Kényszerpályán az önkormányzatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kényszerpályán az önkormányzatok"

Átírás

1 XXII. évf. 2. (177..) szám február iwiwen és facebookon - Létavértes Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és Kedves Családját március 15-én, pénteken az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésre. Program: 9.00 órától: a Kossuth szobornál Ünnepi mősor, koszorúzás órától: Irinyi utcán Ünnepi mősor, koszorúzás * Mindkét helyszínen: - ünnepi beszédet mond: - ünnepi mősort ad: Diószegi Enikı Csatári Viktor, Kulcs Dávid Író olvasó találkozó Fotó: Papp Gábor Február 2-án sikeres disznótoros estet rendezett a Rozsnyai Győjtemény. Szalámi- és kolbászkészítık megmérettetésén túl 31 pálinka versenyében hirdetett eredményt a zsőri. A színes programról további részletek az 5. oldalon Kényszerpályán az önkormányzatok A Képviselı-testület február 12-én tárgyalta a város évi költségvetését. Az átszervezések (járás, közoktatás) következtében a város költségvetésének keretösszegét csaknem egyharmaddal kellene csökkenteni. A jogi szabályozás nincs tekintettel a helyi sajátosságokra, így a kötelezı feladatok ellátásához biztosított feladatfinanszírozás, mint nagyon sok önkormányzatnál, Létavértes esetében sem elegendı. A normatíva évek óta figyelmen kívül hagyja az áremelkedések okozta fenntartási többletterheket. Ugyanakkor ebben az évben az állam lényegesen csökkentette az SZJA és gépjármő adókból visszamaradó összegeket. A bevételek adók formájában történı növelésére tekintettel a lakosság terheire- nincs mód. Törvényi szabályozás következtében a költségvetés hiánnyal nem tervezhetı, az éven belüli hitel visszafizetését a költségvetésben kellene garantálni. Az ellehetetlenülés veszélyét a hazai önkormányzati szövetségek jelezték a kormányzat felé, kérve a finanszírozás újragondolását. A Képviselı-testület, ismerve a jelenlegi feltételrendszert, a tervezetet átdolgozásra visszaadta a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalnak és az intézményeknek. (t..b.) A Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház szeretettel meghívja Önt és barátait a Biharország címő folyóirat író-olvasó találkozójára és az Azok a világba küldött nagy emberek címő könyv bemutatójára. Az est vendégei: Máté Zsófia fıszerkesztı, D. Mészáros Elek újságíró, Szilágyi Aladár író Idıpont: március 05. (kedd) óra Helye: Létavértes, Rózsa u. 1., emeleti elıadó terem Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt! Január 22-ét, a Magyar Kultúra Napját versennyel ünnepeltünk. Mesemondóink ismét bebizonyították tehetségüket az iskolai Egyszer volt, hol nem volt mesemondó versenyen, ahol összesen 32 gyerek mutatta meg ügyességét a négytagú zsőrinek. A legjobbak a konyári Égig érı fa versenyen képviselik iskolánkat. Fotó: Arany János Általános Iskola archívuma Eredmények: 5-6. osztály: I.. Fehér Dániel 5.a, 2. Szilágyi Réka 6.b, 3. Mezei Kitti 6.b osztály: 1. Nagy Rebeka 8.a. 2. Gáspár Attila 7.a, 3. Zilai Zsófia 8.a Nagy Józsefné igazgató

2 2. oldal Létavértesi HÍREK 2013.FEBRUÁR A Képviselı-testület február 12-i ülésén jóváhagyta a LÉT.A.MED kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt évi üzleti tervét, és 35,6 %-ban tulajdonosként nyilatkozott a szakrendelı további önkormányzati mőködtetésérıl. A járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó önkormányzati vagyon államosítása az önkormányzatnak jelentıs vagyonvesztést okozna, valószínősíthetı, hogy mind a szakorvosok, mind a mőszerek tekintetében átcsoportosításokra, ezzel színvonal romlására kerülne sor. testületi elıterjesz-tésében az is olvasható, hogy a szakellátó központ rentábilis mőködtetése biztosított lesz, amennyiben a jelentıs költséget felemésztı intézményirányítási menedzsment átalakul, illetve a zavartalan mőködtetést hátráltató személyi ellentétek felszámolásra kerülnek. Az alapító önkormányzatok több mint 51 %-a az állami kézbe adást ellenzi. Egyértelmő jogi szabályozás hiányában nem tudjuk, mi lesz az állami átvétel mellett voksolók tulajdoni hányadával. Az állam belép helyettük tulajdonosként, vagy valami más megoldás jön? Reméljük a gyógyulásra várók érdekeit is figyelembe veszik! (t.b.) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete január 29-én ülésezett Polgármesteri jelentés 1. A Képviselı-testület évi üléstervének elfogadása (3. oldalon) 2. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása 3. Az 5000 fı feletti önkormányzatok adósságának részben történı átvállalásában való részvétel 4. Háziorvosi feladatellátási szerzıdések felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok. A december 28-i rendkívüli testületi ülés döntött a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal (Létavértes és Kokad) létrehozásáról. A Klebelsberg Intézményfenntartói Központtal kötendı megállapodásban kerülnek rögzítésre a köznevelési célokat is szolgáló ingatlanok (Arborétum, sportpálya (Vértes), könyvtár (Vértes), Irinyi kiállító terem, uszoda, sporttelep) havi használati díjak melyet Ft/hónap összegben hagyott jóvá a testület. Január 29-én módosításra került a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei évi költségvetése. A módosítás indoka, hogy eft. ÖNHIKI támogatást (bevétel) kapott a város, melyet a rövid lejáratú hitel törlesztésére (kiadás fordítottak. Ezzel a módosítással az önkormányzat és intézményei bevételikiadási elıirányzata Ft. Röviden 6. Klebelsberg Intézményfenntartói Központtal kötendı használati szerzıdés elıkészítése 7. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata 8. Létavértes Városi Önkormányzat évi Közbeszerzési terve (http://letavertes.hu /Önkormányzat) 9. Európa-kapu EGTC szervezethez való csatlakozás 10. Különfélék kérelmek. Január hónapban Létavértesen 350 személy tett állampolgársági esküt és vette át ezt tanúsító okmányát. A Képviselı-testület január 29-i ülésén hozott 10/2013.(I.29.)Öh. Sz. határozattal csatlakozott az EURÓPA-KAPU Korlátolt felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás nyíradonyi szervezetéhez, vállalva az 50 Ft/lakos tagdíj megfizetését.. Eddig 21 település fejezte ki csatlakozási szándékát az Európa -Kapu szervezethez. A szervezet célja: megteremteni az uniós források lehívásának hatékonyabb formáját. Létavértes Városi Önkormányzat változatlan formában fenntartja a Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzattal és a Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal május 30-án megkötött Együttmőködési megállapodásokat. (t.b.) 1 % KÖZCÉLRA -- CIVILEKNEK! A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján minden adófizetı dönthet arról, hogy éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel. Létavértesi szervezetek: A Korszerő Iskoláért Alapítvány Kassai u. 16. Adószám: Alapítvány Létavértesért Kossuth u. 4. Adószám: Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért Árpád tér 4. Adószám: Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Árpád tér 10. Adószám: Barta Gyula és Felesége a Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány Batthyány u. 53. Adószám: Bartha Gyula és felesége a Nagylétai Református Egyházközségért Alapítvány Árpád tér 4. Adószám: Érmelléki Iskolaszövetség Árpád tér 10. Adószám: Família Családsegítı Alapítvány Irinyi u. 10. Adószám: Irinyi János Horgász és Környezetvédı Egyesület Orgona u. 4/A. Adószám: Könnyezı Pócsi Szőzanya Idısek Otthona Alapítvány Batthyány u. 53. Adószám: Létavértesi Fitness és Szabadidısport Egyesület Baross u. 15. Adószám: Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub Rózsa u. 1. Adószám: Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület Rózsa u. 1. Adószáma: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány Árpád tér 19. Adószám: Létavértesi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Kossuth u. 4. Adószám: Létavértesi Román Kulturális Egyesület Kossuth u. 4. Adószám: Létavértes SC 97 Kossuth u. 4. Adószám: Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete Kossuth u. 4. Adószám: Sziklavár Szenvedélybeteg-segítı Regionális Közhasznú Egyesület Bács u. 12. Adószám: Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány Bács u. 12. Adószám: % További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére Magyarországi Katolikus Egyház 0011 Magyarországi Református Egyház 0066

3 2013. FEBRUÁR Létavértesi HÍREK 3. oldal Január 29: A KÉPVISELİTESTÜLET ÉVI ÜLÉSTERVE Jóváhagyta a Képviselıtestület január 29-én. 2/2013.(I.29.) Öh. számú határozat. Az ülések kezdési idıpontja: délután 14 óra Helye: Városháza Tanácskozó terme 1.) A Képviselıtestület évi üléstervének elfogadása 2.) LÉT.A.MED Zrt évi üzleti terve a járóbeteg szakrendelı személyi változása az államosítás tükrében Február 12: 1.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Február 26: 1.) Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttmőködésrıl, civil szervezetek munkájának bemutatása Jóga Zoltán Mőv.-Sport és Civil kapcsolatok Bizottság elnöke 2.) Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata Kiss Ernı, Település-szervezési irodavezetı 3.) Önkormányzati ingatlanok hasznosításának lehetıségei, Kiss Ernı, Településszervezési irodavezetı Március 26: 1.) Tájékoztató a Településüzemeltetési feladatok ellátásáról Kiss Ernı, Településszervezési irodavezetı Április 30: 1.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 2.) Beszámoló a évi pénzügyi ellenırzésrıl Suta Éva Pénzügyi Bizottság elnöke 3.) Beszámoló a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésrıl 4.) Tájékoztató a SÁBA 2000 Kft belsıellenırzési tevékenységérıl Matkó Mária belsı ellenır Május 28: 1.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2012. évi záró, illetve év eltelt idıszak adóbevételei. Szabó László Adócsoport vezetı 2.) Tájékoztató Létavértes - Kokad Álmosd - Bagamér Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységérıl, az átalakulás lehetıségei. Kulcs Istvánné intézményvezetı 3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bertóthyné Csige Tünde jegyzı Június 25: 1.) Beszámoló a Derecske- Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás évi munkájáról, a társulás jövıbeni mőködésének lehetıségei 2.) Tájékoztató az önkormányzati földterületek mezıgazdasági mővelésérıl Kiss Ernı Településszervezési irodavezetı Augusztus 27: 1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 2.) Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról, az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János Általános Iskola mőködtetıi feladatának ellátásával kapcsolatos tapasztalatokról Kántor Lászlóné Óvodavezetı Nagy Józsefné, Vályiné Pápai Viola igazgatók Október 1: 1.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Katonáné Becsi Beáta intézményvezetı 2.) Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház munkájáról, további terveirıl. Dutkáné Papp Katalin intézményvezetı Október 29: 1.) Belsı ellenırzési terv elfogadása 2.) Beszámoló a mezııri szolgálat tevékenységérıl November 26: 1.) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, terveirıl Vásárhelyi József RNÖ elnöke 2.) Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, terveirıl Krizsán Gábor RNÖ elnöke 3.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésérıl 4.) évi költségvetési koncepció elfogadása 5.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2013. évi adóbevételek alakulása, megtett intézkedések Szabó László- Adócsoport vezetı December 17: KÖZMEGHALLGATÁS 1.) Beszámoló Létavértes közrend, közbiztonság és a határrendészeti feladatok ellátásának helyzetérıl Sámi Katalin rendır ırnagy, ırsparancsnok, Bíró Tibor rendır ırnagy, Kirendeltség vezetı 2.) Beszámoló a Tőzoltóság munkájáról Nagy József elnök 3.) Beszámoló Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Fekete Béla munkaszervezet vezetı 4.) Beszámoló a Képviselıtestület Bizottságainak átruházott feladatés hatáskörben végzett munkájáról: - Egészségügyi és Szociális Bizottság Nagy Józsefné - Gazdasági Bizottság - Horváth Zoltán - Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcs. Bizottság Jóga Zoltán - Pénzügyi Bizottság - Suta Éva - Oktatási Bizottság - Vályiné Pápai Viola - Közbeszerzési Bizottság - Szabó Tibor - Ügyrendi Bizottság - Papp Zoltán 5.) Beszámoló a körjegyzıség évi munkájáról Bertóthyné Csige Tünde jegyzı LÉTAVÉRTES LÁTKÉPE A VÍZTORONYBÓL A település fontosabb eseményeirıl tájékozódjon a L é t a v é r t e s i H Í R E K - b e n

4 4. oldal Létavértesi HÍREK FEBRUÁR IIrriinnyyii JJáánnooss ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa Lezárult az elsı félév Január 18-án a tanulók és a szülık megkapták a as tanév I. félévben végezett tanulmányi munkáról szóló értesítést. Iskolánkban az elsı félévet 12 tanuló kitőnı eredménnyel zárta, de sajnos 8 tanulónak elégtelenen osztályzatok is kerültek a félévi értesítıbe. Körzeti asztalitenisz verseny Iskolánk négy tanulójának ping-pongozási képessége mérettetett meg február 01-én a derecskei sportcsarnokban. A III. korcsoportosok között Juhász Róbert, a IV. korcsoportosok között Bárány Márk ért el második helyezést. (Felkészítı ta: Nagy Károly) Vályiné Pápai Viola igazgató FELHÍVÁS Kedves Lakosok, Szülık, Támogatóink! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani A Korszerő Iskoláért Alapítvány nevében, - mely az Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár tanulóit támogatja - az elmúlt években nyújtott támogatásokért és az adókból felajánlott 1 %-ért. Az alapítvány a befolyt összegekbıl és pályázati források elnyerésével az elmúlt 5 évben az alábbiakban támogatta az iskola tanulóit Ft értékben. Szülık az iskolapadban Lezajlottak a szülıi értekezletek is, melyeken nemcsak a diákok munkájának értékelése volt a téma, hanem a szülık iskolája keretében az alsó tagozatos gyerekek szülei A gyermekek fejlıdése és problémái kisiskolás korban a felsı tagozatos gyerekek szülei pedig Változások és veszélyek a fiatalok életvitelében címmel hallhattak elıadást Nótin Ágnes pszichológus elıadásában, aki a Debreceni Egyetemrıl érkezett. Bízunk benne, hogy a két este elhangzott mondatokkal segítettük a sokszor nagyon nehéz szülıi feladatok megoldását. Népdaléneklésben elsık Iskolánk képviseletében hat 4. osztályos tanuló vett részt január 31-én Derecskén a Bocskai István Általános Iskolában megrendezett népdaléneklési versenyen. Irinyis pacsirtáink moldvai népdalcsokorral kápráztatták el a közönséget és a zsőritagokat. Kósa Nikoletta egyéni produkcióval készült, Hajkai Vivien, Misuta Edina, Molnár Márton és Tóth Lili csoportot alkotva énekelt. A versenyen 13 alsó tagozatos tanuló, 10 felsı tagozatos tanuló és 7 csoport szerepelt, akik javarészt a mi gyerekeink kivételével mővészeti iskolákból érkeztek.. Így méltán lehetünk büszkék az Irinyis csapat elsı helyezésére. Sportpálya, játszótér kerítéséhez szükséges anyagok biztosítása Játszótérre díszkút vásárlása. Az Irinyi Kiállítóterem fölött lévı konferenciaterembe székek vásárlása. Az iskolai ebédlıbe terítık, poharak beszerzése. Az iskolaépületek környezetének parkosításához szükséges virágtövek vásárlása. Családi napokon a bekerülési költségek egy részének átvállalása. A 2012 ıszén szervezett Erzsébet-tábor költségéhez a tanulói önrész átvállalása. A Zrínyi Ilona matematika versenyre való utaztatás fizetése. Egyéb jutalmazáshoz beszerzések. Iskolai jelvények biztosítása a diákság számára. Köszönjük a lakosoknak, szülıknek, az iskola dolgozóinak, hogy személyi jövedelmük 1 %-os felajánlásával támogatták tevékenységünket. Kérjük tegyék ezt a továbbiakban is! Segítsen, hogy mi is segíthessünk! Adószámunk: Kiss Ernı Tóth Ilona kuratóriumi elnök kuratóriumi titkár Könyvtárunkban újra igénybe vehetıek az alábbi szolgáltatások: Fénymásolás/ nyomtatás: 12.-Ft / A4 Képnyomtatás / fénymásolás: 100.-Ft scanelés: 100.-Ft / lap Internethasználat : 240.-Ft / óra (beiratkozott használóknak) 440.-Ft / óra ( nem beiratkozottaknak) Várjuk szeretettel régi és új olvasóinkat! Fotók: Iskola archívuma Énekeseink verseny közben Ezúton is gratulálok énekeseinknek és felkészítı tanáraiknak, Nagy Imre táncpedagógusnak és Jákóbné Szilágyi Éva tanító néninek. Verseny A TÁMOP-os pályázat keretében (mely a fenntarthatósági szakaszba lépett) iskolánk 4 tanulója: Brázda Melinda, Incze Krisztián, Kovács Sára, Szabó Csaba vett részt a megmérettetésen a Beregszászi Szakközépiskolában. A pályázatban résztvevı középiskolák tanulói és a mi 8. osztályosaink az Európai Unióról szerzett ismereteiket mérték össze. A verseny három részfeladatból állt: prezentáció készítése és elıadása, EU-s totó, - Híres épületek felismerése Iskolánk kis csapata az 5. helyen végzett az összesítés során. (Felkészítı: Debreceni-Borók Szilvia könyvtáros tanár). A versenysorozat márciusban folytatódik. Nem könnyő az idısebbekkel versenyezni! Irinyis tanulók a Beregszászi Szakközépiskolában

5 2013. FEBRUÁR Létavértesi HÍREK 5. oldal Óvodai hírek Közhírré tétetik, hogy, a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában március én délután 14:00 órától megtartjuk hagyományos télőzı farsangi mulatságunkat! Vidám táncos mősorokkal készül az óvoda apraja-nagyja! Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt! Március 5-én fellép a: Bóbita (nagycsoport) Kisvirág (középsı csoport) Szívecske (kiscsoport II) Március 6-án fellép a: Mazsola (nagycsoport) Gomba (középsı csoport) Eperke (kiscsoport II) Maci (kiscsoport I) Március 7-én fellép a: Csicsergı (nagycsoport) Ficánka (középsı csoport) Katica (kiscsoport II) Delfin (kiscsoport I) A programokat mind a három napon színesíti: a Cifra Palota bábcsoport táncos elıadása a szülık vidám táncos bemutatója ovi cuki (lángos, szendvics, sütemény üdítı) a gyermekek jelmezes felvonulása tombola sorsolás Kérjük adójuk 1% -ával támogassák óvodánk gyermekeit! Alapítványunk neve: A létavértesi óvodák gyermekeiért Adószám: FELHÍVÁS Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház, Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete rendez helyi és nem helyi termelık számára, március 02-án, szombaton, órakor Létavértes, Kossuth u. 8 sz. alatt /iskolai ebédlı/. Nevezési kategóriák: Vörös-, fehér és vendég borok Nevezési határidı: március 01. (péntek), h h Nevezés helyszíne: Létavértes, Kossuth u. 8. (Iskolai Ebédlı) Nevezési díj: egyesületi tagoknak 800 Ft,- /bor nem egyesületi tagoknak Ft,- /bor Ajánlott nevezési mennyiség boronként 2 liter. A nevezési díj magában foglalja a belépıdíjat is!) Jókedvrıl a Létavértesi Citerakör és a MUZSIKUSOK gondoskodnak! Belépıjegy: 2.500,- Ft/fı tartalmazza: bor- és pálinkakóstolás, vacsora, mulatság Jegyek csak elıvételben kaphatók: Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház (Rózsa u.1.); és Autós Bolt (Kossuth utca) Disznótoros mulatság a Rozsnyai Győjteményben február 2-án tartotta disznótoros mulatságát a Rozsnyai Győjtemény. A Vértesi Református Egyházközség konyhája ismét kitett magáért, finomabbnál finomabb toros ételekkel örvendeztette meg a több mint százfıs vendégsereget. Fotó: Papp Gábor A rendezvényen tréfás történeteket mesélt Réti-Szabó Sándor mesemondó, a Nagy Imre és Balla Fruzsina vezette Villongó Táncegyüttes pedig hajdúsági táncokat adott elı. Köszönjük a közremőködést! Amíg a felnıttek szórakoztak, addig a gyerekek a Rozsnyai Győjtemény múzeumpedagógiai foglalkozásain vehettek részt, Tarczali Anikó vezetésével. Az este csúcspontja a II. Létavértesi Pálinkaverseny, és az I. Létavértesi Házikolbászverseny eredményhirdetése volt. Köszönjük a zsőri szakértı munkáját! - A pálinkaverseny zsőrije: Preku Gyula /kokadi Szeszfızde/, Zilai Zoltán /NAV/, Orosz Attila /NAV/, dr. Rozsnyai István /Vértesi Ref. Egyház/ - A kolbászverseny zsőrije: Szilágyi Katalin /Vértesi Ref. Egyház/, Detári Sándor /hentesmester/, Bihari-Horváth László /Rozsnyai Győjtemény/ Melyek lettek az év legjobb pálinkái, és legfinomabb kolbászai? Szalámiverseny: 1. Bárány Lászlóné, 2. Csige Csaba, Bertóthy Tamás, Nagy Imre, 3. Dienes Sándor Kolbászverseny: 1. ifj. Bárány Péter, 2. Szilágyi Józsefné, 3. Dienes Sándor Pálinkaverseny: 1. Juhász Ernı (barack), Kovács Károly (meggy és szilva) Bihari-Horváth László győjteményigazgató (Teljes eredménylisták és további kép: ) KÖSZÖNÖM! -Meglepett, hogy ilyen sokan vagyunk! Ezekkel a szavakkal lépett hozzám a Jobbik lakossági fórumának végén egy kedves idıs hölgy. Talán azért, mert egyre többen látják és érzik saját bırükön, hogy óriási a baj! Z. Kárpát Dániel országgyőlési képviselı igyekezett megemlíteni a legfıbb gondokat, azokra elképzelésünk szerint a megoldásokat is. Sajnos egy egész este is kevés lenne ahhoz, hogy részletesen tájékoztasson mindenrıl. A hallgatóság részérıl pozitív visszajelzéseket kaptam, mely arra ad biztatást, hogy ısszel ismét rendezzünk lakossági fórumot. Ezúton szeretnék köszönetet mondani szervezetünk nevében minden kedves érdeklıdınek, akik a havazással dacolva eljöttek és meghallgatták az elıadást. Köszönöm a szimpatizánsok és a gárdisták önzetlen segítségét! Szabó Tibor alapszervezeti elnök, önkormányzati képviselı

6 6. oldal Létavértesi HÍREK FEBRUÁR Falugazdász rovata Tisztelt Termelık! Január 10-én megkezdıdött a területalapú támogatás második részletének kifizetése. Így a 2012-es területalapú támogatás összege ,70 forint hektáronként. Ezt az érintettek túlnyomó többsége már kézhez vette. Abban az esetben, ha ez nem történt meg kérjük, hogy az MVH-nál érdeklıdjenek. Kifizetésre kerültek a Tej, AKG, Natura támogatások is. A kérıdzı szerkezetátalakítási nemzeti programban február 1-vel támogatási jogosultság átruházására van lehetıség április 1.-ig. (30/2013. (I.25.) számú MVH Közlemény) Felhívjuk az ıstermelık figyelmét, hogy amennyiben új ıstermelıi igazolványt váltanak akkor az új számot be kell jelenteni adatváltozás címén az érintett hivatalokba: MVH-ba (G002-es nyomtatványon), az Agrárkamarába, elektronikusan. FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSRÓL január 1-jével és február 1-jével megváltoztak, a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok január 1-jével kibıvült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendı földhasználatok köre. Az eddig érvényben lévı bejelentési kötelezettség ugyanis csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozott, a földtörvény módosítását követıen azonban a területi mértéktıl függetlenül minden termıföld valamint mezı-, és erdıgazdasági belterületi föld kivéve az erdımővelési ágú területek használatát be kell jelenteni a földhivatal felé. (Termıföldnek az a földrészlet számít, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szılı, gyümölcsös, kert, rét, legelı (gyep), nádas, erdı, fásított terület mővelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.) A jogszabályi változások az új formanyomtatványok kötelezı használatát is elıírják, melyek a földhivatal honlapjáról a Nyomtatványok menüpontból tölthetıek le. Ezen túlmenıen változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok is. A Termıföld törvény február 1-jével kötelezı adatszolgáltatást ír elı azon földhasználókra vonatkozóan is, akik december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezek alapján: magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. (A bejelentést a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell megtenni. Ha több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termıföldrıl van szó, úgy a bejelentést egy földhivatal felé kell megtennie, továbbá az adatlapon meg kell adni a nyilvántartásba vett földhasználattal érintett földrészletekhez tartozó településeknek a nevét is.) Az adatszolgáltatási kötelezettségüknek az érintettek március 30. napjáig a földhasználati azonosító adatközlési adatlap használatával tehetnek eleget, melyhez csatolni kell: magánszemély földhasználónak a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát. Az adatközlés díjmentes. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidın belül nem tesz eleget február 1-jét követıen a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelezı február 1-jét követıen új szabályok vonatkoznak az osztatlan közös tulajdonban álló termıföldek használatára. A szabályozás lényege, hogy elsı lépésben a tulajdonközösségnek kell az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használati viszonyait rendezni, méghozzá oly módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel megállapodjanak az ingatlan tényleges használatában, vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak megfelelı földterület a földrészleten belül kit hol illet meg. Ez lesz az alapja minden késıbbi használatnak, illetve használatba adásnak. Az új szabályok szerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak érvényességi kelléke a kivételektıl eltekintve a használati megosztási vázrajz megléte. A földhasználati szerzıdést egységes okiratba kell foglalni. Ha a földhasználati szerzıdés a földrészletnek csak egy részére jön létre, úgy a szerzıdés a használati megosztási vázrajzzal együtt lesz érvényes. Az új szabályozásnak azonban nem célja, hogy a már meglévı használati viszonyokat felborítsa, ezért az új szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintıen, amelynek a teljes területét a földhasználati nyilvántartás január 1-jei állapota szerint egy vagy több földhasználó használja, illetve a december 31-ig megkötött szerzıdések esetén. Februárban esedékessé válik a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 96/B. -a alapján, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytatóknak, az éves felügyeleti díj megfizetése, melynek határideje a tárgyév február 28. Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységét év közben kezdi meg, annak a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni az engedély jogerıre emelkedését követı 30 napon belül. Szima György falugazdász TÁJÉKOZTATÁS a Vértesi Református Egyházközség által biztosított étkeztetés térítési díjairól Étkeztetés árak: Kiszállítás nélkül Kiszállítással Reggeli Ebéd Vacsora Összesen: Étkeztetés árak szociális rászorultság esetén Kiszállítás nélkül Kiszállítással Reggeli Ebéd Vacsora Összesen: A szociális rászorultság feltételei: 62 évet meghaladó életkor, nyugdíjas, rossz egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség, hajléktalanság, tartósan beteg állapot, mely miatt a rászoruló önmaga, illetve eltartottja részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Amennyiben igénybe kívánja venni az étkeztetést, úgy az alábbi elérhetıségek valamelyikén tudja jelezni: Szilágyi Katalin élelmezés-vezetı Kontor Tamás élelmezési asszisztens vagy a /615-ös melléken. Személyesen: Létavértes, Irinyi u. 7. (Bejárat: Aradi u. felıl)

7 2013. FEBRUÁR Létavértesi HÍREK 7. oldal Pénzügyi tanácsadás Létavértesen! Lakáskassza, Otthonteremtés 30 % állami támogatással Hitelügyintézés Biztosítás -Befektetés Szzabó László Róbert Fundamenta személyi bankár Intézze Létavértes, Szél u. 38/A. pénzügyeit a Körmöskuckó mellett helyben! Telefon: LABDARUGÁS NB III. Tisza csoport Létavértes felnıtt csapat tavaszi sorsolása Március 09., óra Tiszaújváros Létavértes Március 16, óra Létavértes - Nagyecsed Március óra Sportbolt Létavértes Március 30, óra Létavértes Ibrány Április 06, óra Hajdúszoboszló - Létavértes Április 14, óra Diósgyır- Létavértes Április óra Létavértes Tiszakanyár Április 28, óra Szatmár Unió FC Létavértes Május 04, óra Létavértes Várda Május 11, óra Baktalórántháza - Létavértes Május 18, óra Létavértes- Nyírbátor Május 25, óra Hajdúböszörmény - Létavértes Június 01, óra Létavértes Cigánd Az Imike Gyermekünk Mosolyáért Alapítvány kuratóriuma és a szülık megköszönik a évben az adó 1 %-ból felajánlott támogatást, mely forint volt. Ebbıl betegemelı vásárlására fordított az alapítvány Ft-ot, mert az izomsorvadásban szenvedı gyermek állapota sajnálatosan romlott, s a gyermek tolószékbe kényszerült. A gyermek gyógykezeléséhez, életkörülményei javításához kérjük továbbra is a támogatók segítségét. Gyermekünk életének megmentéséért: kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával, adományával! Adószám: Számlaszám: Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését és áldozatvállalását! NNaaggyylláánnyyooss aannyyuukkáákk ffiiggyyeelleemm!! A Cervarix méhnyakrák elleni védıoltás ismét akciós! Bruttó Ft/adag kedvezményes áron beszerezhetı! Érdeklıdjenek a patikákban és a háziorvosoknál! Tallódiné Károlyi Zsuzsa védını február 3-án rendezték meg a Létavértes - DVSC Magyar Kupa összecsapást. A nagy hideg és zord idıjárás ellenére jelentıs számú hazai és debreceni szurkoló tekintette meg a mérkızést. A sáros, nehéz talajú pályán Gyarmati András vezetıedzı tanítványai derekasan helytálltak a NB I -es DVSC Teva ellenében. A találkozót 2-0 arányban a cívisvárosi gárda nyerte meg. A Debrecenben rendezett visszavágó mérkızésen - köszönhetıen a korai kiállításnak is- megmutatkozott a csapatok közötti tudásbeli különbség. A DVSC 8-0 arányban nyert az Oláh Gábor utcán. Búslakodni azonban nincs ok, mert a Létavértes SC 97 csapat a Magyar Kupa nyolcaddöntıig menetelve sporttörténelmet írt. A vezetıség ezúton is megköszönni minden szurkolónak és szimpatizánsnak, hogy mindvégig kiálltak a csapat mellett, és biztatták a fiúkat! Papp Zoltán szakosztályvezetı GYROS GYORSBÜFÉ NYITVA: hétfı- szombat: 7.30 h 22 h. Vasárnap: zárva Újra nyitva az autóbusz váróteremben -Árpád tér 1 szám alatt- a gyorsbüfé. gyros hamburger édesség kávé üdítı Megszokott minıséggel és gyorsasággal VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! Elırendelés: / Energetikai tanúsítvány készítése Lakóingatlan eladásakor, használatbavételkor jogszabály szerint kötelezı! A tulajdonosnak kell elkészíttetni a tanúsítványt! További információ: Érdeklıdni: Nemes János Telefon: 52/ Mobil: 06-30/

8 8. oldal Létavértesi HÍREK FEBRUÁR Apróhirdetés Díja: 670 Ft (ÁFA - val) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor utca 47. szám alatt 2 szobás, összkomfortos, cserépkályha főtéső 80 m 2 es családi ház, melléképületekkel, nagy kerttel eladó. Gáz az udvarba. Ugyanitt egy Grundfos szivattyú eladó. Érdeklıdni: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni lehet 06-30/ telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa utca 6/a. szám alatt 98 m 2 es, 2 nagy szobás, konyhás, fürdıszobás, cserépkályhás, gázfőtéses lakóház, kerttel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy telefonon: 06 52/ (C ) KERT KIADÓ öl kert Létavértes, Széchenyi u szám alatt kiadó. Érdeklıdni lehet telefonon: 06-52/ (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) CSALÁDI HÁZ Létavértes, Sándor u. 32. szám alatt 2959 m2 területtel (25 m széles) 2 szobás, összkomfortos, gázkonvektoros, (fürdıszoba gázbojlerrel), gazdasági épületekkel eladó. Megegyezéssel. Telefon: (C ) INGATLAN. Létavértes, Zöldfa utca 14. szám alatt 165 m 2 nagyságú ingatlan eladó. Víz az udvarban. Irányár: 1,8 millió forint. Érdeklıdni lehet 52 / es telefonszámon. LAKÓHÁZ, TERMİFÖLD. Létavértes Cserekert, Hajnal u. 43. szám alatt 5946 m 2 területő lakóházas ingatlan eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ (C ) BÚZA, SZEMESKUKORICA (górés, morzsolt) eladó. Érdeklıdni 06/ , 06/ Hosszúpályi, Debreceni u. 11.szám. Ár: Ft. (C ) A NÉMETH AUTÓS IISKOLA gépjármővezetıi tanfolyamot indít március 08.(péntek) 17 óra Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme (uszodával szemben)- részletfizetési lehetıség! Jelentkezés és felvilágosítás: Németh János iskolavezetınél Létavértes, Móricz Zs. u. 17. Telefon: , Következı tanfolyam indul: április 08-án SZÁNTÓFÖLD. Létavértes Cserekert belterületén 5,06 illetve 4,10 aranykorona értékő szántó eladó. Érdeklıdni: Suta, Bólyai u. (C ) RÉT LEGELİ. Eladó 61,5 AK értékő belterületi rét-legelı. Eperfarönk hordónak, gledicián-rönk szobornak, jelfának, bútornak is kiváló. Ugyanitt 2 db 5 m-es fenyırönk is eladó. Érdeklıdni lehet: / (c ) HÍZÓK ELADÓK kg-ig. Érdeklıdni lehet: 06/ (C ) KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésére alkalmas), és egy Simplee 02-es vegyes tüzeléső kazán. Érdeklıdni: 06 20/ (C ) HONDA rotációs kapa 5 LE, keveset használt, megkímélt, nagyon jó állapotban eladó. Irányár Ft. Érdeklıdni lehet telefofonon: 06-30/ (C ) PULTOST KERESEK. Sörözıbe nıi pultos alkalmazottat keresek. Érd: 20/ (C ) Hirdessen a Létavértesi Hírekben FÓKUSZ TEJ a piaccal szemben - Gyár utca Heti akciókkal várja vásárlóit február 21 február 28-ig: Házi jellegő tejföl Ft/kg, krémes: 72.- Ft/db (C ) MEGNYITOTTUNK!!! 100-as bolt nyílt a Zsófi Divat mellett Helye: Létavértes, Árpád tér 25. ITT MINDEN MEGTALÁLHATÓ liszt cukor, édesség, étolaj, élelmiszer, játékok, írószer, ruházati cikkek mőanyagáru vegyi árú, ajándéktárgyak ezer apró cikk. Folyamatos akciókkal és minden nap bıvülı árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. I.. em ajtó

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR: 1. Jelentés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról Elıadó: - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke -

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei: Gazdálkodók figyelmébe A 2013. január 1-jét követően kiállított igazolványok legfeljebb a kiállítás évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályosak (ezt követően bármilyen továbbérvényesítés,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Közremőködık: állandó bizottságok Határidı: 2009. február 25. 2./ Az

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Szlahó Csaba polgármester: A mai rendkívüli ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselıtestület:

Jegyzıkönyv. Szlahó Csaba polgármester: A mai rendkívüli ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselıtestület: Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 11.00 óra) Jelen vannak: Alattyányi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja.

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. 13/2012. /III. 01./ számú határozat: Zalaapáti Mővelıdési Ház 2012. évi közmővelıdési munkatervét, 2011. évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: Pozsegovits Borbála Mőv. Ház vezetı

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve 2014.02.13 1. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl, utasításokról, 2. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 6. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó november 6. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 2. Száma: 4881-3/2016. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben