(Képzeld el és rajzold le az alábbi történetek helyszíneit és szereplőit!)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Képzeld el és rajzold le az alábbi történetek helyszíneit és szereplőit!)"

Átírás

1 (Képzeld el és rajzold le az alábbi történetek helyszíneit és szereplőit!)

2 Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egy napsütötte, ragyogó hely, melyet csodálatos lakói Fényes Fenyves Kerekerdőnek hívtak. Fényes Fenyves Kerekerdőben mindenféle különös és kedves teremtmény, mesefigura és mágikus lény lakott. Nagy-nagy egyetértésben, jókedvben és vidámságban élték mindennapjaikat. Tisztelték és szerették a Napocskát, melynek melengető, langyos sugarai boldogságot csepegtettek a szívükbe. Itt élt köztük Fáklyácska Tündérkisasszony is, aki minden nap körbejárta az erdőt és megnézte a kis lakókat, hogy mindenki jól van-e. Mindig vidám, kurta kacajú, tűzről pattant tündér volt ő, akihez bátran fordulhattak az erdő lakói ügyes-bajos dolgaikkal, mert neki minden esetre volt egy használható ötlete. Egyik reggelen Fényes Fenyves kerekerdő lakói várták, hogy Napocska előbújjon a fák mögül. Ám Napocska csak nem bújt elő. Nagyon megijedtek, hogy valami nagy baj történt, de Fáklyácska Tündérkisasszonynak támadt egy mentőötlete: - Rajta, állatocskák, énekeljünk valami szép dalt a Napocskának, hogy legyen kedve felébredni! Köré gyűltek mind az erdő lakói, és vidám dalba kezdtek. Énekeltek a nyulacskák, trilláztak a cinegék, huhogtak a baglyok és vonyítottak a farkasok. A dal pedig csak szállt, szállt egyre távolabb, míg el nem érte Napocskát a végtelen horizont takarásában. Napocska lustán nyújtózkodva kúszott fel az égre. - Jaj, mennyi kedves kis erdőlakó mosolyodott el a felhők magasában. Köszönöm a csodálatos dalocskát. De elmondom nektek, hogy nincs kedvem sütni, mert ma reggel elhervadtak a kedvenc virágaim. Kérlek benneteket, ültessetek nekem új virágokat. Szépeket, színeseket, hogy újra legyen kedvem tündökölni. Egy percig sem tétováztak az állatok, tüstént munkához láttak. Fáklyácska szivárványszín virágokat varázsolt, amiket az erdőlakók gondosan elültettek. Mikor végeztek, vizet hoztak a közeli patakból, és megöntözték a virágokat, hogy erőre kapjanak. Mire Napocska nagy-nagy szomorúságában újra letekintett rájuk, már egy tündöklő, színes, illatos virágoskert terült el alatta. - Mennyi gyönyörű, csodálatos virág! Köszönöm nektek kedves erdőlakók, hogy jókedvre derítettetek! Napocska nagyon jól érezte magát. Boldogan szórta melengető sugarait kedves kis barátaira Ám hirtelen sötét alak bukkant elő a száz éves fák mögül. Nem más volt ő, mint Fényes Fenyves Kerekerdő gonosz boszorkánya, akit úgy hívtak, hogy az Árnyak Királynője. Megrettentek Fényes Fenyves Kerekerdő kicsiny lakói, s gyorsan menedéket kerestek. A gonosz boszorkány galádul átgázolt a frissen ültetett virágokon, miközben csúcsos fekete kalapját mélyen a szemébe húzta. - Fuj, de utálom a napsütést! Bárcsak mindig sötét lenne! Aha, tudom már mit fogok tenni: eltüntetem a napot! sziszegte érces hangján, és varázsolni kezdett. - Félszemű macska, gőtefarok, békanyál, tűnj el Napocska, a Királynő téged úgy utál! Vakító villanás olvasztotta magába a földet és az eget, s mikor véget ért a varázslat, a felhők barázdálta ég fénytelenül magasodott a világ fölé. Napocska eltűnt, Fényes Fenyves Kerekerdő pedig sötétségbe borult. Előmerészkedtek az erdő kicsiny lakói menedékükből, s tekintetükkel az eget kémlelték Napocskát keresve. Mi tévők legyenek? A fény már sohasem költözik vissza a

3 százéves fák közé? De igen, hisz Fényes Fenyves Kerekerdő bátor kis lakói nem hagyják cserben Napocskát. Felkerekednek, hogy megmentsék barátjukat. - Gyertek, kedves kis erdőlakók! kiáltotta Fáklyácska. - Segítséget kell kérnünk az erdő öreg védelmezőjétől, Álmostól, a medvétől. Az állatok gyorsan legyűrték félelmüket, s a tündérkisasszony után indultak. Hamar visszatért a jókedvük is, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy vidám mondókába fogtak: Hejhó, hejhó, vándorolni jó, megmenti Napocskát, a sok hős erdőlakó! Hét nap és hét éjjel vándoroltak a sötét erdőben, mire megérkeztek Álmoshoz, a medvéhez. - Az a baj, hogy Álmos még mindig a téli álmát alussza az ezer éves szikla alatt. fordult Fáklyácska az állatok felé. - Segítenetek kell felébreszteni őt! Álljuk körbe a sziklát, fogjuk meg egymás kezét, és mondjátok utánam a varázsszöveget: Álmos medve, kővel fedve, jó lenne, ha felébredne! mondta tündérpálcájával hadonászva, az erdőlakók pedig utána ismételték. Álmos medve, kővel fedve, jó lenne ha felébredne! Hirtelen megmozdult az ezer éves szikla, s elővánszorgott alóla a hatalmas termetű mackó. Karjait széttárva jókorát ásított, majd morcosan körbenézett. - Mi ez a hangzavar? törölgette fáradt szemeit. Miért ébresztettetek fel? Az erdőlakók pedig elmondták neki a történteket. Egymás szavába vágva hadarták el a hét nappal ezelőtti eseményeket, melyek végén a gonosz boszorkány elvarázsolta Napocskát. A medve szeméből egykettőre kiszökött az álom. - Rendben, kedves kis barátaim! dörmögte. - Mentsük meg Napocskát! Elindultak hát Fényes Fenyves Kerekerdő bátor kis lakói. Velük volt Fáklyácska Tündérkisasszony, aki fáklyaként fénylett a sötét erdőben, így nem tévedtek el, s bizony velük volt Álmos medve, az erdő jóságos őrzője is. Mentek, mendegéltek, míg nem egy sebes folyású patakhoz nem értek. A patakból apró sziklák bukkantak elő, melyeket ficánkolva úszkáltak körül a fürge mozgású halak. Fáklyácska Tündérkisasszony segített az állatoknak átugrálni egyik szikláról a másikra, míg Álmos a hátán vitt át néhány erdőlakót. Nagyon kellett vigyázniuk, hogy meg ne csússzanak a nedves köveken. Mert ha valaki beleesett volna a vízbe, azt menthetetlenül elragadja magával a dübörgő folyam. Ám Fényes Fenyves Kerekerdő lakói nem csak bátrak voltak, de ügyesek is, így mindannyian biztonságosan átértek a túlpartra. A távolban hirtelen megpillantották a gonosz boszorka várát - Megérkeztünk, kedves kis barátaim! brummogta Álmos. - Ez itt a gonosz boszorka kastélya. Maradjatok hátul, majd én betöröm a kaput! Nekifeszült az erős medve a kapunak, de sehogy sem sikerült megmozdítania. Mikor látta, hogy egyedül nem fog sikerülni neki, kérte a többi állat segítségét, ám együtt sem jutottak sokra. - Ez így nem fog sikerülni. lihegett Álmos és lehuppant a földre. - Úgy tűnik, hogy erővel, haraggal nem megyünk semmire. A bátor kis erdőlakók szomorúan leültek a vár elé, és elkezdtek gondolkodni, hogy mit tegyenek. Meg kellett állapítaniuk, hogy Álmosnak igaza van: erővel nem mennek semmire. Erősen törték a fejüket, mikor Fáklyácska Tündérkisasszony felugrott örömében, mert megtalálja a megoldást. - Megvan! kiáltotta boldogan. - Kitaláltam, hogy miként tudjuk kicsalogatni az Árnyak Királynőjét a várából. Szerintem egy szép dalt kellene neki elénekelni.

4 Emlékezzetek vissza, hogy amikor mi énekeltünk, milyen vidámak voltunk. Próbáljuk meg, tudok egy nagyon szép dalt, hátha megenyhül tőle a szíve, és visszaadja Napocskát! Az erdei állatoknak tetszett Fáklyácska ötlete, így köré sereglettek, s énekelni kezdtek. Úgy énekeltek, mint még soha, hangjuk betöltötte egész Fényes Fenyves Kerekerdőt. Szívhez szóló, gyönyörű dal vette uralma alá a kastélyt, még a virágok is szirmot bontottak a hallatán. Hosszan énekeltek, s mikor az Árnyak Királynője már nem bírta tovább hallgatni a szívszorító éneket, kinyitotta a kastély kapuját. Szemeiben szomorúság tükröződött. - Ne haragudjatok rám, kedves kis erdőlakók. mondta megbánóan. - Csak azért lettem gonosz, mert egyedül vagyok, és nincs egy barátom sem. Ezért haragszom Napocskára is: mert tőle mindenki vidám és boldog. Fáklyácska Tündérkisasszony mellé röppent, s kedvesen rámosolygott. -Ne szomorkodj, Árnyak Királynője! Nem haragszunk rád, és megértünk téged: barátok nélkül tényleg nehéz lehet az élet. De tudod mit? Az erdőlakók, Álmos és én örömmel leszünk a barátaid, hogy többet ne legyél magányos. Erre felderült a boszorkány arca. - Annyira kedvesek vagytok! Hálám jeléül visszaadom nektek Napocskát! S mától nem leszek többet az Árnyak Királynője. A belőletek áradó szeretet felnyitotta a szemem, nevetni, tündökölni van kedvem. Mától én vagyok a Fények Királynője! Minden jó, ha a vége jó! A bátor kis erdőlakók Fáklyácska és Álmos segítségével megenyhítették a gonosz boszorka szívét, aki visszaadta nekik Napocskát. Fényes Fenyves Kerekerdőbe újra fény és boldogság költözött. A királynő megvendégelte újdonsült barátait. Hatalmas, hetedhét országra szóló mulatság kerekedett, s Napocska beragyogta örömében az egész világot. VÉGE

5 Valahol, a mesék birodalmának egy eldugott szegletében, a legmagasabb hegycsúcs legmagasabb pontján, létezik egy torony, melynek falait mesék millióiból tákolták össze. Ebben a toronyban élt Meseszövő Nagy Varázsló, a bölcs és nagy tudású mágus, és csetlő-botló, de nagyon szorgalmas tanítványa, Sityak, a Varázslótanonc. Egy varázslatos szövőszék segítségével ők ketten szőtték Fényes Fenyves Kerekerdő történetének fonalát. A varázsló minden reggel mesét mondott ifjú tanítványának, aki alig várta, hogy mestere mellé telepedhessen, és újra meghallgathasson egy tanulságos történetet. - Készen vagyok Nagy Varázsló, elvégeztem minden feladatot, amit rám bíztál! toppant be a poros könyvtárba Sityak. Meseszövő Nagy Varázsló felkukkantott a könyvei közül. - Kitakarítottad a pegazus istállóját és a laboratóriumot is? kérdezte. - Persze, mester! vigyorgott a tanonc. - És azt ígérted, ha mindent rendesen megcsinálok, akkor mesélsz nekem Fényes Fenyves Kerekerdőről. Ugye mára is van valami tanulságos történeted? - Hát persze, Sityak!- mosolyodott el az öreg Meseszövő. - Ülj csak ide mellém, és figyelj jól! Azzal belekezdett a történetbe. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egy napsütötte, ragyogó hely, melyet csodálatos lakói Fényes Fenyves Kerekerdőnek hívtak. Ezen a gyönyörű helyen lakott Fáklyácska, Fényes Fenyves Kerekerdő kedves Tündérkisasszonya. Mint minden reggelen most is a tündérkonyhában tevékenykedett, ám ez a reggel még is más volt, mint a többi - Ezt nem hiszem el, hova tűnhetett? sopánkodott Fáklyácska, miközben a tündérkonyha fiókjait nyitogatta. - Sehol nem találom. Jaj, szegény fejemnek, mi lesz, hogy ha nem kerül elő? Miután a fiókokkal végzett az asztalon lévő holmikat forgatta föl. Hosszas keresgélés után leült, és szomorúan lógatta az orrát. Nagyon bánatos volt, mert sehol nem találta, amit keresett. Hirtelen Manyi Manó toppant be a tündérkonyhába. - Szervusz Fáklyácska! Miért van még mindig sötét? Nem gondolod, hogy ideje lenne felébreszteni az erdőt? Gyere, hozd a varázspálcádat, keltsd fel Napocskát, és nyisd ki a virágok szirmait, hogy mire felébrednek az állatok, fény járja át, és virágillat lengje be egész Kerekerdőt! Mikor közelebb ért, meglátta, hogy a tündérkisasszony nagyon szomorú. - Hát te meg miért lógatod itt az orrodat, Fáklyácska? Mi történt? kérdezte. - Ne is kérdezd manócskám, szörnyű dolog történt. sóhajtotta bánatosan Fáklyácska. - Sehol sem találom a tündérpálcámat, pedig tisztán emlékszem, hogy a varázsdobozomba raktam. Már mindent átkutattam, és még sincs meg. Jaj, szegény fejemnek! - Várj, majd én segítek neked megkeresni! ajánlotta fel Manyi. Együtt kezdtek hát keresgélni. Felforgatták az egész tündérkonyhát, de sehol sem találták a tündérpálcát.

6 - Hát ez tényleg elveszett! - állapította meg a manó. - Mi lesz most veled, Fáklyácska? A tündérpálcád nélkül Fényes Fenyves Kerekerdő nem tud felébredni az éjszakai álomból. A virágok szirmai csukva maradnak, és Napocska sem szökken fel az égre. - Ne is mond Manyi! Jaj, mi lesz velem, mi lesz Kerekerdővel? pityergett a tündérkisasszony, majd végigterült az ágyon. Manyi kedvesen megsimogatta barátja fejecskéjét. - Egyet se bánkódj Fáklyácska, majd én kézbe veszem a dolgokat, és előkerítem a tündérpálcádat! mondta elszántan, s kiviharzott a tündérkonyhából. Fáklyácskát nagyon megviselte tündérpálcájának elvesztése, és ágynak esett. Manyi, a bátor kis manó viszont nem hagyta cserben barátját. Felkerekedett, hogy segítséget kérjen az erdő jóságos védelmezőjétől, Álmostól, a medvétől. Álmos barlangja Fényes Fenyves Kerekerdő mélyén volt, az ezer éves szikla alatt. Ide érkezett sebbel-lobbal Manyi. - Ébredj Álmos, ébredj! Bújj elő a barlangodból, nagy baj történt! kiabálta már messziről a manó. Álmos fáradtan botorkált elő. - Mi ez a hangzavar? Így nem lehet pihenni! Nem látod, hogy még este van? Miért háborgatsz? - Dehogy van este, Álmos! hadarta Manyi. - Az erdőnek már rég fel kellett volna ébrednie. Fáklyácskának eltűnt a tündérpálcája, és ebbe úgy belebetegedett, hogy ágynak is esett. Kérlek, segíts megkeresni! Álmos nagyot nyújtózkodott, majd azt mondta: - Rendben, Manyi, hozom a nagyítómat és indulhatunk. Együtt érkeztek vissza a tündérkonyhába. Fáklyácska már felkelt az ágyából, de még mindig nagyon szomorú volt. Ő is, és Manyi is lélegzetvisszafojtva figyelték Álmost, amint átkutatja a helyiséget. - Aha, ez nagyon érdekes. pillantott fel nagyítója mögül a medve. - Találtam egy lábnyomot a varázsdoboz mellett. Ha jobban szemügyre veszem ezt egy nyúl tappancsa hagyhatta itt. Várjunk csak, és ez mi lehet? Egy toll. Kezd gyanús lenni nekem ez az ügy. Itt egy tolvaj járhatott Fáklyácska és Manyi egyszerre sóhajtottak föl. - Egy tolvaj?! Álmos komoran bólintott. - Igen, és van is egy ötletem, hogy ki lehet a tettes! A tappancs nyom csak egyetlen erdőlakótól származhat. Itt az ideje, hogy meglátogassuk Pindurt, a nyuszi lányt. Felkerekedtek hát, hogy beszéljenek a gyanúsítottal. A nyuszi lányt egy mezőn érték utol. Éppen valamit keresgélt a fűben, mikor Álmos rákiáltott. - Hát itt vagy Pindur, beszédünk van veled! Az éjszaka valaki ellopta Fáklyácska tündérpálcáját és a te tappancsod nyomát találtuk meg a helyszínen. Mit tudsz felhozni a mentségedre? - Szervusztok, barátaim! ugrált oda hozzájuk Pindur. - Én nem lehettem, hiszen nem is jártam Fáklyácska otthonában. Hogyan is járhattam volna cipő nélkül? - Hogy érted ezt? kérdezte Fáklyácska. - Az éjszaka valaki betört hozzám, és ellopta az egyik nyúlcipőmet. válaszolt Pindur, miközben felemelte a bal tappancsát. S valóban, mindnyájuk legnagyobb megdöbbenésére, a nyuszinak tényleg hiányzott a cipője. - Hmmmm Ez nagyon érdekes. dörmögte az állát vakargatva Álmos. - Ha nem te voltál, akkor ki lehetett a tolvaj? - Mi van, hogy ha valaki csak azért lopta el Pindur cipőjét, hogy ráterelje a gyanút. szólalt meg Fáklyácska. - Vizsgáljuk csak meg jobban azt a tollat, amit találtunk!

7 Álmos benyúlt a zsebébe, és előhalászta belőle a tollat. Körbeállták, és alaposan szemügyre vették. - Milyen madárnak lehet ilyen fekete-fehér tolla? kérdezte Pindur elgondolkodva. - Én tudom, én tudom, én tudom! ujjongott Manyi, s mikor mindenki ráfigyelt, gyorsan kibökte. - Szotyi, a szarka pont ilyen tollakat visel! Álmos elismerően csettintett. - Szotyi? Gondolhattam volna. Az a tolvaj szarka mindig valami rosszban sántikál. - Jaj, ne! sopánkodott Fáklyácska. - Ha valóban Szotyi a tettes, akkor sohasem kapom vissza a tündérpálcámat. Ez a szarka túl óvatos ahhoz, hogy a közelünkbe merészkedjen, így képtelenség, hogy beszélni tudjunk vele. Most mi tévők legyünk? - Ne csüggedj, Fáklyácska, van egy ötletem! dörmögte Álmos, és gyorsan elmondta tervét a többieknek. Fényes Fenyves Kerekerdő bátor kis lakói tudták, hogy hagyományos eszközökkel nem tudják szóra bírni Szotyit, a szarkát, ezért ravasz tervet eszeltek ki. Úgy döntöttek, hogy csapdába csalják az óvatos madarat, hogy beszélni tudjanak vele. Kerekerdőben mindenki tudta, hogy a szarkák imádják a fényes, csillogó tárgyakat. Éppen ezért Fáklyácska és barátai elhelyezték Manyi Manó rubinmedálját a mező egy jól látható pontjára, hogy felkeltsék Szotyi figyelmét. Ez alatt mindnyájan a fák mögé rejtőztek, és vártak. Kisvártatva megjelent a szarka. - Óóóó, itt meg mi láthatóóóó? Csak nem egy csillogó ékszer, mindjárt rávisz a kényszer, hogy magamhoz vegyem, s otthonom dísze legyen. mondta Szotyi, s közelebb ment, hogy felvegye a medált. Ám ekkor hirtelen előugrottak rejtekhelyükről az erdőlakók, s egy jókora pokrócot dobtak a madárra. Szotyi kétségbeesetten csapkodott szárnyaival, de nem szabadulhatott a csapdából. - Óóóó, ez így nem jóóóóó! Mialatt az ékszert lestem, csapdába estem, sötét lepel fedi a testem! kiáltotta. Mikor lecsendesedett, levették róla a pokrócot, s körbe állták, hogy ne szökhessen el. - Tudjuk, hogy te loptad el Fáklyácska tündérpálcáját, és Pindur cipőjét is, hogy rátereld a gyanút! tornyosult felé Álmos, a medve. - Nincs értelme tagadnod, azonnal add vissza őket! Szotyi viszont nem ijedt meg tőle. - Szarka vagyok, lophatok, szádat hiába koptatod. Tettemet nem tagadom, a pálcát vissza nem adom! mondta pimaszul. Álmos fékezhetetlen haragra gerjedt, s pulóverének ujját feltűrve megindult a madár felé. - Engedjetek oda, majd én megnevelem ezt a tolvaj szarkát! - Várj, Álmos, ez nem megoldás! avatkozott közbe Fáklyácska. - Ne bántsuk, hisz ő is Fényes Fenyves Kerekerdő lakója, és a barátunk. Összehúzott szemöldökkel Szotyi felé fordult. - Nem volt szép dolog ellopni a tündérpálcámat, Szotyi. Mondd, miért tetted? - Megláttam, felvettem, megtetszett, elvettem pimaszkodott a madár. Fáklyácska a fejét csóválta. - Jaj, Szotyi, a dolgok nem így működnek. Nézz körül, és mondd meg mit látsz! A szarka nem tudta mire vélni a kérést, de azért engedelmeskedett és körbe fordult. - Hááát, sok-sok alvó fát, sok-sok alvó virágot, csendes, sötét világot, nincsen nap az égen, nincs illat a szélben. - Látod? nézett rá Fáklyácska. - Mindez azért van, mert elloptad a tündérpálcámat, s én nem tudtam felébreszteni az erdőt. Szeretnéd, ha minden nap ugyanilyen komor és

8 sötét lenne? Ha nem illatoznának a virágok, ha nem sütne a nap, s ha nem lenne boldogság az erdőlakók szívében? Ezen már a tolvaj szarka is elgondolkodott. - Nem szeretném, nem. - Ezért nem szabad elvenni a másét. folytatta a tündérkisasszony. - Mert sohasem tudhatod, hogy milyen következményei lesznek a tettednek, hogy kinek okozol ezzel fájdalmat és szomorúságot. Ha megtetszik valami, ami nem a tiéd, gondolj arra, hogy neked is van olyan dolgod, melynek elvesztése nagyon-nagyon bánatossá tenne. Úgy tűnt, célba értek Fáklyácska szavai, mert a szarka megbánóan meredt maga elé. - Hibáztam, ez nem talány, itt a pálcád, tündérlány. Lopni többet nem fogok, ha az állatok így boldogok mondta Szotyi, azzal tollai mögül előkapta a tündérpálcát és visszaadta a tündérkisasszonynak. Fáklyácska egyetlen intésére felszökkent Napocska az égre és kinyíltak a virágok. Minden jó, ha a vége jó! Fáklyácska és barátai megenyhítették a tolvaj szarka szívét. Szotyi megtanulta, hogy lopni nem szép dolog, mert azzal másoknak okoz fájdalmat és szomorúságot. Fényes Fenyves Kerekerdőbe újra fény és boldogság költözött, s az erdőlakók vidáman járták táncukat a szikrázó napsütésben VÉGE

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Óravázlat. Megjegyzés. munkaforma. I. Bevezető beszélgetés, ráhangolódás: Közös megbeszélés az óravezető irányításával, frontális munkaforma.

Óravázlat. Megjegyzés. munkaforma. I. Bevezető beszélgetés, ráhangolódás: Közös megbeszélés az óravezető irányításával, frontális munkaforma. Óravázlat Készítette: Csillagné Lugossy Marianna (kiegészítette Bubernik Eszter) Évfolyam: 5. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Az óra témája: Más, mások tulajdonának tisztelete. Az emberi

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

A királykisasszony cipője

A királykisasszony cipője A királykisasszony cipője Színpadra alkalmazta: Steinwender József Szereplők: Királykisasszony Mészáros Csizmadia Szobalány Kisbíró Herceg koldus ruhában Hajdúk Napszámosok (férfiak, nők) Hercegek, királyfik

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack Csillagrét tündérei Borostyán és a bûvös barátság Kate Bloom és Emma Pack 3 Tündértan Csillagrét lankáin tünde lények Füvek közt röpdösve éldegélnek, Sürögve-forogva, szorgoskodva, Tündérport szórnak a

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE A kiadványt összeállította: Laskó Zoltánné, Rosta Helga, Szirmai Nóra Grafika: Varga Gábor Farkas, Tunyogi Gábor Kiadja: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény,

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

PIROS LUFI MESÉJE (KACAGÁS, NEVETÉS - Í )

PIROS LUFI MESÉJE (KACAGÁS, NEVETÉS - Í ) MAGÁNHANGZÓ MESÉK - LUFIMESÉK PIROS LUFI MESÉJE (KACAGÁS, NEVETÉS - Í ) Másnap Piros Lufi indult el a világba. Ő azonban nem jutott ki az utcára, mert besuhant a Lufilakkal szomszédos lakásba, Márti nénihez.

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a A FEGYVERHORDOZÓ Ahogy gyerekkoromban a világra csodálkoztam, a szép lányokon, szerelmen kívül igazán a puska érdekelt. Három-négy éves koromban, amikor a marcali korházban sérvvel operáltak, látogatni

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám 2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám A címlapot illusztrálta: Gyugyi Rebeka, 8 éves Egy évesek lettünk Talán emlékeztek arra a tavaly júniusi napra, mikor

Részletesebben

Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos. kézművességek köréből

Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos. kézművességek köréből ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos kézművességek köréből Technika, gyakorlat és életvitel 2. osztály Tartalomjegyzék 1. Technika, gyakorlat és

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Feladatok a Tavasztündér című meséhez

Feladatok a Tavasztündér című meséhez Feladatok a Tavasztündér című meséhez 1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 1. A leghidegebb évszakunk 2. Gyümölcs 3. Csapból folyik 4. Gondolkodás szerve 5. Ételízesítő 6. Rossz tojás 6. 2.

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15.

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15. Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15. - Maga mióta dolgozik a cégnél? - Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2011.

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

A VADDISZNÓVÁ VÁLT FIÚ

A VADDISZNÓVÁ VÁLT FIÚ A VADDISZNÓVÁ VÁLT FIÚ Egyszer egy királynő a palotája előtt ült egy nagy hársfa alatt, és az almáját hámozta. Hároméves fiacskája körülötte játszadozott, és ő is szeretett volna egy gerezdet kapni az

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Szabó Noémi: A Szív ébredése

Szabó Noémi: A Szív ébredése Szabó Noémi: A Szív ébredése Élt egy szív, mely nem tudott úgy szeretni, ahogyan az benne élt. Egyszerűen nem emlékezett, mi szerepe van ezen a Bolygón. A harsány világ zaja taszította, s nem tudott mit

Részletesebben

AZ INGATLANÜGY H O L T I M Á R I A

AZ INGATLANÜGY H O L T I M Á R I A AZ INGATLANÜGY HOLTI MÁRIA Az egész felfordulás akikor kezdődött, amikor»nagyapánk olyan előnyösein eladta a telket. Fenemód elégedett volt az árral, amit kapott; ez is bizonyítja, hogy soha olyan értelmes

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Mutatom az utat. Tami Lawless. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Mutatom az utat. Tami Lawless. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Mutatom az utat Tami Lawless 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Véleményem szerint felesleges, az olvasónak azon agyalnia, hogy mennyi igaz egy bizonyos történetből. Épp ez a szép benne, hihetjük,

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Önismeret. Osztályfőnöki bemutató óra. 9. évfolyam

Önismeret. Osztályfőnöki bemutató óra. 9. évfolyam Önismeret Osztályfőnöki bemutató óra 9. évfolyam Vendégek, résztvevők köszöntése Bevezető: az óra témáját nem árultam el előre, szeretném, ha menet közben kitalálnátok. Egy rövid verssel kezdeném. Feladatok,

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Óraterv a "Különleges tervrajz" c. történet feldolgozásához az általános iskolák alsó tagozatos évfolyamain

Óraterv a Különleges tervrajz c. történet feldolgozásához az általános iskolák alsó tagozatos évfolyamain Óraterv a "Különleges tervrajz" c. történet feldolgozásához az általános iskolák alsó tagozatos évfolyamain 1. Keresd a különbséget! Ha kevés az időnk, végezzük el csak az egyik feladatot vagy adjuk fel

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben