sor. Dr. Kittlinger Ilona elkötelezett jogász, határozott és egyben humánus vezető. Az emberi problémákhoz való hozzáállása támaszt és biztonságot ad nemcsak az egyéni ügyfeleknek, hanem az önkormányzatnak is. A Pro Urbe Díj köszönet azért, hogy a munkával töltött évtizedek alatt megszerzett alapos szakmai tudását, valamint vezetési és emberi tapasztalatait városa számára kamatoztatta. Kocsisné Monoki Julianna

5 2011. augusztus 13. Kisbíró 5. oldal PRO COMMUNITATE URB IS DÍJBAN R ÉSZ ESÜLNE K Példamutató szakmai hozzáértéssel és emberséggel végzett munkájának, ezáltal városunk közösségéért folytatott tevékenységének elismeréseként önkormányzatunk posztumusz Pro Communitate Urbis Díj elismerésben részesíti Szabó Lajosné Juhász Mariannát, az Országos Takarékpénztár Zrt. Kisújszállási Fiókjának vezetőjét. Szabó Lajosné Juhász Marianna Az ifjúság ígéret, a felnőttkor annak beteljesülése. Szabó Lajosné Juhász Marianna életének nem adatott meg a felnőttkor teljessége idén tavasszal ugyanis, életének derekán, 42. esztendejében búcsúznunk kellett tőle. Sokan ismertük és szerettük, hiszen itt született Kisújszálláson, egy év kivételével tanulmányai, majd pedig munkája is Kisújszálláshoz kötötte. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett, utána rövid ideig az egészségügyi ellátásban dolgozott Budapesten. Azonban mégsem egészségügyi, hanem pénzügyi pályát választott, amikor a helyi OTP Fiókban kezdett el dolgozni. Egyéniségében hordozott valamit, ami keveseknek adatik meg. Őszinte kedvessége, a rábízott feladattal szembeni alázata, szorgalma és tudása mind együtt már maga érték. Ezekkel felruházva fordult az ügyfelekhez, és egyszerűen, világosan fogalmazva, határtalan segítőkészséggel igyekezett eligazodniuk a banki ügyekben. Szabadidejét nem Kecze Jánosné Bizonyára sokan ismerik az Arany János Általános Iskola mosolygós, vidám, kedves, ugyanakkor céltudatos, tettre kész tanítónőjét. A legtöbben általános iskolai tanítóként, napközis nevelőként ismerik, de az iskolán belül számos más feladatot is vállal. Tíz évig volt a Micimackó Gyermekközösség vezetője, az Arany Diák Alapítvány kuratóriumának tagja, programok, rendezvények, táborok szervezésében vesz részt, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, valamint jelenleg félállásban ifjúságvédelmi felelős. Közel harminc éve foglalkozik hivatásszerűen gyerekekkel. Az oktató-nevelő munka iránti elkötelezettsége azonban már korábban megmutatkozott. Gyerekkora óta óvónő szeretett volna lenni, de elsős tanítónőjét megismerve azonnal az iskola felé fordult érdeklődése. Két öccsével, barátaival is mindig azt játszották, hogy az iskolában vannak, és természetesen Zsóka volt a tanító nénijük. Gyerekkori álmai valóra váltak, immáron pedig az ő példája teheti vonzóvá tanítványai előtt a pedagógusi pályát. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerezett tanítói végzettséget, ezzel egy időben először képesítés nélküli nevelőként, majd általános iskolai tanítóként dolgozott az Ecsegfalvi Általános Iskolában óta tanít az Arany-iskolában. Személyében olyan pedagógust ismerhetünk meg, aki időt, energiát nem sajnálva próbál a gyerekeknek segíteni. Fontos számára a személyes, bizalmi kapcsolat kialakítása a gyerekekkel és a szülőkkel egyaránt. Sokszor kímélve, nagyon sokat dolgozott. Elöljárói hamarosan a kisújszállási bankfiók vezetésével bízták meg. Feladatai bővültek, olyannyira, hogy a város legnagyobb munkáltatójának, önkormányzatunknak is az ő aktív közreműködésével zajlottak a banki pénzügyei. Együttműködő, bizalmon alapuló kapcsolat alakult ki az OTP Fiók és az önkormányzat között, amiért mindeddig elmaradt a köszönet. Azaz talán csak még váratott magára, hiszen az ifjúság ígérete csak ekkortájt kezdődött beteljesedni, ugyanis Marianna még nagyon fiatal felnőtt volt. Idő kell ahhoz, hogy életének üzenetét megértsük. Hogy megtaláljuk benne azt, ami tovább él. A példát. Példát a közösség szolgálatáról: történjen az a családjában, melyben négy gyermeknek adott életet és biztonságot nyújtó szeretetet, történjen az a munkahelyén, ahol az ügyfelekkel és a kollégákkal ügyintézőként és vezetőként egyaránt rendkívüli segítőkészséggel járult hozzá a problémák megoldásához, vagy történjen az a város közösségében, amelyben a helyi és a nemzeti értékek szolgálatát vállalta fel. Juhász Marianna életének legfontosabb színterein úgy állt helyt, hogy azzal szép emberi példát adott. Az önkormányzat posztumusz elismerése ennek továbbélését segíti a város közösségének szívében. Kocsisné Monoki Julianna Városunk gyermekeinek, fiataljainak neveléséért, fejlődéséért végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként önkormányzatunk Pro Communitate Urbis Díj elismerésben részesíti Kecze Jánosnét, az Arany János Általános Iskola tanítónőjét. ellátogat a családokhoz azután is, amikor már a konkrét probléma megoldódott. A lakásotthonos diákokhoz is szívesen elmegy, őket is úgy kezeli, mint egy családot. Szereti látni, hogyan élnek, azt, hogy minden rendben van-e velük. Gyermekvédelmi feladatai közé tartozik a viselkedési zavarok kezelése, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra való fokozott odafigyelés, az igazolatlanul hiányzók visszavezetése az iskolába, valamint eseti gondnokság ellátása. Emellett számos más diák is bizalommal fordul hozzá a mindennapi gondjával-bajával. Munkája során szoros kapcsolatot alakított ki az osztályfőnökökkel, valamint több intézménnyel, szervezettel. Együttműködik a többi iskolával, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Gyámhivatallal, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal. Segítséget nyújt a rászorulóknak, esetenként még ruhát, bútort is szerzett, illetve támogatást egy-egy gyermek kirándulásának finanszírozására. Azt mondják, nem ismer lehetetlent, ha a gyermekeknek segíteni kell. Mottója: Mindent a gyerekekért. Ezt tanítványai érzik, tapasztalják is. Legnagyobb elismerés számára, ha pozitív visszajelzést kap tőlük. Néhány éve az Aranyos Tanulóinkért Díj átvételekor útravalóként a következő üzenetet kapta: A gyerekek szeretete és ragaszkodása van benne. Zsóka kedvessége nemcsak a gyerekeket, hanem az időseket is magával ragadta. Ugyanis hetente egyszer nagy szeretettel várják őt a Szociális Otthon lakói, hogy beszélgethessenek új önkéntesükkel. Legújabb szerelme a Városszépítő tábor, melyről ennyit mondott: Az életem lett. Hivatását, vállalt feladatait lelkiismeretesen, mély elkötelezettséggel végzi, mindenkor a gyermekek, fiatalok nevelését, fejlődését tartva szem előtt. Hiszen a törődés, az odafigyelés, a megértés és a szeretet az, ami igazán embert varázsol belőlünk. Zaharán-Lapikás Réka

6 6. oldal Kisbíró augusztus 13. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL A város sportéletében, különösen a helyi futballélet szervezésében, az utánpótlás-nevelésben, ezekkel együtt áttételesen az iskolai testnevelés területén elért kiváló eredményeinek elismeréseként önkormányzatunk Kisújszállás Város Sportjáért Díj elismerésben részesíti Farkas Tamást, a Kisújszállási Sportegyesület labdarúgó szakosztályának vezetőjét. Farkas Tamás Az életben vannak egyértelmű dolgok ilyen Farkas Tamásnál a sport. Már kisgyermekként is rendszeresen mozgott, először a vívásban és a súlyemelésben próbálta ki magát. Végül mégis inkább a labdarúgás mellett döntött - több mint 20 éve aktív focista, sokáig a kisújszállási, majd az örményesi csapat igazolt játékosa volt. Egy sérülés miatt abba kellett hagynia a profi pályafutását, szabadidejében azonban ma is sokat játszik. Amatőr kispályás csapatot szervezett, amellyel számos kupát nyert - már alig férnek el irodájában. Emellett pedig a tenisz szakosztálynak is oszlopos tagja. Nemcsak űzi, hanem szervezi is a kisúji sportéletet ban bízta meg a városvezetés a labdarúgó szakosztály újjászervezésével. TISZTE LE TB EL I POL GÁ R AIN K Ahogy mondja, akaró embereket keresett, s egy nagyon jó csoportot sikerült találnia a mai napig ők alkotják a Kisúj SE vezetését. Tehermentessé tették az előtte eladósodott szakosztályt, újjászervezték az amatőr focit és az utánpótlás-nevelést is biztosították. Ennek köszönhetően ma már hét különböző korosztályban focizhatnak a kisújiak, s több mint száz igazolt játékosuk van. A rendezett körülményeknek köszönhetően a támogatók is visszatértek, illetve a városi beruházásoknak köszönhetően javultak a futball körülményei is új öltöző épült, a salakos pályát füvesítették, elkészült a műfüves pálya. Akik ismerik, mivel jár egy sportvezetői társadalmi munka, azok tudják, hogy ehhez a család megértésére, toleranciájára is szükség van a sok lemondás miatt. 22 éve él házasságban, felesége gyógypedagógus. Két gyermekük van, a 19 éves Tamás és a 18 éves Flóra. Tamás a sport mellett az üzletben is sikeres óta vállalkozó, 93 óta étolajgyártással foglalkozik. S nemcsak sportol, támogatja is a helyi sportot. Csordás-Tán Eszter Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008 júniusában döntött arról, hogy tiszteletbeli polgári címet adományoz azoknak a nem magyar állampolgárságú személyeknek, akik jelentősen elősegítették városunk és más, határon túli települések, illetve azok lakosai kapcsolatainak bővülését, erősödését. Idén négy személyt fogadtak Kisújszállás polgárainak körébe. Tiszteletbeli polgár elismerésben részesül Kocsis Tünde, a Zágoni Mikes Kelemen Múzeum nyugalmazott igazgatója, Nagy Róbert, a Pacséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóparancsnoka, dr. Varga Sándor, volt pacséri polgármester, a Pacsér és Kisújszállás közötti testvérvárosi megállapodás aláírója, valamint Karol Mitrik, volt iglói polgármester. A tiszteletbeli polgárokat az augusztus 20-i ünnepségen köszönti az önkormányzat.. (Szerk.-CsTE) szeptember 24., szombat Kisújszállás, Városháza parkja PROGRAMELŐZETES: Madárijesztő maskarás felvonulás TÖLTÖTT KÁPOSZTA ÉS KÁPOSZTÁS ÉTELEK FŐZŐVERSENYE Főzőbemutatót tart: Szőke András humorista és Bede Róbert, a TV Paprika szakácsa PÁLINKAVERSENY Házi rétesek és hájastészták versenye Régi vasalók, petróleumlámpák, karikás ostorok kiállítása A legszebb tárgyakat díjazzuk. A kiállításhoz várjuk az otthon őrzött tárgyaikat, melyeket szeptember 22-ig juttassanak el a művelődési házba. MESTERSÉGEK ÉS MAGYAR ÍZEK UTCÁJA Szalonna és Bandája HADITORNA-BEMUTATÓ Ha én rózsa volnék. Szalma- és csuhévirág-kiállítás és vásár A TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES MŰSORA Meseelőadás gyerekeknek SZŐKE ANDRÁS HUMORISTA MŰSORA KERESZTES ILDIKÓ műsora magyar rock slágerekkel NAGYKUN MULATSÁG KIVILÁGOS KIVIRRADTIG Szalonna és Bandájával, valamint a DeciBand együttessel A rendezvény helyszínén a TÁROGATÓSOK NAGYKUNSÁGI TALÁLKOZÓJÁNAK résztvevői szórakoztatják a közönséget A programok támogatója: Kisújszállás Város Önkormányzata Mindenkit szeretettel vár a rendező: Művelődési és Ifjúsági Központ

7 2011. augusztus 13. Kisbíró 7. oldal Közösségépítők Ezen a nyáron új vezető került mind a kisújszállási református, mind pedig a katolikus gyülekezet élére. Szilágyi Gábor lelkipásztor július 15-én kezdte szolgálatát a Kisújszállási Református Egyházközségben, Mészáros Ferenc atya pedig augusztus 1-jétől plébánosa a kisújszállási és kenderesi római katolikus közösségnek. Mindketten szívesen beszéltek arról az útról, amely városunkba vezette őket, és arról, milyen küldetéssel érkeztek hozzánk. A velük folytatott beszélgetések nyomán bemutatjuk kedves Olvasóinknak e két, küldetésük szerint közösséget építeni szándékozó, sokoldalú fiatal egyházi személyt, akiknek kívánjuk: kísérje áldás egyházi szolgálatukat, általuk a kisújszállási emberek és a város lelkületének gazdagodását. (Szerk.) Mészáros Ferenc plébános Mészáros Ferenc életének központi eleme a hit, az egyház. Ez azonban nem volt mindig így. Fiatal felnőttként, 18 évesen keresztelkedett meg, majd újságírónak készült. El is kezdte az iskolát Budapesten, de hamar felismerte: ez nem az ő útja. Ahogyan elmondta: akkor döbbent rá, hogy nem ezzel kell foglalkoznia, amikor rájött, jobban ismeri a templomok miserendjét, mint a saját órarendjét. Így hát Egerbe ment a papi szemináriumba 2003-ban szentelték pappá. Felszentelése után Jászárokszállásra nevezték ki papíron. Ám mielőtt elfoglalta volna a plébániát, már egy újabb helyre, Tiszafüredre irányították. Itt sem töltött sok időt: egy idős pap nyugdíjazása miatt másfél hónap után Gyöngyösre helyezték át. Itt két és fél évig szolgált. Innen egy rövid füzesabonyi kitérő után Miskolcra került, ahol a Szent Anna Plébánián, majd a Fráter György Katolikus Gimnáziumban dolgozott. Miskolcról Sárospatakra került, ahonnan egy év után költözött át Kenderesre, a 16 éve üresen álló plébániára. Onnan jár át a kisújszállási római katolikus egyházközséghez. Ferenc atya Karcagon született, így Kisújszállás nem ismeretlen számára. Galsi János, Karcag korábbi plébánosa mellett volt kispap, így, ahogyan mondja: nemcsak a templomot, hanem a hívek nagy részét is ismerem. Éppen ezért kicsit tart is a feladattól, hiszen senki sem lehet próféta a saját hazájában. Augusztus 1-jén kezdett új helyén, így jelenleg még a költözés, az újdonságok megismerése a feladata. Tervei között azonban már most szerepel a református egyházzal való együttműködés, a közös lehetőségek feltérképezése. Csordás-Tán Eszter Szilágyi Gábor lelkipásztor Életünk fordulópontjaira sokszor keressük a magyarázatot: miért tettük, miért történt meg velünk akkor és úgy az, ami megváltoztatta életünket? Jelesül: miért lett a huszonöt éves Szilágyi Gábor nyíregyházi kertésztechnikusból egyszer csak teológus hallgató? Azt vallja, hogy a lelkészi szolgálathoz őt egyfajta belső elhívás szólította, amelyet Bach orgonamuzsikája közvetített számára. Szívét-lelkét ugyanis hatévi zongoratanulás után, majd orgonakántori végzettséggel az orgonamuzsika és kiváltképp az egyházi zene szólította meg. Az orgonamuzsika belülről indítja az embert az Istenkeresésre, mint például Bach Máté passiója. Az ember magában érzi a szenvedéstörténetet, és érzi azt is, hogy az út végén ott van a csoda fogalmaz. És az ifjú kertésztechnikus, tehetséges orgonakántor elkezdte tanulmányait a debreceni teológián, és folytatta Sárospatakon. Segéd-, majd felszentelt lelkészként Sátoraljaújhelyen kezdte szolgálatát. Eközben Sárospataktól sem szakadt el: egyházzenét tanított a teológián, hitoktatást is végzett. Szolgált börtön- és kórházlelkészként is. Gyakran szerepelt a helyi televízió egyházi műsoraiban, ebbéli ismereteit következő, egyben első önálló szolgálati helyén, Szendrőn kamatoztatta: helyi kábeltévét szervezett és indított ezen borsodi kistelepülésen. Bányászvidék, csodálatos festői környezet, szegény és tisztelettudó emberek emlékszik vissza az itt átélt négy évre. Ezután Martfűre vitte őt lelkészi útja, innen pedig Mezőtúrra, ahol a Református Idősek Otthona lelkészigazgatója lett. Itt a sokrétű vezetői feladatok mellett a lakók lelki gondozását is ellátta. Közben tanult, Nyíregyházán szociális szakvizsgát szerzett. Amikor idén nyáron a Kisújszállási Református Egyházközségben a nyugdíjazás miatt megüresedő lelkészi állásra jelentkezve bemutatkozó szolgálatot tartott, a presbiterek és a választói közgyűlés tagjai egy felkészült, művelt, tapasztalt és sokoldalú, negyvenkét éves, fiatal lelkipásztort láthattak, hallhattak. Egyhangúlag döntöttek: meghívják a kisújszállási lelkészi állásra. Családjával magyar-földrajz szakos tanárnő feleségével és most iskolát kezdő kisfiával a napokban költözött Kisújszállásra. Mik a tervei? Közösséget építeni ez a legfontosabb feladat. Ennek során megszólítani különösen a fiatalokat, az időseket és az elesetteket. És szeretnék jó kapcsolatokat építeni a városlakókkal, felekezeti hovatartozás nélkül fogalmazza meg küldetését. Kocsisné Monoki Julianna

8 8. oldal Kisbíró augusztus 13. Amiről minden kisújszállásinak tudnia kell... Köz el háromszáz é ve települt újra Kisújszállás A 16. és 17. század a Nagykunság népének keserves időszaka volt. A török megszállás, tatár pusztítások a lakosság pusztulását, menekülését okozták. Vidékünk gyakran teljesen elnéptelenedett. De a kunok ragaszkodtak a szülőföldjükhöz, futásukból, bujdosásukból visszatérve újra és újra megszállták elődeik földjét. Újabb csapásként érte őket, hogy a török megszállásból felszabaduló földjüket I. Lipót császár március 22-én 500 ezer rajnai forintért eladta a Német Lovagrendnek, így a mindig független kunok földesúri függőségbe kerültek. A Rákócziszabadságharc kezdetén elődeink azonnal a fejedelem zászlója alá álltak, bízva abban, hogy területi autonómiájukat visszakapják. A kurucok ellen harcoló rácok pusztítása miatt településünk lakóinak újra menekülniük kellett. Nagy Bálint kunkapitány vezetésével 1703 körül a Szabolcs megyei Rakamazra, Rákóczi fejedelem védett birtokára telepedtek. Itt éltek külön bírójuk vezetése alatt közel 14 évig. A Szatmári békekötés (1711. április 30.) és a fegyverletétel (1711. május 1.) után a kun népesség Varró István karcagi nótárius szavaival élve el-elhagyott helyére visszaszállani bátorkodott között Csikai János kapitány a kunok Mózese, a karcagi, madarasi és kevi kunokat visszavezette őseik elárvult földjére. Kisújszállás egykori lakóinak és maradékainak is lehetősége nyílt visszatérni pusztává vált szülőföldjükre. A letelepedésükről szóló oklevelet Orczy István jászkun főkapitány adta ki augusztus 17-én, és ezt megküldte jóváhagyásra Nyssába a Német Lovagrend nagymesterének, jelezve, hogy két év adómentességet ígért a visszatelepülőknek. A Lovagrend egyetértett az elhagyott területek benépesítésével, hiszen ezen pusztákat (Kisújszállás, Csorba, Marjalaka, Mesterszállás, Móricz és Turgony területeit) csak legelőbérletként tudta hasznosítani. A területen a visszatelepülésig debreceni cívisgazdák marhacsordái legeltek. A legbátrabb földfoglalók (4-5 család) már 1717 őszén visszatértek a kisújszállási pusztákra ban 16 család, ben 19 család, 1720-ban újabb 5 család telepedett le az ér partján, a város mai fő utcájától délre fekvő szárazulaton. Az új életet kezdő település lakóinak összetétele változatos volt. A visszatértek között találjuk Kisújszállás, Marjalaka és a két Turgony lakóinak maradékait, hozzájuk csatlakozott nemeseket, debreceni marhatartó gazdákat, például a Kerek családot, Kovács Pál debreceni malombérlőt, a szomszéd Karcagról Muzsnai Mózes levitát, majd Bátorkeszi Gergelyt, a Keviből jött prédikátort tehát a város utolsó megülésének, újratelepülésének kezdete, azóta folyamatos itt az élet. A falu lakói már 1718-ban paticsfalú (fából, nádból, sárból készült fal - szerk.) templomot építenek, Terbócs István rektor tanítja a fiúkat, Mile Andrásné pedig a lányok tanítója lesz. A falu természetföldrajzilag ideális Kisújszállás térképe 1783-ból helyen épült újjá. Északról, keletről, délről vizek, mocsaras területek veszik körül, nyugatról tavak sora védi a települést, itt is csak hidakon lehet kijárni a belső földekre. Az 1720-as összeírás 43 adóköteles gazdát, valamint 4 egyéb foglalkozású személyt ír össze (lelkész, tanítók, bérlő). A lakosok száma lélek. A visszatelepülők jelentős gazdasági erővel bírnak. Családfőként 60 hold föld jut minden gazdálkodóra. Mindenki annyi földet foghat, amennyit családjával meg tud művelni. Három lógert alakítanak ki a falu szélén, és három szőlőskertet kerítenek ban két, 1734-ben négy szárazmalom őrli gabonájukat. Az állatösszeírás szerint 391 szarvasmarhával, 190 lóval, 300 juhval, 285 sertéssel bír a 47 család. A jószágállomány jó részét mint egyedüli vagyonukat rakamazi kényszerlakhelyükről hozták magukkal. Ez jelenti megélhetési forrásukat, a szántóföldi művelés a vízjárta, mocsaras helyen csak másodlagos szerepet játszik. A gyakori vízjárások miatt kedvelt gabona a köles. A vizek járása halászat, pákászat, madarászat a nádvágás, kaszálók élése is komoly hasznot jelent. A település gazdasági erejét mutatja, hogy 1722-ben 400 forint, 1728-ban 900 forint adót fizetnek a Német Lovagrendnek. A falu közösségét nagy szigorral az esküdtek és a bíró igazgatja. Oktatásban, erkölcsi ügyekben meghatározó szerepe van a református egyháznak. Fontos megjegyezni, hogy a jobbágy-sorba süllyedt kunok nem szemé-lyenként adóznak a Német Lo-vagrendnek, hanem a kommu-nitas (a város közössége) egyben. Őrzik önigazgatásukat a földesúrral (a Német Lovagrenddel, majd 1731-től a Pesti Invalidus Kórházzal) szemben. Ez az összetartás és fegyelem menti meg a közösséget nagy csapások idején is, például az 1724-es tűzvészkor, amikor porig égett a fából-nádból-sárból épített falu, vagy 1739-ben, amikor a helység 3000 lakosából 1200 lélek pusztult el a pestisjárványban. Gazdasági ereje növekedésével ez a jól szervezett és fegyelmezett közösség így együtt a Jászkunság településeivel eredményesen küzdhetett függetlensége visszaszerzéséért, amelyet május 6-án kapott végleg vissza Mária Terézia császárnő kegyelméből a redemptio keretében. Ekkor Kisújszállás 344 családfőjéből 297 gazdálkodó (86%) vett részt a megváltakozásban, amikor is rajnai forint ellenében megkapták Kisújszállást, Marjalakát, Turgonyt, valamint Csorba egynegyed határát tulajdonukba és használatukba. Örökváltságuk árát október 9-ig fizették ki, sokan kölcsöntartozás mellett. Ezután kezdődött meg a Jászkunság, s benne Kisújszállás lakóinak szabad, parasztpolgári fejlődése, megelőzve több mint száz évvel az es országos jobbágyfelszabadítást. A lakók visszatelepülését engedélyező oklevél kiadásának emlékére augusztus 17-ét az önkormányzat 1999-ben a város napjává nyilvánította. Dr. Ducza Lajos

9 2011. augusztus 13. Kisbíró 9. oldal Segítettünk A nyári viharok városunk két testvértelepülésén, a bácskai Pacséron és a kárpátaljai Szernyén is nagy károkat okoztak. Pacséron május 18-án villámcsapás érte a református templomot, emiatt annak elektromos rendszere a harangok vezérlése, az orgona, a hangosítás tönkrement. Szernyén július 10-én tombolt olyan erejű vihar, amely miatt nemcsak sok épületben keletkezett kár, de a trafóállomás is olyannyira megrongálódott, hogy a település több mint fele áram nélkül maradt. Képviselő-testületünk, azaz városunk mindkét településnek azonnal segített: ezer Ft támogatást ajánlottunk fel a károk enyhítésére, a hibák kijavítására. Kecze István polgármester Pályázati hírek Kisújszállás ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója I. ütem ÉAOP-5.1.2/D A város északi területeit érintő beruházás kivitelezése 2011 februárjában kezdődött. Az elmúlt hónapokban kiépítették a közterületi csapadékvíz-elvezető árkokat, átépítették a Pillangó utcai és koronakerti átemelőt, új, nagy teljesítményű szivattyúkat szereltek be. A kivitelező (OMS Magyarország Kft.) augusztus 1-jén készre jelentette a létesítményt, majd augusztus 5-én megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vállalkozónak augusztus 30-ig kell a hiányzó és utómunkálatokat elvégeznie. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, illetve a vállalkozói számlák kifizetésének feltétele az utó- és helyreállító munkák teljes körű elvégzése, amit az önkormányzat, a műszaki ellenőr és az üzemeltető körültekintően ellenőrizni fog. A kisújszállási lakosok által az elmúlt időszakban tanúsított türelmet és együttműködést ezúton köszönjük. A Kumánia Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdő gyógy- és wellnessturisztikai célú fejlesztése Kisújszálláson ÉAOP-2.1.1/A-2f Halad a Kumánia fürdő felújítása. A mintegy 470 millió Ft uniós támogatással megújuló fürdőben már kialakították az új gépek helyét, s elkezdődött az új tetőszerkezet előkészítése is. Készül az új fogadóépület hamarosan bekerülnek a vezetékek a falakba, s már a tetőhöz szükséges alapanyagok is úton vannak. A megújult fürdőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a helyiek és az ideérkező vendégek. A munkálatokról képeket és friss információkat találnak a beruházás honlapján, a internetes oldalon. Tatár Zoltán alpolgármester Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a június 28-ai soros, a július 13-ai és a július 21-ei rendkívüli ülésén hozott döntéseiről Rendeletek: 23/2011.(VI.29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 24/2011.(VI.29.) a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 25/2011.(VI.29.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 26/2011.(VI.29.) az egyes szabálysértésekről szóló 35/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 172/2011.(VI.28.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 173/2011.(VI.28.) az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában elrendelt létszámcsökkentésről szóló 141/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat módosításáról 174/2011.(VI.28.) a rendezetlen, üres ingatlanok kezelési lehetőségeiről 175/2011.(VI.28.) az általános iskolás korú gyerekek egészségügyi szűrésének eredményeiből adódó betegségmegelőzési, egészségmegtartási és fejlesztési feladatokról 176/2011.(VI.28.) az UH-diagnosztika egészségügyi szakrendelés megállapodásának módosításáról 177/2011.(VI.28.) Kisújszállás Város Önkormányzatának évi önkormányzati belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról szóló 302/2010.(X.26.) számú önkormányzati határozat módosításáról 178/2011.(VI.28.) a Kisújszállás Városközpont J E G Y Z É K funkcióbővítő megújítása című, ÉAOP /D azonosító számú pályázat 2. fordulóra történő benyújtásáról 179/2011.(VI.28.) a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról 180/2011.(VI.28.) a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működtetéséről szóló Megállapodás módosításáról 181/2011.(VI.28.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról 182/2011.(VI.28.) a 364/2010.(XII.21.) számú önkormányzati határozat kiegészítéséről 183/2011.(VI.28.) a 331/2009.(XI.26.) számú önkormányzati határozat módosításáról 184/2011.(VI.28.) a Kossuth Lajos u. 9. szám alatti üzlethelyiség hasznosításáról 185/2011.(VI.28.) a "Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár" című, TÁMOP jelzésű pályázati programról 186/2011.(VI.28.) jegyzői pályázat elbírálásáról 187/2011.(VI.28.) Díszpolgári Cím adományozásáról 188/2011.(VI.28.) Pro Urbe Díj adományozásáról 189/2011.(VI.28.) Dr. Ducza Lajos személyesen érintett települési képviselő döntéshozatalban való részvételéről 190/2011.(VI.28.) Pro Communitate Urbis Díj adományozásáról 191/2011.(VI.28.) Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára Cím adományozásáról 192/2011.(VI.28.) a szociális földprogramról 193/2011.(VI.28.) utak és járdák fejlesztése, valamint a zugprogram II. ütemének megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 194/2011.(VI.28.) a KEOP A kódszámú, Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz pályázat benyújtásáról 195/2011.(VI.28.) a napkollektorok beszerzése a helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 196/2011.(VII.13.) törvényességi észrevételről 197/2011.(VII.13.) a kisújszállási ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözetek rekonstrukciója tárgyú beruházás keretében felmerült kiegészítő építési munkák beszerzésére 198/2011.(VII.21.) Szernye települést ért viharkár helyreállításához támogatás felajánlásáról 199/2011.(VII.21.) a kisújszállási ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözetek rekonstrukciója tárgyú beruházás keretében felmerült kiegészítő építési munkák beszerzésére (eljárás eredménye) * * * A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését augusztus 30-án, kedden órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. által kezelt önkormányzati ingatlanok műszaki állapotáról Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. által végzett hulladékkezelési gazdálkodási tevékenységről, és a kezelt területek, épületek állapotáról Előterjesztés a évi költségvetés teljesítésének I. félévi beszámolójára és a költségvetés módosítására Előterjesztés a követelésállomány behajtása eredményességének II. negyedévi tapasztalatairól A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a honlapon.

10 10. oldal Kisbíró augusztus 13. MEGKÉRDEZTÜK... Mit szól a 4. számú főút elkerülő szak aszának for galomba helyezéséhez? Z. Kovács Kálmán nyugdíjas Az elkerülő átadásának vannak előnyei és hátrányai. A lakosok szempontjából mindenféleképpen előny, hogy sokkal csendesebb lett a város, nincs akkora forgalom. A négyes városi szakasza azonban felújításra szorul. Ki lehetne alakítani egy biciklisávot is, hogy a járdán való közlekedés biztonságosabbá váljon. Örülök, hogy sokan kerékpároznak, mivel egészséges, biztosítja a kellő mozgást, de a járdán gyakran figyelmetlenül, gyorsan hajtanak. Ezért külön mozgásteret kellene biztosítani számukra. Emellett a lámpák várakozási idejét is csökkenteni kellene. A városi kereskedelem, valamint az új fürdő szempontjából megfelelő reklámmal nem okozhat problémát a forgalom csökkenése. Mészárosné Tóth Andrea ápolónő Nagyon örültünk az elkerülő átadásának, mivel így sokkal csendesebb lett a város. Általában autóval és kerékpárral közlekedünk, érezhetően hamarabb át tudunk kelni a négyesen. A férjem is sokkal gyorsabban jut el a munkahelyére. A felüljáró felől érkező járművek miatt korábban gyakran tíz percébe került átjutni a forgalmon, ami most csupán két percébe kerül. Már bátrabban fel merünk hajtani, nem tartunk annyira a forgalomtól. Amikor a kislányunk óvodába, iskolába fog járni, sokkal nyugodtabbak leszünk, mert nincs már annyi kamion az utakon. Nánási Kálmánné rokkantnyugdíjas Mivel a benzinkútnál, a négyes mellett lakom, ezért külön örülök az elkerülőnek. Sokkal csendesebb lett a környékünk, nem kell várni perceket az átkelésre. A kamionforgalom csökkent a legjobban, így éjszaka tudunk nyitott ablak mellett is aludni, nem hallatszódik be a csattogás, fékezés. Az átkelés sokkal biztonságosabb lett, mind gyalog, mind biciklivel. A nagy forgalom miatt egyes sofőrök nem tolerálták a gyalogosakat, áthajtottak közöttük. Most nem kell azt néznünk, milyen kerülő úton menjünk. Nincs kellemetlen füst, bűz, por. Elkészült az elkerülő Már Ponyokai Bálint, Kisújszállás utolsó tanácselnöke városvezetésének időszakában elkezdtek foglalkozni a 4-es számú főút Kisújszállást elkerülő szakaszának építésével, mégis két évtizedet kellett várni, hogy ez megvalósuljon júliusában, az eredeti tervekhez képest egy év csúszással átadták a 11 km-es szakaszt, így a város mentesül a kamionok terhétől. Eddig ugyanis egy-egy forgalmasabb napon 15 ezer autó haladt keresztül a városon. Az útszakaszt ideiglenesen helyezték forgalomba, ugyanis az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Kisújszállás Város Önkormányzata is számos hiányosságot jelzett a beruházással kapcsolatban ezeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Az új út hatása szinte azonnal érezhető volt: elcsendesedett a belváros, csökkent a por. Az elkerülő kapcsán azonban számos kérdés felmerült. Miért nincsenek átállítva a lámpák? Lehet-e kerékpározni az úton? Kell-e ennyi lámpa az út mellé vagy kevesebbel, s ezáltal olcsóbban is megoldható a közvilágítás? A Polgármesteri Hivatal dolgozói júliusban keresték meg ezekkel a kérdésekkel az utat üzemeltető Magyar Közút Zrt.-t, ahonnan a cikk elkészültéig nem érkezett válasz. Egyelőre arról sincs információnk, hogy mikor fogják helyreállítani a városon belüli útszakaszt. Reméljük, erre nem kell majd annyit várnia a kisújiaknak, mint az elkerülőre. (Szerk. CsTE) Vér Ferenc kamionsofőr Sokkal jobb lett a helyzet, miután átadták a kisújszállási elkerülőt. Azelőtt sokkal másabb volt a környezet, nagyobb volt a forgalom. Most csak meg kell hallgatni: nincs zaj, zörej. A lakótelep is sokkal csendesebb lett. Már régebben kellett volna megépíteni az elkerülőt. Szerencsére a befelé jövő forgalmon is meglátszik az autók számának csökkenése, mind Kenderes, mind Karcag irányából. Gyorsabban be lehet érni a városba. Munkámból kifolyólag sokat utazom, csak ritkán jövök haza, de így is érezhető számomra a változás. (Szerk.-ZLR) Bankk ár t yával is lehet f iz etni az okmányirodában Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az ügyintézés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében augusztus 1-jétől okmányirodánkban lehetőség van a bankkártyás fizetés igénybevételére. A szolgáltatás valamennyi ügycsoportban igénybe vehető. Elfogadható bankkártyák: minden belföldi és külföldi kibocsátású Visa, Electron, VPAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro típusú fizetőkártya. A tranzakcióhoz csak olyan kártya fogadható el, amely sérülésmentes, nincs rajta törés, lyukasztás, és érvényes. A kártya mindig névre szól, nem átruházható. Üzleti kártya esetén a kártyán szerepelnie kell a használatra jogosult személy nevének. A kártyán nem lehet ragasztott matrica, minden jel, felirat a kártya anyagába beledolgozott, a kártyán nem lehet semmilyen változtatás, az aláíráspanel és a mágnescsík nem lehet újraragasztott. A kártyát felhasználni kívánó személy a fizetés alkalmával minden esetben köteles valamely személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával a személyazonosságát igazolni. Amennyiben az adatellenőrzés eredményeképpen megállapítható, hogy a kártya nem az azt felhasználni kívánó személy részére került kiállításra, a tranzakció nem indítható el. Szél Zsolt okmányirodai ügyintéző

11 2011. augusztus 13. Kisbíró 11. oldal A lakatlan ingatlanokat is rendben kell tartani Városunkban egyre több a lakatlan, elhagyott, rendezetlen ingatlan. Az önkormányzat foglalkozott ezzel a problémával. A képviselő-testület júniusi ülésén tárgyalta meg a rendezetlen, üres ingatlanok kezelési lehetőségeiről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy az ingatlanok kezelésének megoldása érdekében a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V. 30.) számú önkormányzati rendeletet 3. -t az alábbiak szerint egészíti ki: 3. (11) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a tulajdonában, használatában lévő ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről gondoskodni. Az egyes szabálysértésekről szóló 35/2010. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése értelmében: 4. (1) Aki a települési szilárd és folyékony hulladékot a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon indokolatlan mértékben felhalmozza, vagy más ingatlanára engedély nélkül elhelyezi, illetve annak tisztántartásáról és gyommentesítéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az elhanyagolt ingatlanokat a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik, és aki a fent leírt szabálytalanságokat elköveti, az ellen szabálysértési eljárást fognak kezdeményezni. Ezért nyomatékosan felhívjuk az elhagyott, elhanyagolt, gyomos és illegálisan hulladékkal borított ingatlanok tulajdonosainak, használóinak figyelmét, hogy kiemelt gondot fordítsanak az ingatlanaik kezelésére a jövőben. Építési és Városüzemeltetési Osztály Zárva lesznek éjszaka a kisúji szórakozóhelyek? A települési képviselőket számos problémával keresik meg a helyiek. Sokan arra panaszkodtak, hogy a szórakozóhelyeken lévő fiatalok nagyon hangosak, sokszor hajnalig zajonganak, így a környéken élők nem tudnak pihenni. Az önkormányzat ezért rendeletet alkotott a helyzet megoldására. Eszerint szeptember 1-jétől a vendéglátóhelyeknek vasárnaptól csütörtökig, illetve ünnepnapokon este 10 és másnap reggel 5 óra között zárva kell lenniük. Pénteken és szombaton, valamint az ünnepnapot megelőző estén, vagyis azokban az időszakokban, amikor másnap normál munkarend szerint nem kell menni dolgozni, éjfélig lehetnek nyitva az üzletek. A korlátozás nem vonatkozik december 31-re és január 1-jére. A rendelet tárgyalásakor többen jelezték problémájukat a jogszabállyal kapcsolatosan. Nemrég a helyi vállalkozókat tömörítő szervezet is megkereste a városvezetést, ám e cikk elkészültéig az egyeztetés ellenére sem tettek konkrét javaslatokat. (Szerk.) Hírek, programok, aktualitások: Elbírálták a jegyzői állásra meghirdetett pályázatot A képviselő-testület pályázatot hirdetett a város jegyzői állására. A felhívásra közel húsz pályázó jelentkezett. Közülük - júniusi ülésén - a képsivelő-testület dr. Varga Zsoltot bízta meg a jegyzői feladatok szeptember 1-jétől történő ellátásával. Az önkormányzat hat hónap próbaidőt határozott meg. (Szerk.) Módosították a lak ásrendelete t Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a júliusi ülésén módosította az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 31.) önkormányzati rendeletet. A módosítás értelmében szociális körülményei alapján az a család, személy tekinthető rászorulónak, akinek és a vele együtt költöző családtagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át ( Ft) nem haladja meg és nincs vagyona. A módosítással másfélszeresére nőtt az egy főre eső jövedelemhatár (korábban Ft volt), ami meghatározza a szociális bérlakásra pályázók körét. Ennek következtében bővül azon családok köre, akik szociális bérlakásra pályázhatnak. A döntés július 1-jén lépett hatályba. Kiss Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző Gallyazások az életveszély elhár ítására Városunk több lakosa tapasztalhatta az elmúlt hetekben, hogy az elektromos villanyvezetékek alatt esztétikai és kertészeti szempontokat sem követő fagallyazásokra került sor. Ezen munkálatokat az E.ON Áramhálózati Zrt. rendelte meg. Annak ellenére, hogy a zavartalan és biztonságos áramszolgáltatás valamennyiünk érdeke, levélben felháborodásunkat fejeztük ki a szolgáltatónak, mert a szükséges munkálatokat ismételten nem a vegetációs időszakon belül valósította meg. Kértük azt is, hogy a jövőben a gallyazások megkezdése előtt minimum egy héttel az érintett lakosokat értesítse, és ezzel biztosítsa a lakosok számára azt a lehetőséget, hogy a védőtávolságba benyúló ágakat sokkal kíméletesebben, maguk távolíthassák el. Csak bízni tudunk abban, hogy meghallgatják kérésünket. Egyben tájékoztatom a város lakosságát, hogy a levágott ágakkal az ingatlan tulajdonosa szabadon rendelkezhet. Amennyiben ő nem tart rá igényt, azt bárki elszállíthatja. A felesleges ágak begyűjtéséről gondoskodni fogunk. Deméné dr. Demeter Judit osztályvezető

12 12. oldal Kisbíró augusztus 13. Van új a nap alatt! Ezzel a címmel nyújtott be művészeti iskolánk a helyi közoktatási intézményekkel és a kenderesi általános iskolával együtt pályázatot a 2010 elején megjelent TÁMOP /10/1 jelű pályázati kiírásra. A felhívás szerint a nevelési és oktatási intézmények tanórai, illetve tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatására lehetett pályázni, többek között művészeti témában is. Bár ilyen nagy pályázatot még nem írtunk, és a megvalósítás is aggályosnak tűnt hiszen mi délután oktatunk, és nem öt, hanem hat napon át, mégis próbálkoztunk, és kidolgoztunk egy izgalmas és gazdag projektet. Pályázatunkat sok nehézséget, akadályt leküzdve a 141. sorszámmal benyújtottuk. Forráshiány miatt elutasítva! kaptuk a lesújtó választ. Nagyon sajnáltuk, mert a pályázatírás során rengeteg jó ötletünk született, szunnyadó energiák törtek utat maguknak. De aztán a mindennapi sok-sok tennivaló miatt feledésbe merült a pályázati programunk. Aztán fél év múlva nagy meglepetés ért bennünket: a pályázat mégis nyert! Mégis megvalósíthatjuk, amit kitaláltunk! Így tehát egy év csúszással, július 1-jén megkezdődhetett az egy iskolaéven át tartó program. Hat intézmény óvoda és iskolák számára fogunk a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve értékes és változatos, élményt nyújtó művészeti jellegű szolgáltatásokat nyújtani. Emellett maguk az intézmények is kínálnak művészeti programokat saját gyermekeiknek, tanulóiknak. Partnereink a következők: a Városi Óvodai Intézmény, az Arany János Általános Iskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola, az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, valamint a kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskola. Az első programunk, az Időzz a művészettel címet viselő kézműves tábor már sikerrel lezajlott a kenderesi iskolába járó gyerekek részvételével Magyarhertelenden. A második program Tücsökfalva Néptánctábor címmel augusztus ig tart. Erre a színes rendezvényre óvodás kortól középiskolás korig minden érdeklődőt szívesen és szeretettel várunk! A tanév során szervezendő programokat az iskolák beépítik saját munkarendjükbe. Van azonban egy, amelyik jellegénél fogva túlmutat egy iskolai rendezvény határain, és amelyre a város minden művészetkedvelő lakosát meg tudjuk hívni. A programsorozat a Korokon át címet viseli. Bár ez szűken értelmezve ismeretterjesztő művészeti programsorozat a középiskolás korosztály számára, kiegészül egy-egy nagyszabású koncerttel, amelyeket nagy befogadású helyszínen rendezünk majd. Sok különlegességgel szolgálunk. Az első rendezvény a legősibb elem, a ritmus jegyében zajlik majd, fellép a Kisújszállásra hazajáró Talamba ütőegyüttes. A második rendezvény a reneszánsztól a barokkon át korabeli hangszereket mutat be, pl. csembalót, különböző fúvós hangszereket. A harmadik Eckhardt Gábor zongoraművész kalauzolásával bevezetés a barokk világába tanítványai, illetve a kisújszállási művészeti iskola volt tanítványainak közreműködésével. A negyedik klasszikus könnyed stílusban a Fourtissimo együttes hangversenye lesz. Róluk érdemes tudni, hogy az alapítójuk tanárként, szülőként többször járt Kisújszálláson az Országos Zeneiskolai Kürtversenyeken. Akik itt fellépnek majd, eredményes versenyzőként emlékezhetnek vissza városunkra. Az ötödik program Hommage ả Kodály címmel Borbély Mihály és együttese tolmácsolásában bevezet a népzene és a jazz világába. A sorozatot a jazztörténet áttekintésével a Bohém Ragtime Band koncertje zárja. Várjuk Önöket művészeti programjainkra, melyekről rendszeresen hírt adunk majd. Lovász Beatrix igzagató Geszti Imre köszöntése Itt születtem én ezen a tájon, / Az alföldi szép nagy rónaságon, / Ez a város születésem helye Petőfi Sándort idézve kezdte nekünk mesélni Geszti Imre élete történetét. Imre bácsi Kisújszálláson született, de a sors egészen kicsi korában messzire vezette a várostól. Élete felét távol élte le, a sors azonban ismét irányt mutatott, visszavezérelte Imre bácsit szülőföldjére. Éppen 45 éve annak, hogy ismét kisújszállási lakos lett, bár szívében mindig is kisújszállási volt. Meghatódottan mesélt a régi időkről, a vasútnál töltött szolgálatairól, illetve élete során megszerzett bölcsességének, tudásának és kiformálódott értékrendjének köszönhetően a mostani történésekre is reflektált. Becsülendő Imre bácsi személyében az elhivatottság és kötelességtudat, mely mind a munkájában, mind a családja körében egyaránt megmutatkozik. Július 21-én Kecze István polgármester és dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző köszöntötte őt 90. születésnapja alkalmából, melyet mély meghatottsággal köszönt meg. Nagyon örült annak, hogy a város odafigyel az idős lakosokra, hiszen ő már régen a szívébe zárta szép szülővárosát. Zaharán-Lapikás Réka Gratulálunk! Angyal Ferenc kisújszállási citerazenész újabb szép eredménnyel gazdagodott: július 30-án a püspökladányi V. Betyárdal, Bordal és Pásztordal Versenyen arany minősítést ért el. Gratulálunk Ferinek, és köszönjük, hogy újabb kiváló eredménye növeli Kisújszállás elismertségét a népzenészek, illetve citerazenészek körében. (Szerk.) Színházkedvelők és színházbérletesek f igyelmébe! Október 15-én, szombaton színházlátogatást szervezünk a Budapesti Operettszínház Miss Saigon c. előadására. Jegyár: 5500 Ft. Utazás: autóbusszal (kb Ft) vagy egyénileg. Jegyeket augusztus 20-ig lehet igényelni a művelődési házban, vagy az alábbi telefonszámon: 20/ Kérem mindazokat, akik a szolnoki Szigligeti Színházba szóló bérletüket a művelődési házon keresztül szokták megvásárolni, hogy a bérletek árát legkésőbb augusztus 20-ig juttassák el hozzám. Új bérletek igénylésére még korlátozottan van lehetőség. Szűcsné Nagy Zita művelődésszervező

13 2011. augusztus 13. Kisbíró 13. oldal TANÉVNYITÓK Az Arany János Általános Iskolában: augusztus 31-én, szerdán órakor a Kálvin úti iskolaépület udvarán. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonban: augusztus 31-én, szerdán órakor a Rákóczi úti iskola udvarán. A Török Pál Református Általános Iskolában: augusztus 31-én, szerdán órakor a Református templomban. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban: augusztus 31-én, szerdán órakor az iskola udvarán. Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában: szeptember 1-jén, csütörtökön 8.00 órakor az Arany János úti iskolaépületben. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban: szeptember 1-jén, csütörtökön 8.00 órakor a Bajcsy-Zsilinszky úti iskola udvarán. A gyógytestnevelésről A tanév megkezdésével ismét munkához lát a Kossuth Lajos Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálata. A gyógytestnevelési órák megtartása már negyedik éve a Szakszolgálat feladata. Ettől az évtől nemcsak az óvodások, a Kossuth- és Arany-iskola, valamint az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola tanulói, hanem a Török Pál Református Általános Iskola növendékei is részesülhetnek az ellátásban. Az, hogy kinek szükséges ez a fejlesztés, az iskolát ellátó gyermekorvos dönti el az előző tanév vizsgálati eredményeinek figyelembevételével. Szeptember első napjaiban a Pedagógiai Szakszolgálat és a Védőnői Szolgálat minden érintettet - akár beutalásról, akár kiutalásról van szó - írásban értesít. A gyógytestnevelés a beutalt gyermek számára kötelező. A hiányzásokat igazolni kell, az igazolatlan hiányzás felszólítást von maga után. Kérjük, az érintett szülők gyermekeikkel együtt szeptember 1-jétől jelentkezzenek a Pedagógiai Szakszolgálatnál a beiratkozás miatt. Köszönjük együttműködésüket! Ágfalvi Judit iskolavédőnő Általános iskolai szűrések Az önkormányzat dr. Malatinszky András képviselő előterjesztése alapján megvizsgálta az elmúlt tanév általános iskolai egészségügyi szűréseinek eredményeit. Általánosan elmondható, hogy minden negyedik gyermek túlsúlyos és/vagy mozgásszervi elváltozásban szenved. Minden tizedik gyermeknek rossz a látása, valmint 33 gyermek volt fejtetves. A képviselő-testület tekintettel a túlsúllyal és a mozgásszervi problémákkal küzdők magas számára, az alábbiakról döntött: - Kérte az általános iskolákat, hogy a gyermekorvosi és iskolavédőnői javaslatokról, megállapításokról és azok következményeiről minden felmérés után tájékoztassák az érintett szülőket. - Kérte az iskolaegészségügyi szolgálatot, hogy az előző tanévben kiszűrt gyermekeket újra vizsgálja meg a következő tanévben, ne csak kétévente. - Felkérte az oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyógytestnevelés-órák növelésének szükségességét. - Kérte az egészségüggyel foglalkozó bizottságot, vizsgálja meg, hogyan lehetne dietetikus részvételével célzott tanácsadást szervezni a túlsúlyos gyermekek szülei számára. - Kezdeményezte a TV-Kisújnál táplálkozási tanácsokról szóló film elkészítését és közzétételét. A fentieken túl 2011-ben is folytatódott a babák és kisgyermekek ortopédiai tanácsadása, valamint a fejtetvesség kezelésének programja. (Szerk. K.E.) Köszönet a segíts égér t Személyautóinkban a gyermekek biztonságos utazását a különböző típusú gyermekülések szolgálják. Ezt a célt a mentőkocsiban a Kidy Safe bébirögzítő teszi lehetővé, amely a gyermekek mentőhordágyakon történő szállítására kifejlesztett eszköz. A gyermekek biztonságát egy 5 ponton záródó biztonságiövrendszer garantálja. Városunkban adománygyűjtést kezdeményezett és szervezett a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, melynek elnöke Fülöp Gáborné. A felhíváshoz csatlakozott a Nagycsaládosok Kisújszállási Egyesülete is. Az akció olyan sikeres volt, hogy június 12-én, a Bagaméri Családi Fesztiválon mindkét szervezet elnöke, Fülöp Gáborné a KÖKE, Mészáros Teréz a Nagycsaládosok Egyesülete nevében átadott egy-egy Kidy Safe bébirögzítő eszközt az Országos Mentőszolgálat kisújszállási mentőállomása részére. Köszönetet mondunk a gyűjtésben tevőlegesen résztvevő Béziné Csípő Eszternek is, valamint minden ismert és ismeretlen támogatónak, akik ily módon hozzájárultak a beteg gyermekek biztonságos szállításához. Szász János mentőállomás-vezető, Országos Mentőszolgálat Hírek, programok, aktualitások: sujszallas.hu

14 14. oldal Kisbíró augusztus 13. FELHÍVÁS GYŰJTÉSRE Tisztelt Kisújszállási Lakosok! A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szívesen fogad olyan megunt, nem használt ruhaneműket, ágyneműket, szőnyegeket, játékokat, bútorokat, műszaki cikkeket (hűtőszekrény, mikrosütő, TV, mosógép, centrifuga, tűzhely, gáztűzhely), gyermekülést, amelyeket a rászoruló családok és gyermekek örömmel használnának. A felajánlásokat Kisújszállás, Kálvin utca 9. szám alá várjuk. Dombi András, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője VIII. Belsz er vi K ulturális és Szabadidőspor t rende zvény Július 30-án a Napsugár Egyesület immár nyolcadszor tartotta meg városi nagy rendezvényét a művelődési házban. A rendezvény fővédnöke Kecze István, városunk polgármestere volt. 123 fő fogadta el a meghívásunkat, és töltötte velünk ezt a szombati napot jókedvvel, vidáman, szeretettel. Velünk voltak a BEROE Rákóczifalvai Szervezet, a Kenderesi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, a Móricz Klub, a MÁV VSZ Kisújszállási Nyugdíjas Alapszervezete, a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, a kisújszállási Nagykun Nyugdíjas Klub, a Városi Nyugdíjas Klub, a Nagykunhalmi Balszervi Betegek Egyesülete és egyesületünk tagjai. A meghívók szétküldése után nagy örömmel fogadtuk a szép számú jelentkezést. Minden igyekezetünkkel próbáltunk helytállni, és megvalósítani ezt a színvonalas napot. Kilenc órától jöttek a vendégeink, majd Tatár Zoltán, városunk alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Kovács Kálmán elnök úr is köszöntött minden jelenlévőt, egyben felkérte Kovács József tagtársunkat a kulturális műsor levezetésére. Elsőként a Kenderesi Nyugdíjas Klub elnök asszonya, Erdeiné Nyikos Piroska szavalata hangzott el. Majd Fehér Ferenc, a rákóczifalvai szervezet tagja mondta el megható szép versét. Utána a Kenderesi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Topogó néptánccsoportjának műsora következett, ezután szintén egy vers Ö.Tóth Istvánné előadásában. A rákóczifalvai BEROE tagjai most is, mint mindig, mókás jelenetükkel örvendeztették meg a közönséget 50 éves évforduló címmel. Egyesületünk kedves tagja, Szél Mihályné is korunk versét hozta el. A műsorral kedveskedőket nagy figyelemmel és óriási tapssal fogadta a közönség, amit szívből köszönünk. Tizenegy órakor került sor a dr. Varga Zoltánné vezette vetélkedőre. A vetélkedőn felnőttek és gyerekek közösen vettek részt, így két kilencfős csoport alakult ki, akik fej fej mellett teljesítettek. A vetélkedő végén dr. Varga Zoltánné Erzsike eredményt hirdetett, és minden résztvevőt édességgel jutalmazott. Ezután következett az ebéd feltálalása, amit a Horváth-kert vendéglő dolgozóinak ezúton is megköszönünk. Rendezvényünkön az élőzenét Fülöp István szolgáltatta, neki is köszönet a jó hangulatért. Jó bő háromheti szervezőmunka eredménye volt ez a szép, tartalmas nap, de érdemes volt, mert szeretetben, békében, egészségben ennyi embertársunkat össze tudtuk hozni. Ö. Tóth Istvánné elnökségi tag Gratulálunk a sikeres nyelvvizsgákhoz! Az Arany János Általános Iskola nyolcadikosai közül négyen nem elégedtek meg a tanév végi hajrá kötelező feladataival. Némettanárnőjük, Pillmanné Süveges Beáta biztatására nekivágtak a nyelvvizsgának is. Amikor már mindenki a nyári vakáció lázában égett, ők akkor is a tanulást választották, gondolván, hogy az általános iskolában megszerzett tudásukat próbára teszik, és megmérettetik magukat az államilag elismert alapfokú szóbeli nyelvvizsgán is. A tanulók a Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központjában vizsgáztak. A próbatétel első részében általános ismereteikről adtak számot, rövid bemutatkozás, képleírás, szituáció szerepelt a feladatok között. Délután következett a hallás utáni szövegértés, ahol két szöveget hallgattak meg, egy könnyebbet és egy nehezebbet. A felkészülés során ez a feladattípus igényelte a legtöbb gyakorlást, de ezt az akadályt is sikeresen vették. Ezúton is gratulálunk a sikeres nyelvvizsgázóknak: Baranya Andreának, Demeter Ádámnak, Füleki Csabának és Szabó Adriennek, valamint tanáruknak. A középiskolában további eredményes nyelvtanulást kívánunk nekik. Nagy Lajos igazgató Önkéntesek találkoz ója Kisújszálláson Az Önkéntesség Európai Éve alkalmából július 9-én Fülöp Gáborné, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének elnöke szervezésében a Nagykun Klubban olyan találkozó megrendezésére került sor, melyre városunkban ezidáig nem volt példa. Az elnök asszony beszélt arról, hogy az önkéntesség segít a környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Hangsúlyozta, hogy ez a tevékenység nagyon széles társadalmi rétegeket, korosztályokat érint. A találkozón 58 felnőtt és 12 gyermek vett részt, akik remélhetőleg később majd a közösségük aktív önkéntes segítő tagjaivá válnak. Szép számmal megjelentek nyugdíjasok is, akik ha már fizikai erejükkel nem is, jótanáccsal, odafigyeléssel még tesznek embertársaikért. A találkozón az érdeklődők megismerhették a KÖKE munkáját, feladatait és tagjait, akiknek létszáma az egyesület alapításakor 17 fő volt, most pedig 50 fő. A rendezvény további részében a résztvevők beszélgettek egymással, a szorgos kezek készítették a finom falatokat: zsíros kenyeret, 250 db palacsintát sütöttek, a Nagycsaládosok Egyesülete péklángossal kedveskedett, volt, aki otthonról barackot, almát, süteményt hozott. A megvendégelés is önkéntes alapon történt, köszönet érte a támogatóknak: Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület, Belszervi Betegek Napsugár Egyesülete, Nagycsaládosok Egyesülete, Városi Polgárőrség, 48-as Asszonykórus, Művelődési és Ifjúsági Központ, Horváth Ferenc és Farkas Tamás vállalkozók. Az egyesület elnökének és tagjainak köszönjük a találkozó megszervezését. Jövőre találkozzunk megint! Legyen a mottónk: Senki nem lehet olyan szegény, hogy ne tudna jót tenni embertársaival. (Paul Claudel) Nyikos Mária

15 2011. augusztus 13. Kisbíró 15. oldal Kerékpárosokra vonatkozó szabályok Az 1/1975. évi KPM-BM együttes rendelet szól a közúti közlekedés szabályairól. A rendelet 10. szakasza foglalkozik a közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezésekkel, majd a 14. szakasz az, amelyik meghatározza a járművek - így a kerékpárosok - forgalmát tiltó, vagy korlátozó táblákat is. Behajtani tilos táblából két típus van: a behajtani tilos, és a mindkét irányból behajtani tilos tábla. A behajtani tilos tábla hatálya alól kiegészítő tábla ad lehetőséget arra, hogy a kerékpáros ezekre az utakra behajtson. Az útszakasz ellenkező oldalán kihelyezett egyirányú forgalmú út tábla a közlekedésben részt vevő más személyek részére azt jelenti, hogy vele szemben nem közlekedik az úttesten senki. Ezért az, aki a behajtani tilos tábla hatályát megszegi, balesetveszélyes helyzetet teremthet. Kisújszálláson egyetlen egyirányú forgalmú úton sem szabad a kerékpárosoknak az út forgalmi irányával szemben közlekedni. A lakosság figyelmét a továbbiakban felhívom arra, hogy városunkban több esetben előfordulnak házalással, vagy megtévesztéssel elkövetett lopások. Ezen esetekben a cselekményt több esetben időskorúak sérelmére követik el. Kérek minden kisújszállási lakost, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetekben megfelelő körültekintéssel járjon el, kérje az eljáró személy azonosító igazolványát, győződjön meg a személy hitelességéről, esetleg hívja fel, és ezúton ellenőrizze a munkáltatónál a személyt. Pénzt ezekben az esetekben nem szoktak a szolgáltatók kérni, illetve váltani, tehát ha ilyennel találkoznak, azonnal hívják a rendőrséget, akik a szükséges intézkedéseket meg fogják tenni. Dr. Butyka László őrsparancsnok Tűzoltóságunk hírei A kisújszállási tűzoltók júliusban 30 esethez vonultak. Nyolc esetben tűzhöz kaptunk riasztást, jellemzően avartüzekhez. Műszaki mentés 22 esetben volt. Ebből több a hónap közepén kialakult vihar következménye. Itt letört faágak, kidőlt fák jelentették a legtöbb feladatot. Volt még műszaki hibás kamion levontatása az úttestről, valamint árokba csúszott autó kivontatása is. Hat esetben kellett méhekkel vagy vaddarazsakkal foglalkozni, mivel azok lakóépületbe, melléképületbe költöztek. Egy alkalommal a karcagi tűzoltók kérték a segítségünket: a karcagi szociális otthonban gázszivárgáshoz kellett vonulni a kisújszállási tűzoltóknak. Itt a nyár, a túrák, szalonnasütések ideje. Minden tűzrakásnál, tábortűznél fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelemre. Előzzük meg a bajt egy kis körültekintéssel, elővigyázatossággal. Készítsünk vizet, tűzoltásra alkalmas eszközöket a közelünkbe. Lassan végéhez érnek a betakarítási munkák. A tarló és szármaradványok égetése környezetvédelmi hatóság által tiltott. Amennyiben a tűzoltósághoz ilyen jelzés fut be, arra nekünk vonulni kell, és a tények alapján kötelesek vagyunk a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatni az eseményről. Kérünk mindenkit, a kellemetlenségek elkerülése érdekében ne égessen tarlót, bozótost. Mindenkinek tűz- és káreseménymentes időszakot kíván a kisújszállási tűzoltóság állománya nevében: Mészáros Lajos pk. Bűnmegelőzési tanácsok nyugdíjasainknak 2. rész Sorozatunk második részében a csalókra, a trükkös tolvajokra szeretnénk felhívni nyugdíjasaink figyelmét. E bűncselekmények elkövetőinek közös jellemzője, hogy jól öltözöttek, megnyerő magatartást tanúsítanak, könnyen beférkőznek az idős emberek bizalmába. - A csalók gyakran hivatalos személynek adják ki magukat. Azt állítják, hogy valamelyik közműszolgáltató (gáz, villany) képviselői, vagy a nyugdíjintézetre hivatkoznak. Pénzvisszafizetéssel kecsegtetnek, de állításuk szerint csak nagy címletű bankjegyük van, vissza kellene adni belőle. Amikor a sértett előveszi a visszajárót, kifigyelik a pénz helyét, majd elterelik a figyelmét, és ellopják azt. - Máskor az általuk átadott hamis nagycímletű pénzből kérik a visszajárót. Az ilyen személyeket fenntartással kell fogadni, mivel a szolgáltatók, hivatalos szervek pénzvisszafizetése szinte minden esetben postai úton valósul meg. Amennyiben Önöknél ilyen személy jelenik meg, kérje, hogy igazolja magát! Minden szolgáltató, illetve hivatalos szerv dolgozója rendelkezik úgynevezett belső igazolvánnyal, melynek kérje felmutatását, vagy hívja fel a szolgáltatót, hogy valóban küldött-e ügyintézőt! - Az idős emberek nyugdíjuk kiegészítésére gyakran árulnak otthon tojást, saját maguk által megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, amiért a csalók nagy címletű hamis bankjeggyel fizetnek. Az idős személyek gyengébb látásuk miatt nem ismerik fel rögtön a hamis bankjegyet, abból visszaadnak, így a csalók gazdagabbak lesznek a visszajáróval. Amennyiben valaki nagy címletű bankjeggyel kíván fizetni az áruért, mindenképpen kérje, hogy váltassa fel a pénzt, és majd a felváltott pénzzel térjen vissza! - A nagy melegben gyakran nyitva maradnak az ablakok napközben, de éjszakára is. A kertes házaknál és a földszinti lakásoknál ez fokozott veszélyt jelent a betolakodókkal szemben. Kérjük, legyenek óvatosak! Demeter Jánosné, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 3 ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.) a 2011/2012-es tanévben a következő szakképzéseket kínálja év közötti fiatalok számára nappali iskolarendszerű képzés keretében: Érettségivel rendelkezők számára: Középszintű szakképzések: Marketing- és reklámügyintéző 1 év Emelt szintű szakképzés: Logisztikai ügyintéző 2 év Informatikai rendszergazda 2 év A jelenleg érvényes jogi szabályozás szerint az első szakmai végzettség megszerzése ingyenes. További felvilágosítás és jelentkezés személyesen az iskola titkárságán (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.), az iskola telefonszámán (59/ ), vagy ben a címen.

16 16. oldal Kisbíró augusztus 13. Az Arany János Városi Könyvtár hírei A TÁMOP / Nagykun Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázati projekt eseményei: Kedves Gyerekek! A Kisúji Kincskereső eredményhirdetésére az augusztus 20-ai városi rendezvényen kor kerül sor, melyre minden résztvevőt szeretettel várunk. Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk, hogy honlapunkon elérhető a könyvtári dokumentumgyűjtemény online katalógusa, melyet a TIOP / Nagykun Tudásdepó Expressz Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése projekt keretében építettünk ki. A TÁMOP projektben vállaltuk a Helyismereti tár elektronikus adatbázisának elkészítését, melyet folyamatosan építünk. Továbbá a pályázat lehetőséget biztosít egy új, interaktív könyvtári honlap elkészítésére, mely további újdonságokkal és új szolgáltatásokkal várja látogatóit. A pályázat keretében új kiállítási paravánokat vásároltunk. Jelenleg a Galéria Könyvtárban két kiállítás tekinthető meg: a TIOP projekt tematikus összefoglalója és a TÁMOP projekt rendezvényeként meghirdetett Az én könyvtáram térségi pályázat alkotásai. A pályázat lehetőséget biztosított munkatársaink számára szakmai továbbképzéseken való részvételre. Ősztől az új ismeretek birtokában szervezzük tovább a projekt során elindított programokat. * * * * * Köszönet Köszönjük Nagy István, Bordásné Nagy Ildikó, Ridegné Fekete Mária, Balogh Károlyné, Csiszár Istvánné, Csíkné Szabó Erzsébet, Balla Márton, Imre Endréné, Imre Judit, a Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület támogatását és segítségét, melyet a július 2-ai Együtt a család program sikeres megrendezéséhez nyújtottak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Békési Józsefné, Hegedűs Endre, Hollán Barbara, Klauszmann Zoltán, Makai László, Molnár Andrea, Nagy Lajosné, Szabó Gyula, Szabó Vera, Szentesi István, Szűcs Istvánné olvasóinknak a felajánlott dokumentumokért. Kedves Könyvtárhasználók! Könyvtárunk augusztus 1-26-ig leltározás miatt zárva tart. Nyitás: augusztus 29-én 8.00 órakor. Szeptembertől kezdődő rendezvényeinkről, programjainkról a könyvtárban és elérhetőségeinken lehet érdeklődni. Gubuczné Tomor Mária 25. Városszépítő hét (tábor) Negyedszázada már, hogy az országban elsők között Kisújszálláson is városszépítő tábor szerveződött. Dicséret illeti az ötlet gazdáit, megvalósítóit, az első táborvezetőt. Olyan kezdeményezés volt ez, mely szép hagyománnyá nőtte ki magát, és méltó példát mutatott az ország többi városszépítő egyesületének is. A Városvédő és -Szépítő Egyesület fontos feladatának tartja Kisújszállás épített és természeti környezetének védelmét, megóvását. Azt is tudjuk, hogy ezt a szemléletet nagyon fontos átadni, közvetíteni a fiatalság számára, hiszen egyszer rájuk kell bíznunk a folytatást. Az egyik legjobb formája ennek a városszépítő tábor, melynek ideje alatt felnőttek és diákok együtt tehetnek valamit a város értékeinek megóvásáért. Rövid és hosszú távú céljaink: - jártassá tenni a fiatalokat az iskolán kívüli tanulás, érték-teremtés lehetőségeiben; - az önkéntesség érzésének, gondolatának és örömének erő-sítése; - a szellemi és fizikai munka megszerettetése, megbecsü-lése; - tiszteletteljes, kölcsönös együttműködés kialakítása a külön-böző korosztályok között; - a városhoz való kötődés erősítése; - a kiemelt épületek és műalkotások történetének megisme-rése; - a természettel, környezettel tudatosan együtt élő, azt védő fiatalok nevelése; - közösségépítés, közösségformálás; - esztétikai nevelés, szépérzék fejlesztése. A kézzelfogható, látványos eredményeket városunk lakossága is észreveheti minden év júniusának végén. A tábor ideje alatt igyekszünk a városközpont padjait, kőkukáit, virágtartóit lefesteni, gyomlálni a parkokban, rendbe tenni a lánckorlátokat. Az idén lesúroltuk, átmeszeltük még a buszvárókat is, mely számunkra érthetetlen módon firkálók célpontjává vált. Irtottunk parlagfüvet, lenolajjal lekezeltük a városban és külterületén található fából készült tárgyakat, padokat festettünk az iskolák udvarain és a ligetben, ablakot takarítottunk, kilométerköveket meszeltünk Ecsegfalva és Túrkeve irányába. Amerre járunk, mindenhol összeszedjük mások eldobált szemetét. Érdemes ellátogatni a nemrég átadott gémeskúthoz, hiszen a legnagyobb munka ennek a negyven négyzetméteres területnek a kitéglázása volt. Ezúton is köszönjük a lakosság pádimentum tégla felajánlásait. Az 56 diák és 26 felnőtt összesen 1461 munkaórát dolgozott ezalatt az öt nap alatt, amivel Ft értéket teremtett. Minden résztvevő büszke erre a teljesítményre, megszépült környezetünkre. Kérem, tegye ezt minden városlakó. Bízom abban, hogy évről évre kevesebb szeméttel és falfirkával, rongálással találkozunk. Tábor lesz jövőre is, munkát találunk bőven - ezek nélkül is. Célunk sem változik: szépíteni, gazdagítani akarjuk városunkat. Köszönöm az idei résztvevők munkáját. Várom őket június utolsó hetében is. A Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöksége nevében: Kecze Jánosné táborvezető

17 2011. augusztus 13. Kisbíró 17. oldal Ők azok, akik a városszépítő tábor keretében, egy hét alatt Ft értékű munkát végeztek önként, önzetlenül és örömmel városunk szépítéséért. Munkájukat köszönöm. Kecze István polgármester

18 18. oldal Kisbíró augusztus 13. Célba ért az adomány Bizonyára emlékeznek rá a kedves Olvasók, hogy 2011 tavaszán a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány gyűjtést indított az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum tetőszerkezetének felújításához. Az összegyűlt adományt az Arany János Általános Iskola hagyományos jutalomtábora keretében adtuk át, melynek évek óta a múzeum és a vele együtt működő fafaragó népfőiskola ad otthont. A kisújszállásiak adományaként összegyűlt ,- Ft-ot a tábor résztvevői további ,- Ft-tal egészítették ki. Az így kikerekedett összeget Kecze István polgármester úr és Nagy Lajos, a Városvédő és Szépítő Egyesület alelnöke a tábor szervezői adták át a többi résztvevő kíséretében. Haszmann Pál, a múzeum alapítójának, egyben névadójának fia, a gyűjtemény mostani gondozója és gyarapítója meleg hangú mondatokkal, hazafias gondolatok kíséretében köszönte meg a család és a múzeum minden látogatója nevében az adományt. Továbbá az alapítványnak is küldött köszönőlevelet, melyet hazaérkezve kézbesítettünk. Nagy Lajos A Pedagógus Városi Nyugdíjas Tagozat összefoglaló tavaszi hírei Olyan akadály, melyről tudjuk, hogy legyőzhetetlen, nem akadály többé, hanem adott helyzet, melyből számításainknál kiindulhatunk. - Eötvös József - A felhívásra immár létszámban gyarapodtunk, ami nagyon örvendetes. A programok folyamatosan bővülnek ötletekkel, a találkozó pedig továbbra is a hónap utolsó csütörtökjén délután 15 órakor van a Piculás Civilházban. Röviden összefoglalva a hónapok történéseit: - Doyen nyugdíjasunk ötlete alapján technikai foglalkozást tartottunk: gyertyatartó és hamutál készítést mutatott nekünk, amely karácsonyi ajándéknak is kitűnő. - A következő összejövetelen egyéni beszélgetés és receptek cseréje zajlott. - Legközelebb elsétáltunk a Gémeskúthoz, a pásztorélet emlékhelyéhez. - Majd következett az Ismerd meg városod címmel autóbuszozás (helyi járattal) a városban. Megnéztük az utcákat, sokat nem is ismertünk. Ránk fért egy kis helyismeret, és ehhez térképet is kaptunk a Piculásban. Láttuk a fejlődő várost, a Bárány-kutat, az új szálloda építkezését. - Június 30-án vidám pikniket tartottunk szalonnasütéssel egybekötve a Kultúrház udvarán, esti időpontban. Ez egyben évadzáró összejövetel is volt. Itt tennék említést arról, hogy szervezetünk javára szeretnénk egy kis pénzalapot létesíteni, mivel nemrég alakultunk. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázatokat, minden lehetőséget megragadunk. Továbbá keressük a szponzorokat, olyan menedzserigazgatókat, akik szívesen segítik munkánkat, kellő empátiával rendelkeznek, nem impulzívan döntenek, hanem megfontoltan. El is indultam ez ügyben. Itt köszönném meg volt osztálytársam, dr. Varga Zoltán ügyvéd támogatását. Végül egy optimista idézet Herakleitosz görög filozófus tollából: Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami, amiért érdemes élni, küzdeni. A nyugdíjas klub nevében: Váróczi Istvánné A Bagamér i Családi Fesztiválon jár tunk Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. - Véghelyi Balázs - Gyerekek, szülők, nagyszülők nagy várakozással gyülekeztek a Nagykun Klub előtt június 12-én, vasárnap délelőtt 10 órakor. Ez a nap pihentető volt az iskolaév vége előtt mindnyájunknak, amely egy monumentális gyermeknapnak felelt meg. Volt ott minden korosztálynak megfelelő műsor, játék. Ebből kiemelem a Varga Banda gólyalábas műsorát, a modellezőbemutatót, az Alma zenekar műsorát. Ezen túlmenően a gyerekek kedvence volt: óriáskukac, ugrálóvár, arcfestés, gyermektetoválás, mazsorettbemutató, a Dalma Dance, valamint Janicsák Veca és Vastag Csaba műsora. Megdicsérendő a Művelődési és Ifjúsági Központ, Janó Lajos és csapata szervezőkészsége a program sikeres megvalósításáért. Külön köszönet a támogatóknak, akik hozzájárultak egy gondtalan, csodás, élménydús nap önfeledt eltöltéséhez, mert: A boldogsághoz vezető úton ott van a gyerekek szeretete és segítsége, a csecsemőkortól a felnőttkor küszöbéig. A fesztiválon résztvevő gyerekek, szülők és nagyszülők nevében: Váróczi Istvánné ÉRETTSÉGI FELNŐTTEKNEK Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola (Kisújszállás, Arany János út 1/A) érettségit adó szakközépiskolai képzést hirdet esti tagozaton. A képzési idő: 3 év A jelentkezés feltétele: szakmunkás-bizonyítvány vagy a 9. osztály elvégzése Jelentkezési határidő: augusztus 26. Az osztályt 32 jelentkező esetén indítjuk. Választható idegen nyelv: angol, német. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról (www.illessy.sulinet.hu [Beiskolázás]) vagy kérhető az iskolatitkártól. Érdeklődni lehet személyesen vagy az 59/ es telefonszámon. Toldi Attila igazgató Hírek, programok, aktualitások:

19 2011. augusztus 13. Kisbíró 19. oldal TEHETSÉG ÉS ÉRTELMI SÉRÜLTSÉG - TE IS LEHETSZ GYÖNGYSZEM NTP-OKA-XVI A megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyerekotthon a Megyei Pedagógiai Intézet Tehetségpontjával, 2010 decemberében pályázatot nyújtott be az Oktatásért Közalapítványhoz, mely projekt a fogyatékos gyermekek tehetséggondozását támogatta. A pályázat feltétele az volt, hogy együttműködés jöjjön létre egy Tehetségpont és egy fogyatékos gyermekeket nevelő intézmény között. Örömmel értesültünk tavasszal a jó hírről, hogy Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk ötletünk megvalósítására. Joggal merülhet fel a kérdés: fogyatékos gyermekek is lehetnek tehetségesek? A válaszunk, igen! Bebizonyította ezt az állítást az a tehetségazonosító és -gondozó munka, amit kollégáim végeztek a pályázat keretében. A tehetséggel foglalkozó szakemberek a tehetséget sokáig olyan tulajdonságnak tekintették, amely tesztekkel mérhető és a szintje kalibrálható. A mai napig a számszerű eredményt adó vizsgáló eljárások, és közülük is az IQ-tesztek a leggyakrabban használt mérési módszerek a tehetség azonosításában. Jóllehet mind többen hangsúlyozzák, hogy az alkotó gondolkodás nem mérhető számszerűen. A tehetség minőségileg más, mint a magas intelligencia vagy bármely képesség. Meggyőződésünk volt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulóink is lehetnek tehetségesek, hisz nekik is van olyan képességük, mely kiemelkedő, csak meg kell találni a hozzájuk vezető utat. Az értelmi sérült tehetségekre egyedi látásmód, a szimbólumok aprólékos, részletes, sajátos alkalmazása és különleges kontexusba helyezése jellemző. A lényeg, hogy ne a fogyatékosságra kerüljön a hangsúly, hanem a tanulók pozitív, tovább fejleszthető képességeire. A projektünk célja a tehetség megtalálása és fejlesztése volt. Ez az azonosító pedagógiai munka nem a teljesítményre figyel, hanem a feltételezett képességekre és magára a sajátosan más személyiségre. A tehetség az a csillogó gyöngyszem, ami a fogyatékos gyermekekben is ott rejlik. A tehetség átüt az értelmen, a tehetséghez szükséges érzelmi intelligencia az értelmi fogyatékos embernek is a sajátja. A tehetséggondozó munka a tehetségazonosítással kezdődött, amit a Pedagógiai Intézet - akkreditált Tehetségpont - pszichológus szakembere, Nánásiné dr. Horváth Edit végzett. A tehetségazonosítás 12 tanulót érintett 3 fő tanulásban akadályozott és 9 fő értelmileg akadályozott diák vett részt a felmérésekben, nevelői ajánlás alapján. A pszichológus kolléga 6 fő tanulót talált valamilyen területen tehetségígéretnek. Ezután következett a pedagóguskollégák felkészítése a tehetséggondozó munkára. A pszichológus szakember elméleti ismeretekkel (alapfogalmak, tehetségidentifikációs koncepciók és módszerek) és gyakorlati tanácsokkal (tesztek, kérdőívek alkalmazási lehetőségeinek és értékelési kritériumainak bemutatása) látta el a tehetséggondozás iránt érdeklődő kollégákat. A következő lépés a tehetséggondozó munka volt, melyet Kovács Istvánné, Ráczné Ari Erika és Szász Veronika kolléganők végeztek. A tehetséggondozó műhelyben apró lépésekkel, de konkrét célok kitűzésével, feladatok megjelölésével, sokoldalú fejlesztőeszközök biztosításával kezdődött meg a tehetséggondozás. A programtervet modulok, kis projektek köré csoportosítottuk, amit a zene, a kreatív kézműves technikák, dráma- és szituációs játékok együttes alkalmazásával valósítottuk meg. A tehetséggondozó foglalkozásokon a tanulók nagyon jól érezték magukat. A projekt zárásaként a foglalkozásokon készült alkotásokból kiállítást rendeztünk, ahol mindenki meggyőződhetett arról, hogy a sérült gyermek is lehet tehetséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséggondozása pedagógiai programunk részévé vált, az elkezdett munkát a továbbiakban is folytatjuk. Tatár Jánosné projektkoordinátor Az egészségesebb gyermekeinkért TÁMOP / Egy kerékpáros naplójából Június 15-én délelőtt még az Illéssy-iskola tanévzáró ünnepségen voltunk, már akkor hétágra sütött a nap. A délutáni 14 órás induláskor még senki sem vallotta be, hogy jobb lett volna a hűvösben elindulni. Az abádszalóki kempinget vettük célba, és minimális pihenővel (kényszerű kerékpárszerviz), a hűtővíz iránti igénnyel érkeztünk. Sajnos még annyira elején voltunk a turistaszezonnak, hogy a strand sem nyitott ki. A második napon Kiskörére kerekeztünk, majd a táborba visszaérkezve kerékpárszerelési és -ügyességi versenyt szerveztünk magunknak. Eközben helyi diákok is előkerültek, és bekapcsolódtak a játékainkba. A rögtönzött mountain bike bemutatóinkhoz többen kedvet kaptak, kipróbálták a bemutatott elemeket. Innen már természetes volt, hogy az esti szalonnasütéskor megduplázódott létszámunk. Harmadnap délelőtt Tiszafüredre bicikliztünk, ahol a helyi középiskola kollégiumában lakhattunk. A környék nevezetességeinek megtekintése után már volt lehetőségünk strandolásra, a Tisza-tóban való fürdőzésre. Este kis csoportokat alkotva egymásnak készítettünk feladatlapokat a tábori körülmények között megvalósítható egészséges életmódról. Hangulatos, az éjszakába nyúló záró vetélkedő sikeredett a kezdeményezésből. A negyedik napon folytattuk utunkat Tiszaörsre. A helyi általános iskola fogadott be bennünket. Szívélyességükre egy példa: az igazgatónő és néhány lelkes pedagógus bográcsban készített káposztás-babos pörkölttel lepte meg a túrázó csapatot. Utólag is köszönet érte. Ha már táborról van szó, akkor az is természetes, hogy tábortűzzel zártuk utolsó együtt töltött esténket. A hazaút egy kicsit rosszabbra sikerült a tervezettnél, ugyanis megérkezett a rossz idő. Kicsit ázottan, fázottan érkeztünk haza, de mindenki azt mondta, hogy jövőre megismételjük ezt a jól sikerült tábort. Radics Zoltán

20 20. oldal Kisbíró augusztus 13. Kéz a kézben Zárókonferencia A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon TÁMOP / nyertes pályázatának megvalósítása, mely január 1-jén kezdődött és június 30-ig tartott, befejeződött. A pályázat azért íródott, hogy az iskola hospitációs központként működjön, regionális és kistérségi szinten szakmai műhelyeket működtessen, a hálózati tanulás révén a minőségbiztosított módszertani kultúrát minél szélesebb körben elterjessze, a főiskolai hallgatóknak tanítási gyakorlóhelyet biztosítson. A konzorciumi partnerekkel együtt, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával, a Városi Óvodai Intézménnyel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal iskolánk szakmailag továbbfejlődjön. Utólag már úgy érezzük, hogy gyorsan eltelt ez a másfél év. Közben azért mindenkinek volt tennivalója szép számmal. A projektbe tartozó intézmények együttmunkálkodásának köszönhetően a tevékenységünket eredményesnek mondhatjuk. Így június 6-án, délután egy tartalmas időszakkal a hátunk mögött gyülekeztünk az iskola aulájában, hogy összefoglaljuk és lezárjuk munkánkat. Varga Vincéné igazgatónő és a gyerekek köszöntő szavai után Gönczi Károly, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke nyitotta meg konferenciánkat. Majd Dallos Tamásné, az Educatio Esélyegyenlőségi Igazgatóság irodavezetőjének esélyegyenlőségről szóló előadását hallgattuk meg. Asztalitenisz-bajnok ság 2010/2011. é vi Kisújszállás csapata az NB II-ben nagyszerűen szerepelt. Ez annyit jelent, hogy továbbra is a másodosztályban maradhatunk, ezzel a kitűzött célt teljesítettük. A csapat tagjai a következők voltak: Varró Dániel - a csapat kapitánya, Ágoston István, Leskó László, Kruchió Péter, Himer Ádám. A megyei első osztályban szereplő csapatunk a harmadik helyet szerezte meg. Ez nagyon jó eredmény. A csapat tagjai: Palágyi Imre, Belukács Gábor, Vígh Richárd, Rézsó Attila, Szöllősi Viktor, Szöllősi Tibor, Farkas Tamás, ifj. Palágyi Imre, Himer Ádám és Szűcs István. Évadzáró asztalitenisz gálát rendeztünk az Arany János Általános Iskolában, ami felnőtt városi bajnokságnak indult, de a hétvégi versenyen szinte minden korosztály képviseltette magát. Ez jól mutatja, hogy az asztalitenisz sportot milyen nagy érdeklődés kíséri városunkban. A gyerekek és szülők együtt szurkoltak a sikeres szereplésért. A verseny legnagyobb támogatója az idén is az önkormányzat volt. Szünetben a Baráth-pékség ízletes süteményeit fogyasztották a gyerekek és felnőttek egyaránt. Számos vállalkozó üdítő italokkal támogatta a rendezvényt. Köszönjük nekik. Az érmek és serlegek kiosztásában az önkormányzat részéről Tuka Antal vett részt. Beszédében értékelte a rendezvény színvonalát, és az önkormányzat további támogatásáról biztosított bennünket. A verseny eredménye: Női egyéni: 1. Rimaszombati Ágnes, 2. Cs. Nagy Andrea, 3. Papp Erzsébet Férfi egyéni: 1. Kruchió Péter, 2. Leskó László, 3. Himer Ádám, 4. Palágyi Imre Felnőtt páros: 1. Varró Ágoston, 2. Leskó Kruchió, 3. Belukács Palágyi, 4. Szűcs Himer, Amatőr férfi: 1. Vígh Richárd, 2. Szöllősi Viktor, 3. Szöllősi Tibor, 4. Szidey István, Ifi: 1. ifj. Palágyi Imre, 2. Farkas Tamás, 3. Hajdu-Ráfis Kristóf, Gyermek: 1. Szombat Ádám, 2. Klément-Balla Péter, 3. Cs. Nagy István Az előadás után Tóth Csilla projektmenedzser számolt be arról, hogy a projekt során hogyan sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, milyen eredményeket értünk el. Végül Csikós Judit, a tanítóképző munkatársa tájékoztatott bennünket a főiskola pályázatban betöltött szerepéről, tolmácsolta azoknak a főiskolai hallgatóknak a véleményét, akik nálunk töltötték gyakorlatukat. Konferenciánk végén átadtuk jelképes ajándékainkat partnereinknek és a projekt megvalósításában segítséget nyújtóknak, majd a Kisúj étterem hidegtálaival vendégeltük meg a konferencia résztvevőit. Megállapíthatjuk, hogy teljesítettük, amit vállaltunk, elindultunk egy közös úton. Mi vár még ránk? A fenntarthatóság biztosítása, a szakmai együttműködés folytatása. Nem utolsó sorban pedig a projekt zárása, felkészülés az ellenőrzésre. Tóth Csilla projektmenedzser Hírek, programok, aktualitások:

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Bizottsági vélemények 2015. május 20. Kt. ülés

Bizottsági vélemények 2015. május 20. Kt. ülés Bizottsági vélemények 2015. május 20. Kt. ülés 3.) 2014. évi zárszámadási rendelet,, Szociális Bizottság 4.) 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 5.) SZVSZ Kft. 2014. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben