. J~j/1}u t~í!! ll. Előterjesztés a Képviselő-testület részére l\t'l}arll;~l. ".J01.1"~9~.. J.1... a "Kőbányai Karácsony" cím ű CD kiadásárm.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". J~j/1}u t~í!! ll. Előterjesztés a Képviselő-testület részére l\t'l}arll;~l. ".J01.1"~9~.. J.1... a "Kőbányai Karácsony" cím ű CD kiadásárm."

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11-~aros x. kerület Kóbányai Kí:pvisd(í-tt'stiilct ülése. J~j/1}u t~í!! ll Előterjesztés a Képviselő-testület részére l\t'l}arll;~l. ".J01.1"~9~.. J a "Kőbányai Karácsony" cím ű CD kiadásárm. Menyhárt Sándor a Szent László Általános Iskola igazgatója és Bakó Roland a Tutta Forza Együttes vezetője polgármester úrhoz írt levelében támogatást kért a "Kőbányai Karácsony" című CD kiadásához (2. melléklet) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökének felvetése és a kérelmezök vágya találkozott abban a beszélgetésben, melyben elnök úr felvetette a karácsonyi CD elkészítését. A közreműködők: a Szent László és a Harmat Általános Iskola kórusai, a Tutta Forza Együttes, a Pataky Leánykar, valamint Kőbánya hangszeres szólistái. A felvételt Kőbányán készítenék el november hónap folyamán. A CD lehetőséget ad önálló és közös produkciók bemutatására. A CD elkészítését követően kőbányai helyszínen lemezbemutató kancertet tartanának a kerület lakossága számára. A kerület zenei életében kiemelkedő jelentőségű lenne ennek a CD-nek a létrahozása, hisz Kőbánya zenei élete meghatározó erő, és az itt muzsikáló fiatalok közösen mutathatnák meg tudásukat. Az elkészült CD reprezentációs célokra is kiváló, hisz ezen kerületi muzsikusok Kőbányán felvett zenei anyagát hallhatja a nagyérdemű. A kérelmezök csatoltak a CD elkészítéséhez költségvetést is (3. melléklet), mely szerint l OOO db CD elkészítése l 159 OOO Ft+ÁFA költséget jelent. A költségvetés részletes, lebontva tartalmazza a CD kiadásának minden költségét. Mivel a produkcióban több kerületi kórus, szólista muzsikus és a Tutta Forza Együttes közösen vesz részt, ezért javasoljuk, hogy a CD gyártására árajánlatot küldő Appaloosa Communication Group Kft-t kérjük fel, és tőlük rendeljük meg a CD-k elkészítését, gyártását az árajánlat szerinti l 159 OOO Ft+ ÁFA összegért, mely összeget számla ellenében átutalással egyenlítünk ki. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy biztosítson l 159 OOO Ft + ÁFA költséget a "Kőbányai Karácsony" című CD kiadására, melynek forrása a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, október 27. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Weeber Tibor

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2011. (.. ) határozata a "Kőbányai Karácsony" című CD kiadásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Appaloosa Communication Group Kft-től megrendeli az árajánlat szerinti l 159 OOO Ft+ ÁFA összegért l OOO db "Kőbányai Karácsony" című CD gyártását, melynek forrása a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

3 /09 07:57 FAX Kozokt.es Kozm.Iroda Kovács Róbert Polgármester (ir Kőbányai Önkormányzat Képvisclő-testiíh;te Részére Tiszt:t~lt Polgá rnwstcr {Jr! A Kulturálís. Oktntási és Sport Bizottság Elnökének felvetésérc kari1csonyi cd készítésére kél:jük az. Ün támogatúsút. Közös köhúnyai produkcióban szerelnénk karácsonyi dalokat bemutatni. Saját vágyaink tamikoztak Elnök (Ir elképzelésével~ tudjunk köb~1nyaí zenészek últal készített müvcket meghallgatni. karácsonykor Köbányán A produkcióhan részt vesznele rutta Forl.<l /enckar. a llnrmat- és a Szcnl László Általános Iskola kórusai és a Pataky Lcúnykar. valamint a Köbúnya hangszeres szólistúi. A felvételt Köbúnyún készítjük novemberében. A cd anyaga lehetőséget ad minden együttesnek az önúlló bemutatko:tltsra, de megjelennek közös produkciók is. A magyar népdaloktól Bach mi'ivein kcres7jül közismert karúcsonyi hangulatú dnllamok csendülnek fel. Jelen levelünkhöz csatoljuk <v cló:t.cles úrajúnlatoknt. Tcrviink mcgvnlósítúsúhoz két:jiik szíves támogatását/támogatísukat. Amennyiben fontosnak tarljúk a.j(öbány<ií karúcsony" cd elkészítését, gyors villasníl t~s segítségét kérjük a munkálataink fölytatásához dcccmbcrdx~n ünnepélyes lcmczbcmutiltó lwnccrtcl szervczünk a relvétel hclyszínén, melyre szeretcttd vinjuk Ünt/Ünöket. és Köbúnya valamennyi érdcklödö polgárill Budapest Tiszteldtel és kiis:t.öncttcl: ( Mcnvhárt S{mdor Szcn.t r,ús:t:ló Alt. Isk. igazgató

4 /09 07:58 FAX Kozokt.es Kozm.Iroda H - l 143 Budapest. SwtHnnc ko; 'l! :L,;r i? -Ohn 1. 4(\7 -Of\0???!J I'J!l1 F:1x lfsi' flliü3 F-rna11 acíj(ó'<lppnloosaqroup.ihi. Web: Ajánlat 1 Offer Ügyfél/ Client: Kőbányai Önk. Kulturálís bizottsága Megrendelő l Account Manager: Hanzik Ágnes Munka l Job Description: CO karácsonyra Munkaszám l Job number: 11 f Dátum l Date: Zenei rendező 1 db 150 OOO Ft l db 150 OOO Ft Hangszerelés 1 db 82 OOO Ft/ db 82 OOO Ft Felvétel, felvétel vezető, editálás, master 1 db 150 OOO Ft/ db 150 OOO Ft CO boritó terv 1 db 19 OOO Ft/ db 19 OOO Ft CO korong terv 1 db 16 OOO Ft l db 16 (100Ft CO tok, korong gyártás, leaflet 1 OOO db 684 Ft/db 684 (100Ft artisjus 1 db 58 OOO Ft/ db Ft Összesen + 25% ÁFA l VAT Köbányai Önk. Kulturális bizottsága

5 Budapest Főváros X. kerületünk Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Módosító javaslat a "Kőbányai Karácsony" című CD kiadásáról szóló 6. számú előterjesztésben meghatározott tájékoztatóhoz, határozattervezethez A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. (l) bekezdése alapján a "Kőbányai Karácsony" című CD kiadásáról szóló 6. számú előterjesztésben meghatározott tájékoztatóhoz és határozattervezethez az alábbi terjesztem elő. módosító javaslatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2011. (.. )határozata a "Kőbányai Karácsony" című CD kiadásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leopart Kft-tőllaz Appaloosa Communication Group Kft-től] megrendeli az árajánlat szerinti bruttó l Ft [l 159 OOO Ft+ ÁFA] összegért 1000 db "Kőbányai Karácsony" című CD gyártását, melynek forrása a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Indokolás A kérelmezők a CD elkészítéséhez újabb árajánlatot csatoltak, mely az elsőként benyújtott Appaloosa Kft, ajánlatánál kedvezőbb.

6 ~~ -~ ~~- ~--, Appaloosa Kft. i Leopart Kft. -- Jogdíj: 58 OOO Ft 58 OOO Ft i Zenei rendező: 150 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) 150 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) Hangszerelés 82 OOO Ft +ÁFA ( Ft) 82 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) Felvétel, vágás, mester CD elkészítése 150 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) 150 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) CD borító terv 19 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) 26 OOO Ft (26 OOO Ft) --i---~~ -----~ CD korong terv 16 OOO Ft+ ÁFA (20 OOO Ft)' 16 OOO Ft+ ÁFA (20 OOO Ft) CD hátsó borító grafikáj a - 19 OOO Ft+ ÁFA ( Ft) CD kivitelezés (nem másolt, nyomó lemez, audió nyomott lemez szinesen szitázva, műanyag tok, színes borító és OOO Ft+ ÁFA (580 OOO Ft) be lív, hátsó track lista színesben, l OOO db esetén 464 Ft+ ÁFA i CD tok, korong gyártás, leaflet, II OOO db esetén 684 Ft + ÁFA 684 OOO Ft+ ÁFA (855 OOO Ft) - l l Terembérleti díj: 400 OOO Ft 400 OOO Ft Összesen: Bruttó: l Ft Bruttó: l Ft Mivel a második ajánlattevő árajánlata kedvezőbb Önkormányzatunk számára, ezért kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ezt beküldő Leopart Kft. ajánlatának megfelelően hozza meg döntését, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a "Kőbányai Karácsony" CD kiadására biztosítson bruttó l Ft összeget, mely magában foglalja a terembérleti díjat is. Budapest, 20 ll. november 14. Weeber Tibor

7 ?._()!.!_ 11/15 ll: 50 FAX Kozokt.es Kozm.Iroda ~001 bp. &oldal, összesen: l Hanzik Ágnes ---~ ~--- ~ _,_ Feladó: "Menyhárt Sándor" <menyhart.sandor(i(istcntlas:t.lo l.hu- l)átum: 201\. november 10. R:33 - Címzett: <han/.ikiálkobanva.hu - Tárgy: (Fwd: Tis/,tclt Igazgató t' l r!] Eredeti üzenet Tárgy: Tisztelt Igazgató Úr! Feladó: "Marian n Keszei" < > Dátum: Sze, Október 26, :14 Címzett ~ Tisztelt Igazgató Ú r! Szóbeli megbeszélésünk alapján tájékoztatom, hogy novernber ig az egyeztetett időpontokban CD felvételre a Minclenki Templomát Forint összegért a Szent László Általános Iskola (1105 Bpest Szent László tér 1.) rendelkezésére bocsájtjuk. Üdvözlettel: Bereczki Sándorné Mindenki Temploma 1105 Bpest, Cserkesz u

8 /15 11:50 FAX Kozokt.es Kozm.Iroda H Budapest, Örs Vezér útta 43. IMW &a;m;ttw SIMU%&. ;w; Tel.: {+36) Mobil: (+36) M61 Q 11 ÁRAJÁNLAT Hanzik Ágnes, a Kőbányai Önkormányzat Kulturális bizottsága részére, karácsonyi CD tervezési és kivitelezési munkáira. 1. Hangzó anyag jogdíj ARTISJUS: Ft 2. Zenei rendező Ft+ÁFA 3. Hangszerelés Ft+ÁFA 4. 1-elvétei, vágas, mester CD keszítése Ft+ÁFA 5. CD borító terv Ft 6. CD Korong grafika és szita film: 16 OOO Ft+ÁFA 7. CD Hátsó borító grafikája: Ft+ÁFA 8. CD kivitelezés (NEM MÁSOLT!!} Nyomó lemez, Audió nyomott lemez színesen szitázva, műanyag tok, színes borító és belív, hátsó track lista színesben db esetén: 464FT/db+ ÁFA Gyártás, szállítási határidők: Grafika: 4 munkanap (minden adat leadását követően} CD sokszorosítás: 8 munkanap Csomagolás szállítás (Budapest területére): 24 óra Reméljük árajánlatunk elnyeri tetszésüket, kérjük mihamarabb visszajelezni, mert az év végi időszakban a gyártó kapacitás túlterhelt és a határidők meghosszabbadása várható. Árajánlatunk 2011 december 4-ig érvényes. Budapest 2011 november 9.

9 /15 11:51 FAX Kozokt.es Kozm.Iroda H ud:1pr,st. SzoiHnnc!;öt~; 1 :1 <ig? -Ori01 4()7 Obíi? ;'?IH<J )~ i'ax -Ilii' OtiCi:l F rn;l!t ; tcrj(':o;;pp;jions3(jroun Ilu Web: wwwappaloosawoup hu Ajánlat 1 oner Ügyfél/ C/ient: Megrendelő l A ecount Manager Munka l Job Description: Kőbányai Önk. Kulturális bizottsága Hanzik Ágnes CD karácsonyra Munkaszám l Job number: 11 l Dátum l Date: Zenei rendező 1 db 150 OOO Ft/ db 150 DOO Fh Hangszerelés 1 db 82 OOO Ft/ db 82 OOO Ft t Felvétel, felvétel vezető, editálás, master 1 db 150 OOO Ft/db 150 1GOO Ft 1 CD borító terv 1 db 19 OOO Ft/db 19 1!)00 Ft CD korong terv 1 db 16 OOO Ft l db 16 OOO Ft. CO tok, korong gyártás, leaflet 1 OOO db 684 Ft/db 684tJOO Ft artisjus 1 db 58 OOO Ft/ db 58 OOO Ft<, összesen +25% ÁFA l VAT! 'Appaloosa Confn~nic_?tion G ro up ~- ;.. 11 ~=-~~~nie' Kőbányai Onk. Kulturális bizottsága

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

fr l. számú előterjesztés

fr l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés fr l. számú előterjesztés _ a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Gézengúz Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely bejegyzésére

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésére Tárgy; Javaslat a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat alapján a Csillaggyertyafény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület ,-41 - (J' {li ' ' " ' _,,_'_-J_. szamu eloterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Köbánvu; Önkormányzat Képviselő-testület üíesi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Buciapesi, Oktatási és Közművelődési Főosztály a * ' 'min

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én, 18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

-11-J,qjfzt ft"t. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület!

-11-J,qjfzt ftt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t ih ú ros \. kerület K()bányai KépvisdG tl~stülct ülése -11-J,qjfzt ft"t Előterjeszt és a BVOP Maglódi úti Őri Szállójának elbontásával

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés ~r;;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Világ-Kép Kolturális Egyesülettel

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére autista gyermekek ellátásában résztvevő pedagógusok továbbképzéséről Budapest

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-18/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben