péntek. A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.05.25. péntek. A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal"

Átírás

1 péntek Fiatalokon alapuló új társadalmi szerződésre van szükség! Ajánlat Magyarországnak. Rendet és biztonságot! A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal Új Btk. - Szigorítást és enyhítést is javasol az MSZP A TEK megszüntetését és a szolgálati nyugdíjak visszaállítását javasolja az MSZP Mesterházy Attila nyílt levele Dr. Áder János köztársasági elnök részére "A Fidesz zsebre tenné az országot" Kövér László házelnök úr ne oktassa ki a romániai magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezetét! Ki teszi jóvá a kárt? Gratulálunk Szepesi Györgynek Alibi konzultáció helyett munkahelyteremtést! Reagálás Harrach Péter szavaira Közösen kell megfékeznünk a szélsőségeket

2 A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon: Fiatalokon alapuló új társadalmi szerződésre van szükség! Európában egyre gyakrabban tapasztalhatjuk a jövőjük miatt aggódó fiatalok elégedetlenségét. A fiatalok közül leginkább a nők azok, akiknek gyakran többszörösen is hátrányos megkülönböztetéssel kell szembenézniük a munkaerő-piacon. Ezért olyan programokra, politikákra van szükség, amelyek egyenlőbb, kiegyensúlyozottabb társadalom felé mutatnak jelentette ki felszólalásában dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő a finn Szociáldemokrata Párt 43. Kongresszusán. Elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjük napjaink kihívásait és problémáit, mert csak így tudjuk kidolgozni a sikeresebb jövőnk megvalósításához szükséges javaslatokat. Ma már nagyon jól érzékelhető, hogy a politikai baloldal igen fontos állomásához érkezett, miután 17 év után, ismét szocialista elnöke van Franciaországnak. Francois Hollande új fejezetet nyit nemcsak a válságkezelésben, de a kontinens jövőjében is. Az egyik legsúlyosabb problémára a leghatékonyabb megoldást az Európai Ifjúsági Garancia jelentené mindazon közel 5,5 millió európai munkanélküli fiatal számára, akiknek így munkát vagy továbbképzési lehetőséget biztosítana. Olyanoknak, akik legalább négy hónapja befejezték tanulmányaikat, és nem találnak munkát, vagy éppen elvesztették korábbi állásukat. Egy új, fiatalokon alapuló társadalmi szerződésre van szükség hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő. Az Európai Szocialista Párt Nőszervezete a felvetett problémák megoldását hivatott előmozdítani. Azt, hogy a férfiak és nők között egyenlő bánásmódot, egyenlő és

3 megosztott felelősséget kell biztosítani a munkában és a magánéletben egyaránt. A valódi esélyegyenlőség azonban csak akkor érhető el, ha a nők gazdaságilag is függetlenek lesznek. El kell érnünk, hogy a fiatal nők és férfiak valóban úgy érezzék, hogy egyenlő esélyekkel indulhatnak szakmai és magánéletbeli céljaik elérésére zárta beszédét dr. Gurmai Zita a Nőszervezet elnöke. Ajánlat Magyarországnak. Rendet és biztonságot! Harangozó Gábor: A Magyar Szocialista Párt párbeszédet kezd a József Attila Alapítvány szakértői által kidolgozott, az Ajánlat Magyarországnak című vitairatról, amely számot vet Magyarország jelenlegi helyzetével, és javaslatokat fogalmaz meg az előttünk álló nemzeti, társadalmi, gazdasági kihívások megoldására. Az MSZP, valamint a József Attila Alapítvány szakértői folyamatosan elemzik és értékelik hazánk helyzetét és szakmai tudásuk, tapasztalataik alapján teszik asztalra és bocsájtják vitára közpolitikai javaslataikat. A vitaanyag nem választási program, különösen nem kormányprogram. Két évvel a következő parlamenti választások előtt senki nem tudja, mi lesz 2014-ben, hol tart majd a világ, Európa és Magyarország. A Fidesz-KDNP kormány két éve alatt drámai mértékben romlott Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete. Lebontotta a demokratikus intézményeket, példátlan központosításra, totális hatalomra tört, korlátozta a sajtó, így a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságát. A félelem és a függőség légkörét alakította ki. Felelőtlen gazdaságpolitikájával lerombolta a korábbi válságkezelés eredményeit. A javakat és a jogokat a jobb módúakhoz csoportosította át. Politikai rendszerváltást vitt végbe, ezért az MSZP Orbán Viktor egész új rendszerének éles és határozott ellenzéke. A József Attila Alapítvány vitaanyaga javaslat a társadalmi igazságosság megteremtésének szolidáris programjára, ami elválaszthatatlan a demokrácia, a haladás és a negyedik köztársaság megteremtésének eszméjétől. A vitaanyag javaslat egy új baloldali politikára. A szocialisták azt ajánlják Magyarországnak, hogy közösen állítsuk helyre az együttműködés és a szolidaritás feltételeit, és együtt tegyünk meg mindent a szétszakítottság megszüntetése, az

4 igazságtalanságok kiküszöbölése, valamint egy mindenki szavára számító demokrácia megteremtése érdekében. Az állampolgárokkal, más demokratikus politikai erőkkel folytatott párbeszéd a feltétele és lehet az alapja, egy a mainál erősebb, biztonságosabb, gyarapodó és sikeres Magyarország megteremtésének. Az MSZP tudatában van annak, hogy nem lehet, és nem kell ugyanazt visszaépíteni, ami 2010 előtt volt. Nem tudható, mennyi lesz a kifizetetlen számla, mennyibe kerül az országnak pénzben és közös értékeink megrendülésében kifejezhető kár, amit Orbán Viktor kormányzása okoz. Ezért a vitaanyag arra törekszik, hogy ajánlata őszinte és hiteles legyen, ne tartalmazzon teljesíthetetlen ígéreteket. Az MSZP tanult az elmúlt 22 év hibáiból, és épít a szocialista kormányzás eredményeire. Mást és másként kíván tenni, mint az előző kormányok bármelyike ezt tartalmazza az Ajánlat Magyarországnak. A vitairat szerzői és az MSZP nyitottak minden demokratikus politikai erő, civil szervezet, szellemi műhely és valamennyi polgár javaslataira, kezdeményezéseire. Ennek keretében minden témáról fórumot tart a Magyar Szocialista Párt. Mai nappal a rendvédelmi fejezetről tartunk egyeztetést szakszervezetekkel, hivatásos állomány tagjaival, rendvédelmi dolgozókkal. Harangozó Tamás: 1) A közbiztonságot, mint a legalapvetőbb közszolgáltatást Magyarország minden polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül biztosítani kell. Az állam legfontosabb feladata, hogy polgárai számára megteremtse a félelem nélküli élet feltételeit, a hétköznapok biztonságát. Ehhez egyaránt garantálni kell a létbiztonság, a jogbiztonság és a közbiztonság érvényesülését. Ez minden társadalmi és gazdasági fejlődés elsőszámú alapfeltétele. A rendészetpolitika rendeltetése nem pusztán a bűnözés elleni küzdelem, hanem a mindennapok biztonságának megteremtése, a békés társadalmi együttélés normáinak következetes és határozott érvényesítése. A rendészet feladata a társadalom védelme, a potenciális fenyegetésektől való megoltalmazása. E komplexen felfogott közrend és közbiztonság megteremtése és fenntartása elsősorban, de nem kizárólagosan a hivatásos rendészeti szervek feladata és felelőssége, hanem fontos szerepük van ebben az állam egyéb szerveinek, az önkormányzatoknak, a társadalmi szervezeteknek és végső soron az ország minden

5 polgárának. Új szervezetrendszer kialakítása szükséges a lakosság védelmét közvetlenül biztosító rendészeti tevékenységek ellátására (közterületek rendjének fenntartása, bűnüldözés, bűnmegelőzés, tűzvédelem, polgári védelem): Központi állami szervezet: ezek a professzionális, gyorsreagálású, jól felszerelt, egységes központi irányítás alatt álló, állami rendészeti szervek. Ennek érdekében helyre kell állítani az egységes rendőrségi szervezetrendszert, vagyis megszüntetni a Terrorelhárítási Központot. Helyi rendészeti szervek: ide tartoznak a megerősített, és a helyi feladatoktól el nem vonható körzeti megbízotti szolgálat, valamint az önkormányzati rendészet szervei. A helyi rendészet szereplői helyismeretük, társadalmi beágyazottságuk, állandó jelenlétük révén a közrend fenntartásának legalapvetőbb biztosítékai. Az önkormányzatok szerepvállalása alapvető jelentőségű és megkerülhetetlen. Az önkormányzati rendészet lehetséges fejlesztési irányai, akár az önkormányzati rendőrség irányába történő továbblépés érdekében a településeknek anyagi feltételeket kell biztosítani. Önkéntesek: a demokrácia egyik legfőbb ismérve, hogy a polgárok maguk is szerepet kérnek és szerepet vállalnak saját biztonságuk, jólétük és boldogulások biztosításában. A bűnmegelőzés, tűzvédelem és polgári védelmi tevékenység esetében különösen nagy jelentősége van a civil öntudatnak, a helyi közösségek összetartó erejének. Ma is számos településen működnek polgárőr szervezetek, önkéntes tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek. Ezek a rendészet számára pótolhatatlan anyagi és humán-erőforrást jelentenek. A központi, a helyi rendészeti szervek és az önkéntes szervezetek fejlesztésével biztosítható minden településen az állampolgárok által elvárt szintű biztonság. Ezeket egymással összhangban kell fejleszteni. A rendészeti szervek speciális jogosítványai, mint amilyen a legitim állami erőszakmonopólium gyakorlása, a fegyverhasználati jog, speciális követelményeket támasztanak az állománnyal szemben. Olyan veszélyeket kell felvállalniuk, amikre más pozícióban dolgozók nem kötelezhetőek. A rendészeti szerveknél dolgozók felszerelésükkor vállalják ezeket a kockázatokat, vállalják, hogy hivatásukból eredő kötelezettségüknek akár életük kockáztatásával is eleget tesznek. Törvényben kell biztosítani a hivatásos szolgálattal együtt járó többletkötelezettségek és alapjog-korlátozások ellentételezésének módját. Ezért a költségvetés teherbíró képességének keretei között helyre kell állítani a hivatásos állomány kedvezményrendszerét, és megújult formában szükséges visszaállítani a szolgálati

6 nyugdíjrendszert. Ennek előfeltétele a civilesítés következetes végrehajtása. E folyamat végeredményeként valóban csak azok fognak hivatásos szolgálati viszonyban állni, akik fokozott kockázatviseléssel járó beosztást töltenek be, és e beosztáshoz valóban indokolt többletkötelezettségek előírása. Értelemszerűen a hivatásos állomány vezetőinek szintén hivatásos szolgálati viszonyban kell állniuk. A rendészeti szervek esetében két működési kultúrának kell egymás mellett léteznie: a szigorú hierarchiában, parancskövetési rendszer alapján dolgozó hivatásos állománynak, illetve a szolgáltató közigazgatás szellemét követő közszolgálati, közalkalmazotti állománynak. A hivatásos életpályamodell is megújításra szorul. Szakítani kell ugyanis azzal a szemlélettel, hogy pusztán az idő előre haladásával, kiemelkedő teljesítmény nélkül feljebb lehet jutni a ranglétrán. Az új életpályamodellnek elsősorban egy adott beosztás, munkakör betöltéséhez megkövetelt kompetenciákat, annak gyakorlásával együtt járó terhelést és kockázatokat, valamint a felelősségvállalás mértékét kell elismernie. A vezető beosztások betöltésére átlátható pályázati rendszer keretében kerüljön sor. A pályázati feltételeknek megfelelő jelöltek közül a kinevezési jogkör gyakorlója határozatlan időre nevezze ki a vezetőt. Az illetményrendszernek az anyagi ösztönzés révén az életpályamodellt kell hatékonyan megtámogatnia. Vissza kell állítani a rendészeti szakszervezetek jogait, és megszüntetni a hivatásrendi alapon szerveződő Magyar Rendvédelmi Kart. Elfogadhatatlan ugyanis a rendészeti dolgozók érdekérvényesítési jogainak diszkriminatív csorbítása. A szolgálati nyugdíjasok erkölcsi, és a költségvetési lehetőségek kereteihez igazodó anyagi kárpótlása is elkerülhetetlen. Egyetlen állam sem engedheti meg magának a nyugdíjak visszamenőleges hatályú diszkriminatív megnyirbálását, különös tekintettel azok esetében, akik életük kockáztatásával szolgálták hazájukat.

7 A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal A választójogi törvényhez fűződő aggályait ismertette a Velencei Bizottság Magyarországon tartózkodó jelentéstevőivel az MSZP pénteken. A párt képviselői a többi közt a választókerületek kialakításával kapcsolatban fogalmazták meg kifogásaikat. A szocialistákban felmerült a választókerületek politikai alapú kijelölésének gyanúja, amelyeket ráadásul úgy határozott meg a kormányoldal, hogy azokról nem egyeztetett az ellenzéki pártokkal - ismertette újságírókkal Harangozó Gábor, az Európa Tanács magyar delegációjának szocialista tagja azokat az aggályokat, amelyeket a Velencei Bizottság jelentéstevőinek is megfogalmazott. A találkozót követő tájékoztatón az országgyűlési képviselő közölte, a szocialisták azt is kifogásolják, hogy még egyáltalán nem ismertek az új választási eljárásról szóló jogszabályra vonatkozó javaslat részletei az ellenzék előtt. A politikus ugyancsak bírálta azokat az elképzeléseket, amelyek szerint a pártok a következő két évben nem kapnának állami támogatást, és azt is, ha regisztrációhoz kötnék a szavazók számára a választásokon való részvételt. Mint mondta, mindez nem a pártok programjának küzdelmét eredményezné, hanem "csak Kubatov Gábor mozgósítási listájának hatékonyságát fogja lemérni". A képviselő emlékezetett arra: a Velencei Bizottság már tucatnyi törvénnyel kapcsolatban vizsgálja Magyarországon, hogy azok megfelelnek-e az alapvető emberi jogok és a demokratikus normák követelményeinek. Harangozó Gábor szerint három tárgyban nem köthető kompromisszum: a független igazságszolgáltatást szavatoló törvényi rendszer, a média függetlenségét és a szólásszabadságot biztosító jogszabályok, valamint a választási rendszer tekintetében. Mint mondta, az első két ügyben korábban igen kritikus véleményt fogalmazott meg a Velencei Bizottság, ennek ellenére a médiaszabályozás csütörtökön elfogadott módosítása során szerinte a kormányoldal egyáltalán nem vette figyelembe ezeket a kritikákat. Szabó Vilmos, az Európa Tanács delegációjának másik szocialista tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a küldöttek különös érdeklődést mutattak a pártok közötti egyeztetések eljárása iránt. Ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a jelenlévőket: ahogy a választójogi törvényről sem volt, úgy most az eljárási szabályokról sem egyeztet az ellenzéki párttal a kormányoldal. A tájékoztatón elhangzott, hogy a küldöttek nemrég kezdték el vizsgálni a magyarországi választójogi törvényt, az ezzel kapcsolatos jelentést várhatóan júniusi ülésén fogadja el a Velencei Bizottság, amely megfogalmazza ajánlásait.

8 Új Btk. - Szigorítást és enyhítést is javasol az MSZP A szocialisták a javaslatot szigorító és enyhítő módosító indítványokat is benyújtanak az új büntető törvénykönyvhöz (Btk.): az erőszakos, életellenes bűncselekményeket nagyobb szigorral üldöznék, több esetben viszont enyhítést kezdeményeznek és ellenzik a bírók mérlegelési jogának szűkítését. Bárándy Gergely parlamenti képviselő pénteken sajtótájékoztatón azt mondta: tízévnyi csaknem folyamatos csökkenés után 2010-ben, majd 2011-ben is nőtt az ismertté vált bűncselekmények, és azon belül az emberölések száma. Véleménye szerint ez a kormány büntetőpolitikájának kudarcát jelzi. Az MSZP olyan büntetőpolitikát tart szükségesnek, amely a visszaesőket és a súlyos, erőszakos bűncselekményeket még szigorúbban szankcionálja, a kisebb súlyú bűntettek egyszeri elkövetőinél viszont az elterelést céloznák meg, és például a büntetés elengedését is lehetővé tennék, ha az elkövető jóváteszi az okozott kárt és a sértett ebbe beleegyezik - fejtette ki. Módosító javaslataik közül kiemelte a középmértékes büntetéskiszabás és általában a bírók mérlegelési jogát szűkítő rendelkezések eltörlését, az állatkínzás szigorúbb szankcionálását és a részben felfüggesztett szabadságvesztés lehetőségének visszahozását. Beszélt arról is, hogy az MSZP a súlyos bűncselekményeket elkövető visszaesők szigorú büntetéstét, ugyanakkor a kisebb súlyú bűntettek esetében alternatív szankciók életbe léptetését célzó "kettős nyomvonalú" büntetőpolitikát az előző ciklusokban sikerrel érvényesítette. Hiányolta viszont ezt a szemléletet az új Btk.-ra vonatkozó kormányjavaslatból. Bárándy Gergely kifogásolta, hogy az indítvány alapján szigorúbb - akár életfogytig tartó - büntetést lehetne kiszabni kábítószerrel visszaélésért, mint emberölésért, amit öttől húsz évig büntethetnek. Szerinte ez nem tükrözi a társadalom értékítéletét. A jogos védelemről azt mondta: kiterjesztésével egyetértenek, de úgy látják, hogy az arányosság követelményének törvénybe iktatásával a védekezők joga valójában szűkülne a mostanihoz képest. Ezt azzal a példával illusztrálta: egy gyenge fizikumú nőnek választania kellene, hogy más védekezési lehetőség híján lábon lő egy nála sokkal erősebb, de puszta kézzel rátámadó férfit, és megvédi ugyan magát, de - az arányosság elvének megsértése miatt - törvényt sért, vagy hagyja magát megverni. A szocialista képviselő szerint legalább ekkora probléma, hogy a szabályozás alapján szélsőséges esetben élet elleni támadásnak lehetne tekinteni akár egy éjszakai lopási kísérletet is. Így - magyarázta - a tulajdonos felszólítás nélkül lelőhetné azt, aki éjszaka krumplit lop a kertjéből. Az MSZP ezért azt kezdeményezi, hogy csak a személy ellen

9 irányuló támadásokat lehessen élet elleniként vélelmezni. Az MSZP-s politikus kritizálta továbbá, hogy az Országgyűlés jövő szerdán utolsó napirendi pontként, várhatóan késő este folytatja az új Btk. általános vitáját - amelyben eddig csak az előterjesztői expozé és a vezérszónoki kör ment le -, és aznap le is zárja azt. Az MTI kérdésére Bárándy Gergely annak a személyes véleményének is hangot adott, hogy Navracsics Tibor igazságügyi miniszter nem hibázott vagy lépett túl hatáskörén, amikor az ítélkezési gyakorlat felülvizsgálatát kérte a Cozma-ügy nyomán a Kúria elnökétől. A szocialista politikus azt mondta, tudja, hogy ezt sok szaktekintély, köztük a Medgyessy-kormányban igazságügy-miniszterként dolgozó édesapja másképp ítéli meg. Szerinte viszont egy jogerősen lezárt ügyben megfogalmazott véleménye miatt a szakminisztert nem lehet az igazságszolgáltatás befolyásolásának szándékával vádolni. Megrendelést nem fogalmazhat meg egy politikus, de ha úgy ítéli meg, hogy a bírósági gyakorlat nem a jogalkotói szándéknak megfelelően alakul, kezdeményezheti annak felülvizsgálatát, illetve a Btk. módosítását - rögzítette álláspontját. Megjegyezte azt is, hogy ezzel szemben a bírósági szervezetrendszer átalakítása valóban súlyos veszélyt jelent az igazságszolgáltatás függetlenségére.

10 A TEK megszüntetését és a szolgálati nyugdíjak visszaállítását javasolja az MSZP A Terrorelhárítási Központ (TEK) megszüntetésére és a szolgálati nyugdíjak visszaállítására is javaslatot tesz az MSZP programjának vitairata, az Ajánlat Magyarországnak. Erről Harangozó Tamás, a szocialisták frakcióvezető-helyettese beszélt pénteken újságíróknak. A politikus elmondta, a szocialisták - ha más formában, a társadalom igazságérzetéhez és a költségvetés teherbíró képesséhez igazodva is, de - szükségesnek tartják az év elejével megszűnt szolgálati nyugdíjak visszaállítását és a rendőrség egységének helyreállítását a TEK megszüntetésével. Ez utóbbit azzal indokolta, hogy a terrorelhárítási feladatokat korábban is megfelelően látta el a rendőrség. Kiemelte, hogy a rendvédelmi szervek anyagi helyzete minden kormányzati ígéret ellenére tragikus: a rendőrségnek hónapokkal ezelőtt lejárt, kifizetetlen számlái vannak, miközben a Belügyminisztériumban - a kilencmilliárdos mentőcsomaggal egy időben - újabb hatmilliárd forintot zároltak. Véleménye szerint a rendvédelmi dolgozókat "megalázták" az elmúlt két évben a semmisségi törvénnyel, juttatásaik csökkentésével, a szolgálati nyugdíjak megszüntetésével és szakszervezeteik ellehetetlenítésével, ezért az MSZP-nek, ha kormányra kerül, anyagi és erkölcsi kárpótlásban kell részesítenie őket. Az MTI kérdésére Harangozó Tamás arról is beszélt, hogy nagyjából ötszáz vétlen rendőrnek adna kéthavi fizetésüknek megfelelő egyszeri kárpótlást az a törvényjavaslat, amely a őszi zavargások idején szolgálatteljesítés közben megsérült, illetve anyagi kárt szenvedő rendőrök érdekében terjesztett be a parlamentnek. Hozzátette: másfél éve már benyújtotta ezt az indítványt, ám a fideszes többség tárgysorozatba sem vette. Az ellenzéki politikus most belügyminiszteri támogatást vár hozzá, de ha ezt nem kapja meg - folytatta -, az MSZP kormányra jutva mindenképp kezdeményezni fogja a megsérült rendőrök kárpótlását. Harangozó Tamás szerint most az a kérdés, hogy miután - szerinte is helyesen - több mint 270 millió forintot fizettek ki azoknak, akik 2006 őszén az erőszakos rendőri fellépés miatt kárt szenvedtek, "belefér-e a Fidesz-kormány hozzáállásába és Pintér Sándor állomány iránti elkötelezettségébe", hogy "a sor végén" azokat, az életüket és testi épségüket kockáztató rendőröket is kártalanítsák, akik semmilyen túlkapást nem követtek el.

11 Mesterházy Attila nyílt levele Dr. Áder János köztársasági elnök részére Dr. Áder János köztársasági elnök úr részére Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Szocialista Párt elnök-frakcióvezetőjeként gratulálok államfővé választásához, egyúttal pedig reményemet fejezem ki, hogy személyében a köztársaság demokratikus működése felett aktívan őrködő, a nemzet egységét híven megjelenítő köztársasági elnöke lehet Magyarországnak. Első államfői beszéde ezt a reményt erősíti meg bennem. Szeretnék bízni abban, hogy a párbeszéd, az értelmes viták és a kompromisszumos megoldások tisztelete alapvető célja lesz köztársasági elnöki munkájának. Remélem, hogy azt a hagyományt folytatja majd, amit Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László alapozott meg a demokratikus, a fékek és ellensúlyok rendszerét tiszteletben tartó Magyarország szolgálata érdekében. Éppen ezért arra kérném a Köztársasági Elnök urat, hogy ne írja alá a T/7022. számú, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által május 24-én elfogadott jogszabályt, hanem normakontrollt kezdeményezve küldje meg azt az Alkotmánybíróságnak. Mivel az Országgyűlés illetékes bizottsága házszabályszerűnek fogadott el olyan módosító indítványokat, amelyek az eredeti tervezetben nem szereplő paragrafusokat érintenek, és a tervezethez képest teljesen új területeket és tartalmakat emeltek be a törvénybe. A Házszabály durva megsértése mellett, komoly tartalmi kifogások emelhetők a törvény ellen a jogbiztonság és az Alaptörvényben is garantált sajtószabadság megsértése miatt. Véleményünk szerint a törvényszöveg egyes részei módot adnak a hatósági erőfölénnyel való visszaélésre, amelyek sértik a médiapluralizmus elvét és az állampolgároknak az objektív valamint a sokoldalú tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogát.

12 A nemzet érdekében kívánom, munkája eredményes legyen. Budapest, május 25. Üdvözlettel: Mesterházy Attila "A Fidesz zsebre tenné az országot" Gúr Nándor szerint ezt célozzák az állami földbérlet-pályázatokon tapasztalt döntések is. Ezt nem lehet engedni. Az állami földbérletpályázatok ügyében az MSZP-nek két fontos dolga van: feltárni és nyilvánosságra hozni a visszaéléseket, kormányra kerülve pedig helyreállítani a törvényes állapotokat. Jelenleg viszont mindent meg kell tenni a Fidesz azon törekvése ellen, hogy a magyarországi létet a korrupció határozza meg, s meg kell akadályozni azt is, hogy ez a politikai-gazdasági erő egyszerűen csak zsebre vágja az országot. Minderről Gúr Nándor országgyűlési képviselő, az MSZP alelnöke beszélt pénteken Miskolcon. A szocialista politikus emlékeztetett a Bükki Nemzeti Park földbérletpályázatával kapcsolatos botrányokra. Mint ismert, a park 3000 hektárnyi, a kezelésében lévő állami földet szeretett volna pályázat útján bérbe adni. A pályázatot eredetileg olyan feltételek mellett írták ki, hogy annak lehetséges nyertesei a helyi gazdák legyenek. Ez viszont nem tetszett a minisztériumnak, az igazgatót kirúgták, a pályázatot visszavonták. Új pályázatot írtak ki. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy a bérbe adott földek felét három, közel háromnegyedét öt pályázó nyerte el. Olyanok, akiknek közük sincs a gazdálkodáshoz. A helyi gazdák viszont alig kaptak valamit. Gúr Nándor arra is felhívta a figyelmét, hogy a jelenség nem egyedi, hasonló ügyekről lehet beszámolni Baranya, Békés, vagy Fejér megyéből is. Az meg mondta a politikus mindennek a teteje, hogy a pályázatok bírálati szempontjait titkosították. Az MSZP ezt felháborítónak tartja, a párt ezért tette elérhetővé a birtokába jutott szempontrendszert a és vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte. Az országgyűlési képviselő beszélt arról is, hogy a földbérlet-pályázatokkal kapcsolatos ügyek világosan illeszkednek Orbán Viktorék politikájába: mást mondani a választások előtt, s mást tenni a győzelem után. Mint elmondta, annak ellenére az adóztatás, a megszorítás politikáját folytatja a Fidesz, hogy két éve, a kampányban, de még az országgyűlési választások második fordulójának éjszakáján is gyökeresen mást ígértek. Folyamatosan arról beszéltek például, hogy kiszámítható politikájukkal és adócsökkentő programjukkal talpra állítják a gazdaságot, arról, hogy 10 év alatt 1 millió új

13 munkahelyet hoznak létre, s arról, hogy két héten belül rendet tesznek az országban, olyan közbiztonság lesz itt, amilyen még sohasem volt. Ezzel szemben bevezették az egykulcsos adót, amivel csak a gazdagok jártak jól, s elvették a kiskeresetűeknek segítséget nyújtó adójóváírást. Európai csúcsot döntött, hogy 27 százalékra emelték a szegények adóját, az áfát. Emelték az élőmunkára rakódó járulékterhet is. Nem csoda, hogy a gazdaság recesszióba fordult, az idei első negyedév 1,4 százalékos GDP-csökkenést produkált. Munkahelyeket érdemben nem sikerült teremteni, az álláshelyek száma ma nagyjából ugyanott van, mint 2010-ben. Megnyirbálták az Alkotmánybíróság jogkörét, hogy ne avatkozhasson be a nyilvánvalóan alkotmányellenes politikájukba. Olyan új, csak a saját értékrendjüket tükröző alkotmányt fogadtak el, amit így más pártok elutasítottak. A bírók nyugdíjaztatása, a médiatörvény a demokrácia lebontását célozzák. Politikai nyilatkozatokat akasztatnak ki a hivatalok falára, alaptörvény-asztallal szórakoztatják a jónépet. Indoklás nélkül rugdostak ki több ezer közszolgát, a forint gyengítésével devizahitelesek tízezreit lehetetlenítették el. Közben végtörlesztést hirdettek, amelyet csak azok tudtak igénybe venni, akiknek amúgy is volt pénzük (azzal viszont nem kellett elszámolniuk, hogy honnan). Elkobozták az emberek magán-nyugdíjpénztári megtakarításait, annak egy részét a tőzsdén játszották el. Olyan családtámogatási rendszert vezettek be, amivel megint a gazdagok jártak jól: a miniszterelnök a négy gyereke után havi 100 ezer forint feletti adókedvezményt tud igénybe venni, más viszont, akinek szintén négy gyereke van, nem, mert nem keres annyit, amennyiből ezt le lehet írni. Hamarosan életbe lép az új Munka törvénykönyve is, amelyben például elveszik a délutános pótlékot, az éjszakást pedig drasztikusan csökkentik. Bevezették a közfoglalkoztatási minimálbért, csökkentették az álláskeresési támogatásra kiosztható összegeket, jól lehet, a járulékokat továbbra is beszedik. Az álláskeresők a korábbi kilenccel szemben ma már csak három hónapig kapnak pénzt, így sokan szorultak ki a rendszerből sorolta a szocialista politikus, hozzátéve, hogy eközben új adónemek tucatjaival (a legújabbak a banki tranzakciós adó és a telefonadó) ütik a szolgáltatókon keresztül az embereket. Merthogy fogalmazott Gúr Nándor ezeket a kiadásokat a cégek átterhelik a fogyasztókra, efelől ne legyen senkinek semmi kétsége, sőt, ez már be is bizonyosodott korábbi adók esetében. Az MSZP alelnöke szerint két évvel ezelőtt a Fidesz óriási esélyt kapott arra, hogy 2/3-os parlamenti mandátumarányával csodát tegyen. Nem tudott ezzel élni, hatalmát arra használja, hogy zsebre tegye az országot".

14 Kövér László házelnök úr ne oktassa ki a romániai magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezetét! A Magyar Országgyűlés és a Fidesz Választmányának elnöke ismét bebizonyította, hogy mindennél fontosabbnak tartja saját maga és pártja érdekeit. Az Országgyűlés Hivatalát felhasználva nemcsak szervezi, de részt is vesz Szász Jenő székelyudvarhelyi polgármesteri kampányát segítő kampányrendezvényen. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a részvételét kifogásoló nyílt levelére pedig a szövetség elmúlt húsz éves politikáját bírálta. A Fidesz határon túli magyar közösségeket megosztó politikájának köszönhető, hogy a Magyar Koalíció Pártja ismételten nem jutott be a szlovák parlamentbe, illetve legutóbb a kb. kétszázhatvanezres vajdasági magyar közösségből csak hetvenezren szavaztak a legnagyobb magyar pártra, a Vajdasági Magyar Szövetségre. Ide vezet a Fidesz megosztó politikája, s ez a legsúlyosabb nemzetrombolás, amit magyar párt elkövethet. Az első Orbán-kormány határon túli politikájának folytatásaként a Fidesz most is beavatkozik a határon túli magyar szervezetek életébe egyoldalú politikai és pénzügyi támogatást biztosítva a Fidesz számára kedves szervezeteknek és személyeknek. Ugyanakkor semmibe veszi, és ezáltal nehéz helyzetbe hozza a szomszédos országokban a választásokon legitimitást nyert szervezeteket. A Fidesz számára nem fontos a határon túli magyarság erős parlamenti, önkormányzati jelenléte és kormányzati részvétele sem. Kövér László legutóbb egyenesen nem magyarnak, hanem kollaboráns erőknek nevezte a kormányzati szerepet vállaló határon túli vezetőket: "Azok a kollaboráns politikai erők, akik magyarnak adják ki magukat, de valójában nem a magyarokat képviselik az adott állam politikai döntéshozatalában, hanem fordítva, a többségi politikai elit érdekeit próbálják érvényesíteni a saját maguk által vezetett közösségeken belül." A Magyar Szocialista Párt elítéli a jelenlegi magyar kormánypárt vezetőinek ilyen tartalmú nyilatkozatait. Meggyőződésünk, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az összes olyan magyar érdekvédelemre szerveződött határon túli magyar politikai vagy civil szervezet, amely az elmúlt huszonkét évben a nemzetrészek

15 kisebbségi jogainak kiharcolásáért és védelméért szállt síkra, azok munkáját elismerés és nagyrabecsülés illeti. Ennek megfelelően az MSZP felszólítja a Fideszt, hogy ne rombolja tovább a határon túli magyarok közösségeinek egységét, ne veszélyeztesse érdekérvényesítő képességüket! A Fidesznek a határon túl élő közösségek életébe történő sajnálatos és durva beavatkozása már korábban is többször visszaütött, és ezzel rendre kárt okozott a magyar közösségeknek. Nem ez a magyarság érdeke. Ujhelyi István országgyűlési képviselő

16 Ki teszi jóvá a kárt? A rendőrség szóvivője megerősítette: bűncselekmény hiányában megszüntetik a filozófusok elleni mind a négy eljárást, amelyben Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos milliós gazdasági visszaélésekkel rágalmazott meg jeles magyar filozófusokat. A gyalázatos rágalomhadjárat, amelynek célja a kormány által balliberális szelleműnek tartott filozófusok meghurcolása volt, csúfos véget ért. De ki számoltatja el a volt elszámoltatási kormánybiztost és azokat, akik neki a politikai megrendelést adták? Ki teszi jóvá az okozott erkölcsi és anyagi kárt? A megrágalmazott filozófusok komoly egzisztenciális sérelmeket szenvedtek, van, aki állását, jövedelmét vesztette el a gyanú miatt. Az erkölcsi kártétel még ennél is nagyobb: lejáratták a magyar tudományos életet, egész Magyarországot azzal, hogy olyanokat támadtak meg alaptalanul, akik eddig az ország nemzetközi jóhírét gyarapították. Az MSZP elvárja, hogy a kormánybiztos rágalmazásáért a kormány elnézést kérjen, kövesse meg a meghurcolt filozófusokat, az egész magyar tudományos életet, és tegyen meg mindent az okozott kár csökkentéséért. Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségi tagja Lendvai Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője

17 Gratulálunk Szepesi Györgynek A Magyar Szocialista Párt nevében őszintén gratulálok Szepesi Györgynek abból az alkalomból, hogy a FIFA érdemrenddel tüntette ki, amely a futballvilágban kiérdemelhető legmagasabb elismerés. Ennek rangját emeli, hogy a rádiószpíkerség mellett a futballvezetőként is egyedi teljesítményt nyújtó Gyuri bácsi szülővárosában vehette át e kitüntetést. A díj méltó módon fejezi ki a legendás rádióriporter nemzetközi sportéletben betöltött rendkívüli és egyedülálló szerepét, ugyanakkor Magyarország külön hálával tartozik neki a nemzeti összetartozásért tett sok évtizedes szolgálatáért. Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig szóljon hozzánk a hazai sportélet múltjáról, jelenéről és jövőjéről! Mesterházy Attila, az MSZP elnöke Alibi konzultáció helyett munkahelyteremtést! Míg a kormánypártok milliárdokét konzultálnak és luxuslakásokat bérelnek maguknak, az embereknek az újabb megszorítások, az adó- és adótétel-emelések, meg az elbocsátások jutnak. Összehasonlításképpen: a miniszterelnök által a munkahelyteremtésről szóló alibi konzultáció annyiba kerül, amennyiből meg lehetett volna spórolni a bölcsődei díjak bevezetését. A magát családbarátnak hazudó kormány a kisgyermekes szülőkre az adók mellé még kirója az akár havi több tízezer forintos bölcsődei térítési díjat is. Az MSZP szerint a Fidesznek két év kormányzás után a munkahelyteremtésről nem konzultálni a kellene, hanem cselekednie, hiszen az ígéret egymillió új munkahelyről szólt. Viszont az a gazdaságpolitika, amelyet az állandó adóemelésekre és a kiszámíthatatlan jogi környezetre építettek, ahelyett, hogy munkahelyek létesítene, láthatóan még a meglévőket is felszámolja.

18 Az MSZP a munkahely-megszüntető politika és alibi konzultáció helyett felelős gazdaságpolitikára és a szocialista párt által javasolt progresszív adórendszer bevezetésére szólítja fel a Fideszt! Török Zsolt az MSZP szóvivője Reagálás Harrach Péter szavaira Harrach Péter mai mondatai bőven túlmutatnak az abortusztabletta bevezetésének ürügyén újranyitott abortuszvitán. A KDNP frakcióvezetőjének kijelentései gyermeküket nehéz sorban nevelő anyák millióit alacsonyítja a szegénység és a tudatlanság reprodukciójára képes kihordólányokká. Várjuk a Fidesz állásfoglalását! Harrach Péter ma megjelent interjújában az abortusztabletta bevezetése kapcsán azt mondja, engem nem az érdekel, hogy kaparókanál vagy tabletta, engem az érdekel, hogy szülessenek meg a gyerekek. A KDNP által az elmúlt napokban tett érzéketlen nyilatkozatok után sem a frakcióvezető otromba megfogalmazásán, sem a szavaiban tükröződő szellemiségen nem lepődtünk meg. Azt viszont, hogy Harrach Péter szerint az iskolázatlan rétegek adják tovább a gyermekeiknek az ő sajátos kultúrájukat. Tehát nem elég, hogy kevesen leszünk, hogy öregek leszünk, még képzetlenek is leszünk botrányosnak tartjuk, és a leghatározottabban elutasítjuk! Túl azon, hogy a magát kereszténydemokratának nevező párt frakcióvezetője gyermeküket nehéz sorban nevelő anyák százezreit alacsonyítja szimplán a szegénység és a tudatlanság reprodukciójára képes kihordólányokká; külön felháborító, hogy ezt olyan képviselőként teszi, aki a parlamentben lelkiismeret-furdalás nélkül megszavazta az alacsony státuszú gyerekek sorsát megpecsételő iskolakötelezettségi korhatár leszállítását és más, szegényellenes intézkedéseket. A magunk részéről továbbra is kiállunk amellett, hogy a politikának semmi keresnivalója a hálószobákban, ahogy nem a politika dolga az orvostudomány helyett a különböző terhességmegszakító eljárások között sem dönteni. A senki által nem kívánt terhességmegszakítások számának további csökkentése érdekében továbbra is a felvilágosítás, terhességmegelőzés, valamint a fogamzásgátló szerek árának csökkentése mellett vagyunk. A Harrach-kijelentésekkel kapcsolatban pedig várjuk a Fidesz nőtagozatának, illetve a Fideszben vezető pozíciót többgyermekes családanyaként betöltő politikusok például Pelczné Gáll Ildikó állásfoglalását!

19 Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP elnökségi tagja Demeter Márta, az MSZP elnökségi tagja Kormos Kata, az MSZP szóvivője Közösen kell megfékeznünk a szélsőségeket Az Egyesült Államok külügyminisztériuma május 24-én közzétett emberi jogi értékelésében megállapítja, hogy hazánkban megerősödött a szélsőjobboldal, félkatonai szervezetek folytatnak nyilvános kampányokat, amelyek célja a megfélemlítés és a romák, illetve más kisebbségek elleni gyűlölet szítása. Különösen sajnálatos, hogy Magyarország egyik legfontosabb szövetségesétől, partnerétől érkező jóindulatú jelzéseket az Orbán-kormány sértetten utasítja vissza. Úgy tűnik hazánk kormányának bel-, kül- és nemzetpolitikája egyre veszélyesebb irányt vett. Magyarország elszigetelődése és a társadalmunk kettészakítottsága nem csak politikai értelemben, de gazdasági értelemben is súlyos károkat okoz. Ma nem lehet figyelmen kívül hagyni szélsőségek megerősödését, a demokratikus erőknek ezek ellen fel kell lépni. Nem függetleníthetjük magunkat szövetségeseink törekvéseitől, aminek nem csak szavakban, de tettekben is meg kell nyilvánulnia. Ez utóbbival eddig adós az Orbánkormány, holott két éve irányítják az országot. Az MSZP teljes politikai erejével és egyéb eszközeivel, kapcsolataival támogat minden olyan valódi kezdeményezést, megvalósuló intézkedést, amely visszaszorítja hazánkban a szélsőségek térnyerését. Ez minden demokrata számára létkérdés, legyen bal- vagy jobboldali. Harangozó Gábor az Országgyűlés Külügyi bizottságának tagja az MSZP országgyűlési képviselője

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel módosulhat!

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény a alapján mellékelten az alábbi

Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény a alapján mellékelten az alábbi Országgyűlési képviselő Képviselői önálló indítvány Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezése Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlésről szóló

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA ÁPRILIS (HÉTFŐ-KEDD- SZERDA) ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA ÁPRILIS (HÉTFŐ-KEDD- SZERDA) ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2016. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA ÁPRILIS 11-12-13. (HÉTFŐ-KEDD- SZERDA) ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2016. április 11-én 14 15 órai állapot szerint AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: ÁPRILIS

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. április 19. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt

Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt Magyarországon, 1990-ben 98 %-os többséggel fogadta el az Országgyűlés az Önkormányzati Törvényt. Az ezt követő két évtizedben alakult ki az

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint. SZEPTEMBER 27. KEDD üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint. SZEPTEMBER 27. KEDD üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2016. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 26-27. (HÉTFŐ-KEDD) ÉS OKTÓBER 3-I (HÉTFŐ) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2016. szeptember 23-án 12 00 órai állapot szerint

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Budapest, 2014.december 2. Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó

Országgyűlés Hivatala Budapest, 2014.december 2. Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Országgyűlés Hivatala Budapest, 201december Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Iroda TÁJÉKOZTATÓ a 201 december 1-ei plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Sorszám Javaslat száma,

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata Korózs Lajos Elnökségi tag Szociálpolitika hatása a lakossági jövedelmekre A társadalmi jövedelmek a háztartások összes jövedelmének kb. 1/3-át teszik ki. A pénzbeli

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.08. kedd Mesterházy Attila az Egyesült Államokban tárgyal Képzetlenül a munka világában Tíz ok a telefonadó ellen Nem igaz, hogy a családi vállalkozásokat segítik a földbérletpályázatokon Ingyenes

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2015. július 6-án 10 15 órai állapot szerint JÚLIUS 6. HÉTFŐ üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától (napirend

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez KONCEPCIÓ Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez A mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel, amelyet a közjogi hagyományaink

Részletesebben

.../2016. (...) OGY határoza t

.../2016. (...) OGY határoza t Országgyűlés Hivatal a Irományszám : I.( //105Á 6 2 Érkezett : 2016 MÁJ p 3..../2016. (...) OGY határoza t a versenysportban és különösen a sportvezetésben uralkodó morális deficit miatt a fiatalok lelki

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/ NBB/16/2010. NBB/16/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2010. november 23-án, kedden, 10 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

Tömeges elbocsátások, segélyezési plafon KORÓZS LAJOS ELNÖKSÉGI TAG

Tömeges elbocsátások, segélyezési plafon KORÓZS LAJOS ELNÖKSÉGI TAG Tömeges elbocsátások, segélyezési plafon KORÓZS LAJOS ELNÖKSÉGI TAG Megszünteti a kormány az ONYF - et és az OEP-t A központi közigazgatás létszámleépítése 6-7 ezer embert az állami szféra dolgozói közül

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

2014. évi...törvény. egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáró l

2014. évi...törvény. egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáró l Érkezett : 2014 JAN 2 2. 2014. évi....törvény egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáró l A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA DECEMBER I, (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA DECEMBER I, (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA DECEMBER 1-2-3-I, (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. december 1-jén 14 15 órai állapot szerint DECEMBER 1. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra határozathozatalok:

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 15-16-I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2014. szeptember 12-én 12 45 órai állapot szerint SZEPTEMBER 15. HÉTFŐ

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS 12-13-I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. május 12. 14 30 órai állapot szerint MÁJUS 12. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra ülés befejezése: kb. 21 00 óra,

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. 03. 28.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. 03. 28. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. 03. 28. Van néhány probléma Elvették a vagyont, s ezt az egyetlen járható útnak mutatták be, de mára bebizonyosodott, hogy bánni sem tudtak az einstandolt pénzzel. Orbán Viktor gazdaságpolitikájának

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata Nemzeti Választási Iroda Elnök A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata A Nemzeti Választási Iroda elnöke Miczán József (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszte r

szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszte r Az Országgyűlés /2014. ( ) OGY határozat a az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges intézkedésekr ől Az Országgy űlés, tekintettel a gazdasági és a munkaerő-piaci helyzetre, a

Részletesebben

Az Országgyűlés Éricezett NOV p 9..../2015 (...) OGY határozat a

Az Országgyűlés Éricezett NOV p 9..../2015 (...) OGY határozat a frcrti át(vszií n : ()r.,_,l,_gytiks Hivatal a Az Országgyűlés Éricezett. 2015 NOV p 9..../2015 (...) OGY határozat a A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett tagjaina k megsegítésér

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ikt.szám: 41.115/2009. Javaslat

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

2010 1,IAJ 17, A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény módosításáró l

2010 1,IAJ 17, A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény módosításáró l Fidesz Magyar Polgári Szövetsé g Képviselőcsoportj a Kereszténydemokrata Néppárt Képviselőcsoportj a lwrkclt. í7 2010 1,IAJ 17, TI... számú törvényjavaslat A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS 26-27-28-29-30. (KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK, SZOMBAT) ÉS JÚNIUS 1-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2015. május

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3

TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3 1 TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3 ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 1, Tétel Mi a politika? Mi a demokrácia? A politika fogalma. Alkotmány. A demokrácia alapelvei. A demokratikus társadalmi és állami berendezkedés

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben