péntek. A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.05.25. péntek. A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal"

Átírás

1 péntek Fiatalokon alapuló új társadalmi szerződésre van szükség! Ajánlat Magyarországnak. Rendet és biztonságot! A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal Új Btk. - Szigorítást és enyhítést is javasol az MSZP A TEK megszüntetését és a szolgálati nyugdíjak visszaállítását javasolja az MSZP Mesterházy Attila nyílt levele Dr. Áder János köztársasági elnök részére "A Fidesz zsebre tenné az országot" Kövér László házelnök úr ne oktassa ki a romániai magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezetét! Ki teszi jóvá a kárt? Gratulálunk Szepesi Györgynek Alibi konzultáció helyett munkahelyteremtést! Reagálás Harrach Péter szavaira Közösen kell megfékeznünk a szélsőségeket

2 A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon: Fiatalokon alapuló új társadalmi szerződésre van szükség! Európában egyre gyakrabban tapasztalhatjuk a jövőjük miatt aggódó fiatalok elégedetlenségét. A fiatalok közül leginkább a nők azok, akiknek gyakran többszörösen is hátrányos megkülönböztetéssel kell szembenézniük a munkaerő-piacon. Ezért olyan programokra, politikákra van szükség, amelyek egyenlőbb, kiegyensúlyozottabb társadalom felé mutatnak jelentette ki felszólalásában dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő a finn Szociáldemokrata Párt 43. Kongresszusán. Elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjük napjaink kihívásait és problémáit, mert csak így tudjuk kidolgozni a sikeresebb jövőnk megvalósításához szükséges javaslatokat. Ma már nagyon jól érzékelhető, hogy a politikai baloldal igen fontos állomásához érkezett, miután 17 év után, ismét szocialista elnöke van Franciaországnak. Francois Hollande új fejezetet nyit nemcsak a válságkezelésben, de a kontinens jövőjében is. Az egyik legsúlyosabb problémára a leghatékonyabb megoldást az Európai Ifjúsági Garancia jelentené mindazon közel 5,5 millió európai munkanélküli fiatal számára, akiknek így munkát vagy továbbképzési lehetőséget biztosítana. Olyanoknak, akik legalább négy hónapja befejezték tanulmányaikat, és nem találnak munkát, vagy éppen elvesztették korábbi állásukat. Egy új, fiatalokon alapuló társadalmi szerződésre van szükség hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő. Az Európai Szocialista Párt Nőszervezete a felvetett problémák megoldását hivatott előmozdítani. Azt, hogy a férfiak és nők között egyenlő bánásmódot, egyenlő és

3 megosztott felelősséget kell biztosítani a munkában és a magánéletben egyaránt. A valódi esélyegyenlőség azonban csak akkor érhető el, ha a nők gazdaságilag is függetlenek lesznek. El kell érnünk, hogy a fiatal nők és férfiak valóban úgy érezzék, hogy egyenlő esélyekkel indulhatnak szakmai és magánéletbeli céljaik elérésére zárta beszédét dr. Gurmai Zita a Nőszervezet elnöke. Ajánlat Magyarországnak. Rendet és biztonságot! Harangozó Gábor: A Magyar Szocialista Párt párbeszédet kezd a József Attila Alapítvány szakértői által kidolgozott, az Ajánlat Magyarországnak című vitairatról, amely számot vet Magyarország jelenlegi helyzetével, és javaslatokat fogalmaz meg az előttünk álló nemzeti, társadalmi, gazdasági kihívások megoldására. Az MSZP, valamint a József Attila Alapítvány szakértői folyamatosan elemzik és értékelik hazánk helyzetét és szakmai tudásuk, tapasztalataik alapján teszik asztalra és bocsájtják vitára közpolitikai javaslataikat. A vitaanyag nem választási program, különösen nem kormányprogram. Két évvel a következő parlamenti választások előtt senki nem tudja, mi lesz 2014-ben, hol tart majd a világ, Európa és Magyarország. A Fidesz-KDNP kormány két éve alatt drámai mértékben romlott Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete. Lebontotta a demokratikus intézményeket, példátlan központosításra, totális hatalomra tört, korlátozta a sajtó, így a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságát. A félelem és a függőség légkörét alakította ki. Felelőtlen gazdaságpolitikájával lerombolta a korábbi válságkezelés eredményeit. A javakat és a jogokat a jobb módúakhoz csoportosította át. Politikai rendszerváltást vitt végbe, ezért az MSZP Orbán Viktor egész új rendszerének éles és határozott ellenzéke. A József Attila Alapítvány vitaanyaga javaslat a társadalmi igazságosság megteremtésének szolidáris programjára, ami elválaszthatatlan a demokrácia, a haladás és a negyedik köztársaság megteremtésének eszméjétől. A vitaanyag javaslat egy új baloldali politikára. A szocialisták azt ajánlják Magyarországnak, hogy közösen állítsuk helyre az együttműködés és a szolidaritás feltételeit, és együtt tegyünk meg mindent a szétszakítottság megszüntetése, az

4 igazságtalanságok kiküszöbölése, valamint egy mindenki szavára számító demokrácia megteremtése érdekében. Az állampolgárokkal, más demokratikus politikai erőkkel folytatott párbeszéd a feltétele és lehet az alapja, egy a mainál erősebb, biztonságosabb, gyarapodó és sikeres Magyarország megteremtésének. Az MSZP tudatában van annak, hogy nem lehet, és nem kell ugyanazt visszaépíteni, ami 2010 előtt volt. Nem tudható, mennyi lesz a kifizetetlen számla, mennyibe kerül az országnak pénzben és közös értékeink megrendülésében kifejezhető kár, amit Orbán Viktor kormányzása okoz. Ezért a vitaanyag arra törekszik, hogy ajánlata őszinte és hiteles legyen, ne tartalmazzon teljesíthetetlen ígéreteket. Az MSZP tanult az elmúlt 22 év hibáiból, és épít a szocialista kormányzás eredményeire. Mást és másként kíván tenni, mint az előző kormányok bármelyike ezt tartalmazza az Ajánlat Magyarországnak. A vitairat szerzői és az MSZP nyitottak minden demokratikus politikai erő, civil szervezet, szellemi műhely és valamennyi polgár javaslataira, kezdeményezéseire. Ennek keretében minden témáról fórumot tart a Magyar Szocialista Párt. Mai nappal a rendvédelmi fejezetről tartunk egyeztetést szakszervezetekkel, hivatásos állomány tagjaival, rendvédelmi dolgozókkal. Harangozó Tamás: 1) A közbiztonságot, mint a legalapvetőbb közszolgáltatást Magyarország minden polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül biztosítani kell. Az állam legfontosabb feladata, hogy polgárai számára megteremtse a félelem nélküli élet feltételeit, a hétköznapok biztonságát. Ehhez egyaránt garantálni kell a létbiztonság, a jogbiztonság és a közbiztonság érvényesülését. Ez minden társadalmi és gazdasági fejlődés elsőszámú alapfeltétele. A rendészetpolitika rendeltetése nem pusztán a bűnözés elleni küzdelem, hanem a mindennapok biztonságának megteremtése, a békés társadalmi együttélés normáinak következetes és határozott érvényesítése. A rendészet feladata a társadalom védelme, a potenciális fenyegetésektől való megoltalmazása. E komplexen felfogott közrend és közbiztonság megteremtése és fenntartása elsősorban, de nem kizárólagosan a hivatásos rendészeti szervek feladata és felelőssége, hanem fontos szerepük van ebben az állam egyéb szerveinek, az önkormányzatoknak, a társadalmi szervezeteknek és végső soron az ország minden

5 polgárának. Új szervezetrendszer kialakítása szükséges a lakosság védelmét közvetlenül biztosító rendészeti tevékenységek ellátására (közterületek rendjének fenntartása, bűnüldözés, bűnmegelőzés, tűzvédelem, polgári védelem): Központi állami szervezet: ezek a professzionális, gyorsreagálású, jól felszerelt, egységes központi irányítás alatt álló, állami rendészeti szervek. Ennek érdekében helyre kell állítani az egységes rendőrségi szervezetrendszert, vagyis megszüntetni a Terrorelhárítási Központot. Helyi rendészeti szervek: ide tartoznak a megerősített, és a helyi feladatoktól el nem vonható körzeti megbízotti szolgálat, valamint az önkormányzati rendészet szervei. A helyi rendészet szereplői helyismeretük, társadalmi beágyazottságuk, állandó jelenlétük révén a közrend fenntartásának legalapvetőbb biztosítékai. Az önkormányzatok szerepvállalása alapvető jelentőségű és megkerülhetetlen. Az önkormányzati rendészet lehetséges fejlesztési irányai, akár az önkormányzati rendőrség irányába történő továbblépés érdekében a településeknek anyagi feltételeket kell biztosítani. Önkéntesek: a demokrácia egyik legfőbb ismérve, hogy a polgárok maguk is szerepet kérnek és szerepet vállalnak saját biztonságuk, jólétük és boldogulások biztosításában. A bűnmegelőzés, tűzvédelem és polgári védelmi tevékenység esetében különösen nagy jelentősége van a civil öntudatnak, a helyi közösségek összetartó erejének. Ma is számos településen működnek polgárőr szervezetek, önkéntes tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek. Ezek a rendészet számára pótolhatatlan anyagi és humán-erőforrást jelentenek. A központi, a helyi rendészeti szervek és az önkéntes szervezetek fejlesztésével biztosítható minden településen az állampolgárok által elvárt szintű biztonság. Ezeket egymással összhangban kell fejleszteni. A rendészeti szervek speciális jogosítványai, mint amilyen a legitim állami erőszakmonopólium gyakorlása, a fegyverhasználati jog, speciális követelményeket támasztanak az állománnyal szemben. Olyan veszélyeket kell felvállalniuk, amikre más pozícióban dolgozók nem kötelezhetőek. A rendészeti szerveknél dolgozók felszerelésükkor vállalják ezeket a kockázatokat, vállalják, hogy hivatásukból eredő kötelezettségüknek akár életük kockáztatásával is eleget tesznek. Törvényben kell biztosítani a hivatásos szolgálattal együtt járó többletkötelezettségek és alapjog-korlátozások ellentételezésének módját. Ezért a költségvetés teherbíró képességének keretei között helyre kell állítani a hivatásos állomány kedvezményrendszerét, és megújult formában szükséges visszaállítani a szolgálati

6 nyugdíjrendszert. Ennek előfeltétele a civilesítés következetes végrehajtása. E folyamat végeredményeként valóban csak azok fognak hivatásos szolgálati viszonyban állni, akik fokozott kockázatviseléssel járó beosztást töltenek be, és e beosztáshoz valóban indokolt többletkötelezettségek előírása. Értelemszerűen a hivatásos állomány vezetőinek szintén hivatásos szolgálati viszonyban kell állniuk. A rendészeti szervek esetében két működési kultúrának kell egymás mellett léteznie: a szigorú hierarchiában, parancskövetési rendszer alapján dolgozó hivatásos állománynak, illetve a szolgáltató közigazgatás szellemét követő közszolgálati, közalkalmazotti állománynak. A hivatásos életpályamodell is megújításra szorul. Szakítani kell ugyanis azzal a szemlélettel, hogy pusztán az idő előre haladásával, kiemelkedő teljesítmény nélkül feljebb lehet jutni a ranglétrán. Az új életpályamodellnek elsősorban egy adott beosztás, munkakör betöltéséhez megkövetelt kompetenciákat, annak gyakorlásával együtt járó terhelést és kockázatokat, valamint a felelősségvállalás mértékét kell elismernie. A vezető beosztások betöltésére átlátható pályázati rendszer keretében kerüljön sor. A pályázati feltételeknek megfelelő jelöltek közül a kinevezési jogkör gyakorlója határozatlan időre nevezze ki a vezetőt. Az illetményrendszernek az anyagi ösztönzés révén az életpályamodellt kell hatékonyan megtámogatnia. Vissza kell állítani a rendészeti szakszervezetek jogait, és megszüntetni a hivatásrendi alapon szerveződő Magyar Rendvédelmi Kart. Elfogadhatatlan ugyanis a rendészeti dolgozók érdekérvényesítési jogainak diszkriminatív csorbítása. A szolgálati nyugdíjasok erkölcsi, és a költségvetési lehetőségek kereteihez igazodó anyagi kárpótlása is elkerülhetetlen. Egyetlen állam sem engedheti meg magának a nyugdíjak visszamenőleges hatályú diszkriminatív megnyirbálását, különös tekintettel azok esetében, akik életük kockáztatásával szolgálták hazájukat.

7 A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal A választójogi törvényhez fűződő aggályait ismertette a Velencei Bizottság Magyarországon tartózkodó jelentéstevőivel az MSZP pénteken. A párt képviselői a többi közt a választókerületek kialakításával kapcsolatban fogalmazták meg kifogásaikat. A szocialistákban felmerült a választókerületek politikai alapú kijelölésének gyanúja, amelyeket ráadásul úgy határozott meg a kormányoldal, hogy azokról nem egyeztetett az ellenzéki pártokkal - ismertette újságírókkal Harangozó Gábor, az Európa Tanács magyar delegációjának szocialista tagja azokat az aggályokat, amelyeket a Velencei Bizottság jelentéstevőinek is megfogalmazott. A találkozót követő tájékoztatón az országgyűlési képviselő közölte, a szocialisták azt is kifogásolják, hogy még egyáltalán nem ismertek az új választási eljárásról szóló jogszabályra vonatkozó javaslat részletei az ellenzék előtt. A politikus ugyancsak bírálta azokat az elképzeléseket, amelyek szerint a pártok a következő két évben nem kapnának állami támogatást, és azt is, ha regisztrációhoz kötnék a szavazók számára a választásokon való részvételt. Mint mondta, mindez nem a pártok programjának küzdelmét eredményezné, hanem "csak Kubatov Gábor mozgósítási listájának hatékonyságát fogja lemérni". A képviselő emlékezetett arra: a Velencei Bizottság már tucatnyi törvénnyel kapcsolatban vizsgálja Magyarországon, hogy azok megfelelnek-e az alapvető emberi jogok és a demokratikus normák követelményeinek. Harangozó Gábor szerint három tárgyban nem köthető kompromisszum: a független igazságszolgáltatást szavatoló törvényi rendszer, a média függetlenségét és a szólásszabadságot biztosító jogszabályok, valamint a választási rendszer tekintetében. Mint mondta, az első két ügyben korábban igen kritikus véleményt fogalmazott meg a Velencei Bizottság, ennek ellenére a médiaszabályozás csütörtökön elfogadott módosítása során szerinte a kormányoldal egyáltalán nem vette figyelembe ezeket a kritikákat. Szabó Vilmos, az Európa Tanács delegációjának másik szocialista tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a küldöttek különös érdeklődést mutattak a pártok közötti egyeztetések eljárása iránt. Ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a jelenlévőket: ahogy a választójogi törvényről sem volt, úgy most az eljárási szabályokról sem egyeztet az ellenzéki párttal a kormányoldal. A tájékoztatón elhangzott, hogy a küldöttek nemrég kezdték el vizsgálni a magyarországi választójogi törvényt, az ezzel kapcsolatos jelentést várhatóan júniusi ülésén fogadja el a Velencei Bizottság, amely megfogalmazza ajánlásait.

8 Új Btk. - Szigorítást és enyhítést is javasol az MSZP A szocialisták a javaslatot szigorító és enyhítő módosító indítványokat is benyújtanak az új büntető törvénykönyvhöz (Btk.): az erőszakos, életellenes bűncselekményeket nagyobb szigorral üldöznék, több esetben viszont enyhítést kezdeményeznek és ellenzik a bírók mérlegelési jogának szűkítését. Bárándy Gergely parlamenti képviselő pénteken sajtótájékoztatón azt mondta: tízévnyi csaknem folyamatos csökkenés után 2010-ben, majd 2011-ben is nőtt az ismertté vált bűncselekmények, és azon belül az emberölések száma. Véleménye szerint ez a kormány büntetőpolitikájának kudarcát jelzi. Az MSZP olyan büntetőpolitikát tart szükségesnek, amely a visszaesőket és a súlyos, erőszakos bűncselekményeket még szigorúbban szankcionálja, a kisebb súlyú bűntettek egyszeri elkövetőinél viszont az elterelést céloznák meg, és például a büntetés elengedését is lehetővé tennék, ha az elkövető jóváteszi az okozott kárt és a sértett ebbe beleegyezik - fejtette ki. Módosító javaslataik közül kiemelte a középmértékes büntetéskiszabás és általában a bírók mérlegelési jogát szűkítő rendelkezések eltörlését, az állatkínzás szigorúbb szankcionálását és a részben felfüggesztett szabadságvesztés lehetőségének visszahozását. Beszélt arról is, hogy az MSZP a súlyos bűncselekményeket elkövető visszaesők szigorú büntetéstét, ugyanakkor a kisebb súlyú bűntettek esetében alternatív szankciók életbe léptetését célzó "kettős nyomvonalú" büntetőpolitikát az előző ciklusokban sikerrel érvényesítette. Hiányolta viszont ezt a szemléletet az új Btk.-ra vonatkozó kormányjavaslatból. Bárándy Gergely kifogásolta, hogy az indítvány alapján szigorúbb - akár életfogytig tartó - büntetést lehetne kiszabni kábítószerrel visszaélésért, mint emberölésért, amit öttől húsz évig büntethetnek. Szerinte ez nem tükrözi a társadalom értékítéletét. A jogos védelemről azt mondta: kiterjesztésével egyetértenek, de úgy látják, hogy az arányosság követelményének törvénybe iktatásával a védekezők joga valójában szűkülne a mostanihoz képest. Ezt azzal a példával illusztrálta: egy gyenge fizikumú nőnek választania kellene, hogy más védekezési lehetőség híján lábon lő egy nála sokkal erősebb, de puszta kézzel rátámadó férfit, és megvédi ugyan magát, de - az arányosság elvének megsértése miatt - törvényt sért, vagy hagyja magát megverni. A szocialista képviselő szerint legalább ekkora probléma, hogy a szabályozás alapján szélsőséges esetben élet elleni támadásnak lehetne tekinteni akár egy éjszakai lopási kísérletet is. Így - magyarázta - a tulajdonos felszólítás nélkül lelőhetné azt, aki éjszaka krumplit lop a kertjéből. Az MSZP ezért azt kezdeményezi, hogy csak a személy ellen

9 irányuló támadásokat lehessen élet elleniként vélelmezni. Az MSZP-s politikus kritizálta továbbá, hogy az Országgyűlés jövő szerdán utolsó napirendi pontként, várhatóan késő este folytatja az új Btk. általános vitáját - amelyben eddig csak az előterjesztői expozé és a vezérszónoki kör ment le -, és aznap le is zárja azt. Az MTI kérdésére Bárándy Gergely annak a személyes véleményének is hangot adott, hogy Navracsics Tibor igazságügyi miniszter nem hibázott vagy lépett túl hatáskörén, amikor az ítélkezési gyakorlat felülvizsgálatát kérte a Cozma-ügy nyomán a Kúria elnökétől. A szocialista politikus azt mondta, tudja, hogy ezt sok szaktekintély, köztük a Medgyessy-kormányban igazságügy-miniszterként dolgozó édesapja másképp ítéli meg. Szerinte viszont egy jogerősen lezárt ügyben megfogalmazott véleménye miatt a szakminisztert nem lehet az igazságszolgáltatás befolyásolásának szándékával vádolni. Megrendelést nem fogalmazhat meg egy politikus, de ha úgy ítéli meg, hogy a bírósági gyakorlat nem a jogalkotói szándéknak megfelelően alakul, kezdeményezheti annak felülvizsgálatát, illetve a Btk. módosítását - rögzítette álláspontját. Megjegyezte azt is, hogy ezzel szemben a bírósági szervezetrendszer átalakítása valóban súlyos veszélyt jelent az igazságszolgáltatás függetlenségére.

10 A TEK megszüntetését és a szolgálati nyugdíjak visszaállítását javasolja az MSZP A Terrorelhárítási Központ (TEK) megszüntetésére és a szolgálati nyugdíjak visszaállítására is javaslatot tesz az MSZP programjának vitairata, az Ajánlat Magyarországnak. Erről Harangozó Tamás, a szocialisták frakcióvezető-helyettese beszélt pénteken újságíróknak. A politikus elmondta, a szocialisták - ha más formában, a társadalom igazságérzetéhez és a költségvetés teherbíró képesséhez igazodva is, de - szükségesnek tartják az év elejével megszűnt szolgálati nyugdíjak visszaállítását és a rendőrség egységének helyreállítását a TEK megszüntetésével. Ez utóbbit azzal indokolta, hogy a terrorelhárítási feladatokat korábban is megfelelően látta el a rendőrség. Kiemelte, hogy a rendvédelmi szervek anyagi helyzete minden kormányzati ígéret ellenére tragikus: a rendőrségnek hónapokkal ezelőtt lejárt, kifizetetlen számlái vannak, miközben a Belügyminisztériumban - a kilencmilliárdos mentőcsomaggal egy időben - újabb hatmilliárd forintot zároltak. Véleménye szerint a rendvédelmi dolgozókat "megalázták" az elmúlt két évben a semmisségi törvénnyel, juttatásaik csökkentésével, a szolgálati nyugdíjak megszüntetésével és szakszervezeteik ellehetetlenítésével, ezért az MSZP-nek, ha kormányra kerül, anyagi és erkölcsi kárpótlásban kell részesítenie őket. Az MTI kérdésére Harangozó Tamás arról is beszélt, hogy nagyjából ötszáz vétlen rendőrnek adna kéthavi fizetésüknek megfelelő egyszeri kárpótlást az a törvényjavaslat, amely a őszi zavargások idején szolgálatteljesítés közben megsérült, illetve anyagi kárt szenvedő rendőrök érdekében terjesztett be a parlamentnek. Hozzátette: másfél éve már benyújtotta ezt az indítványt, ám a fideszes többség tárgysorozatba sem vette. Az ellenzéki politikus most belügyminiszteri támogatást vár hozzá, de ha ezt nem kapja meg - folytatta -, az MSZP kormányra jutva mindenképp kezdeményezni fogja a megsérült rendőrök kárpótlását. Harangozó Tamás szerint most az a kérdés, hogy miután - szerinte is helyesen - több mint 270 millió forintot fizettek ki azoknak, akik 2006 őszén az erőszakos rendőri fellépés miatt kárt szenvedtek, "belefér-e a Fidesz-kormány hozzáállásába és Pintér Sándor állomány iránti elkötelezettségébe", hogy "a sor végén" azokat, az életüket és testi épségüket kockáztató rendőröket is kártalanítsák, akik semmilyen túlkapást nem követtek el.

11 Mesterházy Attila nyílt levele Dr. Áder János köztársasági elnök részére Dr. Áder János köztársasági elnök úr részére Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Szocialista Párt elnök-frakcióvezetőjeként gratulálok államfővé választásához, egyúttal pedig reményemet fejezem ki, hogy személyében a köztársaság demokratikus működése felett aktívan őrködő, a nemzet egységét híven megjelenítő köztársasági elnöke lehet Magyarországnak. Első államfői beszéde ezt a reményt erősíti meg bennem. Szeretnék bízni abban, hogy a párbeszéd, az értelmes viták és a kompromisszumos megoldások tisztelete alapvető célja lesz köztársasági elnöki munkájának. Remélem, hogy azt a hagyományt folytatja majd, amit Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László alapozott meg a demokratikus, a fékek és ellensúlyok rendszerét tiszteletben tartó Magyarország szolgálata érdekében. Éppen ezért arra kérném a Köztársasági Elnök urat, hogy ne írja alá a T/7022. számú, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által május 24-én elfogadott jogszabályt, hanem normakontrollt kezdeményezve küldje meg azt az Alkotmánybíróságnak. Mivel az Országgyűlés illetékes bizottsága házszabályszerűnek fogadott el olyan módosító indítványokat, amelyek az eredeti tervezetben nem szereplő paragrafusokat érintenek, és a tervezethez képest teljesen új területeket és tartalmakat emeltek be a törvénybe. A Házszabály durva megsértése mellett, komoly tartalmi kifogások emelhetők a törvény ellen a jogbiztonság és az Alaptörvényben is garantált sajtószabadság megsértése miatt. Véleményünk szerint a törvényszöveg egyes részei módot adnak a hatósági erőfölénnyel való visszaélésre, amelyek sértik a médiapluralizmus elvét és az állampolgároknak az objektív valamint a sokoldalú tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogát.

12 A nemzet érdekében kívánom, munkája eredményes legyen. Budapest, május 25. Üdvözlettel: Mesterházy Attila "A Fidesz zsebre tenné az országot" Gúr Nándor szerint ezt célozzák az állami földbérlet-pályázatokon tapasztalt döntések is. Ezt nem lehet engedni. Az állami földbérletpályázatok ügyében az MSZP-nek két fontos dolga van: feltárni és nyilvánosságra hozni a visszaéléseket, kormányra kerülve pedig helyreállítani a törvényes állapotokat. Jelenleg viszont mindent meg kell tenni a Fidesz azon törekvése ellen, hogy a magyarországi létet a korrupció határozza meg, s meg kell akadályozni azt is, hogy ez a politikai-gazdasági erő egyszerűen csak zsebre vágja az országot. Minderről Gúr Nándor országgyűlési képviselő, az MSZP alelnöke beszélt pénteken Miskolcon. A szocialista politikus emlékeztetett a Bükki Nemzeti Park földbérletpályázatával kapcsolatos botrányokra. Mint ismert, a park 3000 hektárnyi, a kezelésében lévő állami földet szeretett volna pályázat útján bérbe adni. A pályázatot eredetileg olyan feltételek mellett írták ki, hogy annak lehetséges nyertesei a helyi gazdák legyenek. Ez viszont nem tetszett a minisztériumnak, az igazgatót kirúgták, a pályázatot visszavonták. Új pályázatot írtak ki. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy a bérbe adott földek felét három, közel háromnegyedét öt pályázó nyerte el. Olyanok, akiknek közük sincs a gazdálkodáshoz. A helyi gazdák viszont alig kaptak valamit. Gúr Nándor arra is felhívta a figyelmét, hogy a jelenség nem egyedi, hasonló ügyekről lehet beszámolni Baranya, Békés, vagy Fejér megyéből is. Az meg mondta a politikus mindennek a teteje, hogy a pályázatok bírálati szempontjait titkosították. Az MSZP ezt felháborítónak tartja, a párt ezért tette elérhetővé a birtokába jutott szempontrendszert a és vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte. Az országgyűlési képviselő beszélt arról is, hogy a földbérlet-pályázatokkal kapcsolatos ügyek világosan illeszkednek Orbán Viktorék politikájába: mást mondani a választások előtt, s mást tenni a győzelem után. Mint elmondta, annak ellenére az adóztatás, a megszorítás politikáját folytatja a Fidesz, hogy két éve, a kampányban, de még az országgyűlési választások második fordulójának éjszakáján is gyökeresen mást ígértek. Folyamatosan arról beszéltek például, hogy kiszámítható politikájukkal és adócsökkentő programjukkal talpra állítják a gazdaságot, arról, hogy 10 év alatt 1 millió új

13 munkahelyet hoznak létre, s arról, hogy két héten belül rendet tesznek az országban, olyan közbiztonság lesz itt, amilyen még sohasem volt. Ezzel szemben bevezették az egykulcsos adót, amivel csak a gazdagok jártak jól, s elvették a kiskeresetűeknek segítséget nyújtó adójóváírást. Európai csúcsot döntött, hogy 27 százalékra emelték a szegények adóját, az áfát. Emelték az élőmunkára rakódó járulékterhet is. Nem csoda, hogy a gazdaság recesszióba fordult, az idei első negyedév 1,4 százalékos GDP-csökkenést produkált. Munkahelyeket érdemben nem sikerült teremteni, az álláshelyek száma ma nagyjából ugyanott van, mint 2010-ben. Megnyirbálták az Alkotmánybíróság jogkörét, hogy ne avatkozhasson be a nyilvánvalóan alkotmányellenes politikájukba. Olyan új, csak a saját értékrendjüket tükröző alkotmányt fogadtak el, amit így más pártok elutasítottak. A bírók nyugdíjaztatása, a médiatörvény a demokrácia lebontását célozzák. Politikai nyilatkozatokat akasztatnak ki a hivatalok falára, alaptörvény-asztallal szórakoztatják a jónépet. Indoklás nélkül rugdostak ki több ezer közszolgát, a forint gyengítésével devizahitelesek tízezreit lehetetlenítették el. Közben végtörlesztést hirdettek, amelyet csak azok tudtak igénybe venni, akiknek amúgy is volt pénzük (azzal viszont nem kellett elszámolniuk, hogy honnan). Elkobozták az emberek magán-nyugdíjpénztári megtakarításait, annak egy részét a tőzsdén játszották el. Olyan családtámogatási rendszert vezettek be, amivel megint a gazdagok jártak jól: a miniszterelnök a négy gyereke után havi 100 ezer forint feletti adókedvezményt tud igénybe venni, más viszont, akinek szintén négy gyereke van, nem, mert nem keres annyit, amennyiből ezt le lehet írni. Hamarosan életbe lép az új Munka törvénykönyve is, amelyben például elveszik a délutános pótlékot, az éjszakást pedig drasztikusan csökkentik. Bevezették a közfoglalkoztatási minimálbért, csökkentették az álláskeresési támogatásra kiosztható összegeket, jól lehet, a járulékokat továbbra is beszedik. Az álláskeresők a korábbi kilenccel szemben ma már csak három hónapig kapnak pénzt, így sokan szorultak ki a rendszerből sorolta a szocialista politikus, hozzátéve, hogy eközben új adónemek tucatjaival (a legújabbak a banki tranzakciós adó és a telefonadó) ütik a szolgáltatókon keresztül az embereket. Merthogy fogalmazott Gúr Nándor ezeket a kiadásokat a cégek átterhelik a fogyasztókra, efelől ne legyen senkinek semmi kétsége, sőt, ez már be is bizonyosodott korábbi adók esetében. Az MSZP alelnöke szerint két évvel ezelőtt a Fidesz óriási esélyt kapott arra, hogy 2/3-os parlamenti mandátumarányával csodát tegyen. Nem tudott ezzel élni, hatalmát arra használja, hogy zsebre tegye az országot".

14 Kövér László házelnök úr ne oktassa ki a romániai magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezetét! A Magyar Országgyűlés és a Fidesz Választmányának elnöke ismét bebizonyította, hogy mindennél fontosabbnak tartja saját maga és pártja érdekeit. Az Országgyűlés Hivatalát felhasználva nemcsak szervezi, de részt is vesz Szász Jenő székelyudvarhelyi polgármesteri kampányát segítő kampányrendezvényen. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a részvételét kifogásoló nyílt levelére pedig a szövetség elmúlt húsz éves politikáját bírálta. A Fidesz határon túli magyar közösségeket megosztó politikájának köszönhető, hogy a Magyar Koalíció Pártja ismételten nem jutott be a szlovák parlamentbe, illetve legutóbb a kb. kétszázhatvanezres vajdasági magyar közösségből csak hetvenezren szavaztak a legnagyobb magyar pártra, a Vajdasági Magyar Szövetségre. Ide vezet a Fidesz megosztó politikája, s ez a legsúlyosabb nemzetrombolás, amit magyar párt elkövethet. Az első Orbán-kormány határon túli politikájának folytatásaként a Fidesz most is beavatkozik a határon túli magyar szervezetek életébe egyoldalú politikai és pénzügyi támogatást biztosítva a Fidesz számára kedves szervezeteknek és személyeknek. Ugyanakkor semmibe veszi, és ezáltal nehéz helyzetbe hozza a szomszédos országokban a választásokon legitimitást nyert szervezeteket. A Fidesz számára nem fontos a határon túli magyarság erős parlamenti, önkormányzati jelenléte és kormányzati részvétele sem. Kövér László legutóbb egyenesen nem magyarnak, hanem kollaboráns erőknek nevezte a kormányzati szerepet vállaló határon túli vezetőket: "Azok a kollaboráns politikai erők, akik magyarnak adják ki magukat, de valójában nem a magyarokat képviselik az adott állam politikai döntéshozatalában, hanem fordítva, a többségi politikai elit érdekeit próbálják érvényesíteni a saját maguk által vezetett közösségeken belül." A Magyar Szocialista Párt elítéli a jelenlegi magyar kormánypárt vezetőinek ilyen tartalmú nyilatkozatait. Meggyőződésünk, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az összes olyan magyar érdekvédelemre szerveződött határon túli magyar politikai vagy civil szervezet, amely az elmúlt huszonkét évben a nemzetrészek

15 kisebbségi jogainak kiharcolásáért és védelméért szállt síkra, azok munkáját elismerés és nagyrabecsülés illeti. Ennek megfelelően az MSZP felszólítja a Fideszt, hogy ne rombolja tovább a határon túli magyarok közösségeinek egységét, ne veszélyeztesse érdekérvényesítő képességüket! A Fidesznek a határon túl élő közösségek életébe történő sajnálatos és durva beavatkozása már korábban is többször visszaütött, és ezzel rendre kárt okozott a magyar közösségeknek. Nem ez a magyarság érdeke. Ujhelyi István országgyűlési képviselő

2011.09.14.szerda. Tabajdi: Új lépések szükségesek az európai klímapolitikában!

2011.09.14.szerda. Tabajdi: Új lépések szükségesek az európai klímapolitikában! 2011.09.14.szerda Rendvédelmi mentori programot javasol az MSZP MSZP: többkulcsos igazságosabb személyi jövedelemadó-rendszerre van szükség Országvédelmi akcióterv - MSZP: képviselők, állami vezetők ne

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

2012. 4. - - - A - OGY

2012. 4. - - - A - OGY 2012. december 4. Gyöngyösi felszólalása - Az Európai Szocialisták Pártja elítélte a beszédet Mesterházy: az MSZP az emberekkel, szakmai szervezetekkel konzultálva írta új programjait 4K!: az ellenzéknek

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2011.12.14. szerda Költségvetés 2012 - MSZP: recesszió várható, a zárolás nem elég Washingtoni konferencia a magyar médiatörvényről Fővárosi Közgyűlés - MSZP: a fideszes kormányzás árát Budapest fizeti

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom Kiemelt hírek MSZP EP-delegáció: nem a szankciókra, igen a magyar állampolgárok jogainak biztosítására! Az EP szakbizottságában elfogadott Tavares-jelentés

Részletesebben

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6.

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6. HÍRLEVÉL 2010. Július 5. - Július 16. Tartalom Kiemelt Hírek: Tabajdi Csaba uniós fellépést sürgetett a média szabadságának biztosítására; Több uniós tagállamban veszélyben van a sajtószabadság - Strasbourg,

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

2012.07.19. csütörtök

2012.07.19. csütörtök 2012.07.19. csütörtök Okos ember ésszel jár, nem bunkóval Új esélyt adna az MSZP Török Zsolt felrobbantotta az ATV stúdióját Széttépték az iskolában Kertész portréját 16 ezer aláírás a kazincbarcikai kórházért

Részletesebben

Emberi Jogi Kézikönyv

Emberi Jogi Kézikönyv Emberi Jogi Kézikönyv Készült Magyarország emberi jogi helyzetének áttekintéséhez az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011 2012 Kiadja: Ministry of Foreign Affairs

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 10 11. szám huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet A hivatal az átalakítás alatt zavartalanul

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. január XIV. évolyam 1. szám www.mszp.hu Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Kongresszus: átalakulás előtt

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.16. szerda Mesterházy Attila beszéde az MSZP vitairatának bemutatóján Újabb trükk a Klubrádió ellen Elterelő hadművelet Zsarol és cinikus a Fidesz A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése

Részletesebben

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek!

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek! 9. Totális kudarc az elszámoltatás hiánya Négy év, három elszámoltatási biztos, a felelősségre vont nagy halak száma: nulla. Ez a Fidesz elszámoltatási mérlege. Sőt, mára odáig jutottunk, hogy az el nem

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra Tartalom Európai színvonalú kampányt! 1 Etikai kódex a kampányra 1 Eljön-e a Te országod?" A liberális értékválasztás programja 2 Milyen Magyarországon szeretne élni? 3 Kiket támogasson az állam az adófizetôk

Részletesebben

balközép Szélesebb sávon kell politizálni Egészségügyi reform: A józan ész kora 2008/január Beszélgetés Mandur Lászlóval, az Országgyűlés alelnökével

balközép Szélesebb sávon kell politizálni Egészségügyi reform: A józan ész kora 2008/január Beszélgetés Mandur Lászlóval, az Országgyűlés alelnökével XV. évfolyam 1. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép 2008/január Szélesebb sávon kell politizálni Beszélgetés Mandur Lászlóval, az Országgyűlés alelnökével

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. Mindenkit megfigyelhet a háttérhatalom. Nincsenek titkaink a világhálón. A jövőt nem lehet megállítani

Ingyenes közéleti lap. Mindenkit megfigyelhet a háttérhatalom. Nincsenek titkaink a világhálón. A jövőt nem lehet megállítani HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december Veszélyben a termőföld, veszélyben az ország Az az ország, amelyik elveszti földje felett az önrendelkezést, önálló állami létét veszélyezteti gazdasági

Részletesebben

Miskolc: Kiemelten veszélyeztetett település 2 millió forint a lakásrombolóknak

Miskolc: Kiemelten veszélyeztetett település 2 millió forint a lakásrombolóknak 2014. május - 2014 június borsvezer.info - facebook.com/borsvezer Már a szakemberek is jobbikos polgármestereket várnak Borsodban Tovább próbálkozik a Fidesz a cigánysátorral Miskolc: Kiemelten veszélyeztetett

Részletesebben

Tovább küzdenek a járandóságaikért Nem csillapodnak a kedélyek a bányászrokkantak között. Tüntetést és fórumot is szerveznek.

Tovább küzdenek a járandóságaikért Nem csillapodnak a kedélyek a bányászrokkantak között. Tüntetést és fórumot is szerveznek. MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben