Vállalati pénzügyi menedzsment. Deviza értékre kötött kereskedelmi szerződések esetén az ÁFA-t is devizában kell bevallani és megfizetni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati pénzügyi menedzsment. Deviza értékre kötött kereskedelmi szerződések esetén az ÁFA-t is devizában kell bevallani és megfizetni."

Átírás

1 udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és degenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi ntézeti Tanszéki Osztály Név:.. (nyomtatott nagybetűvel) Neptun kód: pont jeles pont jó pont közepes pont elégséges 51 pont elégtelen Vállalati pénzügyi menedzsment 4 Elért pont: Érdemjegy: Javította: GZ MS Karikázza be a helyes választ! (1 1 pont) gazdasági vezető felelős az értékesítési tevékenységért, a vállalat bevételeinek növeléséért. z inflációt a pénzügyi tervezésnél a költségek növekedéseként vesszük figyelembe, függetlenül a bevételek jövőbeni alakulásától. z összköltség eljárással készített eredmény kimutatás az adott időszakban felmerült költségeket nemenkénti összesítésben tartalmazza. használatban levő tárgyi eszközöket mindig az eredeti értékükön tartjuk nyilván, de értékesítésük, selejtezésük esetén ráfordításként az amortizációval, értékvesztéssel csökkentett értéküket vesszük figyelembe. kereskedelmi szerződés csak akkor jöhet létre, ha a szerződő felek egyidejűleg írják alá. Előleg fizetése esetén a teljesítés napja a pénz beérkezésének napjával egyezik meg. z értékteremtés mérése a kontrolling egyik fő területe. z immateriális javakra a számviteli törvény tételesen meghatározza a leírási időtartamot. z áruért, szolgáltatásért kapott váltót a rajta feltüntetett öszszegben tartjuk nyilván. helyi (önkormányzati) adók közé tartozik a gépjárműadó. eviza értékre kötött kereskedelmi szerződések esetén az ÁF-t is devizában kell bevallani és megfizetni. pénzforgalmi jelzőszám első három jegyéből megállapítható, hogy melyik pénzintézetnél vezetik a számlát. kockázati tőkenyújtás esetén a bank tőkeérdekeltséget szerez, általában induló vállalkozásokban. bankhitelt biztosító kézizálog tárgya a forgóeszközök körébe tartozó eszköz. kcepthitel esetén a vállalat mind forgatás, mind leszámítolás útján finanszírozási forráshoz jut. lízing valamilyen eszköz rövid lejáratú finanszírozása. részvények birtoklója részben tulajdonos is, de nincs beleszólási joga a cég életét meghatározó fő döntésekbe. sima beszedvény alkalmazásakor az eladó a pénzügyi folyamat aktív résztvevője z akkreditív egyik előnye az eladó számára, hogy a vevő semmilyen kifogással nem tudja visszatartani a fizetést. Minden visszlízing pénzügyi lízing, de nem minden pénzügyi lízing visszlízing. legnagyobb kockázatot azok a cégek vállalják, amelyeknél a forgóeszközök alacsony szintje agresszív finanszírozási politikával párosul.

2 z optimális tőkeszerkezetnél a tőkeköltség minimális és a vállalat piaci értéke maximális. nem konjunktúra-érzékeny ágazatokban működő cégek több adósságot tudnak hasznosítani a tőkeszerkezetükben, mint azok a cégek, amelyek tevékenysége konjunktúra-érzékeny. vállalati átlagos marginális tőkeköltség függ a vállalat tőkeszerkezetétől és a finanszírozási források egyedi tőkeköltségétől. tőkeáttételes cég hozama a pénzügyi kockázatért járó prémiummal magasabb, mint a nem tőkeáttételes cégé. pénzügyi tőkeáttétel azt fejezi ki, hogy az EPS 1 %-os változása hány százalékos változást idéz elő az ET-ben. nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú források különbsége. sima beszedvény alkalmazásakor az eladó az árut feladja a szállítmányozó cég külföldi raktárának címére és az okmányokat a beszedési megbízással együtt a bankjához nyújtja be. Válassza ki és karikázza be az egyetlen lehetséges választ! (2 2 pont) kisvállalkozás foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió euró mérleg főösszege legfeljebb 10 millió euró mindig, vagy közül legalább az egyik igaz z egészségügyi hozzájárulás nyújt fedezetet a munkavállalók orvosi ellátásra nyújt fedezetet a táppénzben eltöltött napokra nyújt fedezetet a munkáltató által fizetett 15 táppénzes napra, és közül egyik sem igaz belföldi kereskedelmi csekk csak akkor érvényes, ha tartalmazza a kiállításának és lejáratának napját lehet a lejáratáig kamatozó is és is igaz és közül egyik sem igaz hosszú lejáratú hitelt nevezzük hátrasorolt kötelezettségnek a passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki tartós befektetések finanszírozására vesszük fel a beruházások teljes élettartama során felmerülő pénzigényének fedezetére használhatjuk vámteher akkor esedékes, amikor az áru áthalad a határon az árut kereskedelmi forgalomba hozzuk benyújtjuk a vámokmányokat a vámeljáráshoz átvesszük a vámhatározatot listaár a termékek olyan ára, amit a számvitel az önköltség alapján határoz meg az értékesítési igazgató által meghatározott ár, függetlenül a vevőkkel kialakított kapcsolattól a termékek ára, melytől sem felfelé, sem lefelé eltérni nem szabad az és a is igaz z idegen forgalmi adó alanyai csak külföldi állampolgár minden 18 és 70 év közötti nem állandó lakos közé nem tartoznak a tanulók, és is igaz folyószámla nyilvántartás része a vevők felé fennálló követeléseink nyilvántartása a szállítók felé fennálló kötelezettségeink nyilvántartása és, valamint a napi készpénzállomány követése csak az és igaz vállalkozás bankszámlái felett csak a cégjegyzék szerinti tisztségviselők rendelkezhetnek a cégjegyzék szerinti tisztségviselők által meghatározott személyek rendelkezhetnek csak a vállalkozással munkaviszonyba állók rendelkezhetnek mindhárom megállapítás egyaránt helytelen z eszközök és források átértékelésekor keletkező nem realizált árfolyam különbözet a ráfordításokat növeli, a bevételeket csökkenti a ráfordításokat csökkenti, a bevételeket növeli a ráfordításokat és a bevételeket egyaránt növeli egyenlegétől függően vagy a ráfordításokat, vagy a bevételeket növeli z üzleti tevékenységet végzők azonosító száma pénzforgalomban 16, 24 vagy 28 jegyű adónyilvántartásban kétszer 8 jegyű és is igaz sem, sem nem igaz

3 T járulékot tárgyhót követő 20-ig kell bevallani tárgynegyedévet követő hó 20-ig kell bevallani tárgyévet követő február 15-ig kell bevallani, és is igaz Puha tőkekorlát, ha a vállalkozás kimeríti hitelkeretét a vállalkozás tulajdonosa határozza meg az idegen forrás mértékét a vállalkozás csak jóval a tőkepiaci kamatláb felett jut hitelhez a tőkepiacon nincs elegendő forrás kibocsátott váltót az érte kapott áru, szolgáltatás értékén tartjuk nyilván az érte kapott áru, szolgáltatás értéke és az időközben felhalmozódott kamat összegében tartjuk nyilván a rajta feltüntetett összegben tartjuk nyilván a rajta feltüntetett összeget csökkentve a hátralevő időarányos kamattal tarjuk nyilván középvállalkozás mport ÁF éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió euró mérleg főösszege legfeljebb 43 millió euró és mindig egyaránt igaz és közül valamelyik, vagy akár mindkettő igaz csak az országhatáron keresztül behozott árukat terheli a külföldön igénybe vett szállítási szolgáltatást is terheli a tudományos kutatási eszközöket is terheli egyik sem igaz kontrolling célja az előállított termék önköltségének megállapítása a napi likvidítás biztosítása a vevők fizetőképességének vizsgálata egyik sem igaz forgalmi költség eljárású eredmény kimutatás a ráfordítások között figyelembe veszi a befejezetlen, félkész termékek előállítási költségét az értékesítési közvetett költségekkel növeli a termék önköltségi értékét az elkészült termékeket ÁF-val növelt értéken veszi figyelembe ráfordításai között az eladott áruk beszerzési értéke is szerepel nyitott devizapozíció hitelfelvétellel nem csökkenthető deviza értékre kötött szállítási szerződéssel mindig csökkenthető sem, sem nem igaz is, és is igaz Tenderek, pályázatok benyújtásakor a kisebb formai hiányosságok nem járnak együtt a kizárással a kiíró nem kérhet igazolást a pályázó adótartozásáról a határidő lejárta után érkező pályázatokat megfelelő hatósági igazolás esetén érvényesnek tekintik egyik állítás sem igaz sekkek forgatási módja üres forgatás névre szóló forgatás teljes forgatás mindhárom z idegen váltó szereplői kibocsátó, aláíró, kedvezményezett kiállító, címzett, tulajdonos kibocsátó, címzett, rendelvényes kötelezett, intézvényezett, rendelvényes elföldi fizetési mód lehet átutalás határidős inkasszó azonnali inkasszó mindegyik Melyik óvadék? készpénz állampapír tőzsdén jegyzett részvény ingatlan Válassza ki a zálogjog lényegét! a zálogjog az ingatlan értékesítésével érvényesíthető a zálogjog a zálogtárgy értékesítésével érvényesíthető a zálogjog csak a bankbetét zárolásával érvényesíthető mindhárom megállapítás egyaránt helytelen szolid finanszírozási stratégiát követő cégek az illeszkedési szabálynak megfelelően finanszírozzák eszközeiket a rövidlejáratú eszközöket vagy azok egy részét tartós forrásokkal finanszírozzák a tartós eszközök egy részére rövidlejáratú hitelt vesznek fel nem veszik figyelembe az illeszkedési szabályt itellel történő finanszírozással csak akkor növelhető a saját tőke hozama, ha a kamatláb kisebb, mint az eszközarányos nyereség a kamatláb nagyobb, mint az eszközarányos nyereség a kamatláb és az eszközarányos nyereség megegyezik egyik állítás sem igaz

4 sajáttőke-arányos nyereségmutató: a vállalkozás teljes eszközállománya milyen hozamot biztosít a vállalkozás saját tőkéje az adott időszakban az egyéb gazdasági szereplők követelésének kielégítése után mekkora hozamot biztosít a vállalkozás az adott időszakban elért eredményének mekkora részét fizeti ki osztalék formájában a vállalkozás mekkora forgalomarányos haszonnal dolgozik működési tőkeáttétel a fedezeti pontban a legnagyobb a fedezeti pontban nem értelmezhető a fedezeti pont közelében a legkisebb a fedezeti ponttól távol a legnagyobb projekt folyamatos ráfordítása: az a tőkeszükséglet, amely nélkül a beruházást befejezni az a tőkeszükséglet, amely nélkül a beruházást aktiválni tőkeszükséglet, amely nélkül a tárgyi eszközt működtetni az a tőkeszükséglet, amely nélkül a termékeket értékesíteni z ET/EPS közömbösségi pontban lévő ET szint mellett a különböző finanszírozási stratégiák azonos EPS-t eredményeznek azonos kamatot feltételeznek eltérő EPS-t feltételeznek nincs kapcsolat közöttük finanszírozási politika: a tőkeszerzéshez kapcsolódó elvek, elhatározások, döntések a hitelszerzéshez kapcsolódó elvek, elhatározások, döntések a részvénykibocsátáshoz kapcsolódó elvek, módszerek, elvárások a befektetésekhez kapcsolódó döntések, elvárások, végrehajtási mód pénzügyi tőkeáttétel emelése növeli a saját tőke jövedelmezőségét és mérsékli annak kockázatát csökkenti a saját tőke jövedelmezőségét és növeli annak kockázatát a saját tőke jövedelmezőségét és kockázatát egyaránt növeli csökkenti a kombinált tőke nagyságát z amortizáció nem biztosít adómegtakarítást nem csökkenti az adóköteles jövedelmet nem jár valódi pénzmozgással valódi pénzmozgással jár a a készletek növekednek nő a vevőállomány nő a szállítóállomány nem változik a forgótőke változik a forgótőke z ideg tőke / saját tőke aránya egy mutató. jövedelmezőségi likviditási eladósodottsági piaci Sorolja fel és fejtse ki egy kisméretű vállalkozás pénzügy-számviteli alkalmazottjának feladatait! (9 pont)

5 smertesse a nagyvállalatok pénzgazdálkodásának főbb jellemzőit, a különböző forrásszerzési lehetőségeiket! (9 pont) Írja le, hogy milyen csoportosításban, milyen adatokat, adatlapokat, nyilatkozatokat, egyéb leírásokat tartalmazhat egy hitelkérelmi dokumentáció! (9 pont)

Vállalati pénzügyi menedzsment. kollokvium

Vállalati pénzügyi menedzsment. kollokvium GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Vállalati pénzügyi menedzsment kollokvium 1 37 40 pont jeles 33 36 pont jó 29 32 pont közepes 25 28 pont elégséges 24 pont elégtelen Név: Elért pont:

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben