Kényszerpályán az önkormányzatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kényszerpályán az önkormányzatok"

Átírás

1 XXII. évf. 2. (177..) szám február iwiwen és facebookon - Létavértes Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és Kedves Családját március 15-én, pénteken az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésre. Program: 9.00 órától: a Kossuth szobornál Ünnepi mősor, koszorúzás órától: Irinyi utcán Ünnepi mősor, koszorúzás * Mindkét helyszínen: - ünnepi beszédet mond: - ünnepi mősort ad: Diószegi Enikı Csatári Viktor, Kulcs Dávid Író olvasó találkozó Fotó: Papp Gábor Február 2-án sikeres disznótoros estet rendezett a Rozsnyai Győjtemény. Szalámi- és kolbászkészítık megmérettetésén túl 31 pálinka versenyében hirdetett eredményt a zsőri. A színes programról további részletek az 5. oldalon Kényszerpályán az önkormányzatok A Képviselı-testület február 12-én tárgyalta a város évi költségvetését. Az átszervezések (járás, közoktatás) következtében a város költségvetésének keretösszegét csaknem egyharmaddal kellene csökkenteni. A jogi szabályozás nincs tekintettel a helyi sajátosságokra, így a kötelezı feladatok ellátásához biztosított feladatfinanszírozás, mint nagyon sok önkormányzatnál, Létavértes esetében sem elegendı. A normatíva évek óta figyelmen kívül hagyja az áremelkedések okozta fenntartási többletterheket. Ugyanakkor ebben az évben az állam lényegesen csökkentette az SZJA és gépjármő adókból visszamaradó összegeket. A bevételek adók formájában történı növelésére tekintettel a lakosság terheire- nincs mód. Törvényi szabályozás következtében a költségvetés hiánnyal nem tervezhetı, az éven belüli hitel visszafizetését a költségvetésben kellene garantálni. Az ellehetetlenülés veszélyét a hazai önkormányzati szövetségek jelezték a kormányzat felé, kérve a finanszírozás újragondolását. A Képviselı-testület, ismerve a jelenlegi feltételrendszert, a tervezetet átdolgozásra visszaadta a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalnak és az intézményeknek. (t..b.) A Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház szeretettel meghívja Önt és barátait a Biharország címő folyóirat író-olvasó találkozójára és az Azok a világba küldött nagy emberek címő könyv bemutatójára. Az est vendégei: Máté Zsófia fıszerkesztı, D. Mészáros Elek újságíró, Szilágyi Aladár író Idıpont: március 05. (kedd) óra Helye: Létavértes, Rózsa u. 1., emeleti elıadó terem Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt! Január 22-ét, a Magyar Kultúra Napját versennyel ünnepeltünk. Mesemondóink ismét bebizonyították tehetségüket az iskolai Egyszer volt, hol nem volt mesemondó versenyen, ahol összesen 32 gyerek mutatta meg ügyességét a négytagú zsőrinek. A legjobbak a konyári Égig érı fa versenyen képviselik iskolánkat. Fotó: Arany János Általános Iskola archívuma Eredmények: 5-6. osztály: I.. Fehér Dániel 5.a, 2. Szilágyi Réka 6.b, 3. Mezei Kitti 6.b osztály: 1. Nagy Rebeka 8.a. 2. Gáspár Attila 7.a, 3. Zilai Zsófia 8.a Nagy Józsefné igazgató

2 2. oldal Létavértesi HÍREK 2013.FEBRUÁR A Képviselı-testület február 12-i ülésén jóváhagyta a LÉT.A.MED kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt évi üzleti tervét, és 35,6 %-ban tulajdonosként nyilatkozott a szakrendelı további önkormányzati mőködtetésérıl. A járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó önkormányzati vagyon államosítása az önkormányzatnak jelentıs vagyonvesztést okozna, valószínősíthetı, hogy mind a szakorvosok, mind a mőszerek tekintetében átcsoportosításokra, ezzel színvonal romlására kerülne sor. testületi elıterjesz-tésében az is olvasható, hogy a szakellátó központ rentábilis mőködtetése biztosított lesz, amennyiben a jelentıs költséget felemésztı intézményirányítási menedzsment átalakul, illetve a zavartalan mőködtetést hátráltató személyi ellentétek felszámolásra kerülnek. Az alapító önkormányzatok több mint 51 %-a az állami kézbe adást ellenzi. Egyértelmő jogi szabályozás hiányában nem tudjuk, mi lesz az állami átvétel mellett voksolók tulajdoni hányadával. Az állam belép helyettük tulajdonosként, vagy valami más megoldás jön? Reméljük a gyógyulásra várók érdekeit is figyelembe veszik! (t.b.) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete január 29-én ülésezett Polgármesteri jelentés 1. A Képviselı-testület évi üléstervének elfogadása (3. oldalon) 2. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása 3. Az 5000 fı feletti önkormányzatok adósságának részben történı átvállalásában való részvétel 4. Háziorvosi feladatellátási szerzıdések felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok. A december 28-i rendkívüli testületi ülés döntött a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal (Létavértes és Kokad) létrehozásáról. A Klebelsberg Intézményfenntartói Központtal kötendı megállapodásban kerülnek rögzítésre a köznevelési célokat is szolgáló ingatlanok (Arborétum, sportpálya (Vértes), könyvtár (Vértes), Irinyi kiállító terem, uszoda, sporttelep) havi használati díjak melyet Ft/hónap összegben hagyott jóvá a testület. Január 29-én módosításra került a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei évi költségvetése. A módosítás indoka, hogy eft. ÖNHIKI támogatást (bevétel) kapott a város, melyet a rövid lejáratú hitel törlesztésére (kiadás fordítottak. Ezzel a módosítással az önkormányzat és intézményei bevételikiadási elıirányzata Ft. Röviden 6. Klebelsberg Intézményfenntartói Központtal kötendı használati szerzıdés elıkészítése 7. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata 8. Létavértes Városi Önkormányzat évi Közbeszerzési terve (http://letavertes.hu /Önkormányzat) 9. Európa-kapu EGTC szervezethez való csatlakozás 10. Különfélék kérelmek. Január hónapban Létavértesen 350 személy tett állampolgársági esküt és vette át ezt tanúsító okmányát. A Képviselı-testület január 29-i ülésén hozott 10/2013.(I.29.)Öh. Sz. határozattal csatlakozott az EURÓPA-KAPU Korlátolt felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás nyíradonyi szervezetéhez, vállalva az 50 Ft/lakos tagdíj megfizetését.. Eddig 21 település fejezte ki csatlakozási szándékát az Európa -Kapu szervezethez. A szervezet célja: megteremteni az uniós források lehívásának hatékonyabb formáját. Létavértes Városi Önkormányzat változatlan formában fenntartja a Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzattal és a Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal május 30-án megkötött Együttmőködési megállapodásokat. (t.b.) 1 % KÖZCÉLRA -- CIVILEKNEK! A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján minden adófizetı dönthet arról, hogy éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel. Létavértesi szervezetek: A Korszerő Iskoláért Alapítvány Kassai u. 16. Adószám: Alapítvány Létavértesért Kossuth u. 4. Adószám: Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért Árpád tér 4. Adószám: Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Árpád tér 10. Adószám: Barta Gyula és Felesége a Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány Batthyány u. 53. Adószám: Bartha Gyula és felesége a Nagylétai Református Egyházközségért Alapítvány Árpád tér 4. Adószám: Érmelléki Iskolaszövetség Árpád tér 10. Adószám: Família Családsegítı Alapítvány Irinyi u. 10. Adószám: Irinyi János Horgász és Környezetvédı Egyesület Orgona u. 4/A. Adószám: Könnyezı Pócsi Szőzanya Idısek Otthona Alapítvány Batthyány u. 53. Adószám: Létavértesi Fitness és Szabadidısport Egyesület Baross u. 15. Adószám: Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub Rózsa u. 1. Adószám: Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület Rózsa u. 1. Adószáma: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány Árpád tér 19. Adószám: Létavértesi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Kossuth u. 4. Adószám: Létavértesi Román Kulturális Egyesület Kossuth u. 4. Adószám: Létavértes SC 97 Kossuth u. 4. Adószám: Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete Kossuth u. 4. Adószám: Sziklavár Szenvedélybeteg-segítı Regionális Közhasznú Egyesület Bács u. 12. Adószám: Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány Bács u. 12. Adószám: % További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére Magyarországi Katolikus Egyház 0011 Magyarországi Református Egyház 0066

3 2013. FEBRUÁR Létavértesi HÍREK 3. oldal Január 29: A KÉPVISELİTESTÜLET ÉVI ÜLÉSTERVE Jóváhagyta a Képviselıtestület január 29-én. 2/2013.(I.29.) Öh. számú határozat. Az ülések kezdési idıpontja: délután 14 óra Helye: Városháza Tanácskozó terme 1.) A Képviselıtestület évi üléstervének elfogadása 2.) LÉT.A.MED Zrt évi üzleti terve a járóbeteg szakrendelı személyi változása az államosítás tükrében Február 12: 1.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Február 26: 1.) Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttmőködésrıl, civil szervezetek munkájának bemutatása Jóga Zoltán Mőv.-Sport és Civil kapcsolatok Bizottság elnöke 2.) Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata Kiss Ernı, Település-szervezési irodavezetı 3.) Önkormányzati ingatlanok hasznosításának lehetıségei, Kiss Ernı, Településszervezési irodavezetı Március 26: 1.) Tájékoztató a Településüzemeltetési feladatok ellátásáról Kiss Ernı, Településszervezési irodavezetı Április 30: 1.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 2.) Beszámoló a évi pénzügyi ellenırzésrıl Suta Éva Pénzügyi Bizottság elnöke 3.) Beszámoló a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésrıl 4.) Tájékoztató a SÁBA 2000 Kft belsıellenırzési tevékenységérıl Matkó Mária belsı ellenır Május 28: 1.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2012. évi záró, illetve év eltelt idıszak adóbevételei. Szabó László Adócsoport vezetı 2.) Tájékoztató Létavértes - Kokad Álmosd - Bagamér Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységérıl, az átalakulás lehetıségei. Kulcs Istvánné intézményvezetı 3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bertóthyné Csige Tünde jegyzı Június 25: 1.) Beszámoló a Derecske- Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás évi munkájáról, a társulás jövıbeni mőködésének lehetıségei 2.) Tájékoztató az önkormányzati földterületek mezıgazdasági mővelésérıl Kiss Ernı Településszervezési irodavezetı Augusztus 27: 1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 2.) Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról, az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János Általános Iskola mőködtetıi feladatának ellátásával kapcsolatos tapasztalatokról Kántor Lászlóné Óvodavezetı Nagy Józsefné, Vályiné Pápai Viola igazgatók Október 1: 1.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Katonáné Becsi Beáta intézményvezetı 2.) Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház munkájáról, további terveirıl. Dutkáné Papp Katalin intézményvezetı Október 29: 1.) Belsı ellenırzési terv elfogadása 2.) Beszámoló a mezııri szolgálat tevékenységérıl November 26: 1.) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, terveirıl Vásárhelyi József RNÖ elnöke 2.) Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, terveirıl Krizsán Gábor RNÖ elnöke 3.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésérıl 4.) évi költségvetési koncepció elfogadása 5.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2013. évi adóbevételek alakulása, megtett intézkedések Szabó László- Adócsoport vezetı December 17: KÖZMEGHALLGATÁS 1.) Beszámoló Létavértes közrend, közbiztonság és a határrendészeti feladatok ellátásának helyzetérıl Sámi Katalin rendır ırnagy, ırsparancsnok, Bíró Tibor rendır ırnagy, Kirendeltség vezetı 2.) Beszámoló a Tőzoltóság munkájáról Nagy József elnök 3.) Beszámoló Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Fekete Béla munkaszervezet vezetı 4.) Beszámoló a Képviselıtestület Bizottságainak átruházott feladatés hatáskörben végzett munkájáról: - Egészségügyi és Szociális Bizottság Nagy Józsefné - Gazdasági Bizottság - Horváth Zoltán - Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcs. Bizottság Jóga Zoltán - Pénzügyi Bizottság - Suta Éva - Oktatási Bizottság - Vályiné Pápai Viola - Közbeszerzési Bizottság - Szabó Tibor - Ügyrendi Bizottság - Papp Zoltán 5.) Beszámoló a körjegyzıség évi munkájáról Bertóthyné Csige Tünde jegyzı LÉTAVÉRTES LÁTKÉPE A VÍZTORONYBÓL A település fontosabb eseményeirıl tájékozódjon a L é t a v é r t e s i H Í R E K - b e n

4 4. oldal Létavértesi HÍREK FEBRUÁR IIrriinnyyii JJáánnooss ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa Lezárult az elsı félév Január 18-án a tanulók és a szülık megkapták a as tanév I. félévben végezett tanulmányi munkáról szóló értesítést. Iskolánkban az elsı félévet 12 tanuló kitőnı eredménnyel zárta, de sajnos 8 tanulónak elégtelenen osztályzatok is kerültek a félévi értesítıbe. Körzeti asztalitenisz verseny Iskolánk négy tanulójának ping-pongozási képessége mérettetett meg február 01-én a derecskei sportcsarnokban. A III. korcsoportosok között Juhász Róbert, a IV. korcsoportosok között Bárány Márk ért el második helyezést. (Felkészítı ta: Nagy Károly) Vályiné Pápai Viola igazgató FELHÍVÁS Kedves Lakosok, Szülık, Támogatóink! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani A Korszerő Iskoláért Alapítvány nevében, - mely az Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár tanulóit támogatja - az elmúlt években nyújtott támogatásokért és az adókból felajánlott 1 %-ért. Az alapítvány a befolyt összegekbıl és pályázati források elnyerésével az elmúlt 5 évben az alábbiakban támogatta az iskola tanulóit Ft értékben. Szülık az iskolapadban Lezajlottak a szülıi értekezletek is, melyeken nemcsak a diákok munkájának értékelése volt a téma, hanem a szülık iskolája keretében az alsó tagozatos gyerekek szülei A gyermekek fejlıdése és problémái kisiskolás korban a felsı tagozatos gyerekek szülei pedig Változások és veszélyek a fiatalok életvitelében címmel hallhattak elıadást Nótin Ágnes pszichológus elıadásában, aki a Debreceni Egyetemrıl érkezett. Bízunk benne, hogy a két este elhangzott mondatokkal segítettük a sokszor nagyon nehéz szülıi feladatok megoldását. Népdaléneklésben elsık Iskolánk képviseletében hat 4. osztályos tanuló vett részt január 31-én Derecskén a Bocskai István Általános Iskolában megrendezett népdaléneklési versenyen. Irinyis pacsirtáink moldvai népdalcsokorral kápráztatták el a közönséget és a zsőritagokat. Kósa Nikoletta egyéni produkcióval készült, Hajkai Vivien, Misuta Edina, Molnár Márton és Tóth Lili csoportot alkotva énekelt. A versenyen 13 alsó tagozatos tanuló, 10 felsı tagozatos tanuló és 7 csoport szerepelt, akik javarészt a mi gyerekeink kivételével mővészeti iskolákból érkeztek.. Így méltán lehetünk büszkék az Irinyis csapat elsı helyezésére. Sportpálya, játszótér kerítéséhez szükséges anyagok biztosítása Játszótérre díszkút vásárlása. Az Irinyi Kiállítóterem fölött lévı konferenciaterembe székek vásárlása. Az iskolai ebédlıbe terítık, poharak beszerzése. Az iskolaépületek környezetének parkosításához szükséges virágtövek vásárlása. Családi napokon a bekerülési költségek egy részének átvállalása. A 2012 ıszén szervezett Erzsébet-tábor költségéhez a tanulói önrész átvállalása. A Zrínyi Ilona matematika versenyre való utaztatás fizetése. Egyéb jutalmazáshoz beszerzések. Iskolai jelvények biztosítása a diákság számára. Köszönjük a lakosoknak, szülıknek, az iskola dolgozóinak, hogy személyi jövedelmük 1 %-os felajánlásával támogatták tevékenységünket. Kérjük tegyék ezt a továbbiakban is! Segítsen, hogy mi is segíthessünk! Adószámunk: Kiss Ernı Tóth Ilona kuratóriumi elnök kuratóriumi titkár Könyvtárunkban újra igénybe vehetıek az alábbi szolgáltatások: Fénymásolás/ nyomtatás: 12.-Ft / A4 Képnyomtatás / fénymásolás: 100.-Ft scanelés: 100.-Ft / lap Internethasználat : 240.-Ft / óra (beiratkozott használóknak) 440.-Ft / óra ( nem beiratkozottaknak) Várjuk szeretettel régi és új olvasóinkat! Fotók: Iskola archívuma Énekeseink verseny közben Ezúton is gratulálok énekeseinknek és felkészítı tanáraiknak, Nagy Imre táncpedagógusnak és Jákóbné Szilágyi Éva tanító néninek. Verseny A TÁMOP-os pályázat keretében (mely a fenntarthatósági szakaszba lépett) iskolánk 4 tanulója: Brázda Melinda, Incze Krisztián, Kovács Sára, Szabó Csaba vett részt a megmérettetésen a Beregszászi Szakközépiskolában. A pályázatban résztvevı középiskolák tanulói és a mi 8. osztályosaink az Európai Unióról szerzett ismereteiket mérték össze. A verseny három részfeladatból állt: prezentáció készítése és elıadása, EU-s totó, - Híres épületek felismerése Iskolánk kis csapata az 5. helyen végzett az összesítés során. (Felkészítı: Debreceni-Borók Szilvia könyvtáros tanár). A versenysorozat márciusban folytatódik. Nem könnyő az idısebbekkel versenyezni! Irinyis tanulók a Beregszászi Szakközépiskolában

5 2013. FEBRUÁR Létavértesi HÍREK 5. oldal Óvodai hírek Közhírré tétetik, hogy, a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában március én délután 14:00 órától megtartjuk hagyományos télőzı farsangi mulatságunkat! Vidám táncos mősorokkal készül az óvoda apraja-nagyja! Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt! Március 5-én fellép a: Bóbita (nagycsoport) Kisvirág (középsı csoport) Szívecske (kiscsoport II) Március 6-án fellép a: Mazsola (nagycsoport) Gomba (középsı csoport) Eperke (kiscsoport II) Maci (kiscsoport I) Március 7-én fellép a: Csicsergı (nagycsoport) Ficánka (középsı csoport) Katica (kiscsoport II) Delfin (kiscsoport I) A programokat mind a három napon színesíti: a Cifra Palota bábcsoport táncos elıadása a szülık vidám táncos bemutatója ovi cuki (lángos, szendvics, sütemény üdítı) a gyermekek jelmezes felvonulása tombola sorsolás Kérjük adójuk 1% -ával támogassák óvodánk gyermekeit! Alapítványunk neve: A létavértesi óvodák gyermekeiért Adószám: FELHÍVÁS Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház, Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete rendez helyi és nem helyi termelık számára, március 02-án, szombaton, órakor Létavértes, Kossuth u. 8 sz. alatt /iskolai ebédlı/. Nevezési kategóriák: Vörös-, fehér és vendég borok Nevezési határidı: március 01. (péntek), h h Nevezés helyszíne: Létavértes, Kossuth u. 8. (Iskolai Ebédlı) Nevezési díj: egyesületi tagoknak 800 Ft,- /bor nem egyesületi tagoknak Ft,- /bor Ajánlott nevezési mennyiség boronként 2 liter. A nevezési díj magában foglalja a belépıdíjat is!) Jókedvrıl a Létavértesi Citerakör és a MUZSIKUSOK gondoskodnak! Belépıjegy: 2.500,- Ft/fı tartalmazza: bor- és pálinkakóstolás, vacsora, mulatság Jegyek csak elıvételben kaphatók: Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház (Rózsa u.1.); és Autós Bolt (Kossuth utca) Disznótoros mulatság a Rozsnyai Győjteményben február 2-án tartotta disznótoros mulatságát a Rozsnyai Győjtemény. A Vértesi Református Egyházközség konyhája ismét kitett magáért, finomabbnál finomabb toros ételekkel örvendeztette meg a több mint százfıs vendégsereget. Fotó: Papp Gábor A rendezvényen tréfás történeteket mesélt Réti-Szabó Sándor mesemondó, a Nagy Imre és Balla Fruzsina vezette Villongó Táncegyüttes pedig hajdúsági táncokat adott elı. Köszönjük a közremőködést! Amíg a felnıttek szórakoztak, addig a gyerekek a Rozsnyai Győjtemény múzeumpedagógiai foglalkozásain vehettek részt, Tarczali Anikó vezetésével. Az este csúcspontja a II. Létavértesi Pálinkaverseny, és az I. Létavértesi Házikolbászverseny eredményhirdetése volt. Köszönjük a zsőri szakértı munkáját! - A pálinkaverseny zsőrije: Preku Gyula /kokadi Szeszfızde/, Zilai Zoltán /NAV/, Orosz Attila /NAV/, dr. Rozsnyai István /Vértesi Ref. Egyház/ - A kolbászverseny zsőrije: Szilágyi Katalin /Vértesi Ref. Egyház/, Detári Sándor /hentesmester/, Bihari-Horváth László /Rozsnyai Győjtemény/ Melyek lettek az év legjobb pálinkái, és legfinomabb kolbászai? Szalámiverseny: 1. Bárány Lászlóné, 2. Csige Csaba, Bertóthy Tamás, Nagy Imre, 3. Dienes Sándor Kolbászverseny: 1. ifj. Bárány Péter, 2. Szilágyi Józsefné, 3. Dienes Sándor Pálinkaverseny: 1. Juhász Ernı (barack), Kovács Károly (meggy és szilva) Bihari-Horváth László győjteményigazgató (Teljes eredménylisták és további kép: ) KÖSZÖNÖM! -Meglepett, hogy ilyen sokan vagyunk! Ezekkel a szavakkal lépett hozzám a Jobbik lakossági fórumának végén egy kedves idıs hölgy. Talán azért, mert egyre többen látják és érzik saját bırükön, hogy óriási a baj! Z. Kárpát Dániel országgyőlési képviselı igyekezett megemlíteni a legfıbb gondokat, azokra elképzelésünk szerint a megoldásokat is. Sajnos egy egész este is kevés lenne ahhoz, hogy részletesen tájékoztasson mindenrıl. A hallgatóság részérıl pozitív visszajelzéseket kaptam, mely arra ad biztatást, hogy ısszel ismét rendezzünk lakossági fórumot. Ezúton szeretnék köszönetet mondani szervezetünk nevében minden kedves érdeklıdınek, akik a havazással dacolva eljöttek és meghallgatták az elıadást. Köszönöm a szimpatizánsok és a gárdisták önzetlen segítségét! Szabó Tibor alapszervezeti elnök, önkormányzati képviselı

6 6. oldal Létavértesi HÍREK FEBRUÁR Falugazdász rovata Tisztelt Termelık! Január 10-én megkezdıdött a területalapú támogatás második részletének kifizetése. Így a 2012-es területalapú támogatás összege ,70 forint hektáronként. Ezt az érintettek túlnyomó többsége már kézhez vette. Abban az esetben, ha ez nem történt meg kérjük, hogy az MVH-nál érdeklıdjenek. Kifizetésre kerültek a Tej, AKG, Natura támogatások is. A kérıdzı szerkezetátalakítási nemzeti programban február 1-vel támogatási jogosultság átruházására van lehetıség április 1.-ig. (30/2013. (I.25.) számú MVH Közlemény) Felhívjuk az ıstermelık figyelmét, hogy amennyiben új ıstermelıi igazolványt váltanak akkor az új számot be kell jelenteni adatváltozás címén az érintett hivatalokba: MVH-ba (G002-es nyomtatványon), az Agrárkamarába, elektronikusan. FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSRÓL január 1-jével és február 1-jével megváltoztak, a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok január 1-jével kibıvült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendı földhasználatok köre. Az eddig érvényben lévı bejelentési kötelezettség ugyanis csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozott, a földtörvény módosítását követıen azonban a területi mértéktıl függetlenül minden termıföld valamint mezı-, és erdıgazdasági belterületi föld kivéve az erdımővelési ágú területek használatát be kell jelenteni a földhivatal felé. (Termıföldnek az a földrészlet számít, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szılı, gyümölcsös, kert, rét, legelı (gyep), nádas, erdı, fásított terület mővelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.) A jogszabályi változások az új formanyomtatványok kötelezı használatát is elıírják, melyek a földhivatal honlapjáról a Nyomtatványok menüpontból tölthetıek le. Ezen túlmenıen változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok is. A Termıföld törvény február 1-jével kötelezı adatszolgáltatást ír elı azon földhasználókra vonatkozóan is, akik december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezek alapján: magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. (A bejelentést a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell megtenni. Ha több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termıföldrıl van szó, úgy a bejelentést egy földhivatal felé kell megtennie, továbbá az adatlapon meg kell adni a nyilvántartásba vett földhasználattal érintett földrészletekhez tartozó településeknek a nevét is.) Az adatszolgáltatási kötelezettségüknek az érintettek március 30. napjáig a földhasználati azonosító adatközlési adatlap használatával tehetnek eleget, melyhez csatolni kell: magánszemély földhasználónak a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát. Az adatközlés díjmentes. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidın belül nem tesz eleget február 1-jét követıen a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelezı február 1-jét követıen új szabályok vonatkoznak az osztatlan közös tulajdonban álló termıföldek használatára. A szabályozás lényege, hogy elsı lépésben a tulajdonközösségnek kell az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használati viszonyait rendezni, méghozzá oly módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel megállapodjanak az ingatlan tényleges használatában, vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak megfelelı földterület a földrészleten belül kit hol illet meg. Ez lesz az alapja minden késıbbi használatnak, illetve használatba adásnak. Az új szabályok szerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak érvényességi kelléke a kivételektıl eltekintve a használati megosztási vázrajz megléte. A földhasználati szerzıdést egységes okiratba kell foglalni. Ha a földhasználati szerzıdés a földrészletnek csak egy részére jön létre, úgy a szerzıdés a használati megosztási vázrajzzal együtt lesz érvényes. Az új szabályozásnak azonban nem célja, hogy a már meglévı használati viszonyokat felborítsa, ezért az új szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintıen, amelynek a teljes területét a földhasználati nyilvántartás január 1-jei állapota szerint egy vagy több földhasználó használja, illetve a december 31-ig megkötött szerzıdések esetén. Februárban esedékessé válik a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 96/B. -a alapján, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytatóknak, az éves felügyeleti díj megfizetése, melynek határideje a tárgyév február 28. Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységét év közben kezdi meg, annak a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni az engedély jogerıre emelkedését követı 30 napon belül. Szima György falugazdász TÁJÉKOZTATÁS a Vértesi Református Egyházközség által biztosított étkeztetés térítési díjairól Étkeztetés árak: Kiszállítás nélkül Kiszállítással Reggeli Ebéd Vacsora Összesen: Étkeztetés árak szociális rászorultság esetén Kiszállítás nélkül Kiszállítással Reggeli Ebéd Vacsora Összesen: A szociális rászorultság feltételei: 62 évet meghaladó életkor, nyugdíjas, rossz egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség, hajléktalanság, tartósan beteg állapot, mely miatt a rászoruló önmaga, illetve eltartottja részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Amennyiben igénybe kívánja venni az étkeztetést, úgy az alábbi elérhetıségek valamelyikén tudja jelezni: Szilágyi Katalin élelmezés-vezetı Kontor Tamás élelmezési asszisztens vagy a /615-ös melléken. Személyesen: Létavértes, Irinyi u. 7. (Bejárat: Aradi u. felıl)

7 2013. FEBRUÁR Létavértesi HÍREK 7. oldal Pénzügyi tanácsadás Létavértesen! Lakáskassza, Otthonteremtés 30 % állami támogatással Hitelügyintézés Biztosítás -Befektetés Szzabó László Róbert Fundamenta személyi bankár Intézze Létavértes, Szél u. 38/A. pénzügyeit a Körmöskuckó mellett helyben! Telefon: LABDARUGÁS NB III. Tisza csoport Létavértes felnıtt csapat tavaszi sorsolása Március 09., óra Tiszaújváros Létavértes Március 16, óra Létavértes - Nagyecsed Március óra Sportbolt Létavértes Március 30, óra Létavértes Ibrány Április 06, óra Hajdúszoboszló - Létavértes Április 14, óra Diósgyır- Létavértes Április óra Létavértes Tiszakanyár Április 28, óra Szatmár Unió FC Létavértes Május 04, óra Létavértes Várda Május 11, óra Baktalórántháza - Létavértes Május 18, óra Létavértes- Nyírbátor Május 25, óra Hajdúböszörmény - Létavértes Június 01, óra Létavértes Cigánd Az Imike Gyermekünk Mosolyáért Alapítvány kuratóriuma és a szülık megköszönik a évben az adó 1 %-ból felajánlott támogatást, mely forint volt. Ebbıl betegemelı vásárlására fordított az alapítvány Ft-ot, mert az izomsorvadásban szenvedı gyermek állapota sajnálatosan romlott, s a gyermek tolószékbe kényszerült. A gyermek gyógykezeléséhez, életkörülményei javításához kérjük továbbra is a támogatók segítségét. Gyermekünk életének megmentéséért: kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával, adományával! Adószám: Számlaszám: Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését és áldozatvállalását! NNaaggyylláánnyyooss aannyyuukkáákk ffiiggyyeelleemm!! A Cervarix méhnyakrák elleni védıoltás ismét akciós! Bruttó Ft/adag kedvezményes áron beszerezhetı! Érdeklıdjenek a patikákban és a háziorvosoknál! Tallódiné Károlyi Zsuzsa védını február 3-án rendezték meg a Létavértes - DVSC Magyar Kupa összecsapást. A nagy hideg és zord idıjárás ellenére jelentıs számú hazai és debreceni szurkoló tekintette meg a mérkızést. A sáros, nehéz talajú pályán Gyarmati András vezetıedzı tanítványai derekasan helytálltak a NB I -es DVSC Teva ellenében. A találkozót 2-0 arányban a cívisvárosi gárda nyerte meg. A Debrecenben rendezett visszavágó mérkızésen - köszönhetıen a korai kiállításnak is- megmutatkozott a csapatok közötti tudásbeli különbség. A DVSC 8-0 arányban nyert az Oláh Gábor utcán. Búslakodni azonban nincs ok, mert a Létavértes SC 97 csapat a Magyar Kupa nyolcaddöntıig menetelve sporttörténelmet írt. A vezetıség ezúton is megköszönni minden szurkolónak és szimpatizánsnak, hogy mindvégig kiálltak a csapat mellett, és biztatták a fiúkat! Papp Zoltán szakosztályvezetı GYROS GYORSBÜFÉ NYITVA: hétfı- szombat: 7.30 h 22 h. Vasárnap: zárva Újra nyitva az autóbusz váróteremben -Árpád tér 1 szám alatt- a gyorsbüfé. gyros hamburger édesség kávé üdítı Megszokott minıséggel és gyorsasággal VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! Elırendelés: / Energetikai tanúsítvány készítése Lakóingatlan eladásakor, használatbavételkor jogszabály szerint kötelezı! A tulajdonosnak kell elkészíttetni a tanúsítványt! További információ: Érdeklıdni: Nemes János Telefon: 52/ Mobil: 06-30/

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra XXII. évf. 4. (179.) szám 2013. április http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja

Részletesebben

Vízikızmő szolgáltató váltás

Vízikızmő szolgáltató váltás XXIV. évf. 1. (200.) szám 2015. január Fergeteg hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Díjat alapított az önkormányzat

Díjat alapított az önkormányzat XXIV. évf. 6. (205.) szám 2015. június Napisten hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Remek műsor, jó hangulat a város bálján

Remek műsor, jó hangulat a város bálján TARTALOMJEGYZÉK Képviselőtestület ülésterve 2. oldal Elfogadták a város költségvetését 3. Szennyvízhálózat teljes kiépítéséért 4. Aranymise 50 éves jubileum 6. Pályázat civileknek 8. 1 % közcélra adószámokkal

Részletesebben

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház XXIV. évf. 3. (202.) szám 2015. március Kikelet hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2007. FEBRUÁR X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl 2007. január 25-én tartotta ülését Békés Város Képviselı-testülete. A napirend

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep Új kategóriákat, emelkedő korhatárt és új megjelenést hoz az a szabályozás, amely egységesíti a vezetői engedélyeket az Európai Unióban. Hazánkban jelenleg öt féle jogosítvány van forgalomban, valamennyit

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Karácsony Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Vajon, mitıl kicsi és mitıl nagy? Ahány ember, annyi választ lehetne találni e kérdésre. Mi úgy vagyunk neveltetve, hogy vannak az életünkben nagy, fontos dolgok, és

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben